P. 1
Revisi Komprehensif Part 1

Revisi Komprehensif Part 1

|Views: 1,514|Likes:
Published by ALLSTARROBAN

More info:

Published by: ALLSTARROBAN on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

Sections

  • KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN
  • PENDAHULUAN KARANGAN
  • Langkah
  • TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS PUNCA
  • TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS KESAN
  • PENUTUP KARANGAN

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu

ar Format Terb

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM

u

EDISI 2011

SPM

RM15.90

Ditulis oleh : Dr Kathiresan PhD (Pengarang lebih 60 buku Revisi Bahasa Melayu dan Kesusasteraan)

Nota Padat Format SPM Panduan Me njawab Analisis Sampel Jaw apan

w w w . a f t e r s c h o o l . m y
1

This project is funded by AFTERSCHOOL.MY for the benefit of SPM students in Malaysia. We wish you the best of luck...

hool tersc af
2

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu

Penerbit

SPM

Afterschool.my adalah sebuah laman web yang membantu pelajar SPM merancang pengajian tinggi. Ia mengandungi maklumat mengenai biasiswa, kursus, institusi pendidikan tinggi dan lain-lain.

www.afterschool.my

www.facebook.com/afterschool.my

Pengarang
Dr. D. Kathiresan merupakan seorang guru bahasa dan kesusasteraan Melayu dengan pengalaman mengajar lebih dua puluh tahun. Beliau juga merupakan seorang Guru Cemerlang (GC) Bahasa Melayu. Setakat ini beliau telah menerbitkan lebih 60 buah buku yang merangkumi novel, cerpen, ulasan kesusasteraan dan ulangkaji bahasa Melayu bagi pelbagai peringkat. Segala hasil pengalaman beliau sebagai guru bahasa dan penulis telah dirangkumkan dalam Revisi Komprehensif ini bagi memberikan satu bahan bacaan dan ulangkaji yang mampu menyediakan para pelajar bagi menghadapi pelbagai kemungkinan dalam dewan peperiksan

Times Online Media Sdn. Bhd. No 45-2, 2nd floor, Jalan PJU 5/20E The Strand Kota Damansara, PJU 5, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan

Published By:

Suriakanth Joseph : Graphic Designer Rajapal Rajagopal : Graphic Designer

Designed By :

3

tingkatan 4 PELAJARAN 21 Komsas prosa tradisional .10 11 .50 51 .31 PELAJARAN 4 Karangan panduan am mengarang & teknik mentafsir kehendak soalan PELAJARAN 5 Karangan memilih tajuk & teknik mengenal pasti isi PELAJARAN 6 Pendahuluan Karangan PELAJARAN 7 Karangan teknik mengembangkan isi jenis langkah PELAJARAN 8 Karangan teknik mengembangkan isi jenis punca PELAJARAN 9 Karangan teknik mengembangkan isi jenis kesan PELAJARAN 10 Karangan teknik membina ayat/mengarang PELAJARAN 11 Penutup Karangan PELAJARAN 12 Jenis-jenis Karangan berbeza (FORMAT) PELAJARAN 13 Karangan Rumusan PELAJARAN 14 Tatabahasa membina ayat PELAJARAN 15 Tatabahasa latihan berkaitan ayat 32 .96 97 .156 4 .198 199 .343 344 .79 80 .tingkatan 4 PELAJARAN 24 Novel .268 267 .87 88 .176 177 .41 42 .146 147 .tingkatan 4 PELAJARAN 23 Komsas drama .tingkatan 4 PELAJARAN 20 Komsas sajak .127 128 .317 318 .249 250 .163 164 .59 60 .226 227 .71 72 .tingkatan 5 PELAJARAN 28 Komsas cerpen .331 332 .169 170 .239 240 .141 142 .21 PELAJARAN 16 Tatabahasa latihan pelbagai hukum tatabahasa PELAJARAN 17 Tatabahasa latihan istilah dan ejaan PELAJARAN 18 Peribahasa pengenalan PELAJARAN 19 Komsas puisi tradisional .218 219 .tingkatan 5 PELAJARAN 30 Novel .310 311 .tingkatan 4 PELAJARAN 25 Komsas puisi tradisional .tingkatan 4 PELAJARAN 22 Komsas cerpen .104 105 .Kandungan Kandungan PENGENALAN PELAJARAN 2 Karangan berdasarkan bahan rangsangan PELAJARAN 3 Karangan berdasarkan bahan rangsangan (Membezakan SKOP TERBUKA dan SKOP TERHAD) 3 .367 22 .tingkatan 5 PELAJARAN 29 Komsas drama .tingkatan 5 PELAJARAN 27 Komsas Prosa tradisional .tingkatan 5 PELAJARAN 26 Komsas sajak .tingkatan 5 157 .289 292 .

Masa yang diperuntukkan ialah 2 Jam 15 minit. Antara contoh bahan rangsangan yang mungkin diberikan ialah: a. Karangan anda harus terdiri daripada 6 perenggan seperti berikut: a. Jawapan harus ditulis dalam bentuk karangan. Isi Tiga e. Masa yang dicadangkan untuk menyiapkan bahagian ini ialah 45 minit. Carta aliran f. Petikan akhbar e. Isi Empat f. Dialog d. 5. Panjang karangan hendaklah di antara 200 hingga 250 patah perkataan. Petikan akhbar dll 2. Penutup 5 . Terbahagi kepada DUA bahagian: Bahagian A Bahagian B Bahagian A 1. 3.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Bentuk Kertas Soalan 1103/1 Dan 1103/2 SPM Kertas 1 1. Gambar bersiri c. Isi Satu c. Ini merupakan soalan menulis karangan ringkas berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Pendahuluan b. 4. Sebanyak 30 markah diperuntukkan bagi soalan ini. 2. Isi Dua d. Gambar tunggal b.

Jawapan harus ditulis dalam bentuk karangan. Masa yang dicadangkan untuk menyiapkan bahagian ini ialah 1 Jam 30 minit. ii.Surat Kiriman Tak Rasmi iii. Isi Empat f.Laporan Tahunan iv. JENIS BERFORMAT i. Panjang karangan hendaklah melebihi 350 patah perkataan 6. Ini merupakan soalan mengarang berdasarkan tajuk yang diberikan. Huraian Perbincangan Ulasan Peribahasa Gambaran Keperihalan 3.Perbahasan Pertandingan . Surat Kiriman . 5. Karangan anda dianggap lengkap sekiranya mempunyai sekurang-kurangnya 3 isi. iii.Ucapan Pertandingan . Pendahuluan b. Isi Lima g. 2. Penutup 6 . sebuah karangan yang baik seharusnya terdiri daripada 7 perenggan seperti berikut: a. v. Isi Tiga e. JENIS TIDAK BERFORMAT i. Namun begitu. Isi Dua d. Rencana vii.Surat Kiriman Rasmi .Bahaskan Tajuk v. Sebanyak 100 markah diperuntukkan bagi soalan ini. Laporan . Ucapan . Isi Satu c. iv.Ucapan Bukan Pertandingan ii. Jenis-jenis tajuk yang boleh dikemukakan adalah seperti berikut: A. Wawancara B. vi.Bahagian B 1. Forum vi.Laporan Peristiwa . Perbahasan . 4.

Novel 1. Di sini anda akan diminta mengemukakan pendapat tentang pelbagai isu yang berkaitan dengan petikan tersebut. 3. Soalan 2d Soalan 2a 1.Puisi iv. Anda akan dibe kalkan sebuah pe tikan dalam lingk muskan petikan te ungan 400 patah rsebut menjadi 12 perkataan.Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa . Soalan pertama biasanya akan meminta anda memberikan maksud rangkai kata dalam petikan. Jawapan untuk soalan ini pasti terkandung di dalam petikan. Jawapan anda harus ditulis dala m pentuk karangan PAT komponen w ringkas. Soalan ketiga pula merupakan soalan KBKK. Soalan kedua pula merupakan soalan pemahaman secara langsung. Terdapat EMPAT soalan yang wajib dijawab dalam kertas ini iaitu: Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 .Petik Klasik ii. Di sini anda akan diberikan 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan yang dibekalkan untuk rumusan.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Kertas 2 1.Petikan U i. Karanga ajib iaitu: n tersebut harus m empunyai EM i. Namun jawapan untuk soalan ini tidak akan terdapat di dalam petikan itu. kehendaki meru 3.Rumusan .Pemahaman . Pemahaman 2. . Soalan 2a an Cerpen . Sebanyak k soalan yan bjektif untu : lis jawapan su dalam bahagian ini iaitu a perlu menu T soalan i sini and 2. 7 . 2. Sebanyak 30 m arkah diperuntuk SPM kan bagi soalan in i. Anda di 0 patah perkataan. Pendahuluan ii. Isi Tersirat iv. Pemahaman erdasarkan p etikan an b g dikemukak 1. Soalan 2b Petikan Prosa Soalan 2c iii. 2. Terdapat yang diberik mum . 4. Penutup Rumusan Soalan 1 Soalan 2 iperuntukk 35 markah d an bagi soalan ini. Masa yang diperuntukkan bagi kertas ini ialah 2 Jam 30 minit. Isi Tersurat iii. D EMPA an.

simbol dan maksud tersirat yang terkandung di dalamnya bagi membuktikan pemahaman anda ii. iii. Anda boleh diberikan sebuah puisi tradisional atau sajak. persoalan. Jawapan untuk bahagian ini boleh dikutip secara langsung daripada petikan yang diberikan. pendirian atau rumusan tentang sesuatu isu yang terda pat dalam petikan yang diberikan. Pola soalannya adalah seperti berikut: i. Anda akan diminta memberikan pandangan. Soalan kontekstual. Soalan KBKK.Soalan KOMSAS. nilai dan sebagainya. frasa atau ayat dan diminta memberikan maksudnya. Soalan pemahaman kontekstual. Soalan akan dikemukakan berdasarkan Antologi Kesusasteraan Tingkatan 4 dan 5. Jawapan anda haruslah berdasarkan pengetahuan dan logik dan bukannya bersandar kepada kandungan petikan.Soalan KBKK. iii. pengajaran. Anda akan diberikan sebuah petikan daripada mana-mana prosa tradisional yang terkandung dalam antologi tingkatan 4 dan 5. 8 . Tiga soalan akan dikemukakan untuk petikan ini. iii. mesej. Selain itu anda juga mungkin diminta menerangkan sesuatu konsep yang disampaikan dalam bentuk frasa. Bentuk soalan adalah seperti berikut: i. Jawapan untuk bahagian ini tidak akan terkandung dalam petikan atau cerita berkenaan. Anda perlu menggunakan pandangan sendiri dan tidak boleh bergantung kepada kandungan puisi yang diberikan. Anda akan diminta memberikan pandangan peribadi. Antara aspek yang boleh disoal ialah tema. Antaranya anda mungkin perlu memberikan tema. 4. 2c dan 2d dalam Kertas 2. Anda akan diminta memberikan idea peribadi tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan puisi tersebut. frasa atau rangkai kata. Tiga soalan akan dikemukakan berdasarkan petikan tersebut. Soalan 2(c) merupakan soalan pemahaman berdasarkan petikan prosa tradisional. Soalan ini akan menguji pengetahuan pelajar tentang unsur-unsur sastera yang terkandung dalam bahan yang diberikan. Soalan pemahaman frasa atau rangkai kata. anda perlu menafsirkan perlambangan. ii. Sebaliknya anda mungkin perlu mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalamm keseluruhan cerita tersebut. perwatakan dan sebagainya. pendapat atau rumusan tentang sesuatu isu yang berkaitan dengan cerita tersebut. Bentuk soalannya adalah seperti berikut: i. Anda akan diberikan satu rangkai kata. pengajaran. ii. Anda akan diberikan sebuah petikan drama atau cerpen. Pembahagian soalan adalah seperti berikut: Nombor Soalan 2b 2c 2d Petikan Prosa Moden (Cerpen atau Drama) Prosa Klasik Piusi (Puisi Traditional atau Sajak) Bilangan Soalan Tiga Tiga Tiga Markah 9m 8m 9m 2. Soalan-soalan komponen kesusasteraan akan menduduki soalan 2b. nilai. Jawapan untuk bahagian ini boleh dikutip secara langsung daripada petikan yang diberikan. Soalan yang dikemukakan juga tidak semestinya terbatas kepada petikan yang diberikan. Sebanyak tiga soalan akan diperuntukkan bagi bahagian ini.Soalan 2d merupakan pemahaman berdasarkan puisi. Di sini anda akan disoal tentang unsur-unsur sastera yang terkandung dalam puisi tersebut. Walau bagaimanapun anda seharusnya mampu menafsirkan perlambangan yang digunakan agar jawapan anda menunjuk kan pemahaman terhadap maksud sebenar puisi tersebut.Soalan 2b . Soalan KBKK. Jawapan untuk bahagian ini boleh dikutip secara langsung daripada puisi. Anda perlu memberikan maksud kontekstual (berdasarkan petikan) dan bukannya hanya maksud kamus.. persoalan.Soalan KOMSAS. Sekali lagi. Soalan 2b merupakan soalan pemahaman berdasarkan prosa moden. 3. 2c dan 2d Soalan Komsas 1. Soalan kontekstual.

Tatabahasa Beb as. 2. Pelbagai soalan boleh dik emukakan pada bahagian ini. Memberikan peribahasa yan g bersesuaian dengan kontek s/cerita iii. Berikan maksud peribahas a ii. Pembahagian soalan adalah kkan untuk setiap soalan (Jumla Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa h – 30 markah) seperti berikut: unakan kata atau frasa yang dib erikan Soalan 3b . Sebanyak 6 markah diperu ntu 3. Contohnya: i. Mengisi tempat kosong den gan peribahasa iv.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Soalan 3 SPM 1. Soalan 3c Soalan 3d Soalan 3e Menukarkan cakap ajuk ke ben tuk pindah dan sebaliknya Menyambungkan ayat Mencerakinkan/memisahkan ayat Menukarkan ayat aktif menja di ayat pasif dan sebaliknya Menganalisis ayat dll dan imbuhan dalam ayat/petika dan tatabahasa dalam ayat/pe n Soalan 3a . Pada bahagian ini anda aka n diberikan 5 soalan yang me nguji tatabahasa dan kemahiran bah asa anda. iv. ii. Contohnya: i. Memberikan peribahasa lain yang seerti dll Membetulkan kesalahan istilah 9 . v. iii.Membina ayat dengan mengg Membetulkan kesalahan ejaan tikan Peribahasa. Pelbagai bentuk soalan boleh dikemukakan pad a bahagian ini.

........ ii......... iii........... iii............. .................... . iv.......... Latar (masa............... ii.. 2. ... ................... Tema c..... .... i................. .............. tempat dan masyarakat) i................Bagi menjawap soalan bahagian ini...............Jawapan untuk soalan ini hendaklah berdasarkan novel-novel yang telah and baca di tingkatan 4 dan 5.......... ............................... Hal ini disebabkan anda mungkin dikehendaki membuat perbandingan dengan menggunakan dua buah novel ......... 6................................ iii...... Hal ini disebabkan markah maksimum untuk setiap soalan novel ialah lapan. Anda wajib menjawab kedua-dua soalan ini... ... ........................ iii..................... iv.......... anda perlu membaca keseluruhan novel dan seterusnya membuat catatan untuk aspek-aspek berikut: a...... Sinopsis b.................... iv....... i.......Oleh yang demikian anda seharusnya membuat catatan seperti berikut: Aspek Tema Persoalan Nilai Novel X i.... iii....... ... Teknik g. iii.. Plot f. Hal ini bermakna anda boleh memperoleh markah maksimum dengan memberikan empat isi yang dikembangkan dengan sempurna....................... .....Anda akan diberikan dua ceraian yakni bahagian a dan bahagian b................................ iv................ ....................aspek seterusnya 10 ........................... iv.. Walau bagaimanapun anda seharusnya menguasai hanya dua buah novel bagi men jawab soalan-soalan pada bahagian ini............... Pengajaran l... ii......... ................................. ........Seterusnya ingati/hafal sekurang-kurangnya 4 isi penting untuk setiap aspek di atas.... ..... Nilai (individu dan kemasyarakatan) k.. ....... .. 7. ii...... Watak/perwatakan h..... ........... ......... ii............ 3. .............. ii............. Kritikan sosial 5.. Aspek ................................. Sudut pandangan e............ 4.......... ....Anda juga seharusnya membuat analisis perbandingan persamaan dan perbezaan antara dua buah novel yang telah anda baca di tingkatan empat dan lima........Soalan 4 Novel 1.................. ..........................Kedua-dua soalan ini adalah berdasarkan lapan buah novel wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan......... i........ i.................. Persoalan d. .... iv..... Sebanyak 15 markah diperuntukkan untuk bahagian ini. .... Gaya bahasa j. Novel Y i..........

Lebih kurang 45 patah perkataan ISI 3 . 3. FORMAT JAWAPAN 1.Lebih kurang 45 patah perkataan ISI 2 .2 Atau 3 ayat (Setiap ayat diandaikan lebih kurang 10 patah perkataan) . Petikan akhbar e.Lebih kurang 40 patah perkataan ISI 1 .4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang10 patah perkataan ) . Panjang karangan hendaklah di antara 200 hingga 250 patah perkataan. 2. namun anda harus bersedia untuk menghadapi pelbagai kemungkinan lain.Lebih kurang 30 patah perkataan BENTUK SOALAN SPM ara n2 Pe laj 1. Jawapan harus ditulis dalam bentuk karangan. Gambar tunggal b. Carta aliran f. 2.4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang 10 patah perkataan ) .3 Atau 4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang 10 patah perkataan ) .Lebih kurang 45 patah perkataan PENUTUP .4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang 10 patah perkataan ) . Antara bahan rangsangan yang boleh dikemukakan ialah: a. Ini merupakan soalan Bahagian A dalam Kertas 1 Bahasa Melayu SPM.Lebih kurang 45 patah perkataan ISI 4 .4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang10 patah perkataan ) . Gambar bersiri c. Dialog d.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN PENGENALAN 1. Walaupun kebanyakan bahan rangsangan yang dikemukakan untuk bahagian ini setakat ini ialah gambar. Karangan anda harus terdiri daripada 6 perenggan seperti berikut: PENDAHULUAN . Sebanyak 30 markah diperuntukkan bagi soalan ini. Masa yang dicadangkan untuk menyiapkan bahagian ini ialah 45 minit. Petikan akhbar dll 11 .

Kepentingan d. Rangka Jawapan Pendahuluan -Wau – sejenis permainan tradisional di negara kita -Contoh-contoh permainan tradisional lain – gasing. Faedah e. Huraikan pendapat anda tentang punca permainan jenis ini kurang diminati masyarakat hari ini. Anda akan diminta menulis sebuah karangan berdasarkan kata kunci yang terkandung di dalam soalan tersebut Contoh kata kunci tersebut ialah: a. terutamanya yang berkaitan dengan komputer -Permainan-permainan tersebut lebih canggih dan menarik -Anggap permainan tradisional membosankan Isi 3 -Generasi kini kurang terdedah kepada permainan tradisional -Permainan-permainan ini tidak tersebar luas -Ada anak-anak muda yang tidak pernah melihat permainan tradisional -Oleh itu mereka tidak mencintainya. congkah. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. batu seremban.2. Punca b. ada masanya soalan akan berbentuk umum iaitu anda akan diminta memberikan pandangan anda berdasarkan sesuatu isu. Namun begitu. Isi 4 -Permainan tradisional tidak dikategorikan sebagai satu sukan -Lebih merupakan unsur kebudayaan -Tidak mencabar bagi anak-anak muda -Generasi hari ini lebih tertarik dengan sukan moden Penutup -Permainan tradisional . (Bahagian ini akan diperincikan dalam pelajaran akan datang) CONTOH SOALAN dan RANGKA JAWAPAN Lihat gambar di sebelah dengan teliti. Langkah c. Usaha dll 3. sepak raga dll -Sayang sekali kurang diminati masyarakat hari ini -Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi Isi 1 -Dianggap kolot oleh generasi muda hari ini -Dikaitkan dengan masyarakat lama/ masyarakat di kawasan pedalaman -Tidak mencerminkan perkembangan sains dan teknologi hari ini -Generasi muda berasa malu untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan permainan-permainan ini Isi 2 -Banyak persaingan daripada permainan moden -Wujud banyak permainan moden.satu warisan budaya bangsa -Tidak harus dibiarkan pupus -Setiap pihak harus bekerjasama untuk menghidupkan semula permainan-permainan ini 12 .

13 . Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 1 Lihat gambar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini.

pakaian.tihan La 2 Lihat gambar di bawah dengan teliti. PASARAYA CASRY Potongan harga sehingga 70% untuk barangan terpilih Barangan elektronik. Huraikan pendapat anda tentang kesan negatif iklan sedemikian terhadap pengguna. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Datanglah beramai-ramai ke CASRY 14 . perabot dll (Bayaran secara ansuran selama 12 bulan) Dari 1 OKTOBER hingga 31 OKTOBER Jangan lepaskan peluang keemasan ini.

Menurut beliau lagi …………. ………………………………………………………………………… ………………………….………………………………………. KUALA LUMPUR. satu permainan” ini akan meninggalkan kesan yang amat besar bukan sahaja terhadap pelajar berkenaan tetapi juga terhadap negara. Menteri Pelajaran juga berkata bahawa konsep “seorang murid. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Harga Khidmat Lepas Jualan Keputusan Membeli Kenderaan Ruang Harga Jualan Semula tihan La 4 Baca petikan akhbar di bawah dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang individu yang ingin membeli kenderaan peribadi. Huraikan pendapat anda tentang tujuan kerajaan memperkenalkan konsep ini. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan..Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 3 Lihat carta di bawah dengan teliti.. 15 . Selasa .

Halim : 16 .tihan La 5 Baca dialog di bawah dengan teliti. En. merempitlah. En. Semua yang dia minta saya bagi. Apa kurangnya budak tu. Saya faham perasaan awak tu Roslan. ponteng sekolahlah. Tapi ada masanya kita sebagai ibu bapa kena faham bahawa kita sendiri yang menjadi punca anak-anak kita jadi seperti itu. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Pening kepala saya. Huraikan pendapat anda tentang isu yang diperkatakan dalam dialog tersebut. Merokoklah. Roslan : Mana tak sedih Halim. Tengoklah sikap dia. Hai.

memilih kerjaya atau berniaga .Menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mengekalkan perpaduan ini 17 . budaya dan bahasa .Namun hidup bersatu padu.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM SOALAN 1 Pendahuluan Jawapan .Perpaduan menjamin pembangunan rakyat .Setiap kaum bebas menuntut ilmu .Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum .Mengamalkan pelbagai agama.Setiap kaum saling bekerjasama untuk menangani krisis Isi 4 .Pelabur dan pelancong asing sering memilih Malaysia – ekonomi kita meningkat Penutup .Perpaduan menjamin pembangunan negara .Setiap kaum bekerjasama demi kemajuan negara .Suara Malaysia mendapat perhatian di persada antarabangsa .Pelabur asing yakin untuk melabur di negara kita Isi 3 .Perpaduan antara kaum membolehkan rakyat hidup bahagia .Menjadi warisan hidup kita . Isi 1 . Cina dan India di Semenanjung serta Kadazan. tiada sebarang rusuhan kaum .Setiap kaum bebas mengamalkan budaya dan agama masing-masing Isi 2 .Kaum-kaum utama di negara ini ialah Melayu.Perniagaan setiap kaum mendapat sambutan daripada kaum lain .Malaysia menjadi model perpaduan kepada negara majmuk yang lain .Sikap tolerensi membolehkan mereka hidup bersatu padu .Negara aman.Perpaduan antara kaum meningkatkan imej negara . . Bajau dan Iban di Malaysia Timur.Perpaduan antara kaum merupakan rahsia utama kejayaan Malaysia setakat ini .Tiada sebarang perselisihan faham .

Sebagai contoh iklan tersebut menyatakan jualan murah.Ada masanya jualan murah hanya merupakan satu kaedah peniaga untuk melupuskan stok lama Isi 2 .Memberikan gambaran kurang tepat kepada pengguna .Menanggung risiko barangan ditarik balik sekiranya gagal membayar Penutup .Meninggalkan pelbagai kesan terhadap pengguna Isi 1 .Padahal tidak wujud keperluan untuk barangan tersebut .Terpaksa mengurangkan perbelanjaan lain yang lebih penting Isi 4 .Pengguna harus bijak merancang perbelanjaan .Bukan semua maklumat di dalamnya benar/sahih .Menimbulkan masalah kewangan kepada diri dan keluarga .Hal ini merupakan satu pembaziran Isi 3 .Mendorong pengguna membeli barangan yang tidak diperlukan . tetapi tidak menyatakan kualiti barangan .Terpaksa membayar kadar faedah .Pembelian tersebut bukan sebahagian daripada belanjawan mereka .Kemudahan bayaran ansuran menggalakkan pengguna berhutang .Sesetengah pengguna akan membeli semata-mata kerana harganya murah .Iklan lebih merupakan helah peniaga .Mendorong pengguna berbelanja lebih daripada kemampuan .Ada masanya barangan tersebut dijual murah kerana pelbagai kecacatan .Iklan – satu strategi peniaga untuk melariskan jualan mereka .SOALAN 2 Pendahuluan .Namun mampu mempengaruhi pengguna .Tidak harus terlalu terpengaruh dengan iklan 18 .Terpaksa menanggung beban kewangan untuk jangka masa yang panjang .

Sewajarnya mengambil kira kesemua faktor di atas sebelum membuat keputusan 19 .Pembeli sedar hakikat kenderaan bermotor boleh menimbulkan pelbagai masalah .Seterusnya pembeli juga memberikan pertimbangan berat terhadap khidmat lepas jualan yang disediakan oleh syarikat kenderaan tersebut .Pembeli mengambil kira kemampuan diri .Hal ini akan mengurangkan beban untuk membeli kenderaan lain Penutup .Namun.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM SOALAN 3 Pendahuluan .Pembeli sedar kenderaan tidak boleh digunakan selama-lamanya .Oleh itu akan hanya membeli sekiranya pasti syarikat menyediakan khidmat selepas jualan yang cekap Isi 3 .Juga memikirkan jumlah bayaran ansuran bulanan Isi 2 . kenderaan peribadi sudah menjadi satu keperluan asas bagi sesetengah orang .Pembelian kenderaan merupakan satu komitmen kewangan yang besar .Faktor utama yang diambil kira oleh pembeli ialah harga kenderaan tersebut .Tidak akan membeli kenderaan yang terlalu sempit Isi 4 .Bukan suatu barangan yang murah .Dalam perkembangan dunia moden hari ini.Pasaran kini dipenuhi pelbagai jenis kereta .Akhir sekali kebanyakan pembeli juga sering memikirkan harga yang boleh diperoleh semasa menjual semula kenderaan sebe lum memutuskan jenis kenderaan yang hendak dibeli .Hal ini melibatkan kos dan masa .Juga memikirkan jumlah pinjaman yang boleh diperoleh .Akan mengutamakan kenderaan yang memberikan pulangan terbaik apabila dijual .Kenderaan peribadi bukannya untuk kegunaan seorang individu tetapi untuk keluarga . pembeli mengambil kira pelbagai faktor sebelum membuat keputusan untuk membeli Isi 1 .Akan mengambil kira faktor ruang untuk semua anggota keluarga dan barangan .Selain itu pembeli juga sering mengambil kira faktor ruang sesebuah kenderaan sebelum membuat keputusan untuk membelinya .

Berhasrat untuk menerapkannya di semua sekolah di seluruh negara .SOALAN 4 Pendahuluan .Meningkatkan mutu sukan negara .Akan berasakan dirinya berguna untuk sekolah .Sebab – dipaksa menyertai aktiviti yang tidak digemari .Pelajar yang berminat dalam sesuatu acara sukan mungkin mempunyai kebolehan tersendiri dalam bidang tersebut .Akan melahirkan barisan ahli sukan yang dapat mengharumkan nama negara di persada antarabangsa Penutup .Memastikan setiap pelajar terlibat dalam aktiviti kokurikulum .Ibu bapa.Memberikan harga diri kepada pelajar/individu .Terdapat pelbagai sebab yang mendorong kerajaan memperkenalkan konsep ini Isi 1 .Sekiranya pelajar diberi peluang untuk menyertai aktiviti sukan pilihannya sendiri pasti tidak keberatan Isi 2 . pelajar dan pihak sekolah harus memberikan sokongan penuh terhadap konsep ini.Kini ramai pelajar yang menjauhi aktiviti kokurikulum .Baru-baru ini kerajaan telah memperkenalkan konsep “seorang pelajar satu sukan” .Boleh menjadi seorang ahli sukan yang baik Isi 3 .Memberikan keyakinan diri kepadanya Isi 4 .Berpeluang untuk mengasah bakatnya dalam bidang tersebut .Mencungkil bakat terpendam pelajar dalam sesuatu permainan .Latihan berterusan dan sistematik boleh mengasah kebolehannya . 20 .Sekolah boleh mengenal pasti kebolehan seseorang individu .Pelajar yang berkebolehan dalam sesuatu bidang sukan itu akan berasa bangga dengan kebolehan dirinya .Konsep ini satu matlamat yang murni .

Salah satu faktornya ialah kepincangan keluarga atau kesilapan ibu bapa sendiri Isi 1 .Tidak mempedulikan gerak geri mereka .Sesetengah ibu bapa sendiri terlibat dalam pelbagai gejala negatif seperti minum arak.Mudah terjebak dalam gejala negatif Isi 3 .Anak-anak merupakan anugerah Tuhan yang amat berharga kepada sesebuah keluarga .Anak-anak mengambil kesempatan dan terlibat dalam pelbagai gejala sosial Isi 4 .Ibu bapa sibuk .Ibu bapa gagal menunjukkan teladan yang baik .Anak-anak ketandusan kasih saying .Anak-anak tiada pedoman .Dialog tersebut berkaitan dengan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja . berjudi dan mengunjungi kelab malam .Jadi mereka mula berkelakuan negatif kerana tidak nampak keburukan dalam aktiviti tersebut Penutup .Terdapat pelbagai fator yang menyumbang ke arah masalah ini. .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM SOALAN 5 Pendahuluan .kurang memberikan perhatian .Ibu bapa terlalu memanjakan anak-anak .Ibu bapa harus mendidik mereka dengan sempurna agar menjadi manusia berguna kepada bangsa dan negara 21 .Anak-anak membesar tanpa prinsip/pegangan mulia .Ibu bapa abaikan didikan agama .Anggap tidak penting demi masa depan .Mudah terpengaruh dengan pelbagai aksi negatif rakan Isi 2 .Terlalu mempercayai dan memberikan kebebasan keterlaluan .Anak-anak menjadi rapat dengan rakan sebaya .

Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan Skop dinyatakan (kepentingan) Calon perlu memberikan EMPAT kepentingan permainan tradisional Empat isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah : (kesemuanya mesti KEPENTINGAN) 1. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan Skop soalan tidak dinyatakan Calon perlu memberikan EMPAT skop sendiri yang relevan dengan permainan tradisional. Memberikan harga diri kepada generasi muda 4.KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN Membezakan SKOP TERBUKA dan SKOP TERHAD PENGENALAN Pe laj ara 1. Dalam pelajaran yang lalu anda telah melihat cara mendekati soalan karangan berdasarkan bahan rangsangan. Sebab permainan tradisional semakin dilupakan 4. Mencerminkan ketinggian daya cipta masyarakat silam 3. Menjadi daya tarikan pelancong 22 . Perhatikan ciri kedua-dua soalan ini: n3 SOALAN SKOP TERBUKA CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti.. Empat skop (isi) yang sesuai untuk tajuk ini ialah 1. Cara-cara menghidupkan permainan tradisional SOALAN SKOP TERHAD CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. 2. SOALAN SKOP TERHAD 3. Kedua-dua jenis soalan ini memerlukan pendekatan yang amat berbeza. Kepentingan permainan tradisional 3. Sebenarnya terdapat DUA jenis soalan yang boleh dikemukakan untuk bahan rangsangan iaitu: a. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan permainan jenis ini. Asal-usul permainan tradisional 2. SOALAN SKOP TERBUKA b. Menjadi warisan budaya negara 2.

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM 4. 23 .usul Kepentingan SKOP TERBUKA Contoh Skop Langkah Mengatasi Sebab Diabaikan Kesan Jika Diabaikan Sikap Masyarakat (Kesemua skop di atas merupakan contoh sahaja. Bagi tajuk SKOP TERHAD pula. 7. anda hanya perlu memberikan isi-isi yang menepati kehendak soalan yang dinyatakan dalam tajuk 6. Bagi soalan SKOP TERBUKA. Semua ciri lain ( bilangan perenggan. soalan SKOP TERBUKA memerlukan pemikiran yang mendalam dan matang tentang sesuatu isu. bilangan perkataan dalam perenggan dll) adalah sama seperti yang telah dinyatakan dalam pelajaran sebelum ini. Anda perlu berfikir seolah-olah anda sedang mengendalikan suatu foram tentang isu yang dinyatakan dalam tajuk. anda perlu memberikan pandangan daripada pelbagai sudut untuk sesuatu isu yang diberikan dalam tajuk. Pendek kata. Antara skop yang perlu difikirkan ialah : Kesan Baik Punca Kesan Buruk Asal . Anda perlu menentukan skop yang sesuai berdasarkan ISU yang dikemukakan dalam tajuk) 5.

2. Matriculation . 4. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut.tihan La 1 Berikut merupakan beberapa latihan yang akan membantu anda mendekati kedua-dua jenis soalan skop terbuka dan skop terhad dengan sempurna. 2.my 24 . Cuba kenal pasti isi-isi yang sesuai untuk kedua-dua skop dan tuliskannya pada jadual yang diberikan. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. SKOP TERBUKA CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. ? SKOP TERHAD CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Find out more about Matriculation on Afterschool. 3. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan gotong-royong dalam masyarakat. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 3. 4.The fastest route to IPTA.

Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 3. Datanglah beramai-ramai ke Pasaraya Besto 25 . 4. 4. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan gotong-royong dalam masyarakat.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 2 Berikut merupakan beberapa latihan yang akan membantu anda mendekati kedua-dua jenis soalan skop terbuka dan skop terhad dengan sempurna. 2. 2. Cuba kenal pasti isi-isi yang sesuai untuk kedua-dua skop dan tuliskannya pada jadual yang diberikan. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. SKOP TERBUKA CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. ihan Lat 3 Jualan Hujung Tahun Pasaraya Besto Potongan harga hebat 30% 50% 70% (Untuk Barangan Terpilih Sahaja) ( Bayaran secara ansuran selama 12 bulan ) Dari 1 DISEMBER hingga 31 DISEMBER Jangan lepaskan peluang keemasan ini. SKOP TERHAD CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. 3. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut.

2. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 3. Menurut jurucakap …… SKOP TERBUKA Lihat petikan akhbar di atas dengan teliti. Selasa – Satu laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan semalam menunjukkan bahawa penyakit yang berkaitan dengan amalan pemakanan yang kurang baik terus meningkat di negara kita sejak beberapa tahun kebelakangan ini. 4. Berikan pandangan anda berdasarkan petikan tersebut.SKOP TERBUKA Lihat iklan di atas dengan teliti. 4. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 3. 26 . 2. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 4. 3. 2. 3. Huraikan pendapat anda tentang maksud amalan pemakanan yang kurang baik. Huraikan pendapat anda tentang kesan negatif iklan-iklan seperti ini terhadap pengguna. tihan La 4 KUALA LUMPUR. SKOP TERHAD Lihat iklan di atas dengan teliti. 2. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 4. SKOP TERHAD Lihat petikan akhbar di atas dengan teliti. Berikan pandangan anda berdasarkan iklan tersebut.

sudah mahu tutup pula? Samy : Banyak masalahlah Zakri. Namun. 2. Baru enam bulan buka restoran. 3. Samy : Sebenarnya saya telah atasi semua masalah lain. SKOP TERHAD Baca dialog di atas dengan teliti. 27 . Itulah cabaran yang awak kena hadapi.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 5 Zakri : Kenapa ni Samy. 3. satu masalah besar yang tidak dapat saya atasi ialah masalah pekerja…… SKOP TERBUKA Baca dialog di atas dengan teliti. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 4. Bukannya mudah nak mulakan perniagaan. Berikan pandangan anda berdasarkan dialog tersebut. 4. 2. Zakri : Tentulah Samy. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang harus diambil kira oleh seseorang yang ingin memulakan perniagaan Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1.

tanduk sesetengah haiwan 3.royong . Sebab memburu secara haram . Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut. Kesan terhadap negara – mengancam sektor pelancongan 4.sumber kewangan (permintaan yang tinggi) CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Kepentingan gotong-royong bagi masyarakat 3. Kesan terhadap alam – kepupusan spesis tertentu ing. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Cara-cara amalan ini boleh dipupuk semula SKOP TERHAD CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti.contoh-contoh situasi masyarakat akan bergotong-royong 2. Langkah kerajaan untuk membendung perbuatan ini . Memupuk perasaan cinta terhadap kawasan set empat kerana setiap individu menyumbang tenaga bagi membina sesuatu (cth balai raya) atau men jaga kebersihan kawasan tersebut Latihan 2 CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Sumber makanan dan ubat-ubatan 2. Memupuk perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat berbilang kaum 2. Kesan terhadap alam – kepupusan sesetengah sepsis 4. Menjimatkan kos kerana tenaga kerja percuma 4. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut. Kesan terhadap negara – mengancam sektor pelancongan (kerana salah satu daya tarikan pelancong ke negara kita ialah pelbagai haiwan liar yang sukar ditemui di negara-negara lain 28 . Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1.Jawapan Latihan 1 SKOP TERBUKA CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. kulit. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan gotong-royong dalam masyarakat. Punca gotong-royong semakin dilupakan oleh masyarakat moden hari ini 4.ketatkan undang-undang . Memudahkan kerja-kerja yang berat 3.sumber makanan/ubat-ubatan . Sumber kewangan kerana wujud permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa untuk dag 2.wujudkan hutan simpan 3. Asal-usul gotong. Huraikan pendapat anda tentang sebab perbuatan ini dan kesannya jika perbuatan ini tidak dikawal.

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu
Latihan 3
SKOP TERBUKA Lihat iklan di atas dengan teliti. Berikan pandangan anda berdasarkan iklan tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Tujuan iklan – melariskan jualan/menarik pelang gan 2. Ciri-ciri iklan - ada masanya memuatkan maklumat yang kurang tepat - penuh dengan janji manis - memerangkap pengguna untuk membeli/ berbelanja 3. Keburukan iklan - memujuk pengguna untuk berbelanja - pengguna terdorong untuk membeli sesuatu barangan walaupun tidak diperlukan - mengakibatkan pengguna menanggung beban kewangan 4. Langkah kerajaan untuk melindungi pengguna - pastikan maklumat dalam iklan tepat - kenakan hukuman terhadap peniaga yang menyebarkan iklan palsu

SPM

SKOP TERHAD Lihat iklan di atas dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kesan negatif iklan-iklan seperti ini terhadap pengguna. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Memberikan gambaran palsu kepada pengguna 2. Mendorong pengguna membeli barangan yang tidak diperlukan

3. Satu taktik penjual untuk melariskan stok lama/ kurang bermutu.

?

4. Menyebabkan pengguna menanggung beban kewangan /hutang

Matriculation or Asasi? Which is the best choice? Find out in Afterschool. my

29

Latihan 4
SKOP TERBUKA Lihat petikan akhbar di atas dengan teliti. Berikan pandangan anda berdasarkan petikan tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Maksud amalan pemakanan yang tidak sihat: - makan berlebihan - makan mengikut rasa dan bukannya keperluan - makan terlalu banyak makanan ringan 2. Sebab wujud amalan pemakanan yang tidak sihat: - kemewahan - tiada masa untuk memasak - tidak mempedulikan kesihatan 3. Kesan amalan pemakanan yang tidak sihat: - pelbagai penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, sakit jantung dan angin ahmar SKOP TERHAD Lihat petikan akhbar di atas dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang maksud amalan pemakanan yang kurang baik. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Makan berlebihan /makan terlalu kerap

2. Makan tidak mengikut masa (kerana sibuk atau kerlalu mengikut perasaan

3. Tidak mengambil kira kandungan makanan -tidak memastikan keseimbangan makanan iaitu sama ada makanan mempunyai karbohidrat, protein, lemak, vitaman dan garam mineral yang secukupnya -makan terlalu banyak garam,gula dan lemak 4. Terlalu banyak bergantung kepada makanan segera (kerana mudah didapati dan tiada masa untuk memasak)

4. Cara membendung: - Kerajaan – kempen kesedaran - Kerajaan – tekankan amalan pemakanan yang sihat dalam sistem pendidikan - Masyarakat – harus ambil berat kesihatan diri

30

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu
Latihan 5
SKOP TERBUKA Baca dialog di atas dengan teliti. Berikan pandangan anda berdasarkan dialog tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Kepentingan pekerja untuk sesuatu perniagaan - menjadi tulang belakang perniagaan - memberikan perkhidmatan kepada pelanggan - menyelenggarakan perniagaan 2. Sebab sukar mendapat pekerja - Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan - rakyat Malaysia terlalu memilih pekerjaan - sikap majikan yang menawarkan upah yang terlalu rendah 3. Usaha majikan untuk menarik pekerja - tawarkan upah yang lumayan - berikan pelbagai ganjaran tambahan - pastikan masa kerja tidak terlalu panjang - pastikan kebajikan pekerja terjamin 4. Usaha kerajaan memastikan negara cukup pekerja - tetapkan kadar upah minimum - sediakan latihan vokasional untuk pekerja - gubal undang-undang melindungi hak pekerja - dapatkan pekerja asing

SPM

SKOP TERHAD Baca dialog di atas dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang harus diambil kira oleh seseorang yang ingin memulakan perniagaan Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1.Sumber modal - pinjaman daripada institusi kewangan - melalui rakan kongsi - simpanan peribadi 2. Tentukan lokasi - bebas daripada persaingan - tempat tumpuan orang ramai - cukup kemudahan letak kereta/pengangkutan awam 3. Pastikan cukup pekerja - pastikan cukup tenaga kerja di kawasan tersebut - tentukan kadar upah - tentukan jenis latihan yang perlu diberikan 4. Pastikan mutu perkhidmatan baik - pastikan pekerja sopan / pandai melayan pelang gan - pastikan tempat perniagaan selesa - pastikan wujud khidmat lepas jualan yang cekap

31

Bagi karangan SPM. Secara kasar jenis karangan boleh diba¬hagikan kepada dua kumpulan yakni: 1. Ucapan .MENGENAL PASTI FORMAT KARANGAN Usaha menulis karangan seharusnya bermula daripada proses mengenal pasti bentuk karangan yang dikehendaki. Dalam suatu ujian penulisan. Tidak ada karangan yang boleh bermula daripada vakum. Sebaliknya karangan akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria iaitu: A. Terdapat DUA perkara utama yang harus diberikan perhatian dalam aspek ini iaitu: a.Surat Kiriman Rasmi . Hal ini disebabkan pemarkahan karangan dilakukan dengan kaedah IMPRESIONAL. Pada masa yang sama ini bukanlah bermaksud seseorang pemeriksa akan bergantung kepada naluri atau intuisi peribadinya semata-mata dalam menentukan kedudukan sesebuah karangan.PANDUAN AM MENGARANG & TEKNIK MENTAFSIR KEHENDAK SOALAN PENGENALAN Karangan Pe laj ara n4 Karangan merupakan soalan tunggal dalam Kertas 1 mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat SPM. Surat Kiriman . D. indah. kesilapan menak¬rifkan tajuk bolehlah dikatakan kesalahan terbesar dan akan menyebabkan kehilangan markah yang amat berat. A. JENIS BERFORMAT i. Penakrifan Tajuk Isi/Fikiran Bahasa Pengolahan/Penyampaian Pemerengganan Sesebuah karangan dikatakan bermutu. Anda diberikan LIMA tajuk karangan dan dikehendaki menulis sebuah karangan dalam masa 1 jam 30 minit. Karangan harus ditulis dengan menggunakan format yang tepat sebagaimana yang ditetapkan dalam tajuk.Ucapan Pertandingan . E. Sebenarnya penulisan sesebuah karangan adalah amat subjektif. logik. baik dan menyakinkan seki¬ranya memperlihatkan kecemerlangan dalam kesemua lima aspek tersebut. Karangan. Seterusnya kita perhatikan setiap aspek tersebut dengan terperinci. Suatu hasil penulisan yang terkeluar daripada landasan yang ditetapkan atau gagal menjawap soalan yang dikemukakan dalam tajuk dikatakan karangan terpesong. Dengan kata lain semua hasilan bertulis mesti bersandar kepada satu tema atau fokus khusus. matang serta menepati kehendak soalan dengan menggunakan bahasa yang menepati hukum tatabahasa. tema dan fokus ini ditentukan oleh tajuk yang diberikan. C.Ucapan Bukan Pertandingan ii. bermutu dan luas. Sebuah karangan dikatakan cemerlang sekiranya pelajar mampu memberikan hujah-hujah yang sahih. Perkara ini bermaksud sesebuah karangan dinilai berdasarkan tanggapan atau persepsi seseorang pembaca terhadap hasilan karya seseorang penulis.Surat Kiriman Tak Rasmi 32 .PENAKRIFAN TAJUK Perkara ini merujuk kepada sejauh mana pelajar telah menakrifkan tajuk sesebuah karangan. B. ditinjau dari sudut peperiksaan SPM merujuk kepada suatu hasilan bertulis yang menunjukkan kemampuan seseorang pelajar mengupas isu-isu tertentu dengan menggunakan bahasa yang gramatis.

Laporan .Laporan Tahunan iv.Perbahasan Pertandingan . Wawancara 2. Seterusnya perhatikan satu lagi contoh: Contoh: Anda merupakan editor sebuah surat khabar. Perbahasan . Anda dikehendaki memberikan pandangan tentang satu isu yang besar yakni “masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan muda-mudi di kota”. Oleh yang demikian cara yang paling bernas untuk membuat aduan tersebut adalah dengan menggunakan surat kiriman rasmi. Peribahasa v. Gambaran vi. Keperihalan SPM Biasanya seseorang pelajar tidak akan menghadapi sebarang masalah besar dalam mengenal pasti bentuk karangan. Perhatikan bahawa tajuk ini menyatakan dengan jelas kehendak soalan yakni “maklumkan ketidakpuasan anda” tetapi tidak pula menyatakan bentuk anda harus menyampaikan aduan itu. Karangan ini memerlukan anda memberikan pandangan. Anda ingin menyampaikan pandangan anda tentang masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan muda-mudi kota untuk bacaan umum. Begitu juga dengan contoh ini: Contoh: Mutu filem-filem tempatan dikatakan masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan filem-filem antarabangsa. sebaik-baiknya karangan ini ditulis dengan menggunakan format rencana. Namun begitu ini bukanlah bermakna format karangan boleh dikenali dengan sedemikian mudah untuk semua tajuk yang diberi¬kan. tajuk ini juga tidak menyatakan batasan untuk pembicaraan anda. Oleh itu karangan ini perlu ditulis dengan menggunakan bentuk huraian. Huraian ii. Perbincangan iii. Selain itu.Bahaskan Tajuk v. Oleh yang demikian. Selain itu. Tuliskan pandangan anda itu. Anda tidak berpuas hati dengan mutu makanan yang disediakan oleh pihak kantin sekolah anak anda itu. 33 .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu iii. Sekali pandang anda pasti sedar bahawa karangan ini perlu ditulis dalam bentuk surat kiriman tidak rasmi. Forum vi. Pada pendapat anda mengapakah perkara ini terjadi? Bentuk karangan ini juga agak mudah ditentukan.Laporan Peristiwa . anda dikehendaki membuat aduan rasmi kepada seorang guru besar. JENIS TIDAK BERFORMAT i. anda boleh membicarakan punca masalah ini. Ulasan iv. Misalnya: Contoh: Seorang sahabat anda yang berada di luar negara ingin mengetahui sejauh mana kerajaan anda telah berjaya mengatasi masalah kemasukan warganegara asing ke negara anda. Dengan menggunakan format rencana. hanya karangan berbentuk rencana sahaja yang memungkinkan pembicaraan luas dan tanpa batasan skop. Ada juga tajuk-tajuk yang tidak menyatakan bentuk yang dikehendaki dengan eksplisit. Hal ini disebab¬kan bentuk karangan tersebut akan dinyatakan secara jelas dan eksplisit dalam tajuk berkenaan. Perhatikan contoh-contoh ini: Contoh: Anda mempunyai seorang anak yang bersekolah di sebuah sekolah rendah. Maklumkan perkara tersebut kepada pengetua sekolah berkenaan. kesan-kesan yang akan timbul daripadanya malah memberikan pandangan tentang cara-cara masalah ini boleh ditangani. Ini merupakan sebuah tajuk yang kabur. Hal ini kerana seseorang editor surat khabar biasanya menyampaikan pandangannya dengan menggunakan format tersebut. Namun begitu sekiranya anda merenungkan tajuk ini dengan teliti. anda akan sedar bahawa sebagai seorang ibu bapa. Jawab surat sahabat anda itu dengan selengkapnya. Rencana vii.

anda tidak harus menjadikan ini sebagai alasan untuk mengehadkan bilangan isi anda. Sebagai contoh perhatikan tajuk-tajuk ini: Contoh: 1. Pengembangan Isi Sesebuah karangan yang kaya dengan isi tidak membawa sebarang makna sekiranya isi-isi tersebut tidak dikembangkan dengan menyakinkan. Kematangan Isi / Hujah Isi-isi yang dikemukakan juga haruslah mencerminkan pemiki¬ran seorang individu yang matang. Permainan tradisional di negara kita semakin dilupakan. Hal ini disebabkan kestabilan politik sesebuah negara harus dikekalkan tidak kira sama ada negara tersebut ingin menarik pelancong atau tidak bergantung kepada sektor pelancongan. Oleh itu sekiranya anda memberikan isi MENAMBAHKAN KAWASAN PELANCON¬GAN DI MALAYSIA. soalan kedua pula menghendaki pelajar menyumbangkan idea atau mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengekalkan permainan-permainan ini. Perkara inilah yang menjadi fokus utama dan matlamat penulisan sesebuah karangan itu sendiri. maka isi tersebut tepat. Namun begitu sekiranya anda memberikan isi MENGEKALKAN KESTABILAN POLITIK NEGARA. Perkara ini merupakan syarat terpenting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah hasilan bertulis. logik dan boleh diterima. terutamanya ditinjau dari sudut peperiksaan. Sementara itu. Berikan cadangan anda untuk menghidupkan semula minat masyarakat terhadap permainan-permainan ini. Hal ini disebabkan anda memerlukan isi-isi tambahan sekiranya ada antara isi yang dikemukakan tidak tepat atau kurang bermaya. ( KAEDAH PENGEMBANGAN ISI AKAN DIPERINCIKAN DALAM PELAJARANPELAJARAN AKAN DATANG ) Setiap isi yang dikemukakan harus dikukuhkan dengan hujah-hujah. Pelbagai usaha telah dan sedang dilakukan untuk meng¬hidupkan semula minat masyarakat terhadap permainan tradisional di negara kita.Bilangan Isi Pastikan karangan anda menampilkan bilangan isi yang mencu¬kupi. Sebarang kesilapan dalam menakrifkan kehendak soalan ini akan menyebabkan pelajar mengemukakan isi yang tidak relevan dan seterusnya menjejaskan markah. 34 . Pertama daripada isi-isi yang dikemukakan dan kedua daripada cara isi-isi tersebut dikembangkan. Tajuk ini menghendaki anda mencadangkan tindakan/usaha dan cara industri pelancongan kita boleh ditingkatkan. d. maka isi ini boleh dipersoalkan. Soalan pertama menghendaki pelajar menjelaskan sebab/punca/faktor yang menyebab¬kan permainan tradisional semakin pupus. Sebenarnya sesebuah karangan peringkat SPM boleh berdiri hanya dengan TIGA isi yang tepat. Sebagai contoh perhati¬kan tajuk ini: Contoh: Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil oleh kera¬jaan untuk memajukan sektor pelancongan Malaysia. Soalan ketiga pula menghendaki pelajar menerangkan kebaikan/manfaat/faedah/kesan positif permainan-permainan ini terhadap masyarakat. Hal ini disebabkan sememangnya pemilihan destinasi pelancongan bergantung kepada bilangan tempat-tempat menarik yang ada di sesebuah negara. contoh dan apa sahaja kaedah sehingga boleh berdiri sebagai satu pernyataan yang berasas dan kukuh. berkesan dan menyakinkan. Namun begitu ketigatiganya memerlukan hasil karangan yang berbeza. bukti. Oleh itu anda perlu meneliti tajuk yang dikemukakan dan seterusnya mengenali soalan yang dikemukakan. Anda perlu ingat bahawa setiap perenggan isi bukanlah tempat untuk menyatakan isi semata-mata tetapi merupakan ruang untuk anda memperincikan isi tersebut sehingga menyakinkan pembaca. 3. anda juga harus memastikan isi-isi anda tepat serta bernas dan menjadi jawapan yang logik kepada persoa¬lan yang dikemukakan dalam tajuk. Oleh itu anda perlu benar-benar memahami keperluan bahagian ini agar dapat menghasilkan sebuah karangan yang padat. Sebagai contoh perhatikan tajuk dan isi-isi ini.b. b. Jelaskan mengapa perkara ini terjadi. B. ISI / FIKIRAN Isi merupakan nadi sesebuah karangan. Namun begitu. alasan. Antara perkara yang perlu diberikan perhatian ialah: a. Kematangan seseorang pelajar boleh diperhatikan daripada dua sudut. c.Kelogikan Isi Selain itu. negara dan generasi akan datang. MENGENAL PASTI KEHENDAK SOALAN Karangan perlu menepati kehendak soalan. Permainan tradisional di negara kita semakin dilupakan. 2. Pada pendapat anda apakah kepentingan permainan-permainan ini? Sebenarnya kesemua tiga tajuk di atas berlegar di sekitar isu yang sama yakni “permainan tradisional”.

ayat tanya. Antara tanda baca yang biasa ialah titik (. lancar. ayat-ayat tersebut perlu mempunyai subjek dan predikat.Membantu mereka menjaga adik . Sebenarnya soalan karangan bukanlah satu ujian untuk melihat hujah-hujah seseorang penulis semata-mata. Dengan kata lain anda perlu mencadangkan cara-cara seseorang anak boleh membantu meringankan beban ibu bapanya. Oleh itu pelajar perlu menunjukkan pemilihan kata yang tepat. adakah isi-isi ini mencerminkan kematangan pemikiran seseorang calon tingkatan lima? Sudah tentu tidak. b. Sediakan teks syarahan anda selengkapnya. karangan juga merupakan satu ujian untuk meninjau sejauh mana seorang pelajar mampu melahirkan idea. Setiap kesalahan ejaan. perasaan dan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang kemas. Walau bagaima¬napun. ayat majmuk. ayat aktif. Tajuk syarahan tersebut ialah “Tanggungjawab anak-anak bersekolah terhadap ibu bapa”. Perbendaharaan Kata Kekuatan bahasa banyak terpancar daripada pilihan kata seseorang penulis. Isi-isi ini amat remeh dan akan menimbulkan anggapan penulisnya berfikiran cetek dan tidak mampu mengulas sesuatu topik dengan mendalam. BAHASA Dalam keghairahan untuk menghasilkan karangan ada masanya sesetengah pelajar melupakan hakikat mereka sebenarnya sedang menghadapi kertas peperiksaan MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM Contoh: Anda telah menyertai satu pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh sekolah anda. indah dan luas dalam karangannya. c.). tetap meninggalkan kesan negatif terhadap sesebuah karangan dan mengakibatkan kehilangan markah. walau betapa kecil seka lipun. Tanda Baca Penggunaan tanda baca juga perlu diberikan perhatian yang sewajarnya dalam sesebuah karangan. Malah ada masanya kesila pan tanda baca juga boleh mengubah maksud sesuatu pernyataan. Di sini anda perlu menyediakan satu ucapan yang memuatkan isi-isi tentang bagaimana seseorang pelajar boleh memainkan peranannya sebagai anak yang baik. tepat dan gramatis. Oleh itu pelajar harus teliti dan menunjukkan keprihatinan terhadap sistem ejaan yang wujud dan sebarang perubahan yang terjadi dalam sistem tersebut. koma bertitik (.). Antara variasi yang boleh dipertimbangkan ialah ayat tunggal. Oleh yang demikian adalah wajib bagi seseo¬rang pelajar untuk memastikan mutu bahasanya mencerminkan pengua¬saan bahasa yang sewajarnya dimiliki oleh seorang pelajar tingkatan lima. Bagi karangan ini anda boleh mengemukakan isi-isi seperti berikut: Belajar bersungguh-sungguh Menjaga nama baik ibu bapa dan keluarga Cuba berdikari/jangan menyusahkan mereka Jangan membazirkan wang mereka Bantu mereka dengan kerja-kerja rumah Semua isi tersebut tepat dan bernas. Hal ini menyebabkan pelajar-pelajar ini melihat karangan sebagai suatu ujian untuk menilai sejauh mana mereka mampu mengemukakan idea. d. indah. Kekayaan pemilihan kata bukan sahaja akan memperindah sesebuah karan¬gan tetapi juga meniupkan nyawa kepada idea yang ingin diutarakan. titik bertindih (:). ayat pasif dan sebagainya. ayat seruan. Kesalahan da lam penggunaan tanda-tanda ini akan mendedahkan kelemahan bahasa dan ketidaktelitian pelajar. kata-kata hubung yang sesuai dan sebagainya. Anggapan ini jauh terpesong daripada matlamat ujian karangan. pelajar juga seharusnya menunjukkan keragaman dalam ayat-ayat yang digunakannya. Antara aspek bahasa yang perlu diberi penekanan ialah: a. Satu perkara yang perlu diingati dalam soal ini ialah kata-kata tersebut tidak harus kelihatan seperti dipaksakan di dalam karangan tetapi seharusnya terbit berda¬sarkan keperluan dan suasana. Sekarang perhatikan pula isi-isi ini: .). koma (. Dengan kata lain.Membantu ibu dalam kerja-kerja memasak Sebenarnya isi-isi ini juga bernas dan tepat. pandangan atau menepukan karangan mereka dengan isi semata-mata. tanda seruan (!) sebagainya. Ayat Pelajar harus memastikan ayat-ayat yang digunakan dalam karangan gramatis dan tunduk kepada hukum tatabahasa mutak¬hir. Hal ini disebabkan perbandaharaan katalah yang benar-benar menyerlahkan penguasaan bahasa seseorang individu. Antara kesilapan yang kerap dilakukan oleh pelajar ialah: 35 . bermutu. Lebih daripada itu.Membantu membersihkan rumah . Ejaan Ini merupakan satu aspek yang sering dipandang enteng oleh para pelajar. C. Selain itu. tanda tanya (?).

ii. Sebagai contoh sebuah surat kiriman mempunyai perenggan pembuka surat. menggali ditu lis sebagai mengali. PENGOLAHAN Karangan ibarat suatu gubahan bunga. pengenalan. Pemerengganan isi harus bergerak daripada yang paling penting kepada yang kurang penting. isi-isi. dalam pelajaran-pelajaran akan datang. **Oleh yang demikian. penutup isi dan penutup surat.i. begitulah sebuah karangan terdiri daripada pendahuluan. Perenggan perlu mempunyai isi dan hujah-hujah yang dapat mengukuhkan isi tersebut. PEMERENGGANAN Pemerengganan karangan mungkin kelihatan sebagai suatu perkara yang mudah tetapi perkara ini tidak harus dipandang ringan. 2. contoh serta penerangan yang berkaitan. isi-isi dan penutup. isi-isi harus berfungsi untuk mengukuhkan pendirian atau skop perbincangan yang telah dinyatakan pada pendahuluan dan penutup pula perlu berperanan sebagai kesimpulan untuk pembicaraan. strategi. Misalnya menggunung ditulis sebagai mengu¬nung. Kesudahannya kedua-dua imbuhan ini sering dicampuradukkan. Pelajar harus bijak dalam menyusun isi-isi mengikut urutan kepentingan dan logiknya. Semasa menggunakan imbuhan amalan “meng-” atau “peng-” Kesilapan yang sering terjadi ialah semasa imbuhan ini digunakan pada kata-kata dasar yang bermula dengan abjad g. tulin untuk tulen. setiap isi dan penutup harus ditempatkan di perenggan-perenggan yang berbeza. Semasa menggunakan kata-kata yang tidak tunduk kepada sistem ejaan baru. Kesilapan yang sering dilaku-kan oleh pelajar ialah menulis calun untuk calon. Pemerengganan menjadi lebih kompleks dalam karangan-karangan tertentu. 36 . Contoh kata-kata yang dimaksudkan ialah kompleks. Pendahuluan harus berfungsi sebagai pengenalan untuk hujah-hujah yang akan disampaikan. anda akan dipandu secara teliti dan berperingkat-peringkat sehingga mampu menghasilkan sebuah karangan yang benar-benar bermutu. fenomena dan sebagainya. penggalak ditulis sebagai pengalak. stem untuk setem. tumbukan (kata nama) ditulis sebagai tumbukkan dan sebagainya. Sementara itu kata-kata nama seperti tembakan (kata nama) ditulis sebagai tembakkan. lancung untuk lancong dan sebagainya. Sebaliknya kecemerlangan karangan bergantung kepada perancangan yang teliti serta pengabungjalinan pelbagai kebolehan dan kemahiran. Pelajar harus faham bahawa bukan semua kata dalam bahasa Melayu mengalami perubahan dengan pengenalan Sistem Ejaan Baru (1972). Imbuhan 1. Ejaan kata-kata ini biasanya agak rumit dan sering menimbulkan pelbagai kesilapan. Olahan yang sempurna bermaksud setiap perenggan harus ditempatkan di posisi yang betul dan memainkan peranannya dengan berkesan. stimuli. pamir untuk pamer. Kesimpulannya bolehlah dikatakan bahawa penulisan karangan merupakan satu tugasan yang memerlukan pelbagai kemahiran. Semua orang tahu bahawa pendahuluan. anih untuk aneh.Semasa menggunakan kata-kata pinjaman yang berasal dari Bahasa Inggeris. Hujah-hujah itu pula harus disusun secara berperingkat-peringkat agar dapat memberikan nyawa kepada isi tersebut. Begitu juga dengan kandungan sesebuah perenggan itu sendiri. pengganas ditulis sebagai penganas dan sebagainya. interpretasi. Para pelajar perlu memahami peranan dan kandungan yang perlu dimuatkan di dalam setiap perenggan tersebut. iii. pensil untuk pensel. men egakkan (kata kerja) ditulis sebagai menegakan. Walau bagaimanapun pemerengganan karangan meliputi kemahiran yang lebih daripada itu. pendahuluan. pelajar sering menggugurkan salah satu abjad tersebut. Setiap perenggan dalam karangan harus menunjukkan pertautan dan pertalian yang kemas dan logik. memperuntukkan (kata kerja) ditulis sebagai memperuntukan dan sebagainya. (Semua aspek ini akan dibicarakan dengan contoh-contoh lengkap dalam pelajaran-pelajaran berikutnya) E. Masalahnya ialah ada pelajar tidak tahu membezakan kegunaan imbuhan-imbuhan ini. Sebagaimana sebuah gubahan bunga terdiri daripada bunga-bunga dan daun yang berlainan jenis dan warna. jambatan. Pendek kata tidak ada satu kemahiran atau aspek khusus yang boleh menjamin kecemerlangan sesebuah karangan. D. Oleh itu menggalakkan (kata kerja) ditulis sebagai menggalakan. Semasa menggunakan imbuhan akhiran “-kan” dan “-an” Hukum tatabahasa telah menetapkan bahawa imbuhan “-an” hanya digunakan untuk kata nama dan “-kan” pula diguna¬kan untuk kata kerja. transkripsi. Kekompleksan yang sama juga dapat diperhatikan dalam karangan ulasan dan rencana. tolakan (kata nama) ditulis sebagai tolakkan. Pelajar harus bijak memilih ruang untuk menempatkan bukti.

Jadi maklumat-maklumat yang diberikan pada bahagian ini diharap akan mendorong seseorang calon untuk berfikir ke arah yang dikehendaki. perasaan atau idea seseorang penulis. Sebagai contoh seseorang penyajak akan hanya mampu mengha¬silkan sebuah sajak yang berkesan tentang kemiskinan dengan melihat seorang nelayan yang pulang dari laut atau seorang penge¬mis yang terbaring di tepi jalan.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu MENTAFSIR DAN MEMENUHI KEHENDAK TAJUK & LATIHAN PENGENALAN SPM Cuba kita renungkan kembali apa yang dimaksudkan dengan karangan. Inilah bahagian yang harus diberikan perhatian berat oleh semua calon. Selain itu anda juga mengetahui bahawa permainan-permainan ini hampirhampir pupus dalam kalangan penduduk bandar. Karangan akan memuatkan isi. Malah ada sesetengah penduduk negara ini. Oleh itu dalam pelajaran ini kita akan perhatikan bagaimana mentafsirkan dan seterusnya memenuhi kehendak sesebuah tajuk karangan. Karangan yang memperkatakan suatu perkara yang berlainan daripada permasalahan yang disebut pada tajuk dikatakan karangan terpesong. Komponen kedua dalam sesebuah tajuk ialah KEHENDAK. Pertama untuk memberikan sedikit sebanyak pengetahuan asas tentang sesuatu perkara. Isi-isi tersebut harus berfungsi untuk menghuraikan sesuatu permasalahan yang pasti. Sebagai contoh.. mendengar atau membaca sesuatu bagi menjuruskan pemikiran¬nya. Kini (setelah menel¬iti pernyataan yang diberikan itu) anda faham bahawa masyarakat tidak lagi begitu meminati permainan tradisional dan telah menyi¬sihkannya.. Walau bagaimanapun setiap karangan harus mempunyai tujuan yang pasti. pemikiran. Misalnya dengan membaca pernyataan di atas kini anda akan mendapat satu gambaran tentang¬nasib permainan tradisional di negara kita. Amat sukar untuk seseorang manusia mula berfikir daripada vakum. Maklumat-maklumat ini mempunyai dua tujuan. Sekarang cuba kita fikirkan apakah kandun¬gan sesebuah karangan. Hal ini biasanya dapat diperhatikan pada bahagian bawah tajuk tersebut. Malah ada sesetengah penduduk bandar yang tidak tahu apa itu wau. terutamanya mereka yang tinggal di kota-kota tidak lagi men¬genali permainan-permainan tersebut. perhatikan isu pada tajuk di atas … Contoh : Permainan tradisional di negara kita semakin dilupakan. Permasalahan tersebut biasanya akan dinyatakan pada tajuk dan seseorang penulis haruslah menggunakan karangannya sebagai medan untuk menghuraikan permasalahan tersebut. Malah ada sesetengah penduduk negara ini. Dia melihat. Karangan ialah sebuah wacana atau bahan bertulis dengan kepanjangan tertentu.. Oleh yang 37 . Perkara ini disebabkan walaupun “Isu” pada tajuk membantu mendorong pemikiran tetapi tidak pula memberikan maklumat tentang arah dan tujuan sesebuah karangan. Dengan kata lain isi-isi yang dimuatkan dalam sesebuah karangan tidak boleh dan tidak harus wujud dalam vakum. karangan yang terpesong merupakan antara kesilapan yang amat serius dan akan mengakibatkan kehilangan markah yang amat banyak. Bahagian ini bertu¬juan untuk memberikan satu gambaran umum kepada calon tentang sesuatu perkara yang diperkatakan. terutamanya mereka yang tinggal di kota-kota yang tidak lagi mengenali per¬mainan-permainan tersebut. KEHENDAK Bahagian awal tajuk tersebut ialah ISU. Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi menghidupkan semula permainan tradisional di negara ini. ISU b. Bagi tujuan peperiksaan. Dalam tajuk di atas bahagian kehendak ialah . Contoh : Permainan tradisional di negara kita semakin dilupakan. Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi menghidupkan semula permainan tradisional di negara ini. gasing dan congkah. Semua tajuk karangan boleh dibahagikan kepada DUA komponen iaitu: a. Tujuan kedua maklumat-maklumat tersebut adalah untuk ber¬fungsi sebagai set induksi bagi merangsang minda anda. Di sini anda dimaklumkan tentang kedudukan permainan tradi¬sional di negara kita pada masa sekarang. KOMPONEN DALAM TAJUK KARANGAN Sebagai permulaan mari kita perhatikan tajuk ini.

. Ceramah Sebenarnya setiap bentuk karangan ini mempunyai ciri-ciri unik yang membezakannya daripada bentuk yang lain... pada pendapat anda apakah PERANAN . Bentuk karangan yang perlu ditulis ii. b.. Bahagian “soalan” ini bolehlah dianggap sebagai arahan tersebut. “Kehendak” merupakan bahagian di mana kita diberikan ARAHAN tentang perkara yang harus dikarang. Sebagai contoh karangan berbentuk rencana sudah tentu tidak sama dengan karangan berbentuk surat kiriman walaupun kedua-duanya berlegar di sekitar isu yang sama.. Antara contoh “soalan” pada sesebuah tajuk karangan ialah. Perbahasan c... Kini bolehkah anda memutuskan apakah bentuk dan soalannya? Karangan ini harus ditulis dalam bentuk huraian biasa... Perkara ini jelas merupakan kesan untuk pembalakan yang berleluasa dan menepati kehendak soalan.. Seterusnya kita perhatikan semula bahagian KEHENDAK pada tajuk kita..... d.. Hal ini disebabkan semua tajuk karangan bagi peperiksaan merupakan satu tugasan. e. berikan pendapat anda tentang BAGAIMANA .. Sekiranya tajuk meminta anda “huraikan KESAN yang timbul akibat penebangan hutan secara berleluasa” maka anda perlu menju¬ruskan karangan anda kepada kesan sahaja..... jelaskan MASALAH . jelaskan AKIBAT .. jika calon memberikan isi kerajaan harus mengetatkan undang-undang maka isi tersebut dianggap salah dan terpesong kerana tidak menepati kehendak soalan..... Sebaliknya. berikan LANGKAH .. h. 38 . Gambaran j. “Soalan” menentukan apakah jenis isi yang perlu anda kemukakan pada karangan anda....... j. Huraian g.. a. mempro¬mosikan... huraikan KEPENTINGAN . i. terangkan FAKTOR-FAKTOR .. Sebarang isi yang tidak menepati “soalan” akan dianggap sebagai isi terpesong dan mencacatkan markah. Terdapat dua perkara penting yang harus diberi perhatian pada kehendak iaitu: i... Laporan b. “Soalan” pada tajuk boleh difahami dengan meneliti kata-kata kunci yang diberikan pada bahagian KEHENDAK. Oleh itu kesemua isi karangan ini harus merupakan langkah atau tindakan yang boleh dilakukan bagi memajukan. Perbincangan h.. menghidupkan atau memperkenalkan semula permainan-permainan tradisional kepada masyarakat kita.. Rencana e. Syarahan k.. huraikan BAGAIMANA . Soalan Inilah bahagian paling penting pada sesebuah tajuk..demikian calon tidak mungkin mula mengarang atau menghasilkan sesebuah karangan hanya dengan menggunakan isu sematamata... Pada setiap tugasan tersebut calon tentu diberikan arahan tentang apa yang perlu ditulis... tuliskan KESAN .. k.. Wawancara f. II. Dengan kata lain kesemua isi karangan anda harus tunduk kepada arahan pada “soalan”..... Surat kiriman d. Soalan yang perlu dijawab Kita perhatikan setiap satu perkara ini dengan terperinci: I.... c.. Bentuk Ini merujuk kepada bentuk-bentuk karangan yang terdapat dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu SPM... Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi menghidupkan semula permainan tradisional di negara ini. Ulasan i... Sementara itu soalannya pula “usaha-usaha” yang boleh dilakukan bagi mem¬pertahankan atau menghidupkan semula permainan tradisional di negara kita.. Tidak ada tajuk yang akan dikemukakan (bagi tujuan peperiksaan) tanpa soalan. Antara bentuk tersebut ialah: a. Antara isi yang sesuai dalam konteks ini ialah mengakibatkan bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir..

TAFSIRAN ISU : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. SOALAN ----------------------------------------------------------------------------------- KEHENDAK : 39 . BENTUK -----------------------------------------B. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Latihan 1: Perlumbaan motosikal haram semakin menjadi-jadi di negara kita. Pada pendapat anda bagaimanakah kerajaan boleh menangani masalah ini? TAFSIRAN ISU : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. BENTUK ------------------------------------------B. SOALAN ----------------------------------------------------------------------------------- KEHENDAK : tihan La 2 Latihan 2: Seorang sahabat anda yang berada di luar negeri menda¬pat tahu bahawa negara anda dibanjiri warganegara asing. Beliau seterusnya ingin mengetahui apakah kesan kehadiran golongan ini kepada negara anda. Balas surat sahabat anda itu selengkapnya. Seterusnya mari kita perhatikan beberapa tajuk karangan dan mengukuhkan kebolehan kita mentafsirkannya.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 1 Lihat carta di bawah dengan teliti. Perbuatan liar ini bukan sahaja mengancam keselamatan mereka yang terlibat tetapi juga pengguna jalan raya lain yang tidak berdosa. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang individu yang ingin membeli kenderaan peribadi.

Tuliskan sebuah rencana tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku dan berikan saranan bagaimana gejala ini boleh dibendung. Walau bagaima¬napun adalah amat sukar untuk menyelamatkan seseorang calon yang menghantar karangan terpesong daripada kegagalan. Kesilapan mentafsirkan tajuk akan menyebabkan karangan tersebut dikategorikan ke dalam “karangan terpesong”. Semua kesilapan seperti bahasa yang lemah.tihan La 3 LATIHAN 3: Gejala remaja lari dari rumah nampaknya sudah menjadi satu penyakit sosial yang semakin menular di negara kita. TAFSIRAN ISU : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. isi yang kurang kukuh. pendahuluan yang tidak berkesan. SOALAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KEHENDAK : KESIMPULAN Melalui pelajaran ini anda seharusnya sudah memahami satu perkara paling asas dalam penulisan karangan yakni mentafsirkan tajuk. BENTUK B. Oleh yang demikian kuasai kuliah ini dengan sepenuhnya sebelum melangkah ke kuliah-kuliah yang lain. karangan yang terlalu pendek dan sebagainya pasti akan mencacatkan markah sesebuah karangan tetapi tidak semestinya menyebabkan calon tersebut gagal. 40 . Walau betapa indah sekalipun bahasa dan gaya yang diterap¬kan ke dalam sesebuah karangan tetapi semua itu tidak membawa sebarang makna sekiranya calon gagal mentafsirkan tajuk terlebih dahulu.

Rencana .Motosikal diubahsuai .Meninggalkan rumah tanpa pengetahuan ibu bapa .Ramai juga yang memasuki Malaysia secara haram . SOALAN .Kesan/akibat/implikasi kehadiran warganegara asing terhadap kehidupan rakyat dan negara kita LATIHAN 3 ISU * Gejala remaja lari dari rumah .Perlu menepati semua ciri/formatsurat kiriman tak rasmi B.Membawa diri entah ke mana KEHENDAK A.Perlu menepati semua ciri/format rencana B. 41 .Biasanya oleh anak-anak muda .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM LATIHAN 1 ISU * Perlumbaan motosikal haram .Langkah/usaha/cara/tindakan yang boleh diambil oleh pihak-pihak yang terlibat ( ibu bapa/kerajaan/sekolah ) bagi mengurangkan / mengatasi masalah remaja lari dari rumah.Pada waktu malam .Tidak mempunyai sebarang ciri keselamatan . BENTUK .Risiko kemalangan tinggi KEHENDAK A.Menggunakan jalan biasa . SOALAN Langkah/tindakan/usaha/cara bagi mengatasi perbuataan ini Jawapan LATIHAN 2 ISU * Kemasukan warganegara asing ke Malaysia .Dari negara-negara jiran . BENTUK .Bertentangan dengan undang-undang * Berbahaya . KEHENDAK A.Tujuan: mencari pekerjaan atau melarikan diri daripada penderitaan di negara asal. Faktor/sebab remaja lari dari rumah ii.Surat kiriman tak rasmi . BENTUK . SOALAN Terdapat dua soalan di sini iaitu: i.Huraian biasa B.Sesetengahnya masuk secara sah .

PILIH TAJUK YANG SESUAI .KENAL PASTI ISI . D.Tahukah anda bahawa terdapat kaedah yang berbeza untuk mengembangkan isi yang berbeza. isi yang tepat tetapi terlalu remeh akan mengurangkan mutu karangan.Pastikan isi-isi anda tidak bersifat remeh. MENGHASILKAN SEBUAH KARANGAN YANG TEPAT Hal ini bermaksud karangan anda menepati format dan mengupas kehendak soalan. Pe laj ara n5 PENGENALAN Dari saat anda membuka kertas soalan karangan Bahasa Melayu SPM.Pastikan juga isi-isi anda logik/boleh diterima akal. 2. . anda tentu faham betapa beratnya tanggungjawab anda. . menggunakan tandatanda baca yang tepat dan tidak terdapat sebarang kesilapan ejaan.Apa yang lebih penting ialah semua isi perlu dikembangkan dengan kaedah dan teknik yang sesuai. B. bernas dan menyakinkan.TENTUKAN KEDUDUKAN ISI . anda mempunyai masa 90 minit untuk melaksanakan satu tugasan yang berat iaitu: C.Fahami kehendak soalan. 4. Anda seharusnya memulakan proses mengarang dengan prosedur yang betul: PROSEDUR MENULIS KARANGAN Berikut merupakan prosedur terancang untuk mendekati soalan karangan. 1.Sediakan rangka. MENGHASILKAN SEBUAH KARANGAN YANG LENGKAP Hal ini bermaksud karangan anda mempunyai pendahuluan. Buat catatan ringkas untuk setiap isi .MENGHASILKAN SEBUAH KARANGAN DENGAN BAHASA YANG INDAH Hal ini bermaksud karangan anda harus memperlihatkan penggunaan bahasa yang gramatis. .Kekuatan karangan bukan bergantung kepada bilangan isi atau ketepatan isi semata-mata.Karangan MEMILIH TAJUK & TEKNIK MENGENAL PASTI ISI PROSEDUR MENGARANG A.Isi-isi perlu disusun mengikut urutan kepentingannya. MENGHASILKAN SEBUAH KARANGAN YANG MATANG DAN MENYAKINKAN Hal ini pula bermaksud karangan anda mempunyai bilangan isi yang mencukupi dan setiap isi telah dikembangkan dengan jitu.Pastikan isi-isi menepati kehendak soalan . -Adakah anda mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang bidang/isu tersebut. badan dan penutup. . gaya bahasa yang indah. Oleh yang demiki¬an anda harus merancang penulisan anda dengan teliti. Sekiranya anda memahami kesemua empat matlamat di atas. pilihan kata yang luas. (Hal ini akan diperincikan dalam pelajaran-pelajaran akan datang) 42 .KEMBANGKAN ISI . 3.Pastikan juga isi-isi ditempatkan menurut urutan logik.

Anda dikehendaki member¬ikan FAKTOR/PUNCA/SEBAB/MENGAPA masyarakat tidak berse¬tuju dengan sistem persekolahan satu sesi. Walau betapa indah sekalipun perjalanan bahasa dalam karangan anda tetapi semua itu tidak akan membawa sebarang makna sekiranya pembicaraan anda tidak memenuhi kehendak soalan. Sebenarnya tajuk ini menghendaki anda menjelaskan kesilapan/kepincangan/kekurangan ibu bapa yang menjadikan anak-anak berkelakuan negatif. . Berikan pandangan anda dalam hal ini. Adakah anda benar-benar faham akan KEHENDAK SOALAN tajuk tersebut? Salah satu tujuan ujian karangan adalah untuk melihat sejauh mana anda boleh mengarang berdasarkan kehendak yang ditetapkan oleh sesuatu tajuk. Tahukah anda apa kehendak soalannya? Adakah tajuk itu menghendaki anda memberikan sebab-sebab anak-anak muda melepak? Atau adakah anda perlu menjelaskan cara-cara masalah terse¬but boleh diatasi? Sebenarnya kehendak tajuk di atas ialah penerangan tentang apakah kesan gejala melepak dalam kalangan anak muda kita. Walau bagaimanapun ini tidaklah bermakna tajuk tersebut sesuai untuk anda. Apabila memilih tajuk anda perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: a. . tanpa sekatan dan tenang serta menghasilkan sebuah karangan yang bermutu. MENGARANG .Bina ayat-ayat lengkap untuk menukarkan rangka anda menjadi perenggan lengkap. Sebaliknya pemilihan tajuk yang tidak sesuai pula akan menyebabkan anda terkandas di tengah jalan dan menghadapi pelbagai tekanan untuk menyudahkannya. Apakah yang anda faham tentang tajuk ini? Perlukah anda memberikan punca-punca keruntuhan akhlak dalam kalan¬gan remaja kita? Bagaimana anda akan kaitkan “ibu bapa” dalam karangan anda? Perkara-perkara inilah yang harus anda putuskan terlebih dahulu sebelum memulakan karangan anda. Malah ada masanya karangan anda akan terpesong dan tidak menepati kehendak soalan. anda mungkin akan mengutarakan isi-isi yang dangkal dan dianggap remeh oleh pemeriksa. Contoh : Kealpaan ibu bapa merupakan faktor utama keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita.Pastikan anda telah menuliskan nombor soalan. Oleh itu renungkan tajuk pilihan anda dengan teliti dan pastikan anda benar-benar yakin dengan kehendaknya.Mula mengarang.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu 5. Ada masanya sesuatu tajuk dan kehendak tajuk itu amat jelas. Masalahnya kini ialah sejauh manakah anda faham maksud atau konsep sistem persekolahan satu sesi yang dicadangkan itu. 6.Betulkan struktur ayat. Sebagai contoh perhati¬kan tajuk ini: Contoh : Banyak pihak yang tidak bersetuju dengan cadangan untuk menukarkan sistem persekolahan kita menjadi sistem persekolahan satu sesi. Pemilihan tajuk yang tepat dan sesuai akan memboleh¬kan anda mengarang dengan lancar. ) ( ! ) ( . Seterus¬nya anda juga boleh memberikan faktorfaktor lain (selain daripada kesilapan ibu bapa) yang menjadi punca keruntuhan akhlak dalam kalangan anak-anak.Betulkan kesalahan tanda baca ( . Pada pendapat anda apakah faktor-faktor yang menyebabkan sistem persekolahan satu sesi tidak digemari ramai? Kehendak tajuk ini amat jelas. Anda perlu yakin dengan pengetahuan anda tentang isu tersebut. MENGENAL PASTI ISI dan MENYUSUN ISI LANGKAH 1 PEMILIHAN TAJUK Ini merupakan tugas pertama anda apabila membuka kertas soalan. Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk. Sebagai contoh perhatikan tajuk-tajuk di bawah: Contoh : Gejala melepak dikatakan salah satu penyakit sosial yang boleh meruntuhkan masa depan generasi muda kita. Sekiranya tidak. Jelaskan. . ) ( : ) ( ” ) ( ’ ) ( ? ) dan huruf besar dan huruf kecil dll) . SPM Seterusnya mari kita perhatikan TIGA prosedur terpenting sebelum mengarang iaitu MEMILIH TAJUK . Perhatikan tajuk tersebut dengan teliti. SEMAK KARANGAN SEBELUM DIHANTAR .Betulkan semua kesalahan ejaan. ) ( . Apakah ciri-ciri sistem persekolahan satu sesi? Apakah perbezaan sistem perseko- 43 .

Mencungkil bakat anak-anak sejak kecil lagi. iii. Mencungkil bakat anak-anak sejak kecil lagi. Cadangkan cara-cara masalah ini boleh dibaiki. Sekadar contoh perhatikan satu lagi tajuk: Contoh 2: Pengalaman di tadika amat penting dalam memastikan anak-anak menikmati alam persekolahan selepas memasuki sekolah rendah. v. Mengurangkan pergantungan terhadap ibu bapa. Memberikan ganjaran yang lebih lumayan kepada ahli-ahli sukan. Kedudukan isi-isi ini harus ditentukan berda¬sarkan urutan kepentingan dan kelogikannya. Walau bagaimanapun harus terdapat suatu justifikasi untuk menempatkan isi-isi berkenaan di perenggan-perenggan tersebut. Sebagai contoh per¬hatikan tajuk ini sekali lagi: Contoh : Mutu sukan negara kita semakin merosot sejak kebelakangan ini. Kekuatan sesebuah karangan bukannya bergantung kepada kesaratan isinya tetapi juga kepada kedudukan setiap isi terse¬but. Antara isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah: i. Membawa masuk jurulatih asing. ii. Antara isi yang boleh anda senaraikan ialah: i. Senaraikan semua isi yang terbit dalam fikiran anda pada sehelai kertas kasar. iii. Boleh bertutur dalam pelbagai bahasa . Mengadakan lebih banyak pertandingan persahabatan. Membolehkan anak-anak memahami maksud persahaba¬tan/menjalin hubungan dengan anak-anak lain. Memberikan ilmu asas kepada anak-anak (misalnya mengenal abjad. Membawa masuk jurulatih asing. vi. Membina institusi sukan. iv. Adakah anda faham kehendak tajuk ini? Tajuk ini menghendaki anda memberikan kebaikan/kesan postif tadika bagi anak-anak. LANGKAH 2 KENAL PASTI ISI Seterusnya anda harus mengenal pasti isi-isi yang sesuai untuk tajuk yang telah anda pilih. Anda sudah sedia maklum bahawa setiap isi akan menduduki perenggan yang berbeza. ii. Mengadakan lebih banyak pertandingan persahabatan. iv Membolehkan anak-anak berdikari dalam soal pelaja¬ran/menyelesaikan masalah pendidikan.lahan satu sesi dengan sistem yang wujud kini? Sekiranya anda tidak mempunyai penge¬tahuan tentang semua aspek tersebut. Membina institusi sukan. LANGKAH 3 TENTUKAN KEDUDUKAN ISI Sebagaimana yang telah diterangkan dalam pelajaran sebelum ini. Sebagai contoh perhatikan tajuk ini: Contoh 1: Mutu sukan negara kita semakin merosot sejak kebelakangan ini. karangan merupakan satu gubahan. Senarai isi yang telah dikenal pasti untuk tajuk ini ialah: i. Menyediakan lebih banyak infrastruktur sukan. Cadangkan cara-cara masalah ini boleh dibaiki. anda seharusnya tidak mendekati tajuk ini.terutamanya bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris . Perhatikan bahawa kesemua isi tersebut menepati kehendak soalan. ii. 44 . suku kata. vii. vi. angka dll). logik dan tidak bersifat remeh.boleh mengikuti pelajaran dengan mudah . iii. iv. v. Memberikan ganjaran yang lebih lumayan kepada ahli-ahli sukan. Oleh itu pastikan anda tidak memberikan punca mutu sukan negara kita semakin merosot atau kesan-kesan kemerosotan mutu sukan terhadap negara kita. Jelaskan kepentingan pengalaman tadika bagi anak-anak. Keindahan karangan antara lain bergantung kepada cara anda mengolah kedudukan isi secara logik. Adakah anda faham kehendak tajuk ini? Tajuk ini menghendaki anda mencadangkan langkah / cara / usaha / tindakan yang boleh diambil untuk memajukan mutu sukan negara. Menyediakan lebih banyak infrastruktur sukan.

selepas menyenaraikan isi-isi tersebut anda harus merenungkan kesemua isi tersebut dan memikirkan bagaimana hendak menempatkanya. Seterusnya satu lagi cara untuk menajamkan keupayaan bersukan atlet-atlet kita adalah dengan menghantar mereka mengikuti per¬tandingan-pertandingan persahabatan sama ada di dalam atau di luar negeri. Institusi-institusi ini bukan sahaja harus menyediakan segala peralatan sukan tetapi juga perlu mempunyai jurulatih-jurulatih pakar dari luar negara. Oleh itu. Sebaliknya isi-isi tersebut akan terbit secara rawak berdasarkan pengalaman. Oleh itu kerajaan perlu menyediakan cukup kemudahan/prasarana/infrastruktur sukan di seluruh negara. pendidikan. Dengan mengambil kira urutan di atas. Hal ini disebabkan ada antara mereka yang bukan merupakan golongan profesional. Walaupun isi-isi tersebut adalah tepat tetapi minda anda tidak mungkin menerbitkan isi-isi berdasarkan susunan tertentu. Mereka perlu membahagikan masa di antara aktiviti bersukan dan tanggungjawab mereka sebagai pencari rezeki keluarga. (ISI 4) | Mengadakan lebih banyak pertandingan persahabatan (ISI 5) | Memberikan ganjaran yang lebih lumayan kepada ahli-ahli sukan (ISI 6) Penutup 45 . SPM Sekiranya anda merenungkan dengan mendalam anda tentu berse¬tuju bahawa peningkatan mutu sukan seharusnya bermula dengan mencungkil bakat anak-anak sejak di bangku sekolah. Selepas itu dia harus ditempatkan di institusi sukan yang khas agar bakat¬nya boleh terus dikembangkan. Jurulatih-jurulatih profesional ini akan banyak membantu untuk mengasah bakat anak-anak ini dan seterusnya menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran di arena sukan antarabangsa. Akhir sekali apabila ahli-ahli sukan ini telah mula mewakili negara. seharusnya isi-isi untuk karangan ini ditempatkan seperti berikut: **Satu Isi – Satu Perenggan Pendahuluan Mencungkil bakat anak-anak sejak kecil lagi (ISI 1) | Membina institusi sukan (ISI 2) | Membawa masuk jurulatih asing (ISI 3) |Menyediakan lebih banyak infrastruktur sukan. Selepas anak-anak ini keluar dari akademik sukan mereka perlu terus menjalani latihan. Melalui pertandingan-pertandingan ini ahli-ahli sukan kita bukan sahaja boleh mengasah ketajaman mereka tetapi juga dapat mengenal pasti kelemahan peribadi mereka. kerajaan harus membantu meringankan beban kewangan mereka. Oleh itu kerajaan perlu menyediakan ganjaran yang lebih lumayan kepada golongan ini. pembacaan dan ilmu anda.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Kesemua isi tersebut merupakan fakta-fakta yang terbit dalam fikiran anda. Ini disebab¬kan segala usaha untuk melentur dan meningkatkan prestasi sukan seseo¬rang individu harus dimulakan sejak dia masih kecil lagi.

tihan La 1 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Semakin ramai ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka menuntut di luar negara walaupun anakanak mereka layak untuk memasuki institusi pengajian tinggi tempatan. Pada pendapat anda mengapakah hal ini terjadi? 46 . Pada pendapat anda mengapakah ibu bapa ini berbuat demikian? tihan La 2 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Kebanyakan pelajar hari ini jelas tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolahsekolah kita.

apakah usaha-usaha yang harus dilakukan oleh kerajaan bagi membaiki keadaan ini? tihan La 4 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Kemasukan warganegara asing secara haram ke negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 3 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Kemiskinan dalam kalangan petani di negara kita telah banyak diperkatakan. Pada pendapat anda. Berikan cadangan anda untuk menangani masalah ini. 47 .

Apakah yang akan terjadi sekiranya gejala ini tidak ditangani dengan segera? ? Scholarships updated regularly. Find out the latest scholarships on Afterschool.tihan La 5 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Penglibatan para pelajar dalam aktiviti jenayah dan kongsi gelap dikatakan semakin meningkat di negara kita.my 48 .

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM LATIHAN 1 Jawapan Isi 1 Ibu bapa anggap mutu pendidikan di institusi tempatan kurang memuaskan Isi 2 Ibu bapa mahukan anak-anak mereka memperoleh pengalaman hidup yang lebih luas Isi 3 Kos sesetengah kurusus di institisi pengajian tinggi swasta tempatan lebih mahal berbanding dengan luar negara Isi 4 Mereka mempunyai saudara mara yang bermastautin di luar negara Isi 5 Ibu bapa mahu anak-anak mereka bekerja dan menetap terus di luar negara LATIHAN 2 Isi 1 Pelajar menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting untuk masa depan mereka. Isi 2 Pelajar menganggap aktiviti kokurikulum membazirkan masa mereka yang berharga Isi 3 Kebanyakan aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah membosankan Isi 4 Pelajar berasa penat Isi 5 Sesetengah pelajar menghadapi masalah kewangan LATIHAN 3 Isi 1 Berikan bantuan kewangan/subsidi untuk dijadikan modal Isi 2 Kenalkan kaedah pertanian moden Isi 3 Tubuhkan agensi bagi membeli hasil tanaman mereka (agar tidak perlu menjual kepada orang tengah) Isi 4 Sediakan tapak bagi mereka menjual hasil tanaman secara terus kepada pembeli – seperti pasar tani Isi 5 Carikan pasaran untuk hasil tanaman mereka di luar negara 49 .

? How to get scholarships?.my 50 .masa hadapan pelajar tersebut akan menjadi gelap Isi 2 Negara akan kekurangan tenaga kerja/ barisan pelapis bagi menerajui negara Isi 3 Keamanan negara akan terjejas Isi 4 Pelabur asing akan menjauhkan diri – ekonomi negara akan merosot Isi 5 Imej negara akan terjejas.LATIHAN 4 Isi 1 Ketatkan kawalan di sempadan/perairan negara Isi 2 Adakan kerjasama dengan pihak berkuasa negara-negara jiran untuk mengawal perairan/sempadan mereka Isi 3 Kenakan hukuman yang lebih berat terhadap mereka yang memasuki negara ini secara haram Isi 4 Kenakan hukuman yang lebih berat terhadap majikan tempatan yang mengupah warga asing Isi 5 Jalankan operasi dari semasa ke semasa LATIHAN 5 Isi 1 Tercicir dalam pelajaran . Find out on Afterschool.

......... Oleh itu. TEKNIK MEMBINA PENDAHULUAN Dalam pelajaran ini anda akan dipandu untuk membina perenggan pendahuluan yang menarik dan berkesan... Ketiga-tiga komponen tersebut harus disusun seperti berikut: SKOP ..Revisi Komprehensif Bahasa Melayu PENDAHULUAN KARANGAN PENGENALAN 1.... Hal ini disebabkan perenggan inilah yang akan mula-mula diperhatikan oleh seseorang pembaca karangan atau pemeriksa.... KEHENDAK ........... permainan tradisional........... Terdapat DUA jenis pendahuluan yang perlu anda ketahui untuk menghadapi karangan SPM dengan yakin...... KEHENDAK Seterusnya perhatikan maksud ketiga-tiga komponen tersebut: SKOP .. kesan atau langkah 51 ... Pendek kata.... 4.... tanggapan pemeriksa terhadap karangan calon banyak dipengaruhi oleh perenggan pendahuluan.. ISU ...... maka isu yang diperkatakan mungkin “kemerosotan mutu sukan negara”. Begitu juga.........Merujuk kepada kehendak soalan.......Merujuk kepada hal yang disentuh tentang bidang tersebut.. Contoh skop ialah sukan.... pertanian.... ISU dan KEHENDAK... perpaduan dll....... Sebagai contoh.. sekiranya skop tersebut ialah sukan............... anda harus memberikan perhatian yang istimewa dalam menghasilkan perenggan pendahuluan. Soalan yang dikemukakan boleh jadi punca............... sekiranya skop ialah pertanian.... SPM ara n6 Pe laj Pendahuluan merupakan komponen terpenting dalam sesebuah karangan. ISU ..Merujuk kepada bidang yang terkandung di dalam tajuk yang diberikan. maka isunya boleh jadi “kemiskinan para petani”... 3.. 2....... JENIS 1 (Untuk Isu Biasa) Sebuah perenggan pendahuluan harus mempunyai tiga komponen penting di dalamnya iaitu SKOP.....

Rata-rata anggota masyarakat hari ini menganggap permainan-permainan ini hanya merupakan satu koleksi usang dan ketinggalan zaman. batu seremban dan sepak raga. Sudah tentu keadaan ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. Perhatikan contoh di bawah: Skop Permainan Tradisional Koleksi permainan lama Warisan budaya bangsa Contoh – wau /gasing /congkak Isu Semakin Disisihkan Semakin disisihkan Oleh generasi muda/masyarakat kota Anggap ketinggalan zaman Kehendak Langkah Tidak harus dibiarkan Harus ambil langkah segera Seterusnya anda hanya perlu membina ayat-ayat lengkap berdasarkan huraian di atas bagi menghasilkan sebuah perenggan pendahuluan yang menarik. congkah. Antara contoh permainan tradisional yang masih wujud dalam kalangan masyarakat kita sehingga ke hari ini ialah wau. Pada pendapat anda apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi membaiki keadan tersebut? Analisis Tajuk: SKOP ISU KEHENDAK Permainan Tradisional Semakin disisihkan Usaha/lLangkah Oleh itu susunan idea untuk pendahuluan anda seharusnya berbentuk seperti berikut: Skop Isu Kehendak Permainan Tradisional Semakin disisihkan Langkah Seterusnya berikan idea-idea untuk mengembangkan rangka tersebut. Perhatikan contoh pendahuluan lengkap yang terhasil… PERENGGAN PENDAHULUAN YANG LENGKAP Permainan tradisional merupakan sebahagian daripada koleksi permainan lama yang diwarisi daripada nenek-moyang kita. 52 .Perhatikan tajuk ini: Permainan tradisional di negara kita jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini. Sesungguhnya permainan-permaian ini merupakan sebahagian daripada warisan budaya bangsa yang tidak terkira nilainya. Gejala ini dapat diperhatikan dengan ketara terutama sekali dalam kalangan generasi muda dan masyarakat kota. Malangnya permainan-permainan ini jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini. Masanya sudah tiba untuk kerajaan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi menghidupkan semula permainan-permainan tersebut. gasing.

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu

Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk: Tinjauan yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar hari ini tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Jelaskan mengapa hal ini terjadi. Analisis Tajuk : SKOP ISU KEHENDAK : : : Kokurikulum Pelajar kurang berminat Punca

SPM

Komposisi pendahuluan anda haruslah berbentuk seperti berikut:

SKOP ISU KEHENDAK

Kokurikulum Pelajar kurang berminat Punca

Seterusnya anda perlu mengembangkan idea di atas seperti berikut:

SKOP

Kokurikulum - sebahagian daripada sistem pendidikan - bagi mengimbangi bidang akademik - bagi melahirkan generasi seimbang Pelajar kurang berminat - pelajar memandang ringan - tidak memberi kerjasama - memberi pelbagai alasan Punca - tidak harus dibiarkan - harus kenal pasti punca pelajar berbuat demikian

ISU

KEHENDAK

Sekiranya anda mengarang dengan menggunakan rangka di atas, anda seharusnya memperoleh sebuah perenggan seperti berikut: Aktiviti kokurikulum merupakan sebahagian daripada sistem pendidikan di negara kita. Aktiviti-aktiviti ini diperkenalkan sebagai usaha untuk mengimbangi penekanan terhadap bidang akademik yang sememangnya menjadi fokus utama di sekolahsekolah hari ini. Kerajaan juga berharap aktiviti-aktiviti ini akan melahirkan satu generasi muda yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Namun begitu, sayang sekali, sebahagian besar pelajar jelas tidak meminati dan memandang remeh akan bidang tersebut. Mereka juga memberikan pelbagai alasan untuk melepaskan diri daripada menyertai sebarang aktiviti kokurikulum. Sudaha tentu hal tersebut tidak harus dibiarkan begitu sahaja. Masanya sudah tiba untuk pihak kerajaan dan sekolah mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan para pelajar berbuat demikian agar keadaan tersebut boleh dibetulkan.

53

JENIS 2 (Untuk Isu Kenegaraan) Sebenarnya tidak ada sebarang perbezaan besar di antara jenis ini dengan kaedah yang telah anda pelajari di atas. Kita masih lagi akan menggunakan komposisi seperti berikut:

SKOP ................................................................... ISU .................................................................... KEHENDAK

Perbezaannnya ialah, sekiranya tajuk tersebut membawakan sesuatu isu yang mempunyai kepentingan terhadap negara ( isu-isu seperti ini dikenali sebagai isu kenegaraan ), maka skop secara automatik akan menjadi MALAYSIA.

Perpaduan Sektor Pertanian Sektor Perindustrian

Kemiskinan

Kemasukan Warga Asing

Penganguran Pendidikan Perumahan

Contoh Isu Kenegaraan

Isu-isu di atas dikenali sebagai isu kenegaraan kerana meninggalkan kesan secara langsung terhadap keadaan sosial, ekonomi dan politik negara kita. Apabila anda berhadapan dengan tajuk-tajuk sedemikian, jangan berfikir panjang. Jadikan SKOP pendahuluan anda sebagai MALAYSIA. Perhatikan contoh pendahuluan untuk tajuk di bawah: Kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar petani di negara kita masih hidup di bawah paras kemiskinan. Berikan cadangan anda untuk membaiki keadaan tersebut. Analisis Tajuk SKOP ISU KEHENDAK : : : Malaysia Kemiskinan petani Langkah

Perhatikan rangka lengkap untuk pendahuluan ini: SKOP ISU Malaysia - pesat membangun - taraf hidup rakyat semakin meningkat - menjadi model pembangunan untuk negara-negara lain Kemiskinan - namun masih ada Petani kemiskinan - jelas dalam kalangan petani - pembangunan negara tidak sampai kepada mereka Langkah - tidak harus dibiarkan - harus ambil langkah segera

Kehendak

54

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu
Sekiranya dikarang, anda akan memperoleh sebuah perenggan pendahuluan seperti berikut:

SPM

Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangun. Taraf hidup rakyat kita juga semakin meningkat dari setahun ke setahun. Maka tidaklah menghairankan sekiranya negara kita sering dijadikan sebagai model pembangunan oleh sesetengah negara lain di rantau ini. Namun begitu, satu hakikat yang menyedihkan ialah negara kita sendiri nampaknya masih belum berjaya membebaskan diri daripada masalah kemiskinan. Hal ini dapat diperhatikan dengan ketara dalam kalangan sesetengah masyarakat tani yang menghuni kawasan terpencil negara ini. Nampaknya arus pembangunan yang melanda negara kita seolah-olah tidak sampai kepada golongan ini. Hal ini tidak wajar dibiarkan begitu sahaja. Oleh itu kerajaan perlulah menyusun langkah yang sewajarnya bagi membaiki nasib golongan ini.

?

Not sure what course to study?
Ask the Afterschool.my team

55

Berikan pandangan anda untuk membendung masalah ini.tihan La 1 SKOP ISU KEHENDAK Salah satu masalah sosial yang masih berterusan di negara kita hari ini ialah penderaan kanak-kanak. Jelaskan faktorfaktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Setiap tahun ratusan kanak-kanak yang tidak berdosa menjadi mangsa keganasan golongan dewasa yang tidak bertanggungjawab. 56 . Pada pendapat anda mengapakah kerajaan berbuat demikian? tihan La 3 SKOP ISU KEHENDAK Kajian yang dijalankan oleh kerajaan menunjukkan bahawa bilangan pelajar yang tercicir sebelum menamatkan tingkatan lima di negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun. Seterusnya berikan cadangan bagi mengatasi masalah ini. tihan La 2 SKOP ISU KEHENDAK Sejak kebelakangan ini kerajaan kita amat menekankan sektor perindustrian. tihan La 4 SKOP ISU KEHENDAK Sesetengah flora dan fauna di negara kita dikatakan berada dalam bahaya kepupusan.

Largest students Malaysian student community 57 . Berikan pandangan anda untuk membendung masalah ini. A community message brought to you by : ? Join Afterschool.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 5 SKOP ISU KEHENDAK Salah satu masalah sosial yang masih berterusan di negara kita hari ini ialah penderaan kanak-kanak.my Facebook Page. Setiap tahun ratusan kanak-kanak yang tidak berdosa menjadi mangsa keganasan golongan dewasa yang tidak bertanggungjawab.

asalnya kita negara pertanian .menjadi penentu masa depannya .penderaan kanak-kanak .aset terpenting bagi individu .masyarakat kian maju .memandang remeh akan pendidikan .menuju pemodenan .namun bersama-sama pemodenan ini.Jawapan Latihan 1 SKOP Gejala Sosial .juga menyediakan dirinya menghadapi cabaran masa depan .itulah sebabnya kerajaan mengubah hala tuju .pesat membangun .malangnya ramai ibu bapa dan pelajar tidak sedar hal ini .berikan contoh gejala sosial .sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi ISU Keciciran KEHENDAK Punca 58 .kerajaan berbuat demikian kerana sedar terdapat pelbagai manfaat dengan menjadikan Malaysia negara perindustrian ISU KEHENDAK Latihan 3 SKOP Pendidikan .ratusan kanak-kanak menjadi mangsa setiap tahun Langkah .Kanak .salah satu . kita juga berhadapan dengan pelbagai gejala sosial Penderaan Kanak .meninggalkan bangku sekolah tanpa menamatkan persekolahan .langkah tegas perlu segera diambil ISU KEHENDAK Latihan 2 SKOP Malaysia ..kini lebih berfokus kepada perindustrian Punca .perbuatan tidak berperikemanusiaan .cita-cita kerajaan – menjadikan Malaysia negara maju menjelang tahun 2020 Sektor Perindustrian .

harus ambil langkah segera bagi menghalang kepupusannya KEHENDAK Latihan 5 SKOP Remaja .sebahagian daripada khazanah negara SPM ISU Semakin Pupus .malangnya mereka terlibat dalam pelbagai gejala sosial . 59 .tidak mementingkan masa depan .amat membimbangkan kerana masa depan negara tersandar di bahu mereka ISU KEHENDAK Langkah .unik .malangnya semakin berkurangan .sukar ditemui di negara-negara lain .tidak harus dibiarkan .kerugian besar kepada negara dan generasi akan datang Faktor & Langkah .kaya dengan pelbagai f&f .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Latihan 4 SKOP Malaysia .ada yang sudah hampir pupus .bakal pemimpin .terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan hal ini .merupakan harapan masa depan negara .tidak harus dibiarkan .menjadi penentu hala tuju negara Gejala Sosial .semua pihak terutamanya ibu bapa harus memainkan peranan yang lebih berkesan untuk membendung masalah ini.

Masalah Pastikan isi anda merupakan satu langkah atau tindakan Hal ini merujuk kepada situasi atau keadaan semasa yang menyebabkan tindakan di atas terpaksa dilakukan c. 4. Isi merupakan inti sesebuah karangan. Isi b. 60 .. Sebenarnya terdapat pelbagai istilah yang boleh digunakan dalam tajuk karangan untuk menguji anda. punca dan kesan perlu dikembangkan dengan kaedah yang berbeza. 2... Sebenanrya teknik pengembangan isi banyak bergantung kepada jenis isi itu sendiri. Karangan Pe laj ara n7 3.. Oleh itu anda seharusnya sedia maklum tentang kesemua istilah dan frasa yang membawa maksud “langkah”. Cara d. ISI JENIS LANGKAH Isi jenis langkah merujuk kepada isi-isi berbentuk tindakan atau usaha yang perlu dilakukan bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau mencapai sesuatu matlamat. Dengan kata lain isi jenis langkah. Namun begitu isi yang tepat sahaja tidak bemakna sekiranya tidak dikembangkan dengan sempurna. Isi yang dikembangkan dengan sempurna bermakna isi yang memperlihatkan urutan idea yang logik beserta hujah-hujah yang kukuh lagi bernas.TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS LANGKAH PENGENALAN 1. Langkah Tanggungjawab Berikan cadangan Usaha Cara Bagaimana Istilah yang memerlukan isi jenis LANGKAH Peranan Kaedah Tindakan TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS LANGKAH Satu perenggan isi langkah harus mempunyai empat komponen iaitu: a. Hasil - Di sini anda perlu memberikan cara-cara langkah yang yang anda berikan di atas boleh dilaksanakan Nyatakan kesan yang dijangka dengan melaksanakan langkah di atas. Oleh itu anda harus mengembangkan isi dengan teliti.. Perhatikan istilah-istilah tersebut .

Susunannya adalah seperti berikut: Satu Perenggan Lengkap ISI (Langkah) MASALAH * CARA (Huraian) HASIL * Fokus utama rangka ini ialah CARA. Seterusnya perhatikan bagaimana kita boleh mengaplikasikan kaedah tersebut untuk isi ini: RANGKA LENGKAP UNTUK SEBUAH ISI ISI (Langkah) MASALAH IBU BAPA HARUS MEMBERIKAN DIDIKAN AGAMA ibu bapa abaikan pendidikan agama sibuk/anggap tidak penting anak-anak membesar tanpa nilai murni ibu bapa harus menekankan aspek kerohanian harus hantar ke kelas agama harus belikan buku-buku agama bawa ke tempat beribadat ajar pantang-larang agama membesar dengan nilai murni tahu membezakan baik buruk menghindari gejala negatif CARA HASIL 61 . Salah satu isi yang sesuai untuk karangan ini ialah “Ibu bapa harus memberikan didikan agama kepada anak-anak mereka”. Perhatikan tajuk di bawah: Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin menjadi-jadi di negara kita dewasa ini.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM Seterusnya keempat-empat komponen tersebut harus ditempatkan dengan urutan seperti berikut di dalam SATU PERENGGAN. Oleh itu anda perlu memberikan tumpuan lebih terhadap komponen ini dan bukannya terhadap komponen “masalah” dan “hasil”. Jelaskan usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa bagi membendung gejala ini.

Oleh itu amatlah penting untuk ibu bapa mengubah sikap dan memberikan perhatian terhadap aspek kerohanian dalam kehidupan anak-anak.berikan tunjuk ajar cara menggunakan . Contoh Tambahan Perhatikan tajuk karangan di bawah dengan teliti.tidak terdedah kepada kaedah moden . Selain itu mereka juga harus membelikan buku-buku agama yang bersesuaian dengan tahap usia dan pemikiran anak-anak.jelaskan kelebihannya .pengeluaran meningkat . Mereka juga akan berupaya untuk membezakan antara intan dengan kaca dan seterusnya menjauhi gejala-gejala sosial. Satu hakikat yang amat menyedihkan ialah sebahagian besar ibu bapa moden hari ini mengabaikan didikan agama dalam proses membesarkan anak-anak. Sebahagian petani di negara kita dikatakan masih hidup di bawah paras kemiskinan. Pada pendapat anda bagaimanakah kerajaan boleh membaiki keadaan ini? Salah satu isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah: “Kerajan harus menggalakkan petani menggunakan kaedah pertanian moden” Seterusnya perhatikan bagaimana kita kembangkan isi tersebut dengan kaedah di atas ISI (LANGKAH) MASALAH Kerajan harus menggalakkan petani menggunakan kaedah pertanian moden Kebanyakan petani masih menggunakan kaedah tradisional . Perhatikan contoh di bawah: PERENGGAN ISI YANG LENGKAP Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh ibu bapa bagi membendung masalah ini adalah dengan memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi.pendapatan bertambah . sudah bersebati dengan kaedah amalan turun-temurun . Anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan membesar dengan menjunjung tinggi nilai-nilai murni dalam hidup mereka.dapat keluar daripada kemiskinan CARA HASIL 62 .berikan bantuan modal untuk memiliki peralatan moden . Hal ini disebabkan kebanyakan mereka terlalu sibuk dengan urusan harian atau beranggapan bahawa bidang agama tidak mempunyai sebarang kepentingan terhadap masa hadapan anak-anak mereka. Kesudahannya anak-anak ini membesar tanpa sebarang nilai murni dan terjebak dalam pelbagai masalah sosial.dedahkan petani kepada teknologi baru .jadi hasil keluaran tetap rendah . Mereka juga harus meluangkan masa untuk membawa anak-anak ini ke tempat beribadat. Perkara yang lebih penting ialah ibu bapa harus mencari jalan untuk menerangkan segala falsafah dan pantang-larang agama kepada anak-anak mereka secara berterusan dan tidak formal.Seterusnya anda hanya perlu membina ayat-ayat lengkap berdasarkan rangka di atas untuk menghasilkan sebuah perenggan yang lengkap. Sebagai usaha permulaan mereka harus menghantar anak-anak ke kelas agama sejak kecil lagi.enggan berubah.

? SPM Revision Guide 2011. Hasilnya masalah kemiskinan yang membelenggu golongan ini pasti dapat dikurangkan. Di samping itu kerajaan juga seharusnya memberikan bantuan modal kepada para petani yang tidak mampu memiliki peralatan pertanian moden yang sememangnya agak mahal itu. Lagipun sesetengah daripada petani ini sudah bersebati dengan kaedah pertanian lama yang telah diwarisi daripada nenek-moyang mereka dan enggan beralih kepada kaedah baru.my 63 . Sample SPM questions and analysis. baja-baja kimia dan kawalan penyakit moden. Segala usaha ini pasti akan meningkatkan produktiviti dan pendapatan para petani. Hal ini termasuklah pengenalan benih baka. Oleh itu adalah penting untuk kerajaan mendedahkan golongan ini kepada pelbagai kaedah baru dalam dunia pertanian hari ini. anda akan memperoleh satu perenggan isi yang lengkap. Sebenarnya kebanyakan petani kita. Hal ini disebabkan mereka kurang terdedah kepada pelbagai perkembangan baru dalam dunia pertanian hari ini. Find out on Afterschool.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Sekiranya rangka tersebut dikarang. Bukan itu sahaja. Perhatikan contoh perenggan lengkap tersebut: SATU PERENGGAN ISI LENGKAP SPM Salah satu usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi mengurangkan masalah kemiskinan dalam kalangan petani adalah dengan menggalakkan mereka menggunakan kaedah pertanian moden. terutamanya yang tinggal di kawasan pedalaman masih terus berpegang kepada kaedah pertanian tradisional. kukuh dan menarik. Selain itu mereka juga seharusnya diberikan penjelasan tentang kelebihan kaedah pertanian moden ini berbanding dengan kaedah amalan mereka. kerajaan juga seharusnya menghantar pegawai-pegawai pertanian bagi memberikan tunjuk ajar kepada para petani ini tentang kaedah moden yang boleh diterapkan dalam pertanian moden. Kesudahannya hasil pengeluarkan mereka terus berada pada paras yang amat rendah.

.............. Cuba kembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah yang telah anda pelajari............................ .................................. HASIL 1.... ............................ ...................................................................................................................... ........................................................... CARA 1........ 2. ....... ........ 64 ....................... 3.......................... 2............. Sesetengah pelajar kita yang menuntut di luar negara enggan kembali berkhidmat di negara kita setelah menamatkan pengajian mereka................................................................. 3.. Pada pendapat anda apakah usaha yang dapat dilakukan oleh kerajaan bagi menarik golongan ini agar kembali ke tanah air? ISI (LANGKAH) MASALAH ........................................................................................... .......................................tihan La 1 Baca tajuk-tajuk karangan di bawah dengan teliti.......................... ........................ .............................................................................. Anda diberikan satu isi untuk setiap tajuk tersebut.............................................................. 2........... 1................... 4.... Kesemua tajuk ini menghendaki isi jenis langkah..............

.. CARA 1.................. ........................... ................................................................ 1............. 3...................... 2................................................................... .................................................... HASIL 1.......... 4........................ ..................................................... 65 ... ... ............ ........................ 2................ Isi 1 ......................................................................................................................... 2................................ ........................................ ....................................................................... 3.............Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 2 Kemasukan warganegara asing secara haram ke negara kita masih lagi merupakan satu masalah yang tidak dapat diselesaikan......................................Kenakan hukuman berat terhadap majikan yang mengupah warga asing ISI (LANGKAH) MASALAH .............................................................. Berikan cadangan anda bagaimana kerajaan boleh mengatasi masalah ini.................

.............. HASIL ? 1. 66 ..my National Service....... ... ..................................... 3...... .................................................... 2..................................................................................................................... CARA 1................................. 4............... 2...tihan La 3 ISI (LANGKAH) MASALAH Mutu sukan negara kita masih lagi jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan sesetengah negara lain di rantau ini...... Bincangkan cara-cara mutu sukan negara kita boleh ditingkatkan.................................................................................................... 2................................................................................ .................... Isi 1 ............................. ................................................... Find out everything you need to know on Afterschool........................................... 3.......... .................. 1................. ............................................................................................. ................... ............Kerajaan harus membina lebih banyak institusi sukan ..................

... .......... CARA 1................................................................................ 67 ........................... ...................................................................... ..................................................................... Bagaimanakah pihak sekolah boleh meningkatkan penyertaaan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum? Isi 1 ................ ... 1......... .................Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 4 Sebahagian besar pelajar hari ini jelas tidak meminati aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita........ ................................... HASIL 1............... ........ .......................... 3......................................................................................................................................... 2.......... 3............... 2........... 2........................................................Rancang aktiviti yang lebih menarik ISI (LANGKAH) MASALAH ............................................................................ 4........ ..............................................................................................

................................................................. Isi 1 ...................................... Berikan cadangan anda untuk memajukan lagi sektor tersebut..... 1.................... 68 ............ ................................................................. ..... ....... ................................... 4..................... ................ 2............................................................................................................................... 3...... Find out everything you need to know on Afterschool................................ 2.................... CARA 1................. ............................... 3................................................................ ................................................................................... ....................tihan La 5 ISI (LANGKAH) MASALAH Sektor pelancongan merupakan salah satu sumber pendapatan penting untuk negara kita........................my Pre-University Guide.......... HASIL ? 1...................................... 2..........................Sediakan pakej pelancongan yang lebih menarik ............... ....

kurangkan pengambilan tenaga asing .mengurangkan dorongan warganegara asing untuk memasuki Malaysia CARA HASIL 69 .mengurangkan kos/meningkatkan keuntungan .galakkan pelabur asing – agar peluang pekerjaan bertambah .berikan amaran tegas kepada majikan tempatan .kuathir akan menghadapi masalah kewangan .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM LATIHAN 1 ISI (LANGKAH) MASALAH Jawapan Sediakan peluang kerja yang mencukupi .tidak keberatan untuk pulang ke tanah air CARA HASIL LATIHAN 2 ISI (LANGKAH) MASALAH Kenakan hukuman berat terhadap majikan yang mengupah warga asing yang masuk secara haram .kenalkan hukuman penjara mandatori .majikan gemar mengupah golongan ini .pastikan cukup peluang pekerjaan sebelum menghantar pelajar ke luar negara .menjadi dorongan untuk warganegara asing masuk ke Malaysia .kenakan denda yang tinggi .tidak mahu pulang kerana takut akan menganggur .tarik balik lesen perniagaan .tidak ada sebab untuk tinggal di luar negara .sita pendapatan yang diperoleh dengan menggunakan pekerja asing .tidak akan mengupah pekerja asing .bangunkan bidang-bidang baru .

sekolah biasa lebih berfokus kepada bidang akademik dan mengabaikan bidang sukan .tempatkan pelajar-pelajar yang berbakat di institusi ini .golongan ini dapat meneruskan cabaran sukan negara ke peringkat antarabangsa CARA HASIL LATIHAN 4 ISI (LANGKAH) MASALAH Rancang aktiviti yang lebih menarik . permainan. pengemba raan.kurang institusi khas bagi membentuk ahli sukan .pasti akan tertarik .libatkan pelajar dari sekolah lain .LATIHAN 3 ISI (LANGKAH) MASALAH Kerajaan harus membina lebih banyak institusi sukan .dapat mengasah bakat golongan remaja .lagipun melibatkan pelajar yang sama .dapat melahirkan ahli sukan yang berkualiti .sediakan peralatan yang canggih .lebih berminat untuk melibatkan diri CARA HASIL 70 .jalankan aktiviti di luar kawasan sekolah .sediakan sistem latihan yang berterusan .aktiviti-aktiviti ini menepati cita rasa golongan remaja .dapatkan jurulatih yang berkaliber .kebanyakan aktiviti yang dijalankan di sekolah membosankan .tambahkan aktiviti berbentuk sukan.kurangkan aktiviti berorientasikan akademik .pihak sekolah mengulang aktiviti yang sama setiap tahun .imbangkan fokus terhadap akademik dengan sukan .kerajaan harus imbangkan bilangan sekolah biasa dengan institusi sukan . penerokaan dll .pelajar yang berbakat tidak berpeluang mengasah bakat mereka .kenalkan aktiviti yang lebih mencabar .

pakej yang sedia ada kurang memuaskan .The fastest route to IPTA.pendapatan negara akan meningkat CARA HASIL ? Matriculation .pastikan harganya kompetetif .my 71 .pastikan pakej pelancongan kita mampu bersaing dengan pakej negara jiran . Find out more about Matriculation on Afterschool.banyak cabaran daripada pakej yang disediakan oleh negara-negara jiran .masukkan pelbagai aktiviti seperti permainan dan kebudayaan yang melibatkan pelancong .pelancong asing akan tertarik .akan mengutamakan Malaysia berbanding negaranegara jiran kita .berikan potongan harga istimewa untuk warga mas dan kanak-kanak .pastikan kemudahan pengangkutan dan penginapan bertaraf antarabangsa .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu LATIHAN 5 ISI (LANGKAH) MASALAH Sediakan pakej pelancongan yang lebih menarik SPM .pelancong banyak pilihan selain daripada Malaysia .

2. pastikan isi anda benar-benar merupakan punca atau sebab dan bukannya kesan. Karangan jenis punca merujuk kepada tajuk-tajuk karangan yang menghendaki anda memberikan punca atau sebab untuk ses uatu kejadian. terdapat pelbagai istilah dan frasa lain yang mungkin digunakan dalam tajuk-tajuk ini. Antaranya ialah : Alasan Apakah yang mendorong Istilah/Frasa yang menghendaki isi jenis PUNCA TEKNIK PENGEMBANGAN ISI Apabila berhadapan dengan tajuk-tajuk yangmenghendaki isi jenis punca. Selepas itu. kembangkan isi tersebut dengan teknik seperti berikut: SATU PERENGGAN ISI ISI (PUNCA) *ALASAN UNTUK ISI KESAN UNTUK ALASAN **KESAN KESELURUHAN 72 .TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS PUNCA PENGENALAN Karangan Sebab Mengapa Faktor Pe laj ara n8 1. Namun begitu.

Maka tidaklah menghairankan sekiranya masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja di negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun.anggap didikan agama tidak penting untuk masa depan . Perhatikan contoh perenggan lengkap yang dikarang berdasarkan rangka tersebut: Salah satu faktor yang menyebabkan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita semakin menjadijadi sejak kebelakangan ini adalah kerana ibu bapa kurang menitikberatkan didikan agama. Seterusnya perhatikan bagaimana kita mengembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah di atas: ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Ibu bapa kurang memberikan didikan agama kepada anak-anak . ** Pada bahagian KESAN KESELURUHAN anda hanya perlu mengukuhkan pernyataan atau masalah yang dinyatakan pada tajuk Seterusnya perhatikan tajuk ini: Masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita hari ini sudah sampai ke tahap yang amat membimbangkan. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan membesar tanpa sebarang nilai murni.sibuk dengan pekerjaan . Oleh itu pastikan anda memberikan lebih banyak hujah untuk komponen ini berbanding dengan komponen-komponen lain. Sebahagian besar ibu bapa moden hari ini amat sibuk dengan urusan kerja dan mengabaikan aspek kerohanian dalam kehidupan mereka.anak-anak membesar tanpa nilai murni .Tambahan pula terdapat sesetengah ibu bapa sendiri yang kurang arif tentang suruhan serta pantang larang agama mereka dan tidak mampu mendidik anak-anak dalam hal tersebut.mudah terpengaruh dengan pelbagai gejala sosial . Kesudahannya.tiada sebarang pendirian/pegangan . Mereka juga tidak akan mempunyai sebarang prinsip atau pegangan hidup yang kukuh serta tidak mampu membezakan antara intan dan kaca. Salah satu isi yang sesuai dan tepat untuk tajuk ini ialah “Ibu bapa kurang memberikan didikan agama kepada anakanak”.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM * Fokus utama isi ini ialah ALASAN UNTUK ISI.ibu bapa sendiri kurang arif tentang soal agama . Selain itu kebanyakan ibu bapa juga terlalu ghairah memastikan kecemerlangan akademik anak-anak dan menganggap didikan agama tidak mempunyai sebarang kepentingan terhadap masa hadapan anak-anak.keruntuhan akhlak menjadi-jadi KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Sekiranya anda membina ayat-ayat lengkap dengan menggunakan rangka di atas.tidak tahu membezakan perkara baik dan buruk .ghairah memastikan kejayaan akademik anak-anak . 73 . anda pasti akan memperoleh satu perenggan isi yang mantap. Akibatnya golongan ini mudah terjebak dalam pelbagai gejala sosial.

mengakibatkan kesesakan KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Seterusnya perhatikan contoh perenggan lengkap berdasarkan rangka tersebut.taraf hidup semakin tinggi .pergerakan kenderaan tidak lancar . Pada pendapat anda mengapakah hal ini terjadi? Salah satu isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah “Pertambahan bilangan kenderaan”. Seterusnya perhatikan bagaimana kita mengembangkan isi tersebut.Contoh Tambahan Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk karangan: Masalah kesesakan lalu lintas di negara kita.kedudukan ekonomi negara semakin kukuh .jalan-jalan yang ada tidak dapat menampung pertambahan kenderaan ini .sistem jalan raya tidak berkembang sepesat pertambahan kenderaan . 74 . terutamanya di bandar-bandar sudah sampai ke tahap yang boleh dikatakan tenat. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah kesesakan di bandar-bandar kita terus menjadi-jadi sejak kebelakangan ini adalah kerana pertambahan bilangan kenderaan yang amat pesat. Oleh itu pergerakan kenderaan di bandar-bandar menjadi kurang lancar dan berakhir dengan kesesakan yang serius.tidak bergantung kepada pengangkutan awam . Kedudukan ekonomi negara kita yang mantap menyebabkan Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan. ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Pertambahan bilangan kenderaan .peluang pendapatan rakyat terus meningkat .lebih ramai orang mampu memiliki kenderaan peribadi . Malangnya sistem jalan raya yang ada di bandar-bandar kita tidak berkembang selaras dengan peningkatan bilangan kenderaan. Akibatnya jalan-jalan tersebut tidak dapat menampung pertambahan kenderaan yang amat mendadak ini. Kesudahannya lebih ramai rakyat Malaysia hari ini mampu memiliki kenderaan peribadi dan tidak lagi terlalu bergantung kepada sistem pengangkutan awam. Hal ini seterusnya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat kita.

Isi 1 . Pada pendapat anda mengapakah mereka berbuat demikian? Isi 1 .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 1 Baca tajuk-tajuk karangan di bawah dengan teliti. Kesemuanya merupakan soalan jenis punca. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong warganegara asing membanjiri negara kita. Cuba kembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah yang telah anda pelajari dalam pelajaran ini.Menganggap mutu pendidikan di luar negara lebih tinggi ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN tihan La 2 Bilangan warganegara asing yang memasuki negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun.Malaysia kaya dengan sumber pendapatan ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 75 . Isi pertama untuk setiap tajuk tersebut telah diberikan. Sesetengah ibu bapa lebih suka menghantar anak-anak mereka menuntut di luar negara walaupun anak-anak ini layak melanjutkan pelajaran di institusi pendidikan tinggi tempatan.

Tidak mampu memiliki rumah sendiri ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 76 . Bincangkan sebab-sebab yang menyebabkan hal ini terjadi. Isi 1 . namun kerajaan masih belum berjaya mengatasi masalah petempatan setinggan di bandar-bandar kita.Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN ihan Lat 4 Walaupun negara kita pesat membangun. Pada pendapat anda mengapakah masih wujud petempatan setinggan di bandar-bandar besar negara ini? Isi 1 .tihan La 3 Kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar petani di negara kita masih hidup dalam kemiskinan.

my Matriculation or Asasi? 77 . Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat hari ini lebih terdedah kepada penyakit-penyakit tersebut berbanding dengan masyarakat dahulu. tekanan darah tinggi dan sakit jantung.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 5 Masyarakat moden hari ini berhadapan dengan pelbagai penyakit berbahaya seperti kencing manis. Which is the best choice? Find out in Afterschool.The fastest route to IPTA. Isi 1 – Amalan pemakanan yang kurang sihat ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN ? .

mempunyai pengikhtirafan antarabangsa .terkenal di seluruh dunia .enggan menuntut di Malaysia .sanggup bersusah payah memasuki negara ini 78 .warga asing menganggap Malaysia sebagai syurga dunia .peluang untuk membaiki nasib diri KESAN KESELURUHAN .menolak tawaran universiti tempatan .kemudahan penyelidikan yang canggih .sanggup berkorban wang ringgit demi menghantar anak-anak ke luar negara KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Latihan 2 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Malaysia kaya dengan sumber pendapatan Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan sedang menuju ke era perindustrian banyak kilang dibuka menghadapi krisis tenaga kerja kerana warga tempatan kurang berminat dengan kerja buruh KESAN UTK ALASAN .Jawapan Latihan 1 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Menganggap mutu pendidikan di luar negara lebih tinggi .barisan pensyarah yang bermutu .universiti luar negara telah lama wujud .

pendapatan rendah/tidak tetap .terus dibelenggu kemiskinan KESAN KESELURUHAN Latihan 4 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Tidak mampu memiliki rumah sendiri .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Latihan 3 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional - SPM tinggal di kawasan pedalaman /tidak terdedah dengan kaedah moden sudah biasa dengan kaedah amalan turun-temurun dan enggan berubah tidak yakin dengan kaedah moden tidak mampu memiliki peralatan moden yang mahal KESAN UTK ALASAN . gula.lagipun petempatan setinggan berhampiran dengan tapak perindustrian/tempat kerja .pelbagai gangguan terhadap sistem badan .tidak mengambila kira kandungan sajian makanan KESAN UTK ALASAN . lemah jantung dll KESAN KESELURUHAN 79 .hasil dan kualiti pengeluaran pertanian rendah .pendapatan rendah .tidak mampu .kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh .kesudahannya masalah setinggan tidak dapat dibasmi KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Latihan 5 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Amalan pemakanan yang kurang sihat sibuk dengan kerjaya/ mengejar kekayaan tidak terlalu mementingkan amalan makanan jarang memasak dan biasanya makan di luar tidak makan mengikut masa terlalu banyak makan makanan segera yang dipenuhi bahan perasa.tiada pilihan melainkan tinggal di kawasan Setinggan .harga/sewa rumah di bandar mahal .menghidap pelbagai penyakit moden seperti kencing manis.badan tidak mendapat khasiat yang secukupnya . garam dan lemak .

Selepas itu. kembangkan isi tersebut dengan teknik seperti berikut: SATU PERENGGAN ISI ISI ( KESAN ) ALASAN UNTUK ISI *KESAN UNTUK ALASAN **KESAN KESELURUHAN 80 . Selain daripada istilah kesan. terdapat pelbagai istilah dan frasa lain yang mungkin digunakan dalam tajuk-tajuk ini. pastikan isi anda benar-benar merupakan kesan. hasil atau kesudahan. hasil atau kesudahan yang menyusuli sesuatu perkara.TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS KESAN PENGENALAN 1. karangan jenis kesan merujuk kepada tajuk-tajuk karangan yang menghendaki anda memberikan akibat. Karangan Pe laj ara n9 2. akibat atau hasil sesuatu kejadian. Antaranya ialah : Faedah Kesudahan Akibat TEKNIK PENGEMBANGAN ISI Natijah Kepentingan Masalah Manfaat Istilah / Frasa yang menghendaki isi jenis kesan Kebaikan Apabila berhadapan dengan tajuk-tajuk yang menghendaki isi jenis kesan. kesan bermaksud akibat. Oleh itu. Secara ringkas. 3.

Perhatikan contoh perenggan lengkap yang dikarang berdasarkan rangka tersebut: Salah satu kesan yang terpaksa ditanggung oleh para pelajar yang melibatkan diri dengan kegiatan kumpulan haram ialah mereka akan hilang peluang untuk memperoleh pendidikan yang sempurna. Akibatnya mereka akan menghadapi masalah besar untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup melarat.gagal dalam ujian/peperiksaan . Peajar-pelajar ini juga akan sentiasa ponteng sekolah. anda pasti akan memperoleh satu perenggan isi yang mantap.akhirnya tercicir . Oleh itu pastikan anda memberikan lebih banyak hujah untuk komponen ini berbanding dengn komponen-komponen lain. Pendek kata. Anda juga boleh memberikan satu kesan yang sehabis baik atau buruk untuk isi tersebut. Hal ini disebabkan mereka akan terlalu sibuk dan asyik dengan urusan kumpulan mereka sehingga hilang tumpuan tehadap pelajaran.meninggalkan sekolah tanpa sijil/kelulusan .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM * Fokus utama isi KESAN ialah KESAN UNTUK ALASAN. pelajar-pelajar ini akan meninggalkan bangku sekolah tanpa sebarang kelulusan atau kemahiran yang amat diperlukan dalam dunia pekerjaan hari ini. 81 . ** Pada bahagian KESAN KESELURUHAN anda hanya perlu mengukuhkan pernyataan atau masalah yang dinyatakan pada tajuk. Kesudahannya mereka tidak dapat mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh para guru. Seterusnya perhatikan bagaimana kita mengembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah di atas: ISI (KESAN) ALASAN UNTUK ISI Hilang peluang untuk memperoleh pendidikan yang sempurna .masa depan menjadi gelap KESAN UNTUK ALASAN KESAN KESELURUHAN Sekiranya anda membina ayat-ayat lengkap dengan menggunakan rangka di atas.hilang tumpuan terhadap pelajaran . apakah kesan yang akan terjadi sekiranya hal ini berterusan? Salah satu isi yang sesuai dan tepat untuk tajuk ini ialah “Hilang peluang untuk memperoleh pendidikan yang sempurna”.tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajar . Seterusnya perhatikan tajuk ini: Penglibatan para pelajar dalam pelbagai kegiatan kongsi gelap atau kumpulan haram terus meningkat dari setahun ke setahun. Mereka juga tidak akan berminat tehadap pengajaran guru dan tidak mampu menyiapkan pelbagai tugasan yang diamanahkan oleh guru. Kebanyakan pelajar ini akan gagal dalam segala ujian atau peperiksaan yang dijalankan.tidak dapat menyiapkan kerja rumah . Pada pendapat anda.mereka akan terlalu sibuk dengan urusan kumpulan haram . Ada juga dalam kalangan mereka yang akan meninggalkan dunia persekolahan tanpa menamatkan pengajian.selalu ponteng .

tidak tahu cara mengambil hati orang .kurang peluang bergaul dengan pelajar lain .Contoh Tambahan Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk karangan: Terdapat sesetengah pelajar kita hari ini yang langsung tidak melibatkan diri dengan sebarang aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah mereka. pelajar-pelajar ini juga tidak tahu cara untuk mengambil hati atau mendapatkan kerjasama orang lain bagi melaksanakan sesuatu tugasan. pelajar-pelajar ini tidak berkesempatan untuk menyertai pelbagai aktiviti di luar bilik darjah.tidak akan menjadi ahli yang produktif dalam sesuatu pasukan Seterusnya perhatikan contoh perenggan lengkap berdasarkan rangka tersebut. Pendek kata. Jelaskan kesan perbuatan tersebut terhadap diri pelajar-pelajar berkenaan. Hal ini akan menyebabkan mereka menjadi manusia yang kekok dalam pergaulan. Satu masalah yang terpaksa dihadapi oleh pelajar-pelajar ini ialah mereka tidak akan mempunyai kemahiran berkomunikasi yang sempurna.menjadi kekok semasa bergaul dengan orang lain . Selain itu. Seterusnya perhatikan bagaimana kita mengembangkan isi tersebut. Salah satu isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah “Pelajar tidak akan mempunyai kemahiran berkomunikasi”.tidak memahami perasaan dan fikiran orang lain . Tanpa kegiatan kokurikulum. Ketiadaan kemahiran berkomunikasi akan menyebabkan mereka tidak dapat memainkan peranan sebagai seorang anggota yang produktif dalam pasukan mereka. Oleh itu mereka kurang berpeluang untuk bergaul dengan rakan-rakan sebaya mereka yang lain. mereka juga akan menghadapi masalah untuk memahami perasaan dan pemikiran orang lain.tidak mampu meraih kerjasama orang lain . ISI (KESAN) ALASAN UNTUK ISI KESAN UNTUK ALASAN KESAN KESELURUHAN Pelajar tidak akan mempunyai kemahiran berkomunikasi . mereka tidak mungkin berupaya mengetuai sesuatu pasukan dengan sempurna. 82 . Anak-anak ini pasti akan menghadapi masalah besar apabila melangkahkan kaki ke dunia pekerjaan.tidak berpeluang menyertai pelbagai aktiviti di luar bilik darjah .tidak mampu mengetuai sesuatu kumpulan . Bukan itu sahaja.akan menghadapi masalah dalam dunia pekerjaan .

Kesemuanya merupakan soalan jenis KESAN. Bincangkan masalah yang timbul akibat kemasukan mereka ke negara kita.Mewujudkan kawasan setinggan di bandar-bandar ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN tihan La 2 Bilangan doktor pakar yang meninggalkan perkhidmatan kerajaan untuk bekerja dengan pihak swasta terus meningkat dari setahun ke setahun. Isi pertama untuk setiap tajuk tersebut telah diberikan.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 1 Baca tajuk-tajuk karangan di bawah dengan teliti. Isi 1 . Isi 1 . Jelaskan kesan yang timbul akibat perbuatan mereka itu. Namun begitu kehadiran mereka juga turut membawa pelbagai masalah kepada negara dan masyarakat kita. Cuba kembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah yang telah anda pelajari dalam pelajaran ini.Menafikan peluang masyarakat miskin memperoleh perkhidmatan yang sempurna ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 83 . Kemasukan warganegara asing secara sah ke negara ini banyak membantu mengatasi krisis tenaga kerja di Malaysia.

Pada pendapat anda apakah kesan yang akan timbul sekiranya keadaan ini berterusan? Isi 1 . Lebih menyedihkan lagi sesetengah pelajar tersebut memiliki kelayakan yang secukupnya untuk meneruskan pengajian dalam jurusan sains. Bincangkan kesan jangka panjang yang akan menimpa negara kita sekiranya bilangan pelajar di aliran sains terus berkurangan.ihan Lat 3 Semakin ramai petani di kawasan luar bandar mengabaikan tanah-tanah mereka dan mula bekerja di kilang-kilang. Isi 1 .Negara akan kekurangan sumber makanan ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN ihan Lat 4 Semakin ramai pelajar menengah atas di negara kita memilih jurusan sastera berbanding dengan jurusan sains.Negara akan kekurangan tenaga kerja pakar ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 84 .

my 85 .updated regularly. Bincangkan kepentingan amalan membaca bagi generasi pelajar.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 5 Kerajaan dan pelbagai agensi bukan kerajaan sedang cuba sedaya-upaya untuk menerapkan budaya membaca dalam kalangan remaja kita. Isi 1 – Meningkatkan pengetahuan am ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN ? Scholarships. Find out the latest scholarships on Afterschool.

mengakibatkan kematian Satu ketidakadilan kepada golongan miskin KESAN KESELURUHAN 86 .ada masanya sudah terlambat – tenat/mati .hospital kerajaan kekurangan doktor pakar .menjejaskan imej negara KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Latihan 2 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN Menafikan peluang masyarakat miskin memperoleh perkhidmatan yang sempurna .orang miskin terpaksa menunggu lama sebelum berpeluang berjumpa doktor pakar .kotor – kawasan pembiakan penyakit .Jawapan Latihan 1 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Mewujudkan kawasan setinggan di bandar-bandar miskin bekerja sebagai buruh tidak mampu menyewa rumah membina rumah di sebarang kawasan lapang biasanya di pesisiran bandar kerana berhampiran dengan tempat kerja .mereka pula tidak mampu pergi ke hospital swasta .juga sarang pelbagai kegiatan maksiat/jenayah .doktor ini mungkin gagal mengesan masalah sebenar .diagnosis yang salah .ada masanya terpaksa menerima rawatan daripada doktor biasa .tiada sistem perparitan dan perkumuhan yang sempurna .

terpaksa bergantung kepada negara lain .pengetahuan umum dalam buku-buku teks terbatas .kita tidak boleh menerokai bidang-bidang perindustrian baru .mengurangkan peruntukan untuk pembangunan Negara Latihan 4 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN Negara akan kekurangan tenaga kerja pakar .boleh memahami kejadian di seluruh dunia .cita-cita Malaysia untuk mencapai Wawasan 2020 akan tinggal sebagai impian semata-mata KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 87 .sebaliknya produktiviti pertanian pula semakin berkurangan .negara akan menghadapi krisis bahan makanan .perkembangan sektor perindustrian akan terbantut .Malaysia tidak boleh menyaingi negara perindustrian lain .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Latihan 3 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN Negara akan kekurangan sumber makanan SPM KESAN KESELURUHAN .kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan besar untuk menampung kos import bahan makanan .sistem pendidikan lebih menekankan kemahiran dan bukannya pengetahuan am .penduduk semakin bertambah .mereka tidak mungkin memberikan yang terbaik .kerajaan tiada pilihan melainkan terpaksa mengimport .pengetahuan am penting bagi membolehkan pelajar memahami persekitaran mereka .pendek kata.membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran berbeza .maklumat-maklumat ini akan membantu mereka menghadapi/menyelesaikan pelbagai krisis hidup .cita-cita Malaysia untuk mencapai Wawasan 2020 akan tinggal sebagai impian semata-mata KESAN KESELURUHAN Latihan 5 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Meningkatkan pengetahuan am .terpaksa bergantung kepada kepakaran asing . fahaman dan budaya kaum-kaum lain di seluruh dunia .memerlukan tenaga kerja pakar yang ramai pada masa akan datang .terpaksa tunduk kepada ketetapan harga negara lain .sektor perindustrian negara pesat berkembang .boleh memahami pemikiran.

PERTAUTAN YANG MENARIK akan hanya terhasil sekiranya anda menggunakan penanda wacana atau frasa/kata permulaan ayat yang sesuai pada permulaan setiap ayat. Sementara itu HURAIAN pula haruslah bernas dan menggambarkan kematangan calon dalam berhujah secara logik. Salah satu isi yang tepat untuk tajuk ini ialah “Meningkatkan pengetahuan am” 88 . Bincangkan kepentingan amalan membaca bagi generasi pelajar. tidak kira betapa tepat sekalipun isi anda dan betapa mantap sekalipun hujah-hujah huraian anda. Keindahan dan keberkesanan sesebuah karangan bergantung kepada TIGA faktor iaitu: Isi Kekuatan Karangan Huraian Bahasa 3.TEKNIK MEMBINA AYAT / MENGARANG PENGENALAN Karangan Pe laj ara n1 0 1. namun karangan tersebut tidak akan bermakna sekiranya tidak disampaikan dengan BAHASA menarik. logik dan bersesuaian dengan kehendak soalan. 7. ISI karangan haruslah tepat. menepati hukum tatabahasa dan menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Karangan merupakan satu gubahan fikiran seseorang individu berdasarkan satu topik yang telah ditetapkan. 5. CONTOH BINAAN AYAT Perhatikan tajuk dibawah dengan teliti. Kerajaan dan pelbagai agensi bukan kerajaan sedang cuba sedaya-upaya untuk menerapkan budaya membaca dalam kalangan remaja kita. 6. 2. 4. Anda tidak seharusnya menghadapi sebarang masalah dengan huraian sekiranya anda berpegang kepada kaedah pengembangan isi yang telah ditunjukkan dalam pelajaran-pelajaran sebelum ini. Bahasa yang menarik merujuk kepada kemampuan pelajar membina ayat-ayat yang gramatis. Selain itu anda juga seharusnya memastikan terdapat PERTAUTAN yang logik daripada satu ayat kepada ayat yang lain semasa anda menyampaikan sesuatu hujah. Namun begitu.

sistem pendidikan lebih menekankan kemahiran dan bukannya pengetahuan am Sesungguhnya . fahaman dan budaya kaum-kaum lain yang terdapat di dunia ini. Selain itu. Sesungguhnya pengetahuan am penting bagi membolehkan para pelajar memahami persekitaran mereka dengan lebih sempurna.membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran berbeza .pengetahuan umum dalam buku-buku teks terbatas .maklumat-maklumat ini akan membantu mereka menghadapi/menyelesaikan pelbagai krisis hidup . anda akan memperoleh satu perenggan isi yang mantap. Pastikan anda tahu maksud dan cara menggunakannya.Meningkatkan pengetahuan am Sebenarnya .boleh memahami kejadian di seluruh dunia . fahaman dan budaya kaum-kaum lain di seluruh dunia . Secara keseluruhannya segala pengetahuan am ini akan membantu mereka menyesuaikan diri dalam dalam sebarang persekitaran yang berbeza Pendek kata. Oleh itu anda perlu menguasai penanda wacana dan juga frasa-frasa yang sesuai digunakan bagi memulakan sesuatu ayat. Perhatikan perenggan yang terhasil melalui proses ini: Salah satu kepentingan tabiat membaca ialah amalan ini dapat meningkatkan pengetahuan am para pelajar.pengetahuan am penting bagi membolehkan pelajar memahami persekitaran mereka Selain itu .boleh memahami kejadian di seluruh dunia Di samping itu . Perhatikan senarai ini dengan teliti dan seterusnya mulakan usaha menambah senarai tersebut.pengetahuan umum dalam buku-buku teks terbatas Hal ini disebabkan .menjadi manusia yang berfikiran matang dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan Sekiranya anda mengarang dengan menggunakan kata dan frasa tersebut.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Daripada pelajaran yang lalu anda telah melihat kaedah pengembangan isi ini: ISI ( KESAN ) ALASAN UNTUK ISI KESAN UNTUK ALASAN SPM KESAN KESELURUHAN Meningkatkan pengetahuan am .pengetahuan am penting bagi membolehkan pelajar memahami persekitaran mereka .sistem pendidikan lebih menekankan kemahiran dan bukannya pengetahuan am .boleh memahami pemikiran. Gariskan penanda wacana atau frasa permulaan ayat itu dan catatkan secara berasingan. Sebagai usaha permulaan. logik dan kemas.membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran berbeza Pendek kata . Salah satu kepentingan . Sekadar contoh di sini diberikan beberapa penanda wacana dan frasa-frasa permulaan ayat yang amat berguna bagi karangan anda. minat membaca juga akan membantu mereka memahami kejadian di seluruh dunia Di samping itu mereka juga boleh memahami pemikiran. perhatikan dengan teliti semua frasa yang digunakan dalam bahan-bahan bacaan (seperti majalah dan surat khabar). Lama-kelamaan anda akan mempunyai satu senarai penanda wacana dan frasa permulaan ayat yang mantap. 89 .menjadi manusia yang berfikiran matang dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan Seterusnya perhatikan bagaimana kita harus menerapkan penanda wacana atau frasa/kata permulaan ayat dalam rangka ini. fahaman dan budaya kaum-kaum lain di seluruh dunia Bukan itu sahaja . Bukan itu sahaja.maklumat-maklumat ini akan membantu mereka menghadapi/menyelesaikan pelbagai krisis hidup Secara keseluruhannya . Sebenarnya pengetahuan umum yang terkandung di dalam buku-buku teks adalah terbatas Hal ini disebabkan sistem pendidikan kita lebih menekankan aspek kemahiran dan bukannya pengetahuan am.boleh memahami pemikiran. maklumat-maklumat yang diperoleh melalui pembacaan yang meluas ini akan membantu mereka menghadapi dan menyelesaikan pelbagai krisis hidup mereka. tabiat membaca akan membantu anak-anak muda hari ini menjadi manusia yang berfikiran matang dan bersedia untuk menghadapi pelbagai cabaran masa depan.

Senarai Penanda Wacana dan Kata/Frasa Permulaan Ayat A • • • • • • • B • • • • • • • Baru-baru ini Boleh dikatakan bahawa Bukan itu sahaja Biarpun begitu Berdasarkan Barangkali Berbanding dengan Ada masanya Akan tetapi Andai kata Akibatnya Anggapan bahawa Alangkah baiknya Akhirnya H • • • • • • Hal ini Hasilnya Harus diingati bahawa Hakikat ini Hampir kesemua Hanya I • • • J • • • • • K • • • • • • • • • • • • L • • • • • • Langkah utama Lagipun Lebih-lebih lagi Lazimnya Lantaran itu Lama-kelamaan Kebanyakan Kesannya Keadaan ini Kesudahannya Kemungkinan besar Ketika Kita harus Kita tidak seharusnya Kita perlu sedar bahawa Kini Kalau Kesimpulannya Justeru Jadi Janganlah kita Jelaslah bahawa Jikalau Itulah sebabnya Itulah yang menyebabkan Implikasinya C • • • • D • • • • • E • F • • G • Cara terbaik Cadangan ini Contohnya Ditinjau dari sudut ini Dewasa ini Demikianlah Dalam pada itu Di samping itu Ekoran daripada Faktor utama Fenomena ini Gejala ini 90 .

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu M • • • • • • • • • • • • N • • • O • • P • • • • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • • • • • Sebenarnya Selain itu Sekiranya Selepas itu Sungguhpun begitu Seandainya Sementara itu Salah satu Seterusnya Sehubungan dengan itu Sayang sekali Sebahagian besar Sememangnya Sewajarnya Sesungguhnya Selaras dengan itu Perkara ini menyebabkan Perkara ini disebabkan Perkara ini tidak harus dibiarkan Perkara ini amat membimbangkan Pada masa yang sama Pada pendapat saya Padahal Pendek kata Punca utama Perlu ditegaskan bahawa Persoalannya kini ialah Oleh itu Oleh yang demikian Namun begitu Nyata sekali Nampaknya Malang sekali Meskipun Menurut Memandangkan Misalnya Melalui Maka Memang Masalahnya kini ialah Menyedari hakikat ini Mungkin tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa Matlamat utama • • • • • • T • • • • • • • • U • Usaha ini Sekurang-kurangnya Sesetengah pihak Sekadar contoh Segala Sehingga ke hari ini Sejajar dengan itu SPM Tambahan pula Tanpa disedari Terdapat juga Terlebih dahulu Tujuan utama Tidak dapat dinafikan bahawa Tidaklah keterlaluan jika dikatakan bahawa Tindakan utama W • • • • Walaupun begitu Walau bagaimanapun Walau apa sekalipun Walhal 91 .

kita akan memperoleh satu perenggan yang amat indah dan mantap. Kesudahannya hasil dan kualiti pengeluaran pertanian para petani ini terus berada pada paras yang rendah. Oleh yang demikian. kita akan memperoleh rangka seperti berikut: ISI ( PUNCA ) ALASAN UNTUK ISI Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional . terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Maka tidaklah menghairankan sekiranya pendapatan yang diperoleh oleh golongan ini juga amat rendah.terus dibelenggu kemiskinan KESAN UNTUK ALASAN KESAN KESELURUHAN Kini perhatikan penanda wacana dan kata/frasa permulaan ayat yang sesuai digunakan bagi setiap maklumat di dalam rangka ini: Faktor utama.sudah biasa dengan kaedah amalan turun-temurun dan enggan berubah Oleh yang demikian . Bincangkan sebab-sebab yang menyebabkan hal ini terjadi.tidak mampu memiliki peralatan moden yang mahal . Tambahan pula kebanyakan petani ini tidak mampu memiliki peralatan moden yang sememangnya agak mahal itu. Salah satu isi yang tepat untuk tajuk ini ialah “Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional”. Hal ini disebabkan kebanyakan petani ini.tidak yakin dengan kaedah moden .hasil dan kualiti pengeluaran pertanian rendah . Perhatikan contoh perenggan lengkap di bawah: Faktor utama yang menyebabkan sesetengah petani di negara kita masih hidup dalam kemiskinan adalah kerana mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional.tidak yakin dengan kaedah moden Tambahan pula . Sekiranya isi ini dikembangkan. perhatikan satu lagi contoh penggunaan penanda wacana dan kata/frasa permulaan ayat bagi menghasilkan perenggan lengkap. tetapi juga enggan mengubah kaedah pegangan mereka.pendapatan rendah . Lagipun ada juga dalam kalangan mereka yang sudah bersebati dengan kaedah yang diamalkan sejak turun-temurun.pendapatan rendah Semua ini menyebabkan .tinggal di kawasan pedalaman /tidak terdedah dengan kaedah moden .Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional Hal ini disebabkan . Sekadar pengukuhan. tidak terdedah kepada pelbagai kaedah moden yang wujud dalam dunia pertanian hari ini.tinggal di kawasan pedalaman /tidak terdedah dengan kaedah moden Lagipun .Contoh Tambahan Kini anda seharusnya berupaya membina ayat-ayat yang sempurna untuk menukarkan rangka anda menjadi perenggan yang kukuh.tidak mampu memiliki peralatan moden yang mahal Kesudahannya . mereka bukan sahaja tidak yakin dengan kaedah moden. Semua ini menyebabkan para petani ini terus dibelenggu kemiskinan 92 . Perhatikan tajuk karangan ini: Kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar petani di negara kita masih hidup dalam kemiskinan.sudah biasa dengan kaedah amalan turun-temurun dan enggan berubah .hasil dan kualiti pengeluaran pertanian rendah Maka tidaklah menghairankan .terus dibelenggu kemiskinan Sekiranya dikarang.

..... lebih ramai rakyat Malaysia hari ini mampu memiliki kenderaan peribadi dan tidak lagi terlalu bergantung kepada sistem pengangkutan awam................ ..... 5........... kebanyakan ibu bapa juga terlalu ghairah memastikan kecemerlangan akademik anak-anak dan menganggap didikan agama tidak mempunyai sebarang kepentingan terhadap masa hadapan anak-anak............ ... jalan-jalan tersebut tidak dapat menampung pertambahan kenderaan yang amat mendadak ini........................ ............. 2. ......................... 3............ 93 ...... . 4... terdapat sesetengah ibu bapa sendiri yang kurang arif tentang suruhan serta pantang larang agama mereka dan tidak mampu mendidik anak-anak dalam soal tersebut............................ meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat kita.... 3. anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan membesar tanpa sebarang nilai murni......... .... sistem jalan raya yang ada di bandar-bandar kita tidak berkembang selaras dengan peningkatan bilangan kenderaan..... Mereka juga tidak akan mempunyai sebarang prinsip atau pegangan hidup yang kukuh serta tidak mampu membezakan antara intan dan kaca.............. 6................................ ... ......... 4................ 7............................................... Lengkapkan perenggan tersebut dengan mengisi penanda wacana atau kata/frasa permulaan ayat yang sesuai Punca Kesesakan Lalu Lintas 1........................ ..... ............... yang menyebabkan masalah kesesakan di bandar-bandar kita terus menjadi-jadi sejak kebelakangan ini adalah kerana pertambahan bilangan kenderaan yang amat pesat.............. 6...... Kedudukan ekonomi negara kita yang mantap dan suasana politik kita yang stabil menyebabkan Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan.................... ................... ...... masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja di negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun...... ........ ......... menyebabkan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini adalah kerana ibu bapa kurang menitikberatkan didikan agama............ ibu bapa moden hari ini amat sibuk dengan urusan kerja dan mengabaikan aspek kerohanian dalam kehidupan mereka.... ihan Lat 2 Punca Keruntuhan Akhlak Remaja 1.......................... pergerakan kenderaan di bandar-bandar menjadi kurang lancar dan berakhir dengan kesesakan yang serius................Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 1 Berikut merupakan beberapa perenggan lengkap daripada tajuk karangan yang berbeza..... 5.............. golongan ini mudah terjebak dalam pelbagai gejala sosial. 2.......................... .........

. 7.............................. ...... Tanpa kegiatan kokurikulum. Ketiadaan kemahiran berkomunikasi akan menyebabkan mereka tidak dapat memainkan peranan sebagai seorang anggota yang produktif dalam pasukan mereka....................... .. ...... 4. ......................................... 2... 5.......... mereka tidak mungkin berupaya mengetuai sesuatu pasukan dengan sempurna.. tihan La 4 Kesan Yang Timbul Kerana Enggan Menyertai Aktiviti Kokurikulum 1............. pelajar-pelajar ini akan meninggalkan bangku sekolah tanpa sebarang kelulusan atau kemahiran yang amat diperlukan dalam dunia pekerjaan hari ini....... mereka kurang berpeluang untuk bergaul dengan rakan-rakan sebaya mereka yang lain................................ mereka akan terlalu sibuk dan asyik dengan urusan kumpulan mereka sehingga hilang tumpuan tehadap pelajaran............................................... pelajar-pelajar ini tidak berkesempatan untuk menyertai pelbagai aktiviti di luar bilik darjah..... ................................... .................. sesetengah pelajar ini akan gagal dalam segala ujian atau peperiksaan yang dijalankan.. 5...... ................ terpaksa ditanggung oleh para pelajar yang melibatkan diri dengan kegiatan kumpulan haram ialah mereka akan hilang peluang untuk memperoleh pendidikan yang sempurna......... 3....... 4. .......... 6.... ....................... ... yang terpaksa dihadapi oleh pelajar-pelajar ini ialah mereka tidak akan mempunyai kemahiran berkomunikasi yang sempurna..... dalam kalangan mereka yang akan meninggalkan dunia persekolahan tanpa menamatkan pengajian... Mereka juga tidak akan berminat terhadap pengajaran guru dan tidak mampu menyiapkan pelbagai tugasan yang diamanahkan oleh guru..................... pelajar-pelajar ini juga tidak tahu cara untuk mengambil hati atau mendapatkan kerjasama orang lain bagi melaksanakan sesuatu tugasan. .. mereka juga akan menghadapi masalah untuk memahami perasaan dan pemikiran orang lain.....ihan Lat 3 Kesan Penglibatan Pelajar dalam Kumpulan Haram 1... mereka akan menghadapi masalah besar untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup melarat............................... ................. mereka menjadi manusia yang kekok dalam pergaulan........ 6. 94 .......................................... Anak-anak ini pasti akan menghadapi masalah besar apabila melangkahkan kaki ke dunia pekerjaan................... 3....... .............. 2... .... .... Pelajar-pelajar ini juga akan sentiasa ponteng sekolah.... mereka tidak dapat mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh para guru..........

...... . permainan-permaian ini merupakan sebahagian daripada warisan budaya bangsa yang tidak terkira nilainya. 6... .................. batu seremban dan sepak raga....... keadaan ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja............. permainan-permainan ini jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini........ 4............................... ....... ................................. 5. 3.................................. ..my How to get scholarships? 95 .. ? Find out on Afterschool... congkah................................... Rata-rata anggota masyarakat hari ini menganggap permainan-permainan ini hanya merupakan satu koleksi usang dan ketinggalan zaman..... gasing.... 1....................... contoh permainan tradisional yang masih wujud dalam kalangan masyarakat kita sehingga ke hari ini ialah wau....Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 5 Permainan Tradisional (Pendahuluan) Permainan tradisional merupakan sebahagian daripada koleksi permainan lama yang diwarisi daripada nenek-moyang kita........ 2... untuk kerajaan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi menghidupkan semula permainan-permainan tersebut. ... dapat diperhatikan dengan ketara terutama sekali dalam kalangan generasi muda dan masyarakat kota...........

Oleh itu / Hasilnya / Maka 4. Sebenanrya terdapat pelbagai pilihan lain yang boleh digunakan untuk setiap jawapan ini. Hal ini /Perkara ini / Fenomena ini / Gejala ini 5. Sebagai akibatnya / Kesudahannya Latihan 4 1. Selain itu / Tambahan pula / Lagipun / Di samping itu 5.Jawapan Semua jawapan yang diberikan di sini merupakan cadangan semata-mata. Akibatnya 5. Selain itu / Seterusnya / Di samping itu 4. Itulah sebabnya / Akibatnya / Maka tidaklah menghairankan sekiranya Latihan 3 1. Bukan itu sahaja / Tambahan pula / Lagipun 6. Akibatnya / Kesudahannya 4. Masalah / Satu masalah 2. Hal ini menyebabkan / Akibatnya / Perkara ini menyebabkan 3. Hal ini seterusnya 3. Kebanyakan 3. Hal ini menyebabkan / Akibatnya / Kesudahannya 6. Selain itu / Tambahan pula / Lagipun / Di samping itu 4. Malangnya / Namun demikian / Walau bagaimanapun 4. Sebenarnya / Sesungguhnya 2. Selain itu / Di samping itu 5. Hal ini disebabkan/ Perkara ini disebabkan 3. Masanya sudah tiba Latihan 2 1. Akibatnya / Kesudahannya / Pendek kata 6. Malangnya / Namun begitu / Walau bagaimanapun 5. Hal ini menyebabkan / Akibatnya / Kesudahannya 7. Biasanya / Kesudahannya / Lazimnya / Akhirnya 7. Salah satu faktor/ Antara faktor 2. Salah satu kesan yang 2. Antara 3. Ada juga 6. Salah satu faktor yang 2. Akibatnya / Kesudahannya / Pendek kata Latihan 5 1. Semua ini menyebabkan / Pendek kata / Oleh yang demikian 96 . Latihan 1 1. Sudah tentu / Sudah pasti 6.

3.. penutup juga menyediakan ruang kepada penulis untuk menyampaikan pesanan............”.. merupakan peluang terakhir calon untuk memenangi hati pemeriksa... Sebuah perenggan penutup harus mempunyai tiga komponen penting di dalamnya iaitu MENYIMPULKAN SKOP..... Hal ini disebabkan.......... TEKNIK MEMBINA PENUTUP Dalam pelajaran ini anda akan dipandu untuk membina perenggan penutup yang menarik dan berkesan.. Ada masanya perenggan ini boleh menjadi penentu dalam mengubah keputusan seseorang pemeriksa sama ada untuk menggagalkan atau meluluskan karangan tersebut.......... Ketiga-tiga komponen tersebut harus disusun seperti berikut: MENYIMPULKAN SKOP ......... Penutup merupakan satu perenggan yang amat penting dalam sesebuah karangan......” 97 ... para pelajar harus mengubah persepsi negatif mereka terhadap penutup.. penutup juga merupakan medan untuk penulis mengemukakan pandangan peribadinya tentang isu yang dikupas dalam karangan tersebut.. maka katakan bahawa “Demikianlah antara usaha yang boleh dilakukan untuk .. KANDUNGAN PENUTUP 1...................... Lebih daripada itu....... SPM ara n1 1 Pe laj 2....... Sekiranya anda telah menghuraikan langkah............. 3......... Selain itu...... mesej atau seruan kepada pihak yang terlibat agar membetulkan sesuatu kepincangan yang telah dibicarakan dalam karangan tersebut......Nyatakan lingkungan skop yang telah anda sentuh dalam karangan anda.. MESEJ Seterusnya perhatikan maksud ketiga-tiga komponen tersebut: MENYIMPULKAN SKOP .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu PENUTUP KARANGAN PENGENALAN 1...... Sebuah penutup yang baik seharusnya berfungsi sebagai ruang untuk penulis menyimpulkan segala pandangan yang telah diutarakan sepanjang karangan........... penutup. Sekiranya anda telah menghuraikan punca-punca sesuatu isu maka katakan bahawa “Demikianlah antara punca yang menyebabkan .. Penutup tidak harus dipandang sebagai satu perenggan picisan yang tidak penting dan memadai jika disudahkan dengan beberapa ayat sebagai memenuhi syarat penulisan karangan... PANDANGAN PERIBADI . sebagai perenggan terakhir dalam hasil tulisan pelajar. 3....... PANDANGAN PERIBADI dan MESEJ. Oleh itu.... 2.

Lebih daripada itu.. seruan atau peringatan pada penghujung tulisan anda.harus disanjung .sebahagian daripada warisan budaya . Sebenarnya tujuan sebenar seseorag itu menghasilkan sesuatu wacana/karangan adalah untuk mendidik masyarakat pembaca..mencerminkan ketinggian kreativiti masyarakat silam .Permainan trad.PANDANGAN PERIBADI MESEJ - Di sini anda perlu memberikan persepsi peribadi anda tentang isu dalam tajuk tersebut.Demikianlah antara usaha yang harus dilakukan oleh kerajaan untuk menghidupkan semula . -Permainan tradisional sesuatu yang istimewa -Kita harus mempertahankan permainan ini Oleh itu susunan idea untuk penutup anda seharusnya berbentuk seperti berikut: MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI . Perhatikan contoh penutup lengkap yang terhasil… PERENGGAN PENUTUP YANG LENGKAP Demikianlah antara usaha yang harus dilakukan oleh kerajaan untuk menghidupkan semula permainan tradisional di negara kita yang jelas semakin pudar. 98 . Sebalinya koleksi ini harus disanjung sebagai sebahagian daripada warisan budaya bangsa yang amat bernilai. sesebuah karangan tidak akan bermakna sekiranya anda tidak menyampaikan mesej. Oleh itu. Oleh itu adalah menjadi kewajiban semua pihak di negara ini untuk berganding bahu bagi mempertahankan warisan silam ini. Sebenarnya permainan tradisional tidak harus dianggap sebagai satu peninggalan usang atau ketinggalan zaman. tidak harus dianggap usang .jangan biarkannya pupus MESEJ Seterusnya anda hanya perlu membina ayat-ayat lengkap berdasarkan huraian di atas bagi menghasilkan sebuah perenggan penutup yang menarik.. - Perhatikan tajuk ini: Permainan tradisional di negara kita jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini.harus berganding bahu mempertahankannya . Pada pendapat anda apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi membaiki keadan tersebut? Analisis Tajuk Bagi Membina Penutup: MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI MESEJ -Demikianlah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi . permainan-permainan ini juga mencerminkan ketinggian daya kreativiti dan seni masyarakat silam yang telah menghasilkannya. Kerajaan dan masyarakat tidak harus cuai dalam soal ini dan membiarkan khazanah ini pupus begitu sahaja.

Pencapaian akademik sahaja tidak mencukupi .. Pelbagai kemahiran tambahan yang boleh dipelajari melalui aktiviti kokurikulum juga amat penting bagi membentuk perwatakan mereka dan seterusnya menyediakan bekalan bagi meniti zaman selepas meninggalkan bangku persekolahan.. Para pelajar harus sedar bahawa pencapaian akademik sahaja tidak mencukupi untuk menghadapi pelbagai cabaran yang menanti di dunia luar..Pelbagai kemahiran yang dipelajari melalui aktiviti kokurikulum juga penting .. Aktiviti kokurikulum penting demi masa depan pelajar Masyarakat dan pelajar harus memberikan perhatian serius terhadap aktiviti kokurikulum . Analisis Tajuk Bagi Membina Penutup: MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI MESEJ Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar hari ini tidak . Para ibu bapa dan pelajar terutamanya harus memahami kepentingan aktiviti-aktiviti ini dan memberikan sokongan bagi menjayakannya.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk: SPM Tinjauan yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar hari ini tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Jelaskan mengapa hal ini terjadi.Ibu bapa/pelajar harus memberikan sokongan terhadap aktiviti-aktiviti ini MENYIMPULKAN SKOP PENDANGAN PERIBADI MESEJ Sekiranya anda mengarang dengan menggunakan rangka di atas. anda seharusnya memperoleh sebuah perenggan penutup seperti berikut: PERENGGAN PENUTUP LENGKAP Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan sebahagian besar pelajar hari ini tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita...Aktiviti kokurikulum tidak harus dipandang remeh .Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar tidak meminati . Sebenarnya aktiviti kokurikulum tidak harus dipandang remeh atau sebagai satu kegiatan yang kurang penting.Masyarakat harus mengikis pandangan negatif terhadap aktiviti kokurikulum . Oleh yang demikian. masyarakat perlu mengikis pandangan negatif mereka terhadap aktiviti kokurikulum. 99 .

................ 4..... 1.............................................................................................. MESEJ 100 ............................ 1........... Berikan pandangan anda untuk membendung masalah ini................. MESEJ tihan La 2 Sejak kebelakangan ini kerajaan kita amat menekankan sektor perindustrian.............................................................................. MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1................... 1................................................. 2................................................. 2................................. Setiap tahun ratusan kanak-kanak yang tidak berdosa menjadi mangsa keganasan golongan dewasa yang tidak bertanggungjawab...................................... 3......................................................... 4............................................................................. 1........................ Pada pendapat anda mengapakah kerajaan berbuat demikian? MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1...........ihan Lat 1 Salah satu masalah sosial yang masih berterusan di negara kita hari ini ialah penderaan kanak-kanak........... 3..........................................

.................................... 3............. 1................... Seterusnya berikan cadangan bagi mengatasi masalah ini..................................... MESEJ 101 .............. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi..... 1........ 4.................................................................................................................................................Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 3 Kajian yang dijalankan oleh kerajaan menunjukkan bahawa bilangan pelajar yang tercicir sebelum menamatkan tingkatan lima di negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun...................................................... MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1......................................... MESEJ tihan La 4 Sesetengah flora dan fauna di negara kita dikatakan berada dalam bahaya kepupusan....................................... 1................. 2. 2................................................... Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi..................... MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1................................................................ 1.. 4........ 3.....................................................................................

....... MESEJ ? How to get scholarships?................. 4..........Find out on Afterschool............ melepak.......................................... 1................................................................ Pada pendapat anda apakah peranan yang harus dipikul oleh ibu bapa bagi membendung segala masalah ini? MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1...............................................my 102 ....... 3..................ihan Lat 5 Merempit............ 2. 1.............................. kongsi gelap....................................... membuli dan penglibatan dalam jenayah merupakan antara masalah yang seolah-olah sudah bersebati dengan anak-anak muda di negara kita pada hari ini............................

PANDANGAN PERIBADI MESEJ Latihan 4 MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI Demikianlah antara usaha yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah kepupusan flora dan fauna di negara kita .Ibu bapa harus memastikan anak-anak menamatkan pengajian mereka.Flora dan fauna menjadi sebahagian daripada kehidupan kita .Menjadi tanggungjawab bersama untuk mempertahankannya .satu tindakan tidak berperikemanusiaan tidak kira apa sekalipun alasannya .Kemajuan sektor perindustrian menjadi petunjuk pencapaian negara .Kegagalan berbuat demikian akan meninggalkan kesan yang amat parah pada masa hadapan . janganlah kita mengorbankan khazanah yang amat berharga ini MESEJ 103 .Warisan negara yang tidak terkira nilainya .Menjadi kebanggaan bersama .semua pihak harus bekerjasama untuk membendung gejala ini .kanak Latihan 2 MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI Demikianlah antara faktor yang menyebabkan kerajaan kita amat menekankan sektor perindustrian .Hanya kerjasama padu daripada rakyat sahaja dapat menempatkan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian yang maju MESEJ Latihan 3 MENYIMPULKAN SKOP Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan bilangan pelajar yang tercicir sebelum menamatkan alam persekolahan terus meningkat dari setahun ke setahun .kita tidak harus mendiamkan diri melihat kekejaman terhadap kanak.Bidang ini akan meningkatkan taraf penduduk dan melonjakkan imej kita di mata dunia .Sebagai rakyat Malaysia kita harus menyediakan diri untuk menghadpi cabaran dunia perindustrian .Akan memberikan kita tempat yang tersendiri di persada dunia .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM Jawapan Latihan 1 MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI MESEJ Demikian usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi membendung masalah penderaaan kanak-kanak di negara kita .Dalam keghairahan mengejar pembangunan.tidak harus dibiarkan .Pada usia inilah seseorang harus menimba ilmu sebagai bekalan hidup .Usia remaja amat penting bagi manusia .Oleh itu semua pihak harus memandang serius akan isu ini .Kita tidak harus leka dalam hal ini .

Oleh itu semua pihak harus memandang serius akan permasalahan yang melibatkan remaja .Kita harus sedar bahawa golongan inilah yang bakal menentukan masa depan dan hala tuju negara .Semua pihak harus berganding bahu bagi menyelamatkan anak-anak muda kita daripada kehancuran MESEJ ? Not sure what course to study?Ask the Afterschool.Latihan 5 MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI Demikianlah peranan yang harus dipikul oleh ibu bapa bagi membendung pelbagai masalah yang berkaitan dengan remaja hari ini.Permasalahan remaja tidak harus dipandang remeh semata-mata kerana usia mereka yang muda .my team 104 . .

JENIS TIDAK BERFORMAT i. Dengan kata lain. 105 .Laporan Peristiwa . v. iv. calon harus sedar bahawa bentuk karangan berbeza perlu ditulis dengan format berbeza.Laporan Tahunan iv. 2. Rencana vii.Ucapan Bukan Pertandingan ii.Perbahasan Pertandingan v.Ucapan Pertandingan . Forum vi. Surat Kiriman . Terlebih dahulu anda harus sedar bahawa karangan boleh dikategorikan kepada DUA bentuk utama yakni. iv. Huraian Perbincangan Ulasan Bahaskan Peribahasa Gambaran Keperihalan BENTUK KARANGAN TERPILIH (POPULAR) (JENIS BERFORMAT) Dalam pelajaran ini anda akan dipandu untuk menepati format beberapa jenis karangan yang popular. A. 3. JENIS BERFORMAT i.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu JENIS-JENIS KARANGAN BERBEZA ( FORMAT ) PENGENALAN SPM ara n1 2 Pe laj 1.Surat Kiriman Tak Rasmi iii. iii. ii.Surat Kiriman Rasmi . Ucapan . vi. Jenis Berformat dan Jenis Tidak Berformat. Perbahasan . Laporan . Wawancara B. 4. Seorang calon SPM harus memiliki pengetahuan yang secukupnya tentang bentuk-bentuk karangan yang berbeza. Kesilapan dalam format karangan pasti akan menjejaskan markah tidak kira betapa tepat sekalipun isi atau hujah yang disampaikan.

Terima kasih tuan pengerusi majlis . Ucapan Jenis Pertandingan Contoh Soalan Anda merupakan salah seorang peserta dalam satu pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda..Barisan hakim yang arif lagi bijaksana .1.Diterima baik oleh semua rakyat negara ini Isi 1 (Kepentingan 1) Bahasa perpaduan – menyatupadukan rakyat negara ini Isi 2 (Kepentingan 2) Memberikan identiti/ menjadi kebanggaan rakyat Malaysia Isi 3 (Kepentingan 3) Sistem pendidikan di negara kita dilaksanakan dalam Bahasa Melayu Isi 4 (Kepentingan 4) Penting untuk berurusan dengan jabatan kerajaan Penutup . UCAPAN Terdapat dua jenis soalan ucapan. terima kasih 106 .Bahasa Melayu – bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan .Oleh itu sama-samalah kita berusaha untuk mempelajari bahasa ini .Kehidupan tidak akan sempurna tanpa penguasaan bahasa ini .Sekian. Sediakan syarahan anda dengan selengkapnya. Perhatikan format keduadua jenis karangan ini. Pengenalan Berikan penjelasan ringkas tentang kata-kata kunci dalam tajuk .Bahasa yang amat penting untuk rakyat Malaysia .Namakan tetamu-tetamu lain .Masa tidak mengizinkan . Rangka Format Kata Alu-aluan . iaitu ucapan jenis pertandingan dan ucapan jenis bukan pertandingan.Menggantikan bahasa Inggeris yang digunakan sebelum kemerdekaan .Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk …………. Tajuk syarahan tersebut ialah “Kepentingan Bahasa Melayu Bagi Rakyat Malaysia”.Memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekasaran bahasa atau kata sepanjang ucapan saya sebentar tadi .

Rangka Format (Perbezaan dengan ucapan jenis pertandingan telah digariskan) Kata Alu-aluan .Setiap individu harus berusaha mempelajarinya .Bahasa yang amat penting untuk rakyat Malaysia .Bahasa Melayu – bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan .Tidak harus pandang remeh . Sediakan teks ucapan anda itu dengan selengkapnya.Bahasa Melayu ialah satu-satunya bahasa kebangsaan kita .Sekian. Anda juga telah diminta menyampaikan satu ceramah yang bertajuk “Kepentingan Bahasa Melayu untuk Rakyat Malaysia.Pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk .(Tidak perlu sebut hakim) .Diterima baik oleh semua rakyat negara ini Isi 1 (Kepentingan 1) Bahasa perpaduan – menyatupadukan rakyat negara ini Isi 2 (Kepentingan 2) Memberikan identiti/ menjadi kebanggaan rakyat Malaysia Isi 3 (Kepentingan 3) Sistem pendidikan di negara kita dilaksanakan dalam Bahasa Melayu Isi 4 (Kepentingan 4) Penting untuk berurusan dengan jabatan kerajaan Penutup .Namakan tetamu-tetamu lain .Jangan agung-agungkan bahasa asing dan abaikan bahasa kita .Terima kasih tuan pengerusi majlis . terima kasih 107 .Berikan nasihat kepada pendengar .Menggantikan bahasa Inggeris yang digunakan sebelum kemerdekaan . Pengenalan Berikan penjelasan ringkas tentang kata-kata kunci dalam tajuk .Memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekasaran bahasa atau kata sepanjang ucapan saya sebentar tadi .(Tidak perlu sebut masa tidak mengizinkan) .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Ucapan Jenis Bukan Pertandingan SPM Contoh Soalan Anda merupakan seorang pegawai pendidikan yang telah dijemput ke sebuah sekolah sempena Minggu Bahasa sekolah sekolah berkenaan..Kehidupan tidak akan sempurna tanpa penguasaan bahasa ini .Ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana telah dijemput .

terima kasih. Rangka Format Alamat Sendiri Alamat Penerima Tuan. Anda tidak berpuas hati dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan kantin sekolah anak anda itu. SURAT KIRIMAN Terdapat dua jenis surat kiriman yang berbeza iaitu Surat Kiriman Rasmi dan Surat Kiriman Tidak Rasmi Surat Kiriman Rasmi Contoh Soalan Anda merupakan seorang bapa kepada seorang pelajar di sekolah rendah.2.Besarlah harapan saya yang aduan ini akan mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak tuan -Untuk segala kerjasama tuan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian. Maklumkan perkara tersebut kepada Guru Besar sekolah berkenaan. Aduan: Kantin Sekolah Pengenalan (Kenalkan diri anda dan isu) . Yang benar. …………………………… (Nama) * Sekiranya urusan rasmi yang lain perlu tulis jawatan Tarikh 108 .Di sini saya ingin membawa kepada perhatian tuan beberapa masalah yang berkaitan dengan kantin sekolah ini Isi 1 Harga makanan terlalu mahal Isi 2 Tiada pilihan – makanan yang sama setiap hari Isi 3 Makanan kurang – selalu habis Isi 4 Penyediaan makanan kurang bersih – anak selalu sakit perut Penutup (Nyatakan harapan anda) .Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya merupakan bapa kepada seorang murid tahun 3 di sekolah tuan .

Beliau inginkan maklumat lebih lanjut tentang hal tersebut. Aduan: Kantin Sekolah Pengenalan (Kenalkan diri anda dan isu) . Tulis sepucuk surat kepada sahabat anda itu dan jelaskan kedudukan Malaysia sebagai pusat pendidikan antarabangsa. …………………………… (Nama) * Sekiranya urusan rasmi yang lain perlu tulis jawatan 109 .Di sini saya ingin membawa kepada perhatian tuan beberapa masalah yang berkaitan dengan kantin sekolah ini Isi 1 Harga makanan terlalu mahal Isi 2 Tiada pilihan – makanan yang sama setiap hari Isi 3 Makanan kurang – selalu habis Isi 4 Penyediaan makanan kurang bersih – anak selalu sakit perut Penutup (Nyatakan harapan anda) . terima kasih.Besarlah harapan saya yang aduan ini akan mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak tuan -Untuk segala kerjasama tuan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian. Rangka Format Nama & Alamat Sendiri Tarikh Tuan.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Surat Kiriman Tidak Rasmi SPM Contoh Soalan Seorang sahabat anda yang berada di luar negara sedang menimbangkan kemungkinan untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Yang benar.Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya merupakan bapa kepada seorang murid tahun 3 di sekolah tuan .

Kelab Interak. Saudara Madurai A/L Pandian 3.Apa yang dapat diperhatikan Isi 3 Di rumah anak yatim .3.memberi kesedaran kepada ahli tentang penderitaan orang lain .guru pengiring .masa . SMK Bukit Mewah Guru Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Bendahari : En. Selaku setiausaha kelab. Syukri bin Jasin Saudara Elmi bin Aziz Saudari Rani A/P Sashi Saudara Lim Kam Chong Ahli-ahli Jawatankuasa 1.bilangan peserta .kenderaan Isi 1 Tujuan lawatan .menyemaikan nilai membantu orang yang menderita Isi 2 Di rumah anak yatim . Rangka Format Laporan Lawatan Ke Rumah Anak-anak Yatim Bakti Insan.yuran . Saudara Daniel Wong Sai lak 2. Saudari Siti Maizun binte Hashim Pengenalan Maklumat am tentang lawatan (tulis dalam bentuk perenggan) .Menjalankan aktiviti gotong-royong membersihkan persekitaran Isi 5 Di rumah anak yatim – Menjalankan aktiviti permainan bersama kanak-kanak di situ 110 .tarikh . Laporan Peristiwa Contoh Soalan Baru-baru ini Kelab Interak sekolah anda telah mengadakan satu lawatan ke sebuah rumah anak yatim. Saudari Asmizah binte Shamsuddin 4.menyemaikan nilai kesyukuran .Mendengar penerangan tentang penyelenggaraan rumah tersebut daripada pengurusnya Isi 4 Di rumah anak yatim . anda dikehendaki menyediakan satu laporan lengkap tentang aktiviti tersebut. Perhatian rangka untuk kedua-dua format tersebut. LAPORAN Terdapat dua jenis bentuk laporan yang perlu anda ketahui iaitu Laporan Peristiwa dan juga Laporan Tahunan.

Saudari Kalthom binte Zainal 4. Kebangsaan Sungai Dua 2010 Guru Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Bendahari : En. Saudari Pushpa A/P Doraisamy Pengenalan Berikan maklumat am tentang persatuan tersebut (dalam bentuk perenggan) .. Krishnan A/L Ramu Saudara Zaidi bin Salim Saudari Lim Guat Hong Saudara Manoharan A/L Jegathesan Ahli-ahli Jawatankuasa 1. (Rani A/P Sashi) Setiausaha Kelab Interak SPM 15 SEPTEMBER 2010 Laporan Tahunan Di sini anda tidak harus berfokus kepada satu aktiviti sahaja.Aktiviti telah berjaya mencapai matlamatnya .bilangan peserta .bilangan ahli . Lawatan Sambil Belajar Ke Melaka (Tulis dan gariskan setiap aktiviti/berikan nombor) .Ahli persatuan memperoleh banyak manfaat . Contoh Soalan Anda merupakan setiausaha Persatuan Sejarah sekolah anda. Rangka Format Laporan Tahunan Persatuan Sejarah Sek. Sebaliknya anda harus memberikan butiran ringkas untuk beberapa aktiviti.guru pengiring .objektif Sepanjang tahun 2010 persatuan ini telah menjalankan lima aktiviti bagi mencapai objektif tersebut Isi 1 i. Sediakan satu laporan lengkap segala aktiviti persatuan tersebut untuk dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan persatuan tersebut.kenderaan .bila ditubuhkan .siapa yang asaskan . Kuiz Sejarah 111 .bayaran . Men.tarikh . Saudara Elman bin Ainuddin 2.tempat yang dilawati Isi 2 ii. Saudara Joseph Tay 3. ……………………….tujuan .Terima kasih kepada guru pengiring Laporan disediakan oleh . Anda harus memperuntukkan satu perenggan untuk satu aktiviti.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Penutup .

aspek yang disentuh Isi 5 v.tujuan .tempat dilukis .Harap kerjasama yang sama akan berterusan pada tahun-tahun akan datang Laporan disediakan oleh ……………………….Semua aktiviti telah dapat dijalankan dengan jayanya .jenis soalan .kumpulan sasaran .sumber kewangan Penutup .siapa merasmikan .tempat .tarikh .tarikh .Terima kasih kepada guru penasihat yang telah membimbing .tempat . Pameran Sejarah .kos yang terlibat .bilangan peserta .jenis hadiah Isi 3 iii.apa yang dipamerkan Isi 4 iv.tujuan . Melukis Mural .pelajar yang terlibat . Ceramah Teknik Menjawab Soalan Sejarah .siapa penceramah ..tujuan .tujuan .Terima kasih kepada ahli-ahli persatuan yang telah bekerjasama untuk menjayakan semua aktiviti tersebut .pemenang . Lim Guat Hong Setiausaha Persatuan Sejarah SMK Sungai Dua 17 SEPTEMBER 2010 112 .apa yang dilukis .tarikh .tarikh .

pengaruh rakan sebaya juga satu sebab . c. Seterusnya pastikan orang kedua (orang yang ditemu bual) memberikan jawapan untuk soalan tersebut. Pastikan orang pertama (orang yang menemu bual) mengemukakan soalan-soalan yang akan mendorong orang kedua menge mukakan idea yang dapat menjawab kehendak tajuk karangan tersebut. Contoh Soalan Anda merupakan editor majalah sekolah. b. ibu bapalah yang bertanggungjawab terhadap segala permasalahan remaja hari ini. Sediakan wawancara anda dengan selengkapnya. Pastikan penemu bual kurang bercakap.media terutamanya filem juga menjadi satu faktor Apakah kesannya jika hal ini tidak dibendung? (Jawapan beliau akan menjadi Isi 3) . Haji : 113 . iaitu bekas pengetua SMK Padang Tinggi bagi mendapatkan pandangan beliau tentang pelbagai masalah yang berkaitan dengan remaja hari ini. namun Tuan Haji Daud masih bergiat aktif dalam pelbagai badan yang berkaitan dengan remaja. Petua-petua tersebut ialah: a. Terdapat beberapa petua yang harus diingati semasa menulis karangan wawancara. Walaupun telah bersara daripada profesion perguruan pada tahun 2006.ada juga faktor-faktor lain . d. Wawancara merujuk kepada perbualan atau dialog antara dua orang individu berdasarkan sesuatu tajuk yang telah ditetapkan. Rangka Format Mulakan dengan satu pengenalan ringkas sperti berikut: Pada 15 Julai 2010 saya telah menemu bual Tuan Haji Daud bin Zakri. Mulakan wawancara dengan kata-kata sapaan yang sesuai. (Jawapan beliau akan menjadi Isi 2) . Haji : Editor : Tn. Perhatikan kehendak soalan pada tajuk yang diberikan.nilai-nilai murni kita akan terhakis . Haji : Editor : Tn.tidak tahu membezakan baik/buruk Jadi bagi Tuan Haji. Haji : Editor : Tn.kurang didikan agama .negara akan kekurangan tenaga muda .tidak juga .kurangnya pengawasan ibu bapa . Berikan tumpuan kepada jawapan yang dikemukakan oleh orang kedua (orang yang ditemu bual). WAWANCARA SPM Sebenarnya tidak terdapat sebarang kaedah khusus untuk menulis sesebuah wawancara. Editor : Berikan salam Nyatakan tujuan Balas salam Nyatakan kesanggupan untuk memberikan pandangan Apa punca utama pelbagai permasalahan remaja hari ini? (Jawapan beliau akan menjadi Isi 1) . Anda telah ditugaskan untuk menemu bual seorang bekas pengetua untuk mendapatkan pandangan beliau tentang pelbagai masalah yang berkaitan dengan remaja hari ini.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu 4. Begitu juga akhiri wawancara dengan sopan.imej negara akan terjejas Tn. Berikut merupakan hasil temu bual saya dengan beliau.

v. Haji : Editor : Tn. ii.Ucapkan terima kasih . Huraian Perbincangan Ulasan Bahaskan Peribahasa Gambaran Keperihalan Namun begitu. Pastikan anda menulis tajuk (gariskan) dan nama penulis sebelum memulakan karangan anda. maka hanya berikan isi untuk skop tersebut. PERBINCANGAN Istilah “Perbincangan” dalam tajuk karangan boleh membawa pelbagai maksud bergantung kepada cara istilah tersebut digunakan. Sekiranya skop telah dinyatakan pada tajuk seperti punca. kebaikan. RENCANA Karangan rencana boleh ditulis sebagai sebuah karangan huraian biasa. Antara karangan yang termasuk dalam kategori ini ialah: i. pihak yang bertanggungjawab dan sebagainya. Sebaliknya anda tetap perlu tunduk kepada pelbagai kaedah yang mencirikan karangan-karangan tersebut.benar sekali . Perhatikan tajuk dengan teliti.harus memberikan kasih sayang yang secukupnya . Apa pendapat Tuan Haji? (Jawapan beliau akan menjadi Isi 5) .harus berikan didikan agama . iv. iv.Ucapkan terima kasih kembali kerana peluang yang diberi . kesan atau langkah. Perhatikan beberapa contoh tajuk karangan perbincangan dan cara mendekatinya. maka berikan ulasan yang meliputi pelbagai aspek seperti punca. kesan. vi. ini bukanlah bermakna karangan jenis ini boleh ditulis dengan sewenang-wenangnya.harus kenali rakan-rakan mereka Saya percaya bukan hanya ibu bapa sahaja yang bertanggungjawab dalam hal ini.Editor : Apakah yang harus dilakukan oleh ibu bapa? (Jawapan beliau akan menjadi Isi 4) .pihak sekolah juga harus mengawal disiplin remaja . Haji : Editor : Tn.harus awasai aktiviti harian .bukan hanya ibu bapa . Sebaliknya jika anda diminta memberikan pandangan tentang tentang sesuatu isu (skop terbuka). Haji : 5. iii. 114 . keburukan .Nyatakan harapan yang pandangannya sedikit-sebanyak akan membantu ibu bapa dan pelajar Tn. 1. Seterusnya anda akan dipandu untuk mendekati beberapa jenis karangan yang sering menimbulkan kesulitan kepada calon. BENTUK KARANGAN TERPILIH ( POPULAR ) ( JENIS TIDAK BERFORMAT ) Karangan tidak berformat merujuk kepada penulisan yang tidak mempunyai sebarang format yang khusus.masyarakat juga harus sensitif terhadap sikap remaja . Karangan-karangan ini boleh ditulis dalam bentuk huraian biasa.Nyatakan harapan segala maklumat itu akan berguna untuk masyarakat .

Sebenarnya kedua-dua sektor ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri Isi 1 – Kepentingan Sektor Perindustrian 1 (Pro) Menyediakan peluang pekerjaan 115 .Kini telah beralih ke sektor perindustrian . Oleh itu anda boleh menulis karangan ini sebagai huraian biasa. namun kini kerajaan kita lebih menekankan sektor perindustrian. Bincangkan. Rangka Format Istilah “Bincangkan” dalam konteks ini pula membawa maksud hujah menyokong (pro) dan membangkang (kontra) pernyataan yang dikemukakan dalam tajuk.Kini telah beralih ke sektor perindustrian . “Bincangkan” dalam konteks ini hanya bermaksud huraikan atau terangkan sahaja. Rangka Format Istilah “Bincangkan” di sini tidak membawa sebarang makna khusus. Bincangkan kepentingan bidang perindustrian terhadap negara. Pendahuluan . Sebenarnya sektor perindustrian membawa lebih banyak kebaikan kepada negara kita berbanding dengan sektor pertanian.Perindustrian membawa banyak manfaat kepada negara Isi 1 – Kepentingan 1 Menyediakan peluang pekerjaan Isi 2 – Kepentingan 2 Memberikan pendapatan yang lebih besar kepada negara berbanding sektor pertanian Isi 3 – Kepentingan 3 Membasmi kemiskinan penduduk desa yang dulu bergantung kepada sektor peranian Isi 4 – Kepentingan 4 Ekonomi negara stabil kerana pendapatan daripada sektor perindustrian tetap Isi 5 – Kepentingan 5 Mengangkat imej negara sebagai negara maju Penutup Sektor perindustrian amat penting untuk negara Tajuk 2 Walaupun pada asalnya Malaysia merupakan sebuah negara pertanian.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Tajuk 1 SPM Sejak kebelakangan ini kerajaan memberikan perhatian yang lebih berat terhadap bidang perindustrian berbanding dengan bidang pertanian. Perhatikan rangka di bawah… Pendahuluan . Oleh itu anda perlu memberikan isi-isi untuk membuktikan kelebihan sektor perindustrian untuk negara dan juga isi-isi untuk membuktikan sektor pertanian juga tidak kurang pentingnya.Asalnya Malaysia negara pertanian .Asalnya Malaysia negara pertanian .

Biasanya soalan SPM akan meminta anda mengulas sesebuah buku. Sediakan satu ulasan yang lengkap untuk sebuah novel terpilih.Salah satu kepentingannya ialah menjamin pendapatan penduduk desa yang tidak mempunyai sebarang sumber pendapatan lain Isi 5 – Kebaikan Sektor Pertanian 2 (Kontra) .Sektor ini juga memberikan sumbangannya yang tersendiri terhadap negara .Kerajaan harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap kedua-duanya Maklumat tambahan 1. Peringatan Karangan jenis ini bertujuan untuk menguji kebolehan calon menepati format ulasan dan bukannya pengetahuan tentang karya yang telah dibaca. anda perlu ingat bahawa anda dikehendaki memberikan pandangan daripada pelbagai sudut.Namun ini tidaklah bermakna sektor pertanian kurang penting . maka pada bahagian penutup anda harus menegaskan bahawa sememangnya sektor perindustrian adalah lebih penting daripada sektor pertanian. ULASAN “Ulasan” merujuk kepada aktiviti memberikan komen atau pandangan keseluruhan tentang sesuatu isu/hal/perkara.Mengurangkan perbelanjaan kerajaan – kurang import bahan makanan Penutup . 2.Menjamin sumber makanan rakyat Malaysia Isi 6 – Kebaikan Sektor Pertanian 3 (Kontra) .Isi 2 – Kepentingan Sektor Perindustrian 2 (Pro) Memberikan pendapatan yang lebih besar kepada negara berbanding sektor pertanian Isi 3 – Kepentingan Sektor Perindustrian 3 (Pro) Membasmi kemiskinan penduduk desa yang dulu bergantung kepada sektor peranian Isi 4 – Kebaikan Sektor Pertanian 1 (Kontra) . Setiap kali berhadapan dengan soalan jenis ulasan. drama atau sesuatu isu.Bilangan m/s 116 .Tahun terbitan .Nama penerbit . Anda juga boleh berpihak kepada salah satu aspek.Jelaslah kedua-dua sektor ini penting untuk negara . Jika anda berbuat demikian. Oleh itu anda boleh mereka/mencipta sebuah novel imaginasi. Contoh Tajuk Sebagai ketua pusat sumber sekolah. Anda tidak semestinya memberikan isi yang seimbang (3 + 3) untuk pro dan kontra. Rangka Format Pendahuluan Berikan maklumat umum tentang karya: . Sebagai contoh anda boleh memberikan tiga isi untuk kebaikan sektor perindustrian dan dua isi untuk kebaikan sektor pertanian.Tajuk . anda diminta menulis ulasan sebuah novel untuk dimuatkan dalam Buletin Perpustakaan sempena Minggu Membaca sekolah anda.Nama pengarang .

Rangka Format Pilihan 1( Implikasi Positif) Pendahuluan .namun keterlaluan . Bahaskan pernyataan tersebut. Bahaskan pula merupakan karangan huraian biasa.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu .Sesuai dibaca oleh setiap lapisan masyarakat 3 BAHASKAN SPM Istilah “bahaskan” tidak harus dikelirukan dengan istilah “perbahasan”.mereka menunjukkan perasaan dan beraksi seperti manusia biasa .menjadikan cerita amat hidup Kelemahan Apakah kekurangan karya ini? Contoh: .perwatakannya sangat realistik .Malaysia pesat membangun .Banyak peluang pekerjaan . maka keseluruhan karangan anda harus berfokus kepada kebaikan sahaja. peringatan dan seruan yang dapat dikutip daripada cerita ini Kekuatan Apakah keistimewaan karya ini? Contoh: .kehadiran mereka membawa banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara Isi 1 Mereka mengisi keperluan tenaga kerja di negara kita 117 .pengarang banyak menggunakan kata-kata Inggeris . Perbahasan merujuk kepada pertandingan debat dan harus dikarang dalam format ucapan. maka keseluruhan karangan anda harus mengemukakan keburukan sahaja. Perbezaan antara karangan huraian biasa dengan karangan bahaskan ialah dalam karangan bahaskan anda hanya boleh memberikan pandangan daripada satu sudut sahaja.mungkin kerana sesetengah wataknya berpendidikan tinggi .Anugerah yang pernah dimenangi Sinopsis Berikan sinopsis cerita secara ringkas.Secara keseluruhannya sebuah karya yang baik .Terutamanya dari negara-negara jiran .pengarang membangunkan watak-watak seperti manusia biasa .menjejaskan keaslian cerita Kesimpulan . sekiranya anda berpendapat sesuatu perkara itu membawa kebaikan. Sebagai contoh.Ribuan warganegara asing masuk ke negara ini . Contoh Tajuk Kehadiran warganegara asing meninggalkan pelbagai implikasi terhadap masyarakat dan negara kita. Sebaliknya sekiranya anda perpendapat sesuatu perkara itu membawa keburukan. Nyatakan watak-watak utama dan klimaks cerita dengan jelas Tema dan Persoalan Nyatakan tema dan beberapa persoalan yang dibawakan oleh pengarang Mesej Nyatakan pesanan.Banyak unsur pengajaran yang boleh dijadikan pedoman .

kehadiran mereka membawa banyak keburukan kepada masyarakat dan negara Isi 1 Mereka merampas peluang pekerjaan rakyat tempatan – mengakibatkan pengangguran Isi 2 Membina petempatan haram – mewujudkan kawasan setinggan Isi 3 Melakukan pelbagai jenayah Isi 4 Bersaing dengan rakyat tempatan untuk kemudahan awam Isi 5 Menghantar wang kita ke negara mereka – nilai mata wang Ringgit jatuh Penutup Jelaslah kehadiran mereka menimbulkan pelbagai masalah 4. Contoh Soalan 1 “Alang-alang menyeluk pekasam. Penceritaan Akan akan diminta menulis sebuah cerita berdasarkan satu peribahasa. Anda akan diminta memberikan pandangan atau maksud sesuatu peribahasa.Malaysia pesat membangun .kerana cukup tenaga kerja untuk membinanya Isi 4 Mereka menambahkan pasaran untuk barangan tempatan Penutup Jelaslah mereka membawa banyak kebaikan Pilihan 2 (Implikasi Negatif) Pendahuluan . Bagi soalan jenis ini anda harus menulis sebuah karangan berbentuk ulasan bagi peribahasa tersebut. Huraian Maksud.Terutamanya dari negara-negara jiran . b.Ribuan warganegara asing masuk ke negara ini . Anda perlu menghasilkan sebuah cerpen bagi menunjukkan anda benar-benar faham akan peribahasa tersebut.Banyak peluang pekerjaan .Isi 2 Mereka bekerja sebagai pembantu rumah – memberikan lebih banyak masa untuk ibu bapa mendampingi anak-anak Isi 3 Kerajaan dapat menyediakan infrastuktur yang lebih baik . persoalan. PERIBAHASA Terdapat dua jenis soalan karangan peribahasa: a. watak. biar sampai ke pangkal lengan”. Ulaskan peribahasa tersebut. konflik dan klimaks. 118 . Anda juga perlu pastikan karangan anda menepati ciri-ciri sebuah cerpen yakni mempunyai tema. dialog. Begitulah bunyinya salah satu peribahasa Melayu.

Tidak boleh diharapkan Penutup . Pentingnya Mengamalkan Peribahasa Ini . jika sudak menyelok sedikit.Peribahasa ini merupakan peninggalan orang tua-tua . biar sampai ke pangkal lengan” Maksud Jelaskan maksud peribahasa ini .Mengingatkan manusia supaya tidak berputus asa . tidak salah kalau selok sampai ke pangkal lengan kerana baunya tetap sama Mesej Jika sudah memulakan sesuatu kerja.Dicipta melalui pengamatan terhadap persekitaran .Diwarisi sejak turun-temurun . jangan berhenti di sekerat jalan.Harus menjadi pegangan kita bersama Contoh Soalan 2 Tulis sebuah cerita berdasafrkan peribahasa “sehari selembar benang. lama-lama menjadi kain”.Mereka yang mengamalkan peribahasa ini tidak akan melepaskan sesuatu pekerjaan di tengah jalan .Akan melepaskan sesuatu pekerjaan apabila menghadapi kesukaran .Salah satu daripadanya ialah “alang-alang menyeluk pekasam.Mula-mula jual di hadapan rumahnya sahaja .Membeli sisa-sisa ikan dan membuat keropok .Merupakan wasiat kepada generasi muda .Berikan maksud tersirat Kesesuaian Perlambangan Perlambangan yang digunakan amat tepat . Rangka Format Permulaan Cerita .Cukup untuk menyuap mulut anak-anaknya SPM 119 .Memulakan perniagaan membuat keropok .Peribahasa – sebahagian daripada khazanah budaya orang Melayu .Mereka akan teruskan usaha sehingga berjaya Masalah Jika tidak Amalkan .jika sudak selok sedikit pun tangan akan berbau .pekasam ialah ikan yang diasinkan dan disimpan lama .Bertekad untuk menyekolahkan anak-anaknya Pengembangan Cerita .jadi.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Rangka Format Pengenalan .Dicipta melalui hasil pengalaman mereka .baunya sangat kuat .Penduduk kampung nelayan – tidak berharta .Mak Timah kehilangan suami dalam kemalangan di laut semasa menangkap ikan .Tiga orang anak – hidup susah .Berikan maksud tersurat .Kurang azam dan kegigihan .

Banyak orang yang cemburu .berbau hapak 120 .Pukul berapa bertolak . Gambarkan suasana di rumah tersebut.Peribahasa “alang-alang menyeluk pekasam. . dalam karangan keperihalan anda perlu lebih berfokus kepada perasaan dan keadaan jiwa anda dan bukannya kepada peristiwa yang berlaku sahaja.Simpan wang untuk membeli mesin membuat keropok .Perniagaan semakin maju .Memburuk-burukkan hasil keluarannya . Contoh Soalan (Gambaran) Baru-baru ini anda telah meyertai rombongan lawatan sambil belajar ke sebuah rumah anak-anak yatim yang dianjurkan oleh unit kaunseling sekolah anda.Mengikuti rombongan ke ….usia mereka .Banyak persaingan .Membeli van .Mengishtiharkan perniagaaannya .Hidupnya kini senang . biar sampai ke pangkal lengan” amat tepat dalam kehidupan Mak Timah 5. Kedua-dua jenis karangan ini memerlukan daya imaginasi yang amat tinggi.Semua anaknya sudah melanjutkan pelajaran ke universiti .Menaiki apa .disambut oleh lebih kurang 40 orang anak-anak yatim .dipenuhi perabot usang .Mak Timah terus berusaha dengan ikhlas Pengembangan Cerita + Klimaks .kotor .riuh bercerita . Oleh itu.Pukul berapa sampai Gambaran Suasana Suasana gamat .Pengembangan Cerita .Mengupah pekerja .bersalam-salaman Gambaran Suasana Suasana di dalam rumah . Rangka Format Pendahuluan . GAMBARAN dan KEPERIHALAN Sebenarnya tidak terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-dua jenis karangan ini. Sementara itu karangan “keperihalan pula akan lebih berfokus kepada pengalaman yang telah anda alami.berselerak . Lebih penting lagi anda juga seharusnya mampu mengolah karangan anda dengan pilihan kata dan bahasa berbunga yang indah.Jualan bertambah maju . Karangan “gambaran” menghendaki anda memperincikan sesuatu kejadian atau peristiwa sebagaimana yang telah anda perhatikan.Jual terus kepada kedai-kedai runcit di sekitar kampung Pengembangan Cerita + Konflik . Anda perlu kreatif dalam mencipta cerita.Menerima anugerah “Usahawan Kecil” daripada kerajaan Peleraian Cerita .

Menyediakan segala keperluan .mendapat banyak ikan Pengalaman Mabuk laut .mula pening-pening .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Gambaran Suasana Anak-anak menceritakan bagaimana mereka boleh sampai ke tempat itu . Ceritakan pengalaman anda pada hari tersebut.Suasana bertukar menjadi murung .Ada peserta dan anak-anak menangis .Pada minggu lalu berpeluang ikut kawan .kawan menyapu minyak Pengalaman Ribut . Rangka Format Pendahuluan .gelak-ketawa .Bertolak dengan motorbot awal pagi Pengalaman Berasa seronok .berdoa agar selamat Pengalaman Mengemudikan bot .ada peserta yang menangis Menyerahkan buah tangan yang dibawa .membantu kawan dan ayahnya mengemudikan bot .menyesal kerana ikut sama .muntah-muntah .laut bergelora .anak-anak gembira .perut memulas-mulas .angin kencang .menimba air yang memasuki bot . Pada minggu yang lalu anda telah berpeluang untuk mengikut kawan anda dan ayahnya untuk menangkap ikan di laut dalam.membanding-bandingkan hadiah yang diterima Penutup .Baru mendapat peluang .suasana menjadi meriah .pengalaman baru .Sudah lama merancang .Kami berjanji untuk datang semula SPM Contoh Soalan (Keperihalan ) Anda mempunyai seorang kawan yang berasal daripada keluarga nelayan.berasa panik .hujan petir .menarik jala .berasa takut .takut bot akan karam 121 .Meninggalkan rumah itu pada pukul 5 petang .suasana menyedihkan .rasa seperti hendak pitam .

Pengalaman Akhirnya ribut reda - menuju ke pantai - rasa bersyukur - sedar keperitan hidup kaum nelayan - berazam untuk belajar bersungguh-sungguh agar tidak perlu melalui kesukaran hidup sedemikian Penutup - Satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan - Timbul rasa belas kasihan terhadap nelayan - Bertekad untuk membela nasib mereka suatu hari nanti

?

Largest students Malaysian student community.

Join Afterschool.my Facebook Page.

122

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu

SPM

ihan Lat 1

Perhatikan tajuk-tajuk karangan di bawah dengan teliti. Seterusnya sediakan rangka format untuk setiap tajuk tersebut.

1. Menaikkan gaji merupakan cara terbaik untuk membendung gejala rasuah dalam kalangan kakitangan kerajaan di negara kita. Bahaskan pernyataan tersebut.

tihan La 2
2. Baru-baru ini Persatuan Kebudayaan Sekolah anda telah mengadakan satu pertunjukan drama. Tulis sebuah ulasan tentang drama tersebut untuk dimuatkan dalam majalah sekolah anda

tihan La 3
3. Masalah penipuan oleh peniaga sudah menjadi satu isu yang sering diperkatakan oleh pengguna di negara kita. Bincangkan cara-cara masalah tersebut boleh ditangani.

tihan La 4
4. Badan Pengawas sekolah anda telah menganjurkan satu aktiviti gotong-royong untuk membersih dan menceriakan kawasan sekolah. Selaku setiausaha badan tersebut, anda diminta menyediakan laporan lengkap tentang aktiviti itu. Sediakan laporan anda dengan selengkapnya.

tihan La 5
5. Masalah banjir kilat di taman perumahan anda semakin menjadi-jadi. Maklumkan perkara tersebut kepada pihak yang terlibat dan minta bantuan untuk mengatasi masalah tersebut.

123

Jawapan
TAJUK 1
FORMAT : Huraian Bahas (Satu aspek) Pendahuluan - Kakitangan kerajaan merupakan jentera pentadbiran negara - Merekalah yang menghubungkan kerajaan dengan rakyat - Namun ramai yang terlibat dalam rasuah - Ada pihak berpendapat cara terbaik mengatasi masalah ini adalah dengan menaikkan Gaji -Sebenarnya pandangan ini tidak benar sama sekali Isi 1 Dikuasai perasaan tamak – walau betapa tinggi sekalipun gaji tetap akan mengambil rasuah Isi 2 Kurang semangat patriotisme – tetap akan mengambil rasuah Isi 3 Tiada pegangan agama yang kukuh – tetap akan mengambil rasuah Isi 4 Sikap masyarakat yang sudah biasa menyogok – tetap akan mengambil rasuah walaupun gaji tinggi Isi 5 Penguatkuasaan undang-undang yang lemah – berasa pasti tidak akan tertangkap - berani mengambil rasuah Penutup - Menaikkan gaji tidak akan mengatasi masalah ini - Banyak faktor lain yang mesti diatasi

TAJUK 2
FORMAT : Ulasan Pendahuluan Berikan maklumat asas iaitu tarikh, tempat, nama persatuan, tajuk drama dan nama pengarah Sinopsis Berikan ringkasan cerita Tema dan Persoalan Nyatakan tema dan persoalan yang disampaikan Mesej Nyatakan mesej/peringatan yang boleh dijadikan teladan Kekuatan Contoh: - pemilihan watak sesuai dengan peranan mereka - pakaian dan solekan realistik - pelakon mampu menyesuaikan nada suara dengan peranan mereka

124

misalnya muzik latar terlalu lantang – menenggelamkan dialog .Sektor perdagangan semakin maju .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Kelemahan Contoh: .Harap persatuan ini akan meneruskan tradisi tersebut SPM TAJUK 3 FORMAT : Huraian Langkah Pendahuluan .Pujian kepada Persatuan Kebudayaan dan pengarah .Secara keleluruhannya sebuah persembahan yang menarik . Syukri bin Jasin Saudara Elmi bin Aziz Saudari Rani A/P Sashi Saudara Lim Kam Chong Ahli-ahli Jawatankuasa 1.beberapa masalah teknikal .Sesiapa sahaja boleh memulakan perniagaan sekiranya mematuhi syarat . Saudari Asmizah binte Shamsuddin 4.Malaysia pesat membangun’ .Namun banyak kes penipuan . Saudari Siti Maizun binte Hashim 125 .Semua pihak harus bertindak bagi membendung masalah ini Isi 1 Kerajaan harus mengadakan banyak kursus/ceramah menyedarkan masyarakat hak kepenggunaan Isi 2 Pengguna harus melaporkan peniaga yang menipu dengan segera Isi 3 Kerajaan harus menambahkan pegawai penguatkuasa dan mengadakan operasi memeriksa premis perniagaan secara kerap Isi 4 Peniaga yang menipu harus dikenakan hukuman berat Isi 5 Pengguna harus bijak – bandingkan harga / boikot peniaga yang menipu Penutup Segala usaha ini pasti akan mengurangkan masalah penipuan TAJUK 4 FORMAT : Laporan Aktiviti Laporan Projek Gotong-royong Badan Pengawas SMK Bukit Mewah Guru Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Bendahari : En. Saudara Madurai A/L Pandian 3. Saudara Daniel Wong Sai lak 2.masa untuk membuka semula tirai selepas setiap episod terlalu lama Penutup .

sasaran (tempat-tempat yang dibersihkan) Isi 1 Tujuan projek .Pengenalan Maklumat am tentang projek (tulis dalam bentuk perenggan) .tarikh .Menyemaikan perasaan cinta terhadap sekolah .masa .bilangan peserta .Menyemaikan nilai bertanggungjawab Isi 2 Membersihkan longkang Isi 3 Memotong rumput Isi 4 Mengecat Isi 5 Memasang papan-papan tanda Penutup .Aktiviti telah berjaya mencapai matlamatnya .Ahli badan pengawas memperoleh banyak manfaat . ………………………..guru penasihat .Terima kasih kepada guru penasihat Laporan disediakan oleh . (Rani A/P Sashi) Setiausaha Badan Pengawas SMK Bukit Mewah 15 SEPTEMBER 2010 126 .

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu TAJUK 5 FORMAT : Surat Kiriman Rasmi Alamat sendiri -------------------------------------------------------------garisan ------------------------------------Yang Berhormat Datuk Razi bin Zain.merosakkan harta benda Isi 3 Kesan – hubungan akan terputus . Perak Tarikh Tuan. 30100 Ipoh. terima kasih.Di sini saya ingin membawa kepada perhatian tuan masalah banjir kilat yang sering melanda taman ini Isi 1 Punca .kerja-kerja mengorek tanah di lereng bukit yang berhampiran dengan taman .Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya merupakan seorang penduduk taman tersebut di atas . Aduan: Banjir Kilat di Taman Sentari Pengenalan (Kenalkan diri anda dan isu) .Besarlah harapan saya yang aduan ini akan mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak tuan -Untuk segala kerjasama tuan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian.menjadi tempat pembiakan nyamuk Penutup (Nyatakan harapan anda) . SPM …………………………… (Nama) Penduduk Taman Sentari 127 .melimpah ke dalam rumah . ADUN Sungai Cetek.sisa tanah yang dikorek memasuki parit /tersumbat/ melimpah apabila hujan Isi 2 Kesan – air naik setiap kali hujan . Yang benar.susah untuk pergi kerja .anak-anak tidak dapat ke sekolah Isi 4 Kesan – air bertakung di sana-sini selepas banjir .

Rumusan merupakan soalan pertama dalam Kertas 2. Pe laj ara n1 3 3. Sebanyak 30 markah diperuntukkan untuk soalan ini. Sebuah rumusan yang lengkap harus mempunyai empat komponen iaitu: a. KOMPOSISI RUMUSAN 1. jawapan anda hendaklah terdiri daripada satu perenggan sahaja. 4. Pendahuluan b. Isi Tersurat c. Penutup 2. iaitu dalam lingkungan 350 patah perkataan dan perlu dirumuskan menjadi sebuah petikan yang tidak melebihi 120 patah perkataan.Karangan RUMUSAN PENGENALAN 1. Petikan yang diberikan mungkin terdiri daripada beberapa perenggan. Isi Tersirat d. Namun begitu. Anda akan dibekalkan sebuah petikan yang sederhana panjang. Komponen-komponen tersebut harus disusun dalam urutan seperti berikut: PENDAHULUAN ISI TERSURAT ISI TERSIRAT PENUTUP 128 . 2.

Bilangan ayat yang dicadangkan untuk setiap komponen di atas adalah seperti berikut: SPM 1 6 2 1 10 Bil Ayat Pilihan 1 Komponen Pendahuluan Isi Tersurat Isi Tersirat Penutup Jumlah 1 4 4 1 10 1 5 3 1 10 Pilihan 2 Pilihan 3 3. Seterusnya perhatikan bagaimana membina setiap komponen rumusan dengan teliti. masalah-masalah yang timbul akibat kehadiran mereka di negara kita. PENDAHULUAN 1. 2. anda akan memperoleh satu ayat pendahuluan yang lengkap seperti ini: Petikan membincangkan + faktor kemasukan warganegara asing + ke negara kita. hadkan rumusan anda kepada 10 ayat sahaja. punca kemasukan warganegara asing b. Pendek kata. Cara Membina Pendahuluan Terdapat 4 perkara yang perlu anda lakukan bagi membina pendahuluan rumusan anda: i. Akhiri ayat anda dengan satu frasa (idea sendiri) berdasarkan kandungan petikan. atau “ Sekiranya anda mengabungkan kesemua 4 perkara di atas. faktor atau sebab) iv. Memandangkan soalan rumusan menetapkan syarat yang amat ketat tentang bilangan perkataan (yakni tidak melebihi 120 patah perkataan).. anda perlu perhatikan soalan yang diberikan dengan teliti. Perhatikan bahawa setiap soalan rumusan akan mempunyai dua kehendak. Dengan cara ini anda boleh pastikan jawapan anda tidak melebihi 120 patah perkataan. Ganti istilah untuk soalan dalam ii (punca) dengan satu istilah lain yang sama erti (misalnya alasan.. Bagi membina pendahuluan. Mulakan ayat dengan “Petikan membincangkan…” ii. Pendahuluan rumusan harus terdiri daripada SATU AYAT sahaja. dari negara-negara jiran kita”. kemudian buat satu rumusan tentang punca kemasukan warganegara asing dan masalahmasalah yang timbul akibat kehadiran mereka. 129 . Salin semula kehendak pertama dalam soalan (punca kemasukan warganegara asing) iii. anda perlu berhati-hati dalam binaan ayat anda.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu 3. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. A. Misalnya “……. Bagi soalan di atas dua kehendak tersebut ialah : a. ke negara kita” …. Contoh Soalan Baca petikan di bawah dengan teliti.

Namun begitu. Peringatan! Anda tidak boleh menggunakan isi-isi (tentang masalah) yang diberikan dalam petikan. Perhatikan soalan di bawah … Baca petikan di bawah dengan teliti. Baca petikan di bawah dengan teliti. maka anda hanya perlu memberikan dua isi tersirat sahaja. Oleh itu sekiranya anda memberikan enam isi tersurat. 2. C. 5. Hal ini kerana bilangan Isi Tersurat + Isi Tersirat haruslah genap lapan. ISI TERSURAT 1. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. PENUTUP 1. (Perhatikan jadual di atas) 4.masalah-masalah yang timbul akibat Kehadiran. adalah lebih baik sekiranya anda memberikan lima atau enam isi tersurat.ISI TERSIRAT 3. Anda dilarang memberikan sebarang idea sendiri. maka anda perlu memberikan empat isi tersirat. Isi tersurat merujuk kepada idea-idea yang terkandung secara langsung di dalam petikan. Penutup rumusan harus ditulis dalam satu ayat sahaja. Kehendak pertama meru pakan soalan isi tersurat. soalan rumusan akan mempunyai dua kehendak. Namun begitu. Perhatikan soalan rumusan di bawah…. Sekiranya petikan menyumbangkan empat isi tersurat.Ayat Pendahuluan Lengkap Petikan membincangkan faktor kemasukan warganegara asing ke negara kita. kemudian buat satu rumusan tentang punca kemasukan warganegara asing dan masalahmasalah yang timbul akibat kehadiran mereka. Kesemua idea mestilah diambil daripada petikan. Oleh itu anda perlu memberikan idea-idea tentang pelbagai masalah atau kesulitan yang disebabkan oleh warga asing di negara kita. 2. satu ayat itu harus mempunyai EMPAT perkara di dalamnya iaitu: Pihak + Tindakan + Kata Hubung + Alasan Pihak Siapa yang bertanggungjawab @ siapa yang boleh lakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah dalam petikan 130 . Oleh itu anda perlu mengutip semua punca/faktor/alasan/sebab warganegara asing memasuki negara kita daripada petikan. Kehendak pertama . Sekiranya petikan menyumbangkan lima isi tersurat maka anda hanya perlu memberikan tiga isi tersirat. Ini merujuk kepada idea sendiri yang diberikan oleh calon. Hal ini disebabkan isi tersirat mesti merupakan idea peribadi anda. 2. kemudian buat satu rumusan tentang punca kemasukan warganegara asing dan masalahmasalah yang timbul akibat kehadiran mereka. Sebagaimana yang telah dikatakan sebelum ini. D. . Bilangan isi tersirat yang perlu diberikan bergantung kepada bilangan isi tersurat yang telah anda kutip daripada petikan. (Rujuk jadual yang diberikan di atas). B. Kehendak kedua . ISI TERSIRAT 1.punca kemasukan warganegara asing – SOALAN TERSURAT 3. 4. Isi tersirat yang perlu ditulis dinyatakan pada kehendak kedua soalan rumusan. Anda sepatutnya mencari sekurang-kurangnya empat isi daripada petikan. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.

tinjauan di kebanyakan sekolah di negara kita jelas membuktikan bahawa pelaksanaan dan penglibatan para pelajar dalam aktiviti-aktiviti ini masih jauh daripada apa yang diharapkan. Pendidikan hari ini boleh dikatakan bersinonim dengan kecemerlangan akademik semata-mata. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Contoh 2 Petikan berkaitan masalah disiplin di sekolah Pihak Tindakan Kata Hubung Alasan Penutup Lengkap Kesimpulannya. pihak sekolah harus mengawal masalah disiplin dalam kalangan pelajar agar dapat melahirkan satu generasi yang berakhlak mulia. Hal ini disebabkan para perancang pendidikan negara begitu yakin bahawa keberkesanan aktiviti ini merupakan tulang belakang atau faktor penentu bagi memastikan pencapaian Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan satu barisan generasi muda yang berketrampilan serta seimbang dari segi jasmani. satu hakikat yang pasti ialah. Ditinjau dari 131 . rohani. kerajaan harus mengurangkan pembalakan agar alam semula jadi kita terpelihara. Agar Dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia Pihak sekolah Harus mengawal disiplin pelajar Agar Memelihara alam semula jadi Kerajaan Harus mengurangkan pembalakan PRAKTIS 1 Baca petikan di bawah dengan teliti. Arus pemodenan dan dunia yang diwarnai ciri-ciri materialistik hari ini telah banyak mengubah persepsi masyarakat tentang pendidikan. emosi dan intelek.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Tindakan Kata Hubung Alasan Nyatakan bahawa pihak di atas harus mengatasi masalah yang menjadi isu dalam petikan Supaya @ agar Berikan justifikasi atau kesan mengambil tindakan tersebut SPM Contoh 1 Petikan berkaitan pembalakan yang keterlaluan Pihak Tindakan Kata Hubung Alasan Penutup Lengkap Kesimpulannya. Namun begitu. kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan aktiviti kokurikulum untuk pelajar dan sebab-sebab para pelajar hari ini menjauhi aktiviti tersebut. Isi Tersirat – Kepentingan aktiviti kokurikulum (TELAH DIGARISKAN) Bukan sedikit wang dan perancangan yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah kita.

maka akan terhasillah satu petikan rumusan yang sempurna 132 . Sebaliknya pendidikan merupakan satu proses untuk membentuk sahsiah dan keperibadian seseorang insan. Seorang pelajar yang pintar dalam bidang akademiknya tidak semesti memiliki kemahiran berkomunikasi yang sempurna. Oleh itu segala aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di peringkat sekolah seharusnya diberikan perhatian berat. dapat mengasah kemahiran komunikasi mereka 3. Aktiviti-aktiviti kokurikulum yang melibatkan kerja kumpulan. Hal ini disebabkan kebanyakan aktiviti kokurikulum melibatkan interaksi sesama individu dalam sesuatu kelompok. pihak sekolah / harus berusaha meningkatkan penglibatan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum / agar / dapat melahirkan satu generasi muda yang seimbang. keperibadian dan jati diri yang boleh dibanggakan. Selain daripada menyihatkan badan. terutamanya ibu bapa dan pelajar sendiri mengubah anggapan negatif mereka terhadap aktiviti kokurikulum. kebanyakan pelajar lupa bahawa aktiviti kokurikulum memberikan mereka peluang untuk menimba pelbagai ilmu baru yang tidak diajar di bilik darjah. Walau betapa cemerlang sekalipun pencapaian akademik. Selain itu mereka juga berpeluang untuk bergaul dan berinteaksi dengan pelajar-pelajar yang berasal daripada latar belakang bangsa dan agama yang berbeza. Oleh itu. membantu mengukuhkan keyakinan diri 4. memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar 5. aktiviti kokurikulum memberi peluang kepada pelajar menimba pelbagai ilmu baru 2.Isi Tersurat – Isi Tersirat – Penutup). namun apalah ertinya pendidikan sekiranya insan tersebut tidak memiliki kualiti. Kejayaan dan kegagalan alam persekolahan bagi golongan ini bersandar kepada bilangan A yang diperoleh dalam peperiksaan. Penutup yang sesuai untuk petikan di atas ialah Kesimpulannya. (Dipetik dan diubah suai daripada “Insan Seimbang” oleh Kamsiah Sham. Anggap aktiviti kokurikulum tidak penting untuk masa depan mereka 2. Pelajar-pelajar ini jelas tersilap. menyelesaikan krisis dan pengembaraan pula akan banyak membantu mengukuhkan keyakinan diri pelajar. menyihatkan badan pelajar 6. aktiviti kokurikulum juga banyak membantu membina minda yang positif dalam kalangan anak muda. Kemahiran ini akan lebih terasah sekiranya mereka melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Pendidikan bukanlah satu persaingan untuk menempa sijal semata-mata. Hal ini seterusnya memupuk semangat perpaduan dalam kalangan mereka. Bagi mereka sekolah ialah tempat untuk memperoleh sijil. Februari 2007) Senarai isi tersurat yang dapat dikutip daripada petikan di atas ialah : 1.sudut ini. semua ini seolah-olah tidak penting bagi sesetengah pelajar.sebab-sebab para pelajar menjauhi/ tidak meminati aktiviti kokurikulum Contoh isi tersirat ialah : 1. Berasa bosan kerana pihak sekolah mengulang aktiviti yang sama setiap tahun Pendahuluan yang sesuai untuk petikan di atas ialah: Petikan membincangkan / faedah aktiviti kokurikulum untuk pelajar / yang menuntut di sekolah kita. Namun begitu. amatlah perlu perlu untuk masyarakat. Sekiranya kita mengabungkan kesemua idea di atas mengikut susunan yang betul (Pendahuluan . membina minda yang positif Isi Tersirat yang dikehendaki oleh soalan ialah .

Oleh yang demikian mereka tidak keberatan untuk mengusahakan tanah pertanian yang telah diwarisi sejak turun-temurun itu. pihak sekolah harus berusaha meningkatkan penglibatan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum agar dapat melahirkan satu generasi muda yang seimbang. Fenomena ini merupakan sabahagian daripada harga yang terpaksa kita bayar dalam usaha mengejar pembangunan dan merealisasikan hasrat kerajaan untuk menempatkan Malaysia dalam kalangan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. April 2008) Senarai isi tersurat daripada petikan di atas ialah : 1. Isi Tersurat yang dikehendaki Punca petani meninggalkan sektor pertanian dan berhijrah ke bandar (telah digariskan) Pada era awal selepas memperoleh kemerdekaan. Pada masa dahulu. Kita pernah mendabik dada sebagai pengeluar getah. Kebanyakan petani ini telah berhijrah ke bandar untuk bekerja di kilang-kilang yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Walau apa sekalipun alasan anak-anak tani untuk meninggalkan tanah bendang. segala-galanya sudah berubah hari ini. menganggap bidang pertanian mencerminkan kemunduran dan enggan mengidentifikasikan diri mereka dengan bidang tersebut. satu perkara adalah pasti. nama Malaysia bersinonim dengan sektor pertanian. Ke manakah perginya para petani yang suatu masa dahulu bergelumang dengan lumpur dan selut itu? Jawapannya mudah sahaja. Mereka lebih suka mencari pekerjaan yang menjanjikan pendapatan yang tetap. usaha gigih kerajaan sejak kemerdekaan menyebabkan tidak ada penduduk negara ini. Seterusnya melalui aktiviti-aktiviti ini mereka dapat mengukuhkan keyakinan diri. Kesimpulannya. yang juga dikenali sebagai jelapang padi negara bukan sahaja mampu menyuap mulut setiap penduduk negara ini tetapi juga membolehkan Malaysia mengeksport beras ke negara-negara lain. Aktiviti-aktiviti ini juga dapat mengasah kemahiran komunikasi mereka. (Dipetik dan diubah suai daripada “Ke mana Perginya Petani Kita” oleh Farid Husni. Hasilnya kebanyakan anak petani kini bukan sahaja sudah celik ilmu malah ada yang sudah melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat universiti. Namun begitu. 120 patah perkataan PRAKTIS 2 Baca petikan di bawah dengan teliti. Satu lagi kelebihan aktiviti kokurikulum ialah ia dapat menyihatkan badan pelajar. Sebenarnya pelajar menjauhi kokurikulum kerana menganggap aktiviti-aktiviti ini tidak penting untuk masa hadapan mereka. Lagipun generasi petani hari ini juga tidak lagi sanggup bekerja keras sebagaimana orang tua mereka. sama ada di kota atau desa yang terlepas daripada peluang untuk memperoleh pendidikan. Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum juga dapat membina minda yang positif dalam kalangan pelajar. kelapa sawit. Golongan ini berhijrah ke bandar kerana ingin membebaskan diri daripada persekitaran kampung yang serba ketinggalan itu. Ribuan hektar tanah bendang di seluruh negara terbiar tanpa dikerjakan. berhijrah ke bandar untuk bekerja di kilang-kilang 2. Kokurikulum juga dapat memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Mereka tidak sanggup membanting tulang siang dan malam semata-mata untuk meraih pendapatan yang tidak seberapa itu. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Aktiviti kokurikulum memberi peluang kepada pelajar untuk menimba pelbagai ilmu baru. Lagipun mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang secocok dengan kelulusan mereka. sebahagian besar penduduk desa tidak berpelajaran. Kedah. koko dan nenas utama dunia. Sikap generasi petani hari ini amat berbeza dengan nenek-moyang mereka dahulu. Mereka menganggap bidang pertanian mencerminkan kemunduran dan enggan mengidentifikasikan diri mereka dengan bidang tersebut.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Contoh Rumusan Lengkap SPM Petikan membincangkan faedah aktiviti kokurikulum untuk pelajar-pelajar yang menuntut di sekolah kita. kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca petani meninggalkan sektor pertanian dan kesan tindakan mereka. Lagipun pelajar juga berasa bosan kerana pihak sekolah mengulang aktiviti yang sama setiap tahun. tidak sanggup bekerja keras 4. ingin membebaskan diri daripada persekitaran kampung yang yang serba ketinggalan 133 . 3. mahu mencari pekerjaan yang memberikan pendapatan tetap 5. Namun.

Penutup yang sesuai untuk petikan ini ialah Kesimpulannya / para petani / harus berusaha untuk mengerjakan tanah mereka / supaya / tanah pusaka mereka tidak terbiar begitu sahaja Kini anda hanya perlu menggabungkan keempat-empat komponen di atas bagi memperoleh petikan rumusan yang lengkap Contoh Rumusan Lengkap Petikan membincangkan sebab-sebab petani meninggalkan sektor pertanian dan berhijrah ke bandar. Ada juga petani yang ingin membebaskan diri daripada persekitaran kampung yang yang serba ketinggalan. ingin mendapatkan pekerjaan yang secocok dengan kelulusan mereka Isi Tersirat yang dihendaki oleh soalan ialah . Lagipun mereka mahu mencari pekerjaan yang memberikan pendapatan yang tetap. Kebanyakan petani hari ini juga tidak sanggup bekerja keras.6. Selain itu. (118 patah perkataan) 134 . sumber pendapatan negara daripada sektor pertanian berkurangan Pendahuluan yang sesuai untuk petikan ini ialah Petikan membincangkan / sebab-sebab petani meninggalkan sektor pertanian / dan berhijrah ke bandar. para petani harus berusaha untuk mengerjakan tanah mereka supaya tanah pusaka mereka tidak terbiar begitu sahaja. Negara terpaksa mengimport makanan dari luar 2. Mereka yang berpendidikan pula ingin mendapatkan pekerjaan yang secocok dengan kelulusan mereka. Mereka menganggap bidang pertanian mencerminkan kemunduran dan enggan mengidentifikasikan diri mereka dengan bidang tersebut.kesan tindakan petani meninggalkan sektor pertanian Idea yang sesuai untuk isi tersirat ialah: 1. Kebanyakan mereka berhijrah ke bandar untuk bekerja di kilang-kilang. Kesimpulannya. sumber pendapatan negara daripada sektor pertanian juga berkurangan. Kesan perbuatan mereka ialah negara kita terpaksa mengimport bahan makanan dari luar.

mereka juga tertarik dengan perubahan dalam sistem kerja dan persekitaran yang serba baru itu. Selain daripada menikmati faedah kewangan yang lebih menguntungkan. Kemudian usia ini ditingkatkan menjadi 56 tahun dan kini ditingkatkan lagi menjadi 58 tahun. Tidak kurang pula yang memberikan alasan tekanan jiwa atau gangguan emosi yang menyebabkan mereka tidak mampu memberikan perkhidmatan yang bermakna kepada kepada masyarakat. (Dipetik dan diubah suai daripada “Pencen atau Pancit” oleh Hamin Satar. 2008) 135 . setelah bekerja lebih kurang dua puluh tahun. Ada masanya anak-anak sendiri akan meminta orang tua mereka bersara awal. ada penjawat awam yang tidak tahan menhadapi desakan berterusan daripada anak-anak dan mengambil keputusan untuk bersara awal. Namun begitu. Hal ini amat benar terutama sekali sekiranya anak-anak berjawatan tinggi atau mempunyai perniagaan yang menjanjikan pulangan yang amat lumayan. setelah memiliki semua yang diperlukan dan setelah anak-anak mula berdikari. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Keperluan untuk memperoleh pendapatan merupakan dorongan utama bagi seseorang individu untuk bekerja. Rata-rata. Oleh itu mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan perkhidmatan awam dan berpindah ke sektor swasta. Namun begitu. Usia persaraan kakitangan awam di negara kita merupakan salah satu yang terendah di dunia. keperluan untuk pendapatan mungkin sudah tidak wujud lagi. setiap tahun ribuan kakitangan awam membuat permohonan untuk bersara lebih awal. Sementara itu terdapat sekelompok lagi kakitangan awam yang kecewa dengan pendapatan mereka yang jauh lebih rendah berbanding dengan pendapatan yang ditawarkan oleh pihak swasta. Dalam situasi seprti itu.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 1 Baca petikan di bawah dengan teliti. Ketika itulah kebosanan terhadap pekerjaan akan mula bercambah. Pada mulanya kakitangan awam wajib bersara pada usia 55 tahun. Gaji yang diperoleh itu mungkin amat penting ketika seseorang itu masih muda dan baru memulakan keluarga. kemudian buat satu rumusan tentang faktor yang mendorong sesetengah kakitangan awam bersara awal dan kesan tindakan mereka terhadap negara. gangguan kesihatan merupakan alasan utama kakitangan awam memilih untuk meninggalkan perkhidmatan kerajaan.

Hal ini ditokok pula dengan tekanan akibat krisis kewangan dan perbalahan suami isteri. dalam kalangan rakan sejawat. 2006) 136 . Keganasan rumah tangga yang paling biasa dalam kehidupan hari ini ialah kes pukul isteri dan penderaan kanak-kanak. itu tidak bermakna mereka harus dibebaskan daripada tindakan undang-undang yang sewajarnya. jiran malah sesama ahli keluarga.tihan La 2 Baca petikan di bawah dengan teliti. anak-anak ini juga akan membesar dengan kepercayaan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengatasi krisis hidup. terutamanya penderaan kanak-kanak lebih jelas dalam kalangan pasangan muda. Kesudahannya anak-anak ini menjadi mangsa tendang dan terajang walaupun kesalahan yang dilakukan amat kecil. keganasan rumah tangga tidak boleh diterima sebagai sebahagian daripada budaya hidup masyarakat bertamadun. sama ada ahli psikologi atau sains sosial bersetuju bahawa tekanan jiwa akibat ledakan pemodenan ialah penyebab utama untuk masalah keganasan rumah tangga. Dalam situasi sedemikian. malah boleh dibantu. Mereka mungkin memerlukan bantuan. Manusia berhadapan dengan pelbagai kemelut di tempat kerja. Latar belakang keluarga asal juga banyak mempengaruhi gejala keganasan rumah tangga terutamanya kes penderaan kanak-kanak. Sesetengah ibu bapa yang berasal daripada keluarga yang tegas mempunyai tanggapan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengasuh anak-anak. Kajian juga menunjukkan bahawa anak-anak ini tidak akan mempunyai keyakinan diri. Adalah kalanya mereka juga akan menunjukkan sindrom gagap dalam pertuturan. Hal ini disebabkan mereka tidak bersedia untuk menerima anak dalam kehidupan mereka. kemudian buat satu rumusan tentang sebab masalah keganasan rumah tangga semakin menjadi-jadi dan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah tersebut. Golongan yang melakukannya tidak berhak menerima simpati masyarakat. Sayangnya merka tidak sedar natijah perbuatan mereka. Biasanya anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan menjadi pengecut dan tidak berani menghadapi cabaran hidup. (Dipetik dan diubah suai daripada “Keganasan Rumah Tangga Di mana Silapnya” oleh Faridah Bustam. Ketiadaan keyakinan diri ini menyebabkan mereka akan memencilkan diri dan kurang bergaul dengan rakan sebaya. Satu penenuan yang menarik ialah. Mereka tidak faham psikologi anak-anak dan tidak dapat menerima kesilapan yang dilakukan oleh anak-anak ini. Perbuatan ini bukan sahaja akan mengakibatkan kecederaan fizikal terhadap mangsa tetapi juga meninggalkan kesan psikologi yang amat buruk. anak-anak sering menjadi mangsa untuk mereka melepaskan rasa geram. Pelbagai kajian telah dilakukan bagi memahami bentuk perlakuan ini. Namun. Dunia moden hari ini dipenuhi cabaran dan permasalahan. kes keganasan rumah tangga. Semua pihak. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Anak-anak yang sering didera akan hilang kepercayaan terhadap golongan dewasa. Mereka juga memandang anak-anak sebagai beban dalam kehidupan dan bukannya sebagai anugerah Tuhan yang perlu dibelai dan dikasihi. Tidak kira apa sekalipun alasan di sebaliknya. Lebih buruk lagi.

Adalah kalanya mereka juga akan menunjukkan sindrom gagap dalam pertuturan. Dalam situasi sedemikian. kemudian buat satu rumusan tentang masalah yang timbul akibat keganasan rumah tangga dan tindakan masyarakat bagi mengatasi masalah tersebut. Anak-anak yang sering didera akan hilang kepercayaan terhadap golongan dewasa. Dunia moden hari ini dipenuhi cabaran dan permasalahan. Mereka tidak faham psikologi anak-anak dan tidak dapat menerima kesilapan yang dilakukan oleh anak-anak ini. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. jiran malah sesama ahli keluarga. Hal ini ditokok pula dengan tekanan akibat krisis kewangan dan perbalahan suami isteri. anak-anak sering menjadi mangsa untuk mereka melepaskan rasa geram. (Dipetik dan diubah suai daripada “Keganasan Rumah Tangga Di mana Silapnya” oleh Faridah Bustam. Latar belakang keluarga asal juga banyak mempengaruhi gejala keganasan rumah tangga terutamanya kes penderaan kanak-kanak. 2006) 137 . Kesudahannya anak-anak ini menjadi mangsa tendang dan terajang walaupun kesalahan yang dilakukan amat kecil. anak-anak ini juga akan membesar dengan kepercayaan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengatasi krisis hidup. Lebih buruk lagi. kes keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga yang paling biasa dalam kehidupan hari ini ialah kes pukul isteri dan penderaan kanak-kanak. terutamanya penderaan kanak-kanak lebih jelas dalam kalangan pasangan muda. Ketiadaan keyakinan diri ini menyebabkan mereka akan memencilkan diri dan kurang bergaul dengan rakan sebaya. Manusia berhadapan dengan pelbagai kemelut di tempat kerja. Golongan yang melakukannya tidak berhak menerima simpati masyarakat. Sayangnya merka tidak sedar natijah perbuatan mereka. Satu penenuan yang menarik ialah. Mereka juga memandang anak-anak sebagai beban dalam kehidupan dan bukannya sebagai anugerah Tuhan yang perlu dibelai dan dikasihi. Pelbagai kajian telah dilakukan bagi memahami bentuk perlakuan ini. Perbuatan ini bukan sahaja akan mengakibatkan kecederaan fizikal terhadap mangsa tetapi juga meninggalkan kesan psikologi yang amat buruk. itu tidak bermakna mereka harus dibebaskan daripada tindakan undangundang yang sewajarnya. dalam kalangan rakan sejawat. Tidak kira apa sekalipun alasan di sebaliknya. keganasan rumah tangga tidak boleh diterima sebagai sebahagian daripada budaya hidup masyarakat bertamadun. Kajian juga menunjukkan bahawa anak-anak ini tidak akan mempunyai keyakinan diri. Mereka mungkin memerlukan bantuan. sama ada ahli psikologi atau sains sosial bersetuju bahawa tekanan jiwa akibat ledakan pemodenan ialah penyebab utama untuk masalah keganasan rumah tangga. Biasanya anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan menjadi pengecut dan tidak berani menghadapi cabaran hidup. malah boleh dibantu. Semua pihak. Hal ini disebabkan mereka tidak bersedia untuk menerima anak dalam kehidupan mereka. Namun.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 3 Baca petikan di bawah dengan teliti. Sesetengah ibu bapa yang berasal daripada keluarga yang tegas mempunyai tanggapan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengasuh anak-anak.

Bukan itu sahaja. Namun ada juga pihak yang menggeleng kepala dan menyumpah alat ini. Kesudahannya beban kewangan ibu bapa meningkat. (Dipetik dan diubah suai daripada “Telefon Bimbit: Rahmat atau Bala” oleh Ismail Kadir Che Daud. Sebenarnya tidak ada satupun peralatan ciptaan manusia yang terlepas daripada keburukan. Bukan sedikit fitnah yang disebarkan melalui telefon bimbit. Terpulanglah kepada kita untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. pelbagai urusan keluar masuk wang. tetapi kini kewujudannya tidak lebih daripada sebatang pen yang diselitkan dalam kocek kemeja seseorang. Anak-anak juga boleh menghubungi ibu bapa dengan pantas sekiranya menghadapi sebarang kecemasan. Sekiranya sepuluh atau lima belas tahun dahulu telefon bimbit merupakan satu simbol status.tihan La 4 Baca petikan di bawah dengan teliti. Golongan penjenayah pula menggunakan kemudahan ini untuk menghubungi satu sama lain bagi melancarkan operasi mereka. Anak-anak yang dibekalkan dengan telefon bimbit memberikan peluang kepada ibu bapa untuk mengawal gerakan mereka tidak kira di mana mereka berada. 2009) 138 . alat ini juga memainkan peranan yang amat penting dalam mengeratkan kemesraan dan keintiman dalam kalangan ahli keluarga. Maklumlah caj panggilan biasanya ditanggung oleh ibu bapa dan bukannya oleh si anak. kemudian buat satu rumusan tentang kelebihan telefon bimbit dan cara-cara mengurangkan implikasi negatif penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar. telefon bimbit banyak membantu dalam melancarkan pelbagai urusan perniagaan. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Sesetengah remaja membuang begitu banyak masa bergayut di telefon bimbit berbual-bual kosong dengan rakan sebaya mereka. Namun begitu. Ditinjau dari sudut ini. Kini. Kewujudan alat ini telah meninggalkan kesan yang tidak terhingga dalam meningkatkan komunikasi dalam kalangan umat manusia. Dunia perdagangan hari ini amat bergantung kepada komunikasi yang pantas. Sesungguhnya para ibu bapa moden hari ini amat berterima kasih kepada alat ini. Sesungguhnya tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa telefon bimbit merupakan salah satu daripada ciptaan sains abad ke dua puluh yang paling menakjubkan. pembayaran bil. ada juga ibu bapa yang mengadu bahawa alat ini turut menimbulkan pelbagai masalah kepada anak-anak. penyelarasan baki dan sebagainya boleh dilakukan hanya dengan menekan nombor-nombor tertentu pada telefon bimbit. Baik atau buruk sesuatu ciptaan itu bergantung kepada kaedah dan niat penggunaannya.

Bukan itu sahaja. Sesungguhnya para ibu bapa moden hari ini amat berterima kasih kepada alat ini. Namun begitu. Dunia perdagangan hari ini amat bergantung kepada komunikasi yang pantas.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 5 Baca petikan di bawah dengan teliti. 2009) 139 . Bukan sedikit fitnah yang disebarkan melalui telefon bimbit. Ditinjau dari sudut ini. Maklumlah caj panggilan biasanya ditanggung oleh ibu bapa dan bukannya oleh si anak. Terpulanglah kepada kita untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Kesudahannya beban kewangan ibu bapa meningkat. Sebenarnya tidak ada satupun peralatan ciptaan manusia yang terlepas daripada keburukan. kemudian buat satu rumusan tentang keburukan telefon bimbit dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat. ada juga ibu bapa yang mengadu bahawa alat ini turut menimbulkan pelbagai masalah kepada anak-anak. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. telefon bimbit banyak membantu dalam melancarkan pelbagai urusan perniagaan. Golongan penjenayah pula menggunakan kemudahan ini untuk menghubungi satu sama lain bagi melancarkan operasi mereka. Sesungguhnya tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa telefon bimbit merupakan salah satu daripada ciptaan sains abad ke dua puluh yang paling menakjubkan. tetapi kini kewujudannya tidak lebih daripada sebatang pen yang diselitkan dalam kocek kemeja seseorang. Kewujudan alat ini telah meninggalkan kesan yang tidak terhingga dalam meningkatkan komunikasi dalam kalangan umat manusia. Anak-anak yang dibekalkan dengan telefon bimbit memberikan peluang kepada ibu bapa untuk mengawal gerakan mereka tidak kira di mana mereka berada. pelbagai urusan keluar masuk wang. Namun ada juga pihak yang menggeleng kepala dan menyumpah alat ini. Baik atau buruk sesuatu ciptaan itu bergantung kepada kaedah dan niat penggunaannya. Sekiranya sepuluh atau lima belas tahun dahulu telefon bimbit merupakan satu simbol status. Sesetengah remaja membuang begitu banyak masa bergayut di telefon bimbit berbual-bual kosong dengan rakan sebaya mereka. alat ini juga memainkan peranan yang amat penting dalam mengeratkan kemesraan dan keintiman dalam kalangan ahli keluarga. (Dipetik dan diubah suai daripada “Telefon Bimbit: Rahmat atau Bala” oleh Ismail Kadir Che Daud. penyelarasan baki dan sebagainya boleh dilakukan hanya dengan menekan nombor-nombor tertentu pada telefon bimbit. Kini. pembayaran bil. Anak-anak juga boleh menghubungi ibu bapa dengan pantas sekiranya menghadapi sebarang kecemasan.

Bosan dengan pekerjaan. Penutup Kesimpulannya. Tidak wujud keperluan untuk memperoleh pendapatan 4. 2. Anak-anak suruh orang tua mereka bersara awal 6. 6. 5. Kerajaan kekurangan kakitangan untuk menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Pasangan masih belum bersedia menerima anak 3. Ibu bapa mempunyai tanggapan kekerasan ialah cara terbaik untuk mengasuh anakanak Isi Tersirat 1. Anak-anak dipandang sebagai beban 4. Kerajaan harus menggubal undang-undang baru bagi mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap mereka yang melakukan keganasan rumah tangga 2. Ibu bapa tidak faham psikologi anak-anak 5. Kecewa dengan pendapatan yang terlalu rendah berbanding dengan sektor swasta Isi Tersirat 1. kerajaan harus berusaha mengelakkan kakitangannya bersara awal agar jentera pentadbiran dan perkhidmatan negara dapat berfungsi dengan sempurna Soalan 2 Pendahuluan Petikan membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah keganasan rumah tangga semakin menjadi-jadi dalam masyarakat hari ini. Isi Tersurat (sebab) 1. Isi Tersurat 1. Pasangan harus diwajibkan mengikuti kursus perkahwinan sebelum mendirikan rumah tangga Penutup Kesimpulannya kerajaan harus bertindak untuk membendung masalah keganasan rumah tangga agar dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera 140 . Jentera pentadbiran kerajaan akan kurang efisien kerana kekurangan kakitangan berpengalaman. Gangguan kesihatan 2. Tekanan jiwa akibat ledakan pemodenan 2.Jawapan Soalan 1 Pendahuluan Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong sesetengah kakitangan awam bersara awal daripada perkhidmatan kerajaan. Anak-anak menjadi mangsa untuk orang dewasa melepaskan rasa geram. Tekanan jiwa dan gangguan emosi 3.

Isi Tersurat (kesan) 1. 2. Ibu bapa boleh mengawal gerakan anak-anak. Meningkatkan komunikasi dalam kalangan umat manusia 2. Banyak membantu urusan peribadi dan perniagaan 4. Isi Tersurat (Kelebihan) 1. Mengeratkan hubungan dalam kalangan ahli keluarga 3. 4. Soalan 4 Pendahuluan Petikan membincangkan faedah telefon bimbit bagi manusia hari ini.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Soalan 3 Pendahuluan Petikan membincangkan kesan keganasan rumah tangga dalam masyarakat hari ini. Isi Tersurat (Keburukan) 1. Isi Tersirat 1. Soalan 5 Pendahuluan Petikan membincangkan kesan negatif telefon bimbit dalam masyarakat hari ini. Melambangkan simbol status Penutup Kesimpulannya. Harus melaporkan kejadian keganasan rumah tangga kepada pihak berkuasa. Anak-anak akan hilang kepercayaan terhadap orang dewasa 6. Mengakibatkan keceraan fizikal 2. Anggota masyarakat terutamanya jiran harus menasihati individu yang melakukan keganasan rumah tangga. Harganya murah. Sesetengah remaja membuang banyak masa berbual dengan rakan sebaya. Ibu bapa tidak harus membelikan telefon bimbit untuk anak-anak remaja kecuali benar-benar perlu. Anak-anak boleh menghubungi ibu bapa dengan pantas sekiranya menghadapi kcemasan 5. Anak-anak akan membesar dengan kepercayaan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengatasi krisis hidup Isi Tersirat 1. Pihak sekolah tidak harus membenarkan pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah Penutup Kesimpulannya semua pihak harus memanfaatkan telefon bimbit dengan sebaik mungkin agar membawa faedah kepada diri dan masyarakat. 2. 2. Tidak mempunyai keyakinan diri 5. 141 . Meninggalkan kesan psikologi yang amat buruk terhadap mangsa 3. Boleh dibeli di merata-rata tempat 3. Isi Tersirat 1. Membantu menyebarkan fitnah 4. 2. SPM Penutup Kesimpulannya setiap anggota masyarakat harus memainkan peranan mereka untuk membendung keganasan rumah tangga bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni. Penjenayah menggunakan telefon bimbit untuk melancarkan operasi mereka. Melancarkan urusan perniagaan. Menjadi pengecut dan tidak berani menghadapi cabaran hidup 4. Meningkatkan beban kewangan ibu bapa 3. semua pihak harus menggunakan telefon bimbit dengan sebaik mungkin agar memberikan faedah kepada diri dan masyarakat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->