Masa Depan Seni Kraf di Malaysia

Oleh Drs. Izani Mat il M. Hum. Jan. 2002

Seni Kraf

Kraf Seni

- sering difahami kraftangan yang tinggi mutu kemahiran tangannya dan selalu dikaitkan dengan applied art - sering difahami sebagai karya seni yang tinggi mutu kemahiran tangan dan memiliki muatan makna. ( Kesan dari budaya agong dari istana)

Kedua jenis kraf ini memiliki latar belakang yang tidak jauh berbeza dimana kesemunya untuk keselarasan dan keseimbangan hidup cuma latar belakang hidup masyarakatnya membezakan content dan kualitinya. Contohnya di Jawa pembuat keris dipanggil Empu manakala pembuat parang atau cankul dipanggil Pandai Besi. Pengaruh moden selepas revolusi industri masyarakat membulatkan pengertian seni kraf cuma satu “Craft” telah

Sebelum Revolusi Industri penaung Kraf Seni adalah institusi istana tapi selepas Revolusi Industri kraf dibuat dalam bentuk parusahan seperti di Prancis, Louis XIV menubuhkan kilang Gobelins untuk kormesial yang melibatkan pelbagai kemahiran kraf. Perkembangan seni kraf di Malaysia mirip dengan perkembangan kraf di Eropah.Penubuhan Perbadanan Kraftangan Malaysia hampir sama dengan kilang Gobelins di Prancis. Akhirnya kini timbul delima dalam pembangunan kraf di Malaysia. Sebelah pihak ingin kekalkan “Kraf Seni” dan setengah pihak lagi ingin teruskan “Seni Kraf”

• • . Pengembangan kraf kini terarah pada keperluan konsumen. Akhirnya kemana pilihan kita? Kraf sebagai Industri atau kraf sebagai identiti budaya.• Pengaruh modenisasi mengeserkan nilai-nilai hidup nenek moyang selaras dengan perubahan zaman. Kondisi ini mempengaruhi perkembangan kraf di Malaysia. Akhirnya kraf terarah kepada teknologi industri.