KPD 3026 PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENTAKSIRAN 2

TAJUK : RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM

KUMPULAN K 04 DISEDIAKAN OLEH NAMA NOORLIZA BT. AHMAD NO. ID D20102043572 NO. TELEFON 019-4650538

NAMA PENSYARAH E-LEARNING : DR ROSMA BT. OSMAN

KPD 3026 - RPH
TARIKH SERAH : 22 NOVEMBER 2011

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Islam
Mata pelajaran Bidang Kelas Tarikh Bilangan murid Masa Tajuk : Pendidikan Islam : Asas Ulum Syariah ( Akhlak ) : 3 Kasih : 1 November 2011 ( Selasa ) : 31 orang : 11.15 – 11.45 pagi ( 30 minit ) : Adab-adab ketika menghidang makanan dan minuman

Pengetahuan sedia ada: 1. Murid-murid pernah menolong ibu menghidang makanan dan minuman di rumah. Hasil pembelajaran: Aras 1: Murid dapat menyebut adab-adab menghidang makanan dan minuman. Aras 2: Murid dapat menyatakan adab-adab orang yang menghidang makanan dan minuman. Aras 3: Murid dapat menyenaraikan 3 adab menghidang dan 3 adab orang yang menghidang makanan dan minuman. Kemahiran Berfikir Penerapan Nilai Gabungjalin : Menjana idea : Beradab sopan, bekerjasama, menjaga kebersihan : Ibadah

Bahan bantu mengajar: Cawan, pinggan, teko , talam dan slaid power point.

NOORLIZA BT. AHMAD ( D043572 )

Page 2

KPD 3026 - RPH
Langkah/ Masa Pendahuluan 11.15 – 11.17 (2 minit) Isi Pelajaran Bacaan doa: Aktiviti Pengajaran Dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid 1) Guru menyuruh seorang 1) Murid-murid lain murid mengetuai bacaan doa dan diaminkan oleh guru dan murid yang lain. mengaminkan doa yang dibaca oleh ketua mereka. Catatan / Alat

Set induksi 11.17 – 11.22 (5 minit)

Bersoal jawab.

1) Guru membawa kotak beracun. 2) Guru menyediakan peralatan untuk menghidang makanan di dalam kotak tersebut. 3) Guru meminta beberapa orang murid mengambil barang di dalam kotak dan menyebut nama barang yang diambil. 4) Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk

1) Murid mengambil barang di dalam kotak beracun dan menunjukkan kepada rakan-rakan lain. 2) Murid secara kelas menyebut barang-barang yang ditunjukkan.

BBM 1. Peralatan dapur

Nilai murni 1. Berhati-hati

NOORLIZA BT. AHMAD ( D043572 )

Page 3

KPD 3026 - RPH
pelajaran hari ini Langkah 1 11.22 – 11.29 (7 minit) Adab-adab ketika menghidang makanan dan minuman : 1) Mengelap pinggan mangkuk sebelum digunakan. 2) Menggunakan pinggan mangkuk yang baik dan bersih. 3) Menyusun hidangan dengan kemas. 4) Menyediakan keperluan yang cukup seperti air basuh tangan, tuala atau tisu. 1) Guru menayangkan slaid yang mengandungi adabadab menghidang makanan dan minuman. 2) Guru meminta murid menyebut satu persatu adab-adab yang ditunjukkan. 3) Latih tubi membaca dan menghafal adab-adab menghidang makanan dan minuman. 3) Murid membaca dan menyebut secara bergilir-gilir. 2) Murid menyebut secara kelas adab-adab yang ditunjukkan. 1) Murid melihat dan mendengar penerangan daripada guru. Nilai Murni 1. Menjaga kebersihan BBM 1. Slaid

Langkah 2 11.29 – 11.35 (6 minit)

Adab orang yang menghidang makanan: 1) Menutup aurat. 1) Guru menayangkan slaid 1) Murid melihat dan BBM Page 4

NOORLIZA BT. AHMAD ( D043572 )

KPD 3026 - RPH
2) Menyegerakan penyediaan makanan. 3) Menyediakan makanan yang terbaik. 4) Menyediakan makanan yang mencukupi. 5) Tidak mengangkat makanan sehingga selesai makan. 6) Sentiasa ceria semasa menghidang makanan. yang mengandungi adabadab orang yang menghidang makanan dan minuman. 2) Guru meminta murid menyebut satu persatu adab-adab yang ditunjukkan. 3) Latih tubi membaca dan menghafal adab-adab orang yang menghidang makanan dan minuman. 3) Murid membaca dan menyebut secara bergilir. 2) Murid menyebut secara kelas adab-adab yang ditunjukkan. Nilai Murni 1. Beradab sopan mendengar penerangan daripada guru. 1. Slaid

Langkah 3 11.35 – 11.42 ( 7 minit)

*Peneguhan dan kuiz ( Betul atau Salah ) 1) Guru memberikan murid a. Simulasi adab menghidang makanan dan minuman murid kepada 6 kumpulan. 2) Guru memberi penerangan kepada murid tentang apa yang mereka perlu lakukan. 3) Guru meminta wakil kumpulan mengambil 1) Murid berada di dalam kumpulan masingmasing dan mendengar penerangan daripada guru dengan teliti. 2) Wakil kumpulan mengambil barangbarang yang diperlukan.

BBM 1. Peralatan dapur Nilai Murni 1. Bekerjasama

NOORLIZA BT. AHMAD ( D043572 )

Page 5

KPD 3026 - RPH
peralatan yang diperlukan semasa sesi simulasi nanti. 4) Guru memerhati dan membimbing murid melakukan aktiviti. 5) Guru membuat ulasan terhadap hasil kerja murid mengikut kumpulan masing-masing. b. Kuiz ( Salah atau Betul ) • Rujuk lampiran 1) Guru mengemukakan beberapa soalan kepada murid dalam bentuk kuiz betul dan salah. 2) Guru memberi pujian kepada Murid di atas penglibatan mereka.. Nilai murni 1. Berhati-hati 1) Murid menjawab secara kelas. BBM 1. Slaid soalan kuiz 3) Murid menjalankan aktiviti simulasi sambil dibimbing oleh guru. 4) Murid mempamerkan hasil kerja kumpulan mereka.

Penutup 11.43 – 11.45 (3 minit)

Lembaran kerja (rujuk lampiran) Arahan: NOORLIZA BT. AHMAD ( D043572 )

1) Guru mengedarkan lembaran kerja, memberi arahan dan meminta murid

1) Murid mengambil lembaran kerja dan membuatnya di rumah

BBM 1. Lembaran kerja

Page 6

KPD 3026 - RPH
• Isi tempat kosong. membuatnya di rumah. dengan bimbingan ibu atau bapa. Nilai Murni Rumusan • Adab-adab menghidang makanan dan minuman. • Adab-adab orang yang menghidang makanan dan minuman. 2) Guru menyuruh murid mengulangi semula apa yang dipelajari pada hari ini sebagai pengukuhan 2) Murid meyebut semula satu persatu adab-adab yang telah dipelajari tadi secara kelas. 1. Jujur

LAMPIRAN 1

NOORLIZA BT. AHMAD ( D043572 )

Page 7

KPD 3026 - RPH
Set Induksi

A A -A A K T AM N H A G D B D B E IK E G ID N M K N ND NM U A A A A A IN M N
M n e p e g la

p ga in g n

m n ku ag k

s b lu ee m d u a n ig n ka y n b ik d n b rs ag a a e ih

M n g na n e g u ka M n u u eysn
Langkah 1

p gn ing a

m n ku ag k

h a gn id n a

dna e gn

ke a ms a bsh ir a u

M n e ia n e y d ka

ke e a p rlu n ta g n , tu la a u tis na a ta u

y ng c ku s p rti a u p ee

NOORLIZA BT. AHMAD ( D043572 )

Page 8

KPD 3026 - RPH
Langkah 2

A A OA GA G E GI A G DB RN YN MN H N D M K NN A M U A AA A DN I MN N
Mn t p e uu Mneeaa eygr k n Mne iaa eyd k n Mne iaa eyd k n T a idk Sniaa et s

ar t ua p ne ian eyd a m aa a nn k m aa a nn k m aa a nn k yn ag yn ag tr a ebik m c kp e uui n s h ga e in g s lea e si ma a n k

m gn k t e ag a n cr eia sm a ea s

m aa a nn k

m gi ag e hd n n

m aa a nn k

Kuiz : atau

S n1 oala

Betul Salah

K B TUL S UIZ E ALAH
NOORLIZA BT. AHMAD ( D043572 )

Alia Meng elap pingg n m kuk sebelum a ang dig unak . an

Page 9

KPD 3026 - RPH

S oalan 2
Ha ah Mengguna nis kan pingga yang n s bing . um

S oalan 3
Am inah Menyus un hida a de a ke a ng n ng n m s.

Kuiz : atau

S oalan 4
Izna m engg unaka cawa ya n n ng retak.

S oalan 5
• Mary am m enyediakan k eperluan y ang m encukupi .

Betul Salah

NOORLIZA BT. AHMAD ( D043572 )

Page 10

KPD 3026 - RPH

C UBALAG I!!!

T NIAH AH !!!

NOORLIZA BT. AHMAD ( D043572 )

Page 11

KPD 3026 - RPH
Lembaran Kerja

LT A A IH N Is a te p t k s n d n a p rk t a d e ia a ik n m a o o g e g n e aa n is d k n

k ms e a a ra u t
1 . 2 . 3 . 4 .

mn e p e g la k to o r

……… ……… p ga in g n mn k k s b lu agu e e m d u aa ig n k n . M n uu eysn h a gn d n a id n a e g n … … … .. ……… M n tu e u p ………. ……… k tik e a mn h a g e g id n mk n n . aa a T a mn g n k n id k e gu aa p ga in g n y n … … … a g ………

NOORLIZA BT. AHMAD ( D043572 )

Page 12