PERANCANGAN STRATEGIK UNIT DISIPLIN SESI 2012

Bi l. Sasaran prestasi Isu Strategik Pelajar tidak mempunyai identiti khusus yang melambangkan pelajar SM.ST.John Matlamat Melahirkan pelajar yang berakhlak mulia, berdisiplin, berketrampilan serta mempunyai jati diri yang mantap Objektif 1. Membentuk identiti khusus bagi pelajar sm.st.john 2. Mengurangkan kes salahlaku KPI Semua pelajar memakai: i) tandanama mengikut warna tingkatan ii) lencana sekolah iii)tali leher sekolah bila berada di kawasan sekolah - % ketidakhadiran (melebihi 20 hari) - % pengeluaran: Amaran 1: Amaran 2: Amaran 3: - % pelajar di gantung persekolahan % kehadiran lewat (melebihi 15x) % pengeluaran: Amaran 1: Amaran 2: Amaran 3: % pelajar di gantung persekolahan TOV(200 9) 2010 2011 2012 2013 201 4 Strategi 1. Pemakaian tandanama yang sempurna 2. Slip saman 3. Sistem Demerit

1.

80% sahaja yang lengkap

88%

93%

95%

97%

100 %

2.

Ketidakhadiran 1. Mewujudkan melebihi 20 budaya suka hari yang perlu hadir ke sekolah diberi 2. Melahirkan perhatian pelajar yang sewajarnya bertanggungjawa b

1. Membentuk keperibadian yang baik 2. Mengurangkan kes ponteng sekolah 3. Memaksimumk an proses pengajaran dan pembelajaran Membentuk pelajar yang berdisiplin dan mementingkan masa pembelajaran

3% 3.3% 37% 26% 17% 0.79% 33% 22% 14% 0.7%

2.7% 30% 18% 10% 0.5%

2.4% 28% 15% 7% 0.35 %

2.0% 24% 12% 5% 0.25 %

1.5% 20% 10% 3% 0%

Kehadiran pelajar lewat melebihi jam 7 pagi 3.

1. Mewujudkan budaya datang awal ke sekolah 2. Melahirkan pelajar yang mementingkan masa belajar

3.3% 42% 23% 14% 0.3%

3% 40% 20% 12% 0.25 %

2.7% 35% 15% 10% 0.2%

2.4% 30% 10% 8% 0.15 %

2.0% 20% 8% 5% 0.1%

1.0% 10% 5% 2% 0%

-

4.

Pelajar yang 1. Melahirkan tidak mengikut pelajar yang ukuran dan kemas dan fesyen yang berdisiplin

1. Membentuk pelajar yang kemas dan berdisiplin

-

% kes disiplin % kes

10.2% 25%

8.5% 20%

7.5% 15%

5.5% 10%

3.0% 8%

2.0% 5%

1. Kelancaran dalam pengeluaran surat peringatan dan amaran 2. Kaunseling yang berkesan 3. Sistem kad 4. Kelas tahanan 1. Kelancaran dalam pengeluaran surat peringatan dan amaran 2. Kaunseling yang berkesan 3. Sistem kad 4. Kelas tahanan 1. Pemantauan dan spotcheck yang kerap

7% 0.5% 0.4% 0. Hukuman rotan (sekiranya perlu) 5.0% 0.8% 0. mengurang kan kes berat dari masa ke semasa 2.35 % 0. Slip saman 3. dalam etika kasut dll berpakaian Masalah disiplin dan salahlaku berat yang semakin meningkat Mengurangkan masalah disiplin dengan bantuan PIBG dan IPD • Masalah ponteng sekolah • Pergaduhan • Rokok • Vandalisme • Buli • Mengugut • mencuri Membentuk pelajar yang berketrampilan kemas. Sistem demerit 3.45 % 0. Pengeluaran surat peringatan dan amaran 3. Ceramah polis 6. Surat merit demerit 2. Mewujudkan p&p yang menarik 2.1% 8.35 % 2. bersih.65 % 0. Kaunseling yang berkesan 1. Slip saman 4.1% 0.2% 1. Anugerah Tokoh Pelajar berdasarkan merit 1. Kaunseling 4.3% 1.15 % 0. Surat peringatan dan amaran 2. Guru masuk ke kelas 5 minit awal 3. 2.% pelajar berdisiplin 85% 88% 90% 94% 97% 100 % 2. Membentuk sekolah yang penampilan yang tidak mengikut baik. Membentuk ditetapkan oleh pelajar yang KPM dan pihak berdedikasi dan sekolah mengikut peraturan Masalah kes ponteng kelas semasa peralihan atau pertukaran waktu Membentuk insan yang bersahsiah dan mementingkan pembelajaran di dalam bilik darjah 5. baik dan beretika - % pelajar yang kemas. Pelajar yang kurang Melahirkan pelajar yang berdisiplin Meningkatkan disiplin di . membentu k sekolah selamat - % kes ponteng % kes gaduh % kes vandalisme % kes buli % kes ugut 3.45 % 0. Mengurangkan kes salah laku pelajar pemotongan rambut di sekolah % pelajar berada dalam kelas 30% 45% 60% 75% 90% 100 % 6.6% 0.2% 1. Catat kehadiran setiap p&p 1.55 % 0.8% 0. Memaksimumk an proses pembelajaran di bilik darjah 2. Pemotongan rambut di sekolah 1.5% 3% 1.35 % 0. Taklimat disiplin . Sistem demerit 4. 2.2% 0. kemas dan peraturan berdisiplin termasuk baju.6% 0. beretika & berdisiplin 25% 20% 15% 10% 8% 5% 1. Mengurangkan kes pemotongan rambut di sekolah 1.25 % 2.3% 0.telah 2. Mengurangkan kes disiplin 3.8% 0. 2.3% 7. Pakaian 1. stoking.0% 0.0% 0. Mendidik pelajar seluar.

Kaunseling 3. Sasaran prestasi Isu Strategik Ketidakhadiran ke sekolah Matlamat Melahirkan pengawas yang mengikut peraturan sekolah Objektif Membentuk sikap suka datang ke sekolah KPI % ketidakhadiran pengawas ke sekolah TOV(200 9) 3% 2010 2. 1.5% 2013 1.5% 2011 2.0% 2012 1. Pengeluaran surat peringatan dan amaran ponteng 2. Taklimat polis di perhimpunan 3.0% 201 4 0% Strategi 1.berdisiplin dan berketrampilan kalangan pelajar berkala sepanjang tahun 2. Sistem merit demerit . Tindakan disiplin mengikut peraturan PERANCANGAN STRATEGIK LEMBAGA PENGAWAS DISIPLIN SESI 2012 Bi l.

Memartab atkan pengawas disiplin . Pemantauan yang kerap oleh Ketua unit masing-masing 2.pengawas tahu dan faham dengan tugas dan amanah yang diberi . Pengawas masih kurang arif dan faham tentang tugas dan tanggungjawa b mereka Melahirkan pengawas yang benar-benar berketrampilan dalam memimpin pelajar kea rah yang lebih berdisiplin 1.pengawas hadir ke perjumpaan pengawas % bil pengawas lewat datang ke sekolah (selepas jam 6.pengawas yang tahu dan ingat tentang markah demerit setiap kesalahan dalam buku peraturan .80% . Melahirkan pengawas yang bertanggungjawab Membentuk sikap yang lebih bertanggungjawa b dan berdedikasi . Kehadiran lewat ke sekolah semakin meningkat Melahirkan pengawas yang mengikut peraturan sekolah yang telah ditetapkan Melatih pengawas disiplin agar tegas dan berani serta jujur dalam melaksanakan tugas dan amanah Membentuk dan melahirkan pengawas yang suka datang awal ke sekolah 3% 2.85% 85% 88% 88% 90% 90% 93% 95% 95% 100 % 100 % 4. Pelaksanaan tugas dan tanggungjawa b yang telah diamanahkan mengikut jadual Melancarkan proses disiplin pelajar dan meminimukan kes salah laku pelajar % bil pengawas menjalankan tugas mengikut jadual 85% 88% 90% 93% 95% 100 % 5. Pengeluaran surat peringatan dan amaran lewat 2.0% 0% 4. Melaksana kan tugas dan amanah dengan baik 2. SU catat kehadiran 2.pengawas hadir ke mesyuarat badan pengawas .% bil.46 pagi) 85% 88% 90% 93% 95% 100 % 3.5% 1. Penyediaan rekod kehadiran yang kemas & teratur 3. Slip saman 1.0% 1. Pengeluaran surat peringatan dan amaran kepada pengawas yang tidak menjalankan tugas 1.% bil. Sistem merit demerit 4.Kehadiran ke mesyuarat dan perjumpaan pengawas 2.% bil. Kaunseling 3. Kursus kepimpinan pengawas disiplin . Slip saman 1.5% 2.% bil. Menyediakan buku panduan pengawas disiplin 2. Pengeluaran surat amaran oleh KGD 1.

% bil pengawas yang menunjukkan prestasi yang cemerlang .80% .% bil pengawas yang berpenampilan baik .6. Melahirkan role model 2.50% 85% 60% 88% 70% 90% 80% 95% 90% 100 % 100 % 1. Memperkenalka n SKT dalam lembaga pengawas disiplin 2. Semakan/peman tauan SKT 3 kali setahun 3. Anugerah Tokoh Pengawas . Penampilan dan prestasi pengawas yang kurang baik dan kurang memuaskan Melahirkan ‘role model’ yang boleh dijadikan contoh kepada pelajar biasa 1. Menaikkan taraf pengawas disiplin .

Mengiktiraf perlantikan pengawas disiplin . Program Mesyuarat J/Kuasa Induk Badan Disiplin Sekolah 1. .Menjadikan amalan salam sebagai sebahagian rutin kehidupan Membentuk pengawas menjadi pemimpin yang baik dan berketrampilan yang berwibawa T/jawa b PK HEM Temp oh Jan – Okt Kos Output/Hasil Aktiviti yang dirancang dilaksanakan mengikut ketetapan KPI 4/setahu n Pelan Kontigensi Dihadiri oleh semua guru disiplin bersama Pengetua. Dikelolakan bersama dengan Unit Bimbingan & Kaunseling Dijalankan selepas Kursus Kepimpinan Pengawas .PELAN TINDAKAN / PELAN TAKTIKAL UNIT DISIPLIN SESI 2012 Bi l. PK Hem Jan RM3 00 Tahap kefahaman tugas dan tanggungjawab pengawas meningkat 1/setahu n Penganugerahan Lencana Pengawas 5. Program Kempen Berbudi Bahasa ‘Smile and Give Salam’ PK HEM Unit Disiplin Jan RM2 00 1/setahu n Program kepimpinan pengawas disiplin 4. 2. Mesyuarat Badan Pengawas Disiplin AJK Disiplin Jan Okt - Agihan tugas telah diberi dan dilaksanakan serta merta Pelajar yang berbudi bahasa dan hormat kepada guru-guru dan juga sesama pelajar 4/setahu n 3. Objektif Menyusun aktiviti yang dirancang .Mentauliahkan perlantikan ketua pengawas/ketua pelajar dan pengawas sekolah PK HEM Feb RM2 00 Ketrampilan dan kepimpinan pengawas meningkat 1/setahu n Dijalankan di dalam kawasan sekolah dan luar sekolah. PK HEM & Kaunselor sekolah Dihadiri oleh semua pengawas disiplin bersama dengan guruguru disiplin Dijalankan di dalam kawasan sekolah dan luar sekolah. Pada bilabila masa.Menyemai sikap berbudi bahasa dan nilai murni di kalangan pljr .Pembahagian tugas & tanggungjawab setiap unit Pembahagian tugas pengawas dan melantik AJK Badan Pengawas Sesi 2012 .

Memantau dan memastikan pelajar sering datang lewat ke sekolah selepas jam 7 pagi dan selepas 12. Agihan tugas kepada pengawas bertugas semasa sukan sekolah .Sukan Sekolah 6. Bulan Disiplin 7. 13 .30 tghari Memberi penekanan kepada aspek pemakaian dan juga penampilan pelajar bersesuaian mengikut peraturan Memastikan pelajar tidak membawa bahan-bahan terlarang dan pelajar sentiasa berada dalam keadaan kemas Memberi denda secara terus dalam bentuk saman PK HEM Unit Disiplin Jan Okt - Bilangan pelajar yang lewat berkurangan (5/semin ggu) Grooming pelajar 11 . Spot Check 12 . Peraturan dan pekeliling ikhtisas ditampal di sudut disiplin dan di papan notis disiplin Pemantauan dilakukan pada setiap pagi.Membantu pihak sekolah dalam mengawal disiplin pelajar semasa sukan sekolah berlangsung Memupuk pelajar ke arah yang lebih berdisiplin dan membantuk sekolah selamat Memastikan setiap pelajar tahu semua peraturan yang termaktub dalam buku peraturan dan mematuhi semua peraturan tersebut Memantau dan memastikan pelajar tidak melanggar disiplin sekolah Unit Disiplin Feb - Kelancaran sukan sekolah tanpa berlaku sesuatu kes 1/setahu n Dijalankan di luar kawasan sekolah iaitu di Padang Kg. Slip saman PK HEM Unit Disiplin Jan Okt - PK HEM Unit Disiplin Jan Okt - Bilangan pelajar yang berpakaian kemas dan berpenampilan sesuai mengikut peraturan sekolah meningkat Pelajar memahami dan mematuhi peraturan berkaitan bahan larangan Pelajar memahami dan mematuhi peraturan 1/sebula n (minggu pertama) 4/setahu n Pemeriksaan mengejut dilakukan dengan lebih kerap & terancang PK HEM Unit Jan Okt - 3/seming gu Slip saman diberikan secara terus pada masa .Selupoh PK HEM Unit Disiplin Mac RM2 00 Taklimat Disiplin Berkala 8. PK HEM Unit Disiplin Jan Okt - Pelajar kurang melakukan kesalahan di dalam kawasan sekolah (5/semin ggu) Perhimpunan Pagi 10 . PK HEM Unit Disiplin Jan Okt - Pelajar bersama-sama menjayakan program dengan menunjukkan pelajar yang berdisiplin dan menghormati guru Pelajar memahami dan mematuhi peraturan sekolah 1/setahu n Dijalankan di dalam kawasan sekolah. sebelum dan selepas rehat serta waktu tengahari Pemantauan di lakukan pada sebelah pagi(pelajar sidang pagi) dan tengahari(pelajar sidang petang) Pemantauan dilakukan pada perhimpunan pagi dan masa pertama 2/sebula n Pemantauan disiplin 9. Melibatkan orang luar dijemput.

dan memberikan denda sekiranya hilang @ rosak Surat pekeliling terkini. Pas Keluar Kelas 16 . Memantau pelajar yang mendapat surat amaran ketidakhadiran & lewat setiap hari Melatih pelajar untuk membaiki sahsiah dan mengurangkan kes disiplin dari semasa ke semasa Mengawal pelajar keluar masuk kelas sesuka hati semasa P&P Disiplin Guru Bertug as Unit Disiplin sekolah setiap masa tersebut Jan Okt - Unit Disiplin Jan Okt - Pelajar mengetahui pihak sekolah amat prihatin tentang ketidakhadiran dan lewat pelajar Pelajar memahami dan mematuhi peraturan sekolah setiap masa Pelajar memahami dan mematuhi peraturan keluar masuk kelas 5/seming gu Pemantauan dilakukan selepas perhimpunan pagi dan dua masa pertama P&P Memberikan surat amaran demerit sekiranya demerit telah mencapai 30 mata Menyediakan pas keluar kelas untuk setiap kelas mengikut ting. Khidmat Gunting Rambut 19 . Sentiasa di tukar sekiranya ada maklumat terbaru Key in maklumat kes secara online: http://apps. maklumat disiplin terkini ditampal di papan kenyataan. Sambutan Hari Guru Melaporkan secara online kes-kes disiplin yang berlaku di sekolah Melatih pelajar untuk lebih bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan Ketua Guru Disiplin PK HEM Unit Disiplin Jan Nov - Jan Nov - Pihak KPM dapat memantau secara terus berkaitan kes yang dilaporkan Pelajar peka akan setiap peraturan yang termaktub dalam buku peraturan Hubungan antara guru dan pelajar semakin rapat 1/seming gu 1/sebula n Merancang aktiviti sempena hari guru dan pengagihan tugas dengan lebih awal agar program dapat Unit Disiplin Mei RM3 00 1/setahu n .my/ ssdm Menggunting rambut pelajar yang tidak mengikut peraturan dan dikehendaki membayar RM3 Dilaksanakan pada hari terakhir persekolahan semester 1 1/sebula n Unit Disiplin Jan Okt - 1/setahu n Papan Kenyataan Badan Disiplin 17 . 20 .moe.demerit untuk pelajar yang melakukan kesalahan Sistem Kad 14 . Fail Merit Demerit 15 . Mengemaskini papan kenyataan disiplin dengan maklumat terkini kepada pelajar Unit Disiplin Jan Okt - Pelajar mengetahui maklumat terkini berkaitan dengan disiplin sekolah dan pelajar 1/sebula n SSDM Online 18 .gov.

Ceramah Pihak Polis & PEMADAM dilaksanakan dengan lancar dan teratur Memberikan kesedaran kepada pelajar tentang tanggungjawab sebagai pelajar sekolah Unit Disiplin Mac Jul RM1 00 Tahap kesedaran tanggungjawab pelajar meningkat 2/setahu n Dijalankan semasa perhimpunan rasmi .21 .

Guru Disiplin AJK Disiplin SU Unit Disiplin PK HEM 2.Menjadikan amalan salam sebagai sebahagian rutin kehidupan Temp oh Jan KPI 1/setah un Sasaran Semua pelajar Kos RM200 Proses Kerja 1. Laporan/refleksi/penamba hbaikan 1. 1. Penyediaan dewan 3. Penyediaan dewan & penghantaran surat kebenaran 3.Guru Disiplin AJK Disiplin . Taklimat kepada pengawas T/jawab PK HEM Ket. Tetapan tarikh 2. Tetapan tarikh 2. Lantikan ajk/agihan tugas c. Pelaksanaan 5. Projek Program Kempen Berbudi Bahasa ‘Smile and Give Salam’ Objektif . Pelaksanaan 5. Mesyuarat a.Mentauliahkan perlantikan ketua pengawas/ketua pelajar dan pengawas sekolah Feb 1/setah un Semua pengawas yang telah dilantik RM200 SU unit Disiplin Ket.PELAN OPERASI LEMBAGA PENGAWAS DISIPLIN SEKOLAH & UNIT DISIPLIN SESI 2012 Bi l. Lantikan ajk/agihan tugas c. Mesyuarat a. Laporan/refleksi/penamba hbaikan 1. Taklimat kepada pengawas 4. Ucapan pengerusi b. Penyediaan dewan & penghantaran surat kebenaran 3. Ucapan pengerusi b.Menyemai sikap berbudi bahasa dan nilai murni di kalangan pljr .Guru Disiplin AJK Disiplin SU Unit Disiplin PK HEM 3. Penganugerahan Lencana Pengawas . Program kepimpinan pengawas disiplin Membentuk pengawas menjadi pemimpin yang baik dan berketrampilan yang berwibawa Jan 1/setah un Semua pengawas RM300 SU unit Disiplin Ket. Tetapan tarikh 2. Taklimat kepada pengawas 4. Lantikan ajk/agihan tugas c.Mengiktiraf perlantikan pengawas disiplin . Mesyuarat a. Ucapan pengerusi b.

Penyediaan dewan & penghantaran surat kebenaran 3. Taklimat kepada pengawas 4. Bulan Disiplin Memupuk pelajar ke arah yang lebih berdisiplin dan membantuk sekolah selamat Mac 1/setah un Semua pelajar RM200 5. Jul 2/setah un Semua pelajar RM100 4. Lantikan ajk/agihan tugas c. Lantikan ajk/agihan tugas c.Guru Disiplin AJK Disiplin SU Unit Disiplin PK HEM SU unit Disiplin Ket. Pelaksanaan 5. Ucapan pengerusi b. Ucapan pengerusi b. Tetapan tarikh 2. pegawai perhubungan sekolah dan PEMADAM Meningkatkan tahap disiplin pelajar ke arah lebih cemerlang Mac. Mesyuarat a. Sambutan Hari Guru Peringkat Sekolah Merancang aktiviti sempena hari guru dan pengagihan tugas dengan lebih awal agar program dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur Mei 1/setah un Pengawas sekolah RM300 6. Pelaksanaan 5. Mesyuarat a. Penyediaan dewan & penghantaran surat kebenaran 3. Taklimat kepada pengawas SU Unit Disiplin PK HEM SU unit Disiplin Ket.Guru Disiplin AJK Disiplin SU Unit Disiplin PK HEM SU unit Disiplin Ket. Mesyuarat a.4. Penyediaan dewan & penghantaran surat kebenaran 3. Lantikan ajk/agihan tugas c. Laporan/refleksi/penamba hbaikan 1. Laporan/refleksi/penamba hbaikan 1. Taklimat kepada pengawas 4. Tetapan tarikh 2. Ucapan pengerusi b.Guru Disiplin AJK Disiplin . Pelaksanaan 5. Taklimat dan Pameran dari IPD. Laporan/refleksi/penamba hbaikan 1. Tetapan tarikh 2.

................... (Cik Suziani Ab. (Pn......Razak) Hong) Ketua Guru Disiplin – Pagi Disemak oleh: .................. (Mdm.................................................Florence Cyril) PK HEM Disahkan oleh: .... Pelaksanaan 5..................4. .....Ngiam Eng Pengetua ...... Laporan/refleksi/penamba hbaikan SU Unit Disiplin Disediakan oleh: .

pengeluaran surat peringatan dan amaran ponteng. 1. Kerja Amal Sepanjang tahun Semua guru .Berbincang masalah yang dihadapi oleh pelajar ini secara tertutup . Klinik Mesra . Perkara Taklimat ringkas kepada semua guru kelas & guru pembantu Aktiviti Memberi penerangan yang jelas kepada semua guru kelas tentang merekod kedatangan.Menjalani sesi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah dalam kes ini .Menyediakan fail rekod ketidakhadiran bagi setiap kelas untuk tindakan semua guru kelas .Merapatkan hubungan pelajar yang bermasalah dengan guru disiplin .Menyediakan buku rekod khas yang mencatatkan masa pelajar yang lewat Pelajar yang mendapat surat amaran untuk ketidakhadiran (ponteng sekolah) dan lewat tegar diberikan kad pemantauan . slip saman dan merit demerit Mengeluarkan surat peringatan 1.3 dan surat amaran 1. Surat Menyurat: .Membaiki sahsiah dan mengurangkan kes dari masa ke semasa Melatih pelajar untuk lebih bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan Selepas P&P Ketua guru disiplin Guru disiplin 7.PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN 2012 (Bahagian Ponteng & Lewat) Bi l. akhir serta surat penggantungan dan buang sekolah kepada ibu bapa seperti mana yang di arah oleh JPN .Menyediakan fail rekod makluman sms bagi setiap kelas untuk tindakan .2. 2. masalah disiplin yang kecil.Menghantar sms kepada setiap ibu bapa pelajar yang tidak hadir pada hari tersebut . 3. Makluman SMS dari Ibu Bapa Memaklumkan kepada ibu bapa bahawa anak mereka tidak hadir dan tidak berada di kawasan sekolah pada hari tersebut Sepanjang tahun Guru kelas Guru disiplin 6.Surat amaran . Melatih pelajar ke arah meminimumkan kes ponteng & lewat Sepanjang tahun Guru disiplin 5.Pelajar ini akan dipanggil jika ada mana-mana guru yang memerlukan bantuan semasa menjalani apa-apa Objektif Membantu guru kelas dalam menjelaskan lagi tugas-tugas yang sepatutnya dibuat dan kelancaran tugas dari semasa ke semasa Takwim Minggu pertama Januari Tanggungjaw ab Ketua Guru Disiplin 2.Surat penggantungan Pengesahan kehadiran bagi kes ponteng dan pengesahan tarikh dan waktu ke sekolah bagi kes lewat Sistem Kad Tujuan adalah memaklumkan kepada ibu bapa tentang tindakan disiplin yang telah diambil oleh pihak sekolah ke atas anak di bawah jagaan mereka Mengenalpasti pelajar yang kerap ponteng dan lewat Sepanjang tahun Guru kelas Sepanjang tahun Guru disiplin 4.Surat peringatan .

10 . 11 . Slip saman Melatih pelajar supaya sentiasa mengikut peraturan sekolah 3/seminggu Guru disiplin Guru bertugas Disediakan oleh Unit Disiplin SMKSJT.8. Pemberian sijil kepada kelas yang mencatat 100% kehadiran setiap minggu Papan kenyataan Disiplin aktiviti Pelajar ini akan menyumbangkan sesuatu kerja yang mendatangkan faedah untuk dirinya dan juga sekolah seperti melukis banner tentang ponteng & lewat. mencipta cogan kata yang berkaitan ponteng & lewat. Sudut tersebut adalah pada dinding astaka di dewan terbuka Memberi denda secara terus dalam bentuk saman demerit untuk pelajar yang melakukan kesalahan - Meningkatkan rasa sayang dan cintakan sekolah sebagai penyalur ilmu Melatih pelajar ke arah meminimumkan kes ponteng dan lewat 1/seminggu Guru disiplin Melatih pelajar ke arah meminimumkan kes ponteng 1/seminggu Guru disiplin Sudut untuk Paparan Peraturan Sekolah Memaparkan maklumat yang terkini dan penting untuk rujukan guru dan pelajar dari masa ke semasa Memaparkan maklumat yang terkini dan penting untuk rujukan guru dan pelajar dari masa ke semasa 1/sebulan 1/sebulan Guru disiplin Pengawas disiplin Guru disiplin Pengawas disiplin 12 . Tuaran Sesi 2012 . memperindahkan atau menceriakan kawasan sekolah Memilih dan mengumumkan satu hari dalam seminggu di mana kehadiran pelajar adalah 100% dan tiada rekod lewat Memilih dan mengumumkan pemenang kelas terbaik dalam kehadiran setiap minggu dengan memberikan sijil penghargaan Mengemaskini maklumat terkini pada bahagian disiplin Memaparkan peraturan-peraturan sekolah yang penting yang dapat dilihat sentiasa oleh pelajar. Pelancaran hari lewat & ponteng sifar 9.

3.Surat penggantungan Klinik Mesra Sepanjang tahun Guru disiplin - - Menjalani sesi kaunseling kepada pelajar yang bermasalah dalam kes ini Berbincang masalah yang dihadapi .Merapatkan hubungan pelajar yang bermasalah dengan guru disiplin .2. Perkara Taklimat ringkas kepada semua guru kelas & guru pembantu Aktiviti Memberi penerangan yang jelas kepada semua guru kelas tentang merekod masalah disiplin di dalam fail merit demerit dan memastikan pelajar diberi merit di atas perkara yang baik Mengeluarkan surat peringatan 1.3 dan surat amaran 1.Membaiki sahsiah dan mengurangkan kes dari masa ke semasa Selepas P&P Ketua guru disiplin Guru disiplin .Surat amaran . akhir serta surat penggantungan dan buang sekolah kepada ibu bapa seperti mana yang di arah oleh JPN Objektif Membantu guru kelas dalam menjelaskan lagi tugas-tugas yang sepatutnya dibuat dan kelancaran tugas dari semasa ke semasa Tujuan adalah memaklumkan kepada ibu bapa tentang tindakan disiplin yang telah diambil oleh pihak sekolah ke atas anak di bawah jagaan mereka Takwim Minggu pertama Januari Tanggungjaw ab Ketua Guru Disiplin 2. 1.Surat panggilan ibu bapa .PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN 2012 (Masalah Disiplin Pelajar) Bi l. 2.Surat peringatan . Surat Menyurat: .

Lawatan sosial ke rumah pelajar yang bermasalah Mendekati dengan lebih rapat dengan pelajar yang bermasalah dan cuba menolong jika mampu Melaporkan secara online kes-kes disiplin yang berlaku di sekolah Sepanjang tahun Ketua guru disiplin UBK Ketua guru disiplin 7. Kelas Tahanan oleh pelajar ini secara tertutup Membimbing pelajar dalam menyelesaikan masalah mereka - 5. memperindahkan atau menceriakan kawasan sekolah Pelajar yang bermasalah cuba didekati untuk mengetahui masalah sebenar mereka yang menyebabkan mereka melakukan kesalahan disiplin . Pas Keluar - Mengawal pelajar keluar masuk kelas sesuka hati dan secara beramai-ramai Mengelakkan kes ponteng kelas Sepanjang tahun Ketua Guru disiplin 9. mencipta cogan kata yang berkaitan ponteng & lewat. Spot check Mencegah pelajar daripada membawa barang larangan Sepanjang tahun Guru disiplin .Pelajar ini akan menyumbangkan sesuatu kerja yang mendatangkan faedah untuk dirinya dan juga sekolah seperti melukis banner tentang ponteng & lewat. RM4(kali kedua) dan RM6(kali ketiga) dan selepas itu pas keluar tidak akan dikeluarkan lagi Akan dilakukan secara berperingkat mengikut kelas secara rawak / secara - - Merapatkan hubungan pelajar yang bermasalah dengan guru disiplin dan kaunselor Membaiki sahsiah dan mengurangkan kes dari masa ke semasa Melatih pelajar untuk lebih bertanggungjawab terhadap kesalahan yang dilakukan Meningkatkan rasa sayang dan cintakan sekolah sebagai penyalur ilmu 1/sebulan Ketua guru disiplin UBK Sepanjang tahun Semua guru 6. Kerja Amal Pelajar ini akan dipanggil jika ada mana-mana guru yang memerlukan bantuan semasa menjalani apa-apa aktiviti .Laporan perlu diisi di laman web setiap minggu .Merekod pelajar yang melakukan masalah disiplin dalam program khas daripada KPM . SSDM Online Setiap minggu 8.4.Pas keluar akan disediakan 2 kad untuk setiap kelas iaitu masingmasing untuk pelajar perempuan dan lelaki .Pas yang hilang atau rosak akan diganti dengan yang baru dengan kadar bayaran RM2(kali pertama).

Akan dilaksanakan setiap kali pada masa perhimpunan biasa . Tuaran Sesi 2012 . Slip saman Orientasi Disiplin 14 .Pelajar dikehendaki mengumpul merit di dalam kad yang telah disediakan oleh unit disiplin dengan harga 30 sen .Pelajar lelaki yang berambut panjang tegar akan diberi surat persetujuan ibu bapa bagi pihak sekolah memotong rambut anak mereka .10 .Mengingatkan pelajar agar lebih prihatin terhadap masalah disiplin .Guru disiplin yang bertanggungjawab dalam kes ini akan mengemaskini fail demerit dan kad merit dari masa ke semasa Pihak disiplin akan melakukan pemantauan disiplin pada waktu-waktu tertentu untuk memastikan keadaan disiplin pelajar terkawal Memberi denda secara terus dalam bentuk saman demerit untuk pelajar yang melakukan kesalahan . Khidmat Gunting Rambut mengejut . Kad Merit 11 . Pemantauan Disiplin 12 . 13 .Jefri Disediakan oleh Unit Disiplin SMKSJT.Kadar bayaran yang dikenakan adalah RM3 - Membaiki sahsiah dan mengurangkan kes dari masa ke semasa Memilih pelajar yang bersahsiah dari merit yang telah dikumpul dan demerit yang paling minimum 1/sebulan Guru disiplin Membaiki sahsiah dan mengurangkan kes dari masa ke semasa 1/sehari Ketua Guru Disiplin Melatih pelajar supaya sentiasa mengikut peraturan sekolah Membaiki sahsiah dan mengurangkan kes dari masa ke semasa 3/seminggu Guru disiplin Guru bertugas Guru disiplin 2/seminggu Melatih pelajar untuk lebih bertanggungjawab terhadap kesalahan yang di lakukan Sepanjang tahun Guru disiplin Dibantu oleh En.

Feb 5.Mentauliahkan perlantikan ketua pengawas/ketua pelajar dan pengawas sekolah .Agihan tugas kepada pengawas bertugas semasa sukan sekolah . Sukan Sekolah Feb Ketua Guru Disiplin 6. 3.PERANCANGAN TAHUNAN BADAN DISIPLIN 2012 (Badan Pengawas Disiplin) Bi l.Okt Mei PK HEM Unit Disiplin Unit Disiplin & Pengawas Unit Disiplin Disediakan oleh Unit Disiplin SMKSJT. Perkara Mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Disiplin Mesyuarat Badan Pengawas Disiplin Sekolah Program kepimpinan pengawas disiplin Penganugerahan Lencana Pengawas Objektif Menyusun aktiviti tahunan Pembahagian tugas pengawas dan melantik AJK Badan Pengawas Sesi 2012 Membentuk pengawas menjadi pemimpin yang baik dan berketrampilan yang berwibawa . 7. Bulan Disiplin Papan Kenyataan Badan Disiplin Sambutan Hari Guru Mac Jan .Membantu pihak sekolah dalam mengawal disiplin pelajar semasa sukan sekolah berlangsung Memupuk pelajar ke arah yang lebih berdisiplin dan membantuk sekolah selamat Mengemaskini papan kenyataan disiplin dengan maklumat terkini kepada pelajar Merancang aktiviti sempena hari guru dan pengagihan tugas dengan lebih awal agar program dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur Jangkaan Pelaksanaan Jan Jan Jan Tanggungjawab Ketua Guru Disiplin Ketua Guru Disiplin Unit Disiplin & UBK Unit Disiplin 4. 2.Mengiktiraf perlantikan pengawas disiplin . Tuaran Sesi 2012 . 1. 8.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.