2.2Bercerita http://www.scribd.

com/doc/22391668/teknik-pengajaran-danppembelajaran

Aktiviti brcerita merupakan satu lagi kemahiran generik iaitu suatu cara yang boleh digunakan oleh guru. Aktiviti ini boleh mempromosikan minat dalam mana- mana bahagian kurikulum.Selain itu ia dapat mengembangkan penghargaan dan keseronokan untuk menikmati kesusasteraan,pengayaan bahasa, pelbagai pengalaman, mengembang kemahiran mendengar dan memotivasi murid-murid membaca. Guru seharusnya berinovatif dalam mencari cerita yang sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Selain itu, guru juga berperanan untuk memastikan cerita yang dipilh sesuai dengan peringkat umur murid-murid dan dapat menarik minat mereka. Secara tambahannya pula, guru boleh menggunakan bahana-bahan sampingan yang dapat menarik lagi minat murid- murid terhadap cerita yang hendak disampaikan seperti boneka, tali, binatang mainan, kertas dan sebagainya. Pada masa yang sama, guru perlulah mempelbagaikan suara dan nada supaya cerita yang ingin disampaikan kepada murid-murid menjadi lebih menarik. Kebaikan teknik bercerita ialah ia dapat melengkapi murid dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kecekapan lisan. Kaedah ini menggalakkan murid untuk berfikir secarakritis dan kreatif khasnya apabila guru beranyakan soalan tentang moral sesuatu cerita. Kemahiran-kemahiran yang guru perlu menggunakan dalam teknik bercerita ialah : - 3a) Kemahiran verbal seperti projeksi suara, penekanan fasa atau bunyi dan penggunaan ayat-ayat yang mudah. b)Nada suara yang sesuai untuk menggambarkan siuasi tertentu dan memiliki kebolehan memanipulsi mimik muka untuk menunjukkan emosi yang berlainan.

Kemahiran bukan verbal yang perlu dikuasia oleh guru dalam teknik bercerita ialah gerak mata dan mimik muka yang sangat eksperesif. Aktiviti yang paling penting dalm teknik becerita ialah hasil perbincangan yang menyusuli guru selepas tamat guru bercerita. Dalam proses perbincangan, guru mestilah memastikan yang dia perlu menguji kefahaman murid tentang cerita yang telah disampaikan olehnya. Guru juga dapat membina pelbagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran selepas satu sesi cerita iaitu seperti kefahaman, latihan tatabahasa dan merumuskan isi-isi penting dalam cerita.

suatu tempat duduk itu perlulah dikemas supaya murid-murid boleh duduk di tempat tersebut dan mengelilingi pencerita. Jika boleh. peristiwa dalam satu keadaan tidak formal sebagai permulaan kepada pengalaman bercerita lebih mendalam. guru juga boleh menggunakan kaeadah memberi peluang kepada murid untuk bercerita bersama-sama. Kemudian pastikan bahawa semua murid dapat melihat pencerita. Langkah yang harus di ambil oleh guru tersebut ialah memberi maklumat tentang bahagian-bahagian dan urutan cerita yang berkaitan.Dalam teknik bercerita terdapat beberapa langkah yang telah ditetapkan. guru tersebut perlu menimbangkan perkara-perkara seperti memastikan cerita yang diperdengarkan boleh didengari oleh semua murid. Perkara yang paling utama ialah memastikan semua murid memberi perhatian sebelum cerita itu dimulakan.com/2010/03/04/nota-kelas-metod-2010/ . Selain itu. Berikut merupakan langkah-langkah yang telah dicadangkan untuk aktiviti bercerita : a) Sebelum bercerita Persekitaran yang selesa adalah penting. Guru juga harus memberi peluang murid untuk berkngsi cerita. Jika waktu tersebut guru ialah pencerita. guru perlu memberitahu murid supaya tidak bertanyakan soalan sehingga penghabisan cerita.ia juga bertujuan untul memastikan agar murid-murid memberi perhatian terhadap cerita yang diperdengarkan. .wordpress. Pencerita pula perlu mengambil langkah supaya bertentangan mata ( eye contact ) dengan pendengar dan bertutur secara terus menerus kepada pendengarnya. terutama muka dan tangan.4- Walaubagaimanapun.Guru tersebut juga perlu bercerita dengan kuat dan jelas dengan intonasi suara dan eksperesi muka yang bersesuain dengan cerita. Sekiranya pencerita tidak mahu diganggu. KEMAHIRAN PENGGUNAAN PAPAN TULIS http://ibnuziad. b) Semasa bercerita Kaedah ini memberi peluang kepada murid-murid untuk menctat nota daripada cerita yang diperolehi untuk perbincangan lanjut.

konsep atau idea yang abstrak. Untuk mendemonstrasikan langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematik Untuk mempelbagaikan aktiviti pengajaran guru dan pembelajaran murid Untuk membeikan peluang kepada murid-murid mencatit mota dari papan tulis. Tulisan dan gambarajah yang digunakan hendaklah jelas kelihatan kepada seluruh kelas . Untuk memperkukuhkan sesuatu fakta.nota. konsep atau idea yang dihuraikan. Guru hendaklah memahirkan diri dengan kemahiran melukis gambarajah yang menarik. OBJEKTIF PENGGUNAAN PAPAN TULIS Untuk menjelaskan sesuatu fakta. mota dan gambarajah dapat diletakkan ditempat yang sesuai. ilustrasi dan gambarajah di atas papan tulis dengan baik. PERINSIP-PERINSIP PENGGUNAAN PAPAN TULIS Rancangan penggunaan papan tulis lebih awal supaya tulisan.Kemahiran menggunakan papan tulis adalah penting dalam aktiviti pengajaran-pembelajaran di bilik darjah Kemahiran ini memmerlukan guru merancang dan menyusun tulisan. Untuk menarik perhatian murid terhadap perkara-perkara yang penting di setiap peringkat pengajaran. Guru yang berkemahiran menggunakan papan tulis dengan sempurna akan memudahkan murid memahami pengajarannya dan dapat menarik minat mereka mengikuti pelajarannya.

Jangan menggunakan papan tulis dengan masa yang berlebihan sehingga pelajar-pelajar merasa bosan. konsep atau idea dengan lebih jelas dan tepat. fakta atau idea yang dihuraikan dapat didedalkan dalam ingatan. KESAN PENGGUNAAN PAPAN TULIS Pelajar-pelajar dapat memahami sesuatu fakta. KEJELASAN kemas dan => Saiz tulisan yang sesuai. Pelajar-pelajar menumpukan perhatian terhadap aktiviti pengajaran guru. Gambar rajah jelas dan ringkas SUSULAN tulisan dan rajah sesuai => Penggunaan ruang untuk . Pelajar dapat mengikuti perkembangan pengajaran guru dengan penuh berminat. Konsep. Aktiviti penggunaan papan tulis hendaklah dipelbagaikan Pelajar-pelajar hendaklah diberi peluang untuk melibatkan diri dalam penggunaan papan tulis. Masa penggunaan papan tulis hendaklah sepadan dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Pelajar menaruh keyakinan terhadap pengajaran guru Aktiviti pembelajaran pelajar menjadi lebih menarik.Kapur warna hendaklah dignakan untuk menggambarkan penonolan atau penekanan. Tulisan tepat.

=> Bentuk satu konsep dengan ATAU PENEKANAN yang susah. Susunan dapat dilihat dan teratur PENONJOLAN jelas dan tepat.dan seimbang. Gunakan dalam masa yang sesuai. . Permudahan konsep atau idea Libatkan murid dalam aktiviti pengajaran pembelajaran.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful