P. 1
Kritikan Jurnal

Kritikan Jurnal

|Views: 918|Likes:
Published by usha_2024

More info:

Published by: usha_2024 on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

Kritikan Jurnal “Back to the Future: Directions for research in Teaching and Teacher Education Pam Grossman & Morva

McDonald American Education Research Journal March 2008, Vol 45, No. 1, pp.184-205

Abstrak Dalam artikel ini, penulis mengkaji dua bidang yang berbeza tetapi yang saling berkait rapat iaitu, penyelidikan tentang pengajaran dan penyelidikan tentang pendidikan guru. Walaupun pada asasnya ia sememangnya wujud daripada penyelidikan mengenai pengajaran, penyelidikan dalam pendidikan guru telah dibangunkan secara berasingan dari kedua-dua penyelidikan arus perdana terhadap pengajaran dan penyelidikan mengenai pendidikan tinggi dan pendidikan profesional. Penulis berhujah bahawa untuk penyelidikan dalam pendidikan guru untuk bergerak ke hadapan, ia mesti kembali dengan bidang ini untuk menangani kerumitan pengajaran kedua-dua sebagai amalan dan penyediaan guru-guru.

1.0 Kritikan Jurnal Selaras dengan pembangunan yang pesat pada masa kini terutamanya dalam bidang penyelidikan dan pembangunan pendidikan, kita seharusnya sentiasa berfikiran optimis tentang masa depan. Pada masa yang sama juga, tidak salah sama sekali untuk kita melihat semula sebagai mengingati sejarah bidang tersebut dan mengimbas kembali bagaimana ianya mempengaruhi tahap kita sekarang. Penyelidikan dan pembangunan yang berterusan dalam bidang pendidikan amatlah penting untuk memajukan sesebuah negara kerana bidang pendidikan merupakan saraf tunjang sesebuah negara dan hanya pendidikan sahaja boleh mewujudkan modal insan yang berkualiti dan berguna negara dan bangsa. Penyelidikan dalam pengajaran dan pendidikan guru amatlah penting dan saling berkaitan untuk membangunkan taraf pendidikan sesebuah negara.

1

Manakala mereka hanya boleh menggunakannya dalam negara sahaja jika mempelajari matapelajaran tersebut dalam Bahasa Melayu. sistem pendidikan masih menghadapi suatu masalah yang ketara iaitu kekekangan satu bahasa yang seragam untuk proses pengajaran dalam kelas untuk semua matapelajaran. Kementerian Pelajaran berpendapat bahawa program tersebut tidak berfaedah lagi kepada pelajar kita dan membuat keputusan untuk menghentikan secara beransuran dan dimansuhkan secara keseluruhan menjelang tahun 2021. penyelidikan tentang pendidikan guru memainkan peranan yang penting.Menurut penulis. berterusan dan menyeluruh. Demi mempercepatkan penambahbaikan prestasi pelajar secara berkesan. Saya amat menyokong pendapat beliau. Penulis juga berpendapat bahawa penyelidikan tentang pengajaran yang telah dijalankan selama ini adalah kurang tepat kerana hanya menumpukan perhatian terhadap tahap peningkatan pengetahuan guru tentang matapelajaran yang diajar di sekolah. saya amat menyokong dengan pengimplementasian Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris(PPSMI) di negara kita oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2003. berkemahiran serta cekap untuk 2 . Namun demikian. Penulis berpendapat bahawa satu bahasa yang seragam harus diwujudkan dan digunakan untuk melaksanakan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk semua matapelajaran. Ini adalah kerana walaupun tahap pengetahuan adalah penting untuk dikuasai oleh setiap orang guru. saya kurang bersetuju dengan pendapat beliau kerana sistem itu tidak begitu sesuai dengan sistem pendidikan di negara kita. kerajaan tidak akan hanya memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal tetapi akan lebih menumpukan kepada aspek yang memberi impak besar kepada prestasi pelajar seperti kualiti guru di sekolah. Di negara kita semua matapelajaran tidak dapat diajar dengan menggunakan satu bahasa yang seragam. Demi mewujudkan guru yang berpengetahuan. Contohnya terdapat banyak istilah penting dalam bahasa Inggeris untuk matapelajaran Matematik dan Sains. kemahiran dan teknik mengaplikasikan pengetahuan juga sama penting untuk guruguru. keadaan telah berubah sekarang. Namun demikian. Di sini. Pelajar juga boleh mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam Bahasa Inggeris secara global. Pelajar boleh menguasai keduadua matapelajaran tersebut dengan baik jika dipelajari dengan menggunakan medium Bahasa Inggeris yang juga merupakan bahasa antarabangsa. Keadaan ini amat menyedihkan tetapi masih akan berterusan walaupun telah menerima kritikan dan teguran daripada pihak ibubapa dan pelajar. Dengan ini.

mengaplikasikan teknik dan pengetahuan yang sedia ada dalam pelbagai situasi yang sesuai. sentiasa dipertingkatkan. Jabatan Pelajaran Negeri juga boleh menyelaras penempatan guru pelatih di sekolah yang layak melaksanakan program ini dan memantau pematuhan oleh guru pembimbing. Antaranya adalah dengan melanjutkan tempoh Kursus Perguruan Lepasan Ijazah daripada satu tahun kepada satu tahun setengah untuk meningkatkan pengalaman praktikum guru pelatih. penyelidikan harus dilaksanakan untuk memperkukuhkan lagi latihan perguruan. latihan dan pengalaman praktikum guru pelatih. Selain itu. hanya guru pelatih yang memperoleh pencapaian terbaik dan berkelayakan akan ditawarkan jawatan guru. seperti memanjangkan tempoh latihan praktikum. Dalam sistem persekolahan terbaik seperti di Finland dan New Zealand. Pelaksanaan latihan perguruan patut diperluaskan kepada universiti swasta berbanding hanya daripada IPG dan IPTA. Langkah ini akan meliberalisasikan sistem latihan guru dan beralih kepada ‘sistem terbuka’ bagi menambah sumber guru terlatih. Latihan praktikum kepada guru pelatih boleh dipertingkatkan dengan pelbagai cara. Melalui penyelidikan tentang pendidikan guru yang telah dilaksanakan. Dengan pertambahan ini. Jaminan pelantikan ini harus dihapuskan. dan meningkatkan kerjasama guru berpengalaman yang mempunyai kemahiran membimbing yang tinggi untuk menyelia guru pelatih. Dengan ini. Pendekatan ini akan meningkatkan persaingan di kalangan guru pelatih dan menambah baik kualiti sistem pendidikan secara keseluruhan. di negara kita guru pelatih IPG dan Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dijamin pelantikan sebagai guru tanpa mengambil kira prestasi mereka. Pada masa ini. kerajaan boleh mengambil langkah untuk meningkatkan kualiti dan ketekalan latihan praktikum kepada guru pelatih. Oleh itu. Menurut penulis. pendidikan perguruan terdiri daripada tiga konteks utama iaitu secara amnya pendidikan perguruan terpaksa akur sentiasa menuruti segala peraturan dan polisi pendidikan yang seringkali dipinda dan diubahsuai oleh kerajaan mengikut kesesuaian 3 . Guru berpengalaman boleh diberikan kursus pembimbing untuk meningkatkan kebolehan membimbing mereka. dari segi kualiti dan kuantiti. lebih ramai guru pelatih yang cemerlang dapat dilantik sebagai guru di sekolah rendah dan menengah. Program praktikum mestilah dijadikan sebahagian daripada penilaian prestasi sekolah dan guru pembimbing. Penghapusan jaminan pelantikan ini bertujuan memastikan penetapan keperluan kualiti minimum bagi guru baru. didapati bahawa pengalaman praktikum merupakan elemen penting dalam latihan perguruan kerana dapat memberi pengalaman pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah.

Keadaan ini hanya akan mewujudkan suatu ketidakseragaman dalam kualiti hasil output iaitu guru pelatih yang tamatkan latihan perguruan dalam tempoh yang berbeza. Walau bagaimanapun. pengiktirafan bersama. seperti pendidikan secara umum. Resolusi Politik isu-isu ini berbeza dari 4 . memerlukan teori yang dipertahankan yang meraikan sumbangannya kepada autonomi relatif individu dan sistem pendidikan fom kedua-dua pasaran dan tradisi. Hasilnya adalah bahawa sistem pendidikan kerap tertakluk kepada permintaan untuk menggabungkan inovasi teknikal dan ekonomi dalam satu tangan dengan pemuliharaan sosial dan budaya yang lain. pendidikan. dianggap sebagai satu isu 'kualiti': kualiti yang ditakrifkan sebagai 'kecekapan teknikal' dan 'diterima nilai-nilai'. silabus atau kandungan pelajaran bagi setiap daerah dan wilayah disediakan dan ditetapkan oleh jabatan pelajaran daerah masing-masing mengikut kesesuaian latar belakang pendidikan dan ekonomi penduduk di daerah tersebut. kebanyakan sistem sibuk dengan isu-isu pragmatik kemasukan dan tamat pengajian. Pada masa yang sama. program-program intensif juga seringkali terpaksa diubah mengikut polisi yang baru. Di bahagian ini. Tetapi keadaan itu tidak berlaku di Malaysia. hanya institusi pengajian tinggi sahaja boleh menggubal silabus pelajaran pendidikan guru dan ia sahaja berkuasa untuk menentukan kandungan pelajaran yang harus dipelajari semua guru pelatih di maktab. adalah hasil daripada peningkatan kebimbangan awam lebih ketersediaan dan kualiti pendidikan awam. Ini adalah kerana di luar negara. guru. kebanyakan maktab dan institusi pelajaran di luar negara menyediakan kandungan pelajaran yang hanya bersesuaian dengan keperluan daerah atau wilayah masing-masing. Pendidikan guru di bawah penelitian dalam hampir setiap negara. Melalui ini. Oleh yang demikian. Ketiga. maktab dan institusi pendidikan di seluruh negara menggunakan kandungan pelajaran yang seragam yang telah ditetapkan oleh Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. institusi pengajian tinggi memainkan peranan yang penting dalam mengimplementasikan pendidikan guru. akibatnya. Di Malaysia. panjang penyediaan. meningkatkan aliran idea dan rakyat di seluruh sempadan negara adalah menundukkan budaya tradisional kepada penelitian dan perbandingan.Kementerian Pelajaran Malaysia yang terkini. kebolehbandingan standard. kemudahalihan kelayakan dan pendidikan antara budaya. Peruntukan dan penyediaan guru-guru. Diapit di antara dua mekanisme stereng besar pasaran dan wang di satu pihak dan budaya dan tradisi di pihak yang lain. Pendidikan tersebut dilihat oleh kedua-dua individu dan negeri sebagai faktor penting dalam mendapatkan kelebihan kedudukan dalam ekonomi global yang semakin bersepadu dan berdaya saing. Kedua. sebagai pendidikan guru sendiri menjadi semakin global.

Setiap tahun. Bagi Kursus Perguruan Lepasan Ijazah pula. Profesion keguruan bertanggungjawab membentuk generasi pemimpin masa depan dan penting dalam membawa Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi. Ini gabungan isu-isu sosial dan prosedur asas perbahasan semasa dalam pendidikan guru dan memerlukan pembangunan teori yang dipertahankan pendidikan guru yang menyokong autonomi relatif pendidikan guru dari tekanan pasaran di satu pihak dan tradisi yang lain. Seterusnya pembangunan kerjaya iaitu melalui tawaran baru untuk guru. Kerajaan harus melancar dan melaksanakan suatu Tawaran Baru yang menyeluruh kepada semua guru bagi menjadikan profesion keguruan lebih menarik serta meningkatkan profil dan profesionalisme kerjaya ini. Pertama sekali dengan memberikan ganjaran kewangan.0% menjelang tahun 5 . Daripada permohonan kemasukan ke program latihan perguruan di IPG pada tahun 2010. hanya 3% pemohon mempunyai purata gred terkumpul 3.0. Di samping itu. Sebagai kerjaya elit. Syarat kemasukan yang ketat membantu meningkatkan imej profesion keguruan sebagai profesion yang hanya menerima calon terbaik. prospek kerjaya guru akan menjadi lebih menarik dengan peluang pembangunan profesionalisme yang lebih luas selain daripada peluang kenaikan pangkat yang lebih cepat kepada guru yang cemerlang. Di Republik Korea dan Finland pula. hanya 7% mendapat 7A dan ke atas dalam SPM.5 dan ke atas daripada 4.000 orang ditempatkan di sekolah. kelayakan untuk memohon program latihan perguruan hanya terhad kepada 10% dan 15% siswazah terbaik daripada setiap kohort. Profesion ini sebenarnya merupakan antara profesion awam yang menyediakan gaji permulaan yang tinggi. Ramai pemohon tidak mempunyai sikap dan aptitud yang sesuai untuk menjadi guru. kerajaan harus mempertingkatkan kadar guru berijazah di sekolah menengah daripada 89. Kerajaan boleh menjadikan profesion keguruan sebagai kerjaya pilihan dengan menekankan empat perkara berikut. KPM menerima lebih 175. Kemudian dengan menjadikan professional perguruan sebagai suatu professional yang berprestij.000 permohonan untuk menyertai profesion keguruan dan 20. Hanya calon cemerlang akan diterima dalam profesion ini dan pembangunan nusa bangsa.satu negeri ke negeri dan dalam beberapa kes yang ketara dipengaruhi ke arah penswastaan oleh pertubuhan-pertubuhan antara kerajaan. Ini menunjukkan profesion keguruan bukanlah pilihan calon cemerlang. Profesion keguruan di Australia atau Singapura sentiasa menjadi pilihan utama siswazah. profesion keguruan akan menggunakan kriteria pemilihan dan proses penilaian yang ketat.4% dalam tahun 2009 kepada 90.

Satu 6 . meningkatkan pembangunan profesional berterusan (CPD) secara sistematik kepada semua guru dan kaedah pengurusan prestasi baru yang mantap. pada kebiasaannya guru mengambil masa selama 10 tahun untuk dinaikkan daripada gred permulaan ke gred jawatan yang seterusnya. kadar ini harus ditingkatkan daripada 28% dalam tahun 2009 kepada 60% menjelang tahun 2015. Modul CPD yang bersesuaian mengikut keperluan dirangka untuk setiap gred jawatan bagi melengkapkan guru dengan peranan baru selepas kenaikan pangkat. keupayaan sebenar pengajaran atau kecekapan utama yang diperlukan dalam profesion keguruan. tiada pendekatan yang sistematik berkaitan CPD dalam sistem pendidikan. Modul ini memberi lebih fokus kepada peluang pembelajaran di sekolah. Skor penilaian untuk guru akanmenjadi lebih bermakna sekiranya ia dapat mengukur prestasi sebenar guru. Laluan cepat untuk kenaikan pangkat secara automatik akan diberi kepada semua guru tanpa mengira tempoh perkhidmatan dan keperluan memajukan permohonan. Kaedah ini tidak mengambil kira prestasi pelajar. Pembangunan profesional yang berterusan yang bersesuaian bagi menyokong Pembangunan Keupayaan dan Kemajuan Kerjaya Latihan yang berfokus kepada bidang tugas baru berdasarkan kenaikan pangkat dan memberi penambahbaikan kepada kebolehan pengajaran akan memberi faedah kepada guru. pengajian jarak jauh dan aktiviti bimbingan akan membolehkan guru membuat pilihan terbaik untuk pembangunan kerjaya mereka tanpa mengganggu pengajaran dan pembelajaran. pergerakan gred yang lebih cepat berasaskan kompetensi dan prestasi akan dilaksanakan. Bagi sekolah rendah pula. Kaedah penilaian semasa ke atas guru adalah sama dengan penilaian penjawat awam yang lain. Mengikut dasar kenaikan pangkat berasaskan tempoh perkhidmatan. Melalui inisiatif Tawaran Baru. kurang subjektif dan berasaskan bukti. Sepanjang 30 tahun perkhidmatan. Kemajuan kerjaya yang perlahan merupakan antara sebab utama siswazah di Malaysia tidak memilih kerjaya perguruan. Sistem laluan kerjaya baru dijangka bermula pada tahun 2011 dan dilaksana sepenuhnya menjelang tahun 2015. Pendekatan ini juga membolehkan lebih ramai guru berpeluang mencapai gred yang lebih tinggi dalam masa yang singkat dan dengan ini boleh membimbing guru baru lebih awal. Tawaran Baru boleh dicadangkan untuk mengandungi tiga elemen: iaitu peluang kenaikan pangkat yang cepat berdasarkan kecekapan dan prestasi. Pendekatan CPD yang menyeluruh akan dilaksana pada tahun 2011 dan mengandungi elemen berikut.2015. pengajian pasca siswazah. kebanyakan guru menikmati hanya satu atau dua kali kenaikan pangkat sahaja. Kemajuan kerjaya yang cepat untuk guru berprestasi tinggi adalah penentu untuk menjadikan profesion keguruan lebih menarik terutama kepada calon guru yang berpotensi tinggi. Pelbagai modul CPD seperti kursus latihan formal. Pada masa ini.

warga pendidik adalah golongan di 7 . Kita tentu pernah mendengar kenyataan bahawa kecemerlangan seseorang guru tidak terbatas pada kebolehannya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran ( P & P ) dengan baik tetapi juga pada kualiti peribadinya yang tinggi kerana guru diharapkan mempamerkan peribadi contoh kepada pelajarnya. nilai profesional. Pembinaan modal insan adalah teras kepada kejayaan bangsa dan negara. Dengan perkataan lain. Ia merangkumi proses lengkap membentuk tenaga kerja manusia yang berilmu. Seorang ahli akademik . berani mencuba sesuatu yang baru. Bagi mencapai agenda negara itu. hidup mati sesebuah negara sememangnya bergantung kepada modal insannya. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. berkemahiran. aktiviti di luar kelas dan sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.pendekatan baru yang selari dengan amalan di sekolah berprestasi tinggi akan dilaksana pada tahun 2011 untuk memastikan penilaian dibuat secara tekal. Selari dengan aspirasi negara dan hasrat Perdana Menteri. Monique Jerome Forget. Dalam hal ini. Sejauh mana kejayaan kita membina generasi yang berminda kritis. berjiwa penyelidikan dan pembangunan. pendidikan menjadi wahana utama. Oleh itu. pernah menulis dalam artikelnya Investing in Human Capital ( Policy Options ) mengenai peri pentingnya modal insan sebagai elemen teras pembangunan negara kerana kegagalan menjana modal insan boleh merencatkan banyak lagi potensi pertumbuhan yang mampu dicapai sesebuah negara. membina prestasi serta memiliki merit hingga dapat bersaing dan bertanding pada peringkat antarabangsa. berdaya saing dan berdaya tahan. Pendekatan ini akan mengandungi instrumen baru bagi menilai guru yang menggunakan kombinasi berwajaran beberapa aspek utama seperti penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran. ketinggian kualiti peribadi guru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masa depan. Strategi pembangunan insan atau sumber manusia seperti disarankan dalam RMK-9 seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan holistik. kreatif dan inovatif serta memiliki kualiti peribadi yang unggul menjadi faktor penentu sama ada negara mampu bersaing dengan negara lain atau tidak. pembinaan modal insan turut menjadi teras dalam Rancangan Malaysia Kesembilan ( RMK-9 ). berakhlak. objektif dan dapat memupuk budaya cemerlang di sekolah. yang meletakkan usaha membina budaya baru iaitu berani berlumba. Sebab itulah kerajaan melabur secara besar-besaran dalam bidang pendidikan supaya mampu menghasilkan nilai tambah kepada negara dalam jangka panjang.

Namun terdapat pengkaji yang berminat terhadap pendekatan Shulman(1987) dan Grossman(1990)yang lebih menekankan aspek PPK dalam konteks gabungan olahan pengetahuan kandungan dengan pengetahuan pedagogi semasa proses pengajaran di dalam bilik darjah. Pengetahuan guru juga berkembang berasaskan pengetahuan pedagogi dan interaksi dalam bilik darjah dengan pengetahuan isi kandungan subjek dan murid dalam bilik darjah. amatlah wajar untuk menjalankan satu kajian seragam yang merangkumi kedua-dua bidang tersebut dengan menggunakan satu bahasa yang seragam seperti yang disarankan oleh penulis jurnal yang telah dikritik. Oleh itu. Ramai sarjana lebih berminat untuk mengkaji aspek hubungan antara pengetahuan kandungan subjek dalam sesuatu sesi pengajaran. Kesimpulan Secara keseluruhannya.(Claire H Major & Betsy Palmer 2006). gemilang dan terbilang. Oleh itu kajian perlu dilakukan dalam konteks perancangan guru. Interaksi komponen 8 . interaksi guru dalam bilik darjah. komited dan berdedikasi perlu diteruskan manakala hal ehwal kebajikan mereka perlu dipelihara sejajar dengan keyakinan dan kepercayaan kerajaan bahawa pendidikan adalah wadah pembinaan modal insan yang berkesan. Semua yang disarankan adalah cadangan semata-mata. teknologi dan bangunan tidak mungkin sempurna jika tidak ditunjangi dengan modal insan. Penyelidikan haruslah dilaksanakan untuk menguji keberkesanan setiap cadangan yang diberikan. Menurut Helen (2006) pula pengetahuan pedagogical kandungan(PPK) melibatkan aspek yang khusus dalam pengajaran iaitu strategi pengajaran. Semua cadangan-cadangan yang telah disarankan di atas untuk memajukan pendidikan perguruan di Malaysia tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya penyelidik dan penyelidikan. pengetahuan tentang cara murid berfikir dan penjelasan terhadap prosedur pengetahuan dan kaedah penyelesaian masalah pembelajaran. Oleh yang demikian. Oleh itu. konsep pendemokrasian yang memberi peluang adil dan sama rata kepada semua rakyat mendapatkan pendidikan berkualiti wajar diteliti dan diberi perhatian. usaha melahirkan warga pendidik yang berkualiti. Modal lain seperti wang. kedua-dua bidang ini saling berkaitan. saya berpendapat bahawa penyelidikan dan kajian tentang pengajaran dan pendidikan perguruan haruslah sentiasa dilaksanakan secara berterusan. penjelasan guru dan sebagainya untuk mendapatkan suatu gambaran yang menyeluruh. Sepertimana yang kita semua arif.barisan paling hadapan dalam usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang.

Perubahan yang disarankan ialah dari segi mengubahsuai amalan secara berperingkat berasaskan data yang telah dikutip. Kajian Tindakan yang bertujuan untuk menangani pelbagai masalah P&P lebih menepati matlamat untuk membimbing murid mencapai tahap cemerlang dalam pendidikan. Dalam usaha untuk memahami proses P&P pula. Kajian Tindakan adalah satu langkah berterusan oleh guru untuk menilai dan mengesan keberkesanan amalan sendiri. Melalui pelaksanaan kajian berulang kali dalam jangka waktu yang panjang.pengetahuan guru ini menghasilkan pengetahuan yang unik iaitu pengetahuan pedagogikal kandungan. Guru bukan sahaja memainkan peranan sebagai penyelidik tetapi beliau juga adalah pihak yang dikaji. Sebagai penyelidik guru mengumpul dan menganalisis data. mencadangkan aktiviti P&P serta melaksanakan sendiri aktiviti tersebut. guru berpeluang untuk mencuba berbagai-bagai idea. Berasaskan pertimbangan itu juga amalan menyelidik menggunakan pendekatan Kajian Tindakan wajar dilakukan berterusan supaya sebarang masalah pembelajaran yang timbul dapat ditangani serta dikesan seawal mungkin iaitu sebelum ia menjadi terlalu rumit untuk ditangani. Pendekatan atau bahan P&P yang dianggap baik boleh digunakan untuk menangani sebarang masalah pembelajaran yang dikaji. Berasaskan pertimbangan itu. 9 . Menurut guru-guru yang terlibat dalam program itu. Melalui proses "cuba-cuba" kemahiran menjalankan kajian meningkat dan keberkesanan pengajaran juga turut meningkat. serta drastik atau mengubah amalan kepada sesuatu keadaan yang asing. Perubahan amalan yang disarankan bukanlah perubahan secara mendadak. Kajian Tindakan sebagai pendekatan pengajaran untuk mencapai matlamat pendidikan terbukti berkesan apabila dilaksanakan dalamjangka waktu yang panjang. Melalui langkah-langkah mengesan dan menilai itu data dikumpul untuk dijadikan panduan mengubahsuai amalan lalu supaya keberkesanan amalan mengajar seterusnya dapat dipertingkatkan. 'Program For Enhancing Effective Learning" (PEEL) iaitu program penyelidikan di sekolah melalui Kajian Tindakan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah di Victoria.(Shulman 1987).Kajian Tindakan menyarankan supaya guru mengubah amalan mengajar. Di sekolah murid menghadapi pelbagai masalah pembelajaran. langkah-langkah kajian ditumpukan untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti P&P bukan untuk menentukan atau mengenalpasti sama ada sesuatu langkah lebih baik atau berkesan daripada yang lain. Australia.

Seperti yang dinyatakan dalam Wawasan 2020 (Mahathir 2001). pendidikan merupakan agenda penting yang akan memenuhi aspirasi menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjadi realiti. Ini adalah untuk megenalpasti kebaikan dan kelemahan yang wujud dalam model latihan perguruan yang disediakan. INPUT PROSES OUTPUT PENGAMBIL MODEL LATIHAN KUALITI GURU RAJAH 1. Kekuatan dan kemajuan sesebuah negara banyak bergantung kepada sistem pendidikan yang baik dan berkesan.Oleh sebab itu kajian tindakan diamalkan sebagai pendekatan pengajaran seharian di bilik darjah dan amalan penyelidikan ini diteruskan tahun demi tahun. sikap dan motivasi yang tinggi terhadap kerjaya perguruan serta kemahiran yang tinggi dalam aspek pengajaran dan pembelajaran seperti Rajah 1. Model latihan guru Oleh yang demikian. Proses pendidikan dan latihan guru haruslah menentukan calon guru mempunyai minat. penyelidikan juga harus dilaksanakan ke atas kumpulan guru pelatih yang bakal menjadi guru di sekolah untuk menguji tahap keberkesanan latihan perguruan yang diberikan kepada mereka sepanjang mereka berada di Institut Perguruan. 10 . kita mestilah mempunyai guru-guru yang berkualiti dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menrealisasikan wawasan tersebut. Justeru. manakala kekuatan sesebuah sistem pendidikan itu bergantung kepada guru yang berkualiti.

M. 176-216. Zevenbergen. 139-146). In P. Grossman. Lankford. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum.. Chinnappan (Eds. H. R. Ee Ah Meng. Cochran-Smith & K. 9. 1994.: American Educational Research Association. In M. cultures and learning spaces (Proceedings of the 29th annual conference of the MathematicsEducation Research Group of Australasia. H. Pham.. (2006).htm 11 . (2006). Sydney: MERGA. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan kini dan arah yang dituju”. pp. 4.. & M. & Baker. Grootenboer. 5. Amir Hasan Dawi. 8. Zeichner (Eds. (2006)..Rujukan 1.net/meeting/am2003/call03/divisions. & Wyckoff. Boyd.. J. C. Penteorian sosiologi dan pendidikan. J. P. L. P. 155-166. Tanjung Malim : Quantum Books. Johor Bharu 6-8 Disember. P. Chick. Journal of Teacher Education. Loeb. Michelli. 57(2). H. & Wyckoff. Education Finance and Policy 1(2).). Lankford.Identities.. Research on pedagogikal approaches in teacher education. KONPEN V. 1980. L. (2005). Probing teachers’ pedagogikal content knowledge: Lessons from the case of the subtraction algorithm.. How changes in entry requirements alter the teacher workforce and affect student achievement. S. 6. S. 3.. N.. D. Grossman.). T. Review of research in teacher education. Awang Had Salleh.. Cecilia Braslavsky(2002). Kuala Lumpur : Fajar Bakti. http://www. 2002. Grossman. Washington D. 7. D. 2. Loeb.aera. Boyd. Current Teacher Education From The Perspective of the emands Of Currucular Change. Complex by design: Investigating pathways into teaching in New York City Schools.

Higher Education: The International Journal of Higher Education and Educational Planning. Pam Grossman & Morva McDonald(2008). 1998. Mok Soon Sang.10. sistem dan falsafah. Betsy (2006). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman. L.au/studentlearning/teachingresources/science/scicontinuum/ default. 17. Pendidikan di Malaysia : sejarah. S. Usaha untuk meningkat profesion keguruan. v51 n4 p619-647 Jun 2006 12.vic. Vol 45. American Education Research Journal March 2008.gov. www.education. Sufean Hussin. No. S. Policy perspectives in Teacher Education: Critique & Documentation. 1987: 1-22. 1995. Quality Teaching and Teacher Education: A Kaleidoscope of Notions Journal of Teacher Education September/October 2011 62: 331-338 16.. NCTE: National Council for Teacher Education (India). “Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. 1. New Delhi 14. 1996. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. “Back to the Future: Directions for research in Teaching and Teacher Education. Palmer.peelweb. 18.184-205 15. http://www.org. UTM. Johor. Reshaping Teaching and Learning: The Transformation of Faculty Pedagogikal Content Knowledge. Subramaniam. (1987). Recommendations of various commissions and committees on teacher education. Shulman. Claire H.” Harvard Educational Review Feb. 13. Paper presented at the National Seminar on Teacher Education. 1993. Malaysia at 18-19 December. 12 . Pendidikan di Malaysia. pp.htm 11. Major. 19.

13 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->