1.

0)

PENGENALAN

Dalam percukaian, pembayar cukai dikenakan cukai dalam dua bentuk, sama ada melalui cukai langsung seperti cukai pendapatan dan cukai jalan atau melalui cukai-cukai tidak langsung seperti cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Bagi cukai langsung, pembayar cukai sudah tentu akan menyedari bahawa mereka sedang menghadapi beban cukai kerana pembayar cukai dikehendaki mengisytiharkan pendapatan mereka dan membayar cukai yang sewajarnya kepada kerajaan. Walau bagaimanapun, bagi cukai tidak langsung, pembayar cukai biasanya tidak sedar bahawa mereka telah dikenakan cukai bermula amaun cukai yang telah diambil kira dengan harga jualan. Cukai barangan dan perkhidmatan (GST) merupakan salah satu jenis cukai tidak langsung. GST juga dikenali sebagai cukai nilai tambah (VAT) (Behan & Jenkins, 2005). Walaupun GST dan VAT mempunyai nama yang berbeza, mereka mewakili sistem yang sama di mana kos cukai sebenarnya ditanggung oleh pengguna akhir. Walau bagaimanapun, setiap langkah dalam rantaian bekalan akan dikenakan cukai dan akan disalurkan kepada kerajaan. Rantaian bekalan juga boleh menuntut kembali GST yang telah dikenakan ke dalam produk yang dibeli. Menurut Singh (2007), ia adalah didokumenkan bahawa GST boleh menjadi satu bentuk cukai tidak langsung yang berkesan. Pada masa ini, banyak negara seperti United Kingdom, New Zealand, Australia dan Singapura telah melaksanakan GST Mengikut perancangan awal kerajaan, cukai perkhidmatan dan barangan (GST) sepatutnya dilaksanakan pada 2007. Bagaimanapun, pelaksanaannya yang diperkenalkan pada 2005 ditangguhkan kerana dilihat agak tergesa-gesa selain negara memerlukan sebuah penstrukturan semula cukai yang lebih sistematik. Malah cadangan untuk mengganti sistem cukai jualan dan perkhidmatan kepada cukai konsumpsi yang digelar sebagai GST telah diumumkan pada pembentangan bajet 2005 oleh Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Awalnya ia dicadang untuk dikuatkuasakan bermula 1 hb Januari 2007. Dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan kewangan kerajaan, bajet 2005 mencadangkan penyusunan semula sistem percukaian negara termasuk mengkaji peruntukan yang disediakan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Ini katanya bertujuan untuk menjadikan sistem percukaian negara lebih berkesan dan berupaya menjana hasil negara. GST akan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan yang sedia ada. Pada masa ini cukai jualan dikenakan ke atas barangan ketika diimport atau di peringkat perkilangan. Cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu termasuk profesional,

hotel dan restoran. GST didakwa sebagai sistem cukai yang lebih komprehensif, efisyen, telus dan efektif. Ia juga diduga akan menambahkan pendapatan cukai tahunan untuk kerajaan. Perbezaan GST dengan sistem cukai penggunaan sedia ada hanyalah dari segi skop pengenaan cukai yang lebih meluas iaitu disemua peringkat pengeluaran dan pengedaran di samping boleh menuntut kredit cukai ke atas GST yang dibayar ke atas input perniagaan. Berbanding dengan sistem cukai penggunaan sedia ada, dimana cukai jualan hanya dikenakan pada satu peringkat pengeluaran iaitu semasa barang-barang tersebut dikeluarkan daripada kilang atau diimport. Manakala, cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan-perkhidmatan tertentu pada peringkat ianya disediakan kepada pihak pengguna. Pada 29 November 2009 Menteri Kewangan, Datuk Ahmad Husni Hanadzlah dalam kenyataannya telah mendakwa kerajaan akan memperoleh pendapatan cukai tahunan sebanyak RM 1 bilion dari GST. Beliau berkata sebanyak 143 buah negara telah melaksanakan GST. Dalam Asean hanya Malaysia, Brunei dan Myanmar yang belum memperkenalkannya. Ditambah lagi, dikatakan GST akan dapat mengurangkan cukai korporat dan cukai pendapatan individual. Kini negara jiran yang melaksanakan GST adalah Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Kadar GST yang diguna oleh negara-negara ini waktu ini ialah Singapura 5%, Thailand 7%, Indonesia 10% (digelar sebagai cukai nilai tambah – VAT) dan Filipina 10%. GST dijangka dilaksanakan 18 bulan selepas bacaan kedua rang undang-undang pada Mac tahun 2010. Ini bermakna cukai itu akan berkuatkuasa sekitar Ogos atau September 2011. 2.0 ) SEJARAH GST Berdasarkan artikel ” The Impacs of Goods and Services Tax ( GST ) on Middle Income Earnes in Malaysia”, cukai barangan dan perkhidmatan (GST) telah diperkenalkan di Perancis pada tahun 1950-an dan telah diterima oleh lebih daripada 120 negara, termasuk semua negara-negara anggota Kesatuan Eropah (EU). Cukai barangan dan perkhidmatan (GST) ialah peratusan cukai terhadap nilai yang ditambah di setiap tahap pengeluaran. Ia merupakan perbezaan antara jualan dan kos membeli bahan input . Terdapat tiga jenis asas terhadap nilai yang ditambah cukai ( GST ) yang mana ianya bergantung kepada bagaimana pelaburan dijalankankan dalam asas cukai iaitu jenis cukai barangan dan perkhidmatan terhadap keluaran dalam Negara kasar ( KDNK ), jenis penggunaan cukai barangan dan perkhidmatan, dan jenis pendapatan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ). Di bawah jenis Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan terhadap

pelaburan ditambah pada tahun tersebut bersamaan dengan cukai jualan yang boleh digunakan untuk barang-barang pengguna.0) APA ITU GST? Cukai barangan dan perkhidmatan (bahasa Inggeris: goods and services tax. Finland. Cukai boleh Sistem Cukai modal ditolak tersebut adalah dan yang bersamaan dengan dua pengguna dan Perkhidmatan terhadap digunakan bagi keduaBarangan dari nilai penggunaan. Bagaimanapun . tiada potongan dibenarkan untuk pelaburan modal dan susut nilai modal apabila mengira asas cukai jualan barangan modal. sesetengah negara seperti Argentina. Berbanding dengan cukai jualan. pembekal atau penjual boleh mendaftar untuk . Peru dan Turki telah menggunakan Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan pendapatan. VAT/GST dilihat sebagai neutral terhadap bilangan aliran di antara pembuat dan pengguna akhir manakala cukai jualan dikenakan ke atas nilai setiap peringkat (walaupun di Amerika Syarikat dan banyak negara lain. Hasilnya adalah melata (cukai-cukai hiliran dikenakan pada cukai-cukai awal/hulu). VAT) ialah sejenis cukai penggunaan (CT) yang dikenakan ke atas apa sahaja nilai yang telah ditambahkan kepada sesuatu produk. pembelian Di yang mana bawah jenis dibuat.keluaran dalam Negara kasar ( KDNK ). VAT ialah sejenis cukai tak langsung. Di bawah jenis Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan terhadap pendapatan . Hampir semua Negara yang telah menubuhkan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) sistem menggunakan jenis Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan terhadap penggunaan di mana semua belian barangan modal dari firma lain boleh dipotong dari jualan sebuah terhadap syarikat (Shoup. Lazimnya. GST adalah cukai penggunaan dan ia berasaskan konsep nilai ditambah. GST) atau cukai nilai tambah (bahasa Inggeris: value added tax. 1990). Cukai cukai. GST dikutip daripada pelanggan untuk pihak kerajaan oleh organisasi perniagaan yang berdaftar dengan pihak berkuasa cukai. di sana tidak terdapat cukai yang dibayar pada peringkat pemborongan atau pembuatan). 3. dan negara-negara seperti China. di mana cukai ini dikutip daripada pihak yang tidak menanggung keseluruhan kos cukai. cukai jualan dikenakan hanya pada jualan akhir kepada pengguna akhir. asas cukai tidak termasuk dengan susut nilai modal. dan satu cukai pengguna hanya kepada pengguna akhir. Maghribi dan Senegal menggunakan Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan terhadap keluaran dalam Negara kasar ( KDNK ).

efektif. Kini 138 negara melaksanakan Value Added Taxes (VAT) sementara beberapa negara – terutama US. Selain daripada itu.mengutip GST jika jumlah jualan tahunan bagi produk atau perkhidmatan yang dibekal melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan. kerjaya. telus. cukai berganda dan cukai bertingkat. Organisasi perniagaan yang berkenaan hendaklah membekal (atau bersetuju untuk membekal) barangan atau perkhidmatan kepada pengguna sama ada untuk tujuan mendapat untung atau tujuan lain seperti aktiviti perdagangan. 4. Jumlah jualan barangan dan perkhidmatan (dikenali juga sebagai bekalan) merupakan jumlah nilai yang diterima oleh organisasi perniagaan (tidak termasuk GST) ke atas semua aktiviti yang dicukai. Antara kelemahankelemahan yang ketara yang tidak boleh diatasi di bawah sistem cukai sedia ada adalah seperti kesan cukai bertindih. manakala semua rekod dan dokumen berhubung dengan transaksi yang berkaitan hanya perlu disimpan di premis syarikat untuk diaudit oleh juruaudit GST di kemudian hari. GST juga dijangka dapat meningkatkan pematuhan cukai dan lebih mudah untuk ditadbirurus berikutan sistem pengurusannya adalah berasaskan kepada kaedah self policing. efisien dan mesra perniagaan.0) KADAR GST . GST adalah merupakan satu sistem percukaian yang lebih komprehensif. Diperhatikan GST boleh mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem cukai kepenggunaan sedia ada. pembuatan. GST diambil kira dalam setiap tahap urus niaga. Aktiviti yang dicukai merangkumi aktiviti yang dijalankan secara berterusan. mengenakan cukai jualan. untuk mengganti sistem yang sangat bergantung kepada cukai yang tidak menentu berdasarkan jualan bagi menyeimbang dengan sistem cukai pendapatan yang tidak begitu berkesan. pihak peniaga hanya perlu mengemukakan penyata cukai yang ringkas mengikut format yang disediakan. biasanya cukai pada satu aras sahaja diperingkat runcit. Dalam hamper semua negara cukai-cukai ini adalah sama ada penyumbang terbesar atau penyumabang kedua besar kepada peroleh negara. Di samping itu. persatuan atau kelab. isu kebocoran dan ketirisan hasil akibat daripada aktiviti pemindahan harga dan sebagainya. VAT/GST diperkenalkan di Perancis pada 1954 oleh Maurice Lauré.

Kadar GST dicadangkan pada 4% iaitu lebih rendah daripada kadar cukai jualan (5% dan 10%) dan cukai perkhidmatan (5%) yang dikenakan pada masa sekarang. Malaysia telah mengalami bajet defisit selama 46 tahun. 40% daripada sumber pendapatan negara diperolehi daripada sektor minyak dan gas. Dengan mengenakan GST pada kadar yang lebih rendah. Keadaan di peringkat sejagat pada ini telah bergerak ke arah sistem percukaian tidak langsung. Cukai hendaklah dikenakan dan dilevikan pada kadar yang ditetapkan ke atas pembekalan barang atau perkhidmatan atau ke atas pengimportan barang dengan merujuk kepada nilai pembekalan atau pengimportan sebagaimana yang ditentukan. Keadaan ini menunjukkan sumber pendapatan negara yang agak sempit. Kerajaan mencadangkan kadar GST yang lebih rendah daripada kadar cukai semasa bagi tujuan mengimbangi impak GST terhadap rakyat dan pengguna supaya ianya tidak terlalu membebankan rakyat khususnya golongan yang berpendapatan rendah. efisien dan telus. Ia juga mudah difahami oleh rakyat berbanding cukai yang dikenakan pada kadar berbeza bagi perkhidmatan dan barangan yang berlainan. dan tidak boleh bertahan dalam tempoh yang panjang. Pada masa ini. apa-apa perintah yang dibuat. bajet defisit dianggarkan sebanyak 7.0) SEBAB GST PERLU DILAKSANAKAN. Pada tahun 2009. Menteri boleh mengenakan cukai melalui perintah yang disiarkan dalam Warta iaitu menetapkan kadar cukai yang akan dikenakan ke atas pembekalan barang atau perkhidmatan atau ke atas pengimportan barang dan mengubah atau meminda kadar cukai.Asas percukaian yang lebih meluas serta yang dikenakan pada satu kadar akan memudahkan kerajaan mengurus dan mentadbir sistem percukaian ini.6%. dijangka pengguna akan mendapat manfaat daripadanya oleh kerana kebanyakan barang dan perkhidmatan akan mengalami penurunan harga.0) PELAKSANAAN GST GST adalah cukai penggunaan yang dikenakan ke atas aktiviti nilai tambah pada setiap . 5. 4. GST juga dipandang bagi mengatasi kelemahan yang berlaku dalam cukai jualan dan perkhidmatan. yang merupakan tertinggi semenjak tahun 1987. saksama. Perlaksanaan GST merupakan salah satu langkah yang diambil oleh kerajaan bagi menyusun semula sistem percukaian negara supaya ia lebih berkesan.

Namun begitu. Namun. Kaedah lain yang boleh di gunakan ialah yang dikenali sebagai pay-as-you-earn (PAYE). jumlah cukai yang dipotong bukan jumlah tanggungan cukai yang sebenar kerana potongan itu dibuat berdasarka anggaran sahaja. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan oleh pihak berkuasa untuk memungut cukai daripada pembayar cukai. GST hanya boleh dicaj serta dipungut oleh peniaga yang telah berdaftar di bawah GST. mengira semula jumlah sebenar tanggungan cukainya dan membayar perbezaan antara cukai sebenarnya dengan cukai yang telah dibayar.peringkat rangkaian pengedaran. penggunaan cukai pegangan boleh memastikan kutipan cukai dan pematuhan bagi pihak pembayar cukai. . Mengikut kaedah ini. jenis aktiviti yang boleh menggunakan cukai pegangan adalah terhad kepada apa yang telah dibenarkan oleh akta tertentu. Isu pematuhan cukai timbul apabila pembayar cukai berkenaan perlu memfailkan borang cukai pendapatannya. Oleh itu. GST yang dipungut ke atas output (cukai output) tolak GST yang telah dibayar ke atas input (cukai input). Walaupun bagitu. Pelaksanaan GST adalah bersifat progresif memandangkan jangkaan peratusan yang akan dikenakan adalah pada kadar empat peratus berbanding kadar cukai jualan dan perkhidmatan yang dikenakan sekarang. Salah satu kaedah ialah dengan menggunakan cukai pegangan di mana jumlah yang dibayar kepada seseorang individu telah di ambil bahagian cukainya oleh pembayar yang kemudiannya akan menyerahkannya kepada pihak berkuasa. Sejumlah cukai yang dikira benar berdasarkan jadual yang telah ditetapkan ditolak terlebiah dahulu dari gaji atau upah yang dibayar. Pekerja di Malaysia terutamanya yang terdapat dalam sektor awam juga tertakluk kepada PAYE melalui sistem potongan cukai berjadual. GST yang dipungut ke atas output perlu diremitkan kepada Kerajaan. Pelaksanaan GST mampu mengurangkan kadar cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu dan korporat selain meningkatkan hasil cukai serta mengelakkan berlakunya ketirisan dalam menjana pendapatan negara. pembayaran upah atau gaji individu hanya dibuat selepas ditolak jumlah cukai yang ditanggungnya. GST adalah dikenakan ke atas semua barang dan perkhidmatan bercukai yang dikeluarkan di dalam negara termasuk yang diimport. individu itu hanya menerima gaji bersih selepas dipotong cukai. pihak peniaga adalah dibenarkan untuk menuntut semula kredit cukai input melalui mekanisme dan kaedah seperti berikut: i.

gula dan tepung tidak dikenakan GST (pembekalan berkadar sifar).0) BARANGAN DAN PERKHIDMATAN GST Terdapat beberapa barangan dan perkhimatan yang berbeza akan dikenakan cukai oleh pihak yang berkuasa mengikut kadar yang ditetepkan. Tepung Semua jenis gula kecuali gula kastor dan gula ising Tepung gandum. tepung beras.tepung ubi dan tepung sagu kecuali tepung jagung dan .ii. ayam.2) SENARAI BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN GST Hampir semua barang makanan asas rakyat Malaysia seperti beras. tepung pulut. 6. amaun tersebut hendaklah diremitkan kepada Kerajaan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jika terdapat lebihan. Gula 3.1) SENARAI BARANG YANG DIKENAKAN GST Semua barang dan perkhidmatan dikenakan pada kadar standard iaitu 4% melainkan barang dan perkhidmatan yang tidak dikenakan cukai iaitu pembekalan berkadar sifar dan pembekalan yang dikecualikan. Beras & padi Deskripsi  Semua jenis beras dan padi termasuk beras pulut. sayursayuran. telur. ikan. minyak masak. tepung   attar. Rujuk jadual dibawah : Kategori Barang makanan 1. 6. Jika terdapat kekurangan. beras perang dan beras hancur 2. daging. iii. pihak peniaga boleh menuntut pembayaran balik (refund) daripada Kerajaan. 6.

7. anak lembu. kerbau.daging binatang dan organ dalaman binatang Ikan dan isi ikan  Seperti lembu. buah pala. ubi kayu. Minyakmasak  5. kulit kayu manis. jeruk atau kering) kecuali sirip yu Kerang Molluscs Telur burung Lain-lain     Termasuk udang kara.minyak jagung. Garam makan termasuk garam bukit Semua jenis minyak masak kecuali minyak bunga matahari. bawang putih. keledek. Rempah ratus  Termasuk lada hitam. ketam dan udang Termasuk sotong. anak khinzir and jejari ikan Semua jenis ikan kecuali ikan hiasan dan ikan untuk kecuali benih sayur Bekalan elektrik  Bekalan elektrik kepada pengguna domestik untuk 200 KWH yang pertama Bekalan air  Bekalan air kepada pengguna domestic 35 meter padu yang pertama kecuali distilled water. ayam. kambing. khinzir. serbuk kari. lobak. siput Ayam dan itik Anak ayam. itik dan lain-lain.sepertinya. Binatang hidup. asam jawa. oxygenised water dan air mineral . Sayuran  Semua jenis sayuran seperti termasuk kentang. tomato. minyak bijan dan minyak zaitun bawang.  umpan  Semua jenis isi ikan yang diproses (segar. halia. timun. Garam  6. keladi. jagung dan lain-lain. de-ionised water. 4.

kesihatan. LRT. Monorail)  Kapal. perkhidmatan kewangan dan tol lebuhraya tidak dikenakan GST (pembekalan yang dikecualikan). pendidikan.Labuan danTioman)  Semua barang yang dieksport samada melalui. Selain itu. Kategori Pengangkutan penumpang Deskripsi  Pengangkutan awam secara rel (KTM. darat. pelabuhan dan lapangan terbang Deemed export  Barang yang dibekal dari PCA ke kawasan yang ditentukan termasuk ke kawasan FCZ yang terletak di luar pelabuhan dan lapangan terbang  Barang yang dibeli oleh peniaga asing tetapi dibekal di dalam negara di bawah skim Skim PengilangTol Diluluskan Ship stores   yang digunakan di dalam pelayaran dan penerbangan Semua jenis barang untuk tujuan ship stores Semua jenis barang bagi tujuan alat ganti atau perlatan 6. terdapat juga perkhidmatan terutamanya yang dieksport tidak dikenakan cukai (pembekalan berkadar sifar).3) SENARAI PERKHIDMATAN YANG TIDAK DIKENAKAN GST Perkhidmatan asas yang digunakan rakyat Malaysia seperti pengangkutan awam.Barangan yang dibekal di bawah Skim PengilangTol Diluluskan Kawasan Yang Ditetapkan Eksport  Barang yang dibekalkan dari pasaran tempatan kepada peserta skim tersebut  Bekalan barang ke Kawasan Yang Ditetapkan (Langkawi. Rujuk jadual di bawah. ERL. bot dan feri .

(tempatan)  Bus ekspress. overdraf dan lain-lain kemudahan kredit -pulangan dari urusniaga pelaburan seperti dividen kasar dan keuntungan dari pelupusan aset kewangan Syarikat insurans  . beli dan sewa rumah kediaman termasuk rumah kos bas feeder   Perkhidmatan kesihatan Perkhidmatan pendidikan    Bekalan tanah dan  rumah kediaman  rendah dan sederhana   Jual. bas sekolah dan Teksi dan kereta sewa Perkhidmatan ambulan Perkhidmatan kesihatan oleh hospital dan klinik swasta Aktiviti pendidikan dan latihan oleh insititusi pendidikan swasta Kantin di sekolah rendah dan menengah Pelupusan atau pemberian tanah oleh Kerajaan Negeri Jual.Premium insuran nyawa dan keluarga Firma Broker Saham  -Penjualan semula ‘share buy back programme’ Eksport   Perkhidmatan yang dilaksanakan di luar Malaysia Perkhidmatan yang dibekalkan secara langsung yang berkaitan dengan tanah atau apa-apa pembaikan yang terletak diluar Malaysia . bas henti-henti. beli dan sewa/pajak tanah bagi kegunaan pertanian Tanah bagi kegunaan awam seperti untuk bangunan kerajaan atau tanah kubur Bekalanemas   Bekalan emas untuk tujuan pelaburan Bekalan emas tulen dari refiner kepada pembeli pertama untuk tujuan pelaburan Perkhidmatan kewangan  Bank -Pendapatan faedah dari aktiviti pemberian pinjaman. pendahuluan. bas pekerja.

0) KESAN PERLAKSANAAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN . Perkhidmatan yang dibekalkan secara langsung berkaitan Perkhidmatan yang dibekalkan secara langsung berkaitan Perkhidmatan pembaikan yang dijalankan di kawasan FCZ Pengangkutan penumpang dengan menggunakan kapal atau dengan barang yang dieksport  dengan barang yang dimilki oleh orang di luar Malaysia  Pengangkutan Antarabangsa dan ancillary services  kappal terbang (keluar atau kedalam negara termasuk peringkat domestik)  Pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau kapal Ancillary services (termasuk punggah masuk. terbang (keluar atau ke dalam negara termasuk peringkat domestik)  insuran. punggah keluar. kesatuan. Pelancong oleh persatuan professional kepada ahli mereka kesatuan dan lain- 7. persatuan. Kemudahan yang dibekalkan oleh kelab. broking dan perkhidmatan pengurusan  Perkhidmatan telekomunikasi yang disediakan oleh pembekal Perkhidmatan roaming antarabangsa Perkhidmatan yang disediakan oleh agen Skim Bayar Balik perkhidmatan di Malaysia kepada kawasan di luar Malaysia  Agen Skim Bayar  Balik Pelancong Perkhidmatan yang  di sediakan kelab. surveying classification. dan freight forwarding  Perkhidmatan dibekalkan ke Kawasan Ditetapkan  Perkhidmatan yang disediakan di pelabuhan dan lapangan KawasanDitetapkan Perkhidmatan pelabuhan lapanganterbang Telekomunikasi dan terbang seperti pilotage. towage. lain persatuan. pembaikan dan penyelanggaraan kapal.

10%. Pengguna merupakan pihak yang berkepentingna terlibat secara tak langsung dalam aktiviti ini. Ekoran daripada itu. ia memberikesan kepada pengguna itu sendiri samada kesan buruk mahupun baik.21%. 7.Tidak dinafikan.86%.1) Komponen Indek Harga Pengguna: Kadar GST 4% Terdapat penurunan dalam lapan komponen indek harga pengguna. Manakala komunikasi mengalami penurunan kedua tertinggi iaitu sebanyak 1.71%. Contohnya seperti pakaian dan kasut yang mengalami penurunan tertinggi di dalam indek harga pengguna sebanyak 2. .1. pelaksanaan GST memberi kesan terutamanya kepada kerajaan dalam meningkatkan aliran pendapatan yang kemudiannya boleh digunakan bagi melaksanakan projek-projek untuk manfaat seluruh rakyat. 7. indek harga pengguna juga turut mengalami penurunan sebanyak 0. Berbeza pula dengan perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan yang mengalami kenaikan yang tertinggi iaitu sebanyak 2.1) KESAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIMATAN KE ATAS PENGGUNA. Selain itu.

1.38 2.64 Purata perbelanjaan bulanan (RM) 570 1 856 3 767 7 211 2 041 Cukai dibayar Beban Miskin Rendah Pertengahan Tinggi Purata Bebanan cukai bagi cukai barangan dan perkhidmatan pada kadar 4% adalah lebih rendah dari SST • Berdasarkan model yang dibentuk.81 197.88 SST ( RM ) 13.17 2. • Selaras dengan penurunan sebanyak 0.57 2.04 110. cukai barangan dan perkhidmatan yang dibayar ke atas input perniagaan boleh di tuntut kembali. 7.3) Beban cukai berdasarkan kepada kawasan dan strata . 10% ke atas indek harga pengguna jika cukai barangan dan perkhidmatan dikenakan pada kadar 4%.43 2. Selain itu.53 GST Cukai dibayar ( RM ) 12.57 51. cukai barangan dan perkhidmatan merupakan cukai yang progresif dan bukannya cukai yang regresif.10 96.75 225.2) Kumpulan Pendapatan Beban cukai dan perbelanjaan berdasarkan kumpulan pendapatan SST Beban cukai ( % ) 2. Kadar cukai barangan dan perkhidmatan adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan cukai jualan dan perkhidmatan( SST ).78 GST cukai ( % ) 2.37 45.74 2.13 2.94 3.75 2.70 58. 7. Ini kerana cukai jualan dan perkhidmatan bukan lagi merupakan kos ke atas perniagaan.1.58 51.Cukai barangan dan perkhidmatan ini dilaksanakan bagi mengganti cukai jualan dan perkhidmatan.

7 2 3 . pelaksanaan cukai barangan .5 2 7 .8 2 3 .8 2 1 .3 2 7 . Keadaan ini berlaku adalah disebabkan oleh kaedah perakaunan berasaskan invois dan peruntukan tempoh bercukai setiap bulan.3 2 9 .6 2 7 . peratusan cukai jualan dan perkhidmatan tetap tinggi berbanding dengan cukai barangan dan perkhidmatan.8 2 8 . 7. tiada pemadanan antara input dan output.4 2 8 .2 2 5 .4 2 5 . Selain itu.2 2 .4 2 1 .5 2 1 .7 G T( 4% S ) 2 .8 2 6 . Ini kerana beban aliran tunai dapat dikurangkan kerana cukai barangan dan perkhidmatan tetap boleh dituntut walaupun pembayaran untuk belian masih belum dibuat. Kesan pertama yang dapat dilihat adalah dari segi aliran tunai.4 2 2 .5 2 3 .8 2 2 .4 2 6 . Selain itu.8 2 3 .Kwsn a aa M la s a y ia S mn n n e e a ju g Sb h aa S ra a a wk S ta tra K s lu h n e e ru a Bn a adr lu r B n a a adr K s lu h n e e ru a Bn a adr lu r B n a a adr K s lu h n e e ru a Bn a adr lu r B n a a adr K s lu h n e e ru a Bn a adr lu r B n a a adr ST S 2 .4 2 7 . Kira-kira 70 peratus industri kecil dan sederhana (IKS) di negara ini akan diberikan pengecualian cukai barangan dan perkhidmatan.5 2 2 .2) KESAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN KE ATAS INDUSTRI Terdapat pelbagai kesan cukai barangan dan perkhidmatan ke atas industri. Ini kerana semua pembelian dan perolehan boleh dituntut pada bila-bila masa.4 Berdasarkan jadual.

8. .dan perkhidmatan juga mengecualikan syarikat-syarikat besar daripada membayar beberapa yuran profesional. kesan yang dapat dilihat adalah peningkatan aktiviti ekonomi melalui pelancongan seperti skim bayaran balik pelancong (tourist refund scheme) di semua pintu keluar di lapangan terbang antarabangsa dan status pulau bebas cukai barangan dan perkhidmatan bagi Labuan. ianya boleh ditangani dengan cara menggunakan strategi komunikasi yang berkesan. Terdapat pelbagai kesan ke atas ekonomi akibat daripada perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan. penguatkuasaan dan pemantauan yang berkesan perlu dijalankan dari semasa ke semasa. Di samping itu.4 ) KESAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN KEPADA KERAJAAN. Barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan di Malaysia akan menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Selain itu.3) KESAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN KE ATAS EKONOMI. Bagi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Selain itu. Kerajaan adalah merujuk kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Langkawi dan Tioman dikekalkan. Jika berlakunya aktiviti pengambilan keuntungan berlebihan akibat perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan. 7. agensi kerajaan iaitu badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Jadi. pasaraya besar juga boleh dijadikan sebagai penentu harga bagi pasaraya kecil dan kedai runcit. pembekalan oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tidak termasuk di dalam skop pengenaan cukai barangan dan perkhidmatan kecuali yang diarahkan oleh Menteri Kewangan melalui Perintah Cukai Barangan dan Perkhidmatan (Bekalan Bercukai Kerajaan). Antaranya ialah peningkatan daya saing di pasaran eksport. ia akan menyebabkan jumlah eksport negara akan meningkat.0) TINDAKAN KE ATAS AKTIVITI PENGAMBILAN KEUNTUNGAN BERLEBIHAN. 7. Contohnya adalah seperti bekalan air dirawat dan bekalan yang dibuat oleh RTM.

Akta ini memberi kuasa kepada Menteri PDNKK untuk menetapkan satu mekanisme penetapan harga yang munasabah berdasarkan elemenelemen dalam penetapan harga. minimum atau tetap dan perkhidmatan bagi setiap rangkaian pembekalan daripada peringkat pengeluar sehingga peruncit. dengan kelulusan Menteri KPDNKK. diberi kuasa untuk menentukan harga dan caj maksimum. Pelaksanaan GST mampu mengurangkan kadar cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu dan korporat selain meningkatkan hasil cukai serta mengelakkan berlakunya ketirisan dalam menjana pendapatan negara. Koperasi yang dan Kepenggunaan (KPDNKK) akan melantik seorang pengawal harga. Akta ini menggantikan Akta Kawalan Harga yang telah wujud semenjak tahun 1946. Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ini merupakan akta yang amat penting bagi pengguna kerana ia dapat melindungi pengguna daripada peniaga yang menjual barang dengan harga yang tinggi dan tidak munasabah . 8. Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah berkata. keadaan geografi dan pasaran serta faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi kedudukan harga. iaitu penjual barang dan perkhidmatan hendaklah mempamerkan senarai harga barang dan perkhidmatan di tempat yang mudah untuk dilihat oleh pelanggan. Akta ini juga meneruskan peraturan dalam akta sebelum ini. . Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2010 dikuatkuasakan. keadaan penawaran dan permintaan.Kerajaan akan membentangkan Akta Anti Mengaut Keuntungan Berlebihan dan Menteri Kewangan. dengan tujuan untuk mengaut keuntungan berlebihan. seperti cukai. kos pembekal. Pengawal harga. Menteri Perdagangan Dalam Negeri.1) Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011 Bermula pada 1 April 2011. akta itu penting bagi memastikan tidak berlakunya aktiviti mengambil keuntungan berlebihan oleh para peniaga. Dalam akta ini. timbalan pengawal harga dan pegawai-pegawai lain dilantik untuk melaksanakan peraturan yang terdapat di bawah akta ini. Akta yang akan dibentangkan itu nanti adalah salah satu cara kerajaan melindungi pengguna jika terdapat peniaga bertindak menaikkan harga (dengan kadar cukai lama SST) dan menaikkan harga sesuka hati selepas GST diperkenalkan. Kepentingan utama akta ini adalah untuk menetapkan peraturan bagi memastikan tidak ada peniaga menjual barang atau perkhidmatan dengan harga yang tidak munasabah.

0) LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL KE ATAS AKTIVITI KEUNTUNGAN BERLEBIHAN. Dalam memastikan kepentingan pengguna terjamin. dikenakan denda sehingga RM1 juta. Dalam menangani masalah ini. 2. 9. manakala untuk kesalahan seterusnya. Langkah penguatkuasaan yang lebih ketat dan tegas serta hukuman yang berat 4. . Majlis ini berperanan untuk menasihatkan Menteri PDNKK berkaitan dengan perbuatan mengaut keuntungan yang berlebih-lebihan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan harga serta caj barang dan perkhidmatan. Panduan Harga Pengguna akan dikeluarkan secara berjadual. Peniaga atau syarikat yang melakukan kesalahan di bawah akta ini boleh dikenakan hukuman denda sekiranya disabitkan kesalahan. Menubuhkan Majlis Kawalan Harga 3.Bagi syarikat pula. Menggubal peraturan untuk mengawal aktiviti pengambilan untung berlebihan (profiteering) dalam Akta Kawalan Harga 1946.000.000 atau penjara tiga tahun atau kedua-duanya sekali. industri dan pertubuhan bukan kerajaan.000 atau lima tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Alasan yang akan diberikan oleh mereka ialah kerajaan telah mengenakan cukai baru sebanyak 4%. kerajaan akan mengambil langkah-langkah berikut untuk menangani aktiviti yang tidak beretika tersebut: 1.1) LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL OLEH KERAJAAN Kerajaan sedar bahawa terdapat peniaga-peniaga yang tidak beretika akan menaikkan harga apabila GST dilaksanakan. boleh dikenakan denda sehingga RM500. 9. Majlis Penasihat Harga ini dianggotai oleh Ketua Setiausaha KPDNKK atau wakilnya dan 10 orang ahli lain.Bagi membantu dalam pelaksanaan akta ini. beberapa pihak berkepentingan seperti kerajaan dan pengguna haruslah mengambil beberapa alternatif supaya masalah yang dihadapi dapat diatasi bersama. sebuah Majlis Penasihat Harga ditubuhkan. Bagi individu yang melakukan kesalahan pertama. Bagi kesalahan berikutnya. sekiranya disabitkan kesalahan. yang terdiri daripada empat orang wakil daripada kerajaan dan enam orang daripada orang awam. mereka boleh dikenakan denda sehingga RM250. mereka boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM100.

Melaporkan sebarang kenaikan harga yang tidak munasabah kepada pihak berkuasa atau persatuan pengguna. Sentiasa merujuk kepada panduan harga pengguna.000 adalah dikecualikan daripada membayar GST. Ini kerana syarikat yang mencatatkan perolehan tahunan kurang daripada RM500.4 bilion untuk sektor eksport. minyak masak. 2. Pengguna juga boleh memainkan peranan dalam membendung aktiviti pengambilan keuntungan berlebihan ini. perlu juga ada keseimbangan antara faedah kepada golongan berpendapatan tinggi dengan golongan berpendapatan rendah. Ini kerana tambah ‘definisi’ pengurangan pendapatan kepada golongan kaya dan miskin amat berbeza.0) KEBAIKAN GST Kebaikannya adalah pengecualian cukai ke atas produk seperti padi dan sayur-sayuran serta makanan asas seperti beras. 4. Ini bagi membolehkan lebih ramai dapat menikmatinya memandangkan cukai ini ditanggung oleh semua individu yang berbelanja termasuk pelajar-pelajar sekolah. gula. Selain itu. 10. Membuat perbandingan harga sebelum berbelanja. Pelaksanaan GST juga berupaya mengurangkan kos operasi para peniaga di negara ini dengan penjimatan tahunan sebanyak RM4 bilion bagi semua sektor perniagaan dan RM1. tepung. Kira-kira 70 peratus industri kecil dan sederhana (IKS) di negara ini akan diberikan pengecualian GST. Contohnya menaikan jumlah biasiswa kecil persekutuan untuk pelajar-pelajar kurang berkemampuan atau menambah peruntukan. Berbelanja secara berhemat. Pengguna sepatutnya:1. 9. pengurangan pendapatan bermaksud mereka kini hanya boleh melancong dalam negeri berbanding luar negara seperti sebelum ini. ikan. daging dan ayam. Selain itu. pelaksanaan GST juga mengecualikan syarikat-syarikat besar .2) LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH PENGGUNA. Bagi golongan berpendapatan tinggi. 3.Kerajaan juga perlu menggiatkan lagi aktiviti kebajikan untuk rakyat bagi mengimbangi beban cukai yang bakal mereka tanggung.

sudah tentu pelaksanaan GST memberi situasi menang-menang buat rakyat dan kerajaan. Ia juga dapat mengurangkan beban pembayar cukai kerana jumlah yang membayar cukai pendapatan hanya beberapa peratus berbanding keseluruhan rakyat Malaysia. manakala semua rekod dan dokumen berhubung dengan transaksi yang berkaitan hanya perlu disimpan di premis syarikat untuk diaudit oleh juruaudit GST. Dalam masa yang sama. Bagaimanapun GST wajar bermula pada kadar yang rendah sebelum dinaikkan beransur-ansur supaya tidak membebankan rakyat dan perlu mengambil contoh Singapura yang mula memperkenalkan GST pada 1994 pada kadar sebanyak tiga peratus dan menaikkan kepada lima peratus selepas itu. Di samping itu. GST memberi kelebihan dari sudut memudahkan kerajaan mengutip cukai dengan jaminan ia berjalan lebih cekap. Rakyat juga dapat merasakan manfaat serta-merta pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) dengan menikmati harga lebih murah untuk pelbagai jenis barang.daripada membayar beberapa yuran profesional. Kadar yang rendah itu juga adalah komitmen kerajaan dalam mengimbangkan dengan kebajikan rakyat. kerusi dan kemudahan lain. Dengan . Pihak peniaga hanya perlu mengemukakan penyata cukai yang ringkas mengikut format yang disediakan. Jadi. pelaksanaannya juga dapat mengurangkan bebanan pembayar cukai pendapatan yang sebenarnya minoriti. Kos perniagaan lain juga berkurangan selepas cukai barangan dan perkhidmatan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan (SST) kerana restoran tidak lagi perlu membayar cukai jualan atas pembelian meja. Bagi pemerhati ekonomi. Kadar itu tidak jauh berbeza dengan kadar yang ditetapkan oleh kerajaan iaitu berkisar antara tiga hingga empat peratus yang relevan dengan situasi semasa. Rakyat hanya perlu membayar cukai barangan dan perkhidmatan empat peratus ketika menjamu selera di restoran makanan segera berbanding cukai perkhidmatan lebih tinggi dikenakan. GST juga dijangka dapat meningkatkan pematuhan cukai dan lebih mudah untuk ditadbir-urus berikutan sistem pengurusannya adalah berasaskan kepada kaedah self policing.

Selain itu. Ia amat penting supaya pasar raya besar tidak menaikkan harga kerana terdapat juga peruncit yang membeli barang secara pukal daripada mereka untuk dijual semula di tempat lain. kini diterima pakai di 143 buah negara seluruh dunia. Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan adalah bersifat progresif memandangkan jangkaan peratusan yang akan dikenakan adalah pada kadar empat peratus berbanding kadar cukai jualan dan perkhidmatan yang dikenakan sekarang. Datuk Kamariah Hussain berkata. bukan semua harga barang akan menurun selepas cukai barangan dan perkhidmatan diperkenalkan tetapi terdapat barang tertentu yang akan mengalami kenaikan atau kekal pada harga asal. Cukai barangan dan perkhidmatan bertujuan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan (SST) yang diperkenalkan sejak 1972. Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) pada kadar jangkaan sebanyak empat peratus. peniaga boleh menawarkan harga yang lebih murah hasil penjimatan daripada pembayaran cukai. kerajaan pada masa yang sama juga akan berbincang dan memujuk pasar raya besar di negara ini supaya mengekalkan harga lama jika harga barang berkenaan meningkat selepas cukai barangan dan perkhidmatan diperkenalkan. Di samping itu. Cukai Barangan dan Perkhidmatan tidak membebankan rakyat kerana pengecualian diberikan ke atas barangan keperluan seperti produk-produk pertanian serta makanan asas. pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan memberi kesan kepada penurunan Indeks Harga Pengguna (IHP) sekali gus menurunkan perbelanjaan isi rumah. .pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan. tidak akan menyebabkan harga barangan naik berdasarkan imbangan (offset) penghapusan cukai jualan dan perkhidmatan. Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan mampu mengurangkan kadar cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu dan korporat selain meningkatkan hasil cukai serta mengelakkan berlakunya masalah dalam menjana pendapatan negara. Selain itu. Kerajaan juga turut meminta pasar raya menyerap perubahan harga yang disebabkan oleh pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan. panduan pengguna akan diterbitkan supaya orang ramai mengetahui impak pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan kepada 350 jenis barang supaya peniaga menurunkan harga barang tersebut pada kadar yang sesuai. Cukai barangan dan perkhidmatan akan menurunkan IHP tetapi ini tidak bermakna IHP mesti turun selepas cukai barangan dan perkhidmatan dilaksanakan kerana jatuh naik IHP turut dipengaruhi faktor lain.

hanya Brunei dan Myanmar yang belum memperkenalkan GST. (2) Mengekalkan daya saing sesebuah negara. Kabinet sudah membuat keputusan dan ini satu langkah yang tidak membebankan rakyat kerana langkah ini telah diperincikan beberapa kali. disamping dapat menjana ekonomi negara. Ekoran daripada itu. Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah berkata. Ia supaya tidak mendatangkan masalah dari segi pungutan hasil yang sepatutnya menjadi hasil kepada negara. Antara kelebihannya adalah : (1) Menggalakkan simpanan dan pelaburan.Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) yang bermula pertengahan 2011 tidak akan membebankan rakyat khususnya di luar bandar. Kerajaan menjangka pendapatan tahunan negara akan meningkat sebanyak RM1 bilion dalam tempoh masa setahun selepas GST diperkenalkan bagi menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan. GST tidak sama dengan cukai lain seperti cukai pendapatan korporat kerana tiada cukai dikenakan ke atas pelaburan dan simpanan. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Datuk Seri Mohd. selain Malaysia. Ini kerana GST hanya penggunaan dalam negara dan proses menghasilkan eksport akan dikenalpasti . kajian seumpama itu penting bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang mempunyai daya saing. Dalam kelompok negara ASEAN. Berdasarkan jurnal yang dirujuk. dalam masa sama. Kewujudan kelebihan ini kepada negara Singapura menyebabkan mereka beranggapan bahawa rasionalnya mereka menjalankan sistem percukaian ke atas barangan dan perkhidmatan di negara mereka. ia dapat menggalakkkan lagi untuk melakukan aktiviti pelaburan dan penyimpanan. Menteri Kewangan. sistem percukaian barangan dan perkhidmatan in juga memberi beberapa kelebihan kepada negara Singapura. Kerajaan menjalankan kajian mendalam dan komprehensif berkaitan rancangan pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) bagi memastikan ia tidak menjejaskan kesejahteraan rakyat. Kerajaan juga merancang mengenakan GST pada kadar empat peratus dan sebanyak 143 negara telah melaksanakan GST serta kajian yang dijalankan turut membabitkan keberkesanannya di negara-negara terbabit. Shafie Apdal berkata. sebaliknya kadar empat peratus yang dijangka dikenakan itu lebih rendah berbanding cukai jualan dan perkhidmatan pada masa ini.

ia juga dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Oleh itu. Di Kanada misalnya. 11. petroleum. Apatah lagi dalam suasana ekonomi yang agak perlahan ketika ini serta kos kehidupan yang agak tinggi. Cukai tidak langsung. Ini secara tidak . Ekoran daripada itu. (4) GST merupakan sumber pendapatan yang lebih stabil untuk Perbendaharaan. Jika dibandingkan dengan cukai harta yang tertakluk kepada turun naik pasaran hartanah dan korporat serta cukai pendapatan peribadi yang berbeza-beza dengan kitaran ekonomi. Hong Kong juga ketika ini dikatakan sedang mengkaji semula pelaksanaan GST.terdahulu sebelum dilaksanakan. Selain daripada mendatangkan hasil. Jika dibandingkan dengan cukai pendapatan. (3) GST adalah cukai yang cekap untuk mentadbir kerana ia menggunakan polisi sendiri. (5) Mengurangkan pergantungan kepada cukai langsung.0) KEBURUKAN GST Terdapat beberapa perkara daripada pelaksanaan GST yang jika tidak diperhalusi boleh membebankan rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah dan miskin. GST adalah sumber pendapatan yang lebih stabil untuk Perbendaharaan. tidak menggalakkan minum minuman keras yang berlebihan dan mengurangkan bilangan perokok. ramai pekerja yang bekerja sendiri untuk mengurangkan pembayaran ke atas cukai pendapatan mereka walaupun pekerja bergaji tidak dapat berbuat demikian. kerajaan Parti Progresif Konservatif pimpinan Perdana Menteri Brian Mulroney tumbang pada 1993 apabila memperkenalkan GST pada 1989. Lebih 73 peratus daripada cukai langsung datang dari cukai pendapatan individu dan korporat. ia tidak menggunakan polisi sendiri. daya saing sesebuah negara boleh dikekalkan. pelaksanaan GST mungkin dilihat tidak kena pada masanya. Akaun cukai langsung adalah 60 peratus hasil cukai di Singapura. yang membentuk 40 peratus daripada hasil cukai seperti kenderaan bermotor. minuman keras dan tembakau.

Tetapi selepas pelaksanaan GST. Antaranya yang dijangkakan bebas GST ialah makanan. Dalam sistem percukaian yang digunakan ketika ini misalnya. GST mengecualikan beberapa perkhidmatan dan barangan asas yang menjadi tanggungjawab kerajaan untuk disediakan kepada rakyat kebanyakan. hampir kesemua rakyat Malaysia mengabdaian harga barangan pengguna akan meningkat sebanyak 4%. Ini sememangnya berlaku di negaranegara yang mula melaksanakan dasar tersebut. lebih-lebih lagi kepada golongan miskin. Kenaikan harga barang dalam satu-satu masa pula lebih kepada barangan mewah.langsung menunjukkan pelaksanaan GST bukan mudah untuk diterima lebih-lebih lagi di kalangan rakyat. pendidikan. Gambaran-gambaran sebeginilah yang berlegar-legar di kalangan rakyat kebanyakan menyebabkan ramai yang masih belum faham mengenai GST. Berdasarkan artikel ” The Impacs of Goods and Services Tax ( GST ) on . golongan berpendapatan rendah tidak dikenakan cukai. Perlu juga untuk difahami bahawa cukai GST adalah cukai yang dikenakan ke atas pengguna dengan asas yang lebih meluas. Hakikatnya. hakikat itu mungkin satu bebanan berbanding dengan golongan kaya yang mendapat kelebihan kerana tidak lagi perlu membayar cukai yang tinggi serta beberapa cukai yang dikecualikan. Rakyat juga bimbang pelaksanaan GST akan menyebabkan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan yang melambung tinggi. peranan peniaga hanyalah sebagai ejen cukai kepada kerajaan. ia dimanipulasi pula oleh sesetengah pihak untuk menghentam kerajaan meskipun mereka mengetahui pelaksanaannya mampu memberi kelebihan kepada semua pihak. Lebih malang. mereka bakal dikenakan cukai secara tidak langsung yang dipindahkan kepada perkhidmatan dan barangan. Bukannya cukai perniagaan yang membolehkan kumpulan peniaga menaikkan harga barangan sesuka hati. kesihatan serta aktiviti-aktiviti yang berkaitan kebajikan dan keagamaan. Dalam situasi ini. 12. Bagi rakyat berpendapatan rendah.0) KESIMPULAN Dalam mempertimbangkan kesan-kesan cukai barangan dan perkhidmatan di Malaysia.

kajian ini menyatakan bahawa kebanyakan responden bimbang akan kuasa beli mereka terutama bagi golongan sederhana dan bahawan apabila berlaku peningkatan dalam harga barangan dan perkhdmatan.Middle Income Earnes in Malaysia”. Kebanyakan orang awam masih tidak yakin tentang bagaimana cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) akan dilaksanakan. pelbagai kebaikan yang diperolehi berbanding keburukan. Lantaran itu. dipercayai kebanyakan responden akan lebih bijak dalam membuat pembelian apabila cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) dilaksanakan. apabila cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) dilaksanakan. pengenalan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) telah meningkatkan hasil cukai dan kecekapan mereka. Selain itu. . kerajaan seharusnya meyakinkan bahawa cukai barangan dan perkhidmatan ( GST )tidak akan menaikkan harga barangan dan perkhidmatan sewenangnya. Tambahan pula. disebabkan kekurang maklumat terhadap perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ). Kerajaan seharusnya menggalakkan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) menerusi media supaya orang awam bersedia untuk menghadapi kesan-kesan yang akan berlaku disebabakan perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ). berdasarkan kajian di dalam artikel tersebut.5%) dan New Zealand (12. Selain itu. kerajaan sepatutnya mempunyai alternatifalternatif lain untuk mengurangkan beban terhadap golongan sederhana dan bawahan seperti mengurangkan kadar cukai pendapatan atau menambahkan lagi golongan yang memperleh pengecualian cukai. Ia dapat di lihat di negara-negara maju lain seperti United Kingdom (17. Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) di Malaysia adalah untuk meningkat kecekapan sistem kutipan cukai kerana ia menjadi satu sumber utama pendapatan tidak langsung bagi kerajaan. orang awam akan mengandaikan bahawa perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) hanya akan memberikan keburukan sahaja kepada mereka berbanding kebaikan seperti kesan terhadap kenaikan harga barangan dan perkhidmatan.5%15%). Tetapi jika harga barangan dan perkhidmatan meningkat.