NOTA RINGKAS TAJWID

HUKUM BIL NAMA
Izhar Halqi

PENGENALAN

KETERANGAN
Di dalam al-Quran Rasm ‘Uthmani, Hukum Izhar dapat dikenal dengan melihat tanda nun mati yang mempunyai sukun diatasnya : ‫ن‬ atau tanda tanwin yang selari kedua-dua barisnya: .

CARA BACAAN

‫هد‬

ً ًٌ / ‫ ن‬ ‫أ غ ح خ ع‬ ٍ
Dilafazkan dengan jelas tanpa dengung

1

IZHAR Izhar Mutlaq Idgham Ma’al Ghunnah Idgham Bila Ghunnah

HUKUM NUN MATI / TANWIN

Ia hanya berlaku pada empat perkataan ini sahaja :

‫صنوان قنوان بنين الدنيا‬ /‫ ن‬ ‫ي و م ن‬ /‫ ن‬ ‫ل ر‬ /‫ ن‬ ‫ب‬

ًً ٍ ٌ / ‫ن‬

2

IDGHAM

Di dalam al-Quran Rasm ‘Uthmani, Hukum Idgham dapat dikenal dengan melihat nun mati yang tidak mempunyai sebarang tanda diatasnya : ‫ن‬ atau tanda tanwin yang tidak selari kedua-dua barisnya: . Di dalam al-Quran Rasm ‘Uthmani, Hukum Iqlab dapat dikenal dengan melihat nun mati atau tanwin yang mempunyai huruf mim kecil bersamanya

Digabungkan berserta dengung Digabungkan tanpa dengung Suara berubah menjadi mim berserta dengung Sebutan diantara Izhar dan Idgham berserta dengung Gabungkan mim mati dan mim berbaris berserta dengung Sembunyikan bunyi mim mati berserta dengung

3

IQLAB

/‫ن‬

4

IKHFA’ HAKIKI

‫ت ث ج د ذ ز‬ /‫ن‬‫ط‬ ‫سشصض‬ ‫ظ ف ق ك‬

Di dalam al-Quran Rasm ‘Uthmani, Hukum Ikhfa’ dapat dikenal dengan melihat nun mati yang tidak mempunyai sebarang tanda diatasnya : ‫ن‬ atau tanda tanwin yang tidak selari kedua-dua barisnya: . Di dalam al-Quran Rasm ‘Uthmani, Hukum Idgham Syafawi dapat dikenal dengan melihat mim mati yang tidak mempunyai sebarang tanda: ‫م‬ lalu diikuti dengan mim berbaris dan bersabdu : ‫م‬ Di dalam al-Quran Rasm ‘Uthmani, Hukum Ikhfa’ Syafawi dapat dikenal dengan melihat mim mati yang tidak mempunyai sebarang tanda: ‫م‬ lalu diikuti dengan ba’ berbaris :

HUKUM MIM MATI

1

IDGHAM SYAFAWI /IDGHAM MISLAIN /IDGHAM MIMI

‫م‬

 ‫م‬

‫م‬

2

IKHFA’ SYAFAWI

‫م‬

 ‫ب‬

‫ب‬

. Hukum Ikhfa’ Syafawi dapat dikenal dengan melihat mim mati yang mempunyai tanda mati diatasnya : ‫م‬ lalu diikuti dengan huruf berbaris Menzahirkan sebutan mim dengan jelas tanpa dengung.3 IZHAR SYAFAWI ‫ م‬‫ظ‬ ‫أت ث ج ح خ د ذ‬ ‫رزسشصض ط‬ ‫ع غ ف ق ك ل‬ ‫ن و هد ي‬ Di dalam al-Quran Rasm ‘Uthmani.