RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1

1.1 Agama Asas Kesejahteraan manusia - Agama benteng hidup manusia - Keperluan beragama dalam kehidupan manusia - Sikap taat setia dan patuh kepada suruhan Tuhan - Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup 1.2 Amanah mencerminkan peribadi mulia - Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang lain - Sikap amanah dalam setiap perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah (d) Anggota masyarakat 1.3 Remaja Harapan Negara - Perlakuan yang baik membentuk jati diri - Tingkah laku yang merosakkan diri perlu dijauhi (a) Kumpulan kongsi gelap (b) Penyalahgunaan dadah

Kepercayaan kepada Tuhan - Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

- Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup

- Berbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan - Menghasilkan esei bertema “ buat baik dibalas baik.”

2

Amanah - Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan kayakinan orang lain

- Bersikap amanah dalam hubungan dengan anggota keluarga dan individu lain

- Melakonkan satu situasi sikap amanah dalam kehidupan - Menyenaraikan ciri amanah dalam pelbagai situasi (a) Koperasi sekolah (b) Bendahari persatuan / kelab

3

Harga diri - Keupayaan dan kayakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

- Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri

- Ceramah yang bertema “ Tingkatkan maruah diri” - Simulasi/main peranan sebagai murid yang mengelak daripada terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan maruah diri

1

.Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain .Memerhati tingkah laku rakan di sekolah dan menyenaraikan tingkah laku yang berhemah 5 Hemah Tinggi .Menjalankan tanggungjawab di rumah.Toleransi dalam perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah Bertanggungjawab . bercakap besar dan mementingkan diri 1.Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan malaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna .Berkongsi pengalaman tentang sikap bertoleransi dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain.Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang mesra .4 Bertanggungjawab amalan terpuji .6 Toleransi menjalin kemesraan .Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian .Amalan tanggungjawab menjamin kesempurnaan tugas .Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan norma masyarakat .Sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas (a) Rumah (b) Sekolah (c) Masyarakat 1.Main peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi . sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup .Perbincangan tentang kesan jika sikap bertoleransi tidak 2 .Mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma masyarakat 6 Toleransi .Tutur kata dan tingkah laku terpuji (a) Menghormati orang lain (b) Berterima kasih atas pemberian (c) Jauhi sikap negatif seperti angkuh.5 Hemah tinggi mencerminkan keperibadian individu . sekolah dan dalam masyarakat dengan sempurna .Menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah. sekolah dan dalam masyarakat .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (c) Merokok (d) Pergaulan bebas 4 1.Kesanggupan bertolak ansur.

Menulis esei berkaitan dengan tema amalan keadilan di sekolah .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (d) Masyarakat 7 1.Mengumpulkan dan membincangkan kata-kata hikmah berkaitan tema.Kegigihan dalam kehidupan seharian .Berusaha dengan gigih demi kepentingan diri.Lawatan ke rumah kebajikan.Main peranan sebagai anak/murid yang berdikari dalam membuat kerja rumah/sekolah . hutan rekreasi dan membuat laporan 8 Kerajinan . . kegigihan.Menceritakan tentang anggota keluarga yang berjaya atas hasil usaha sendiri .Usaha yang gigih menjamin kejayaan (a) diri (b) Keluarga (c) sekolah 1.Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk sikap berdikari .Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain .Mewawancara atau kajian kes tentang individu yang telah berjaya .Tindakan dan keputusan yang mengamalkan prinsip saksama serta tidak berat keadilan di sekolah sebelah .Keadilan membentuk budaya sekolah .Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan.Kasih dan sayang semua hidupan di dunia .8 Usaha tangga kejayaan .Menerima dan .10 Keadilan hak semua .Berkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara individu atau berkumpulan diamalkan dalam kehidupan seharian . kecekalan.Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas .7 Berdikari mencerminkan kedewasaan . keluarga dan sekolah 9 .Keadilan di sekolah tanggungjawab bersama Keadilan . dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara Kasih Sayang .9 Kasih sayang membawa kebahagiaan .Menyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia 10 1. zoo.Menghayati dan membincangkan lirik lagu bertemakan kasih sayang .Keupayaan menyelesaikan masalah secara (a) individu (b) kumpulan 1.Sayangi semua hidupan (a) Manusia (b) Fauna & flora Berdikari .Main peranan – 3 .

Boleh berfikir berdasarkan setelah menimbangkan alasan dan bukti yang nyata pelbagai faktor dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar pelaksanaan prinsip keadilan di sekolah 1.Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran.1 Kasih sayang teras keluarga Kasih sayang terhadap .Mengambil tindakan dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 14 2. 13 1. rasuah.Sikap sederhana dalam hubungan .Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan berdasarkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan (a) Bukti yang kukuh (b) Pengetahuan (c) Pengalaman Kesederhanaan asas perhubungan harmoni .Membuat keputusan .12 Kesederhanaan .Keupayaan mengimbangi kepentingan diri dan orang lain (a) Pergaulan (b) Membantu mengikut kemampuan diri . penyalahgunaan dadah dan membuat analisa akibat kegiatan tersebut.Menyayangi ibu bapa .Peta minda tentang ciri-ciri 4 .Menyenaraikan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor . pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain .Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang bijak .11 Remaja berdisiplin negara aman .Mengumpulkan keratan akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (a) Hukuman dan ganjaran (b) Layanan antara murid (c) Kemudahan 11 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL UJIAN PENILAIAN PERTAMA Rasional . .Melengkapkan senarai semak kendiri tentang nilai kesederhaan dalam hubungan dengan orang lain.

Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanana secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga .kebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama (a) Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga (b) Hubungan keluarga yang harmonis 15 2.Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama (a) Islam (b) Buddha (c) Hindu (d) Kristian (e) Sikh keluarga . menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan.2 Memuliakan dan mentaati ibu bapa .Amalan adat menghidupkan tradisi kekeluargaan (a) Amalan tradisi oleh keluarga sejak turun-temurun (b) Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga 2.Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama .Mengumpul maklumat daripada pelbagai media dan membincangkan tentang kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama .Perasaan cinta.Menerima.Menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada anggota keluarga .Mematuhi adat dan tradisi yang diamalkan oleh keluarga 17 -Belajar bersungguhsungguh untuk kemajuan diri dan keluarga . .Menjalankan tanggungjawab terhadap .Mengumpulkan gambar berserta penerangan ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan menghasilkan buku skrap Hormat dan taat kepada anggota keluarga .3 Adat tradisi mengeratkan hubungan kekeluargaan .Memulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama 16 2.Membina carta roda masa depan yang menunjukkan kemajuan diri dalam pendidikan dan kerjaya 5 .Sikap bertanggungjawab untuk memajukan diri dan keluarga (a) Mengekalkan tradisi kekeluargaan .Main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain . kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga dan anggota keluarga yang lain keluarga bahagia .Maju diri demi kebahagiaan hidup keluarga .4 Keluarga pendorong kejayaan .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 bahagia . adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga .

Pengekalan keseimbangan zon persisiran pantai (a) Pembangunan terkawal di zon alam sekeliling sebagai persisiran pantai tanggungjawab bersama untuk (b) Pengekalan kawasan terumbu karang kesejahteraan hidup untuk pembiakan hidupan marin . meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga NILAI keluarga BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 18 3.3 Pantai indah negara permai Kemapanan alam sekitar .Air nadi kehidupan .2 Hargai air .Kepentingan air dalam kehidupan (a) Punca air dan kegunaannya (b) Tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air (c) Penjimatan air Menyayangi dan menghargai alam sekitar .Mengadakan aktiviti membersihkan persisiran pantai 6 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Pendidikan (b) Kerjaya untuk melahirkan keluarga bahagia.Tanggungjawab memelihara dan memulihara persekitaran sekolah (a) Kebersihan dan penghijauan persekitaran sekolah 3.Menghasilkan poster bertemakan “Air” .1 Sekolah ceria murid gemilang .Zon persisiran pantai perlu dilindungi .Melibatkan diri dalam .Keadaan saling memerlukan mengelakkan pembaziran hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara .Menjaga kebersihan manusia dengan alam sekitar sumber air dan .Keceriaan sekolah tanggungjawab bersama .Tayangan video mengenai perlindungan santuari .Membuat penilaian tentang kebersihan kawasan-kawasan di sekolah 19 Keharmonian antara .Buku skrap: kepentingan air 20-21 22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 3.Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem -Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih dan segar -Menjaga dan menceriakan kawasan di sekolah .

Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara .Kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara tanggungjawab bersama (a) Perasaan bangga dengan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara (b) Sikap bertanggungjawab menjaga kemudahan awam dan perkhidmatan sosial yang terdapat dalam negara 4.Merancang dan menyertai program Hari Kebangsaan di peringkat sekolah 7 . 25 Taat setia kepada raja dan negara .2 Raja payung negara .Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya .Berbangga serta menggunakan sebaikbaiknya segala perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan .Mengumpulkan maklumat daripada media cetak atau elektronik dan berbincang tentang bencana alam .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 23 3.4 Menangani bencana alam tanggungjawab bersama .Menyokong dan menyertai programprogram sambutan hari .Peka terhadap kejadian bencana alam demi keselamatan bersama (a) Kesan bencana alam kepada alam sekitar (b) Persediaan menghadapi bencana alam Peka terhadap isu-isu alam sekitar .Surat kepada sahabat di luar negeri menceritakan tentang rasa bangga terhadap kemudahan awam/ perkhidmatan sosial yang ada dalam negara.Peka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenalpasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam .Menunjukkan rakaman pertabalan Yang Dipertuan Agong/ Sultan dan membuat perbincangan tentang tata laku dalam majlis tersebut .Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.Menghormati dan mentaati upacara dan majlis rasmi yang dihadiri oleh pembesar negara .1 Negara makmur rakyat sejahtera .Melakonkan satu latihan kecemasan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN 24 4. .Membina peta aliran yang menunjukkan persediaan yang dibuat dalam menghadapi bencana alam .Kesetiaan kepada raja dan negara ialah kewajipan bagi setiap rakyat (a) Tata laku dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar negara (b) Taat setia kepada raja dan negara * Hari Keputeraan * Hari Kebangsaan Cinta akan negara .

Kesanggupan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan .Mengumpulkan maklumat dari media cetak dan media elektronik mengenai pengeksploitasian wanita dan mempamerkan di kelas 8 .Sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan demi negara 26 27 28-29 BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA 5. .Berbincang dan .Hak wanita tanggungjawab bersama .Tanggungjawab ibu bapa memastikan .Membuat laporan tentang aktiviti kemasyarakatan yang pernah disertai 26 4. berpotensi dan bermaruah . masyarakat dan negara. memberi naungan pendidikan dan tentang persekitaran yang anak-anak mendapat kehidupan dan memelihara hak kanakperlindungan untuk selesa untuk kanak-kanak sempurna (a) pendidikan kanak bagi menjamin menjamin kehidupan (a) Tempat tinggal (b) perlindungan kehidupan mereka yang yang sempurna (b) Suasana pembelajaran sempurna UJIAN PENILAIAN KEDUA 5.Membela.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 * Pertabalan Raja kebesaran negara (a) Melukis/mewarna/ mengibar Bendera Malaysia (b) Sudut patriotisme di dalam kelas .Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara .3 Berbakti untuk negara .Menyedari kanak-kanak .Sedia mengorbankan masa dan tenaga dalam kerja-kerja amal (a) Ekonomi (b) Kesihatan (c) Pendidikan (d) Sukan Sanggup berkorban untuk negara .2 Menghormati hak wanita tanggungjawab semua .1 Ibu bapa pelindung kanak-kanak Melindungi hak kanak.Bersikap terbuka mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan.Peka terhadap hak wanita (a) Hal-hal kebajikan (b) Peluang kenaikan pangkat (c) Pengeksploitasian (d) Iklan Menghormati hak wanita .Ibu bapa pelindung kanak-kanak kanak berhak mendapat menghasilkan buku skrap .Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga.

Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan .Majikan prihatin pekerja berjaya -Tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja (a) Keselesaan tempat kerja (b) Peluang meningkatkan kerjaya (c) Kemudahan berekreasi Melindungi hak pekerja .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 30 5.Mengumpul.Mengumpulkan iklan kerja dari akhbar dan membuat perbandingan tentang kemudahan serta faedah yang ditawarkan . menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan.4 Keistimewaan golongan kurang upaya .Membela dan memelihara mengenalpasti hak hak individu untuk menjadi pengguna untuk pengguna yang berilmu.5 Pengguna yang bijaksana . membincang dan mempamerkan maklumat tentang hak pengguna daripada media cetak dan elektronik .Menghormati.Menyedari dan .Menulis surat aduan kepada Persatuan Pengguna tentang barangan/ perkhidmatan yang tidak memuaskan 9 .Menerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan .3 Utamakan kebajikan pekerja .Prihatin terhadap golongan kurang berupaya .Golongan kurang upaya memerlukan layanan dan sokongan daripada pelbagai pihak (a) Keluarga (b) Rakan sebaya (c) Anggota masyarakat Menghormati hak golongan kurang berupaya .Simulasi mewarnakan dengan pekerja atau majikan tentang kebajikan pekerja . jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara .Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan pengguna . mendapat perlindungan mendapat perkhidmatan serta dan maklumat tentang barangan yang berkualiti dan barangan dan tidak mudah dieksploitasi perkhidmatan .Kepekaan pengguna terhadap hak dan tanggungjawab (a) Maklumat tentang barangan dan perkhidmatan supaya mudah membuat pilihan dan mengelakkan penipuan (b) Perlindungan daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Melindungi hak pengguna .Memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang berupaya 32 5.tayangan video berkaitan golongan kurang berupaya dan berbincang tentang layanan yang diberi 31 5.Lawatan ke pusat spastik atau kelas pendidikan khas dan membuat laporan .

Menghasilkan folio tentang perayaan keagamaan di 10 .Patuh undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan tanpa orang lain jalan raya oleh pegawai JPJ jalan raya mengira sesiapa dan dimana atau polis .Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia .Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni .2 Kebebasan bersuara menjamin keharmonian keluarga -Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup berkeluarga .Kebebasan meraikan upacara keagamaan (a) Sambutan Maulidur Rasul (Islam) (b) Hari wesak (Buddha) Kebebasan bersuara .Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan keluarga (a) Perbincangan bersama keluarga dalam pelbagai hal (b) Perasaan dan emosi dikawal 6.Tidak terlibat dalam perbuatan yang seseorang itu berada .1 Keselamatan di jalan raya Mematuhi peraturan dan .3 Kebebasan beragama di Malaysia .Menerima dan mamatuhi raya bagi menjamin kesalahan di jalan raya keselamatan di jalan raya peraturan dan undang-undang keselamatan diri dan .Sketsa atau main peranan sebagai anggota keluarga yang mengamalkan kebebasan bersuara dalam perbincangan secara terbuka dan harmoni 34 35 Kebebasan beragama .Mematuhi peraturan .Ceramah keselamatan di .Meraikan upacara keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan orang lain .Rakyat Malaysia merayakan pelbagai upacara keagamaan .Mencari maklumat tanggungjawab kita undang-undang dan undang-undang jalan mengenai kesalahan.Perbincangan tentang perayaan keagamaan sendiri dan pentingnya menghormati perayaan keagamaan orang lain .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 33 BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI 6.Mempamerkan keratan menyalahi undang-undang jalan raya akhbar yang berkaitan dan (a) Perlumbaan haram mengadakan perbincangan (b) Memandu tanpa lesen tentang pentingnya mematuhi (c) Memandu dalam keadaan mabuk peraturan dan undang(d) Kecuaian pejalan kaki undang jalan raya 6.Undang-undang menjamin .Kebebasan bercakap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman .

Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang membina dan berfaedah (a) Aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat Penglibatan diri dalam pembangunan negara .Semangat kejiranan membentuk satu sama lain dengan masyarakat .4 Penglibatan diri dalam aktiviti masyarakat .Aktiviti kemasyarakatan dijayakan bersama .5 Kematangan berfikir penting untuk kebaikan bersama .Teguran yang membina penting untuk kebaikan bersama .orang yang memberi teguran dan orang yang menerima teguran dalam sesuatu hal 38-39 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN 7.Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan demi pembangunan negara .Membincang ciri-ciri jiran perpaduan .Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan.1 Semangat kejiranan asas Hidup bersama secara aman .Main peranan.Pendapat dan teguran diterima dengan sikap terbuka (a) Akademik (b) Kokurikulum (c) Bimbingan dan Kaunseling Sikap keterbukaan .Bersedia memberi dan menerima pandangan.Menyenaraikan aktiviti luar sekolah yang berfaedah dan mengkaji kesannya 37 6.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (c) Thaipusam (Hindu) (d) Good Friday (Kristian) (e) Hari Vasakhi (Sikh) Malaysia 36 6.Hidup berbaik-baik antara boleh dicontohi oleh yang baik .Projek: membantu jiran dan 11 . undangundang dan Perlembagaan Malaysia .Menerima pandangan dan teguran orang lain demi kebaikan bersama .Menjadi jiran baik . pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia .

membuat laporan Melibatkan diri dalam salah satu program komuniti dan membuat laporan ringkas .Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu. ziarah-menziarah. komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat Saling menghormati antara negara .Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan bersama.Mengumpul maklumat daripasa pelbagai sumber tentang penyelesaian secara diplomasi isu kesempadanan antara negara dan mempamerkan di kelas 42 ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 12 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 41 41 kesejahteraan masyarkat .Perasaan bertolak ansur dan hormatmenghormati antara negara untuk kesepakatan serantau mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama.Menerima hakikat bahawa perasaan bertolak ansur dan saling menghormati antara negara menjamin kesepakatan dan pembangunan serantau . bangsa dan budaya Saling membantu dan bekerjasama .Menghasilkan buku skrap tentang kesepakatan antara negara serantau dalam pelbagai aspek .2 Permuafakatan membawa berkat .Permuafakatan dalam melaksanakan tugasan kemasyarakatan (a) Gotong royong (b) Rukun Tetangga (c) Jawatankuasa kemajuan dan keselamatan (d) Program permuafakatan 7. saling membantu.Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat . hari keluarga) 7.Konsep kejiranan sebagai amalan dalam masyarakat (a) Kunjungan Muhibah (Rumah Terbuka.Amalan saling menghormati antara negara menjamin kemantapan ekonomi .Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan bersama .3 Kesepakatan menjamin pembangunan serantau .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful