P. 1
Pengertian Nabi Dan Rasul

Pengertian Nabi Dan Rasul

|Views: 168|Likes:

More info:

Published by: روشيدي أوكيم on Nov 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/23/2013

pdf

text

original

Sections

 • WAJIB BERIMAN KEPADA NABI DAN RASUL
 • PARA RASUL MAKSUM
 • JENIS MUKJIZAT
 • SIFAT NABI DAN RASUL
 • SIDDIQ
 • AMANAH
 • TABLIGH
 • FATANAH
 • KEISTEMAWAAN NABI DAN RASUL
 • CIRI-CIRI KENABIAN
 • KISAH HIDUP 25 NABI DAN RASUL
 • NABI ADAM A.S
 • NABI IDRIS A.S
 • NABI NUH A.S
 • NABI HUD A.S
 • NABI SALEH A.S
 • NABI IBRAHIM A.S
 • NABI LUTH A.S
 • NABI ISMAIL A.S
 • NABI ISHAQ A.S
 • NABI YAAKUB A.S
 • NABI YUSUF A.S
 • NABI AYUB A.S
 • NABI ZULKIFLI A.S
 • NABI SYUAIB A.S
 • NABI MUSA A.S DAN NABI HARUN A.S
 • NABI DAUD A.S
 • NABI SULAIMAN A.S
 • NABI ILYAS A.S
 • NABI YUNUS A.S
 • NABI ZAKARIYA A.S
 • NABI YAHYA A.S
 • NABI ISA A.S
 • NABI MUHAMMAD S.A.W
 • KESIMPULAN
 • RUJUKAN

PENGERTIAN NABI DAN RASUL

Para nabi merupakan orang yang diberi wahyu (ajaran Islam yang mengandungi peraturan tertentu) oleh Allah S.W.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.

Rasul dan nabi terakhir ialah Nabi Muhammad S.A.W yang ditugaskan untuk menyampaikan Islam dan peraturan yang khusus kepada manusia di zaman baginda sehingga hari kiamat. Selepas kewafatan baginda, tugasnya itu disambung oleh orang Islam yang menjadi pengikutnya. Sebagai seorang Islam,kita perlu patuh kepada Iman Rukun Iman yang kedua iaitu percaya kepada para nabi dan para rasul.

Tidak diketahui berapakah jumlah para nabi yang sebenar tetapi adalah dianggarkan mereka berjumlah lebih kurang 100,000 orang dan manakala para rasul pula dianggarkan berjumlah 300 orang. Walau bagaimanapun jumlah ini tidak dapat dipastikan.

Jumlah para Nabi dan Rasul sangat banyak. Namun yang harus diimani hanya 25 Rasul sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mereka adalah

01. 03. 05. 07. 09. 11. 13. 15. 17. 19. 21. 23. 25.

Nabi Adam a.s. Nabi Nuh a.s. Nabi Salih a.s. Nabi Luth a.s. Nabi Ishaq a.s. Nabi Yusuf a.s. Nabi Syu'aib a.s. Nabi Harun a.s. Nabi Daud a.s. Nabi Ilyas a.s. Nabi Yunus a.s. Nabi Yahya a.s Nabi Muhammad s.a.w

02. 04. 06. 08. 10. 12. 14. 16. 18. 20. 22. 24.

Nabi Idris a.s. Nabi Hud a.s. Nabi Ibrahim a.s. Nabi Ismail a.s. Nabi Ya'akub a.s. Nabi Ayub a.s. Nabi Musa a.s. Nabi Zulkifli a.s. Nabi Sulaiman a.s. Nabi Ilyasa’ a.s. Nabi Zakaria a.s. Nabi Isa a.s.

1

Sebenarnya ramai lagi Nabi-nabi lainya yang namanya tidak dicantumkan di dalam Al-Quran. Dalam hal ini Allah hanya memberikan syariat yang ditunjukan kepada Nabi Muhammad menerusi firman Allah: “Dan Kami telah mengutus Rasul-Rasul yang sungguh telah Kami kisahkan tentang mereka kepadamu, dan Rasul-Rasul yang tidak Kami kisahkan tentang mereka kepadamu.” (An-Nisa’:164)

Para Nabi itu mempunyi darjat yang berbeza antara satu sama lain dari segi keutamaan dan kedudukannya. Sebagaimana firman Allah: “Dan sesunguhnya Kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi itu atas sebahagian yang lain.” (Al-Isra’:55)

Allah SWT telah melebihkan darjat dan keutamaan Nabi Muhammad SAW diatas para Nabi dan Rasul yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia dan jin, sedang para Nabi sebelum baginda diutus hanya kepada umat mereka saja.

2

WAJIB BERIMAN KEPADA NABI DAN RASUL

Islam menjadikan iman kepada para Nabi dan Rasul sebagai salah satu rukun akidah (rukun iman) sebagaimana firman Allah: “Katakanlah (hai orang-orang mukmin ), kami beriman kepada Allah dan apa saja yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya’kub, dan anak cucunya, dan apa saja yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada NabiNabi dari Tuhanya. Kami tidak membezakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepada-Nya kami menyerah diri.” Di antara para Rasul itu ada yang disebut dengn “Ulul „Azmi”, ertinya Rasul yang paling banyak menghadapi cabaran yang berat dan berjuang dengan pengorbanan dan kesabaran yang tinggi. Rasul-rasul itu adalah Nabi Nuh a.s, Nabi Ibrahim a.s, Nabi Musa a.s, Nabi Isa a.s dan Nabi Muhammad S.A.W.

3

PARA RASUL MAKSUM

Di samping keempat-empat sifat itu, mereka juga mempunyai sifat lain, iaitu: Terbebas dari sebarang aib yang merosakkan nama baik, „Ishmah ( terpelihara ) ataupun disebut juga „maksum.‟

Salah satu keistimewaan para Nabi dan Rasul adalah bahawa mereka sebagai manusia yang paling sempurna kejadian dan akhlaknya, paling tinggi ilmunya, paling mulia keturunannya, paling benar perkataannya, paling dapat dipercayai, dan mereka terhindar dari sebarang samada secara fizikal mahupun rohani.

Para Nabi sentiasa mendapat pengawasan, pertolongan dan petunjuk daripada Allah SWT. Oleh itu mereka terhindar dari sebarang perbuatan dosa. Ertinya, mereka tergolong “ maksum “, tidak melakukan Sebagaimana firman Allah: “Tidak mungkin seseorang Nabi berkhianat.” ( Ali Imran: 161 ) kesalahan dengan sengaja apalagi perbuatan dosa.

4

Mukjizat Kauniyah. Mukhalifun Lil Qawaninit-Thabi‟iyyah. 3. ia dapat menceritakan apa yang dimakan dan apa yang disimpan di rumah kaumnya. yakini mukjizat Nabi berupa sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Akhbarun Haibiyah (khabar gembira ). yang kemudiannya tertutup semula ari laut itu selepas baginda menyeberanginya. Mukjizat yang berupa keanehan-keanehan. awan yang memayungi Bani Israil didaerah At-Taih dan terbelahnya air laut yang dilalui Nabi Musa untuk melarikan diri dari kerajaan fir‟aun. Allah SWT memberikan mukjizat kepada para Rasul-Nya sesuai dengan keperluannya yang dihadapi umatnya untuk membuktikan kebenaran kerasulannya kepada mereka. antara lain: 1. 5 . yakini mukjizat yang merupakan keajaiban seperti terpancarnya air mata dari celah-celah batu yang dipukul oleh Nabi Musa dengan tongkatnya ketika kaumnya kehausan. sesuai dengan keperluan adanya mukjizat. seperti khabar yang disampaikan Isa kepada kaumnya. 2. yakin mukjizat Nabi berupa pengetahuan tentang perkara-perkara yang belum pernah ia lihat. 4. seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk membakar Nabi Ibrahim yang tiba-tiba merasa kesejukan ditengah-tengah api yang bergejolak.JENIS MUKJIZAT Mukjizat yang diturunkan Allah Taala kepada para utusan-utusan-Nya itu berbagai bentuknya.

3.s. Memandangkan sifat itu tidak wajar bagi manusia biasa. Allah memilih mereka di antara setiap makhluk ciptaan yang lainnya kerana mereka mendapat beban memikul amanah yang agung. ditimpa oleh belbagai segi yang dirasa pahit oleh manusia seperti lemah.SIFAT NABI DAN RASUL Allah SWT memilih para nabi-Nya agar supaya mereka menjadi duta antara Allah dan hamba-hamba-Nya. paling utama ilmunya. Telah berlaku kebijaksanaan Allah yang luhur untuk menjadikan mereka sebagai manusia yang paling sempurna akhlaknya. iaitu amanah wahyu dan menyampaikan dakwah serta risalah kepada segenap hamba-Nya. paling mulia sahsiahnya dan paling agung amanahnya. 2. Adanya kekhususan sifat-sifat ini bagi mereka merupakan sesuatu yang memang harus ada pada mereka. maka pastilah itu tidak berkaitan dengan berita yang disampaikan melalui wahyu atau kemungkinan hanyalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan diri mereka sendiri. Sifat ini. namun untuk bekal dakwah para nabi sifat itu menjadi sesuatu yang mutlak wajib ada. Sifat-sifat itu adalah seperti berikut: 1. dan sifat-sifat buruk lainnya. maka bagaimana halnya dengan seorang nabi yang dekat dengan Tuhan atau raul yang mulia? Seandainya boleh terjadi adanya kebohongan pada para nabi. atau mereka menciptakannya dari konsep pemikiran 6 . Shidiq ( jujur ) Amanah ( dapat dipercayai ) Tabliqh ( menyampaikan wahyu ) Fatanah ( cerdas ) SIDDIQ Sifat ini merupakan suatu kepastian bagi nabi. menikahi wanita. Para nabi a. walaupun mereka itu manusia biasa. tua dan mati. Allah menjaga mereka dengan pertolonga-Nya dan melindungi mereka dpenjagaan-Nya serta mengawasi mereka. dari dirinya timbul sesuatu yang dapat merosak kewibawaan seperti berbohong dan berkhianat. berjalan-jalan di pasar. namun mereka berbeza dengan manusia pada umumnya kerana mereka mempunyai beberapa kekhususan dan mereka memiliki sifat-sifat yang agung dan luhur. dan bahkan merupakan sifat pembawaan pada diri mereka. 4. nabi mana pun juga. walaupun bagi manusia biasa juga merupakan keharusan. memakan harta manusia dengan jalan yang tidak sah. Maka tidaklah mungkin bagi seorang nabi. kerana mereka juga makan dan minum. sihat dan sakit.

mereka menyampaikan urusan-urusan Allah sebagaimana adanya. (Al-Ahzaab: 39) Jadi semua nabi itu diberi kepercayaan keatas wahyu. Hal ini sesuai dengan firman Allah Tala yang bermaksud: “(iaitu) orang –orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. atau lisannya berbuat dusta. Dan sesunguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa”. tidak mungkin bagi mereka untuk membuat khianat atau mereka merahsiakan atas apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh kerana itulah kita mendapati Al-Quranul Karim menghukumnya dengan ketentuan yang pasti terdadap setiap yang mencuba mengada-ada dengan atas nama Allah. kerana khianat itu bertentangan dengan amanah. Seandainya para nabi itu tidak mempunyai sifat amanah pastilah akan berubah 7 . tanpa mengubah atau menantinya. Para nabi yang mulia semuanya telah menunaikan amanah dengan cara yang paling sempurna. menyampaikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya kepada hamba-hamba-Nya dengan tanpa melebihi atau menguranginya.mereka kemudian mereka menyandarkannya kepada Allah secara bohong. Ini adalah suatu ketentuan yang tidak ada ampun (belas kasih) di dalamnya. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan”. mereka takut kepada-Nya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Kemudian benar0benar Kami potong urat tali jantungnya. Ketentuan ini lahir untuk menetapkan kemungkinan yang satu tanpa adanya kejujuran Rasulullah SAW bersarta manusia. (Al-Haqqah: 44-48) Ayat ini merupaka ancaman yang menakutkan bagi orang yang membuat dusta nama Allah dalam urusan akidah. Maka sekali-kali tidak ada seorang pun dari kamu yang dapat menghalang ( Kami ) dari pemotongan urat nadi itu. nescaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kananya. AMANAH Maksudnya iaitu bahawa seorang nabi adalah orang yang diberi kepercayaan terhadap wahyu. Allah berfirman tentang diri Nabi Muhammad SAW yang bermaksud: “Seandainya dia (Muhammad ) mengada-adakan sebagai perkataan atas (nama) Kami. namun rasanya hal itu tidak mungkin terjadi pada mereka.

supayajiwa menjadi tenang menuju keselamatan wahyu. sampai kepada rasul yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. Sayyidah „Aisyah r. Demikianlah kita dapat mengetahui bahawa semua para rasul itu mengistiharkan dengan terus terang bahawasanya mereka itu bersungguh-sungguh menyampaikan risalah Allah dan menasihati umat. sedang Allahlah yang berhak untuk kamu takuti…. yang mana Allah memerintahkan untuk menyampaikan risalah. Allah mengutusnya pada suatu masa kekosongan para rasul agar beliau mematahkan alasan-alasan ahki kitab iaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani agar mereka tidak mengatakan: “Tidak pernah datang kepada kami seorang pemberi khabar gembira dan pemberi peringatan”. berkata:” seandainya Muhammad itu menyimpan sesuatu yang diturunkan Allah padanya pastilah ia menyembunyikan ayat berikut ini ( maksudnya ): “Dan kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakan. Rasulullah SAW telah menyampaikan ajaran Tuhanya. Mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari apa yang diwahyukan oleh Allah kepada mereka.dan berganti risalahnya dan manusia pasti tidak menjadi tenang terhadap wahyu yang diturunkan. Segala yang dibawa nabi sesunguhnya semata-mata dari sisi Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. TABLIGH Sifat ini merupakan kekhususan terhadap para rasul yang mulia.” (Al-Ahzaab: 37) Masing-masing nabi dan rasul tentu memiliki sifat amanah yang sempurna. dan ketika turun kepadanya firman Allah yang bermaksud: 8 .a. walaupun seandainya di dalam penyampaian risalah bagi manusia itu akan menimbulkan suatu penganiayaan yang besar atau kejahatan yang mestinya hanya layak ditimpakan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan dan kerosakan. Dalam kaitan ini. yang bermaksud dengannya adalah bahawa rasul itu menyampaikan hukum-hukum Allah serta menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada manusia dari langit. dan kamu takut kepada manusia. Allah mengutus para Rasul agar dapat memberi peringatan kepada sekalian alam.

jika mereka dapat berbicara”. sempurna kecerdasannya dan daya fikiranya. Maka apakah kamu tidak memahami?” (Al-Anbiya’: 58-67) 9 . Maka mereka telah kembali kepada kesedaran mereka dan lalu berkata: “Sesungguhnya kami sekalian adalah orang-orang yang menganiaya (diri sendiri)”.s. nescaya anda akan mendapatkan di dalamnya tanda-tanda kecerdikan dan kecerdasan pada diri Nabi Ibrahim a. wahai Ibrahim?” Ibrahim menjawab: “Sebenarnya patung yang besar itu yang melakukannya. agar mereka menyaksikan”. menerusi dialog berikut yang bermaksud: “Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur terpotong-potong kecuali yang terbesar ( induk ) dari patung-patung yang lain. Ibrahim berkata: “Maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikitpun dan tidak ( pula ) memberi mudharat kepada kamu?” Ah ( celakalah ) kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Seorang nabi tidaklah diutus kecuali ia mempunyai keagungan dan kecerdikan yang luar biasa. Mereka berkta: “siapakah yang melakukan perbuatan tuhantuhan kami? Sesungguhnya dia termasuk orng-orang yang zalim”. Mereka bertanya: “Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhantuhan kami. Mereka berkata: “ ( kalau demikian ) bawalah dia dengan cara yang dapat dilihat orang ramai. agar mereka kembali ( untuk bertanya ) kepadamya. perhatikanlah sikap Nabi Ibrahim di dalam diskusinya dengan kaumnya yang musyirik. Kemudian kepala mereka tertunduk (lalu berkata): “Sesungguhnya kamu ( wahai Ibrahim ) telah mengetahui bahawa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara”.“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintah (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik”. (Al-Hijr: 94) FATANAH Fatanah adalah kecerdasan dan kecerdikan.s. maka tanyakanlah kepada berhala itu. Perhatikanlah firman Allah Taala yang melukiskan tentang Nabi Ibrahim a.

mereka hanya mengharapkan pahala dari Allah.KEISTEMAWAAN NABI DAN RASUL SUATU hal yang sangat penting mengenai dakwah para nabi a. Kami akan menjelaskan tiap-tiap segi dari masing-masing keistimewaan dengan penjelasan dan huraian yang memadai. Keempat : Kelima : Keenam : Sederhana dalam mengajak. iaitu: Pertama : Dakwah para nabi itu merupakan tuntutan Ilahi. Kedua : Para nabi tidak meminta upah atas misi kerasulanya.a. Bersikap zuhud terhadap dunia dan mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia. 10 . Ketujuh : Memfokuskan pada akidah tauhid dan menitikberatkan dalam hal keimanan kepada yang ghaib. Ketiga : Memurnikan agama kerana Allah dan mengikhlaskan Ibadah kepadaNya. Jelas sasaran dan tujuan dalam dakwah para nabi. ialah bahawa mereka itu mempunyai karakteristik dan keistimewaan tersendiri. Inilah keistimewaan terpenting dari dakwah para nabi yang mulia. maksudnya melalui wahyu dan aklif daripada Allah. tidak memberatkan atau menyukarkan.

T yang di anugerahkan kepada hamba yang dikehendaki-Nya yang tidak boleh diperolehi dengan kemampuan akal. dan tidak pula diterima sebagai warisan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. tidak boleh di capai dengan usaha dan memperbanyak ketaatan. bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Aku maka hendaklah kamu bertaqwa kepada-Ku.W.” (Al-Hajj:75) Allah berfirman yang bermaksud: “Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dan perintah-Nya kepada siapa sahaja dan yang Dia kehendaki di antara para hamba-Nya iaitu: Peringatlah olehmu sekalian.CIRI-CIRI KENABIAN Kenabian merupakan kurnian Allah S. Akan tetapi ianya hanya boleh diterima melalui ketentuan Allah Taala.” 11 . Hal ini sebagaimana firman-Nya: “Allah memilih utusan-utusanNya dari malaikat dan dari manusia.

W.s.T itu dan memohon agar diberikan kesempatan untuk hidup sehingga hari khiamat dan bersumpah akan mendatangi anak-anak adam dari pelbagai sudut untuk mengajak mereka berbuat maksiat. Nabi Adam a.s.W.s diturunkan di tanah Hindustan dan Hawa di tanah Jeddah. Kedua-dua mereka bertemu semula di Musdzalifah.s diciptakan dari tanah.T meniupkan roh ke dalamnya dan berdirilah ia seperti manusia yang sempurna. Allah S.W.S Nabi Adam a.T memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam a.s dijadikan Allah S.W.s kerana kejadian iblis dari api dan Nabi Adam a.T tetapi Allah S. merupakan junjungan pertama pilihan Allah S.T Yang Maha Pengasih dan Penyanyang mengampuni mereka berdua kerana telah bertaubat kepadaNya.T di syurga dan baginya diciptakan hawa yang dijadiakan dari rusuk kiri sewaktu beliau tidur untuk mendampinginya dan menjadi teman hidupanya.T mengusirnya daripada syurga dan dikeluarkan daripada barisan malaikat dengan disertai dengan kutukan dan laknat serta balasan neraka bagi iblis .s dan hawa sehingga keduanya terpedaya lalu memakan pohon kayu yang dilarang oleh Allah S.W.T. kemudian keduanya dikeluarkan dari syurga maka bumi inilah dijadikan tempat kediamannya dan anak cucunya sehingga kepada kita semua. dari tanah yang hitam yang busuk” (Al-Hijir : 26) Setelah disempurnakan bentuk Nabi Adam a.W. Nabi Adam a.W.W.W.T. Meskipun Nabi Adam a. 12 . Nabi Adam a. Lantas Allah S. hal-hal yang terlarang dan menyekutukan Allah S.s wafat di tanah Hindustan dan Hawa pula wafat di Jeddah.T dari tanah sebagaimana firmanNya di dalam Al-Quran yang bermaksud: “Dan sesungguhnya Kami telah menjadikan manusia dari tanah yang kering . Nabi Adam a.s diberikan tempat oleh Allah S. Akibat kesombongan dan keengganan iblis itu maka Allah S.s lalu mereka sujud kecuali iblis kerana iblis menggangap dia lebih mulia dan lebih unggul dari Nabi Adam a.W. Selaku manusia pertama dan juga merupakan keturunan pertama daripada golongan sekelian manusia.W. Sejak itu iblis sedaya upaya mengoda Nabi Adam a.KISAH HIDUP 25 NABI DAN RASUL NABI ADAM A.T. iblis dengan bongkaknya menerima baik ganjaran Allah S.s dan Hawa telah melanggar larangan Allah S.

Nabi Idris wafat pada usia 82 tahun.T. Sebahagian ahli tafsir mengatakan tatkala Nabi Idris a.s mengenali malaikat beliau berhajat untuk mengenali alam ghaib.s.W.s tinggal di mesir dan mengajar kaumya ilmu tauhid dan beribadah kepada Allah S. Di antara kata-kata hikmah Nabi Idris a. anak kepada Yarid bin Mihla‟el bin Qinan bin Anusy bin Syith bin Adam a.W. Beliau juga banyak mempelajari kitab-kitab yang telah di turunkan Allah S. menunggang kuda.s dan Nabi Syith a. Nabi Idris a.A. Sewaktu Nabi Muhammad S.T.s melalui suatu tempat pada malam Israk dan Mikraj baginda bertemu dengan Nabi Idris.T kepada Nabi Adam a.s dan Nabi Syith a.s memiliki pelbagai kemahiran contohnya menjahit.s sewaktu menyeru kaumnya adalah : “Janganlah bersumpah dalam keadaan kamu berdusta dan janganlah menuntut sumpah daripada orang yang berdusta agar kamu tidak menyekutui mereka di dalam doa” 13 .S Nabi Idris a.s.s dan merupakan keturunan pertama yang dikurniakan kenabian selepas Nabi Adam a. menulis dan membaca dan mengetahui ilmu bintang dan metamatik. (sebahagian ahli tafsir mengatakan sehingga ke langit ke 6).W dan Jibril a.NABI IDRIS A.W. Keinginan Nabi Idris a.s itu di tunaikan oleh Allah S.s juga diberikan gelaran “Asadul Usud” yang bermakana Harimau segala Harimau kerana berani memerangi manusia yang derhaka kepada Allah S.s. Nabi Idris a.s merupakan keturunan keenam Nabi Adam a.T dan di bawa naik ke langit ke 4.W. Nabi Idris a.

s dengan kaumnya. Setelah menerima perintah dari Allah S.S Nabi Nuh a. Nabi Nuh a.s yang ke-10.W. Maka binasalah seluruh kaum Nabi Nuh a. Setelah selesai tugasan pembinaan kapal yang merupakan pengangkutan laut yang pertama di dunia.T tentang persediaan mereka untuk berangkat maka banjir besar yang paling dahsyat melanda bumi.s tidak luput dari ejekan serta cemuhan daripada segilintir kaumnya yang ingkar itu. Tenteranya mula mengumpulkan bahan binaan dan mula membina kapal itu di kawasan yang jauh dari bandar supaya mereka semua boleh berkerja dengan tenang tanpa sebarang gangguan. Seluruh kota dan desa ditengelami oleh air sehingga ke puncak bukit-bukau. 14 .s mengumpul para pengikutnya.T nescaya akan menerima azab seksaan daripadaNya tetapi mereka sedikit pun tidak menghiraukannya.T kepada umatnya dan tinggal bersama mereka selama 950 tahun.W. Begitulah Riwayat hidup Nabi Nuh a.T.W. beliau melarang mereka menyembah berhala dan memberi petunjuk kepada mereka untuk menyembah Allah S.s menerima wahyu dari Allah S.T.s diutus Allah S.s merupakan keturunan Nabi Adam a.s juga telah menyampaikan kepada mereka bahawa sekiranya mereka tidak mahu beriman kepada Allah S. Mereka tetap tidak mempercayai kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Nuh a.W.s mendatangkan seksaan keatas diri mereka. Beliau diutuskan Allah S. tetapi hanya segelintir manusia sahaja yang mengikutnya.s yang ingkar itu termasuk putera sulungnya “Kan‟aan”.s menyeru kaumnya hampir beratus tahun lamanya.W.W.T.W.s dengan iringan keyakinan. Walaupun yang demikian Nabi Nuh a. Nabi Nuh a. Bertahun lamanya beliau mengajak dan menyeru dakwahnya kepada kaumnya namun hanya segelintir daripada mereka beriman kepada Allah S. Setelah terjadi perdebatan dia antara Nabi Nuh a.T untuk membina kapal Nabi Nuh a. Nabi Nuh a. malah menentang. Orang-orang yang yang tidak mahu mengikutnya itu sentiasa mengejeknya dengan kata-kata yang keji.NABI NUH A. Nabi Nuh a.s yang telah dinaiki para penumpang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh a.T.W.W. Tiada tempat berlindung kecuali kapal Nabi Nuh a.s atas perintah Allah S. Beliau merupakan seorang Nabi yang sering menangis memikirkan penderhakaan kaumnya terhadap Allah S.s.T sebagai Rasul untuk menyampaikan ajaran-ajaran-Nya kepada penduduk negeri Armenia. mereka menentang agar Nabi Nuh a.

s sentiasa menyeru kaumnya untuk menyembah Allah S.NABI HUD A. Walaupun Nabi Hud a.s meninggalkan tempat tersebut dan berhijrah ke Hadramaut. terutamanya pada bulan Syaban setiap tahun.s).W. Nabi Hud a.T.s berasal daripada keluarga yang terhormat dan berpengaruh. Nabi Hud a.W.W. sebagai penempatan menghabiskan sisa hidupnya sehingga wafat. Beliau diperintahkan membentuk kaum Ad yang alpa terhadap kesejahteraan hidup duniawi sehingga tidak mengenali Tuhannya Pencipta yakni Allah S.T. Oleh yang demikian maka Allah S. Para penziarah datang berama-ramai. budi pekerti yang luhur. Sifat takabur mereka terpahat hebat sekali sehingga tidak dapat diubah oleh sesiapa pun. mereka dapat membina rumah dan istana yang tersergam indah sebagai tempat tinggal masing-masing.W.T dan meninggalkan penyembahan berhala. Akibat mengecapi kebahagiaan hidup itu mereka lupa asal-usul dan hanya tahu “berterima kasih” pada batu-batan dan tidak pada Allah S. Tetapi sebaliknya Nabi Hud a. Nabi Hud a. Setelah keadaa cuaca kembali tenang dan tanah “Al-Ahqaf” menjadi sunyi daripada suara kaum Aad. di suatu tempat lebih kurang lebih 50km dari kota Siwun.s memiliki tanah kebun yang luas hasil bumi yang melimpah ruah.s yang ingkar itu. Kaum Nabi Hud a. Beliau dikebumikan di sana. 15 . Maka dengan keizinan Allah S.s merupakan keturunan Sam bin Nuh (cucu Nabi Nuh a.W.S Nabi Hud a.T. Makamnya masih terletak sehingga kini. Beliau melarang sama sekali penganiayaan sesama manusia. diatas sebuah bukit. lurus dan sangat bijaksana dalam pergaluan bersama rakan taulannya.s telah berusaha untuk menyeru kaumnya namun mereka tetap ingkar.s berkata kepada mereka itu bukah awan rahmat tetapi ia adalah azab dari Allah S. Melihat keadaan yang begitu ganjil.T angin yang kuat serta hujan yang lebat keluar daripada awan itu selama tujuh malam dan lapan yang akibatnya membinasakan seluruh umat Nabi Hud a.T memberikan laknat atas mereka dan terbentanglah di langit yang hitam lagi panjang.W. mereka keluar dari rumah masing-masing untuk melihat awan tersebut dan berpendapat bahawa awan itu adalah awan rahmat yang menyiram dan menyuburkan tanaman mereka serta memberi minum pada ternakan mereka. Beliau terkenal sejak kecil lagi kerana kelakuan yang baik.

Sambil menunjukkan binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu.s berserta pengikutnya yang beriman berjumlah 120 orang telah pun berhijirah ke negeri lain iaitu Hadramaut dan terdapat riwayat lain yang menyebut bahawa mereka berpindah ke negeri Makkah.W.W.W. iaitu gelaran yang diambil bersempana nama datuknya.T menurunkan azab petir dan membinasakan serta menghancurkan golongan yang ingkar itu.s berasal daripada keturunan Nabi Nuh a. Allah S.s juga menuntut supaya ditunjukkan kepada mereka suatu mukjizat supaya mereka boleh mempercayai dan beriman kepada Allah S.s memulakan misinya dengan memperkenalkan kepada mereka Tuhan yang sepatutnya disembah iaitu Allah S.T maka Nabi Salleh a. Sebelum azab tersebut melanda Nabi Salleh a. Akibat daripada perbuatan mereka itu maka Allah S. Kamu Tsamud mendiami daerah yang sebelumnya menjadi penempatan kaum Ad‟. 16 .T.W. Nabi Salleh a.W.W.T dan dengan kekuasaanNya keluar seekor unta dari perut batu karang yang besar.s telah bersusah payah menyeru kaumnya agar menyembah Allah S. kaumnya bernama tsamud.s berkata kepada mereka “Inilah unta Allah S.s hanya manusia biasa dan bukan pesuruhNya. Kaum Tsamud memiliki harta benda. namun mereka tetap ingkar dan mencemuh sambil mengatakan Nabi Salleh a.s untuk menyeru kaumnya. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum bagimu dan ternakanmu. Oleh itu Allah S.W.T.T akan menurunkan azab-Nya apabila kamu menggangu binatang ini.W.s adalah anak „Ubaid bin Jabir bin Tsamud.s yang keenam.” Akibat daripada sikap tidak mempercayai. Kaum Nabi Salleh a.W. mereka menganggu unta tersebut dengan menyembelihnya.W. dan hidup dengan penuh kesenangan tanpa sebarang kekurangan malangnya mereka lupa sama sekali terhadap Tuhannya yakni Allah S. Nabi Salleh a.NABI SALEH A. Walaupun Nabi Salleh a.T Yang Maha Esa.s berdoa kepada Allah S. Ketahuilah bahawa Allah S.S Nabi Salleh a. Nabi Salleh a. jangan kamu ganggu dan biarkan ia mencari makannanya sendiri di atas muka bumi Allah S.W.T.T mengutuskan Nabi Salleh a. Negeri tersebut menjadi sunyi sepi selepas ditingalkan oleh kaum Ad‟ akibat kemusnahan.T yang Maha Pengasih dan Maha Penyanyang tidak akan membiarkan hamba-hambaNya berada di dalam kegelapan tanpa perutusan nabi.T dan meninggalakan penyembahan berhala.

s. Nabi Ibrahim a.s dijatuhkan hukum bakar namaun dengan keizinan Allah S.s merupakan anak kepada Azar bin Sam bin Nuh.W. Setelah dibuat perbicaraan maka Nabi Ibrahim a. Sudah menjadi kebiasaan adat tradisi penduduk kerajaan Babilion keluar dari kota untuk beberapa hari untuk merayakan hari raya untuk tuhan patung berhala mereka.NABI IBRAHIM A.s memulakan dakwahnya yang kemudian membuat satu rancangan sebagai membuktikan kepada kaumnya dengan perbuatan yang nyata dan boleh dilihat dengan mata kasar.T dengan didatangi nyamuk yang sangat banyak.T api yang panas menjadi sejuk mendingingkan Nabi Ibrahim a. 17 . Nabi Ibrahim a.W. Beliau terkenal dengan gelaran Azar kerana pekerjaannya mengukir patung berhala untuk dijadikan sembahan.s dan beliau dibawa menghadap hakim dan disambut dengan cemuhan.s adalah Tarikh‟ bin Sam bin Nuh. Akhirnya Namrud dan pengikut meneriman seksaan Allah S. dan Nabi Ibrahim a.s terselamat daripada kejadian itu dan terus berdakwah kepada kaumnya.S Nabi Ibrahim a.W. Nama sebenar ayah Nabi Ibrahim a. Maka setelah mereka pulang dari pesta itu mereka amat terkejut akan kejadian itu dan mengetahui itu adalah perbuatan Nabi Ibrahim a. menyatakan bahawa berhala dan patung-patung mereka itu benar-benar tidak berguna bahkan tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri.T untuk menjadi Nabi maka Nabi Ibrahim a.s menggunakan kesempatan itu untuk menghancurkan semua patung berhala mereka di kota. cercaan dari kaumnya yang ingkar. teriakan. Namrud sendiri mati kerana dimasuki oleh seekor nyamuk hingga kelubang telinganya. Setelah diutus oleh Allah S.s dilahirkan pada tahun 2295 sebelum Masihi di negeri Mausul yang diperintah oleh Raja Namrud dan beliau diutuskan kepada satu kaum di Iraq yang ketika itu dikusai oleh Raja Namrud.

s malah mereka juga mengejek dan mencemuh beliau.s merupakan anak saudara Nabi Ibrahim a.s mengetahui akan hal ini maka mereka bergegas ke rumah Nabi Luth a. Maksiat berleluasa. Allah S.NABI LUTH A.s untuk meminta dikhawinkan dengan para malaikat itu. Sebelum negeri Nabi Luth a.s yang bernama Kan‟an.s diutuskan oleh Allah S.s dilanda kemusnahan.s sebagai musafir. Masyarakat Sadum memiliki moral yang rendah. perampasan harta adalah kegiatan seharian mereka.T supaya kaumnya yang ingkar itu diberikan azab yang setimpal dengan kemungkaran mereka itu. 18 . Sehingakan Nabi Luth a.W.S Nabi Luth a. kecurian. yang terletak di dalam wilayah Palestin. pemikiran yang meleset serta tidak mempunyai pegangan agama.T untuk kaumnya iaitu kaum Sadum yang yang terdiri daripada 4000 orang.W. Nabi Luth a.s dan pengikut yang soleh berangkat meninggalakan negeri Sadum.Ciri khas masyarakat mereka adalah perbuatan homoseksual (liwat) di kalangan lelaki dan lesbian dikalangan wanita. rompakan.W. Mereka tidak sedikit pun mengendahkan seruan Nabi Luth a. para malaikat tiba di Sadum dengan menyamar sebagai remaja yang kacak rupa parasnya. Akibat daripada perbuatan kaum Nabi Luth a.s dan menetap di sebuah dusun yang disebut sebagai Sadum.s yang tidak bermoral itu maka menjelang fajar pada saat Nabi Luth a.s bordoa kepada Allah S. Apabila kaum Nabi Luth a. memiliki susuk tubuh yang menarik dan menumpang di rumah Nabi Luth a. Menurut riwayat.T mengutuskan gempa bumi yang kuat dan angin kencang yang disertai batu menghancurkan dengan serta merta kota Sadum bersama penghuninya termasuklah isteri dan anak sulung Nabi Luth a.

T.s pun menyembelih Nabi Ismail a.s pun terselamat daripada disembelih.s bersama Siti Hajar berserta puteranya berhijrah ke Mekah yang pada masa itu masih merupakan lapangan padang pasir yang luas tanpa didiami oleh seorang manusia pun. Lalu Nabi Ibrahim a. 19 .T malaikat Jibril a. Pada suatu ketika sewaktu Nabi Ismail a. Kemudian Nabi Ibrahim a. Dengan keyakinan yang benarbenar kepada Allah S.S Nabi Ismail a.T dan menjadi kunjungan wajib umat Islam yang mengerjakan Haji. Setelah kembalinya Nabi Ibrahim a. Selang beberapa hari selepas kejadian itu rombongan masyarakat arab Jurham yang secara kebetulan lalu disitu menjumpai punca air itu dan seterusnya menetap bersamasama dengan Siti Hajar dan nabi Ismail a.s ialah anak Nabi Ibrahim a.s meningalakan Siti Hajar dan Nabi Ismail a. Nabi Ibrahim a.W.W.s terus mendirikan Kaabah (Baitullah) yang sekarang ini menjadi kiblat kepada seluruh umat Islam untuk beribadah kepada Allah S. Siti Hajar terus bermundarmandir dan berlari-lari anak sehingga tujuh kali di antara bukit Shafa dan Marwah.s mendatangai Siti Hajar dan bertanya beberapa soalan dan menghentakkan sekuat-kuat kakinya ke tanah dan dengan serta merta atas izin Allah S.s yang masih kecil pada ketika itu di kawasan yang terpencil dan sunyi itu.T dan Nabi Ismail a.NABI ISMAIL A.s di kawasan itu. Nabi Ibrahim a.s ke Mekkah untuk menemuai anak dan isterinya yang tercinta beliau terkejut dan tercengang memerhatikan kawasan tersebut sebagai sebuah desa yang subur lagi makmur. Demi memikirkan masa hidupnya bersama anaknya yang tersayang.s mencapai usai remajanya. Siti hajar akhirnya duduk termenung kerana penat dan hampir berputus asa dengan keizinan Allah S.s dan ibunya Siti Hajar. Sebakul bahan makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan akhirnya habis dimakan dalam beberapa hari sepeninggalan Nabi Ibrahim a.s turut menderita akibat kekurangan susu.s yang kemudiannya ditukarkan kepada seekor domba oleh Allah S. Ketika Siti hajar kehabisan air.s.T terpancut keluar air yang jernih yang mengalir keluar sehingga ke hari ini yang lebih dikenali sebagai telaga Zam-Zam. Nabi Ibrahim a.W. Seruan inilah merupakan permulaan sunnah berkorban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari Raya Aidiladha di seluruh pelusuk dunia.W. ia terasa kehausan dan merasakan susunya semakin berkurangan dan bayinya Nabi Ismail a.W.s bermimpi bahawa ia harus menyembelih puteranya.

Setelah Nabi Ismail a.s meningkat dewasa beliau pun berkhawin dengan seorang wanita Jurum.s Nabi Ismail a. Dari sini lahirlah keturunan anak cucu Nabi Ismail a. 20 .W.s yang dikenali sebagai kaum Musta‟ribah ini kemudiannya melahirkan Nabi Muhammad S.A.

Ramai diantara mereka menjadi pemimpin dan ada pula yang derhaka terhadap ajaran Allah S.T sebagaimana yang tercatat di dalam Al-Quran Nabi Ishaq a.S Nabi Ishaq a. Nabi Ishaq a. Nabi Yaakub a.W.s yang juga menjadi Nabi dan Rasul. Nabi Ishaq a.W.s juga melahirkan keturunan para Nabi dari kalangan bani Israil sehingga kepada Nabi Isa a.W.s adalah putera Nabi Ibrahim a.s dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Yaakub.s memperolehi keturunan yang ramai . Nabi Ishaq a.T keturunan yang ramai. 21 .s. Beliau dilantik menjadi Nabi dan Rasul Allah S.s yang dilahirkan hasil perkhawinan bersama isterinya yang tertua iaitu Sarah. Beliau dianugerahkan Allah S.T.T. ia tertawa dan terkejut kerana usianya sudah lanjut. Perkataan „ishaq‟ bererti tertawa gembira seraya terkejut kerana ibunya sewaktu mendengar berita bahawa beliau akan dikurniaka zuriat.NABI ISHAQ A.W.s berserta kedua orang tuanya dan ahli keluarganya yang lain dirahmati oleh Allah S.s wafat ketika berusai 180 tahun dan dikuburkan di Jirun yang juga di kenali sebagai Kota Madinah. di antaranya ialah Nabi Yusuf a.

22 . kerana setiap mereka mempunyai keturunan yang ramai.S Nabi Yaakub a.s dan keturunanya digelar sebagai Bani Israil yang membawa maksud suku yang berjalan pada malam hari. Mereka turut disebut di dalam Al-Quran sebagai “Al-Asbaath” yang membawa maksud qabilah Bani Israil. Dalam perjalanan hijrah tersebut beliau tertidur di atas sebiji batu dan bermimpi menerima wahyu dari Allah S. Inilah asal permulaan bangsa Israil dan tersebar luas di negeri Mesir. Faktor usia menyebabkan beliau menyerahkan tugasnya kepada puteraya yang bernama Nabi Yusuf. Oleh yang demikian keluarga Nabi Yaakub a.s dan kaumnya dikurniakan Baitulmaqdis dan beliau dikurniakan kitab sebagai hikmah dan pegangan. Beliau tinggal di Mesir dan dikurniakan zuriat keturunan yang teramai di Mesir. Pada masa itu tercetus peperangan salib diantara keluarga Nabi Yaakub a.s berasal daripada keturunan anak Nabi Ishak bin Ibrahim a.s dari penjajahan Firaun yang dilaknat Oleh Allah S.s bin Azar bin Sam bin Nuh.s wafat ketika berusia 147 tahun di Mesir.NABI YAAKUB A. Mereka kemudian dibebaskan oleh Nabi Musa a.T raja itu berjaya dikalahkan oleh mereka dan hartanya dijadikan sebagai harta rampasan perang (ghanimah).W. Selepas itu Nabi Yaakub a. Beliau berjalan pada malam hari dan beristirehat pada siang hari.s berhijrah ke Palestin untuk menemui bapa saudaranya yang bernama Laban.W. Nabi Yaakub a.s dengan raja dan dengan izin Allah S.T yang menyatakan bahawa Nabi Yaakub a. Beliau diutuskan menjadi Rasul di negeri Kan‟an untuk memimpin penduduknya menyembah Allah Tuhan Yang Maha Esa.T .W. Hasil dari perkhawinan Nabi Yaakub a. Beliau berkerja sebagai petani dan penternak. Riwayat lain menceritakan bahawa beliau diutuskan ke Nablus. Nabi Yusuf mewarisi peranan ayahnya sebagai pembesar mesir.s dengan 4 orang isterinya beliau dikurniakan 12 orang anak.

s di perjara dua orang pelayan makan dan minum raja yang kemudian seorang daripada pelayan itu dibunuh dan seorang lagi dibebaskan selepas mengalami sebuah mimpi yang kemudiannya ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a. Dipendekan cerita atas sebab itu lah Nabi Yusuf a.s adalah anak ke tujuh daripada 12 orang anak Nabi Ya'qub a. Sejak dari itu Nabi Yusuf a.s diselamatkan oleh seorang musafir yang kebetulan mengambil air di situ.s menolak dengan mengenangkan jasa ibu angkatnya menjagannya sejak kecil. berbanding dengan saudara-saudaranya yang lain.W.NABI YUSUF A. 23 . Akhirnya si musafir itu menjual Nabi Yusuf a.s kepada Ketua Polis Mesir yang bernama Fathifar dan dijadikan anak angkatnya.S Nabi Yusuf a. Selepas kejadian itu raja mengetahui kelebihan Nabi Yusuf a.s.T berlakulah seperti apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf a.W.s.s dipelihara dengan sempurna oleh isteri pembesar itu.s tinggal bersama ibu angkatnya.s dari keluarga mereka dengan mencampakkannya ke dalam telaga dan atas izin Allah S.T agar dipenjarakan. Sehinggalah pada suatu hari ibu angkatnya telah jatuh cinta pada Nabi Yusuf a. Nabi Yusuf a. Maka atas jasa Nabi Yusuf a.s berdoa kepada Allah S.s dikurniakan oleh Allah S. Pada akhirnya Nabi Yusuf a.W.s.W.s itu dan menyuruh Nabi Yusuf a.s bertemu semula dengan saudara-saudaranya yang pernah menganiaya dahulu namun yang demikian Nabi Yusuf a.T.s dan meluahkan perasaannya itu tetapi Nabi Yusuf a. dengan izin Allah S.s.W.s bertemu semula dengan bapanya iaitu Nabi Ya'qub a. Nabi Yusuf a. Bersama Nabi Yusuf a. Pada suatu hari golongan yang membenci dan iri hati terhadap Nabi Yusuf a. Nabi Yusuf a.s berkumpul dan berbincang untuk meluahkan perasaan masing-masing kepada bapa mereka dan membuat perancangan untuk menyingkirkan Nabi Yusuf a.T rupa paras yang tampan.s dengan rela memaafkan mereka dan dengan keizinan Allah S. Nabi Yusuf a.s. Beliau juga merupakan keturunan Nabi Ibrahim a.s dan menceritakan kisah yang menimpa dirinya dari mula. Zulaikah. Beliau satu-satunya anak yang dimanjakan oleh Nabi Ya'qub a.T. terutamanya setelah kewafatan ibu kandungnya.s itu beliau diberikan darjat sebagai Menteri kewangan mesir dan akhirnya berkhawin dengan Zulaikah setelah menjadi janda akibat kematian suaminya.s mentafsir sebuah mimpi raja itu yang menbawa maksud akan berlaku musim kemarau yang maha dahsyat dalam masa tujuh tahun lagi dan mereka perlu bersedia.

keldai dan sapi. Kepadanya juga dikurniaNya putera-puteranya yang telah meninggal.W.s sehingga pada suatu hari ketika disuruh oleh suaminya ia berbicara kasar sehingga Nabi Aybu a. Akhirnya Nabi Ayub a. Demikianlah rahmat Tuhan kepada Nabi Aybu a.W. Oleh yang demikian pelbagai cara yang digunakan syaitan hingga akhirnya menghancurkan-hancurkan kekayaan Nabi Ayub a.W. setelah dilaksanakan petunjuk Ilahi itu Nabi Ayub a. Tetapi syaitan terus mengoda isteri Nabi Aybu a.s dengan memukul isterinya itu dengan 100 batang lidi kerana perbuatan isteri Nabi Ayub a.s berkata : “Awas kamu saya sudah sembuh dan senang akan saya pukul kamu 100 kali”.s bukan saja dengan memulihkan semula kesihatan serta kekuatan fizikilnya sebagaimana zaman mudanya.s menderita akibat penyakit demam panas. Dia antara anak lelaki beliau ialah Basyar yang digelar sebagai Zulkifli dan diangkat menjadi Nabi. Meski pun demikian beliau tidak pernah melupakan ibadahnya kepada Allah S.s adalah anak Ish bin Ishak bin Ibrahim a. Hanya isterinya sahaja yang setia mendampingi dan merawat Nabi Ayub a.T.s telah bersumpah bahawa sesudah sembuh ia akan memukul isterinya 100 kali sewaktu ia mengusirnya namun begitu beliau berasa kasihan untuk bertindak sedemikian apabila terkenangkan kesetiaan isterinya dalam mengharungi segala suka duka dan deritanya.s dengan penuh sabar.T den lebih cenderung berbuat kebajikan. batuk dan lain-lain sehingga menyebabkan badannya semakin kurus dan wajahnya pucat lesu tidak berdarah. Beliau merupakan seorang yang kaya.T. Allah S. Dengan izin Allah S.W.s. Kulitnya kelihatan berbintik-bintik dan akhirnya beliau dipulaukan oleh masyarakat kampung dan rakan-rakan karibnya.S Nabi Aybu a.s segera sembuh dari penyakitnya itu dan kembali sihat dan lebih kuat daripada sebelum ia menderita. Nabi Aybu a.T mengembalikan kebesaran duniawi serta kekayaan harta benda berlipat ganda.W.T memberi petunjuk kepada Nabi Ayub a.s bingung untuk melaksanakan sumpah itu atau pun tidak dan akhirnya Allah S.NABI AYUB A.s. memiliki tanah yang luas. Nabi Ayub a.s yang telah berjaya menempuhi dugaanNya dengan penuh kesabaran.T telah membalas kesabaran dan keteguhan iman Nabi Ayub a. 24 . bertawakkal dan keimanan kepada Allah S.s suatu ketika dahulu itu bukanlah datang dari dirinya sendiri tetapi akibat godaan syaitan yang durjana.W. tetapi Allah S. Binatang seperti unta.

Kami masukkan mereka dalam rahmat kami. termasuk orang-orang yang sabar. ramah dan kesabaran. Sesungguhnya mereka adalah termasuk orang-orang yang saleh". Nabi Zulkifli a. (Al Anbiyaa' 85-86) Pada siang hari Nabi Zulkifli a.s merupakan seorang raja yang tidak pernah marah.S Nabi Zulkifli a. Setiap tugas yang diamanahkan kepadanya dilaksanakan dengan baik. Allah S.T terutamanya pada waktu malam. 25 . walau dalam apa jua keadaan yang berlaku sekalipun dalam menghadapi setiap persoalan dan tentangan rakyatnya.T berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud : "Ismail.W. melayani umat dan juga beribadah kepada Allah S. Gelaran ini diberiakan kepada beliau kerana sanggup menjalankan amanat raja. Zulkifli adalah gelaran yang diberikan kepadanya manakala nama asal beliau adalah Basyar bin Ayub.s berpuasa dan membahagikan waktunya untuk memerintah kerajaan.NABI ZULKIFLI A.s merupakan anak kepada Nabi Ayub a.W.s. Idris dan Dzulkifli.

W.S Nabi Syuaib a. Nabi Syuaib a.s diutuskan oleh Allah S. Naib Syuaib a. Para pedagang dan petani kecil selalu menjadi mangsa kepada pedagang besar dan para pemberi modal.s berdoa kepada Allah S.W. 26 .T agar mereka diberikan pengajaran dan Allah S.s berserta orang-orang yang beriman telah berhijrah ke negeri lain iaitu Aikah. Nabi Syuaib a.T menurunkan hujan yang lebat berserta kilat dan guruh yang maha dahsyat sehingga membinasakan mereka sekaligus. Mereka terdiri dari orang-orang kafir tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa kerana menyembah kepada "Aikah" iaitu sebidang padang pasir yang ditumbuhi beberapa pohon dan tanam-tanaman.W.W. sedangkan Nabi Syuaib a.s merupakan keturunan Nabi Luth a. Nabi Syuaib a.s dari puak anak perempuannya.NABI SYUAIB A.T kepada kaum Madyam iaitu segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama "Ma'an" di pinggir negeri Syam.T tetapi mereka tetap ingkar. Nabi Syuaib a.T berkenan menerima permohonan itu dan diturunkan dahulu udara yang panas yang mengeringkan kerongkong serta badan mereka dan seterusnya Allah S.s mengingatkan kepada mereka tentang azab Allah S.T tetapi seruan tersebut tidak sedikit pun dihiraukan malah beranggapan bahawa kepercayaan mereka itu benar.T itu datang kepada mereka.W. Sebelum seksaan Allah S.s dianggap sebagai seorang yang menimbulkan huru-hara dan pergaduhan.W.s menyeru kaumnya menyembah Allah S.W.

Bani Isra'il merasa kecewa dan menyesal atas kelewatan Nabi Musa a. firaun mengejek dan mempersendakan Nabi Musa a. Gadis itu adalah anak Nabi Syu'aib a. Dalam perjalanan hidup Nabi Musa a.s keluar dari Mesir seorang diri dan berserah segalanya kepada Allah SWT.s. Di sini juga diceritakan tentang perlibatan beberapa orang nabi yang lain di antaranya Nabi Somu'il a. Akhirnya Nabi Musa a. Firaun memerintahkan kesemua bayi lelaki yang lahir pada waktu itu dibunuh tetapi dengan keizinan Allah S.s Setelah sepuluh tahun lebih Nabi Musa a. Setelah berjalan selama lapan hari lapan malam sampai terkupas kedua kulit tapak kakinya.s untuk menegakkan Islam beliau telah diketemukan dengan beberapa orang nabi diantaranya ialah bapa mertuanya Nabi Syu'aib a.s. 27 .s serta Nabi Daud a.S Nabi Musa a.s beristirehat di bawah sebuah pokok yang rendang bagi menghilangkan rasa letihnya kerana perjalanan yang jauh. Akibat daripada itu firaun juga turut menindas kaum Nabi Musa a. Kerana sifat sombong dan ingkar firaun. Secara kebetulan Nabi Musa a.s. Nabi Musa a.W.s terselamat setelah dihanyutkan oleh ibunya di sungai Nil yang kemudiannya dipelihara oleh isteri Firaun iaitu Aisah dan dibesarkan di istana firaun. Apabila meningkat dewasa Nabi Musa a. dalam perjalananya ke Thur Sina untuk bermunajat dengan Tuhan (Allah S. akhirnya beliau pulang atas wahyu dari Allah SWT dan diperintahkan berdakwah kepada Fir'aun. tibalah Musa di kota Madyan iaitu kota Nabi Syu'aib yang terletak di timur jazirah Sinai dan teluk Aqabah di selatan Palestin.W.T.s dalam usahanya memerangi dan membendung pengaruh Nabi Musa yang semakin bertambah semenjak Nabi Musa a.NABI MUSA A.s telah menolong dua orang gadis mengambil air untuk di beri minum kepada ternakan mereka. Setelah meningkat dewasa Nabi Musa a.s kembali kepada mereka.s mengalahkan tukang-tukang sihir kaum Fir'aun.s bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih dari tiga puluh hari.S DAN NABI HARUN A. Nabi Musa a.s meninggalkan Mesir tanah airnya daripada buruan Firaun. Nabi Musa a. Nabi Harun a.s berkahwin dengan salah seorang daripada gadis itu.s telah beristerikan dengan anak perempuan Nabi Syu'aib yaitu Shafura.s dan Nabi Khidhir a.T).s berjanji kepada Bani Isra'il yang ditinggalkannya di bawah pimpinan Nabi Harun a. Nabi Musa bin Imron bin Qahat bin Lawi bin Ya'qub adalah beribukan Yukabad.s adalah seorang bayi yang dilahirkan dikalangan Bani Isra'il yang pada ketika itu dikuasai oleh Raja Fir'aun yang bersikap kejam dan zalim.s iaitu Bani Isra'il yang akhirnya meninggalkan Mesir menuju ke Baitul Maqdis dengan melalui Laut Merah yang terbelah atas izin Allah dan bercantum semula apabila firaun dan bala tenteranya melalui jalan itu.

s menyeru mereka menyembah Allah SWT mereka ingin diperlihatkan rupa tuhan iaitu Allah SWT.s tidak membunuh Nabi Harun a.s kerana menganggap beliau telah gagal dalam tugasnya. Nabi Musa a. karena ia bimbang kalau-kalau keadaan menjadi lebih rumit. Dengan kemahirannya mengukir patung itu ia membuat patung sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu yang hidup. Tetapi sifat kekufuran di kalangan umat Nabi Musa a. Nabi Harun a.s meninggal bukan akibat dibunuh beliau.s bersamanya dan dengan takdir Allah SWT Nabi Harun a.s tidak dapat berbuat apa-apa untuk menghadapi kaumnya yang telah menjadi murtad itu. bernama Samiri yang telah berjaya menyusup ke tengahtengah mereka dan menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya mencari Tuhan bagi mereka dan bahawa dia tidak dapat diharapkan kembali dan kerana itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa. Nabi Musa a.s melemparkan kitab Taurat dan menarik rambut Nabi Harun a.s.s diperintahkan oleh Allah SWT untuk pergi ke bukit Tursina dan membawa Nabi Harun a.s telah membunuh adiknya iaitu Nabi Harun a. Selepas kejadian itu Nabi Musa a. Dalam pada itu.s setelah selesai bermunajat dengan Tuhan dan dalam perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu memperolehi isyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi Harun selama ketiadaannya. Permintaan mereka selalu dikabulkan oleh Allah SWT tetapi mereka tetap derhaka kepada-Nya dan sikap itu dimiliki 28 .s. digunakan oleh seorang munafiq. Kerana sangat marah dan sedih Nabi Musa a. barulah mereka percaya bahawa Nabi Musa a.s wafat dan Nabi Musa a.Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang membelengu kelompok Bani Isra'il itu. dengan memperlihatkan kepada Bani Israil tempat tidur turun dari langit dan tergantung di antara langit dan bumi. Setelah peristiwa itu masyarakat Bani Israil menuduh Nabi Musa a.s.s amat tebal dan sukar dikikis sehingakan sewaktu Nabi Musa a.s menafikan tuduhan itu dan berdoa kepada Allah SWT supaya memperlihatkan bukti-bukti kepada kaumnya bahawa Nabi Harun a. Allah SWT memakbulkan doa Nabi Musa a.s menyuruh mereka kembali bertaubat dan mengajarkan isi taurat kepada mereka dan menghalau samiri si pembuat patung itu.s pulang seorang diri. Pada suatu hari Nabi Musa a. Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba dan melihat kaumnya sedang berpesta mengelilingi anak patung lembu emas itu dengan menyembahnya dan memuji-mujinya.

Nabi Musa a.s wafat di padang Tih ketika berusia 120 tahun.oleh mereka sehingga sekarang. 29 .

Negeri yang diperintahnya adalah diantara Syam dan Mesir.s meninggalkan raja Thalout bersama sebilangan besar tenteranya kerana rasa tidak puas hati terhadap perbuatan raja Thalout yang tidak menepati janji. Tugas pertama Thalout setelah dinobatkan sebagai raja ialah membentuk satu pasukan yang terdiri daripada pemuda gergasi yang masih kuat dalam menghadapi rakyat palestin yang terkenal dengan kekuatan dan keberanian. tetapi Thalout tidak juga memberi. Kesempatan ini digunakan oleh Nabi Daud a.W.T supaya dianugerahkan seorang raja yang bakal memimpin mereka berperang di jalan Allah S. Dalam peperangan itu Jalut mati dibunuh oleh Nabi Daud a. Beliau menjadu raja setelah kewafatan Raja Thalout. Thalout bukan dari keturunan Nabi ataupun berdarah raja tetapi mahir dalam paperangan dan seorang pemimpin perang.s merupakan anak Isya bin Basywa. Terdapat riwayat yang menyebut bahawa pasukan itu sebenarnya berjumlah 303 313 orang yang berangkat untuk berperang.s untuk menaiki taktha.s dan kemudian menuntut janji daripada raja Thalout.W.T. Seluruh rakyatnya mengangkat dan memahkotakan Nabi Daud a. Sewaktu dalam peperangan banyak di antara mereka yang mengatakan tidak sanggup.s sebagai satu ancama dan mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Daud a. Jalout merupakan panglima perang pasukan musuh dan terkenal sebagai seorang yang berani. cekap dan tidak pernah kalah dalam sebarang peperangan. Nabi Daud a. sentiasa memerangi dan mengusir rakayat Bani Israil dari tempat tinggal mereka. Sesiapa sahaja yang berani menentangnya sudah pasti akan jatuh dibunuh. Masyarakat Bani Israil meminta kepada Allah S. Mereka memiliki kemantapan iman kepada Allah S. Hanya 313 orang sahaja yang sanggup dan berani maju. 30 .W.S Nabi Daud a. Beliau merupakan seorang raja yang zalim.s sebagai raja. Thalout menggangap Nabi Daud a.s yang ke-12. kejam. Pada zaman tersebut terdapat seorang raja yang zalim dan kafir yang bernama Jalut.T serta tidak takut walau sedikit pun dalam menghadapi musuh yang kuat walau jumlah mereka sedikit sahaja. iaitu cucu Yahudza bin Yaakub keturunan Nabi Ibrahim a.NABI DAUD A.s dan meninggalkan istananya serta hilang tanpa jejak.

s meninggal ketika menjangkau usia 100 tahun 6 bulan dan dimakamkan di Baitul Maqdis. seperti pakaian dan lain-lain. 31 . Nabi Daud a.s dikurrniakan suara yang sangat merdu yang tiada tara bandingan serta dapat melembutkan besi dan membuat bermacam-macam barangan keperluan hidup.Nabi Daud a.

ketajaman otak. Ternyata bahawa burung hud-hud yang dipanggilnya itu tidak berada bersama dengan burung-burung yang lain. Menurut pengakuan maharaja Ethiopia 32 . Nabi Sulaiman a.s. Sejak kecil lagi beliau telah menampakkan tanda-tanda kecerdasan.s mengutuskan surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya memeluk islam dan dipendekkan cerita akhirnya Ratu Balqis akur dan memeluk isalm dengan hati terbuka. Allah SWT juag telah menundukkan baginya makhluk-makhluk lain. Di samping itu Allah S. Absyalum akhirnya memberontak tetapi akhirnya Absyalum berjaya dibunuh oleh askar yang dikerah oleh Nabi Daud a. Tetapi tindakan Nabi Daud a.s diberikan kuasa penuh keatas kerajaan Bani Isra'il yang makin meluas.s telah melatih Nabi Sulaiman a. Setibanya di San'a ibu kota Yeman . Burung hud-hud itu memberitahu atas kelewatannya itu kerana ternampak satu kerajaan yang besar yang diperintah oleh seorang ratu yang bernama Balqis dan menjadikan matahari sebagai tuhan mereka.s. bahawa Nabi Sulaiman akhirnya berkahwin dengan Balqis dan dari perkahwinannya itu lahirlah seorang putera. Menurut sebahagian ahli tafsir dan ahli sejarah nabi-nabi.T juga memberikannya suatu kurnia berupa mengalirnya cairan tembaga dari bawah tanah untuk dimanfaatkannya bagi karya pembangunan gedung-gedung.s ini mendapat tentangan daripada abang Nabi Sulaiman a.s dari awal lagi untuk menggantikannya untuk menduduki taktha singgahsana kerajaan Bani Isra'il.ia memanggil burung hud-hud sejenis burung belatuk untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Oleh itu Nabi Daud a. kepandaian berfikir serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil sesuatu keputusan. Seterusnya Nabi Sulaiman a.s iaitu ayahnya menduduki tahta kerajaan Bani Isra'il beliau selalu mendampinginnya dalam tiap-tiap perbicaraan di mahkamah. Nabi Sulaiman a. Setelah Nabi Sulaiman membangunkan Baitulmaqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nadzarnya pergilah ia meneruskan perjalannya ke Yeman.S Nabi Sulaiman adalah anak kepada Nabi Daud a. Sewaktu Nabi Daud a. iaitu Jin angin dan burung-burung yang kesemuanya berada di bawah perintahnya melakukan apa yang dikehendakinya dan melaksanakan segala arahannya.s yang bernama Absyalum yang beranggapan bahawa dialah yang sepatutnya lebih layak menduduki taktha itu.s marah dan mengancam akan mengajar burung Hud-hud itu jika ketidak hadirannya itu tanpa alasan dan uzur yang nyata.W. periuk-periuk yang tetap berada diatas tungku yang dikerjakan oleh pasukan JinNya. perbuatan piring-piring sebesar kolam air.NABI SULAIMAN A.

mereka adalah keturunan Nabi Sulaiman dari putera hasil perkahwinannya dengan Balqis itu.Abessinia. 33 . Para Jin yang sedang mengerjakan bangunan atas perintahnya tidak mengetahui bahawa Nabi Sulaiman telah mati kecuali setelah mereka melihat Nabi Sulaiman tersungkur jatuh di atas lantai. akibat jatuhnya tongkat sandarannya yang dimakan oleh anai-anai. Al-Quran mengisahkan bahawa tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kematian Sulaiman kecuali anai-anai yang memakan tongkatnya yang ia sandar kepadanya ketika Tuhan mengambil rohnya. pasti mereka tidak akan tetap meneruskan pekerjaan yang mereka anggap sebagai seksaan yang menghinakan. Sekiranya para Jin sudah mengetahui sebelumnya.

Beliau merupakan keturunan Nabi Harun a. Kaum Nabi Ilyas a.S Nabi Ilyas a. Nabi Ilyas a.s. Situasi itu menimbulkan rasa insaf ke dalam diri mereka untuk seketika.s memohon supaya mereka terhindar daripada azab itu. Nabi Ilyas a.T. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ sudah pun beredar pergi terlebih dahulu sebelum seksaan daripada Allah SWT datang menimpa mereka. kebuluran dan semua tanaman serta ternakan mereka tidak menjadi. Mereka menerima balasan oleh Allah S.s kemudian berdoa kepada Allah S.NABI ILYAS A. Binatangbinatang ternakan membiak secara sihat dan bertambah bilangannya.s itu.T dah Allah S. Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa‟ terselamat daripada seksaan tersebut. Hujan tidak membasahi bumi menyebabkan mereka kehausan. 34 . hujan turun dengan lebat menjadikan tanah sawah serta ladang mereka subur.s adalah putera Yasin.W.s sering berdusta terhadap seruan Nabi Ilyas a. Mereka datang menghadap Nabi Ilyas a.T mengabulkan doa Nabi Ilyas a. kerana mereka merupakan insan yang berbakti dan taat kepadaNya. Mereka seterusnya menerima seksaan Allah SWT yang lebih pedih.T kepada kaumnya bani Israil yang gemar menyembah patung Ba‟al. Mereka kembali derhaka bahkan melampaui batas zaman sebelumnya. Beliau diutus oleh Allah S.W. Setelah mendapat rahmat dan kurniaan Allah SWT mereka kembali alpa dengan kehidupan dan lupa akan rahmatNya.W.W.W.s yang keempat.s menyeru kepada mereka agar meninggalkan Ba‟al dan menyembah Allah S.T dengan seksaan yang berat yakni berupa musim kemarau yang berpanjangan.

Beliau diambil sebagai anak angkat oleh Nabi Ilyas a.s.NABI ILYASA’ A. Semakin hari kekufuran mereka semakin meningkat.S Nabi Ilyasa‟ a.s menyebabkan umatnya yakni Bani Israel meninggalkan Islam dan menyimpang ke arah yang bertentangan dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Ilyasa‟ a. sehingga Allah SWT melenyapkan ke atas diri mereka nikmat dan kesenangan itu. 35 .s Kewafatan Nabi Ilyasa‟ a. Beliau dimartabatkan sebagai Rasul Allah SWT setelah kewafatan Nabi Ilyas a.s rakyatnya makmur dan hidup dengan aman di atas ketaatan mereka kepada perintah dan ajaran Nabi Ilyasa‟ a.s.s Ketika zaman pemerintahan Nabi Ilyasa‟ a. Pada zaman ini lahir seorang Nabi yang bernama Yunus a.s merupaka putera Aktub Bin Ajuz.

Selepas kejadian itu mereka mencari Nabi Yunus a.W. Nabi Yunus a.s kepada mereka itu akan menjadi kenyataan.NABI YUNUS A. Apabila Nabi Yunus a.s kemudian dimuntahkan ke darat ke darat dalam keadaan kurus. Dalam keadaan cemas dan ketakutan mereka keluar dari kota dan beramai-ramai pergi ke bukit-bukit dan padang pasir.s penduduk Ninawa mulai melihat tanda-tanda yang mencemaskan seakan-akan ancaman Nabi Yunus a.s tidak dapat bertahan dengan lebih lama di tengah-tengah kaum Ninawa yang ingkar terhadap ajaran dan dakwahnya. Lalu beliau meninggalkan mereka dan berdoa agar mereka diberikan pengajaran oleh Allah S. Dengan rahmat Allah SWT di tempat Nabi Yunus a. Allah SWT yang Maha Pengasih menerima doa dan permohonan mereka itu.s itu dilanda taufan dan Nabi Yunus a.s tetapi Nabi Yunus a.s menganggap itu adalah hukuman tuhan terhadap dirinya dan mengambil keputusan terjun ke laut yang akhirnya beliau ditelan oleh seekor ikan paus yang utuskan oleh Allah SWT. Mereka melihat keadaan udara disekeliling Ninawa makin gelap.s telah pergi menaiki kapal laut untuk membawa diri.s membawa ajaran tauhid dan iman kepada mereka. Apatah lagi Nabi Yunus a. 36 . Catatan yang diceritakan para sejarawan dan ahli tafsir tentang Nabi Yunus ialah nama sebenar beliau ialah Yunus bin Matta.s.s adalah orang asing dan tidak seketurunan dengan mereka. seraya menangis memohon ampun dan rahmat Allah SWT agar dihindarkan dari azab dan seksaan-Nya.lemah dan sakit. Nabi Yunus a.s sembuh sepenuhnya beliau diperintahkan oleh Allah SWT agar kembali kepada kaum Ninawa di mana penduduknya mengharapkan kedatangan beliau untuk memimpin mereka kearah jalan yang benar dan diredhai oleh-Nya.W. Beliau telah diutuskan oleh Allah untuk berdakwah kepada penduduk di sebuah tempat yang bernama "Ninawa" penduduk tersebut bukan merupakan kaumnya dan tidak mempunyi sebarang ikatan persaudaraan darah dengan mereka. Sepeninggalan Nabi Yunus a.s itu merupakan hal yang baru dan belum pernah mereka dengar sebelumnya. Nabi Yunus a.S Tidak banyak cerita yang terkandung di dalam Al-Quran tentang Nabi Yunus a. Tetapi ajaran Nabi Yunus a. mengajak mereka agar menyembah kepada Allah S.s terdampar itu terdapat sebuah pohon labu yang akhirnya dijadikan makanan oleh Nabi Yunus a.Setelah selesai menjalani hukuman. Yusuf dan lain-lain. Malangnya kapal laut yang dinaiki Nabi Yunus a. dan wajahwajah mereka bertukar menjadi pucat dan angin dari segala penjuru bertiup dengan kecangnya membawa suara gemuruh yang menakutkan.T.s sebagaimana kisah tentang Nabi Musa.T dan meninggalkan perbuatan menyembah berhala.

Nabi Zakariya a.NABI ZAKARIYA A.s itu dikabulkan oleh Allah SWT dan diberikan tanda-tanda bahawa seorang putera akan lahir. Tanda-tanda itu adalah Nabi Zakariya a.s tidak berbicara dengan orang lain selam tiga hari. 37 . iaitu isteri Imran bin Matsan. Setelah Nabi Zakariya a.S Nabi Zakariya a.s.s datang kepada Nabi Zakariya a.Tindakan pertama yang diambil oleh Nabi Zakariya a.s merupakan anak Azir bin Muslim yang berketurunan Nabi Sulaiman a. Dengan keizinan Allah SWT ia menghamilkan Maryam tetapi suaminya meninggal dunia sebelum menyambut kelahiran bayi tersebut.s bin Daud a.s dan isterinya sudah menjangkau ratusan tahun. Hannah meinginkan zuriat dan bernazar sambil ia memohon doa kepada Allah SWT.s wafat akibat dibunuh dalam keadaan syahid yakni kematian yang membawa kepada kebahagian dunia dan akhirat. Imran bin Matsan merupakan ayah Maryam. Doa Nabi Zakariya a. Atas perintah Allah SWT Jibril a.s dan memberi tahu beliau yang akan lahir seorang putera yang bernama Yahya terpelihara dari perbuatan syirik dan maksiat serta setelah Yahya meningkat dewasa Allah SWT akan memartabatkan beliau sebagai utusanNya. sehingga diberikan hidangan makanan oleh Allah SWT.s selaku bapa saudaranya demi menjaga keselamatan Maryam ialah menjauhkannya daripada dikelilingi orang ramai dan ditempatkan oleh Nabi Zakariya a. Beliau berdoa kepada Allah SWT agar memperolehi anak walaupaun usia Nabi Zakariya a. Isterinya bernama Isya yang bersaudara perempuan kepada Hannah.s melihat dan menyaksikan kesolehan Siti Maryam.s di sebuah bilik di tingkat Baitul Maqdis yang tinggi.

Di atas izin Allah SWT Nabi Zakariya a. Petugas raja terburu-buru mencari Nabi Zakariya a. Beliau berbakti kepada kedua orang tuanya.s memasuki ke dalam sebuah pohon yang pada ketika itu terbelah menjadi dua kemudian bercantum seperti sediakala setelah menerima kemasukan beliau. Pada zaman kegemilangan Nabi Yahya a.s.s. Beliau diasuh sejal kecil supaya terpelihara daripada perbuatan syirik dan maksiat. Nabi Yahya a. Mereka berpendapat bahawa Nabi Zakariya memiliki sihir dan sudah pasti berada di dalam pokok yang kelihatan seperti biasa.s merupakan putera Nabi Zakariya a. di tempat persembunyainya namun mereka tidak menjumpai beliau. Mereka mengergaji pohin tersebut kepada dua sehingga menyebabkan kematian Nabi Zakariya a. tidak sombong dan tidak pernah berlaku derhaka. 38 .S Nabi Yahya a.s melarang keinginan raja tersebut kerana hukum Tuhan menyebut bahawa seorang dilarang daripada mengahwini anak tirinya sendiri.s dan membunuhnya.s.NABI YAHYA A. Begitu juga ayah beliau yang dianggap berani menentang kekusaan raja.s terdapat seorang raja yang hendak mengahwini anak tirinya sendiri. Raja tersebut amat murka kepada Nabi Yahya a. Kekerasan beliau mempertahankan hukum Allah SWT membolehkan beluai tersembunyai dan wafat dalam keadaan Syahid.

s lahir mereka berhijrah ke negeri Mesir untuk melindungi diri mereka berdua daripada orang munafik dan kafir yang tidak suka kepada mereka. 39 . Nabi Isa a. Mereka bermesyuarat untuk menangkap Nabi Isa a.s.s itu ramai diantara orang kafir yang tidak puas hati dan hendak membunuh beliau.s lahir pada tahun 622 masihi . maryam mengandung tanpa suami pelbagai tomahan daripada penduduk sekeliling yang memuduh maryam berbuat zina tetapi maryam adalah gadis yang soleh dan tidak sekali pun melakukan perbuatan sumbang. Mereka mengejar Nabi Isa a.s namun ada juga yang menyahut seruannya dan mereka digelar sebagai orang Nasra ( Nasrani ).s pula digelar orang yahudi dan orang kafir. Beliau di lahirkan dengan perantaraan ibunya sahaja di atas izin Allah S.s yang bernama yahuza diserupakan Allah SWT seperti wajah Nabi Isa a. Maka tamatlah riwayat yahuza dibunuh dan disalib.s berumur 30 beliau diutus oleh Allah SWT untuk menyeru kaumnya iaitu bani israil kearah kebaikan dan agama Allah SWT. Allah SWT mengangkatnya naik ke langit dalam usia 33 tahun dan sahabat Nabi Isa a. Akibat daripada gerakan Nabi Isa a. yahuza kemudiannya ditangkap dan disalib kerana mereka menganggap itu adalah Nabi Isa a.S Nabi Isa a.s merupakan putera maryam yang tidak mempunyi ayah. Golongan yang menentang Nabi Isa a. Ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa a.s untuk dibunuh (disalib).W. Apabila Nabi Isa a. Setelah ibunya.s.s adalah sama dengan RasulAllah yang sebelum beliau dan beliau dikurniakan oleh Allah SWT kitab Injil yang digunakan pakai oleh orangorang kristian sehingga ke hari ini tetepi malangnya Kitab Injil yang mereka amali itu telah dipesongkan dan telah diubah kandungan.NABI ISA A. Walaupun ramai yang menentang Nabi Isa a.s.s sehinggalah beliau bersembunyi di suatu tempat.s yang sebenar walaupun berkali-kali memberitahu golongan kafir dia adalah yahuza dan bukan Nabi Isa a. Kemudian apabila Nabi Isa a.T. Apabila mereka hampir menangkap Nabi Isa a.

sifat budiman dan dermawannya. Baginda berkhawin dengan Siti Khadijah pada usia 25 tahun yang terkenal dalam kaum Quraisy kerana kesucian. Semakin baginda meningkat dewasa sifat kepimpinan baginda mula terpancar keluar dan baginda juga digelar Al-Amin kerana tsentiasa berkata benar. Bapa baginda bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibu baginda bernama Aminah binti Wahab dari suku Qurais berasal daripada suku kaum yang dipandang mulia ketika itu. . Sewaktu Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun baginda sering pergi ke Gua Hira‟ untuk menyendiri daripada kaumnya yang menyembah berhala kerana Nabi Muhammad SAW tidak suka kepada cara sembahan kaumnya itu. Bapa baginda meninggal dunia semasa beliau berada di dalam kandungan. Maka tinggallah Nabi SAW seorang diri dan dijaga oleh datuknya. Setelah Nabi Muhammad SAW sedar beliau adalah Rasul maka selama 3 tahun beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga dan rakan-rakan terdekatnya. Semasa dalam perjalanan pulang dari melawat kubur suaminya Ibu baginda pula meninggal di suatu tempat yang dipanggail Abwa‟ Nabi berumur 6 tahu ketika itu . Sewaktu baginda berusia 35 tahun terjadilah perselisihan di antara pembesar Quraisy untuk meletakkan Batu Hajarul Aswad di depan Ka‟bah dan dengan tindakan yang bijak baginda menyelesaikan masalah tanpa ada pihak yang tidak puas hati.A. Baginda mengigil ketakutan dan segera pulang ke rumah dan setibanya ke rumah baginda meminta Siti Khadijah supaya menyelimutinya dan sekali lagi Jibril a.NABI MUHAMMAD S. Selepas itu Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Akibat daripada perkara itu baginda mendapat tentengan dari kaum kafir quraisy dan mereka mengancam untuk membunuh baginda lalu Allah SWT memerintahkan bagida berhijrah ke Kota Madinah. Ibu susu Baginda pula bernama Halimatus Saadiah (menjadi adat masyarakat untuk mecari pengasuh bagi anak-anak mereka) Nabi dijaga oleh Halimatus Saadiah selama 4 tahun dan dikembalikan semula kepada ibunya. Pada malam 17 Ramadhan atas perintah dari Allah SWT malaikat Jibril datang kepada baginda untuk mengajar baginda membaca dengan perkataan “bacalah” tetapi Nabi Muhammad SAW tidak dapat membaca dan situasi ini berulang sebanyak 3 kali.W Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari isnin 12 Rabiulawal (20 Apri 571 Masihi) dan dilahirkan di Mekkah. 40 .s menyeru supaya orang yang berselimut bangun dan menjauhi maksiat.

Setelah beliau selesai menunaikan tugasnya menyeru agama Islam di kalangan penduduk Bangsa Arab dan seluruh umat manusia maka pada tanggal 12 rabiulaawal 11 Hijiriyah (7 jun 632 Masehi) baginda pulang kerahmatullah dalam usia 63 di tahun dan di makamkan di kota madinah.W mewariskan kepada keluarganya. sahabatnya dan umat manusia sekeliannya dengan sabda baginda yang bermaksud : “Aku telah meningalkan kepada kamu semua dua buah pusaka tidak akan tersesat jalan selagi kamu berpegang teguh pada dua perkara itu iaitu : Kitabullah (Al-Quran) dan Sunnah Rasulullah (Hadis)” 41 . Nabi Muhammad S.A.

s kelebihan boleh melentur besi menggunakan tangannya untuk membuat barangan harian dan Nabi muhammad S.A.s diutuskan untuk kaumnya iaitu Bani Israil dan Nabi Muhammad S.T kepada atas seorang leleki yang tertentu dan terpilih untuk membimbing sesuatu kaum manusia yang jauh terpesong dari agama dan tidak mengenali Allah S. jampi-jampi Nabi Muhammad S.W. Allah S.T dan jalan menuju ke syurga-Nya.KESIMPULAN Nabi dan Rasul merupakan pilihan Allah S.T contohnya Nabi Musa a.W. ikut cara Nabi dan menjalankan kerja-kerja dakwah.T memaafkan kami dan seluruh umat manusia serta menghindarkan kita dari segala mara bahaya.A. mencegah matahari daripada terbenam. Boleh disimpulkan bahawa Nabi dan Rasul Allah S. Yang baik itu datang dari Allah S. Manusia sebelum kedatangan Nabi Muhammad S.T sebagai panduan hidup dirinya sendiri manakala Rasul pula adalah nabi yang diperintahkan oleh Allah S.W.W.T untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia sejagat pada zamannya.W. tangannya itu akhirnya bertaut kembali dan lain-lain lagi.W untuk kaum baginda dan seterusnya kepada umat akhir zaman iaitu manusia zaman sekarang.W sebagai pesuruh-Nya maka manusia digelar sebagai umat kerana kita disyariatkan oleh Allah S.W disebut sebagai kaum kerana mereka hanya disyariatkan untuk menyembah kepada Allah S..T dan rasul-Nya. metahari muncul kembali setelah terbenam.T dan yang buruk itu datang dari kelemahan diri kami sendiri.W.T dan taat kepada rasul.A. Insyallah. Namun Selepas kedatangan Nabi Muhammad S.W.A. Akhir sekali mudah-mudahan tugasan ini memberikan manfaat kepada diri kami terutamanya dan kepada orang lain juga.T merupakan pembimbing manusia kearah jalan yang diredhoi oleh Allah S.T untuk beribadat kepada-Nya.W.W yang Allah S. 42 . Mudahan-mudahan Allah S.T seperti yang ditimpakan kepada kaum yang terdahulu kerana keingkaran mereka kepada Allah S. Nabi merupakan lelaki yang diberi wahyu oleh Allah S. musibah dan azab dari Allah S..W.W terhadap tangan Mu‟adz bin Arfa‟ yang terpotong dan putus.W. Nabi dan Rasul juga mempunyi kelebihan berbanding manusia biasa yang disebut Mukjizat sebagai contoh Allah S.A.W.W.T anugerahkan pelbagai mukjizat contohnya membelah bulan menjadi dua.W.T berfirman dalam Al-Quran menyatakan bahawa umat akhir zaman adalah sebaik-baik umat.T meanugerahkan kepada Nabi Daud a.W.W.

Kisah Hidup 25 Nabi dan Rasul.W).com/ Disediakan Oleh Mohd. Jabatan Pengajian Am. Kampung Baharu Kuala Lumpur. www. Muhammad Abdul Wahab 2008. Selangor Darul Ehsan. Dr. Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan. Jakarta Indonesia. Abdul F.RUJUKAN Ustadz Salim bin Usman 1987. Sejarah 25 Rosul. A. Hidayah. Suhaidin Bin Siman Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Kuching Sarawak 43 . Siri Kisah-Kisah Nabi (Nabi Muhammad S.geocities. Politeknik Kuching Sarawak. M. Majalah Hidayah (Daiges Islam) Safar 1429/Bilangan 115.A Jaya Jakarta.A.T 1991. Modul Pendidikan Islam 1 (A1001) 2008 . Berlian Publication Sdn Bhd. Darul Numan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->