P. 1
Revisi Komprehensif Part 1

Revisi Komprehensif Part 1

|Views: 1,512|Likes:
Published by ALLSTARROBAN

More info:

Published by: ALLSTARROBAN on Nov 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/18/2013

pdf

text

original

Sections

  • KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN
  • PENDAHULUAN KARANGAN
  • Langkah
  • TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS PUNCA
  • TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS KESAN
  • PENUTUP KARANGAN

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu

ar Format Terb

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM

u

EDISI 2011

SPM

RM15.90

Ditulis oleh : Dr Kathiresan PhD (Pengarang lebih 60 buku Revisi Bahasa Melayu dan Kesusasteraan)

Nota Padat Format SPM Panduan Me njawab Analisis Sampel Jaw apan

w w w . a f t e r s c h o o l . m y
1

This project is funded by AFTERSCHOOL.MY for the benefit of SPM students in Malaysia. We wish you the best of luck...

hool tersc af
2

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu

Penerbit

SPM

Afterschool.my adalah sebuah laman web yang membantu pelajar SPM merancang pengajian tinggi. Ia mengandungi maklumat mengenai biasiswa, kursus, institusi pendidikan tinggi dan lain-lain.

www.afterschool.my

www.facebook.com/afterschool.my

Pengarang
Dr. D. Kathiresan merupakan seorang guru bahasa dan kesusasteraan Melayu dengan pengalaman mengajar lebih dua puluh tahun. Beliau juga merupakan seorang Guru Cemerlang (GC) Bahasa Melayu. Setakat ini beliau telah menerbitkan lebih 60 buah buku yang merangkumi novel, cerpen, ulasan kesusasteraan dan ulangkaji bahasa Melayu bagi pelbagai peringkat. Segala hasil pengalaman beliau sebagai guru bahasa dan penulis telah dirangkumkan dalam Revisi Komprehensif ini bagi memberikan satu bahan bacaan dan ulangkaji yang mampu menyediakan para pelajar bagi menghadapi pelbagai kemungkinan dalam dewan peperiksan

Times Online Media Sdn. Bhd. No 45-2, 2nd floor, Jalan PJU 5/20E The Strand Kota Damansara, PJU 5, Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan

Published By:

Suriakanth Joseph : Graphic Designer Rajapal Rajagopal : Graphic Designer

Designed By :

3

59 60 .96 97 .41 42 .79 80 .127 128 .tingkatan 4 PELAJARAN 25 Komsas puisi tradisional .218 219 .tingkatan 4 PELAJARAN 23 Komsas drama .31 PELAJARAN 4 Karangan panduan am mengarang & teknik mentafsir kehendak soalan PELAJARAN 5 Karangan memilih tajuk & teknik mengenal pasti isi PELAJARAN 6 Pendahuluan Karangan PELAJARAN 7 Karangan teknik mengembangkan isi jenis langkah PELAJARAN 8 Karangan teknik mengembangkan isi jenis punca PELAJARAN 9 Karangan teknik mengembangkan isi jenis kesan PELAJARAN 10 Karangan teknik membina ayat/mengarang PELAJARAN 11 Penutup Karangan PELAJARAN 12 Jenis-jenis Karangan berbeza (FORMAT) PELAJARAN 13 Karangan Rumusan PELAJARAN 14 Tatabahasa membina ayat PELAJARAN 15 Tatabahasa latihan berkaitan ayat 32 .156 4 .50 51 .71 72 .tingkatan 5 157 .226 227 .249 250 .343 344 .268 267 .tingkatan 5 PELAJARAN 27 Komsas Prosa tradisional .146 147 .163 164 .tingkatan 5 PELAJARAN 26 Komsas sajak .310 311 .tingkatan 4 PELAJARAN 22 Komsas cerpen .tingkatan 5 PELAJARAN 28 Komsas cerpen .289 292 .10 11 .Kandungan Kandungan PENGENALAN PELAJARAN 2 Karangan berdasarkan bahan rangsangan PELAJARAN 3 Karangan berdasarkan bahan rangsangan (Membezakan SKOP TERBUKA dan SKOP TERHAD) 3 .tingkatan 4 PELAJARAN 20 Komsas sajak .tingkatan 5 PELAJARAN 29 Komsas drama .104 105 .87 88 .239 240 .141 142 .21 PELAJARAN 16 Tatabahasa latihan pelbagai hukum tatabahasa PELAJARAN 17 Tatabahasa latihan istilah dan ejaan PELAJARAN 18 Peribahasa pengenalan PELAJARAN 19 Komsas puisi tradisional .tingkatan 4 PELAJARAN 21 Komsas prosa tradisional .331 332 .169 170 .198 199 .367 22 .317 318 .tingkatan 4 PELAJARAN 24 Novel .176 177 .tingkatan 5 PELAJARAN 30 Novel .

Sebanyak 30 markah diperuntukkan bagi soalan ini. Antara contoh bahan rangsangan yang mungkin diberikan ialah: a. Gambar tunggal b. Pendahuluan b. Terbahagi kepada DUA bahagian: Bahagian A Bahagian B Bahagian A 1. Carta aliran f.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Bentuk Kertas Soalan 1103/1 Dan 1103/2 SPM Kertas 1 1. Ini merupakan soalan menulis karangan ringkas berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan. Isi Satu c. Isi Dua d. Petikan akhbar e. Jawapan harus ditulis dalam bentuk karangan. Isi Tiga e. Gambar bersiri c. 3. Isi Empat f. Petikan akhbar dll 2. 5. Panjang karangan hendaklah di antara 200 hingga 250 patah perkataan. Dialog d. 2. Masa yang dicadangkan untuk menyiapkan bahagian ini ialah 45 minit. 4. Karangan anda harus terdiri daripada 6 perenggan seperti berikut: a. Penutup 5 . Masa yang diperuntukkan ialah 2 Jam 15 minit.

Huraian Perbincangan Ulasan Peribahasa Gambaran Keperihalan 3.Bahagian B 1. Namun begitu. Isi Dua d. Isi Empat f. sebuah karangan yang baik seharusnya terdiri daripada 7 perenggan seperti berikut: a. Penutup 6 . Karangan anda dianggap lengkap sekiranya mempunyai sekurang-kurangnya 3 isi.Ucapan Pertandingan . iii.Perbahasan Pertandingan . 2. v. Masa yang dicadangkan untuk menyiapkan bahagian ini ialah 1 Jam 30 minit. JENIS BERFORMAT i. Isi Satu c. Ucapan .Laporan Tahunan iv. Perbahasan . Jenis-jenis tajuk yang boleh dikemukakan adalah seperti berikut: A. Sebanyak 100 markah diperuntukkan bagi soalan ini. 4. Rencana vii.Laporan Peristiwa . Forum vi. 5.Ucapan Bukan Pertandingan ii. Panjang karangan hendaklah melebihi 350 patah perkataan 6.Surat Kiriman Tak Rasmi iii. ii. Isi Tiga e.Surat Kiriman Rasmi . vi. Surat Kiriman . Isi Lima g. Laporan . Wawancara B.Bahaskan Tajuk v. JENIS TIDAK BERFORMAT i. Pendahuluan b. iv. Ini merupakan soalan mengarang berdasarkan tajuk yang diberikan. Jawapan harus ditulis dalam bentuk karangan.

Isi Tersirat iv. Soalan ketiga pula merupakan soalan KBKK.Novel 1.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Kertas 2 1. 4. Soalan pertama biasanya akan meminta anda memberikan maksud rangkai kata dalam petikan.Petikan U i.Puisi iv. Di sini anda akan diberikan 3 soalan pemahaman berdasarkan petikan yang dibekalkan untuk rumusan.Rumusan .Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa . Karanga ajib iaitu: n tersebut harus m empunyai EM i. Sebanyak 30 m arkah diperuntuk SPM kan bagi soalan in i. Di sini anda akan diminta mengemukakan pendapat tentang pelbagai isu yang berkaitan dengan petikan tersebut. Jawapan untuk soalan ini pasti terkandung di dalam petikan. Namun jawapan untuk soalan ini tidak akan terdapat di dalam petikan itu. Soalan 2a an Cerpen . Soalan kedua pula merupakan soalan pemahaman secara langsung. Pemahaman erdasarkan p etikan an b g dikemukak 1. Penutup Rumusan Soalan 1 Soalan 2 iperuntukk 35 markah d an bagi soalan ini. kehendaki meru 3. 2. Masa yang diperuntukkan bagi kertas ini ialah 2 Jam 30 minit. Soalan 2b Petikan Prosa Soalan 2c iii. Anda di 0 patah perkataan.Pemahaman . Jawapan anda harus ditulis dala m pentuk karangan PAT komponen w ringkas. . Soalan 2d Soalan 2a 1. Anda akan dibe kalkan sebuah pe tikan dalam lingk muskan petikan te ungan 400 patah rsebut menjadi 12 perkataan.Petik Klasik ii. 7 . D EMPA an. Pemahaman 2. Terdapat EMPAT soalan yang wajib dijawab dalam kertas ini iaitu: Soalan 1 Soalan 2 Soalan 3 Soalan 4 . Pendahuluan ii. Isi Tersurat iii. 3. 2. Terdapat yang diberik mum . Sebanyak k soalan yan bjektif untu : lis jawapan su dalam bahagian ini iaitu a perlu menu T soalan i sini and 2.

Di sini anda akan disoal tentang unsur-unsur sastera yang terkandung dalam puisi tersebut. Anda perlu memberikan maksud kontekstual (berdasarkan petikan) dan bukannya hanya maksud kamus. Soalan akan dikemukakan berdasarkan Antologi Kesusasteraan Tingkatan 4 dan 5.Soalan KOMSAS. Anda akan diminta memberikan pandangan.Soalan 2d merupakan pemahaman berdasarkan puisi. frasa atau ayat dan diminta memberikan maksudnya.. Soalan yang dikemukakan juga tidak semestinya terbatas kepada petikan yang diberikan. persoalan. Soalan kontekstual. Soalan KBKK. Tiga soalan akan dikemukakan berdasarkan petikan tersebut. nilai dan sebagainya. pengajaran. frasa atau rangkai kata. Tiga soalan akan dikemukakan untuk petikan ini. iii. iii. Sekali lagi. Anda akan diberikan satu rangkai kata. Jawapan untuk bahagian ini boleh dikutip secara langsung daripada puisi. 4. Soalan kontekstual. 2c dan 2d dalam Kertas 2. Selain itu anda juga mungkin diminta menerangkan sesuatu konsep yang disampaikan dalam bentuk frasa. Soalan-soalan komponen kesusasteraan akan menduduki soalan 2b.Soalan 2b . ii. Soalan 2b merupakan soalan pemahaman berdasarkan prosa moden. pendirian atau rumusan tentang sesuatu isu yang terda pat dalam petikan yang diberikan.Soalan KBKK. Anda perlu menggunakan pandangan sendiri dan tidak boleh bergantung kepada kandungan puisi yang diberikan. Anda akan diminta memberikan pandangan peribadi. Soalan KBKK. Antara aspek yang boleh disoal ialah tema. Pola soalannya adalah seperti berikut: i. Jawapan anda haruslah berdasarkan pengetahuan dan logik dan bukannya bersandar kepada kandungan petikan. Walau bagaimanapun anda seharusnya mampu menafsirkan perlambangan yang digunakan agar jawapan anda menunjuk kan pemahaman terhadap maksud sebenar puisi tersebut. Anda akan diminta memberikan idea peribadi tentang sesuatu hal yang berkaitan dengan puisi tersebut. 8 . Jawapan untuk bahagian ini boleh dikutip secara langsung daripada petikan yang diberikan. persoalan. Pembahagian soalan adalah seperti berikut: Nombor Soalan 2b 2c 2d Petikan Prosa Moden (Cerpen atau Drama) Prosa Klasik Piusi (Puisi Traditional atau Sajak) Bilangan Soalan Tiga Tiga Tiga Markah 9m 8m 9m 2. Antaranya anda mungkin perlu memberikan tema. pendapat atau rumusan tentang sesuatu isu yang berkaitan dengan cerita tersebut. Sebanyak tiga soalan akan diperuntukkan bagi bahagian ini. iii. Anda akan diberikan sebuah petikan daripada mana-mana prosa tradisional yang terkandung dalam antologi tingkatan 4 dan 5. Jawapan untuk bahagian ini tidak akan terkandung dalam petikan atau cerita berkenaan. perwatakan dan sebagainya. simbol dan maksud tersirat yang terkandung di dalamnya bagi membuktikan pemahaman anda ii. nilai. mesej. 3. anda perlu menafsirkan perlambangan. Soalan pemahaman frasa atau rangkai kata. ii.Soalan KOMSAS. Soalan ini akan menguji pengetahuan pelajar tentang unsur-unsur sastera yang terkandung dalam bahan yang diberikan. Sebaliknya anda mungkin perlu mengetahui unsur-unsur yang terkandung dalamm keseluruhan cerita tersebut. Bentuk soalan adalah seperti berikut: i. Anda akan diberikan sebuah petikan drama atau cerpen. Anda boleh diberikan sebuah puisi tradisional atau sajak. 2c dan 2d Soalan Komsas 1. pengajaran. Soalan pemahaman kontekstual. Soalan 2(c) merupakan soalan pemahaman berdasarkan petikan prosa tradisional. Jawapan untuk bahagian ini boleh dikutip secara langsung daripada petikan yang diberikan. Bentuk soalannya adalah seperti berikut: i.

Berikan maksud peribahas a ii. iv. Pelbagai soalan boleh dik emukakan pada bahagian ini. Soalan 3c Soalan 3d Soalan 3e Menukarkan cakap ajuk ke ben tuk pindah dan sebaliknya Menyambungkan ayat Mencerakinkan/memisahkan ayat Menukarkan ayat aktif menja di ayat pasif dan sebaliknya Menganalisis ayat dll dan imbuhan dalam ayat/petika dan tatabahasa dalam ayat/pe n Soalan 3a . Mengisi tempat kosong den gan peribahasa iv.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Soalan 3 SPM 1. iii. Contohnya: i. Memberikan peribahasa lain yang seerti dll Membetulkan kesalahan istilah 9 .Membina ayat dengan mengg Membetulkan kesalahan ejaan tikan Peribahasa. v. Pembahagian soalan adalah kkan untuk setiap soalan (Jumla Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa h – 30 markah) seperti berikut: unakan kata atau frasa yang dib erikan Soalan 3b .Tatabahasa Beb as. Sebanyak 6 markah diperu ntu 3. Pada bahagian ini anda aka n diberikan 5 soalan yang me nguji tatabahasa dan kemahiran bah asa anda. ii. 2. Pelbagai bentuk soalan boleh dikemukakan pad a bahagian ini. Memberikan peribahasa yan g bersesuaian dengan kontek s/cerita iii. Contohnya: i.

.................... Novel Y i.. Watak/perwatakan h..Anda akan diberikan dua ceraian yakni bahagian a dan bahagian b.... ........................Seterusnya ingati/hafal sekurang-kurangnya 4 isi penting untuk setiap aspek di atas..................Bagi menjawap soalan bahagian ini. Walau bagaimanapun anda seharusnya menguasai hanya dua buah novel bagi men jawab soalan-soalan pada bahagian ini......... iii........................... Tema c........... iv. Hal ini disebabkan markah maksimum untuk setiap soalan novel ialah lapan....... i.................... ..... Plot f....... 4... Nilai (individu dan kemasyarakatan) k............. Kritikan sosial 5. ..... ......... Sudut pandangan e...... Hal ini disebabkan anda mungkin dikehendaki membuat perbandingan dengan menggunakan dua buah novel .................... iii............. i. . 3..Oleh yang demikian anda seharusnya membuat catatan seperti berikut: Aspek Tema Persoalan Nilai Novel X i................................................. anda perlu membaca keseluruhan novel dan seterusnya membuat catatan untuk aspek-aspek berikut: a.............Soalan 4 Novel 1............ Aspek ... ........... 7.......... iv............. Latar (masa....... Sinopsis b....... .......... tempat dan masyarakat) i............................................ ........... ........ Gaya bahasa j......... Persoalan d... ...... .... ii.......... .................. Teknik g...... iii................................... iv...... Anda wajib menjawab kedua-dua soalan ini.. ............ ......Anda juga seharusnya membuat analisis perbandingan persamaan dan perbezaan antara dua buah novel yang telah anda baca di tingkatan empat dan lima...... i......Jawapan untuk soalan ini hendaklah berdasarkan novel-novel yang telah and baca di tingkatan 4 dan 5. Pengajaran l...... ii.... ......... .... ........ iii....... 2.................... iv... i. .. 6....................... iv.............. iii... .. ii..... Sebanyak 15 markah diperuntukkan untuk bahagian ini.................................. ........................ iii........ Hal ini bermakna anda boleh memperoleh markah maksimum dengan memberikan empat isi yang dikembangkan dengan sempurna............................................. iv.......... ....... ii... .... ...aspek seterusnya 10 ....... ii..............Kedua-dua soalan ini adalah berdasarkan lapan buah novel wajib yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan..... ii...............

Carta aliran f. Dialog d. Gambar bersiri c.2 Atau 3 ayat (Setiap ayat diandaikan lebih kurang 10 patah perkataan) . Petikan akhbar e. Jawapan harus ditulis dalam bentuk karangan.4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang 10 patah perkataan ) . Ini merupakan soalan Bahagian A dalam Kertas 1 Bahasa Melayu SPM. Petikan akhbar dll 11 . 2. Karangan anda harus terdiri daripada 6 perenggan seperti berikut: PENDAHULUAN .Lebih kurang 45 patah perkataan ISI 3 . Panjang karangan hendaklah di antara 200 hingga 250 patah perkataan.Lebih kurang 45 patah perkataan ISI 4 .Lebih kurang 30 patah perkataan BENTUK SOALAN SPM ara n2 Pe laj 1. FORMAT JAWAPAN 1.Lebih kurang 45 patah perkataan ISI 2 . 3.4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang10 patah perkataan ) . Gambar tunggal b. Antara bahan rangsangan yang boleh dikemukakan ialah: a. Sebanyak 30 markah diperuntukkan bagi soalan ini. Walaupun kebanyakan bahan rangsangan yang dikemukakan untuk bahagian ini setakat ini ialah gambar.Lebih kurang 40 patah perkataan ISI 1 .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN PENGENALAN 1. 2.4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang10 patah perkataan ) . Masa yang dicadangkan untuk menyiapkan bahagian ini ialah 45 minit.Lebih kurang 45 patah perkataan PENUTUP . namun anda harus bersedia untuk menghadapi pelbagai kemungkinan lain.3 Atau 4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang 10 patah perkataan ) .4 ayat ( Setiap ayat diandaikan lebih kurang 10 patah perkataan ) .

Anda akan diminta menulis sebuah karangan berdasarkan kata kunci yang terkandung di dalam soalan tersebut Contoh kata kunci tersebut ialah: a. Namun begitu. (Bahagian ini akan diperincikan dalam pelajaran akan datang) CONTOH SOALAN dan RANGKA JAWAPAN Lihat gambar di sebelah dengan teliti. Faedah e. terutamanya yang berkaitan dengan komputer -Permainan-permainan tersebut lebih canggih dan menarik -Anggap permainan tradisional membosankan Isi 3 -Generasi kini kurang terdedah kepada permainan tradisional -Permainan-permainan ini tidak tersebar luas -Ada anak-anak muda yang tidak pernah melihat permainan tradisional -Oleh itu mereka tidak mencintainya. congkah. sepak raga dll -Sayang sekali kurang diminati masyarakat hari ini -Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi Isi 1 -Dianggap kolot oleh generasi muda hari ini -Dikaitkan dengan masyarakat lama/ masyarakat di kawasan pedalaman -Tidak mencerminkan perkembangan sains dan teknologi hari ini -Generasi muda berasa malu untuk mengidentifikasikan diri mereka dengan permainan-permainan ini Isi 2 -Banyak persaingan daripada permainan moden -Wujud banyak permainan moden. Usaha dll 3. Rangka Jawapan Pendahuluan -Wau – sejenis permainan tradisional di negara kita -Contoh-contoh permainan tradisional lain – gasing.satu warisan budaya bangsa -Tidak harus dibiarkan pupus -Setiap pihak harus bekerjasama untuk menghidupkan semula permainan-permainan ini 12 . batu seremban. Isi 4 -Permainan tradisional tidak dikategorikan sebagai satu sukan -Lebih merupakan unsur kebudayaan -Tidak mencabar bagi anak-anak muda -Generasi hari ini lebih tertarik dengan sukan moden Penutup -Permainan tradisional . Huraikan pendapat anda tentang punca permainan jenis ini kurang diminati masyarakat hari ini. ada masanya soalan akan berbentuk umum iaitu anda akan diminta memberikan pandangan anda berdasarkan sesuatu isu. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Langkah c. Punca b. Kepentingan d.2.

Huraikan pendapat anda tentang kepentingan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini. 13 . Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 1 Lihat gambar di bawah dengan teliti.

Datanglah beramai-ramai ke CASRY 14 . perabot dll (Bayaran secara ansuran selama 12 bulan) Dari 1 OKTOBER hingga 31 OKTOBER Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Huraikan pendapat anda tentang kesan negatif iklan sedemikian terhadap pengguna. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. PASARAYA CASRY Potongan harga sehingga 70% untuk barangan terpilih Barangan elektronik. pakaian.tihan La 2 Lihat gambar di bawah dengan teliti.

Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Selasa . KUALA LUMPUR. ………………………………………………………………………… …………………………. 15 .………………………………………. Harga Khidmat Lepas Jualan Keputusan Membeli Kenderaan Ruang Harga Jualan Semula tihan La 4 Baca petikan akhbar di bawah dengan teliti. satu permainan” ini akan meninggalkan kesan yang amat besar bukan sahaja terhadap pelajar berkenaan tetapi juga terhadap negara.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 3 Lihat carta di bawah dengan teliti. Menurut beliau lagi …………. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang individu yang ingin membeli kenderaan peribadi. Huraikan pendapat anda tentang tujuan kerajaan memperkenalkan konsep ini... Menteri Pelajaran juga berkata bahawa konsep “seorang murid.

merempitlah. Semua yang dia minta saya bagi. Saya faham perasaan awak tu Roslan. Halim : 16 . En. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. ponteng sekolahlah. Merokoklah. Roslan : Mana tak sedih Halim. Tengoklah sikap dia. Pening kepala saya. Huraikan pendapat anda tentang isu yang diperkatakan dalam dialog tersebut.tihan La 5 Baca dialog di bawah dengan teliti. Tapi ada masanya kita sebagai ibu bapa kena faham bahawa kita sendiri yang menjadi punca anak-anak kita jadi seperti itu. Apa kurangnya budak tu. Hai. En.

Namun hidup bersatu padu. tiada sebarang rusuhan kaum .Perniagaan setiap kaum mendapat sambutan daripada kaum lain .Sikap tolerensi membolehkan mereka hidup bersatu padu .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM SOALAN 1 Pendahuluan Jawapan .Menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mengekalkan perpaduan ini 17 .Setiap kaum bekerjasama demi kemajuan negara .Menjadi warisan hidup kita . . budaya dan bahasa .Pelabur dan pelancong asing sering memilih Malaysia – ekonomi kita meningkat Penutup . Cina dan India di Semenanjung serta Kadazan.Perpaduan menjamin pembangunan rakyat .Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum . Isi 1 .Pelabur asing yakin untuk melabur di negara kita Isi 3 . memilih kerjaya atau berniaga .Negara aman.Perpaduan antara kaum merupakan rahsia utama kejayaan Malaysia setakat ini .Tiada sebarang perselisihan faham .Malaysia menjadi model perpaduan kepada negara majmuk yang lain .Suara Malaysia mendapat perhatian di persada antarabangsa .Mengamalkan pelbagai agama.Setiap kaum bebas menuntut ilmu .Setiap kaum saling bekerjasama untuk menangani krisis Isi 4 .Kaum-kaum utama di negara ini ialah Melayu. Bajau dan Iban di Malaysia Timur.Setiap kaum bebas mengamalkan budaya dan agama masing-masing Isi 2 .Perpaduan menjamin pembangunan negara .Perpaduan antara kaum meningkatkan imej negara .Perpaduan antara kaum membolehkan rakyat hidup bahagia .

Mendorong pengguna berbelanja lebih daripada kemampuan .Tidak harus terlalu terpengaruh dengan iklan 18 .Terpaksa menanggung beban kewangan untuk jangka masa yang panjang .Iklan lebih merupakan helah peniaga .Ada masanya jualan murah hanya merupakan satu kaedah peniaga untuk melupuskan stok lama Isi 2 .Menimbulkan masalah kewangan kepada diri dan keluarga .Namun mampu mempengaruhi pengguna .Meninggalkan pelbagai kesan terhadap pengguna Isi 1 .Ada masanya barangan tersebut dijual murah kerana pelbagai kecacatan .Hal ini merupakan satu pembaziran Isi 3 .Pengguna harus bijak merancang perbelanjaan .Padahal tidak wujud keperluan untuk barangan tersebut .Pembelian tersebut bukan sebahagian daripada belanjawan mereka .Bukan semua maklumat di dalamnya benar/sahih .Menanggung risiko barangan ditarik balik sekiranya gagal membayar Penutup . tetapi tidak menyatakan kualiti barangan .SOALAN 2 Pendahuluan .Kemudahan bayaran ansuran menggalakkan pengguna berhutang .Terpaksa mengurangkan perbelanjaan lain yang lebih penting Isi 4 .Memberikan gambaran kurang tepat kepada pengguna .Sebagai contoh iklan tersebut menyatakan jualan murah.Sesetengah pengguna akan membeli semata-mata kerana harganya murah .Mendorong pengguna membeli barangan yang tidak diperlukan .Terpaksa membayar kadar faedah .Iklan – satu strategi peniaga untuk melariskan jualan mereka .

Pembeli sedar hakikat kenderaan bermotor boleh menimbulkan pelbagai masalah .Akan mengutamakan kenderaan yang memberikan pulangan terbaik apabila dijual .Pembeli sedar kenderaan tidak boleh digunakan selama-lamanya .Hal ini akan mengurangkan beban untuk membeli kenderaan lain Penutup .Pembelian kenderaan merupakan satu komitmen kewangan yang besar .Kenderaan peribadi bukannya untuk kegunaan seorang individu tetapi untuk keluarga .Hal ini melibatkan kos dan masa .Juga memikirkan jumlah bayaran ansuran bulanan Isi 2 .Pasaran kini dipenuhi pelbagai jenis kereta .Juga memikirkan jumlah pinjaman yang boleh diperoleh .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM SOALAN 3 Pendahuluan .Dalam perkembangan dunia moden hari ini.Faktor utama yang diambil kira oleh pembeli ialah harga kenderaan tersebut .Tidak akan membeli kenderaan yang terlalu sempit Isi 4 .Oleh itu akan hanya membeli sekiranya pasti syarikat menyediakan khidmat selepas jualan yang cekap Isi 3 .Akhir sekali kebanyakan pembeli juga sering memikirkan harga yang boleh diperoleh semasa menjual semula kenderaan sebe lum memutuskan jenis kenderaan yang hendak dibeli .Seterusnya pembeli juga memberikan pertimbangan berat terhadap khidmat lepas jualan yang disediakan oleh syarikat kenderaan tersebut .Namun.Selain itu pembeli juga sering mengambil kira faktor ruang sesebuah kenderaan sebelum membuat keputusan untuk membelinya . pembeli mengambil kira pelbagai faktor sebelum membuat keputusan untuk membeli Isi 1 .Akan mengambil kira faktor ruang untuk semua anggota keluarga dan barangan .Bukan suatu barangan yang murah .Pembeli mengambil kira kemampuan diri . kenderaan peribadi sudah menjadi satu keperluan asas bagi sesetengah orang .Sewajarnya mengambil kira kesemua faktor di atas sebelum membuat keputusan 19 .

Akan melahirkan barisan ahli sukan yang dapat mengharumkan nama negara di persada antarabangsa Penutup .Terdapat pelbagai sebab yang mendorong kerajaan memperkenalkan konsep ini Isi 1 .Pelajar yang berkebolehan dalam sesuatu bidang sukan itu akan berasa bangga dengan kebolehan dirinya .Sekiranya pelajar diberi peluang untuk menyertai aktiviti sukan pilihannya sendiri pasti tidak keberatan Isi 2 .Memberikan harga diri kepada pelajar/individu .Kini ramai pelajar yang menjauhi aktiviti kokurikulum . pelajar dan pihak sekolah harus memberikan sokongan penuh terhadap konsep ini.Berhasrat untuk menerapkannya di semua sekolah di seluruh negara .Sekolah boleh mengenal pasti kebolehan seseorang individu .Berpeluang untuk mengasah bakatnya dalam bidang tersebut .Baru-baru ini kerajaan telah memperkenalkan konsep “seorang pelajar satu sukan” .Konsep ini satu matlamat yang murni .Boleh menjadi seorang ahli sukan yang baik Isi 3 .Latihan berterusan dan sistematik boleh mengasah kebolehannya .SOALAN 4 Pendahuluan .Ibu bapa.Pelajar yang berminat dalam sesuatu acara sukan mungkin mempunyai kebolehan tersendiri dalam bidang tersebut .Memberikan keyakinan diri kepadanya Isi 4 .Mencungkil bakat terpendam pelajar dalam sesuatu permainan .Memastikan setiap pelajar terlibat dalam aktiviti kokurikulum .Sebab – dipaksa menyertai aktiviti yang tidak digemari . 20 .Meningkatkan mutu sukan negara .Akan berasakan dirinya berguna untuk sekolah .

kurang memberikan perhatian .Ibu bapa harus mendidik mereka dengan sempurna agar menjadi manusia berguna kepada bangsa dan negara 21 .Terdapat pelbagai fator yang menyumbang ke arah masalah ini.Dialog tersebut berkaitan dengan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja .Ibu bapa gagal menunjukkan teladan yang baik .Anak-anak tiada pedoman .Anak-anak merupakan anugerah Tuhan yang amat berharga kepada sesebuah keluarga .Mudah terjebak dalam gejala negatif Isi 3 .Anak-anak menjadi rapat dengan rakan sebaya .Salah satu faktornya ialah kepincangan keluarga atau kesilapan ibu bapa sendiri Isi 1 . .Tidak mempedulikan gerak geri mereka .Sesetengah ibu bapa sendiri terlibat dalam pelbagai gejala negatif seperti minum arak.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM SOALAN 5 Pendahuluan .Ibu bapa abaikan didikan agama .Anggap tidak penting demi masa depan . berjudi dan mengunjungi kelab malam .Anak-anak mengambil kesempatan dan terlibat dalam pelbagai gejala sosial Isi 4 .Anak-anak membesar tanpa prinsip/pegangan mulia .Anak-anak ketandusan kasih saying .Ibu bapa terlalu memanjakan anak-anak .Mudah terpengaruh dengan pelbagai aksi negatif rakan Isi 2 .Terlalu mempercayai dan memberikan kebebasan keterlaluan .Jadi mereka mula berkelakuan negatif kerana tidak nampak keburukan dalam aktiviti tersebut Penutup .Ibu bapa sibuk .

Menjadi warisan budaya negara 2. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut. Memberikan harga diri kepada generasi muda 4. Sebab permainan tradisional semakin dilupakan 4.. Empat skop (isi) yang sesuai untuk tajuk ini ialah 1. 2. Dalam pelajaran yang lalu anda telah melihat cara mendekati soalan karangan berdasarkan bahan rangsangan. Mencerminkan ketinggian daya cipta masyarakat silam 3. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan Skop dinyatakan (kepentingan) Calon perlu memberikan EMPAT kepentingan permainan tradisional Empat isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah : (kesemuanya mesti KEPENTINGAN) 1. SOALAN SKOP TERBUKA b. Menjadi daya tarikan pelancong 22 . Sebenarnya terdapat DUA jenis soalan yang boleh dikemukakan untuk bahan rangsangan iaitu: a. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan permainan jenis ini. Kepentingan permainan tradisional 3. Cara-cara menghidupkan permainan tradisional SOALAN SKOP TERHAD CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Kedua-dua jenis soalan ini memerlukan pendekatan yang amat berbeza. Asal-usul permainan tradisional 2. SOALAN SKOP TERHAD 3. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan Skop soalan tidak dinyatakan Calon perlu memberikan EMPAT skop sendiri yang relevan dengan permainan tradisional. Perhatikan ciri kedua-dua soalan ini: n3 SOALAN SKOP TERBUKA CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti.KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN Membezakan SKOP TERBUKA dan SKOP TERHAD PENGENALAN Pe laj ara 1.

23 . Bagi tajuk SKOP TERHAD pula. Antara skop yang perlu difikirkan ialah : Kesan Baik Punca Kesan Buruk Asal .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM 4. soalan SKOP TERBUKA memerlukan pemikiran yang mendalam dan matang tentang sesuatu isu. Pendek kata. Bagi soalan SKOP TERBUKA. Anda perlu menentukan skop yang sesuai berdasarkan ISU yang dikemukakan dalam tajuk) 5. Anda perlu berfikir seolah-olah anda sedang mengendalikan suatu foram tentang isu yang dinyatakan dalam tajuk. 7. anda hanya perlu memberikan isi-isi yang menepati kehendak soalan yang dinyatakan dalam tajuk 6. anda perlu memberikan pandangan daripada pelbagai sudut untuk sesuatu isu yang diberikan dalam tajuk.usul Kepentingan SKOP TERBUKA Contoh Skop Langkah Mengatasi Sebab Diabaikan Kesan Jika Diabaikan Sikap Masyarakat (Kesemua skop di atas merupakan contoh sahaja. Semua ciri lain ( bilangan perenggan. bilangan perkataan dalam perenggan dll) adalah sama seperti yang telah dinyatakan dalam pelajaran sebelum ini.

Matriculation .The fastest route to IPTA. ? SKOP TERHAD CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. 2. 3. Cuba kenal pasti isi-isi yang sesuai untuk kedua-dua skop dan tuliskannya pada jadual yang diberikan. 2. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. SKOP TERBUKA CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan gotong-royong dalam masyarakat. 3. 4. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1.my 24 .tihan La 1 Berikut merupakan beberapa latihan yang akan membantu anda mendekati kedua-dua jenis soalan skop terbuka dan skop terhad dengan sempurna. 4. Find out more about Matriculation on Afterschool. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut.

SKOP TERHAD CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan gotong-royong dalam masyarakat. 3. 3. SKOP TERBUKA CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut. 4. 2. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 2 Berikut merupakan beberapa latihan yang akan membantu anda mendekati kedua-dua jenis soalan skop terbuka dan skop terhad dengan sempurna. Datanglah beramai-ramai ke Pasaraya Besto 25 . ihan Lat 3 Jualan Hujung Tahun Pasaraya Besto Potongan harga hebat 30% 50% 70% (Untuk Barangan Terpilih Sahaja) ( Bayaran secara ansuran selama 12 bulan ) Dari 1 DISEMBER hingga 31 DISEMBER Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Cuba kenal pasti isi-isi yang sesuai untuk kedua-dua skop dan tuliskannya pada jadual yang diberikan. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 4. 2.

2. Berikan pandangan anda berdasarkan iklan tersebut. Huraikan pendapat anda tentang kesan negatif iklan-iklan seperti ini terhadap pengguna. 2. 2. Berikan pandangan anda berdasarkan petikan tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 4. 3. tihan La 4 KUALA LUMPUR. SKOP TERHAD Lihat iklan di atas dengan teliti. 4. 4. 26 . 2. 3. Selasa – Satu laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan semalam menunjukkan bahawa penyakit yang berkaitan dengan amalan pemakanan yang kurang baik terus meningkat di negara kita sejak beberapa tahun kebelakangan ini.SKOP TERBUKA Lihat iklan di atas dengan teliti. 3. 3. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. 4. SKOP TERHAD Lihat petikan akhbar di atas dengan teliti. Menurut jurucakap …… SKOP TERBUKA Lihat petikan akhbar di atas dengan teliti. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Huraikan pendapat anda tentang maksud amalan pemakanan yang kurang baik.

Zakri : Tentulah Samy. 2. 3. 2. 4. SKOP TERHAD Baca dialog di atas dengan teliti. sudah mahu tutup pula? Samy : Banyak masalahlah Zakri. Bukannya mudah nak mulakan perniagaan. 3. Baru enam bulan buka restoran. satu masalah besar yang tidak dapat saya atasi ialah masalah pekerja…… SKOP TERBUKA Baca dialog di atas dengan teliti. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 5 Zakri : Kenapa ni Samy. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang harus diambil kira oleh seseorang yang ingin memulakan perniagaan Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Namun. Itulah cabaran yang awak kena hadapi. Samy : Sebenarnya saya telah atasi semua masalah lain. Berikan pandangan anda berdasarkan dialog tersebut. 4. 27 .

Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut. tanduk sesetengah haiwan 3. Kesan terhadap alam – kepupusan spesis tertentu ing.sumber makanan/ubat-ubatan . kulit. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Menjimatkan kos kerana tenaga kerja percuma 4. Sumber kewangan kerana wujud permintaan yang tinggi di pasaran antarabangsa untuk dag 2. Memupuk perasaan cinta terhadap kawasan set empat kerana setiap individu menyumbang tenaga bagi membina sesuatu (cth balai raya) atau men jaga kebersihan kawasan tersebut Latihan 2 CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Punca gotong-royong semakin dilupakan oleh masyarakat moden hari ini 4. Huraikan pendapat anda tentang sebab perbuatan ini dan kesannya jika perbuatan ini tidak dikawal. Berikan pandangan anda berdasarkan gambar tersebut.sumber kewangan (permintaan yang tinggi) CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Memupuk perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat berbilang kaum 2. Huraikan pendapat anda tentang kepentingan gotong-royong dalam masyarakat.ketatkan undang-undang . Kesan terhadap alam – kepupusan sesetengah sepsis 4. Kesan terhadap negara – mengancam sektor pelancongan (kerana salah satu daya tarikan pelancong ke negara kita ialah pelbagai haiwan liar yang sukar ditemui di negara-negara lain 28 . Sebab memburu secara haram . Asal-usul gotong. Kesan terhadap negara – mengancam sektor pelancongan 4. Memudahkan kerja-kerja yang berat 3.wujudkan hutan simpan 3. Kepentingan gotong-royong bagi masyarakat 3. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1.royong . Cara-cara amalan ini boleh dipupuk semula SKOP TERHAD CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti. Sumber makanan dan ubat-ubatan 2. Langkah kerajaan untuk membendung perbuatan ini .contoh-contoh situasi masyarakat akan bergotong-royong 2.Jawapan Latihan 1 SKOP TERBUKA CONTOH SOALAN Lihat gambar di atas dengan teliti.

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu
Latihan 3
SKOP TERBUKA Lihat iklan di atas dengan teliti. Berikan pandangan anda berdasarkan iklan tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Tujuan iklan – melariskan jualan/menarik pelang gan 2. Ciri-ciri iklan - ada masanya memuatkan maklumat yang kurang tepat - penuh dengan janji manis - memerangkap pengguna untuk membeli/ berbelanja 3. Keburukan iklan - memujuk pengguna untuk berbelanja - pengguna terdorong untuk membeli sesuatu barangan walaupun tidak diperlukan - mengakibatkan pengguna menanggung beban kewangan 4. Langkah kerajaan untuk melindungi pengguna - pastikan maklumat dalam iklan tepat - kenakan hukuman terhadap peniaga yang menyebarkan iklan palsu

SPM

SKOP TERHAD Lihat iklan di atas dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang kesan negatif iklan-iklan seperti ini terhadap pengguna. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Memberikan gambaran palsu kepada pengguna 2. Mendorong pengguna membeli barangan yang tidak diperlukan

3. Satu taktik penjual untuk melariskan stok lama/ kurang bermutu.

?

4. Menyebabkan pengguna menanggung beban kewangan /hutang

Matriculation or Asasi? Which is the best choice? Find out in Afterschool. my

29

Latihan 4
SKOP TERBUKA Lihat petikan akhbar di atas dengan teliti. Berikan pandangan anda berdasarkan petikan tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Maksud amalan pemakanan yang tidak sihat: - makan berlebihan - makan mengikut rasa dan bukannya keperluan - makan terlalu banyak makanan ringan 2. Sebab wujud amalan pemakanan yang tidak sihat: - kemewahan - tiada masa untuk memasak - tidak mempedulikan kesihatan 3. Kesan amalan pemakanan yang tidak sihat: - pelbagai penyakit seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, sakit jantung dan angin ahmar SKOP TERHAD Lihat petikan akhbar di atas dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang maksud amalan pemakanan yang kurang baik. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Makan berlebihan /makan terlalu kerap

2. Makan tidak mengikut masa (kerana sibuk atau kerlalu mengikut perasaan

3. Tidak mengambil kira kandungan makanan -tidak memastikan keseimbangan makanan iaitu sama ada makanan mempunyai karbohidrat, protein, lemak, vitaman dan garam mineral yang secukupnya -makan terlalu banyak garam,gula dan lemak 4. Terlalu banyak bergantung kepada makanan segera (kerana mudah didapati dan tiada masa untuk memasak)

4. Cara membendung: - Kerajaan – kempen kesedaran - Kerajaan – tekankan amalan pemakanan yang sihat dalam sistem pendidikan - Masyarakat – harus ambil berat kesihatan diri

30

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu
Latihan 5
SKOP TERBUKA Baca dialog di atas dengan teliti. Berikan pandangan anda berdasarkan dialog tersebut. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1. Kepentingan pekerja untuk sesuatu perniagaan - menjadi tulang belakang perniagaan - memberikan perkhidmatan kepada pelanggan - menyelenggarakan perniagaan 2. Sebab sukar mendapat pekerja - Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan - rakyat Malaysia terlalu memilih pekerjaan - sikap majikan yang menawarkan upah yang terlalu rendah 3. Usaha majikan untuk menarik pekerja - tawarkan upah yang lumayan - berikan pelbagai ganjaran tambahan - pastikan masa kerja tidak terlalu panjang - pastikan kebajikan pekerja terjamin 4. Usaha kerajaan memastikan negara cukup pekerja - tetapkan kadar upah minimum - sediakan latihan vokasional untuk pekerja - gubal undang-undang melindungi hak pekerja - dapatkan pekerja asing

SPM

SKOP TERHAD Baca dialog di atas dengan teliti. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang harus diambil kira oleh seseorang yang ingin memulakan perniagaan Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan SENARAI ISI 1.Sumber modal - pinjaman daripada institusi kewangan - melalui rakan kongsi - simpanan peribadi 2. Tentukan lokasi - bebas daripada persaingan - tempat tumpuan orang ramai - cukup kemudahan letak kereta/pengangkutan awam 3. Pastikan cukup pekerja - pastikan cukup tenaga kerja di kawasan tersebut - tentukan kadar upah - tentukan jenis latihan yang perlu diberikan 4. Pastikan mutu perkhidmatan baik - pastikan pekerja sopan / pandai melayan pelang gan - pastikan tempat perniagaan selesa - pastikan wujud khidmat lepas jualan yang cekap

31

Tidak ada karangan yang boleh bermula daripada vakum. tema dan fokus ini ditentukan oleh tajuk yang diberikan. baik dan menyakinkan seki¬ranya memperlihatkan kecemerlangan dalam kesemua lima aspek tersebut.Ucapan Pertandingan .Surat Kiriman Tak Rasmi 32 . Sebaliknya karangan akan dinilai berdasarkan beberapa kriteria iaitu: A. Surat Kiriman . Secara kasar jenis karangan boleh diba¬hagikan kepada dua kumpulan yakni: 1. Dengan kata lain semua hasilan bertulis mesti bersandar kepada satu tema atau fokus khusus. C. Hal ini disebabkan pemarkahan karangan dilakukan dengan kaedah IMPRESIONAL. A.MENGENAL PASTI FORMAT KARANGAN Usaha menulis karangan seharusnya bermula daripada proses mengenal pasti bentuk karangan yang dikehendaki. kesilapan menak¬rifkan tajuk bolehlah dikatakan kesalahan terbesar dan akan menyebabkan kehilangan markah yang amat berat. JENIS BERFORMAT i. Karangan.Surat Kiriman Rasmi . Anda diberikan LIMA tajuk karangan dan dikehendaki menulis sebuah karangan dalam masa 1 jam 30 minit. B. Ucapan . Penakrifan Tajuk Isi/Fikiran Bahasa Pengolahan/Penyampaian Pemerengganan Sesebuah karangan dikatakan bermutu. E. logik.PENAKRIFAN TAJUK Perkara ini merujuk kepada sejauh mana pelajar telah menakrifkan tajuk sesebuah karangan. Sebuah karangan dikatakan cemerlang sekiranya pelajar mampu memberikan hujah-hujah yang sahih. Terdapat DUA perkara utama yang harus diberikan perhatian dalam aspek ini iaitu: a. ditinjau dari sudut peperiksaan SPM merujuk kepada suatu hasilan bertulis yang menunjukkan kemampuan seseorang pelajar mengupas isu-isu tertentu dengan menggunakan bahasa yang gramatis. Bagi karangan SPM. Suatu hasil penulisan yang terkeluar daripada landasan yang ditetapkan atau gagal menjawap soalan yang dikemukakan dalam tajuk dikatakan karangan terpesong. indah. Sebenarnya penulisan sesebuah karangan adalah amat subjektif.Ucapan Bukan Pertandingan ii. Karangan harus ditulis dengan menggunakan format yang tepat sebagaimana yang ditetapkan dalam tajuk. Pada masa yang sama ini bukanlah bermaksud seseorang pemeriksa akan bergantung kepada naluri atau intuisi peribadinya semata-mata dalam menentukan kedudukan sesebuah karangan. D. Seterusnya kita perhatikan setiap aspek tersebut dengan terperinci. Dalam suatu ujian penulisan.PANDUAN AM MENGARANG & TEKNIK MENTAFSIR KEHENDAK SOALAN PENGENALAN Karangan Pe laj ara n4 Karangan merupakan soalan tunggal dalam Kertas 1 mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat SPM. bermutu dan luas. matang serta menepati kehendak soalan dengan menggunakan bahasa yang menepati hukum tatabahasa. Perkara ini bermaksud sesebuah karangan dinilai berdasarkan tanggapan atau persepsi seseorang pembaca terhadap hasilan karya seseorang penulis.

Tuliskan pandangan anda itu. Seterusnya perhatikan satu lagi contoh: Contoh: Anda merupakan editor sebuah surat khabar. Ada juga tajuk-tajuk yang tidak menyatakan bentuk yang dikehendaki dengan eksplisit. Selain itu. Hal ini kerana seseorang editor surat khabar biasanya menyampaikan pandangannya dengan menggunakan format tersebut. Perhatikan contoh-contoh ini: Contoh: Anda mempunyai seorang anak yang bersekolah di sebuah sekolah rendah. Oleh itu karangan ini perlu ditulis dengan menggunakan bentuk huraian. Perbahasan . Gambaran vi. Maklumkan perkara tersebut kepada pengetua sekolah berkenaan. Wawancara 2. Selain itu. Namun begitu sekiranya anda merenungkan tajuk ini dengan teliti. Namun begitu ini bukanlah bermakna format karangan boleh dikenali dengan sedemikian mudah untuk semua tajuk yang diberi¬kan.Laporan Tahunan iv. Pada pendapat anda mengapakah perkara ini terjadi? Bentuk karangan ini juga agak mudah ditentukan. sebaik-baiknya karangan ini ditulis dengan menggunakan format rencana.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu iii. Hal ini disebab¬kan bentuk karangan tersebut akan dinyatakan secara jelas dan eksplisit dalam tajuk berkenaan. 33 . anda dikehendaki membuat aduan rasmi kepada seorang guru besar. Misalnya: Contoh: Seorang sahabat anda yang berada di luar negara ingin mengetahui sejauh mana kerajaan anda telah berjaya mengatasi masalah kemasukan warganegara asing ke negara anda. Dengan menggunakan format rencana. kesan-kesan yang akan timbul daripadanya malah memberikan pandangan tentang cara-cara masalah ini boleh ditangani. Rencana vii. anda akan sedar bahawa sebagai seorang ibu bapa. anda boleh membicarakan punca masalah ini. Anda ingin menyampaikan pandangan anda tentang masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan muda-mudi kota untuk bacaan umum. Karangan ini memerlukan anda memberikan pandangan. Oleh yang demikian. Ulasan iv. Anda tidak berpuas hati dengan mutu makanan yang disediakan oleh pihak kantin sekolah anak anda itu. Ini merupakan sebuah tajuk yang kabur. Anda dikehendaki memberikan pandangan tentang satu isu yang besar yakni “masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan muda-mudi di kota”. JENIS TIDAK BERFORMAT i. Begitu juga dengan contoh ini: Contoh: Mutu filem-filem tempatan dikatakan masih jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan filem-filem antarabangsa. Oleh yang demikian cara yang paling bernas untuk membuat aduan tersebut adalah dengan menggunakan surat kiriman rasmi. Forum vi. Perbincangan iii.Laporan Peristiwa .Perbahasan Pertandingan . Jawab surat sahabat anda itu dengan selengkapnya. Laporan . Huraian ii.Bahaskan Tajuk v. hanya karangan berbentuk rencana sahaja yang memungkinkan pembicaraan luas dan tanpa batasan skop. Perhatikan bahawa tajuk ini menyatakan dengan jelas kehendak soalan yakni “maklumkan ketidakpuasan anda” tetapi tidak pula menyatakan bentuk anda harus menyampaikan aduan itu. tajuk ini juga tidak menyatakan batasan untuk pembicaraan anda. Sekali pandang anda pasti sedar bahawa karangan ini perlu ditulis dalam bentuk surat kiriman tidak rasmi. Keperihalan SPM Biasanya seseorang pelajar tidak akan menghadapi sebarang masalah besar dalam mengenal pasti bentuk karangan. Peribahasa v.

maka isi ini boleh dipersoalkan. b. Antara perkara yang perlu diberikan perhatian ialah: a. Anda perlu ingat bahawa setiap perenggan isi bukanlah tempat untuk menyatakan isi semata-mata tetapi merupakan ruang untuk anda memperincikan isi tersebut sehingga menyakinkan pembaca. logik dan boleh diterima. Jelaskan mengapa perkara ini terjadi. Pada pendapat anda apakah kepentingan permainan-permainan ini? Sebenarnya kesemua tiga tajuk di atas berlegar di sekitar isu yang sama yakni “permainan tradisional”. Hal ini disebabkan anda memerlukan isi-isi tambahan sekiranya ada antara isi yang dikemukakan tidak tepat atau kurang bermaya. Sebagai contoh perhatikan tajuk dan isi-isi ini. Tajuk ini menghendaki anda mencadangkan tindakan/usaha dan cara industri pelancongan kita boleh ditingkatkan. maka isi tersebut tepat. negara dan generasi akan datang. Kematangan Isi / Hujah Isi-isi yang dikemukakan juga haruslah mencerminkan pemiki¬ran seorang individu yang matang. contoh dan apa sahaja kaedah sehingga boleh berdiri sebagai satu pernyataan yang berasas dan kukuh. alasan. ISI / FIKIRAN Isi merupakan nadi sesebuah karangan. anda juga harus memastikan isi-isi anda tepat serta bernas dan menjadi jawapan yang logik kepada persoa¬lan yang dikemukakan dalam tajuk. Oleh itu sekiranya anda memberikan isi MENAMBAHKAN KAWASAN PELANCON¬GAN DI MALAYSIA. Sebagai contoh perhatikan tajuk-tajuk ini: Contoh: 1. Sebenarnya sesebuah karangan peringkat SPM boleh berdiri hanya dengan TIGA isi yang tepat. Permainan tradisional di negara kita semakin dilupakan. Permainan tradisional di negara kita semakin dilupakan. terutamanya ditinjau dari sudut peperiksaan. Kematangan seseorang pelajar boleh diperhatikan daripada dua sudut. c. Soalan ketiga pula menghendaki pelajar menerangkan kebaikan/manfaat/faedah/kesan positif permainan-permainan ini terhadap masyarakat. berkesan dan menyakinkan. bukti. Hal ini disebabkan sememangnya pemilihan destinasi pelancongan bergantung kepada bilangan tempat-tempat menarik yang ada di sesebuah negara.Bilangan Isi Pastikan karangan anda menampilkan bilangan isi yang mencu¬kupi. Soalan pertama menghendaki pelajar menjelaskan sebab/punca/faktor yang menyebab¬kan permainan tradisional semakin pupus. Hal ini disebabkan kestabilan politik sesebuah negara harus dikekalkan tidak kira sama ada negara tersebut ingin menarik pelancong atau tidak bergantung kepada sektor pelancongan. Pertama daripada isi-isi yang dikemukakan dan kedua daripada cara isi-isi tersebut dikembangkan. ( KAEDAH PENGEMBANGAN ISI AKAN DIPERINCIKAN DALAM PELAJARANPELAJARAN AKAN DATANG ) Setiap isi yang dikemukakan harus dikukuhkan dengan hujah-hujah. Sementara itu. Pelbagai usaha telah dan sedang dilakukan untuk meng¬hidupkan semula minat masyarakat terhadap permainan tradisional di negara kita.Kelogikan Isi Selain itu. Pengembangan Isi Sesebuah karangan yang kaya dengan isi tidak membawa sebarang makna sekiranya isi-isi tersebut tidak dikembangkan dengan menyakinkan.b. Namun begitu ketigatiganya memerlukan hasil karangan yang berbeza. Berikan cadangan anda untuk menghidupkan semula minat masyarakat terhadap permainan-permainan ini. MENGENAL PASTI KEHENDAK SOALAN Karangan perlu menepati kehendak soalan. B. Sebagai contoh perhati¬kan tajuk ini: Contoh: Huraikan langkah-langkah yang boleh diambil oleh kera¬jaan untuk memajukan sektor pelancongan Malaysia. Oleh itu anda perlu meneliti tajuk yang dikemukakan dan seterusnya mengenali soalan yang dikemukakan. soalan kedua pula menghendaki pelajar menyumbangkan idea atau mencadangkan langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengekalkan permainan-permainan ini. 3. 34 . Namun begitu sekiranya anda memberikan isi MENGEKALKAN KESTABILAN POLITIK NEGARA. Perkara ini merupakan syarat terpenting dalam menentukan jatuh bangunnya sesebuah hasilan bertulis. d. anda tidak harus menjadikan ini sebagai alasan untuk mengehadkan bilangan isi anda. Perkara inilah yang menjadi fokus utama dan matlamat penulisan sesebuah karangan itu sendiri. Oleh itu anda perlu benar-benar memahami keperluan bahagian ini agar dapat menghasilkan sebuah karangan yang padat. Namun begitu. 2. Sebarang kesilapan dalam menakrifkan kehendak soalan ini akan menyebabkan pelajar mengemukakan isi yang tidak relevan dan seterusnya menjejaskan markah.

BAHASA Dalam keghairahan untuk menghasilkan karangan ada masanya sesetengah pelajar melupakan hakikat mereka sebenarnya sedang menghadapi kertas peperiksaan MATA PELAJARAN BAHASA MALAYSIA. titik bertindih (:). kata-kata hubung yang sesuai dan sebagainya. pelajar juga seharusnya menunjukkan keragaman dalam ayat-ayat yang digunakannya. Perbendaharaan Kata Kekuatan bahasa banyak terpancar daripada pilihan kata seseorang penulis. bermutu. tanda tanya (?). koma (. walau betapa kecil seka lipun. Hal ini disebabkan perbandaharaan katalah yang benar-benar menyerlahkan penguasaan bahasa seseorang individu. Dengan kata lain. Sebenarnya soalan karangan bukanlah satu ujian untuk melihat hujah-hujah seseorang penulis semata-mata.). Kekayaan pemilihan kata bukan sahaja akan memperindah sesebuah karan¬gan tetapi juga meniupkan nyawa kepada idea yang ingin diutarakan. lancar.). Ejaan Ini merupakan satu aspek yang sering dipandang enteng oleh para pelajar. ayat majmuk.Membantu mereka menjaga adik . Di sini anda perlu menyediakan satu ucapan yang memuatkan isi-isi tentang bagaimana seseorang pelajar boleh memainkan peranannya sebagai anak yang baik. Anggapan ini jauh terpesong daripada matlamat ujian karangan. Tanda Baca Penggunaan tanda baca juga perlu diberikan perhatian yang sewajarnya dalam sesebuah karangan. ayat-ayat tersebut perlu mempunyai subjek dan predikat. ayat aktif. perasaan dan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang kemas.Membantu ibu dalam kerja-kerja memasak Sebenarnya isi-isi ini juga bernas dan tepat. Kesalahan da lam penggunaan tanda-tanda ini akan mendedahkan kelemahan bahasa dan ketidaktelitian pelajar. Sekarang perhatikan pula isi-isi ini: . Oleh itu pelajar harus teliti dan menunjukkan keprihatinan terhadap sistem ejaan yang wujud dan sebarang perubahan yang terjadi dalam sistem tersebut. koma bertitik (. Oleh itu pelajar perlu menunjukkan pemilihan kata yang tepat. Satu perkara yang perlu diingati dalam soal ini ialah kata-kata tersebut tidak harus kelihatan seperti dipaksakan di dalam karangan tetapi seharusnya terbit berda¬sarkan keperluan dan suasana. adakah isi-isi ini mencerminkan kematangan pemikiran seseorang calon tingkatan lima? Sudah tentu tidak.Membantu membersihkan rumah . karangan juga merupakan satu ujian untuk meninjau sejauh mana seorang pelajar mampu melahirkan idea. tanda seruan (!) sebagainya. tepat dan gramatis. Hal ini menyebabkan pelajar-pelajar ini melihat karangan sebagai suatu ujian untuk menilai sejauh mana mereka mampu mengemukakan idea. Antara aspek bahasa yang perlu diberi penekanan ialah: a. Setiap kesalahan ejaan. Isi-isi ini amat remeh dan akan menimbulkan anggapan penulisnya berfikiran cetek dan tidak mampu mengulas sesuatu topik dengan mendalam. Ayat Pelajar harus memastikan ayat-ayat yang digunakan dalam karangan gramatis dan tunduk kepada hukum tatabahasa mutak¬hir. pandangan atau menepukan karangan mereka dengan isi semata-mata. b.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM Contoh: Anda telah menyertai satu pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh sekolah anda. ayat tanya. Lebih daripada itu. C. ayat seruan. d. Antara variasi yang boleh dipertimbangkan ialah ayat tunggal. Oleh yang demikian adalah wajib bagi seseo¬rang pelajar untuk memastikan mutu bahasanya mencerminkan pengua¬saan bahasa yang sewajarnya dimiliki oleh seorang pelajar tingkatan lima. Antara kesilapan yang kerap dilakukan oleh pelajar ialah: 35 . Tajuk syarahan tersebut ialah “Tanggungjawab anak-anak bersekolah terhadap ibu bapa”. Walau bagaima¬napun. indah. Sediakan teks syarahan anda selengkapnya. Antara tanda baca yang biasa ialah titik (. ayat pasif dan sebagainya.). indah dan luas dalam karangannya. Dengan kata lain anda perlu mencadangkan cara-cara seseorang anak boleh membantu meringankan beban ibu bapanya. Bagi karangan ini anda boleh mengemukakan isi-isi seperti berikut: Belajar bersungguh-sungguh Menjaga nama baik ibu bapa dan keluarga Cuba berdikari/jangan menyusahkan mereka Jangan membazirkan wang mereka Bantu mereka dengan kerja-kerja rumah Semua isi tersebut tepat dan bernas. Malah ada masanya kesila pan tanda baca juga boleh mengubah maksud sesuatu pernyataan. tetap meninggalkan kesan negatif terhadap sesebuah karangan dan mengakibatkan kehilangan markah. Selain itu. c.

penggalak ditulis sebagai pengalak. isi-isi harus berfungsi untuk mengukuhkan pendirian atau skop perbincangan yang telah dinyatakan pada pendahuluan dan penutup pula perlu berperanan sebagai kesimpulan untuk pembicaraan. isi-isi dan penutup. pelajar sering menggugurkan salah satu abjad tersebut. Pelajar harus bijak dalam menyusun isi-isi mengikut urutan kepentingan dan logiknya. Kesimpulannya bolehlah dikatakan bahawa penulisan karangan merupakan satu tugasan yang memerlukan pelbagai kemahiran. contoh serta penerangan yang berkaitan. Semasa menggunakan kata-kata yang tidak tunduk kepada sistem ejaan baru. tulin untuk tulen. (Semua aspek ini akan dibicarakan dengan contoh-contoh lengkap dalam pelajaran-pelajaran berikutnya) E. Oleh itu menggalakkan (kata kerja) ditulis sebagai menggalakan. Misalnya menggunung ditulis sebagai mengu¬nung. PENGOLAHAN Karangan ibarat suatu gubahan bunga. Perenggan perlu mempunyai isi dan hujah-hujah yang dapat mengukuhkan isi tersebut. Pelajar harus bijak memilih ruang untuk menempatkan bukti. Pendek kata tidak ada satu kemahiran atau aspek khusus yang boleh menjamin kecemerlangan sesebuah karangan. D. stem untuk setem. pengganas ditulis sebagai penganas dan sebagainya. setiap isi dan penutup harus ditempatkan di perenggan-perenggan yang berbeza. tumbukan (kata nama) ditulis sebagai tumbukkan dan sebagainya. men egakkan (kata kerja) ditulis sebagai menegakan. anda akan dipandu secara teliti dan berperingkat-peringkat sehingga mampu menghasilkan sebuah karangan yang benar-benar bermutu. Kekompleksan yang sama juga dapat diperhatikan dalam karangan ulasan dan rencana. Olahan yang sempurna bermaksud setiap perenggan harus ditempatkan di posisi yang betul dan memainkan peranannya dengan berkesan. Pemerengganan menjadi lebih kompleks dalam karangan-karangan tertentu. fenomena dan sebagainya. pengenalan. Kesilapan yang sering dilaku-kan oleh pelajar ialah menulis calun untuk calon. menggali ditu lis sebagai mengali. pamir untuk pamer.i. begitulah sebuah karangan terdiri daripada pendahuluan.Semasa menggunakan kata-kata pinjaman yang berasal dari Bahasa Inggeris. dalam pelajaran-pelajaran akan datang. Sebaliknya kecemerlangan karangan bergantung kepada perancangan yang teliti serta pengabungjalinan pelbagai kebolehan dan kemahiran. interpretasi. **Oleh yang demikian. isi-isi. Sementara itu kata-kata nama seperti tembakan (kata nama) ditulis sebagai tembakkan. Sebagaimana sebuah gubahan bunga terdiri daripada bunga-bunga dan daun yang berlainan jenis dan warna. penutup isi dan penutup surat. Pendahuluan harus berfungsi sebagai pengenalan untuk hujah-hujah yang akan disampaikan. pendahuluan. ii. PEMERENGGANAN Pemerengganan karangan mungkin kelihatan sebagai suatu perkara yang mudah tetapi perkara ini tidak harus dipandang ringan. tolakan (kata nama) ditulis sebagai tolakkan. Begitu juga dengan kandungan sesebuah perenggan itu sendiri. memperuntukkan (kata kerja) ditulis sebagai memperuntukan dan sebagainya. strategi. Semasa menggunakan imbuhan amalan “meng-” atau “peng-” Kesilapan yang sering terjadi ialah semasa imbuhan ini digunakan pada kata-kata dasar yang bermula dengan abjad g. pensil untuk pensel. Setiap perenggan dalam karangan harus menunjukkan pertautan dan pertalian yang kemas dan logik. Ejaan kata-kata ini biasanya agak rumit dan sering menimbulkan pelbagai kesilapan. Pelajar harus faham bahawa bukan semua kata dalam bahasa Melayu mengalami perubahan dengan pengenalan Sistem Ejaan Baru (1972). 36 . Hujah-hujah itu pula harus disusun secara berperingkat-peringkat agar dapat memberikan nyawa kepada isi tersebut. iii. Para pelajar perlu memahami peranan dan kandungan yang perlu dimuatkan di dalam setiap perenggan tersebut. Pemerengganan isi harus bergerak daripada yang paling penting kepada yang kurang penting. Semasa menggunakan imbuhan akhiran “-kan” dan “-an” Hukum tatabahasa telah menetapkan bahawa imbuhan “-an” hanya digunakan untuk kata nama dan “-kan” pula diguna¬kan untuk kata kerja. Sebagai contoh sebuah surat kiriman mempunyai perenggan pembuka surat. Contoh kata-kata yang dimaksudkan ialah kompleks. Masalahnya ialah ada pelajar tidak tahu membezakan kegunaan imbuhan-imbuhan ini. Walau bagaimanapun pemerengganan karangan meliputi kemahiran yang lebih daripada itu. 2. Kesudahannya kedua-dua imbuhan ini sering dicampuradukkan. jambatan. anih untuk aneh. stimuli. transkripsi. lancung untuk lancong dan sebagainya. Imbuhan 1. Semua orang tahu bahawa pendahuluan.

Malah ada sesetengah penduduk bandar yang tidak tahu apa itu wau. Oleh yang 37 . Malah ada sesetengah penduduk negara ini. Selain itu anda juga mengetahui bahawa permainan-permainan ini hampirhampir pupus dalam kalangan penduduk bandar. terutamanya mereka yang tinggal di kota-kota yang tidak lagi mengenali per¬mainan-permainan tersebut. Sebagai contoh. Jadi maklumat-maklumat yang diberikan pada bahagian ini diharap akan mendorong seseorang calon untuk berfikir ke arah yang dikehendaki. karangan yang terpesong merupakan antara kesilapan yang amat serius dan akan mengakibatkan kehilangan markah yang amat banyak. pemikiran. Bahagian ini bertu¬juan untuk memberikan satu gambaran umum kepada calon tentang sesuatu perkara yang diperkatakan. gasing dan congkah. Inilah bahagian yang harus diberikan perhatian berat oleh semua calon. Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi menghidupkan semula permainan tradisional di negara ini. Oleh itu dalam pelajaran ini kita akan perhatikan bagaimana mentafsirkan dan seterusnya memenuhi kehendak sesebuah tajuk karangan. Permasalahan tersebut biasanya akan dinyatakan pada tajuk dan seseorang penulis haruslah menggunakan karangannya sebagai medan untuk menghuraikan permasalahan tersebut. Dalam tajuk di atas bahagian kehendak ialah . perhatikan isu pada tajuk di atas … Contoh : Permainan tradisional di negara kita semakin dilupakan. Misalnya dengan membaca pernyataan di atas kini anda akan mendapat satu gambaran tentang¬nasib permainan tradisional di negara kita. Perkara ini disebabkan walaupun “Isu” pada tajuk membantu mendorong pemikiran tetapi tidak pula memberikan maklumat tentang arah dan tujuan sesebuah karangan. Sebagai contoh seseorang penyajak akan hanya mampu mengha¬silkan sebuah sajak yang berkesan tentang kemiskinan dengan melihat seorang nelayan yang pulang dari laut atau seorang penge¬mis yang terbaring di tepi jalan. KOMPONEN DALAM TAJUK KARANGAN Sebagai permulaan mari kita perhatikan tajuk ini. Amat sukar untuk seseorang manusia mula berfikir daripada vakum. Karangan akan memuatkan isi. perasaan atau idea seseorang penulis. terutamanya mereka yang tinggal di kota-kota tidak lagi men¬genali permainan-permainan tersebut. Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi menghidupkan semula permainan tradisional di negara ini. Karangan yang memperkatakan suatu perkara yang berlainan daripada permasalahan yang disebut pada tajuk dikatakan karangan terpesong. mendengar atau membaca sesuatu bagi menjuruskan pemikiran¬nya.. Sekarang cuba kita fikirkan apakah kandun¬gan sesebuah karangan. Dengan kata lain isi-isi yang dimuatkan dalam sesebuah karangan tidak boleh dan tidak harus wujud dalam vakum. Karangan ialah sebuah wacana atau bahan bertulis dengan kepanjangan tertentu.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu MENTAFSIR DAN MEMENUHI KEHENDAK TAJUK & LATIHAN PENGENALAN SPM Cuba kita renungkan kembali apa yang dimaksudkan dengan karangan. ISU b. Tujuan kedua maklumat-maklumat tersebut adalah untuk ber¬fungsi sebagai set induksi bagi merangsang minda anda. Isi-isi tersebut harus berfungsi untuk menghuraikan sesuatu permasalahan yang pasti. Pertama untuk memberikan sedikit sebanyak pengetahuan asas tentang sesuatu perkara. Semua tajuk karangan boleh dibahagikan kepada DUA komponen iaitu: a. Kini (setelah menel¬iti pernyataan yang diberikan itu) anda faham bahawa masyarakat tidak lagi begitu meminati permainan tradisional dan telah menyi¬sihkannya. Walau bagaimanapun setiap karangan harus mempunyai tujuan yang pasti. Di sini anda dimaklumkan tentang kedudukan permainan tradi¬sional di negara kita pada masa sekarang. Maklumat-maklumat ini mempunyai dua tujuan.. Contoh : Permainan tradisional di negara kita semakin dilupakan. Dia melihat. KEHENDAK Bahagian awal tajuk tersebut ialah ISU.. Malah ada sesetengah penduduk negara ini. Komponen kedua dalam sesebuah tajuk ialah KEHENDAK. Hal ini biasanya dapat diperhatikan pada bahagian bawah tajuk tersebut. Bagi tujuan peperiksaan.

. Bahagian “soalan” ini bolehlah dianggap sebagai arahan tersebut... Oleh itu kesemua isi karangan ini harus merupakan langkah atau tindakan yang boleh dilakukan bagi memajukan. Ceramah Sebenarnya setiap bentuk karangan ini mempunyai ciri-ciri unik yang membezakannya daripada bentuk yang lain. Soalan Inilah bahagian paling penting pada sesebuah tajuk.. Sekiranya tajuk meminta anda “huraikan KESAN yang timbul akibat penebangan hutan secara berleluasa” maka anda perlu menju¬ruskan karangan anda kepada kesan sahaja. c.......... huraikan BAGAIMANA . jelaskan MASALAH .. Terdapat dua perkara penting yang harus diberi perhatian pada kehendak iaitu: i. b.. Wawancara f.. Sebagai contoh karangan berbentuk rencana sudah tentu tidak sama dengan karangan berbentuk surat kiriman walaupun kedua-duanya berlegar di sekitar isu yang sama.. “Soalan” menentukan apakah jenis isi yang perlu anda kemukakan pada karangan anda. mempro¬mosikan.... pada pendapat anda apakah PERANAN .... II... Sebaliknya... jika calon memberikan isi kerajaan harus mengetatkan undang-undang maka isi tersebut dianggap salah dan terpesong kerana tidak menepati kehendak soalan.. Laporan b.. Tidak ada tajuk yang akan dikemukakan (bagi tujuan peperiksaan) tanpa soalan.. j.. Dengan kata lain kesemua isi karangan anda harus tunduk kepada arahan pada “soalan”. berikan LANGKAH .. menghidupkan atau memperkenalkan semula permainan-permainan tradisional kepada masyarakat kita. tuliskan KESAN . Bentuk karangan yang perlu ditulis ii. “Kehendak” merupakan bahagian di mana kita diberikan ARAHAN tentang perkara yang harus dikarang.. i. Antara isi yang sesuai dalam konteks ini ialah mengakibatkan bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir. Sebarang isi yang tidak menepati “soalan” akan dianggap sebagai isi terpesong dan mencacatkan markah.. Syarahan k.. jelaskan AKIBAT .demikian calon tidak mungkin mula mengarang atau menghasilkan sesebuah karangan hanya dengan menggunakan isu sematamata. 38 .. Ulasan i.... Perkara ini jelas merupakan kesan untuk pembalakan yang berleluasa dan menepati kehendak soalan... d. Antara contoh “soalan” pada sesebuah tajuk karangan ialah. Surat kiriman d.. Jelaskan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi menghidupkan semula permainan tradisional di negara ini. k. Sementara itu soalannya pula “usaha-usaha” yang boleh dilakukan bagi mem¬pertahankan atau menghidupkan semula permainan tradisional di negara kita.. Perbahasan c.. Huraian g. Bentuk Ini merujuk kepada bentuk-bentuk karangan yang terdapat dalam sukatan pelajaran Bahasa Melayu SPM... Hal ini disebabkan semua tajuk karangan bagi peperiksaan merupakan satu tugasan.... berikan pendapat anda tentang BAGAIMANA . a. Kini bolehkah anda memutuskan apakah bentuk dan soalannya? Karangan ini harus ditulis dalam bentuk huraian biasa. Pada setiap tugasan tersebut calon tentu diberikan arahan tentang apa yang perlu ditulis... terangkan FAKTOR-FAKTOR .. “Soalan” pada tajuk boleh difahami dengan meneliti kata-kata kunci yang diberikan pada bahagian KEHENDAK. Perbincangan h. huraikan KEPENTINGAN .. Rencana e.. Gambaran j. Seterusnya kita perhatikan semula bahagian KEHENDAK pada tajuk kita.... Antara bentuk tersebut ialah: a... h... Soalan yang perlu dijawab Kita perhatikan setiap satu perkara ini dengan terperinci: I.. e.

BENTUK ------------------------------------------B. TAFSIRAN ISU : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Huraikan pendapat anda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang individu yang ingin membeli kenderaan peribadi. Beliau seterusnya ingin mengetahui apakah kesan kehadiran golongan ini kepada negara anda. Pada pendapat anda bagaimanakah kerajaan boleh menangani masalah ini? TAFSIRAN ISU : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Perbuatan liar ini bukan sahaja mengancam keselamatan mereka yang terlibat tetapi juga pengguna jalan raya lain yang tidak berdosa. SOALAN ----------------------------------------------------------------------------------- KEHENDAK : 39 . BENTUK -----------------------------------------B.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 1 Lihat carta di bawah dengan teliti. Latihan 1: Perlumbaan motosikal haram semakin menjadi-jadi di negara kita. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. SOALAN ----------------------------------------------------------------------------------- KEHENDAK : tihan La 2 Latihan 2: Seorang sahabat anda yang berada di luar negeri menda¬pat tahu bahawa negara anda dibanjiri warganegara asing. Balas surat sahabat anda itu selengkapnya. Seterusnya mari kita perhatikan beberapa tajuk karangan dan mengukuhkan kebolehan kita mentafsirkannya.

karangan yang terlalu pendek dan sebagainya pasti akan mencacatkan markah sesebuah karangan tetapi tidak semestinya menyebabkan calon tersebut gagal. Walau bagaima¬napun adalah amat sukar untuk menyelamatkan seseorang calon yang menghantar karangan terpesong daripada kegagalan. 40 . TAFSIRAN ISU : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A. Kesilapan mentafsirkan tajuk akan menyebabkan karangan tersebut dikategorikan ke dalam “karangan terpesong”. pendahuluan yang tidak berkesan. isi yang kurang kukuh. SOALAN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KEHENDAK : KESIMPULAN Melalui pelajaran ini anda seharusnya sudah memahami satu perkara paling asas dalam penulisan karangan yakni mentafsirkan tajuk. Walau betapa indah sekalipun bahasa dan gaya yang diterap¬kan ke dalam sesebuah karangan tetapi semua itu tidak membawa sebarang makna sekiranya calon gagal mentafsirkan tajuk terlebih dahulu.tihan La 3 LATIHAN 3: Gejala remaja lari dari rumah nampaknya sudah menjadi satu penyakit sosial yang semakin menular di negara kita. BENTUK B. Semua kesilapan seperti bahasa yang lemah. Oleh yang demikian kuasai kuliah ini dengan sepenuhnya sebelum melangkah ke kuliah-kuliah yang lain. Tuliskan sebuah rencana tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku dan berikan saranan bagaimana gejala ini boleh dibendung.

Risiko kemalangan tinggi KEHENDAK A.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM LATIHAN 1 ISU * Perlumbaan motosikal haram . 41 .Bertentangan dengan undang-undang * Berbahaya .Langkah/usaha/cara/tindakan yang boleh diambil oleh pihak-pihak yang terlibat ( ibu bapa/kerajaan/sekolah ) bagi mengurangkan / mengatasi masalah remaja lari dari rumah.Pada waktu malam . BENTUK .Huraian biasa B.Membawa diri entah ke mana KEHENDAK A. BENTUK .Sesetengahnya masuk secara sah . SOALAN .Motosikal diubahsuai .Surat kiriman tak rasmi . SOALAN Langkah/tindakan/usaha/cara bagi mengatasi perbuataan ini Jawapan LATIHAN 2 ISU * Kemasukan warganegara asing ke Malaysia .Ramai juga yang memasuki Malaysia secara haram .Rencana . KEHENDAK A.Perlu menepati semua ciri/formatsurat kiriman tak rasmi B.Biasanya oleh anak-anak muda .Perlu menepati semua ciri/format rencana B.Menggunakan jalan biasa .Dari negara-negara jiran .Tujuan: mencari pekerjaan atau melarikan diri daripada penderitaan di negara asal.Meninggalkan rumah tanpa pengetahuan ibu bapa . Faktor/sebab remaja lari dari rumah ii.Tidak mempunyai sebarang ciri keselamatan . SOALAN Terdapat dua soalan di sini iaitu: i.Kesan/akibat/implikasi kehadiran warganegara asing terhadap kehidupan rakyat dan negara kita LATIHAN 3 ISU * Gejala remaja lari dari rumah . BENTUK .

.PILIH TAJUK YANG SESUAI . Buat catatan ringkas untuk setiap isi . gaya bahasa yang indah.Tahukah anda bahawa terdapat kaedah yang berbeza untuk mengembangkan isi yang berbeza. anda tentu faham betapa beratnya tanggungjawab anda.MENGHASILKAN SEBUAH KARANGAN DENGAN BAHASA YANG INDAH Hal ini bermaksud karangan anda harus memperlihatkan penggunaan bahasa yang gramatis.Apa yang lebih penting ialah semua isi perlu dikembangkan dengan kaedah dan teknik yang sesuai.Pastikan isi-isi anda tidak bersifat remeh. B.Pastikan juga isi-isi ditempatkan menurut urutan logik. Pe laj ara n5 PENGENALAN Dari saat anda membuka kertas soalan karangan Bahasa Melayu SPM.Isi-isi perlu disusun mengikut urutan kepentingannya.KENAL PASTI ISI . 4. . Sekiranya anda memahami kesemua empat matlamat di atas. -Adakah anda mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang bidang/isu tersebut. 3. . isi yang tepat tetapi terlalu remeh akan mengurangkan mutu karangan. badan dan penutup.Sediakan rangka. MENGHASILKAN SEBUAH KARANGAN YANG TEPAT Hal ini bermaksud karangan anda menepati format dan mengupas kehendak soalan. Anda seharusnya memulakan proses mengarang dengan prosedur yang betul: PROSEDUR MENULIS KARANGAN Berikut merupakan prosedur terancang untuk mendekati soalan karangan. anda mempunyai masa 90 minit untuk melaksanakan satu tugasan yang berat iaitu: C. 1.KEMBANGKAN ISI . MENGHASILKAN SEBUAH KARANGAN YANG LENGKAP Hal ini bermaksud karangan anda mempunyai pendahuluan. D.Pastikan juga isi-isi anda logik/boleh diterima akal. 2. bernas dan menyakinkan.Pastikan isi-isi menepati kehendak soalan . pilihan kata yang luas. Oleh yang demiki¬an anda harus merancang penulisan anda dengan teliti. menggunakan tandatanda baca yang tepat dan tidak terdapat sebarang kesilapan ejaan.TENTUKAN KEDUDUKAN ISI . (Hal ini akan diperincikan dalam pelajaran-pelajaran akan datang) 42 . .Kekuatan karangan bukan bergantung kepada bilangan isi atau ketepatan isi semata-mata.Fahami kehendak soalan.Karangan MEMILIH TAJUK & TEKNIK MENGENAL PASTI ISI PROSEDUR MENGARANG A. MENGHASILKAN SEBUAH KARANGAN YANG MATANG DAN MENYAKINKAN Hal ini pula bermaksud karangan anda mempunyai bilangan isi yang mencukupi dan setiap isi telah dikembangkan dengan jitu.

Seterus¬nya anda juga boleh memberikan faktorfaktor lain (selain daripada kesilapan ibu bapa) yang menjadi punca keruntuhan akhlak dalam kalangan anak-anak. MENGARANG .Mula mengarang. Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk. Apakah ciri-ciri sistem persekolahan satu sesi? Apakah perbezaan sistem perseko- 43 . Perhatikan tajuk tersebut dengan teliti. Berikan pandangan anda dalam hal ini.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu 5. Anda perlu yakin dengan pengetahuan anda tentang isu tersebut. Oleh itu renungkan tajuk pilihan anda dengan teliti dan pastikan anda benar-benar yakin dengan kehendaknya. Ada masanya sesuatu tajuk dan kehendak tajuk itu amat jelas. Jelaskan. Sebaliknya pemilihan tajuk yang tidak sesuai pula akan menyebabkan anda terkandas di tengah jalan dan menghadapi pelbagai tekanan untuk menyudahkannya. Adakah anda benar-benar faham akan KEHENDAK SOALAN tajuk tersebut? Salah satu tujuan ujian karangan adalah untuk melihat sejauh mana anda boleh mengarang berdasarkan kehendak yang ditetapkan oleh sesuatu tajuk. SEMAK KARANGAN SEBELUM DIHANTAR . ) ( . Masalahnya kini ialah sejauh manakah anda faham maksud atau konsep sistem persekolahan satu sesi yang dicadangkan itu. MENGENAL PASTI ISI dan MENYUSUN ISI LANGKAH 1 PEMILIHAN TAJUK Ini merupakan tugas pertama anda apabila membuka kertas soalan. anda mungkin akan mengutarakan isi-isi yang dangkal dan dianggap remeh oleh pemeriksa. . Malah ada masanya karangan anda akan terpesong dan tidak menepati kehendak soalan. Sekiranya tidak. Sebagai contoh perhatikan tajuk-tajuk di bawah: Contoh : Gejala melepak dikatakan salah satu penyakit sosial yang boleh meruntuhkan masa depan generasi muda kita. Contoh : Kealpaan ibu bapa merupakan faktor utama keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita. Sebenarnya tajuk ini menghendaki anda menjelaskan kesilapan/kepincangan/kekurangan ibu bapa yang menjadikan anak-anak berkelakuan negatif. Sebagai contoh perhati¬kan tajuk ini: Contoh : Banyak pihak yang tidak bersetuju dengan cadangan untuk menukarkan sistem persekolahan kita menjadi sistem persekolahan satu sesi. ) ( ! ) ( . tanpa sekatan dan tenang serta menghasilkan sebuah karangan yang bermutu. Apakah yang anda faham tentang tajuk ini? Perlukah anda memberikan punca-punca keruntuhan akhlak dalam kalan¬gan remaja kita? Bagaimana anda akan kaitkan “ibu bapa” dalam karangan anda? Perkara-perkara inilah yang harus anda putuskan terlebih dahulu sebelum memulakan karangan anda. . Anda dikehendaki member¬ikan FAKTOR/PUNCA/SEBAB/MENGAPA masyarakat tidak berse¬tuju dengan sistem persekolahan satu sesi. ) ( : ) ( ” ) ( ’ ) ( ? ) dan huruf besar dan huruf kecil dll) . 6. Tahukah anda apa kehendak soalannya? Adakah tajuk itu menghendaki anda memberikan sebab-sebab anak-anak muda melepak? Atau adakah anda perlu menjelaskan cara-cara masalah terse¬but boleh diatasi? Sebenarnya kehendak tajuk di atas ialah penerangan tentang apakah kesan gejala melepak dalam kalangan anak muda kita. . Pada pendapat anda apakah faktor-faktor yang menyebabkan sistem persekolahan satu sesi tidak digemari ramai? Kehendak tajuk ini amat jelas. Apabila memilih tajuk anda perlu mengambil kira perkara-perkara berikut: a. Walau betapa indah sekalipun perjalanan bahasa dalam karangan anda tetapi semua itu tidak akan membawa sebarang makna sekiranya pembicaraan anda tidak memenuhi kehendak soalan.Betulkan kesalahan tanda baca ( . SPM Seterusnya mari kita perhatikan TIGA prosedur terpenting sebelum mengarang iaitu MEMILIH TAJUK .Betulkan struktur ayat.Betulkan semua kesalahan ejaan. Pemilihan tajuk yang tepat dan sesuai akan memboleh¬kan anda mengarang dengan lancar.Bina ayat-ayat lengkap untuk menukarkan rangka anda menjadi perenggan lengkap.Pastikan anda telah menuliskan nombor soalan. Walau bagaimanapun ini tidaklah bermakna tajuk tersebut sesuai untuk anda.

angka dll). ii. LANGKAH 2 KENAL PASTI ISI Seterusnya anda harus mengenal pasti isi-isi yang sesuai untuk tajuk yang telah anda pilih. suku kata. vi.terutamanya bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris . Senarai isi yang telah dikenal pasti untuk tajuk ini ialah: i. Kedudukan isi-isi ini harus ditentukan berda¬sarkan urutan kepentingan dan kelogikannya. Membina institusi sukan.lahan satu sesi dengan sistem yang wujud kini? Sekiranya anda tidak mempunyai penge¬tahuan tentang semua aspek tersebut. iv Membolehkan anak-anak berdikari dalam soal pelaja¬ran/menyelesaikan masalah pendidikan. Menyediakan lebih banyak infrastruktur sukan. Perhatikan bahawa kesemua isi tersebut menepati kehendak soalan. anda seharusnya tidak mendekati tajuk ini. vi. Antara isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah: i. ii. Kekuatan sesebuah karangan bukannya bergantung kepada kesaratan isinya tetapi juga kepada kedudukan setiap isi terse¬but. iv. Anda sudah sedia maklum bahawa setiap isi akan menduduki perenggan yang berbeza. v. Mencungkil bakat anak-anak sejak kecil lagi. Cadangkan cara-cara masalah ini boleh dibaiki. v. Menyediakan lebih banyak infrastruktur sukan. Membolehkan anak-anak memahami maksud persahaba¬tan/menjalin hubungan dengan anak-anak lain. Mengadakan lebih banyak pertandingan persahabatan. Membawa masuk jurulatih asing. karangan merupakan satu gubahan. Antara isi yang boleh anda senaraikan ialah: i. iii. vii. iii. Membawa masuk jurulatih asing. Memberikan ganjaran yang lebih lumayan kepada ahli-ahli sukan. Adakah anda faham kehendak tajuk ini? Tajuk ini menghendaki anda mencadangkan langkah / cara / usaha / tindakan yang boleh diambil untuk memajukan mutu sukan negara. Mencungkil bakat anak-anak sejak kecil lagi. 44 . Membina institusi sukan. Sebagai contoh per¬hatikan tajuk ini sekali lagi: Contoh : Mutu sukan negara kita semakin merosot sejak kebelakangan ini. Jelaskan kepentingan pengalaman tadika bagi anak-anak. Cadangkan cara-cara masalah ini boleh dibaiki. logik dan tidak bersifat remeh. iv. ii.boleh mengikuti pelajaran dengan mudah . Mengurangkan pergantungan terhadap ibu bapa. Senaraikan semua isi yang terbit dalam fikiran anda pada sehelai kertas kasar. Sekadar contoh perhatikan satu lagi tajuk: Contoh 2: Pengalaman di tadika amat penting dalam memastikan anak-anak menikmati alam persekolahan selepas memasuki sekolah rendah. Memberikan ilmu asas kepada anak-anak (misalnya mengenal abjad. Boleh bertutur dalam pelbagai bahasa . LANGKAH 3 TENTUKAN KEDUDUKAN ISI Sebagaimana yang telah diterangkan dalam pelajaran sebelum ini. Memberikan ganjaran yang lebih lumayan kepada ahli-ahli sukan. iii. Oleh itu pastikan anda tidak memberikan punca mutu sukan negara kita semakin merosot atau kesan-kesan kemerosotan mutu sukan terhadap negara kita. Keindahan karangan antara lain bergantung kepada cara anda mengolah kedudukan isi secara logik. Mengadakan lebih banyak pertandingan persahabatan. Adakah anda faham kehendak tajuk ini? Tajuk ini menghendaki anda memberikan kebaikan/kesan postif tadika bagi anak-anak. Walau bagaimanapun harus terdapat suatu justifikasi untuk menempatkan isi-isi berkenaan di perenggan-perenggan tersebut. Sebagai contoh perhatikan tajuk ini: Contoh 1: Mutu sukan negara kita semakin merosot sejak kebelakangan ini.

Akhir sekali apabila ahli-ahli sukan ini telah mula mewakili negara. SPM Sekiranya anda merenungkan dengan mendalam anda tentu berse¬tuju bahawa peningkatan mutu sukan seharusnya bermula dengan mencungkil bakat anak-anak sejak di bangku sekolah. Mereka perlu membahagikan masa di antara aktiviti bersukan dan tanggungjawab mereka sebagai pencari rezeki keluarga. (ISI 4) | Mengadakan lebih banyak pertandingan persahabatan (ISI 5) | Memberikan ganjaran yang lebih lumayan kepada ahli-ahli sukan (ISI 6) Penutup 45 . Sebaliknya isi-isi tersebut akan terbit secara rawak berdasarkan pengalaman. Oleh itu kerajaan perlu menyediakan cukup kemudahan/prasarana/infrastruktur sukan di seluruh negara. Hal ini disebabkan ada antara mereka yang bukan merupakan golongan profesional. Institusi-institusi ini bukan sahaja harus menyediakan segala peralatan sukan tetapi juga perlu mempunyai jurulatih-jurulatih pakar dari luar negara. Melalui pertandingan-pertandingan ini ahli-ahli sukan kita bukan sahaja boleh mengasah ketajaman mereka tetapi juga dapat mengenal pasti kelemahan peribadi mereka. Dengan mengambil kira urutan di atas. Walaupun isi-isi tersebut adalah tepat tetapi minda anda tidak mungkin menerbitkan isi-isi berdasarkan susunan tertentu. Oleh itu kerajaan perlu menyediakan ganjaran yang lebih lumayan kepada golongan ini. seharusnya isi-isi untuk karangan ini ditempatkan seperti berikut: **Satu Isi – Satu Perenggan Pendahuluan Mencungkil bakat anak-anak sejak kecil lagi (ISI 1) | Membina institusi sukan (ISI 2) | Membawa masuk jurulatih asing (ISI 3) |Menyediakan lebih banyak infrastruktur sukan. Oleh itu. Selepas anak-anak ini keluar dari akademik sukan mereka perlu terus menjalani latihan. Jurulatih-jurulatih profesional ini akan banyak membantu untuk mengasah bakat anak-anak ini dan seterusnya menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran di arena sukan antarabangsa. pendidikan. selepas menyenaraikan isi-isi tersebut anda harus merenungkan kesemua isi tersebut dan memikirkan bagaimana hendak menempatkanya. pembacaan dan ilmu anda. Seterusnya satu lagi cara untuk menajamkan keupayaan bersukan atlet-atlet kita adalah dengan menghantar mereka mengikuti per¬tandingan-pertandingan persahabatan sama ada di dalam atau di luar negeri. Ini disebab¬kan segala usaha untuk melentur dan meningkatkan prestasi sukan seseo¬rang individu harus dimulakan sejak dia masih kecil lagi. Selepas itu dia harus ditempatkan di institusi sukan yang khas agar bakat¬nya boleh terus dikembangkan.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Kesemua isi tersebut merupakan fakta-fakta yang terbit dalam fikiran anda. kerajaan harus membantu meringankan beban kewangan mereka.

Pada pendapat anda mengapakah ibu bapa ini berbuat demikian? tihan La 2 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Kebanyakan pelajar hari ini jelas tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolahsekolah kita. Pada pendapat anda mengapakah hal ini terjadi? 46 .tihan La 1 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Semakin ramai ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka menuntut di luar negara walaupun anakanak mereka layak untuk memasuki institusi pengajian tinggi tempatan.

47 .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 3 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Kemiskinan dalam kalangan petani di negara kita telah banyak diperkatakan. apakah usaha-usaha yang harus dilakukan oleh kerajaan bagi membaiki keadaan ini? tihan La 4 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Kemasukan warganegara asing secara haram ke negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun. Pada pendapat anda. Berikan cadangan anda untuk menangani masalah ini.

tihan La 5 ISI 1 ISI 2 ISI 3 ISI 4 ISI 5 Penglibatan para pelajar dalam aktiviti jenayah dan kongsi gelap dikatakan semakin meningkat di negara kita. Find out the latest scholarships on Afterschool. Apakah yang akan terjadi sekiranya gejala ini tidak ditangani dengan segera? ? Scholarships updated regularly.my 48 .

Isi 2 Pelajar menganggap aktiviti kokurikulum membazirkan masa mereka yang berharga Isi 3 Kebanyakan aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah membosankan Isi 4 Pelajar berasa penat Isi 5 Sesetengah pelajar menghadapi masalah kewangan LATIHAN 3 Isi 1 Berikan bantuan kewangan/subsidi untuk dijadikan modal Isi 2 Kenalkan kaedah pertanian moden Isi 3 Tubuhkan agensi bagi membeli hasil tanaman mereka (agar tidak perlu menjual kepada orang tengah) Isi 4 Sediakan tapak bagi mereka menjual hasil tanaman secara terus kepada pembeli – seperti pasar tani Isi 5 Carikan pasaran untuk hasil tanaman mereka di luar negara 49 .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM LATIHAN 1 Jawapan Isi 1 Ibu bapa anggap mutu pendidikan di institusi tempatan kurang memuaskan Isi 2 Ibu bapa mahukan anak-anak mereka memperoleh pengalaman hidup yang lebih luas Isi 3 Kos sesetengah kurusus di institisi pengajian tinggi swasta tempatan lebih mahal berbanding dengan luar negara Isi 4 Mereka mempunyai saudara mara yang bermastautin di luar negara Isi 5 Ibu bapa mahu anak-anak mereka bekerja dan menetap terus di luar negara LATIHAN 2 Isi 1 Pelajar menganggap aktiviti kokurikulum tidak penting untuk masa depan mereka.

masa hadapan pelajar tersebut akan menjadi gelap Isi 2 Negara akan kekurangan tenaga kerja/ barisan pelapis bagi menerajui negara Isi 3 Keamanan negara akan terjejas Isi 4 Pelabur asing akan menjauhkan diri – ekonomi negara akan merosot Isi 5 Imej negara akan terjejas. Find out on Afterschool.LATIHAN 4 Isi 1 Ketatkan kawalan di sempadan/perairan negara Isi 2 Adakan kerjasama dengan pihak berkuasa negara-negara jiran untuk mengawal perairan/sempadan mereka Isi 3 Kenakan hukuman yang lebih berat terhadap mereka yang memasuki negara ini secara haram Isi 4 Kenakan hukuman yang lebih berat terhadap majikan tempatan yang mengupah warga asing Isi 5 Jalankan operasi dari semasa ke semasa LATIHAN 5 Isi 1 Tercicir dalam pelajaran .my 50 . ? How to get scholarships?.

. anda harus memberikan perhatian yang istimewa dalam menghasilkan perenggan pendahuluan..... 2........... ISU ... tanggapan pemeriksa terhadap karangan calon banyak dipengaruhi oleh perenggan pendahuluan................. Sebagai contoh.. Soalan yang dikemukakan boleh jadi punca....... kesan atau langkah 51 ..... ISU . pertanian........ Ketiga-tiga komponen tersebut harus disusun seperti berikut: SKOP ...... TEKNIK MEMBINA PENDAHULUAN Dalam pelajaran ini anda akan dipandu untuk membina perenggan pendahuluan yang menarik dan berkesan. permainan tradisional. Contoh skop ialah sukan... 4....... JENIS 1 (Untuk Isu Biasa) Sebuah perenggan pendahuluan harus mempunyai tiga komponen penting di dalamnya iaitu SKOP. Terdapat DUA jenis pendahuluan yang perlu anda ketahui untuk menghadapi karangan SPM dengan yakin.... perpaduan dll. 3...... maka isunya boleh jadi “kemiskinan para petani”.... ISU dan KEHENDAK. sekiranya skop tersebut ialah sukan............. KEHENDAK Seterusnya perhatikan maksud ketiga-tiga komponen tersebut: SKOP ..... Pendek kata..... sekiranya skop ialah pertanian...Merujuk kepada kehendak soalan........Revisi Komprehensif Bahasa Melayu PENDAHULUAN KARANGAN PENGENALAN 1.. KEHENDAK ....... SPM ara n6 Pe laj Pendahuluan merupakan komponen terpenting dalam sesebuah karangan........Merujuk kepada hal yang disentuh tentang bidang tersebut... Hal ini disebabkan perenggan inilah yang akan mula-mula diperhatikan oleh seseorang pembaca karangan atau pemeriksa......... Begitu juga.. maka isu yang diperkatakan mungkin “kemerosotan mutu sukan negara”.Merujuk kepada bidang yang terkandung di dalam tajuk yang diberikan..... Oleh itu.

batu seremban dan sepak raga. Antara contoh permainan tradisional yang masih wujud dalam kalangan masyarakat kita sehingga ke hari ini ialah wau. Gejala ini dapat diperhatikan dengan ketara terutama sekali dalam kalangan generasi muda dan masyarakat kota. Sudah tentu keadaan ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja. 52 . Pada pendapat anda apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi membaiki keadan tersebut? Analisis Tajuk: SKOP ISU KEHENDAK Permainan Tradisional Semakin disisihkan Usaha/lLangkah Oleh itu susunan idea untuk pendahuluan anda seharusnya berbentuk seperti berikut: Skop Isu Kehendak Permainan Tradisional Semakin disisihkan Langkah Seterusnya berikan idea-idea untuk mengembangkan rangka tersebut. Malangnya permainan-permainan ini jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini. Rata-rata anggota masyarakat hari ini menganggap permainan-permainan ini hanya merupakan satu koleksi usang dan ketinggalan zaman.Perhatikan tajuk ini: Permainan tradisional di negara kita jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini. Perhatikan contoh pendahuluan lengkap yang terhasil… PERENGGAN PENDAHULUAN YANG LENGKAP Permainan tradisional merupakan sebahagian daripada koleksi permainan lama yang diwarisi daripada nenek-moyang kita. gasing. Sesungguhnya permainan-permaian ini merupakan sebahagian daripada warisan budaya bangsa yang tidak terkira nilainya. congkah. Perhatikan contoh di bawah: Skop Permainan Tradisional Koleksi permainan lama Warisan budaya bangsa Contoh – wau /gasing /congkak Isu Semakin Disisihkan Semakin disisihkan Oleh generasi muda/masyarakat kota Anggap ketinggalan zaman Kehendak Langkah Tidak harus dibiarkan Harus ambil langkah segera Seterusnya anda hanya perlu membina ayat-ayat lengkap berdasarkan huraian di atas bagi menghasilkan sebuah perenggan pendahuluan yang menarik. Masanya sudah tiba untuk kerajaan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi menghidupkan semula permainan-permainan tersebut.

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu

Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk: Tinjauan yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar hari ini tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Jelaskan mengapa hal ini terjadi. Analisis Tajuk : SKOP ISU KEHENDAK : : : Kokurikulum Pelajar kurang berminat Punca

SPM

Komposisi pendahuluan anda haruslah berbentuk seperti berikut:

SKOP ISU KEHENDAK

Kokurikulum Pelajar kurang berminat Punca

Seterusnya anda perlu mengembangkan idea di atas seperti berikut:

SKOP

Kokurikulum - sebahagian daripada sistem pendidikan - bagi mengimbangi bidang akademik - bagi melahirkan generasi seimbang Pelajar kurang berminat - pelajar memandang ringan - tidak memberi kerjasama - memberi pelbagai alasan Punca - tidak harus dibiarkan - harus kenal pasti punca pelajar berbuat demikian

ISU

KEHENDAK

Sekiranya anda mengarang dengan menggunakan rangka di atas, anda seharusnya memperoleh sebuah perenggan seperti berikut: Aktiviti kokurikulum merupakan sebahagian daripada sistem pendidikan di negara kita. Aktiviti-aktiviti ini diperkenalkan sebagai usaha untuk mengimbangi penekanan terhadap bidang akademik yang sememangnya menjadi fokus utama di sekolahsekolah hari ini. Kerajaan juga berharap aktiviti-aktiviti ini akan melahirkan satu generasi muda yang seimbang dari segi jasmani, rohani, emosi dan intelek. Namun begitu, sayang sekali, sebahagian besar pelajar jelas tidak meminati dan memandang remeh akan bidang tersebut. Mereka juga memberikan pelbagai alasan untuk melepaskan diri daripada menyertai sebarang aktiviti kokurikulum. Sudaha tentu hal tersebut tidak harus dibiarkan begitu sahaja. Masanya sudah tiba untuk pihak kerajaan dan sekolah mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan para pelajar berbuat demikian agar keadaan tersebut boleh dibetulkan.

53

JENIS 2 (Untuk Isu Kenegaraan) Sebenarnya tidak ada sebarang perbezaan besar di antara jenis ini dengan kaedah yang telah anda pelajari di atas. Kita masih lagi akan menggunakan komposisi seperti berikut:

SKOP ................................................................... ISU .................................................................... KEHENDAK

Perbezaannnya ialah, sekiranya tajuk tersebut membawakan sesuatu isu yang mempunyai kepentingan terhadap negara ( isu-isu seperti ini dikenali sebagai isu kenegaraan ), maka skop secara automatik akan menjadi MALAYSIA.

Perpaduan Sektor Pertanian Sektor Perindustrian

Kemiskinan

Kemasukan Warga Asing

Penganguran Pendidikan Perumahan

Contoh Isu Kenegaraan

Isu-isu di atas dikenali sebagai isu kenegaraan kerana meninggalkan kesan secara langsung terhadap keadaan sosial, ekonomi dan politik negara kita. Apabila anda berhadapan dengan tajuk-tajuk sedemikian, jangan berfikir panjang. Jadikan SKOP pendahuluan anda sebagai MALAYSIA. Perhatikan contoh pendahuluan untuk tajuk di bawah: Kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar petani di negara kita masih hidup di bawah paras kemiskinan. Berikan cadangan anda untuk membaiki keadaan tersebut. Analisis Tajuk SKOP ISU KEHENDAK : : : Malaysia Kemiskinan petani Langkah

Perhatikan rangka lengkap untuk pendahuluan ini: SKOP ISU Malaysia - pesat membangun - taraf hidup rakyat semakin meningkat - menjadi model pembangunan untuk negara-negara lain Kemiskinan - namun masih ada Petani kemiskinan - jelas dalam kalangan petani - pembangunan negara tidak sampai kepada mereka Langkah - tidak harus dibiarkan - harus ambil langkah segera

Kehendak

54

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu
Sekiranya dikarang, anda akan memperoleh sebuah perenggan pendahuluan seperti berikut:

SPM

Malaysia merupakan sebuah negara yang pesat membangun. Taraf hidup rakyat kita juga semakin meningkat dari setahun ke setahun. Maka tidaklah menghairankan sekiranya negara kita sering dijadikan sebagai model pembangunan oleh sesetengah negara lain di rantau ini. Namun begitu, satu hakikat yang menyedihkan ialah negara kita sendiri nampaknya masih belum berjaya membebaskan diri daripada masalah kemiskinan. Hal ini dapat diperhatikan dengan ketara dalam kalangan sesetengah masyarakat tani yang menghuni kawasan terpencil negara ini. Nampaknya arus pembangunan yang melanda negara kita seolah-olah tidak sampai kepada golongan ini. Hal ini tidak wajar dibiarkan begitu sahaja. Oleh itu kerajaan perlulah menyusun langkah yang sewajarnya bagi membaiki nasib golongan ini.

?

Not sure what course to study?
Ask the Afterschool.my team

55

Jelaskan faktorfaktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Setiap tahun ratusan kanak-kanak yang tidak berdosa menjadi mangsa keganasan golongan dewasa yang tidak bertanggungjawab. Pada pendapat anda mengapakah kerajaan berbuat demikian? tihan La 3 SKOP ISU KEHENDAK Kajian yang dijalankan oleh kerajaan menunjukkan bahawa bilangan pelajar yang tercicir sebelum menamatkan tingkatan lima di negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun. tihan La 2 SKOP ISU KEHENDAK Sejak kebelakangan ini kerajaan kita amat menekankan sektor perindustrian. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. 56 . Seterusnya berikan cadangan bagi mengatasi masalah ini.tihan La 1 SKOP ISU KEHENDAK Salah satu masalah sosial yang masih berterusan di negara kita hari ini ialah penderaan kanak-kanak. Berikan pandangan anda untuk membendung masalah ini. tihan La 4 SKOP ISU KEHENDAK Sesetengah flora dan fauna di negara kita dikatakan berada dalam bahaya kepupusan.

Berikan pandangan anda untuk membendung masalah ini. Largest students Malaysian student community 57 .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 5 SKOP ISU KEHENDAK Salah satu masalah sosial yang masih berterusan di negara kita hari ini ialah penderaan kanak-kanak. A community message brought to you by : ? Join Afterschool.my Facebook Page. Setiap tahun ratusan kanak-kanak yang tidak berdosa menjadi mangsa keganasan golongan dewasa yang tidak bertanggungjawab.

perbuatan tidak berperikemanusiaan .cita-cita kerajaan – menjadikan Malaysia negara maju menjelang tahun 2020 Sektor Perindustrian .ratusan kanak-kanak menjadi mangsa setiap tahun Langkah .kini lebih berfokus kepada perindustrian Punca .penderaan kanak-kanak .namun bersama-sama pemodenan ini.memandang remeh akan pendidikan .kerajaan berbuat demikian kerana sedar terdapat pelbagai manfaat dengan menjadikan Malaysia negara perindustrian ISU KEHENDAK Latihan 3 SKOP Pendidikan ..juga menyediakan dirinya menghadapi cabaran masa depan .berikan contoh gejala sosial .sebenarnya terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan hal ini terjadi ISU Keciciran KEHENDAK Punca 58 .langkah tegas perlu segera diambil ISU KEHENDAK Latihan 2 SKOP Malaysia . kita juga berhadapan dengan pelbagai gejala sosial Penderaan Kanak .salah satu .itulah sebabnya kerajaan mengubah hala tuju .masyarakat kian maju .Kanak .meninggalkan bangku sekolah tanpa menamatkan persekolahan .malangnya ramai ibu bapa dan pelajar tidak sedar hal ini .Jawapan Latihan 1 SKOP Gejala Sosial .menuju pemodenan .aset terpenting bagi individu .pesat membangun .asalnya kita negara pertanian .menjadi penentu masa depannya .

59 .sukar ditemui di negara-negara lain .terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan hal ini .tidak harus dibiarkan .kerugian besar kepada negara dan generasi akan datang Faktor & Langkah .malangnya semakin berkurangan .sebahagian daripada khazanah negara SPM ISU Semakin Pupus .kaya dengan pelbagai f&f .bakal pemimpin .merupakan harapan masa depan negara .ada yang sudah hampir pupus .amat membimbangkan kerana masa depan negara tersandar di bahu mereka ISU KEHENDAK Langkah .harus ambil langkah segera bagi menghalang kepupusannya KEHENDAK Latihan 5 SKOP Remaja .semua pihak terutamanya ibu bapa harus memainkan peranan yang lebih berkesan untuk membendung masalah ini.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Latihan 4 SKOP Malaysia .menjadi penentu hala tuju negara Gejala Sosial .tidak mementingkan masa depan .tidak harus dibiarkan .unik .malangnya mereka terlibat dalam pelbagai gejala sosial .

punca dan kesan perlu dikembangkan dengan kaedah yang berbeza. Karangan Pe laj ara n7 3.. Langkah Tanggungjawab Berikan cadangan Usaha Cara Bagaimana Istilah yang memerlukan isi jenis LANGKAH Peranan Kaedah Tindakan TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS LANGKAH Satu perenggan isi langkah harus mempunyai empat komponen iaitu: a. 4.TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS LANGKAH PENGENALAN 1. Cara d. Perhatikan istilah-istilah tersebut . Isi yang dikembangkan dengan sempurna bermakna isi yang memperlihatkan urutan idea yang logik beserta hujah-hujah yang kukuh lagi bernas. Oleh itu anda seharusnya sedia maklum tentang kesemua istilah dan frasa yang membawa maksud “langkah”. Isi merupakan inti sesebuah karangan.. Oleh itu anda harus mengembangkan isi dengan teliti. Isi b. Sebenarnya terdapat pelbagai istilah yang boleh digunakan dalam tajuk karangan untuk menguji anda. ISI JENIS LANGKAH Isi jenis langkah merujuk kepada isi-isi berbentuk tindakan atau usaha yang perlu dilakukan bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau mencapai sesuatu matlamat. 2. Namun begitu isi yang tepat sahaja tidak bemakna sekiranya tidak dikembangkan dengan sempurna.. 60 .. Dengan kata lain isi jenis langkah. Masalah Pastikan isi anda merupakan satu langkah atau tindakan Hal ini merujuk kepada situasi atau keadaan semasa yang menyebabkan tindakan di atas terpaksa dilakukan c.. Hasil - Di sini anda perlu memberikan cara-cara langkah yang yang anda berikan di atas boleh dilaksanakan Nyatakan kesan yang dijangka dengan melaksanakan langkah di atas. Sebenanrya teknik pengembangan isi banyak bergantung kepada jenis isi itu sendiri.

Jelaskan usaha yang boleh dilakukan oleh ibu bapa bagi membendung gejala ini. Susunannya adalah seperti berikut: Satu Perenggan Lengkap ISI (Langkah) MASALAH * CARA (Huraian) HASIL * Fokus utama rangka ini ialah CARA. Oleh itu anda perlu memberikan tumpuan lebih terhadap komponen ini dan bukannya terhadap komponen “masalah” dan “hasil”. Seterusnya perhatikan bagaimana kita boleh mengaplikasikan kaedah tersebut untuk isi ini: RANGKA LENGKAP UNTUK SEBUAH ISI ISI (Langkah) MASALAH IBU BAPA HARUS MEMBERIKAN DIDIKAN AGAMA ibu bapa abaikan pendidikan agama sibuk/anggap tidak penting anak-anak membesar tanpa nilai murni ibu bapa harus menekankan aspek kerohanian harus hantar ke kelas agama harus belikan buku-buku agama bawa ke tempat beribadat ajar pantang-larang agama membesar dengan nilai murni tahu membezakan baik buruk menghindari gejala negatif CARA HASIL 61 . Salah satu isi yang sesuai untuk karangan ini ialah “Ibu bapa harus memberikan didikan agama kepada anak-anak mereka”. Perhatikan tajuk di bawah: Keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja semakin menjadi-jadi di negara kita dewasa ini.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM Seterusnya keempat-empat komponen tersebut harus ditempatkan dengan urutan seperti berikut di dalam SATU PERENGGAN.

Satu hakikat yang amat menyedihkan ialah sebahagian besar ibu bapa moden hari ini mengabaikan didikan agama dalam proses membesarkan anak-anak.berikan tunjuk ajar cara menggunakan .enggan berubah.pendapatan bertambah . Perhatikan contoh di bawah: PERENGGAN ISI YANG LENGKAP Salah satu usaha yang harus dilakukan oleh ibu bapa bagi membendung masalah ini adalah dengan memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka sejak kecil lagi. Mereka juga harus meluangkan masa untuk membawa anak-anak ini ke tempat beribadat. Perkara yang lebih penting ialah ibu bapa harus mencari jalan untuk menerangkan segala falsafah dan pantang-larang agama kepada anak-anak mereka secara berterusan dan tidak formal.jadi hasil keluaran tetap rendah . Mereka juga akan berupaya untuk membezakan antara intan dengan kaca dan seterusnya menjauhi gejala-gejala sosial.pengeluaran meningkat . Oleh itu amatlah penting untuk ibu bapa mengubah sikap dan memberikan perhatian terhadap aspek kerohanian dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan membesar dengan menjunjung tinggi nilai-nilai murni dalam hidup mereka. Sebahagian petani di negara kita dikatakan masih hidup di bawah paras kemiskinan.jelaskan kelebihannya . Contoh Tambahan Perhatikan tajuk karangan di bawah dengan teliti. Kesudahannya anak-anak ini membesar tanpa sebarang nilai murni dan terjebak dalam pelbagai masalah sosial.dedahkan petani kepada teknologi baru . Hal ini disebabkan kebanyakan mereka terlalu sibuk dengan urusan harian atau beranggapan bahawa bidang agama tidak mempunyai sebarang kepentingan terhadap masa hadapan anak-anak mereka.Seterusnya anda hanya perlu membina ayat-ayat lengkap berdasarkan rangka di atas untuk menghasilkan sebuah perenggan yang lengkap. Sebagai usaha permulaan mereka harus menghantar anak-anak ke kelas agama sejak kecil lagi. sudah bersebati dengan kaedah amalan turun-temurun . Selain itu mereka juga harus membelikan buku-buku agama yang bersesuaian dengan tahap usia dan pemikiran anak-anak. Pada pendapat anda bagaimanakah kerajaan boleh membaiki keadaan ini? Salah satu isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah: “Kerajan harus menggalakkan petani menggunakan kaedah pertanian moden” Seterusnya perhatikan bagaimana kita kembangkan isi tersebut dengan kaedah di atas ISI (LANGKAH) MASALAH Kerajan harus menggalakkan petani menggunakan kaedah pertanian moden Kebanyakan petani masih menggunakan kaedah tradisional .dapat keluar daripada kemiskinan CARA HASIL 62 .berikan bantuan modal untuk memiliki peralatan moden .tidak terdedah kepada kaedah moden .

kukuh dan menarik. Selain itu mereka juga seharusnya diberikan penjelasan tentang kelebihan kaedah pertanian moden ini berbanding dengan kaedah amalan mereka. Oleh itu adalah penting untuk kerajaan mendedahkan golongan ini kepada pelbagai kaedah baru dalam dunia pertanian hari ini. Perhatikan contoh perenggan lengkap tersebut: SATU PERENGGAN ISI LENGKAP SPM Salah satu usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi mengurangkan masalah kemiskinan dalam kalangan petani adalah dengan menggalakkan mereka menggunakan kaedah pertanian moden. Segala usaha ini pasti akan meningkatkan produktiviti dan pendapatan para petani. Find out on Afterschool. Sample SPM questions and analysis. baja-baja kimia dan kawalan penyakit moden. Sebenarnya kebanyakan petani kita. terutamanya yang tinggal di kawasan pedalaman masih terus berpegang kepada kaedah pertanian tradisional. ? SPM Revision Guide 2011. Di samping itu kerajaan juga seharusnya memberikan bantuan modal kepada para petani yang tidak mampu memiliki peralatan pertanian moden yang sememangnya agak mahal itu. anda akan memperoleh satu perenggan isi yang lengkap. Kesudahannya hasil pengeluarkan mereka terus berada pada paras yang amat rendah. Hal ini disebabkan mereka kurang terdedah kepada pelbagai perkembangan baru dalam dunia pertanian hari ini. Hasilnya masalah kemiskinan yang membelenggu golongan ini pasti dapat dikurangkan. kerajaan juga seharusnya menghantar pegawai-pegawai pertanian bagi memberikan tunjuk ajar kepada para petani ini tentang kaedah moden yang boleh diterapkan dalam pertanian moden. Bukan itu sahaja.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Sekiranya rangka tersebut dikarang.my 63 . Hal ini termasuklah pengenalan benih baka. Lagipun sesetengah daripada petani ini sudah bersebati dengan kaedah pertanian lama yang telah diwarisi daripada nenek-moyang mereka dan enggan beralih kepada kaedah baru.

2................................................... 1................... 3...... Sesetengah pelajar kita yang menuntut di luar negara enggan kembali berkhidmat di negara kita setelah menamatkan pengajian mereka............ HASIL 1....... 64 .................. 2....... 3............ ...... 4............... Pada pendapat anda apakah usaha yang dapat dilakukan oleh kerajaan bagi menarik golongan ini agar kembali ke tanah air? ISI (LANGKAH) MASALAH ....................... 2.................................................. ............ ............ .................... ............... Kesemua tajuk ini menghendaki isi jenis langkah................................................ Anda diberikan satu isi untuk setiap tajuk tersebut............................................................. .................................................................. .......................................................tihan La 1 Baca tajuk-tajuk karangan di bawah dengan teliti........ ..................................................................................................................................................... CARA 1......................... Cuba kembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah yang telah anda pelajari........................... ..................................................................................

.............................. 3.... 3.............................. .......................................Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 2 Kemasukan warganegara asing secara haram ke negara kita masih lagi merupakan satu masalah yang tidak dapat diselesaikan.......... 4............................................................................... .... .....Kenakan hukuman berat terhadap majikan yang mengupah warga asing ISI (LANGKAH) MASALAH ............................ 2.. 2............................................................................................................................................ CARA 1.................................................................. ............................. 2.................................. 65 ................................... Isi 1 ............................ ................ ......... Berikan cadangan anda bagaimana kerajaan boleh mengatasi masalah ini................... ............ 1... HASIL 1....................................................... ............................................. ..................................................................................

.. 2................................... HASIL ? 1........................................... .............................................................................................................................................................. ...... 1................................................................................................................ .........................my National Service.... ................ .... 66 .................. 3..... Find out everything you need to know on Afterschool......Kerajaan harus membina lebih banyak institusi sukan .................tihan La 3 ISI (LANGKAH) MASALAH Mutu sukan negara kita masih lagi jauh ketinggalan jika dibandingkan dengan sesetengah negara lain di rantau ini...................................... 2.............. ......... .......................................................... 4............. ............................................................. 3.................. Bincangkan cara-cara mutu sukan negara kita boleh ditingkatkan........................ Isi 1 ............................ CARA 1.............................. .......................................... 2....................

............. ............. 2....... ................................................ ......... 67 ................... ..................... 2.............................................. ....................................... 2.. ................................................Rancang aktiviti yang lebih menarik ISI (LANGKAH) MASALAH .............................................................................................................................Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 4 Sebahagian besar pelajar hari ini jelas tidak meminati aktiviti-aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. HASIL 1...................... Bagaimanakah pihak sekolah boleh meningkatkan penyertaaan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum? Isi 1 .......................................... 3........................ 4............................................ 3............................ ............................................................. ........ 1................................... .................................................. CARA 1..................................................................................................

.................... ............ 2............................................................................. . 68 ..................................................................tihan La 5 ISI (LANGKAH) MASALAH Sektor pelancongan merupakan salah satu sumber pendapatan penting untuk negara kita................................................................................................... 4..................................................................................................... 2......................... .................. 2................. HASIL ? 1.... 3...................................................... Berikan cadangan anda untuk memajukan lagi sektor tersebut.............. ................. ...................... CARA 1.............. 1....... .................... 3.......................................... ... ............................................... Find out everything you need to know on Afterschool....Sediakan pakej pelancongan yang lebih menarik ................ Isi 1 .......my Pre-University Guide................................................................................... ................

tidak keberatan untuk pulang ke tanah air CARA HASIL LATIHAN 2 ISI (LANGKAH) MASALAH Kenakan hukuman berat terhadap majikan yang mengupah warga asing yang masuk secara haram .pastikan cukup peluang pekerjaan sebelum menghantar pelajar ke luar negara .tidak mahu pulang kerana takut akan menganggur .majikan gemar mengupah golongan ini .mengurangkan kos/meningkatkan keuntungan .berikan amaran tegas kepada majikan tempatan .mengurangkan dorongan warganegara asing untuk memasuki Malaysia CARA HASIL 69 .galakkan pelabur asing – agar peluang pekerjaan bertambah .sita pendapatan yang diperoleh dengan menggunakan pekerja asing .tarik balik lesen perniagaan .menjadi dorongan untuk warganegara asing masuk ke Malaysia .kenakan denda yang tinggi .bangunkan bidang-bidang baru .tidak akan mengupah pekerja asing .kenalkan hukuman penjara mandatori .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM LATIHAN 1 ISI (LANGKAH) MASALAH Jawapan Sediakan peluang kerja yang mencukupi .tidak ada sebab untuk tinggal di luar negara .kurangkan pengambilan tenaga asing .kuathir akan menghadapi masalah kewangan .

dapatkan jurulatih yang berkaliber . penerokaan dll .lebih berminat untuk melibatkan diri CARA HASIL 70 .pasti akan tertarik .kebanyakan aktiviti yang dijalankan di sekolah membosankan .kerajaan harus imbangkan bilangan sekolah biasa dengan institusi sukan .golongan ini dapat meneruskan cabaran sukan negara ke peringkat antarabangsa CARA HASIL LATIHAN 4 ISI (LANGKAH) MASALAH Rancang aktiviti yang lebih menarik .dapat melahirkan ahli sukan yang berkualiti . pengemba raan.aktiviti-aktiviti ini menepati cita rasa golongan remaja .dapat mengasah bakat golongan remaja .LATIHAN 3 ISI (LANGKAH) MASALAH Kerajaan harus membina lebih banyak institusi sukan .sekolah biasa lebih berfokus kepada bidang akademik dan mengabaikan bidang sukan .sediakan peralatan yang canggih .pihak sekolah mengulang aktiviti yang sama setiap tahun .tambahkan aktiviti berbentuk sukan.imbangkan fokus terhadap akademik dengan sukan .kurangkan aktiviti berorientasikan akademik .lagipun melibatkan pelajar yang sama .pelajar yang berbakat tidak berpeluang mengasah bakat mereka . permainan.jalankan aktiviti di luar kawasan sekolah .tempatkan pelajar-pelajar yang berbakat di institusi ini .sediakan sistem latihan yang berterusan .libatkan pelajar dari sekolah lain .kurang institusi khas bagi membentuk ahli sukan .kenalkan aktiviti yang lebih mencabar .

banyak cabaran daripada pakej yang disediakan oleh negara-negara jiran .berikan potongan harga istimewa untuk warga mas dan kanak-kanak .pelancong asing akan tertarik .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu LATIHAN 5 ISI (LANGKAH) MASALAH Sediakan pakej pelancongan yang lebih menarik SPM .my 71 .akan mengutamakan Malaysia berbanding negaranegara jiran kita . Find out more about Matriculation on Afterschool.pastikan pakej pelancongan kita mampu bersaing dengan pakej negara jiran .pelancong banyak pilihan selain daripada Malaysia .pendapatan negara akan meningkat CARA HASIL ? Matriculation .pastikan kemudahan pengangkutan dan penginapan bertaraf antarabangsa .pakej yang sedia ada kurang memuaskan .pastikan harganya kompetetif .The fastest route to IPTA.masukkan pelbagai aktiviti seperti permainan dan kebudayaan yang melibatkan pelancong .

Selepas itu. terdapat pelbagai istilah dan frasa lain yang mungkin digunakan dalam tajuk-tajuk ini. Namun begitu.TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS PUNCA PENGENALAN Karangan Sebab Mengapa Faktor Pe laj ara n8 1. Antaranya ialah : Alasan Apakah yang mendorong Istilah/Frasa yang menghendaki isi jenis PUNCA TEKNIK PENGEMBANGAN ISI Apabila berhadapan dengan tajuk-tajuk yangmenghendaki isi jenis punca. Karangan jenis punca merujuk kepada tajuk-tajuk karangan yang menghendaki anda memberikan punca atau sebab untuk ses uatu kejadian. 2. pastikan isi anda benar-benar merupakan punca atau sebab dan bukannya kesan. kembangkan isi tersebut dengan teknik seperti berikut: SATU PERENGGAN ISI ISI (PUNCA) *ALASAN UNTUK ISI KESAN UNTUK ALASAN **KESAN KESELURUHAN 72 .

ibu bapa sendiri kurang arif tentang soal agama .anak-anak membesar tanpa nilai murni .anggap didikan agama tidak penting untuk masa depan . 73 . Perhatikan contoh perenggan lengkap yang dikarang berdasarkan rangka tersebut: Salah satu faktor yang menyebabkan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita semakin menjadijadi sejak kebelakangan ini adalah kerana ibu bapa kurang menitikberatkan didikan agama.tiada sebarang pendirian/pegangan .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM * Fokus utama isi ini ialah ALASAN UNTUK ISI. anda pasti akan memperoleh satu perenggan isi yang mantap. Salah satu isi yang sesuai dan tepat untuk tajuk ini ialah “Ibu bapa kurang memberikan didikan agama kepada anakanak”.sibuk dengan pekerjaan .mudah terpengaruh dengan pelbagai gejala sosial .tidak tahu membezakan perkara baik dan buruk . ** Pada bahagian KESAN KESELURUHAN anda hanya perlu mengukuhkan pernyataan atau masalah yang dinyatakan pada tajuk Seterusnya perhatikan tajuk ini: Masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita hari ini sudah sampai ke tahap yang amat membimbangkan. Seterusnya perhatikan bagaimana kita mengembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah di atas: ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Ibu bapa kurang memberikan didikan agama kepada anak-anak . Mereka juga tidak akan mempunyai sebarang prinsip atau pegangan hidup yang kukuh serta tidak mampu membezakan antara intan dan kaca. Bincangkan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan membesar tanpa sebarang nilai murni. Selain itu kebanyakan ibu bapa juga terlalu ghairah memastikan kecemerlangan akademik anak-anak dan menganggap didikan agama tidak mempunyai sebarang kepentingan terhadap masa hadapan anak-anak. Kesudahannya. Akibatnya golongan ini mudah terjebak dalam pelbagai gejala sosial.keruntuhan akhlak menjadi-jadi KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Sekiranya anda membina ayat-ayat lengkap dengan menggunakan rangka di atas.Tambahan pula terdapat sesetengah ibu bapa sendiri yang kurang arif tentang suruhan serta pantang larang agama mereka dan tidak mampu mendidik anak-anak dalam hal tersebut. Oleh itu pastikan anda memberikan lebih banyak hujah untuk komponen ini berbanding dengan komponen-komponen lain.ghairah memastikan kejayaan akademik anak-anak . Sebahagian besar ibu bapa moden hari ini amat sibuk dengan urusan kerja dan mengabaikan aspek kerohanian dalam kehidupan mereka. Maka tidaklah menghairankan sekiranya masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja di negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun.

Malangnya sistem jalan raya yang ada di bandar-bandar kita tidak berkembang selaras dengan peningkatan bilangan kenderaan.taraf hidup semakin tinggi . terutamanya di bandar-bandar sudah sampai ke tahap yang boleh dikatakan tenat.tidak bergantung kepada pengangkutan awam . 74 . Oleh itu pergerakan kenderaan di bandar-bandar menjadi kurang lancar dan berakhir dengan kesesakan yang serius. Pada pendapat anda mengapakah hal ini terjadi? Salah satu isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah “Pertambahan bilangan kenderaan”.Contoh Tambahan Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk karangan: Masalah kesesakan lalu lintas di negara kita. Seterusnya perhatikan bagaimana kita mengembangkan isi tersebut.sistem jalan raya tidak berkembang sepesat pertambahan kenderaan .pergerakan kenderaan tidak lancar .lebih ramai orang mampu memiliki kenderaan peribadi .peluang pendapatan rakyat terus meningkat . Kesudahannya lebih ramai rakyat Malaysia hari ini mampu memiliki kenderaan peribadi dan tidak lagi terlalu bergantung kepada sistem pengangkutan awam.mengakibatkan kesesakan KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Seterusnya perhatikan contoh perenggan lengkap berdasarkan rangka tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah kesesakan di bandar-bandar kita terus menjadi-jadi sejak kebelakangan ini adalah kerana pertambahan bilangan kenderaan yang amat pesat.kedudukan ekonomi negara semakin kukuh .jalan-jalan yang ada tidak dapat menampung pertambahan kenderaan ini . Kedudukan ekonomi negara kita yang mantap menyebabkan Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan. ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Pertambahan bilangan kenderaan . Hal ini seterusnya meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat kita. Akibatnya jalan-jalan tersebut tidak dapat menampung pertambahan kenderaan yang amat mendadak ini.

Malaysia kaya dengan sumber pendapatan ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 75 . Pada pendapat anda mengapakah mereka berbuat demikian? Isi 1 .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 1 Baca tajuk-tajuk karangan di bawah dengan teliti. Isi 1 . Cuba kembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah yang telah anda pelajari dalam pelajaran ini.Menganggap mutu pendidikan di luar negara lebih tinggi ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN tihan La 2 Bilangan warganegara asing yang memasuki negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun. Kesemuanya merupakan soalan jenis punca. Isi pertama untuk setiap tajuk tersebut telah diberikan. Sesetengah ibu bapa lebih suka menghantar anak-anak mereka menuntut di luar negara walaupun anak-anak ini layak melanjutkan pelajaran di institusi pendidikan tinggi tempatan. Jelaskan faktor-faktor yang mendorong warganegara asing membanjiri negara kita.

tihan La 3 Kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar petani di negara kita masih hidup dalam kemiskinan. Pada pendapat anda mengapakah masih wujud petempatan setinggan di bandar-bandar besar negara ini? Isi 1 .Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN ihan Lat 4 Walaupun negara kita pesat membangun. Bincangkan sebab-sebab yang menyebabkan hal ini terjadi.Tidak mampu memiliki rumah sendiri ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 76 . namun kerajaan masih belum berjaya mengatasi masalah petempatan setinggan di bandar-bandar kita. Isi 1 .

The fastest route to IPTA. Which is the best choice? Find out in Afterschool. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat hari ini lebih terdedah kepada penyakit-penyakit tersebut berbanding dengan masyarakat dahulu. Isi 1 – Amalan pemakanan yang kurang sihat ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN ? . tekanan darah tinggi dan sakit jantung.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 5 Masyarakat moden hari ini berhadapan dengan pelbagai penyakit berbahaya seperti kencing manis.my Matriculation or Asasi? 77 .

universiti luar negara telah lama wujud .warga asing menganggap Malaysia sebagai syurga dunia .menolak tawaran universiti tempatan .barisan pensyarah yang bermutu .kemudahan penyelidikan yang canggih .terkenal di seluruh dunia .mempunyai pengikhtirafan antarabangsa .sanggup bersusah payah memasuki negara ini 78 .peluang untuk membaiki nasib diri KESAN KESELURUHAN .enggan menuntut di Malaysia .Jawapan Latihan 1 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Menganggap mutu pendidikan di luar negara lebih tinggi .sanggup berkorban wang ringgit demi menghantar anak-anak ke luar negara KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Latihan 2 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Malaysia kaya dengan sumber pendapatan Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan sedang menuju ke era perindustrian banyak kilang dibuka menghadapi krisis tenaga kerja kerana warga tempatan kurang berminat dengan kerja buruh KESAN UTK ALASAN .

lagipun petempatan setinggan berhampiran dengan tapak perindustrian/tempat kerja .terus dibelenggu kemiskinan KESAN KESELURUHAN Latihan 4 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Tidak mampu memiliki rumah sendiri .menghidap pelbagai penyakit moden seperti kencing manis.pendapatan rendah/tidak tetap .badan tidak mendapat khasiat yang secukupnya .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Latihan 3 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional - SPM tinggal di kawasan pedalaman /tidak terdedah dengan kaedah moden sudah biasa dengan kaedah amalan turun-temurun dan enggan berubah tidak yakin dengan kaedah moden tidak mampu memiliki peralatan moden yang mahal KESAN UTK ALASAN . garam dan lemak .harga/sewa rumah di bandar mahal .hasil dan kualiti pengeluaran pertanian rendah .tidak mengambila kira kandungan sajian makanan KESAN UTK ALASAN .tidak mampu .kesudahannya masalah setinggan tidak dapat dibasmi KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Latihan 5 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Amalan pemakanan yang kurang sihat sibuk dengan kerjaya/ mengejar kekayaan tidak terlalu mementingkan amalan makanan jarang memasak dan biasanya makan di luar tidak makan mengikut masa terlalu banyak makan makanan segera yang dipenuhi bahan perasa. gula. lemah jantung dll KESAN KESELURUHAN 79 .pendapatan rendah .tiada pilihan melainkan tinggal di kawasan Setinggan .pelbagai gangguan terhadap sistem badan .kebanyakan mereka bekerja sebagai buruh .

kembangkan isi tersebut dengan teknik seperti berikut: SATU PERENGGAN ISI ISI ( KESAN ) ALASAN UNTUK ISI *KESAN UNTUK ALASAN **KESAN KESELURUHAN 80 . hasil atau kesudahan. kesan bermaksud akibat. Oleh itu. Antaranya ialah : Faedah Kesudahan Akibat TEKNIK PENGEMBANGAN ISI Natijah Kepentingan Masalah Manfaat Istilah / Frasa yang menghendaki isi jenis kesan Kebaikan Apabila berhadapan dengan tajuk-tajuk yang menghendaki isi jenis kesan. karangan jenis kesan merujuk kepada tajuk-tajuk karangan yang menghendaki anda memberikan akibat. akibat atau hasil sesuatu kejadian. 3. Secara ringkas. Selepas itu.TEKNIK MENGEMBANGKAN ISI JENIS KESAN PENGENALAN 1. terdapat pelbagai istilah dan frasa lain yang mungkin digunakan dalam tajuk-tajuk ini. pastikan isi anda benar-benar merupakan kesan. Karangan Pe laj ara n9 2. Selain daripada istilah kesan. hasil atau kesudahan yang menyusuli sesuatu perkara.

Kebanyakan pelajar ini akan gagal dalam segala ujian atau peperiksaan yang dijalankan.tidak dapat menyiapkan kerja rumah . Peajar-pelajar ini juga akan sentiasa ponteng sekolah. ** Pada bahagian KESAN KESELURUHAN anda hanya perlu mengukuhkan pernyataan atau masalah yang dinyatakan pada tajuk.tidak dapat mengikuti pelajaran yang diajar . Oleh itu pastikan anda memberikan lebih banyak hujah untuk komponen ini berbanding dengn komponen-komponen lain. Hal ini disebabkan mereka akan terlalu sibuk dan asyik dengan urusan kumpulan mereka sehingga hilang tumpuan tehadap pelajaran. pelajar-pelajar ini akan meninggalkan bangku sekolah tanpa sebarang kelulusan atau kemahiran yang amat diperlukan dalam dunia pekerjaan hari ini. Anda juga boleh memberikan satu kesan yang sehabis baik atau buruk untuk isi tersebut. Pendek kata. Akibatnya mereka akan menghadapi masalah besar untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup melarat.mereka akan terlalu sibuk dengan urusan kumpulan haram . Perhatikan contoh perenggan lengkap yang dikarang berdasarkan rangka tersebut: Salah satu kesan yang terpaksa ditanggung oleh para pelajar yang melibatkan diri dengan kegiatan kumpulan haram ialah mereka akan hilang peluang untuk memperoleh pendidikan yang sempurna.hilang tumpuan terhadap pelajaran .selalu ponteng . Seterusnya perhatikan tajuk ini: Penglibatan para pelajar dalam pelbagai kegiatan kongsi gelap atau kumpulan haram terus meningkat dari setahun ke setahun. Ada juga dalam kalangan mereka yang akan meninggalkan dunia persekolahan tanpa menamatkan pengajian. Kesudahannya mereka tidak dapat mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh para guru.gagal dalam ujian/peperiksaan .meninggalkan sekolah tanpa sijil/kelulusan .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM * Fokus utama isi KESAN ialah KESAN UNTUK ALASAN. Pada pendapat anda. 81 .akhirnya tercicir . apakah kesan yang akan terjadi sekiranya hal ini berterusan? Salah satu isi yang sesuai dan tepat untuk tajuk ini ialah “Hilang peluang untuk memperoleh pendidikan yang sempurna”. Seterusnya perhatikan bagaimana kita mengembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah di atas: ISI (KESAN) ALASAN UNTUK ISI Hilang peluang untuk memperoleh pendidikan yang sempurna .masa depan menjadi gelap KESAN UNTUK ALASAN KESAN KESELURUHAN Sekiranya anda membina ayat-ayat lengkap dengan menggunakan rangka di atas. anda pasti akan memperoleh satu perenggan isi yang mantap. Mereka juga tidak akan berminat tehadap pengajaran guru dan tidak mampu menyiapkan pelbagai tugasan yang diamanahkan oleh guru.

Anak-anak ini pasti akan menghadapi masalah besar apabila melangkahkan kaki ke dunia pekerjaan. Jelaskan kesan perbuatan tersebut terhadap diri pelajar-pelajar berkenaan.akan menghadapi masalah dalam dunia pekerjaan .menjadi kekok semasa bergaul dengan orang lain . Oleh itu mereka kurang berpeluang untuk bergaul dengan rakan-rakan sebaya mereka yang lain.Contoh Tambahan Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk karangan: Terdapat sesetengah pelajar kita hari ini yang langsung tidak melibatkan diri dengan sebarang aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah mereka.tidak berpeluang menyertai pelbagai aktiviti di luar bilik darjah .tidak mampu mengetuai sesuatu kumpulan . pelajar-pelajar ini juga tidak tahu cara untuk mengambil hati atau mendapatkan kerjasama orang lain bagi melaksanakan sesuatu tugasan. pelajar-pelajar ini tidak berkesempatan untuk menyertai pelbagai aktiviti di luar bilik darjah. Salah satu isi yang sesuai untuk tajuk ini ialah “Pelajar tidak akan mempunyai kemahiran berkomunikasi”. Satu masalah yang terpaksa dihadapi oleh pelajar-pelajar ini ialah mereka tidak akan mempunyai kemahiran berkomunikasi yang sempurna.tidak mampu meraih kerjasama orang lain . mereka tidak mungkin berupaya mengetuai sesuatu pasukan dengan sempurna.tidak memahami perasaan dan fikiran orang lain . Tanpa kegiatan kokurikulum.kurang peluang bergaul dengan pelajar lain . Seterusnya perhatikan bagaimana kita mengembangkan isi tersebut. Selain itu. Bukan itu sahaja. 82 . ISI (KESAN) ALASAN UNTUK ISI KESAN UNTUK ALASAN KESAN KESELURUHAN Pelajar tidak akan mempunyai kemahiran berkomunikasi . Hal ini akan menyebabkan mereka menjadi manusia yang kekok dalam pergaulan.tidak tahu cara mengambil hati orang . mereka juga akan menghadapi masalah untuk memahami perasaan dan pemikiran orang lain. Pendek kata.tidak akan menjadi ahli yang produktif dalam sesuatu pasukan Seterusnya perhatikan contoh perenggan lengkap berdasarkan rangka tersebut. Ketiadaan kemahiran berkomunikasi akan menyebabkan mereka tidak dapat memainkan peranan sebagai seorang anggota yang produktif dalam pasukan mereka.

Bincangkan masalah yang timbul akibat kemasukan mereka ke negara kita.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 1 Baca tajuk-tajuk karangan di bawah dengan teliti. Namun begitu kehadiran mereka juga turut membawa pelbagai masalah kepada negara dan masyarakat kita. Jelaskan kesan yang timbul akibat perbuatan mereka itu. Isi pertama untuk setiap tajuk tersebut telah diberikan. Isi 1 . Kesemuanya merupakan soalan jenis KESAN.Mewujudkan kawasan setinggan di bandar-bandar ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN tihan La 2 Bilangan doktor pakar yang meninggalkan perkhidmatan kerajaan untuk bekerja dengan pihak swasta terus meningkat dari setahun ke setahun.Menafikan peluang masyarakat miskin memperoleh perkhidmatan yang sempurna ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 83 . Isi 1 . Kemasukan warganegara asing secara sah ke negara ini banyak membantu mengatasi krisis tenaga kerja di Malaysia. Cuba kembangkan isi tersebut dengan menggunakan kaedah yang telah anda pelajari dalam pelajaran ini.

Isi 1 .Negara akan kekurangan sumber makanan ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN ihan Lat 4 Semakin ramai pelajar menengah atas di negara kita memilih jurusan sastera berbanding dengan jurusan sains.ihan Lat 3 Semakin ramai petani di kawasan luar bandar mengabaikan tanah-tanah mereka dan mula bekerja di kilang-kilang. Bincangkan kesan jangka panjang yang akan menimpa negara kita sekiranya bilangan pelajar di aliran sains terus berkurangan. Lebih menyedihkan lagi sesetengah pelajar tersebut memiliki kelayakan yang secukupnya untuk meneruskan pengajian dalam jurusan sains.Negara akan kekurangan tenaga kerja pakar ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 84 . Pada pendapat anda apakah kesan yang akan timbul sekiranya keadaan ini berterusan? Isi 1 .

my 85 . Find out the latest scholarships on Afterschool. Isi 1 – Meningkatkan pengetahuan am ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN ? Scholarships. Bincangkan kepentingan amalan membaca bagi generasi pelajar.updated regularly.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 5 Kerajaan dan pelbagai agensi bukan kerajaan sedang cuba sedaya-upaya untuk menerapkan budaya membaca dalam kalangan remaja kita.

mereka pula tidak mampu pergi ke hospital swasta .diagnosis yang salah .mengakibatkan kematian Satu ketidakadilan kepada golongan miskin KESAN KESELURUHAN 86 .orang miskin terpaksa menunggu lama sebelum berpeluang berjumpa doktor pakar .hospital kerajaan kekurangan doktor pakar .tiada sistem perparitan dan perkumuhan yang sempurna .doktor ini mungkin gagal mengesan masalah sebenar .ada masanya terpaksa menerima rawatan daripada doktor biasa .ada masanya sudah terlambat – tenat/mati .kotor – kawasan pembiakan penyakit .juga sarang pelbagai kegiatan maksiat/jenayah .Jawapan Latihan 1 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Mewujudkan kawasan setinggan di bandar-bandar miskin bekerja sebagai buruh tidak mampu menyewa rumah membina rumah di sebarang kawasan lapang biasanya di pesisiran bandar kerana berhampiran dengan tempat kerja .menjejaskan imej negara KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN Latihan 2 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN Menafikan peluang masyarakat miskin memperoleh perkhidmatan yang sempurna .

terpaksa bergantung kepada negara lain .boleh memahami pemikiran.sektor perindustrian negara pesat berkembang .maklumat-maklumat ini akan membantu mereka menghadapi/menyelesaikan pelbagai krisis hidup .terpaksa bergantung kepada kepakaran asing .kita tidak boleh menerokai bidang-bidang perindustrian baru .membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran berbeza .sistem pendidikan lebih menekankan kemahiran dan bukannya pengetahuan am .Malaysia tidak boleh menyaingi negara perindustrian lain .negara akan menghadapi krisis bahan makanan .cita-cita Malaysia untuk mencapai Wawasan 2020 akan tinggal sebagai impian semata-mata KESAN KESELURUHAN Latihan 5 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI Meningkatkan pengetahuan am .boleh memahami kejadian di seluruh dunia .penduduk semakin bertambah .pengetahuan umum dalam buku-buku teks terbatas .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Latihan 3 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN Negara akan kekurangan sumber makanan SPM KESAN KESELURUHAN .sebaliknya produktiviti pertanian pula semakin berkurangan . fahaman dan budaya kaum-kaum lain di seluruh dunia .kerajaan tiada pilihan melainkan terpaksa mengimport .perkembangan sektor perindustrian akan terbantut .pengetahuan am penting bagi membolehkan pelajar memahami persekitaran mereka .kerajaan terpaksa mengeluarkan perbelanjaan besar untuk menampung kos import bahan makanan .terpaksa tunduk kepada ketetapan harga negara lain .cita-cita Malaysia untuk mencapai Wawasan 2020 akan tinggal sebagai impian semata-mata KESAN UTK ALASAN KESAN KESELURUHAN 87 .pendek kata.mengurangkan peruntukan untuk pembangunan Negara Latihan 4 ISI (PUNCA) ALASAN UTK ISI KESAN UTK ALASAN Negara akan kekurangan tenaga kerja pakar .mereka tidak mungkin memberikan yang terbaik .memerlukan tenaga kerja pakar yang ramai pada masa akan datang .

tidak kira betapa tepat sekalipun isi anda dan betapa mantap sekalipun hujah-hujah huraian anda. Keindahan dan keberkesanan sesebuah karangan bergantung kepada TIGA faktor iaitu: Isi Kekuatan Karangan Huraian Bahasa 3. Salah satu isi yang tepat untuk tajuk ini ialah “Meningkatkan pengetahuan am” 88 . 5. ISI karangan haruslah tepat. logik dan bersesuaian dengan kehendak soalan. Bincangkan kepentingan amalan membaca bagi generasi pelajar. Selain itu anda juga seharusnya memastikan terdapat PERTAUTAN yang logik daripada satu ayat kepada ayat yang lain semasa anda menyampaikan sesuatu hujah. menepati hukum tatabahasa dan menggunakan pilihan kata yang tepat dan menarik. Kerajaan dan pelbagai agensi bukan kerajaan sedang cuba sedaya-upaya untuk menerapkan budaya membaca dalam kalangan remaja kita. 2. Namun begitu. Bahasa yang menarik merujuk kepada kemampuan pelajar membina ayat-ayat yang gramatis.TEKNIK MEMBINA AYAT / MENGARANG PENGENALAN Karangan Pe laj ara n1 0 1. 7. 6. CONTOH BINAAN AYAT Perhatikan tajuk dibawah dengan teliti. 4. Karangan merupakan satu gubahan fikiran seseorang individu berdasarkan satu topik yang telah ditetapkan. Anda tidak seharusnya menghadapi sebarang masalah dengan huraian sekiranya anda berpegang kepada kaedah pengembangan isi yang telah ditunjukkan dalam pelajaran-pelajaran sebelum ini. PERTAUTAN YANG MENARIK akan hanya terhasil sekiranya anda menggunakan penanda wacana atau frasa/kata permulaan ayat yang sesuai pada permulaan setiap ayat. namun karangan tersebut tidak akan bermakna sekiranya tidak disampaikan dengan BAHASA menarik. Sementara itu HURAIAN pula haruslah bernas dan menggambarkan kematangan calon dalam berhujah secara logik.

Selain itu. perhatikan dengan teliti semua frasa yang digunakan dalam bahan-bahan bacaan (seperti majalah dan surat khabar). Secara keseluruhannya segala pengetahuan am ini akan membantu mereka menyesuaikan diri dalam dalam sebarang persekitaran yang berbeza Pendek kata. anda akan memperoleh satu perenggan isi yang mantap. Bukan itu sahaja. logik dan kemas.Meningkatkan pengetahuan am Sebenarnya .sistem pendidikan lebih menekankan kemahiran dan bukannya pengetahuan am Sesungguhnya .membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran berbeza Pendek kata .boleh memahami pemikiran.maklumat-maklumat ini akan membantu mereka menghadapi/menyelesaikan pelbagai krisis hidup Secara keseluruhannya . Sebagai usaha permulaan. Oleh itu anda perlu menguasai penanda wacana dan juga frasa-frasa yang sesuai digunakan bagi memulakan sesuatu ayat. Salah satu kepentingan . Pastikan anda tahu maksud dan cara menggunakannya. maklumat-maklumat yang diperoleh melalui pembacaan yang meluas ini akan membantu mereka menghadapi dan menyelesaikan pelbagai krisis hidup mereka.menjadi manusia yang berfikiran matang dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan Seterusnya perhatikan bagaimana kita harus menerapkan penanda wacana atau frasa/kata permulaan ayat dalam rangka ini. Perhatikan perenggan yang terhasil melalui proses ini: Salah satu kepentingan tabiat membaca ialah amalan ini dapat meningkatkan pengetahuan am para pelajar.menjadi manusia yang berfikiran matang dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan Sekiranya anda mengarang dengan menggunakan kata dan frasa tersebut. tabiat membaca akan membantu anak-anak muda hari ini menjadi manusia yang berfikiran matang dan bersedia untuk menghadapi pelbagai cabaran masa depan. Lama-kelamaan anda akan mempunyai satu senarai penanda wacana dan frasa permulaan ayat yang mantap. Sebenarnya pengetahuan umum yang terkandung di dalam buku-buku teks adalah terbatas Hal ini disebabkan sistem pendidikan kita lebih menekankan aspek kemahiran dan bukannya pengetahuan am.sistem pendidikan lebih menekankan kemahiran dan bukannya pengetahuan am . Gariskan penanda wacana atau frasa permulaan ayat itu dan catatkan secara berasingan.boleh memahami kejadian di seluruh dunia . fahaman dan budaya kaum-kaum lain di seluruh dunia .pengetahuan umum dalam buku-buku teks terbatas Hal ini disebabkan .membantu mereka menyesuaikan diri dalam persekitaran berbeza . fahaman dan budaya kaum-kaum lain di seluruh dunia Bukan itu sahaja . 89 .boleh memahami pemikiran.maklumat-maklumat ini akan membantu mereka menghadapi/menyelesaikan pelbagai krisis hidup . Sesungguhnya pengetahuan am penting bagi membolehkan para pelajar memahami persekitaran mereka dengan lebih sempurna. minat membaca juga akan membantu mereka memahami kejadian di seluruh dunia Di samping itu mereka juga boleh memahami pemikiran.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Daripada pelajaran yang lalu anda telah melihat kaedah pengembangan isi ini: ISI ( KESAN ) ALASAN UNTUK ISI KESAN UNTUK ALASAN SPM KESAN KESELURUHAN Meningkatkan pengetahuan am .pengetahuan am penting bagi membolehkan pelajar memahami persekitaran mereka Selain itu . Sekadar contoh di sini diberikan beberapa penanda wacana dan frasa-frasa permulaan ayat yang amat berguna bagi karangan anda. fahaman dan budaya kaum-kaum lain yang terdapat di dunia ini.pengetahuan umum dalam buku-buku teks terbatas . Perhatikan senarai ini dengan teliti dan seterusnya mulakan usaha menambah senarai tersebut.boleh memahami kejadian di seluruh dunia Di samping itu .pengetahuan am penting bagi membolehkan pelajar memahami persekitaran mereka .

Senarai Penanda Wacana dan Kata/Frasa Permulaan Ayat A • • • • • • • B • • • • • • • Baru-baru ini Boleh dikatakan bahawa Bukan itu sahaja Biarpun begitu Berdasarkan Barangkali Berbanding dengan Ada masanya Akan tetapi Andai kata Akibatnya Anggapan bahawa Alangkah baiknya Akhirnya H • • • • • • Hal ini Hasilnya Harus diingati bahawa Hakikat ini Hampir kesemua Hanya I • • • J • • • • • K • • • • • • • • • • • • L • • • • • • Langkah utama Lagipun Lebih-lebih lagi Lazimnya Lantaran itu Lama-kelamaan Kebanyakan Kesannya Keadaan ini Kesudahannya Kemungkinan besar Ketika Kita harus Kita tidak seharusnya Kita perlu sedar bahawa Kini Kalau Kesimpulannya Justeru Jadi Janganlah kita Jelaslah bahawa Jikalau Itulah sebabnya Itulah yang menyebabkan Implikasinya C • • • • D • • • • • E • F • • G • Cara terbaik Cadangan ini Contohnya Ditinjau dari sudut ini Dewasa ini Demikianlah Dalam pada itu Di samping itu Ekoran daripada Faktor utama Fenomena ini Gejala ini 90 .

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu M • • • • • • • • • • • • N • • • O • • P • • • • • • • • • • • S • • • • • • • • • • • • • • • • Sebenarnya Selain itu Sekiranya Selepas itu Sungguhpun begitu Seandainya Sementara itu Salah satu Seterusnya Sehubungan dengan itu Sayang sekali Sebahagian besar Sememangnya Sewajarnya Sesungguhnya Selaras dengan itu Perkara ini menyebabkan Perkara ini disebabkan Perkara ini tidak harus dibiarkan Perkara ini amat membimbangkan Pada masa yang sama Pada pendapat saya Padahal Pendek kata Punca utama Perlu ditegaskan bahawa Persoalannya kini ialah Oleh itu Oleh yang demikian Namun begitu Nyata sekali Nampaknya Malang sekali Meskipun Menurut Memandangkan Misalnya Melalui Maka Memang Masalahnya kini ialah Menyedari hakikat ini Mungkin tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa Matlamat utama • • • • • • T • • • • • • • • U • Usaha ini Sekurang-kurangnya Sesetengah pihak Sekadar contoh Segala Sehingga ke hari ini Sejajar dengan itu SPM Tambahan pula Tanpa disedari Terdapat juga Terlebih dahulu Tujuan utama Tidak dapat dinafikan bahawa Tidaklah keterlaluan jika dikatakan bahawa Tindakan utama W • • • • Walaupun begitu Walau bagaimanapun Walau apa sekalipun Walhal 91 .

Maka tidaklah menghairankan sekiranya pendapatan yang diperoleh oleh golongan ini juga amat rendah.hasil dan kualiti pengeluaran pertanian rendah . Oleh yang demikian.tinggal di kawasan pedalaman /tidak terdedah dengan kaedah moden Lagipun . Lagipun ada juga dalam kalangan mereka yang sudah bersebati dengan kaedah yang diamalkan sejak turun-temurun. Sekiranya isi ini dikembangkan.tidak mampu memiliki peralatan moden yang mahal Kesudahannya . Kesudahannya hasil dan kualiti pengeluaran pertanian para petani ini terus berada pada paras yang rendah. Perhatikan tajuk karangan ini: Kajian menunjukkan bahawa sebahagian besar petani di negara kita masih hidup dalam kemiskinan.Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional Hal ini disebabkan .sudah biasa dengan kaedah amalan turun-temurun dan enggan berubah Oleh yang demikian . kita akan memperoleh satu perenggan yang amat indah dan mantap. Semua ini menyebabkan para petani ini terus dibelenggu kemiskinan 92 .Contoh Tambahan Kini anda seharusnya berupaya membina ayat-ayat yang sempurna untuk menukarkan rangka anda menjadi perenggan yang kukuh. Hal ini disebabkan kebanyakan petani ini. Tambahan pula kebanyakan petani ini tidak mampu memiliki peralatan moden yang sememangnya agak mahal itu. terutamanya mereka yang tinggal di kawasan pedalaman.terus dibelenggu kemiskinan Sekiranya dikarang.terus dibelenggu kemiskinan KESAN UNTUK ALASAN KESAN KESELURUHAN Kini perhatikan penanda wacana dan kata/frasa permulaan ayat yang sesuai digunakan bagi setiap maklumat di dalam rangka ini: Faktor utama. mereka bukan sahaja tidak yakin dengan kaedah moden. Bincangkan sebab-sebab yang menyebabkan hal ini terjadi. Sekadar pengukuhan.tidak mampu memiliki peralatan moden yang mahal . tetapi juga enggan mengubah kaedah pegangan mereka. kita akan memperoleh rangka seperti berikut: ISI ( PUNCA ) ALASAN UNTUK ISI Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional .tidak yakin dengan kaedah moden . Perhatikan contoh perenggan lengkap di bawah: Faktor utama yang menyebabkan sesetengah petani di negara kita masih hidup dalam kemiskinan adalah kerana mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional. perhatikan satu lagi contoh penggunaan penanda wacana dan kata/frasa permulaan ayat bagi menghasilkan perenggan lengkap.tinggal di kawasan pedalaman /tidak terdedah dengan kaedah moden .pendapatan rendah . Salah satu isi yang tepat untuk tajuk ini ialah “Mereka masih mengamalkan kaedah pertanian tradisional”.pendapatan rendah Semua ini menyebabkan .hasil dan kualiti pengeluaran pertanian rendah Maka tidaklah menghairankan . tidak terdedah kepada pelbagai kaedah moden yang wujud dalam dunia pertanian hari ini.tidak yakin dengan kaedah moden Tambahan pula .sudah biasa dengan kaedah amalan turun-temurun dan enggan berubah .

.................... Mereka juga tidak akan mempunyai sebarang prinsip atau pegangan hidup yang kukuh serta tidak mampu membezakan antara intan dan kaca... 5.... 5.. 4.................. 2..................................... 6.... ....................... Kedudukan ekonomi negara kita yang mantap dan suasana politik kita yang stabil menyebabkan Malaysia kaya dengan peluang pekerjaan... ..... 7.... jalan-jalan tersebut tidak dapat menampung pertambahan kenderaan yang amat mendadak ini.....................Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 1 Berikut merupakan beberapa perenggan lengkap daripada tajuk karangan yang berbeza....... masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja di negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun....................................... ............ ....... terdapat sesetengah ibu bapa sendiri yang kurang arif tentang suruhan serta pantang larang agama mereka dan tidak mampu mendidik anak-anak dalam soal tersebut.... . golongan ini mudah terjebak dalam pelbagai gejala sosial................................ 3.... ...... menyebabkan masalah keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja kita semakin menjadi-jadi sejak kebelakangan ini adalah kerana ibu bapa kurang menitikberatkan didikan agama........ meningkatkan pendapatan dan taraf hidup rakyat kita. ihan Lat 2 Punca Keruntuhan Akhlak Remaja 1........................................................... yang menyebabkan masalah kesesakan di bandar-bandar kita terus menjadi-jadi sejak kebelakangan ini adalah kerana pertambahan bilangan kenderaan yang amat pesat....... ....... ................... .. ibu bapa moden hari ini amat sibuk dengan urusan kerja dan mengabaikan aspek kerohanian dalam kehidupan mereka... sistem jalan raya yang ada di bandar-bandar kita tidak berkembang selaras dengan peningkatan bilangan kenderaan.......... 3.............. anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan membesar tanpa sebarang nilai murni.......... 93 .. ........ pergerakan kenderaan di bandar-bandar menjadi kurang lancar dan berakhir dengan kesesakan yang serius.......................... kebanyakan ibu bapa juga terlalu ghairah memastikan kecemerlangan akademik anak-anak dan menganggap didikan agama tidak mempunyai sebarang kepentingan terhadap masa hadapan anak-anak....... . .. lebih ramai rakyat Malaysia hari ini mampu memiliki kenderaan peribadi dan tidak lagi terlalu bergantung kepada sistem pengangkutan awam...... ................ 2.... 6....................................................... Lengkapkan perenggan tersebut dengan mengisi penanda wacana atau kata/frasa permulaan ayat yang sesuai Punca Kesesakan Lalu Lintas 1...... ............... 4..... .....

..................... . 5......... 6.. 4................ mereka kurang berpeluang untuk bergaul dengan rakan-rakan sebaya mereka yang lain........ pelajar-pelajar ini juga tidak tahu cara untuk mengambil hati atau mendapatkan kerjasama orang lain bagi melaksanakan sesuatu tugasan..... sesetengah pelajar ini akan gagal dalam segala ujian atau peperiksaan yang dijalankan....... ..... ... 5...... Mereka juga tidak akan berminat terhadap pengajaran guru dan tidak mampu menyiapkan pelbagai tugasan yang diamanahkan oleh guru........................ ......................................... mereka akan menghadapi masalah besar untuk mendapatkan pekerjaan dan hidup melarat. .. 2..........................ihan Lat 3 Kesan Penglibatan Pelajar dalam Kumpulan Haram 1...... 4...... ........... 3....... pelajar-pelajar ini akan meninggalkan bangku sekolah tanpa sebarang kelulusan atau kemahiran yang amat diperlukan dalam dunia pekerjaan hari ini.... mereka menjadi manusia yang kekok dalam pergaulan. 2............ ........ ............................ .... mereka tidak dapat mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh para guru...... ....... Ketiadaan kemahiran berkomunikasi akan menyebabkan mereka tidak dapat memainkan peranan sebagai seorang anggota yang produktif dalam pasukan mereka................ ....... Pelajar-pelajar ini juga akan sentiasa ponteng sekolah......... .. Anak-anak ini pasti akan menghadapi masalah besar apabila melangkahkan kaki ke dunia pekerjaan................................................... 3.......... 94 ..... mereka tidak mungkin berupaya mengetuai sesuatu pasukan dengan sempurna.................. . pelajar-pelajar ini tidak berkesempatan untuk menyertai pelbagai aktiviti di luar bilik darjah...... 7.... tihan La 4 Kesan Yang Timbul Kerana Enggan Menyertai Aktiviti Kokurikulum 1.......................... 6....... yang terpaksa dihadapi oleh pelajar-pelajar ini ialah mereka tidak akan mempunyai kemahiran berkomunikasi yang sempurna....... ..................................................................... Tanpa kegiatan kokurikulum... dalam kalangan mereka yang akan meninggalkan dunia persekolahan tanpa menamatkan pengajian.. terpaksa ditanggung oleh para pelajar yang melibatkan diri dengan kegiatan kumpulan haram ialah mereka akan hilang peluang untuk memperoleh pendidikan yang sempurna......................... mereka juga akan menghadapi masalah untuk memahami perasaan dan pemikiran orang lain..... ............ mereka akan terlalu sibuk dan asyik dengan urusan kumpulan mereka sehingga hilang tumpuan tehadap pelajaran......

......................... batu seremban dan sepak raga...... 2.. 1.... ............. ............................. 6............................ congkah........................my How to get scholarships? 95 ................... 3.... 4............ untuk kerajaan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya bagi menghidupkan semula permainan-permainan tersebut.. ? Find out on Afterschool.....Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM tihan La 5 Permainan Tradisional (Pendahuluan) Permainan tradisional merupakan sebahagian daripada koleksi permainan lama yang diwarisi daripada nenek-moyang kita.... contoh permainan tradisional yang masih wujud dalam kalangan masyarakat kita sehingga ke hari ini ialah wau.... gasing....... .... dapat diperhatikan dengan ketara terutama sekali dalam kalangan generasi muda dan masyarakat kota......... 5......... ....................... permainan-permaian ini merupakan sebahagian daripada warisan budaya bangsa yang tidak terkira nilainya. ....... Rata-rata anggota masyarakat hari ini menganggap permainan-permainan ini hanya merupakan satu koleksi usang dan ketinggalan zaman...... permainan-permainan ini jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini. keadaan ini tidak boleh dibiarkan begitu sahaja.............. .....

Itulah sebabnya / Akibatnya / Maka tidaklah menghairankan sekiranya Latihan 3 1. Selain itu / Di samping itu 5. Akibatnya 5. Biasanya / Kesudahannya / Lazimnya / Akhirnya 7. Oleh itu / Hasilnya / Maka 4. Hal ini menyebabkan / Akibatnya / Kesudahannya 7. Salah satu kesan yang 2. Bukan itu sahaja / Tambahan pula / Lagipun 6. Hal ini disebabkan/ Perkara ini disebabkan 3. Selain itu / Tambahan pula / Lagipun / Di samping itu 4. Sudah tentu / Sudah pasti 6. Kebanyakan 3. Latihan 1 1. Sebenanrya terdapat pelbagai pilihan lain yang boleh digunakan untuk setiap jawapan ini. Semua ini menyebabkan / Pendek kata / Oleh yang demikian 96 .Jawapan Semua jawapan yang diberikan di sini merupakan cadangan semata-mata. Malangnya / Namun demikian / Walau bagaimanapun 4. Antara 3. Malangnya / Namun begitu / Walau bagaimanapun 5. Ada juga 6. Hal ini menyebabkan / Akibatnya / Perkara ini menyebabkan 3. Sebenarnya / Sesungguhnya 2. Masalah / Satu masalah 2. Masanya sudah tiba Latihan 2 1. Selain itu / Seterusnya / Di samping itu 4. Salah satu faktor yang 2. Sebagai akibatnya / Kesudahannya Latihan 4 1. Akibatnya / Kesudahannya / Pendek kata 6. Akibatnya / Kesudahannya / Pendek kata Latihan 5 1. Selain itu / Tambahan pula / Lagipun / Di samping itu 5. Hal ini menyebabkan / Akibatnya / Kesudahannya 6. Hal ini seterusnya 3. Hal ini /Perkara ini / Fenomena ini / Gejala ini 5. Salah satu faktor/ Antara faktor 2. Akibatnya / Kesudahannya 4.

. Ada masanya perenggan ini boleh menjadi penentu dalam mengubah keputusan seseorang pemeriksa sama ada untuk menggagalkan atau meluluskan karangan tersebut.......... KANDUNGAN PENUTUP 1...... Ketiga-tiga komponen tersebut harus disusun seperti berikut: MENYIMPULKAN SKOP . PANDANGAN PERIBADI dan MESEJ......... para pelajar harus mengubah persepsi negatif mereka terhadap penutup......” 97 ............. Hal ini disebabkan...... Sebuah penutup yang baik seharusnya berfungsi sebagai ruang untuk penulis menyimpulkan segala pandangan yang telah diutarakan sepanjang karangan..... 3.. SPM ara n1 1 Pe laj 2. 3.... TEKNIK MEMBINA PENUTUP Dalam pelajaran ini anda akan dipandu untuk membina perenggan penutup yang menarik dan berkesan.... merupakan peluang terakhir calon untuk memenangi hati pemeriksa............. Sekiranya anda telah menghuraikan punca-punca sesuatu isu maka katakan bahawa “Demikianlah antara punca yang menyebabkan .................. Penutup tidak harus dipandang sebagai satu perenggan picisan yang tidak penting dan memadai jika disudahkan dengan beberapa ayat sebagai memenuhi syarat penulisan karangan.. MESEJ Seterusnya perhatikan maksud ketiga-tiga komponen tersebut: MENYIMPULKAN SKOP ... sebagai perenggan terakhir dalam hasil tulisan pelajar..... penutup..........Revisi Komprehensif Bahasa Melayu PENUTUP KARANGAN PENGENALAN 1....Nyatakan lingkungan skop yang telah anda sentuh dalam karangan anda. mesej atau seruan kepada pihak yang terlibat agar membetulkan sesuatu kepincangan yang telah dibicarakan dalam karangan tersebut. Sekiranya anda telah menghuraikan langkah.. 3...... penutup juga menyediakan ruang kepada penulis untuk menyampaikan pesanan..... Selain itu.. PANDANGAN PERIBADI .....”. 2.. Penutup merupakan satu perenggan yang amat penting dalam sesebuah karangan.. Lebih daripada itu........... Sebuah perenggan penutup harus mempunyai tiga komponen penting di dalamnya iaitu MENYIMPULKAN SKOP.. maka katakan bahawa “Demikianlah antara usaha yang boleh dilakukan untuk ... penutup juga merupakan medan untuk penulis mengemukakan pandangan peribadinya tentang isu yang dikupas dalam karangan tersebut........ Oleh itu.......

Sebenarnya tujuan sebenar seseorag itu menghasilkan sesuatu wacana/karangan adalah untuk mendidik masyarakat pembaca.harus disanjung . -Permainan tradisional sesuatu yang istimewa -Kita harus mempertahankan permainan ini Oleh itu susunan idea untuk penutup anda seharusnya berbentuk seperti berikut: MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI .PANDANGAN PERIBADI MESEJ - Di sini anda perlu memberikan persepsi peribadi anda tentang isu dalam tajuk tersebut. Pada pendapat anda apakah tindakan yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi membaiki keadan tersebut? Analisis Tajuk Bagi Membina Penutup: MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI MESEJ -Demikianlah usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi .mencerminkan ketinggian kreativiti masyarakat silam . permainan-permainan ini juga mencerminkan ketinggian daya kreativiti dan seni masyarakat silam yang telah menghasilkannya.. tidak harus dianggap usang .Permainan trad. Perhatikan contoh penutup lengkap yang terhasil… PERENGGAN PENUTUP YANG LENGKAP Demikianlah antara usaha yang harus dilakukan oleh kerajaan untuk menghidupkan semula permainan tradisional di negara kita yang jelas semakin pudar.sebahagian daripada warisan budaya . - Perhatikan tajuk ini: Permainan tradisional di negara kita jelas semakin disisihkan oleh masyarakat hari ini...Demikianlah antara usaha yang harus dilakukan oleh kerajaan untuk menghidupkan semula . Lebih daripada itu. Kerajaan dan masyarakat tidak harus cuai dalam soal ini dan membiarkan khazanah ini pupus begitu sahaja. sesebuah karangan tidak akan bermakna sekiranya anda tidak menyampaikan mesej.harus berganding bahu mempertahankannya . Oleh itu adalah menjadi kewajiban semua pihak di negara ini untuk berganding bahu bagi mempertahankan warisan silam ini. seruan atau peringatan pada penghujung tulisan anda. 98 .jangan biarkannya pupus MESEJ Seterusnya anda hanya perlu membina ayat-ayat lengkap berdasarkan huraian di atas bagi menghasilkan sebuah perenggan penutup yang menarik. Oleh itu. Sebenarnya permainan tradisional tidak harus dianggap sebagai satu peninggalan usang atau ketinggalan zaman. Sebalinya koleksi ini harus disanjung sebagai sebahagian daripada warisan budaya bangsa yang amat bernilai.

Ibu bapa/pelajar harus memberikan sokongan terhadap aktiviti-aktiviti ini MENYIMPULKAN SKOP PENDANGAN PERIBADI MESEJ Sekiranya anda mengarang dengan menggunakan rangka di atas.Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar tidak meminati .. anda seharusnya memperoleh sebuah perenggan penutup seperti berikut: PERENGGAN PENUTUP LENGKAP Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan sebahagian besar pelajar hari ini tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Para ibu bapa dan pelajar terutamanya harus memahami kepentingan aktiviti-aktiviti ini dan memberikan sokongan bagi menjayakannya.. 99 .Aktiviti kokurikulum tidak harus dipandang remeh . masyarakat perlu mengikis pandangan negatif mereka terhadap aktiviti kokurikulum. Analisis Tajuk Bagi Membina Penutup: MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI MESEJ Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan pelajar hari ini tidak . Pelbagai kemahiran tambahan yang boleh dipelajari melalui aktiviti kokurikulum juga amat penting bagi membentuk perwatakan mereka dan seterusnya menyediakan bekalan bagi meniti zaman selepas meninggalkan bangku persekolahan.Pelbagai kemahiran yang dipelajari melalui aktiviti kokurikulum juga penting . Oleh yang demikian. Sebenarnya aktiviti kokurikulum tidak harus dipandang remeh atau sebagai satu kegiatan yang kurang penting.Masyarakat harus mengikis pandangan negatif terhadap aktiviti kokurikulum . Aktiviti kokurikulum penting demi masa depan pelajar Masyarakat dan pelajar harus memberikan perhatian serius terhadap aktiviti kokurikulum ..Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Seterusnya perhatikan satu lagi tajuk: SPM Tinjauan yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar hari ini tidak meminati aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di sekolah-sekolah kita. Para pelajar harus sedar bahawa pencapaian akademik sahaja tidak mencukupi untuk menghadapi pelbagai cabaran yang menanti di dunia luar. Jelaskan mengapa hal ini terjadi.Pencapaian akademik sahaja tidak mencukupi ....

..................... 1. 1.................... Berikan pandangan anda untuk membendung masalah ini......................................................... MESEJ 100 .......................... MESEJ tihan La 2 Sejak kebelakangan ini kerajaan kita amat menekankan sektor perindustrian................ 2...................ihan Lat 1 Salah satu masalah sosial yang masih berterusan di negara kita hari ini ialah penderaan kanak-kanak............................................................ 3.................. Setiap tahun ratusan kanak-kanak yang tidak berdosa menjadi mangsa keganasan golongan dewasa yang tidak bertanggungjawab............................... 4............................................................................... 2...... 3............................................................................................................................ MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1.................................................................................. 1...... 4................................................ Pada pendapat anda mengapakah kerajaan berbuat demikian? MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1.......................... 1...................

................................... MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1...... 4................. 2................................................................................................................ 1............................. 1............................................................................. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi............ MESEJ tihan La 4 Sesetengah flora dan fauna di negara kita dikatakan berada dalam bahaya kepupusan................................ MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1................................................................... 3................Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 3 Kajian yang dijalankan oleh kerajaan menunjukkan bahawa bilangan pelajar yang tercicir sebelum menamatkan tingkatan lima di negara kita terus meningkat dari setahun ke setahun................. 1. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan hal ini terjadi............................................................................. 2................................................................................... 3.......... 1...................................... Seterusnya berikan cadangan bagi mengatasi masalah ini.............. 4............... MESEJ 101 ..

..ihan Lat 5 Merempit........ Pada pendapat anda apakah peranan yang harus dipikul oleh ibu bapa bagi membendung segala masalah ini? MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI 1...................................................................................... 2......... melepak............................................... 1........my 102 .................................... 1.......... membuli dan penglibatan dalam jenayah merupakan antara masalah yang seolah-olah sudah bersebati dengan anak-anak muda di negara kita pada hari ini... 4......................................................................... MESEJ ? How to get scholarships?....................Find out on Afterschool.... 3......... kongsi gelap...................

Flora dan fauna menjadi sebahagian daripada kehidupan kita .Pada usia inilah seseorang harus menimba ilmu sebagai bekalan hidup .Hanya kerjasama padu daripada rakyat sahaja dapat menempatkan Malaysia sebagai sebuah negara perindustrian yang maju MESEJ Latihan 3 MENYIMPULKAN SKOP Demikianlah faktor-faktor yang menyebabkan bilangan pelajar yang tercicir sebelum menamatkan alam persekolahan terus meningkat dari setahun ke setahun .Dalam keghairahan mengejar pembangunan.Sebagai rakyat Malaysia kita harus menyediakan diri untuk menghadpi cabaran dunia perindustrian .tidak harus dibiarkan .Ibu bapa harus memastikan anak-anak menamatkan pengajian mereka.Usia remaja amat penting bagi manusia .kanak Latihan 2 MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI Demikianlah antara faktor yang menyebabkan kerajaan kita amat menekankan sektor perindustrian .kita tidak harus mendiamkan diri melihat kekejaman terhadap kanak.Menjadi tanggungjawab bersama untuk mempertahankannya .Kemajuan sektor perindustrian menjadi petunjuk pencapaian negara .Menjadi kebanggaan bersama .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM Jawapan Latihan 1 MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI MESEJ Demikian usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi membendung masalah penderaaan kanak-kanak di negara kita .Kegagalan berbuat demikian akan meninggalkan kesan yang amat parah pada masa hadapan .Kita tidak harus leka dalam hal ini .Warisan negara yang tidak terkira nilainya .Bidang ini akan meningkatkan taraf penduduk dan melonjakkan imej kita di mata dunia .semua pihak harus bekerjasama untuk membendung gejala ini . PANDANGAN PERIBADI MESEJ Latihan 4 MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI Demikianlah antara usaha yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah kepupusan flora dan fauna di negara kita . janganlah kita mengorbankan khazanah yang amat berharga ini MESEJ 103 .Oleh itu semua pihak harus memandang serius akan isu ini .Akan memberikan kita tempat yang tersendiri di persada dunia .satu tindakan tidak berperikemanusiaan tidak kira apa sekalipun alasannya .

Latihan 5 MENYIMPULKAN SKOP PANDANGAN PERIBADI Demikianlah peranan yang harus dipikul oleh ibu bapa bagi membendung pelbagai masalah yang berkaitan dengan remaja hari ini.Permasalahan remaja tidak harus dipandang remeh semata-mata kerana usia mereka yang muda . .Oleh itu semua pihak harus memandang serius akan permasalahan yang melibatkan remaja .Semua pihak harus berganding bahu bagi menyelamatkan anak-anak muda kita daripada kehancuran MESEJ ? Not sure what course to study?Ask the Afterschool.Kita harus sedar bahawa golongan inilah yang bakal menentukan masa depan dan hala tuju negara .my team 104 .

JENIS BERFORMAT i.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu JENIS-JENIS KARANGAN BERBEZA ( FORMAT ) PENGENALAN SPM ara n1 2 Pe laj 1.Surat Kiriman Tak Rasmi iii.Laporan Tahunan iv. A. 105 . 2.Laporan Peristiwa . Forum vi.Ucapan Pertandingan . iii. Seorang calon SPM harus memiliki pengetahuan yang secukupnya tentang bentuk-bentuk karangan yang berbeza. ii. iv. 4. Dengan kata lain. Surat Kiriman .Perbahasan Pertandingan v. Perbahasan . Wawancara B. Rencana vii. iv. Ucapan . Terlebih dahulu anda harus sedar bahawa karangan boleh dikategorikan kepada DUA bentuk utama yakni. calon harus sedar bahawa bentuk karangan berbeza perlu ditulis dengan format berbeza. Jenis Berformat dan Jenis Tidak Berformat. 3. v. Laporan . JENIS TIDAK BERFORMAT i. Huraian Perbincangan Ulasan Bahaskan Peribahasa Gambaran Keperihalan BENTUK KARANGAN TERPILIH (POPULAR) (JENIS BERFORMAT) Dalam pelajaran ini anda akan dipandu untuk menepati format beberapa jenis karangan yang popular. vi.Surat Kiriman Rasmi . Kesilapan dalam format karangan pasti akan menjejaskan markah tidak kira betapa tepat sekalipun isi atau hujah yang disampaikan.Ucapan Bukan Pertandingan ii.

terima kasih 106 .Berdirinya saya di sini adalah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk ………….Menggantikan bahasa Inggeris yang digunakan sebelum kemerdekaan .Oleh itu sama-samalah kita berusaha untuk mempelajari bahasa ini .Memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekasaran bahasa atau kata sepanjang ucapan saya sebentar tadi .Masa tidak mengizinkan .Barisan hakim yang arif lagi bijaksana .Sekian.Bahasa Melayu – bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan . Sediakan syarahan anda dengan selengkapnya.Terima kasih tuan pengerusi majlis .Bahasa yang amat penting untuk rakyat Malaysia . Pengenalan Berikan penjelasan ringkas tentang kata-kata kunci dalam tajuk . Ucapan Jenis Pertandingan Contoh Soalan Anda merupakan salah seorang peserta dalam satu pertandingan syarahan yang dianjurkan oleh Persatuan Bahasa Melayu sekolah anda.Diterima baik oleh semua rakyat negara ini Isi 1 (Kepentingan 1) Bahasa perpaduan – menyatupadukan rakyat negara ini Isi 2 (Kepentingan 2) Memberikan identiti/ menjadi kebanggaan rakyat Malaysia Isi 3 (Kepentingan 3) Sistem pendidikan di negara kita dilaksanakan dalam Bahasa Melayu Isi 4 (Kepentingan 4) Penting untuk berurusan dengan jabatan kerajaan Penutup . iaitu ucapan jenis pertandingan dan ucapan jenis bukan pertandingan. Perhatikan format keduadua jenis karangan ini. Tajuk syarahan tersebut ialah “Kepentingan Bahasa Melayu Bagi Rakyat Malaysia”.Kehidupan tidak akan sempurna tanpa penguasaan bahasa ini .Namakan tetamu-tetamu lain .. Rangka Format Kata Alu-aluan .1. UCAPAN Terdapat dua jenis soalan ucapan.

Tidak harus pandang remeh .Pada pagi ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah yang bertajuk .Bahasa Melayu ialah satu-satunya bahasa kebangsaan kita . Pengenalan Berikan penjelasan ringkas tentang kata-kata kunci dalam tajuk ..Terima kasih tuan pengerusi majlis . Anda juga telah diminta menyampaikan satu ceramah yang bertajuk “Kepentingan Bahasa Melayu untuk Rakyat Malaysia. Rangka Format (Perbezaan dengan ucapan jenis pertandingan telah digariskan) Kata Alu-aluan .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Ucapan Jenis Bukan Pertandingan SPM Contoh Soalan Anda merupakan seorang pegawai pendidikan yang telah dijemput ke sebuah sekolah sempena Minggu Bahasa sekolah sekolah berkenaan.Bahasa Melayu – bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan .Namakan tetamu-tetamu lain .Jangan agung-agungkan bahasa asing dan abaikan bahasa kita .Diterima baik oleh semua rakyat negara ini Isi 1 (Kepentingan 1) Bahasa perpaduan – menyatupadukan rakyat negara ini Isi 2 (Kepentingan 2) Memberikan identiti/ menjadi kebanggaan rakyat Malaysia Isi 3 (Kepentingan 3) Sistem pendidikan di negara kita dilaksanakan dalam Bahasa Melayu Isi 4 (Kepentingan 4) Penting untuk berurusan dengan jabatan kerajaan Penutup .Ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah kerana telah dijemput . terima kasih 107 .Berikan nasihat kepada pendengar .Kehidupan tidak akan sempurna tanpa penguasaan bahasa ini .Menggantikan bahasa Inggeris yang digunakan sebelum kemerdekaan .(Tidak perlu sebut masa tidak mengizinkan) .Bahasa yang amat penting untuk rakyat Malaysia .Memohon ampun dan maaf jika terdapat sebarang kekasaran bahasa atau kata sepanjang ucapan saya sebentar tadi .Setiap individu harus berusaha mempelajarinya . Sediakan teks ucapan anda itu dengan selengkapnya.Sekian.(Tidak perlu sebut hakim) .

terima kasih. Rangka Format Alamat Sendiri Alamat Penerima Tuan. Anda tidak berpuas hati dengan beberapa perkara yang berkaitan dengan kantin sekolah anak anda itu.Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya merupakan bapa kepada seorang murid tahun 3 di sekolah tuan . SURAT KIRIMAN Terdapat dua jenis surat kiriman yang berbeza iaitu Surat Kiriman Rasmi dan Surat Kiriman Tidak Rasmi Surat Kiriman Rasmi Contoh Soalan Anda merupakan seorang bapa kepada seorang pelajar di sekolah rendah. Maklumkan perkara tersebut kepada Guru Besar sekolah berkenaan.2.Besarlah harapan saya yang aduan ini akan mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak tuan -Untuk segala kerjasama tuan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian. Aduan: Kantin Sekolah Pengenalan (Kenalkan diri anda dan isu) .Di sini saya ingin membawa kepada perhatian tuan beberapa masalah yang berkaitan dengan kantin sekolah ini Isi 1 Harga makanan terlalu mahal Isi 2 Tiada pilihan – makanan yang sama setiap hari Isi 3 Makanan kurang – selalu habis Isi 4 Penyediaan makanan kurang bersih – anak selalu sakit perut Penutup (Nyatakan harapan anda) . …………………………… (Nama) * Sekiranya urusan rasmi yang lain perlu tulis jawatan Tarikh 108 . Yang benar.

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Surat Kiriman Tidak Rasmi SPM Contoh Soalan Seorang sahabat anda yang berada di luar negara sedang menimbangkan kemungkinan untuk melanjutkan pelajaran di Malaysia. Rangka Format Nama & Alamat Sendiri Tarikh Tuan.Di sini saya ingin membawa kepada perhatian tuan beberapa masalah yang berkaitan dengan kantin sekolah ini Isi 1 Harga makanan terlalu mahal Isi 2 Tiada pilihan – makanan yang sama setiap hari Isi 3 Makanan kurang – selalu habis Isi 4 Penyediaan makanan kurang bersih – anak selalu sakit perut Penutup (Nyatakan harapan anda) . terima kasih. Aduan: Kantin Sekolah Pengenalan (Kenalkan diri anda dan isu) . Tulis sepucuk surat kepada sahabat anda itu dan jelaskan kedudukan Malaysia sebagai pusat pendidikan antarabangsa. Beliau inginkan maklumat lebih lanjut tentang hal tersebut. Yang benar. …………………………… (Nama) * Sekiranya urusan rasmi yang lain perlu tulis jawatan 109 .Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya merupakan bapa kepada seorang murid tahun 3 di sekolah tuan .Besarlah harapan saya yang aduan ini akan mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak tuan -Untuk segala kerjasama tuan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian.

Laporan Peristiwa Contoh Soalan Baru-baru ini Kelab Interak sekolah anda telah mengadakan satu lawatan ke sebuah rumah anak yatim.bilangan peserta .Mendengar penerangan tentang penyelenggaraan rumah tersebut daripada pengurusnya Isi 4 Di rumah anak yatim .menyemaikan nilai kesyukuran . anda dikehendaki menyediakan satu laporan lengkap tentang aktiviti tersebut.tarikh .3.menyemaikan nilai membantu orang yang menderita Isi 2 Di rumah anak yatim .memberi kesedaran kepada ahli tentang penderitaan orang lain .Menjalankan aktiviti gotong-royong membersihkan persekitaran Isi 5 Di rumah anak yatim – Menjalankan aktiviti permainan bersama kanak-kanak di situ 110 . Selaku setiausaha kelab.masa . Rangka Format Laporan Lawatan Ke Rumah Anak-anak Yatim Bakti Insan.guru pengiring .kenderaan Isi 1 Tujuan lawatan .yuran . Syukri bin Jasin Saudara Elmi bin Aziz Saudari Rani A/P Sashi Saudara Lim Kam Chong Ahli-ahli Jawatankuasa 1. Saudara Daniel Wong Sai lak 2. Saudara Madurai A/L Pandian 3.Apa yang dapat diperhatikan Isi 3 Di rumah anak yatim . Saudari Asmizah binte Shamsuddin 4. LAPORAN Terdapat dua jenis bentuk laporan yang perlu anda ketahui iaitu Laporan Peristiwa dan juga Laporan Tahunan. Kelab Interak. Saudari Siti Maizun binte Hashim Pengenalan Maklumat am tentang lawatan (tulis dalam bentuk perenggan) . SMK Bukit Mewah Guru Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Bendahari : En. Perhatian rangka untuk kedua-dua format tersebut.

Rangka Format Laporan Tahunan Persatuan Sejarah Sek. Anda harus memperuntukkan satu perenggan untuk satu aktiviti. Krishnan A/L Ramu Saudara Zaidi bin Salim Saudari Lim Guat Hong Saudara Manoharan A/L Jegathesan Ahli-ahli Jawatankuasa 1.Aktiviti telah berjaya mencapai matlamatnya .tarikh .bayaran .Ahli persatuan memperoleh banyak manfaat .tujuan .kenderaan .bilangan ahli . Saudari Kalthom binte Zainal 4..siapa yang asaskan . Lawatan Sambil Belajar Ke Melaka (Tulis dan gariskan setiap aktiviti/berikan nombor) . Sebaliknya anda harus memberikan butiran ringkas untuk beberapa aktiviti. Saudara Elman bin Ainuddin 2. Saudara Joseph Tay 3.Terima kasih kepada guru pengiring Laporan disediakan oleh .bilangan peserta . Sediakan satu laporan lengkap segala aktiviti persatuan tersebut untuk dibentangkan dalam mesyuarat agung tahunan persatuan tersebut. Kebangsaan Sungai Dua 2010 Guru Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Bendahari : En. Saudari Pushpa A/P Doraisamy Pengenalan Berikan maklumat am tentang persatuan tersebut (dalam bentuk perenggan) .objektif Sepanjang tahun 2010 persatuan ini telah menjalankan lima aktiviti bagi mencapai objektif tersebut Isi 1 i.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Penutup .tempat yang dilawati Isi 2 ii.guru pengiring . Kuiz Sejarah 111 . Contoh Soalan Anda merupakan setiausaha Persatuan Sejarah sekolah anda.bila ditubuhkan . (Rani A/P Sashi) Setiausaha Kelab Interak SPM 15 SEPTEMBER 2010 Laporan Tahunan Di sini anda tidak harus berfokus kepada satu aktiviti sahaja. Men. ……………………….

pemenang .kumpulan sasaran .Semua aktiviti telah dapat dijalankan dengan jayanya .tarikh . Melukis Mural .tujuan .Terima kasih kepada ahli-ahli persatuan yang telah bekerjasama untuk menjayakan semua aktiviti tersebut ..aspek yang disentuh Isi 5 v. Pameran Sejarah .tempat dilukis .tarikh .pelajar yang terlibat .tujuan .tarikh .apa yang dipamerkan Isi 4 iv.kos yang terlibat .Terima kasih kepada guru penasihat yang telah membimbing .jenis hadiah Isi 3 iii.siapa merasmikan .siapa penceramah .tarikh . Ceramah Teknik Menjawab Soalan Sejarah . Lim Guat Hong Setiausaha Persatuan Sejarah SMK Sungai Dua 17 SEPTEMBER 2010 112 .tempat .sumber kewangan Penutup .apa yang dilukis .tujuan .bilangan peserta .tujuan .tempat .jenis soalan .Harap kerjasama yang sama akan berterusan pada tahun-tahun akan datang Laporan disediakan oleh ……………………….

namun Tuan Haji Daud masih bergiat aktif dalam pelbagai badan yang berkaitan dengan remaja. Walaupun telah bersara daripada profesion perguruan pada tahun 2006. Rangka Format Mulakan dengan satu pengenalan ringkas sperti berikut: Pada 15 Julai 2010 saya telah menemu bual Tuan Haji Daud bin Zakri. Seterusnya pastikan orang kedua (orang yang ditemu bual) memberikan jawapan untuk soalan tersebut.ada juga faktor-faktor lain . Anda telah ditugaskan untuk menemu bual seorang bekas pengetua untuk mendapatkan pandangan beliau tentang pelbagai masalah yang berkaitan dengan remaja hari ini. ibu bapalah yang bertanggungjawab terhadap segala permasalahan remaja hari ini. Pastikan orang pertama (orang yang menemu bual) mengemukakan soalan-soalan yang akan mendorong orang kedua menge mukakan idea yang dapat menjawab kehendak tajuk karangan tersebut. WAWANCARA SPM Sebenarnya tidak terdapat sebarang kaedah khusus untuk menulis sesebuah wawancara.kurang didikan agama . Begitu juga akhiri wawancara dengan sopan. Haji : Editor : Tn. d. (Jawapan beliau akan menjadi Isi 2) . Mulakan wawancara dengan kata-kata sapaan yang sesuai. Editor : Berikan salam Nyatakan tujuan Balas salam Nyatakan kesanggupan untuk memberikan pandangan Apa punca utama pelbagai permasalahan remaja hari ini? (Jawapan beliau akan menjadi Isi 1) .tidak tahu membezakan baik/buruk Jadi bagi Tuan Haji. Perhatikan kehendak soalan pada tajuk yang diberikan. c.nilai-nilai murni kita akan terhakis .imej negara akan terjejas Tn.negara akan kekurangan tenaga muda .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu 4. Haji : Editor : Tn. Petua-petua tersebut ialah: a. Berikut merupakan hasil temu bual saya dengan beliau. Haji : Editor : Tn. Pastikan penemu bual kurang bercakap. Haji : 113 . iaitu bekas pengetua SMK Padang Tinggi bagi mendapatkan pandangan beliau tentang pelbagai masalah yang berkaitan dengan remaja hari ini.pengaruh rakan sebaya juga satu sebab .tidak juga . Contoh Soalan Anda merupakan editor majalah sekolah.kurangnya pengawasan ibu bapa . Sediakan wawancara anda dengan selengkapnya. b. Wawancara merujuk kepada perbualan atau dialog antara dua orang individu berdasarkan sesuatu tajuk yang telah ditetapkan. Berikan tumpuan kepada jawapan yang dikemukakan oleh orang kedua (orang yang ditemu bual).media terutamanya filem juga menjadi satu faktor Apakah kesannya jika hal ini tidak dibendung? (Jawapan beliau akan menjadi Isi 3) . Terdapat beberapa petua yang harus diingati semasa menulis karangan wawancara.

bukan hanya ibu bapa . Haji : Editor : Tn. pihak yang bertanggungjawab dan sebagainya. kesan.harus berikan didikan agama . Sebaliknya anda tetap perlu tunduk kepada pelbagai kaedah yang mencirikan karangan-karangan tersebut. Karangan-karangan ini boleh ditulis dalam bentuk huraian biasa. keburukan . ii. Seterusnya anda akan dipandu untuk mendekati beberapa jenis karangan yang sering menimbulkan kesulitan kepada calon. Perhatikan tajuk dengan teliti. Pastikan anda menulis tajuk (gariskan) dan nama penulis sebelum memulakan karangan anda. maka berikan ulasan yang meliputi pelbagai aspek seperti punca. vi. BENTUK KARANGAN TERPILIH ( POPULAR ) ( JENIS TIDAK BERFORMAT ) Karangan tidak berformat merujuk kepada penulisan yang tidak mempunyai sebarang format yang khusus. iv. Haji : Editor : Tn. Antara karangan yang termasuk dalam kategori ini ialah: i.Nyatakan harapan segala maklumat itu akan berguna untuk masyarakat . kesan atau langkah.Ucapkan terima kasih kembali kerana peluang yang diberi . RENCANA Karangan rencana boleh ditulis sebagai sebuah karangan huraian biasa. PERBINCANGAN Istilah “Perbincangan” dalam tajuk karangan boleh membawa pelbagai maksud bergantung kepada cara istilah tersebut digunakan.Nyatakan harapan yang pandangannya sedikit-sebanyak akan membantu ibu bapa dan pelajar Tn. v. Huraian Perbincangan Ulasan Bahaskan Peribahasa Gambaran Keperihalan Namun begitu. iv. maka hanya berikan isi untuk skop tersebut.pihak sekolah juga harus mengawal disiplin remaja .harus memberikan kasih sayang yang secukupnya .Ucapkan terima kasih . iii. Haji : 5. 1.harus awasai aktiviti harian .masyarakat juga harus sensitif terhadap sikap remaja .harus kenali rakan-rakan mereka Saya percaya bukan hanya ibu bapa sahaja yang bertanggungjawab dalam hal ini. ini bukanlah bermakna karangan jenis ini boleh ditulis dengan sewenang-wenangnya. Apa pendapat Tuan Haji? (Jawapan beliau akan menjadi Isi 5) . Sekiranya skop telah dinyatakan pada tajuk seperti punca.Editor : Apakah yang harus dilakukan oleh ibu bapa? (Jawapan beliau akan menjadi Isi 4) .benar sekali . Perhatikan beberapa contoh tajuk karangan perbincangan dan cara mendekatinya. 114 . Sebaliknya jika anda diminta memberikan pandangan tentang tentang sesuatu isu (skop terbuka). kebaikan.

Pendahuluan . Rangka Format Istilah “Bincangkan” dalam konteks ini pula membawa maksud hujah menyokong (pro) dan membangkang (kontra) pernyataan yang dikemukakan dalam tajuk. Rangka Format Istilah “Bincangkan” di sini tidak membawa sebarang makna khusus.Kini telah beralih ke sektor perindustrian .Asalnya Malaysia negara pertanian . Bincangkan kepentingan bidang perindustrian terhadap negara.Sebenarnya kedua-dua sektor ini mempunyai kepentingannya yang tersendiri Isi 1 – Kepentingan Sektor Perindustrian 1 (Pro) Menyediakan peluang pekerjaan 115 .Perindustrian membawa banyak manfaat kepada negara Isi 1 – Kepentingan 1 Menyediakan peluang pekerjaan Isi 2 – Kepentingan 2 Memberikan pendapatan yang lebih besar kepada negara berbanding sektor pertanian Isi 3 – Kepentingan 3 Membasmi kemiskinan penduduk desa yang dulu bergantung kepada sektor peranian Isi 4 – Kepentingan 4 Ekonomi negara stabil kerana pendapatan daripada sektor perindustrian tetap Isi 5 – Kepentingan 5 Mengangkat imej negara sebagai negara maju Penutup Sektor perindustrian amat penting untuk negara Tajuk 2 Walaupun pada asalnya Malaysia merupakan sebuah negara pertanian.Kini telah beralih ke sektor perindustrian . Perhatikan rangka di bawah… Pendahuluan .Asalnya Malaysia negara pertanian . Oleh itu anda perlu memberikan isi-isi untuk membuktikan kelebihan sektor perindustrian untuk negara dan juga isi-isi untuk membuktikan sektor pertanian juga tidak kurang pentingnya. Sebenarnya sektor perindustrian membawa lebih banyak kebaikan kepada negara kita berbanding dengan sektor pertanian.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Tajuk 1 SPM Sejak kebelakangan ini kerajaan memberikan perhatian yang lebih berat terhadap bidang perindustrian berbanding dengan bidang pertanian. namun kini kerajaan kita lebih menekankan sektor perindustrian. “Bincangkan” dalam konteks ini hanya bermaksud huraikan atau terangkan sahaja. Bincangkan. Oleh itu anda boleh menulis karangan ini sebagai huraian biasa.

Menjamin sumber makanan rakyat Malaysia Isi 6 – Kebaikan Sektor Pertanian 3 (Kontra) . ULASAN “Ulasan” merujuk kepada aktiviti memberikan komen atau pandangan keseluruhan tentang sesuatu isu/hal/perkara. anda perlu ingat bahawa anda dikehendaki memberikan pandangan daripada pelbagai sudut. 2. Anda juga boleh berpihak kepada salah satu aspek.Namun ini tidaklah bermakna sektor pertanian kurang penting . Biasanya soalan SPM akan meminta anda mengulas sesebuah buku.Tajuk . Sediakan satu ulasan yang lengkap untuk sebuah novel terpilih. Setiap kali berhadapan dengan soalan jenis ulasan. Peringatan Karangan jenis ini bertujuan untuk menguji kebolehan calon menepati format ulasan dan bukannya pengetahuan tentang karya yang telah dibaca.Sektor ini juga memberikan sumbangannya yang tersendiri terhadap negara . Sebagai contoh anda boleh memberikan tiga isi untuk kebaikan sektor perindustrian dan dua isi untuk kebaikan sektor pertanian.Nama penerbit . Contoh Tajuk Sebagai ketua pusat sumber sekolah.Isi 2 – Kepentingan Sektor Perindustrian 2 (Pro) Memberikan pendapatan yang lebih besar kepada negara berbanding sektor pertanian Isi 3 – Kepentingan Sektor Perindustrian 3 (Pro) Membasmi kemiskinan penduduk desa yang dulu bergantung kepada sektor peranian Isi 4 – Kebaikan Sektor Pertanian 1 (Kontra) . Anda tidak semestinya memberikan isi yang seimbang (3 + 3) untuk pro dan kontra.Tahun terbitan .Mengurangkan perbelanjaan kerajaan – kurang import bahan makanan Penutup . maka pada bahagian penutup anda harus menegaskan bahawa sememangnya sektor perindustrian adalah lebih penting daripada sektor pertanian.Nama pengarang .Salah satu kepentingannya ialah menjamin pendapatan penduduk desa yang tidak mempunyai sebarang sumber pendapatan lain Isi 5 – Kebaikan Sektor Pertanian 2 (Kontra) . Rangka Format Pendahuluan Berikan maklumat umum tentang karya: . drama atau sesuatu isu.Jelaslah kedua-dua sektor ini penting untuk negara . Jika anda berbuat demikian.Bilangan m/s 116 .Kerajaan harus memberikan perhatian yang seimbang terhadap kedua-duanya Maklumat tambahan 1. Oleh itu anda boleh mereka/mencipta sebuah novel imaginasi. anda diminta menulis ulasan sebuah novel untuk dimuatkan dalam Buletin Perpustakaan sempena Minggu Membaca sekolah anda.

Malaysia pesat membangun .menjadikan cerita amat hidup Kelemahan Apakah kekurangan karya ini? Contoh: .Banyak peluang pekerjaan .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu .Secara keseluruhannya sebuah karya yang baik .Terutamanya dari negara-negara jiran .kehadiran mereka membawa banyak kebaikan kepada masyarakat dan negara Isi 1 Mereka mengisi keperluan tenaga kerja di negara kita 117 .Sesuai dibaca oleh setiap lapisan masyarakat 3 BAHASKAN SPM Istilah “bahaskan” tidak harus dikelirukan dengan istilah “perbahasan”. Bahaskan pernyataan tersebut. Contoh Tajuk Kehadiran warganegara asing meninggalkan pelbagai implikasi terhadap masyarakat dan negara kita. sekiranya anda berpendapat sesuatu perkara itu membawa kebaikan.menjejaskan keaslian cerita Kesimpulan .Banyak unsur pengajaran yang boleh dijadikan pedoman . Perbahasan merujuk kepada pertandingan debat dan harus dikarang dalam format ucapan. maka keseluruhan karangan anda harus mengemukakan keburukan sahaja. Perbezaan antara karangan huraian biasa dengan karangan bahaskan ialah dalam karangan bahaskan anda hanya boleh memberikan pandangan daripada satu sudut sahaja.Ribuan warganegara asing masuk ke negara ini .pengarang banyak menggunakan kata-kata Inggeris .mereka menunjukkan perasaan dan beraksi seperti manusia biasa .Anugerah yang pernah dimenangi Sinopsis Berikan sinopsis cerita secara ringkas.mungkin kerana sesetengah wataknya berpendidikan tinggi .perwatakannya sangat realistik . Nyatakan watak-watak utama dan klimaks cerita dengan jelas Tema dan Persoalan Nyatakan tema dan beberapa persoalan yang dibawakan oleh pengarang Mesej Nyatakan pesanan. peringatan dan seruan yang dapat dikutip daripada cerita ini Kekuatan Apakah keistimewaan karya ini? Contoh: .pengarang membangunkan watak-watak seperti manusia biasa . Sebagai contoh. Bahaskan pula merupakan karangan huraian biasa. Sebaliknya sekiranya anda perpendapat sesuatu perkara itu membawa keburukan.namun keterlaluan . maka keseluruhan karangan anda harus berfokus kepada kebaikan sahaja. Rangka Format Pilihan 1( Implikasi Positif) Pendahuluan .

b. Anda juga perlu pastikan karangan anda menepati ciri-ciri sebuah cerpen yakni mempunyai tema.Isi 2 Mereka bekerja sebagai pembantu rumah – memberikan lebih banyak masa untuk ibu bapa mendampingi anak-anak Isi 3 Kerajaan dapat menyediakan infrastuktur yang lebih baik . PERIBAHASA Terdapat dua jenis soalan karangan peribahasa: a. biar sampai ke pangkal lengan”. dialog.Ribuan warganegara asing masuk ke negara ini . persoalan. Anda akan diminta memberikan pandangan atau maksud sesuatu peribahasa. watak. Anda perlu menghasilkan sebuah cerpen bagi menunjukkan anda benar-benar faham akan peribahasa tersebut.kehadiran mereka membawa banyak keburukan kepada masyarakat dan negara Isi 1 Mereka merampas peluang pekerjaan rakyat tempatan – mengakibatkan pengangguran Isi 2 Membina petempatan haram – mewujudkan kawasan setinggan Isi 3 Melakukan pelbagai jenayah Isi 4 Bersaing dengan rakyat tempatan untuk kemudahan awam Isi 5 Menghantar wang kita ke negara mereka – nilai mata wang Ringgit jatuh Penutup Jelaslah kehadiran mereka menimbulkan pelbagai masalah 4. Huraian Maksud. Ulaskan peribahasa tersebut. Begitulah bunyinya salah satu peribahasa Melayu. Bagi soalan jenis ini anda harus menulis sebuah karangan berbentuk ulasan bagi peribahasa tersebut. Contoh Soalan 1 “Alang-alang menyeluk pekasam.kerana cukup tenaga kerja untuk membinanya Isi 4 Mereka menambahkan pasaran untuk barangan tempatan Penutup Jelaslah mereka membawa banyak kebaikan Pilihan 2 (Implikasi Negatif) Pendahuluan .Malaysia pesat membangun .Terutamanya dari negara-negara jiran . konflik dan klimaks. 118 . Penceritaan Akan akan diminta menulis sebuah cerita berdasarkan satu peribahasa.Banyak peluang pekerjaan .

Mereka akan teruskan usaha sehingga berjaya Masalah Jika tidak Amalkan .Tiga orang anak – hidup susah .Dicipta melalui pengamatan terhadap persekitaran .jadi.Harus menjadi pegangan kita bersama Contoh Soalan 2 Tulis sebuah cerita berdasafrkan peribahasa “sehari selembar benang.Cukup untuk menyuap mulut anak-anaknya SPM 119 .Membeli sisa-sisa ikan dan membuat keropok . jika sudak menyelok sedikit.Dicipta melalui hasil pengalaman mereka .Merupakan wasiat kepada generasi muda .Salah satu daripadanya ialah “alang-alang menyeluk pekasam. jangan berhenti di sekerat jalan.Bertekad untuk menyekolahkan anak-anaknya Pengembangan Cerita .Diwarisi sejak turun-temurun .Mula-mula jual di hadapan rumahnya sahaja .Penduduk kampung nelayan – tidak berharta .Kurang azam dan kegigihan . Pentingnya Mengamalkan Peribahasa Ini .Peribahasa – sebahagian daripada khazanah budaya orang Melayu .Berikan maksud tersirat Kesesuaian Perlambangan Perlambangan yang digunakan amat tepat .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Rangka Format Pengenalan . Rangka Format Permulaan Cerita .Akan melepaskan sesuatu pekerjaan apabila menghadapi kesukaran .Mengingatkan manusia supaya tidak berputus asa .Berikan maksud tersurat .Mak Timah kehilangan suami dalam kemalangan di laut semasa menangkap ikan .Mereka yang mengamalkan peribahasa ini tidak akan melepaskan sesuatu pekerjaan di tengah jalan . lama-lama menjadi kain”.Memulakan perniagaan membuat keropok .Peribahasa ini merupakan peninggalan orang tua-tua . tidak salah kalau selok sampai ke pangkal lengan kerana baunya tetap sama Mesej Jika sudah memulakan sesuatu kerja.pekasam ialah ikan yang diasinkan dan disimpan lama . biar sampai ke pangkal lengan” Maksud Jelaskan maksud peribahasa ini .jika sudak selok sedikit pun tangan akan berbau .baunya sangat kuat .Tidak boleh diharapkan Penutup .

GAMBARAN dan KEPERIHALAN Sebenarnya tidak terdapat perbezaan yang ketara antara kedua-dua jenis karangan ini.disambut oleh lebih kurang 40 orang anak-anak yatim . Lebih penting lagi anda juga seharusnya mampu mengolah karangan anda dengan pilihan kata dan bahasa berbunga yang indah.Jualan bertambah maju . Kedua-dua jenis karangan ini memerlukan daya imaginasi yang amat tinggi.Banyak persaingan .Memburuk-burukkan hasil keluarannya . Oleh itu. Contoh Soalan (Gambaran) Baru-baru ini anda telah meyertai rombongan lawatan sambil belajar ke sebuah rumah anak-anak yatim yang dianjurkan oleh unit kaunseling sekolah anda.Banyak orang yang cemburu . Rangka Format Pendahuluan .Mengikuti rombongan ke ….usia mereka .Menaiki apa .Hidupnya kini senang .berselerak . Anda perlu kreatif dalam mencipta cerita. Gambarkan suasana di rumah tersebut.Peribahasa “alang-alang menyeluk pekasam. dalam karangan keperihalan anda perlu lebih berfokus kepada perasaan dan keadaan jiwa anda dan bukannya kepada peristiwa yang berlaku sahaja.Semua anaknya sudah melanjutkan pelajaran ke universiti .riuh bercerita .Menerima anugerah “Usahawan Kecil” daripada kerajaan Peleraian Cerita .Jual terus kepada kedai-kedai runcit di sekitar kampung Pengembangan Cerita + Konflik .Mak Timah terus berusaha dengan ikhlas Pengembangan Cerita + Klimaks .berbau hapak 120 .Mengishtiharkan perniagaaannya . Karangan “gambaran” menghendaki anda memperincikan sesuatu kejadian atau peristiwa sebagaimana yang telah anda perhatikan.Pukul berapa sampai Gambaran Suasana Suasana gamat .Pengembangan Cerita . Sementara itu karangan “keperihalan pula akan lebih berfokus kepada pengalaman yang telah anda alami.kotor .Mengupah pekerja . .Membeli van .Perniagaan semakin maju .Simpan wang untuk membeli mesin membuat keropok . biar sampai ke pangkal lengan” amat tepat dalam kehidupan Mak Timah 5.dipenuhi perabot usang .Pukul berapa bertolak .bersalam-salaman Gambaran Suasana Suasana di dalam rumah .

menyesal kerana ikut sama .mula pening-pening .gelak-ketawa .Bertolak dengan motorbot awal pagi Pengalaman Berasa seronok .menarik jala .hujan petir . Rangka Format Pendahuluan .takut bot akan karam 121 .membanding-bandingkan hadiah yang diterima Penutup .menimba air yang memasuki bot .pengalaman baru .Kami berjanji untuk datang semula SPM Contoh Soalan (Keperihalan ) Anda mempunyai seorang kawan yang berasal daripada keluarga nelayan.Suasana bertukar menjadi murung .suasana menjadi meriah .suasana menyedihkan .Baru mendapat peluang .angin kencang .Pada minggu lalu berpeluang ikut kawan .mendapat banyak ikan Pengalaman Mabuk laut .membantu kawan dan ayahnya mengemudikan bot .berasa panik . Pada minggu yang lalu anda telah berpeluang untuk mengikut kawan anda dan ayahnya untuk menangkap ikan di laut dalam.laut bergelora .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Gambaran Suasana Anak-anak menceritakan bagaimana mereka boleh sampai ke tempat itu .perut memulas-mulas .Sudah lama merancang .rasa seperti hendak pitam .ada peserta yang menangis Menyerahkan buah tangan yang dibawa .Ada peserta dan anak-anak menangis .berasa takut .anak-anak gembira .kawan menyapu minyak Pengalaman Ribut . Ceritakan pengalaman anda pada hari tersebut.berdoa agar selamat Pengalaman Mengemudikan bot .muntah-muntah .Menyediakan segala keperluan .Meninggalkan rumah itu pada pukul 5 petang .

Pengalaman Akhirnya ribut reda - menuju ke pantai - rasa bersyukur - sedar keperitan hidup kaum nelayan - berazam untuk belajar bersungguh-sungguh agar tidak perlu melalui kesukaran hidup sedemikian Penutup - Satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan - Timbul rasa belas kasihan terhadap nelayan - Bertekad untuk membela nasib mereka suatu hari nanti

?

Largest students Malaysian student community.

Join Afterschool.my Facebook Page.

122

Revisi Komprehensif Bahasa Melayu

SPM

ihan Lat 1

Perhatikan tajuk-tajuk karangan di bawah dengan teliti. Seterusnya sediakan rangka format untuk setiap tajuk tersebut.

1. Menaikkan gaji merupakan cara terbaik untuk membendung gejala rasuah dalam kalangan kakitangan kerajaan di negara kita. Bahaskan pernyataan tersebut.

tihan La 2
2. Baru-baru ini Persatuan Kebudayaan Sekolah anda telah mengadakan satu pertunjukan drama. Tulis sebuah ulasan tentang drama tersebut untuk dimuatkan dalam majalah sekolah anda

tihan La 3
3. Masalah penipuan oleh peniaga sudah menjadi satu isu yang sering diperkatakan oleh pengguna di negara kita. Bincangkan cara-cara masalah tersebut boleh ditangani.

tihan La 4
4. Badan Pengawas sekolah anda telah menganjurkan satu aktiviti gotong-royong untuk membersih dan menceriakan kawasan sekolah. Selaku setiausaha badan tersebut, anda diminta menyediakan laporan lengkap tentang aktiviti itu. Sediakan laporan anda dengan selengkapnya.

tihan La 5
5. Masalah banjir kilat di taman perumahan anda semakin menjadi-jadi. Maklumkan perkara tersebut kepada pihak yang terlibat dan minta bantuan untuk mengatasi masalah tersebut.

123

Jawapan
TAJUK 1
FORMAT : Huraian Bahas (Satu aspek) Pendahuluan - Kakitangan kerajaan merupakan jentera pentadbiran negara - Merekalah yang menghubungkan kerajaan dengan rakyat - Namun ramai yang terlibat dalam rasuah - Ada pihak berpendapat cara terbaik mengatasi masalah ini adalah dengan menaikkan Gaji -Sebenarnya pandangan ini tidak benar sama sekali Isi 1 Dikuasai perasaan tamak – walau betapa tinggi sekalipun gaji tetap akan mengambil rasuah Isi 2 Kurang semangat patriotisme – tetap akan mengambil rasuah Isi 3 Tiada pegangan agama yang kukuh – tetap akan mengambil rasuah Isi 4 Sikap masyarakat yang sudah biasa menyogok – tetap akan mengambil rasuah walaupun gaji tinggi Isi 5 Penguatkuasaan undang-undang yang lemah – berasa pasti tidak akan tertangkap - berani mengambil rasuah Penutup - Menaikkan gaji tidak akan mengatasi masalah ini - Banyak faktor lain yang mesti diatasi

TAJUK 2
FORMAT : Ulasan Pendahuluan Berikan maklumat asas iaitu tarikh, tempat, nama persatuan, tajuk drama dan nama pengarah Sinopsis Berikan ringkasan cerita Tema dan Persoalan Nyatakan tema dan persoalan yang disampaikan Mesej Nyatakan mesej/peringatan yang boleh dijadikan teladan Kekuatan Contoh: - pemilihan watak sesuai dengan peranan mereka - pakaian dan solekan realistik - pelakon mampu menyesuaikan nada suara dengan peranan mereka

124

misalnya muzik latar terlalu lantang – menenggelamkan dialog .Sektor perdagangan semakin maju .Secara keleluruhannya sebuah persembahan yang menarik . Saudari Siti Maizun binte Hashim 125 .Semua pihak harus bertindak bagi membendung masalah ini Isi 1 Kerajaan harus mengadakan banyak kursus/ceramah menyedarkan masyarakat hak kepenggunaan Isi 2 Pengguna harus melaporkan peniaga yang menipu dengan segera Isi 3 Kerajaan harus menambahkan pegawai penguatkuasa dan mengadakan operasi memeriksa premis perniagaan secara kerap Isi 4 Peniaga yang menipu harus dikenakan hukuman berat Isi 5 Pengguna harus bijak – bandingkan harga / boikot peniaga yang menipu Penutup Segala usaha ini pasti akan mengurangkan masalah penipuan TAJUK 4 FORMAT : Laporan Aktiviti Laporan Projek Gotong-royong Badan Pengawas SMK Bukit Mewah Guru Penasihat : Pengerusi : Setiausaha : Bendahari : En. Saudara Madurai A/L Pandian 3. Saudari Asmizah binte Shamsuddin 4.masa untuk membuka semula tirai selepas setiap episod terlalu lama Penutup .Malaysia pesat membangun’ .Harap persatuan ini akan meneruskan tradisi tersebut SPM TAJUK 3 FORMAT : Huraian Langkah Pendahuluan . Syukri bin Jasin Saudara Elmi bin Aziz Saudari Rani A/P Sashi Saudara Lim Kam Chong Ahli-ahli Jawatankuasa 1.beberapa masalah teknikal .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Kelemahan Contoh: .Sesiapa sahaja boleh memulakan perniagaan sekiranya mematuhi syarat .Pujian kepada Persatuan Kebudayaan dan pengarah .Namun banyak kes penipuan . Saudara Daniel Wong Sai lak 2.

Terima kasih kepada guru penasihat Laporan disediakan oleh .guru penasihat .Aktiviti telah berjaya mencapai matlamatnya ..bilangan peserta .sasaran (tempat-tempat yang dibersihkan) Isi 1 Tujuan projek . ……………………….Menyemaikan perasaan cinta terhadap sekolah .tarikh .Ahli badan pengawas memperoleh banyak manfaat .masa . (Rani A/P Sashi) Setiausaha Badan Pengawas SMK Bukit Mewah 15 SEPTEMBER 2010 126 .Menyemaikan nilai bertanggungjawab Isi 2 Membersihkan longkang Isi 3 Memotong rumput Isi 4 Mengecat Isi 5 Memasang papan-papan tanda Penutup .Pengenalan Maklumat am tentang projek (tulis dalam bentuk perenggan) .

Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya merupakan seorang penduduk taman tersebut di atas . Perak Tarikh Tuan. ADUN Sungai Cetek.menjadi tempat pembiakan nyamuk Penutup (Nyatakan harapan anda) . Aduan: Banjir Kilat di Taman Sentari Pengenalan (Kenalkan diri anda dan isu) .merosakkan harta benda Isi 3 Kesan – hubungan akan terputus .anak-anak tidak dapat ke sekolah Isi 4 Kesan – air bertakung di sana-sini selepas banjir .sisa tanah yang dikorek memasuki parit /tersumbat/ melimpah apabila hujan Isi 2 Kesan – air naik setiap kali hujan .Revisi Komprehensif Bahasa Melayu TAJUK 5 FORMAT : Surat Kiriman Rasmi Alamat sendiri -------------------------------------------------------------garisan ------------------------------------Yang Berhormat Datuk Razi bin Zain.Besarlah harapan saya yang aduan ini akan mendapat perhatian yang sewajarnya daripada pihak tuan -Untuk segala kerjasama tuan saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih Sekian.Di sini saya ingin membawa kepada perhatian tuan masalah banjir kilat yang sering melanda taman ini Isi 1 Punca .melimpah ke dalam rumah . 30100 Ipoh.kerja-kerja mengorek tanah di lereng bukit yang berhampiran dengan taman . SPM …………………………… (Nama) Penduduk Taman Sentari 127 . terima kasih. Yang benar.susah untuk pergi kerja .

Rumusan merupakan soalan pertama dalam Kertas 2. Sebuah rumusan yang lengkap harus mempunyai empat komponen iaitu: a. iaitu dalam lingkungan 350 patah perkataan dan perlu dirumuskan menjadi sebuah petikan yang tidak melebihi 120 patah perkataan.Karangan RUMUSAN PENGENALAN 1. KOMPOSISI RUMUSAN 1. 4. Anda akan dibekalkan sebuah petikan yang sederhana panjang. Isi Tersurat c. jawapan anda hendaklah terdiri daripada satu perenggan sahaja. Penutup 2. 2. Pendahuluan b. Namun begitu. Isi Tersirat d. Komponen-komponen tersebut harus disusun dalam urutan seperti berikut: PENDAHULUAN ISI TERSURAT ISI TERSIRAT PENUTUP 128 . Sebanyak 30 markah diperuntukkan untuk soalan ini. Pe laj ara n1 3 3. Petikan yang diberikan mungkin terdiri daripada beberapa perenggan.

Seterusnya perhatikan bagaimana membina setiap komponen rumusan dengan teliti. Misalnya “……. PENDAHULUAN 1. anda perlu perhatikan soalan yang diberikan dengan teliti. Akhiri ayat anda dengan satu frasa (idea sendiri) berdasarkan kandungan petikan. A. Salin semula kehendak pertama dalam soalan (punca kemasukan warganegara asing) iii.. 2.. 129 . faktor atau sebab) iv.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu 3. Cara Membina Pendahuluan Terdapat 4 perkara yang perlu anda lakukan bagi membina pendahuluan rumusan anda: i. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Memandangkan soalan rumusan menetapkan syarat yang amat ketat tentang bilangan perkataan (yakni tidak melebihi 120 patah perkataan). dari negara-negara jiran kita”. Pendahuluan rumusan harus terdiri daripada SATU AYAT sahaja. atau “ Sekiranya anda mengabungkan kesemua 4 perkara di atas. masalah-masalah yang timbul akibat kehadiran mereka di negara kita. Mulakan ayat dengan “Petikan membincangkan…” ii. Contoh Soalan Baca petikan di bawah dengan teliti. Bagi soalan di atas dua kehendak tersebut ialah : a. Perhatikan bahawa setiap soalan rumusan akan mempunyai dua kehendak. Dengan cara ini anda boleh pastikan jawapan anda tidak melebihi 120 patah perkataan. anda perlu berhati-hati dalam binaan ayat anda. ke negara kita” …. punca kemasukan warganegara asing b. Pendek kata. Bilangan ayat yang dicadangkan untuk setiap komponen di atas adalah seperti berikut: SPM 1 6 2 1 10 Bil Ayat Pilihan 1 Komponen Pendahuluan Isi Tersurat Isi Tersirat Penutup Jumlah 1 4 4 1 10 1 5 3 1 10 Pilihan 2 Pilihan 3 3. Ganti istilah untuk soalan dalam ii (punca) dengan satu istilah lain yang sama erti (misalnya alasan. hadkan rumusan anda kepada 10 ayat sahaja. anda akan memperoleh satu ayat pendahuluan yang lengkap seperti ini: Petikan membincangkan + faktor kemasukan warganegara asing + ke negara kita. Bagi membina pendahuluan. kemudian buat satu rumusan tentang punca kemasukan warganegara asing dan masalahmasalah yang timbul akibat kehadiran mereka.

Hal ini disebabkan isi tersirat mesti merupakan idea peribadi anda. Oleh itu anda perlu mengutip semua punca/faktor/alasan/sebab warganegara asing memasuki negara kita daripada petikan. Sekiranya petikan menyumbangkan empat isi tersurat. Kesemua idea mestilah diambil daripada petikan. 5. kemudian buat satu rumusan tentang punca kemasukan warganegara asing dan masalahmasalah yang timbul akibat kehadiran mereka. Perhatikan soalan di bawah … Baca petikan di bawah dengan teliti. . Namun begitu. B. maka anda perlu memberikan empat isi tersirat. ISI TERSURAT 1. satu ayat itu harus mempunyai EMPAT perkara di dalamnya iaitu: Pihak + Tindakan + Kata Hubung + Alasan Pihak Siapa yang bertanggungjawab @ siapa yang boleh lakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah dalam petikan 130 . Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Ayat Pendahuluan Lengkap Petikan membincangkan faktor kemasukan warganegara asing ke negara kita. Perhatikan soalan rumusan di bawah…. Isi tersurat merujuk kepada idea-idea yang terkandung secara langsung di dalam petikan.ISI TERSIRAT 3. Oleh itu anda perlu memberikan idea-idea tentang pelbagai masalah atau kesulitan yang disebabkan oleh warga asing di negara kita. Ini merujuk kepada idea sendiri yang diberikan oleh calon. Sebagaimana yang telah dikatakan sebelum ini. Peringatan! Anda tidak boleh menggunakan isi-isi (tentang masalah) yang diberikan dalam petikan. (Perhatikan jadual di atas) 4. 4. C. Bilangan isi tersirat yang perlu diberikan bergantung kepada bilangan isi tersurat yang telah anda kutip daripada petikan. Oleh itu sekiranya anda memberikan enam isi tersurat. Namun begitu. Sekiranya petikan menyumbangkan lima isi tersurat maka anda hanya perlu memberikan tiga isi tersirat. PENUTUP 1. Isi tersirat yang perlu ditulis dinyatakan pada kehendak kedua soalan rumusan.punca kemasukan warganegara asing – SOALAN TERSURAT 3. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. ISI TERSIRAT 1. soalan rumusan akan mempunyai dua kehendak. kemudian buat satu rumusan tentang punca kemasukan warganegara asing dan masalahmasalah yang timbul akibat kehadiran mereka. Kehendak pertama meru pakan soalan isi tersurat. 2. 2. Kehendak kedua . Hal ini kerana bilangan Isi Tersurat + Isi Tersirat haruslah genap lapan.masalah-masalah yang timbul akibat Kehadiran. Anda dilarang memberikan sebarang idea sendiri. (Rujuk jadual yang diberikan di atas). 2. D. maka anda hanya perlu memberikan dua isi tersirat sahaja. adalah lebih baik sekiranya anda memberikan lima atau enam isi tersurat. Anda sepatutnya mencari sekurang-kurangnya empat isi daripada petikan. Kehendak pertama . Penutup rumusan harus ditulis dalam satu ayat sahaja. Baca petikan di bawah dengan teliti.

tinjauan di kebanyakan sekolah di negara kita jelas membuktikan bahawa pelaksanaan dan penglibatan para pelajar dalam aktiviti-aktiviti ini masih jauh daripada apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan para perancang pendidikan negara begitu yakin bahawa keberkesanan aktiviti ini merupakan tulang belakang atau faktor penentu bagi memastikan pencapaian Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan satu barisan generasi muda yang berketrampilan serta seimbang dari segi jasmani. Namun begitu. Arus pemodenan dan dunia yang diwarnai ciri-ciri materialistik hari ini telah banyak mengubah persepsi masyarakat tentang pendidikan. Isi Tersirat – Kepentingan aktiviti kokurikulum (TELAH DIGARISKAN) Bukan sedikit wang dan perancangan yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti kokurikulum di sekolah-sekolah kita. satu hakikat yang pasti ialah. Ditinjau dari 131 . Contoh 2 Petikan berkaitan masalah disiplin di sekolah Pihak Tindakan Kata Hubung Alasan Penutup Lengkap Kesimpulannya. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. pihak sekolah harus mengawal masalah disiplin dalam kalangan pelajar agar dapat melahirkan satu generasi yang berakhlak mulia. Pendidikan hari ini boleh dikatakan bersinonim dengan kecemerlangan akademik semata-mata. kemudian buat satu rumusan tentang kepentingan aktiviti kokurikulum untuk pelajar dan sebab-sebab para pelajar hari ini menjauhi aktiviti tersebut. kerajaan harus mengurangkan pembalakan agar alam semula jadi kita terpelihara. emosi dan intelek. Agar Dapat melahirkan generasi yang berakhlak mulia Pihak sekolah Harus mengawal disiplin pelajar Agar Memelihara alam semula jadi Kerajaan Harus mengurangkan pembalakan PRAKTIS 1 Baca petikan di bawah dengan teliti.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Tindakan Kata Hubung Alasan Nyatakan bahawa pihak di atas harus mengatasi masalah yang menjadi isu dalam petikan Supaya @ agar Berikan justifikasi atau kesan mengambil tindakan tersebut SPM Contoh 1 Petikan berkaitan pembalakan yang keterlaluan Pihak Tindakan Kata Hubung Alasan Penutup Lengkap Kesimpulannya. rohani.

menyelesaikan krisis dan pengembaraan pula akan banyak membantu mengukuhkan keyakinan diri pelajar. Penutup yang sesuai untuk petikan di atas ialah Kesimpulannya. membantu mengukuhkan keyakinan diri 4. Selain daripada menyihatkan badan.sebab-sebab para pelajar menjauhi/ tidak meminati aktiviti kokurikulum Contoh isi tersirat ialah : 1. maka akan terhasillah satu petikan rumusan yang sempurna 132 . Berasa bosan kerana pihak sekolah mengulang aktiviti yang sama setiap tahun Pendahuluan yang sesuai untuk petikan di atas ialah: Petikan membincangkan / faedah aktiviti kokurikulum untuk pelajar / yang menuntut di sekolah kita. Walau betapa cemerlang sekalipun pencapaian akademik. aktiviti kokurikulum memberi peluang kepada pelajar menimba pelbagai ilmu baru 2. Hal ini disebabkan kebanyakan aktiviti kokurikulum melibatkan interaksi sesama individu dalam sesuatu kelompok. pihak sekolah / harus berusaha meningkatkan penglibatan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum / agar / dapat melahirkan satu generasi muda yang seimbang. terutamanya ibu bapa dan pelajar sendiri mengubah anggapan negatif mereka terhadap aktiviti kokurikulum. membina minda yang positif Isi Tersirat yang dikehendaki oleh soalan ialah . Seorang pelajar yang pintar dalam bidang akademiknya tidak semesti memiliki kemahiran berkomunikasi yang sempurna. aktiviti kokurikulum juga banyak membantu membina minda yang positif dalam kalangan anak muda. Kejayaan dan kegagalan alam persekolahan bagi golongan ini bersandar kepada bilangan A yang diperoleh dalam peperiksaan. Februari 2007) Senarai isi tersurat yang dapat dikutip daripada petikan di atas ialah : 1. Anggap aktiviti kokurikulum tidak penting untuk masa depan mereka 2. Hal ini seterusnya memupuk semangat perpaduan dalam kalangan mereka. Bagi mereka sekolah ialah tempat untuk memperoleh sijil. Selain itu mereka juga berpeluang untuk bergaul dan berinteaksi dengan pelajar-pelajar yang berasal daripada latar belakang bangsa dan agama yang berbeza. memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar 5. Aktiviti-aktiviti kokurikulum yang melibatkan kerja kumpulan.sudut ini. Namun begitu. semua ini seolah-olah tidak penting bagi sesetengah pelajar. Pendidikan bukanlah satu persaingan untuk menempa sijal semata-mata. keperibadian dan jati diri yang boleh dibanggakan. Oleh itu. dapat mengasah kemahiran komunikasi mereka 3. namun apalah ertinya pendidikan sekiranya insan tersebut tidak memiliki kualiti. Pelajar-pelajar ini jelas tersilap.Isi Tersurat – Isi Tersirat – Penutup). Sekiranya kita mengabungkan kesemua idea di atas mengikut susunan yang betul (Pendahuluan . amatlah perlu perlu untuk masyarakat. kebanyakan pelajar lupa bahawa aktiviti kokurikulum memberikan mereka peluang untuk menimba pelbagai ilmu baru yang tidak diajar di bilik darjah. Sebaliknya pendidikan merupakan satu proses untuk membentuk sahsiah dan keperibadian seseorang insan. Kemahiran ini akan lebih terasah sekiranya mereka melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. (Dipetik dan diubah suai daripada “Insan Seimbang” oleh Kamsiah Sham. menyihatkan badan pelajar 6. Oleh itu segala aktiviti kokurikulum yang dilaksanakan di peringkat sekolah seharusnya diberikan perhatian berat.

menganggap bidang pertanian mencerminkan kemunduran dan enggan mengidentifikasikan diri mereka dengan bidang tersebut. Lagipun mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang secocok dengan kelulusan mereka. (Dipetik dan diubah suai daripada “Ke mana Perginya Petani Kita” oleh Farid Husni. sebahagian besar penduduk desa tidak berpelajaran. 120 patah perkataan PRAKTIS 2 Baca petikan di bawah dengan teliti. Pada masa dahulu. yang juga dikenali sebagai jelapang padi negara bukan sahaja mampu menyuap mulut setiap penduduk negara ini tetapi juga membolehkan Malaysia mengeksport beras ke negara-negara lain. ingin membebaskan diri daripada persekitaran kampung yang yang serba ketinggalan 133 . Ke manakah perginya para petani yang suatu masa dahulu bergelumang dengan lumpur dan selut itu? Jawapannya mudah sahaja. mahu mencari pekerjaan yang memberikan pendapatan tetap 5. Penglibatan dalam aktiviti kokurikulum juga dapat membina minda yang positif dalam kalangan pelajar. koko dan nenas utama dunia. Aktiviti-aktiviti ini juga dapat mengasah kemahiran komunikasi mereka. Namun begitu. Mereka tidak sanggup membanting tulang siang dan malam semata-mata untuk meraih pendapatan yang tidak seberapa itu. Lagipun pelajar juga berasa bosan kerana pihak sekolah mengulang aktiviti yang sama setiap tahun. April 2008) Senarai isi tersurat daripada petikan di atas ialah : 1. Kebanyakan petani ini telah berhijrah ke bandar untuk bekerja di kilang-kilang yang tumbuh bagai cendawan selepas hujan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. berhijrah ke bandar untuk bekerja di kilang-kilang 2. Aktiviti kokurikulum memberi peluang kepada pelajar untuk menimba pelbagai ilmu baru. sama ada di kota atau desa yang terlepas daripada peluang untuk memperoleh pendidikan. Sikap generasi petani hari ini amat berbeza dengan nenek-moyang mereka dahulu. 3. Hasilnya kebanyakan anak petani kini bukan sahaja sudah celik ilmu malah ada yang sudah melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat universiti. Sebenarnya pelajar menjauhi kokurikulum kerana menganggap aktiviti-aktiviti ini tidak penting untuk masa hadapan mereka. Lagipun generasi petani hari ini juga tidak lagi sanggup bekerja keras sebagaimana orang tua mereka. Namun. pihak sekolah harus berusaha meningkatkan penglibatan para pelajar dalam aktiviti kokurikulum agar dapat melahirkan satu generasi muda yang seimbang. Golongan ini berhijrah ke bandar kerana ingin membebaskan diri daripada persekitaran kampung yang serba ketinggalan itu. nama Malaysia bersinonim dengan sektor pertanian. kemudian buat satu rumusan tentang punca-punca petani meninggalkan sektor pertanian dan kesan tindakan mereka. Satu lagi kelebihan aktiviti kokurikulum ialah ia dapat menyihatkan badan pelajar. Kedah. tidak sanggup bekerja keras 4.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Contoh Rumusan Lengkap SPM Petikan membincangkan faedah aktiviti kokurikulum untuk pelajar-pelajar yang menuntut di sekolah kita. Mereka menganggap bidang pertanian mencerminkan kemunduran dan enggan mengidentifikasikan diri mereka dengan bidang tersebut. Ribuan hektar tanah bendang di seluruh negara terbiar tanpa dikerjakan. Isi Tersurat yang dikehendaki Punca petani meninggalkan sektor pertanian dan berhijrah ke bandar (telah digariskan) Pada era awal selepas memperoleh kemerdekaan. Walau apa sekalipun alasan anak-anak tani untuk meninggalkan tanah bendang. Oleh yang demikian mereka tidak keberatan untuk mengusahakan tanah pertanian yang telah diwarisi sejak turun-temurun itu. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Seterusnya melalui aktiviti-aktiviti ini mereka dapat mengukuhkan keyakinan diri. Mereka lebih suka mencari pekerjaan yang menjanjikan pendapatan yang tetap. Kokurikulum juga dapat memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. kelapa sawit. usaha gigih kerajaan sejak kemerdekaan menyebabkan tidak ada penduduk negara ini. segala-galanya sudah berubah hari ini. Kesimpulannya. Kita pernah mendabik dada sebagai pengeluar getah. satu perkara adalah pasti. Fenomena ini merupakan sabahagian daripada harga yang terpaksa kita bayar dalam usaha mengejar pembangunan dan merealisasikan hasrat kerajaan untuk menempatkan Malaysia dalam kalangan negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020.

Kebanyakan mereka berhijrah ke bandar untuk bekerja di kilang-kilang. ingin mendapatkan pekerjaan yang secocok dengan kelulusan mereka Isi Tersirat yang dihendaki oleh soalan ialah . Negara terpaksa mengimport makanan dari luar 2.kesan tindakan petani meninggalkan sektor pertanian Idea yang sesuai untuk isi tersirat ialah: 1. Kesimpulannya. sumber pendapatan negara daripada sektor pertanian berkurangan Pendahuluan yang sesuai untuk petikan ini ialah Petikan membincangkan / sebab-sebab petani meninggalkan sektor pertanian / dan berhijrah ke bandar. para petani harus berusaha untuk mengerjakan tanah mereka supaya tanah pusaka mereka tidak terbiar begitu sahaja. Mereka yang berpendidikan pula ingin mendapatkan pekerjaan yang secocok dengan kelulusan mereka. Penutup yang sesuai untuk petikan ini ialah Kesimpulannya / para petani / harus berusaha untuk mengerjakan tanah mereka / supaya / tanah pusaka mereka tidak terbiar begitu sahaja Kini anda hanya perlu menggabungkan keempat-empat komponen di atas bagi memperoleh petikan rumusan yang lengkap Contoh Rumusan Lengkap Petikan membincangkan sebab-sebab petani meninggalkan sektor pertanian dan berhijrah ke bandar. Kebanyakan petani hari ini juga tidak sanggup bekerja keras. Lagipun mereka mahu mencari pekerjaan yang memberikan pendapatan yang tetap. Ada juga petani yang ingin membebaskan diri daripada persekitaran kampung yang yang serba ketinggalan.6. Mereka menganggap bidang pertanian mencerminkan kemunduran dan enggan mengidentifikasikan diri mereka dengan bidang tersebut. Kesan perbuatan mereka ialah negara kita terpaksa mengimport bahan makanan dari luar. (118 patah perkataan) 134 . Selain itu. sumber pendapatan negara daripada sektor pertanian juga berkurangan.

Gaji yang diperoleh itu mungkin amat penting ketika seseorang itu masih muda dan baru memulakan keluarga. setiap tahun ribuan kakitangan awam membuat permohonan untuk bersara lebih awal. keperluan untuk pendapatan mungkin sudah tidak wujud lagi.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 1 Baca petikan di bawah dengan teliti. gangguan kesihatan merupakan alasan utama kakitangan awam memilih untuk meninggalkan perkhidmatan kerajaan. Namun begitu. Oleh itu mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan perkhidmatan awam dan berpindah ke sektor swasta. Hal ini amat benar terutama sekali sekiranya anak-anak berjawatan tinggi atau mempunyai perniagaan yang menjanjikan pulangan yang amat lumayan. Ketika itulah kebosanan terhadap pekerjaan akan mula bercambah. Ada masanya anak-anak sendiri akan meminta orang tua mereka bersara awal. setelah bekerja lebih kurang dua puluh tahun. Tidak kurang pula yang memberikan alasan tekanan jiwa atau gangguan emosi yang menyebabkan mereka tidak mampu memberikan perkhidmatan yang bermakna kepada kepada masyarakat. setelah memiliki semua yang diperlukan dan setelah anak-anak mula berdikari. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Dalam situasi seprti itu. Sementara itu terdapat sekelompok lagi kakitangan awam yang kecewa dengan pendapatan mereka yang jauh lebih rendah berbanding dengan pendapatan yang ditawarkan oleh pihak swasta. Keperluan untuk memperoleh pendapatan merupakan dorongan utama bagi seseorang individu untuk bekerja. Usia persaraan kakitangan awam di negara kita merupakan salah satu yang terendah di dunia. 2008) 135 . Pada mulanya kakitangan awam wajib bersara pada usia 55 tahun. Namun begitu. ada penjawat awam yang tidak tahan menhadapi desakan berterusan daripada anak-anak dan mengambil keputusan untuk bersara awal. kemudian buat satu rumusan tentang faktor yang mendorong sesetengah kakitangan awam bersara awal dan kesan tindakan mereka terhadap negara. mereka juga tertarik dengan perubahan dalam sistem kerja dan persekitaran yang serba baru itu. Kemudian usia ini ditingkatkan menjadi 56 tahun dan kini ditingkatkan lagi menjadi 58 tahun. Selain daripada menikmati faedah kewangan yang lebih menguntungkan. Rata-rata. (Dipetik dan diubah suai daripada “Pencen atau Pancit” oleh Hamin Satar.

Manusia berhadapan dengan pelbagai kemelut di tempat kerja. Biasanya anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan menjadi pengecut dan tidak berani menghadapi cabaran hidup. kes keganasan rumah tangga. Lebih buruk lagi. Mereka tidak faham psikologi anak-anak dan tidak dapat menerima kesilapan yang dilakukan oleh anak-anak ini. Ketiadaan keyakinan diri ini menyebabkan mereka akan memencilkan diri dan kurang bergaul dengan rakan sebaya. (Dipetik dan diubah suai daripada “Keganasan Rumah Tangga Di mana Silapnya” oleh Faridah Bustam. Adalah kalanya mereka juga akan menunjukkan sindrom gagap dalam pertuturan. terutamanya penderaan kanak-kanak lebih jelas dalam kalangan pasangan muda. Tidak kira apa sekalipun alasan di sebaliknya. Kesudahannya anak-anak ini menjadi mangsa tendang dan terajang walaupun kesalahan yang dilakukan amat kecil. keganasan rumah tangga tidak boleh diterima sebagai sebahagian daripada budaya hidup masyarakat bertamadun. Perbuatan ini bukan sahaja akan mengakibatkan kecederaan fizikal terhadap mangsa tetapi juga meninggalkan kesan psikologi yang amat buruk. Anak-anak yang sering didera akan hilang kepercayaan terhadap golongan dewasa. Mereka mungkin memerlukan bantuan. Namun. malah boleh dibantu. anak-anak ini juga akan membesar dengan kepercayaan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengatasi krisis hidup. jiran malah sesama ahli keluarga. Sesetengah ibu bapa yang berasal daripada keluarga yang tegas mempunyai tanggapan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengasuh anak-anak. sama ada ahli psikologi atau sains sosial bersetuju bahawa tekanan jiwa akibat ledakan pemodenan ialah penyebab utama untuk masalah keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga yang paling biasa dalam kehidupan hari ini ialah kes pukul isteri dan penderaan kanak-kanak. Dalam situasi sedemikian. Pelbagai kajian telah dilakukan bagi memahami bentuk perlakuan ini. Hal ini disebabkan mereka tidak bersedia untuk menerima anak dalam kehidupan mereka. Dunia moden hari ini dipenuhi cabaran dan permasalahan. Golongan yang melakukannya tidak berhak menerima simpati masyarakat. Mereka juga memandang anak-anak sebagai beban dalam kehidupan dan bukannya sebagai anugerah Tuhan yang perlu dibelai dan dikasihi. Semua pihak. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Hal ini ditokok pula dengan tekanan akibat krisis kewangan dan perbalahan suami isteri. Latar belakang keluarga asal juga banyak mempengaruhi gejala keganasan rumah tangga terutamanya kes penderaan kanak-kanak. dalam kalangan rakan sejawat. anak-anak sering menjadi mangsa untuk mereka melepaskan rasa geram. Satu penenuan yang menarik ialah.tihan La 2 Baca petikan di bawah dengan teliti. kemudian buat satu rumusan tentang sebab masalah keganasan rumah tangga semakin menjadi-jadi dan usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi mengatasi masalah tersebut. 2006) 136 . Kajian juga menunjukkan bahawa anak-anak ini tidak akan mempunyai keyakinan diri. itu tidak bermakna mereka harus dibebaskan daripada tindakan undang-undang yang sewajarnya. Sayangnya merka tidak sedar natijah perbuatan mereka.

Biasanya anak-anak yang berasal daripada keluarga sedemikian akan menjadi pengecut dan tidak berani menghadapi cabaran hidup. Sayangnya merka tidak sedar natijah perbuatan mereka. Kesudahannya anak-anak ini menjadi mangsa tendang dan terajang walaupun kesalahan yang dilakukan amat kecil. malah boleh dibantu. Hal ini disebabkan mereka tidak bersedia untuk menerima anak dalam kehidupan mereka. itu tidak bermakna mereka harus dibebaskan daripada tindakan undangundang yang sewajarnya. dalam kalangan rakan sejawat. 2006) 137 . Perbuatan ini bukan sahaja akan mengakibatkan kecederaan fizikal terhadap mangsa tetapi juga meninggalkan kesan psikologi yang amat buruk. terutamanya penderaan kanak-kanak lebih jelas dalam kalangan pasangan muda. kes keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga yang paling biasa dalam kehidupan hari ini ialah kes pukul isteri dan penderaan kanak-kanak. Hal ini ditokok pula dengan tekanan akibat krisis kewangan dan perbalahan suami isteri. Sesetengah ibu bapa yang berasal daripada keluarga yang tegas mempunyai tanggapan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengasuh anak-anak. Mereka tidak faham psikologi anak-anak dan tidak dapat menerima kesilapan yang dilakukan oleh anak-anak ini. sama ada ahli psikologi atau sains sosial bersetuju bahawa tekanan jiwa akibat ledakan pemodenan ialah penyebab utama untuk masalah keganasan rumah tangga. Namun. Lebih buruk lagi. kemudian buat satu rumusan tentang masalah yang timbul akibat keganasan rumah tangga dan tindakan masyarakat bagi mengatasi masalah tersebut. Pelbagai kajian telah dilakukan bagi memahami bentuk perlakuan ini. Tidak kira apa sekalipun alasan di sebaliknya. keganasan rumah tangga tidak boleh diterima sebagai sebahagian daripada budaya hidup masyarakat bertamadun. Kajian juga menunjukkan bahawa anak-anak ini tidak akan mempunyai keyakinan diri. (Dipetik dan diubah suai daripada “Keganasan Rumah Tangga Di mana Silapnya” oleh Faridah Bustam. Mereka mungkin memerlukan bantuan. Golongan yang melakukannya tidak berhak menerima simpati masyarakat. anak-anak ini juga akan membesar dengan kepercayaan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengatasi krisis hidup. Dalam situasi sedemikian. anak-anak sering menjadi mangsa untuk mereka melepaskan rasa geram. jiran malah sesama ahli keluarga. Adalah kalanya mereka juga akan menunjukkan sindrom gagap dalam pertuturan. Manusia berhadapan dengan pelbagai kemelut di tempat kerja. Ketiadaan keyakinan diri ini menyebabkan mereka akan memencilkan diri dan kurang bergaul dengan rakan sebaya. Semua pihak. Mereka juga memandang anak-anak sebagai beban dalam kehidupan dan bukannya sebagai anugerah Tuhan yang perlu dibelai dan dikasihi. Satu penenuan yang menarik ialah. Dunia moden hari ini dipenuhi cabaran dan permasalahan. Latar belakang keluarga asal juga banyak mempengaruhi gejala keganasan rumah tangga terutamanya kes penderaan kanak-kanak. Anak-anak yang sering didera akan hilang kepercayaan terhadap golongan dewasa. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 3 Baca petikan di bawah dengan teliti.

Golongan penjenayah pula menggunakan kemudahan ini untuk menghubungi satu sama lain bagi melancarkan operasi mereka. Kewujudan alat ini telah meninggalkan kesan yang tidak terhingga dalam meningkatkan komunikasi dalam kalangan umat manusia. Kesudahannya beban kewangan ibu bapa meningkat.tihan La 4 Baca petikan di bawah dengan teliti. kemudian buat satu rumusan tentang kelebihan telefon bimbit dan cara-cara mengurangkan implikasi negatif penggunaan telefon bimbit dalam kalangan pelajar. Anak-anak juga boleh menghubungi ibu bapa dengan pantas sekiranya menghadapi sebarang kecemasan. Sesungguhnya para ibu bapa moden hari ini amat berterima kasih kepada alat ini. pelbagai urusan keluar masuk wang. penyelarasan baki dan sebagainya boleh dilakukan hanya dengan menekan nombor-nombor tertentu pada telefon bimbit. Sebenarnya tidak ada satupun peralatan ciptaan manusia yang terlepas daripada keburukan. Maklumlah caj panggilan biasanya ditanggung oleh ibu bapa dan bukannya oleh si anak. Baik atau buruk sesuatu ciptaan itu bergantung kepada kaedah dan niat penggunaannya. Namun ada juga pihak yang menggeleng kepala dan menyumpah alat ini. Terpulanglah kepada kita untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Anak-anak yang dibekalkan dengan telefon bimbit memberikan peluang kepada ibu bapa untuk mengawal gerakan mereka tidak kira di mana mereka berada. Namun begitu. alat ini juga memainkan peranan yang amat penting dalam mengeratkan kemesraan dan keintiman dalam kalangan ahli keluarga. Bukan sedikit fitnah yang disebarkan melalui telefon bimbit. ada juga ibu bapa yang mengadu bahawa alat ini turut menimbulkan pelbagai masalah kepada anak-anak. tetapi kini kewujudannya tidak lebih daripada sebatang pen yang diselitkan dalam kocek kemeja seseorang. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Bukan itu sahaja. Kini. (Dipetik dan diubah suai daripada “Telefon Bimbit: Rahmat atau Bala” oleh Ismail Kadir Che Daud. Sesetengah remaja membuang begitu banyak masa bergayut di telefon bimbit berbual-bual kosong dengan rakan sebaya mereka. Sekiranya sepuluh atau lima belas tahun dahulu telefon bimbit merupakan satu simbol status. pembayaran bil. 2009) 138 . telefon bimbit banyak membantu dalam melancarkan pelbagai urusan perniagaan. Dunia perdagangan hari ini amat bergantung kepada komunikasi yang pantas. Ditinjau dari sudut ini. Sesungguhnya tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa telefon bimbit merupakan salah satu daripada ciptaan sains abad ke dua puluh yang paling menakjubkan.

telefon bimbit banyak membantu dalam melancarkan pelbagai urusan perniagaan. pembayaran bil. tetapi kini kewujudannya tidak lebih daripada sebatang pen yang diselitkan dalam kocek kemeja seseorang. kemudian buat satu rumusan tentang keburukan telefon bimbit dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan penggunaan telefon bimbit dalam kalangan masyarakat. Sesungguhnya para ibu bapa moden hari ini amat berterima kasih kepada alat ini. Kesudahannya beban kewangan ibu bapa meningkat. pelbagai urusan keluar masuk wang. Golongan penjenayah pula menggunakan kemudahan ini untuk menghubungi satu sama lain bagi melancarkan operasi mereka. Anak-anak yang dibekalkan dengan telefon bimbit memberikan peluang kepada ibu bapa untuk mengawal gerakan mereka tidak kira di mana mereka berada. Terpulanglah kepada kita untuk menggunakannya dengan sebaik mungkin. Anak-anak juga boleh menghubungi ibu bapa dengan pantas sekiranya menghadapi sebarang kecemasan. penyelarasan baki dan sebagainya boleh dilakukan hanya dengan menekan nombor-nombor tertentu pada telefon bimbit. alat ini juga memainkan peranan yang amat penting dalam mengeratkan kemesraan dan keintiman dalam kalangan ahli keluarga. Namun ada juga pihak yang menggeleng kepala dan menyumpah alat ini. Sebenarnya tidak ada satupun peralatan ciptaan manusia yang terlepas daripada keburukan. Bukan itu sahaja. Sesetengah remaja membuang begitu banyak masa bergayut di telefon bimbit berbual-bual kosong dengan rakan sebaya mereka. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan. Kini. ada juga ibu bapa yang mengadu bahawa alat ini turut menimbulkan pelbagai masalah kepada anak-anak. Dunia perdagangan hari ini amat bergantung kepada komunikasi yang pantas. Maklumlah caj panggilan biasanya ditanggung oleh ibu bapa dan bukannya oleh si anak. 2009) 139 . Sekiranya sepuluh atau lima belas tahun dahulu telefon bimbit merupakan satu simbol status. Sesungguhnya tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa telefon bimbit merupakan salah satu daripada ciptaan sains abad ke dua puluh yang paling menakjubkan.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu SPM ihan Lat 5 Baca petikan di bawah dengan teliti. Bukan sedikit fitnah yang disebarkan melalui telefon bimbit. Baik atau buruk sesuatu ciptaan itu bergantung kepada kaedah dan niat penggunaannya. Namun begitu. (Dipetik dan diubah suai daripada “Telefon Bimbit: Rahmat atau Bala” oleh Ismail Kadir Che Daud. Ditinjau dari sudut ini. Kewujudan alat ini telah meninggalkan kesan yang tidak terhingga dalam meningkatkan komunikasi dalam kalangan umat manusia.

Pasangan harus diwajibkan mengikuti kursus perkahwinan sebelum mendirikan rumah tangga Penutup Kesimpulannya kerajaan harus bertindak untuk membendung masalah keganasan rumah tangga agar dapat melahirkan masyarakat yang sejahtera 140 . Penutup Kesimpulannya. Anak-anak menjadi mangsa untuk orang dewasa melepaskan rasa geram. 5. Gangguan kesihatan 2. Tekanan jiwa dan gangguan emosi 3. Kerajaan kekurangan kakitangan untuk menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Jentera pentadbiran kerajaan akan kurang efisien kerana kekurangan kakitangan berpengalaman. Anak-anak suruh orang tua mereka bersara awal 6.Jawapan Soalan 1 Pendahuluan Petikan membincangkan sebab-sebab yang mendorong sesetengah kakitangan awam bersara awal daripada perkhidmatan kerajaan. Anak-anak dipandang sebagai beban 4. Tidak wujud keperluan untuk memperoleh pendapatan 4. kerajaan harus berusaha mengelakkan kakitangannya bersara awal agar jentera pentadbiran dan perkhidmatan negara dapat berfungsi dengan sempurna Soalan 2 Pendahuluan Petikan membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan masalah keganasan rumah tangga semakin menjadi-jadi dalam masyarakat hari ini. Pasangan masih belum bersedia menerima anak 3. Isi Tersurat (sebab) 1. Ibu bapa tidak faham psikologi anak-anak 5. Isi Tersurat 1. Ibu bapa mempunyai tanggapan kekerasan ialah cara terbaik untuk mengasuh anakanak Isi Tersirat 1. Bosan dengan pekerjaan. Tekanan jiwa akibat ledakan pemodenan 2. Kerajaan harus menggubal undang-undang baru bagi mengenakan hukuman yang lebih berat terhadap mereka yang melakukan keganasan rumah tangga 2. 6. 2. Kecewa dengan pendapatan yang terlalu rendah berbanding dengan sektor swasta Isi Tersirat 1.

Menjadi pengecut dan tidak berani menghadapi cabaran hidup 4. Penjenayah menggunakan telefon bimbit untuk melancarkan operasi mereka. Isi Tersurat (Keburukan) 1. 2. Melancarkan urusan perniagaan. Ibu bapa boleh mengawal gerakan anak-anak. Meningkatkan komunikasi dalam kalangan umat manusia 2. Isi Tersurat (Kelebihan) 1. Membantu menyebarkan fitnah 4. Anggota masyarakat terutamanya jiran harus menasihati individu yang melakukan keganasan rumah tangga.Revisi Komprehensif Bahasa Melayu Soalan 3 Pendahuluan Petikan membincangkan kesan keganasan rumah tangga dalam masyarakat hari ini. semua pihak harus menggunakan telefon bimbit dengan sebaik mungkin agar memberikan faedah kepada diri dan masyarakat. Isi Tersirat 1. Anak-anak akan hilang kepercayaan terhadap orang dewasa 6. Soalan 5 Pendahuluan Petikan membincangkan kesan negatif telefon bimbit dalam masyarakat hari ini. Ibu bapa tidak harus membelikan telefon bimbit untuk anak-anak remaja kecuali benar-benar perlu. Soalan 4 Pendahuluan Petikan membincangkan faedah telefon bimbit bagi manusia hari ini. 4. Tidak mempunyai keyakinan diri 5. 141 . Boleh dibeli di merata-rata tempat 3. Harganya murah. Meningkatkan beban kewangan ibu bapa 3. Melambangkan simbol status Penutup Kesimpulannya. Mengakibatkan keceraan fizikal 2. Meninggalkan kesan psikologi yang amat buruk terhadap mangsa 3. 2. Anak-anak boleh menghubungi ibu bapa dengan pantas sekiranya menghadapi kcemasan 5. SPM Penutup Kesimpulannya setiap anggota masyarakat harus memainkan peranan mereka untuk membendung keganasan rumah tangga bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni. Anak-anak akan membesar dengan kepercayaan bahawa kekerasan ialah cara terbaik untuk mengatasi krisis hidup Isi Tersirat 1. Isi Tersurat (kesan) 1. 2. 2. Isi Tersirat 1. Mengeratkan hubungan dalam kalangan ahli keluarga 3. Sesetengah remaja membuang banyak masa berbual dengan rakan sebaya. Pihak sekolah tidak harus membenarkan pelajar membawa telefon bimbit ke sekolah Penutup Kesimpulannya semua pihak harus memanfaatkan telefon bimbit dengan sebaik mungkin agar membawa faedah kepada diri dan masyarakat. Banyak membantu urusan peribadi dan perniagaan 4. Harus melaporkan kejadian keganasan rumah tangga kepada pihak berkuasa.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->