Panggilan dan Sapaan Kesantunan Berbahasa Kesantunan berbahasa merangkumi cara sapaan sama ada secara lisan atau

bertulis dengan sopan santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. Kehalusan budi bahasa menggunakan bahasa atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. Dalam kesantunan berbahasa, bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri. Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran, rujukan hormat dan ganti nama. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang perlu dikuasai oleh pelajar. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan, pangkat, umur, dan keakraban hubungan. Kesantunan berbahasa terdiri daripada dua kategori bahasa iaitu bahasa sapaan dan bahasa tubuh. Bahasa sapaan dikategorikan kepada sapaan keluarga, sapaan masyarakat, panggilan hormat dan aturan sapaan. Manakala bahasa tubuh pula terdiri daripada gerakan anggota tubuh, gerakan mata, gerakan tangan dan mimik muka. Aktiviti Membuat Nota 1. Senaraikan ciri-ciri gelaran atau panggilan kehormat untuk kategori berikut: a) Gelaran keturunan b) Gelaran anugerah c) Gelaran ikhtisas 2. Senaraikan Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan 1. santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. 2. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa

tuanku. Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib. 5. rujukan hormat dan ganti nama. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak . bercemar duli dan sebagainya. junjung kasih. umur dan keakraban hubungan. Dalam kesantunan berbahasa. atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. bersiram.3. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. bersemayam. Lihat contoh berikut: Pak Mak Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. umur. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. pangkat. berangkat. pangkat. 9. 8. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri.'' 7. Digunaka utnuk orang perempuan yang kirakira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan 6. dan keakraban hubungan. 4. Digunakan untuk orang lelaki yang tidak Tok Abang Kakak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri.

dan orang lelaki bergelar Haji. Doktor. Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long. Kak Ngah. 13. Pak Cik. . Pak Ngah. ii. Pak Su. Digunakan untuk orang lelaki atau Adik permepuan yang lebih muda daripada kendiri. Pak Lang. Bang Cik dan Kak Cik. Mak Mentua dan Tok Mentua). mak ngah ipar dan sebagainya. Mak Cik. Mak Njang. 10. manakala Encik untuk lelaki sahaja. Bang Ngah. Kak Long. Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik. Pak Njang. Mak Long. adik ipar mak long ipar. Mak Su.digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. mentua dan ipar. Ngah dan Cik seperti Bang Long. Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua. Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin. Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. kak ipar. Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: i. (Pak Mentua. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long.semuda kendiri. menjadi Mak Cik atau Pak Cik 11. Mak Lang. Profesor dan Syed. 12. Contoh: abang ipar. Mak Ngah. Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan .

Profesor dan sebagainya. Megat dan Puteri (Perak).Encik.digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda. dan hubungannya belum rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli-ahli dalam mesyuarat. Terengganu).digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara. dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor. Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. Datu (Sabah). Teuku dan Teungku (Aceh). Sutan (Minangkabau). Selangor).hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan Syarikat Sinaran Sdn.perbahasan dan sebagainya. Pangeran Anak. Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s. Pangeran. Pahang. Sidi. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak. Cik . daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad. Gelaran keturunan orang-orang besar. Daeng (Bugis). Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa).w.boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya. Nik (Kelantan). Pangeran Muda (Brunei Darussalam) Tengku (Kelantan. . Abang (Sarawak). Tetuan . Awangku.a. seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifah bagi perempuan. Saudari . Kedah. Puan . Wan (Kelantan.untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri.) 14. Terengganu). Saudara . Bhd. Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini. Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam).

Puan Sri.15. Toh Puan. (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). Wan. Pak Nik. . Sultanah. Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan.Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku. Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956). Nik) . Gelaran Kurniaan. Datuk Setia). Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia .Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan. Tengku Ampuan. Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Datuk Paduka.Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan.Pak Ungku. Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Sultan. .Tan Sri Prof. 16. Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor). . Engku. Datuk (Satuk Patingi. Mak Ungku. Tun. Raja. Raja Haji Osman 17. Mak Wan. . Datuk (Datuk Seri. Datuk Amar).

com. Ahli Parlimen.htm TAJUK 2 Kesantunan Berbahasa  SINOPSIS  Pelestarian bahasa Melayu melalui fungsi dan penggunaannya adalah untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan melalui penekanan kepada aspek kesantunan berbahasa. Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun. Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim.my/stpm/kesantunan_berbahasa. Penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk . Ketua Menteri Menteri. Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha http://www.tutor. Menteri Besar. Timbalan Perdana Menteri.Raja Permaisuri Balu Raja Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri.

protokol panggilan hormat dan aturan sapaan. tangan. berkeperibadian tinggi dan mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai tonggak tamadun bangsa. HASIL PEMBELAJARAN  o Menggunakan bahasa Melayu yang bersopan semasa berkomunikasi dalam pelbagai situasi. Bahasa sapaan meliputi kata ganti diri dan sapaan dalam keluarga. Bahasa tubuh merangkumi gerakan anggota tubuh. gerakan mata. Kesantunan berbahasa dalam komunikasi mampu melahirkan modal insan yang berkaliber dan berkualiti.blogspot. dan mimik muka. selari dengan cabaran globalisasi demi kepentingan agama. Aspek yang ditekankan dalam bab ini ialah bahasa sapaan dan bahasa tubuh. masyarakat. KERANGKA TAJUK  Posted by keluarga at 1:37 PM 4 comments http://maimunasiyana.membentuk generasi yang berkualiti.com/ . bangsa dan negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful