TUGAS AGAMA ISLAM AYAT – AYAT AL QUR’AN TENTANG AKAL/PIKIRAN

O L E H
Kelompok 2 :
1. Kharisma Mentari Putri 2. Shely Diah Fitrianingtias 3. Nurfa Sanusi 4. Badrun Heriyadi 5. Tya Haifa Afifah 6. Andini Puspa Dewi 7. Wahyu Hermawan 8. Nur Fitriani 9. Achmad Fazrin KELAS : 2A

mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal. lalu Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad s. (yaitu) orang-orang yang beriman. 2. Al Maidah Ayat 58 Artinya : Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang. [1583]. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. Yang dimaksud dengan perkataan yang melampaui batas. Ath Thalaaq Ayat 10 Artinya : Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras. 4.a. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. . ialah mengatakan bahwa Allah mempunyai isteri dan anak. Al Jin Ayat 4 Artinya : Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah[1522] [1522]. Adh Dhuhaa Ayat 7 Artinya :Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung[1583].w.AYAT AL QUR’AN TENTANG AKAL/ PIKIRAN 1. lalu Dia memberikan petunjuk. 3. Yang dimaksud dengan bingung di sini ialah kebingungan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal. sebagai jalan untuk memimpin ummat menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Az Zumar Ayat 18 Artinya : Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya[1311]. kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli. 8. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. An Najm Ayat 6 Artinya : Yang mempunyai akal yang cerdas. 6. Qaaf Ayat 37 Artinya : Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya. . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. 7. Az Zumar Ayat 21 Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan. lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan.5. sedang dia menyaksikannya. bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit. maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya.

Maksudnya: memberikan akal. Asy Syu ‘araa Ayat 28 Artinya : Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. 10. 9. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. 12. Thaahaa Ayat 50 Artinya : Musa berkata: "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiaptiap sesuatu bentuk kejadiannya. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji.[1311]. Yusuf Ayat 111 Artinya : Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. instink (naluri) dan kodrat alamiyah untuk kelanjutan hidupnya masing-masing. Maksudnya: kembali menjadi lemah dan kurang akal. 11. Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran yang lain. 13. Maka apakah mereka tidak memikirkan? [1271]. dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah yang paling baik. kemudian memberinya petunjuk[925]. [925]. Yaasiin Ayat 68 Artinya : Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya)[1271]. Yusuf Ayat 94 .

tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini." [573].Artinya : Tatkala kafilah itu telah ke luar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka: "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. kalau Engkau kehendaki. Al A’Raaf Ayat 155 Artinya : Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Engkaulah Yang memimpin kami. 15. Musa berkata: "Ya Tuhanku. siapa yang sebenarnya kuat imannya dan siapa yang masih . Arti kalimat Darussalam ialah: tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan. sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku). Pimpinan (hidayah) Allah berupa akal dan wahyu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam)[685]. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki[573]. Yunus Ayat 25 Artinya : Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga)." 14. Perbuatan mereka membuat patung anak lembu dan menyembahnya itu adalah suatu cobaan Allah untuk menguji mereka. [685]. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi.

tidak mau beriman. Maksudnya: Allah telah berjanji sebagai kemurahan-Nya akan melimpahkan rahmat kepada mahluk-Nya. An Nur Ayat 51 . Al An’am Ayat 12 Artinya : Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman[463]. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya). [528]. [463]. Maksudnya: pemimpin-pemimpin yang membawamu kepada kesesatan." 17. Akan tetapi orang-orang yang kuat imannya. Al A’Raaf Ayat 66 Artinya : Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata: "Sesungguhnya kami benar benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang orang yang berdusta." Katakanlah: "Kepunyaan Allah. 19. Al A’raf Ayat 3 Artinya : Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya[528]. 18. Maksudnya: orang-orang yang tidak menggunakan akal-fikirannya. tetap dalam keimanannya. 16. [462]. Orang-orang yang lemah imannya itulah yang mengikuti Samiri dan menyembah patung anak lembu itu." Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang[462]. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya.ragu-ragu.

Al An’am Ayat 32 Artinya : Dan tiadalah kehidupan dunia ini. sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri. [1045].s. Apakah kamu tidak berpikir? [198]. 20. Al Baqarah Ayat 44 Artinya : Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian. dan kami patuh. padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim.s. Maka tidakkah kamu memahaminya? . itu dari golongannya. mengapa kamu bantah membantah[198] tentang hal Ibrahim. "Kami mendengar. padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir? 21. Lalu Allah membantah mereka dengan alasan bahwa Ibrahim a. 22. selain dari main-main dan senda gurau belaka[468].Artinya : Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka[1045] ialah ucapan. Ali Imran Ayat 65 Artinya : Hai Ahli Kitab." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap Ibrahim a. Maksudnya: Di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin dan antara kaum muslimin dengan yang bukan muslimin. itu datang sebelum mereka.

kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. 23. Al Baqarah Ayat 266 Artinya : Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka tidakkah kamu memikirkannya? 24. Inilah perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya karena riya. [169]. 25. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. dan menyakiti hati orang. Yusuf Ayat 109 Artinya : Kami tidak mengutus sebelum kamu. lalu terbakarlah. membanggabanggakan tentang pemberiannya kepada orang lain. Maksudnya: kesenangan-kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan tidak kekal.[468]. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya[169]. Janganlah orang terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Al Hadid Ayat 17 . dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. serta lalai dari memperhatikan urusan akhirat.

28. disirami dengan air yang sama. jika kamu memahaminya.Artinya : Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Ar Ra’d Ayat 4 Artinya : Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang. dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi.Ali Imran Ayat 118 Artinya : Hai orang-orang yang beriman. Ar Rum Ayat 28 . di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. 27. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. dan kebun-kebun anggur. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami). 26. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu memikirkannya. tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang.

Shaad Ayat 29 Artinya : Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu. kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal.Ali Imran Ayat 191 Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan siasia. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu.Artinya : Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. 29. Maha Suci Engkau. maka peliharalah kami dari siksa neraka. . 30. maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful