P. 1
Ayat Hadist Tentang Ramadhan

Ayat Hadist Tentang Ramadhan

|Views: 15|Likes:
Published by Bona Togar

More info:

Published by: Bona Togar on Nov 24, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

AYAT & HADIST PUASA RAMADHAN 1.

"Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu sekalian puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu sekalian bertaqwa "( QS AlBaqarah : 183 ). 2. "Bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelas an mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dengan yang bathil ), karena itu barangsiapa diantara kamu menyaksikan (masuknya bulan ini ), maka hendaklah ia puasa... " ( Al-Baqarah : 185). 3. " Telah bersabda Rasulullah saw. : Islam didirikan di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada Ilah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Mendirikan Shalat Mengeluarkan Zakat puasa di bulan Ramadhan Menunaikan haji ke Ka'bah. ( HR.Bukhari Muslim ). 4. "Diriwayatkan dari Thalhah bin ' Ubaidillah ra. : bahwa sesungguhnya ada seorang bertanya kepada Nabi saw. : ia berkata : Wahai Rasulullah beritakan kepadaku puasa yang diwajibkan oleh Allah atas diriku. Beliau bersabda : puasa Ramadhan. Lalu orang itu bertanya lagi : Adakah puasa lain yang diwajibkan atas diriku ?. Beliau bersabda : tidak ada, kecuali bila engkau puasa Sunnah. ". 5. ”Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra: Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. pernah bersabda : Ketika datang bulan Ramadhan: Sungguh telah datang kepadamu bulan yang penuh berkat, diwajibkan atas kamu untuk puasa, dalam bulan ini pintu Jannah dibuka, pintu Neraka ditutup, Setan- Setan dibelenggu. Dalam bulan ini ada suatu malam yang nilanya sama dengan seribu bulan, maka barangsiapa diharamkan kebaikannya ( tidak beramal baik didalamnya), sungguh telah diharamkan (tidak mendapat kebaikan di bulan lain seperti di bulan ini). ( HR. Ahmad, Nasai dan Baihaqy. Hadits Shahih Ligwahairihi) . 6. "Diriwayatkan dari Urfujah, ia berkata : Aku berada di tempat 'Uqbah bin Furqad, maka masuklah ke tempat kami seorang dari Sahabat Nabi saw. ketika Utbah melihatnya ia merasa takut padanya, maka ia diam. Ia berkata: maka ia menerangkan tentang puasa Ramadhan ia berkata : Saya telah mendengar Rasulullah saw bersabda tentang bulan Ramadhan: Di bulan Ramadhan ditutup seluruh pintu Neraka, dibuka seluruh pintu Jannah, dan dalam bulan ini Setan dibelenggu. Selanjutnya ia berkata : Dan dalam bulan ini ada malaikat yang selalu menyeru : Wahai orang yang selalu mencari/ beramal kebaikan bergembiralah anda, dan wahai orang-orang yang mencari/berbuat kejelekan berhentilah ( dari perbuatan jahat) . Seruan ini terus didengungkan sampai akhir bulan Ramadhan." (Riwayat Ahmad dan Nasai ) 7. " Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. Sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda : Shalat Lima waktu, Shalat Jum'at sampai Shalat Jum'at berikutnya, puasa Ramadhan sampai puasa Ramadhan berikutnya, adalah menutup dosa-dosa (kecil) yang diperbuat diantara keduanya, bila dosa-dosa besar dijauhi." ( H.R.Muslim) 8. "Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru, bahwa sesungguhnya Nabi saw. telah bersabda: puasa dan Qur'an itu memintakan syafa'at seseorang hamba di hari Kiamat

(Dengan ketetapan yang demikian itu) Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan. Ahmad. 15. "( HR. : Barangsiapa yang tidak beniat (puasa Ramadhan) sejak malam." (HR. Bukhary Muslim). Pada hari kiamat dikatakan : Dimana orang yang puasa? ( untuk masuk Jannah melalui pintu itu).R. siapa saja dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadhan (atau mengetahuinya) . "Diriwayatkan dari Ali ra. Saya katakan : sesungguhnya saya telah melihat Hilal.Bukhary Muslim).R Abu Dawud.. Maka beliau saw. maka ditutuplah pintu itu. "Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad : Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : bahwa sesungguhnya bagi Jannah itu ada sebuah pintu yang disebut " Rayyaan". bersabda : Barangsiapa puasa Ramadhan karena beriman dan ikhlas. maka berilah aku hak untuk memintakan syafa'at baginya.Dari orang gila sehingga dia sembuh . dan menjadi keteranganketerang an yang menjelaskan pertunjuk. Karenanya. 10. "Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. menjadi pertunjuk bagi sekalian manusia. kemudian wajiblah ia puasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. ia berkata : Sesungguhnya nabi saw telah bersabda : telah diangkat pena ( kewajiban syar'i/ taklif) dari tiga golongan . puasa dan memerintahkan semua orang agar puasa. Hadits Hasan). 16. Apabila awan menutupi pandanganmu. "Diriwayatkan dari 'Aisyah ra. maka sempurnakanlah bulan Sya'ban selama Tiga Puluh hari. Maka keduanya diberi hak untuk memmintakan syafaat. "Diriwayatkan dari Hafshah . maka akupun mengabarkan hal itu kepada Rasululullah saw. jika yang terakhir diantara mereka sudah memasuki pintu itu. "Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Al-Hakim dan Ibnu Hibban). 9. Ahmad." ( H. beliau berkata : Manusia sama melihat Hilal (bulan sabit).aku telah mencegah dia memakan makanan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari. Dan berkata pula AL-Qur'an : Wahai Rabbku aku telah mencegah dia tidur di malam hari ( karena membacaku ). dan Ia tidak menghendaki kamu . Rasulullah saw. kami dilarang puasa dan diperintahkan mengqadhanya. 14. Bukhary Muslim). Bahwa sesungguhnya Nabi saw. maka berilah aku hak untuk memintakan syafaat baginya. maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang sekarang ( HR.R Bukhary Muslim). 13. puasa berkata : Wahai Rabbku. ia berkata : Disaat kami haidh di masa Rasulullah saw. dan siapa saja yang sakit atau dalam musafir maka (bolehlah ia berbuka.(Hadits Shahih). maka hendaklah ia puasa di bulan itu.R. 11.dari anak-anak sampai ia bermimpi / dewasa. maka tidak ada puasa baginya . "(Masa yang diwajibkan kamu puasa itu ialah) bulan Ramadhan yang padanya diturunkan Al-Qur'an.dari orang tidur sehingga bangun . ia berkata : Telah bersabda Nabi saw." ( H. telah bersabda: Mulailah puasa karena melihat ru'yah dan berbukalah ( akhirilah puasa Ramadhan ) dengan melihat ru'yah. dan Tirmidzi). dan (menjelaskan) antara yang haq dengan yang bathil." ( H. Abu Dawud." (HR. Abu Dawud) Hadits Shahih. dan kami tidak diperintah mengqadha Shalat "( H. 12.nanti. .

Muslim) 19. maka ditetapkanlah kewajiban puasa bagi setiap orang yang mukim dan sehat dan diberi rukhsah ( keringanan) untuk orang yang sakit dan bermusafir dan ditetapkan cukup memberi makan orang misikin bagi oran yang sudah sangat tua dan tidak mampu puasa. maka diantara kami ada yang masih puasa dan ada juga yang berbuka. tetapi mereka tetap puasa karena mereka melihat apa yang tuan amalkan (puasa). ia berkata : Sesungguhnya Allah swt telah mewajibkan atas nabi untuk puasa. Kemudian Allah menurunkan ayat lain ( AL-Baqarah : 185). Maka Rasulullah saw. "Diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudry ra. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa (sebulan Ramadhan). Mereka berpendapat bahwa siapa yang mendapati dirinya ada kekuatan lalu puasa. ia berkata : Kami bepergian bersama Rasulullah saw. ) 17. berbuka lebih memberi kekuatan kepada kamu sekalian. Maka ini merupakan kemestian. kami puasa . dan supaya kamu membesarkan Allah karena mendapat pertunjukNya. Selanjutnya bila kami bepergian beserta Rasulullah saw. kamipun semuanya berbuka. Muslim dan Abu Dawud). Ahmad. lalu sebagian berbuka dan sebagian lainnya tetap puasa. beliau puasa sampai ke Kurraa'il Ghamiim dan semua manusia yang menyertai beliau juga puasa. Maka beliaupun bersabda : mereka itu adalah durhaka. maka pada saat itu barangsiapa mau puasa dan barangsiapa mau memberi makan seorang miskin. berdosakah saya ? Maka beliau bersabda : hal itu adalah merupakan kemurahan dari Allah Ta'ala. maka barangsiapa yang menggunakannya maka itu suatu kebaikan dan barangsiapa yang lebih suka untuk terus puasa maka tidak ada dosa baginya " ( H. di bulan Ramadhan." ( Al-Baqarah:185. aku dapati bahwa diriku kuat untuk puasa dalam safar. 20. Maka beliau meminta segelas air lalu diminumnya. Kemudian sampai ke telinga beliau bahwa masih ada yang nekad untuk puasa. Abu Dawud.menanggung kesukaran. Ahmad dan Muslim) 21. "Dari Jabir bin Abdullah : Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. " ( HR. Selanjutnya ia berkata : Kami berhenti di suatu tempat. Lalu dilaporkan kepada beliau bahwa manusia yang menyertai beliau merasa berat . Maka beliau juga bersabda: Sesungguhnya besok kamu akan bertemu musuh." (HR. dan berbuka lebih memberi kekuatan kepada kamu." ( H. Sedang manusia melihat beliau. . hal itu adalah baik dan barangsiapa yang mendapati dirinya lemah lalu berbuka. "Diriwayatkan dari Mu'adz . Ini merupakan rukhsah.Tirmidzy) . maka DIA turunkan ayat ( dalam surat AL-Baqarah : 183-184). dan supaya kamu bersyukur. "Diriwayatkan dari Hamzah Al-Islamy : Wahai Rasulullah.maka berbukalah. ke Makkah. keduanya diterima. Kemudian kami berhenti di tempat lain.dan yang berbuka tidak mencela yang puasa.maka hal ini juga baik" (HR. 18.R. ia berkata : Pada suatu hari kami pergi berperang beserta Rasulullah saw. Diantara kami ada yang puasa dan diantara kami ada yang berbuka . "Diriwayatkan dari Sa'id Al-Khudry ra. Yang puasa tidak mencela yang berbuka . bersabda: Sesungguhnya kamu sekalian sudah berada ditempat yang dekat dengan musuh kalian. AL-Baihaqi dengan sanad shahih). pergi menuju ke Makkah pada waktu fathu Makkah. sedang kami dalam keadaan puasa.R Ahmad.

Hal itu karena sesungguhnya Allah hendak memberinya karunia makan dan minum " (Hadits Shahih. 26. "Dari Abu Hurairah ra.dan makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam (fajar )..: bahwa sesungguhnya nabi saw.R : Abu Daud dan AtTirmidziy ) 28. maka hendaklah ia sempurnakan puasanya. "Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar: Bahwa sesungguhnya istrinya bertanya kepadanya ( tentang puasa Ramadhan ).R : Al-Bukhary dan Muslim ) 29. maka hendaklah ia mengqadha ( puasanya batal ). riwayat Al-Jama'ah kecuali An-Nasai). 24. "Ucapan Ibnu Abbas : wanita yang hamil dan wanita yang menyusui apabila khawatir atas kesehatan anak-anak mereka. ia berkata : Telah bersabda Nabi saw. Beliau bersabda lagi : Punyakah kamu persediaan makanan untuk . sedang dia dalam keadaan puasa. padahal ia sedang puasa ..R : Al-Bukhary dan Muslim ) 31.22. telah bersabda : Barangsiapa yang terlupa. kemudian ia makan atau minum. Telah bersabda Rasulullah saw: Bahwa sesungguhnya semua amal itu harus dengan niat ( H. Barang siapa yang tidak berniat untuk puasa ( Ramadhan ) sejak malam. Diriwayatkan dari Hafshah. 30. "Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi 'Urwah dari Ibnu Abbas beliau berkata : Apabila seorang wanita hamil khawatir akan kesehatan dirinya dan wanita yang menyusui khawatir akan kesehatan anaknya jika puasa Ramadhan. Dari Abu Hurairah ra. sedang barang siapa yang berusaha sehinggga muntah dengan sengaja. Diriwayatkan dari Aisyah ra ia berkata : Disaat kami berhaidh ( datang bulan ) dimasa Rasulullah saw.R : Abu Daud ) hadits shahih.. sedang ia dalam keadaan hamil. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. 25. (H. maka boleh tidak puasa dan cukup membayar fidyah memberi makan orang miskin " ( Riwayat Abu Dawud ). maka tidak ada puasa baginya." (Riwayat Baihaqi) Shahih. kami dilarang puasa dan diperintah untuk mengqadhanya dan kami tidak diperintah untuk mengqadha shalat.. Rasulullah saw bersabda : Mampukah kamu puasa dua bulan berturut-turut ? Lelaki itu menjawab : Tidak. kitab AL-irwa jilid IV hal 19). bahwa sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : Barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja.maka tidak wajib qadha ( puasanya tetap sah ).Ath-Thabari dengan sanad shahih di atas syaratMuslim . ". ia berkata : Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw: Ya Rasulullah saya terlanjur menyetubuhi istri saya (di siang hari) padahal saya dalam keadaan puasa ( Ramadhan ). Beliau berkata : Keduanya boleh berbuka (tidak puasa ) dan harus memberi makan sehari seorang miskin dan tidak perlu mengqadha puasa" (HR. ( H. Shahih 23. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Maka ia menjawab : Berbukalah dan berilah makan sehari seorang miskin dan tidak usah mengqadha puasa . ( H. maka Rasulullah saw bersabda : Punyakah kamu seorang budak untuk dimerdekakan ? Ia menjawab : Tidak. 27." ( Al-Baqarah : 187).

Diriwayatkan dari Abi Bakar bin Abdurrahman. bagaimana pendapatmu ? Maka ia menjawab : Adalah Rasulullah r pernah mencium saya sedang beliau dan saya dalam keadaan puasa.R : Al-Bukhary dan Muslim ) 33.R : Al-Bukhary dan Muslim ) . ( H. dari sebagian sahabat-sahabat Nabi saw. akan tetapi beliau adalah orang yang paling kuat menahan birahinya.memberi makan enam puluh orang miskin ? Lelaki itu menjawab : Tidak. 36. lalu bertanya : dimana orang yang bertanya tadi ? ambilah kurma ini dan shadaqahkan dia. ( H. 35. (H. ia berkata kepadanya : Dan sungguh telah saya lihat Rasulullah saw. Rasulullah datang dengan membawa satu keranjang kurma. Diriwayatkan dari Luqaidh bin Shabrah : Sesungguhnya Nabi saw bersabda : Apabila kamu beristinsyaaq ( menghisap air ke hidung ) keraskan kecuali kamu dalam keadaan puasa. Wanita itu berkata : Sesungguhnya suami saya mencium saya sedang dia dan saya dalam keadaan puasa. kemudian mandi.R : Al-Jama'ah kecuali Nasa'i) hadits shahih. Perkataan ibnu Abbas : Tidak mengapa orang yang puasa mencicipi cuka dan sesuatu yang akan dibelinya ( Ahmad dan Al-Bukhary ).R : Al-Bukhary dan Muslim ) 32. ( H. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab ra. ( H. (H.R :Ashhabus Sunan ) 38. Bahwa sesungguhnya Nabi saw berbekam sedang beliau dalam keadaan puasa. lalu tertawa sampai terlihat gigi serinya kemudian bersabda : Ambillah untuk memberi makan keluargamu. Maka orang tersebut bertanya : Apakah kepada orang yang lebih miskin dari padaku ya Rasulullah ? Demi Allah tidak ada diantara sudut-sudutnya ( Madinah ) keluarga yang lebih miskin daripada keluargaku. Diriwayatkan dari Abdullah bin Furuuj : Bahwa sesungguhnya ada seorang wanita bertanya kepada Ummu Salamah ra. Diriwayatkan dari Aisyah ra Bahwa sesungguhnya Nabi saw. Diriwayatkan dari Aisyah ra Adalah Rasulullah saw mencium ( istrinya ) sedang beliau dalam keadaan puasa dan menggauli dan bercumbu rayu dengan istrinya ( tidak sampai bersetubuh ) sedang beliau dalam keadaan puasa. dalam keadaan junub sampai waktu Shubuh sedang beliau sedang dalam keadaan puasa. 39. telah bersabda Rasulullah saw: Apabila malam sudah tiba dari arah sini dan siang telah pergi dari arah sini. Malik dan Abu Daud ) 34. ( H. 37. Maka Nabi saw.R : Ahmad.R : Aththahawi dan Ahmad dengan sanad yang baik dengan mengikut syarat Muslim ).R : Al-Bukhary ) . menyiram air di atas kepala beliau padahal beliau dalam keadaan puasa karena haus dan karena udara panas. maka ketika kami dalam keadaan semacam itu. (H. maka orang yang puasa boleh berbuka. sedang matahari sudah terbenam. Lalu beliau diam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.

R : Al-Bukhary dan Muslim ) 48. selesai berbuka Beliau berdo'a (artinya) telah pergi rasa haus dan menjadi basah semua urat-urat dan pahala tetap ada Insya Allah. Diriwayatkan dari Abu Usamah ra. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit t berkata : Kami bersahur bersama Rasulullah saw. janganlah mendahulukan shalat daripada makan malam itu ( yang sudah terhidang ). maka mulailah makan sebelum shalat Maghrib. saya berkata : Berapa saat jarak antara keduanya ( antara waktu sahur dan waktu Shubuh )?Ia berkata : Selama orang membaca limapuluh ayat.R :Al-Bukhary) 46. ( H. Diriwayatkan dari Ibnu Umar : Adalah Nabi saw. beliau bertanya : Apakah ini boleh saya minum wahai Rasulullah ? Beliau r. telah bersabda : Apabila salah seorang diantara kamu puasa hendaklah berbuka dengan kurma.R : An-Nasa'i ) 47. ia berkata : Adalah para sahabat Muhammad saw.. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad : Sesungguhnya Nabi saw telah bersabda : Manusia ( ummat Islam ) masih dalam keadaan baik selama mentakjilkan (menyegerakan) berbuka. Diriwayatakan dari Anas ra. karena sahur adalah makanan yang penuh berkah. dari Nabi saw.40. ( H. ( H.R : Ahmad dan Abu Daud dan AlHakiem ) 50. ia berkata : Shalat telah di'iqamahkan.R : Al-Bukhary dan Muslim) 41. lalu ia meminumnya. sesungguhnya air itu bersih.R : Ad-Daaruquthni dan Abu Daud hadits hasan ) 44.R : Ahmad dan AtTirmidzi ) 43.R Ibnu Jarir ) . ( H. Diriwayatkan dari Al-Miqdam bin Ma'di Yaqrib. ia berkata : Rasulullah saw berbuka dengan makan beberapa ruthaab (kurma basah ) sebelum shalat.R : Al-Baihaqi ) 49. (H.R : Abu Daud dan Al-Hakiem ) 42. ( H. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra: Sesungguhnya Rasulullah saw. Diriwayatkan dari Anas.a menjawab : ya. Telah bersabda Rasulullah saw: Apabila salah seorang diantara kamu mendengar adzan dan piring masih di tangannya janganlah diletakkan hendaklah ia menyelesaikan hajatnya ( makan/minum sahur )daripadanya. Diriwayatkan dari Salman bin Amir. bersabda : Hendaklah kamu semua makan sahur. Diriwayatkan dari Amru bin Maimun. ( H. adalah orang yang paling menyegerakan berbuka dan melambatkan makan sahur. telah bersabda : Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya makan sahur itu berkah. kalau tidak ada maka dengan kurma kering. (H. ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw: Apabila makan malam telah disediakan. ( H. bahwa sesungguhnya Nabi saw.R : AlBukhary dan Muslim ) 45. ( H. kemudian kami bangkit untuk menunaikan shalat ( Shubuh ). ( H. sedang segelas minuman masih di tangan Umar ra. kalau tidak ada maka dengan meneguk air beberapa teguk. bila tidak ada kurma hendaklah dengan air.

Ini terjadi pada bulan Ramadhan. ia berkata : Sesungguhnya Nabi saw shalat di masjid. ia berkata :Adalah Rasulullah saw. menggalakkan qiyamullail (shalat malam ) di bulan Ramadhan tanpa memerintahkan secara wajib. tidak ada yang menghalangi aku untuk keluar kepada kalian ( untuk mengimami shalat ) melainkan aku khawatir shalat malam ini difardhukan atas kalian.R : Muslim ) 55.R : Jama'ah ) 53. ( H. Sesungguhnya Nabi saw. Diriwayatkan dari Aisyah. ( H.R : Al-Bukhary dan Muslim ) 54. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ia berkata : Ada seorang laki-laki berdiri lalu ia berkata : Wahai Rasulullah bagaimana cara shalat malam ? Maka Rasulullah r. sesungguhnya ia telah bertanya kepada Aisyah ra: Bagaimana shalat malamnya Rasulullah saw di bulan Ramadhan ? maka ia menjawab : Rasulullah saw tidak pernah shalat malam lebih dari sebelas raka'at baik di bulan Ramadhan maupun di bulan lainnya. Diriwayatkan dari Aisyah ra. maka Rasulullah saw tidak keluar mengimami mereka. kemudian shalat delapan raka'at. ( H. apabila memasuki sepuluh hari terakhir ( bulan Ramadhan ) beliau benar-benar menghidupkan malam (untuk beribadah ) dan membangunkan istrinya ( agar beribadah ) dengan mengencangkan ikatan sarungnya (tidak mengumpuli istrinya ). Diriwayatkan dari Aisyah ra. menjawab : Shalat malam itu dua raka'at dua raka'at. Dari Aisyah ra. Diriwayatkan dari Abu salamah din Abdur Rahman. Diriwayatkan dari Abu Hurairah. maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. ( H. ( H. ( H. orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadhan ketika Jibril menemuinya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra.R : Al-Bukhary. apabila bangun shalat malam. al-qur'an dan benar-benar Rasulullah saw.51. kemudian pada malam yang ketiga atau yang keempat mereka berkumpul. beliau membuka dengan shalat dua raka'at yang ringan.R : Al-Bukhary dan Muslim ) . lalu beliau shalat pada malam kedua dan para sahabat bermakmum dibelakangnya bertambah banyak.R : Jama'ah) 58. Apabila kamu khawatir masuk shalat Shubuh. kemudian shalat tiga raka'at. kemudian shalat witir. ( H. Setelah pagi hari beliau bersabda : Saya telah tahu apa yang kalian perbuat. caranya : Beliau shalat empat raka'at jangan tanya baik dan panjangnya. bersungguh-sungguh shalat malam pada sepuluh hari terakhir ( di bulan Ramadhan ) tidak seperti kesungguhannya dalam bulan selainnya. lebih dermawan tentang kebajikan( cepat berbuat kebaikan ) daripada angin yang dikirim. maka berwitirlah satu raka'at. lalu para sahabat shalat sesuai dengan shalat beliau ( bermakmum di belakang ). maka beliau bersabda : Barang siapa yang shalat malam di bulan Ramadhan karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah.Muslim dan lainnya ) 56.(HR AlBukhary ) 52. dan Jibril menemuinya pada setiap malam pada bulan Ramadhan untuk mentadaruskan beliau saw. ia berkata : Adalah Nabi saw. ia berkata : Adalah Rasulullah saw. ia berkata :Adalah Rasulullah saw.R : Muslim ) 57. kemudian shalat lagi empat raka'at jangan ditanya baik dan panjangnya.

.R : Ahmad.. (H. Allah ta'ala berfirman : ( artinya ) Janganlah kalian mencampuri mereka( istri-istri kalian ) sedang kalian dalam keadaan i'tikaf dalam masjid. Annasa'i dan Ibnu Majah ) 60. Berkatilah untukku apa yang telah Engkau berikan. telah bersabda : berusahalah untuk mencari lailatul qadar pada sepuluh malam terakhir.... Sesungguhnya Rasulullah saw.. apabila hendak beri'tikaf.. Annasa'i.apa yang saya harus baca pada malam itu ? Beliau bersabda : Bacalah ( artinya ) Yaa Allah sesungguhnya Engkau maha pemberi ampun. apabila beri'tikaf . Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Itulah batas-batas ketentuan Allah. bahwa Nabi saw. maka diampuni dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan dari Aisyah ra. bagaimana pendapat tuan bila saya mengetahui lailatul qadar. ( H. Diriwayatkan dari Aisyah ra. maka aku menyisirnya.. ( H. Abu Daud. ( H. ia berkata : Adalah Rasulullah saw mengamalkan i'tikaf pada sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. pimpinlah aku beserta orang yang telah Engkau pimpin. ia berkata : Adalah Rasulullah saw. ia berkata : Adalah Rasulullah saw. ( H. Dari Abu Hurairah ra. mandi dll. ( H. Diriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa tidak akan hina siapa saja yang telah Engkau pimpin dan tidak akan mulia siapa saja yang Engkau musuhi. Engkau suka kepada keampunan maka ampunilah daku. .R :Jama'ah kecuali At-Tirmidzi ) 67.. berilah aku kesehatan yang sempurna beserta orang yang telah engkau beri kesehatan yang sempurna. ( ditampakkan pada sepuluh malam terakhir. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah ) 61.. maka Rasulullah saw. ( H. bersabda :Barang siapa yang shalat malam menepati lailatul qadar.59. shalat witir dengan membaca : Sabihisma Rabbikal A'la )dan ( Qul ya ayyuhal kafirun) dan (Qulhu wallahu ahad ). maka carilah ia ( lailatul qadar ) pada malam-malam ganjil. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali t. ia berkata : Saya berkata kepada Rasulullah saw.R : Ahmad. Dari Ubay bin Ka'ab t.R : Muslim ) 64.. Ya Rasulullah. Diriwayatkan dari Aisyah ra.R : At-Tirmidzi dan Ahmad ) 65. ia berkata : Dinampakkan dalam mimpi seorang laki-laki bahwa lailatul qadar pada malam kedua puluh tujuh. Diriwayatkan dari Aisyah ra. (H. beliau mendekatkan kepalanya kepadaku.( Al-Baqarah : 187 ) .R : Al-Bukhary dan Muslim ) 68. peliharalah aku dari apa yang telah Engkau tentukan.R : Al-Bukhary dan Muslim ) 66.) ( H. Abu Daud. dan adalah beliau tidak masuk ke rumah kecuali karena untuk memenuhi hajat manusia ( buang air. beliau shalat shubuh kemudian memasuki tempat i'tikafnya. telah mengajarkan kepadaku beberapa kata yang aku baca dalam qunut witir : ( artinya ) Ya Allah berilah aku petunjuk beserta orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. ia berkata : Adalah Rasulullah saw. Maka sesungguhnya Engkaulah yang memutuskan dan tiada yang dapat memutuskan atas Engkau. maka jangan di dekati. ia berkata : Rasulullah saw.. bersabda : Sayapun bermimpi seperti mimpimu.R : Muslim ) 63. Maha agung Engkau wahai Rabb kami dan Maha Tinggi Engkau.R : Jama'ah ) 62.

( H. Bahwa sesungguhnya Nabi saw. ( H. jangan berteriak-teriak ( pertengkaran ). berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya’ban dan berkahilah kami di bulan Ramadhan. Dan pintu-pintu neraka ditutup dan tak satupun yang dibuka dan pintu-pintu surga dibuka dan tak satupun yang ditutup. bersabda : Apabila datang bulan Ramadhan kerjakanlah umrah karena umrah di dalamnya (bulan Ramadhan ) setingkat dengan haji. Adalah Nabi Muhammad shollallahu ’alaih wa sallam apabila memasuki bulan Rajab berdoa: “Ya Allah.69. tolaklah (hindarilah). Ahmad). pada hari ketika kamu puasa janganlah berbuat keji . ia adalah untukku dan aku yang memberikan pahala dengannya. Dan sesungguhnya puasa itu adalah benteng pertahanan. yaitu malam diturunkannya Al Qur‘an. Ibnu Abi Syaibah. telah bersabda : Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan amalan kebohongan.R : Muslim) 73. sambutlah (songsonglah) dan wahai para pencari kejahatan.R : Al-Bukhary dan Muslim) 70. . maka tidak ada bagi Allah hajat ( untuk menerima ) dalam hal ia meninggalkan makan dan minumnya. Lailatul-Qodar itu jatuh pada malam 17 Ramadhan. ( H. Baihaqi dan Bukhori dalam tarikh).R :Muslim) 72. apabila ia berbuka ia gembira dengan bukanya dan apabila ia berjumpa dengan Rabbnya ia gembira karena puasanya. Lalu ada penyeru yang menyerukan: ”Wahai para pencari kebaikan. "Barangsiapa mencari lailat al qodr. ia berkata : Telah bersabda Rasulullah saw: Setiap amal anak bani Adam adalah untuknya kecuali puasa. Rasulullah sw.” (HR Muslim 1793) 75. hendaknya ia mencarinya pada malam kedua puluh tujuh" (HR. maksudnya jin. Bersabda Rasulullah shollallahu ’alaih wa sallam: “Bila tiba malam pertama bulan Ramadhan para syaithan dibelenggu. ( H. Dan yang demikian terjadi setiap malam.R: Jama'ah Kecuali Muslim ) Maksudnya Allah tidak merasa perlu memberi pahala puasanya. (HR. 71.” (HR Ahmad 2228) 74. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra. Nabi pun bersabda lagi : Umrah di bulan Ramadhan sama dengan mengerjakan haji atau haji bersamaku. 77. bersabda kepada seorang wanita Anshar yang sering di panggil Ummu Sinan : Apa yang menghalangimu untuk melakukan haji bersama kami ? Ia menjawab : Keledai yang ada pada kami yang satu dipakai oleh ayahnya si fulan (suaminya ) untuk berhaji bersama anaknya sedang yang lain di pakai untuk memberi minum anak-anak kami.” (HR Tirmidzi 618) 76. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata : Sesungguhnya Nabi saw. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ’anhu katanya: Rasulullah shollallahu ’alaih wa sallam bersabda: “Apabila tiba bulan Ramadan. apabila seorang memakinya sedang ia puasa maka hendaklah ia katakan : " sesungguhnya saya sedang puasa" . Demi jiwa Muhammad yang ada di tanganNya sungguh bau busuknya mulut orang yang sedang puasa itu lebih wangi disisi Allah pada hari kiamat daripada kasturi. dibuka pintu-pintu Syurga dan ditutup pintu-pintu Neraka serta syaitan-syaitan dibelenggu.” Dan Allah ta’aala memiliki perisai dari api neraka. Dan bagi orang yang puasa ada dua kegembiraan.

malam terasa jernih. 82. juga pernah menyampaikan kepada shahabat yang telah tua dan lemah tak mampu qiyam berlama-lama dan meminta nasehat kepada beliau kapan ia bisa mendapatkan lailat al qodr. Rasulullah SAW kemudian menasehati agar ia mencarinya pada malam ke 27 bulan Ramadhan (HR. Ahmad. bila aku ketahui kedatangan lailat al qodr. Ahmad. (HR : Ahmad) 81. Bukhori. tenang. Lailatul-Qodar jatuh pada malam tanggal 27 bulan Ramadhan. Muslim dan Baihaqi) 79. cuaca sejuk tidak terasa panas tidak juga dingin. Ibnu Majah dan Tirmidzi) . Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.78. (HR : Imam Muslim. Lailatul-Qodar jatuh pada malam tanggal 23 bulan Ramadhan (HR : Bukhori dan Muslim) 80. "Carilah lailat al qodr pada malam-malam ganjil disepuluh hari terakhir bulan Ramadhan" (HR. Bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: " Pada saat terjadinya Lailatul-Qodar itu. Hal inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah ra ketika beliau bertanya: "wahai Rasulullah. terang. Dan pada pagi harinya matahari terbit dengan jernih terang benderang tanpa tertutup sesuatu awan". Abu Daud dan Tirmidzi) 83. Thabroni dan Baihaqi). apa yang mesti aku ucapkan"? "Allahumma innaka ‘afuwun tuhibul afwa fa‘fu ‘anni" (HR.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->