P. 1
Pengertian Nabi Dan Rasul

Pengertian Nabi Dan Rasul

|Views: 168|Likes:

More info:

Published by: روشيدي أوكيم on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

Sections

 • WAJIB BERIMAN KEPADA NABI DAN RASUL
 • PARA RASUL MAKSUM
 • JENIS MUKJIZAT
 • SIFAT NABI DAN RASUL
 • SIDDIQ
 • AMANAH
 • TABLIGH
 • FATANAH
 • KEISTEMAWAAN NABI DAN RASUL
 • CIRI-CIRI KENABIAN
 • KISAH HIDUP 25 NABI DAN RASUL
 • NABI ADAM A.S
 • NABI IDRIS A.S
 • NABI NUH A.S
 • NABI HUD A.S
 • NABI SALEH A.S
 • NABI IBRAHIM A.S
 • NABI LUTH A.S
 • NABI ISMAIL A.S
 • NABI ISHAQ A.S
 • NABI YAAKUB A.S
 • NABI YUSUF A.S
 • NABI AYUB A.S
 • NABI ZULKIFLI A.S
 • NABI SYUAIB A.S
 • NABI MUSA A.S DAN NABI HARUN A.S
 • NABI DAUD A.S
 • NABI SULAIMAN A.S
 • NABI ILYAS A.S
 • NABI YUNUS A.S
 • NABI ZAKARIYA A.S
 • NABI YAHYA A.S
 • NABI ISA A.S
 • NABI MUHAMMAD S.A.W
 • KESIMPULAN
 • RUJUKAN

PENGERTIAN NABI DAN RASUL

Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.

Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam,kita perlu patuh kepada Iman Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi yang sebenar tetapi adalah dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang dan manakala para rasul pula dianggarkan berjumlah 300 orang. Walau bagaimanapun jumlah ini tidak dapat dipastikan.

Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak. Namun yang harus diimani hanya 25 Rasul sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka adalah

01. 03. 05. 07. 09. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

Nabi Adam a.s. Nabi Nuh a.s. Nabi Salih a.s. Nabi Luth a.s. Nabi Ishaq a.s. Nabi Yusuf a.s. Nabi Syu'aib a.s. Nabi Harun a.s. Nabi Daud a.s. Nabi Ilyas a.s. Nabi Yunus a.s. Nabi Yahya a.s Nabi Muhammad s.a.w

02. 04. 06. 08. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

Nabi Idris a.s. Nabi Hud a.s. Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ismail a.s. Nabi Ya'akub a.s. Nabi Ayub a.s. Nabi Musa a.s. Nabi Zulkifli a.s. Nabi Sulaiman a.s. Nabi Ilyasa’ a.s. Nabi Zakaria a.s. Nabi Isa a.s.

1

Sebenarnya ramai lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad menerusi firman Allah: “Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.” (An-Nisa’:164)

Para Nabi itu mempunyi darjat yang berbeza antara satu sama lain dari segi keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah: “Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.” (Al-Isra’:55)

Allah SWT telah melebihkan darjat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja.

2

WAJIB BERIMAN KEPADA NABI DAN RASUL

Islam menjadikan iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun akidah (rukun iman) sebagaimana firman Allah: “Katakanlah (hai orang-orang mukmin ), kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub, dan anak cucunya, dan apa saja yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada NabiNabi dari Tuhanya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami menyerah diri.” Di antara para Rasul itu ada yang disebut dengn “Ulul „Azmi”, ertinya Rasul yang paling banyak menghadapi cabaran yang berat dan berjuang dengan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Rasul-rasul itu adalah Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad S.A.W.

3

PARA RASUL MAKSUM

Di samping keempat-empat sifat itu, mereka juga mempunyai sifat lain, iaitu: Terbebas dari sebarang aib yang merosakkan nama baik, „Ishmah ( terpelihara ) ataupun disebut juga „maksum.‟

Salah satu keistimewaan para Nabi dan Rasul adalah bahawa mereka sebagai manusia yang paling sempurna kejadian dan akhlaknya, paling tinggi ilmunya, paling mulia keturunannya, paling benar perkataannya, paling dapat dipercayai, dan mereka terhindar dari sebarang samada secara fizikal mahupun rohani.

Para Nabi sentiasa mendapat pengawasan, pertolongan dan petunjuk daripada Allah SWT. Oleh itu mereka terhindar dari sebarang perbuatan dosa. Ertinya, mereka tergolong “ maksum “, tidak melakukan Sebagaimana firman Allah: “Tidak mungkin seseorang Nabi berkhianat.” ( Ali Imran: 161 ) kesalahan dengan sengaja apalagi perbuatan dosa.

4

seperti khabar yang disampaikan Isa kepada kaumnya. 5 .JENIS MUKJIZAT Mukjizat yang diturunkan Allah Taala kepada para utusan-utusan-Nya itu berbagai bentuknya. Allah SWT memberikan mukjizat kepada para Rasul-Nya sesuai dengan keperluannya yang dihadapi umatnya untuk membuktikan kebenaran kerasulannya kepada mereka. sesuai dengan keperluan adanya mukjizat. seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membakar Nabi Ibrahim yang tiba-tiba merasa kesejukan ditengah-tengah api yang bergejolak. antara lain: 1. awan yang memayungi Bani Israil didaerah At-Taih dan terbelahnya air laut yang dilalui Nabi Musa untuk melarikan diri dari kerajaan fir‟aun. yakini mukjizat yang merupakan keajaiban seperti terpancarnya air mata dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya ketika kaumnya kehausan. 4. Mukjizat yang berupa keanehan-keanehan. Mukhalifun Lil Qawaninit-Thabi‟iyyah. yang kemudiannya tertutup semula ari laut itu selepas baginda menyeberanginya. Akhbarun Haibiyah (khabar gembira ). 2. Mukjizat Kauniyah. yakin mukjizat Nabi berupa pengetahuan tentang perkara-perkara yang belum pernah ia lihat. 3. yakini mukjizat Nabi berupa sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. ia dapat menceritakan apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah kaumnya.

paling mulia sahsiahnya dan paling agung amanahnya. berjalan-jalan di pasar. atau mereka menciptakannya dari konsep pemikiran 6 . Allah menjaga mereka dengan pertolonga-Nya dan melindungi mereka dpenjagaan-Nya serta mengawasi mereka. dari dirinya timbul sesuatu yang dapat merosak kewibawaan seperti berbohong dan berkhianat. Shidiq ( jujur ) Amanah ( dapat dipercayai ) Tabliqh ( menyampaikan wahyu ) Fatanah ( cerdas ) SIDDIQ Sifat ini merupakan suatu kepastian bagi nabi. maka bagaimana halnya dengan seorang nabi yang dekat dengan Tuhan atau raul yang mulia? Seandainya boleh terjadi adanya kebohongan pada para nabi. namun untuk bekal dakwah para nabi sifat itu menjadi sesuatu yang mutlak wajib ada. maka pastilah itu tidak berkaitan dengan berita yang disampaikan melalui wahyu atau kemungkinan hanyalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. walaupun mereka itu manusia biasa. menikahi wanita. paling utama ilmunya.s. 2. sihat dan sakit. walaupun bagi manusia biasa juga merupakan keharusan. ditimpa oleh belbagai segi yang dirasa pahit oleh manusia seperti lemah. dan bahkan merupakan sifat pembawaan pada diri mereka. Maka tidaklah mungkin bagi seorang nabi. Para nabi a. Sifat ini. Telah berlaku kebijaksanaan Allah yang luhur untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. memakan harta manusia dengan jalan yang tidak sah. iaitu amanah wahyu dan menyampaikan dakwah serta risalah kepada segenap hamba-Nya. tua dan mati. Memandangkan sifat itu tidak wajar bagi manusia biasa. 3. Allah memilih mereka di antara setiap makhluk ciptaan yang lainnya kerana mereka mendapat beban memikul amanah yang agung. Sifat-sifat itu adalah seperti berikut: 1. nabi mana pun juga. Adanya kekhususan sifat-sifat ini bagi mereka merupakan sesuatu yang memang harus ada pada mereka. namun mereka berbeza dengan manusia pada umumnya kerana mereka mempunyai beberapa kekhususan dan mereka memiliki sifat-sifat yang agung dan luhur. 4.SIFAT NABI DAN RASUL Allah SWT memilih para nabi-Nya agar supaya mereka menjadi duta antara Allah dan hamba-hamba-Nya. dan sifat-sifat buruk lainnya. kerana mereka juga makan dan minum.

(Al-Ahzaab: 39) Jadi semua nabi itu diberi kepercayaan keatas wahyu. Seandainya para nabi itu tidak mempunyai sifat amanah pastilah akan berubah 7 . Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalang ( Kami ) dari pemotongan urat nadi itu. mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. kerana khianat itu bertentangan dengan amanah. (Al-Haqqah: 44-48) Ayat ini merupaka ancaman yang menakutkan bagi orang yang membuat dusta nama Allah dalam urusan akidah. AMANAH Maksudnya iaitu bahawa seorang nabi adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap wahyu. Ini adalah suatu ketentuan yang tidak ada ampun (belas kasih) di dalamnya. namun rasanya hal itu tidak mungkin terjadi pada mereka. Ketentuan ini lahir untuk menetapkan kemungkinan yang satu tanpa adanya kejujuran Rasulullah SAW bersarta manusia. menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan tanpa melebihi atau menguranginya. nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kananya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Tala yang bermaksud: “(iaitu) orang –orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Kemudian benar0benar Kami potong urat tali jantungnya.mereka kemudian mereka menyandarkannya kepada Allah secara bohong. tidak mungkin bagi mereka untuk membuat khianat atau mereka merahsiakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh kerana itulah kita mendapati Al-Quranul Karim menghukumnya dengan ketentuan yang pasti terdadap setiap yang mencuba mengada-ada dengan atas nama Allah. tanpa mengubah atau menantinya. Para nabi yang mulia semuanya telah menunaikan amanah dengan cara yang paling sempurna. atau lisannya berbuat dusta. Allah berfirman tentang diri Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: “Seandainya dia (Muhammad ) mengada-adakan sebagai perkataan atas (nama) Kami. mereka menyampaikan urusan-urusan Allah sebagaimana adanya. Dan sesunguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa”. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”.

a. yang mana Allah memerintahkan untuk menyampaikan risalah. Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran Tuhanya. berkata:” seandainya Muhammad itu menyimpan sesuatu yang diturunkan Allah padanya pastilah ia menyembunyikan ayat berikut ini ( maksudnya ): “Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan. Sayyidah „Aisyah r. walaupun seandainya di dalam penyampaian risalah bagi manusia itu akan menimbulkan suatu penganiayaan yang besar atau kejahatan yang mestinya hanya layak ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerosakan. dan ketika turun kepadanya firman Allah yang bermaksud: 8 . TABLIGH Sifat ini merupakan kekhususan terhadap para rasul yang mulia. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka. supayajiwa menjadi tenang menuju keselamatan wahyu. Segala yang dibawa nabi sesunguhnya semata-mata dari sisi Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam kaitan ini. sedang Allahlah yang berhak untuk kamu takuti….dan berganti risalahnya dan manusia pasti tidak menjadi tenang terhadap wahyu yang diturunkan. Demikianlah kita dapat mengetahui bahawa semua para rasul itu mengistiharkan dengan terus terang bahawasanya mereka itu bersungguh-sungguh menyampaikan risalah Allah dan menasihati umat. Allah mengutusnya pada suatu masa kekosongan para rasul agar beliau mematahkan alasan-alasan ahki kitab iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka tidak mengatakan: “Tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan”.” (Al-Ahzaab: 37) Masing-masing nabi dan rasul tentu memiliki sifat amanah yang sempurna. sampai kepada rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. dan kamu takut kepada manusia. Allah mengutus para Rasul agar dapat memberi peringatan kepada sekalian alam. yang bermaksud dengannya adalah bahawa rasul itu menyampaikan hukum-hukum Allah serta menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada manusia dari langit.

sempurna kecerdasannya dan daya fikiranya. menerusi dialog berikut yang bermaksud: “Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang terbesar ( induk ) dari patung-patung yang lain. Perhatikanlah firman Allah Taala yang melukiskan tentang Nabi Ibrahim a.s. Seorang nabi tidaklah diutus kecuali ia mempunyai keagungan dan kecerdikan yang luar biasa. Ibrahim berkata: “Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak ( pula ) memberi mudharat kepada kamu?” Ah ( celakalah ) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. perhatikanlah sikap Nabi Ibrahim di dalam diskusinya dengan kaumnya yang musyirik. Kemudian kepala mereka tertunduk (lalu berkata): “Sesungguhnya kamu ( wahai Ibrahim ) telah mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara”. wahai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya.s.“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”. Mereka bertanya: “Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhantuhan kami. Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata: “Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)”. agar mereka menyaksikan”. (Al-Hijr: 94) FATANAH Fatanah adalah kecerdasan dan kecerdikan. jika mereka dapat berbicara”. agar mereka kembali ( untuk bertanya ) kepadamya. nescaya anda akan mendapatkan di dalamnya tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan pada diri Nabi Ibrahim a. Maka apakah kamu tidak memahami?” (Al-Anbiya’: 58-67) 9 . maka tanyakanlah kepada berhala itu. Mereka berkata: “ ( kalau demikian ) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai. Mereka berkta: “siapakah yang melakukan perbuatan tuhantuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orng-orang yang zalim”.

Jelas sasaran dan tujuan dalam dakwah para nabi. Ketiga : Memurnikan agama kerana Allah dan mengikhlaskan Ibadah kepadaNya. Keempat : Kelima : Keenam : Sederhana dalam mengajak. ialah bahawa mereka itu mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri. Inilah keistimewaan terpenting dari dakwah para nabi yang mulia. Kedua : Para nabi tidak meminta upah atas misi kerasulanya.a. 10 . maksudnya melalui wahyu dan aklif daripada Allah. tidak memberatkan atau menyukarkan. mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah. Kami akan menjelaskan tiap-tiap segi dari masing-masing keistimewaan dengan penjelasan dan huraian yang memadai.KEISTEMAWAAN NABI DAN RASUL SUATU hal yang sangat penting mengenai dakwah para nabi a. Bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. Ketujuh : Memfokuskan pada akidah tauhid dan menitikberatkan dalam hal keimanan kepada yang ghaib. iaitu: Pertama : Dakwah para nabi itu merupakan tuntutan Ilahi.

” (Al-Hajj:75) Allah berfirman yang bermaksud: “Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintah-Nya kepada siapa sahaja dan yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya iaitu: Peringatlah olehmu sekalian. Hal ini sebagaimana firman-Nya: “Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia.W. tidak boleh di capai dengan usaha dan memperbanyak ketaatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Akan tetapi ianya hanya boleh diterima melalui ketentuan Allah Taala. bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku maka hendaklah kamu bertaqwa kepada-Ku.T yang di anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya yang tidak boleh diperolehi dengan kemampuan akal.” 11 . dan tidak pula diterima sebagai warisan.CIRI-CIRI KENABIAN Kenabian merupakan kurnian Allah S.

s diturunkan di tanah Hindustan dan Hawa di tanah Jeddah.T di syurga dan baginya diciptakan hawa yang dijadiakan dari rusuk kiri sewaktu beliau tidur untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupanya. kemudian keduanya dikeluarkan dari syurga maka bumi inilah dijadikan tempat kediamannya dan anak cucunya sehingga kepada kita semua. merupakan junjungan pertama pilihan Allah S.T Yang Maha Pengasih dan Penyanyang mengampuni mereka berdua kerana telah bertaubat kepadaNya.s dan Hawa telah melanggar larangan Allah S.s.T.W.W. 12 .W.W.T meniupkan roh ke dalamnya dan berdirilah ia seperti manusia yang sempurna.W. Akibat kesombongan dan keengganan iblis itu maka Allah S. Nabi Adam a.s kerana kejadian iblis dari api dan Nabi Adam a.s lalu mereka sujud kecuali iblis kerana iblis menggangap dia lebih mulia dan lebih unggul dari Nabi Adam a. Lantas Allah S. Allah S. Selaku manusia pertama dan juga merupakan keturunan pertama daripada golongan sekelian manusia.T tetapi Allah S.W. Sejak itu iblis sedaya upaya mengoda Nabi Adam a.KISAH HIDUP 25 NABI DAN RASUL NABI ADAM A.W. Kedua-dua mereka bertemu semula di Musdzalifah.T. Meskipun Nabi Adam a.W.s dijadikan Allah S.s. Nabi Adam a.T mengusirnya daripada syurga dan dikeluarkan daripada barisan malaikat dengan disertai dengan kutukan dan laknat serta balasan neraka bagi iblis .W. Nabi Adam a.T.S Nabi Adam a.s wafat di tanah Hindustan dan Hawa pula wafat di Jeddah.W.s diberikan tempat oleh Allah S. hal-hal yang terlarang dan menyekutukan Allah S. dari tanah yang hitam yang busuk” (Al-Hijir : 26) Setelah disempurnakan bentuk Nabi Adam a.T dari tanah sebagaimana firmanNya di dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dari tanah yang kering .s dan hawa sehingga keduanya terpedaya lalu memakan pohon kayu yang dilarang oleh Allah S. Nabi Adam a.T memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam a.W.T itu dan memohon agar diberikan kesempatan untuk hidup sehingga hari khiamat dan bersumpah akan mendatangi anak-anak adam dari pelbagai sudut untuk mengajak mereka berbuat maksiat.s diciptakan dari tanah. iblis dengan bongkaknya menerima baik ganjaran Allah S.

s merupakan keturunan keenam Nabi Adam a. Sewaktu Nabi Muhammad S. Sebahagian ahli tafsir mengatakan tatkala Nabi Idris a. Di antara kata-kata hikmah Nabi Idris a.s tinggal di mesir dan mengajar kaumya ilmu tauhid dan beribadah kepada Allah S. Nabi Idris wafat pada usia 82 tahun.T dan di bawa naik ke langit ke 4.A. Nabi Idris a.s.T kepada Nabi Adam a.W.NABI IDRIS A.W.s dan Nabi Syith a.s.W.s dan merupakan keturunan pertama yang dikurniakan kenabian selepas Nabi Adam a. Keinginan Nabi Idris a.W.s sewaktu menyeru kaumnya adalah : “Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntut sumpah daripada orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka di dalam doa” 13 . anak kepada Yarid bin Mihla‟el bin Qinan bin Anusy bin Syith bin Adam a.W dan Jibril a.s dan Nabi Syith a. (sebahagian ahli tafsir mengatakan sehingga ke langit ke 6).s melalui suatu tempat pada malam Israk dan Mikraj baginda bertemu dengan Nabi Idris. menulis dan membaca dan mengetahui ilmu bintang dan metamatik.S Nabi Idris a. Nabi Idris a. menunggang kuda. Beliau juga banyak mempelajari kitab-kitab yang telah di turunkan Allah S. Nabi Idris a.T.s itu di tunaikan oleh Allah S.s mengenali malaikat beliau berhajat untuk mengenali alam ghaib.s juga diberikan gelaran “Asadul Usud” yang bermakana Harimau segala Harimau kerana berani memerangi manusia yang derhaka kepada Allah S.s.s memiliki pelbagai kemahiran contohnya menjahit.T.

W.T untuk membina kapal Nabi Nuh a.s. Setelah selesai tugasan pembinaan kapal yang merupakan pengangkutan laut yang pertama di dunia.W.NABI NUH A.s mendatangkan seksaan keatas diri mereka.W. mereka menentang agar Nabi Nuh a.s dengan iringan keyakinan.s merupakan keturunan Nabi Adam a. 14 .T kepada umatnya dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun.W.s yang telah dinaiki para penumpang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh a.s menyeru kaumnya hampir beratus tahun lamanya. Mereka tetap tidak mempercayai kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Nuh a. Nabi Nuh a. Orang-orang yang yang tidak mahu mengikutnya itu sentiasa mengejeknya dengan kata-kata yang keji. Nabi Nuh a. malah menentang.s tidak luput dari ejekan serta cemuhan daripada segilintir kaumnya yang ingkar itu. Begitulah Riwayat hidup Nabi Nuh a.s menerima wahyu dari Allah S.s diutus Allah S. Nabi Nuh a.s dengan kaumnya.s atas perintah Allah S. Beliau diutuskan Allah S. Setelah terjadi perdebatan dia antara Nabi Nuh a. Tiada tempat berlindung kecuali kapal Nabi Nuh a.s mengumpul para pengikutnya.W.s yang ke-10. Walaupun yang demikian Nabi Nuh a.W.T nescaya akan menerima azab seksaan daripadaNya tetapi mereka sedikit pun tidak menghiraukannya. Seluruh kota dan desa ditengelami oleh air sehingga ke puncak bukit-bukau. tetapi hanya segelintir manusia sahaja yang mengikutnya. Setelah menerima perintah dari Allah S.W.W.T sebagai Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran-Nya kepada penduduk negeri Armenia. Tenteranya mula mengumpulkan bahan binaan dan mula membina kapal itu di kawasan yang jauh dari bandar supaya mereka semua boleh berkerja dengan tenang tanpa sebarang gangguan.T.s yang ingkar itu termasuk putera sulungnya “Kan‟aan”.s juga telah menyampaikan kepada mereka bahawa sekiranya mereka tidak mahu beriman kepada Allah S.W.T tentang persediaan mereka untuk berangkat maka banjir besar yang paling dahsyat melanda bumi.T. Beliau merupakan seorang Nabi yang sering menangis memikirkan penderhakaan kaumnya terhadap Allah S.T. Nabi Nuh a. Maka binasalah seluruh kaum Nabi Nuh a.T. Bertahun lamanya beliau mengajak dan menyeru dakwahnya kepada kaumnya namun hanya segelintir daripada mereka beriman kepada Allah S. beliau melarang mereka menyembah berhala dan memberi petunjuk kepada mereka untuk menyembah Allah S.S Nabi Nuh a.

s telah berusaha untuk menyeru kaumnya namun mereka tetap ingkar.T angin yang kuat serta hujan yang lebat keluar daripada awan itu selama tujuh malam dan lapan yang akibatnya membinasakan seluruh umat Nabi Hud a.W.s yang ingkar itu.W.s). budi pekerti yang luhur.s meninggalkan tempat tersebut dan berhijrah ke Hadramaut. Oleh yang demikian maka Allah S. lurus dan sangat bijaksana dalam pergaluan bersama rakan taulannya.T. Beliau diperintahkan membentuk kaum Ad yang alpa terhadap kesejahteraan hidup duniawi sehingga tidak mengenali Tuhannya Pencipta yakni Allah S.W.W.NABI HUD A.T. Beliau terkenal sejak kecil lagi kerana kelakuan yang baik. 15 . Sifat takabur mereka terpahat hebat sekali sehingga tidak dapat diubah oleh sesiapa pun. Para penziarah datang berama-ramai. sebagai penempatan menghabiskan sisa hidupnya sehingga wafat.S Nabi Hud a. Tetapi sebaliknya Nabi Hud a.T. Makamnya masih terletak sehingga kini.s memiliki tanah kebun yang luas hasil bumi yang melimpah ruah. di suatu tempat lebih kurang lebih 50km dari kota Siwun.T memberikan laknat atas mereka dan terbentanglah di langit yang hitam lagi panjang. mereka dapat membina rumah dan istana yang tersergam indah sebagai tempat tinggal masing-masing. Beliau dikebumikan di sana. Maka dengan keizinan Allah S. Nabi Hud a.W. Walaupun Nabi Hud a.s merupakan keturunan Sam bin Nuh (cucu Nabi Nuh a. terutamanya pada bulan Syaban setiap tahun. Setelah keadaa cuaca kembali tenang dan tanah “Al-Ahqaf” menjadi sunyi daripada suara kaum Aad. Kaum Nabi Hud a. Nabi Hud a. Akibat mengecapi kebahagiaan hidup itu mereka lupa asal-usul dan hanya tahu “berterima kasih” pada batu-batan dan tidak pada Allah S. Beliau melarang sama sekali penganiayaan sesama manusia. Nabi Hud a. Melihat keadaan yang begitu ganjil.s berasal daripada keluarga yang terhormat dan berpengaruh. mereka keluar dari rumah masing-masing untuk melihat awan tersebut dan berpendapat bahawa awan itu adalah awan rahmat yang menyiram dan menyuburkan tanaman mereka serta memberi minum pada ternakan mereka.s berkata kepada mereka itu bukah awan rahmat tetapi ia adalah azab dari Allah S.s sentiasa menyeru kaumnya untuk menyembah Allah S. diatas sebuah bukit.W.T dan meninggalkan penyembahan berhala.

Sambil menunjukkan binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu. Kaum Tsamud memiliki harta benda.T menurunkan azab petir dan membinasakan serta menghancurkan golongan yang ingkar itu.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang tidak akan membiarkan hamba-hambaNya berada di dalam kegelapan tanpa perutusan nabi.s berkata kepada mereka “Inilah unta Allah S.s berserta pengikutnya yang beriman berjumlah 120 orang telah pun berhijirah ke negeri lain iaitu Hadramaut dan terdapat riwayat lain yang menyebut bahawa mereka berpindah ke negeri Makkah.W. 16 . Nabi Salleh a. Nabi Salleh a.T maka Nabi Salleh a.T.s berdoa kepada Allah S.T mengutuskan Nabi Salleh a. mereka menganggu unta tersebut dengan menyembelihnya.W.T. Kaum Nabi Salleh a. Negeri tersebut menjadi sunyi sepi selepas ditingalkan oleh kaum Ad‟ akibat kemusnahan.T akan menurunkan azab-Nya apabila kamu menggangu binatang ini. Ketahuilah bahawa Allah S. jangan kamu ganggu dan biarkan ia mencari makannanya sendiri di atas muka bumi Allah S.W. Kamu Tsamud mendiami daerah yang sebelumnya menjadi penempatan kaum Ad‟.W.s memulakan misinya dengan memperkenalkan kepada mereka Tuhan yang sepatutnya disembah iaitu Allah S.s telah bersusah payah menyeru kaumnya agar menyembah Allah S.T dan meninggalakan penyembahan berhala.T dan dengan kekuasaanNya keluar seekor unta dari perut batu karang yang besar.s adalah anak „Ubaid bin Jabir bin Tsamud. Akibat daripada perbuatan mereka itu maka Allah S.W.W.W. Sebelum azab tersebut melanda Nabi Salleh a. namun mereka tetap ingkar dan mencemuh sambil mengatakan Nabi Salleh a.T.s berasal daripada keturunan Nabi Nuh a. Allah S.NABI SALEH A. dan hidup dengan penuh kesenangan tanpa sebarang kekurangan malangnya mereka lupa sama sekali terhadap Tuhannya yakni Allah S.s juga menuntut supaya ditunjukkan kepada mereka suatu mukjizat supaya mereka boleh mempercayai dan beriman kepada Allah S. kaumnya bernama tsamud. iaitu gelaran yang diambil bersempana nama datuknya.T Yang Maha Esa.W. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum bagimu dan ternakanmu. Oleh itu Allah S.W. Walaupun Nabi Salleh a. Nabi Salleh a.s yang keenam.s hanya manusia biasa dan bukan pesuruhNya.S Nabi Salleh a.W.” Akibat daripada sikap tidak mempercayai.s untuk menyeru kaumnya.W.

Maka setelah mereka pulang dari pesta itu mereka amat terkejut akan kejadian itu dan mengetahui itu adalah perbuatan Nabi Ibrahim a. dan Nabi Ibrahim a. teriakan. 17 .NABI IBRAHIM A. Setelah diutus oleh Allah S. Nama sebenar ayah Nabi Ibrahim a. Akhirnya Namrud dan pengikut meneriman seksaan Allah S.T dengan didatangi nyamuk yang sangat banyak. menyatakan bahawa berhala dan patung-patung mereka itu benar-benar tidak berguna bahkan tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri.T untuk menjadi Nabi maka Nabi Ibrahim a.W. Beliau terkenal dengan gelaran Azar kerana pekerjaannya mengukir patung berhala untuk dijadikan sembahan.W.s adalah Tarikh‟ bin Sam bin Nuh.s menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan semua patung berhala mereka di kota.T api yang panas menjadi sejuk mendingingkan Nabi Ibrahim a. Nabi Ibrahim a. Setelah dibuat perbicaraan maka Nabi Ibrahim a.s dijatuhkan hukum bakar namaun dengan keizinan Allah S.s merupakan anak kepada Azar bin Sam bin Nuh. Namrud sendiri mati kerana dimasuki oleh seekor nyamuk hingga kelubang telinganya. Nabi Ibrahim a.s dan beliau dibawa menghadap hakim dan disambut dengan cemuhan. Sudah menjadi kebiasaan adat tradisi penduduk kerajaan Babilion keluar dari kota untuk beberapa hari untuk merayakan hari raya untuk tuhan patung berhala mereka.S Nabi Ibrahim a.s.s memulakan dakwahnya yang kemudian membuat satu rancangan sebagai membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata dan boleh dilihat dengan mata kasar.s dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masihi di negeri Mausul yang diperintah oleh Raja Namrud dan beliau diutuskan kepada satu kaum di Iraq yang ketika itu dikusai oleh Raja Namrud. cercaan dari kaumnya yang ingkar.s terselamat daripada kejadian itu dan terus berdakwah kepada kaumnya.W.

W.T supaya kaumnya yang ingkar itu diberikan azab yang setimpal dengan kemungkaran mereka itu.s sebagai musafir.NABI LUTH A.s malah mereka juga mengejek dan mencemuh beliau.s dilanda kemusnahan.s bordoa kepada Allah S. yang terletak di dalam wilayah Palestin.s dan menetap di sebuah dusun yang disebut sebagai Sadum.W. pemikiran yang meleset serta tidak mempunyai pegangan agama.W.s merupakan anak saudara Nabi Ibrahim a.s diutuskan oleh Allah S. Apabila kaum Nabi Luth a. Akibat daripada perbuatan kaum Nabi Luth a. Menurut riwayat. Allah S.T mengutuskan gempa bumi yang kuat dan angin kencang yang disertai batu menghancurkan dengan serta merta kota Sadum bersama penghuninya termasuklah isteri dan anak sulung Nabi Luth a.s dan pengikut yang soleh berangkat meninggalakan negeri Sadum.s untuk meminta dikhawinkan dengan para malaikat itu.s yang tidak bermoral itu maka menjelang fajar pada saat Nabi Luth a. Mereka tidak sedikit pun mengendahkan seruan Nabi Luth a. rompakan. Sebelum negeri Nabi Luth a. Maksiat berleluasa. kecurian. Nabi Luth a.S Nabi Luth a. Sehingakan Nabi Luth a. Masyarakat Sadum memiliki moral yang rendah. perampasan harta adalah kegiatan seharian mereka. para malaikat tiba di Sadum dengan menyamar sebagai remaja yang kacak rupa parasnya. memiliki susuk tubuh yang menarik dan menumpang di rumah Nabi Luth a. 18 .T untuk kaumnya iaitu kaum Sadum yang yang terdiri daripada 4000 orang.s mengetahui akan hal ini maka mereka bergegas ke rumah Nabi Luth a.s yang bernama Kan‟an.Ciri khas masyarakat mereka adalah perbuatan homoseksual (liwat) di kalangan lelaki dan lesbian dikalangan wanita.

s bermimpi bahawa ia harus menyembelih puteranya.s turut menderita akibat kekurangan susu.s ialah anak Nabi Ibrahim a.s bersama Siti Hajar berserta puteranya berhijrah ke Mekah yang pada masa itu masih merupakan lapangan padang pasir yang luas tanpa didiami oleh seorang manusia pun.s pun terselamat daripada disembelih. 19 .W.W.T malaikat Jibril a.T terpancut keluar air yang jernih yang mengalir keluar sehingga ke hari ini yang lebih dikenali sebagai telaga Zam-Zam. Nabi Ibrahim a. Seruan inilah merupakan permulaan sunnah berkorban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari Raya Aidiladha di seluruh pelusuk dunia.S Nabi Ismail a. Nabi Ibrahim a. ia terasa kehausan dan merasakan susunya semakin berkurangan dan bayinya Nabi Ismail a.s terus mendirikan Kaabah (Baitullah) yang sekarang ini menjadi kiblat kepada seluruh umat Islam untuk beribadah kepada Allah S.s yang masih kecil pada ketika itu di kawasan yang terpencil dan sunyi itu. Demi memikirkan masa hidupnya bersama anaknya yang tersayang. Pada suatu ketika sewaktu Nabi Ismail a.s di kawasan itu. Dengan keyakinan yang benarbenar kepada Allah S.NABI ISMAIL A. Siti Hajar terus bermundarmandir dan berlari-lari anak sehingga tujuh kali di antara bukit Shafa dan Marwah.s yang kemudiannya ditukarkan kepada seekor domba oleh Allah S. Setelah kembalinya Nabi Ibrahim a.s mencapai usai remajanya.s ke Mekkah untuk menemuai anak dan isterinya yang tercinta beliau terkejut dan tercengang memerhatikan kawasan tersebut sebagai sebuah desa yang subur lagi makmur.T dan Nabi Ismail a. Sebakul bahan makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan akhirnya habis dimakan dalam beberapa hari sepeninggalan Nabi Ibrahim a. Nabi Ibrahim a.T.T dan menjadi kunjungan wajib umat Islam yang mengerjakan Haji. Selang beberapa hari selepas kejadian itu rombongan masyarakat arab Jurham yang secara kebetulan lalu disitu menjumpai punca air itu dan seterusnya menetap bersamasama dengan Siti Hajar dan nabi Ismail a. Siti hajar akhirnya duduk termenung kerana penat dan hampir berputus asa dengan keizinan Allah S.W.s meningalakan Siti Hajar dan Nabi Ismail a.W. Lalu Nabi Ibrahim a. Ketika Siti hajar kehabisan air.s dan ibunya Siti Hajar.s. Kemudian Nabi Ibrahim a.W.s mendatangai Siti Hajar dan bertanya beberapa soalan dan menghentakkan sekuat-kuat kakinya ke tanah dan dengan serta merta atas izin Allah S.s pun menyembelih Nabi Ismail a.

A.s meningkat dewasa beliau pun berkhawin dengan seorang wanita Jurum. Dari sini lahirlah keturunan anak cucu Nabi Ismail a.s Nabi Ismail a.W. 20 .s yang dikenali sebagai kaum Musta‟ribah ini kemudiannya melahirkan Nabi Muhammad S.Setelah Nabi Ismail a.

s wafat ketika berusai 180 tahun dan dikuburkan di Jirun yang juga di kenali sebagai Kota Madinah.T.s yang juga menjadi Nabi dan Rasul.W.W. Ramai diantara mereka menjadi pemimpin dan ada pula yang derhaka terhadap ajaran Allah S.s yang dilahirkan hasil perkhawinan bersama isterinya yang tertua iaitu Sarah. Perkataan „ishaq‟ bererti tertawa gembira seraya terkejut kerana ibunya sewaktu mendengar berita bahawa beliau akan dikurniaka zuriat. Beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul Allah S.T sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quran Nabi Ishaq a.T keturunan yang ramai.s juga melahirkan keturunan para Nabi dari kalangan bani Israil sehingga kepada Nabi Isa a.s berserta kedua orang tuanya dan ahli keluarganya yang lain dirahmati oleh Allah S.s dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Yaakub. di antaranya ialah Nabi Yusuf a. ia tertawa dan terkejut kerana usianya sudah lanjut.s memperolehi keturunan yang ramai . Nabi Ishaq a.W.s adalah putera Nabi Ibrahim a.s. Nabi Yaakub a.NABI ISHAQ A. 21 . Beliau dianugerahkan Allah S.S Nabi Ishaq a. Nabi Ishaq a.W.T. Nabi Ishaq a.

W.s berasal daripada keturunan anak Nabi Ishak bin Ibrahim a. Hasil dari perkhawinan Nabi Yaakub a.s berhijrah ke Palestin untuk menemui bapa saudaranya yang bernama Laban. Nabi Yusuf mewarisi peranan ayahnya sebagai pembesar mesir.T . Pada masa itu tercetus peperangan salib diantara keluarga Nabi Yaakub a.T yang menyatakan bahawa Nabi Yaakub a. Selepas itu Nabi Yaakub a.NABI YAAKUB A. Nabi Yaakub a.s dan keturunanya digelar sebagai Bani Israil yang membawa maksud suku yang berjalan pada malam hari.T raja itu berjaya dikalahkan oleh mereka dan hartanya dijadikan sebagai harta rampasan perang (ghanimah). Inilah asal permulaan bangsa Israil dan tersebar luas di negeri Mesir. Faktor usia menyebabkan beliau menyerahkan tugasnya kepada puteraya yang bernama Nabi Yusuf. Riwayat lain menceritakan bahawa beliau diutuskan ke Nablus. Mereka kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa a.W. Beliau berjalan pada malam hari dan beristirehat pada siang hari. 22 . Oleh yang demikian keluarga Nabi Yaakub a. Mereka turut disebut di dalam Al-Quran sebagai “Al-Asbaath” yang membawa maksud qabilah Bani Israil. Beliau tinggal di Mesir dan dikurniakan zuriat keturunan yang teramai di Mesir. Beliau berkerja sebagai petani dan penternak. Beliau diutuskan menjadi Rasul di negeri Kan‟an untuk memimpin penduduknya menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa.S Nabi Yaakub a.s dengan raja dan dengan izin Allah S.s dengan 4 orang isterinya beliau dikurniakan 12 orang anak. kerana setiap mereka mempunyai keturunan yang ramai.s bin Azar bin Sam bin Nuh.s wafat ketika berusia 147 tahun di Mesir.W. Dalam perjalanan hijrah tersebut beliau tertidur di atas sebiji batu dan bermimpi menerima wahyu dari Allah S.s dari penjajahan Firaun yang dilaknat Oleh Allah S.s dan kaumnya dikurniakan Baitulmaqdis dan beliau dikurniakan kitab sebagai hikmah dan pegangan.

W. Selepas kejadian itu raja mengetahui kelebihan Nabi Yusuf a.s bertemu semula dengan bapanya iaitu Nabi Ya'qub a.W. berbanding dengan saudara-saudaranya yang lain.s.s. Nabi Yusuf a.s berdoa kepada Allah S. Maka atas jasa Nabi Yusuf a.s di perjara dua orang pelayan makan dan minum raja yang kemudian seorang daripada pelayan itu dibunuh dan seorang lagi dibebaskan selepas mengalami sebuah mimpi yang kemudiannya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a. dengan izin Allah S. terutamanya setelah kewafatan ibu kandungnya.s kepada Ketua Polis Mesir yang bernama Fathifar dan dijadikan anak angkatnya.s dari keluarga mereka dengan mencampakkannya ke dalam telaga dan atas izin Allah S. Nabi Yusuf a.W. Beliau satu-satunya anak yang dimanjakan oleh Nabi Ya'qub a.T.W.s menolak dengan mengenangkan jasa ibu angkatnya menjagannya sejak kecil. Pada akhirnya Nabi Yusuf a.S Nabi Yusuf a.s dengan rela memaafkan mereka dan dengan keizinan Allah S. 23 .s. Nabi Yusuf a.s dipelihara dengan sempurna oleh isteri pembesar itu.W.s.T berlakulah seperti apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a. Beliau juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim a.s itu beliau diberikan darjat sebagai Menteri kewangan mesir dan akhirnya berkhawin dengan Zulaikah setelah menjadi janda akibat kematian suaminya.T rupa paras yang tampan. Nabi Yusuf a.s berkumpul dan berbincang untuk meluahkan perasaan masing-masing kepada bapa mereka dan membuat perancangan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf a.s adalah anak ke tujuh daripada 12 orang anak Nabi Ya'qub a.s dikurniakan oleh Allah S.s mentafsir sebuah mimpi raja itu yang menbawa maksud akan berlaku musim kemarau yang maha dahsyat dalam masa tujuh tahun lagi dan mereka perlu bersedia.s bertemu semula dengan saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dahulu namun yang demikian Nabi Yusuf a. Bersama Nabi Yusuf a. Dipendekan cerita atas sebab itu lah Nabi Yusuf a.T.s itu dan menyuruh Nabi Yusuf a. Sejak dari itu Nabi Yusuf a.s tinggal bersama ibu angkatnya.s diselamatkan oleh seorang musafir yang kebetulan mengambil air di situ. Zulaikah. Sehinggalah pada suatu hari ibu angkatnya telah jatuh cinta pada Nabi Yusuf a.s.s dan meluahkan perasaannya itu tetapi Nabi Yusuf a.s dan menceritakan kisah yang menimpa dirinya dari mula.T agar dipenjarakan. Akhirnya si musafir itu menjual Nabi Yusuf a. Pada suatu hari golongan yang membenci dan iri hati terhadap Nabi Yusuf a.NABI YUSUF A.

batuk dan lain-lain sehingga menyebabkan badannya semakin kurus dan wajahnya pucat lesu tidak berdarah.T memberi petunjuk kepada Nabi Ayub a.W.T telah membalas kesabaran dan keteguhan iman Nabi Ayub a.T. 24 .T den lebih cenderung berbuat kebajikan.s bingung untuk melaksanakan sumpah itu atau pun tidak dan akhirnya Allah S. Nabi Ayub a. Allah S. Hanya isterinya sahaja yang setia mendampingi dan merawat Nabi Ayub a.s. memiliki tanah yang luas. Beliau merupakan seorang yang kaya. tetapi Allah S. Dia antara anak lelaki beliau ialah Basyar yang digelar sebagai Zulkifli dan diangkat menjadi Nabi.s adalah anak Ish bin Ishak bin Ibrahim a.s dengan penuh sabar.W. Demikianlah rahmat Tuhan kepada Nabi Aybu a.NABI AYUB A. Nabi Aybu a. Kepadanya juga dikurniaNya putera-puteranya yang telah meninggal.T mengembalikan kebesaran duniawi serta kekayaan harta benda berlipat ganda.T.s berkata : “Awas kamu saya sudah sembuh dan senang akan saya pukul kamu 100 kali”. Meski pun demikian beliau tidak pernah melupakan ibadahnya kepada Allah S. Dengan izin Allah S.s menderita akibat penyakit demam panas.s dengan memukul isterinya itu dengan 100 batang lidi kerana perbuatan isteri Nabi Ayub a. Binatang seperti unta.W.W. bertawakkal dan keimanan kepada Allah S. Akhirnya Nabi Ayub a.W.s bukan saja dengan memulihkan semula kesihatan serta kekuatan fizikilnya sebagaimana zaman mudanya.W.s sehingga pada suatu hari ketika disuruh oleh suaminya ia berbicara kasar sehingga Nabi Aybu a.S Nabi Aybu a. Kulitnya kelihatan berbintik-bintik dan akhirnya beliau dipulaukan oleh masyarakat kampung dan rakan-rakan karibnya.s suatu ketika dahulu itu bukanlah datang dari dirinya sendiri tetapi akibat godaan syaitan yang durjana.s segera sembuh dari penyakitnya itu dan kembali sihat dan lebih kuat daripada sebelum ia menderita. Oleh yang demikian pelbagai cara yang digunakan syaitan hingga akhirnya menghancurkan-hancurkan kekayaan Nabi Ayub a.s telah bersumpah bahawa sesudah sembuh ia akan memukul isterinya 100 kali sewaktu ia mengusirnya namun begitu beliau berasa kasihan untuk bertindak sedemikian apabila terkenangkan kesetiaan isterinya dalam mengharungi segala suka duka dan deritanya.s yang telah berjaya menempuhi dugaanNya dengan penuh kesabaran. Tetapi syaitan terus mengoda isteri Nabi Aybu a.s. keldai dan sapi. setelah dilaksanakan petunjuk Ilahi itu Nabi Ayub a.

Gelaran ini diberiakan kepada beliau kerana sanggup menjalankan amanat raja. (Al Anbiyaa' 85-86) Pada siang hari Nabi Zulkifli a. Setiap tugas yang diamanahkan kepadanya dilaksanakan dengan baik.S Nabi Zulkifli a. walau dalam apa jua keadaan yang berlaku sekalipun dalam menghadapi setiap persoalan dan tentangan rakyatnya.s merupakan anak kepada Nabi Ayub a. Kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Zulkifli adalah gelaran yang diberikan kepadanya manakala nama asal beliau adalah Basyar bin Ayub. melayani umat dan juga beribadah kepada Allah S.W. Nabi Zulkifli a. Idris dan Dzulkifli. termasuk orang-orang yang sabar. Allah S. Sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang saleh".s merupakan seorang raja yang tidak pernah marah.W.s.NABI ZULKIFLI A.T terutamanya pada waktu malam.T berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud : "Ismail.s berpuasa dan membahagikan waktunya untuk memerintah kerajaan. 25 . ramah dan kesabaran.

s diutuskan oleh Allah S. Nabi Syuaib a.T kepada kaum Madyam iaitu segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama "Ma'an" di pinggir negeri Syam. sedangkan Nabi Syuaib a.W.s dianggap sebagai seorang yang menimbulkan huru-hara dan pergaduhan.T agar mereka diberikan pengajaran dan Allah S. Naib Syuaib a.s dari puak anak perempuannya.S Nabi Syuaib a. Nabi Syuaib a.W. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa kerana menyembah kepada "Aikah" iaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman.s berserta orang-orang yang beriman telah berhijrah ke negeri lain iaitu Aikah.T menurunkan hujan yang lebat berserta kilat dan guruh yang maha dahsyat sehingga membinasakan mereka sekaligus. Nabi Syuaib a. 26 . Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi mangsa kepada pedagang besar dan para pemberi modal.W.NABI SYUAIB A.s mengingatkan kepada mereka tentang azab Allah S.T tetapi seruan tersebut tidak sedikit pun dihiraukan malah beranggapan bahawa kepercayaan mereka itu benar.W.W.s menyeru kaumnya menyembah Allah S.s berdoa kepada Allah S.W. Sebelum seksaan Allah S. Nabi Syuaib a.T tetapi mereka tetap ingkar.T itu datang kepada mereka.W.s merupakan keturunan Nabi Luth a.T berkenan menerima permohonan itu dan diturunkan dahulu udara yang panas yang mengeringkan kerongkong serta badan mereka dan seterusnya Allah S.

T).s Setelah sepuluh tahun lebih Nabi Musa a. firaun mengejek dan mempersendakan Nabi Musa a. Setelah meningkat dewasa Nabi Musa a.s kembali kepada mereka.s untuk menegakkan Islam beliau telah diketemukan dengan beberapa orang nabi diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu'aib a.s telah menolong dua orang gadis mengambil air untuk di beri minum kepada ternakan mereka.s berjanji kepada Bani Isra'il yang ditinggalkannya di bawah pimpinan Nabi Harun a. Gadis itu adalah anak Nabi Syu'aib a.s keluar dari Mesir seorang diri dan berserah segalanya kepada Allah SWT.s mengalahkan tukang-tukang sihir kaum Fir'aun. akhirnya beliau pulang atas wahyu dari Allah SWT dan diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun. Di sini juga diceritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya Nabi Somu'il a.S Nabi Musa a. Nabi Musa a. 27 . tibalah Musa di kota Madyan iaitu kota Nabi Syu'aib yang terletak di timur jazirah Sinai dan teluk Aqabah di selatan Palestin. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub adalah beribukan Yukabad.s beristirehat di bawah sebuah pokok yang rendang bagi menghilangkan rasa letihnya kerana perjalanan yang jauh.T. Dalam perjalanan hidup Nabi Musa a.s serta Nabi Daud a.s bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih dari tiga puluh hari.s dalam usahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin bertambah semenjak Nabi Musa a.s.s telah beristerikan dengan anak perempuan Nabi Syu'aib yaitu Shafura. Secara kebetulan Nabi Musa a.NABI MUSA A.W. Nabi Musa a.s dan Nabi Khidhir a. dalam perjalananya ke Thur Sina untuk bermunajat dengan Tuhan (Allah S.s meninggalkan Mesir tanah airnya daripada buruan Firaun.s berkahwin dengan salah seorang daripada gadis itu.W. Akhirnya Nabi Musa a. Nabi Harun a.S DAN NABI HARUN A. Kerana sifat sombong dan ingkar firaun. Firaun memerintahkan kesemua bayi lelaki yang lahir pada waktu itu dibunuh tetapi dengan keizinan Allah S.s.s terselamat setelah dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil yang kemudiannya dipelihara oleh isteri Firaun iaitu Aisah dan dibesarkan di istana firaun.s adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra'il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim.s iaitu Bani Isra'il yang akhirnya meninggalkan Mesir menuju ke Baitul Maqdis dengan melalui Laut Merah yang terbelah atas izin Allah dan bercantum semula apabila firaun dan bala tenteranya melalui jalan itu. Akibat daripada itu firaun juga turut menindas kaum Nabi Musa a. Nabi Musa a. Bani Isra'il merasa kecewa dan menyesal atas kelewatan Nabi Musa a. Apabila meningkat dewasa Nabi Musa a.s. Setelah berjalan selama lapan hari lapan malam sampai terkupas kedua kulit tapak kakinya.

s kerana menganggap beliau telah gagal dalam tugasnya.s tidak membunuh Nabi Harun a. Nabi Musa a. Allah SWT memakbulkan doa Nabi Musa a.s.s pulang seorang diri. Nabi Musa a. Kerana sangat marah dan sedih Nabi Musa a.Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang membelengu kelompok Bani Isra'il itu.s. Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba dan melihat kaumnya sedang berpesta mengelilingi anak patung lembu emas itu dengan menyembahnya dan memuji-mujinya. barulah mereka percaya bahawa Nabi Musa a.s amat tebal dan sukar dikikis sehingakan sewaktu Nabi Musa a.s.s meninggal bukan akibat dibunuh beliau.s menyeru mereka menyembah Allah SWT mereka ingin diperlihatkan rupa tuhan iaitu Allah SWT.s menyuruh mereka kembali bertaubat dan mengajarkan isi taurat kepada mereka dan menghalau samiri si pembuat patung itu. Selepas kejadian itu Nabi Musa a. bernama Samiri yang telah berjaya menyusup ke tengahtengah mereka dan menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya mencari Tuhan bagi mereka dan bahawa dia tidak dapat diharapkan kembali dan kerana itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa. Tetapi sifat kekufuran di kalangan umat Nabi Musa a.s menafikan tuduhan itu dan berdoa kepada Allah SWT supaya memperlihatkan bukti-bukti kepada kaumnya bahawa Nabi Harun a.s tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi kaumnya yang telah menjadi murtad itu.s telah membunuh adiknya iaitu Nabi Harun a.s wafat dan Nabi Musa a. Permintaan mereka selalu dikabulkan oleh Allah SWT tetapi mereka tetap derhaka kepada-Nya dan sikap itu dimiliki 28 .s bersamanya dan dengan takdir Allah SWT Nabi Harun a. Dengan kemahirannya mengukir patung itu ia membuat patung sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu yang hidup.s diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi ke bukit Tursina dan membawa Nabi Harun a. karena ia bimbang kalau-kalau keadaan menjadi lebih rumit. Nabi Harun a. digunakan oleh seorang munafiq.s setelah selesai bermunajat dengan Tuhan dan dalam perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu memperolehi isyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi Harun selama ketiadaannya.s melemparkan kitab Taurat dan menarik rambut Nabi Harun a. Pada suatu hari Nabi Musa a. Dalam pada itu. Setelah peristiwa itu masyarakat Bani Israil menuduh Nabi Musa a. dengan memperlihatkan kepada Bani Israil tempat tidur turun dari langit dan tergantung di antara langit dan bumi.

Nabi Musa a.s wafat di padang Tih ketika berusia 120 tahun.oleh mereka sehingga sekarang. 29 .

Sesiapa sahaja yang berani menentangnya sudah pasti akan jatuh dibunuh. Tugas pertama Thalout setelah dinobatkan sebagai raja ialah membentuk satu pasukan yang terdiri daripada pemuda gergasi yang masih kuat dalam menghadapi rakyat palestin yang terkenal dengan kekuatan dan keberanian. tetapi Thalout tidak juga memberi.s untuk menaiki taktha.W. Nabi Daud a.s dan kemudian menuntut janji daripada raja Thalout. Seluruh rakyatnya mengangkat dan memahkotakan Nabi Daud a. Pada zaman tersebut terdapat seorang raja yang zalim dan kafir yang bernama Jalut.T. Hanya 313 orang sahaja yang sanggup dan berani maju. kejam.s yang ke-12. Kesempatan ini digunakan oleh Nabi Daud a. Sewaktu dalam peperangan banyak di antara mereka yang mengatakan tidak sanggup. 30 .W. Thalout menggangap Nabi Daud a.T serta tidak takut walau sedikit pun dalam menghadapi musuh yang kuat walau jumlah mereka sedikit sahaja. Mereka memiliki kemantapan iman kepada Allah S. sentiasa memerangi dan mengusir rakayat Bani Israil dari tempat tinggal mereka. Beliau menjadu raja setelah kewafatan Raja Thalout.s merupakan anak Isya bin Basywa.s sebagai raja. iaitu cucu Yahudza bin Yaakub keturunan Nabi Ibrahim a. Terdapat riwayat yang menyebut bahawa pasukan itu sebenarnya berjumlah 303 313 orang yang berangkat untuk berperang.T supaya dianugerahkan seorang raja yang bakal memimpin mereka berperang di jalan Allah S.W. Dalam peperangan itu Jalut mati dibunuh oleh Nabi Daud a. Jalout merupakan panglima perang pasukan musuh dan terkenal sebagai seorang yang berani.s sebagai satu ancama dan mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Daud a. Beliau merupakan seorang raja yang zalim. Thalout bukan dari keturunan Nabi ataupun berdarah raja tetapi mahir dalam paperangan dan seorang pemimpin perang.NABI DAUD A.s dan meninggalkan istananya serta hilang tanpa jejak. Negeri yang diperintahnya adalah diantara Syam dan Mesir.S Nabi Daud a. Masyarakat Bani Israil meminta kepada Allah S.s meninggalkan raja Thalout bersama sebilangan besar tenteranya kerana rasa tidak puas hati terhadap perbuatan raja Thalout yang tidak menepati janji. cekap dan tidak pernah kalah dalam sebarang peperangan.

s dikurrniakan suara yang sangat merdu yang tiada tara bandingan serta dapat melembutkan besi dan membuat bermacam-macam barangan keperluan hidup. Nabi Daud a.s meninggal ketika menjangkau usia 100 tahun 6 bulan dan dimakamkan di Baitul Maqdis.Nabi Daud a. 31 . seperti pakaian dan lain-lain.

Menurut pengakuan maharaja Ethiopia 32 .s ini mendapat tentangan daripada abang Nabi Sulaiman a.s marah dan mengancam akan mengajar burung Hud-hud itu jika ketidak hadirannya itu tanpa alasan dan uzur yang nyata.s dari awal lagi untuk menggantikannya untuk menduduki taktha singgahsana kerajaan Bani Isra'il. Setelah Nabi Sulaiman membangunkan Baitulmaqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nadzarnya pergilah ia meneruskan perjalannya ke Yeman. Di samping itu Allah S. Burung hud-hud itu memberitahu atas kelewatannya itu kerana ternampak satu kerajaan yang besar yang diperintah oleh seorang ratu yang bernama Balqis dan menjadikan matahari sebagai tuhan mereka. Nabi Sulaiman a.s diberikan kuasa penuh keatas kerajaan Bani Isra'il yang makin meluas. Absyalum akhirnya memberontak tetapi akhirnya Absyalum berjaya dibunuh oleh askar yang dikerah oleh Nabi Daud a. ketajaman otak.s mengutuskan surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya memeluk islam dan dipendekkan cerita akhirnya Ratu Balqis akur dan memeluk isalm dengan hati terbuka.s. bahawa Nabi Sulaiman akhirnya berkahwin dengan Balqis dan dari perkahwinannya itu lahirlah seorang putera. kepandaian berfikir serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan. Seterusnya Nabi Sulaiman a. Sejak kecil lagi beliau telah menampakkan tanda-tanda kecerdasan.s yang bernama Absyalum yang beranggapan bahawa dialah yang sepatutnya lebih layak menduduki taktha itu. iaitu Jin angin dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala arahannya. perbuatan piring-piring sebesar kolam air.s telah melatih Nabi Sulaiman a. Nabi Sulaiman a.NABI SULAIMAN A. Sewaktu Nabi Daud a. periuk-periuk yang tetap berada diatas tungku yang dikerjakan oleh pasukan JinNya.W.S Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud a. Setibanya di San'a ibu kota Yeman . Oleh itu Nabi Daud a.s.T juga memberikannya suatu kurnia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung. Ternyata bahawa burung hud-hud yang dipanggilnya itu tidak berada bersama dengan burung-burung yang lain.ia memanggil burung hud-hud sejenis burung belatuk untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Tetapi tindakan Nabi Daud a.s iaitu ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Isra'il beliau selalu mendampinginnya dalam tiap-tiap perbicaraan di mahkamah. Allah SWT juag telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain. Menurut sebahagian ahli tafsir dan ahli sejarah nabi-nabi.

akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh anai-anai.Abessinia. 33 . pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai seksaan yang menghinakan. Sekiranya para Jin sudah mengetahui sebelumnya. Para Jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahawa Nabi Sulaiman telah mati kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai. Al-Quran mengisahkan bahawa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Sulaiman kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya yang ia sandar kepadanya ketika Tuhan mengambil rohnya. mereka adalah keturunan Nabi Sulaiman dari putera hasil perkahwinannya dengan Balqis itu.

Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ terselamat daripada seksaan tersebut. Beliau merupakan keturunan Nabi Harun a. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ sudah pun beredar pergi terlebih dahulu sebelum seksaan daripada Allah SWT datang menimpa mereka.W. Kaum Nabi Ilyas a.W. Nabi Ilyas a. kebuluran dan semua tanaman serta ternakan mereka tidak menjadi.T mengabulkan doa Nabi Ilyas a.T dah Allah S.s yang keempat. Mereka kembali derhaka bahkan melampaui batas zaman sebelumnya.s menyeru kepada mereka agar meninggalkan Ba‟al dan menyembah Allah S. Mereka datang menghadap Nabi Ilyas a. Beliau diutus oleh Allah S.s adalah putera Yasin. Mereka seterusnya menerima seksaan Allah SWT yang lebih pedih. Nabi Ilyas a.s.s sering berdusta terhadap seruan Nabi Ilyas a.W. Binatangbinatang ternakan membiak secara sihat dan bertambah bilangannya. kerana mereka merupakan insan yang berbakti dan taat kepadaNya.T. Setelah mendapat rahmat dan kurniaan Allah SWT mereka kembali alpa dengan kehidupan dan lupa akan rahmatNya.T kepada kaumnya bani Israil yang gemar menyembah patung Ba‟al. Mereka menerima balasan oleh Allah S.NABI ILYAS A.s itu.S Nabi Ilyas a.W. Situasi itu menimbulkan rasa insaf ke dalam diri mereka untuk seketika.T dengan seksaan yang berat yakni berupa musim kemarau yang berpanjangan. 34 .W.s kemudian berdoa kepada Allah S.s memohon supaya mereka terhindar daripada azab itu. hujan turun dengan lebat menjadikan tanah sawah serta ladang mereka subur. Hujan tidak membasahi bumi menyebabkan mereka kehausan.

s Ketika zaman pemerintahan Nabi Ilyasa‟ a. sehingga Allah SWT melenyapkan ke atas diri mereka nikmat dan kesenangan itu.NABI ILYASA’ A. Beliau diambil sebagai anak angkat oleh Nabi Ilyas a.s rakyatnya makmur dan hidup dengan aman di atas ketaatan mereka kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyasa‟ a.s.s. Semakin hari kekufuran mereka semakin meningkat. Pada zaman ini lahir seorang Nabi yang bernama Yunus a. 35 . Beliau dimartabatkan sebagai Rasul Allah SWT setelah kewafatan Nabi Ilyas a.s Kewafatan Nabi Ilyasa‟ a.s merupaka putera Aktub Bin Ajuz.s menyebabkan umatnya yakni Bani Israel meninggalkan Islam dan menyimpang ke arah yang bertentangan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ilyasa‟ a.S Nabi Ilyasa‟ a.

s menganggap itu adalah hukuman tuhan terhadap dirinya dan mengambil keputusan terjun ke laut yang akhirnya beliau ditelan oleh seekor ikan paus yang utuskan oleh Allah SWT. Yusuf dan lain-lain.lemah dan sakit.W.s tetapi Nabi Yunus a.s. 36 .s itu dilanda taufan dan Nabi Yunus a.Setelah selesai menjalani hukuman. Apatah lagi Nabi Yunus a. seraya menangis memohon ampun dan rahmat Allah SWT agar dihindarkan dari azab dan seksaan-Nya.s kemudian dimuntahkan ke darat ke darat dalam keadaan kurus.s membawa ajaran tauhid dan iman kepada mereka. Nabi Yunus a. Nabi Yunus a.s penduduk Ninawa mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan seakan-akan ancaman Nabi Yunus a.NABI YUNUS A.s itu merupakan hal yang baru dan belum pernah mereka dengar sebelumnya. Tetapi ajaran Nabi Yunus a. mengajak mereka agar menyembah kepada Allah S. Catatan yang diceritakan para sejarawan dan ahli tafsir tentang Nabi Yunus ialah nama sebenar beliau ialah Yunus bin Matta. Lalu beliau meninggalkan mereka dan berdoa agar mereka diberikan pengajaran oleh Allah S.s sebagaimana kisah tentang Nabi Musa. Dengan rahmat Allah SWT di tempat Nabi Yunus a.s sembuh sepenuhnya beliau diperintahkan oleh Allah SWT agar kembali kepada kaum Ninawa di mana penduduknya mengharapkan kedatangan beliau untuk memimpin mereka kearah jalan yang benar dan diredhai oleh-Nya.s kepada mereka itu akan menjadi kenyataan.T. dan wajahwajah mereka bertukar menjadi pucat dan angin dari segala penjuru bertiup dengan kecangnya membawa suara gemuruh yang menakutkan. Nabi Yunus a. Dalam keadaan cemas dan ketakutan mereka keluar dari kota dan beramai-ramai pergi ke bukit-bukit dan padang pasir.W. Malangnya kapal laut yang dinaiki Nabi Yunus a. Allah SWT yang Maha Pengasih menerima doa dan permohonan mereka itu.s adalah orang asing dan tidak seketurunan dengan mereka. Mereka melihat keadaan udara disekeliling Ninawa makin gelap.T dan meninggalkan perbuatan menyembah berhala. Apabila Nabi Yunus a.s terdampar itu terdapat sebuah pohon labu yang akhirnya dijadikan makanan oleh Nabi Yunus a.S Tidak banyak cerita yang terkandung di dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus a. Selepas kejadian itu mereka mencari Nabi Yunus a. Beliau telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di sebuah tempat yang bernama "Ninawa" penduduk tersebut bukan merupakan kaumnya dan tidak mempunyi sebarang ikatan persaudaraan darah dengan mereka.s telah pergi menaiki kapal laut untuk membawa diri.s tidak dapat bertahan dengan lebih lama di tengah-tengah kaum Ninawa yang ingkar terhadap ajaran dan dakwahnya. Sepeninggalan Nabi Yunus a.

Nabi Zakariya a. Hannah meinginkan zuriat dan bernazar sambil ia memohon doa kepada Allah SWT. Tanda-tanda itu adalah Nabi Zakariya a.s datang kepada Nabi Zakariya a.s itu dikabulkan oleh Allah SWT dan diberikan tanda-tanda bahawa seorang putera akan lahir.S Nabi Zakariya a.s bin Daud a.s tidak berbicara dengan orang lain selam tiga hari.s melihat dan menyaksikan kesolehan Siti Maryam. Isterinya bernama Isya yang bersaudara perempuan kepada Hannah. Imran bin Matsan merupakan ayah Maryam.s merupakan anak Azir bin Muslim yang berketurunan Nabi Sulaiman a. Setelah Nabi Zakariya a.NABI ZAKARIYA A.Tindakan pertama yang diambil oleh Nabi Zakariya a. Doa Nabi Zakariya a.s dan memberi tahu beliau yang akan lahir seorang putera yang bernama Yahya terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat serta setelah Yahya meningkat dewasa Allah SWT akan memartabatkan beliau sebagai utusanNya.s di sebuah bilik di tingkat Baitul Maqdis yang tinggi.s selaku bapa saudaranya demi menjaga keselamatan Maryam ialah menjauhkannya daripada dikelilingi orang ramai dan ditempatkan oleh Nabi Zakariya a. sehingga diberikan hidangan makanan oleh Allah SWT. iaitu isteri Imran bin Matsan. Beliau berdoa kepada Allah SWT agar memperolehi anak walaupaun usia Nabi Zakariya a. Dengan keizinan Allah SWT ia menghamilkan Maryam tetapi suaminya meninggal dunia sebelum menyambut kelahiran bayi tersebut. Atas perintah Allah SWT Jibril a.s wafat akibat dibunuh dalam keadaan syahid yakni kematian yang membawa kepada kebahagian dunia dan akhirat.s dan isterinya sudah menjangkau ratusan tahun. 37 .s.

NABI YAHYA A.S Nabi Yahya a.s terdapat seorang raja yang hendak mengahwini anak tirinya sendiri. Begitu juga ayah beliau yang dianggap berani menentang kekusaan raja.s. Petugas raja terburu-buru mencari Nabi Zakariya a. Beliau diasuh sejal kecil supaya terpelihara daripada perbuatan syirik dan maksiat. 38 .s merupakan putera Nabi Zakariya a.s memasuki ke dalam sebuah pohon yang pada ketika itu terbelah menjadi dua kemudian bercantum seperti sediakala setelah menerima kemasukan beliau.s. Nabi Yahya a. Kekerasan beliau mempertahankan hukum Allah SWT membolehkan beluai tersembunyai dan wafat dalam keadaan Syahid. Mereka mengergaji pohin tersebut kepada dua sehingga menyebabkan kematian Nabi Zakariya a. tidak sombong dan tidak pernah berlaku derhaka. di tempat persembunyainya namun mereka tidak menjumpai beliau. Di atas izin Allah SWT Nabi Zakariya a. Pada zaman kegemilangan Nabi Yahya a. Raja tersebut amat murka kepada Nabi Yahya a. Beliau berbakti kepada kedua orang tuanya. Mereka berpendapat bahawa Nabi Zakariya memiliki sihir dan sudah pasti berada di dalam pokok yang kelihatan seperti biasa.s.s dan membunuhnya.s melarang keinginan raja tersebut kerana hukum Tuhan menyebut bahawa seorang dilarang daripada mengahwini anak tirinya sendiri.

Kemudian apabila Nabi Isa a.s namun ada juga yang menyahut seruannya dan mereka digelar sebagai orang Nasra ( Nasrani ). Nabi Isa a.s yang bernama yahuza diserupakan Allah SWT seperti wajah Nabi Isa a.s yang sebenar walaupun berkali-kali memberitahu golongan kafir dia adalah yahuza dan bukan Nabi Isa a. Walaupun ramai yang menentang Nabi Isa a.s untuk dibunuh (disalib). Beliau di lahirkan dengan perantaraan ibunya sahaja di atas izin Allah S. Setelah ibunya.s. Mereka bermesyuarat untuk menangkap Nabi Isa a. Maka tamatlah riwayat yahuza dibunuh dan disalib.s lahir pada tahun 622 masihi . Akibat daripada gerakan Nabi Isa a. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a. 39 . Mereka mengejar Nabi Isa a.s merupakan putera maryam yang tidak mempunyi ayah.s. maryam mengandung tanpa suami pelbagai tomahan daripada penduduk sekeliling yang memuduh maryam berbuat zina tetapi maryam adalah gadis yang soleh dan tidak sekali pun melakukan perbuatan sumbang.S Nabi Isa a. Golongan yang menentang Nabi Isa a.s sehinggalah beliau bersembunyi di suatu tempat. Allah SWT mengangkatnya naik ke langit dalam usia 33 tahun dan sahabat Nabi Isa a. Apabila mereka hampir menangkap Nabi Isa a. yahuza kemudiannya ditangkap dan disalib kerana mereka menganggap itu adalah Nabi Isa a.T.s lahir mereka berhijrah ke negeri Mesir untuk melindungi diri mereka berdua daripada orang munafik dan kafir yang tidak suka kepada mereka.s berumur 30 beliau diutus oleh Allah SWT untuk menyeru kaumnya iaitu bani israil kearah kebaikan dan agama Allah SWT.s pula digelar orang yahudi dan orang kafir.s.s adalah sama dengan RasulAllah yang sebelum beliau dan beliau dikurniakan oleh Allah SWT kitab Injil yang digunakan pakai oleh orangorang kristian sehingga ke hari ini tetepi malangnya Kitab Injil yang mereka amali itu telah dipesongkan dan telah diubah kandungan.NABI ISA A. Apabila Nabi Isa a.W.s itu ramai diantara orang kafir yang tidak puas hati dan hendak membunuh beliau.

NABI MUHAMMAD S. Setelah Nabi Muhammad SAW sedar beliau adalah Rasul maka selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan rakan-rakan terdekatnya. Sewaktu baginda berusia 35 tahun terjadilah perselisihan di antara pembesar Quraisy untuk meletakkan Batu Hajarul Aswad di depan Ka‟bah dan dengan tindakan yang bijak baginda menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang tidak puas hati. Semasa dalam perjalanan pulang dari melawat kubur suaminya Ibu baginda pula meninggal di suatu tempat yang dipanggail Abwa‟ Nabi berumur 6 tahu ketika itu . Baginda berkhawin dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun yang terkenal dalam kaum Quraisy kerana kesucian. Ibu susu Baginda pula bernama Halimatus Saadiah (menjadi adat masyarakat untuk mecari pengasuh bagi anak-anak mereka) Nabi dijaga oleh Halimatus Saadiah selama 4 tahun dan dikembalikan semula kepada ibunya. 40 . Selepas itu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Maka tinggallah Nabi SAW seorang diri dan dijaga oleh datuknya. Bapa baginda meninggal dunia semasa beliau berada di dalam kandungan. Bapa baginda bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu baginda bernama Aminah binti Wahab dari suku Qurais berasal daripada suku kaum yang dipandang mulia ketika itu. Pada malam 17 Ramadhan atas perintah dari Allah SWT malaikat Jibril datang kepada baginda untuk mengajar baginda membaca dengan perkataan “bacalah” tetapi Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan situasi ini berulang sebanyak 3 kali. Baginda mengigil ketakutan dan segera pulang ke rumah dan setibanya ke rumah baginda meminta Siti Khadijah supaya menyelimutinya dan sekali lagi Jibril a. Sewaktu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun baginda sering pergi ke Gua Hira‟ untuk menyendiri daripada kaumnya yang menyembah berhala kerana Nabi Muhammad SAW tidak suka kepada cara sembahan kaumnya itu.W Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari isnin 12 Rabiulawal (20 Apri 571 Masihi) dan dilahirkan di Mekkah. Akibat daripada perkara itu baginda mendapat tentengan dari kaum kafir quraisy dan mereka mengancam untuk membunuh baginda lalu Allah SWT memerintahkan bagida berhijrah ke Kota Madinah.A.s menyeru supaya orang yang berselimut bangun dan menjauhi maksiat. Semakin baginda meningkat dewasa sifat kepimpinan baginda mula terpancar keluar dan baginda juga digelar Al-Amin kerana tsentiasa berkata benar. sifat budiman dan dermawannya. .

Nabi Muhammad S. sahabatnya dan umat manusia sekeliannya dengan sabda baginda yang bermaksud : “Aku telah meningalkan kepada kamu semua dua buah pusaka tidak akan tersesat jalan selagi kamu berpegang teguh pada dua perkara itu iaitu : Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Rasulullah (Hadis)” 41 .A.W mewariskan kepada keluarganya.Setelah beliau selesai menunaikan tugasnya menyeru agama Islam di kalangan penduduk Bangsa Arab dan seluruh umat manusia maka pada tanggal 12 rabiulaawal 11 Hijiriyah (7 jun 632 Masehi) baginda pulang kerahmatullah dalam usia 63 di tahun dan di makamkan di kota madinah.

Yang baik itu datang dari Allah S.T memaafkan kami dan seluruh umat manusia serta menghindarkan kita dari segala mara bahaya.T merupakan pembimbing manusia kearah jalan yang diredhoi oleh Allah S. Allah S.A.KESIMPULAN Nabi dan Rasul merupakan pilihan Allah S.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.T seperti yang ditimpakan kepada kaum yang terdahulu kerana keingkaran mereka kepada Allah S.T kepada atas seorang leleki yang tertentu dan terpilih untuk membimbing sesuatu kaum manusia yang jauh terpesong dari agama dan tidak mengenali Allah S. Insyallah. tangannya itu akhirnya bertaut kembali dan lain-lain lagi.T dan rasul-Nya.W. Nabi merupakan lelaki yang diberi wahyu oleh Allah S.W.W untuk kaum baginda dan seterusnya kepada umat akhir zaman iaitu manusia zaman sekarang.T berfirman dalam Al-Quran menyatakan bahawa umat akhir zaman adalah sebaik-baik umat.W terhadap tangan Mu‟adz bin Arfa‟ yang terpotong dan putus.W.W disebut sebagai kaum kerana mereka hanya disyariatkan untuk menyembah kepada Allah S. jampi-jampi Nabi Muhammad S.W. Manusia sebelum kedatangan Nabi Muhammad S.T anugerahkan pelbagai mukjizat contohnya membelah bulan menjadi dua.W. Nabi dan Rasul juga mempunyi kelebihan berbanding manusia biasa yang disebut Mukjizat sebagai contoh Allah S.W. Akhir sekali mudah-mudahan tugasan ini memberikan manfaat kepada diri kami terutamanya dan kepada orang lain juga. Boleh disimpulkan bahawa Nabi dan Rasul Allah S. ikut cara Nabi dan menjalankan kerja-kerja dakwah.s diutuskan untuk kaumnya iaitu Bani Israil dan Nabi Muhammad S.A.A. 42 . Mudahan-mudahan Allah S.W yang Allah S.A.T dan taat kepada rasul. musibah dan azab dari Allah S.T untuk beribadat kepada-Nya.W.W.T meanugerahkan kepada Nabi Daud a.W.W.T dan jalan menuju ke syurga-Nya. Namun Selepas kedatangan Nabi Muhammad S.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya..A.W sebagai pesuruh-Nya maka manusia digelar sebagai umat kerana kita disyariatkan oleh Allah S.s kelebihan boleh melentur besi menggunakan tangannya untuk membuat barangan harian dan Nabi muhammad S.T dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri kami sendiri. metahari muncul kembali setelah terbenam.W.T contohnya Nabi Musa a.W. mencegah matahari daripada terbenam.W..W.W.

com/ Disediakan Oleh Mohd.geocities. M.A Jaya Jakarta. Jakarta Indonesia.T 1991. Hidayah. A. Sejarah 25 Rosul. Muhammad Abdul Wahab 2008. Kisah Hidup 25 Nabi dan Rasul. Politeknik Kuching Sarawak. Jabatan Pengajian Am. Modul Pendidikan Islam 1 (A1001) 2008 . Selangor Darul Ehsan.W). Abdul F.RUJUKAN Ustadz Salim bin Usman 1987. Suhaidin Bin Siman Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kuching Sarawak 43 . Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan. Majalah Hidayah (Daiges Islam) Safar 1429/Bilangan 115. Berlian Publication Sdn Bhd. Dr. www. Siri Kisah-Kisah Nabi (Nabi Muhammad S. Darul Numan.A. Kampung Baharu Kuala Lumpur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->