RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1

1.1 Agama Asas Kesejahteraan manusia - Agama benteng hidup manusia - Keperluan beragama dalam kehidupan manusia - Sikap taat setia dan patuh kepada suruhan Tuhan - Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup 1.2 Amanah mencerminkan peribadi mulia - Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang lain - Sikap amanah dalam setiap perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah (d) Anggota masyarakat 1.3 Remaja Harapan Negara - Perlakuan yang baik membentuk jati diri - Tingkah laku yang merosakkan diri perlu dijauhi (a) Kumpulan kongsi gelap (b) Penyalahgunaan dadah

Kepercayaan kepada Tuhan - Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

- Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup

- Berbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan - Menghasilkan esei bertema “ buat baik dibalas baik.”

2

Amanah - Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan kayakinan orang lain

- Bersikap amanah dalam hubungan dengan anggota keluarga dan individu lain

- Melakonkan satu situasi sikap amanah dalam kehidupan - Menyenaraikan ciri amanah dalam pelbagai situasi (a) Koperasi sekolah (b) Bendahari persatuan / kelab

3

Harga diri - Keupayaan dan kayakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

- Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri

- Ceramah yang bertema “ Tingkatkan maruah diri” - Simulasi/main peranan sebagai murid yang mengelak daripada terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan maruah diri

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (c) Merokok (d) Pergaulan bebas 4 1.Main peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi .Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian .Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain . bercakap besar dan mementingkan diri 1. sekolah dan dalam masyarakat .Menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah.Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan norma masyarakat .Menjalankan tanggungjawab di rumah.Amalan tanggungjawab menjamin kesempurnaan tugas .5 Hemah tinggi mencerminkan keperibadian individu .6 Toleransi menjalin kemesraan . sekolah dan dalam masyarakat dengan sempurna .Tutur kata dan tingkah laku terpuji (a) Menghormati orang lain (b) Berterima kasih atas pemberian (c) Jauhi sikap negatif seperti angkuh.Sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas (a) Rumah (b) Sekolah (c) Masyarakat 1.Mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma masyarakat 6 Toleransi . .Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan malaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna . sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup .4 Bertanggungjawab amalan terpuji .Toleransi dalam perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah Bertanggungjawab .Kesanggupan bertolak ansur.Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang mesra .Memerhati tingkah laku rakan di sekolah dan menyenaraikan tingkah laku yang berhemah 5 Hemah Tinggi .Berkongsi pengalaman tentang sikap bertoleransi dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain.Perbincangan tentang kesan jika sikap bertoleransi tidak 2 .

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (d) Masyarakat 7 1.Menerima dan .Mewawancara atau kajian kes tentang individu yang telah berjaya .10 Keadilan hak semua .Berkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara individu atau berkumpulan diamalkan dalam kehidupan seharian .7 Berdikari mencerminkan kedewasaan .Menghayati dan membincangkan lirik lagu bertemakan kasih sayang .Menulis esei berkaitan dengan tema amalan keadilan di sekolah .Keadilan di sekolah tanggungjawab bersama Keadilan . .Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk sikap berdikari .Keupayaan menyelesaikan masalah secara (a) individu (b) kumpulan 1. keluarga dan sekolah 9 . dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara Kasih Sayang . kegigihan.Kegigihan dalam kehidupan seharian .Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain .Usaha yang gigih menjamin kejayaan (a) diri (b) Keluarga (c) sekolah 1.Kasih dan sayang semua hidupan di dunia .Menyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia 10 1. hutan rekreasi dan membuat laporan 8 Kerajinan .Keadilan membentuk budaya sekolah .Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan.Mengumpulkan dan membincangkan kata-kata hikmah berkaitan tema. kecekalan.Main peranan – 3 .9 Kasih sayang membawa kebahagiaan .Menceritakan tentang anggota keluarga yang berjaya atas hasil usaha sendiri .Tindakan dan keputusan yang mengamalkan prinsip saksama serta tidak berat keadilan di sekolah sebelah .Lawatan ke rumah kebajikan. zoo.Sayangi semua hidupan (a) Manusia (b) Fauna & flora Berdikari .Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas .Berusaha dengan gigih demi kepentingan diri.8 Usaha tangga kejayaan .Main peranan sebagai anak/murid yang berdikari dalam membuat kerja rumah/sekolah .

Boleh berfikir berdasarkan setelah menimbangkan alasan dan bukti yang nyata pelbagai faktor dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar pelaksanaan prinsip keadilan di sekolah 1. pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain .Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran.Membuat keputusan .Melengkapkan senarai semak kendiri tentang nilai kesederhaan dalam hubungan dengan orang lain.12 Kesederhanaan .Peta minda tentang ciri-ciri 4 .Mengumpulkan keratan akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (a) Hukuman dan ganjaran (b) Layanan antara murid (c) Kemudahan 11 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL UJIAN PENILAIAN PERTAMA Rasional . 13 1. .Keupayaan mengimbangi kepentingan diri dan orang lain (a) Pergaulan (b) Membantu mengikut kemampuan diri .Sikap sederhana dalam hubungan .Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang bijak .Menyayangi ibu bapa . rasuah.Mengambil tindakan dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 14 2.Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan berdasarkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan (a) Bukti yang kukuh (b) Pengetahuan (c) Pengalaman Kesederhanaan asas perhubungan harmoni . penyalahgunaan dadah dan membuat analisa akibat kegiatan tersebut.11 Remaja berdisiplin negara aman .1 Kasih sayang teras keluarga Kasih sayang terhadap .Menyenaraikan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor .

adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga . menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan.Mengumpul maklumat daripada pelbagai media dan membincangkan tentang kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama .Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama (a) Islam (b) Buddha (c) Hindu (d) Kristian (e) Sikh keluarga .Sikap bertanggungjawab untuk memajukan diri dan keluarga (a) Mengekalkan tradisi kekeluargaan .3 Adat tradisi mengeratkan hubungan kekeluargaan .Menerima.Perasaan cinta.Memulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama 16 2.Mengumpulkan gambar berserta penerangan ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan menghasilkan buku skrap Hormat dan taat kepada anggota keluarga . .Maju diri demi kebahagiaan hidup keluarga .kebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama (a) Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga (b) Hubungan keluarga yang harmonis 15 2.Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga .Membina carta roda masa depan yang menunjukkan kemajuan diri dalam pendidikan dan kerjaya 5 . kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga dan anggota keluarga yang lain keluarga bahagia .Menjalankan tanggungjawab terhadap .Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama .Main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain .Menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada anggota keluarga .2 Memuliakan dan mentaati ibu bapa .Mematuhi adat dan tradisi yang diamalkan oleh keluarga 17 -Belajar bersungguhsungguh untuk kemajuan diri dan keluarga .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 bahagia .Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanana secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.Amalan adat menghidupkan tradisi kekeluargaan (a) Amalan tradisi oleh keluarga sejak turun-temurun (b) Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga 2.4 Keluarga pendorong kejayaan .

1 Sekolah ceria murid gemilang .Membuat penilaian tentang kebersihan kawasan-kawasan di sekolah 19 Keharmonian antara .Tayangan video mengenai perlindungan santuari .Zon persisiran pantai perlu dilindungi .Menjaga kebersihan manusia dengan alam sekitar sumber air dan .Menghasilkan poster bertemakan “Air” .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Pendidikan (b) Kerjaya untuk melahirkan keluarga bahagia.3 Pantai indah negara permai Kemapanan alam sekitar .Kepentingan air dalam kehidupan (a) Punca air dan kegunaannya (b) Tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air (c) Penjimatan air Menyayangi dan menghargai alam sekitar .Air nadi kehidupan .Mengadakan aktiviti membersihkan persisiran pantai 6 .Melibatkan diri dalam .Keceriaan sekolah tanggungjawab bersama .Keadaan saling memerlukan mengelakkan pembaziran hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara .Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem -Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih dan segar -Menjaga dan menceriakan kawasan di sekolah .Tanggungjawab memelihara dan memulihara persekitaran sekolah (a) Kebersihan dan penghijauan persekitaran sekolah 3.2 Hargai air .Buku skrap: kepentingan air 20-21 22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 3. meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga NILAI keluarga BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 18 3.Pengekalan keseimbangan zon persisiran pantai (a) Pembangunan terkawal di zon alam sekeliling sebagai persisiran pantai tanggungjawab bersama untuk (b) Pengekalan kawasan terumbu karang kesejahteraan hidup untuk pembiakan hidupan marin .

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 23 3.Membina peta aliran yang menunjukkan persediaan yang dibuat dalam menghadapi bencana alam .Peka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenalpasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam .2 Raja payung negara .Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya .1 Negara makmur rakyat sejahtera .Peka terhadap kejadian bencana alam demi keselamatan bersama (a) Kesan bencana alam kepada alam sekitar (b) Persediaan menghadapi bencana alam Peka terhadap isu-isu alam sekitar .Menunjukkan rakaman pertabalan Yang Dipertuan Agong/ Sultan dan membuat perbincangan tentang tata laku dalam majlis tersebut .Melakonkan satu latihan kecemasan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN 24 4.Kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara tanggungjawab bersama (a) Perasaan bangga dengan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara (b) Sikap bertanggungjawab menjaga kemudahan awam dan perkhidmatan sosial yang terdapat dalam negara 4.Menyokong dan menyertai programprogram sambutan hari .Mengumpulkan maklumat daripada media cetak atau elektronik dan berbincang tentang bencana alam .Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.Surat kepada sahabat di luar negeri menceritakan tentang rasa bangga terhadap kemudahan awam/ perkhidmatan sosial yang ada dalam negara.Merancang dan menyertai program Hari Kebangsaan di peringkat sekolah 7 .Menghormati dan mentaati upacara dan majlis rasmi yang dihadiri oleh pembesar negara . .4 Menangani bencana alam tanggungjawab bersama .Berbangga serta menggunakan sebaikbaiknya segala perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan .Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara .Kesetiaan kepada raja dan negara ialah kewajipan bagi setiap rakyat (a) Tata laku dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar negara (b) Taat setia kepada raja dan negara * Hari Keputeraan * Hari Kebangsaan Cinta akan negara . 25 Taat setia kepada raja dan negara .

1 Ibu bapa pelindung kanak-kanak Melindungi hak kanak.Sedia mengorbankan masa dan tenaga dalam kerja-kerja amal (a) Ekonomi (b) Kesihatan (c) Pendidikan (d) Sukan Sanggup berkorban untuk negara .Membela.2 Menghormati hak wanita tanggungjawab semua .3 Berbakti untuk negara .Mengumpulkan maklumat dari media cetak dan media elektronik mengenai pengeksploitasian wanita dan mempamerkan di kelas 8 .Menyedari kanak-kanak .Membuat laporan tentang aktiviti kemasyarakatan yang pernah disertai 26 4. .Kesanggupan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan .Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga.Hak wanita tanggungjawab bersama .Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara . memberi naungan pendidikan dan tentang persekitaran yang anak-anak mendapat kehidupan dan memelihara hak kanakperlindungan untuk selesa untuk kanak-kanak sempurna (a) pendidikan kanak bagi menjamin menjamin kehidupan (a) Tempat tinggal (b) perlindungan kehidupan mereka yang yang sempurna (b) Suasana pembelajaran sempurna UJIAN PENILAIAN KEDUA 5.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 * Pertabalan Raja kebesaran negara (a) Melukis/mewarna/ mengibar Bendera Malaysia (b) Sudut patriotisme di dalam kelas .Peka terhadap hak wanita (a) Hal-hal kebajikan (b) Peluang kenaikan pangkat (c) Pengeksploitasian (d) Iklan Menghormati hak wanita .Sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan demi negara 26 27 28-29 BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA 5.Tanggungjawab ibu bapa memastikan .Ibu bapa pelindung kanak-kanak kanak berhak mendapat menghasilkan buku skrap . masyarakat dan negara.Berbincang dan .Bersikap terbuka mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan. berpotensi dan bermaruah .

mendapat perlindungan mendapat perkhidmatan serta dan maklumat tentang barangan yang berkualiti dan barangan dan tidak mudah dieksploitasi perkhidmatan .Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan pengguna .Memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang berupaya 32 5.3 Utamakan kebajikan pekerja .Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 30 5.4 Keistimewaan golongan kurang upaya .Menyedari dan .Prihatin terhadap golongan kurang berupaya .Menghormati. jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara .Menerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan .Menulis surat aduan kepada Persatuan Pengguna tentang barangan/ perkhidmatan yang tidak memuaskan 9 . membincang dan mempamerkan maklumat tentang hak pengguna daripada media cetak dan elektronik .Mengumpulkan iklan kerja dari akhbar dan membuat perbandingan tentang kemudahan serta faedah yang ditawarkan .Mengumpul.Simulasi mewarnakan dengan pekerja atau majikan tentang kebajikan pekerja .Lawatan ke pusat spastik atau kelas pendidikan khas dan membuat laporan .Kepekaan pengguna terhadap hak dan tanggungjawab (a) Maklumat tentang barangan dan perkhidmatan supaya mudah membuat pilihan dan mengelakkan penipuan (b) Perlindungan daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Melindungi hak pengguna .Majikan prihatin pekerja berjaya -Tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja (a) Keselesaan tempat kerja (b) Peluang meningkatkan kerjaya (c) Kemudahan berekreasi Melindungi hak pekerja .Membela dan memelihara mengenalpasti hak hak individu untuk menjadi pengguna untuk pengguna yang berilmu.tayangan video berkaitan golongan kurang berupaya dan berbincang tentang layanan yang diberi 31 5.5 Pengguna yang bijaksana .Golongan kurang upaya memerlukan layanan dan sokongan daripada pelbagai pihak (a) Keluarga (b) Rakan sebaya (c) Anggota masyarakat Menghormati hak golongan kurang berupaya . menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan.

Mematuhi peraturan .2 Kebebasan bersuara menjamin keharmonian keluarga -Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup berkeluarga .Rakyat Malaysia merayakan pelbagai upacara keagamaan .Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia .Undang-undang menjamin .Meraikan upacara keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan orang lain .Ceramah keselamatan di .Mempamerkan keratan menyalahi undang-undang jalan raya akhbar yang berkaitan dan (a) Perlumbaan haram mengadakan perbincangan (b) Memandu tanpa lesen tentang pentingnya mematuhi (c) Memandu dalam keadaan mabuk peraturan dan undang(d) Kecuaian pejalan kaki undang jalan raya 6.Menerima dan mamatuhi raya bagi menjamin kesalahan di jalan raya keselamatan di jalan raya peraturan dan undang-undang keselamatan diri dan .3 Kebebasan beragama di Malaysia .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 33 BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI 6.Sketsa atau main peranan sebagai anggota keluarga yang mengamalkan kebebasan bersuara dalam perbincangan secara terbuka dan harmoni 34 35 Kebebasan beragama .Menghasilkan folio tentang perayaan keagamaan di 10 .Mencari maklumat tanggungjawab kita undang-undang dan undang-undang jalan mengenai kesalahan.1 Keselamatan di jalan raya Mematuhi peraturan dan .Kebebasan meraikan upacara keagamaan (a) Sambutan Maulidur Rasul (Islam) (b) Hari wesak (Buddha) Kebebasan bersuara .Kebebasan bercakap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman .Patuh undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan tanpa orang lain jalan raya oleh pegawai JPJ jalan raya mengira sesiapa dan dimana atau polis .Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni .Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan keluarga (a) Perbincangan bersama keluarga dalam pelbagai hal (b) Perasaan dan emosi dikawal 6.Perbincangan tentang perayaan keagamaan sendiri dan pentingnya menghormati perayaan keagamaan orang lain .Tidak terlibat dalam perbuatan yang seseorang itu berada .

Menjadi jiran baik .Projek: membantu jiran dan 11 .Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan demi pembangunan negara .5 Kematangan berfikir penting untuk kebaikan bersama .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (c) Thaipusam (Hindu) (d) Good Friday (Kristian) (e) Hari Vasakhi (Sikh) Malaysia 36 6.Aktiviti kemasyarakatan dijayakan bersama .Pendapat dan teguran diterima dengan sikap terbuka (a) Akademik (b) Kokurikulum (c) Bimbingan dan Kaunseling Sikap keterbukaan .Teguran yang membina penting untuk kebaikan bersama . pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia .Semangat kejiranan membentuk satu sama lain dengan masyarakat .Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang membina dan berfaedah (a) Aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat Penglibatan diri dalam pembangunan negara .1 Semangat kejiranan asas Hidup bersama secara aman .Menyenaraikan aktiviti luar sekolah yang berfaedah dan mengkaji kesannya 37 6.orang yang memberi teguran dan orang yang menerima teguran dalam sesuatu hal 38-39 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN 7.Hidup berbaik-baik antara boleh dicontohi oleh yang baik .Menerima pandangan dan teguran orang lain demi kebaikan bersama .Main peranan.Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan. undangundang dan Perlembagaan Malaysia .Bersedia memberi dan menerima pandangan.4 Penglibatan diri dalam aktiviti masyarakat .Membincang ciri-ciri jiran perpaduan .

Amalan saling menghormati antara negara menjamin kemantapan ekonomi .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 41 41 kesejahteraan masyarkat .Mengumpul maklumat daripasa pelbagai sumber tentang penyelesaian secara diplomasi isu kesempadanan antara negara dan mempamerkan di kelas 42 ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 12 .2 Permuafakatan membawa berkat . saling membantu.Menerima hakikat bahawa perasaan bertolak ansur dan saling menghormati antara negara menjamin kesepakatan dan pembangunan serantau . ziarah-menziarah. membuat laporan Melibatkan diri dalam salah satu program komuniti dan membuat laporan ringkas .Konsep kejiranan sebagai amalan dalam masyarakat (a) Kunjungan Muhibah (Rumah Terbuka.Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat .3 Kesepakatan menjamin pembangunan serantau .Permuafakatan dalam melaksanakan tugasan kemasyarakatan (a) Gotong royong (b) Rukun Tetangga (c) Jawatankuasa kemajuan dan keselamatan (d) Program permuafakatan 7. hari keluarga) 7.Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan bersama.Perasaan bertolak ansur dan hormatmenghormati antara negara untuk kesepakatan serantau mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama.Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu.Menghasilkan buku skrap tentang kesepakatan antara negara serantau dalam pelbagai aspek . bangsa dan budaya Saling membantu dan bekerjasama .Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan bersama . komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat Saling menghormati antara negara .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful