BAB 1

:

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

3.5

Format warna merah yang dipilih ditunjukkan dalam kotak ini

3.6

Apabila tab OK diklik, Formating ini akan dilaksanakan. Anda akan dapat melihat semua skor yang mempunyai nilai kurang dari 50 akan bertukar menjadi warna merah. Anda telah set satu syarat (Condition 1) iaitu semua skor yang mempunyai nilai kurang dari 50 diwarnakan merah. Syarat-syarat lain boleh ditambah jika diperlukan dengan cara klik tab Add >>

3.7

3.7.1 Contoh Condition 2 ialah jika skor mempunyai nilai lebih besar daripada 100, Formatnya ialah nilai itu diBoldkan. (Format ini bertujuan untuk mengenal pemasukan data markah pelajar tidak boleh melebihi nilai 100). Apabila skor dalam lembaran markah terdapat nilai Bold, bermakna terdapat kesilapan memasukkan markah.

______________________________________________________________________________________ 30

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 :

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

3.3

Apabila tab Format diklik, kekotak dialog di bawah muncul. Klik tanda di bawah Color

3.4

Pilih warna merah dan klik OK.

______________________________________________________________________________________ 29

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : 3.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Kekotak Conditional formating seperti di bawah muncul.

3.1 Dibawah Condition1, terdapat 4 kekotak variabel. Isikan kekotak ini dengan syarat-syarat yang dikehendaki. Jika syarat yang ditetapkan dalam variabel ini dimasukkan, hasilnya akan ditunjukkan dalam kekotak yang ditulis No Format Set. 3.2 Sebagai contoh, misalnya syarat yang dikehendaki kali ini ialah semua skor yang kurang dari 50 ditukarkan warnanya menjadi merah. Untuk pilih warna merah bagi skor yang kurang dari nilai 50, klik Format.

Klik di sini untuk pilih syarat Taip nilai 50 di sini Klik Klik Format

______________________________________________________________________________________ 28

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 :

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

B.

Menggunakan ‘Conditional Formating’

(Menukar warna skor yang gagal secara automatik cara kedua)

1.

Highligh semua markah sahaja seperti gambar rajah di bawah:

2.

Klik Format, Conditional formating

______________________________________________________________________________________ 27

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : 19.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Menu Format Cells seperti di bawah muncul. Klik Custom.

20.

Klik butang kiri tetikus di bawah Type, dan padamkan perkataan General. Taipkan: [Red][<50]#,##0;[magenta][>100]#,##0. Klik OK. Anda akan dapati jika ada markah pelajar yang kurang daripada nilai 50, ia akan bertukar secara automatik menjadi merah ([Red][<50). Arahan setting kedua ialah jika ada markah pelajar yang tersalah taip menjadi tiga angka, ia akan bertukar secara automatik menjadi warna Magenta (Merah jambu). Setting untuk ini ialah [magenta][>100]. Ini bertujuan mengawal proses menaip markah. Kadang kala kita tersilap taip dengan memasukkan markah 65 menjadi 654 umpamanya. Jika setting ini dimasukkan, kita dapat melihat dengan serta merta kesilapan memasukkan markah apabila ada perubahan warna pada markah berkenaan. Simbol #,##0 bermaksud : akan dimasukkan tanda koma (,) pada nilai ribu ( misalnya jika kita taip nombor 2000 ia akan kelihatan 2,000). Simbol 0 selepas lambang #,## bermakna tiada titik perpuluhan di hujung nilai yang dimasukkan. Jika kita ingin masukkan satu tempat titik perpuluhan, tambahkan simbol #,##0 ini menjadi #,##0.0. Jika kita mahukan dua tempat titik perpuluhan tambahkannya menjadi #,##0.00. Perlu diingat, apabila setting telah siap ditaip, anda hendaklah klik OK. Apabila OK diklik sahaja setting berkenaan akan terus dijalankan oleh Excel. Walau bagaimanapun, jika anda ingin menyunting (edit) setting ini, anda perlu Highligh semua markah sekali lagi, kemudian baru diubah setting tersebut.

21.

______________________________________________________________________________________ 26

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : 17.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Setelah data markah ujian anda telah siap, Highligh semua markah sahaja seperti gambar rajah di bawah:

18.

Klik Format, Cell

______________________________________________________________________________________ 25

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 :

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

A.

Menggunakan ‘Format Cell, Custom’

(Menukar warna skor yang gagal secara automatik cara pertama) 15. Penjelasan a. Kemudahan (Feature) Format Cell, Custom dalam MS Excel 2000 ini boleh digunakan untuk menentukan rupa dan bentuk nombor serta nilai yang akan muncul pada monitor dan pencetak. Kita boleh setkan rupa dan bentuk nombor serta nilai ini mengikut keperluan kerja yang kita kehendaki. Dalam hal ini, untuk kegunaan para guru memproses markah ujian, adalah amat baik jika semua markah pelajar yang gagal ditunjukkan dengan warna merah secara automatik. Kita juga boleh tentukan juga setting untuk tempat perpuluhan serentak bersama dengan menukar warna bagi skor yang gagal.

b.

16.

Buka MS Excel 2000. Buka fail markah ujian yang telah disimpan dalam disket atau dalam hard disk. Untuk latihan ini, jika anda belum lagi mempunyai data markah ujian, sila taipkan markah-markah ujian seperti berikut :

______________________________________________________________________________________ 24

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : 12.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Menu Format Cells seperti di bawah muncul. Klik Custom.

13.

Klik butang kiri tetikus di bawah Type, dan padamkan perkataan General. Taipkan: [Red][<50]#,##0;[magenta][>100]#,##0. Klik OK. Anda akan dapati jika ada markah pelajar yang kurang daripada nilai 50, ia akan bertukar secara automatik menjadi merah ([Red][<50). Arahan setting kedua ialah jika ada markah pelajar yang tersalah taip menjadi tiga angka, ia akan bertukar secara automatik menjadi warna Magenta (Merah jambu). Setting untuk ini ialah [magenta][>100]. Ini bertujuan mengawal proses menaip markah. Kadang kala kita tersilap taip dengan memasukkan markah 65 menjadi 654 umpamanya. Jika setting ini dimasukkan, kita dapat melihat dengan serta merta kesilapan memasukkan markah apabila ada perubahan warna pada markah berkenaan. Simbol #,##0 bermaksud : akan dimasukkan tanda koma (,) pada nilai ribu ( misalnya jika kita taip nombor 2000 ia akan kelihatan 2,000). Simbol 0 selepas lambang #,## bermakna tiada titik perpuluhan di hujung nilai yang dimasukkan. Jika kita ingin masukkan satu tempat titik perpuluhan, tambahkan simbol #,##0 ini menjadi #,##0.0. Jika kita mahukan dua tempat titik perpuluhan tambahkannya menjadi #,##0.00. Perlu diingat, apabila setting telah siap ditaip, anda hendaklah klik OK. Apabila OK diklik sahaja setting berkenaan akan terus dijalankan oleh Excel. Walau bagaimanapun, jika anda ingin menyunting (edit) setting ini, anda perlu Highligh semua markah sekali lagi, kemudian baru diubah setting tersebut.

14.

______________________________________________________________________________________ 23

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 :

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

11.

Klik Format, Cell

______________________________________________________________________________________ 22

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 :

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Format Cell, Custom
(Menukar warna skor yang gagal secara automatik) 8. Penjelasan a. Kemudahan (Feature) Format Cell, Custom dalam MS Excel 2000 ini boleh digunakan untuk menentukan rupa dan bentuk nombor serta nilai yang akan muncul pada monitor dan pencetak. Kita boleh setkan rupa dan bentuk nombor serta nilai ini mengikut keperluan kerja yang kita kehendaki. Dalam hal ini, untuk kegunaan para guru memproses markah ujian, adalah amat baik jika semua markah pelajar yang gagal ditunjukkan dengan warna merah secara automatik. Kita juga boleh tentukan juga setting untuk tempat perpuluhan serentak bersama dengan menukar warna bagi skor yang gagal.

b.

9.

Buka MS Excel 2000. Buka fail markah ujian yang telah disimpan dalam disket atau dalam hard disk. Untuk latihan ini, jika anda belum lagi mempunyai data markah ujian, sila taipkan markah-markah ujian seperti berikut :

10.

Setelah data markah ujian anda telah siap, Highligh semua markah sahaja seperti gambar rajah di bawah:

______________________________________________________________________________________ 21

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 :

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

i.

Sekarang semua nama telah diberi KEDUDUKAN tanpa perlu mengubah susunan ABJAD.

______________________________________________________________________________________ 20

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 :

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

(v)

Nama disusun mengikut ABJAD.

b. c. d. e. f. g. h.

Hapuskan (Delete) semua data dalam ruang KEDUDUKAN Letakkan Cursor pada sel O2 Taip formula ini : =RANK(M2,$M$2:$M$21) Tekan kekunci ENTER Anda akan dapati nama pertama diberi kedudukan (tempat) ke 14 Letak Cursor pada sel O2 Salin sel O2 ke sel-sel di bawah, sehingga sel O21

______________________________________________________________________________________ 19

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 :

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

ii. a.

CARA MENCARI KEDUDUKAN (RANKING)

Susun data mengikut ABJAD dengan cara (i) (ii) Highlight sel B2 hingga N21 Klik Data, Sort,

(iii)

Klik Ascending, Klik No header row

(iv)

Klik OK

______________________________________________________________________________________ 18

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 :

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

c. d.

Klik No header row Pada Sort by, Pilih Column M (untuk susunan mengikut PERATUS) , klik Descending

e. f.

Pada Then by, Pilih Column B (untuk susunan mengikut abjad), dan klik Ascending, klik OK Lihat ruangan PERATUS dalam gambar rajah di bawah, kedudukan pelajar telah disusun dari markah tertinggi hingga markah terendah. Ruangan BIL. Yang tidak termasuk dalam kawasan Sort , kekal dalam susunan asal, jadi ia boleh digunakan untuk menunjukkan susuan kedudukan pelajar.

______________________________________________________________________________________ 17

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : 22.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

CARA MENENTUKAN KEDUDUKAN PELAJAR i. a. CARA MENYUSUN (SORTING)

Highlight sel B2 hingga N21 ( seperti gambar rajah di muka surat sebelah)

b.

Klik Data, Sort,

______________________________________________________________________________________ 16

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : 20.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Selepas ditekan ENTER, kesemua sel di bawah STATUS akan diisi dengan status pelajar seperti yang ditetapkan dalam Jadual Rujukan Markah.

“Double Click” di sini

21.

Kolum M yang mengandungi STATUS jika tidak cukup luas untuk diisi nama-nama STATUS, lebarnya boleh diubah dengan cara “double click” tetikus pada garis sempadan antara kolum N dan O (lihat gambar rajah di atas)

______________________________________________________________________________________ 15

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : c. d.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Klik No header row Pada Sort by, Pilih Column M (untuk susunan mengikut PERATUS) klik Descending

e. f.

Pada Then by, Pilih Column B (untuk susunan mengikut abjad), dan klik Ascending, klik OK Lihat ruangan PERATUS dalam gambar rajah di bawah, kedudukan pelajar telah disusun dari markah tertinggi hingga markah terendah. Ruangan BIL. yang tidak termasuk dalam kawasan Sort , kekal dalam susunan asal, jadi ia boleh digunakan untuk menunjukkan susuan kedudukan pelajar.

______________________________________________________________________________________ 14

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : 7.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

CARA MENENTUKAN KEDUDUKAN PELAJAR a. Highlight sel B2 hingga N21 ( seperti gambar rajah di muka surat sebelah)

b.

Klik Data, Sort,

______________________________________________________________________________________ 13

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : f. g.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Copy formula ini ke sel-sel di bawahnya. Selepas ditekan ENTER, kesemua sel di bawah STATUS akan diisi dengan status pelajar seperti yang ditetapkan dalam Jadual Rujukan Markah.

“Double Click” di sini

h.

Kolum M yang mengandungi STATUS jika tidak cukup luas untuk diisi nama-nama STATUS, lebarnya boleh diubah dengan cara “double click” tetikus pada garis sempadan antara kolum N dan O (lihat gambar rajah di atas)

______________________________________________________________________________________ 12

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : 6.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

CARA MENENTUKAN STATUS PELAJAR (BERDASARKAN PERATUS MARKAH KESELURUHAN) a. b. c. d. Markah Jadual Rujukan Markah (yang dinamakan GRED digunakan untuk formula =VLOOKUP untuk penentuan Gred) akan digunakan di sini. Dalam formula =VLOOKUP untuk gred, A,B,C diambil dari kolum 2. Dalam formula untuk STATUS, =VLOOKUP digunakan juga, cuma jenis STATUS dalam Jadual Rujukan Markah diambil dari kolum 3 Contoh Jadual Rujukan Markah Gred Status
Kolum 1 Kolum 2 Kolum 3

0 50 60 70 75 80 85 100

F D C C+ B B+ A A

GAGAL Lemah Rendah Sederhana Memuaskan Baik Tinggi Cemerlang

Jadual Rujukan Markah

e.

Letakkan pointer pada sel N2 (di bawah STATUS, pelajar pertama) dan taip Formula ini: =VLOOKUP(M2,GRED,3), dan tekan ENTER

______________________________________________________________________________________ 11

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : 5.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

CARA MENGUBAH “DECIMAL PLACES” a. b. c. Highlight seluruh kolum PERATUS Klik Format, Cell, kepada 1 klik Number dan tukarkan “decimal places”

Ikut setting seperti dalam gambar rajah di bawah, dan klik OK:

Klik Number

Tukar “decimal places” menjadi 1 di sini

Klik OK

d.

“Decimal places” yang telah ditukar kepada 1 dapat dilihat dalam kolum PERATUS seperti di bawah:

______________________________________________________________________________________ 10

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : e.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Formula PERATUS ditaip dalam ruang ini

f.

Setelah proses Copy dan Paste dilakukan pada sel-sel lain di bawahnya, jumlah PERATUS akan muncul. Tetapi “decimal point” tidak selaras.

______________________________________________________________________________________ 9

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : d.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Letak Pointer pada sel L2 (JUMLAH markah pelajar pertama) dan klik Copy, letak Pointer pada sel L3 (JUMLAH markah pelajar kedua), highlight semua sel JUMLAH (bermula dari L1 hingga L21), dan klik Paste.

4.

MENCIPTA FORMULA PERATUS (%) a. b. Letak Pointer pada ruang PERATUS (sel M2) bagi nama pelajar pertama Taip Formula ini: =L2/400*100 • L2 adalah Jumlah markah keseluruhan pelajar pertama • / adalah simbol “operasi bahagi” • 400 adalah markah penuh 4 subjek (100 markah bagi setiap subjek yang diuji) • 100 adalah nilai yang akan didarab untuk mendapatkan % c. d. Tekan ENTER. Jumlah peratus akan muncul pada M2 Copy formula JUMLAH ke sel-sel di bawahnya

______________________________________________________________________________________ 8

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : 3.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

CARA MENGIRA JUMLAH SKOR YANG DIPEROLEHI OLEH PELAJAR a. b. Letak pointer pada sel L2 (di bawah JUMLAH nama pertama) Taip formula ini : =SUM(D2:J2) ATAU =SUM( highlight semua sel bagi semua subjek termasuk gred pelajar pertama ), dan tekan ENTER. Formula yang ditaip akan kelihatan di sini

c.

Selepas ditekan ENTER, jumlah markah keseluruhan yang diperolehi oleh pelajar pertama muncul dalam ruang JUMLAH.

*FORMULA JUMLAH: =SUM(D2:J2)

______________________________________________________________________________________ 7

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 :

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

(e)

Highlight semua gred BM, klik Icon Copy dan letak pointer pada G2 (ruang untuk gred bagi subjek BI (nama pelajar pertama), kemudian klik Icon Paste

Icon Copy

Icon Paste

Icon Copy dan Paste Ada di sini

(f) (g)

Highlight semua Gred BI, klik Icon Copy, klik gred SN (sel I2) pelajar pertama, klik Paste. Bawa Pointer ke ruang gred MT pelajar pertama dan klik Paste

______________________________________________________________________________________ 6

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 :

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

(b)

Highlight sel E2 hingga E21 (semua sel kosong dalam ruang GRED_BM mulai nama kedua hingga akhir)

(c)

Klik Icon Paste

(d)

Semua gred (A, B, C) akan dimasukkan dalam semua sel GRED_BM bagi semua pelajar.

______________________________________________________________________________________ 5

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : i.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Cara menyalin formula yang mudah dan cepat : (a) Letak Pointer pada sel E2, klik Icon Copy

Icon Cut

Icon Copy

Icon Paste

______________________________________________________________________________________ 4

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : f.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Setelah tekan ENTER, gred akan muncul pada sel E2. Untuk lihat formula yang telah dicipta, letak pointer pada sel E2 (tempat gred BM), dan formula akan kelihatan dalam ruang Formula Bar

g.

Jika ada pembetulan yang hendak dibuat, letak pointer pada sel E2 (tempat gred BM) dan tekan butang F2. Di sini formula berkenaan boleh diubah. Setelah selesai pengubahsuaian dibuat, tekan ENTER

h.

Gred yang terhasil daripada formula =VLOOKUP ini boleh disalin ke sel-sel lain melalui cara Copy and Paste biasa.

______________________________________________________________________________________ 3

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : b.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Namakan Jadual ini dengan cara Klik Insert, Name, Define dan beri nama Jadual ini sebagai GRED

c.

Taip GRED dalam ruang Name in workbook, dan klik OK

d.

Letak cursor pada sel E2 di bawah GRED_BM dan taip formula ini

e.

=VLOOKUP(D2,GRED,2) dan tekan ENTER pada Keyboard

______________________________________________________________________________________ 2

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

BAB 1 : 1.

MS EXCEL: GRED, JUMLAH, PERATUS DAN KEDUDUKAN

Oleh: Abd. Hamid Mohd. Yaman

______________________________________________________________________________________

Buka MS EXCEL dan cipta data ujian seperti di bawah, dan masukkan markah sahaja. Ruang Gred tinggalkan kosong.

2.

Cipta JADUAL RUJUKAN MARKAH di sel Q1,R1 dan S1 (Sebelah KEDUDUKAN)

a.

Highlight seluruh sel Q1:S8

______________________________________________________________________________________ 1

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer