PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN Meningkatkan Kemahiran Penggunanan Imbuhan Yang Betul Di Kalangan Murid-murid Tahun 4

Oleh: Pn. Teh Siew Khim SJK (C) Lian Hwa, Muar, Kg. Teratai, 85200 Pos Jementah, Muar
2009

5 Refleksi Kajian 6.2 Pelaksanaan Aktiviti 1 Pelaksanaan Aktiviti 2 5.0 Cadangan Kajian Seterusnya Bibliografi Lampiran Penghargaan Penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada Kemanterian Pendidikan Johor dan Pelajaran 2 .0 Isu keperihatinan 3.4.1 Objektif Am 3.Isi Kandungan Penghargaan Abstrak 1.3 Tindakan yang dijalankan 5.2 Objektif Khusus 4.2 Analisis Tinjauan Masalah 5.1 5.4.4 Pelaksanaan Tindakan and Perhatian 5.0 Kumpulan Sasaran 5.1 Tinjauan Masalah 5.0 Refleksi P & P yang lalu 2.0 Objektif kajian 3.0 Pelaksanaan Kajian 5.

Wan Soo Gay . Kerjasama daripada semua anggota sekolah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung juga sangat bermakna dan dihargai. PN. Akhir kata “ Selamat Maju Jaya” dan Cintailah bahasa Kebangsaan Kita. Muar. Teh Siew Khim 3 . Kg. Johor. Wang Keng Mui dan semua guru Bahasa Melayu serta murid-murid yang terlibat. Semoga kajian tindakan ini akan memberi manfaat kepada semua guru dan murid-murid. Penasihat kajian tindakan En. 85200 Pos Jementah. Proposal Kajian Tindakan SJK ( C ) Lian Hwa.Daerah Muar kerana menganjurkan Kajian Tindakan di peringkat Sekolah dan daerah. Teratai. kepada Guru Besar SJK ( C ) Lian Hwa.

Namun begitu. saya mendapati ramai di kalangan murid-murid tidak membuat ulang kaji dan latihan sendiri selepas P & P di sekolah. Sekirannya saya tidak membetulkan keadaan ini. Sewaktu saya menanda karangan pelajar tahun 4. Mereka masih tidak dapat menguasai penggunaan imbuhan yang betul walaupun telah berkali-kali diajar dan diulang dalam pengajaran dan pembelajaran. Ada sebahagian murid langsung tidak tahu menggunakan imbuhan. Fokus Kajian Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar saya. Apabila disoal selidik. namun masih ramai pelajar kurang cekap menggunakan imbuhan. membina ayat and mangarang dengan baik. Ini akan menyebabkan kemerosotan pencapaian BM kertas 1 dan 2 di sekolah saya. apakah tindakan yang boleh dilakukan bagi menangani masalah ini ? Saya telah berusaha mempelgabaikan kaedah P&P. ada guru menyatakan bahawa ramai pelajar hari ini malas membaca dan suka disuapkan apa-apa sahaja yang diperlukan untuk membolehkan mereka cemerlang apabila menjawab soalan. saya pasti ramai pelajar tidak dapat menjawab.Meningkatkan kemahiran penggunaan Imbuhan yang betul di kalangan murid-murid tahun 4 Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Saya rasa sungguh terkejut kerana didapati ramai di kalangan mereka silap menggunakan imbuhan. Kelemahan ini juga merupakan rentetan daripada pengabaian guru termasuk saya. Apabila saya tanyakan kepada para pelajar tentang masalah mereka. saya hanya akan fokuskan kajian ini terhadap masalah penguasaan imbuhan 4 Pelajar saya mempunyai . Justeru itu. Selain itu. mereka tidak dapat menguasai penggunaan imbuhan dengan tepat. Saya berpendapat kelemahan penguasaan imbuhan di kalangan mereka disebabkan kekurangan penjelasan serta tumpuan terhadap penggunaan imbuhan yang berbeza yang saya berikan sama ada semasa proses P&P atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. jawapan yang diberikan oleh mereka mudah sahaja iaitu “tidak tahu” dan “tidak pasti” serta “lupa” .

kesilapan penggunaan imbuhan dalam ayat . Keaadaan ini juga pasti akan meningkatkan nilai GNP sekolah saya. pelajar-pelajar diharapkan akan mencapai objektif berikut: I. Objektif Umum 5 .penggunaan imbuhan yang sangat terhad. Mereka hanya mampu menggunakan beberapa imbuhan yang biasa ditemui mereka semasa di kelas sahaja. jelas dan gramartis serta membolehkan mereka menulis karangan dengan lebih baik.Tidak menggunakan imbuhan - Salah taksir makna perkataan apabila berimbuhan . Objektif Kajian Selepas kajian ini selesai dijalankan. tepat. Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan baik dalam kertas Bahasa Melayu ( UPSR). Kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar ialah : . Mereka melakukan banyak kesilapan penggunaan imbuhan apabila menulis ayat. Dengan membantu pelajar menggunakan imbuhan yang betul saya yakin pelajar dapat membina ayat yang betul.

Meningkatkan nilai GNP sekolah dengan peningkatan peratus kelulusan Bahasa Melayu II. tinjuaan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertujuan untuk memahami 6 . Kumpulan Sasaran Kajian ini melibatkan 12 orang pelajar tahun 4 yang terdiri daripada 5 pelajar lelaki dan 7pelajar perempuan. Objektif Khusus Meningkatkan bilangan penggunaan imbuhan semasa membina ayat dan mengarang Meningkatkan keupayaan mengaplikasi perkataan selepas ditambah sesuatu imbuhan Membantu pelajar meguasai kemahiran belajar dengan merujuk kamus bagi meningkatkan penggunaan imbuhan yang berbeza Meningkatkan peratus pelajar yang mendapat markah yang cemerlang bagi Bahasa Melayu dalam penulisan karangan. Tindakan yang dicadangkan I ) Tinjauan Masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini.

II )Analisis Tinjauan Khas Ramai di kalangan murid-murid amat lemah dalam kemahiran penggunaan imbuhan Antara masalah yang dihadapi ialah: a) Tidak tahu maksud perkataan tersebut setelah ditambah sesuatu imbuhan. 1 orang = 8% . Ujian khas membina ayat berasaskan perkataan yang diberi bagi menganalisis kelemahan penguasaan penggunaan imbuhan. b) Pelajar mencatat dalam buku catatan khas c) Guru menampal perkataan pada papan kenyataan 7 .Bimbingan guru dan latihan tubi yang berterusan perlu diadakan untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Tinjauan dilakukan dengan mengutip data seperti berikut. 2 orang = 15% e) Tidak dapat menggunakan imbuhan dalam pembinaan ayat.dengan lebih mendalam masalah tersebut. 3 orang = 23 % b) Menyalahguna imbuhan ( tidak tepat pada masa & tempat ) 3 orang = 23% c) Keraguan terhadap imbuhan yang patut digunakan dalam sesuatu ayat. 3 orang = 23% d) Tidak tahu langsung tentang kemahiran penggunaan imbuhan. III) Program “Sehari Selembar Benang” Cara pelaksanaan: a) Guru mengumumkan sepatah perkataan sehari dalam perhimpunan pagi. Latihan membina ayat mengarang bagi mengesan kesilapan penggunaan imbuhan dalam ayat/ karangan Ujian lisan berasaskan sekolah bagi mengesan penguasaan penggunaan imbuhan.

Jadual Pelaksanaan Kajian Tarikh Pelaksanaan 24-JAN-09 Bil 1 Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan Catatan 8 .d) Guru meminta pelajar mencari makna perkataan tersebut setelah ditambah dengan imbuhan yang berbeza-beza. d) Selepas 4 minggu. Aktiviti-aktiviti ini akan diubahsuai mengikut keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. e) Guru menguji pengetahuan and ingatan pelajar dengan mengadakan ujian khas. b) Pelajar merujuk kamus untuk mengetahui maksud dan mencatatkannya dalam buku catatan. c) Pelajar membina ayat berasaskan perkataan yang telah diberi maksudnya. e) Pelajar mengaplikasi penggunaan imbuhan yang berbeza dalam perkataan tersebut dengan membina ayat. guru mengabungkan semua perkataan yang dikumpul oleh pelajar serta mencetakkannya untuk diedarkan kepada semua pelajar. IV) Program 100-4 ( 100 perkataan dalam tempoh 4 minggu ) Cara pelaksanaan: a) Guru meminta pelajar mencatat perkataan sukar yang berimbuhan daripada teks yang dibaca serta mencatat perkataan tersebut dalam buku catatan. f) Guru menyemak dan menganalisis ayat pelajar.

00 RM 2.00 RM 35.00 RM 45.00 RM 45.00 Jumlah Kos RM 16.00 1 X RM 45.00 1 X RM 65.00 Jumlah 9 .00 RM 208.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 data awal Menulis proposal kajian Merancang tindakan ( individu/panitia) Melaksanakan tindakan aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 1 ( dalam panitia) Melaksanakan tindakan aktiviti 2 Melaksanakan tindakan aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 2 ( dalam panitia) Melaksanakan tindakan aktiviti 3 Membincangkam masalah yang timbul dalam tindakan 3 ( dalam panitia) Ujian untuk mengesan pencapaian murid Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian 25-JAN-09 26-Apr-09 27-JAN09 30-JAN-09 3-FEB-09 4-FEB-09 6-FEB-09 9-FEB-09 12-FEB-09 13-FEB-09 15-MAR-09 16-MAR-09 18-MAR-09 Kos Kajian Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Bahan kertas A4 Printer Cartridge Kamus Dewan Potostat Bahan dan laporan kajian White Board ( 3' X 2" ) Buku Catatan guru Kuantiti X harga seunit 2 X RM 8.00 1 X RM 2.00 RM 65.00 1 X RM 45.

Menggalakan murid-murid membawa kamus Bahasa Melayu setiap hari. 3. Tenku Iskandar. Bibliografi Dr. 1991 10 . Kamus Dewan. termasuk cara pengunaan perkataan tersebut ( iaitu contoh ayat) . Di samping itu. 6. Bimbingan guru amat penting dalam menjayakan program-program ini. Sudut “PAK” juga boleh diadakan untuk meningkatkan kemahiran penggunaan imbuhan.Cadangan Kajian seterusnya 1. Merujuk Kamus setiap kali menemui perkataan berimbuhan yang tidak difahami. Dewan Bahasa dan Pustaka. Program ini patut dijalankan dari masa ke masa untuk meningkatkan kemahiran penggunaan imbuhan. Pertandingan boleh dijalankan untuk meningkatkan ingatan pelajar terhadap perkataan berimbuhan yang telah dicatat. 5. 4. 2. Refleksi Kajian Kedua-dua aktiviti amat berkesan untuk murid tahap II terutamanya muridmurid yang lemah dalam kemahiran pnggunaan imbuhan. Guru menyemak buku catatan khas tersebut sekurang-kurangnya seminggu sekali. kemudian bina ayat daripada perkataan tersebut tanpa diarahkan oleh guru. murid-murid tahap 1 harus juga mencatatkan perkataan berimbuhan dalam buku catatan khas. Murid-murid dari tahap I juga digalakkan selalu merujuk kamus untuk meningkat kemahiran pengunaan imbuhan.

Tatabahasa Pintar. 1998 Zaiton Nordin Sri Latihan Topikal Bahasa Melayu. Inti Cemerlang Sdn Bhd. Sepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat Disepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ 11 . 1999 Lampiran Lampiran A Program “ Sehari Selembar Benang ” Arahan: Cari Maksud setiap perkataan kemudian bina ayat 1. Pan Earth Sdn Bhd 1996 Zul Azmi Saad Y. Bahasa Melayu Tahun 3 & 5.J. Kuo Liang Sdn Bhd.Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah.Bong.

Menyepakkan Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ Menyepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ Bersepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ Sepakan Maksud: _____________________________________________________ Ayat Sepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat 2. Atur Maksud: _____________________________________________________ Ayat Teratur Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ Mengatur Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ 12 .

4 13 .Beratur Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ Peraturan Maksud: _____________________________________________________ Ayat Aturan Maksud: _____________________________________________________ Ayat Diatur Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ Program 100.

( 100 perkataan dalam tempoh 4 minggu ) 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful