Soalan Tugasan PSK KISSM Kohort November 2011

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

KURSUS INDUKSI SISTEM SARAAN MALAYSIA KOHORT NOVEMBER 2011

BUKU TUGASAN
PENILAIAN SEPANJANG KURSUS
Arahan Kepada Calon: 1. Buku Tugasan ini terdiri daripada 2 Bahagian: Bahagian A: Tugasan Individu Bahagian B: Tugasan Kumpulan 2. : 3 Tugasan : 4 Tugasan

Anda dikehendaki menjawab mana-mana dua tugasan dalam Bahagian A secara individu dan mana-mana dua tugasan dalam Bahagian B secara kumpulan (4-5 orang satu kumpulan). Jawapan anda dikehendaki dalam bentuk esei yang panjangnya lebih kurang 500 patah perkataan bagi tugasan individu dan lebih kurang 750 patah perkataan bagi tugasan kumpulan. Buku soalan ini akan diberikan pada sesi taklimat Kursus Induksi Sistem Saraan Malaysia pada 20 Oktober 2011 dan skrip jawapan perlu diserahkan pada 21 November 2011.

3.

4.

Buku Soalan ini mengandungi 8 muka surat bercetak

Soalan Tugasan PSK KISSM Kohort November 2011 BAHAGIAN A TUGASAN INDIVIDU KOMPONEN I (Perintah AM) Tugasan 1 SOALAN 1A Cikgu Nadia ialah guru yang berdedikasi dan pernah menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) semasa bertugas di Sekolah Menengah Sultan Sulaiman. (i) Jelaskan tatacara jika prosiding jenayah dimulakan terhadap Guru X. Beliau telah direman bagi membolehkan satu siasatan dijalankan untuk membolehkan beliau di bawa ke mahkamah untuk prosiding. (15 markah) 2 . (10 markah) (ii) Nyatakan jenis-jenis hukuman yang akan dihadapi oleh Guru X jika disabitkan dengan kesalahan tersebut. (i) Jelaskan syarat-syarat kenaikan pangkat yang digunakan oleh Lembaga Kenaikan Pangkat untuk memperakukan kenaikan pangkat guru tersebut. Beliau telah dinaikkan pangkat ke Gred DG44 (Hakiki) dan ditempatkan di sekolah yang baru iaitu Sekolah Menengah Bukit Payung Hulu Besut sebagai Penolong Kanan Kokurikulum. (10 markah) ATAU SOALAN 1B Guru X yang bertugas di Sekolah Kebangsaan Dusun Muda telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) kerana disyaki membuat tuntutan perjalanan palsu. Kuala Terengganu. (15 markah) (ii) Nyatakan jenis-jenis elaun yang layak dituntut dan dinikmati oleh Cikgu Nadia.

(10 markah) (ii) Huraikan enam amalan yang boleh dilaksanakan oleh sesebuah organisasi kerajaan bagi merealisasikan etika tersebut. dihayati dan dilaksanakan oleh semua penjawat awam terutamanya guru baharu yang menyertai perkhidmatan awam. Bagi mengekalkan kemajuan negara. bincangkan aspek nilai-nilai peribadi asas yang sepatutnya diamalkan oleh penjawat awam bagi meningkatkan integriti dalam Perkhidmatan Awam. (15 markah) 3 .” YAB Tun Dr. Justeru etika ini perlu difahami. Mahathir Mohamad MAPA ke IV (INTAN) Berdasarkan pernyataan di atas. sikap buruk seperti amalan rasuah dan menyeleweng perlu dihindarkan. (25 markah) ATAU SOALAN 2B Bagi memastikan imej negatif terhadap penjawat awam dapat ditangani. etika perkhidmatan awam telah diperkenalkan oleh kerajaan.Soalan Tugasan PSK KISSM Kohort November 2011 SOALAN 2A “Perkhidmatan Awam umpama tiang bagi memacu negara untuk terus maju. Tiang yang tegap akan kukuhkan negara. (i) Nyatakan empat sebab Etika Perkhidmatan Awam diwujudkan.

(i) Jelaskan prosedur yang perlu digunakan oleh Puan Nora untuk mengelaskan fail-fail kerajaan mengikut Pekeliling Perkhidmatan. seorang pegawai pendaftaran telah diarah untuk mengawal dan menyimpan dokumen rasmi yang diklasifikasikan sebagai dokumen terperingkat. (10 markah) (ii) Huraikan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Puan Nora untuk menyimpan dan mengawal pergerakan fail bagi mengelakkan masalah kehilangan. (15 markah) 4 . (i) Huraikan kaedah penyimpanan dokumen terperingkat yang perlu dipatuhi oleh Encik Hafiz. (15 markah) ATAU SOALAN 3B Encik Hafiz. Beliau telah dipertanggungjawabkan untuk mengemaskini fail-fail yang bermasalah dan juga failfail yang sukar dikesan dan hilang. Beliau juga diarah untuk menjaga serta mengedarkan dokumen tersebut sekiranya diminta oleh mana-mana pihak yang dibenarkan.Soalan Tugasan PSK KISSM Kohort November 2011 KOMPONEN III (Arahan Perkhidmatan dan Arahan Keselamatan) Tugasan 3 SOALAN 3A Puan Nora bertugas di sebuah Jabatan Pelajaran Negeri. (10 markah) (ii) Jelaskan prosedur penghantaran dokumen terperingkat dalam jabatan yang sama dan penghantaran ke jabatan-jabatan yang lain.

dua strategi untuk meningkatkan produktiviti dalam perkhidmatan awam adalah melalui penyelidikan dan menggalakkan pembangunan sumber manusia dalam membangunkan masyarakat berasaskan pengetahuan. (25 markah) ATAU SOALAN 1B Tindakan mempamerkan carta dan gambar rajah Proses Q memberi beberapa faedah kepada pekerja dan pelanggan sesebuah organisasi. dan kecemerlangan ekonomi” 5 Petikan: Objektif DPN . ke atas peningkatan produktiviti perkhidmatan awam.Soalan Tugasan PSK KISSM Kohort November 2011 BAHAGIAN B TUGASAN KUMPULAN KOMPONEN I (Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam) Tugasan 1 SOALAN 1A Mengikut PKPA 6/91. kualiti hidup. (25 markah) KOMPONEN II (Dasar-dasar Kerajaan) Tugasan 2 SOALAN 2A “Perpaduan negara akan terus menjadi matlamat terakhir Dasar Pembangunan Nasional (DPN) kerana masyarakat yang bersatu padu adalah penting untuk memperkukuhkan lagi kestabilan sosial dan politik dan mengekalkan pembangunan ekonomi yang berterusan. kecekapan pentadbiran kerajaan. etika dan moral. Jelaskan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan sumber manusia serta kesannya. nilai. DPN menetapkan satu langkah ke arah membolehkan Malaysia mencapai taraf sebuah negara yang maju dalam semua segi iaitu dari segi keadilan sosial. Jelaskan tujuan carta dan gambar rajah Proses Q tersebut kepada pekerja dan pelanggan di sesebuah organisasi. kestabilan politik.

Berdasarkan penyataan di atas. Sabah telah dianugerahkan sebagai Guru Besar Cemerlang. Huraikan bentuk-bentuk penswastaan yang dilaksanakan beserta dengan contoh-contoh yang relevan. (25 markah) Soalan 2B a. huraikan faktor penyelenggaraan (hygiene factor) dan faktor galakan (motivator factor) yang boleh mempengaruhi mutu kecekapan dan perkhidmatan guru-guru di sekolah berkenaan. (25 markah) ATAU SOALAN 3B Keputusan peperiksaan UPSR di sebuah sekolah didapati semakin merosot sejak tiga tahun kebelakangan ini. (25 markah) 6 . Kejayaan beliau memimpin sekolah bergantung kepada amalan kepemimpinannya. gaya dan nilai murni kepemimpinan.Soalan Tugasan PSK KISSM Kohort November 2011 Berdasarkan petikan di atas. Pada pendapat anda. Huraikan ciri-ciri kepemimpinan yang diamalkan oleh guru besar berkenaan dari aspek kuasa. Antara sebab utama yang dikenalpasti ialah kemerosotan tahap motivasi guru-guru di sekolah berkenaan. huraikan bagaimana Dasar Pendidikan Negara dapat membantu mewujudkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia dan seterusnya mencapai objektif Dasar Pembangunan Nasional( DPN ). b. bagaimanakah dasar ini telah memperoleh kejayaannya selaras dengan Dasar Pembangunan Nasional ? KOMPONEN III (Pengurusan Am) Tugasan 3 SOALAN 3A Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kota Kinabalu.

terhadap (25 markah) © Hak Cipta Terpelihara Kerajaaan Malaysia 7 . dilantik sebagai Ahli Lembaga Pemeriksa untuk melupuskan aset di jabatannya. Sekolah A telah menerima sejumlah waran peruntukan bertujuan untuk pembelian alat tulis.00.000.Pihak pentadbiran sekolah tersebut berhasrat menggunakan sejumlah wang untuk pembelian bernilai RM 50. (i) (ii) Nyatakan justifikasi pelupusan terhadap barangan di jabatannya itu. Huraikan kaedah-kaedah yang boleh disyorkan oleh mereka pelupusan barang-barang tersebut. (25 markah) ATAU SOALAN 4B Encik Awal dan Encik Akhir ialah pegawai kanan di sebuah jabatan kerajaan.Soalan Tugasan PSK KISSM Kohort November 2011 KOMPONEN IV (Kewangan) Tugasan 4 SOALAN 4A Sebagai sebuah Pusat Tanggungjawab (PTJ). Nyatakan tatacara pembelian yang wajar dipatuhi oleh pihak pentadbir sekolah untuk tujuan pembelian tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful