P. 1
Report Kaedah Gabungan Bunyi Kata

Report Kaedah Gabungan Bunyi Kata

5.0

|Views: 2,702|Likes:
Published by Acapp Dahalan

More info:

Published by: Acapp Dahalan on Nov 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2014

pdf

text

original

KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA DEFINISI Kaedah Gabungan Bunyi Kata ( KGBK ) ialah kaedah yang menggabungkan proses

mengajar mengenal bunyi huruf dengan membina dan membaca perkataan serta dapat membaca frasa atau ayat. Selain itu, kaedah ini merupakan satu alternatif kepada kaedah abjad atau fonik dan kaedah seluruh perkataan. Kaedah ini merupakan kaedah yang mudah dan berkesan untuk memulih murid yang tidak boleh atau lemah membaca.

TUJUAN Kaedah ini dibuat untuk mengajar kanak-kanak 2M iaitu membaca dan menulis berkenaan aktiviti mengenal bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan. Selain itu, kaedah ini bertujuan untuk membolehkan kanak-kanak mengenal suku kata dan seterusnya membina dan membaca perkataan, frasa atau ayat.

PRINSIP KGBK berasaskan kepada ciri-ciri istimewa yang tidak terdapat dalam Bahasa Inggeris, Bahasa Arab atau Bahasa Cina. Kaedah ini mengambil kira sistem ejaan Bahasa Melayu yang sistematik dan fonemik. Contohnya, setiap huruf mewakili satu bunyi kecuali huruf e, yang mempunyai dua bunyi. Misalnya, huruf a bunyinya ‘aa’, huruf b bunyinya ‘bh’, c bunyinya ‘ch’, d bunyinya ‘dh’ dan sebagainya. Hanya huruf e yang ‘mempunyai dua bunyi iaitu e taling seperti dalam perkataan ‘emak’, ‘enam’ dan e pepet seperti dalam perkataan ‘ekor’ dan ‘elok’. Selain itu, dalam prinsip KGBK digunakan kerana suku kata Bahasa Melayu jelas, misalnya ‘batu’, ‘kaki, kaki, ‘makan’ dan sebagainya. Tatabahasa melayu lebih mudah berbanding dengan tatabahasa inggeris dan Bahasa Arab. Misalnya, dalam Bahasa Melayu tidak ada perbezaan bentuk bagi gender seperti lelaki atau perempuan bagi menyatakan banyak serta menyatakan perbezaan waktu seperti yang terdapat dalam Bahasa Inggeris. Oleh itu, pengajaran membaca Bahasa Melayu peringkat awal untuk kanak-kanak boleh dibuat dengan menggabungkan pengajaran bunyi asas iaitu fonem beberapa huruf vokal ‘a i u’ dan bunyi satu atau dua huruf konsonan, misalnya bunyi ‘b’ untuk membentuk bunyi

bunyi turut digabungkan dengan terus membentuk perkataan dan membacanya kita sudah menggunakan kaedah yang dipanggil Kaedah Gabungan Bunyi Kata ( KGBK ). bibi. membaca perkataan mudah ‘baba. cuci’ mereka sendiri akan boleh membaca ‘cuba’ dan ‘bucu’. murid diberikan asas kemahiran untuk mengesan sesuatu perkataan dengan melihat bunyi huruf dan suku katanya sekiranyan tidak tahu membaca. Dalam KGBK kanak-kanak terus ‘membina’ dan ‘membaca perkataan’ berdasarkan suku kata yang mereka belajar dalam satu pelajaran itu. murid boleh disambung berikutnya untuk belajar bunyi konsonan ‘k’ pula membentuk dan membunyikan suku kata ‘ka ki ku’ dan terus membaca perkataan atau frasa ‘kuku kaki aki’. Misalnya setelah murid boleh membaca suku kata ‘ba bi bu‘ dan ‘ca ci cu’ dan boleh membaca perkataan ‘cucu. ubi. Setiap unit baru berkembang berasaskan unit sebelumnya. Jika dicantum pula dengan suku kata ‘ba bi bu’yang dipelajari sebelumnya. Dengan ini mereka mendapati proses belajar membaca itu memberi makna dan berguna. ubi abu’. abu buka buku’. kemudian ‘cerakin’ perkataan untuk mengenal huruf dan bunyi huruf. murid boleh membina dan membaca perkataan dan ayat seperti ‘buku abu.ibu. Hal ini penting untuk memberi kemahiran atau kecekapan mereka membaca sendiri perkataan baru. Perkembangan unit-unit pengajaran dan pembelajaran boleh dibuat secara sistematik berturutan (sequential) berkembang. Murid tidak perlu diajar mengenal dan menghafal semua huruf abjad secara berturutan dari a. . dan sebagainya’ yang mengambil masa sebulan sebelum murid boleh diajar membaca perkataan dan ayat. baca. di mana pelajaran yang lalu terus diguna untuk belajar membaca pelajaran yang baru. ca ci cu ce ce co. bubu. y. setelah murid belajar membaca ‘b dan ba bi bu’ dan perkataan-perkataan daripada suku kata ini seperti ‘ibu baba. kaedah ini juga merupakan kaedah yang digunakan untuk membaca perkataan yang bermakna serentak dalam suatu pelajaran. Misalnya. abu dan frasa seperti ‘bubu baba’ ibu abu yang bermakna dalam satu atau dua pelajaran sahaja. bunyi huruf dan suku kata terus digabung menjadi perkataan dan dibaca. Berdasarkan kaedah ini murid tidak perlu diajar ‘mengecam seluruh perkataan’ iaitu pandang dan sebut perkataan serta menghafal bentuknya. Berdasarkan kaedah ini. Apabila kedua-dua bahagian ini digabungkan. Proses ini mengambil masa yang panjang iaitu selama dua hingga tiga bulan di sesetengah sekolah.suku kata ‘ba bi. Seterusnya. b. c sampai x. Kaedah ini dinamakan KGBK kerana dalam satu set pengajaran dan pembelajaran. z seperti dalam kaedah abjad atau fonik. Murid juga tidak perlu diajar semua suku kata terbuka seperti ba bi bu be be bo. Selain itu. seperti dalam kaedah seluruh perkataan.

iaitu murid menulis apa yang dibaca. Murid juga terus membaca ayat mudah dalam sesuatu pelajaran itu. Pada akhir setiap pelajaran kanak-kanak ‘boleh’ membaca ‘perkataan’. membentuk suku kata terbuka (kv) darinya. Seterusnya frasa atau ayat seperti cucu aci. murid menyalin apa yang dibaca berdasarkan perkataan yang telah dipelajari. ‘bu kit’ atau kvk+kv) seperti ‘lam pu’ ‘lembu’ dan sebagainya. perkataan seperti baca bucu cuba dibina.1982. murid diajar untuk membina rangkai kata atau ayat. mem seperti ‘berjalan’. babu baba dan menulis serta menyalin apa yang mereka baca berdasarkan huruf. Pendekatan ini membolehkan pembinaan dan susunan bahan pengajaran-pembelajaran dan peningkatan kemahiran membaca dibuat secara berturutan (sequential) dan berkembang (developmental). frasa atau ayat bermakna.Fasa pertama kanak-kanak menguasai membina dan membaca perkataan suku kata terbuka. ibu’. Contohnya adalah seperti dalam buku saya Mari Membaca. murid diperkenalkan dengan bunyi konsonan mudah seperti b dan cara menulisnya. supaya menjadi ba bi bu dan cara menulisnya. Kemudian suku kata ca ci cu dan perkataan kvkv seperti ‘caca cucu cuci aci acu’ dibina. seperti ‘ibu abu. Murid tidak perlu mengenal dan menghafal semua huruf sebelum belajar membaca. pulau) dan imbuhan seperti ber me. murid diminta mengulang pelajaran unit yang lalu dan huruf konsonan baru. Fajar . dan sebagainya dibina. seperti ‘baba bibi bubu babu. Seterusnya. melawan’ dan sebagainya. dan Mudah Membaca Bahasa Melayu. Dengan menggunakan suku kata pelajaran yang lalu ba bi bu. Pada permulaannya. suku kata dan perkataan. pada fasa kedua membina perkataan suku kata tertutup (kv +kvk seperti ‘ka sut’. Hal ini bererti unsur ‘membunyikan’ huruf dengan membina dan ‘membaca perkataan’ boleh digabungkan dalam sesuatu pengajaran-pembelajaran membaca. murid diperkenalkan bunyi vokal mudah a i u. LANGKAH-LANGKAH ASAS DALAM PENGAJARAN MEMBACA DAN MENULIS KGBK. dan cara menulisnya. ibu cuci ubi. Bagi pelajaran berikutnya. Fasa berikutnya murid belajar jenis-jenis perkataan suku katanya diftong (seperti sungai. Kemudian. Seterusnya. ‘memberi’. Setelah itu. Utusan Publications. misalnya ‘c’diperkenalkan. Kaedah didapati lebih mudah dan cepat untuk murid belajar membaca dan menulis. Semua langkah di atas dibuat dalam satu atau dua pelajaran saja. Murid juga diajar untuk membina perkataan dari suku kata (kv + kv). Akhir sekali.

murid perlu belajar dahulu nama huruf dan bunyi semua huruf a b c…sampai …x y z sebelum mereka diajar membaca perkataan. untuk pra sekolah. frasa atau ayat. Ini menyusahkan dan melambatkan kebolehan kanak-kanak membaca . murid dan murid berbual. beserta Panduan Guru. Guru hendaklah membina keempat-empat kemahiran berbahasa ini. Dalam kaedah abajd / fonik. . atau menyanyi semasa mengajar 2M. Guru hendaklah juga selang selikan aktiviti pengajaran membaca dengan membaca kuat (read aloud) buku kepada murid. supaya murid seronok belajar. tetapi ibu bapa masih tidak puas hati dan mahu anak mereka diajar a b c Sampai x y z mengikut susunan dalam abjad. Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) digubal secara sistematik untuk mengajar kanak-kanak 2M. z dahulu sebelum membaca. Kepercayaan ini didasarkan kepada pengalaman mereka diajar dan belajar membaca di zaman kanak-kanak dahulu. siri Genius. atau ‘pendekatan eklektik’ yang diguna sekarang untuk mengajar Bahasa Inggeris. ada kaedah dan teknik tertentu khusus untuk mengajar kanak-kanak ’membaca dan menulis’ pada peringkat permulaan. 2003. Begitu juga guru yang mengajar Bahasa Inggeris. supaya mereka mudah membaca. Pendekatan KGBK menyatakan bahawa tidak perlu dipisahkan ‘sequence’ antara mengenal ‘bunyihuruf’ dengan membina-dan-membaca ‘perkataan’.Bakti. mendengar dan bercakap. ‘pendekatan seluruh perkataan’. Walau pun terdapat pendekatan gabung jalin sebagai ‘pendekatan am’ untuk mengajar bahasa. Ini juga melambatkan dan menyusahkan setengah murid dan mereka akan tercicir. dan buku Bahasa Malaysia. y. Guru tentu sekali harus mengajar murid menyebut sesuatu perkataan itu dengan sebutan standard. Dalam pengajaran 2M kita perlu juga mengajar kemahiran berbahasa lain. iaitu mendengar dan bertutur. murid itu tidak boleh diajar membaca Bahasa Melayu. 1990. b. Pendekatan KGBK ini juga tidak memulakan pengajaran membaca dengan memperkenalkan ‘perkataan’ (whole word) dahulu dan kemudian ‘mencerakinkannya’ menjadi suku kata dan ‘bunyi’ setiap huruf. dan buku Ceria 2M terbitan Ilmu Bakti. Maka kadang-kadang timbul konflik di antara guru tadika yang mengajar kanak-kanak membaca mengguna KGBK (dan kanak-kanak itu boleh membaca ). c sehingga x. Pendekatan ‘gabungan’ dan susunan bahan secara kumulatif seperti dalam KGBK ini tidak mungkin berlaku dalam ‘pendekatan abjad/fonik’. Kemahiran murid mendengar dan bertutur terselit secara informal semasa guru dan murid. Ibu bapa juga percaya anak-anak hendaklah diajar a b c dahulu sebelum boleh diajar membaca. iaitu mengenal huruf abjad a. Fajar Bakti. Ramai guru masih percaya kuat bahawa kalau murid ‘tidak kenal huruf abjad.

diperbualkan ditulis. Selain itu. Misalnya 8 bentuk . ia akan menjadi bekalan dan asas untuk ‘pendidikan sepanjang hayat’. dan tertanam tabiat dan minat membaca. dibaca dan difahami oleh rakyat Malaysia. KAEDAH-KAEDAH LAIN DALAM PENGAJARAN PERTUTURAN Kaedah-kaedah lain yang terdapat dalam pengajaran pertuturan ialah Kod Tangan Bahasa Melayu. dan buku pilihan. Pertuturan kiu mengunakan bentuk-bentuk bagi memandu bunyi-bunyian . Penggunaan ASL di Malaysia kini agak ketinggalan berbanding ASL di Amerika yang telah mengalami pelbagai perubahan. maka fasa seterusnya ialah murid diberi dorongan dan peluang membaca berbagai bahan bacaan: cerita. dan tatabahasanya yang mudah berbanding dengan sistem ejaan yang celaru dan tatabahasa yang lebih kompleks dalam Bahasa Inggeris. Jika ini berlaku. Hal ini kerana. Kaedah ketiga yang memberikan manfaat dalam pengajaran pertuturan ialah Pertuturan Kiu ini khas sedikit kerana pertuturan kiu ini menggunakan isyarat tangan untuk membolehkan golongan pekak untuk bercakap. Ia digubal atas keistimewaan yang terdapat dalam sistem ejaan Bahasa Melayu. puisi. bentuk-bentuk yang dilambangkan (kiu) ditentukan pada kawasan dimana bentuk tangan menentukan bunyi-bunyian tangan. Kaedah kedua yang boleh digunakan untuk mengajar pertuturan ialah menggunakan America Sign Language (ASL) terutamanya dalam pengajaran Bahasa Inggeris. walau bagaimanapun. supaya mereka terus membaca sendiri. Haruslah diingat bahawa KGBK adalah fasa pertama untuk memudahkan murid mulabelajar membaca. frasa atau ayat. Kaedah ini merupakan isyarat tangan yang digunakan oleh golongan pekak dan bisu sebagai bahasa komunikasi. kewujudan persamaan isyarat tidak bermakna BIM menggunakan ASL. dan murid boleh membaca sendiri ayat dan cerita mudah. ASL Pernah digunakan oleh orang pekak Malaysia sebelum kewujudan BIM sebagai bahasa komunikasi. Kod Tangan Bahasa Melayu ini bukan Bahasa Malaysia Isyarat Tangan (Malay Sign Language). Setelah asas awal membaca dikuasai oleh murid. di mana sistem ejaannya fonemik dan sistematik. Kaedah ini merupakan bahasa tulen bagi masyarakat Amerika.Pendekatan Kaedah Gabungan Bunyi-Kata (KGBK) menyatakan bahawa kita boleh menggabungkan proses mengajar ‘mengenal bunyi-huruf’ dengan ‘membina-dan-membaca perkataan’ dalam satu atau dua pelajaran. dan kanak-kanak terus membaca perkataan. suku katanya jelas. Kod Tangan Bahasa Melayu ini diadakan menurut asas-asas dan tatabahasa serta prinsip-prinsip Bahasa Malaysia sebagaimana yang didengar.

kaedah ini seringkali menyukarkan dan lambat untuk difahami kerana memerlukan tahap penumpuan yang tinggi. membaca dan menulis. Kaedah ini digunakan untuk mengeja huruf-huruf abjad dengan menggunakan pelbagai posisi jari dan tangan. Menurut Abdullah (1997 ). lakonan. ejaan jari. menggunakan keseluruhan bahasa iaitu gerakan isyarat. Walau bagaimanapun.tangan membentuk huruf konsonan dan 4 bentuk tangan membentuk huruf vokal. . mimik muka. Seterusnya. Kaedah ini juga boleh digunakan bagi yang tidak mahir menggunakan bahasa isyarat. Kaedah pengejaan jari ini digunakan untuk mengeja kata nama khas sebelum diisyaratkan . Akhir sekali ialah pengajaran pertuturan menggunakan kaedah mimik muka. bahasa isyarat. mimik muka. Kaedah keempat ialah pengajaran pertuturan melalui pengejaan jari. bacaan bibir. Digunakan dalam pendidikan kanak-kanak pekak. pertuturan kiu menggunakan bentuk-bentuk bagi memandu bunyi-bunyian. petuturan. pertuturan dan sebagainya digunakan dalam komunikasi seluruh.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->