TUGAS AGAMA ISLAM AYAT – AYAT AL QUR’AN TENTANG AKAL/PIKIRAN

O L E H
Kelompok 2 :
1. Kharisma Mentari Putri 2. Shely Diah Fitrianingtias 3. Nurfa Sanusi 4. Badrun Heriyadi 5. Tya Haifa Afifah 6. Andini Puspa Dewi 7. Wahyu Hermawan 8. Nur Fitriani 9. Achmad Fazrin KELAS : 2A

Al Maidah Ayat 58 Artinya : Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang. (yaitu) orang-orang yang beriman. lalu Dia memberikan petunjuk. Ath Thalaaq Ayat 10 Artinya : Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras. Sesungguhnya Allah telah menurunkan peringatan kepadamu. 3. Yang dimaksud dengan bingung di sini ialah kebingungan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak bisa dicapai oleh akal. maka bertakwalah kepada Allah hai orang-orang yang mempunyai akal. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. Adh Dhuhaa Ayat 7 Artinya :Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung[1583].w. ialah mengatakan bahwa Allah mempunyai isteri dan anak. 2. Yang dimaksud dengan perkataan yang melampaui batas.AYAT AL QUR’AN TENTANG AKAL/ PIKIRAN 1. [1583]. mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. sebagai jalan untuk memimpin ummat menuju keselamatan dunia dan akhirat.a. Al Jin Ayat 4 Artinya : Dan bahwasanya: orang yang kurang akal daripada kami selalu mengatakan (perkataan) yang melampaui batas terhadap Allah[1522] [1522]. lalu Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad s. . 4.

Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. An Najm Ayat 6 Artinya : Yang mempunyai akal yang cerdas.5. lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. . dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli. 6. bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit. sedang dia menyaksikannya. Az Zumar Ayat 21 Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan. 7. 8. maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Qaaf Ayat 37 Artinya : Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya. Az Zumar Ayat 18 Artinya : Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya[1311].

13. [925]. instink (naluri) dan kodrat alamiyah untuk kelanjutan hidupnya masing-masing. Maka apakah mereka tidak memikirkan? [1271].[1311]. tetapi yang diikutinya ialah ajaran-ajaran Al Quran karena ia adalah yang paling baik. Asy Syu ‘araa Ayat 28 Artinya : Dan Dialah Yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-Nya. akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu. Yusuf Ayat 111 Artinya : Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. kemudian memberinya petunjuk[925]. Dan Dialah Yang Maha Pelindung lagi Maha Terpuji. Maksudnya: memberikan akal. 12. Maksudnya: kembali menjadi lemah dan kurang akal. Thaahaa Ayat 50 Artinya : Musa berkata: "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiaptiap sesuatu bentuk kejadiannya. Al Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Yusuf Ayat 94 . 11. 10. Maksudnya ialah mereka yang mendengarkan ajaran-ajaran Al Quran dan ajaran-ajaran yang lain. Yaasiin Ayat 68 Artinya : Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya)[1271]. 9.

Musa berkata: "Ya Tuhanku." [573]. siapa yang sebenarnya kuat imannya dan siapa yang masih . Arti kalimat Darussalam ialah: tempat yang penuh kedamaian dan keselamatan.Artinya : Tatkala kafilah itu telah ke luar (dari negeri Mesir) berkata ayah mereka: "Sesungguhnya aku mencium bau Yusuf. sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal (tentu kamu membenarkan aku). dan menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam)[685]. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau kehendaki[573]. Pimpinan (hidayah) Allah berupa akal dan wahyu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. tentulah Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Yunus Ayat 25 Artinya : Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga). Al A’Raaf Ayat 155 Artinya : Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk (memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan. Engkaulah Yang memimpin kami." 14. kalau Engkau kehendaki. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi. [685]. Perbuatan mereka membuat patung anak lembu dan menyembahnya itu adalah suatu cobaan Allah untuk menguji mereka. 15. maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat dan Engkaulah Pemberi ampun yang sebaik-baiknya. Apakah Engkau membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang akal di antara kami? Itu hanyalah cobaan dari Engkau.

Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. [462]." Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang[462]." 17. tetap dalam keimanannya. Al A’raf Ayat 3 Artinya : Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya[528].ragu-ragu. Al An’am Ayat 12 Artinya : Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi. [528]. Akan tetapi orang-orang yang kuat imannya. Maksudnya: orang-orang yang tidak menggunakan akal-fikirannya. 16. Orang-orang yang lemah imannya itulah yang mengikuti Samiri dan menyembah patung anak lembu itu. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman[463]. Al A’Raaf Ayat 66 Artinya : Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata: "Sesungguhnya kami benar benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang orang yang berdusta. An Nur Ayat 51 . tidak mau beriman. 19." Katakanlah: "Kepunyaan Allah. [463]. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya). Maksudnya: Allah telah berjanji sebagai kemurahan-Nya akan melimpahkan rahmat kepada mahluk-Nya. 18. Maksudnya: pemimpin-pemimpin yang membawamu kepada kesesatan.

Maka tidakkah kamu memahaminya? . Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing menganggap Ibrahim a. padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Al An’am Ayat 32 Artinya : Dan tiadalah kehidupan dunia ini. mengapa kamu bantah membantah[198] tentang hal Ibrahim. dan kami patuh. Maksudnya: Di antara kaum muslimin dengan kaum muslimin dan antara kaum muslimin dengan yang bukan muslimin. 22. "Kami mendengar. padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir? 21. itu dari golongannya. Apakah kamu tidak berpikir? [198]. Al Baqarah Ayat 44 Artinya : Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian. Ali Imran Ayat 65 Artinya : Hai Ahli Kitab." Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. itu datang sebelum mereka. Lalu Allah membantah mereka dengan alasan bahwa Ibrahim a.Artinya : Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin.s. sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri. [1045]. bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar rasul menghukum (mengadili) di antara mereka[1045] ialah ucapan. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. selain dari main-main dan senda gurau belaka[468]. 20.s.

Inilah perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya karena riya. Maksudnya: kesenangan-kesenangan duniawi itu hanya sebentar dan tidak kekal. kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. 23. [169]. 25. dan menyakiti hati orang. membanggabanggakan tentang pemberiannya kepada orang lain. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Yusuf Ayat 109 Artinya : Kami tidak mengutus sebelum kamu. Maka tidakkah kamu memikirkannya? 24. Al Baqarah Ayat 266 Artinya : Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya[169].[468]. melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri. dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. serta lalai dari memperhatikan urusan akhirat. Al Hadid Ayat 17 . Janganlah orang terperdaya dengan kesenangan-kesenangan dunia. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. lalu terbakarlah.

Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami). dan kebun-kebun anggur. dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang. di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Kami melebihkan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. disirami dengan air yang sama. Ar Ra’d Ayat 4 Artinya : Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. 27. Telah nyata kebencian dari mulut mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.Ali Imran Ayat 118 Artinya : Hai orang-orang yang beriman. jika kamu memahaminya. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran (Kami) supaya kamu memikirkannya. 26. 28. Ar Rum Ayat 28 .Artinya : Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang.

Ali Imran Ayat 191 Artinya : (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami. Apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu. 29.Artinya : Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri. maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu. . kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal. maka peliharalah kami dari siksa neraka. sekutu bagimu dalam (memiliki) rezeki yang telah Kami berikan kepadamu. 30.Shaad Ayat 29 Artinya : Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. tiadalah Engkau menciptakan ini dengan siasia. Maha Suci Engkau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful