RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 BIDANG PEMBELAJARAN 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBANGAN DIRI
MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1

1.1 Agama Asas Kesejahteraan manusia - Agama benteng hidup manusia - Keperluan beragama dalam kehidupan manusia - Sikap taat setia dan patuh kepada suruhan Tuhan - Agama memandu manusia ke arah kebaikan dan kesejahteraan hidup 1.2 Amanah mencerminkan peribadi mulia - Sikap amanah menimbulkan kepercayaan orang lain - Sikap amanah dalam setiap perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah (d) Anggota masyarakat 1.3 Remaja Harapan Negara - Perlakuan yang baik membentuk jati diri - Tingkah laku yang merosakkan diri perlu dijauhi (a) Kumpulan kongsi gelap (b) Penyalahgunaan dadah

Kepercayaan kepada Tuhan - Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara

- Mengamalkan ajaran agama sebagai panduan hidup

- Berbincang tentang kepentingan agama dalam kehidupan - Menghasilkan esei bertema “ buat baik dibalas baik.”

2

Amanah - Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan kayakinan orang lain

- Bersikap amanah dalam hubungan dengan anggota keluarga dan individu lain

- Melakonkan satu situasi sikap amanah dalam kehidupan - Menyenaraikan ciri amanah dalam pelbagai situasi (a) Koperasi sekolah (b) Bendahari persatuan / kelab

3

Harga diri - Keupayaan dan kayakinan diri agar mampu memulia dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

- Menghindari amalan yang boleh menjejaskan maruah diri

- Ceramah yang bertema “ Tingkatkan maruah diri” - Simulasi/main peranan sebagai murid yang mengelak daripada terlibat dalam kegiatan yang menjejaskan maruah diri

1

Toleransi dalam perhubungan (a) Anggota keluarga (b) Rakan sebaya (c) Warga sekolah Bertanggungjawab .Amalan toleransi mengekalkan hubungan yang mesra .Perbincangan tentang kesan jika sikap bertoleransi tidak 2 .Berkongsi pengalaman tentang sikap bertoleransi dalam menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain.Amalan tanggungjawab menjamin kesempurnaan tugas .Mengamalkan pertuturan dan tingkah laku yang sesuai dengan norma masyarakat 6 Toleransi . sekolah dan dalam masyarakat dengan sempurna .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (c) Merokok (d) Pergaulan bebas 4 1.Tutur kata dan tingkah laku yang selaras dengan norma masyarakat . sekolah dan dalam masyarakat .Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian .5 Hemah tinggi mencerminkan keperibadian individu .Memerhati tingkah laku rakan di sekolah dan menyenaraikan tingkah laku yang berhemah 5 Hemah Tinggi .Bertolak ansur dan mengawal diri bagi menjaga hubungan yang baik dengan keluarga dan orang lain . bercakap besar dan mementingkan diri 1.Sikap bertanggungjawab dalam menjalankan tugas (a) Rumah (b) Sekolah (c) Masyarakat 1.Menyenaraikan tanggungjawab diri di rumah.Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan malaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna . sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup .Main peranan untuk menunjukkan sikap bertanggungjawab dalam pelbagai situasi .Menjalankan tanggungjawab di rumah.6 Toleransi menjalin kemesraan .4 Bertanggungjawab amalan terpuji .Tutur kata dan tingkah laku terpuji (a) Menghormati orang lain (b) Berterima kasih atas pemberian (c) Jauhi sikap negatif seperti angkuh. .Kesanggupan bertolak ansur.

Menerima dan . kegigihan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (d) Masyarakat 7 1.Kegigihan dalam kehidupan seharian .Kemampuan menyelesaikan masalah memupuk sikap berdikari .Berkeupayaan menyelesaikan masalah sendiri secara individu atau berkumpulan diamalkan dalam kehidupan seharian .Kasih dan sayang semua hidupan di dunia .Menyayangi dan tidak memusnahkan semua hidupan di dunia 10 1.Menceritakan tentang anggota keluarga yang berjaya atas hasil usaha sendiri .Lawatan ke rumah kebajikan. dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara Kasih Sayang .Keadilan membentuk budaya sekolah . hutan rekreasi dan membuat laporan 8 Kerajinan .Sayangi semua hidupan (a) Manusia (b) Fauna & flora Berdikari .Main peranan sebagai anak/murid yang berdikari dalam membuat kerja rumah/sekolah . kecekalan.Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas .8 Usaha tangga kejayaan .10 Keadilan hak semua .Usaha yang berterusan penuh dengan semangat ketekunan.Berusaha dengan gigih demi kepentingan diri. zoo.Keupayaan menyelesaikan masalah secara (a) individu (b) kumpulan 1.Mewawancara atau kajian kes tentang individu yang telah berjaya .Keadilan di sekolah tanggungjawab bersama Keadilan .Mengumpulkan dan membincangkan kata-kata hikmah berkaitan tema.Usaha yang gigih menjamin kejayaan (a) diri (b) Keluarga (c) sekolah 1.Menulis esei berkaitan dengan tema amalan keadilan di sekolah .Tindakan dan keputusan yang mengamalkan prinsip saksama serta tidak berat keadilan di sekolah sebelah .Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain . keluarga dan sekolah 9 .7 Berdikari mencerminkan kedewasaan .Main peranan – 3 .Menghayati dan membincangkan lirik lagu bertemakan kasih sayang . .9 Kasih sayang membawa kebahagiaan .

Menyenaraikan kebaikan membuat keputusan setelah menimbangkan pelbagai faktor .Peta minda tentang ciri-ciri 4 .Membuat keputusan .Mengumpulkan keratan akhbar tentang kegiatan perlumbaan haram. rasuah. penyalahgunaan dadah dan membuat analisa akibat kegiatan tersebut.Keupayaan mengimbangi kepentingan diri dan orang lain (a) Pergaulan (b) Membantu mengikut kemampuan diri . 13 1. . pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain .Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran.Mengambil tindakan dengan mengambil kira kepentingan diri dan orang lain BIDANG PEMBELAJARAN 2 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 14 2.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (a) Hukuman dan ganjaran (b) Layanan antara murid (c) Kemudahan 11 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL UJIAN PENILAIAN PERTAMA Rasional .11 Remaja berdisiplin negara aman .12 Kesederhanaan .Menyayangi ibu bapa .Pemikiran terbuka menjamin keputusan yang bijak .Sikap sederhana dalam hubungan .Keupayaan menimbangkan pelbagai pilihan berdasarkan beberapa faktor sebelum membuat keputusan (a) Bukti yang kukuh (b) Pengetahuan (c) Pengalaman Kesederhanaan asas perhubungan harmoni .Melengkapkan senarai semak kendiri tentang nilai kesederhaan dalam hubungan dengan orang lain.1 Kasih sayang teras keluarga Kasih sayang terhadap .Boleh berfikir berdasarkan setelah menimbangkan alasan dan bukti yang nyata pelbagai faktor dan dapat mengambil tindakan berasaskan pertimbangan yang wajar pelaksanaan prinsip keadilan di sekolah 1.

2 Memuliakan dan mentaati ibu bapa .Mematuhi adat dan tradisi yang diamalkan oleh keluarga 17 -Belajar bersungguhsungguh untuk kemajuan diri dan keluarga .Memulia dan mentaati ibu bapa seperti yang dituntut agama 16 2. adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga Tanggungjawab terhadap keluarga .Mengumpulkan gambar berserta penerangan ringkas mengenai adat dan tradisi keluarga dan menghasilkan buku skrap Hormat dan taat kepada anggota keluarga .Amalan adat menghidupkan tradisi kekeluargaan (a) Amalan tradisi oleh keluarga sejak turun-temurun (b) Sambutan sesuatu perayaan bersama keluarga 2.Menyenaraikan perlakuan yang menunjukkan sikap hormat dan taat kepada anggota keluarga .Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanana secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.kebahagiaan keluarga tanggungjawab bersama (a) Kasih dan sayang terhadap anggota keluarga (b) Hubungan keluarga yang harmonis 15 2.Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga .Membina carta roda masa depan yang menunjukkan kemajuan diri dalam pendidikan dan kerjaya 5 .4 Keluarga pendorong kejayaan . . menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan.Sikap bertanggungjawab untuk memajukan diri dan keluarga (a) Mengekalkan tradisi kekeluargaan .Hormat dan taat kepada ibu bapa tuntutan agama .Maju diri demi kebahagiaan hidup keluarga .Menerima.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 bahagia .Perasaan cinta. kasih dan sayang yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga dan anggota keluarga yang lain keluarga bahagia .Kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama (a) Islam (b) Buddha (c) Hindu (d) Kristian (e) Sikh keluarga .3 Adat tradisi mengeratkan hubungan kekeluargaan .Menjalankan tanggungjawab terhadap .Main peranan sebagai anak yang menyayangi ibu bapa dan anggota keluarga yang lain .Mengumpul maklumat daripada pelbagai media dan membincangkan tentang kedudukan ibu bapa mengikut perspektif agama .

3 Pantai indah negara permai Kemapanan alam sekitar .1 Sekolah ceria murid gemilang .Menjaga kebersihan manusia dengan alam sekitar sumber air dan .Air nadi kehidupan .Membuat penilaian tentang kebersihan kawasan-kawasan di sekolah 19 Keharmonian antara .Menghasilkan poster bertemakan “Air” .Melibatkan diri dalam .Keadaan saling memerlukan mengelakkan pembaziran hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling terpelihara .Pengekalan keseimbangan zon persisiran pantai (a) Pembangunan terkawal di zon alam sekeliling sebagai persisiran pantai tanggungjawab bersama untuk (b) Pengekalan kawasan terumbu karang kesejahteraan hidup untuk pembiakan hidupan marin .Keceriaan sekolah tanggungjawab bersama .Zon persisiran pantai perlu dilindungi .2 Hargai air .Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem -Menjaga persekitaran supaya sentiasa bersih dan segar -Menjaga dan menceriakan kawasan di sekolah . meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga NILAI keluarga BIDANG PEMBELAJARAN 3 : NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 18 3.Tayangan video mengenai perlindungan santuari .Tanggungjawab memelihara dan memulihara persekitaran sekolah (a) Kebersihan dan penghijauan persekitaran sekolah 3.Mengadakan aktiviti membersihkan persisiran pantai 6 .Buku skrap: kepentingan air 20-21 22 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 3.Kepentingan air dalam kehidupan (a) Punca air dan kegunaannya (b) Tanggungjawab menjaga kebersihan sumber air (c) Penjimatan air Menyayangi dan menghargai alam sekitar .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 Pendidikan (b) Kerjaya untuk melahirkan keluarga bahagia.

Surat kepada sahabat di luar negeri menceritakan tentang rasa bangga terhadap kemudahan awam/ perkhidmatan sosial yang ada dalam negara.Merancang dan menyertai program Hari Kebangsaan di peringkat sekolah 7 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 23 3.Peka terhadap kejadian bencana alam demi keselamatan bersama (a) Kesan bencana alam kepada alam sekitar (b) Persediaan menghadapi bencana alam Peka terhadap isu-isu alam sekitar .1 Negara makmur rakyat sejahtera .Menunjukkan rakaman pertabalan Yang Dipertuan Agong/ Sultan dan membuat perbincangan tentang tata laku dalam majlis tersebut .Berbangga serta menggunakan sebaikbaiknya segala perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh kerajaan .Menyokong dan menyertai programprogram sambutan hari .Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara .Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya .Kesetiaan kepada raja dan negara ialah kewajipan bagi setiap rakyat (a) Tata laku dalam majlis yang dihadiri oleh pembesar negara (b) Taat setia kepada raja dan negara * Hari Keputeraan * Hari Kebangsaan Cinta akan negara .2 Raja payung negara .Kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara tanggungjawab bersama (a) Perasaan bangga dengan kemudahan awam dan perkhidmatan sosial negara (b) Sikap bertanggungjawab menjaga kemudahan awam dan perkhidmatan sosial yang terdapat dalam negara 4.Membina peta aliran yang menunjukkan persediaan yang dibuat dalam menghadapi bencana alam .4 Menangani bencana alam tanggungjawab bersama .Menghormati dan mentaati upacara dan majlis rasmi yang dihadiri oleh pembesar negara .Mengumpulkan maklumat daripada media cetak atau elektronik dan berbincang tentang bencana alam . 25 Taat setia kepada raja dan negara . .Peka terhadap kejadian dan kesan bencana alam serta mengenalpasti langkah-langkah persediaan dalam menghadapi bencana alam .Perasaan sayang dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri.Melakonkan satu latihan kecemasan CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN BIDANG PEMBELAJARAN 4: NILAI BERKAITAN DENGAN PATRIOTISME MINGGU BIDANG PEMBELAJARAN NILAI HASIL PEMBELAJARAN 24 4.

Berbincang dan .Bersikap terbuka mengiktiraf wanita sebagai golongan yang berkebolehan. . berpotensi dan bermaruah .Peka terhadap hak wanita (a) Hal-hal kebajikan (b) Peluang kenaikan pangkat (c) Pengeksploitasian (d) Iklan Menghormati hak wanita .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 * Pertabalan Raja kebesaran negara (a) Melukis/mewarna/ mengibar Bendera Malaysia (b) Sudut patriotisme di dalam kelas .Ibu bapa pelindung kanak-kanak kanak berhak mendapat menghasilkan buku skrap .Tanggungjawab ibu bapa memastikan .Membela.1 Ibu bapa pelindung kanak-kanak Melindungi hak kanak.Kerelaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara . memberi naungan pendidikan dan tentang persekitaran yang anak-anak mendapat kehidupan dan memelihara hak kanakperlindungan untuk selesa untuk kanak-kanak sempurna (a) pendidikan kanak bagi menjamin menjamin kehidupan (a) Tempat tinggal (b) perlindungan kehidupan mereka yang yang sempurna (b) Suasana pembelajaran sempurna UJIAN PENILAIAN KEDUA 5. masyarakat dan negara.Sanggup mengambil bahagian dalam aktiviti kemasyarakatan demi negara 26 27 28-29 BIDANG PEMBELAJARAN 5 : NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA 5.Sedia mengorbankan masa dan tenaga dalam kerja-kerja amal (a) Ekonomi (b) Kesihatan (c) Pendidikan (d) Sukan Sanggup berkorban untuk negara .2 Menghormati hak wanita tanggungjawab semua .Menyedari kanak-kanak .Membuat laporan tentang aktiviti kemasyarakatan yang pernah disertai 26 4.Kesanggupan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan .Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga.3 Berbakti untuk negara .Mengumpulkan maklumat dari media cetak dan media elektronik mengenai pengeksploitasian wanita dan mempamerkan di kelas 8 .Hak wanita tanggungjawab bersama .

Lawatan ke pusat spastik atau kelas pendidikan khas dan membuat laporan . membincang dan mempamerkan maklumat tentang hak pengguna daripada media cetak dan elektronik .Golongan kurang upaya memerlukan layanan dan sokongan daripada pelbagai pihak (a) Keluarga (b) Rakan sebaya (c) Anggota masyarakat Menghormati hak golongan kurang berupaya .Mengumpulkan iklan kerja dari akhbar dan membuat perbandingan tentang kemudahan serta faedah yang ditawarkan . mendapat perlindungan mendapat perkhidmatan serta dan maklumat tentang barangan yang berkualiti dan barangan dan tidak mudah dieksploitasi perkhidmatan .Pendidikan kepenggunaan asas kepekaan pengguna .5 Pengguna yang bijaksana .4 Keistimewaan golongan kurang upaya .Simulasi mewarnakan dengan pekerja atau majikan tentang kebajikan pekerja .Menyedari dan .Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insan ciptaan Tuhan .tayangan video berkaitan golongan kurang berupaya dan berbincang tentang layanan yang diberi 31 5.Mengumpul.Membela dan memelihara mengenalpasti hak hak individu untuk menjadi pengguna untuk pengguna yang berilmu.Majikan prihatin pekerja berjaya -Tanggungjawab majikan dalam menjaga kebajikan pekerja (a) Keselesaan tempat kerja (b) Peluang meningkatkan kerjaya (c) Kemudahan berekreasi Melindungi hak pekerja . jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara .3 Utamakan kebajikan pekerja .Menerima hakikat bahawa kebajikan pekerja merupakan tanggungjawab majikan .Menulis surat aduan kepada Persatuan Pengguna tentang barangan/ perkhidmatan yang tidak memuaskan 9 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 30 5. menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan.Kepekaan pengguna terhadap hak dan tanggungjawab (a) Maklumat tentang barangan dan perkhidmatan supaya mudah membuat pilihan dan mengelakkan penipuan (b) Perlindungan daripada penggunaan barangan dan perkhidmatan yang membahayakan CUTI PERTENGAHAN PENGGAL Melindungi hak pengguna .Memberi layanan dan sokongan yang baik kepada golongan kurang berupaya 32 5.Prihatin terhadap golongan kurang berupaya .Menghormati.

2 Kebebasan bersuara menjamin keharmonian keluarga -Amalan bermusyawarah sebagai budaya hidup berkeluarga .Patuh undang-undang dan peraturan yang telah ditentukan tanpa orang lain jalan raya oleh pegawai JPJ jalan raya mengira sesiapa dan dimana atau polis .Rakyat Malaysia merayakan pelbagai upacara keagamaan .Perbincangan tentang perayaan keagamaan sendiri dan pentingnya menghormati perayaan keagamaan orang lain .Menghasilkan folio tentang perayaan keagamaan di 10 .Mematuhi peraturan .Kebebasan meraikan upacara keagamaan (a) Sambutan Maulidur Rasul (Islam) (b) Hari wesak (Buddha) Kebebasan bersuara .Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia .3 Kebebasan beragama di Malaysia .Mempamerkan keratan menyalahi undang-undang jalan raya akhbar yang berkaitan dan (a) Perlumbaan haram mengadakan perbincangan (b) Memandu tanpa lesen tentang pentingnya mematuhi (c) Memandu dalam keadaan mabuk peraturan dan undang(d) Kecuaian pejalan kaki undang jalan raya 6.Menerima dan mamatuhi raya bagi menjamin kesalahan di jalan raya keselamatan di jalan raya peraturan dan undang-undang keselamatan diri dan .Kebebasan mengeluarkan pendapat dalam perbincangan keluarga (a) Perbincangan bersama keluarga dalam pelbagai hal (b) Perasaan dan emosi dikawal 6.Ceramah keselamatan di .Kebebasan bercakap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman .Meraikan upacara keagamaan sendiri dan menghormati upacara keagamaan orang lain .Undang-undang menjamin .Mencari maklumat tanggungjawab kita undang-undang dan undang-undang jalan mengenai kesalahan.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 33 BIDANG PEMBELAJARAN 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI 6.1 Keselamatan di jalan raya Mematuhi peraturan dan .Berbincang dengan anggota keluarga dalam suasana yang harmoni .Sketsa atau main peranan sebagai anggota keluarga yang mengamalkan kebebasan bersuara dalam perbincangan secara terbuka dan harmoni 34 35 Kebebasan beragama .Tidak terlibat dalam perbuatan yang seseorang itu berada .

orang yang memberi teguran dan orang yang menerima teguran dalam sesuatu hal 38-39 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN BIDANG PEMBELAJARAN 7 : NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN 7.Projek: membantu jiran dan 11 . undangundang dan Perlembagaan Malaysia .Hidup berbaik-baik antara boleh dicontohi oleh yang baik .Menjadi jiran baik .Main peranan.4 Penglibatan diri dalam aktiviti masyarakat .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 (c) Thaipusam (Hindu) (d) Good Friday (Kristian) (e) Hari Vasakhi (Sikh) Malaysia 36 6. pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia .Teguran yang membina penting untuk kebaikan bersama .Menerima pandangan dan teguran orang lain demi kebaikan bersama .Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan.1 Semangat kejiranan asas Hidup bersama secara aman .Semangat kejiranan membentuk satu sama lain dengan masyarakat .Menyenaraikan aktiviti luar sekolah yang berfaedah dan mengkaji kesannya 37 6.Aktiviti kemasyarakatan dijayakan bersama .Membincang ciri-ciri jiran perpaduan .Bersedia memberi dan menerima pandangan.Melibatkan diri dalam aktiviti kebajikan dan kemasyarakatan demi pembangunan negara .Pendapat dan teguran diterima dengan sikap terbuka (a) Akademik (b) Kokurikulum (c) Bimbingan dan Kaunseling Sikap keterbukaan .Penyertaan dalam aktiviti luar sekolah yang membina dan berfaedah (a) Aktiviti kebajikan dengan masyarakat setempat Penglibatan diri dalam pembangunan negara .5 Kematangan berfikir penting untuk kebaikan bersama .

Usaha yang baik dan membina yang dilakukan bersama pada peringkat individu. komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat Saling menghormati antara negara .Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 41 41 kesejahteraan masyarkat . saling membantu.Menghasilkan buku skrap tentang kesepakatan antara negara serantau dalam pelbagai aspek .Konsep kejiranan sebagai amalan dalam masyarakat (a) Kunjungan Muhibah (Rumah Terbuka.3 Kesepakatan menjamin pembangunan serantau .Menerima hakikat bahawa perasaan bertolak ansur dan saling menghormati antara negara menjamin kesepakatan dan pembangunan serantau . membuat laporan Melibatkan diri dalam salah satu program komuniti dan membuat laporan ringkas .Mengumpul maklumat daripasa pelbagai sumber tentang penyelesaian secara diplomasi isu kesempadanan antara negara dan mempamerkan di kelas 42 ULANGKAJI CUTI AKHIR TAHUN 12 .Amalan saling menghormati antara negara menjamin kemantapan ekonomi .Perasaan bertolak ansur dan hormatmenghormati antara negara untuk kesepakatan serantau mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama.Permuafakatan masyarakat untuk kebaikan bersama .Permuafakatan dalam melaksanakan tugasan kemasyarakatan (a) Gotong royong (b) Rukun Tetangga (c) Jawatankuasa kemajuan dan keselamatan (d) Program permuafakatan 7.Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti masyarakat untuk kesejahteraan bersama. bangsa dan budaya Saling membantu dan bekerjasama . ziarah-menziarah.2 Permuafakatan membawa berkat . hari keluarga) 7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful