Panggilan dan Sapaan Kesantunan Berbahasa Kesantunan berbahasa merangkumi cara sapaan sama ada secara lisan atau

bertulis dengan sopan santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. Kehalusan budi bahasa menggunakan bahasa atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. Dalam kesantunan berbahasa, bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri. Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran, rujukan hormat dan ganti nama. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang perlu dikuasai oleh pelajar. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan, pangkat, umur, dan keakraban hubungan. Kesantunan berbahasa terdiri daripada dua kategori bahasa iaitu bahasa sapaan dan bahasa tubuh. Bahasa sapaan dikategorikan kepada sapaan keluarga, sapaan masyarakat, panggilan hormat dan aturan sapaan. Manakala bahasa tubuh pula terdiri daripada gerakan anggota tubuh, gerakan mata, gerakan tangan dan mimik muka. Aktiviti Membuat Nota 1. Senaraikan ciri-ciri gelaran atau panggilan kehormat untuk kategori berikut: a) Gelaran keturunan b) Gelaran anugerah c) Gelaran ikhtisas 2. Senaraikan Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan 1. santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. 2. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa

Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. umur dan keakraban hubungan. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. tuanku. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak . bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri. umur. berangkat. Digunakan untuk orang lelaki yang tidak Tok Abang Kakak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri. 5. atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. pangkat. dan keakraban hubungan. rujukan hormat dan ganti nama.3. pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. 4. Dalam kesantunan berbahasa.'' 7. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. bersemayam. junjung kasih. 8. Lihat contoh berikut: Pak Mak Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa. pangkat. bersiram. bercemar duli dan sebagainya. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan 6. 9. Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. Digunaka utnuk orang perempuan yang kirakira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri.

. Ngah dan Cik seperti Bang Long. Mak Cik. Mak Ngah. menjadi Mak Cik atau Pak Cik 11. Bang Cik dan Kak Cik. ii. mak ngah ipar dan sebagainya. Pak Cik. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long. Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. Pak Su. 10. Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: i. kak ipar. Kak Ngah.semuda kendiri. Doktor. Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long. Bang Ngah. Pak Njang. Mak Long. Mak Su. Kak Long. 12. Digunakan untuk orang lelaki atau Adik permepuan yang lebih muda daripada kendiri. Mak Lang. adik ipar mak long ipar. mentua dan ipar. Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua. Profesor dan Syed. 13. Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan . Mak Mentua dan Tok Mentua). Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin. Mak Njang. Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik.digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. Contoh: abang ipar. (Pak Mentua. Pak Ngah. Pak Lang. dan orang lelaki bergelar Haji. manakala Encik untuk lelaki sahaja.

Nik (Kelantan). Awangku. Cik . Puan . Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa). Abang (Sarawak). Wan (Kelantan.boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya. Bhd. Tetuan . Terengganu). Selangor). Saudara . Profesor dan sebagainya. Saudari .a. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak. dan hubungannya belum rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli-ahli dalam mesyuarat.hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan Syarikat Sinaran Sdn.Encik. Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam). Daeng (Bugis). Terengganu). Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s. Sidi. Pahang.perbahasan dan sebagainya. Pangeran. seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifah bagi perempuan.) 14. Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. Datu (Sabah).digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara. Sutan (Minangkabau). Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini. Kedah.w. dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor. Pangeran Muda (Brunei Darussalam) Tengku (Kelantan. Teuku dan Teungku (Aceh). daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad. Gelaran keturunan orang-orang besar. .untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri. Pangeran Anak.digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda. Megat dan Puteri (Perak).

Raja Haji Osman 17. Pak Nik.Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor). Raja. Datuk Amar). Mak Ungku.Tan Sri Prof. Puan Sri. 16. Sultanah. Wan. (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). . Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan.Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan.Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku. . Datuk Setia). Gelaran Kurniaan. Tun. Nik) . Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia .Pak Ungku. Datuk Paduka. Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan. Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956). Engku. Datuk (Satuk Patingi.15. Datuk (Datuk Seri. . Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Sultan. Mak Wan. Toh Puan. . Tengku Ampuan.

Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha http://www. Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun.com. Penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk . Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim. Ahli Parlimen.Raja Permaisuri Balu Raja Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri.htm TAJUK 2 Kesantunan Berbahasa  SINOPSIS  Pelestarian bahasa Melayu melalui fungsi dan penggunaannya adalah untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan melalui penekanan kepada aspek kesantunan berbahasa. Ketua Menteri Menteri.tutor. Menteri Besar.my/stpm/kesantunan_berbahasa. Timbalan Perdana Menteri.

bangsa dan negara. Bahasa tubuh merangkumi gerakan anggota tubuh. Aspek yang ditekankan dalam bab ini ialah bahasa sapaan dan bahasa tubuh. Bahasa sapaan meliputi kata ganti diri dan sapaan dalam keluarga. gerakan mata. dan mimik muka. tangan. KERANGKA TAJUK  Posted by keluarga at 1:37 PM 4 comments http://maimunasiyana.com/ . masyarakat.blogspot. HASIL PEMBELAJARAN  o Menggunakan bahasa Melayu yang bersopan semasa berkomunikasi dalam pelbagai situasi. protokol panggilan hormat dan aturan sapaan. berkeperibadian tinggi dan mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai tonggak tamadun bangsa. Kesantunan berbahasa dalam komunikasi mampu melahirkan modal insan yang berkaliber dan berkualiti. selari dengan cabaran globalisasi demi kepentingan agama.membentuk generasi yang berkualiti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful