PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA ZAMAN SEBELUM KEDATANGAN INGGERIS Secara umum pendidikan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Inggeris

berbentuk tidak formal. Mengikut Sejarah Melayu pada kurun ke-15, 16 dan 17, orang-orang Melayu termasuk golongan istana pun pelajar agama Islam melalui guru-guru Quran di surausurau ataupun di masjid-masjid. Pengajaran agama Islam pada masa itu tidak dikenakan apa-apa bayaran dan hanya mengharapkan supaya murid-muridnya sentiasa member khidmat dan pertolongan kepada gurunya seperti memmersihkan halaman rumah, mengangkut air, membuat kerja sawah dan mengankut kayu api. Wilkinson (1953) di dalam bukunya Malay Custom dan Belief mengatakan imam-imam tidak dibayar sebarang gaji, sebaliknya ibu bapa membekalkan tikar bantal, periku dan beras untuk guru berkenaan. Pada peringkat yang lebih teratur, terdapat system pendidikan agama yang disebut ‘sekolah pondok’ yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama-ulama Islam atau tuan guru yang terkenal. Kebanyakan guru pondok mempunyai pengaruh yang kuat dan mereka mengajar secara sukarela. Dengan pertolongan orang kampuna, rumah untuk tuan guru dan pondok untuk murid-murid didirikan berdekatan antara satu sama lain. Tempat ataupun tanah bagi mendirikan pondok biasanya dimiliki oleh tuan guru,ataupun diwakafkan oleh orang-orang yang berkenaan. Keadaan di Tanah Melayu pada masa itu seperti di Negara-negara lain contohnya di United Kingdom dan Amerika Syarikat. Di Negara-negara ini, paderi-paderi yang mengajar kanak-kanak berkenaan agama Kristian dibekalkan dengan kayu, gandum, oat, barli oleh ibu bapa. Manakala kanak-kanak akan menolong mengangkut air dan mencari kayu api untuk memasak.

Tukang Karut dan Pawang Ana).(penghujung abad ke-19). • Guru agama=Imam di masjid/surau kampung. * Bahasa Arab. • Pelajaran . (c) Selepas Kemerdekaan Malaysia. Rukun Iman. (bersihkan tempat belajar. Awang Batil. .Pengiraan. (b) Sewaktu Pemerintahan British. -Sebelah pagi (selepas sembahyang Subuh).Bentuk lisan. Kedah. Kelantan. .Penyampaian cerita-cerita rakyat oleh tukang cerita (Tok Selampit. * Bahasa pengantar-Bahasa Melayu. Selepas sembahyang Zuhur. Para pelajar membantu kerja-kerja guru mereka. • Penglipur Lara . . mencari kayu api.Kemahiran membuat dan baiki alatan pertanian. Tajwid Al-Qur'anul Karim. kemahiran seni silat dan juga sihir.Pendidikan Islam di istana.Cerita-cerita legenda dan dongeng: Penyerapan nilai-nilai murni kepada para pendengarnya.Setelah mahir. gunakannya untuk membaca Al-Qur'an dan jadi imam dalam sembahyang. • Pendidikan Tak Formal .Belajar daripada ibu bapa dan mereka yang lebih tua. • Pendidikan Istana . kemahiran pertukangan. • Sekolah-sekolah agama awal (sekolah pondok) . Sebelah petang (sehingga ke waktu Asar). • Juga disampaikan oleh mereka berketurunan Sayyid. Pulau Pinang . • Tiada bayaran. • Tiga pelajaran sehari(1 jam setiap pelajaran).Pelajaran: * Terjemahan buku-buku bahasa Arab . Perak. Menulis Jawi. • Proses Pengajaran-Pembelajaran: . Rukun Islam. .Tiga era: (a) Sebelum Kedatangan British.Ulangi perkataan-perkataan Arab di awal dan akhir bacaan AlQur'an. - SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA Kronologi Sejarah Sistem Pendidikan Di Malaysia: . . ERA PERTAMA: Sebelum Kedatangan British .di Terengganu dan Kelantan (abad ke-18). Fardhu 'Ain.Pendidikan Agama: • Pengajian Al-Qur'an oleh guru-guru Al-Qur'an. dipelajari oleh sultan dan para kerabat diraja. mengerjakan sawah) di antara waktu senggang pembelajaran.bahasa Melayu (guna tulisan Jawi).

Kaedah pengajarannya adalah mengikut kaedah yang dijalankan di Masjidil Haram di Mekah. Berhampiran adalah rumah tuan guru dan asrama pelajar. Ada sesetengah pondok pada masa itu mempunyai penuntut lebih dari seribu orang. mencari kayu api. Pondok Sungai Budor. Pendidikan tak formal dipercayai berkembang bersama-sama dengan penyebaran agama Islam di TM dan kepulauan Melayu pada abad 14. menangkap ikan. . Sistem ini mula berkembang pesat pada tahun 1909 sehingga Perang Dunia Kedua. Pondok Haji Yusuf Pulau Ubi. Pedagang-pedagang Arab Islam telah menyebarkan ke kawasan Asia Tenggara dan merupakan pelopor usaha pendidikan tak formal dengan cara membina sekolah-sekolah pondok di negeri Perlis. Kedah dan Brunei. Antara tahun 1910 hingga 1045 M boleh dikatakan zaman keemasan dalam perkembangan pengajian pondok di Kelantan. Sumatera. Kelantan dipercayai di antara negeri yang mula-mula mewujudkan sistem pondok. Meja dan bangku dibuat sendiri oleh pelajar. Didirikan atas usaha alim ulama dan masyarakat tempatan. Terengganu. Pondok Haji Abdul Malik Tumpat pada tahun 1907. Pondok Kubang Pasu Kota Bharu pada 1900. Lokasi pondok sering ditemui di kawasan berhampiran pantai dan sungai. Pendidikan pondok telah mendapat persaingan dari sekolah berbentuk sekular yang ditaja oleh British. Jawa dan Acheh. mengangkat air bagi membantu tuan guru menyara kehidupan mereka. Pondok adalah sistem pengajian yang lebih sistematik. Pelajar–pelajar menjalankan kerja seperti bertani. Perkembangan pengajian pondok merujuk kepada Tanah Melayu. Pada sekitar tahun 1900. Pondok pertama yang didirikan di Kelantan ialah pada tahun 1820 M oleh Tuan Guru Haji Abdul Samad bin Abdullah (Tok Pulai Chondong) Selain dari pondok Pulai Chondong yang didirikan di Kelantan sebelum 1910 ialah Pondok Tok Bachok pada tahun 1900. Pondok Kampung Banggol. Kedah. British telah menggunakan berbagai cara untuk menarik minat rakyat ketika itu kepada sekolah sekular. Pondok Tuan Padang dan Pondok Tok Semian yang diasaskan oleh Haji Wan Abdul Samad bin Mohd Salleh atau lebih dikenali dengan gelaran Tuan Tabal. Geting Tumpat tahun 1908.SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM KEDATANGAN INGGERIS Sistem pendidikan pondok di Tanah Melayu bermula sejak awal kurun ke 19 atau akhir kurun ke 18 dengan pengaruh yang dibawa dari Patani. Sekolah sekular ini telah dibina di Kota Bharu pada tahun 1904.Pondok pada masa itu telah mencapai kemajuan yang gemilang dengan lahirnya ulama’-ulama’ terkenal yang mengharumkan nama negari kelantan. Antaranya dengan mengatakan sekolah berbentuk pondok itu adalah primitif kerana mata pelajarannya tidak sama dengan sekolah Inggeris. Dibina daripada papan dan daun nipah atau rumbia dan kumudahan kelas hanya terdiri daripada papan (slate) dan galam. Antara ciri-ciri pengajian pondok ialah pengajian agama biasa diadakan di surau atau masjid pada waktu malam dengan dihadiri oleh orang dewasa lelaki dan perempuan.

Contohnya di Kelantan. Institusi ini juga telah melahirkan ramai cerdik pandai yang terkenal di rantau ini . Ini kerana pada masa itu telah muncul sekolah-sekolah Agama (Arab) Majlis Agama Islam (MAIK). pengaruh pondok telah mengalami kemerosotan sedikit demi sedikit. Pendidikan pondok banyak memberi sumbangan besar kepada sistem pendidikan terutamanya di Malaysia. para pemimpin negeri atau peringkat kawasan kebanyakan pemimpin daripada para ahli ulama’. Walaupun pada tahun 1950 – 1970 an. Maka dengan ini penerapan nilai murni dari segi rohani dan jasmani dapat diterapkan terus kepada rakyatnya. Antaranya ialah dalam sejarah pendidikan Islam di Malaysia. usaha-usaha British tidak begitu berjaya. Antara sebab utama yang membawa kemunduran institusi pondok ialah telah timbul perubahan-perubahan di dalam perkembangan pendidikan Islam di Kelantan. Dengan ini dapatlah dirumuskan bahawa selepas kedatangan Jepun. Keadaan ini semakin berterusan hingga setelah negara mencapai kemerdekaan.Walau bagaimanapun. Seterusnya juga. ia merupakan zaman kemalapan dalam sistem pengajian pondok. akan tetapi pada hakikatnya selepas tahun 1945. Kelantan merupakan salah sebuah negeri yang terkenal dengan perkembangan pendidikan yang pesat yang telah melahirkan ulama’-ulama’ yang berwibawa. sistem pondok masih mendapat sambutan dari orang ramai. Institusi pengajian agama yang amat disanjung tinggi oleh ibu bapa di samping mereka menaruh kepercayaan penuh kepada sistem ini kerana pelajar lepasan pondok amat dihormati dan mereka adalah alim ulama’ yang akan membimbing masyarakat. sekarang telah diambil alih oleh Yayasan Islam Kelantan (YIK) yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di bawah Kerajaan Negeri yang lebih teratur dan selesa daripada pondok. sistem pengajian ini dapat melahirkan para pelajar yang berakhlak mulia dan berdisiplin dalam tatacara hidupan hariannya.

SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA( 1600 – 1990 ) ABSTRAK Sistem pendidikan penjajah telah digantikan dengan sistem pendidikan kebangsaan. Akhirnya akan membawa kepada satu isu bersangkutan perlaksanaan dasar yang terbaru untuk dibicarakan dalam kertas ini iaitu pelajar-pelajar yang lulus PMR dengan sekurangkurangnya mendapat Sejarah Awal Pendidikan di Tanah Melayu Corak pendidikan yang ada di waktu ini berbentuk bukan formal. Ramainya tokoh-tokoh agama muncul menyebarkan agama Islam di Semenanjung Tanah Melayu. Pedagang Arab dan India yang beragama Islam datang ke kawasan Asia Tenggara. Ia wujud dan berkembang bersama-sama pengembangan agama Islam di negari-negeri Semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan Melayu pada abad ke 14. Sekolah pondok ini dibangunkan dan dimajukan bersama secara gotong royong di kalangan masyarakat setempat. Di waktu itu wujudnya institusi pendidikan yang dinamakan ‘sekolah pondok’. Kemudian sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Kebangsaan. Kelantan dan Kedah yang paling banyak sekolah pondok. zaman penjajahan British. Lantaran itu kesedaran dikalangan pemimpin dan rakyat Malaysia timbul bahawa betapa mustahaknya satu bentuk sistem pendidikan mengikut acuan kita sendiri. Sehubungan dengan itu seharusnya kita menyorot kembali sejarah perkembangan pendidikan di zaman silam. Pada abad ke 18 dan 19 di Terengganu. Sistem yang terdahulu tidak mengambil kira pembangunan. pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. Kertas kerja ini akan melihat evolusi sistem pendidikan kebangsaan yang sentiasa berubah dari awal hingga kini dan terjelmanya Falsafah Pendidikan Negara secara tersurat. Maka dengan itu Penyata Razak (1956) dan Laporan Rahman Talib ( 1960 ) menjadi asas pembentukan sistem dan Dasar Pendidikan ( Pelajaran ) Kebangsaan seperti termaktub dalam Akta Pelajaran Kebangsaan 1961. sebelum merdeka dan selepas merdeka. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahuan 1976. Tujuan untuk memperbaiki perlaksanaannya supaya matlamat melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisipilin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. .

Sehingga sebelum abad ke 20 masih tiada sistem dan organisasi pendidikan berbentuk formal. .Sekolah pondok juga merebak di Semenanjung Tanah Melayu termasuk Singapura.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful