P. 1
Kritikan Jurnal

Kritikan Jurnal

|Views: 943|Likes:
Published by usha_2024

More info:

Published by: usha_2024 on Nov 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

Kritikan Jurnal “Back to the Future: Directions for research in Teaching and Teacher Education Pam Grossman & Morva

McDonald American Education Research Journal March 2008, Vol 45, No. 1, pp.184-205

Abstrak Dalam artikel ini, penulis mengkaji dua bidang yang berbeza tetapi yang saling berkait rapat iaitu, penyelidikan tentang pengajaran dan penyelidikan tentang pendidikan guru. Walaupun pada asasnya ia sememangnya wujud daripada penyelidikan mengenai pengajaran, penyelidikan dalam pendidikan guru telah dibangunkan secara berasingan dari kedua-dua penyelidikan arus perdana terhadap pengajaran dan penyelidikan mengenai pendidikan tinggi dan pendidikan profesional. Penulis berhujah bahawa untuk penyelidikan dalam pendidikan guru untuk bergerak ke hadapan, ia mesti kembali dengan bidang ini untuk menangani kerumitan pengajaran kedua-dua sebagai amalan dan penyediaan guru-guru.

1.0 Kritikan Jurnal Selaras dengan pembangunan yang pesat pada masa kini terutamanya dalam bidang penyelidikan dan pembangunan pendidikan, kita seharusnya sentiasa berfikiran optimis tentang masa depan. Pada masa yang sama juga, tidak salah sama sekali untuk kita melihat semula sebagai mengingati sejarah bidang tersebut dan mengimbas kembali bagaimana ianya mempengaruhi tahap kita sekarang. Penyelidikan dan pembangunan yang berterusan dalam bidang pendidikan amatlah penting untuk memajukan sesebuah negara kerana bidang pendidikan merupakan saraf tunjang sesebuah negara dan hanya pendidikan sahaja boleh mewujudkan modal insan yang berkualiti dan berguna negara dan bangsa. Penyelidikan dalam pengajaran dan pendidikan guru amatlah penting dan saling berkaitan untuk membangunkan taraf pendidikan sesebuah negara.

1

kemahiran dan teknik mengaplikasikan pengetahuan juga sama penting untuk guruguru. Manakala mereka hanya boleh menggunakannya dalam negara sahaja jika mempelajari matapelajaran tersebut dalam Bahasa Melayu. berkemahiran serta cekap untuk 2 . Demi mempercepatkan penambahbaikan prestasi pelajar secara berkesan. Pelajar boleh menguasai keduadua matapelajaran tersebut dengan baik jika dipelajari dengan menggunakan medium Bahasa Inggeris yang juga merupakan bahasa antarabangsa. berterusan dan menyeluruh. saya kurang bersetuju dengan pendapat beliau kerana sistem itu tidak begitu sesuai dengan sistem pendidikan di negara kita. Penulis berpendapat bahawa satu bahasa yang seragam harus diwujudkan dan digunakan untuk melaksanakan proses pengajaran dalam bilik darjah untuk semua matapelajaran. Demi mewujudkan guru yang berpengetahuan. Ini adalah kerana walaupun tahap pengetahuan adalah penting untuk dikuasai oleh setiap orang guru. Di sini. Namun demikian. Di negara kita semua matapelajaran tidak dapat diajar dengan menggunakan satu bahasa yang seragam.Menurut penulis. sistem pendidikan masih menghadapi suatu masalah yang ketara iaitu kekekangan satu bahasa yang seragam untuk proses pengajaran dalam kelas untuk semua matapelajaran. Saya amat menyokong pendapat beliau. Kementerian Pelajaran berpendapat bahawa program tersebut tidak berfaedah lagi kepada pelajar kita dan membuat keputusan untuk menghentikan secara beransuran dan dimansuhkan secara keseluruhan menjelang tahun 2021. Dengan ini. Contohnya terdapat banyak istilah penting dalam bahasa Inggeris untuk matapelajaran Matematik dan Sains. kerajaan tidak akan hanya memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal tetapi akan lebih menumpukan kepada aspek yang memberi impak besar kepada prestasi pelajar seperti kualiti guru di sekolah. keadaan telah berubah sekarang. penyelidikan tentang pendidikan guru memainkan peranan yang penting. Pelajar juga boleh mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan yang dipelajari dalam Bahasa Inggeris secara global. Namun demikian. Penulis juga berpendapat bahawa penyelidikan tentang pengajaran yang telah dijalankan selama ini adalah kurang tepat kerana hanya menumpukan perhatian terhadap tahap peningkatan pengetahuan guru tentang matapelajaran yang diajar di sekolah. Keadaan ini amat menyedihkan tetapi masih akan berterusan walaupun telah menerima kritikan dan teguran daripada pihak ibubapa dan pelajar. saya amat menyokong dengan pengimplementasian Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris(PPSMI) di negara kita oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2003.

Dengan ini. Antaranya adalah dengan melanjutkan tempoh Kursus Perguruan Lepasan Ijazah daripada satu tahun kepada satu tahun setengah untuk meningkatkan pengalaman praktikum guru pelatih. seperti memanjangkan tempoh latihan praktikum. didapati bahawa pengalaman praktikum merupakan elemen penting dalam latihan perguruan kerana dapat memberi pengalaman pengajaran dan pembelajaran sebenar di bilik darjah. Program praktikum mestilah dijadikan sebahagian daripada penilaian prestasi sekolah dan guru pembimbing.mengaplikasikan teknik dan pengetahuan yang sedia ada dalam pelbagai situasi yang sesuai. kerajaan boleh mengambil langkah untuk meningkatkan kualiti dan ketekalan latihan praktikum kepada guru pelatih. Guru berpengalaman boleh diberikan kursus pembimbing untuk meningkatkan kebolehan membimbing mereka. sentiasa dipertingkatkan. hanya guru pelatih yang memperoleh pencapaian terbaik dan berkelayakan akan ditawarkan jawatan guru. dan meningkatkan kerjasama guru berpengalaman yang mempunyai kemahiran membimbing yang tinggi untuk menyelia guru pelatih. dari segi kualiti dan kuantiti. Menurut penulis. Pada masa ini. pendidikan perguruan terdiri daripada tiga konteks utama iaitu secara amnya pendidikan perguruan terpaksa akur sentiasa menuruti segala peraturan dan polisi pendidikan yang seringkali dipinda dan diubahsuai oleh kerajaan mengikut kesesuaian 3 . Latihan praktikum kepada guru pelatih boleh dipertingkatkan dengan pelbagai cara. Dalam sistem persekolahan terbaik seperti di Finland dan New Zealand. Melalui penyelidikan tentang pendidikan guru yang telah dilaksanakan. Langkah ini akan meliberalisasikan sistem latihan guru dan beralih kepada ‘sistem terbuka’ bagi menambah sumber guru terlatih. Pelaksanaan latihan perguruan patut diperluaskan kepada universiti swasta berbanding hanya daripada IPG dan IPTA. penyelidikan harus dilaksanakan untuk memperkukuhkan lagi latihan perguruan. Jabatan Pelajaran Negeri juga boleh menyelaras penempatan guru pelatih di sekolah yang layak melaksanakan program ini dan memantau pematuhan oleh guru pembimbing. Dengan pertambahan ini. lebih ramai guru pelatih yang cemerlang dapat dilantik sebagai guru di sekolah rendah dan menengah. di negara kita guru pelatih IPG dan Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA) dijamin pelantikan sebagai guru tanpa mengambil kira prestasi mereka. Penghapusan jaminan pelantikan ini bertujuan memastikan penetapan keperluan kualiti minimum bagi guru baru. Jaminan pelantikan ini harus dihapuskan. latihan dan pengalaman praktikum guru pelatih. Selain itu. Pendekatan ini akan meningkatkan persaingan di kalangan guru pelatih dan menambah baik kualiti sistem pendidikan secara keseluruhan. Oleh itu.

Ini adalah kerana di luar negara. Walau bagaimanapun. maktab dan institusi pendidikan di seluruh negara menggunakan kandungan pelajaran yang seragam yang telah ditetapkan oleh Institusi Pengajian Tinggi Malaysia. Di Malaysia. institusi pengajian tinggi memainkan peranan yang penting dalam mengimplementasikan pendidikan guru. Hasilnya adalah bahawa sistem pendidikan kerap tertakluk kepada permintaan untuk menggabungkan inovasi teknikal dan ekonomi dalam satu tangan dengan pemuliharaan sosial dan budaya yang lain. pengiktirafan bersama. seperti pendidikan secara umum. hanya institusi pengajian tinggi sahaja boleh menggubal silabus pelajaran pendidikan guru dan ia sahaja berkuasa untuk menentukan kandungan pelajaran yang harus dipelajari semua guru pelatih di maktab. Tetapi keadaan itu tidak berlaku di Malaysia. kebanyakan maktab dan institusi pelajaran di luar negara menyediakan kandungan pelajaran yang hanya bersesuaian dengan keperluan daerah atau wilayah masing-masing. panjang penyediaan. program-program intensif juga seringkali terpaksa diubah mengikut polisi yang baru.Kementerian Pelajaran Malaysia yang terkini. kebolehbandingan standard. memerlukan teori yang dipertahankan yang meraikan sumbangannya kepada autonomi relatif individu dan sistem pendidikan fom kedua-dua pasaran dan tradisi. kebanyakan sistem sibuk dengan isu-isu pragmatik kemasukan dan tamat pengajian. adalah hasil daripada peningkatan kebimbangan awam lebih ketersediaan dan kualiti pendidikan awam. Diapit di antara dua mekanisme stereng besar pasaran dan wang di satu pihak dan budaya dan tradisi di pihak yang lain. Ketiga. akibatnya. dianggap sebagai satu isu 'kualiti': kualiti yang ditakrifkan sebagai 'kecekapan teknikal' dan 'diterima nilai-nilai'. Peruntukan dan penyediaan guru-guru. Pendidikan tersebut dilihat oleh kedua-dua individu dan negeri sebagai faktor penting dalam mendapatkan kelebihan kedudukan dalam ekonomi global yang semakin bersepadu dan berdaya saing. guru. sebagai pendidikan guru sendiri menjadi semakin global. kemudahalihan kelayakan dan pendidikan antara budaya. Keadaan ini hanya akan mewujudkan suatu ketidakseragaman dalam kualiti hasil output iaitu guru pelatih yang tamatkan latihan perguruan dalam tempoh yang berbeza. meningkatkan aliran idea dan rakyat di seluruh sempadan negara adalah menundukkan budaya tradisional kepada penelitian dan perbandingan. Kedua. Pada masa yang sama. pendidikan. Melalui ini. Pendidikan guru di bawah penelitian dalam hampir setiap negara. Di bahagian ini. Oleh yang demikian. Resolusi Politik isu-isu ini berbeza dari 4 . silabus atau kandungan pelajaran bagi setiap daerah dan wilayah disediakan dan ditetapkan oleh jabatan pelajaran daerah masing-masing mengikut kesesuaian latar belakang pendidikan dan ekonomi penduduk di daerah tersebut.

Sebagai kerjaya elit.0.000 permohonan untuk menyertai profesion keguruan dan 20.satu negeri ke negeri dan dalam beberapa kes yang ketara dipengaruhi ke arah penswastaan oleh pertubuhan-pertubuhan antara kerajaan. profesion keguruan akan menggunakan kriteria pemilihan dan proses penilaian yang ketat. prospek kerjaya guru akan menjadi lebih menarik dengan peluang pembangunan profesionalisme yang lebih luas selain daripada peluang kenaikan pangkat yang lebih cepat kepada guru yang cemerlang. Ini gabungan isu-isu sosial dan prosedur asas perbahasan semasa dalam pendidikan guru dan memerlukan pembangunan teori yang dipertahankan pendidikan guru yang menyokong autonomi relatif pendidikan guru dari tekanan pasaran di satu pihak dan tradisi yang lain. Kemudian dengan menjadikan professional perguruan sebagai suatu professional yang berprestij. Seterusnya pembangunan kerjaya iaitu melalui tawaran baru untuk guru.0% menjelang tahun 5 . Syarat kemasukan yang ketat membantu meningkatkan imej profesion keguruan sebagai profesion yang hanya menerima calon terbaik. Daripada permohonan kemasukan ke program latihan perguruan di IPG pada tahun 2010. Profesion keguruan di Australia atau Singapura sentiasa menjadi pilihan utama siswazah. Di samping itu.000 orang ditempatkan di sekolah. Bagi Kursus Perguruan Lepasan Ijazah pula. Ramai pemohon tidak mempunyai sikap dan aptitud yang sesuai untuk menjadi guru.4% dalam tahun 2009 kepada 90. Kerajaan harus melancar dan melaksanakan suatu Tawaran Baru yang menyeluruh kepada semua guru bagi menjadikan profesion keguruan lebih menarik serta meningkatkan profil dan profesionalisme kerjaya ini. kerajaan harus mempertingkatkan kadar guru berijazah di sekolah menengah daripada 89. Ini menunjukkan profesion keguruan bukanlah pilihan calon cemerlang. Pertama sekali dengan memberikan ganjaran kewangan. Kerajaan boleh menjadikan profesion keguruan sebagai kerjaya pilihan dengan menekankan empat perkara berikut. KPM menerima lebih 175. Setiap tahun.5 dan ke atas daripada 4. hanya 3% pemohon mempunyai purata gred terkumpul 3. kelayakan untuk memohon program latihan perguruan hanya terhad kepada 10% dan 15% siswazah terbaik daripada setiap kohort. hanya 7% mendapat 7A dan ke atas dalam SPM. Profesion ini sebenarnya merupakan antara profesion awam yang menyediakan gaji permulaan yang tinggi. Hanya calon cemerlang akan diterima dalam profesion ini dan pembangunan nusa bangsa. Profesion keguruan bertanggungjawab membentuk generasi pemimpin masa depan dan penting dalam membawa Malaysia menjadi negara berpendapatan tinggi. Di Republik Korea dan Finland pula.

Modul ini memberi lebih fokus kepada peluang pembelajaran di sekolah. pergerakan gred yang lebih cepat berasaskan kompetensi dan prestasi akan dilaksanakan. Kaedah ini tidak mengambil kira prestasi pelajar. Pendekatan ini juga membolehkan lebih ramai guru berpeluang mencapai gred yang lebih tinggi dalam masa yang singkat dan dengan ini boleh membimbing guru baru lebih awal. Tawaran Baru boleh dicadangkan untuk mengandungi tiga elemen: iaitu peluang kenaikan pangkat yang cepat berdasarkan kecekapan dan prestasi. Melalui inisiatif Tawaran Baru. pada kebiasaannya guru mengambil masa selama 10 tahun untuk dinaikkan daripada gred permulaan ke gred jawatan yang seterusnya. Sepanjang 30 tahun perkhidmatan. Kaedah penilaian semasa ke atas guru adalah sama dengan penilaian penjawat awam yang lain. kurang subjektif dan berasaskan bukti. Kemajuan kerjaya yang cepat untuk guru berprestasi tinggi adalah penentu untuk menjadikan profesion keguruan lebih menarik terutama kepada calon guru yang berpotensi tinggi. Satu 6 . keupayaan sebenar pengajaran atau kecekapan utama yang diperlukan dalam profesion keguruan. Pada masa ini. tiada pendekatan yang sistematik berkaitan CPD dalam sistem pendidikan. pengajian jarak jauh dan aktiviti bimbingan akan membolehkan guru membuat pilihan terbaik untuk pembangunan kerjaya mereka tanpa mengganggu pengajaran dan pembelajaran. pengajian pasca siswazah. Laluan cepat untuk kenaikan pangkat secara automatik akan diberi kepada semua guru tanpa mengira tempoh perkhidmatan dan keperluan memajukan permohonan. kadar ini harus ditingkatkan daripada 28% dalam tahun 2009 kepada 60% menjelang tahun 2015. Pelbagai modul CPD seperti kursus latihan formal. Bagi sekolah rendah pula.2015. Sistem laluan kerjaya baru dijangka bermula pada tahun 2011 dan dilaksana sepenuhnya menjelang tahun 2015. Pembangunan profesional yang berterusan yang bersesuaian bagi menyokong Pembangunan Keupayaan dan Kemajuan Kerjaya Latihan yang berfokus kepada bidang tugas baru berdasarkan kenaikan pangkat dan memberi penambahbaikan kepada kebolehan pengajaran akan memberi faedah kepada guru. Modul CPD yang bersesuaian mengikut keperluan dirangka untuk setiap gred jawatan bagi melengkapkan guru dengan peranan baru selepas kenaikan pangkat. meningkatkan pembangunan profesional berterusan (CPD) secara sistematik kepada semua guru dan kaedah pengurusan prestasi baru yang mantap. Kemajuan kerjaya yang perlahan merupakan antara sebab utama siswazah di Malaysia tidak memilih kerjaya perguruan. Mengikut dasar kenaikan pangkat berasaskan tempoh perkhidmatan. Pendekatan CPD yang menyeluruh akan dilaksana pada tahun 2011 dan mengandungi elemen berikut. Skor penilaian untuk guru akanmenjadi lebih bermakna sekiranya ia dapat mengukur prestasi sebenar guru. kebanyakan guru menikmati hanya satu atau dua kali kenaikan pangkat sahaja.

yang meletakkan usaha membina budaya baru iaitu berani berlumba. berjiwa penyelidikan dan pembangunan. berkemahiran. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. warga pendidik adalah golongan di 7 . objektif dan dapat memupuk budaya cemerlang di sekolah. aktiviti di luar kelas dan sumbangan kepada sekolah dan masyarakat. membina prestasi serta memiliki merit hingga dapat bersaing dan bertanding pada peringkat antarabangsa. berdaya saing dan berdaya tahan. Pembinaan modal insan adalah teras kepada kejayaan bangsa dan negara. Strategi pembangunan insan atau sumber manusia seperti disarankan dalam RMK-9 seharusnya dilaksanakan secara menyeluruh dan holistik. Dalam hal ini. Seorang ahli akademik . Ia merangkumi proses lengkap membentuk tenaga kerja manusia yang berilmu. Selari dengan aspirasi negara dan hasrat Perdana Menteri. pernah menulis dalam artikelnya Investing in Human Capital ( Policy Options ) mengenai peri pentingnya modal insan sebagai elemen teras pembangunan negara kerana kegagalan menjana modal insan boleh merencatkan banyak lagi potensi pertumbuhan yang mampu dicapai sesebuah negara. berani mencuba sesuatu yang baru. Monique Jerome Forget. hidup mati sesebuah negara sememangnya bergantung kepada modal insannya. Sebab itulah kerajaan melabur secara besar-besaran dalam bidang pendidikan supaya mampu menghasilkan nilai tambah kepada negara dalam jangka panjang. nilai profesional. Pendekatan ini akan mengandungi instrumen baru bagi menilai guru yang menggunakan kombinasi berwajaran beberapa aspek utama seperti penekanan kepada pengajaran dan pembelajaran. Dengan perkataan lain. pembinaan modal insan turut menjadi teras dalam Rancangan Malaysia Kesembilan ( RMK-9 ). ketinggian kualiti peribadi guru juga boleh menjadi pemangkin kecemerlangan sesebuah sekolah melalui usaha mereka menyediakan pelajar sebagai modal insan masa depan. Kita tentu pernah mendengar kenyataan bahawa kecemerlangan seseorang guru tidak terbatas pada kebolehannya melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran ( P & P ) dengan baik tetapi juga pada kualiti peribadinya yang tinggi kerana guru diharapkan mempamerkan peribadi contoh kepada pelajarnya. Bagi mencapai agenda negara itu. berakhlak. Sejauh mana kejayaan kita membina generasi yang berminda kritis. pendidikan menjadi wahana utama. kreatif dan inovatif serta memiliki kualiti peribadi yang unggul menjadi faktor penentu sama ada negara mampu bersaing dengan negara lain atau tidak. Oleh itu.pendekatan baru yang selari dengan amalan di sekolah berprestasi tinggi akan dilaksana pada tahun 2011 untuk memastikan penilaian dibuat secara tekal. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi.

pengetahuan tentang cara murid berfikir dan penjelasan terhadap prosedur pengetahuan dan kaedah penyelesaian masalah pembelajaran. Oleh yang demikian. interaksi guru dalam bilik darjah. penjelasan guru dan sebagainya untuk mendapatkan suatu gambaran yang menyeluruh. usaha melahirkan warga pendidik yang berkualiti. Semua cadangan-cadangan yang telah disarankan di atas untuk memajukan pendidikan perguruan di Malaysia tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya penyelidik dan penyelidikan. Ramai sarjana lebih berminat untuk mengkaji aspek hubungan antara pengetahuan kandungan subjek dalam sesuatu sesi pengajaran. Semua yang disarankan adalah cadangan semata-mata. Menurut Helen (2006) pula pengetahuan pedagogical kandungan(PPK) melibatkan aspek yang khusus dalam pengajaran iaitu strategi pengajaran. gemilang dan terbilang. Oleh itu. amatlah wajar untuk menjalankan satu kajian seragam yang merangkumi kedua-dua bidang tersebut dengan menggunakan satu bahasa yang seragam seperti yang disarankan oleh penulis jurnal yang telah dikritik. Interaksi komponen 8 . Sepertimana yang kita semua arif. komited dan berdedikasi perlu diteruskan manakala hal ehwal kebajikan mereka perlu dipelihara sejajar dengan keyakinan dan kepercayaan kerajaan bahawa pendidikan adalah wadah pembinaan modal insan yang berkesan. Kesimpulan Secara keseluruhannya.(Claire H Major & Betsy Palmer 2006). Namun terdapat pengkaji yang berminat terhadap pendekatan Shulman(1987) dan Grossman(1990)yang lebih menekankan aspek PPK dalam konteks gabungan olahan pengetahuan kandungan dengan pengetahuan pedagogi semasa proses pengajaran di dalam bilik darjah. Oleh itu kajian perlu dilakukan dalam konteks perancangan guru. Pengetahuan guru juga berkembang berasaskan pengetahuan pedagogi dan interaksi dalam bilik darjah dengan pengetahuan isi kandungan subjek dan murid dalam bilik darjah. Modal lain seperti wang. Penyelidikan haruslah dilaksanakan untuk menguji keberkesanan setiap cadangan yang diberikan. saya berpendapat bahawa penyelidikan dan kajian tentang pengajaran dan pendidikan perguruan haruslah sentiasa dilaksanakan secara berterusan. teknologi dan bangunan tidak mungkin sempurna jika tidak ditunjangi dengan modal insan.barisan paling hadapan dalam usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang. Oleh itu. konsep pendemokrasian yang memberi peluang adil dan sama rata kepada semua rakyat mendapatkan pendidikan berkualiti wajar diteliti dan diberi perhatian. kedua-dua bidang ini saling berkaitan.

Berasaskan pertimbangan itu.Kajian Tindakan menyarankan supaya guru mengubah amalan mengajar. Menurut guru-guru yang terlibat dalam program itu. Melalui pelaksanaan kajian berulang kali dalam jangka waktu yang panjang. serta drastik atau mengubah amalan kepada sesuatu keadaan yang asing. Pendekatan atau bahan P&P yang dianggap baik boleh digunakan untuk menangani sebarang masalah pembelajaran yang dikaji.pengetahuan guru ini menghasilkan pengetahuan yang unik iaitu pengetahuan pedagogikal kandungan. langkah-langkah kajian ditumpukan untuk meningkatkan keberkesanan aktiviti P&P bukan untuk menentukan atau mengenalpasti sama ada sesuatu langkah lebih baik atau berkesan daripada yang lain. Kajian Tindakan adalah satu langkah berterusan oleh guru untuk menilai dan mengesan keberkesanan amalan sendiri. Perubahan yang disarankan ialah dari segi mengubahsuai amalan secara berperingkat berasaskan data yang telah dikutip.(Shulman 1987). 'Program For Enhancing Effective Learning" (PEEL) iaitu program penyelidikan di sekolah melalui Kajian Tindakan telah dilaksanakan di sekolah-sekolah di Victoria. Di sekolah murid menghadapi pelbagai masalah pembelajaran. Guru bukan sahaja memainkan peranan sebagai penyelidik tetapi beliau juga adalah pihak yang dikaji. Melalui langkah-langkah mengesan dan menilai itu data dikumpul untuk dijadikan panduan mengubahsuai amalan lalu supaya keberkesanan amalan mengajar seterusnya dapat dipertingkatkan. Sebagai penyelidik guru mengumpul dan menganalisis data. guru berpeluang untuk mencuba berbagai-bagai idea. Kajian Tindakan sebagai pendekatan pengajaran untuk mencapai matlamat pendidikan terbukti berkesan apabila dilaksanakan dalamjangka waktu yang panjang. Dalam usaha untuk memahami proses P&P pula. Melalui proses "cuba-cuba" kemahiran menjalankan kajian meningkat dan keberkesanan pengajaran juga turut meningkat. Kajian Tindakan yang bertujuan untuk menangani pelbagai masalah P&P lebih menepati matlamat untuk membimbing murid mencapai tahap cemerlang dalam pendidikan. Perubahan amalan yang disarankan bukanlah perubahan secara mendadak. Australia. mencadangkan aktiviti P&P serta melaksanakan sendiri aktiviti tersebut. Berasaskan pertimbangan itu juga amalan menyelidik menggunakan pendekatan Kajian Tindakan wajar dilakukan berterusan supaya sebarang masalah pembelajaran yang timbul dapat ditangani serta dikesan seawal mungkin iaitu sebelum ia menjadi terlalu rumit untuk ditangani. 9 .

Model latihan guru Oleh yang demikian. Seperti yang dinyatakan dalam Wawasan 2020 (Mahathir 2001). penyelidikan juga harus dilaksanakan ke atas kumpulan guru pelatih yang bakal menjadi guru di sekolah untuk menguji tahap keberkesanan latihan perguruan yang diberikan kepada mereka sepanjang mereka berada di Institut Perguruan. INPUT PROSES OUTPUT PENGAMBIL MODEL LATIHAN KUALITI GURU RAJAH 1. Ini adalah untuk megenalpasti kebaikan dan kelemahan yang wujud dalam model latihan perguruan yang disediakan.Oleh sebab itu kajian tindakan diamalkan sebagai pendekatan pengajaran seharian di bilik darjah dan amalan penyelidikan ini diteruskan tahun demi tahun. sikap dan motivasi yang tinggi terhadap kerjaya perguruan serta kemahiran yang tinggi dalam aspek pengajaran dan pembelajaran seperti Rajah 1. manakala kekuatan sesebuah sistem pendidikan itu bergantung kepada guru yang berkualiti. Kekuatan dan kemajuan sesebuah negara banyak bergantung kepada sistem pendidikan yang baik dan berkesan. 10 . kita mestilah mempunyai guru-guru yang berkualiti dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk menrealisasikan wawasan tersebut. Justeru. Proses pendidikan dan latihan guru haruslah menentukan calon guru mempunyai minat. pendidikan merupakan agenda penting yang akan memenuhi aspirasi menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjadi realiti.

2002. Zevenbergen. Chick.. D. 1980. Chinnappan (Eds. Journal of Teacher Education. Ee Ah Meng. Grossman. 4. 57(2).. Boyd.aera. Pham.. Research on pedagogikal approaches in teacher education. L. C. 139-146).). 7.). H.net/meeting/am2003/call03/divisions. Michelli. Lankford. Review of research in teacher education. P.htm 11 . N. & Baker. H. Probing teachers’ pedagogikal content knowledge: Lessons from the case of the subtraction algorithm. In M.. Amir Hasan Dawi. (2006). Penteorian sosiologi dan pendidikan. 155-166. D.. 6. Complex by design: Investigating pathways into teaching in New York City Schools.. Cecilia Braslavsky(2002). 8.. (2006). P. & Wyckoff. cultures and learning spaces (Proceedings of the 29th annual conference of the MathematicsEducation Research Group of Australasia.. Cochran-Smith & K. Education Finance and Policy 1(2). J. 2. Loeb.Identities. Lankford. Grossman. P. 5. T. J. R. Loeb.. Sydney: MERGA. Tanjung Malim : Quantum Books. Johor Bharu 6-8 Disember. 9. Current Teacher Education From The Perspective of the emands Of Currucular Change. In P.. pp. (2006). Grootenboer. Kuala Lumpur : Fajar Bakti. KONPEN V. Washington D.: American Educational Research Association. H. S. & Wyckoff. http://www. 176-216. Perkembangan dan pelaksanaan kurikulum. Zeichner (Eds. “ Keguruan dan perguruan di Malaysia: keperihalan kini dan arah yang dituju”. Awang Had Salleh. How changes in entry requirements alter the teacher workforce and affect student achievement. 1994. Boyd. (2005). Grossman. S. L. 3.Rujukan 1. M. & M.

Mok Soon Sang. www. Pam Grossman & Morva McDonald(2008).au/studentlearning/teachingresources/science/scicontinuum/ default. Major. 1.htm 11. v51 n4 p619-647 Jun 2006 12. http://www. Palmer. Paper presented at the National Seminar on Teacher Education. American Education Research Journal March 2008. L. Vol 45. Recommendations of various commissions and committees on teacher education. 1995. Shulman. 1996. 19. 1993. “Knowledge and teaching: Foundations of the new reform. Usaha untuk meningkat profesion keguruan. 1998. Subramaniam.peelweb.184-205 15. Betsy (2006). Pendidikan di Malaysia : sejarah. 1987: 1-22. “Back to the Future: Directions for research in Teaching and Teacher Education. sistem dan falsafah. UTM. 18. Reshaping Teaching and Learning: The Transformation of Faculty Pedagogikal Content Knowledge. Higher Education: The International Journal of Higher Education and Educational Planning.” Harvard Educational Review Feb. Claire H. Sufean Hussin. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 17.vic. Quality Teaching and Teacher Education: A Kaleidoscope of Notions Journal of Teacher Education September/October 2011 62: 331-338 16. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman.education. S. NCTE: National Council for Teacher Education (India). No. Malaysia at 18-19 December.org.gov. S. Policy perspectives in Teacher Education: Critique & Documentation. 13. Pendidikan di Malaysia. (1987).10. pp. 12 . Johor. New Delhi 14..

13 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->