1.

0)

PENGENALAN

Dalam percukaian, pembayar cukai dikenakan cukai dalam dua bentuk, sama ada melalui cukai langsung seperti cukai pendapatan dan cukai jalan atau melalui cukai-cukai tidak langsung seperti cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Bagi cukai langsung, pembayar cukai sudah tentu akan menyedari bahawa mereka sedang menghadapi beban cukai kerana pembayar cukai dikehendaki mengisytiharkan pendapatan mereka dan membayar cukai yang sewajarnya kepada kerajaan. Walau bagaimanapun, bagi cukai tidak langsung, pembayar cukai biasanya tidak sedar bahawa mereka telah dikenakan cukai bermula amaun cukai yang telah diambil kira dengan harga jualan. Cukai barangan dan perkhidmatan (GST) merupakan salah satu jenis cukai tidak langsung. GST juga dikenali sebagai cukai nilai tambah (VAT) (Behan & Jenkins, 2005). Walaupun GST dan VAT mempunyai nama yang berbeza, mereka mewakili sistem yang sama di mana kos cukai sebenarnya ditanggung oleh pengguna akhir. Walau bagaimanapun, setiap langkah dalam rantaian bekalan akan dikenakan cukai dan akan disalurkan kepada kerajaan. Rantaian bekalan juga boleh menuntut kembali GST yang telah dikenakan ke dalam produk yang dibeli. Menurut Singh (2007), ia adalah didokumenkan bahawa GST boleh menjadi satu bentuk cukai tidak langsung yang berkesan. Pada masa ini, banyak negara seperti United Kingdom, New Zealand, Australia dan Singapura telah melaksanakan GST Mengikut perancangan awal kerajaan, cukai perkhidmatan dan barangan (GST) sepatutnya dilaksanakan pada 2007. Bagaimanapun, pelaksanaannya yang diperkenalkan pada 2005 ditangguhkan kerana dilihat agak tergesa-gesa selain negara memerlukan sebuah penstrukturan semula cukai yang lebih sistematik. Malah cadangan untuk mengganti sistem cukai jualan dan perkhidmatan kepada cukai konsumpsi yang digelar sebagai GST telah diumumkan pada pembentangan bajet 2005 oleh Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Awalnya ia dicadang untuk dikuatkuasakan bermula 1 hb Januari 2007. Dalam usaha untuk meningkatkan keberkesanan pengurusan kewangan kerajaan, bajet 2005 mencadangkan penyusunan semula sistem percukaian negara termasuk mengkaji peruntukan yang disediakan di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967. Ini katanya bertujuan untuk menjadikan sistem percukaian negara lebih berkesan dan berupaya menjana hasil negara. GST akan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan yang sedia ada. Pada masa ini cukai jualan dikenakan ke atas barangan ketika diimport atau di peringkat perkilangan. Cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan tertentu termasuk profesional,

hotel dan restoran. GST didakwa sebagai sistem cukai yang lebih komprehensif, efisyen, telus dan efektif. Ia juga diduga akan menambahkan pendapatan cukai tahunan untuk kerajaan. Perbezaan GST dengan sistem cukai penggunaan sedia ada hanyalah dari segi skop pengenaan cukai yang lebih meluas iaitu disemua peringkat pengeluaran dan pengedaran di samping boleh menuntut kredit cukai ke atas GST yang dibayar ke atas input perniagaan. Berbanding dengan sistem cukai penggunaan sedia ada, dimana cukai jualan hanya dikenakan pada satu peringkat pengeluaran iaitu semasa barang-barang tersebut dikeluarkan daripada kilang atau diimport. Manakala, cukai perkhidmatan pula dikenakan ke atas perkhidmatan-perkhidmatan tertentu pada peringkat ianya disediakan kepada pihak pengguna. Pada 29 November 2009 Menteri Kewangan, Datuk Ahmad Husni Hanadzlah dalam kenyataannya telah mendakwa kerajaan akan memperoleh pendapatan cukai tahunan sebanyak RM 1 bilion dari GST. Beliau berkata sebanyak 143 buah negara telah melaksanakan GST. Dalam Asean hanya Malaysia, Brunei dan Myanmar yang belum memperkenalkannya. Ditambah lagi, dikatakan GST akan dapat mengurangkan cukai korporat dan cukai pendapatan individual. Kini negara jiran yang melaksanakan GST adalah Singapura, Thailand, Indonesia dan Filipina. Kadar GST yang diguna oleh negara-negara ini waktu ini ialah Singapura 5%, Thailand 7%, Indonesia 10% (digelar sebagai cukai nilai tambah – VAT) dan Filipina 10%. GST dijangka dilaksanakan 18 bulan selepas bacaan kedua rang undang-undang pada Mac tahun 2010. Ini bermakna cukai itu akan berkuatkuasa sekitar Ogos atau September 2011. 2.0 ) SEJARAH GST Berdasarkan artikel ” The Impacs of Goods and Services Tax ( GST ) on Middle Income Earnes in Malaysia”, cukai barangan dan perkhidmatan (GST) telah diperkenalkan di Perancis pada tahun 1950-an dan telah diterima oleh lebih daripada 120 negara, termasuk semua negara-negara anggota Kesatuan Eropah (EU). Cukai barangan dan perkhidmatan (GST) ialah peratusan cukai terhadap nilai yang ditambah di setiap tahap pengeluaran. Ia merupakan perbezaan antara jualan dan kos membeli bahan input . Terdapat tiga jenis asas terhadap nilai yang ditambah cukai ( GST ) yang mana ianya bergantung kepada bagaimana pelaburan dijalankankan dalam asas cukai iaitu jenis cukai barangan dan perkhidmatan terhadap keluaran dalam Negara kasar ( KDNK ), jenis penggunaan cukai barangan dan perkhidmatan, dan jenis pendapatan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ). Di bawah jenis Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan terhadap

cukai jualan dikenakan hanya pada jualan akhir kepada pengguna akhir. dan satu cukai pengguna hanya kepada pengguna akhir. sesetengah negara seperti Argentina. di sana tidak terdapat cukai yang dibayar pada peringkat pemborongan atau pembuatan). GST adalah cukai penggunaan dan ia berasaskan konsep nilai ditambah. pelaburan ditambah pada tahun tersebut bersamaan dengan cukai jualan yang boleh digunakan untuk barang-barang pengguna. Maghribi dan Senegal menggunakan Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan terhadap keluaran dalam Negara kasar ( KDNK ). VAT) ialah sejenis cukai penggunaan (CT) yang dikenakan ke atas apa sahaja nilai yang telah ditambahkan kepada sesuatu produk. VAT ialah sejenis cukai tak langsung. di mana cukai ini dikutip daripada pihak yang tidak menanggung keseluruhan kos cukai. 1990). dan negara-negara seperti China. Hasilnya adalah melata (cukai-cukai hiliran dikenakan pada cukai-cukai awal/hulu). GST) atau cukai nilai tambah (bahasa Inggeris: value added tax. Peru dan Turki telah menggunakan Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan pendapatan. 3. Di bawah jenis Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan terhadap pendapatan . pembelian Di yang mana bawah jenis dibuat. GST dikutip daripada pelanggan untuk pihak kerajaan oleh organisasi perniagaan yang berdaftar dengan pihak berkuasa cukai. Hampir semua Negara yang telah menubuhkan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) sistem menggunakan jenis Sistem Cukai Barangan dan Perkhidmatan terhadap penggunaan di mana semua belian barangan modal dari firma lain boleh dipotong dari jualan sebuah terhadap syarikat (Shoup. VAT/GST dilihat sebagai neutral terhadap bilangan aliran di antara pembuat dan pengguna akhir manakala cukai jualan dikenakan ke atas nilai setiap peringkat (walaupun di Amerika Syarikat dan banyak negara lain.keluaran dalam Negara kasar ( KDNK ). tiada potongan dibenarkan untuk pelaburan modal dan susut nilai modal apabila mengira asas cukai jualan barangan modal. Lazimnya. pembekal atau penjual boleh mendaftar untuk . asas cukai tidak termasuk dengan susut nilai modal. Bagaimanapun .0) APA ITU GST? Cukai barangan dan perkhidmatan (bahasa Inggeris: goods and services tax. Finland. Cukai cukai. Berbanding dengan cukai jualan. Cukai boleh Sistem Cukai modal ditolak tersebut adalah dan yang bersamaan dengan dua pengguna dan Perkhidmatan terhadap digunakan bagi keduaBarangan dari nilai penggunaan.

Di samping itu. cukai berganda dan cukai bertingkat. untuk mengganti sistem yang sangat bergantung kepada cukai yang tidak menentu berdasarkan jualan bagi menyeimbang dengan sistem cukai pendapatan yang tidak begitu berkesan.mengutip GST jika jumlah jualan tahunan bagi produk atau perkhidmatan yang dibekal melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan. Kini 138 negara melaksanakan Value Added Taxes (VAT) sementara beberapa negara – terutama US. kerjaya. Diperhatikan GST boleh mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam sistem cukai kepenggunaan sedia ada. VAT/GST diperkenalkan di Perancis pada 1954 oleh Maurice Lauré. efisien dan mesra perniagaan. Dalam hamper semua negara cukai-cukai ini adalah sama ada penyumbang terbesar atau penyumabang kedua besar kepada peroleh negara. pembuatan. manakala semua rekod dan dokumen berhubung dengan transaksi yang berkaitan hanya perlu disimpan di premis syarikat untuk diaudit oleh juruaudit GST di kemudian hari. efektif. GST diambil kira dalam setiap tahap urus niaga. Selain daripada itu. Aktiviti yang dicukai merangkumi aktiviti yang dijalankan secara berterusan. 4. mengenakan cukai jualan. Jumlah jualan barangan dan perkhidmatan (dikenali juga sebagai bekalan) merupakan jumlah nilai yang diterima oleh organisasi perniagaan (tidak termasuk GST) ke atas semua aktiviti yang dicukai. GST adalah merupakan satu sistem percukaian yang lebih komprehensif. Organisasi perniagaan yang berkenaan hendaklah membekal (atau bersetuju untuk membekal) barangan atau perkhidmatan kepada pengguna sama ada untuk tujuan mendapat untung atau tujuan lain seperti aktiviti perdagangan. biasanya cukai pada satu aras sahaja diperingkat runcit. persatuan atau kelab.0) KADAR GST . isu kebocoran dan ketirisan hasil akibat daripada aktiviti pemindahan harga dan sebagainya. Antara kelemahankelemahan yang ketara yang tidak boleh diatasi di bawah sistem cukai sedia ada adalah seperti kesan cukai bertindih. telus. pihak peniaga hanya perlu mengemukakan penyata cukai yang ringkas mengikut format yang disediakan. GST juga dijangka dapat meningkatkan pematuhan cukai dan lebih mudah untuk ditadbirurus berikutan sistem pengurusannya adalah berasaskan kepada kaedah self policing.

4. Pada tahun 2009. GST juga dipandang bagi mengatasi kelemahan yang berlaku dalam cukai jualan dan perkhidmatan. Perlaksanaan GST merupakan salah satu langkah yang diambil oleh kerajaan bagi menyusun semula sistem percukaian negara supaya ia lebih berkesan. dan tidak boleh bertahan dalam tempoh yang panjang. Malaysia telah mengalami bajet defisit selama 46 tahun. Dengan mengenakan GST pada kadar yang lebih rendah.0) SEBAB GST PERLU DILAKSANAKAN. dijangka pengguna akan mendapat manfaat daripadanya oleh kerana kebanyakan barang dan perkhidmatan akan mengalami penurunan harga. Ia juga mudah difahami oleh rakyat berbanding cukai yang dikenakan pada kadar berbeza bagi perkhidmatan dan barangan yang berlainan. saksama.6%. bajet defisit dianggarkan sebanyak 7. efisien dan telus. Kerajaan mencadangkan kadar GST yang lebih rendah daripada kadar cukai semasa bagi tujuan mengimbangi impak GST terhadap rakyat dan pengguna supaya ianya tidak terlalu membebankan rakyat khususnya golongan yang berpendapatan rendah. Kadar GST dicadangkan pada 4% iaitu lebih rendah daripada kadar cukai jualan (5% dan 10%) dan cukai perkhidmatan (5%) yang dikenakan pada masa sekarang. yang merupakan tertinggi semenjak tahun 1987. Keadaan di peringkat sejagat pada ini telah bergerak ke arah sistem percukaian tidak langsung. Keadaan ini menunjukkan sumber pendapatan negara yang agak sempit.0) PELAKSANAAN GST GST adalah cukai penggunaan yang dikenakan ke atas aktiviti nilai tambah pada setiap . Cukai hendaklah dikenakan dan dilevikan pada kadar yang ditetapkan ke atas pembekalan barang atau perkhidmatan atau ke atas pengimportan barang dengan merujuk kepada nilai pembekalan atau pengimportan sebagaimana yang ditentukan.Asas percukaian yang lebih meluas serta yang dikenakan pada satu kadar akan memudahkan kerajaan mengurus dan mentadbir sistem percukaian ini. apa-apa perintah yang dibuat. Menteri boleh mengenakan cukai melalui perintah yang disiarkan dalam Warta iaitu menetapkan kadar cukai yang akan dikenakan ke atas pembekalan barang atau perkhidmatan atau ke atas pengimportan barang dan mengubah atau meminda kadar cukai. Pada masa ini. 40% daripada sumber pendapatan negara diperolehi daripada sektor minyak dan gas. 5.

GST yang dipungut ke atas output (cukai output) tolak GST yang telah dibayar ke atas input (cukai input). Oleh itu. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan oleh pihak berkuasa untuk memungut cukai daripada pembayar cukai. GST adalah dikenakan ke atas semua barang dan perkhidmatan bercukai yang dikeluarkan di dalam negara termasuk yang diimport. Walaupun bagitu. jenis aktiviti yang boleh menggunakan cukai pegangan adalah terhad kepada apa yang telah dibenarkan oleh akta tertentu. Pekerja di Malaysia terutamanya yang terdapat dalam sektor awam juga tertakluk kepada PAYE melalui sistem potongan cukai berjadual. Pelaksanaan GST mampu mengurangkan kadar cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu dan korporat selain meningkatkan hasil cukai serta mengelakkan berlakunya ketirisan dalam menjana pendapatan negara. pembayaran upah atau gaji individu hanya dibuat selepas ditolak jumlah cukai yang ditanggungnya. Isu pematuhan cukai timbul apabila pembayar cukai berkenaan perlu memfailkan borang cukai pendapatannya. pihak peniaga adalah dibenarkan untuk menuntut semula kredit cukai input melalui mekanisme dan kaedah seperti berikut: i. individu itu hanya menerima gaji bersih selepas dipotong cukai. Sejumlah cukai yang dikira benar berdasarkan jadual yang telah ditetapkan ditolak terlebiah dahulu dari gaji atau upah yang dibayar. Mengikut kaedah ini. Pelaksanaan GST adalah bersifat progresif memandangkan jangkaan peratusan yang akan dikenakan adalah pada kadar empat peratus berbanding kadar cukai jualan dan perkhidmatan yang dikenakan sekarang. jumlah cukai yang dipotong bukan jumlah tanggungan cukai yang sebenar kerana potongan itu dibuat berdasarka anggaran sahaja. Salah satu kaedah ialah dengan menggunakan cukai pegangan di mana jumlah yang dibayar kepada seseorang individu telah di ambil bahagian cukainya oleh pembayar yang kemudiannya akan menyerahkannya kepada pihak berkuasa. . Namun begitu. GST yang dipungut ke atas output perlu diremitkan kepada Kerajaan. mengira semula jumlah sebenar tanggungan cukainya dan membayar perbezaan antara cukai sebenarnya dengan cukai yang telah dibayar.peringkat rangkaian pengedaran. penggunaan cukai pegangan boleh memastikan kutipan cukai dan pematuhan bagi pihak pembayar cukai. Namun. Kaedah lain yang boleh di gunakan ialah yang dikenali sebagai pay-as-you-earn (PAYE). GST hanya boleh dicaj serta dipungut oleh peniaga yang telah berdaftar di bawah GST.

minyak masak. 6. ikan. tepung   attar. amaun tersebut hendaklah diremitkan kepada Kerajaan dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jika terdapat lebihan.1) SENARAI BARANG YANG DIKENAKAN GST Semua barang dan perkhidmatan dikenakan pada kadar standard iaitu 4% melainkan barang dan perkhidmatan yang tidak dikenakan cukai iaitu pembekalan berkadar sifar dan pembekalan yang dikecualikan. Rujuk jadual dibawah : Kategori Barang makanan 1. iii.0) BARANGAN DAN PERKHIDMATAN GST Terdapat beberapa barangan dan perkhimatan yang berbeza akan dikenakan cukai oleh pihak yang berkuasa mengikut kadar yang ditetepkan. Gula 3. telur. gula dan tepung tidak dikenakan GST (pembekalan berkadar sifar). sayursayuran.2) SENARAI BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN GST Hampir semua barang makanan asas rakyat Malaysia seperti beras. tepung beras. ayam. daging. Tepung Semua jenis gula kecuali gula kastor dan gula ising Tepung gandum. Beras & padi Deskripsi  Semua jenis beras dan padi termasuk beras pulut. Jika terdapat kekurangan. 6. 6. tepung pulut. beras perang dan beras hancur 2. pihak peniaga boleh menuntut pembayaran balik (refund) daripada Kerajaan.ii.tepung ubi dan tepung sagu kecuali tepung jagung dan .

daging binatang dan organ dalaman binatang Ikan dan isi ikan  Seperti lembu. itik dan lain-lain. jagung dan lain-lain. oxygenised water dan air mineral . serbuk kari.minyak jagung. kerbau. keladi. minyak bijan dan minyak zaitun bawang. Rempah ratus  Termasuk lada hitam. siput Ayam dan itik Anak ayam. ubi kayu. kulit kayu manis. Garam  6. timun. Garam makan termasuk garam bukit Semua jenis minyak masak kecuali minyak bunga matahari. anak lembu. buah pala. de-ionised water.  umpan  Semua jenis isi ikan yang diproses (segar. kambing. Binatang hidup. lobak. keledek. ketam dan udang Termasuk sotong. bawang putih.sepertinya. Sayuran  Semua jenis sayuran seperti termasuk kentang. jeruk atau kering) kecuali sirip yu Kerang Molluscs Telur burung Lain-lain     Termasuk udang kara. Minyakmasak  5. halia. 4. 7. anak khinzir and jejari ikan Semua jenis ikan kecuali ikan hiasan dan ikan untuk kecuali benih sayur Bekalan elektrik  Bekalan elektrik kepada pengguna domestik untuk 200 KWH yang pertama Bekalan air  Bekalan air kepada pengguna domestic 35 meter padu yang pertama kecuali distilled water. tomato. ayam. asam jawa. khinzir.

Selain itu.3) SENARAI PERKHIDMATAN YANG TIDAK DIKENAKAN GST Perkhidmatan asas yang digunakan rakyat Malaysia seperti pengangkutan awam. terdapat juga perkhidmatan terutamanya yang dieksport tidak dikenakan cukai (pembekalan berkadar sifar). LRT. pelabuhan dan lapangan terbang Deemed export  Barang yang dibekal dari PCA ke kawasan yang ditentukan termasuk ke kawasan FCZ yang terletak di luar pelabuhan dan lapangan terbang  Barang yang dibeli oleh peniaga asing tetapi dibekal di dalam negara di bawah skim Skim PengilangTol Diluluskan Ship stores   yang digunakan di dalam pelayaran dan penerbangan Semua jenis barang untuk tujuan ship stores Semua jenis barang bagi tujuan alat ganti atau perlatan 6. ERL. darat. Kategori Pengangkutan penumpang Deskripsi  Pengangkutan awam secara rel (KTM. perkhidmatan kewangan dan tol lebuhraya tidak dikenakan GST (pembekalan yang dikecualikan).Barangan yang dibekal di bawah Skim PengilangTol Diluluskan Kawasan Yang Ditetapkan Eksport  Barang yang dibekalkan dari pasaran tempatan kepada peserta skim tersebut  Bekalan barang ke Kawasan Yang Ditetapkan (Langkawi.Labuan danTioman)  Semua barang yang dieksport samada melalui. Rujuk jadual di bawah. Monorail)  Kapal. kesihatan. pendidikan. bot dan feri .

pendahuluan.Premium insuran nyawa dan keluarga Firma Broker Saham  -Penjualan semula ‘share buy back programme’ Eksport   Perkhidmatan yang dilaksanakan di luar Malaysia Perkhidmatan yang dibekalkan secara langsung yang berkaitan dengan tanah atau apa-apa pembaikan yang terletak diluar Malaysia . bas henti-henti. bas pekerja.(tempatan)  Bus ekspress. beli dan sewa/pajak tanah bagi kegunaan pertanian Tanah bagi kegunaan awam seperti untuk bangunan kerajaan atau tanah kubur Bekalanemas   Bekalan emas untuk tujuan pelaburan Bekalan emas tulen dari refiner kepada pembeli pertama untuk tujuan pelaburan Perkhidmatan kewangan  Bank -Pendapatan faedah dari aktiviti pemberian pinjaman. beli dan sewa rumah kediaman termasuk rumah kos bas feeder   Perkhidmatan kesihatan Perkhidmatan pendidikan    Bekalan tanah dan  rumah kediaman  rendah dan sederhana   Jual. overdraf dan lain-lain kemudahan kredit -pulangan dari urusniaga pelaburan seperti dividen kasar dan keuntungan dari pelupusan aset kewangan Syarikat insurans  . bas sekolah dan Teksi dan kereta sewa Perkhidmatan ambulan Perkhidmatan kesihatan oleh hospital dan klinik swasta Aktiviti pendidikan dan latihan oleh insititusi pendidikan swasta Kantin di sekolah rendah dan menengah Pelupusan atau pemberian tanah oleh Kerajaan Negeri Jual.

Kemudahan yang dibekalkan oleh kelab. persatuan. towage. broking dan perkhidmatan pengurusan  Perkhidmatan telekomunikasi yang disediakan oleh pembekal Perkhidmatan roaming antarabangsa Perkhidmatan yang disediakan oleh agen Skim Bayar Balik perkhidmatan di Malaysia kepada kawasan di luar Malaysia  Agen Skim Bayar  Balik Pelancong Perkhidmatan yang  di sediakan kelab. surveying classification. punggah keluar. terbang (keluar atau ke dalam negara termasuk peringkat domestik)  insuran. pembaikan dan penyelanggaraan kapal. Perkhidmatan yang dibekalkan secara langsung berkaitan Perkhidmatan yang dibekalkan secara langsung berkaitan Perkhidmatan pembaikan yang dijalankan di kawasan FCZ Pengangkutan penumpang dengan menggunakan kapal atau dengan barang yang dieksport  dengan barang yang dimilki oleh orang di luar Malaysia  Pengangkutan Antarabangsa dan ancillary services  kappal terbang (keluar atau kedalam negara termasuk peringkat domestik)  Pengangkutan barang dengan menggunakan kapal atau kapal Ancillary services (termasuk punggah masuk. dan freight forwarding  Perkhidmatan dibekalkan ke Kawasan Ditetapkan  Perkhidmatan yang disediakan di pelabuhan dan lapangan KawasanDitetapkan Perkhidmatan pelabuhan lapanganterbang Telekomunikasi dan terbang seperti pilotage. kesatuan. Pelancong oleh persatuan professional kepada ahli mereka kesatuan dan lain- 7.0) KESAN PERLAKSANAAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN . lain persatuan.

71%. Pengguna merupakan pihak yang berkepentingna terlibat secara tak langsung dalam aktiviti ini. pelaksanaan GST memberi kesan terutamanya kepada kerajaan dalam meningkatkan aliran pendapatan yang kemudiannya boleh digunakan bagi melaksanakan projek-projek untuk manfaat seluruh rakyat. indek harga pengguna juga turut mengalami penurunan sebanyak 0. Manakala komunikasi mengalami penurunan kedua tertinggi iaitu sebanyak 1. ia memberikesan kepada pengguna itu sendiri samada kesan buruk mahupun baik.1) KESAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIMATAN KE ATAS PENGGUNA.86%. 7. Berbeza pula dengan perkhidmatan rekreasi dan kebudayaan yang mengalami kenaikan yang tertinggi iaitu sebanyak 2.21%.1. 7.1) Komponen Indek Harga Pengguna: Kadar GST 4% Terdapat penurunan dalam lapan komponen indek harga pengguna.Tidak dinafikan. Ekoran daripada itu. .10%. Contohnya seperti pakaian dan kasut yang mengalami penurunan tertinggi di dalam indek harga pengguna sebanyak 2. Selain itu.

Ini kerana cukai jualan dan perkhidmatan bukan lagi merupakan kos ke atas perniagaan.75 2. 7.10 96.70 58.75 225.43 2.64 Purata perbelanjaan bulanan (RM) 570 1 856 3 767 7 211 2 041 Cukai dibayar Beban Miskin Rendah Pertengahan Tinggi Purata Bebanan cukai bagi cukai barangan dan perkhidmatan pada kadar 4% adalah lebih rendah dari SST • Berdasarkan model yang dibentuk.3) Beban cukai berdasarkan kepada kawasan dan strata .17 2.94 3.57 2. Selain itu. cukai barangan dan perkhidmatan merupakan cukai yang progresif dan bukannya cukai yang regresif.53 GST Cukai dibayar ( RM ) 12.81 197.Cukai barangan dan perkhidmatan ini dilaksanakan bagi mengganti cukai jualan dan perkhidmatan. cukai barangan dan perkhidmatan yang dibayar ke atas input perniagaan boleh di tuntut kembali.13 2.38 2.1.37 45.04 110. • Selaras dengan penurunan sebanyak 0.2) Kumpulan Pendapatan Beban cukai dan perbelanjaan berdasarkan kumpulan pendapatan SST Beban cukai ( % ) 2. 10% ke atas indek harga pengguna jika cukai barangan dan perkhidmatan dikenakan pada kadar 4%.58 51.74 2.1.78 GST cukai ( % ) 2. 7.88 SST ( RM ) 13.57 51. Kadar cukai barangan dan perkhidmatan adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan cukai jualan dan perkhidmatan( SST ).

peratusan cukai jualan dan perkhidmatan tetap tinggi berbanding dengan cukai barangan dan perkhidmatan. Ini kerana semua pembelian dan perolehan boleh dituntut pada bila-bila masa.8 2 6 .2 2 .2 2 5 . Kira-kira 70 peratus industri kecil dan sederhana (IKS) di negara ini akan diberikan pengecualian cukai barangan dan perkhidmatan.Kwsn a aa M la s a y ia S mn n n e e a ju g Sb h aa S ra a a wk S ta tra K s lu h n e e ru a Bn a adr lu r B n a a adr K s lu h n e e ru a Bn a adr lu r B n a a adr K s lu h n e e ru a Bn a adr lu r B n a a adr K s lu h n e e ru a Bn a adr lu r B n a a adr ST S 2 .4 2 2 .3 2 9 .2) KESAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN KE ATAS INDUSTRI Terdapat pelbagai kesan cukai barangan dan perkhidmatan ke atas industri.8 2 1 .4 2 8 .4 2 7 . Selain itu.5 2 3 .4 2 5 . tiada pemadanan antara input dan output.5 2 2 .4 2 6 .4 2 1 .6 2 7 .8 2 3 .8 2 8 . Selain itu.7 G T( 4% S ) 2 . Kesan pertama yang dapat dilihat adalah dari segi aliran tunai. 7.5 2 7 .5 2 1 .7 2 3 .3 2 7 . pelaksanaan cukai barangan . Keadaan ini berlaku adalah disebabkan oleh kaedah perakaunan berasaskan invois dan peruntukan tempoh bercukai setiap bulan.4 Berdasarkan jadual. Ini kerana beban aliran tunai dapat dikurangkan kerana cukai barangan dan perkhidmatan tetap boleh dituntut walaupun pembayaran untuk belian masih belum dibuat.8 2 2 .8 2 3 .

Barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan di Malaysia akan menjadi lebih kompetitif dan berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kerajaan adalah merujuk kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. 7. 8. Langkawi dan Tioman dikekalkan. Contohnya adalah seperti bekalan air dirawat dan bekalan yang dibuat oleh RTM. Di samping itu.3) KESAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN KE ATAS EKONOMI.dan perkhidmatan juga mengecualikan syarikat-syarikat besar daripada membayar beberapa yuran profesional. ianya boleh ditangani dengan cara menggunakan strategi komunikasi yang berkesan. ia akan menyebabkan jumlah eksport negara akan meningkat. kesan yang dapat dilihat adalah peningkatan aktiviti ekonomi melalui pelancongan seperti skim bayaran balik pelancong (tourist refund scheme) di semua pintu keluar di lapangan terbang antarabangsa dan status pulau bebas cukai barangan dan perkhidmatan bagi Labuan. Selain itu. . 7. Antaranya ialah peningkatan daya saing di pasaran eksport. pasaraya besar juga boleh dijadikan sebagai penentu harga bagi pasaraya kecil dan kedai runcit. pembekalan oleh kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri tidak termasuk di dalam skop pengenaan cukai barangan dan perkhidmatan kecuali yang diarahkan oleh Menteri Kewangan melalui Perintah Cukai Barangan dan Perkhidmatan (Bekalan Bercukai Kerajaan). Bagi kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Jika berlakunya aktiviti pengambilan keuntungan berlebihan akibat perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan.4 ) KESAN CUKAI BARANGAN DAN PERKHIDMATAN KEPADA KERAJAAN. Terdapat pelbagai kesan ke atas ekonomi akibat daripada perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan. penguatkuasaan dan pemantauan yang berkesan perlu dijalankan dari semasa ke semasa. Selain itu. agensi kerajaan iaitu badan berkanun dan pihak berkuasa tempatan. Jadi.0) TINDAKAN KE ATAS AKTIVITI PENGAMBILAN KEUNTUNGAN BERLEBIHAN.

Akta yang akan dibentangkan itu nanti adalah salah satu cara kerajaan melindungi pengguna jika terdapat peniaga bertindak menaikkan harga (dengan kadar cukai lama SST) dan menaikkan harga sesuka hati selepas GST diperkenalkan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri.1) Akta Kawalan Harga Dan Antipencatutan 2011 Bermula pada 1 April 2011. Dalam akta ini. dengan tujuan untuk mengaut keuntungan berlebihan. Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah berkata. Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2010 dikuatkuasakan. Kepentingan utama akta ini adalah untuk menetapkan peraturan bagi memastikan tidak ada peniaga menjual barang atau perkhidmatan dengan harga yang tidak munasabah. Akta ini juga meneruskan peraturan dalam akta sebelum ini. Akta ini memberi kuasa kepada Menteri PDNKK untuk menetapkan satu mekanisme penetapan harga yang munasabah berdasarkan elemenelemen dalam penetapan harga. keadaan geografi dan pasaran serta faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi kedudukan harga. dengan kelulusan Menteri KPDNKK. Pelaksanaan GST mampu mengurangkan kadar cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu dan korporat selain meningkatkan hasil cukai serta mengelakkan berlakunya ketirisan dalam menjana pendapatan negara.Kerajaan akan membentangkan Akta Anti Mengaut Keuntungan Berlebihan dan Menteri Kewangan. Pengawal harga. iaitu penjual barang dan perkhidmatan hendaklah mempamerkan senarai harga barang dan perkhidmatan di tempat yang mudah untuk dilihat oleh pelanggan. . Akta ini menggantikan Akta Kawalan Harga yang telah wujud semenjak tahun 1946. 8. minimum atau tetap dan perkhidmatan bagi setiap rangkaian pembekalan daripada peringkat pengeluar sehingga peruncit. akta itu penting bagi memastikan tidak berlakunya aktiviti mengambil keuntungan berlebihan oleh para peniaga. keadaan penawaran dan permintaan. kos pembekal. seperti cukai. Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan ini merupakan akta yang amat penting bagi pengguna kerana ia dapat melindungi pengguna daripada peniaga yang menjual barang dengan harga yang tinggi dan tidak munasabah . Koperasi yang dan Kepenggunaan (KPDNKK) akan melantik seorang pengawal harga. diberi kuasa untuk menentukan harga dan caj maksimum. timbalan pengawal harga dan pegawai-pegawai lain dilantik untuk melaksanakan peraturan yang terdapat di bawah akta ini.

1) LANGKAH YANG AKAN DIAMBIL OLEH KERAJAAN Kerajaan sedar bahawa terdapat peniaga-peniaga yang tidak beretika akan menaikkan harga apabila GST dilaksanakan. Majlis Penasihat Harga ini dianggotai oleh Ketua Setiausaha KPDNKK atau wakilnya dan 10 orang ahli lain. sebuah Majlis Penasihat Harga ditubuhkan. sekiranya disabitkan kesalahan. Menggubal peraturan untuk mengawal aktiviti pengambilan untung berlebihan (profiteering) dalam Akta Kawalan Harga 1946. Alasan yang akan diberikan oleh mereka ialah kerajaan telah mengenakan cukai baru sebanyak 4%. kerajaan akan mengambil langkah-langkah berikut untuk menangani aktiviti yang tidak beretika tersebut: 1. Dalam menangani masalah ini. beberapa pihak berkepentingan seperti kerajaan dan pengguna haruslah mengambil beberapa alternatif supaya masalah yang dihadapi dapat diatasi bersama. Menubuhkan Majlis Kawalan Harga 3.0) LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL KE ATAS AKTIVITI KEUNTUNGAN BERLEBIHAN. 2. mereka boleh dikenakan denda sehingga RM250.000. manakala untuk kesalahan seterusnya. boleh dikenakan denda sehingga RM500. Majlis ini berperanan untuk menasihatkan Menteri PDNKK berkaitan dengan perbuatan mengaut keuntungan yang berlebih-lebihan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan harga serta caj barang dan perkhidmatan. Panduan Harga Pengguna akan dikeluarkan secara berjadual.000 atau lima tahun penjara atau kedua-duanya sekali. mereka boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM100. Bagi kesalahan berikutnya. yang terdiri daripada empat orang wakil daripada kerajaan dan enam orang daripada orang awam. dikenakan denda sehingga RM1 juta. Dalam memastikan kepentingan pengguna terjamin. industri dan pertubuhan bukan kerajaan. 9. 9.Bagi syarikat pula.Bagi membantu dalam pelaksanaan akta ini. Peniaga atau syarikat yang melakukan kesalahan di bawah akta ini boleh dikenakan hukuman denda sekiranya disabitkan kesalahan.000 atau penjara tiga tahun atau kedua-duanya sekali. Bagi individu yang melakukan kesalahan pertama. Langkah penguatkuasaan yang lebih ketat dan tegas serta hukuman yang berat 4. .

pengurangan pendapatan bermaksud mereka kini hanya boleh melancong dalam negeri berbanding luar negara seperti sebelum ini. Melaporkan sebarang kenaikan harga yang tidak munasabah kepada pihak berkuasa atau persatuan pengguna. daging dan ayam. 9. ikan. pelaksanaan GST juga mengecualikan syarikat-syarikat besar . Pengguna juga boleh memainkan peranan dalam membendung aktiviti pengambilan keuntungan berlebihan ini. Contohnya menaikan jumlah biasiswa kecil persekutuan untuk pelajar-pelajar kurang berkemampuan atau menambah peruntukan.0) KEBAIKAN GST Kebaikannya adalah pengecualian cukai ke atas produk seperti padi dan sayur-sayuran serta makanan asas seperti beras. Ini kerana tambah ‘definisi’ pengurangan pendapatan kepada golongan kaya dan miskin amat berbeza. Bagi golongan berpendapatan tinggi. Ini kerana syarikat yang mencatatkan perolehan tahunan kurang daripada RM500. 10. tepung. Selain itu. 3. 2. Sentiasa merujuk kepada panduan harga pengguna. Membuat perbandingan harga sebelum berbelanja. minyak masak. 4. perlu juga ada keseimbangan antara faedah kepada golongan berpendapatan tinggi dengan golongan berpendapatan rendah. Berbelanja secara berhemat. Pengguna sepatutnya:1.4 bilion untuk sektor eksport. Kira-kira 70 peratus industri kecil dan sederhana (IKS) di negara ini akan diberikan pengecualian GST. Pelaksanaan GST juga berupaya mengurangkan kos operasi para peniaga di negara ini dengan penjimatan tahunan sebanyak RM4 bilion bagi semua sektor perniagaan dan RM1. gula.2) LANGKAH YANG PERLU DIAMBIL OLEH PENGGUNA. Ini bagi membolehkan lebih ramai dapat menikmatinya memandangkan cukai ini ditanggung oleh semua individu yang berbelanja termasuk pelajar-pelajar sekolah.000 adalah dikecualikan daripada membayar GST. Selain itu.Kerajaan juga perlu menggiatkan lagi aktiviti kebajikan untuk rakyat bagi mengimbangi beban cukai yang bakal mereka tanggung.

Dengan . Rakyat juga dapat merasakan manfaat serta-merta pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) dengan menikmati harga lebih murah untuk pelbagai jenis barang. kerusi dan kemudahan lain. GST juga dijangka dapat meningkatkan pematuhan cukai dan lebih mudah untuk ditadbir-urus berikutan sistem pengurusannya adalah berasaskan kepada kaedah self policing. Pihak peniaga hanya perlu mengemukakan penyata cukai yang ringkas mengikut format yang disediakan. Kos perniagaan lain juga berkurangan selepas cukai barangan dan perkhidmatan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan (SST) kerana restoran tidak lagi perlu membayar cukai jualan atas pembelian meja. pelaksanaannya juga dapat mengurangkan bebanan pembayar cukai pendapatan yang sebenarnya minoriti. manakala semua rekod dan dokumen berhubung dengan transaksi yang berkaitan hanya perlu disimpan di premis syarikat untuk diaudit oleh juruaudit GST. Kadar yang rendah itu juga adalah komitmen kerajaan dalam mengimbangkan dengan kebajikan rakyat. Bagaimanapun GST wajar bermula pada kadar yang rendah sebelum dinaikkan beransur-ansur supaya tidak membebankan rakyat dan perlu mengambil contoh Singapura yang mula memperkenalkan GST pada 1994 pada kadar sebanyak tiga peratus dan menaikkan kepada lima peratus selepas itu. Dalam masa yang sama. Jadi. Bagi pemerhati ekonomi. GST memberi kelebihan dari sudut memudahkan kerajaan mengutip cukai dengan jaminan ia berjalan lebih cekap. Ia juga dapat mengurangkan beban pembayar cukai kerana jumlah yang membayar cukai pendapatan hanya beberapa peratus berbanding keseluruhan rakyat Malaysia. Rakyat hanya perlu membayar cukai barangan dan perkhidmatan empat peratus ketika menjamu selera di restoran makanan segera berbanding cukai perkhidmatan lebih tinggi dikenakan. sudah tentu pelaksanaan GST memberi situasi menang-menang buat rakyat dan kerajaan.daripada membayar beberapa yuran profesional. Di samping itu. Kadar itu tidak jauh berbeza dengan kadar yang ditetapkan oleh kerajaan iaitu berkisar antara tiga hingga empat peratus yang relevan dengan situasi semasa.

Di samping itu. tidak akan menyebabkan harga barangan naik berdasarkan imbangan (offset) penghapusan cukai jualan dan perkhidmatan. Datuk Kamariah Hussain berkata. bukan semua harga barang akan menurun selepas cukai barangan dan perkhidmatan diperkenalkan tetapi terdapat barang tertentu yang akan mengalami kenaikan atau kekal pada harga asal. Kerajaan juga turut meminta pasar raya menyerap perubahan harga yang disebabkan oleh pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan. Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) pada kadar jangkaan sebanyak empat peratus. Cukai Barangan dan Perkhidmatan tidak membebankan rakyat kerana pengecualian diberikan ke atas barangan keperluan seperti produk-produk pertanian serta makanan asas. panduan pengguna akan diterbitkan supaya orang ramai mengetahui impak pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan kepada 350 jenis barang supaya peniaga menurunkan harga barang tersebut pada kadar yang sesuai. pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan memberi kesan kepada penurunan Indeks Harga Pengguna (IHP) sekali gus menurunkan perbelanjaan isi rumah. Cukai barangan dan perkhidmatan bertujuan menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan (SST) yang diperkenalkan sejak 1972. Cukai barangan dan perkhidmatan akan menurunkan IHP tetapi ini tidak bermakna IHP mesti turun selepas cukai barangan dan perkhidmatan dilaksanakan kerana jatuh naik IHP turut dipengaruhi faktor lain. kini diterima pakai di 143 buah negara seluruh dunia. . Ia amat penting supaya pasar raya besar tidak menaikkan harga kerana terdapat juga peruncit yang membeli barang secara pukal daripada mereka untuk dijual semula di tempat lain. Selain itu. peniaga boleh menawarkan harga yang lebih murah hasil penjimatan daripada pembayaran cukai. Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan mampu mengurangkan kadar cukai yang dikenakan ke atas pendapatan individu dan korporat selain meningkatkan hasil cukai serta mengelakkan berlakunya masalah dalam menjana pendapatan negara. Selain itu. Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan adalah bersifat progresif memandangkan jangkaan peratusan yang akan dikenakan adalah pada kadar empat peratus berbanding kadar cukai jualan dan perkhidmatan yang dikenakan sekarang. kerajaan pada masa yang sama juga akan berbincang dan memujuk pasar raya besar di negara ini supaya mengekalkan harga lama jika harga barang berkenaan meningkat selepas cukai barangan dan perkhidmatan diperkenalkan.pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan.

Menteri Kewangan. ia dapat menggalakkkan lagi untuk melakukan aktiviti pelaburan dan penyimpanan. Kerajaan menjalankan kajian mendalam dan komprehensif berkaitan rancangan pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) bagi memastikan ia tidak menjejaskan kesejahteraan rakyat. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah.Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan (GST) yang bermula pertengahan 2011 tidak akan membebankan rakyat khususnya di luar bandar. Berdasarkan jurnal yang dirujuk. Ini kerana GST hanya penggunaan dalam negara dan proses menghasilkan eksport akan dikenalpasti . Ia supaya tidak mendatangkan masalah dari segi pungutan hasil yang sepatutnya menjadi hasil kepada negara. Datuk Seri Mohd. Ekoran daripada itu. disamping dapat menjana ekonomi negara. Kerajaan juga merancang mengenakan GST pada kadar empat peratus dan sebanyak 143 negara telah melaksanakan GST serta kajian yang dijalankan turut membabitkan keberkesanannya di negara-negara terbabit. Shafie Apdal berkata. (2) Mengekalkan daya saing sesebuah negara. Kerajaan menjangka pendapatan tahunan negara akan meningkat sebanyak RM1 bilion dalam tempoh masa setahun selepas GST diperkenalkan bagi menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan. GST tidak sama dengan cukai lain seperti cukai pendapatan korporat kerana tiada cukai dikenakan ke atas pelaburan dan simpanan. Kabinet sudah membuat keputusan dan ini satu langkah yang tidak membebankan rakyat kerana langkah ini telah diperincikan beberapa kali. Kewujudan kelebihan ini kepada negara Singapura menyebabkan mereka beranggapan bahawa rasionalnya mereka menjalankan sistem percukaian ke atas barangan dan perkhidmatan di negara mereka. Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah berkata. hanya Brunei dan Myanmar yang belum memperkenalkan GST. selain Malaysia. kajian seumpama itu penting bagi memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang mempunyai daya saing. Dalam kelompok negara ASEAN. Antara kelebihannya adalah : (1) Menggalakkan simpanan dan pelaburan. sebaliknya kadar empat peratus yang dijangka dikenakan itu lebih rendah berbanding cukai jualan dan perkhidmatan pada masa ini. dalam masa sama. sistem percukaian barangan dan perkhidmatan in juga memberi beberapa kelebihan kepada negara Singapura.

Oleh itu. 11.0) KEBURUKAN GST Terdapat beberapa perkara daripada pelaksanaan GST yang jika tidak diperhalusi boleh membebankan rakyat terutamanya golongan berpendapatan rendah dan miskin. Di Kanada misalnya. minuman keras dan tembakau. Apatah lagi dalam suasana ekonomi yang agak perlahan ketika ini serta kos kehidupan yang agak tinggi. yang membentuk 40 peratus daripada hasil cukai seperti kenderaan bermotor. ia juga dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jika dibandingkan dengan cukai pendapatan. ramai pekerja yang bekerja sendiri untuk mengurangkan pembayaran ke atas cukai pendapatan mereka walaupun pekerja bergaji tidak dapat berbuat demikian. (4) GST merupakan sumber pendapatan yang lebih stabil untuk Perbendaharaan. Ekoran daripada itu. ia tidak menggunakan polisi sendiri. (3) GST adalah cukai yang cekap untuk mentadbir kerana ia menggunakan polisi sendiri. tidak menggalakkan minum minuman keras yang berlebihan dan mengurangkan bilangan perokok.terdahulu sebelum dilaksanakan. petroleum. Lebih 73 peratus daripada cukai langsung datang dari cukai pendapatan individu dan korporat. Ini secara tidak . Akaun cukai langsung adalah 60 peratus hasil cukai di Singapura. GST adalah sumber pendapatan yang lebih stabil untuk Perbendaharaan. Jika dibandingkan dengan cukai harta yang tertakluk kepada turun naik pasaran hartanah dan korporat serta cukai pendapatan peribadi yang berbeza-beza dengan kitaran ekonomi. Hong Kong juga ketika ini dikatakan sedang mengkaji semula pelaksanaan GST. Cukai tidak langsung. pelaksanaan GST mungkin dilihat tidak kena pada masanya. daya saing sesebuah negara boleh dikekalkan. kerajaan Parti Progresif Konservatif pimpinan Perdana Menteri Brian Mulroney tumbang pada 1993 apabila memperkenalkan GST pada 1989. (5) Mengurangkan pergantungan kepada cukai langsung. Selain daripada mendatangkan hasil.

Rakyat juga bimbang pelaksanaan GST akan menyebabkan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan yang melambung tinggi. peranan peniaga hanyalah sebagai ejen cukai kepada kerajaan. Ini sememangnya berlaku di negaranegara yang mula melaksanakan dasar tersebut. mereka bakal dikenakan cukai secara tidak langsung yang dipindahkan kepada perkhidmatan dan barangan. Lebih malang. hampir kesemua rakyat Malaysia mengabdaian harga barangan pengguna akan meningkat sebanyak 4%. Gambaran-gambaran sebeginilah yang berlegar-legar di kalangan rakyat kebanyakan menyebabkan ramai yang masih belum faham mengenai GST. 12. Hakikatnya. Tetapi selepas pelaksanaan GST. pendidikan. Dalam situasi ini. kesihatan serta aktiviti-aktiviti yang berkaitan kebajikan dan keagamaan. Bukannya cukai perniagaan yang membolehkan kumpulan peniaga menaikkan harga barangan sesuka hati. Antaranya yang dijangkakan bebas GST ialah makanan. ia dimanipulasi pula oleh sesetengah pihak untuk menghentam kerajaan meskipun mereka mengetahui pelaksanaannya mampu memberi kelebihan kepada semua pihak.langsung menunjukkan pelaksanaan GST bukan mudah untuk diterima lebih-lebih lagi di kalangan rakyat. Dalam sistem percukaian yang digunakan ketika ini misalnya.0) KESIMPULAN Dalam mempertimbangkan kesan-kesan cukai barangan dan perkhidmatan di Malaysia. lebih-lebih lagi kepada golongan miskin. Berdasarkan artikel ” The Impacs of Goods and Services Tax ( GST ) on . hakikat itu mungkin satu bebanan berbanding dengan golongan kaya yang mendapat kelebihan kerana tidak lagi perlu membayar cukai yang tinggi serta beberapa cukai yang dikecualikan. golongan berpendapatan rendah tidak dikenakan cukai. Kenaikan harga barang dalam satu-satu masa pula lebih kepada barangan mewah. GST mengecualikan beberapa perkhidmatan dan barangan asas yang menjadi tanggungjawab kerajaan untuk disediakan kepada rakyat kebanyakan. Bagi rakyat berpendapatan rendah. Perlu juga untuk difahami bahawa cukai GST adalah cukai yang dikenakan ke atas pengguna dengan asas yang lebih meluas.

dipercayai kebanyakan responden akan lebih bijak dalam membuat pembelian apabila cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) dilaksanakan. apabila cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) dilaksanakan. Selain itu. kerajaan sepatutnya mempunyai alternatifalternatif lain untuk mengurangkan beban terhadap golongan sederhana dan bawahan seperti mengurangkan kadar cukai pendapatan atau menambahkan lagi golongan yang memperleh pengecualian cukai. orang awam akan mengandaikan bahawa perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) hanya akan memberikan keburukan sahaja kepada mereka berbanding kebaikan seperti kesan terhadap kenaikan harga barangan dan perkhidmatan. Ia dapat di lihat di negara-negara maju lain seperti United Kingdom (17. Kerajaan seharusnya menggalakkan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) menerusi media supaya orang awam bersedia untuk menghadapi kesan-kesan yang akan berlaku disebabakan perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ). berdasarkan kajian di dalam artikel tersebut. kajian ini menyatakan bahawa kebanyakan responden bimbang akan kuasa beli mereka terutama bagi golongan sederhana dan bahawan apabila berlaku peningkatan dalam harga barangan dan perkhdmatan. . pengenalan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) telah meningkatkan hasil cukai dan kecekapan mereka. Kebanyakan orang awam masih tidak yakin tentang bagaimana cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) akan dilaksanakan.5%) dan New Zealand (12. pelbagai kebaikan yang diperolehi berbanding keburukan. kerajaan seharusnya meyakinkan bahawa cukai barangan dan perkhidmatan ( GST )tidak akan menaikkan harga barangan dan perkhidmatan sewenangnya. Tetapi jika harga barangan dan perkhidmatan meningkat. Lantaran itu. Tambahan pula. disebabkan kekurang maklumat terhadap perlaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ). Selain itu. Pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan ( GST ) di Malaysia adalah untuk meningkat kecekapan sistem kutipan cukai kerana ia menjadi satu sumber utama pendapatan tidak langsung bagi kerajaan.5%15%).Middle Income Earnes in Malaysia”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful