PROGRAM KLINIK MOTOSIKAL BERSAMA SHAHROL YUZY

INGIN MENJADI PELUMBA? Berminat untuk menjadi pelumba? Berikut adalah beberapa langkah yang anda perlu lakukan untuk melibatkan diri dalam dunia sukan pemotoran. LANGKAH 1: TELEFON AAM MOTORSPORTS Langkah pertama untuk memperolehi lesen perlumbaan adalah menghubungi AAM Motorsports melalui Talian 55104679. Kakitangan AAM Motorsport akan memberi nama, nombor telefon, dan alamat panel doctor AAM yang terdekat kepada anda. LANGKAH 2: JALANI PEMERIKSAAN KESIHATAN Untuk menjadi pelumba anda harus mempunyai kesihatan yang baik. Oleh itu, setelah anda memperolehi maklumat panel doctor AAM, anda harus membuat pertemuan untuk menjalani pemeriksaan kesihatan. LANGKAH 3: SERTAI KELAB BERDAFTAR AAM Selepas lulus ujisn pemeriksaan kesihatan, anda perlu menjadi ahli salah satu kelab berdaftar dengan AAM. Dari situ pegawai kelab berkenaan akan memberi anda bimbingan tentang proses yang seterusnya.

mereka harus menyerahkan lessen perlumbaan AAM yang telah tamat. LANGKAH 5: SERAHAN DOKUMEN Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memohon lessen perlumbaan adalah seperti berikut:       Salinan lessen memandu RTD dan lessen memandu yang telah diperbaharui (jika ada) Salinan kad pengenalan/passport Salinan ahli kelab berdaftar AAM atau resit rasmi 3 keping gambar saiz pastport (2 keping gambar tambahan bagi kategori lebihan) Borang ‘AAM’ diperlukan bagi pendaftar di bawah umur 18 tahun Bagi pemohon yang ingin memperbaharui lesen perlumbaan. anda perlu menduduki sesi tutorial dan ujian penulisan sekali lagi. anda hanya diberi lessen National C (Novis . Jenis-jenis Lesen Perlumbaan AAM akan keluarkan lessen perlumbaan untuk peserta dan pasukan bagi setiap acara sukan pemotoran yang diiktiraf oleh AAM. Jika anda gagal. Taraf lesen perlumbaan anda akan dinaikkan ke National “B” jika anda berjaya menamatkan mana-mana enam pusingan acara kebangsaan pada tahun yang sama atau telah memegang lesen National C melebihi 5 tahun. Lesen perlumbaan hanya akan dikeluarkan setelah anda lulus ujian penulisan ini.LANGKAH 4: LULUS UJIAN PENULISAN Langkah terakhir sebelum memperolehi lessen perlumbaan ialah anda perlu lulus ujian penulisan yang perlu dilalui oleh semua bakal pelumba. Lesen perlumbaan motosikal yang dikeluarkan oleh AAM adalah National C . sebagai permulaan.135cc). Pemegang lessen perlumbaan National ‘C’ hanya boleh menyertai acara-acara diperingkat kebangsaan sahaja. Walaubagaimanapun.

.

   .

      W^ZS` aZ`a WZSV \WaTS W^a` SVSS TWTW^S\S SZYS SZY SZVS\W^aSaSZaZ`aWTS`SZV^VSSVaZS_aSZ\W[`[^SZ    .

 .

.

 .

 SZYS\W^`SSaZ`aW\W^[WW_WZ\W^aTSSZSVSSWZYaTaZY  [`[^_\[^`_ WSa SSZ % S`SZYSZ  [`[^_\[^` SSZ WTW^ ZSS Z[T[^ `WWX[Z VSZ SSS` \SZW V[U`[^  SZY `W^VWS`W\SVSSZVS         Z`aWZSV\WaTSSZVSS^a_W\aZ SW_S`SZ SZYTS.

W`a _W`WSSZVSW\W^[WSaS`\SZWV[U`[^ SZVSS^a_WTaS` \W^`WaSZaZ`aWZSSZ\WW^_SSZW_S`SZ      WW\S_aa_a_Z\WW^_SSZW_S`SZSZVS\W^aWZSVS_SS_S`a WST TW^VSX`S^ VWZYSZ  S^ _`a \WYScS WST TW^WZSSZ SSZ WTW^SZVSTTZYSZ`WZ`SZY\^[_W_ SZY_W`W^a_Z S    .

       SZYS `W^S^ _WTWa W\W^[W W__WZ \W^aTSSZ SS SZVS \W^a aa_aSZ \WZa_SZ SZY\W^aVSa [W_WaSTSS\WaTS S SZVS YSYS SZVS \W^a WZVaVa _W_ `a`[^S VSZ aSZ \WZa_SZ _WS SY W_WZ\W^aTSSZSZ SSSZVWaS^SZ_W`WSSZVSaa_aSZ\WZa_SZ Z    .

  [aWZV[aWZ SZY V\W^aSZ aZ`a W[[Z W__WZ \W^aTSSZ SVSS_W\W^`TW^a` O SZSZ W__WZ WSZVa VSZ W__WZ WSZVa SZY `WS V\W^TSS^aSSVS O SZSZSV\WZYWZSSZÈ\S__\[^` O SZSZSWSTTW^VSX`S^ S`Sa^W_`^S_ O W\ZY YSTS^ _S \S_`\[^`  W\ZY YSTS^ `STSSZ TSY S`WY[^WTSZ O [^SZY V\W^aSZTSY\WZVSX`S^VTScSaa^ %`SaZ O SY \W[[Z SZY ZYZ W\W^TSS^a W_WZ \W^aTSSZ W^WS S^a_WZ W^SSZW__WZ\W^aTSSZ SZY`WS`SS`  WZ_WZ_ W_WZ W^aTSSZ  SSZ WaS^SZ W__WZ \W^aTSSZ aZ`a \W_W^`S VSZ \S_aSZ TSY _W`S\SUS^S_aSZ\W[`[^SZ SZYV`^SX[W SSaTSYSSZS\aZ _WTSYS \W^aSSZ SZVS SZ S VTW^ W__WZ S`[ZS  [b_ UU WWYSZYW__WZ\W^aTSSZ S`[ZSSZ ST[WWZ W^`SSUS^SSUS^S V\W^ZYS`WTSZY_SSZ_SSSS^SXW_WZ\W^aTSSZSZVSSSZVZSSZ W S`[ZS S SZVS TW^S S WZSS`SZ SZSSZS WZS \a_ZYSZ SUS^SWTSZY_SSZ\SVS`SaZ SZY_SSS`Sa`WSWWYSZYW_WZ S`[ZS WWT `SaZ W_WZ\W^aTSSZ[`[_S SZYVWaS^SZ[W SVSS S`[ZS .