PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN Meningkatkan Kemahiran Penggunanan Imbuhan Yang Betul Di Kalangan Murid-murid Tahun 4

Oleh: Pn. Teh Siew Khim SJK (C) Lian Hwa, Muar, Kg. Teratai, 85200 Pos Jementah, Muar
2009

3 Tindakan yang dijalankan 5.0 Cadangan Kajian Seterusnya Bibliografi Lampiran Penghargaan Penghargaan dan terima kasih dirakamkan kepada Kemanterian Pendidikan Johor dan Pelajaran 2 .0 Objektif kajian 3.4.Isi Kandungan Penghargaan Abstrak 1.5 Refleksi Kajian 6.0 Refleksi P & P yang lalu 2.1 Objektif Am 3.0 Isu keperihatinan 3.4 Pelaksanaan Tindakan and Perhatian 5.0 Pelaksanaan Kajian 5.1 5.2 Pelaksanaan Aktiviti 1 Pelaksanaan Aktiviti 2 5.1 Tinjauan Masalah 5.0 Kumpulan Sasaran 5.2 Analisis Tinjauan Masalah 5.2 Objektif Khusus 4.4.

Kg. Penasihat kajian tindakan En.Wan Soo Gay . Wang Keng Mui dan semua guru Bahasa Melayu serta murid-murid yang terlibat. Akhir kata “ Selamat Maju Jaya” dan Cintailah bahasa Kebangsaan Kita. Teratai. 85200 Pos Jementah. PN. Muar.Daerah Muar kerana menganjurkan Kajian Tindakan di peringkat Sekolah dan daerah. Kerjasama daripada semua anggota sekolah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung juga sangat bermakna dan dihargai. Teh Siew Khim 3 . Johor. Semoga kajian tindakan ini akan memberi manfaat kepada semua guru dan murid-murid. Proposal Kajian Tindakan SJK ( C ) Lian Hwa. kepada Guru Besar SJK ( C ) Lian Hwa.

saya hanya akan fokuskan kajian ini terhadap masalah penguasaan imbuhan 4 Pelajar saya mempunyai . Sewaktu saya menanda karangan pelajar tahun 4. Sekirannya saya tidak membetulkan keadaan ini. Kelemahan ini juga merupakan rentetan daripada pengabaian guru termasuk saya. apakah tindakan yang boleh dilakukan bagi menangani masalah ini ? Saya telah berusaha mempelgabaikan kaedah P&P. Fokus Kajian Walaupun saya mengesan banyak masalah yang dihadapi oleh pelajar saya. namun masih ramai pelajar kurang cekap menggunakan imbuhan. saya pasti ramai pelajar tidak dapat menjawab. saya mendapati ramai di kalangan murid-murid tidak membuat ulang kaji dan latihan sendiri selepas P & P di sekolah.Meningkatkan kemahiran penggunaan Imbuhan yang betul di kalangan murid-murid tahun 4 Refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Ini akan menyebabkan kemerosotan pencapaian BM kertas 1 dan 2 di sekolah saya. jawapan yang diberikan oleh mereka mudah sahaja iaitu “tidak tahu” dan “tidak pasti” serta “lupa” . Apabila saya tanyakan kepada para pelajar tentang masalah mereka. membina ayat and mangarang dengan baik. Namun begitu. Apabila disoal selidik. Justeru itu. Saya berpendapat kelemahan penguasaan imbuhan di kalangan mereka disebabkan kekurangan penjelasan serta tumpuan terhadap penggunaan imbuhan yang berbeza yang saya berikan sama ada semasa proses P&P atau aktiviti sampingan di luar bilik darjah. Saya rasa sungguh terkejut kerana didapati ramai di kalangan mereka silap menggunakan imbuhan. ada guru menyatakan bahawa ramai pelajar hari ini malas membaca dan suka disuapkan apa-apa sahaja yang diperlukan untuk membolehkan mereka cemerlang apabila menjawab soalan. mereka tidak dapat menguasai penggunaan imbuhan dengan tepat. Mereka masih tidak dapat menguasai penggunaan imbuhan yang betul walaupun telah berkali-kali diajar dan diulang dalam pengajaran dan pembelajaran. Ada sebahagian murid langsung tidak tahu menggunakan imbuhan. Selain itu.

Dengan membantu pelajar menggunakan imbuhan yang betul saya yakin pelajar dapat membina ayat yang betul. Objektif Kajian Selepas kajian ini selesai dijalankan. Mereka melakukan banyak kesilapan penggunaan imbuhan apabila menulis ayat. Keaadaan ini juga pasti akan meningkatkan nilai GNP sekolah saya.penggunaan imbuhan yang sangat terhad. pelajar-pelajar diharapkan akan mencapai objektif berikut: I. jelas dan gramartis serta membolehkan mereka menulis karangan dengan lebih baik. tepat.Tidak menggunakan imbuhan - Salah taksir makna perkataan apabila berimbuhan . Hal ini seterusnya diharapkan akan dapat membantu mereka lulus dengan baik dalam kertas Bahasa Melayu ( UPSR). Mereka hanya mampu menggunakan beberapa imbuhan yang biasa ditemui mereka semasa di kelas sahaja. Kesilapan yang sering dilakukan oleh pelajar ialah : .kesilapan penggunaan imbuhan dalam ayat . Objektif Umum 5 .

Kumpulan Sasaran Kajian ini melibatkan 12 orang pelajar tahun 4 yang terdiri daripada 5 pelajar lelaki dan 7pelajar perempuan. tinjuaan terhadap masalah yang dikenal pasti akan dibuat bertujuan untuk memahami 6 . Tindakan yang dicadangkan I ) Tinjauan Masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil dalam menjalankan kajian ini. Objektif Khusus Meningkatkan bilangan penggunaan imbuhan semasa membina ayat dan mengarang Meningkatkan keupayaan mengaplikasi perkataan selepas ditambah sesuatu imbuhan Membantu pelajar meguasai kemahiran belajar dengan merujuk kamus bagi meningkatkan penggunaan imbuhan yang berbeza Meningkatkan peratus pelajar yang mendapat markah yang cemerlang bagi Bahasa Melayu dalam penulisan karangan.Meningkatkan nilai GNP sekolah dengan peningkatan peratus kelulusan Bahasa Melayu II.

Latihan membina ayat mengarang bagi mengesan kesilapan penggunaan imbuhan dalam ayat/ karangan Ujian lisan berasaskan sekolah bagi mengesan penguasaan penggunaan imbuhan. 3 orang = 23% d) Tidak tahu langsung tentang kemahiran penggunaan imbuhan.Bimbingan guru dan latihan tubi yang berterusan perlu diadakan untuk mengatasi masalah-masalah di atas. Tinjauan dilakukan dengan mengutip data seperti berikut. 2 orang = 15% e) Tidak dapat menggunakan imbuhan dalam pembinaan ayat. Ujian khas membina ayat berasaskan perkataan yang diberi bagi menganalisis kelemahan penguasaan penggunaan imbuhan. b) Pelajar mencatat dalam buku catatan khas c) Guru menampal perkataan pada papan kenyataan 7 . 3 orang = 23 % b) Menyalahguna imbuhan ( tidak tepat pada masa & tempat ) 3 orang = 23% c) Keraguan terhadap imbuhan yang patut digunakan dalam sesuatu ayat. 1 orang = 8% .dengan lebih mendalam masalah tersebut. II )Analisis Tinjauan Khas Ramai di kalangan murid-murid amat lemah dalam kemahiran penggunaan imbuhan Antara masalah yang dihadapi ialah: a) Tidak tahu maksud perkataan tersebut setelah ditambah sesuatu imbuhan. III) Program “Sehari Selembar Benang” Cara pelaksanaan: a) Guru mengumumkan sepatah perkataan sehari dalam perhimpunan pagi.

f) Guru menyemak dan menganalisis ayat pelajar.d) Guru meminta pelajar mencari makna perkataan tersebut setelah ditambah dengan imbuhan yang berbeza-beza. d) Selepas 4 minggu. e) Guru menguji pengetahuan and ingatan pelajar dengan mengadakan ujian khas. IV) Program 100-4 ( 100 perkataan dalam tempoh 4 minggu ) Cara pelaksanaan: a) Guru meminta pelajar mencatat perkataan sukar yang berimbuhan daripada teks yang dibaca serta mencatat perkataan tersebut dalam buku catatan. Aktiviti-aktiviti ini akan diubahsuai mengikut keperluan setelah saya melaksanakan tinjauan awal. guru mengabungkan semua perkataan yang dikumpul oleh pelajar serta mencetakkannya untuk diedarkan kepada semua pelajar. b) Pelajar merujuk kamus untuk mengetahui maksud dan mencatatkannya dalam buku catatan. Jadual Pelaksanaan Kajian Tarikh Pelaksanaan 24-JAN-09 Bil 1 Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan Catatan 8 . e) Pelajar mengaplikasi penggunaan imbuhan yang berbeza dalam perkataan tersebut dengan membina ayat. c) Pelajar membina ayat berasaskan perkataan yang telah diberi maksudnya.

00 RM 208.00 RM 2.00 RM 35.00 1 X RM 65.00 Jumlah Kos RM 16.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 data awal Menulis proposal kajian Merancang tindakan ( individu/panitia) Melaksanakan tindakan aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 1 ( dalam panitia) Melaksanakan tindakan aktiviti 2 Melaksanakan tindakan aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 2 ( dalam panitia) Melaksanakan tindakan aktiviti 3 Membincangkam masalah yang timbul dalam tindakan 3 ( dalam panitia) Ujian untuk mengesan pencapaian murid Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian 25-JAN-09 26-Apr-09 27-JAN09 30-JAN-09 3-FEB-09 4-FEB-09 6-FEB-09 9-FEB-09 12-FEB-09 13-FEB-09 15-MAR-09 16-MAR-09 18-MAR-09 Kos Kajian Bil 1 2 3 4 5 6 Jenis Bahan kertas A4 Printer Cartridge Kamus Dewan Potostat Bahan dan laporan kajian White Board ( 3' X 2" ) Buku Catatan guru Kuantiti X harga seunit 2 X RM 8.00 1 X RM 45.00 1 X RM 2.00 RM 45.00 RM 65.00 Jumlah 9 .00 1 X RM 45.00 RM 45.

Bibliografi Dr. Kamus Dewan. 4. kemudian bina ayat daripada perkataan tersebut tanpa diarahkan oleh guru. Pertandingan boleh dijalankan untuk meningkatkan ingatan pelajar terhadap perkataan berimbuhan yang telah dicatat. Tenku Iskandar. Refleksi Kajian Kedua-dua aktiviti amat berkesan untuk murid tahap II terutamanya muridmurid yang lemah dalam kemahiran pnggunaan imbuhan. Di samping itu. 2. Menggalakan murid-murid membawa kamus Bahasa Melayu setiap hari. Guru menyemak buku catatan khas tersebut sekurang-kurangnya seminggu sekali. 5. 3.Cadangan Kajian seterusnya 1. Sudut “PAK” juga boleh diadakan untuk meningkatkan kemahiran penggunaan imbuhan. 6. termasuk cara pengunaan perkataan tersebut ( iaitu contoh ayat) . Murid-murid dari tahap I juga digalakkan selalu merujuk kamus untuk meningkat kemahiran pengunaan imbuhan. Program ini patut dijalankan dari masa ke masa untuk meningkatkan kemahiran penggunaan imbuhan. Bimbingan guru amat penting dalam menjayakan program-program ini. murid-murid tahap 1 harus juga mencatatkan perkataan berimbuhan dalam buku catatan khas. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1991 10 . Merujuk Kamus setiap kali menemui perkataan berimbuhan yang tidak difahami.

J. Bahasa Melayu Tahun 3 & 5.Bong. 1999 Lampiran Lampiran A Program “ Sehari Selembar Benang ” Arahan: Cari Maksud setiap perkataan kemudian bina ayat 1. Pan Earth Sdn Bhd 1996 Zul Azmi Saad Y. 1998 Zaiton Nordin Sri Latihan Topikal Bahasa Melayu. Sepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat Disepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ 11 . Tatabahasa Pintar. Inti Cemerlang Sdn Bhd.Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kuo Liang Sdn Bhd.

Menyepakkan Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ Menyepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ Bersepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ Sepakan Maksud: _____________________________________________________ Ayat Sepak Maksud: _____________________________________________________ Ayat 2. Atur Maksud: _____________________________________________________ Ayat Teratur Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ Mengatur Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ 12 .

4 13 .Beratur Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ Peraturan Maksud: _____________________________________________________ Ayat Aturan Maksud: _____________________________________________________ Ayat Diatur Maksud: _____________________________________________________ Ayat : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ : _____________________________________________________ Program 100.

( 100 perkataan dalam tempoh 4 minggu ) 14 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful