PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN Meningkatkan Kemahiran Penggunanan Imbuhan Yang Betul Di Kalangan Murid-murid Tahun 4

Oleh: Pn. Teh Siew Khim SJK (C) Lian Hwa, Muar, Kg. Teratai, 85200 Pos Jementah, Muar
2009

4 Pelaksanaan Tindakan and Perhatian 5.2 Pelaksanaan Aktiviti 1 Pelaksanaan Aktiviti 2 5.0 Objektif kajian 3.0 Kumpulan Sasaran 5.4.0 Refleksi P & P yang lalu 2.0 Pelaksanaan Kajian 5.0 Isu keperihatinan 3.4.2 Objektif Khusus 4.Isi Kandungan Penghargaan Abstrak 1.1 Objektif Am 3.1 5.1 Tinjauan Masalah 5.5 Refleksi Kajian 6.2 Analisis Tinjauan Masalah 5.0 Cadangan Kajian Seterusnya Bibliografi Lampiran Penghargaan Penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada Kemanterian Pendidikan Johor dan Pelajaran 2 .3 Tindakan yang dijalankan 5.

Teratai. Muar. 85200 Pos Jementah. Proposal Kajian Tindakan SJK ( C ) Lian Hwa. Semoga kajian tindakan ini akan memberi manfaat kepada semua guru dan murid-murid. Kg. kepada Guru Besar SJK ( C ) Lian Hwa.Wan Soo Gay . Johor. Akhir kata “ Selamat Maju Jaya” dan Cintailah bahasa Kebangsaan Kita. Teh Siew Khim 3 .Daerah Muar kerana menganjurkan Kajian Tindakan di peringkat Sekolah dan daerah. PN. Kerjasama daripada semua anggota sekolah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung juga sangat bermakna dan dihargai. Wang Keng Mui dan semua guru Bahasa Melayu serta murid-murid yang terlibat. Penasihat kajian tindakan En.

Sewaktu saya menanda karangan pelajar tahun 4. apakah tindakan yang boleh dilakukan bagi menangani masalah ini ? Saya telah berusaha mempelgabaikan kaedah P&P. saya mendapati ramai di kalangan murid-murid tidak membuat ulang kaji dan latihan sendiri selepas P & P di sekolah. Apabila saya tanyakan kepada para pelajar tentang masalah mereka. Justeru itu. ada guru menyatakan bahawa ramai pelajar hari ini malas membaca dan suka disuapkan apa-apa sahaja yang diperlukan untuk membolehkan mereka cemerlang apabila menjawab soalan. Fokus Kajian Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar saya. Apabila disoal selidik. Saya rasa sungguh terkejut kerana didapati ramai di kalangan mereka silap menggunakan imbuhan. Mereka masih tidak dapat menguasai penggunaan imbuhan yang betul walaupun telah berkali-kali diajar dan diulang dalam pengajaran dan pembelajaran. Kelemahan ini juga merupakan rentetan daripada pengabaian guru termasuk saya. Saya berpendapat kelemahan penguasaan imbuhan di kalangan mereka disebabkan kekurangan penjelasan serta tumpuan terhadap penggunaan imbuhan yang berbeza yang saya berikan sama ada semasa proses P&P atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. Sekirannya saya tidak membetulkan keadaan ini. saya hanya akan fokuskan kajian ini terhadap masalah penguasaan imbuhan 4 Pelajar saya mempunyai . Namun begitu. saya pasti ramai pelajar tidak dapat menjawab. Selain itu. Ini akan menyebabkan kemerosotan pencapaian BM kertas 1 dan 2 di sekolah saya. membina ayat and mangarang dengan baik. namun masih ramai pelajar kurang cekap menggunakan imbuhan. mereka tidak dapat menguasai penggunaan imbuhan dengan tepat. Ada sebahagian murid langsung tidak tahu menggunakan imbuhan.Meningkatkan kemahiran penggunaan Imbuhan yang betul di kalangan murid-murid tahun 4 Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. jawapan yang diberikan oleh mereka mudah sahaja iaitu “tidak tahu” dan “tidak pasti” serta “lupa” .

Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan baik dalam kertas Bahasa Melayu ( UPSR). Objektif Kajian Selepas kajian ini selesai dijalankan. Dengan membantu pelajar menggunakan imbuhan yang betul saya yakin pelajar dapat membina ayat yang betul. Kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar ialah : .penggunaan imbuhan yang sangat terhad.kesilapan penggunaan imbuhan dalam ayat . Mereka melakukan banyak kesilapan penggunaan imbuhan apabila menulis ayat. jelas dan gramartis serta membolehkan mereka menulis karangan dengan lebih baik. Objektif Umum 5 . tepat. Mereka hanya mampu menggunakan beberapa imbuhan yang biasa ditemui mereka semasa di kelas sahaja.Tidak menggunakan imbuhan - Salah taksir makna perkataan apabila berimbuhan . pelajar-pelajar diharapkan akan mencapai objektif berikut: I. Keaadaan ini juga pasti akan meningkatkan nilai GNP sekolah saya.

Meningkatkan nilai GNP sekolah dengan peningkatan peratus kelulusan Bahasa Melayu II. Tindakan yang dicadangkan I ) Tinjauan Masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini. Kumpulan Sasaran Kajian ini melibatkan 12 orang pelajar tahun 4 yang terdiri daripada 5 pelajar lelaki dan 7pelajar perempuan. tinjuaan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertujuan untuk memahami 6 . Objektif Khusus Meningkatkan bilangan penggunaan imbuhan semasa membina ayat dan mengarang Meningkatkan keupayaan mengaplikasi perkataan selepas ditambah sesuatu imbuhan Membantu pelajar meguasai kemahiran belajar dengan merujuk kamus bagi meningkatkan penggunaan imbuhan yang berbeza Meningkatkan peratus pelajar yang mendapat markah yang cemerlang bagi Bahasa Melayu dalam penulisan karangan.

III) Program “Sehari Selembar Benang” Cara pelaksanaan: a) Guru mengumumkan sepatah perkataan sehari dalam perhimpunan pagi. 3 orang = 23 % b) Menyalahguna imbuhan ( tidak tepat pada masa & tempat ) 3 orang = 23% c) Keraguan terhadap imbuhan yang patut digunakan dalam sesuatu ayat. 2 orang = 15% e) Tidak dapat menggunakan imbuhan dalam pembinaan ayat. 3 orang = 23% d) Tidak tahu langsung tentang kemahiran penggunaan imbuhan.dengan lebih mendalam masalah tersebut. b) Pelajar mencatat dalam buku catatan khas c) Guru menampal perkataan pada papan kenyataan 7 .Bimbingan guru dan latihan tubi yang berterusan perlu diadakan untuk mengatasi masalah-masalah di atas. II )Analisis Tinjauan Khas Ramai di kalangan murid-murid amat lemah dalam kemahiran penggunaan imbuhan Antara masalah yang dihadapi ialah: a) Tidak tahu maksud perkataan tersebut setelah ditambah sesuatu imbuhan. 1 orang = 8% . Ujian khas membina ayat berasaskan perkataan yang diberi bagi menganalisis kelemahan penguasaan penggunaan imbuhan. Latihan membina ayat mengarang bagi mengesan kesilapan penggunaan imbuhan dalam ayat/ karangan Ujian lisan berasaskan sekolah bagi mengesan penguasaan penggunaan imbuhan. Tinjauan dilakukan dengan mengutip data seperti berikut.

IV) Program 100-4 ( 100 perkataan dalam tempoh 4 minggu ) Cara pelaksanaan: a) Guru meminta pelajar mencatat perkataan sukar yang berimbuhan daripada teks yang dibaca serta mencatat perkataan tersebut dalam buku catatan. e) Pelajar mengaplikasi penggunaan imbuhan yang berbeza dalam perkataan tersebut dengan membina ayat. c) Pelajar membina ayat berasaskan perkataan yang telah diberi maksudnya.d) Guru meminta pelajar mencari makna perkataan tersebut setelah ditambah dengan imbuhan yang berbeza-beza. b) Pelajar merujuk kamus untuk mengetahui maksud dan mencatatkannya dalam buku catatan. d) Selepas 4 minggu. e) Guru menguji pengetahuan and ingatan pelajar dengan mengadakan ujian khas. Aktiviti-aktiviti ini akan diubahsuai mengikut keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. Jadual Pelaksanaan Kajian Tarikh Pelaksanaan 24-JAN-09 Bil 1 Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan Catatan 8 . f) Guru menyemak dan menganalisis ayat pelajar. guru mengabungkan semua perkataan yang dikumpul oleh pelajar serta mencetakkannya untuk diedarkan kepada semua pelajar.

00 1 X RM 2.00 Jumlah 9 .00 RM 65.00 1 X RM 45.00 1 X RM 45.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 data awal Menulis proposal kajian Merancang tindakan ( individu/panitia) Melaksanakan tindakan aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 1 ( dalam panitia) Melaksanakan tindakan aktiviti 2 Melaksanakan tindakan aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 2 ( dalam panitia) Melaksanakan tindakan aktiviti 3 Membincangkam masalah yang timbul dalam tindakan 3 ( dalam panitia) Ujian untuk mengesan pencapaian murid Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian 25-JAN-09 26-Apr-09 27-JAN09 30-JAN-09 3-FEB-09 4-FEB-09 6-FEB-09 9-FEB-09 12-FEB-09 13-FEB-09 15-MAR-09 16-MAR-09 18-MAR-09 Kos Kajian Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Bahan kertas A4 Printer Cartridge Kamus Dewan Potostat Bahan dan laporan kajian White Board ( 3' X 2" ) Buku Catatan guru Kuantiti X harga seunit 2 X RM 8.00 RM 208.00 RM 45.00 RM 45.00 1 X RM 65.00 Jumlah Kos RM 16.00 RM 2.00 RM 35.

Menggalakan murid-murid membawa kamus Bahasa Melayu setiap hari. Di samping itu. 5. Bibliografi Dr. Merujuk Kamus setiap kali menemui perkataan berimbuhan yang tidak difahami. kemudian bina ayat daripada perkataan tersebut tanpa diarahkan oleh guru.Cadangan Kajian seterusnya 1. Tenku Iskandar. Pertandingan boleh dijalankan untuk meningkatkan ingatan pelajar terhadap perkataan berimbuhan yang telah dicatat. Program ini patut dijalankan dari masa ke masa untuk meningkatkan kemahiran penggunaan imbuhan. Bimbingan guru amat penting dalam menjayakan program-program ini. 3. 1991 10 . termasuk cara pengunaan perkataan tersebut ( iaitu contoh ayat) . Dewan Bahasa dan Pustaka. Guru menyemak buku catatan khas tersebut sekurang-kurangnya seminggu sekali. Sudut “PAK” juga boleh diadakan untuk meningkatkan kemahiran penggunaan imbuhan. Kamus Dewan. murid-murid tahap 1 harus juga mencatatkan perkataan berimbuhan dalam buku catatan khas. 2. Refleksi Kajian Kedua-dua aktiviti amat berkesan untuk murid tahap II terutamanya muridmurid yang lemah dalam kemahiran pnggunaan imbuhan. 4. Murid-murid dari tahap I juga digalakkan selalu merujuk kamus untuk meningkat kemahiran pengunaan imbuhan. 6.

Kuo Liang Sdn Bhd. Sepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat Disepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ 11 .Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Bahasa Melayu Tahun 3 & 5.J. 1999 Lampiran Lampiran A Program “ Sehari Selembar Benang ” Arahan: Cari Maksud setiap perkataan kemudian bina ayat 1.Bong. Tatabahasa Pintar. 1998 Zaiton Nordin Sri Latihan Topikal Bahasa Melayu. Inti Cemerlang Sdn Bhd. Pan Earth Sdn Bhd 1996 Zul Azmi Saad Y.

Atur Maksud: _____________________________________________________ Ayat Teratur Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ Mengatur Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ 12 .Menyepakkan Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ Menyepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ Bersepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ Sepakan Maksud: _____________________________________________________ Ayat Sepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat 2.

4 13 .Beratur Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ Peraturan Maksud: _____________________________________________________ Ayat Aturan Maksud: _____________________________________________________ Ayat Diatur Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ Program 100.

( 100 perkataan dalam tempoh 4 minggu ) 14 .