P. 1
Report Kaedah Gabungan Bunyi Kata

Report Kaedah Gabungan Bunyi Kata

5.0

|Views: 2,702|Likes:
Published by Acapp Dahalan

More info:

Published by: Acapp Dahalan on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA DEFINISI Kaedah Gabungan Bunyi Kata ( KGBK ) ialah kaedah yang menggabungkan proses

mengajar mengenal bunyi huruf dengan membina dan membaca perkataan serta dapat membaca frasa atau ayat. Selain itu, kaedah ini merupakan satu alternatif kepada kaedah abjad atau fonik dan kaedah seluruh perkataan. Kaedah ini merupakan kaedah yang mudah dan berkesan untuk memulih murid yang tidak boleh atau lemah membaca.

TUJUAN Kaedah ini dibuat untuk mengajar kanak-kanak 2M iaitu membaca dan menulis berkenaan aktiviti mengenal bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan. Selain itu, kaedah ini bertujuan untuk membolehkan kanak-kanak mengenal suku kata dan seterusnya membina dan membaca perkataan, frasa atau ayat.

PRINSIP KGBK berasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang tidak terdapat dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Arab atau Bahasa Cina. Kaedah ini mengambil kira sistem ejaan Bahasa Melayu yang sistematik dan fonemik. Contohnya, setiap huruf mewakili satu bunyi kecuali huruf e, yang mempunyai dua bunyi. Misalnya, huruf a bunyinya ‘aa’, huruf b bunyinya ‘bh’, c bunyinya ‘ch’, d bunyinya ‘dh’ dan sebagainya. Hanya huruf e yang ‘mempunyai dua bunyi iaitu e taling seperti dalam perkataan ‘emak’, ‘enam’ dan e pepet seperti dalam perkataan ‘ekor’ dan ‘elok’. Selain itu, dalam prinsip KGBK digunakan kerana suku kata Bahasa Melayu jelas, misalnya ‘batu’, ‘kaki, kaki, ‘makan’ dan sebagainya. Tatabahasa melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa inggeris dan Bahasa Arab. Misalnya, dalam Bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender seperti lelaki atau perempuan bagi menyatakan banyak serta menyatakan perbezaan waktu seperti yang terdapat dalam Bahasa Inggeris. Oleh itu, pengajaran membaca Bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak boleh dibuat dengan menggabungkan pengajaran bunyi asas iaitu fonem beberapa huruf vokal ‘a i u’ dan bunyi satu atau dua huruf konsonan, misalnya bunyi ‘b’ untuk membentuk bunyi

cuci’ mereka sendiri akan boleh membaca ‘cuba’ dan ‘bucu’. abu dan frasa seperti ‘bubu baba’ ibu abu yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya. di mana pelajaran yang lalu terus diguna untuk belajar membaca pelajaran yang baru. Hal ini penting untuk memberi kemahiran atau kecekapan mereka membaca sendiri perkataan baru. Perkembangan unit-unit pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat secara sistematik berturutan (sequential) berkembang. Apabila kedua-dua bahagian ini digabungkan. Kaedah ini dinamakan KGBK kerana dalam satu set pengajaran dan pembelajaran. b. Selain itu. y. bunyi huruf dan suku kata terus digabung menjadi perkataan dan dibaca. Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata terbuka seperti ba bi bu be be bo. z seperti dalam kaedah abjad atau fonik. bubu. .suku kata ‘ba bi. ubi abu’. kemudian ‘cerakin’ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. dan sebagainya’ yang mengambil masa sebulan sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. baca. Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata ‘ba bi bu‘ dan ‘ca ci cu’ dan boleh membaca perkataan ‘cucu. murid boleh disambung berikutnya untuk belajar bunyi konsonan ‘k’ pula membentuk dan membunyikan suku kata ‘ka ki ku’ dan terus membaca perkataan atau frasa ‘kuku kaki aki’. Murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a. abu buka buku’. bibi. bunyi turut digabungkan dengan terus membentuk perkataan dan membacanya kita sudah menggunakan kaedah yang dipanggil Kaedah Gabungan Bunyi Kata ( KGBK ). c sampai x. Jika dicantum pula dengan suku kata ‘ba bi bu’yang dipelajari sebelumnya. Seterusnya. seperti dalam kaedah seluruh perkataan. ca ci cu ce ce co. setelah murid belajar membaca ‘b dan ba bi bu’ dan perkataan-perkataan daripada suku kata ini seperti ‘ibu baba. ubi. Dalam KGBK kanak-kanak terus ‘membina’ dan ‘membaca perkataan’ berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam satu pelajaran itu. murid boleh membina dan membaca perkataan dan ayat seperti ‘buku abu. Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu memberi makna dan berguna. Misalnya. Proses ini mengambil masa yang panjang iaitu selama dua hingga tiga bulan di sesetengah sekolah. Berdasarkan kaedah ini. kaedah ini juga merupakan kaedah yang digunakan untuk membaca perkataan yang bermakna serentak dalam suatu pelajaran. membaca perkataan mudah ‘baba. Berdasarkan kaedah ini murid tidak perlu diajar ‘mengecam seluruh perkataan’ iaitu pandang dan sebut perkataan serta menghafal bentuknya. murid diberikan asas kemahiran untuk mengesan sesuatu perkataan dengan melihat bunyi huruf dan suku katanya sekiranyan tidak tahu membaca.ibu.

Akhir sekali. suku kata dan perkataan. Pendekatan ini membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran membaca dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental). murid diminta mengulang pelajaran unit yang lalu dan huruf konsonan baru. murid diperkenalkan bunyi vokal mudah a i u.1982. frasa atau ayat bermakna. dan sebagainya dibina. mem seperti ‘berjalan’. perkataan seperti baca bucu cuba dibina. Murid juga terus membaca ayat mudah dalam sesuatu pelajaran itu. Dengan menggunakan suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu. Seterusnya frasa atau ayat seperti cucu aci. murid diajar untuk membina rangkai kata atau ayat. ibu cuci ubi. ‘memberi’. dan cara menulisnya. Seterusnya. Kemudian suku kata ca ci cu dan perkataan kvkv seperti ‘caca cucu cuci aci acu’ dibina. Utusan Publications. Bagi pelajaran berikutnya. melawan’ dan sebagainya. Kaedah didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. murid diperkenalkan dengan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya. Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca. dan Mudah Membaca Bahasa Melayu. Hal ini bererti unsur ‘membunyikan’ huruf dengan membina dan ‘membaca perkataan’ boleh digabungkan dalam sesuatu pengajaran-pembelajaran membaca. Pada permulaannya. Semua langkah di atas dibuat dalam satu atau dua pelajaran saja. misalnya ‘c’diperkenalkan. Seterusnya. Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. pulau) dan imbuhan seperti ber me. seperti ‘baba bibi bubu babu. Fasa berikutnya murid belajar jenis-jenis perkataan suku katanya diftong (seperti sungai. murid menyalin apa yang dibaca berdasarkan perkataan yang telah dipelajari. Murid juga diajar untuk membina perkataan dari suku kata (kv + kv). pada fasa kedua membina perkataan suku kata tertutup (kv +kvk seperti ‘ka sut’. seperti ‘ibu abu. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. iaitu murid menulis apa yang dibaca. ‘bu kit’ atau kvk+kv) seperti ‘lam pu’ ‘lembu’ dan sebagainya. Fajar . LANGKAH-LANGKAH ASAS DALAM PENGAJARAN MEMBACA DAN MENULIS KGBK. Setelah itu. Pada akhir setiap pelajaran kanak-kanak ‘boleh’ membaca ‘perkataan’. ibu’. Kemudian. membentuk suku kata terbuka (kv) darinya. babu baba dan menulis serta menyalin apa yang mereka baca berdasarkan huruf.Fasa pertama kanak-kanak menguasai membina dan membaca perkataan suku kata terbuka.

Kepercayaan ini didasarkan kepada pengalaman mereka diajar dan belajar membaca di zaman kanak-kanak dahulu. siri Genius. supaya murid seronok belajar. untuk pra sekolah. y. iaitu mendengar dan bertutur. Guru hendaklah membina keempat-empat kemahiran berbahasa ini. frasa atau ayat. Ibu bapa juga percaya anak-anak hendaklah diajar a b c dahulu sebelum boleh diajar membaca. murid dan murid berbual. Ini menyusahkan dan melambatkan kebolehan kanak-kanak membaca . beserta Panduan Guru. Maka kadang-kadang timbul konflik di antara guru tadika yang mengajar kanak-kanak membaca mengguna KGBK (dan kanak-kanak itu boleh membaca ). Dalam kaedah abajd / fonik. dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti. murid itu tidak boleh diajar membaca Bahasa Melayu. 2003. Guru hendaklah juga selang selikan aktiviti pengajaran membaca dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid. dan buku Bahasa Malaysia. ada kaedah dan teknik tertentu khusus untuk mengajar kanak-kanak ’membaca dan menulis’ pada peringkat permulaan. Pendekatan KGBK menyatakan bahawa tidak perlu dipisahkan ‘sequence’ antara mengenal ‘bunyihuruf’ dengan membina-dan-membaca ‘perkataan’. supaya mereka mudah membaca. murid perlu belajar dahulu nama huruf dan bunyi semua huruf a b c…sampai …x y z sebelum mereka diajar membaca perkataan. Pendekatan ‘gabungan’ dan susunan bahan secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam ‘pendekatan abjad/fonik’. tetapi ibu bapa masih tidak puas hati dan mahu anak mereka diajar a b c Sampai x y z mengikut susunan dalam abjad. iaitu mengenal huruf abjad a. Guru tentu sekali harus mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard. Walau pun terdapat pendekatan gabung jalin sebagai ‘pendekatan am’ untuk mengajar bahasa. Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) digubal secara sistematik untuk mengajar kanak-kanak 2M. c sehingga x. Fajar Bakti. Pendekatan KGBK ini juga tidak memulakan pengajaran membaca dengan memperkenalkan ‘perkataan’ (whole word) dahulu dan kemudian ‘mencerakinkannya’ menjadi suku kata dan ‘bunyi’ setiap huruf. Begitu juga guru yang mengajar Bahasa Inggeris. Dalam pengajaran 2M kita perlu juga mengajar kemahiran berbahasa lain. atau menyanyi semasa mengajar 2M. ‘pendekatan seluruh perkataan’. Ramai guru masih percaya kuat bahawa kalau murid ‘tidak kenal huruf abjad.Bakti. atau ‘pendekatan eklektik’ yang diguna sekarang untuk mengajar Bahasa Inggeris. . z dahulu sebelum membaca. Ini juga melambatkan dan menyusahkan setengah murid dan mereka akan tercicir. Kemahiran murid mendengar dan bertutur terselit secara informal semasa guru dan murid. b. mendengar dan bercakap. 1990.

Kod Tangan Bahasa Melayu ini bukan Bahasa Malaysia Isyarat Tangan (Malay Sign Language). dan murid boleh membaca sendiri ayat dan cerita mudah. Kaedah ini merupakan bahasa tulen bagi masyarakat Amerika. supaya mereka terus membaca sendiri. Pertuturan kiu mengunakan bentuk-bentuk bagi memandu bunyi-bunyian . Ia digubal atas keistimewaan yang terdapat dalam sistem ejaan Bahasa Melayu. maka fasa seterusnya ialah murid diberi dorongan dan peluang membaca berbagai bahan bacaan: cerita. ASL Pernah digunakan oleh orang pekak Malaysia sebelum kewujudan BIM sebagai bahasa komunikasi. dibaca dan difahami oleh rakyat Malaysia. Misalnya 8 bentuk . Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan murid mulabelajar membaca. dan buku pilihan. bentuk-bentuk yang dilambangkan (kiu) ditentukan pada kawasan dimana bentuk tangan menentukan bunyi-bunyian tangan. Hal ini kerana.Pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) menyatakan bahawa kita boleh menggabungkan proses mengajar ‘mengenal bunyi-huruf’ dengan ‘membina-dan-membaca perkataan’ dalam satu atau dua pelajaran. kewujudan persamaan isyarat tidak bermakna BIM menggunakan ASL. puisi. Jika ini berlaku. Kaedah ini merupakan isyarat tangan yang digunakan oleh golongan pekak dan bisu sebagai bahasa komunikasi. dan kanak-kanak terus membaca perkataan. Setelah asas awal membaca dikuasai oleh murid. suku katanya jelas. ia akan menjadi bekalan dan asas untuk ‘pendidikan sepanjang hayat’. Kaedah kedua yang boleh digunakan untuk mengajar pertuturan ialah menggunakan America Sign Language (ASL) terutamanya dalam pengajaran Bahasa Inggeris. Selain itu. diperbualkan ditulis. Kod Tangan Bahasa Melayu ini diadakan menurut asas-asas dan tatabahasa serta prinsip-prinsip Bahasa Malaysia sebagaimana yang didengar. dan tertanam tabiat dan minat membaca. Penggunaan ASL di Malaysia kini agak ketinggalan berbanding ASL di Amerika yang telah mengalami pelbagai perubahan. walau bagaimanapun. dan tatabahasanya yang mudah berbanding dengan sistem ejaan yang celaru dan tatabahasa yang lebih kompleks dalam Bahasa Inggeris. di mana sistem ejaannya fonemik dan sistematik. frasa atau ayat. KAEDAH-KAEDAH LAIN DALAM PENGAJARAN PERTUTURAN Kaedah-kaedah lain yang terdapat dalam pengajaran pertuturan ialah Kod Tangan Bahasa Melayu. Kaedah ketiga yang memberikan manfaat dalam pengajaran pertuturan ialah Pertuturan Kiu ini khas sedikit kerana pertuturan kiu ini menggunakan isyarat tangan untuk membolehkan golongan pekak untuk bercakap.

menggunakan keseluruhan bahasa iaitu gerakan isyarat. mimik muka. Kaedah ini digunakan untuk mengeja huruf-huruf abjad dengan menggunakan pelbagai posisi jari dan tangan. petuturan. Akhir sekali ialah pengajaran pertuturan menggunakan kaedah mimik muka. Kaedah ini juga boleh digunakan bagi yang tidak mahir menggunakan bahasa isyarat. bahasa isyarat. Walau bagaimanapun.tangan membentuk huruf konsonan dan 4 bentuk tangan membentuk huruf vokal. ejaan jari. mimik muka. kaedah ini seringkali menyukarkan dan lambat untuk difahami kerana memerlukan tahap penumpuan yang tinggi. bacaan bibir. membaca dan menulis. Kaedah pengejaan jari ini digunakan untuk mengeja kata nama khas sebelum diisyaratkan . Digunakan dalam pendidikan kanak-kanak pekak. Menurut Abdullah (1997 ). pertuturan kiu menggunakan bentuk-bentuk bagi memandu bunyi-bunyian. . Seterusnya. Kaedah keempat ialah pengajaran pertuturan melalui pengejaan jari. pertuturan dan sebagainya digunakan dalam komunikasi seluruh. lakonan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->