Panggilan dan Sapaan Kesantunan Berbahasa Kesantunan berbahasa merangkumi cara sapaan sama ada secara lisan atau

bertulis dengan sopan santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. Kehalusan budi bahasa menggunakan bahasa atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. Dalam kesantunan berbahasa, bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri. Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran, rujukan hormat dan ganti nama. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang perlu dikuasai oleh pelajar. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan, pangkat, umur, dan keakraban hubungan. Kesantunan berbahasa terdiri daripada dua kategori bahasa iaitu bahasa sapaan dan bahasa tubuh. Bahasa sapaan dikategorikan kepada sapaan keluarga, sapaan masyarakat, panggilan hormat dan aturan sapaan. Manakala bahasa tubuh pula terdiri daripada gerakan anggota tubuh, gerakan mata, gerakan tangan dan mimik muka. Aktiviti Membuat Nota 1. Senaraikan ciri-ciri gelaran atau panggilan kehormat untuk kategori berikut: a) Gelaran keturunan b) Gelaran anugerah c) Gelaran ikhtisas 2. Senaraikan Cara sapaan lisan/bertulis menurut bahasa Melayu dengan sopan 1. santun supaya tidak dianggap sebagai biadab atau tidak berbudi bahasa. 2. Kehalusan budi bahasa dalam memakai atau menggunakan bahasa

Digunakan untuk orang lelaki yang tidak Tok Abang Kakak setua ayah kendiri dan juga tidak semua kendiri. Lihat contoh berikut: Pak Mak Digunakan untuk orang lelaki yangs ama sebaya dengan ayah kendiri. 9. junjung kasih. termasuk di dalamnya ialah laras bahasa istana. pangkat. Digunakan untuk orang perempuan yang tidak setua emak kendiri dan juga tidak . umur dan keakraban hubungan. bercemar duli dan sebagainya. Kesantunan berbahasa mempunyai ciri-ciri yang tertentu. 4. Sistem sapaan dan panggilan ini melibatkan penggabungan gelaran. rujukan hormat dan ganti nama. bersemayam. atau kesopanan ketika menggunakan bahasa. Kesantunan berbahasa juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa halus. pangkat. Kata dan ungkapan bertatasusila banyak digunakan dalam keadaan biasa.'' 7. tuanku. Antara ungkapan berkenaan ialah patik. bahasa Melayu mempunyai sistem sapaan dan panggilan yang tersendiri. 8. Penggunaan kosa kata dan ganti nama diberi perhatian khusus agar sesuai dengan kedudukan. berangkat. Bahasa halus mengikut Asmah Haji Omar ``disamakan dengan 6. bersiram. Dalam kesantunan berbahasa. Digunaka utnuk orang perempuan yang kirakira sebaya dengan emak kendiri Digunakan untuk orang lelaki atau prempuan yang kira-kira sebaya dengan datuk atau nenek kendiri.3. Pemilihan kata dan ungkapan cuma bergantung kepada kedudukan. umur. pendidikan yang penuh dengan adab tata tertib. 5. dan keakraban hubungan.

Mak Long. Mak Cik. Doktor. Bang Ngah. dan orang lelaki bergelar Haji. Jenama kekeluargaan pertalian darah (Pak Long. Ngah dan Cik seperti Bang Long. Gelaran Pergaulan Tak Bersahaja (Formal) Tuan . kak ipar. Mak Su. Contoh: abang ipar. ii. Pak Lang. 12. manakala Encik untuk lelaki sahaja. Pak Su. Mak Mentua dan Tok Mentua). Pak Cik. Bang Cik dan Kak Cik. Kak Long. Mak Njang. Digunakan untuk orang lelaki atau Adik permepuan yang lebih muda daripada kendiri. Kak Ngah. mentua dan ipar. Mak Ngah. adik ipar mak long ipar.semuda kendiri. 13. Jenama kekeluargaan terbahagi kepada: i. Gelaran Pergaulan Bebas Biasanya Cik digunakan untuk perempuan yang belum berkahwin. Pak Njang. menjadi Mak Cik atau Pak Cik 11. Pak Ngah. Jenama kekeluargaan ikatan perkahwinan Diwakili oleh kata menantu. mak ngah ipar dan sebagainya. Profesor dan Syed.digunakan untuk lelaki yang lebih tinggi pangkatnya daripada kendiri. 10. . (Pak Mentua. Gabungan nama kekeluargaan asas (Abang (bang) dan Kak dengan jenama kekeluargaan pertalian darah hanya terbatas kepada Long. Ipar digunakan untuk merujuk kepada ahli-ahli dalam keluarga suami atau isteri selain menantu danmentua. Mak Lang. Gelaran Pak atau Mak ketika berkomunikasi ditambah dengan Cik.

boleh digunakan untuk orang lelaki yag lebih tinggi pangkatnya. Saudari . Pangeran Muda (Brunei Darussalam) Tengku (Kelantan.a. Cik . Profesor dan sebagainya. Bhd. Wan (Kelantan. Nik (Kelantan). dan perempuan yang mempunyai gelaran Doktor. Pangeran dan Dayangku (Brunei Darussalam).w. Terengganu).digunakan untuk orang lelaki atau perempuan yang seumur dengankendiri atau lebih muda. Sidi. Awangku. Gelaran keturunan orang-orang besar. Datu (Sabah).Encik. Sesetengah pihak mengatakan bahawa gelaran Syarif. Abang (Sarawak). Kedah. Gelaran Warisan Contoh Raja (Perak. Teuku dan Teungku (Aceh). daripada kendiri seperti Encik Ahmad atau Cik Ahmad. Sutan (Minangkabau). Terengganu). dan hubungannya belum rapat dewngan kendiri atau digunakan dalam rujukan kepada ahli-ahli dalam mesyuarat.hanya digunakan dalam surat rasmi yang ditujukan kepada para pemilik atau pentadbir syarikat perniagaan (termausk syarikat guaman) seperti: Tetuan Syarikat Sinaran Sdn.untuk perempuan sahaj ayang pangkatnya lebih tinggi daripada kendiri.) 14.digunakan untuk perempuan sahaja dalam konteks yang sama dengan penggunaan gelaran saudara. Pangeran. Daeng (Bugis). Pahang.perbahasan dan sebagainya. Selangor). Tetuan . Pangeran Anak. Saudara . . Tan (di Kedah) dan Tun (Terengganu) Gelaran warisan kepada keturunan Nabi Muhammad s. seperti syed atau sayid bagi lelaki dan Syarifah bagi perempuan. Megat dan Puteri (Perak). Gelaran warisan daripada keturunan yang berasal dari luar Malaysia seperti Raden (Jawa). Syekh dan Siti juga tergolong ke dalam gelaran jenis ini. Puan .

Pak Haji (b) Pergaulan Tak Bersahaja (kecuali saudara) + Keagamaan. Datuk Amar). 16. Toh Puan. . . Datuk (Datuk Seri. Rujukan Hormat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Duli Yang Maha Mulia . Gelaran Kurniaan. Toh Puan (isteri kepada datuk di Terengganu) Pendeta Za'aba (gelaran kurniaan yahng diberikan oleh pertubuhan seperti Kongres Bahasa Melayu Ketiga (1956). Mak Ungku. Raja. Sultanah. Pak Nik. (d) Pergaulan Tak Bersahaja + Keagamaan + Warisan (hanya Nik). Puan Sri. Rujukan Hormat Orang Yang Disapa Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong Sultan. Wan. Contoh: Tuan Haji Nik (e) Warisan (Kecuali Nik) + Keagamaan.Raja Haji (f) Kurniaan Kerajaan + Akademik/Ikhtisas + Warisan + Keagamaan.Tan Sri Prof. Datuk (Satuk Patingi. Nik) . Datuk Paduka. Mak Wan. Gelaran Bapa Kemerdekaan kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Gabungan Gelaran (a) kekeluargaan + keagamaan. Datuk Setia). . Datin Paduka (gelaran yang dikurniakan oleh kerajaan negeri Selangor). Raja Haji Osman 17.15. Tengku Ampuan. Engku.Pak Ungku.Tuan Haji (c) Kekeluargaan + warisan (hanya Ungku. . Tun.

com. Menteri Besar.my/stpm/kesantunan_berbahasa. Penerapan kesantunan dan budi bahasa dalam komunikasi amat penting untuk . Ahli Dewan Undangan Negeri (wakil rakyat) Wakil Rakyat yang mempunyai gelaran Tengku atau Raja Tun. Kadi Mufti dan pemimpin Islam Ketua jabatan tanpa gelaran Yang Maha Mulia Duli Yang Teramat Mulia atau Yang Teramat Mulia Yang Amat Mulia Yang Mulia Yang Amat Berhormat Yang Berhormat Yang Berhormat Mulia Yang Amat Berbahagia Yang Berbahagia Yang Amat Arif Yang Amat Setia Yang Arif Sahibul Samahah Yang Berusaha http://www. Ketua Menteri Menteri.tutor.Raja Permaisuri Balu Raja Raja Muda atau Tengku Mahkota Kerabat Diraja Karib Bergelar warisan Perdana Menteri. Ahli Parlimen. Timbalan Perdana Menteri. Toh Puan Yang mempunyai gelaran kurniaan kerajaan (selain Tun dan Toh Puan) atau/dan gelaran ikhtisas yang formal Ketua Hakim Negara Ketua Polis Negara Hakim.htm TAJUK 2 Kesantunan Berbahasa  SINOPSIS  Pelestarian bahasa Melayu melalui fungsi dan penggunaannya adalah untuk menyuburkan amalan komunikasi yang baik dan berkesan melalui penekanan kepada aspek kesantunan berbahasa.

membentuk generasi yang berkualiti. Kesantunan berbahasa dalam komunikasi mampu melahirkan modal insan yang berkaliber dan berkualiti.blogspot. Aspek yang ditekankan dalam bab ini ialah bahasa sapaan dan bahasa tubuh. dan mimik muka. selari dengan cabaran globalisasi demi kepentingan agama. tangan. KERANGKA TAJUK  Posted by keluarga at 1:37 PM 4 comments http://maimunasiyana.com/ . HASIL PEMBELAJARAN  o Menggunakan bahasa Melayu yang bersopan semasa berkomunikasi dalam pelbagai situasi. Bahasa tubuh merangkumi gerakan anggota tubuh. protokol panggilan hormat dan aturan sapaan. gerakan mata. masyarakat. bangsa dan negara. berkeperibadian tinggi dan mengangkat martabat bahasa Melayu sebagai tonggak tamadun bangsa. Bahasa sapaan meliputi kata ganti diri dan sapaan dalam keluarga.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful