Mengapa Anda Menghafal Al-Quran ?

Posted on November 7, 2008 by wishknewsinazone. Categories: Qur'an.

Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta’ala. Dia-lah yang menurunkan Al-Quran sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba-Nya. Di dalamnya terdapat rahmat, petunjuk, dan obat bagi segala penyakit. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada khoirul ibad, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Beliau adalah al-basyir (pemberi kabar gembira) dan an-nadzir (pemberi peringatan), pendidik terbaik sepanjang masa, penuh kasih sayang kepada umatnya, dan akhlaknya adalah Al-Quran. Semoga shalawat dan salam terus tercurah kepada beliau, kepada keluarga, shahabat, dan umat yang tegak di atas kebenaran hingga hari ketika tidak bermanfaat lagi harta dan anak, melainkan yang datang dengan hati yang saliim (selamat). Menghafal Al-Quran adalah hal yang patut untuk kita idam-idamkan. Menghafalnya adalah kedamaian bagi hati dan sebaik-baik untaian kata yang disenandungkan. Tujuan khusus penulisan artikel ini adalah untuk memotivasi penulis sendiri. Dengan kata lain, yang mendapat faidah pertama kali dari artikel ini adalah saya sendiri, selaku penulis. Sedangkan tujuan umumnya adalah memotivasi Anda, para pembaca. Pada kesempatan ini, saya menekankan pada dua pembahasan. Pertama, keutamaankeutamaan yang diperoleh penghafal Al-Quran dan kedua, kisah-kisah inspiratif para penghafal Al-Quran. Keutamaan Penghafal Al-Qur’an Berikut ini diantara keutamaan yang didapatkan penghafal Al-Quran (Syamsudin, 2007: 37-39), yaitu: 1. Allah memberi kedudukan yang tinggi dan penghormatan kepada seluruh manusia. Namun, hal ini jangan sekali-kali dijadikan tujuan utama dalam menghafal Al-Quran, karena tujuan kita hanya mengharap ridha Allah semata. Umar bin Khaththab Radhiyallahu ‘Anhu berkata bahwa Nabi Muahmmad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Sesungguhnya Allah mengangkat derajat kamu dengan kitab ini dan menjatuhkan yang lain” (HR Muslim). 2. Hafalan Al-Quran akan membuat orang dapat berbicara fasih dan benar, dan dapat membantunya dalam mengeluarkan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran dengan

Dari Abdullah bin ‘Amr dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. kemudian dengannya ia melaksanakan shalat pada malam hari. “Akan dibacakan kepada shohibul Qur’an. Termasuk orang yang paling banyak mendapat pahala pada hari kiamat kelak. ia berkata. bila anak Anda menghafal al-Quran. 10. Menghafal Al-Quran adalah salah satu hal yang manusia boleh iri kepadanya.” Maka orang tadi diberi papakaian kemuliaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. bila ia diambil maka itu adalah sebuah barokah. ketika menjelaskan atau membuktikan suatu permasalahan. lam satu huruf dan mim satu huruf tersendiri” (HR At-Tirmidzi). 3. Tergolong manusia yang paling tinggi derajatnya di Surga. Ibnu Umar Radhiyallahu ‘Anhuma berkata bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda. lalu dikatakan padanya. . Berbahagialah wahai orang tua. Sesungguhnya derajatmu adalah di akhir ayat yang engkau baca” (HR Tirmidzi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta’ala. karena Allah memberikan karunia-Nya lantaran ia mau menjaga kalam Allah dan mencintai-Nya. “Pelajari surat Al-Baqarah. dan seorang yang diberi harta. “Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya” (HR Bukhari. Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘Anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabada. ‘Bacalah. dan aku tidak mengataklan alif-lam-mim itu satu huruf. Bertambah imannya ketika membacanya. ‘Wahai Rabbku. Al-Anfal: 2) 6. seorang siswa menjadi lebih unggul dari temantemannya yang lain dalam kelas. “Tidak diperbolehkan hasad kecuali pada dua hal. 4.” Maka. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘Anhu dari Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. Sebab. yaitu seorang yang diberi Allah Al-Quran. tambahkanlah. Al-quran berkata lagi. beliau bersabda. naiklah. ia berkata. dan bacalah secara tartil sebagaimana engkau telah membacanya secara tartil di dunia. kemudian dari harta itu ia infakkan pada siang dan malam hari” (HR Bukhari dan Muslim) 9.cepat. “Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah iman mereka” (QS. “Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya sepuluh pahala dan dilipatgandakan menjadi sepuluh kali lipat. Hafalan yang terlatih akan menjadikan ia mudah dalam menghafal hal-hal yang lain diluar Al-Quran. “Hadits ini hasan shohih”) 11. dll) 7. Dengan izin Allah semata. Ahmad Salim Badwilan (2008: 187-189) menyebutkan beberapa keutamaan tersebut.” (HR Tirmidzi no 2839. Untuk melengkapi keutamaan di atas. dalam Badwilan (2008: 185-186). “Pada hari kiamat Al-Quran akan datang dan berkata. ridhoilah ia. Termasuk sebaik-baik manusia. beliau bersabda. keutamaan-keutamaan menghafal al-Quran yang lain. melainkan alif satu huruf. Menguatkan daya nalar dan ingatan. Allah ridho kepadanya. Namun. Aku mendengar beliau bersabda. Ia berkata: “Hadits ini hasan shahih”).” Maka dikenakan untuk orang tersebut mahkota kemuliaan. bila ia ditinggalkan. Dari Buraidah. Lalu Al-Qur’an berkata.” Dengan setiap ayat bertambah satu kebaikan. “Aku pernah duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam. “wahai Rabb-ku. 5. “Bacalah dan naiklah. Penghafal al-Quran mendapat perhiasan yang lebih agung dari apa yang dikenakannya saat ini. berilah ia perhiasan. “Wahai Rabb-ku. 8. saya tambahkan untuk Anda wahai saudaraku.

Pada hari Kiamat. Pada suatu hari di sebuah Asrama Putra (Madinatul Bu’uts). Al-Quran bisa dihafalkan oleh orang yang tidak bisa bahasa Arab. seolah-olah keduanya adalah dua awan mendung. atau kawanan burung yang mengepakkan sayap-sayapnya. (Syamsuddin: 43-44) 2. .” Buraidah berkata. al-Quran akan mendatangi pemiliknya saat kuburnya terbelah dalam wujud seorang lelaki yang (berkulit) kekuning-kuningan. Al-Quran dapat dihafalkan oleh selain generasi muda. “Aku tidak mengenalimu.” Al-Quran berkata kepadanya. “Pelajarilah surat Al-Baqarah dan Ali Imran.” Ia akan diberi kerajaaan di sebelah kanannya dan kekekalan di sebelah kirinya serta diletakkan mahkota kewibawaan di kepalanya. Dan tukang sihir tidak akan mampu melakukannya. membawakan sebuah kisah yang sesuai. Kedua orang tua tadi bertanya. panitia mencoba untuk bertanya. Peserta itu membaca Al-Quran tanpa ada sedikit pun kesalahan dari segi huruf maupun kalimat. “Apakah kamu mengenaliku?” Ia menjawab. Di sela-sela dialog yang cukup seru. “Wahai Syaikh. baik dengan bacaan yang cepat maupun perlahan-lahan (tartil). 1. yang rekaman-rekamannya telah beredar hampir di seluruh negara yang mayoritas berpenduduk muslim.maka itu adalah sebuah kerugian. karya Al-Albani no. Akan tetapi. panitia menemukan bahwa ada peserta yang suaranya mirip sebuah kaset-kaset murattal ketika membaca Al-Quran. beliau terdiam sejenak kemudian bersabda. Pada suatu perlombaan tahfizhul Qur’an yang diadakan Qatar. Hadits ini juga tertera dalam kitab As-Silsilatush Shohihah. “Kenapa kami dikenakan busana ini?” kemudian dijawab. yang telah membuatmu begadang di malam hari. Achmad Yaman Syamsuddin.” Ia akan terus naik selagi ia masih membacanya.Lc. 21892. “Setiap muslim mampu dan bisa untuk menghafal Al-Quran jika dia mempunyai niat yang ikhlas dan ‘azam yang kuat untuk melaksanakannya.” (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. Sebab keduanya adalah Az-Zahrowan (dua hal yang bersinar) yang akan menaungi pemiliknya pada hari kiamat. Syaikh Muhammad Jibril. mahasiswa Universitas Al-Azhar kedatangan seorang imam masjid yang terkenal di Mesir. Saat ini. “Siapa namamu?” Dia sama sekali tidak menjawab.” Al-Quran berkata kepadanya. apakah mungkin orang tua saya yang sudah berumur 50 tahun mampu untuk menghafal Al-Quran?” Syaikh itu pun menjawab dengan tegas. Al-Quran. “Karena anakmu telah menghafal Al-Quran. “Aku tidak mengenalimu. sebab ternyata dia tidak paham bahasa Arab. Ketika selesai shalat diadakan dialog mengenai metode praktis menghafal Al-Quran. Setiap pedagang akan mendapatkan hasil di balik perdaganngannya.” Lalu dikatakan kepadanya. yang tidak dimiliki oleh penduduk dunia. engkau menuai hasil dari setiap perniagaan. ada seorang mahasiswa dari salah satu negara di benua Afrika bertanya. Ia berkata kepadanya. Ketika telah usai perlombaan. “Lalu. 2829) Kisah-kisah Inspiratif Saya ingin membakar semangat dan memotivasi Anda untuk kali kedua. Dalam mukaddimah buku yang ditulisnya. Kedua orang tuanya diberi dua pakaian (kehormatan). “Apakah kamu mengenaliku?” Ia menjawab. subhanallah. walaupun dia itu seorang kakek yang telah lanjut usia. memang kakek itu membutuhkan waktu yang cukup lama dibanding dengan usia yang jauh lebih muda”. Kali ini dengan membawakan beberapa kisah. “Bacalah dan naiklah ke derajat surga dan kamar-kamarnya. “Aku adalah sahabatmu. Dihasankan oleh Ibnu Katsir.

2008. Sukoharjo: Insan Kamil Jazakallah khoirol jaza’ minal an hattal akhir ya akhi Abdurrahman percikankehidupan. Ia menolak untuk masuk Islam.086 comments. Saya yakin –Insya Allah. Namun bila belum juga. 2008: 61-63).3. ia mampu mencapai sebuah kesuksesan.Tawakal »« Nasihat Imam Masjidil Haram . Yang lebih menakjubkan lagi. dan dimasukkan ke dalam Surganya yang seluas langit dan bumi. dalam perjalanan hidupnya. Sebelum berpisah. namun ia berpuasa Ramadhan dan ia juga hafal al-Quran! Lihatlah. Ia terhalang untuk merasakan nikmat penglihatan. yaitu dengan tema metode menghafal Al-Quran. bagaimana orang tersebut telah mengenal kebenaran. Do’a . Allahumma Amin. Daftar Rujukan: Badwilan. adalah kisah berikut ini. Achmad Yaman. 2007. 2008: 227) Saudaraku. Namun. Buku yang ditulis Ahmad Salim Badwilan ini memuat puluhan kisah para penghafal al-Quran. 4. Saya berharap demikian. semangat Anda akan meletup dan bahkan meledak-ledak untuk bersegera menghafal Al-Quran. Al-Quran dapat dihafalkan oleh orang yang buta. saya persilahkan Anda untuk membaca buku “Seni Menghafal Al-Quran”. penulis berharap doa dan restu para pembaca –semoga Allah merahmati Anda— untuk terselesaikannya artikel yang lain. Solo: Wacana Ilmiah Press Syamsudin.Syaikh Abdurrahman As-Sudais . Ahmad Salim. Iman adalah pemudi yang dilahirkan dalam keadaan buta. Orang kafir pun hafal Al-Quran.setelah membacanya. Seni Menghafal Al-Quran. namun kedengkiannya telah membutakannya terhadap Islam sehingga enggan memeluknya (Badwilan. Meski ia kafir. semoga tulisan ini dicatat sebagai amal sholeh dan dapat memperberat timbangan kebaikan penulis. diampuni dosa-dosanya yang disengaja maupun yang tidak. Semoga Allah mempermudah proses penulisannya. semoga Anda sekarang telah terbakar untuk segera menghafalnya. Akhirnya. Ibrahim bin Hilal Ash-Shobi’i Al-Harroni adalah seorang musyrik yang meninggal pada tahun 384 H. Ia mampu menggabungkan antara prestasi akademik untuk bisa meneruskan ke jenjang perguruan tinggi dengan menghafal al-Quran dalam rentang waktu 7 tahun (Badwilan.wordpress 1. Cara Mudah Menghafal Al-Qur’an.

Tausyiah275 July 5. anak-anak sekolah dewasa ini tidak lagi menghormati gurunya bahkan bapaknya sebagai akibat pengaruh budaya dan zaman yang semakin menglobal. 2006 Penghafal Al Qur’an 30 Juz dapat Hadiah Umroh Masuk Kategori: HOT NEWS Hmm…. Selasa bertepatan dengan acara penamatan dan perpisahan santri dan santriwati Ponpes As-Adiyah yang menelorkan 309 lulusan dari berbagai jenjang mulai TK sampai Perguruan Tinggi dan penghafal Alquran 150 orang. “Saya nilai angka itu merupakan prestasi tinggi karena dengan waktu yang singkat ia dapat menghafal Alquran 30 juz.” kata gubernur dan menambahkan bahwa Iqwal wajar mendapat hadiah umroh. kata gubernur. mari kita giatkan membaca Al Qur’an… Wajo-RoL — Muh. Prof. Iqbal mampu menebak bahwa ayat-ayat itu adalah ayat sekian di halaman sekian. Sebab ada kecendrungan. Prestasi bagi anak yang memiliki nilai plus tidak hanya diberikan kepada penghafal Alquran tapi semua bidang lainnya agar prestasi anak didik di sekolah umum lainnya terus ditingkatkan.salut bagi Iqbal…mampu menghafal dalam waktu yg singkat. murid kelas II Pondok Pesantren (Ponpes) As-Adiyah. para santri selain menghafal Alquran juga mampu menjadi pendakwah atau da`i berkualitas guna mengimbangi kemajuan teknologi dan informasi yang makin pesat sekarang ini. Iqbal Nasir (17 tahun). “Luaran Ponpes atau pendidikan keagamaan dinilai memiliki moral dan iman yang kuat sehingga diharapkan bisa menjadi penyuluh bagi generasi lainnya. bahkan ketika Prof Rafi membacakan beberapa ayat. . Gubernur juga menyerahkan bantuan kepada puluhan guru mengaji dan imam mesjid di Wajo sebesar Rp 150 ribu perorang perbulan selama satu tahun. Amin Syam karena mampu menghafal Alquran 30 juz dalam waktu enam bulan 19 hari. Tiga kali ujian seperti ini diulangi dan Igbal selalu menjawabnya dengan tepat. Igbal diuji oleh pimpinan Ponpes tersebut. dan kemudian ia dinyatakan lulus dengan nilai 96. Ia dengan tenang menghafal Alquran 30 juz. Gubernur berharap agar ke depan nanti.Rafi Yunus di depan Gubernur Amin Syam dan rombongan serta disaksikan para santri Ponpes itu. Bagi yg belum hafal. Sulawesi Selatan mendapat hadiah umroh (haji kecil) dari Gubernur Sulawesi Selatan. Kabupaten Wajo.” ujar gubernur.

Ada sebuah keluarga yang tinggal beberapa kilometer dari rumahku. shg matipun mereka didulukan pemakamannya."hafidzah". yang juga telah menghafal hampir separuh Qur'an sebagai prasayarat mengikuti S2 di Al Azhar Mesir. ada ribuan Ma'had Al Azhar. Kusuf. Karena mereka tidak akan lulus dari Ma'had Al Azhar kecuali harus hafal Al Qur'an. Shillidy dalam bukunya The Lord Jesus in The Koran memberi kesaksian bahwa Al Qur'an jauh dimuliakan dan dihargai daripada Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Dan banyak lagi. Sunnah SAW memberikan tarbiyyah langsung dg ayat2. mudah2an aku bisa mengikuti jejak mereka. b. mudah2an bisa memotivasi kita semua untuk lebih giat lagi menghafal Qur'an. salah seorang sepupu tercinta. Siswanya ratusan ribu bahkan jutaan anak. Ternyata. Di Mesir.. b. yang semuanya telah menghafal lebih dari separuh Al Qur'an. Padahal si sulung masih menikmati pendidikan di bangku SMU. shalat2 wajib spt Shubuh. untuk menjabat. Berikut ini kutipan tulisan Ustadz Nabiel.S. Mereka semua sedang menghafal Al Qur'an. mk terkena kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib 2. tdk dg uraian yg panjang . Semoga Allah memberkahinya. Tetapi adakah orang yang mengambil pelajaran?" (Q. Terutama buat aku pribadi yang masih sedikit banget hafalannya: URGENSI HIFZHIL AL-QUR'AN 1. apakah kita masih meragukan pernyataan Allah dalam Al Qur'an: Sungguh Kami (Allah) telah membuat mudah pada Alquran untuk diingat dan dipahami. 2005 Penghafal qur'an Charles Francis Potter mengatakan bahwa Al Qur'an adalah kitab suci yang paling banyak dibaca umat manusia sepanjang sejarah. sedang mengamalkan-nya wajib. Subhanallah. Sunnah memanjangkan bacaan saat QL (HR Muslim). Kesepakatan ulama bhw menghafalnya hkmnya fardhu kifayah. kriteria istri yang dicarinya hanya satu kata. tidak ada buku atau kitab di dunia yang dibaca dan dihafal oleh jutaan manusia setiap detiknya melebihi Al Qur'an. Keluarga ini memiliki 5 orang anak. Pendeta J. Bacaan yg dibaca saat shalat Khusuf. Pd masa nabi SAW beliau demikian memuliakan para huffazh. Menjaga terlaksananya sunnah nabi SAW : a.. Subhanallah. Kemudian. Maghrib. Aku juga ingat dengan seorang senior yang setelah agak lama baru menikah. Sunnah memendekkan khutbah dan memanjangkan shalat (HR Muslim). Al-Qamar:17). Meningkatkan kualitas ummat : a. Menghafalnya memudahkan untuk mengamalkan. d. c. b. Pikiranku melayang teringat orang-orang yang ku kenal sebagai penghafal Qur'an. Juga teringat. dsb. baik saudara ataupun kenalan.Thursday. Saat ini. Menjaga kemutawatiran al-Qur'an : a.. tapi dia 'tinggal' menyelesaikan 2 buah juz lagi. Bgm jk seorg da'i/ust yg hanya hafal secuil ayat bias dijadikan qudwah ? 3. January 06. yang telah menghafal beberapa juz Al Qur'an.

Sayyid Quthb 10 th. Kisah Umar ra & budaknya Aslam saat kunjungan ke baitul Maqdis. Mendpt tayrif nabawi : a. Boleh menjadi mahar/mas kawin (HR Muttafaq 'alaih) c. Pertama. mengerti maknanya. seorang yang baik bacaan dan suaranya. c. Didahulukan dlm penguburan (HR Bukhari) b.& bertele2. Jk dr kecil anak kita sdh hafal. Menjadi syafa'at (HR Muslim) 2. 4. 5. seorang ang hafal huruf-hurufnya. berkata. Ketiga. dan mengamalkannya untuk berdakwah dan beribadah. Menjauhkan dari aktifitas laghwun (28/55) : a. Melestarikan bdy salaf shalih : a. tdk mustahil mrk akan menjadi mufassir & mujtahid yg handal kelak. Hrk ini akan lebih diterima masy. b. Merupkan ciri ulama / ilmuwan yg berhak mendpt penghormatan (HR Abu Daud). Menjadi pimpinan politik dlm delegasi (HR Ahmad & Nasa'I) c. Yg tdk hafal Qurán seperti rumah tak berpenghuni (HR Tirmidzi) 3. Sama dg kenabian. Tdk merugi bisnisnya (35/29-30) 6. Syafi'I 7 th sdh hafal. b. Tingkatannya di jannah tgt jml ayat yg dihafal (HR Abu Daud & Tirmidzi) 3. jk lbh berkonsentrasi pd al-Qur'an & bukan hal lain spt fiqih. Yg plg berhak jadi imam shalat (HR Muslim) d. . al-Qardhawi 9 th. Kesibukan kita untuk menambah atau menjaga hafalan tsb. memeliharanya. hanya bedanya tdk mendpt wahyu (HR al-Hakim) 2. hadits. Menjadi org terbaik disisi Allah (HR Muttafaq 'alaih) b. FADHAIL HIFZHIL QUR'AN Di Dunia : 1. Menghujani org tsb dg kebaikan. Hafizh Qur'an merupakan nikmat rabbani yg tdk sembarang orang mendptkannya. Plg banyak pahalanya (HR Tirmidzi) Para Penghafal Al-Qur’an Al-Hasan bin Ali Ra. Bahkan thd nikmat ini dibolehkan kita iri (HR Bukhari) b. barakah & nikmat. tetapi menyia-nyiakan hukum-hukumny dan mencari simpati penguasa dan mencari popularitas . Kedua. Diberi mahkota kemuliaan (HR At-Thabarani) 5. Di Akhirat : 1. Bersama malaikat yg mulia & taat (HR Muttafaq 'alaih) 4. a. a. Inilah sebaik-baik penghafal AlQUr’an. dll.lalu pergi dari suatu kota ke kota yang lain untuk memperoleh imbalan dari orang-orang. ” Penghafal Al-Qur’an ada tiga macam.

Nabi Muhammad SAW sendiri pada dasarnya tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis tetapi beliau sendiri diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam menghafal ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Pada saat pertama kali Al-Qur’an diturunkan di gua Hira. Memasuki abad ke-19. malaikat Jibril memerintahkan Nabi untuk membaca wahyu pertama (surat Iqra) tetapi Nabi mengatakan “Saya tidak bisa” hingga malaikat Jibril mengulangi tiga kali dan Nabi menjawab dengan ucapan yang sama. walaupun dunia sudah semakin rusak dan ummat Islam semakin terpuruk. penghafal Al-Qur’an cilik dari Makassar Al-Qur’an senantiasa di jaga keasliannya Setiap Muslim pastilah menyakini bahwa Al-Qur’an adalah satu-satunya kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT dan keasliannya sampai sekarang masih terjaga. satu persatu ayat Al-Qur’an diturunkan dan Nabi sendiri menghafalnya. “Sesungguhnya Kami yang menurunkan Az-Zikra (Al-Qur’an) dan Kami juga yang menjaganya” (QS Al Hijr 15: 9) Salah satu cara Allah SWT menjaga keaslian Al-Qur’an adalah dengan memberikan kemampuan kepada sebagian kecil ummat manusia untuk dapat menghafal isi AlQur’an diluar kepala. salafush shalih hingga saat ini akan selalu ada manusia-manusia yang hafal dan paham Al-Qur’an.(hikmah dalam humor. Pada akhirnya. Setelah peristiwa di gua Hira tersebut. Sejarah telah menunjukkan bahwa setiap zaman mulai dari zaman para Nabi. Para Sahabat Nabi seperti Abu Bakar. kita masih tetap dapat menemui nama-nama para ulama maupun . Dalam Al-Qur’an sendiri Allah SWT dengan jelas memberikan informasi kepada seluruh ummat manusia bahwa Dia lah yang menurunkan Al-Qur’an dan senantiasa menjaganya.A. Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan pun terkenal sebagai para penghafal Al-Qur’an.Aziz Salim Basyarahil. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW senantiasa mengulangi hafalannya secara intensif di bulan Ramadhan dengan Malaikat Jibril sebagai “pembimbing”nya. dan pepatah jilid 1-6 . hal 30) Muhammad Gozy Basayev. Setelah era para sahabat kita mengenal sosok Imam Syafi’i yang sudah hafal keseluruhan Al-Qur’an sejak umur 9 tahun. Para Penghafal Al-Qur’an sepanjang zaman Sudah tidak pelu diragukan lagi bahwa zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat merupakan era keemasan kaum muslimin dimana Nabi dan para sahabat nya sangat akrab dengan Al-Qur’an dan tentu saja mereka adalah para penghafal AlQur’an.kisah. Tabiit tabiin. Jibril pun membacakan wahyu tersebut dan Nabi mengikutinya. Umar Ibn Khattab. Sahabat.

Gozy kecil lahir bukan berasal dari keluarga Ustadz ataupun kyai tetapi datang dari seorang ayah yang hanya seorang karyawan di sebuah perusahaan musik dan Ibu rumah tangga. Gozy .adalah putra pertama pasangan M. Inspirasi dari Shamil Basayev Ketika Gozy lahir saat itu sedang terjadi perang antara mujahidin Chechnya melawan pasukan Rusia. Ternyata jawaban dari pertanyaan tersebut ada! Siapakah dia? Mari kita ikuti pembahasannya dibawah ini. Dia adalah seorang Mujahid yang gagah berani dan juga seorang yang hafidz Al-Qur’an. Kemampuan membaca Al-Qur’an kedua orangtuanya pun biasa-biasa saja.pejuang Islam yang hafal dengan Al-Qur’an seperti Imam Hassan Al-Banna. tetapi Allah SWT ternyata merencakan lain dan . mungkin ini bisa menjadi keberkahan tersendiri buat bangsa ini yang sedang dilanda krisis moral luar biasa.biasa dia dipanggil . Sayyid Qutb hingga panglima perang Chechnya Shamil Basayev. Lahir 24 Juni 2000. Sejak usia 6 tahun. Salah seorang komandan perang Chechnya yang terkenal ketika itu adalah Shamil Basayev. Gozy yang berarti pejuang dan merupakan syuhada Kaukasus pada abad perengahan sedangkan Basayev merupakan nama belakang Shamil Basayev. Bocah Penghafal Al-Qur’an dari Makassar Muhammad Gozy Basayev nama lengkapnya. seorang penghafal Al-Qur’an lahir dari keluarga yang sangat dalam ilmu keislamannya. Gozy kecil pada awalnya akan dimasukkan ke sekolah Nasrani dengan alasan gengsi dan kualitas sekolah yang lebih baik.Natsir dan Erika yang bertempat tinggal di Makassar Sulawesi Selatan. Bocah Penghafal Al-Qur’an dari Iran Belum lama ini kita mendengar dan membaca bahwa di Iran terdapat seorang bocah bernama Hussein Tabataba’I yang hafal dan paham Al-Qur’an sehingga pada usia 7 tahun dia di berikan gelar Doktor Honoris Causa dari Hijaz College Islami di Inggris. Berdasarkan referensi yang penulis dapatkan langsung dari ayahnya. Gozy telah memulai untuk menghafal Al-Qur'an dan dalam waktu 2 tahun dia berhasil menghafal seluruh AlQur’an diluar kepala. Ayah Gozy sangat terinspirasi dengan profile beliau sehingga memberikan nama anaknya Muhammad Gozy Basayev yang berarti Muhammad – diambil dari Nabi Muhammad. Lahir dari Keluarga biasa dan hampir dimasukkan ke sekolah Nasrani Pada umumnya. Tetapi walaupun demikian kedua orang tuanya memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap anaknya yaitu menjadi penghafal Al-Qur’an. Ketika penulis membaca buku-buku referensi yang menceritakan “success story” dari bocah Iran ini diam – diam dalam hati kagum dan bertanya-tanya “Apakah mungkin ada anak Indonesia yang mempunyai kemampuan serupa?” Jika ada.

Nashruddin. Akbar. Motivasi mengangkat derajat orang tua dan kesabaran menghadapi ujian Motivasi utama Gozy untuk bisa menjadi seorang yang hafal Al-Qur’an adalah untuk mengangkat derajat orangtuanya di mata Allah SWT karena dia takut orangtuanya tidak bisa masuk syurga kelak. Khadiq dan Dzulfikar yang merupakan asisten dari Ust. Akhirnya setelah itu. Tetapi karena melihat semangat yang sangat besar dari Gozy maka dia diperbolehkan masuk dari sehabis sholat Maghrib sampai Isya. Untuk mengatasi masalah pernafasannya Orang tua Gozy melatihnya dengan rutin mengajak dia berenang. Karena motivasi yang sangat besar dari Gozy dan sejak awal ayah dan Ibu Gozy menginginkan anaknya untuk menjadi penghafal Al-Qur’an maka selain bersekolah di SDIT dia pun dimasukkan juga ke sekolah para penghafal Al-Qur’an pimpinan Ust. selain rajin berlatih salah satu kunci kesuksesan untuk mudah menghafal Al-Qur’an adalah dengan menjaga agar jangan sampai ada makanan tidak halal yang dikonsumsi oleh Gozy. Tetapi saat itu Gozy dengan sabar terus berusaha dan melatih kemampuannya di rumah bersama kedua orangtuanya. Dia pernah mengatakan kepada ayahnya bahwa dia ingin hafal Al-Qur’an sebelum 1430 H atau 2008 ini karena takut kedua orangtuanya meninggal terlebih dahulu.mentakdirkan Gozy untuk masuk kedalam Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) di kota Makassar. Selain itu Gozy juga di “vonis” mempunyai masalah pernafasan yaitu nafasnya pendek sehingga beberapa kali gagal dalam tes menjadi penghafal Al-Qur’an. Gozy harus melalui tahap perbaikan bacaan (tahsin) terlebih dahulu Ketika pertama kali bergabung dengan sekolah ini Gozy sempat kaget karena rata-rata teman-temannya disekolah tersebut telah hafal lebih dari 1 Juz sedangkan dirinya pada saat itu baru hafal Juz 30. Selain itu Gozy juga dilatih secara intensif oleh guru-guru yang sangat kompeten seperti Ust. Gozy pun dapat diterima sebagai penghafal Al-Qur’an dan bertambah semangat. Oleh karena itu Ibunya . Mendengar. Zaenal. Rahmat. Gozy kecil sempat ditolak dengan alasan usia yang masih sangat muda yaitu 6 tahun dimana rata-rata murid yang lain berumur 10 tahun. Berlatih dan Bimbingan Intensif Salah satu metode yang dipakai oleh Gozy dan kedua oangtuanya adalah dengan memperdengarkan bacaan Al-Qur’an melalui kaset-kaset Murattal dan dengan intensif berlatih dirumah dengan mengulang-ulang bacaan Al-Qur’an. Sebenarnya kemampuan luar biasa Gozy dalam menghafal Al-Qur’an pertama kali ditemukan bukan oleh kedua orangtuanya tetapi oleh guru privatenya Dra Almira W yang biasa di panggil oleh Gozy sebagai Kak Mira. Syam Amir. Sebelum masuk ke dalam tahap menghafal AlQur’an. Nasruddin. Syam Amir (beliau pernah menjuarai lomba hafalan Al-Qur’an internasional di Mesir) Menjaga Makanan dan Perilaku Berdasarkan pengakuan dari sang ayah.

Sampai saat ini Gozy masih secara rutin mengulang-ulang hafalan Al-Qur’an nya untuk menjaga agar tidak hilang dan semakin lancar. Motivasi untuk keluarga Muslim Tujuan penulis mengangkat kisah tentang Gozy adalah sebagai sebuah hikmah dan motivas buat seluruh keluarga Muslim di Indoensia bahwa kita harus bertekad untuk mengenalkan Al-Qur’an sejak dini kepada seluruh anggota keluarga dan berusaha untuk mencetak anak-anak yang hafal dengan Al-Qur’an. Hal ini dibuktikannya ketika ayahnya mengajak Gozy untuk mendaki gunung Bawakaraeng di Makassar. Untuk mencapai puncak gunung ini dibutuhkan waktu 6-8 jam. niat dan bersungguh-sungguh merealisasikannya. Tetapi walaupun Gozy memiliki beberapa keistimewaan dia tetap seperti seorang anak kecil yang masih senang bermain sepakbola. Khatam Menghafal pada saat ulang tahun sang ayah Gozy berhasil menyelesaikan hafalan Al-Qur’an nya tepat pada tanggal 30 Juli 2008 atau tepat pada ulang tahun ayahnya. Dia juga sangat sayang terhadap adiknya Muhammad Haitsam Sidqi.memesankan catering dari sekolahnya untuk memastikan sumbernya. Perlu diketahui bahwa gunung ini terletak 2871 M diatas permukaan laut dan merupakan satu dari puluhan puncak gunung tertinggi di Sulawesi Selatan. Walaupun gunung ini cukup tinggi dan membutuhkan waktu perjalanan yang panjang Gozy dengan mudah berhasil menaklukkannya. Kisah Gozy diatas membuktikan bahwa untuk memiliki seorang anak yang mampu hafidz (nama untuk orang yang hafal Al-Qur’an) tidak harus menjadi kyai atau ustadz terlebih dahulu tetapi cukup dengan mempunyai mimpi. Tidak hanya itu. Penulis yakin bahwa ketika kita memiliki anak yang akrab dan bahkan hafal AlQur’an maka akan banyak keberkahan dan kemudahan yang diperoleh oleh kedua orang tuanya baik di dunia maupun akhirat . berprestasi di sekolah dan mahir bermain piano Selain hafal Al-Qur’an Gozy juga terkenal berprestasi dalam bidang akademis dengan menjadi juara pertama di sekolahnya. Sayang Adik. Bahkan oleh beberapa pendaki Gozy di sebut sebagai pendaki termuda yang berhasil sampai ke puncak Bawakaraeng. menonton film kartun dan juga bermain games di MP5. Selain itu kedua orangtuanya juga berusaha sekuat tenaga untuk memberikan teladan yang baik kepada Gozy dalam hal perilaku. Dia memang berniat menyenangkan ayahnya sehingga dia pun rela untuk menambah hafalannya hingga 1 Juz per hari. Berhasil mendaki Gunung Bawakaraeng Sebagai seorang penghafal Al-Qur’an Gozy banyak dianugerahi kemudahan oleh Allah SWT yang salah satunya adalah kekuatan fisik. Gozy juga mahir dalam bermain piano klasik karena sejak kecil sudah berinteraksi dengan musik.

keturunan) mereka Begitulah keadaan bangsa Arab saat kedatangan Islam. Berikut laporannya disampaikan secara bersambung ***** Pada permulaan Islamm bangsa Arab adalah satu bangsa yang buta huruf.H. Salah satunya KH.Nabi Muhammad Saw Nabi sendiri menganjurkan agar Al-Qur'an itu dihafal. wartawan Pos Kota H. Hadis maupun pelajaranpelajaran lain tidak boleh ditulis. Seiring dengan peringatan Nuzulul Qur'an 17 Ramadhan 1425 H yang baru saja berlangsung. Setiap diturunkan ayat-ayat Al-Qur'an Nabi Muhammad menyuruh menghafal dan menuliskannya di batu. pelepah kurma dan . Surat yang satu macam dihafal oleh ribuan manusia dan banyak yang hafal . ansab (silsilah.apa saja yang bisa disusun dalam satu surat Nabi menerangkan tertib urut ayat-ayat tersebut. Nabi Muhammad memberikan peraturan yakni hanya Al-Qur'an yang boleh ditulis. Zamakhsyari." kata . menghafal sambil nyetir (1 PENGANTAR REDAKSI . Lelaki yang lahir di Cengkareng dan kini tinggal di Bekasi ini sejak kecil sudah mempelajari Al-Qur'an. amat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca. Pegangan mereka dalam meelihara dan meriwayatkan syair-syair dari pujangga-pujangga dan penyair mereka. Ilmu Al-Qur'an dan hafalannya semakin mantap setelah ia lulus dari Fakultas Ushuludin Universitas Islam Madinah Arab Saudi Tahun '85. Satu semester harus hafal dengan baik sebanyak 3 juz.Wallahu alam bis shawab Mohammad Ramadhani (K. Kendati demikian mereka mempunyai ingatan yang amat kuat. Zamachsyari. jangan sampai campur aduk dengan yang lain yang juga didengar dari . selalu dibaca dan diwajibkan membacanya dalam shalat. Menghafal Al-Qur'an itu dianjurkan Rasulullah . larangan ini dimaksudkan agar Al-Qur'an terpelihara. maka Nabi Muhammad Saw memberikan pelajaran dan pengajaran Al-Qur'an kepada umatnya secara praktis sesuai situasi dan kondisi.Dengan cara demikian banyaklah orang yang menghafal Al-Qur'an.Kitab Suci Al-Qur'an tetap terpelihara sepanjang masa seperti dijanjikan Allah Swt dalam surat Al Hijr ayat 9. Norhakim mencoba mengungkap kisah dan kiat para hafidz . "Hafalan Al-Qur'an di Universitas Islam Madinah itu merupakan kewajiban. banyak orang mampu menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. menghafal dan mendalami tafsir Al-Qur'an.lelaki yang kini menjadi dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta ini Salah satu niat menghafal Al-Qur'an selain menjadi keharusan di Universitas Islam MAdinah juga diniati untuk ibadah.(penghafal Qur'an) tersebut. Sepeninggal Nabi Muhammad Saw hingga kini.seluruh ayat dalam Al-Qur'an sebanyak 30 juz Kini umat Islam Indonesia banyak yang menekuni. kulit binatang.

belajar di Universitas Islam Madinah Sebagai orang yang hafal Al-Qur'an Ustadz Zamakhsyari merasakan benar berkah AlQur'an.." ujar lelaki yang kini dipercaya . Kita merasakan kehebatan Al-Qur'an.sebagai Ketua NU kota Bekasi Al-Qur'an tetap akan terjaga itu ditegaskan Allah Swt dalam surat Al-Hijr ayat 9. sehingga kalau . Selama menghafal Al-Qur'an. Allah akan mengangkat derajatnya baik di mata umat maupun dihadapan Allah Swt. Artinya "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami tetap memeliharanya". Zamakhsyari lebih banyak menghafal di Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah karena pada saat-saat tertentu . yakni membacanya secara berulang-ulang di berbagai kesempatan.diupayakan berada di sekitar Ka'bah Saya usahakan ada waktu-waktu tertentu untuk menghafal di Masjidil Haram dekat" Ka'bah." . "Al-Qur'an kan selain sebagai petunjuk juga menjadi Syifa'. Setiap saat menghafal Al-Qur'an. "Saya meyakini Al-Qur'an itu tetap terjaga sejak masa Nabi hingga akhir zaman." jelas lelaki yang sering dipercaya menjadi .ada yang sakit bisa didoakan dengan Al-Qur'an. "Insya Allah penghidupan di dunia dijamin dan bisa terhindar dari berbagai godaan." ujarnya . Umpamanya macet ya. termasuk saat mengendarai mobil.. Artinya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum yang membaca dan . "Agar tidak lupa.dewan juri MTQ tingkat Bekasi hingga Propinsi Jawa Barat ini Ia meyakini seseorang yang menghafal Al-Qur'an dengan baik dan ikhlas akan dipelihara dan dijaga oleh Allah Swt baik selama di dunia maupun di akhirat. Insya Allah sembuh.Saw.menghafal Al-Qur'an Banyak cara agar hafalan dan Al-Qur'an sebanyak 30 juz terdiri dari 114 surat itu tetap terjaga dan tidak lupa. saya melakukan taqrir." jelas adik kelas Hidayat Nur Wahid (Ketua MPR RI) saat . nyetir sambil menghafal Al-Qur'an. Banyak hal-hal yang terkadang diluar akal manusia bisa tertangani berkat AlQur'an. Saat membaca jiwa dan hati akan tenang dalam kepasrahan kepada Allah.ujarnya Selain itu. Sebab Allah sendiri berjanji akan menjaganya.

hafal quran usia 16 tahun. sekarang masuk Program PPDMS. mereka adalah : 1. June 27. bulan Juli 2OO6 . kalau dikeluarganya berhasil tentu saja bisa menjadi tolak ukur komitmennya untuk membangun dan membela rakyat. Scientia Afifah. Lulusan Terbaik MTs Al Kahfi 2OO6 6. Muh Saihul Basyir. 11 tahun. kelas 2 MTs Al Kahfi. 4 penghargaan dari Al Kahfi. 7 tahun hafal 1juz 11. Wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh bagi rakyat. Ahmad Rosikh Ilmi. kelas 1 MTs Al Kahfi.Keluarga Mutammimul Ula : Anak-anak penghafal Al Qur’an Friday. yang terjadi. Santri Teladan. anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera sosoknya dapat dijadikan sebagai teladan dalam membangun keluarga kita. Tahfidz Terbaik. Hafal Quran usia 13 tahun. 18 tahun. 9 tahun. hafal 5 Juz. Santri Favorit. dan Juara Umum 7. pelajar Teladan SDIT Al Hikmah 2OO2. mulai dari korupsi sampai adegan mesum. kelas 5 SDIT Al Hikmah. Afzalurahman. hafal 6 Juz. hafal 1O Juz. 15 tahun. Mutammimul Ula mampu mengatur dan membina keluarganya dengan baik. Faris Jihady Hanifa. 2008 Tauladan ALEG FPKS Sudah sedemikian sering kita mendengar hal negatif dari anggota DPR. 21 tahun. kelas 4 SDIT Al Hikmah. Pertanyaannya sederhananya. Peserta Pertamina Youth Progamme 2OO7 dari ITB 2. rangking 1 di kelasnya 8. semester 6 Teknik Geofisika ITB. jangankan menjadi teladan yang ada justru rakyat seringkali dibuat sakit hati dengan perbuatan para wakil rakyat. hafal 25 Juz 9. 17 tahun. 13 tahun. hafal Quran usia 1O tahun Predikat mumtaz. Yusuf Zaim Hakim.Namun sosok Mutammimul Ula seolah seperti oase dipadang pasir. Himmaty Muyasssarah. Hafal 8 Juz. 12 tahun. hafal 2 Juz 10. Juara Olimpiade IpA tngkat SD se Jaksel 2OO3. Ketua Pembinaan Majelis Taklim Salman ITB. semester 2 Fakultas Ushuluddin Univ Al Azhar Kairo. kelas 3 SMU 28. jika keluarganya saja tidak terurus bagaimana mungkis bisa mengurus rakyat? Mutammimul Ula di karunia 11 orang anak yang semuanya mengukir prestasi menjadi penghafal Al Qur’an di usia muda. Maryam Qonitat. Lulusan Terbaik Husnul Khotimah 2OO6 4. Hadi Sabila Rosyad. kelas 1 MA husnul Khotimah. Hasna wafat usia 3 tahun. semester 4 Fakultas syariah LIPIA. Ismail Ghulam Halim. 2O tahun. Juara 1 lomba Tahfidz 3O Juz yang diselenggarakan Kerajaan Saudi Arabia. Juara 1 Lomba OlimPiade IPS tingkat SMA 2OO3 3. pelajar teladan MTs Al Hikmah 2OO4 5.

Kebaikan itu tercermin kuat dari Visi Mutammimul Ula terhadap keluarganya. Perhatian dari A sd Z.“Bu. dari visi inilah kemudian beliau melakukan kebaikan-kebaikan : Mengajarkan Al Quran sejak usia 4 tahun. selalu mengajak anak anak ke toko buku. orang lain berjalan kita sudah harus berlari.ada 4OOO buku di rumah Visi yang ada di kepala kami adalah anak anak kami semuanya harus menjadi hafidz quran 1.* Al Banna dan sentuhan pendidikan sang ayah* Qordhowi berkata.Tentu saja ini adalah prestasi yang perlu kita jadikan teladan. dahulu saya tidak tahu mengapa ayah mengkondisikan saya hafal al quran usia 1O tahun Ihtimam atau perhatian yang tinggi terhadap anak dan pendidikannyan 1. Setiap liburan. Orang lain duduk kita sudah harus berjalan. Sang ibu mengajar sendiri dengan Qiroati Tiga Fase interaksi dengan Anak menurut Imam Ali 7 tahun pertama = perlakukan ia seperti rajaè masa pembentukan tumbuh kembang otak menyerap informasi 7 tahun kedua = perlakukan ia seperti tawanan perang dalam kedisiplinan Masa penanaman sikap. File file khusus yang menyimpan catatan tentang anak. Namun isi kepala sang ayah sudah pindah ke sang ibu. 2 / 3 keberhasilan Pendidikan itun ada di rumah Keberhasilan adalah hasil integrasi kedua orang tuanya. bahkan bagi para Da’I sekalipun keberhasilan Mutammimul Ula perlu dicontoh. Keliling Jawa dan Madura untuk melihat pesantren tahfidz terbaik. Kekayaan kami adalah anak dan buku. beliau berkata kepada istrinya . Kita tidak boleh lalai karena kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita”! Dari dialog tersebut kita bisa melihat kekuatan visi Mutammimul Ula. orang berlari kita sudah tidur. Disiplin disiplin Disiplin 7 tahun ketiga dan seterusnya = perlakukan ia sebagai teman atau sahabat . Setiap hari diperdengarkan murottal 4.Tentu saja kita ingin tahu hal apa saja yang sudah dilakukan oleh Mutammimul Ula. Doktrin keluarga = Al Qurann adalah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat Jangan terlalu mengandalkan sekolah. Tujuh tahun pernikahan tanpa televisi 3. Kita harus berbeda dengan orang lain dalam kebaikan. bersihkan telinga dll 2. hasil ulangan dan lain lain 3. Jangan sedikitpun berhenti berbuat baik sampai soal niat. Dengan berbagai macam kesibukan baik sebagai seorang wakil rakyat dan Da’I Mutammimul Ula mampu membagi waktunya dengan baik untuk mendampingi perkembangan anakanaknya.n* Imam Syafi I ditinggal wafat ayahnya ketika berusia 6 tahun. orang lain tidur kita sudah bangun. Pilihan jatuh di Kudus. ayah idaman dalam Aln Quran = lukman. Lebih besarn tanggung jawab seorang ayah dibanding ibu Rasulullah memanggil ayah dari anak yang mencuri. Orang mencibir untuk apa menjadi hafidz Quran dan menitipkan anak di pesantren 2. Ibrahim mentarbiyah anak dan istrinya suami yang membangun visi dan istri yang mengisi kerangka itu. potong kuku.

Imam Ahmad 7 tahun Rasul menyuruh sholat di usia 7 tahun. mudahmudahan bermanfaat bagi anda dan keluarga.. yang terlibat mengawasi anak anak Kami rutin berkunjung ke keluarga besar untuk menjalin hubungan baikn dengan mereka Kesulitan di masa pembentukan adalah faktor keistiqomahan. dan penanaman nilai yang paling penting. hafalanmu banyak. Anak pertama dan kedua sejak usia 5 dan 4 tahun terbiasa bangun sebelum subuh Di Komplek perumahan DpRRI si kecil sudah bisa menghafal siapa saja anggota dewan yang jarang sholat subuh berjamaah.. Kepada Allah kembali segala urusan. Imam Syafi I 9n tahun.id Subhanallah. Amiin. perilaku.. keluarga besar kamilah. . Qordhowi 1O tahun. dan bila sampai 1O tahun belum sholat maka pukullah ia Menjelang tidur selalu diceritakan kisah kisah para nabi dan rasuln Jadwal dalam papan besar untuk belajar Al quran bagi 11 anak kamin Bakda maghrib dan Bakda subuh adalah waktu interaksi dengan Al Qur an.Pakar mengatakan 7 sd 12 tahun adalah golden age. Secarik inspirasi.pks-jatiuwung. Harusn konsisten mengontrol Memagari anak anak dari pengaruhn negatif. Saat kami all outn keluar rumah. Hafal Qurannya Al Banna 1O tahun. Baca juga artikel lainnya di : www. Usia emas. Semoga kelak bisa menjadi bekal bagiku meraih cinta & ridho-Nya. Jangan lupakan membangun dakwah di keluarga besar. Ada agreement dengan anak anak kapan saat menonton TV dan ada hukuman bila dilanggar Nak.n“Nak ibu bangga sekali dengan kamu. web. TV itu bisa memakan bagian pikiranmun Syukur kami tiada henti padamu ya Robbi atas karunia anak anak kamin Keberhasilan itu bukan tercapainya tujuan tapin pada proses yaitu komitmen dan konsistensi kita menjalaninya. Sedemikian banyak hal yang kita dapatkan dari keluarga Mutammimul Ula. meskipun sulit tapi kamu disiplin menyetorkan hafalan 2 ayat setiap hari”. berjuta hikmah. Saatn itulah fase pembentukan sikap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful