RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1

1.1 Agama Asas Kesejahteraan manusia - Agama benteng hidup manusia - Keperluan beragama dalam kehidupan manusia - Sikap taat setia dan patuh kepada suruhan Tuhan - Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup 1.2 Amanah mencerminkan peribadi mulia - Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang lain - Sikap amanah dalam setiap perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah (d) Anggota masyarakat 1.3 Remaja Harapan Negara - Perlakuan yang baik membentuk jati diri - Tingkah laku yang merosakkan diri perlu dijauhi (a) Kumpulan kongsi gelap (b) Penyalahgunaan dadah

Kepercayaan kepada Tuhan - Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

- Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup

- Berbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan - Menghasilkan esei bertema “ buat baik dibalas baik.”

2

Amanah - Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan kayakinan orang lain

- Bersikap amanah dalam hubungan dengan anggota keluarga dan individu lain

- Melakonkan satu situasi sikap amanah dalam kehidupan - Menyenaraikan ciri amanah dalam pelbagai situasi (a) Koperasi sekolah (b) Bendahari persatuan / kelab

3

Harga diri - Keupayaan dan kayakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

- Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri

- Ceramah yang bertema “ Tingkatkan maruah diri” - Simulasi/main peranan sebagai murid yang mengelak daripada terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan maruah diri

1

Toleransi dalam perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah Bertanggungjawab .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (c) Merokok (d) Pergaulan bebas 4 1.Kesanggupan bertolak ansur.Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan norma masyarakat . sekolah dan dalam masyarakat .Menjalankan tanggungjawab di rumah. sekolah dan dalam masyarakat dengan sempurna .Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain .Berkongsi pengalaman tentang sikap bertoleransi dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain.5 Hemah tinggi mencerminkan keperibadian individu . bercakap besar dan mementingkan diri 1.Menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah.Memerhati tingkah laku rakan di sekolah dan menyenaraikan tingkah laku yang berhemah 5 Hemah Tinggi .Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian .Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang mesra .6 Toleransi menjalin kemesraan .Main peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi . sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup .Perbincangan tentang kesan jika sikap bertoleransi tidak 2 . .Sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas (a) Rumah (b) Sekolah (c) Masyarakat 1.Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan malaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna .Amalan tanggungjawab menjamin kesempurnaan tugas .Tutur kata dan tingkah laku terpuji (a) Menghormati orang lain (b) Berterima kasih atas pemberian (c) Jauhi sikap negatif seperti angkuh.4 Bertanggungjawab amalan terpuji .Mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma masyarakat 6 Toleransi .

Tindakan dan keputusan yang mengamalkan prinsip saksama serta tidak berat keadilan di sekolah sebelah .Main peranan sebagai anak/murid yang berdikari dalam membuat kerja rumah/sekolah .Mewawancara atau kajian kes tentang individu yang telah berjaya .Keadilan membentuk budaya sekolah .Keadilan di sekolah tanggungjawab bersama Keadilan .Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan.Menceritakan tentang anggota keluarga yang berjaya atas hasil usaha sendiri .Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas .Menerima dan .Keupayaan menyelesaikan masalah secara (a) individu (b) kumpulan 1.Menyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia 10 1. keluarga dan sekolah 9 .Berkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara individu atau berkumpulan diamalkan dalam kehidupan seharian .Mengumpulkan dan membincangkan kata-kata hikmah berkaitan tema. kecekalan.Usaha yang gigih menjamin kejayaan (a) diri (b) Keluarga (c) sekolah 1.Menulis esei berkaitan dengan tema amalan keadilan di sekolah .Menghayati dan membincangkan lirik lagu bertemakan kasih sayang .Berusaha dengan gigih demi kepentingan diri.Lawatan ke rumah kebajikan.Kasih dan sayang semua hidupan di dunia .Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk sikap berdikari . kegigihan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (d) Masyarakat 7 1.7 Berdikari mencerminkan kedewasaan .10 Keadilan hak semua . dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara Kasih Sayang . .9 Kasih sayang membawa kebahagiaan .Main peranan – 3 .Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain . zoo.Kegigihan dalam kehidupan seharian .Sayangi semua hidupan (a) Manusia (b) Fauna & flora Berdikari . hutan rekreasi dan membuat laporan 8 Kerajinan .8 Usaha tangga kejayaan .

Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang bijak .Menyenaraikan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor . rasuah.Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran. penyalahgunaan dadah dan membuat analisa akibat kegiatan tersebut.Membuat keputusan . .Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan berdasarkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan (a) Bukti yang kukuh (b) Pengetahuan (c) Pengalaman Kesederhanaan asas perhubungan harmoni . 13 1.Mengumpulkan keratan akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram.Sikap sederhana dalam hubungan . pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain .1 Kasih sayang teras keluarga Kasih sayang terhadap .Boleh berfikir berdasarkan setelah menimbangkan alasan dan bukti yang nyata pelbagai faktor dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar pelaksanaan prinsip keadilan di sekolah 1.Melengkapkan senarai semak kendiri tentang nilai kesederhaan dalam hubungan dengan orang lain.12 Kesederhanaan .Keupayaan mengimbangi kepentingan diri dan orang lain (a) Pergaulan (b) Membantu mengikut kemampuan diri .Mengambil tindakan dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 14 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (a) Hukuman dan ganjaran (b) Layanan antara murid (c) Kemudahan 11 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL UJIAN PENILAIAN PERTAMA Rasional .Menyayangi ibu bapa .Peta minda tentang ciri-ciri 4 .11 Remaja berdisiplin negara aman .

Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 bahagia .Main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain . menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan.Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama (a) Islam (b) Buddha (c) Hindu (d) Kristian (e) Sikh keluarga .Menerima.Mengumpulkan gambar berserta penerangan ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan menghasilkan buku skrap Hormat dan taat kepada anggota keluarga .2 Memuliakan dan mentaati ibu bapa .Membina carta roda masa depan yang menunjukkan kemajuan diri dalam pendidikan dan kerjaya 5 . adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga .Mematuhi adat dan tradisi yang diamalkan oleh keluarga 17 -Belajar bersungguhsungguh untuk kemajuan diri dan keluarga . .Sikap bertanggungjawab untuk memajukan diri dan keluarga (a) Mengekalkan tradisi kekeluargaan .Mengumpul maklumat daripada pelbagai media dan membincangkan tentang kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama .kebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama (a) Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga (b) Hubungan keluarga yang harmonis 15 2.Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama .Menjalankan tanggungjawab terhadap .3 Adat tradisi mengeratkan hubungan kekeluargaan . kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga dan anggota keluarga yang lain keluarga bahagia .Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanana secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.4 Keluarga pendorong kejayaan .Memulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama 16 2.Perasaan cinta.Maju diri demi kebahagiaan hidup keluarga .Amalan adat menghidupkan tradisi kekeluargaan (a) Amalan tradisi oleh keluarga sejak turun-temurun (b) Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga 2.Menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada anggota keluarga .

Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem -Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih dan segar -Menjaga dan menceriakan kawasan di sekolah .Menghasilkan poster bertemakan “Air” .Zon persisiran pantai perlu dilindungi .Keadaan saling memerlukan mengelakkan pembaziran hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara .Air nadi kehidupan .Buku skrap: kepentingan air 20-21 22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 3.2 Hargai air .Melibatkan diri dalam .1 Sekolah ceria murid gemilang .Pengekalan keseimbangan zon persisiran pantai (a) Pembangunan terkawal di zon alam sekeliling sebagai persisiran pantai tanggungjawab bersama untuk (b) Pengekalan kawasan terumbu karang kesejahteraan hidup untuk pembiakan hidupan marin . meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga NILAI keluarga BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 18 3.Menjaga kebersihan manusia dengan alam sekitar sumber air dan .Kepentingan air dalam kehidupan (a) Punca air dan kegunaannya (b) Tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air (c) Penjimatan air Menyayangi dan menghargai alam sekitar .3 Pantai indah negara permai Kemapanan alam sekitar .Mengadakan aktiviti membersihkan persisiran pantai 6 .Tayangan video mengenai perlindungan santuari .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Pendidikan (b) Kerjaya untuk melahirkan keluarga bahagia.Membuat penilaian tentang kebersihan kawasan-kawasan di sekolah 19 Keharmonian antara .Keceriaan sekolah tanggungjawab bersama .Tanggungjawab memelihara dan memulihara persekitaran sekolah (a) Kebersihan dan penghijauan persekitaran sekolah 3.

Melakonkan satu latihan kecemasan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN 24 4.1 Negara makmur rakyat sejahtera .2 Raja payung negara .Peka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenalpasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam .4 Menangani bencana alam tanggungjawab bersama .Menghormati dan mentaati upacara dan majlis rasmi yang dihadiri oleh pembesar negara .Kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara tanggungjawab bersama (a) Perasaan bangga dengan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara (b) Sikap bertanggungjawab menjaga kemudahan awam dan perkhidmatan sosial yang terdapat dalam negara 4.Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya .Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara .Menyokong dan menyertai programprogram sambutan hari .Peka terhadap kejadian bencana alam demi keselamatan bersama (a) Kesan bencana alam kepada alam sekitar (b) Persediaan menghadapi bencana alam Peka terhadap isu-isu alam sekitar .Berbangga serta menggunakan sebaikbaiknya segala perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan .Membina peta aliran yang menunjukkan persediaan yang dibuat dalam menghadapi bencana alam . 25 Taat setia kepada raja dan negara . .Merancang dan menyertai program Hari Kebangsaan di peringkat sekolah 7 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 23 3.Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.Mengumpulkan maklumat daripada media cetak atau elektronik dan berbincang tentang bencana alam .Menunjukkan rakaman pertabalan Yang Dipertuan Agong/ Sultan dan membuat perbincangan tentang tata laku dalam majlis tersebut .Kesetiaan kepada raja dan negara ialah kewajipan bagi setiap rakyat (a) Tata laku dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar negara (b) Taat setia kepada raja dan negara * Hari Keputeraan * Hari Kebangsaan Cinta akan negara .Surat kepada sahabat di luar negeri menceritakan tentang rasa bangga terhadap kemudahan awam/ perkhidmatan sosial yang ada dalam negara.

Ibu bapa pelindung kanak-kanak kanak berhak mendapat menghasilkan buku skrap .Sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan demi negara 26 27 28-29 BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA 5. masyarakat dan negara.Membela.3 Berbakti untuk negara .Berbincang dan .Sedia mengorbankan masa dan tenaga dalam kerja-kerja amal (a) Ekonomi (b) Kesihatan (c) Pendidikan (d) Sukan Sanggup berkorban untuk negara .Membuat laporan tentang aktiviti kemasyarakatan yang pernah disertai 26 4.1 Ibu bapa pelindung kanak-kanak Melindungi hak kanak.Mengumpulkan maklumat dari media cetak dan media elektronik mengenai pengeksploitasian wanita dan mempamerkan di kelas 8 .2 Menghormati hak wanita tanggungjawab semua .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 * Pertabalan Raja kebesaran negara (a) Melukis/mewarna/ mengibar Bendera Malaysia (b) Sudut patriotisme di dalam kelas . berpotensi dan bermaruah .Menyedari kanak-kanak .Bersikap terbuka mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan.Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga.Tanggungjawab ibu bapa memastikan .Hak wanita tanggungjawab bersama . . memberi naungan pendidikan dan tentang persekitaran yang anak-anak mendapat kehidupan dan memelihara hak kanakperlindungan untuk selesa untuk kanak-kanak sempurna (a) pendidikan kanak bagi menjamin menjamin kehidupan (a) Tempat tinggal (b) perlindungan kehidupan mereka yang yang sempurna (b) Suasana pembelajaran sempurna UJIAN PENILAIAN KEDUA 5.Kesanggupan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan .Peka terhadap hak wanita (a) Hal-hal kebajikan (b) Peluang kenaikan pangkat (c) Pengeksploitasian (d) Iklan Menghormati hak wanita .Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara .

jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara .Mengumpul.Kepekaan pengguna terhadap hak dan tanggungjawab (a) Maklumat tentang barangan dan perkhidmatan supaya mudah membuat pilihan dan mengelakkan penipuan (b) Perlindungan daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Melindungi hak pengguna .5 Pengguna yang bijaksana .tayangan video berkaitan golongan kurang berupaya dan berbincang tentang layanan yang diberi 31 5.Prihatin terhadap golongan kurang berupaya .Membela dan memelihara mengenalpasti hak hak individu untuk menjadi pengguna untuk pengguna yang berilmu.3 Utamakan kebajikan pekerja .Memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang berupaya 32 5.Menulis surat aduan kepada Persatuan Pengguna tentang barangan/ perkhidmatan yang tidak memuaskan 9 . mendapat perlindungan mendapat perkhidmatan serta dan maklumat tentang barangan yang berkualiti dan barangan dan tidak mudah dieksploitasi perkhidmatan .Mengumpulkan iklan kerja dari akhbar dan membuat perbandingan tentang kemudahan serta faedah yang ditawarkan .Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan .Lawatan ke pusat spastik atau kelas pendidikan khas dan membuat laporan .Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan pengguna .Menyedari dan .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 30 5.4 Keistimewaan golongan kurang upaya . menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan. membincang dan mempamerkan maklumat tentang hak pengguna daripada media cetak dan elektronik .Majikan prihatin pekerja berjaya -Tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja (a) Keselesaan tempat kerja (b) Peluang meningkatkan kerjaya (c) Kemudahan berekreasi Melindungi hak pekerja .Golongan kurang upaya memerlukan layanan dan sokongan daripada pelbagai pihak (a) Keluarga (b) Rakan sebaya (c) Anggota masyarakat Menghormati hak golongan kurang berupaya .Simulasi mewarnakan dengan pekerja atau majikan tentang kebajikan pekerja .Menerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan .Menghormati.

Sketsa atau main peranan sebagai anggota keluarga yang mengamalkan kebebasan bersuara dalam perbincangan secara terbuka dan harmoni 34 35 Kebebasan beragama .3 Kebebasan beragama di Malaysia .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 33 BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI 6.Meraikan upacara keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan orang lain .1 Keselamatan di jalan raya Mematuhi peraturan dan .Mempamerkan keratan menyalahi undang-undang jalan raya akhbar yang berkaitan dan (a) Perlumbaan haram mengadakan perbincangan (b) Memandu tanpa lesen tentang pentingnya mematuhi (c) Memandu dalam keadaan mabuk peraturan dan undang(d) Kecuaian pejalan kaki undang jalan raya 6.Kebebasan meraikan upacara keagamaan (a) Sambutan Maulidur Rasul (Islam) (b) Hari wesak (Buddha) Kebebasan bersuara .2 Kebebasan bersuara menjamin keharmonian keluarga -Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup berkeluarga .Undang-undang menjamin .Patuh undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan tanpa orang lain jalan raya oleh pegawai JPJ jalan raya mengira sesiapa dan dimana atau polis .Tidak terlibat dalam perbuatan yang seseorang itu berada .Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan keluarga (a) Perbincangan bersama keluarga dalam pelbagai hal (b) Perasaan dan emosi dikawal 6.Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia .Menerima dan mamatuhi raya bagi menjamin kesalahan di jalan raya keselamatan di jalan raya peraturan dan undang-undang keselamatan diri dan .Menghasilkan folio tentang perayaan keagamaan di 10 .Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni .Mematuhi peraturan .Mencari maklumat tanggungjawab kita undang-undang dan undang-undang jalan mengenai kesalahan.Ceramah keselamatan di .Kebebasan bercakap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman .Rakyat Malaysia merayakan pelbagai upacara keagamaan .Perbincangan tentang perayaan keagamaan sendiri dan pentingnya menghormati perayaan keagamaan orang lain .

Menerima pandangan dan teguran orang lain demi kebaikan bersama .orang yang memberi teguran dan orang yang menerima teguran dalam sesuatu hal 38-39 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN 7.Semangat kejiranan membentuk satu sama lain dengan masyarakat .Projek: membantu jiran dan 11 . undangundang dan Perlembagaan Malaysia . pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia .Bersedia memberi dan menerima pandangan.Hidup berbaik-baik antara boleh dicontohi oleh yang baik .5 Kematangan berfikir penting untuk kebaikan bersama .Membincang ciri-ciri jiran perpaduan .Aktiviti kemasyarakatan dijayakan bersama .Menjadi jiran baik .4 Penglibatan diri dalam aktiviti masyarakat .Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan.Menyenaraikan aktiviti luar sekolah yang berfaedah dan mengkaji kesannya 37 6.1 Semangat kejiranan asas Hidup bersama secara aman .Pendapat dan teguran diterima dengan sikap terbuka (a) Akademik (b) Kokurikulum (c) Bimbingan dan Kaunseling Sikap keterbukaan .Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang membina dan berfaedah (a) Aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat Penglibatan diri dalam pembangunan negara .Teguran yang membina penting untuk kebaikan bersama .Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan demi pembangunan negara .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (c) Thaipusam (Hindu) (d) Good Friday (Kristian) (e) Hari Vasakhi (Sikh) Malaysia 36 6.Main peranan.

Mengumpul maklumat daripasa pelbagai sumber tentang penyelesaian secara diplomasi isu kesempadanan antara negara dan mempamerkan di kelas 42 ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 12 . komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat Saling menghormati antara negara . saling membantu.Menerima hakikat bahawa perasaan bertolak ansur dan saling menghormati antara negara menjamin kesepakatan dan pembangunan serantau . hari keluarga) 7.2 Permuafakatan membawa berkat .Amalan saling menghormati antara negara menjamin kemantapan ekonomi .Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu. bangsa dan budaya Saling membantu dan bekerjasama .Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat .Menghasilkan buku skrap tentang kesepakatan antara negara serantau dalam pelbagai aspek . membuat laporan Melibatkan diri dalam salah satu program komuniti dan membuat laporan ringkas .Perasaan bertolak ansur dan hormatmenghormati antara negara untuk kesepakatan serantau mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama.Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan bersama. ziarah-menziarah.Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan bersama .Konsep kejiranan sebagai amalan dalam masyarakat (a) Kunjungan Muhibah (Rumah Terbuka.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 41 41 kesejahteraan masyarkat .Permuafakatan dalam melaksanakan tugasan kemasyarakatan (a) Gotong royong (b) Rukun Tetangga (c) Jawatankuasa kemajuan dan keselamatan (d) Program permuafakatan 7.3 Kesepakatan menjamin pembangunan serantau .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful