RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1

1.1 Agama Asas Kesejahteraan manusia - Agama benteng hidup manusia - Keperluan beragama dalam kehidupan manusia - Sikap taat setia dan patuh kepada suruhan Tuhan - Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup 1.2 Amanah mencerminkan peribadi mulia - Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang lain - Sikap amanah dalam setiap perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah (d) Anggota masyarakat 1.3 Remaja Harapan Negara - Perlakuan yang baik membentuk jati diri - Tingkah laku yang merosakkan diri perlu dijauhi (a) Kumpulan kongsi gelap (b) Penyalahgunaan dadah

Kepercayaan kepada Tuhan - Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

- Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup

- Berbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan - Menghasilkan esei bertema “ buat baik dibalas baik.”

2

Amanah - Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan kayakinan orang lain

- Bersikap amanah dalam hubungan dengan anggota keluarga dan individu lain

- Melakonkan satu situasi sikap amanah dalam kehidupan - Menyenaraikan ciri amanah dalam pelbagai situasi (a) Koperasi sekolah (b) Bendahari persatuan / kelab

3

Harga diri - Keupayaan dan kayakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

- Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri

- Ceramah yang bertema “ Tingkatkan maruah diri” - Simulasi/main peranan sebagai murid yang mengelak daripada terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan maruah diri

1

.Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan norma masyarakat . sekolah dan dalam masyarakat .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (c) Merokok (d) Pergaulan bebas 4 1.Menjalankan tanggungjawab di rumah.Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan malaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna . sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup .Berkongsi pengalaman tentang sikap bertoleransi dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain.6 Toleransi menjalin kemesraan .4 Bertanggungjawab amalan terpuji .Toleransi dalam perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah Bertanggungjawab .Perbincangan tentang kesan jika sikap bertoleransi tidak 2 .Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain .Amalan tanggungjawab menjamin kesempurnaan tugas .Tutur kata dan tingkah laku terpuji (a) Menghormati orang lain (b) Berterima kasih atas pemberian (c) Jauhi sikap negatif seperti angkuh.Sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas (a) Rumah (b) Sekolah (c) Masyarakat 1.Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang mesra . bercakap besar dan mementingkan diri 1.Kesanggupan bertolak ansur. sekolah dan dalam masyarakat dengan sempurna .Mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma masyarakat 6 Toleransi .Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian .Memerhati tingkah laku rakan di sekolah dan menyenaraikan tingkah laku yang berhemah 5 Hemah Tinggi .Main peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi .Menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah.5 Hemah tinggi mencerminkan keperibadian individu .

Menulis esei berkaitan dengan tema amalan keadilan di sekolah .Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas .Berusaha dengan gigih demi kepentingan diri. kecekalan.9 Kasih sayang membawa kebahagiaan . keluarga dan sekolah 9 .Keadilan di sekolah tanggungjawab bersama Keadilan . . hutan rekreasi dan membuat laporan 8 Kerajinan .Sayangi semua hidupan (a) Manusia (b) Fauna & flora Berdikari .Keupayaan menyelesaikan masalah secara (a) individu (b) kumpulan 1.Mengumpulkan dan membincangkan kata-kata hikmah berkaitan tema.Kasih dan sayang semua hidupan di dunia .Menerima dan .Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan.Lawatan ke rumah kebajikan.7 Berdikari mencerminkan kedewasaan .Menghayati dan membincangkan lirik lagu bertemakan kasih sayang . zoo.Usaha yang gigih menjamin kejayaan (a) diri (b) Keluarga (c) sekolah 1.Keadilan membentuk budaya sekolah .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (d) Masyarakat 7 1.Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain .Main peranan sebagai anak/murid yang berdikari dalam membuat kerja rumah/sekolah .Menyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia 10 1.Menceritakan tentang anggota keluarga yang berjaya atas hasil usaha sendiri .Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk sikap berdikari .Kegigihan dalam kehidupan seharian .Tindakan dan keputusan yang mengamalkan prinsip saksama serta tidak berat keadilan di sekolah sebelah . dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara Kasih Sayang .Berkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara individu atau berkumpulan diamalkan dalam kehidupan seharian .8 Usaha tangga kejayaan .Main peranan – 3 .Mewawancara atau kajian kes tentang individu yang telah berjaya . kegigihan.10 Keadilan hak semua .

pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain . 13 1.Mengambil tindakan dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 14 2.Sikap sederhana dalam hubungan .Boleh berfikir berdasarkan setelah menimbangkan alasan dan bukti yang nyata pelbagai faktor dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar pelaksanaan prinsip keadilan di sekolah 1.Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan berdasarkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan (a) Bukti yang kukuh (b) Pengetahuan (c) Pengalaman Kesederhanaan asas perhubungan harmoni .Membuat keputusan .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (a) Hukuman dan ganjaran (b) Layanan antara murid (c) Kemudahan 11 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL UJIAN PENILAIAN PERTAMA Rasional . .Melengkapkan senarai semak kendiri tentang nilai kesederhaan dalam hubungan dengan orang lain.Menyayangi ibu bapa .Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang bijak . rasuah.Menyenaraikan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor .12 Kesederhanaan .Keupayaan mengimbangi kepentingan diri dan orang lain (a) Pergaulan (b) Membantu mengikut kemampuan diri .Peta minda tentang ciri-ciri 4 .1 Kasih sayang teras keluarga Kasih sayang terhadap . penyalahgunaan dadah dan membuat analisa akibat kegiatan tersebut.Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran.11 Remaja berdisiplin negara aman .Mengumpulkan keratan akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram.

adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga . .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 bahagia . kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga dan anggota keluarga yang lain keluarga bahagia .Menerima.Main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain .Memulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama 16 2.Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanana secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.3 Adat tradisi mengeratkan hubungan kekeluargaan .4 Keluarga pendorong kejayaan .Membina carta roda masa depan yang menunjukkan kemajuan diri dalam pendidikan dan kerjaya 5 . menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan.kebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama (a) Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga (b) Hubungan keluarga yang harmonis 15 2.Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama (a) Islam (b) Buddha (c) Hindu (d) Kristian (e) Sikh keluarga .Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama .Sikap bertanggungjawab untuk memajukan diri dan keluarga (a) Mengekalkan tradisi kekeluargaan .Mengumpulkan gambar berserta penerangan ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan menghasilkan buku skrap Hormat dan taat kepada anggota keluarga .Perasaan cinta.Menjalankan tanggungjawab terhadap .2 Memuliakan dan mentaati ibu bapa .Mengumpul maklumat daripada pelbagai media dan membincangkan tentang kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama .Maju diri demi kebahagiaan hidup keluarga .Amalan adat menghidupkan tradisi kekeluargaan (a) Amalan tradisi oleh keluarga sejak turun-temurun (b) Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga 2.Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga .Menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada anggota keluarga .Mematuhi adat dan tradisi yang diamalkan oleh keluarga 17 -Belajar bersungguhsungguh untuk kemajuan diri dan keluarga .

Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem -Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih dan segar -Menjaga dan menceriakan kawasan di sekolah .Mengadakan aktiviti membersihkan persisiran pantai 6 .Keadaan saling memerlukan mengelakkan pembaziran hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara .Tanggungjawab memelihara dan memulihara persekitaran sekolah (a) Kebersihan dan penghijauan persekitaran sekolah 3.Tayangan video mengenai perlindungan santuari .Menghasilkan poster bertemakan “Air” .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Pendidikan (b) Kerjaya untuk melahirkan keluarga bahagia.Menjaga kebersihan manusia dengan alam sekitar sumber air dan .Pengekalan keseimbangan zon persisiran pantai (a) Pembangunan terkawal di zon alam sekeliling sebagai persisiran pantai tanggungjawab bersama untuk (b) Pengekalan kawasan terumbu karang kesejahteraan hidup untuk pembiakan hidupan marin .Zon persisiran pantai perlu dilindungi . meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga NILAI keluarga BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 18 3.2 Hargai air .Air nadi kehidupan .Buku skrap: kepentingan air 20-21 22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 3.3 Pantai indah negara permai Kemapanan alam sekitar .Membuat penilaian tentang kebersihan kawasan-kawasan di sekolah 19 Keharmonian antara .1 Sekolah ceria murid gemilang .Melibatkan diri dalam .Keceriaan sekolah tanggungjawab bersama .Kepentingan air dalam kehidupan (a) Punca air dan kegunaannya (b) Tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air (c) Penjimatan air Menyayangi dan menghargai alam sekitar .

Mengumpulkan maklumat daripada media cetak atau elektronik dan berbincang tentang bencana alam .Berbangga serta menggunakan sebaikbaiknya segala perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan .Kesetiaan kepada raja dan negara ialah kewajipan bagi setiap rakyat (a) Tata laku dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar negara (b) Taat setia kepada raja dan negara * Hari Keputeraan * Hari Kebangsaan Cinta akan negara .Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 23 3.Peka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenalpasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam .Merancang dan menyertai program Hari Kebangsaan di peringkat sekolah 7 .Kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara tanggungjawab bersama (a) Perasaan bangga dengan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara (b) Sikap bertanggungjawab menjaga kemudahan awam dan perkhidmatan sosial yang terdapat dalam negara 4.Peka terhadap kejadian bencana alam demi keselamatan bersama (a) Kesan bencana alam kepada alam sekitar (b) Persediaan menghadapi bencana alam Peka terhadap isu-isu alam sekitar .Melakonkan satu latihan kecemasan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN 24 4.Surat kepada sahabat di luar negeri menceritakan tentang rasa bangga terhadap kemudahan awam/ perkhidmatan sosial yang ada dalam negara.4 Menangani bencana alam tanggungjawab bersama .2 Raja payung negara .Membina peta aliran yang menunjukkan persediaan yang dibuat dalam menghadapi bencana alam .Menyokong dan menyertai programprogram sambutan hari . . 25 Taat setia kepada raja dan negara .Menghormati dan mentaati upacara dan majlis rasmi yang dihadiri oleh pembesar negara .Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.1 Negara makmur rakyat sejahtera .Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya .Menunjukkan rakaman pertabalan Yang Dipertuan Agong/ Sultan dan membuat perbincangan tentang tata laku dalam majlis tersebut .

Mengumpulkan maklumat dari media cetak dan media elektronik mengenai pengeksploitasian wanita dan mempamerkan di kelas 8 .3 Berbakti untuk negara .2 Menghormati hak wanita tanggungjawab semua . masyarakat dan negara.Membuat laporan tentang aktiviti kemasyarakatan yang pernah disertai 26 4.Sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan demi negara 26 27 28-29 BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA 5.Berbincang dan .Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara .Membela.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 * Pertabalan Raja kebesaran negara (a) Melukis/mewarna/ mengibar Bendera Malaysia (b) Sudut patriotisme di dalam kelas .Tanggungjawab ibu bapa memastikan .1 Ibu bapa pelindung kanak-kanak Melindungi hak kanak. .Sedia mengorbankan masa dan tenaga dalam kerja-kerja amal (a) Ekonomi (b) Kesihatan (c) Pendidikan (d) Sukan Sanggup berkorban untuk negara .Ibu bapa pelindung kanak-kanak kanak berhak mendapat menghasilkan buku skrap . memberi naungan pendidikan dan tentang persekitaran yang anak-anak mendapat kehidupan dan memelihara hak kanakperlindungan untuk selesa untuk kanak-kanak sempurna (a) pendidikan kanak bagi menjamin menjamin kehidupan (a) Tempat tinggal (b) perlindungan kehidupan mereka yang yang sempurna (b) Suasana pembelajaran sempurna UJIAN PENILAIAN KEDUA 5.Kesanggupan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan .Bersikap terbuka mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan.Hak wanita tanggungjawab bersama .Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga. berpotensi dan bermaruah .Menyedari kanak-kanak .Peka terhadap hak wanita (a) Hal-hal kebajikan (b) Peluang kenaikan pangkat (c) Pengeksploitasian (d) Iklan Menghormati hak wanita .

Prihatin terhadap golongan kurang berupaya .Menerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan .Memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang berupaya 32 5.Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan pengguna .Golongan kurang upaya memerlukan layanan dan sokongan daripada pelbagai pihak (a) Keluarga (b) Rakan sebaya (c) Anggota masyarakat Menghormati hak golongan kurang berupaya .tayangan video berkaitan golongan kurang berupaya dan berbincang tentang layanan yang diberi 31 5.Menghormati. membincang dan mempamerkan maklumat tentang hak pengguna daripada media cetak dan elektronik . mendapat perlindungan mendapat perkhidmatan serta dan maklumat tentang barangan yang berkualiti dan barangan dan tidak mudah dieksploitasi perkhidmatan .Majikan prihatin pekerja berjaya -Tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja (a) Keselesaan tempat kerja (b) Peluang meningkatkan kerjaya (c) Kemudahan berekreasi Melindungi hak pekerja .5 Pengguna yang bijaksana .4 Keistimewaan golongan kurang upaya . jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara .Lawatan ke pusat spastik atau kelas pendidikan khas dan membuat laporan .Mengumpul.Kepekaan pengguna terhadap hak dan tanggungjawab (a) Maklumat tentang barangan dan perkhidmatan supaya mudah membuat pilihan dan mengelakkan penipuan (b) Perlindungan daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Melindungi hak pengguna .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 30 5.3 Utamakan kebajikan pekerja .Mengumpulkan iklan kerja dari akhbar dan membuat perbandingan tentang kemudahan serta faedah yang ditawarkan .Menulis surat aduan kepada Persatuan Pengguna tentang barangan/ perkhidmatan yang tidak memuaskan 9 .Simulasi mewarnakan dengan pekerja atau majikan tentang kebajikan pekerja .Menyedari dan . menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan.Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan .Membela dan memelihara mengenalpasti hak hak individu untuk menjadi pengguna untuk pengguna yang berilmu.

Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia .Mempamerkan keratan menyalahi undang-undang jalan raya akhbar yang berkaitan dan (a) Perlumbaan haram mengadakan perbincangan (b) Memandu tanpa lesen tentang pentingnya mematuhi (c) Memandu dalam keadaan mabuk peraturan dan undang(d) Kecuaian pejalan kaki undang jalan raya 6.Menghasilkan folio tentang perayaan keagamaan di 10 .Patuh undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan tanpa orang lain jalan raya oleh pegawai JPJ jalan raya mengira sesiapa dan dimana atau polis .Sketsa atau main peranan sebagai anggota keluarga yang mengamalkan kebebasan bersuara dalam perbincangan secara terbuka dan harmoni 34 35 Kebebasan beragama .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 33 BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI 6.Tidak terlibat dalam perbuatan yang seseorang itu berada .Mencari maklumat tanggungjawab kita undang-undang dan undang-undang jalan mengenai kesalahan.Kebebasan bercakap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman .2 Kebebasan bersuara menjamin keharmonian keluarga -Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup berkeluarga .Menerima dan mamatuhi raya bagi menjamin kesalahan di jalan raya keselamatan di jalan raya peraturan dan undang-undang keselamatan diri dan .Meraikan upacara keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan orang lain .Perbincangan tentang perayaan keagamaan sendiri dan pentingnya menghormati perayaan keagamaan orang lain .Ceramah keselamatan di .Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan keluarga (a) Perbincangan bersama keluarga dalam pelbagai hal (b) Perasaan dan emosi dikawal 6.Kebebasan meraikan upacara keagamaan (a) Sambutan Maulidur Rasul (Islam) (b) Hari wesak (Buddha) Kebebasan bersuara .3 Kebebasan beragama di Malaysia .Mematuhi peraturan .1 Keselamatan di jalan raya Mematuhi peraturan dan .Rakyat Malaysia merayakan pelbagai upacara keagamaan .Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni .Undang-undang menjamin .

undangundang dan Perlembagaan Malaysia .Projek: membantu jiran dan 11 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (c) Thaipusam (Hindu) (d) Good Friday (Kristian) (e) Hari Vasakhi (Sikh) Malaysia 36 6.5 Kematangan berfikir penting untuk kebaikan bersama .Semangat kejiranan membentuk satu sama lain dengan masyarakat .Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan.Menerima pandangan dan teguran orang lain demi kebaikan bersama .1 Semangat kejiranan asas Hidup bersama secara aman .4 Penglibatan diri dalam aktiviti masyarakat .Menjadi jiran baik .Teguran yang membina penting untuk kebaikan bersama .Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan demi pembangunan negara .Menyenaraikan aktiviti luar sekolah yang berfaedah dan mengkaji kesannya 37 6.Bersedia memberi dan menerima pandangan.Membincang ciri-ciri jiran perpaduan .Main peranan.orang yang memberi teguran dan orang yang menerima teguran dalam sesuatu hal 38-39 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN 7. pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia .Hidup berbaik-baik antara boleh dicontohi oleh yang baik .Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang membina dan berfaedah (a) Aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat Penglibatan diri dalam pembangunan negara .Aktiviti kemasyarakatan dijayakan bersama .Pendapat dan teguran diterima dengan sikap terbuka (a) Akademik (b) Kokurikulum (c) Bimbingan dan Kaunseling Sikap keterbukaan .

3 Kesepakatan menjamin pembangunan serantau . bangsa dan budaya Saling membantu dan bekerjasama . membuat laporan Melibatkan diri dalam salah satu program komuniti dan membuat laporan ringkas .Mengumpul maklumat daripasa pelbagai sumber tentang penyelesaian secara diplomasi isu kesempadanan antara negara dan mempamerkan di kelas 42 ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 12 .Permuafakatan dalam melaksanakan tugasan kemasyarakatan (a) Gotong royong (b) Rukun Tetangga (c) Jawatankuasa kemajuan dan keselamatan (d) Program permuafakatan 7.Perasaan bertolak ansur dan hormatmenghormati antara negara untuk kesepakatan serantau mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama. hari keluarga) 7.Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 41 41 kesejahteraan masyarkat . saling membantu.Menerima hakikat bahawa perasaan bertolak ansur dan saling menghormati antara negara menjamin kesepakatan dan pembangunan serantau . komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat Saling menghormati antara negara .2 Permuafakatan membawa berkat . ziarah-menziarah.Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan bersama .Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan bersama.Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu.Amalan saling menghormati antara negara menjamin kemantapan ekonomi .Menghasilkan buku skrap tentang kesepakatan antara negara serantau dalam pelbagai aspek .Konsep kejiranan sebagai amalan dalam masyarakat (a) Kunjungan Muhibah (Rumah Terbuka.