P. 1
Fail Meja Ptm

Fail Meja Ptm

|Views: 279|Likes:
Published by Nikki Azizah

More info:

Published by: Nikki Azizah on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

OBJEKTIF

JABATAN

(A)

Menyampaikan dakwah Islamiah dengan cara menyeluruh dan berkesan.

(B)

Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamis dan progresif yang sentiasa mencari keredhaan Allah.

(C)

Memupukkan keimanan dan mengukuhkan ukhwah Islamiah dikalangan orang-orang Islam di negeri Kelantan dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan Ummah.

(D)

Memperbanyakkan

usaha-usaha

kebajikan

dan

mencegah

kemungkaran masyarakat Islam.

(E)

Melaksanakan usaha-usaha menambah harta Majlis Agama Islam Kelantan melalui pelaburan dan usaha-usaha halal yang lain bagi faedah kebajikan umat islam.

Visi : Untuk menjadi sebuah organisasi pengurusan wang zakat dan

pengurusan harta Baitulmal dan Waqaf yang terunggul di Malaysia

Misi :

1

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Memberi sumbangan bermakna untuk meningkatkan taraf sosio ekonomi umat Islam.

OBJEKTIF Kewangan

B A H A G I A N : Pentadbiran dan

(A)

Mewujudkan satu pentadbiran yang baik dan berkesan berlandaskan semangat kerjasama yang erat serta ikhlas dikalangan kakitangan keseluruhannya.

(B)

Meningkatkan perkhidmatan memuaskan.

lagi bagi

mutu

pencapaian

dan

prestasi yang

menghasilkan

produktiviti

(C)

Meninggikan lagi sistem pentadbiran dan kewangan selaras dengan dasar-dasar pengurusan kewangan dan perakaunan kerajaan.

(D)

Meningkatkan

serta

memperluaskan

lagi

pengurusan

kebajikan am kepada masyarakat Islam.

2

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

OBJEKTIF

UNIT :

Unit Teknologi Maklumat

(A) Memastikan

Sistem

Aplikasi

Pengurusan

Maklumat

dapat

digunakan dengan sepenuhnya mengikut keperluan jabatan.

(B) Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ICT organisasi bagi keperluan teknologi maklumat jabatan.

(C) Menyediakan infrastruktur dan kemudahan pengkomputeran jabatan yang terbaik.

(D)

Mewujudkan

persekitaran

kerja

berasasakan

IT

yang

efisyen, cepat dan mudah.

3

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

4

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

5

7. 6. 9. 11. Melaksanakan kajian keatas kesesuaian sistem maklumat organisasi yang ada seterusnya menganalisa dan menyelenggara sistem-sistem maklumat mengikut keperluan semasa. internet. Melaksanankan kawalan ke atas kerja-kerja pemantauan keselamatan maklumat jabatan merangkumi telekomunikasi dan rangkaian. pusat data. Memantau dan mengurus pengendalian. 4. Mengurus dan memantau pelaksanaan Sistem HRMIS di jabatan dan penyelenggaraanya. Memantau penyelenggaraan sistem komputer di jabatan bagi memastikan operasi tidak tergendala. 6 . Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran ICT jabatan berdasarkan keperluan bagi mengelak wujudnya jurang digital. 10. 8. Mengurus pengagihkan lokasi program-program data (backup) bagi data-data penting sistem jabatan. aplikasi serta akses ke atas maklumat keselamatan ICT jabatan. Mengurus perancangan penyelenggaraan rangkaian perkomputeran jabatan. 2. pembangunaan dan penyeliaan server dan sistem pengoperasian organisasi. Memantau dan mengurus penyelenggaran aturcara baru dan sedia ada untuk sesuatu aplikasi sistem maklumat dan memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pengguna.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI T U G A S : Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F41) 1. 5. 3. Memantau perkembangan persekitaran bisnes ICT dan perbankan internet bagi memastikan peningkatan kutipan zakat. Memantau pengemaskinian laman web jabatan.

MAIK Setiasaha MAIK TUGAS DAN TANGGUNGJA WAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN TIMBALAN YANG DIPERTUA < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > Setiausaha .Ketua Unit Pen. Memantau dan mengawasi pelayan-pelayan (server) jabatan. 1. Pegawai Teknologi Maklumat Ketua – Ketua Bahagian SETIAUSAHA < Sebagaimana 7 . Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. Melibatkan urusan Timbalan Yang Dipertua. Memastikan urusan Polisi Pengurusan di maklumkan dan mendapat persetujuan dan pengesahan sepenuhnya dari Yang Dipertua. Menyusun dan memantau pengendalian kursus/kelas komputer. 14.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 12. Mendokumentasikan pengunaan sistem yang bersesuaian untuk kegunaan umum. MAIK Ketua-Ketua Bahagian Ketua. 13. 15. 1. Memastikan segala urusan penyeliaan dan pengesahan / kelulusan berkaitan dengan keperluan projek/aplikasi/ polisi dan penaiktarafan program sedia ada. SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI TUGAS PEAGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN YANG DIPERTUA Segala urusan yang berkait dengan Polisi Pengurusan Teknologi Maklumat MAIK < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1.

Memantau dan mengawal selia perbelanjaan bajet Unit Teknologi Maklumat mengikut spesifikasi dan justifikasi jabatan. Pen.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > berkaitan dengan Pengurusan Unit Teknologi Maklumat serta keperluan aplikasi jabatan. Pegawai Teknologi Maklumat TUGAS PEAGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F29) TUGAS DAN TANGGUNGJA WAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Memastikan setiap keputusan pelaksanaan mendapat kelulusan sepenuhnya daripada Ketua Jabatan. 3. Menjaga kerahsiaan kata laluan utama sistem/aplikasi/ser ver dan Juruteknik Komputer 8 . 2. Mengurus semua perkara yang berkaitan dengan pengkomputeran jabatan/ ICT/ Rangkaian dan urusan teknikal secara umum 2.

Memastikan segala urusan penyelenggaraan perisian dan perkakasan diseleggara sebaiknya mengikut keperluan jabatan. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Pembantu Tadbir Penolong Pegawai Teknologi Maklumat PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 9 . Mengurus sebarang aktiviti bilik server utama MAIK dan keselamatan ICT.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN penyelenggaraan. Segala urusan yang berkait dengan proses kemasukan maklumat/data sistem aplikasi jabatan (SPMB/HRMIS) dan mana-mana pengendalian operasi input data. 2. Operator Pemprosesan Data – OMPD ( F11) < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. 3. Mengurus segala urusan mendapat sebut harga dari pembekal untuk tujuan penyelenggaraan dan pembelian perkakasan keperluan komputer JURUTEKNIK KOMPUTER ( Ft17) < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Mengawal keselamatan ICT jabatan ( Perkakasan dan Data dalaman) 4.

4. 2. 3. Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan sistem. ralat/ Menerima maklumat aduan dan memantau penghantar maklumat penambahbaikan kepada pihak pembangun/pembekal sistem. Mengumpul maklumat penggunaan sistem. 2. 3. AKTIVITI 2 : Memantau dan mengurus penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Pegawai Teknologi pengguna. Jabatan Meneliti keperluan dan mengemukakan cadangan kepada Ketua bahagian dan unit masing- 10 . 2. Menerima permohonan pembelian daripada pegawai/kakitangan dari masing. Maklumat AKTIVITI 3: Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan / Perisian Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 5. Mendapat maklumbalas penyelenggaraan dan menyalin fail . Memastikan kesesuaian sistem dan membuat cadangan penambahbaikan jika ada. 4.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN AKTIVITI 1 : Menganalisis dan Melaksanakan Kajian Ke atas Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan ( Sistem Pengurusa Maklumat Bersepadu MAIK ) PERATURAN – PERATURAN PENTADBIRAN 1. Memantau keberkesanan penggunaan sistem.exe Memaklumkan kepada pengguna sistem. Menguji penambahbaikan dan mendapatkan maklum balas Menerima laporan penyelenggaraan dari Pen.

Memantau pengemaskinian antivirus di stesyen kerja Mendapat laporan daripada Penolong Pegawai Teknologi Maklumat status serangan maklumat jabatan dari semasa ke semasa. Pegawai Teknologi Maklumat Memantau urusan pembelian oleh Pen. Pegawai Teknologi Maklumat. meneliti masalah aduan keperluan dan penyelenggaraan. 2. 3. Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan Mengesahkan pembelian kepada Pen. 5. pegawai/kakitangan. kemukan cadangan ianya tidak melibatkan pegawai/kakitangan dari bahagian dan unit untuk tindakan sebut harga AKTIVITI 5: Memantau dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menerima aduan kerosakan perkakasan daripada masing. Pegawai Teknologi Maklumat Memantau urusan pembelian oleh Pen. 5. 3. Memastikan penyelenggaraan dilaksanakan secepat mungkin jika penggantikan perkakasan baru. Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan Mengesahkan pembelian kepada Pen. 3.masing. untuk tindakan sebut harga AKTIVITI 4 : Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan / Perisian Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 3. Pegawai Teknologi Maklumat. dan Juruteknik tentang 11 . 4. Memastikan Patern Antivirus Jabatan secara tahunan dikemaskini . Jika melibatkan pembelian. 2. 4.

4. Mengenalpasti lokasi aduan dan punca. 2. Aktiviti 7 : Mengawal dan Memantau Akses Internet Dan Penggunaanya PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. kebaikan jabatan. Menerima aduan sambungan rangkaian daripada pegawai dan kakitangan. Memastikan akses internet jabatan sentiasa berfungsi. Aktiviti 8 : Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data ( Back-Up Data) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Memastikan rangkaian jabatan berfungsi dengan baik. Menetapkan had-had penggunaan dari semasa ke semasa bagi Mengambil tindakan kepada pengguna yang tidak mengikut Memastikan manfaat penggunaannya dapat dikongsi untuk tujuan kawalan akses. 3. dan kesesuaian. Mengarahkan proses baikpulih dilaksanakan mengikut keperluan 2. 3. etika penggunaan. 4. Memastikan back-up harian berjalan dengan baik (auto) 12 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Aktiviti 6 : Mengawal dan memantau Penyelenggaraan/ Rangkaian (LAN dan VPN) Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1.

3 Memaklumkan sebarang kesulitan teknikal jika ada kepada pihak IT bank-bank yang terlibat.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 2. dilaksanakan mengikut Aktiviti 9 : Memantau Semakan Data Laporan Harian Internet Banking. Memastikan simpanan ke dalam peti besi dibuat selepas salinan bulanan dan tahunan. Aktiviti 10 : Memantau proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan zakat@pos PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. cakera padat. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada kepada pihak IT POS bagi tujuan teknikal. meminitkannya kepada Unit Zakat MAIK / Pembantu Tadbir (IB) untuk tindakan. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 3. 13 . 3. Menyalin kedalam cakera liut komputer dan menyerahkan ke Unit Zakat untuk diambil tindakan. Memantau dan membantu FTP data ke domain POS Malaysia Berhad secara mingguan/bulanan bagi mendapatkan laporan kutipan zakat harian. cakera liut secara bulanan. 2 Memantau semakan e-mel jabatan Jika ada Laporan Harian yang masih belum disemak. 2. Mengurus urusan salinan data ke dalam pita.

14 . Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas mengikut cadangan Ketua Bahagian/ Unit. Menerima aduan dari pegawai/kakitangan. Aktiviti 12 : Memantau pengemaskini Laman Web Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Aktiviti 11 : Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 3 pengurusan untuk tindakan. Menyemak /mengenalpasti siaran tertunda mengikut tarikh dan Menyalin ke dalam cakera padat dan menyerahkan kepada masa aduan. Menerima permohonan pengguna sistem dan menyelia id pengguna dan kata laluan. 2. Aktiviti 13 : Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-had dan Hak-Hak Capaian Pengguna. 2. 2. Mengurus penyediaan laman web mengikut garis panduan MAMPU Memantau pengemaskinian laman mengikut keperluan ketua bahagian dan ketua unit. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1.

Mengurus masalah teknikal capaian pengguna Sistem HRMIS Menetapkan capaian pengguna sistem. yang terlibat. PROSES PROSES KERJA 1 : KERJA Menganalisis dan Melaksanakan Kajian Keatas Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan 15 . 3. Memantau urusan pengemaskinian modul-modul Sistem HRMIS Jabatan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Aktiviti 14 : Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 2.

PPTM/Juruteknik Komputer 6 7 PROSES KERJA 2 Memantau dan mengurus penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan 16 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 1 2 Mengumpul / mendapatkan maklumat perlaksanaan sistem. Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan yang ada memenuhi spesifikasi sistem semasa. Mengimplementasi aturcara yang telah diuji PPTM/Juruteknik Komputer/ Pegawai PEKELILING PERKHIDMATA N Juruteknik Komputer YDP/TYDP/Setiausaha 3 4 5 Pengguna Sistem. Mengenalpasti punca masalah pengguna. Mencadangkan/ mengemukakan laporan keperluan/ perubahan/ penambahbaikan kepada pengeluar sistem. Membuat pengujian bagi perubahan/ penambahbaikan yang disediakan pembekal agar menepati keperluan perisian. Mendapat maklumbalas daripada pembangun tentang laporan yang telah dihantar.

Memantau penyelenggaraan dan membaikpulih ralat.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Terima maklumat aduan kerosakan/ penambahbaikan daripada pengguna Mengenalpasti punca ralat yang telah dilaporkan. Pengguna /PPTM/ Juruteknik Komputer PPTM Pembangun/Piha k yang bertanggungjawa b menyediakan sistem. PPTM PPTM/ Juruteknik Komputer 2 3 4 5 6 Menyalin fail exe / Menyemak dan membuat pengujian kepada sistem. 17 . Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses/penggunaan Mendapat maklumbalas pengguna tentang Pengguna Sistem penyelenggaraan/penambahbaikan yang dilakukan.

Pengguna Sistem Komputer / PPTM/ Juruteknik Komputer 2 3 4 Pengeluar/Pembekal/ Pihak Yang Bertanggungjawab Setiausaha PPTM PPTM /Juruteknik Komputer 5 6 7 18 . Membuat cadangan penyelenggaraan mengikut justifikasi dan melaksanakannya. Mendapat kelulusan pembelian . Mengemukakan sebutharga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan / pembelian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 3. Mengesahkan pembelian dan melaksanakan keputusan cadangan. Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan / Perisian Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN PPTM/Juruteknik Komputer 1 Menerima permohonan pembelian menerusi borang dan memo dalaman. Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan. Memastikan peralatan disempurnakan dibeli dan di pasang.

Memastikan penyelenggaraan segera dilaksanakan. Mencadangkan tindakan yang perlu diambil. 3 4 5 6 Setiausaha PPTM/Juruteknik Komputer PROSES KERJA 5 Memantau Dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan 19 . Mengemukakan sebutharga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan / pembelian. Pengguna Sistem Komputer / PPTM/ Juruteknik Komputer 2 Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan. Melaksanakan keputusan cadangan. Jika melibatkan pembelian penyelenggaraan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 4 : Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan / Perisian Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN PPTM/Juruteknik Komputer Pengeluar/Pembekal/ Pihak Yang Bertanggungjawab 1 Menerima aduan kerosakan.

PROSES KERJA 6 Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN dan VPN) Jabatan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 1 2 3 Memastikan Patern Antivirus Jabatan sentiasa tidak melebihi tarikh lupus. Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PPTM/Jututeknik PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Memantau keadaan rangkaian komputer supaya berada didalam keadaan baik. Mengenalpasti punca kegagalan capaian Mengemuka/mencari penyelesaian terbaik bagi membaikpulih kegagalan capaian Melaksana dan menilai semula penyelesaian yang telah dibuat. Juruteknik Komputer PPTM Juruteknik Komputer PEKELILING PERKHIDMATAN 4 PPTM/Juruteknik Komputer. Menerima laporan kegagalan capaian rangkaian daripada pengguna. Juruteknik Komputer 2 3 4 Juruteknik Komputer PPTM/Juruteknik Komputer/ Pembangunan OS Server/TM Berhad 5 20 . Memastikan pengemaskinian tahunan dikemaskini Memantau pengemaskinian patern antivirus di stesyen kerja pegawai/kakitangan Mendapatkan laporan penyelenggaraan dari semasa ke semasa.

Membuat salinan ke pita (CD.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 7 Mengawal dan Memantau Akses Internet dan Penggunaannya. Hardisk. Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 2 3 4 Memastikan had penggunaan dan akses terkawal Memantau kawalan trafik penggunaan daripada Firewall MAIK Mengambil tindakan kepada pengguna yang melanggar Etika Komputer MAIK PPTM/Jututeknik Juruteknik Komputer PPTM/Juruteknik Komputer/ Pembanguna OS Server/TM Berhad PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Memastikan akses internet jabatan sentiasa berfungsi Juruteknik Komputer PROSES KERJA 8 Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data (Back-Up Data) Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Mengenalpasti data-data penting yang perlu dibuat salinan. Tape) Mengagihkan salinan back-up data kepada pegawai yang terlibat bersama memo serahan Menyimpan di Bilik Kebal dan Peti PPTM/Juruteknik Komputer PPTM 2 3 4 Pegawai Zakat. 21 .

BIMB Bank. Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT operasi bank jika wujud masalah teknikal penghantaran data. CIMB. Ambank. 5 Menyediakan back-up server bagi memastikan data yang disimpan boleh diguna pakai jika berlaku sebarang masalah di server induk. PROSES KERJA 9 Memantau Semakan Data Laporan Pembayaran Zakat Melalui Perbakan Internet Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Memantau semakan emel dari bankbank terlibat kepada alamat-alamat penerima pengguna mengikut tarikh dihantar. Pem Tadbir (Internet Banking) Pihak Teknikal Bank 2 3 PROSES KERJA 10 Memantau proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan zakat@pos Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan 22 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Besi mengikut keperluan simpanan pegawai. RHB. Bank Rakyat Pegawai Zakat. Maybank2u. Meminitkan maklumat yang diterima untuk tindakan mengeluarkan resit pembayar. Bendahari Juruteknik Komputer.

POS Malaysia Berhad ENAKMEN PERINTAH AM 2 3 PEKELILING PERKHIDMATAN Pegawai Zakat. Pem Tadbir (Internet Banking) Teknikal Pos Malaysia Berhad. Menyalin bukti rakaman ke dalam cakera padat.Setiausaha 4 Pembekal Sistem 23 . Pegawai/Kakitangan 2 3 YDP. TYDP.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1 Membuat login ke server PMB dengan akaun yang disahkan. Memaklumkan aduan kerosakan siaran tertunda atau kamera rakaman untuk tujuan penyelenggaraan. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada kepada pihak IT Pos bagi tujuan teknikal. 4 PROSES KERJA 11 Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Menerima aduan dari pegawai dan kakitangan MAIK tentang keperluan bukti sesuatu kejadian. Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda mengikut tarikh dan masa aduan. Menyerahkan dan meminitkan ke Unit Zakat untuk tindakan pengeluaran resit rasmi bayaran. Menyalin maklumat pembayaran zakat@pos ke cakera liut komputer. mencetak seterusnya diserahkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya.

Melaksanakan pengubahsuaian mengikut keperluan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 12 Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 2 Mengenalpasti keperluan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Setiausaha dan Ketua Bahagian. Mendapatkan maklumat terkini untuk melaksanakan proses pengemaskinian. PPTM/Juruteknik 24 . Memindah naik data ke server dan menguji keberkesanan akses Memantau dan mengemaskini laman web mengikut keperluan semasa. TYDP. PPTM 3 PPTM/Juruteknik 4 5 6 YDP. PPTM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Menganalisa laman web yang sedia ada.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 13 Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-had dan Hak-Hak Capaian Pengguna Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 1 Menerima permohonan untuk menggunakan sistem dari pengguna. Pegawai/kakitan gan PEKELILING PELAKSANAAN SISTEM HRMIS JABATAN Mengurus keperluan capaian sistem. Mencetak keperluan maklumat pengemaskinian dari pangkalan data Sistem. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas. Menyelia id pengguna dan katalaluan dan menyerahkannya sebagai kerahsiaan/tanggungjawab pengguna. Memantau penggunaan pengguna dari semasa ke semasa. Memantau dan mengemaskini laman web mengikut keperluan semasa. 25 . Pegawai –pegawai 2 PEKELILING PERKHIDMATAN 3 4 6 PROSES KERJA 14 Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan Bi l 1 Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk PPTM Seksyen Undang undang/ Peraturan SURAT PEKELILING AM PERINTAH AM 2 3 Menetapkan had-had capaian modul sistem. PPTM PSU.

PPTM/Juruteknik Komputer CARTA ALIRAN KERJA CARTA ALIRAN KERJA 1 Menganalisis dan Memantau Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan Mendapatkan maklumat perlaksanaan sistem Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan yang ada memenuhi spesifikasi sistem semasa Mengenalpasti punca masalah pengguna penambahbaikan yang diperlukan bagi melicinkan urusan kerja.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 4 Memantau proses pengemaskinian & urusan teknikal Sistem. 26 . Menganalisa dan mengemukakan cadangan penyelesaian Tidak Berjaya Berjaya Membaiki Ralat Mengimplementasi aturcara yang telah diuji.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 2 Memantau dan Mengurus Penyelenggaraan Sistem Komputer Jabatan Menerima maklumat kerosakan / penambahbaikan daripada pengguna. Tidak Berjaya Berjaya Membaiki Ralat Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses penggunaan 27 . Memantau penyelenggaraan dan proses membaikpulih ralat yang dikenalpasti.exe daripada pengeluar kepada pengguna dibuat dan membuat pengujian semula kepada sistem. Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses penggunaan. Jika Pengguna masih tidak dapat menjalankan proses yang diminta Mengenalpasti punca ralat yang telah dilaporkan dan mengemukakan laporan keperluan/perubahan/penambahbaikan kepada pengeluar sistem. Memastikan salinan fail .

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 3 Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan Komputer Jabatan Menerima permohonan pembelian menerusi borang dan memo dalaman Menyemak keperluan dan mengenalpasti keperluan Membuat cadangan pembelian mengikut justifikasi dan spesifikasi keperluan TIDAK DI LULUSKAN Memantau urusan sebut harga mengikut spesifikasi bagi keperluan pembelian. Mengangkat cadangan untuk mendapat kelulusan pembelian (yang melibatkan justifikasi Kos yang besar) DI LULUSKAN Mengesahkan pembelian dan melaksanakan keputusan cadangan. 28 . Memastikan peralatan disempurna dibeli dan di tempatkan di lokasi pemohon.

Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 4 Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian Jabatan Menerima aduan kerosakan perkakasan daripada pengguna. Melaksanakan penyelenggaraan Tidak melibatkan pembelian gantian perkakasan Melibatkan pembelian gantian perkakasan Mengemukakan sebut harga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan yang memerlukan pembelian peralatan baru Mengesahkan pembelian dan memantau pembelian untuk penyelenggaraan Menyelia laporan penyelenggaraan peralatan komputer 29 .

Berjaya Tidak Berjaya Memantau urusan Antivirus daripada Console Antivirus di server utama Antivirus MAIK 30 . Mengangkat sebutharga kepada Ketua Jabatan untuk mendapatkan kelulusan pembelian. Melakukan instalasi Lesen Antivirus yang baru dan membuat pengujian pengemaskinian kepada pelanggan. CARTA ALIRAN KERJA 5 Memantau dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan Mengenalpasti tarikh luput tahunan bagi Lesen Antivirus Jabatan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Menyelenggara dan melaksanakan pembelian perkakasan. Mengurus sebut harga Lesen Antivirus mengikut keperluan semasa dan jumlah pelanggan antivirus.

Mengenalpasti punca kegagalan yang dilaporkan. Mengurus/memantau penyelenggaran berdasarkan penyelesaian yang diperolehi. TIDAK BERJAYA BERJAYA 31 . Mengemukakan/mendapatkan penyelesaian terbaik bagi membaikpulih kegagalan capaian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 6 Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN & VPN) Jabatan Menerima laporan kegagalan capaian/ akses rangkaian daripada pengguna.

Mengambil tindakan kepada pengguna yang melanggar Etika Penggunaan Komputer MAIK. CARTA ALIRAN KERJA 7 Mengawal dan Memantau Akses Internet dan Penggunaanya. 32 . Memantau trafik data penggunaan internet di firewall utama MAIK.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Membuat pengujian dan menilai semula keputusan yang telah dibuat. Menganalisis stesyen kerja yang mempunyai akses tinggi ketalian.

33 . Memantau salinan data/program ke dalam pita. Mengagihkan salinan back-up data kepada pegawai terlibat bersama memo serahan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 8 Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi data (Back Up Data) Mengenalpasti data-data penting yang perlu dibuat salinan. Memastikan simpanan data dilokasi yang selamat mengikut keperluan simpanan pegawai (bilik kebal dan peti besi).

34 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 9 Memantau Semakan Data Laporan Pembayaran Zakat Melalui Perbankan Internet Memantau semakan emel data laporan dari bank-bank yang terlibat mengikut tarikh dihantar. Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT Operasi Bank jika wujud masalah penghantaran teknikal data. Data laporan tidak sampai. Memastikan emel sentiasa disemak mengikut tarikh pembayaran Data laporan di emel. Meminitkan emel laporan pembayaran zakat untuk diambil tindakan oleh Pembantu Tadbir Zakat (IB) bagi tujuan pengeluaran resit rasmi bayaran.

Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT Operasi PMB jika wujud masalah penghantaran teknikal data.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 10 Memantau proses FTP Data ke POS Malaysia Berhada bagi Laporan zakat@pos Membuat Login ke Server PMB dengan akuan yang disahkan. Memindah turun data pembayaran zakat@pos ke cakera liut komputer. Data tidak selamat dipindah turun. 35 . Menyerahkan data ke Unit Zakat untuk tindakan pengeluaran resit rasmi bayaran. Data selamat di pindah turun.

36 . mencetak dan seterusnya menyerahkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya. Merekod sebarang bukti kejadian. Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda mengikut tarikh dan masa aduan kejadian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 11 Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK Menerima aduan dari pegawai dan kakitangan MAIK tentang keperluan bukti sesuatu kejadian. Menyalin bukti rakaman ke cakera padat.

Mengenalpasti maklumat dan membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 12 Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan Menganalisis laman web yang sedia ada. 37 . Mendapatkan maklumat terkini untuk melaksanakan proses pengemaskinian.

Menyelia id pengguna dan kata laluan dan menyerahkannya sebagai kerahsiaan dan tanggungjawab pengguna. Memantau paparan pengemaskinian di web CARTA ALIRAN KERJA 13 Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-Had dan Hak-Hak Capaian Pengguna Menerima permohonan untuk menggunakan sistem dari pengguna. Berjaya. Tidak Berjaya.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Memantau pengubahsuaian mengikut keperluan. . Mengubahsuai had dan hak capaian 38 mengikut keperluan pengguna dari semasa ke semasa. Mengurus/memantau proses pindah naik data ke server dan menguji keberkesanan akses. Menentukan had dan hak capaian mengikut keperluan tugas pengguna.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 14 Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan Memantau Semakan had capaian pengguna sistem Menambah akses dan capaian pengguna sistem mengikut keperluan Memantau urusan cetakan laporan pengemaskinian dan peratusan kedudukan input data 39 .

4. 3. Mendapat maklumbalas daripada 40 . Mengenalpasti maklumat dan mengenalpasti keperluan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Memastikan masalah teknikal talian dapat diselesaikan dalam jangka masa yang pendek. SENARAI SEMA K SENARAI SEMAK KERJA 1 : 1. Menganalisis dan Memantau Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan. TINDAKAN TANDA ( ) CATATAN 1. 5. Mendapatkan maklumat sistem mengikut modul/sub sistem. Mengenalpasti punca kerosakan/masalah/perkembangan. Mencadang keperluan. 2.

6. Memaklumkan kepada pengguna untuk proses penggunaan 6. Mendapat maklumbalas pengguna.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN pembangun tentang laporan yang dihantar. 7. Menyelenggara dan membaikpulih. Mengenalpasti punca ralat. Membuat pengujian bagi perubahan/penambahbaikan. Menyalin fail. SENARAI SEMAK KERJA 2 : 2. Menerima maklumat aduan kerosakan/penambahbaikan. 3. Memantau dan Mengurus Penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN 1. Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan/Perisian Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN 41 . Mengimplementasi aturcara yang telah diuji. SENARAI SEMAK KERJA 3 : 3. 4. 2. exe dan menyemak sistem. 5.

42 . Menyemak keperluan. 4. Mengemukakan sebutharga penyelenggaraan/pembelian. Melaksanakan keputusan cadangan. Menyemak keperluan. 5. 2. Mengemukakan sebut harga pembelian bagi penyelenggaraan. 3. Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan / Unit 5.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. 4. Menerima maklumat aduan kerosakan/pembelian melalui borang dan memo. 3. 5. SENARAI SEMAK KERJA 4 : 4. Mengesahkan pembelian 6. 2. Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan/Perisian Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN 1. Melaksanakan keputusan cadangan. Menerima permohonan pembelian melalui memo daripada Ketua Jabatan/Unit. Membuat cadangan penyelenggaraan/pembelian mengikut justifikasi keperluan. Membuat cadangan pembelian mengikut justifikasi keperluan.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 5 : 5. Memantau Pengemaskinian Antivirus. Memantau dan Mengawal urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATA N 1. Mengurus sebut harga Lesen Antivirus yang terlibat 3. Mengurus dan memantau penyelenggaraan 5. Mengkaji dan menilai semula penyelesaian 43 . Mendapatkan Laporan penyelenggaran dari semasa ke semasa SENARAI SEMAK KERJA 6 : 6. Mengemukakan/mencari penyelesaian terbaik bagi tujuan baikpulih. 5. Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN / VPN ) di Jabatan. 3. 2. 2. Mengkaji dan menilai semula penyelesaian yang diambil. Mengenalpasti punca kegagalan capaian. Menerima laporan kegagalan capaian rangkaian. 4. 4. TINDAKAN TANDA () CATATA N 1. Menyemak tarikh luput (Expiry Date) Lesen Antivirus Jabatan.

Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data (Back-up Data) 44 . Memantau trafik capaian internet supaya tidak sesak 4. Mengawal. 3. SENARAI SEMAK KERJA 7 : 7. Memastikan akses internet Jabatan sentiasa berfungsi. Memantau Akses Internet dan Penggunaannya TINDAKAN TANDA () CATATA N 1. 2. Mengurus dan memantau penyelenggaraan SENARAI SEMAK KERJA 8 : 8.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN yang diambil. Menetapkan had-had penggunaan dari semasa ke semasa.

Membuat simpanan ditempat sepatutnya 5. Meminitkan maklumat yang diterima untuk tindakan Unit Zakat 4. Memantau Semakan data Laporan Harian Pembayaran Zakat Perbankan Internet TINDAKAN TANDA () CATATAN 1. Membuat salinan ke pita. Memantau semakan emel dari bank-bank terlibat 2. Mengagihkan salinan backup data kepada pegawai terlibat 4.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN TINDAKAN 1. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada. 3. Mengenalpasti data-data penting Jabatan 2. 45 . TANDA () CATAT AN SENARAI SEMAK KERJA 9 : 9. Menyediakan back-up server induk.

3. Menyalin bukti rakaman kedalam cakera padat. Mencetak dan menyerahkan kepada pihak pengurusan sebagai bukti 5. Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda yang dirakam. 3. Menerima aduan dari pegawai/kakitangan MAIK 2. SENARAI SEMAK KERJA 11 : 10. Menyalin maklumat pembayaran ke cakera liut komputer. Memantau Proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan Harian zakat@pos TINDAKAN TAND A () CATAT AN 1. 4.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 10 : 9. Merekodkan kedalam dokumen. Mengurus Kawalan Rakaman Siara Tertunda CCTV MAIK TINDAKAN TANDA () CATAT AN 1. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada. 46 . Membuat Login ke server PMB 2. Menyerahkan/meminitkan ke Unit Zakat 4.

Memantau keperluan dari semasa ke semasa 47 . 2. SENARAI SEMAK KERJA 13 : 13. 2. Mendapatkan maklumat terkini untuk proses pengemaskinian. Melaksanakan pengubahsuaian mengikut keperluan. Menyelia id pengguna dan kata laluan . Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan TINDAKAN TAND A () CATAT AN 1. Mengenalpasti keperluan dan penambahbaikan mengikut permintaan. Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-Had dan Hak-Hak Capaian Pengguna TINDAKAN TAN DA () CATAT AN 1. Menerima permohonan untuk penggunaan sistem.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 12 : 12. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas 4. 3. 4. Memindah naik data ke server dan menguji capaian. 3.

Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana HRMIS Jabatan setiap 4 bulan sekali. Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan TINDAKAN TAN DA () CATAT AN 1. 2. Memastikan pengguna yang bertanggungjawab di beri capaian .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 14 : 13. Memantau keperluan maklumat 5. ARAHAN PERBENDAHARAAN 48 . Menyelia id pengguna dan katalaluan . SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN _______________________________________________________ 1. PERINTAH AM Bab B Cuti Disiplin Elaun-elaun dalam Perkhidmatan Bab C Bab D 2. 3. Menentukan had-had dan hak-hak capaian sistem dari semasa ke semasa 4.

Bil 3 Tahun 2000 e.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 3. SURAT PEKELILING AM SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN GARIS PANDUAN/STANDARD I) Information Technology Strategic Plan (ISP) Framework For Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensi-Agensi Government Agencies II) Electronic Government Information Technology Policy & Standard (1997) 7. 10. 5. 8. PERINTAH AM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN UNDANG-UNDANG SIBER SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI KELANTAN SURAT PEKELILING DARIPADA PENGURUSAN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN. 11. Penggunaan Dan Pemakaian Data Dictionary Kerajaan 4. 6. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI _______________________________________________________ 49 . Bil 6 Tahun 1999 Jawatankuasa IT dan Internet Pintar Kerajaan (JITK) Pelaksanaan Perkongsian Antara Agensi-agensi Kerajaan dalam c. Bil 1 Tahun 2000 Bidang Teknologi Maklumat Garis Panduan Malaysian Civil Service Lik (MCSL) dan Laman Web Agensi d. Bil 2 Tahun 2002 Kerajaan Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan. PEKELILING AM a. Bil 2 Tahun 1999 b. 9.

8. 4. 7. 3.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. 6. 9. AHLI JAWATANKUASA NEGERI MAJLIS TEKNOLOGI MAKLUMAT AHLI JAWATANKUASA WEBMASTER NEGERI (MAMPU) AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN JURUANALISA NEGARA AHLI JAWATANKUASA SEKTOR AWAM KUMPULAN KERJA 10 : DDSA AHLI JAWATANKUASA MESYUARAT PENGURUSAN MAIK AHLI JAWATANKUASA KEBALAN AHLI JAWATANKUASA AUDIT DALAM ISO AHLI JAWATANKUASA 5S JABATAN AHLI JAWATANKUASA PELAKSANAAN HRMIS DI JABATAN AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN LAMAN WEB NEGERI SENARAI BORANG – BORANG YANG DIGUNAKAN 50 . 2. 10. 5.

BORANG PERAKUAN PENERIMAAN KOMPUTER BORANG SERAH MILIK PERALATAN KOMPUTER NORMA KERJA 51 . BORANG ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER. 2.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. 3.

2. SENARAI TUGAS HARIAN 52 . Menyedia dan Mengemaskinikan Laman Web. Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Boleh Diselesaikan Seminggu 5 5 4 5 6 4 1. Menganalisis dan mengawas pelaksanaan sistem. Mengagihkan Lokasi program dan Data. 4. Menyelenggarakan dan Mengemaskini Sistem/Perisian. 6.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bil. 5. Mengesan punca kerosakan/ralat dan membaikpulih sistem. 3. Program- 240 minit 180 minit 240 minit 120 minit 240 minit 240 minit Mengawas dan Memantau Rangkaian Komputer Jabatan.

4. 5. 7. 53 . Melaporkan masalah yang berlaku kepada pihak pembekal aplikasi/sistem bagi mendapatkan penyelesaian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. Mengesahkan pembelian peralatan / perkakasan komputer Jabatan. Mengenalpasti masalah dalam pelaksanaan aplikasi/perisian oleh pengguna. Menguji kod/skrip bagi pengguna pada sistem. 2. Menganalisa punca serta penyelesaian masalah yang telah diadukan oleh pengguna. 3. membaik pulih ralat aplikasi/ralat peningkatan Menyediakan dokumentasi/laporan bagi kebolehfungsian aplikasi kepada pengguna.

2. BORANG ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER. 3.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN LAMPIRAN 1. BORANG PERAKUAN PENERIMAAN KOMPUTER BORANG SERAH MILIK PERALATAN KOMPUTER 54 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->