1.

0)

PENGENALAN

Dalam percukaian, pembayar cukai dikenakan cukai dalam dua bentuk, sama ada melalui cukai langsung seperti cukai pendapatan dan cukai jalan atau melalui cukai-cukai tidak langsung seperti cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Bagi cukai langsung, pembayar cukai sudah tentu akan menyedari bahawa mereka sedang menghadapi beban cukai kerana pembayar cukai dikehendaki mengisytiharkan pendapatan mereka dan membayar cukai yang sewajarnya kepada kerajaan. Walau bagaimanapun, bagi cukai tidak langsung, pembayar cukai biasanya tidak sedar bahawa mereka telah dikenakan cukai bermula amaun cukai yang telah diambil kira dengan harga jualan. Cukai barangan dan perkhidmatan (GST) merupakan salah satu jenis cukai tidak langsung. GST juga dikenali sebagai cukai nilai tambah (VAT) (Behan & Jenkins, 2005). Walaupun GST dan VAT mempunyai nama yang berbeza, mereka mewakili sistem yang sama di mana kos cukai sebenarnya ditanggung oleh pengguna akhir. Walau bagaimanapun, setiap langkah dalam rantaian bekalan akan dikenakan cukai dan akan disalurkan kepada kerajaan. Rantaian bekalan juga boleh menuntut kembali GST yang telah dikenakan ke dalam produk yang dibeli. Menurut Singh (2007), ia adalah didokumenkan bahawa GST boleh menjadi satu bentuk cukai tidak langsung yang berkesan. Pada masa ini, banyak negara seperti United Kingdom, New Zealand, Australia dan Singapura telah melaksanakan GST Mengikut perancangan awal kerajaan, cukai perkhidmatan dan barangan (GST) sepatutnya dilaksanakan pada 2007. Bagaimanapun, pelaksanaannya yang diperkenalkan pada 2005 ditangguhkan kerana dilihat agak tergesa-gesa selain negara memerlukan sebuah penstrukturan semula cukai yang lebih sistematik. Malah cadangan untuk mengganti sistem cukai jualan dan perkhidmatan kepada cukai konsumpsi yang digelar sebagai GST telah diumumkan pada pembentangan bajet 2005 oleh Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Awalnya ia dicadang untuk dikuatkuasakan bermula 1 hb Januari 2007. Dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan kewangan kerajaan, bajet 2005 mencadangkan penyusunan semula sistem percukaian negara termasuk mengkaji peruntukan yang disediakan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Ini katanya bertujuan untuk menjadikan sistem percukaian negara lebih berkesan dan berupaya menjana hasil negara. GST akan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan yang sedia ada. Pada masa ini cukai jualan dikenakan ke atas barangan ketika diimport atau di peringkat perkilangan. Cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu termasuk profesional,

hotel dan restoran. GST didakwa sebagai sistem cukai yang lebih komprehensif, efisyen, telus dan efektif. Ia juga diduga akan menambahkan pendapatan cukai tahunan untuk kerajaan. Perbezaan GST dengan sistem cukai penggunaan sedia ada hanyalah dari segi skop pengenaan cukai yang lebih meluas iaitu disemua peringkat pengeluaran dan pengedaran di samping boleh menuntut kredit cukai ke atas GST yang dibayar ke atas input perniagaan. Berbanding dengan sistem cukai penggunaan sedia ada, dimana cukai jualan hanya dikenakan pada satu peringkat pengeluaran iaitu semasa barang-barang tersebut dikeluarkan daripada kilang atau diimport. Manakala, cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan-perkhidmatan tertentu pada peringkat ianya disediakan kepada pihak pengguna. Pada 29 November 2009 Menteri Kewangan, Datuk Ahmad Husni Hanadzlah dalam kenyataannya telah mendakwa kerajaan akan memperoleh pendapatan cukai tahunan sebanyak RM 1 bilion dari GST. Beliau berkata sebanyak 143 buah negara telah melaksanakan GST. Dalam Asean hanya Malaysia, Brunei dan Myanmar yang belum memperkenalkannya. Ditambah lagi, dikatakan GST akan dapat mengurangkan cukai korporat dan cukai pendapatan individual. Kini negara jiran yang melaksanakan GST adalah Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Kadar GST yang diguna oleh negara-negara ini waktu ini ialah Singapura 5%, Thailand 7%, Indonesia 10% (digelar sebagai cukai nilai tambah – VAT) dan Filipina 10%. GST dijangka dilaksanakan 18 bulan selepas bacaan kedua rang undang-undang pada Mac tahun 2010. Ini bermakna cukai itu akan berkuatkuasa sekitar Ogos atau September 2011. 2.0 ) SEJARAH GST Berdasarkan artikel ” The Impacs of Goods and Services Tax ( GST ) on Middle Income Earnes in Malaysia”, cukai barangan dan perkhidmatan (GST) telah diperkenalkan di Perancis pada tahun 1950-an dan telah diterima oleh lebih daripada 120 negara, termasuk semua negara-negara anggota Kesatuan Eropah (EU). Cukai barangan dan perkhidmatan (GST) ialah peratusan cukai terhadap nilai yang ditambah di setiap tahap pengeluaran. Ia merupakan perbezaan antara jualan dan kos membeli bahan input . Terdapat tiga jenis asas terhadap nilai yang ditambah cukai ( GST ) yang mana ianya bergantung kepada bagaimana pelaburan dijalankankan dalam asas cukai iaitu jenis cukai barangan dan perkhidmatan terhadap keluaran dalam Negara kasar ( KDNK ), jenis penggunaan cukai barangan dan perkhidmatan, dan jenis pendapatan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ). Di bawah jenis Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan terhadap

Berbanding dengan cukai jualan.0) APA ITU GST? Cukai barangan dan perkhidmatan (bahasa Inggeris: goods and services tax. 3. Hampir semua Negara yang telah menubuhkan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) sistem menggunakan jenis Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan terhadap penggunaan di mana semua belian barangan modal dari firma lain boleh dipotong dari jualan sebuah terhadap syarikat (Shoup. dan satu cukai pengguna hanya kepada pengguna akhir. pembekal atau penjual boleh mendaftar untuk . VAT) ialah sejenis cukai penggunaan (CT) yang dikenakan ke atas apa sahaja nilai yang telah ditambahkan kepada sesuatu produk. Lazimnya. 1990). cukai jualan dikenakan hanya pada jualan akhir kepada pengguna akhir. Maghribi dan Senegal menggunakan Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan terhadap keluaran dalam Negara kasar ( KDNK ). VAT/GST dilihat sebagai neutral terhadap bilangan aliran di antara pembuat dan pengguna akhir manakala cukai jualan dikenakan ke atas nilai setiap peringkat (walaupun di Amerika Syarikat dan banyak negara lain. dan negara-negara seperti China. Hasilnya adalah melata (cukai-cukai hiliran dikenakan pada cukai-cukai awal/hulu). sesetengah negara seperti Argentina.keluaran dalam Negara kasar ( KDNK ). pembelian Di yang mana bawah jenis dibuat. Di bawah jenis Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan terhadap pendapatan . Finland. Cukai boleh Sistem Cukai modal ditolak tersebut adalah dan yang bersamaan dengan dua pengguna dan Perkhidmatan terhadap digunakan bagi keduaBarangan dari nilai penggunaan. VAT ialah sejenis cukai tak langsung. GST adalah cukai penggunaan dan ia berasaskan konsep nilai ditambah. di mana cukai ini dikutip daripada pihak yang tidak menanggung keseluruhan kos cukai. Peru dan Turki telah menggunakan Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan pendapatan. Bagaimanapun . pelaburan ditambah pada tahun tersebut bersamaan dengan cukai jualan yang boleh digunakan untuk barang-barang pengguna. Cukai cukai. tiada potongan dibenarkan untuk pelaburan modal dan susut nilai modal apabila mengira asas cukai jualan barangan modal. di sana tidak terdapat cukai yang dibayar pada peringkat pemborongan atau pembuatan). asas cukai tidak termasuk dengan susut nilai modal. GST) atau cukai nilai tambah (bahasa Inggeris: value added tax. GST dikutip daripada pelanggan untuk pihak kerajaan oleh organisasi perniagaan yang berdaftar dengan pihak berkuasa cukai.

telus. efektif. Aktiviti yang dicukai merangkumi aktiviti yang dijalankan secara berterusan. Di samping itu. mengenakan cukai jualan. pihak peniaga hanya perlu mengemukakan penyata cukai yang ringkas mengikut format yang disediakan. 4. Diperhatikan GST boleh mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem cukai kepenggunaan sedia ada. VAT/GST diperkenalkan di Perancis pada 1954 oleh Maurice Lauré. GST juga dijangka dapat meningkatkan pematuhan cukai dan lebih mudah untuk ditadbirurus berikutan sistem pengurusannya adalah berasaskan kepada kaedah self policing. GST diambil kira dalam setiap tahap urus niaga.mengutip GST jika jumlah jualan tahunan bagi produk atau perkhidmatan yang dibekal melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan. persatuan atau kelab. isu kebocoran dan ketirisan hasil akibat daripada aktiviti pemindahan harga dan sebagainya. Antara kelemahankelemahan yang ketara yang tidak boleh diatasi di bawah sistem cukai sedia ada adalah seperti kesan cukai bertindih.0) KADAR GST . untuk mengganti sistem yang sangat bergantung kepada cukai yang tidak menentu berdasarkan jualan bagi menyeimbang dengan sistem cukai pendapatan yang tidak begitu berkesan. Selain daripada itu. Kini 138 negara melaksanakan Value Added Taxes (VAT) sementara beberapa negara – terutama US. GST adalah merupakan satu sistem percukaian yang lebih komprehensif. Organisasi perniagaan yang berkenaan hendaklah membekal (atau bersetuju untuk membekal) barangan atau perkhidmatan kepada pengguna sama ada untuk tujuan mendapat untung atau tujuan lain seperti aktiviti perdagangan. Jumlah jualan barangan dan perkhidmatan (dikenali juga sebagai bekalan) merupakan jumlah nilai yang diterima oleh organisasi perniagaan (tidak termasuk GST) ke atas semua aktiviti yang dicukai. biasanya cukai pada satu aras sahaja diperingkat runcit. cukai berganda dan cukai bertingkat. Dalam hamper semua negara cukai-cukai ini adalah sama ada penyumbang terbesar atau penyumabang kedua besar kepada peroleh negara. pembuatan. manakala semua rekod dan dokumen berhubung dengan transaksi yang berkaitan hanya perlu disimpan di premis syarikat untuk diaudit oleh juruaudit GST di kemudian hari. kerjaya. efisien dan mesra perniagaan.

Cukai hendaklah dikenakan dan dilevikan pada kadar yang ditetapkan ke atas pembekalan barang atau perkhidmatan atau ke atas pengimportan barang dengan merujuk kepada nilai pembekalan atau pengimportan sebagaimana yang ditentukan. saksama.6%. dijangka pengguna akan mendapat manfaat daripadanya oleh kerana kebanyakan barang dan perkhidmatan akan mengalami penurunan harga. 40% daripada sumber pendapatan negara diperolehi daripada sektor minyak dan gas. 4. GST juga dipandang bagi mengatasi kelemahan yang berlaku dalam cukai jualan dan perkhidmatan. efisien dan telus. yang merupakan tertinggi semenjak tahun 1987. Perlaksanaan GST merupakan salah satu langkah yang diambil oleh kerajaan bagi menyusun semula sistem percukaian negara supaya ia lebih berkesan. Kadar GST dicadangkan pada 4% iaitu lebih rendah daripada kadar cukai jualan (5% dan 10%) dan cukai perkhidmatan (5%) yang dikenakan pada masa sekarang. Kerajaan mencadangkan kadar GST yang lebih rendah daripada kadar cukai semasa bagi tujuan mengimbangi impak GST terhadap rakyat dan pengguna supaya ianya tidak terlalu membebankan rakyat khususnya golongan yang berpendapatan rendah. Keadaan di peringkat sejagat pada ini telah bergerak ke arah sistem percukaian tidak langsung. 5. Menteri boleh mengenakan cukai melalui perintah yang disiarkan dalam Warta iaitu menetapkan kadar cukai yang akan dikenakan ke atas pembekalan barang atau perkhidmatan atau ke atas pengimportan barang dan mengubah atau meminda kadar cukai. Pada tahun 2009. bajet defisit dianggarkan sebanyak 7. apa-apa perintah yang dibuat.0) PELAKSANAAN GST GST adalah cukai penggunaan yang dikenakan ke atas aktiviti nilai tambah pada setiap . Keadaan ini menunjukkan sumber pendapatan negara yang agak sempit. dan tidak boleh bertahan dalam tempoh yang panjang. Dengan mengenakan GST pada kadar yang lebih rendah. Ia juga mudah difahami oleh rakyat berbanding cukai yang dikenakan pada kadar berbeza bagi perkhidmatan dan barangan yang berlainan.Asas percukaian yang lebih meluas serta yang dikenakan pada satu kadar akan memudahkan kerajaan mengurus dan mentadbir sistem percukaian ini. Malaysia telah mengalami bajet defisit selama 46 tahun. Pada masa ini.0) SEBAB GST PERLU DILAKSANAKAN.

jenis aktiviti yang boleh menggunakan cukai pegangan adalah terhad kepada apa yang telah dibenarkan oleh akta tertentu. GST yang dipungut ke atas output perlu diremitkan kepada Kerajaan. Mengikut kaedah ini. Namun. penggunaan cukai pegangan boleh memastikan kutipan cukai dan pematuhan bagi pihak pembayar cukai. Pelaksanaan GST mampu mengurangkan kadar cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu dan korporat selain meningkatkan hasil cukai serta mengelakkan berlakunya ketirisan dalam menjana pendapatan negara. . pembayaran upah atau gaji individu hanya dibuat selepas ditolak jumlah cukai yang ditanggungnya. Kaedah lain yang boleh di gunakan ialah yang dikenali sebagai pay-as-you-earn (PAYE). Sejumlah cukai yang dikira benar berdasarkan jadual yang telah ditetapkan ditolak terlebiah dahulu dari gaji atau upah yang dibayar. Oleh itu. mengira semula jumlah sebenar tanggungan cukainya dan membayar perbezaan antara cukai sebenarnya dengan cukai yang telah dibayar. Salah satu kaedah ialah dengan menggunakan cukai pegangan di mana jumlah yang dibayar kepada seseorang individu telah di ambil bahagian cukainya oleh pembayar yang kemudiannya akan menyerahkannya kepada pihak berkuasa. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan oleh pihak berkuasa untuk memungut cukai daripada pembayar cukai. Isu pematuhan cukai timbul apabila pembayar cukai berkenaan perlu memfailkan borang cukai pendapatannya. individu itu hanya menerima gaji bersih selepas dipotong cukai. pihak peniaga adalah dibenarkan untuk menuntut semula kredit cukai input melalui mekanisme dan kaedah seperti berikut: i. jumlah cukai yang dipotong bukan jumlah tanggungan cukai yang sebenar kerana potongan itu dibuat berdasarka anggaran sahaja. GST adalah dikenakan ke atas semua barang dan perkhidmatan bercukai yang dikeluarkan di dalam negara termasuk yang diimport. Namun begitu. Walaupun bagitu. Pelaksanaan GST adalah bersifat progresif memandangkan jangkaan peratusan yang akan dikenakan adalah pada kadar empat peratus berbanding kadar cukai jualan dan perkhidmatan yang dikenakan sekarang. GST hanya boleh dicaj serta dipungut oleh peniaga yang telah berdaftar di bawah GST. Pekerja di Malaysia terutamanya yang terdapat dalam sektor awam juga tertakluk kepada PAYE melalui sistem potongan cukai berjadual. GST yang dipungut ke atas output (cukai output) tolak GST yang telah dibayar ke atas input (cukai input).peringkat rangkaian pengedaran.

Gula 3. minyak masak. iii.0) BARANGAN DAN PERKHIDMATAN GST Terdapat beberapa barangan dan perkhimatan yang berbeza akan dikenakan cukai oleh pihak yang berkuasa mengikut kadar yang ditetepkan.2) SENARAI BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN GST Hampir semua barang makanan asas rakyat Malaysia seperti beras. 6. telur. Jika terdapat kekurangan. Rujuk jadual dibawah : Kategori Barang makanan 1.1) SENARAI BARANG YANG DIKENAKAN GST Semua barang dan perkhidmatan dikenakan pada kadar standard iaitu 4% melainkan barang dan perkhidmatan yang tidak dikenakan cukai iaitu pembekalan berkadar sifar dan pembekalan yang dikecualikan. beras perang dan beras hancur 2.tepung ubi dan tepung sagu kecuali tepung jagung dan . tepung pulut. ayam. sayursayuran. Beras & padi Deskripsi  Semua jenis beras dan padi termasuk beras pulut. amaun tersebut hendaklah diremitkan kepada Kerajaan dalam tempoh masa yang ditetapkan.ii. daging. ikan. 6. tepung beras. gula dan tepung tidak dikenakan GST (pembekalan berkadar sifar). tepung   attar. 6. Jika terdapat lebihan. pihak peniaga boleh menuntut pembayaran balik (refund) daripada Kerajaan. Tepung Semua jenis gula kecuali gula kastor dan gula ising Tepung gandum.

Minyakmasak  5. minyak bijan dan minyak zaitun bawang.  umpan  Semua jenis isi ikan yang diproses (segar. anak khinzir and jejari ikan Semua jenis ikan kecuali ikan hiasan dan ikan untuk kecuali benih sayur Bekalan elektrik  Bekalan elektrik kepada pengguna domestik untuk 200 KWH yang pertama Bekalan air  Bekalan air kepada pengguna domestic 35 meter padu yang pertama kecuali distilled water. keledek. kerbau. ubi kayu. anak lembu. asam jawa. oxygenised water dan air mineral . bawang putih. Garam  6. Sayuran  Semua jenis sayuran seperti termasuk kentang. 4.daging binatang dan organ dalaman binatang Ikan dan isi ikan  Seperti lembu. kulit kayu manis. kambing. timun. ayam. de-ionised water. Rempah ratus  Termasuk lada hitam.minyak jagung. keladi. itik dan lain-lain. halia. khinzir. Binatang hidup. buah pala. ketam dan udang Termasuk sotong. Garam makan termasuk garam bukit Semua jenis minyak masak kecuali minyak bunga matahari. lobak. jeruk atau kering) kecuali sirip yu Kerang Molluscs Telur burung Lain-lain     Termasuk udang kara. jagung dan lain-lain.sepertinya. tomato. serbuk kari. 7. siput Ayam dan itik Anak ayam.

bot dan feri . pelabuhan dan lapangan terbang Deemed export  Barang yang dibekal dari PCA ke kawasan yang ditentukan termasuk ke kawasan FCZ yang terletak di luar pelabuhan dan lapangan terbang  Barang yang dibeli oleh peniaga asing tetapi dibekal di dalam negara di bawah skim Skim PengilangTol Diluluskan Ship stores   yang digunakan di dalam pelayaran dan penerbangan Semua jenis barang untuk tujuan ship stores Semua jenis barang bagi tujuan alat ganti atau perlatan 6.Labuan danTioman)  Semua barang yang dieksport samada melalui. darat. kesihatan. pendidikan.3) SENARAI PERKHIDMATAN YANG TIDAK DIKENAKAN GST Perkhidmatan asas yang digunakan rakyat Malaysia seperti pengangkutan awam. ERL. LRT. Rujuk jadual di bawah. terdapat juga perkhidmatan terutamanya yang dieksport tidak dikenakan cukai (pembekalan berkadar sifar).Barangan yang dibekal di bawah Skim PengilangTol Diluluskan Kawasan Yang Ditetapkan Eksport  Barang yang dibekalkan dari pasaran tempatan kepada peserta skim tersebut  Bekalan barang ke Kawasan Yang Ditetapkan (Langkawi. Kategori Pengangkutan penumpang Deskripsi  Pengangkutan awam secara rel (KTM. Monorail)  Kapal. Selain itu. perkhidmatan kewangan dan tol lebuhraya tidak dikenakan GST (pembekalan yang dikecualikan).

overdraf dan lain-lain kemudahan kredit -pulangan dari urusniaga pelaburan seperti dividen kasar dan keuntungan dari pelupusan aset kewangan Syarikat insurans  . beli dan sewa rumah kediaman termasuk rumah kos bas feeder   Perkhidmatan kesihatan Perkhidmatan pendidikan    Bekalan tanah dan  rumah kediaman  rendah dan sederhana   Jual. bas henti-henti.(tempatan)  Bus ekspress. bas pekerja. pendahuluan. beli dan sewa/pajak tanah bagi kegunaan pertanian Tanah bagi kegunaan awam seperti untuk bangunan kerajaan atau tanah kubur Bekalanemas   Bekalan emas untuk tujuan pelaburan Bekalan emas tulen dari refiner kepada pembeli pertama untuk tujuan pelaburan Perkhidmatan kewangan  Bank -Pendapatan faedah dari aktiviti pemberian pinjaman.Premium insuran nyawa dan keluarga Firma Broker Saham  -Penjualan semula ‘share buy back programme’ Eksport   Perkhidmatan yang dilaksanakan di luar Malaysia Perkhidmatan yang dibekalkan secara langsung yang berkaitan dengan tanah atau apa-apa pembaikan yang terletak diluar Malaysia . bas sekolah dan Teksi dan kereta sewa Perkhidmatan ambulan Perkhidmatan kesihatan oleh hospital dan klinik swasta Aktiviti pendidikan dan latihan oleh insititusi pendidikan swasta Kantin di sekolah rendah dan menengah Pelupusan atau pemberian tanah oleh Kerajaan Negeri Jual.

 Perkhidmatan yang dibekalkan secara langsung berkaitan Perkhidmatan yang dibekalkan secara langsung berkaitan Perkhidmatan pembaikan yang dijalankan di kawasan FCZ Pengangkutan penumpang dengan menggunakan kapal atau dengan barang yang dieksport  dengan barang yang dimilki oleh orang di luar Malaysia  Pengangkutan Antarabangsa dan ancillary services  kappal terbang (keluar atau kedalam negara termasuk peringkat domestik)  Pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau kapal Ancillary services (termasuk punggah masuk. broking dan perkhidmatan pengurusan  Perkhidmatan telekomunikasi yang disediakan oleh pembekal Perkhidmatan roaming antarabangsa Perkhidmatan yang disediakan oleh agen Skim Bayar Balik perkhidmatan di Malaysia kepada kawasan di luar Malaysia  Agen Skim Bayar  Balik Pelancong Perkhidmatan yang  di sediakan kelab. pembaikan dan penyelanggaraan kapal. Kemudahan yang dibekalkan oleh kelab. kesatuan. Pelancong oleh persatuan professional kepada ahli mereka kesatuan dan lain- 7. lain persatuan.0) KESAN PERLAKSANAAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN . terbang (keluar atau ke dalam negara termasuk peringkat domestik)  insuran. persatuan. punggah keluar. dan freight forwarding  Perkhidmatan dibekalkan ke Kawasan Ditetapkan  Perkhidmatan yang disediakan di pelabuhan dan lapangan KawasanDitetapkan Perkhidmatan pelabuhan lapanganterbang Telekomunikasi dan terbang seperti pilotage. towage. surveying classification.

ia memberikesan kepada pengguna itu sendiri samada kesan buruk mahupun baik.21%. 7. Manakala komunikasi mengalami penurunan kedua tertinggi iaitu sebanyak 1.10%. 7. Ekoran daripada itu. pelaksanaan GST memberi kesan terutamanya kepada kerajaan dalam meningkatkan aliran pendapatan yang kemudiannya boleh digunakan bagi melaksanakan projek-projek untuk manfaat seluruh rakyat.1) KESAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIMATAN KE ATAS PENGGUNA.71%. indek harga pengguna juga turut mengalami penurunan sebanyak 0.Tidak dinafikan. Selain itu.86%. . Berbeza pula dengan perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan yang mengalami kenaikan yang tertinggi iaitu sebanyak 2. Pengguna merupakan pihak yang berkepentingna terlibat secara tak langsung dalam aktiviti ini.1) Komponen Indek Harga Pengguna: Kadar GST 4% Terdapat penurunan dalam lapan komponen indek harga pengguna.1. Contohnya seperti pakaian dan kasut yang mengalami penurunan tertinggi di dalam indek harga pengguna sebanyak 2.

Kadar cukai barangan dan perkhidmatan adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan cukai jualan dan perkhidmatan( SST ).1. Ini kerana cukai jualan dan perkhidmatan bukan lagi merupakan kos ke atas perniagaan.75 225.43 2.88 SST ( RM ) 13.2) Kumpulan Pendapatan Beban cukai dan perbelanjaan berdasarkan kumpulan pendapatan SST Beban cukai ( % ) 2. cukai barangan dan perkhidmatan merupakan cukai yang progresif dan bukannya cukai yang regresif.78 GST cukai ( % ) 2.70 58.10 96.75 2.13 2.53 GST Cukai dibayar ( RM ) 12. Selain itu.3) Beban cukai berdasarkan kepada kawasan dan strata .58 51. 7. 10% ke atas indek harga pengguna jika cukai barangan dan perkhidmatan dikenakan pada kadar 4%. cukai barangan dan perkhidmatan yang dibayar ke atas input perniagaan boleh di tuntut kembali.81 197.37 45.64 Purata perbelanjaan bulanan (RM) 570 1 856 3 767 7 211 2 041 Cukai dibayar Beban Miskin Rendah Pertengahan Tinggi Purata Bebanan cukai bagi cukai barangan dan perkhidmatan pada kadar 4% adalah lebih rendah dari SST • Berdasarkan model yang dibentuk.Cukai barangan dan perkhidmatan ini dilaksanakan bagi mengganti cukai jualan dan perkhidmatan. 7. • Selaras dengan penurunan sebanyak 0.1.04 110.57 51.74 2.57 2.38 2.94 3.17 2.

Selain itu. Ini kerana beban aliran tunai dapat dikurangkan kerana cukai barangan dan perkhidmatan tetap boleh dituntut walaupun pembayaran untuk belian masih belum dibuat.Kwsn a aa M la s a y ia S mn n n e e a ju g Sb h aa S ra a a wk S ta tra K s lu h n e e ru a Bn a adr lu r B n a a adr K s lu h n e e ru a Bn a adr lu r B n a a adr K s lu h n e e ru a Bn a adr lu r B n a a adr K s lu h n e e ru a Bn a adr lu r B n a a adr ST S 2 .4 2 2 .6 2 7 .5 2 1 .2 2 . tiada pemadanan antara input dan output.4 2 5 .4 2 7 .8 2 2 .4 2 1 .8 2 6 .2 2 5 . Kesan pertama yang dapat dilihat adalah dari segi aliran tunai.4 2 8 .7 2 3 . peratusan cukai jualan dan perkhidmatan tetap tinggi berbanding dengan cukai barangan dan perkhidmatan.5 2 3 .8 2 3 .8 2 8 .3 2 9 . Selain itu.5 2 2 . 7.8 2 1 . pelaksanaan cukai barangan .2) KESAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN KE ATAS INDUSTRI Terdapat pelbagai kesan cukai barangan dan perkhidmatan ke atas industri.4 Berdasarkan jadual.7 G T( 4% S ) 2 .3 2 7 .8 2 3 . Ini kerana semua pembelian dan perolehan boleh dituntut pada bila-bila masa.5 2 7 .4 2 6 . Keadaan ini berlaku adalah disebabkan oleh kaedah perakaunan berasaskan invois dan peruntukan tempoh bercukai setiap bulan. Kira-kira 70 peratus industri kecil dan sederhana (IKS) di negara ini akan diberikan pengecualian cukai barangan dan perkhidmatan.

Barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan di Malaysia akan menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Selain itu. 7. Jadi. Contohnya adalah seperti bekalan air dirawat dan bekalan yang dibuat oleh RTM.3) KESAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN KE ATAS EKONOMI. Antaranya ialah peningkatan daya saing di pasaran eksport. pasaraya besar juga boleh dijadikan sebagai penentu harga bagi pasaraya kecil dan kedai runcit. agensi kerajaan iaitu badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. ia akan menyebabkan jumlah eksport negara akan meningkat. Jika berlakunya aktiviti pengambilan keuntungan berlebihan akibat perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan. pembekalan oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tidak termasuk di dalam skop pengenaan cukai barangan dan perkhidmatan kecuali yang diarahkan oleh Menteri Kewangan melalui Perintah Cukai Barangan dan Perkhidmatan (Bekalan Bercukai Kerajaan).0) TINDAKAN KE ATAS AKTIVITI PENGAMBILAN KEUNTUNGAN BERLEBIHAN. 7. Selain itu. Di samping itu. Terdapat pelbagai kesan ke atas ekonomi akibat daripada perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan. . Kerajaan adalah merujuk kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Langkawi dan Tioman dikekalkan. ianya boleh ditangani dengan cara menggunakan strategi komunikasi yang berkesan. Bagi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. kesan yang dapat dilihat adalah peningkatan aktiviti ekonomi melalui pelancongan seperti skim bayaran balik pelancong (tourist refund scheme) di semua pintu keluar di lapangan terbang antarabangsa dan status pulau bebas cukai barangan dan perkhidmatan bagi Labuan.dan perkhidmatan juga mengecualikan syarikat-syarikat besar daripada membayar beberapa yuran profesional.4 ) KESAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN KEPADA KERAJAAN. penguatkuasaan dan pemantauan yang berkesan perlu dijalankan dari semasa ke semasa. 8.

diberi kuasa untuk menentukan harga dan caj maksimum. Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah berkata. dengan kelulusan Menteri KPDNKK. Pengawal harga. Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2010 dikuatkuasakan. Koperasi yang dan Kepenggunaan (KPDNKK) akan melantik seorang pengawal harga. keadaan geografi dan pasaran serta faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi kedudukan harga. minimum atau tetap dan perkhidmatan bagi setiap rangkaian pembekalan daripada peringkat pengeluar sehingga peruncit. Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ini merupakan akta yang amat penting bagi pengguna kerana ia dapat melindungi pengguna daripada peniaga yang menjual barang dengan harga yang tinggi dan tidak munasabah . Kepentingan utama akta ini adalah untuk menetapkan peraturan bagi memastikan tidak ada peniaga menjual barang atau perkhidmatan dengan harga yang tidak munasabah. seperti cukai. dengan tujuan untuk mengaut keuntungan berlebihan. kos pembekal. iaitu penjual barang dan perkhidmatan hendaklah mempamerkan senarai harga barang dan perkhidmatan di tempat yang mudah untuk dilihat oleh pelanggan. Pelaksanaan GST mampu mengurangkan kadar cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu dan korporat selain meningkatkan hasil cukai serta mengelakkan berlakunya ketirisan dalam menjana pendapatan negara.Kerajaan akan membentangkan Akta Anti Mengaut Keuntungan Berlebihan dan Menteri Kewangan.1) Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011 Bermula pada 1 April 2011. keadaan penawaran dan permintaan. Akta ini memberi kuasa kepada Menteri PDNKK untuk menetapkan satu mekanisme penetapan harga yang munasabah berdasarkan elemenelemen dalam penetapan harga. 8. Akta ini juga meneruskan peraturan dalam akta sebelum ini. akta itu penting bagi memastikan tidak berlakunya aktiviti mengambil keuntungan berlebihan oleh para peniaga. . Dalam akta ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri. Akta yang akan dibentangkan itu nanti adalah salah satu cara kerajaan melindungi pengguna jika terdapat peniaga bertindak menaikkan harga (dengan kadar cukai lama SST) dan menaikkan harga sesuka hati selepas GST diperkenalkan. Akta ini menggantikan Akta Kawalan Harga yang telah wujud semenjak tahun 1946. timbalan pengawal harga dan pegawai-pegawai lain dilantik untuk melaksanakan peraturan yang terdapat di bawah akta ini.

Dalam menangani masalah ini.Bagi membantu dalam pelaksanaan akta ini. 9. 9. Peniaga atau syarikat yang melakukan kesalahan di bawah akta ini boleh dikenakan hukuman denda sekiranya disabitkan kesalahan. Panduan Harga Pengguna akan dikeluarkan secara berjadual.1) LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL OLEH KERAJAAN Kerajaan sedar bahawa terdapat peniaga-peniaga yang tidak beretika akan menaikkan harga apabila GST dilaksanakan. Bagi individu yang melakukan kesalahan pertama. manakala untuk kesalahan seterusnya. sebuah Majlis Penasihat Harga ditubuhkan. beberapa pihak berkepentingan seperti kerajaan dan pengguna haruslah mengambil beberapa alternatif supaya masalah yang dihadapi dapat diatasi bersama. dikenakan denda sehingga RM1 juta. Bagi kesalahan berikutnya.000 atau penjara tiga tahun atau kedua-duanya sekali. sekiranya disabitkan kesalahan. . Alasan yang akan diberikan oleh mereka ialah kerajaan telah mengenakan cukai baru sebanyak 4%.000 atau lima tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Majlis Penasihat Harga ini dianggotai oleh Ketua Setiausaha KPDNKK atau wakilnya dan 10 orang ahli lain. boleh dikenakan denda sehingga RM500. mereka boleh dikenakan denda sehingga RM250. Majlis ini berperanan untuk menasihatkan Menteri PDNKK berkaitan dengan perbuatan mengaut keuntungan yang berlebih-lebihan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan harga serta caj barang dan perkhidmatan. yang terdiri daripada empat orang wakil daripada kerajaan dan enam orang daripada orang awam. Dalam memastikan kepentingan pengguna terjamin. Menubuhkan Majlis Kawalan Harga 3. 2.000. Menggubal peraturan untuk mengawal aktiviti pengambilan untung berlebihan (profiteering) dalam Akta Kawalan Harga 1946.0) LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL KE ATAS AKTIVITI KEUNTUNGAN BERLEBIHAN. kerajaan akan mengambil langkah-langkah berikut untuk menangani aktiviti yang tidak beretika tersebut: 1.Bagi syarikat pula. Langkah penguatkuasaan yang lebih ketat dan tegas serta hukuman yang berat 4. mereka boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM100. industri dan pertubuhan bukan kerajaan.

0) KEBAIKAN GST Kebaikannya adalah pengecualian cukai ke atas produk seperti padi dan sayur-sayuran serta makanan asas seperti beras. Bagi golongan berpendapatan tinggi. Contohnya menaikan jumlah biasiswa kecil persekutuan untuk pelajar-pelajar kurang berkemampuan atau menambah peruntukan. minyak masak. Berbelanja secara berhemat. Selain itu. daging dan ayam. tepung.2) LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH PENGGUNA. 3. Selain itu. Membuat perbandingan harga sebelum berbelanja. 9. ikan. Sentiasa merujuk kepada panduan harga pengguna. 10.000 adalah dikecualikan daripada membayar GST. Pelaksanaan GST juga berupaya mengurangkan kos operasi para peniaga di negara ini dengan penjimatan tahunan sebanyak RM4 bilion bagi semua sektor perniagaan dan RM1.Kerajaan juga perlu menggiatkan lagi aktiviti kebajikan untuk rakyat bagi mengimbangi beban cukai yang bakal mereka tanggung. Ini kerana tambah ‘definisi’ pengurangan pendapatan kepada golongan kaya dan miskin amat berbeza. gula. pelaksanaan GST juga mengecualikan syarikat-syarikat besar .4 bilion untuk sektor eksport. 4. Ini kerana syarikat yang mencatatkan perolehan tahunan kurang daripada RM500. Pengguna juga boleh memainkan peranan dalam membendung aktiviti pengambilan keuntungan berlebihan ini. Ini bagi membolehkan lebih ramai dapat menikmatinya memandangkan cukai ini ditanggung oleh semua individu yang berbelanja termasuk pelajar-pelajar sekolah. pengurangan pendapatan bermaksud mereka kini hanya boleh melancong dalam negeri berbanding luar negara seperti sebelum ini. Melaporkan sebarang kenaikan harga yang tidak munasabah kepada pihak berkuasa atau persatuan pengguna. perlu juga ada keseimbangan antara faedah kepada golongan berpendapatan tinggi dengan golongan berpendapatan rendah. 2. Pengguna sepatutnya:1. Kira-kira 70 peratus industri kecil dan sederhana (IKS) di negara ini akan diberikan pengecualian GST.

sudah tentu pelaksanaan GST memberi situasi menang-menang buat rakyat dan kerajaan. Bagi pemerhati ekonomi. GST juga dijangka dapat meningkatkan pematuhan cukai dan lebih mudah untuk ditadbir-urus berikutan sistem pengurusannya adalah berasaskan kepada kaedah self policing. Ia juga dapat mengurangkan beban pembayar cukai kerana jumlah yang membayar cukai pendapatan hanya beberapa peratus berbanding keseluruhan rakyat Malaysia. kerusi dan kemudahan lain. Pihak peniaga hanya perlu mengemukakan penyata cukai yang ringkas mengikut format yang disediakan. Kadar itu tidak jauh berbeza dengan kadar yang ditetapkan oleh kerajaan iaitu berkisar antara tiga hingga empat peratus yang relevan dengan situasi semasa. Dengan . GST memberi kelebihan dari sudut memudahkan kerajaan mengutip cukai dengan jaminan ia berjalan lebih cekap. manakala semua rekod dan dokumen berhubung dengan transaksi yang berkaitan hanya perlu disimpan di premis syarikat untuk diaudit oleh juruaudit GST. Jadi. pelaksanaannya juga dapat mengurangkan bebanan pembayar cukai pendapatan yang sebenarnya minoriti.daripada membayar beberapa yuran profesional. Di samping itu. Rakyat hanya perlu membayar cukai barangan dan perkhidmatan empat peratus ketika menjamu selera di restoran makanan segera berbanding cukai perkhidmatan lebih tinggi dikenakan. Kadar yang rendah itu juga adalah komitmen kerajaan dalam mengimbangkan dengan kebajikan rakyat. Dalam masa yang sama. Kos perniagaan lain juga berkurangan selepas cukai barangan dan perkhidmatan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan (SST) kerana restoran tidak lagi perlu membayar cukai jualan atas pembelian meja. Bagaimanapun GST wajar bermula pada kadar yang rendah sebelum dinaikkan beransur-ansur supaya tidak membebankan rakyat dan perlu mengambil contoh Singapura yang mula memperkenalkan GST pada 1994 pada kadar sebanyak tiga peratus dan menaikkan kepada lima peratus selepas itu. Rakyat juga dapat merasakan manfaat serta-merta pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) dengan menikmati harga lebih murah untuk pelbagai jenis barang.

pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan. Selain itu. pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan memberi kesan kepada penurunan Indeks Harga Pengguna (IHP) sekali gus menurunkan perbelanjaan isi rumah. Cukai barangan dan perkhidmatan akan menurunkan IHP tetapi ini tidak bermakna IHP mesti turun selepas cukai barangan dan perkhidmatan dilaksanakan kerana jatuh naik IHP turut dipengaruhi faktor lain. bukan semua harga barang akan menurun selepas cukai barangan dan perkhidmatan diperkenalkan tetapi terdapat barang tertentu yang akan mengalami kenaikan atau kekal pada harga asal. tidak akan menyebabkan harga barangan naik berdasarkan imbangan (offset) penghapusan cukai jualan dan perkhidmatan. Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) pada kadar jangkaan sebanyak empat peratus. Ia amat penting supaya pasar raya besar tidak menaikkan harga kerana terdapat juga peruncit yang membeli barang secara pukal daripada mereka untuk dijual semula di tempat lain. Selain itu. Kerajaan juga turut meminta pasar raya menyerap perubahan harga yang disebabkan oleh pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan. peniaga boleh menawarkan harga yang lebih murah hasil penjimatan daripada pembayaran cukai. Datuk Kamariah Hussain berkata. Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan adalah bersifat progresif memandangkan jangkaan peratusan yang akan dikenakan adalah pada kadar empat peratus berbanding kadar cukai jualan dan perkhidmatan yang dikenakan sekarang. Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan mampu mengurangkan kadar cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu dan korporat selain meningkatkan hasil cukai serta mengelakkan berlakunya masalah dalam menjana pendapatan negara. Cukai Barangan dan Perkhidmatan tidak membebankan rakyat kerana pengecualian diberikan ke atas barangan keperluan seperti produk-produk pertanian serta makanan asas. . Di samping itu. kini diterima pakai di 143 buah negara seluruh dunia. Cukai barangan dan perkhidmatan bertujuan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan (SST) yang diperkenalkan sejak 1972. kerajaan pada masa yang sama juga akan berbincang dan memujuk pasar raya besar di negara ini supaya mengekalkan harga lama jika harga barang berkenaan meningkat selepas cukai barangan dan perkhidmatan diperkenalkan. panduan pengguna akan diterbitkan supaya orang ramai mengetahui impak pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan kepada 350 jenis barang supaya peniaga menurunkan harga barang tersebut pada kadar yang sesuai.

Ini kerana GST hanya penggunaan dalam negara dan proses menghasilkan eksport akan dikenalpasti . Menteri Kewangan. sistem percukaian barangan dan perkhidmatan in juga memberi beberapa kelebihan kepada negara Singapura. Dalam kelompok negara ASEAN. Kerajaan juga merancang mengenakan GST pada kadar empat peratus dan sebanyak 143 negara telah melaksanakan GST serta kajian yang dijalankan turut membabitkan keberkesanannya di negara-negara terbabit. ia dapat menggalakkkan lagi untuk melakukan aktiviti pelaburan dan penyimpanan. Ekoran daripada itu.Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) yang bermula pertengahan 2011 tidak akan membebankan rakyat khususnya di luar bandar. dalam masa sama. (2) Mengekalkan daya saing sesebuah negara. Antara kelebihannya adalah : (1) Menggalakkan simpanan dan pelaburan. selain Malaysia. sebaliknya kadar empat peratus yang dijangka dikenakan itu lebih rendah berbanding cukai jualan dan perkhidmatan pada masa ini. Shafie Apdal berkata. Kewujudan kelebihan ini kepada negara Singapura menyebabkan mereka beranggapan bahawa rasionalnya mereka menjalankan sistem percukaian ke atas barangan dan perkhidmatan di negara mereka. Kabinet sudah membuat keputusan dan ini satu langkah yang tidak membebankan rakyat kerana langkah ini telah diperincikan beberapa kali. kajian seumpama itu penting bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang mempunyai daya saing. GST tidak sama dengan cukai lain seperti cukai pendapatan korporat kerana tiada cukai dikenakan ke atas pelaburan dan simpanan. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Datuk Seri Mohd. Berdasarkan jurnal yang dirujuk. Ia supaya tidak mendatangkan masalah dari segi pungutan hasil yang sepatutnya menjadi hasil kepada negara. hanya Brunei dan Myanmar yang belum memperkenalkan GST. Kerajaan menjangka pendapatan tahunan negara akan meningkat sebanyak RM1 bilion dalam tempoh masa setahun selepas GST diperkenalkan bagi menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan. disamping dapat menjana ekonomi negara. Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah berkata. Kerajaan menjalankan kajian mendalam dan komprehensif berkaitan rancangan pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) bagi memastikan ia tidak menjejaskan kesejahteraan rakyat.

Cukai tidak langsung. tidak menggalakkan minum minuman keras yang berlebihan dan mengurangkan bilangan perokok. (4) GST merupakan sumber pendapatan yang lebih stabil untuk Perbendaharaan. Ekoran daripada itu. Jika dibandingkan dengan cukai pendapatan. kerajaan Parti Progresif Konservatif pimpinan Perdana Menteri Brian Mulroney tumbang pada 1993 apabila memperkenalkan GST pada 1989. (5) Mengurangkan pergantungan kepada cukai langsung. Lebih 73 peratus daripada cukai langsung datang dari cukai pendapatan individu dan korporat. Di Kanada misalnya. Akaun cukai langsung adalah 60 peratus hasil cukai di Singapura. Jika dibandingkan dengan cukai harta yang tertakluk kepada turun naik pasaran hartanah dan korporat serta cukai pendapatan peribadi yang berbeza-beza dengan kitaran ekonomi. ramai pekerja yang bekerja sendiri untuk mengurangkan pembayaran ke atas cukai pendapatan mereka walaupun pekerja bergaji tidak dapat berbuat demikian. minuman keras dan tembakau. 11. pelaksanaan GST mungkin dilihat tidak kena pada masanya. Apatah lagi dalam suasana ekonomi yang agak perlahan ketika ini serta kos kehidupan yang agak tinggi. Selain daripada mendatangkan hasil. (3) GST adalah cukai yang cekap untuk mentadbir kerana ia menggunakan polisi sendiri. daya saing sesebuah negara boleh dikekalkan. Ini secara tidak . yang membentuk 40 peratus daripada hasil cukai seperti kenderaan bermotor. GST adalah sumber pendapatan yang lebih stabil untuk Perbendaharaan. Oleh itu. ia juga dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas.terdahulu sebelum dilaksanakan. Hong Kong juga ketika ini dikatakan sedang mengkaji semula pelaksanaan GST.0) KEBURUKAN GST Terdapat beberapa perkara daripada pelaksanaan GST yang jika tidak diperhalusi boleh membebankan rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah dan miskin. ia tidak menggunakan polisi sendiri. petroleum.

hakikat itu mungkin satu bebanan berbanding dengan golongan kaya yang mendapat kelebihan kerana tidak lagi perlu membayar cukai yang tinggi serta beberapa cukai yang dikecualikan. Perlu juga untuk difahami bahawa cukai GST adalah cukai yang dikenakan ke atas pengguna dengan asas yang lebih meluas. ia dimanipulasi pula oleh sesetengah pihak untuk menghentam kerajaan meskipun mereka mengetahui pelaksanaannya mampu memberi kelebihan kepada semua pihak. kesihatan serta aktiviti-aktiviti yang berkaitan kebajikan dan keagamaan. Antaranya yang dijangkakan bebas GST ialah makanan. Lebih malang. peranan peniaga hanyalah sebagai ejen cukai kepada kerajaan. golongan berpendapatan rendah tidak dikenakan cukai. pendidikan. Gambaran-gambaran sebeginilah yang berlegar-legar di kalangan rakyat kebanyakan menyebabkan ramai yang masih belum faham mengenai GST. GST mengecualikan beberapa perkhidmatan dan barangan asas yang menjadi tanggungjawab kerajaan untuk disediakan kepada rakyat kebanyakan. 12. hampir kesemua rakyat Malaysia mengabdaian harga barangan pengguna akan meningkat sebanyak 4%. mereka bakal dikenakan cukai secara tidak langsung yang dipindahkan kepada perkhidmatan dan barangan. Dalam sistem percukaian yang digunakan ketika ini misalnya. Ini sememangnya berlaku di negaranegara yang mula melaksanakan dasar tersebut. Bukannya cukai perniagaan yang membolehkan kumpulan peniaga menaikkan harga barangan sesuka hati. Kenaikan harga barang dalam satu-satu masa pula lebih kepada barangan mewah. lebih-lebih lagi kepada golongan miskin.langsung menunjukkan pelaksanaan GST bukan mudah untuk diterima lebih-lebih lagi di kalangan rakyat. Rakyat juga bimbang pelaksanaan GST akan menyebabkan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan yang melambung tinggi. Berdasarkan artikel ” The Impacs of Goods and Services Tax ( GST ) on .0) KESIMPULAN Dalam mempertimbangkan kesan-kesan cukai barangan dan perkhidmatan di Malaysia. Dalam situasi ini. Tetapi selepas pelaksanaan GST. Hakikatnya. Bagi rakyat berpendapatan rendah.

kajian ini menyatakan bahawa kebanyakan responden bimbang akan kuasa beli mereka terutama bagi golongan sederhana dan bahawan apabila berlaku peningkatan dalam harga barangan dan perkhdmatan. kerajaan seharusnya meyakinkan bahawa cukai barangan dan perkhidmatan ( GST )tidak akan menaikkan harga barangan dan perkhidmatan sewenangnya.Middle Income Earnes in Malaysia”. Lantaran itu. orang awam akan mengandaikan bahawa perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) hanya akan memberikan keburukan sahaja kepada mereka berbanding kebaikan seperti kesan terhadap kenaikan harga barangan dan perkhidmatan.5%15%). Ia dapat di lihat di negara-negara maju lain seperti United Kingdom (17. dipercayai kebanyakan responden akan lebih bijak dalam membuat pembelian apabila cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) dilaksanakan. pengenalan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) telah meningkatkan hasil cukai dan kecekapan mereka. Tambahan pula. . kerajaan sepatutnya mempunyai alternatifalternatif lain untuk mengurangkan beban terhadap golongan sederhana dan bawahan seperti mengurangkan kadar cukai pendapatan atau menambahkan lagi golongan yang memperleh pengecualian cukai. apabila cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) dilaksanakan. berdasarkan kajian di dalam artikel tersebut. disebabkan kekurang maklumat terhadap perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ). Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) di Malaysia adalah untuk meningkat kecekapan sistem kutipan cukai kerana ia menjadi satu sumber utama pendapatan tidak langsung bagi kerajaan. Kebanyakan orang awam masih tidak yakin tentang bagaimana cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) akan dilaksanakan.5%) dan New Zealand (12. pelbagai kebaikan yang diperolehi berbanding keburukan. Tetapi jika harga barangan dan perkhidmatan meningkat. Selain itu. Kerajaan seharusnya menggalakkan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) menerusi media supaya orang awam bersedia untuk menghadapi kesan-kesan yang akan berlaku disebabakan perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ). Selain itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful