P. 1
Khalifah Abu Bakar As

Khalifah Abu Bakar As

|Views: 556|Likes:
Published by Hamdan Ansori

More info:

Published by: Hamdan Ansori on Nov 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/12/2013

pdf

text

original

Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq By abdainPublished: May 6, 2010 at 6:33 AM Tags: Abu Bakar, Abu Bakar Asshidiq, Khalifah, Khilafah

, Nabi Muhammad Abu Bakar lahir pada tahun 573 M di Mekkah. al-Shiddiq adalah gelar beliau, nama sesungguhnya Abdullah ibn Abi Quhâfah al-Tamîmi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka’bah, lalu Nabi mengganti menjadi Abdullah. Julukannya Abu Bakar (pemagi) karena pagi-pagi atau orang yang paling awal masuk Islam. Gelarnya al-Shiddiq karena amat segera membenarkan Rasul dalam berbagai macam peristiwa, terutama peristiwa Isra’ Mi’raj. Abu Bakar lahir dari sebuah keluarga terhormat di Mekkah, semenjak anak-anak, ia adalah sosok pribadi yang terkenal jujur, halus, penyayang, dan suka beramal, sehingga masyarakat Mekkah menaruh hormat kepadanya. Ia selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk menolong fakir miskin. Beliau adalah sahabat yang terpercaya dan dikagumi Nabi. Ia pemuda yang pertama menerima seruan Nabi tanpa banyak pertimbangan. Seluruh kehidupannya dicurahkan untuk membela dakwah Nabi Muhammad, sehingga ia lebih dicintai oleh Nabi daripada sahabat lainnya. Kadangkala Nabi menunjuknya sebagai imam shalat pengganti Nabi. Ketika Nabi hijrah ke Madinah ia menyertainya dan aktif dalam perjuangan selama di Madinah. Bahkan ketika Nabi memerlukan dana pembangunan Masjid di Madinah dan untuk perlengkapan ekspedisi ke Tabuk, Abu Bakar menyumbangkan seluruh harta kekayaannya. Dengan demikian Abu Bakar dan Nabi dalam perjuangan Islam dapat dikatakan sebagai mitra juang yang ideal. Namun demikian, Nabi tidak pernah memberi suatu wasiat mengenai siapa pengganti beliau setelah wafat. Proses Pembentukan Khilâfah. Wafatnya Nabi Muhammad saw. membawa masyarakat muslim yang masih bayi itu kepada suasana yang berwujud krisis konstitusional. Hal ini disebabkan karena Nabi tidak menunjuk penggantinya bahkan tidak pula membentuk suatu dewan menurut garis-garis majelis suku yang mungkin bisa melaksanakan kekuasaan hingga Nabi wafat. Karena itu, golongan Muhajirin dan Anshar bersaing, masing-masing merasa diri berhak menjadi khalifah pengganti Nabi. Fanatisme ini sempat mengancam kesatuan Islam yang baru saja terbentuk. Masalah suksesi mengakibatkan suasana politik umat Islam menjadi tegang. Padahal semasa hidupnya Nabi Muhammad bersusah payah dan berhasil membina persaudaraan yang kokoh di antara semua pengikutnya, yaitu antara kaum Muhajirin dan Anshar. Dilambatkannya pemakaman jenazah Nabi menggambarkan betapa gawatnya krisis suksesi itu. Pada saat itu, masyarakat Anshar menyelenggarakan musyawarah di gedung pertemuan bani

Mendengarkan perkataan itu. seorang dari golongan Anshar berdiri berpidato: “Kami adalah Anshârullah dan pasukan Islam.” Lalu orang Anshar itu berkata: “Kalau begitu pilihlah seorang pemimpin dari golongan kamu. Sedang Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena ia dipandang yang paling layak untuk menggantikan Nabi. Demikian pula kaum Muhajirin menuntut bahwa Abu Bakar adalah seorang yang terbaik untuk menggantikan Nabi. dan kalian dari kalangan Muhâjirin sekelompok kecil dari kami. Umar segera berkata tegas: “Ingatlah bahwa . Tetapi sungguhpun demikian seluruh masyarakat Arabiyah mengetahui bahwa tidak ada penguasa Arab yang paling disegani melainkan dari kalangan Quraisy. setelah Abu Bakar mendengar informasi bahwa golongan Anshar mengadakan musyawarah untuk mengangkat Sa’id bin Ubâdah menjadi khalifah pengganti Nabi. Golongan yang menghendaki agar Ali yang mengganti Nabi beralasan bahwa Ali adalah generasi muda yang pertama masuk Islam. Namun demikian. Ternyata kalian mau menggabungkan kami dan mengambil hak kami serta mau memaksa kami”. Suasana politik semacam itu masih logis. seorang khalifah pengganti Nabi haruslah dipilih dari kalangan mereka. umat nyaris di pinggir jurang perpecahan. Kaum Anshar menuntut. kemungkinan terpilihnya Ali sangat tipis karena berbagai macam pertimbangan. Dalam proses selanjutnya. karena Ali adalah menantu dan kerabat Nabi. sebab sebelum wafatnya Nabi sering menugaskan Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam shalat jama’ah dan tugas-tugas tertentu. Oleh sebab itu. karena masing-masing pihak punya alasan.” Menanggapi usulan tersebut. terdapat pula kelompok orang-orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib. antara lain bahwa setelah Rasulullah wafat banyak sahabat menghendaki supaya khalifah tidak diserahkan kepada Ali karena umurnya yang masih muda. lalu Abu Bakar bersama Umar berangkat ke tempat tersebut. dengan bijaksana Abu Bakar berkata: “Sesungguhnya perjuangan kaum Anshar dalam perjuangan Islam tidak ada bandingannya. karena menurut mereka Nabi telah menunjuk secara terang-terangan sebagai penggantinya. bahwa mereka adalah orang pertama memberi tempat dan posisi pada saat krisis yang gawat. Mereka semula sepakat memilih Sa’id ibn Ubaidillah. Selain itu. dan kami akan menetapkan pemimpin dari golongan kami sendiri. ia adalah sepupu dan menantu Nabi.Sa’idah untuk mengangkat khalifah dari kalangan mereka sendiri. Pada saat itu. karena masingmasing golongan merasa diri paling berhak menjadi khalifah penerus Nabi. Kondisi tersebut membawa suasana politik umat Islam semakin runyam. Dalam pertemuan itu.

beliau berpidato: “Wahai manusia. Gerakan mereka itu dianggap sangat mengancam stabilitas . sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Gerakan ini muncul sebagai salah satu akibat dari kewafatan Nabi. maka luruskanlah. karena mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat bersama Muhammad dengan sendirinya batal disebabkan kewafatannya. Mereka semua menyatakan kerelaanya membaiat Abu Bakar sebagai khalifah.dua pimpinan tidak akan dapat berkuasa dalam waktu yang bersamaan. Akhirnya. kamu tidak perlu mentaatiku”. bantulah (ikutilah) aku. Sikap Umar tersebut diikuti oleh Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh Anshar yang hadir dalam pertemuan tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan Abu Bakar. yakni sebagai pemegang tampuk kepemimpinan umat Islam yang semula dijabat oleh Nabi. Kebijaksanaan politik Abu Bakar tercermin dalam upaya-upaya yang dilakukannya.” Namun kedua tokoh yang diusulkan tersebut menolak sambil berkata: “Tidak! Kami tidak mempunyai kelebihan dari kamu sekalian dalam urusan ini”. Dengan demikian. Orang yang kamu anggap kuat aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. yang berarti kemurtadan. aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. atau beralih agama dari Islam kepada kepercayaan semula. bahkan menentang agama Islam. tetapi jika aku berbuat salah. namun bilamana aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya. seraya menyampaikan sumpah setia kepadanya dan membaiatnya sebagai khalifah. Upaya–upaya tersebut antara lain: Memerangi kaum Murtad . Dalam situasi musyawarah yang semakin kritis. Mereka melepaskan kesetiaan kepada khalifah. padahal bukanlah aku orang yang terbaik di antaramu. bukan kekuasaan otoriter. Pidato tersebut berisi prinsip-prinsip kekuasaan demokratis. Sedang orang yang kamu pandang lemah aku pandang kuat. Maka jika aku dapat menunaikan tugasku dengan baik. Umar memegang tangan Abu Bakar dan mengangkatnya. Peristiwa kaum Murtad ini biasa dikenal dengan istilah “al-riddah”. krisis kesatuan dan solidaritas Islam terselesaikan. Pidato politik yang pertama disampaikan Abu Bakar ini mencerminkan kebijaksanaan politiknya. Secara politis merupakan pembangkangan terhadap lembaga kekhalifahan. Karena itu hendaklah kamu sekalian memilih di antara Umar dan Abu Ubaidah sebagai khalifah. seorang khalifah wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan Islam dan wajib mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaannya kepada rakyat dan kepada Allah swt. setelah Abu Bakar resmi diangkat jadi khalifah.

Suatu sikap yang tidak disukai oleh suku-suku Arab. Semula hal itu dimaksudkan sebagai tekanan untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. yaitu muncul di wilayah Arab bagian selatan. Stabilitas keamanan Madinah pada saat itu terganggu. baik secara moral maupun secara politis. maka beliau mengarahkan perhatiannya kepada ekspansi ke luar sebagai lanjutan perjuangan masa Rasulullah. Pengiriman ekspedisi ini dianggap oleh khalifah suatu . sama artinya dengan penurunan kekuasaan. Namun berkat kesucian tekad khalifah dan segenap kaum Muslimin. Gerakan terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. Kemudian menyusul Musailamah al-Kazzab yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah mengangkatnya sebagai mitra di dalam kenabian. Semua gerakan tersebut di atas merupakan program utama khalifah Abu Bakar karena beliau sadari bahwa gerakan mereka itu adalah ancaman dan sekaligus merupakan hambatan terhadap eksisnya Islam di Jazirah Arab masa itu. 9:103. khalifah dengan tegas melancarkan operasi pembersihan gerakan tersebut. yaitu Aswad al-Ansi. akhirnya hal tersebut dapat teratasi. Mereka menduga bahwa hanya Nabi saja yang berhak memungut zakat. Gerakan penumpasan orang-orang murtad dan para pembangkang ternyata banyak menyita konsentrasi khalifah. karena itu kesalahan seseorang dapat dihapuskan dan dibersihkan. banyak orang yang enggan membayar zakat. Jadi gerakan ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan seseorang kepada kesucian dan kebenaran. karena kesalahan memahami ayat QS. Gerakan penumpasan nabi-nabi palsu. Karena itu. ayah Usamah.keamanan wilayah dan kekuasaan Islam. Yang pertama mengaku diri memegang peranan kenabian muncul di Yaman. Ekspansi yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dimulai dengan pengiriman ekspedisi di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ke perbatasan Suriah untuk membalas pembunuhan Zaid. Alasan lain. karena bertentangan dengan karakter mereka yang independen. Selain itu adalah Tulaihah dan Sijjah ibn Haris. Setelah Nabi wafat. Semua gerakan tersebut adalah merupakan ancaman bagi umat Islam dan sekaligus bertentangan dengan keyakinan Islam bahwa tidak ada lagi Nabi sesudah Muhammad saw. lalu berkembang menjadi perang merebut kemenangan. Rupanya gerakan Nabi-nabi palsu telah ada disaat Nabi masih hidup. karena mereka mengira bahwa zakat adalah serupa pajak yang penyerahannya kepada perbendaharaan pusat di Madinah. Upaya ekspansi wilayah Setelah Abu Bakar mengadakan pembersihan pemberontakan dalam negeri. seorang wanita dari Arabiyah tengah. dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu’tah.

Incoming search terms: pemikiran politik abu bakar.sejarah perjuangan khalifah abu bakar as-siddiq.keberhasilan masa abu bakar. dan Syurahbil ibn Hasan. yaitu Khalid bin Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai al-Hirah di tahun 634 M. namun banyak anggota majlis syura’ yang setuju untuk menunda pengiriman ekspedisi itu. eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. bersifat sentral.alasan abu bakar diangkat jadi khalifah. Suatu hal yang perlu diperhatikan terhadap keberhasilan Abu Bakar dalam memperjuangkan Islam yaitu selain tekad niat suci dan kesungguhannya. Khalid bin Walid kemudian diperintahkan meninggalkan Iraq menuju ke Suriah.perjuangan khalifah abu bakar as-sidiq. akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 63 tahun.hal yang sangat penting artinya. seperti juga di masa Nabi Muhammad saw.keberhasilan perjuangan abu bakar ash shiddiq. Selain menjalankan roda pemerintahan.peristiwa wafatnya abu bakar as-siddiq. Untuk memperkuat tentara ini.apakah alasan abu bakar menjadi khalifah. juga adalah berkat kearifan beliau dalam menangani suatu kasus.khalifah abu bakar as-siddiq. Abu Bakar mengirim lagi kekuatan perangnya ke luar Arabiah.alasan memilih abu bakar ash-shiddiq menjadi . Tetapi Abu Bakar dengan tegas menolak kehendak menunda pengiriman itu. Nampaknya kekuasaan yang digunakan oleh khalifah Abu Bakar. sehingga beliau berhasil mengangkat Islam dari suasana kacau menjadi suasana damai.PIDATO ABU BAKAR KETIKA NABI WAFAT. Abu Bakar sebagai khalifah memperjuangkan Islam hanya kurang lebih dua tahun. Keberhasilan itu tidak terlepas dari system yang digunakan khalifah. yaitu pada hari senin 23 Agustus 634 M.tahun kelahiran abu bakar as-shiddiq. (dari berbagai sumber). Yazid bin Abi Sufyan.kelahiran Abu Bakar as-siddiq. seperti kekuasaan pada masa Rasulullah saw.sejarah khalifah abu bakar as siddiq. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah. Semua pasukan yang dikirim ke luar berhasil membawa kemenangan dengan gemilang. khalifah juga melaksanakan hokum. Ke Suriah dikirim tentara di bawah pimpinan tiga panglima. Setelah ekspansi tersebut.usaha yang dilakukan oleh abu bakar assidiq. Kekuasaan legislative. Waktu yang relatif singkat ini benar-benar dimanfaatkannya secara efektif. Dan suksesi kekhilâfahan kedua di tangan Umar bin Khattab. Namun demikian.abu bakar hambatan suatu menjadi khalifah.tahun lahir Abu bakar as-shiddiq. Keberanian Abu Bakar untuk melanjutkan ekspedisi berhasil meyakinkan orang-orang Badui mengenai keadaan kekuatan Islam dalam negeri. yaitu Amr bin al-Ash.tokoh yang menggantikan abu bakar menjadi khalifah.

pidato abu bakar ketika diangkat jadi khalifah.abu bakar sebagai khalifah.pribadi khalifah abu bakar shidiq.sahabat pengganti nabi muhammad setelah meninggal.nama nama nabi palsu pada masa kekhalifahan abu bakar.perjuangan abu bakar pada masa nabi Muhammad masih hidup.pidato abubakar assidiq dalam bahsa arab.yang jadi imam sholat waktu nabi muhammad wafat.suksesi sahabat nabi muhammad.pemerintahan khalifah abu bakar.pidato abu bakar setelah dipilih menjadi khalifah.permasalahan masa abu bakar menjadi khalifah.pidato abu bakar asshidiq ketika menjado khalifah.peristiwa peperangan masa khalifah abu bakar as sidiq.usaha yang dilaksanakan oleh abu bakar assiddiq ketika menjadi khalifah.tugas utama abubakar as shidiq.suksesi nai muhammad.makalah abu bakar sidik.islam dimasa khalifah abu bakar sidik.biografi abu bakar dalam memperjuangkan islam.ekspansi wilayah islam khalifah abu bakar.masa khalifah abu bakar as-siddiq.perjuangan abu bakar di masa nabi masih hidup.Perjalanan hidup abubakar as siddiq dimasa menjadi khalifah.setelah wafat rasulullah khalipah di serahkan kepada.politik pada masa khalifah abubakar.Pidato abu bakar as-siddiq waktu diangkat menjadi khalifah.pidato abu bakar assiddiq.tokoh perjuangan saidina abu bakar as-siddiq.Usaha-usaha Khalifah Abu Bakar.khalifah abu bakar.sayyidina abu bakar as shidiq isra.politik abu bakar.sikap abu bakar ketika menjadi khalifah.perjuangan kaum muhajirin dan anshar.kenap abu bakar jadi khalifah.perjuangan abu bakar assidiq.khalifah abu bakar as siddiq.pidato abu bakar as-siddiq saat menjadi khalifah.sistem pemerintahan abu bakar as shiddiq.suksesi khlifah abu bakar kepada umar bin khatab.SIAPA YG PILIH ABU BAKAR SEBAGAI KHALIFAH.perjuangan abu bakar as sidiq di madinah.sejarah singkat abu bakar sahabat nabi muhammad.program utama abu bakar.Setelah nabi muhammad wafat bagaimana kondisi umat islam dan bagaimana proses pemilihan khalifah abu bakar siddik.perjalanan hidup saidina abu bakar.usaha usaha khalifah abu bakar sidik.kibijakan politik khalifah abu bakar.Politik masa khalifah abu bakar.sebab nabi muhammad menunjuk .Usaha yang dilakukan oleh abu bakar.perjuangan khalifah abu bakar as-shiddiq.usaha yang dilakukan abubakar setelah diangkat khalifah.khalifah menggantikan nabi muhammad saw.sistem pendidikan pada masa khalifah Abu bakar As-Shiddiq.perjuangan abu bAkar as sIddiq.perjuangan abu bakar ash shiddiq pada zaman nabi muhammad.proses abu bakar as-shiddiq sebagai khalifah.usaha yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As Sidiq.Usaha yang dilakukan abu bakar.

keberhasilan perjaungan abu bakar.kebijakan abu bakar as siddiq saat menjadi khalifah.sebagai penganti imam sholat.ketika abu bakar jadi khalifah.Sejarah khalifah abu bakar dan umar.hambAtan aBu bAkar ketika menjadi kholifah.dana nabi muhammad setelah di madinah.biografi khalifah abu bakar as siddiq.nama-nama nabi palsu di masa khalifah abubakar.sejarah ketika abu bakar ash-shiddiq dipilih menjadikhalifah.sejarah dan pemikiran politik islam pada masa abu bakar as-sidiq.pemikiran pendidikan sahabat abu bakar as siddiq.kesuksesan zaman khalifah abu bakar.Dakwah Abu Assiddik di Madinah.filosofi hidup Abu bakar as-siddiq.keberanian abu bakar assidiq.pemikiran politik ABU BAKAR ASH SHIDDIQ.sejarah lengkap dari lahir sampai menjadi khalifah abu bakar as siddiq.sejarah sahabat rosul khalifah abu bakar siddiq.6 khalifah pengganti nabi muhammad saw.pembentukan khalifah abu bakar.sejarah lengkap setelah abu bakar menjadi khalifah.kelebihan khalifah abu bakar asshiddiq di mekah.apa alasan abu bakar menunjuk umar untuk menjadi khlaifah ke 2.pendahuluan makalah abu bakar as-siddiq.nama nama nabi palsu pada masa khalifah abu bakar.masyarakat pada zaman khalifah abu bakar.KATA KATA ABU BAKAR SAAT DIPILIH MENJADI KHALIFAH.kekuatan pemerintahan Abu Bakar AsSiddiq.abubakar asshiddiq.peran abu bakar as .nama nama nabi palsu semasa kepemimpinan khalifah abu bakar sidik.hambatan abu bakar saat menjadi khalifah.alasan memilih abu bakar asshiddiq.awal pertemuan nabi muhammad dengan abu bakar.pembangunan pada masa khalifah abubakar.alasan memilih abu bakar ash-shidiq menjadi khalifah menggantikan nabi muhammad saw.hambatan-hambatan pada kepemimpinan abu bakar as-shidiq.sebab terjadinya suksesi abu bakar.ABU BAKAR MENJADI KHALIFAH.www mengapa nabi muhammad saw tidak memilih atau menunjuk siapa pengganti beliau setelah wafat?.hambatan waktu menjadi khalifah.alasan abu bakar dipilih sebagai khalifah pertama.alasan abu bakar as sidiq di pilih khalifah.abu bakar jadi khalifah.ILMU PENGETAHUAN YANG BERKEMBANG PADA MASA ABU BAKAR AS-SIDDIQ.kebijaksanan abu bakar as-sidiq menjadi khalifah.sejarah politik islam pada masa abu bakar siddiq.pemberontakan para pembangkang abu bakar al sidiq.biografi singkat abu bakar as_shidiq.menjadi pribadi yang shiddiq.hikmah pidato ABU BAKAR AS SYIDIQ setelah d angkat mnjdi khalifah.hikmah pemerintahan kholifah abu bakar.kelahiran sampai wafat abu bakar as-siddiq.ALASAN KENAPA ABU BAKAR PENGGANTI RASULULLAH.hikmah kekhalifahan abu bakar as-shiddiq.

peran abu bakar memperjuangkan dakwah rasul.makalah pemikiran abu bakar as siddiq.masa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq. terutama peristiwa Isra’ Mi’raj. semenjak anak-anak. halus. penyayang.masa pemerintahan khalifah abu bakar as siddiq. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka’bah.khalifah pengganti nabi muhammad saw. Julukannya Abu Bakar (pemagi) karena pagi-pagi atau orang yang paling awal masuk Islam.kisruh politik abu bakar.Peran abu bakar siddik pada jaman nabi.makalah politik islam pada masa abu bakar as siddik.Peristiwa pada masa abu bakar Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq By abdainPublished: May 6.makalah tentang isra dan miraj nai muhammad SAW.Kisah perjuangan khalifah abu bakar as sidiq. dan suka beramal.makalah tentang islam di masa khalifah abu bakar shiddiq.kondisi pemerintahan pada masa abu bakar as siddiq. Abu Bakar As-shidiq. sehingga ia lebih . 2010 at 6:33 AMTags: Abu Bakar. Seluruh kehidupannya dicurahkan untuk membeladakwah Nabi Muhammad. Khalifah. Beliau adalah sahabat yang terpercaya dan dikagumi Nabi. Khilafah.Kolifah Nabi Muhammad.makalah perjuangan dan pendidikan pada masa khalifah abu bakar. Nabi Muhammad Abu Bakar lahir pada tahun 573 M di Mekkah.KISAH NABI MUHAMMAD BERSAMA UMAR BIN KHATTAB ABU BAKAR SIDIK ALI DAN UMAR. Gelarnya al-Shiddiq karena amat segera membenarkan Rasul dalam berbagai macam peristiwa. sehingga masyarakat Mekkah menaruh hormat kepadanya.masa suksesi abu bakar. Ia selalu berusaha berbuat yang terbaik untuk menolong fakir miskin. nama sesungguhnya Abdullah ibn Abi Quhâfah al-Tamîmi. Ia pemuda yang pertama menerima seruan Nabi tanpa banyak pertimbangan.masa pemerintahan khalifah abu bakar as sidiq. lalu Nabi mengganti menjadi Abdullah. ia adalah sosok pribadi yang terkenal jujur. al-Shiddiq adalah gelar beliau. Abu Bakar lahir dari sebuah keluarga terhormat di Mekkah.kisah pembangunan mesjid di jaman kahlifah abu bakar.makalah perjuangan pada masa khalifah abu bakar.sidiq selama menjadi khalifah.

Dengan demikian Abu Bakar dan Nabi dalam perjuangan Islam dapat dikatakan sebagai mitra juang yang ideal. Namun demikian. Masalah suksesi mengakibatkan suasana politik umat Islam menjadi tegang. Nabi tidak pernah memberi suatu wasiat mengenai siapa pengganti beliau setelah wafat. Pada saat itu. Ketika Nabi hijrah ke Madinah ia menyertainya dan aktif dalam perjuangan selama di Madinah. masing-masing merasa diri berhak menjadi khalifah pengganti Nabi. Mereka semula sepakat memilih Sa’id ibn Ubaidillah. Proses Pembentukan Khilâfah. Hal ini disebabkan karena Nabi tidak menunjuk penggantinya bahkan tidak pula membentuk suatu dewan menurut garis-garis majelis suku yang mungkin bisa melaksanakan kekuasaan hingga Nabi wafat. Sedang Muhajirin mendesak Abu Bakar sebagai calon mereka karena ia dipandang yang paling layak untuk menggantikan Nabi. . Bahkan ketika Nabi memerlukan dana pembangunan Masjid di Madinah dan untuk perlengkapan ekspedisi ke Tabuk. Namun demikian. karena Ali adalah menantu dan kerabat Nabi. Abu Bakar menyumbangkan seluruh harta kekayaannya. yaitu antara kaum Muhajirin dan Anshar. Padahal semasa hidupnya Nabi Muhammad bersusah payah dan berhasil membina persaudaraan yang kokoh di antara semua pengikutnya. golongan Muhajirin dan Anshar bersaing. membawa masyarakat muslim yang masih bayi itu kepada suasana yang berwujud krisis konstitusional. Kadangkala Nabi menunjuknya sebagai imam shalat pengganti Nabi. terdapat pula kelompok orang-orang yang menghendaki Ali bin Abi Thalib.dicintai oleh Nabi daripada sahabat lainnya. Fanatisme ini sempat mengancam kesatuan Islam yang baru saja terbentuk. Karena itu. Dilambatkannya pemakaman jenazah Nabi menggambarkan betapa gawatnya krisis suksesi itu. Selain itu. masyarakat Anshar menyelenggarakan musyawarah di gedung pertemuan bani Sa’idah untuk mengangkat khalifah dari kalangan mereka sendiri. Wafatnya Nabi Muhammad saw. karena menurut mereka Nabi telah menunjuk secara terang-terangan sebagai penggantinya.

seorang khalifah pengganti Nabi haruslah dipilih dari kalangan mereka. bahwa mereka adalah orang pertama memberi tempat dan posisi pada saat krisis yang gawat. Demikian pula kaum Muhajirin menuntut bahwa Abu Bakar adalah seorang yang terbaik untuk menggantikan Nabi. dengan bijaksana Abu Bakar berkata: “Sesungguhnya perjuangan kaum Anshar dalam perjuangan Islam tidak ada bandingannya. Ternyata kalian mau menggabungkan kami dan mengambil hak kami serta mau memaksa kami”. Suasana politik semacam itu masih logis. Mendengarkan perkataan itu.” Lalu orang Anshar itu berkata: “Kalau begitu pilihlah seorang pemimpin dari golongan kamu. karena masing-masing pihak punya alasan. dan kami akan menetapkan pemimpin dari golongan kami sendiri. seorang dari golongan Anshar berdiri berpidato: “Kami adalah Anshârullah dan pasukan Islam.kemungkinan terpilihnya Ali sangat tipis karena berbagai macam pertimbangan.” . sebab sebelum wafatnya Nabi sering menugaskan Abu Bakar untuk menggantikan beliau menjadi imam shalat jama’ah dan tugas-tugas tertentu. Pada saat itu. Oleh sebab itu. Kaum Anshar menuntut. dan kalian dari kalangan Muhâjirin sekelompok kecil dari kami. Golongan yang menghendaki agar Ali yang mengganti Nabi beralasan bahwa Ali adalah generasi muda yang pertama masuk Islam. Tetapi sungguhpun demikian seluruh masyarakat Arabiyah mengetahui bahwa tidak ada penguasa Arab yang paling disegani melainkan dari kalangan Quraisy. umat nyaris di pinggir jurang perpecahan. Dalam proses selanjutnya. setelah Abu Bakar mendengar informasi bahwa golongan Anshar mengadakan musyawarah untuk mengangkat Sa’id bin Ubâdah menjadi khalifah pengganti Nabi. Dalam pertemuan itu. lalu Abu Bakar bersama Umar berangkat ke tempat tersebut. Kondisi tersebut membawa suasana politik umat Islam semakin runyam. karena masing-masing golongan merasa diri paling berhak menjadi khalifah penerus Nabi. ia adalah sepupu dan menantu Nabi. antara lain bahwa setelah Rasulullah wafat banyak sahabat menghendaki supaya khalifah tidak diserahkan kepada Ali karena umurnya yang masih muda.

setelah Abu Bakar resmi diangkat jadi khalifah. bantulah (ikutilah) aku. Mereka semua menyatakan kerelaanya membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. krisis kesatuan dan solidaritas Islam terselesaikan.Menanggapi usulan tersebut. Pidato politik yang pertama disampaikan Abu Bakar ini mencerminkan kebijaksanaan politiknya. kamu tidak perlu mentaatiku”. aku telah diangkat untuk mengendalikan urusanmu. Pidato tersebut berisi prinsip-prinsip kekuasaan demokratis.” Namun kedua tokoh yang diusulkan tersebut menolak sambil berkata: “Tidak! Kami tidak mempunyai kelebihan dari kamu sekalian dalam urusan ini”. maka luruskanlah. Orang yang kamu anggap kuat aku pandang lemah sampai aku dapat mengambil hak daripadanya. Maka hendaklah kamu taat kepadaku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. seorang khalifah wajib menjalankan pemerintahan sesuai dengan Islam dan wajib mempertanggungjawabkan segala kebijaksanaannya kepada rakyat dan kepada Allah swt. bukan kekuasaan otoriter. seraya menyampaikan sumpah setia kepadanya dan membaiatnya sebagai khalifah. Karena itu hendaklah kamu sekalian memilih di antara Umar dan Abu Ubaidah sebagai khalifah. Dengan demikian. padahal bukanlah aku orang yang terbaik di antaramu. namun bilamana aku tidak mematuhi Allah dan Rasul-Nya. Umar segera berkata tegas: “Ingatlah bahwa dua pimpinan tidak akan dapat berkuasa dalam waktu yang bersamaan. Sikap Umar tersebut diikuti oleh Abu Ubaidah dan tokoh-tokoh Anshar yang hadir dalam pertemuan tersebut. yakni sebagai pemegang tampuk kepemimpinan umat Islam yang semula dijabat oleh Nabi. sampai aku dapat mengembalikan haknya kepadanya. Akhirnya. Upaya-upaya yang dilakukan Abu Bakar. Maka jika aku dapat menunaikan tugasku dengan baik. . Dalam situasi musyawarah yang semakin kritis. tetapi jika aku berbuat salah. beliau berpidato: “Wahai manusia. Sedang orang yang kamu pandang lemah aku pandang kuat. Umar memegang tangan Abu Bakar dan mengangkatnya.

Mereka melepaskan kesetiaan kepada khalifah. yaitu Aswad al-Ansi. Gerakan penumpasan nabi-nabi palsu. Selain itu adalah Tulaihah dan Sijjah ibn Haris. Gerakan penumpasan orang-orang murtad dan para pembangkang ternyata banyak menyita konsentrasi khalifah. khalifah dengan tegas melancarkan operasi pembersihan gerakan tersebut. Karena itu. Stabilitas keamanan Madinah pada saat itu terganggu. bahkan menentang agama Islam. Semua gerakan tersebut adalah merupakan ancaman bagi umat Islam dan sekaligus bertentangan dengan keyakinan Islam bahwa tidak ada lagi Nabi sesudah Muhammad saw. . seorang wanita dari Arabiyah tengah. Semula hal itu dimaksudkan sebagai tekanan untuk mengajak mereka kembali kepada jalan yang benar. yaitu muncul di wilayah Arab bagian selatan. Upaya–upaya tersebut antara lain: 1. Rupanya gerakan Nabi-nabi palsu telah ada disaat Nabi masih hidup. atau beralih agama dari Islam kepada kepercayaan semula. Memerangi kaum Murtad . Yang pertama mengaku diri memegang peranan kenabian muncul di Yaman. Gerakan ini muncul sebagai salah satu akibat dari kewafatan Nabi. karena mereka menganggap bahwa perjanjian yang dibuat bersama Muhammad dengan sendirinya batal disebabkan kewafatannya.Kebijaksanaan politik Abu Bakar tercermin dalam upaya-upaya yang dilakukannya. Gerakan mereka itu dianggap sangat mengancam stabilitas keamanan wilayah dan kekuasaan Islam. Namun berkat kesucian tekad khalifah dan segenap kaum Muslimin. Peristiwa kaum Murtad ini biasa dikenal dengan istilah “al-riddah”. yang berarti kemurtadan. lalu berkembang menjadi perang merebut kemenangan. Gerakan terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat. baik secara moral maupun secara politis. Secara politis merupakan pembangkangan terhadap lembaga kekhalifahan. akhirnya hal tersebut dapat teratasi. 1. Kemudian menyusul Musailamah al-Kazzab yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad telah mengangkatnya sebagai mitra di dalam kenabian. 1.

maka beliau mengarahkan perhatiannya kepada ekspansi ke luar sebagai lanjutan perjuangan masa Rasulullah. Semua gerakan tersebut di atas merupakan program utama khalifah Abu Bakar karena beliau sadari bahwa gerakan mereka itu adalah ancaman dan sekaligus merupakan hambatan terhadap eksisnya Islam di Jazirah Arab masa itu. Jadi gerakan ini sebenarnya bertujuan untuk mengembalikan seseorang kepada kesucian dan kebenaran. Yazid bin Abi Sufyan. karena kesalahan memahami ayat QS. Untuk memperkuat tentara ini. ayah Usamah. yaitu Khalid bin Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai al-Hirah di tahun 634 M. Alasan lain. Keberanian Abu Bakar untuk melanjutkan ekspedisi berhasil meyakinkan orang-orang Badui mengenai keadaan kekuatan Islam dalam negeri. Upaya ekspansi wilayah Setelah Abu Bakar mengadakan pembersihan pemberontakan dalam negeri. karena bertentangan dengan karakter mereka yang independen. 9:103. dan kerugian yang diderita oleh umat Islam dalam perang Mu’tah. Khalid bin Walid kemudian diperintahkan meninggalkan Iraq menuju ke Suriah. Mereka menduga bahwa hanya Nabi saja yang berhak memungut zakat. karena mereka mengira bahwa zakat adalah serupa pajak yang penyerahannya kepada perbendaharaan pusat di Madinah. namun banyak anggota majlis syura’ yang setuju untuk menunda pengiriman ekspedisi itu. karena itu kesalahan seseorang dapat dihapuskan dan dibersihkan. Ke Suriah dikirim tentara di bawah pimpinan tiga panglima. sama artinya dengan penurunan kekuasaan. 1. Tetapi Abu Bakar dengan tegas menolak kehendak menunda pengiriman itu. . dan Syurahbil ibn Hasan. Abu Bakar mengirim lagi kekuatan perangnya ke luar Arabiah.Setelah Nabi wafat. Setelah ekspansi tersebut. yaitu Amr bin al-Ash. Suatu sikap yang tidak disukai oleh suku-suku Arab. Ekspansi yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar dimulai dengan pengiriman ekspedisi di bawah pimpinan Usamah bin Zaid ke perbatasan Suriah untuk membalas pembunuhan Zaid. Pengiriman ekspedisi ini dianggap oleh khalifah suatu hal yang sangat penting artinya. banyak orang yang enggan membayar zakat.

Nampaknya kekuasaan yang digunakan oleh khalifah Abu Bakar. bersifat sentral.perjuangan khalifah abu bakar as-sidiq. seperti juga di masa Nabi Muhammad saw.tahun lahir Abu bakar as-shiddiq. Incoming search terms: pemikiran politik abu bakar. Selain menjalankan roda pemerintahan.alasan memilih abu bakar ash-shiddiq menjadi khalifah menggantikan nabi muhammad saw. (dari berbagai sumber).pidato abu bakar setelah dipilih menjadi khalifah.yang jadi imam sholat waktu nabi muhammad wafat. seperti kekuasaan pada masa Rasulullah saw.apakah alasan abu bakar menjadi khalifah.PIDATO ABU BAKAR KETIKA NABI WAFAT.keberhasilan perjuangan abu bakar ash shiddiq. Dan suksesi kekhilâfahan kedua di tangan Umar bin Khattab. sehingga beliau berhasil mengangkat Islam dari suasana kacau menjadi suasana damai.masa khalifah abu bakar assiddiq.alasan abu bakar diangkat jadi khalifah.sejarah khalifah abu bakar as siddiq.Semua pasukan yang dikirim ke luar berhasil membawa kemenangan dengan gemilang.ekspansi wilayah islam khalifah abu bakar.setelah wafat rasulullah khalipah di serahkan kepada. Kekuasaan legislative.sejarah perjuangan khalifah abu bakar as-siddiq. Abu Bakar sebagai khalifah memperjuangkan Islam hanya kurang lebih dua tahun.makalah abu bakar sidik.peristiwa wafatnya abu bakar as-siddiq.khalifah abu bakar.pidato abubakar assidiq dalam . Namun demikian.usaha yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As Sidiq. akhirnya beliau berpulang ke rahmatullah dalam usia 63 tahun. khalifah juga melaksanakan hokum. Suatu hal yang perlu diperhatikan terhadap keberhasilan Abu Bakar dalam memperjuangkan Islam yaitu selain tekad niat suci dan kesungguhannya.keberhasilan masa abu bakar.nama nama nabi palsu pada masa kekhalifahan abu bakar.kelahiran Abu Bakar as-siddiq.usaha yang dilaksanakan oleh abu bakar assiddiq ketika menjadi khalifah.abu bakar sebagai khalifah. yaitu pada hari senin 23 Agustus 634 M.usaha yang dilakukan oleh abu bakar assidiq.islam dimasa khalifah abu bakar sidik.pemerintahan khalifah abu bakar.tahun kelahiran abu bakar as-shiddiq.abu bakar hambatan suatu menjadi khalifah.pidato abu bakar ketika diangkat jadi khalifah. Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya bermusyawarah.khalifah abu bakar as-siddiq.politik abu bakar.khalifah abu bakar as siddiq. juga adalah berkat kearifan beliau dalam menangani suatu kasus.Usaha-usaha Khalifah Abu Bakar.biografi abu bakar dalam memperjuangkan islam.kibijakan politik khalifah abu bakar. eksekutif dan yudikatif terpusat di tangan khalifah.usaha yang dilakukan abubakar setelah diangkat khalifah.kenap abu bakar jadi khalifah.tokoh yang menggantikan abu bakar menjadi khalifah. Keberhasilan itu tidak terlepas dari system yang digunakan khalifah. Waktu yang relatif singkat ini benar-benar dimanfaatkannya secara efektif.

perjuangan abu bakar as sidiq di madinah.Sejarah khalifah abu bakar dan umar.suksesi sahabat nabi muhammad.proses abu bakar as-shiddiq sebagai khalifah.biografi khalifah abu bakar as siddiq.nama nama nabi palsu semasa kepemimpinan khalifah abu bakar sidik.pembangunan pada masa .perjuangan abu bakar ash shiddiq pada zaman nabi muhammad.hambAtan aBu bAkar ketika menjadi kholifah.filosofi hidup Abu bakar as-siddiq.alasan abu bakar as sidiq di pilih khalifah.hikmah pidato ABU BAKAR AS SYIDIQ setelah d angkat mnjdi khalifah.perjuangan kaum muhajirin dan anshar.suksesi khlifah abu bakar kepada umar bin khatab.sahabat pengganti nabi muhammad setelah meninggal.perjuangan abu bakar pada masa nabi Muhammad masih hidup.hambatan waktu menjadi khalifah.sejarah politik islam pada masa abu bakar siddiq.ILMU PENGETAHUAN YANG BERKEMBANG PADA MASA ABU BAKAR AS-SIDDIQ.sebab nabi muhammad menunjuk sebagai penganti imam sholat.KATA KATA ABU BAKAR SAAT DIPILIH MENJADI KHALIFAH.sayyidina abu bakar as shidiq isra.hambatan-hambatan pada kepemimpinan abu bakar as-shidiq.peristiwa peperangan masa khalifah abu bakar as sidiq.nama-nama nabi palsu di masa khalifah abubakar.sejarah sahabat rosul khalifah abu bakar siddiq.perjuangan abu bAkar as sIddiq.sistem pemerintahan abu bakar as shiddiq.Perjalanan hidup abubakar as siddiq dimasa menjadi khalifah.masyarakat pada zaman khalifah abu bakar.hikmah pemerintahan kholifah abu bakar.abu bakar jadi khalifah.kesuksesan zaman khalifah abu bakar.sejarah singkat abu bakar sahabat nabi muhammad.abubakar asshiddiq.Politik masa khalifah abu bakar.perjuangan khalifah abu bakar asshiddiq.alasan memilih abu bakar asshiddiq.suksesi nai muhammad.ABU BAKAR MENJADI KHALIFAH.dana nabi muhammad setelah di madinah.pidato abu bakar asshidiq ketika menjado khalifah.awal pertemuan nabi muhammad dengan abu bakar.hikmah kekhalifahan abu bakar as-shiddiq.pidato abu bakar as-siddiq saat menjadi khalifah.tokoh perjuangan saidina abu bakar as-siddiq.sebab terjadinya suksesi abu bakar.kelebihan khalifah abu bakar as-shiddiq di mekah.6 khalifah pengganti nabi muhammad saw.sejarah ketika abu bakar ash-shiddiq dipilih menjadikhalifah.kelahiran sampai wafat abu bakar as-siddiq.pribadi khalifah abu bakar shidiq.www mengapa nabi muhammad saw tidak memilih atau menunjuk siapa pengganti beliau setelah wafat?.pidato abu bakar as-siddiq.Usaha yang dilakukan abu bakar.usaha usaha khalifah abu bakar sidik.program utama abu bakar.ALASAN KENAPA ABU BAKAR PENGGANTI RASULULLAH.permasalahan masa abu bakar menjadi khalifah.sistem pendidikan pada masa khalifah Abu bakar As-Shiddiq.bahsa arab.SIAPA YG PILIH ABU BAKAR SEBAGAI KHALIFAH.perjuangan abu bakar assidiq.alasan memilih abu bakar ash-shidiq menjadi khalifah menggantikan nabi muhammad saw.politik pada masa khalifah abubakar.Dakwah Abu Assiddik di Madinah.nama nama nabi palsu pada masa khalifah abu bakar.apa alasan abu bakar menunjuk umar untuk menjadi khlaifah ke 2.biografi singkat abu bakar as_shidiq.sejarah lengkap dari lahir sampai menjadi khalifah abu bakar as siddiq.kekuatan pemerintahan Abu Bakar AsSiddiq.keberanian abu bakar assidiq.alasan abu bakar dipilih sebagai khalifah pertama.ketika abu bakar jadi khalifah.Setelah nabi muhammad wafat bagaimana kondisi umat islam dan bagaimana proses pemilihan khalifah abu bakar siddik.hambatan abu bakar saat menjadi khalifah.sejarah dan pemikiran politik islam pada masa abu bakar as-sidiq.sejarah lengkap setelah abu bakar menjadi khalifah.menjadi pribadi yang shiddiq.perjalanan hidup saidina abu bakar.tugas utama abubakar as shidiq.kebijakan abu bakar as siddiq saat menjadi khalifah.Usaha yang dilakukan oleh abu bakar.Pidato abu bakar as-siddiq waktu diangkat menjadi khalifah.keberhasilan perjaungan abu bakar.sikap abu bakar ketika menjadi khalifah.perjuangan abu bakar di masa nabi masih hidup.kebijaksanan abu bakar as-sidiq menjadi khalifah.

masa pemerintahan khalifah abu bakar as sidiq.makalah perjuangan pada masa khalifah abu bakar.masa suksesi abu bakar.kondisi pemerintahan pada masa abu bakar as siddiq.kisah pembangunan mesjid di jaman kahlifah abu bakar.makalah pemikiran abu bakar as siddiq.peran abu bakar memperjuangkan dakwah rasul.makalah politik islam pada masa abu bakar as siddik.Peran abu bakar siddik pada jaman nabi.pemikiran pendidikan sahabat abu bakar as siddiq.makalah perjuangan dan pendidikan pada masa khalifah abu bakar.makalah tentang isra dan miraj nai muhammad SAW.pemikiran politik ABU BAKAR ASH SHIDDIQ.khalifah pengganti nabi muhammad saw.Kolifah Nabi Muhammad.peran abu bakar as sidiq selama menjadi khalifah.kisruh politik abu bakar.pemberontakan para pembangkang abu bakar al sidiq.masa pemerintahan khalifah abu bakar as siddiq.masa khalifah Abu Bakar As-Shiddiq.KISAH NABI MUHAMMAD BERSAMA UMAR BIN KHATTAB ABU BAKAR SIDIK ALI DAN UMAR.pendahuluan makalah abu bakar assiddiq.pembentukan khalifah abu bakar.Peristiwa pada masa abu bakar Posted by fadzm2 at 6:52 AM .Kisah perjuangan khalifah abu bakar as sidiq.makalah tentang islam di masa khalifah abu bakar shiddiq.khalifah abubakar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->