RANCANGAN PELAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUAL TAHUN 2

MATAPELAJARAN : DUNIA SENI VISUAL MASA KELAS BIDANG : 60 MINIT : 2 BIJAK : MENGGAMBAR

TEMA DAN TAJUK : GOSOKKAN - OBJEK BUATAN MANUSIA (BUAHBUAHAN) Standard Pembelaja ran : 1.1 Persepti Estetik 1.1.1 unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.2 Prinsip Rekaan 1.1.2. 1 1.1.2. 2 1.2 Aplikasi Seni 1.2.1 media 1.2.1.1 al at 1.2.1.2 b ahan 1.2.2 proses dan teknik 1.2.2.1 Teknik gosokan 1.3 Ekspresi Kreatif 1.3.1 1.3.2 1.3.2 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.4.2

Objektif Pembelaja ran Aktiviti P&P

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P

: Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1) memilih dan memanipulasi permukaan berjalinan 2) mengaplikasikan proses dan teknik gosokkan 3) menggunakan bahasa seni visual : 1) guru menunjukkan contoh hasil menggambar menggunakan teknik gosokan kepada murid dengan bahasa seni visual dan mengedarkan bahan yang telah sedia dicetak(gambar buah-buahan) (EK1) 2) Guru menunjukkan cara dan teknik gosokan pada permukaan kasar.(EK4) 3) Guru menunjukkan teknik gunting dan tampal.(EK1, EK2, EK3) 4) Murid menghasilkan karya gosok.(EK5) : Kreativiti , keusahawanan, TMK dan nilai murni : 1) Contoh :gambar buahan 2) Media : daun , bahan konkrit,gunting, mounting board, gam dan lembaran gambar buah : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar buah-buahan teknik gosokan berdasarkan empat Standard Kandungan

5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang .Refleksi : 25 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.