Bincangkan an Pendidikan Di Malaysia Sebelum Kedatangan Kuasa Kolonial Di Malaysia

PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA ZAMAN SEBELUM KEDATANGAN INGGERIS Secara umum pendidikan di Tanah Melayu sebelum kedatangan Inggeris

berbentuk tidak formal. Mengikut Sejarah Melayu pada kurun ke-15, 16 dan 17, orang-orang Melayu termasuk golongan istana pun pelajar agama Islam melalui guru-guru Quran di surausurau ataupun di masjid-masjid. Pengajaran agama Islam pada masa itu tidak dikenakan apa-apa bayaran dan hanya mengharapkan supaya murid-muridnya sentiasa member khidmat dan pertolongan kepada gurunya seperti memmersihkan halaman rumah, mengangkut air, membuat kerja sawah dan mengankut kayu api. Wilkinson (1953) di dalam bukunya Malay Custom dan Belief mengatakan imam-imam tidak dibayar sebarang gaji, sebaliknya ibu bapa membekalkan tikar bantal, periku dan beras untuk guru berkenaan. Pada peringkat yang lebih teratur, terdapat system pendidikan agama yang disebut ‘sekolah pondok’ yang ditubuhkan dan dikendalikan oleh ulama-ulama Islam atau tuan guru yang terkenal. Kebanyakan guru pondok mempunyai pengaruh yang kuat dan mereka mengajar secara sukarela. Dengan pertolongan orang kampuna, rumah untuk tuan guru dan pondok untuk murid-murid didirikan berdekatan antara satu sama lain. Tempat ataupun tanah bagi mendirikan pondok biasanya dimiliki oleh tuan guru,ataupun diwakafkan oleh orang-orang yang berkenaan. Keadaan di Tanah Melayu pada masa itu seperti di Negara-negara lain contohnya di United Kingdom dan Amerika Syarikat. Di Negara-negara ini, paderi-paderi yang mengajar kanak-kanak berkenaan agama Kristian dibekalkan dengan kayu, gandum, oat, barli oleh ibu bapa. Manakala kanak-kanak akan menolong mengangkut air dan mencari kayu api untuk memasak.

Kelantan. Sebelah petang (sehingga ke waktu Asar). mencari kayu api.Pengiraan. -Sebelah pagi (selepas sembahyang Subuh).Tiga era: (a) Sebelum Kedatangan British. kemahiran seni silat dan juga sihir. Tajwid Al-Qur'anul Karim. gunakannya untuk membaca Al-Qur'an dan jadi imam dalam sembahyang.di Terengganu dan Kelantan (abad ke-18).Ulangi perkataan-perkataan Arab di awal dan akhir bacaan AlQur'an. (bersihkan tempat belajar. • Pendidikan Tak Formal . - SEJARAH PENDIDIKAN DI MALAYSIA Kronologi Sejarah Sistem Pendidikan Di Malaysia: . Para pelajar membantu kerja-kerja guru mereka.(penghujung abad ke-19). Awang Batil.Belajar daripada ibu bapa dan mereka yang lebih tua.Kemahiran membuat dan baiki alatan pertanian. Perak. Tukang Karut dan Pawang Ana). Rukun Islam.Penyampaian cerita-cerita rakyat oleh tukang cerita (Tok Selampit. Selepas sembahyang Zuhur. • Pendidikan Istana . ERA PERTAMA: Sebelum Kedatangan British . * Bahasa Arab. • Tiga pelajaran sehari(1 jam setiap pelajaran).Pendidikan Islam di istana. • Proses Pengajaran-Pembelajaran: .bahasa Melayu (guna tulisan Jawi). mengerjakan sawah) di antara waktu senggang pembelajaran. • Guru agama=Imam di masjid/surau kampung. . Kedah.Pelajaran: * Terjemahan buku-buku bahasa Arab . • Juga disampaikan oleh mereka berketurunan Sayyid. kemahiran pertukangan.Cerita-cerita legenda dan dongeng: Penyerapan nilai-nilai murni kepada para pendengarnya. . Menulis Jawi.Pendidikan Agama: • Pengajian Al-Qur'an oleh guru-guru Al-Qur'an. .Bentuk lisan. Pulau Pinang .Setelah mahir. . • Penglipur Lara . (b) Sewaktu Pemerintahan British. • Tiada bayaran. Fardhu 'Ain. (c) Selepas Kemerdekaan Malaysia. Rukun Iman. . • Sekolah-sekolah agama awal (sekolah pondok) . dipelajari oleh sultan dan para kerabat diraja. • Pelajaran . * Bahasa pengantar-Bahasa Melayu.

Pondok Sungai Budor. Antara tahun 1910 hingga 1045 M boleh dikatakan zaman keemasan dalam perkembangan pengajian pondok di Kelantan. Perkembangan pengajian pondok merujuk kepada Tanah Melayu. Sekolah sekular ini telah dibina di Kota Bharu pada tahun 1904. Pelajar–pelajar menjalankan kerja seperti bertani. Pendidikan tak formal dipercayai berkembang bersama-sama dengan penyebaran agama Islam di TM dan kepulauan Melayu pada abad 14. Lokasi pondok sering ditemui di kawasan berhampiran pantai dan sungai. Pada sekitar tahun 1900. mencari kayu api. Dibina daripada papan dan daun nipah atau rumbia dan kumudahan kelas hanya terdiri daripada papan (slate) dan galam. Kedah. Kedah dan Brunei. Pondok Tuan Padang dan Pondok Tok Semian yang diasaskan oleh Haji Wan Abdul Samad bin Mohd Salleh atau lebih dikenali dengan gelaran Tuan Tabal. Terengganu.Pondok pada masa itu telah mencapai kemajuan yang gemilang dengan lahirnya ulama’-ulama’ terkenal yang mengharumkan nama negari kelantan. mengangkat air bagi membantu tuan guru menyara kehidupan mereka. . British telah menggunakan berbagai cara untuk menarik minat rakyat ketika itu kepada sekolah sekular. Pendidikan pondok telah mendapat persaingan dari sekolah berbentuk sekular yang ditaja oleh British. Pondok adalah sistem pengajian yang lebih sistematik. Pondok pertama yang didirikan di Kelantan ialah pada tahun 1820 M oleh Tuan Guru Haji Abdul Samad bin Abdullah (Tok Pulai Chondong) Selain dari pondok Pulai Chondong yang didirikan di Kelantan sebelum 1910 ialah Pondok Tok Bachok pada tahun 1900. Pedagang-pedagang Arab Islam telah menyebarkan ke kawasan Asia Tenggara dan merupakan pelopor usaha pendidikan tak formal dengan cara membina sekolah-sekolah pondok di negeri Perlis. Kelantan dipercayai di antara negeri yang mula-mula mewujudkan sistem pondok. Pondok Kampung Banggol. Didirikan atas usaha alim ulama dan masyarakat tempatan.SISTEM PENDIDIKAN SEBELUM KEDATANGAN INGGERIS Sistem pendidikan pondok di Tanah Melayu bermula sejak awal kurun ke 19 atau akhir kurun ke 18 dengan pengaruh yang dibawa dari Patani. menangkap ikan. Pondok Haji Abdul Malik Tumpat pada tahun 1907. Meja dan bangku dibuat sendiri oleh pelajar. Jawa dan Acheh. Ada sesetengah pondok pada masa itu mempunyai penuntut lebih dari seribu orang. Geting Tumpat tahun 1908. Sistem ini mula berkembang pesat pada tahun 1909 sehingga Perang Dunia Kedua. Kaedah pengajarannya adalah mengikut kaedah yang dijalankan di Masjidil Haram di Mekah. Sumatera. Pondok Kubang Pasu Kota Bharu pada 1900. Antaranya dengan mengatakan sekolah berbentuk pondok itu adalah primitif kerana mata pelajarannya tidak sama dengan sekolah Inggeris. Antara ciri-ciri pengajian pondok ialah pengajian agama biasa diadakan di surau atau masjid pada waktu malam dengan dihadiri oleh orang dewasa lelaki dan perempuan. Pondok Haji Yusuf Pulau Ubi. Berhampiran adalah rumah tuan guru dan asrama pelajar.

usaha-usaha British tidak begitu berjaya. Antara sebab utama yang membawa kemunduran institusi pondok ialah telah timbul perubahan-perubahan di dalam perkembangan pendidikan Islam di Kelantan. para pemimpin negeri atau peringkat kawasan kebanyakan pemimpin daripada para ahli ulama’. Institusi ini juga telah melahirkan ramai cerdik pandai yang terkenal di rantau ini . akan tetapi pada hakikatnya selepas tahun 1945. sekarang telah diambil alih oleh Yayasan Islam Kelantan (YIK) yang menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di bawah Kerajaan Negeri yang lebih teratur dan selesa daripada pondok. Contohnya di Kelantan. Walaupun pada tahun 1950 – 1970 an. Institusi pengajian agama yang amat disanjung tinggi oleh ibu bapa di samping mereka menaruh kepercayaan penuh kepada sistem ini kerana pelajar lepasan pondok amat dihormati dan mereka adalah alim ulama’ yang akan membimbing masyarakat.Walau bagaimanapun. Keadaan ini semakin berterusan hingga setelah negara mencapai kemerdekaan. Pendidikan pondok banyak memberi sumbangan besar kepada sistem pendidikan terutamanya di Malaysia. Antaranya ialah dalam sejarah pendidikan Islam di Malaysia. sistem pengajian ini dapat melahirkan para pelajar yang berakhlak mulia dan berdisiplin dalam tatacara hidupan hariannya. Ini kerana pada masa itu telah muncul sekolah-sekolah Agama (Arab) Majlis Agama Islam (MAIK). ia merupakan zaman kemalapan dalam sistem pengajian pondok. Kelantan merupakan salah sebuah negeri yang terkenal dengan perkembangan pendidikan yang pesat yang telah melahirkan ulama’-ulama’ yang berwibawa. Dengan ini dapatlah dirumuskan bahawa selepas kedatangan Jepun. sistem pondok masih mendapat sambutan dari orang ramai. pengaruh pondok telah mengalami kemerosotan sedikit demi sedikit. Seterusnya juga. Maka dengan ini penerapan nilai murni dari segi rohani dan jasmani dapat diterapkan terus kepada rakyatnya.

Ia wujud dan berkembang bersama-sama pengembangan agama Islam di negari-negeri Semenanjung Tanah Melayu dan kepulauan Melayu pada abad ke 14. Kemudian sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan Kebangsaan. Tujuan untuk memperbaiki perlaksanaannya supaya matlamat melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisipilin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. . Pada abad ke 18 dan 19 di Terengganu. Kelantan dan Kedah yang paling banyak sekolah pondok. sebelum merdeka dan selepas merdeka. Pedagang Arab dan India yang beragama Islam datang ke kawasan Asia Tenggara. Lantaran itu kesedaran dikalangan pemimpin dan rakyat Malaysia timbul bahawa betapa mustahaknya satu bentuk sistem pendidikan mengikut acuan kita sendiri. Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahuan 1976.SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA( 1600 – 1990 ) ABSTRAK Sistem pendidikan penjajah telah digantikan dengan sistem pendidikan kebangsaan. Ramainya tokoh-tokoh agama muncul menyebarkan agama Islam di Semenanjung Tanah Melayu. Kertas kerja ini akan melihat evolusi sistem pendidikan kebangsaan yang sentiasa berubah dari awal hingga kini dan terjelmanya Falsafah Pendidikan Negara secara tersurat. Di waktu itu wujudnya institusi pendidikan yang dinamakan ‘sekolah pondok’. Akhirnya akan membawa kepada satu isu bersangkutan perlaksanaan dasar yang terbaru untuk dibicarakan dalam kertas ini iaitu pelajar-pelajar yang lulus PMR dengan sekurangkurangnya mendapat Sejarah Awal Pendidikan di Tanah Melayu Corak pendidikan yang ada di waktu ini berbentuk bukan formal. Sehubungan dengan itu seharusnya kita menyorot kembali sejarah perkembangan pendidikan di zaman silam. Sistem yang terdahulu tidak mengambil kira pembangunan. Sekolah pondok ini dibangunkan dan dimajukan bersama secara gotong royong di kalangan masyarakat setempat. Maka dengan itu Penyata Razak (1956) dan Laporan Rahman Talib ( 1960 ) menjadi asas pembentukan sistem dan Dasar Pendidikan ( Pelajaran ) Kebangsaan seperti termaktub dalam Akta Pelajaran Kebangsaan 1961. pembentukan identiti kebangsaan dan perpaduan negara. zaman penjajahan British.

Sekolah pondok juga merebak di Semenanjung Tanah Melayu termasuk Singapura. . Sehingga sebelum abad ke 20 masih tiada sistem dan organisasi pendidikan berbentuk formal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful