P. 1
Fail Meja Ptm

Fail Meja Ptm

|Views: 279|Likes:
Published by Nikki Azizah

More info:

Published by: Nikki Azizah on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2015

pdf

text

original

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

OBJEKTIF

JABATAN

(A)

Menyampaikan dakwah Islamiah dengan cara menyeluruh dan berkesan.

(B)

Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamis dan progresif yang sentiasa mencari keredhaan Allah.

(C)

Memupukkan keimanan dan mengukuhkan ukhwah Islamiah dikalangan orang-orang Islam di negeri Kelantan dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan Ummah.

(D)

Memperbanyakkan

usaha-usaha

kebajikan

dan

mencegah

kemungkaran masyarakat Islam.

(E)

Melaksanakan usaha-usaha menambah harta Majlis Agama Islam Kelantan melalui pelaburan dan usaha-usaha halal yang lain bagi faedah kebajikan umat islam.

Visi : Untuk menjadi sebuah organisasi pengurusan wang zakat dan

pengurusan harta Baitulmal dan Waqaf yang terunggul di Malaysia

Misi :

1

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Memberi sumbangan bermakna untuk meningkatkan taraf sosio ekonomi umat Islam.

OBJEKTIF Kewangan

B A H A G I A N : Pentadbiran dan

(A)

Mewujudkan satu pentadbiran yang baik dan berkesan berlandaskan semangat kerjasama yang erat serta ikhlas dikalangan kakitangan keseluruhannya.

(B)

Meningkatkan perkhidmatan memuaskan.

lagi bagi

mutu

pencapaian

dan

prestasi yang

menghasilkan

produktiviti

(C)

Meninggikan lagi sistem pentadbiran dan kewangan selaras dengan dasar-dasar pengurusan kewangan dan perakaunan kerajaan.

(D)

Meningkatkan

serta

memperluaskan

lagi

pengurusan

kebajikan am kepada masyarakat Islam.

2

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

OBJEKTIF

UNIT :

Unit Teknologi Maklumat

(A) Memastikan

Sistem

Aplikasi

Pengurusan

Maklumat

dapat

digunakan dengan sepenuhnya mengikut keperluan jabatan.

(B) Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ICT organisasi bagi keperluan teknologi maklumat jabatan.

(C) Menyediakan infrastruktur dan kemudahan pengkomputeran jabatan yang terbaik.

(D)

Mewujudkan

persekitaran

kerja

berasasakan

IT

yang

efisyen, cepat dan mudah.

3

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

4

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

5

pusat data. Memantau dan mengurus penyelenggaran aturcara baru dan sedia ada untuk sesuatu aplikasi sistem maklumat dan memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pengguna.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI T U G A S : Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F41) 1. 3. 10. Mengurus pengagihkan lokasi program-program data (backup) bagi data-data penting sistem jabatan. Memantau dan mengurus pengendalian. Melaksanankan kawalan ke atas kerja-kerja pemantauan keselamatan maklumat jabatan merangkumi telekomunikasi dan rangkaian. 6. Memantau pengemaskinian laman web jabatan. 11. 7. Mengurus dan memantau pelaksanaan Sistem HRMIS di jabatan dan penyelenggaraanya. Melaksanakan kajian keatas kesesuaian sistem maklumat organisasi yang ada seterusnya menganalisa dan menyelenggara sistem-sistem maklumat mengikut keperluan semasa. internet. Memantau penyelenggaraan sistem komputer di jabatan bagi memastikan operasi tidak tergendala. 9. 8. Memantau perkembangan persekitaran bisnes ICT dan perbankan internet bagi memastikan peningkatan kutipan zakat. 4. 5. aplikasi serta akses ke atas maklumat keselamatan ICT jabatan. Mengurus perancangan penyelenggaraan rangkaian perkomputeran jabatan. pembangunaan dan penyeliaan server dan sistem pengoperasian organisasi. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran ICT jabatan berdasarkan keperluan bagi mengelak wujudnya jurang digital. 2. 6 .

Memantau dan mengawasi pelayan-pelayan (server) jabatan. 14. MAIK Ketua-Ketua Bahagian Ketua. 13. 1.Ketua Unit Pen. 1. MAIK Setiasaha MAIK TUGAS DAN TANGGUNGJA WAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN TIMBALAN YANG DIPERTUA < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > Setiausaha . Memastikan segala urusan penyeliaan dan pengesahan / kelulusan berkaitan dengan keperluan projek/aplikasi/ polisi dan penaiktarafan program sedia ada. Mendokumentasikan pengunaan sistem yang bersesuaian untuk kegunaan umum. Menyusun dan memantau pengendalian kursus/kelas komputer. Melibatkan urusan Timbalan Yang Dipertua. 15. SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI TUGAS PEAGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN YANG DIPERTUA Segala urusan yang berkait dengan Polisi Pengurusan Teknologi Maklumat MAIK < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 12. Pegawai Teknologi Maklumat Ketua – Ketua Bahagian SETIAUSAHA < Sebagaimana 7 . Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. Memastikan urusan Polisi Pengurusan di maklumkan dan mendapat persetujuan dan pengesahan sepenuhnya dari Yang Dipertua.

Menjaga kerahsiaan kata laluan utama sistem/aplikasi/ser ver dan Juruteknik Komputer 8 . Pen. 2. 3. Memastikan setiap keputusan pelaksanaan mendapat kelulusan sepenuhnya daripada Ketua Jabatan. Memantau dan mengawal selia perbelanjaan bajet Unit Teknologi Maklumat mengikut spesifikasi dan justifikasi jabatan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > berkaitan dengan Pengurusan Unit Teknologi Maklumat serta keperluan aplikasi jabatan. Pegawai Teknologi Maklumat TUGAS PEAGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F29) TUGAS DAN TANGGUNGJA WAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Mengurus semua perkara yang berkaitan dengan pengkomputeran jabatan/ ICT/ Rangkaian dan urusan teknikal secara umum 2.

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Pembantu Tadbir Penolong Pegawai Teknologi Maklumat PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 9 . 3. Mengawal keselamatan ICT jabatan ( Perkakasan dan Data dalaman) 4. Mengurus segala urusan mendapat sebut harga dari pembekal untuk tujuan penyelenggaraan dan pembelian perkakasan keperluan komputer JURUTEKNIK KOMPUTER ( Ft17) < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN penyelenggaraan. Operator Pemprosesan Data – OMPD ( F11) < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Mengurus sebarang aktiviti bilik server utama MAIK dan keselamatan ICT. Segala urusan yang berkait dengan proses kemasukan maklumat/data sistem aplikasi jabatan (SPMB/HRMIS) dan mana-mana pengendalian operasi input data. Memastikan segala urusan penyelenggaraan perisian dan perkakasan diseleggara sebaiknya mengikut keperluan jabatan. 2.

Maklumat AKTIVITI 3: Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan / Perisian Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. ralat/ Menerima maklumat aduan dan memantau penghantar maklumat penambahbaikan kepada pihak pembangun/pembekal sistem. Pegawai Teknologi pengguna. AKTIVITI 2 : Memantau dan mengurus penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Mendapat maklumbalas penyelenggaraan dan menyalin fail .exe Memaklumkan kepada pengguna sistem. Memantau keberkesanan penggunaan sistem. Menerima permohonan pembelian daripada pegawai/kakitangan dari masing. 3. Mengumpul maklumat penggunaan sistem. 3.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN AKTIVITI 1 : Menganalisis dan Melaksanakan Kajian Ke atas Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan ( Sistem Pengurusa Maklumat Bersepadu MAIK ) PERATURAN – PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menguji penambahbaikan dan mendapatkan maklum balas Menerima laporan penyelenggaraan dari Pen. 2. 2. 2. 5. Jabatan Meneliti keperluan dan mengemukakan cadangan kepada Ketua bahagian dan unit masing- 10 . Memastikan kesesuaian sistem dan membuat cadangan penambahbaikan jika ada. 4. 4. Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan sistem.

2. 3. Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan Mengesahkan pembelian kepada Pen. dan Juruteknik tentang 11 . Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan Mengesahkan pembelian kepada Pen. Jika melibatkan pembelian. Pegawai Teknologi Maklumat. 3. Memastikan penyelenggaraan dilaksanakan secepat mungkin jika penggantikan perkakasan baru. Pegawai Teknologi Maklumat. 5. Pegawai Teknologi Maklumat Memantau urusan pembelian oleh Pen. 2. pegawai/kakitangan. kemukan cadangan ianya tidak melibatkan pegawai/kakitangan dari bahagian dan unit untuk tindakan sebut harga AKTIVITI 5: Memantau dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 3. meneliti masalah aduan keperluan dan penyelenggaraan. 4.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 3.masing. untuk tindakan sebut harga AKTIVITI 4 : Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan / Perisian Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menerima aduan kerosakan perkakasan daripada masing. 5. Memastikan Patern Antivirus Jabatan secara tahunan dikemaskini . Memantau pengemaskinian antivirus di stesyen kerja Mendapat laporan daripada Penolong Pegawai Teknologi Maklumat status serangan maklumat jabatan dari semasa ke semasa. Pegawai Teknologi Maklumat Memantau urusan pembelian oleh Pen. 4.

2. etika penggunaan. 3. 4. Mengarahkan proses baikpulih dilaksanakan mengikut keperluan 2. Menerima aduan sambungan rangkaian daripada pegawai dan kakitangan. Memastikan rangkaian jabatan berfungsi dengan baik. dan kesesuaian. Mengenalpasti lokasi aduan dan punca.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Aktiviti 6 : Mengawal dan memantau Penyelenggaraan/ Rangkaian (LAN dan VPN) Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menetapkan had-had penggunaan dari semasa ke semasa bagi Mengambil tindakan kepada pengguna yang tidak mengikut Memastikan manfaat penggunaannya dapat dikongsi untuk tujuan kawalan akses. Memastikan akses internet jabatan sentiasa berfungsi. Aktiviti 7 : Mengawal dan Memantau Akses Internet Dan Penggunaanya PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Aktiviti 8 : Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data ( Back-Up Data) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. kebaikan jabatan. 3. 4. Memastikan back-up harian berjalan dengan baik (auto) 12 .

dilaksanakan mengikut Aktiviti 9 : Memantau Semakan Data Laporan Harian Internet Banking. 2. meminitkannya kepada Unit Zakat MAIK / Pembantu Tadbir (IB) untuk tindakan. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada kepada pihak IT POS bagi tujuan teknikal. 3. Menyalin kedalam cakera liut komputer dan menyerahkan ke Unit Zakat untuk diambil tindakan. cakera liut secara bulanan. Memastikan simpanan ke dalam peti besi dibuat selepas salinan bulanan dan tahunan. Memantau dan membantu FTP data ke domain POS Malaysia Berhad secara mingguan/bulanan bagi mendapatkan laporan kutipan zakat harian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 2. cakera padat. Aktiviti 10 : Memantau proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan zakat@pos PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 3. Mengurus urusan salinan data ke dalam pita. 13 . 2 Memantau semakan e-mel jabatan Jika ada Laporan Harian yang masih belum disemak. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 3 Memaklumkan sebarang kesulitan teknikal jika ada kepada pihak IT bank-bank yang terlibat.

3 pengurusan untuk tindakan. Aktiviti 13 : Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-had dan Hak-Hak Capaian Pengguna. 2. Mengurus penyediaan laman web mengikut garis panduan MAMPU Memantau pengemaskinian laman mengikut keperluan ketua bahagian dan ketua unit. Menyemak /mengenalpasti siaran tertunda mengikut tarikh dan Menyalin ke dalam cakera padat dan menyerahkan kepada masa aduan. 2. Aktiviti 12 : Memantau pengemaskini Laman Web Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menerima permohonan pengguna sistem dan menyelia id pengguna dan kata laluan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Aktiviti 11 : Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menerima aduan dari pegawai/kakitangan. 14 . Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas mengikut cadangan Ketua Bahagian/ Unit. 2.

3. PROSES PROSES KERJA 1 : KERJA Menganalisis dan Melaksanakan Kajian Keatas Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan 15 . Memantau urusan pengemaskinian modul-modul Sistem HRMIS Jabatan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Aktiviti 14 : Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Mengurus masalah teknikal capaian pengguna Sistem HRMIS Menetapkan capaian pengguna sistem. 2. yang terlibat.

Mendapat maklumbalas daripada pembangun tentang laporan yang telah dihantar. Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan yang ada memenuhi spesifikasi sistem semasa. Mengenalpasti punca masalah pengguna. PPTM/Juruteknik Komputer 6 7 PROSES KERJA 2 Memantau dan mengurus penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan 16 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 1 2 Mengumpul / mendapatkan maklumat perlaksanaan sistem. Membuat pengujian bagi perubahan/ penambahbaikan yang disediakan pembekal agar menepati keperluan perisian. Mengimplementasi aturcara yang telah diuji PPTM/Juruteknik Komputer/ Pegawai PEKELILING PERKHIDMATA N Juruteknik Komputer YDP/TYDP/Setiausaha 3 4 5 Pengguna Sistem. Mencadangkan/ mengemukakan laporan keperluan/ perubahan/ penambahbaikan kepada pengeluar sistem.

Memantau penyelenggaraan dan membaikpulih ralat. PPTM PPTM/ Juruteknik Komputer 2 3 4 5 6 Menyalin fail exe / Menyemak dan membuat pengujian kepada sistem.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Terima maklumat aduan kerosakan/ penambahbaikan daripada pengguna Mengenalpasti punca ralat yang telah dilaporkan. Pengguna /PPTM/ Juruteknik Komputer PPTM Pembangun/Piha k yang bertanggungjawa b menyediakan sistem. 17 . Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses/penggunaan Mendapat maklumbalas pengguna tentang Pengguna Sistem penyelenggaraan/penambahbaikan yang dilakukan.

Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan / Perisian Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN PPTM/Juruteknik Komputer 1 Menerima permohonan pembelian menerusi borang dan memo dalaman. Mendapat kelulusan pembelian . Membuat cadangan penyelenggaraan mengikut justifikasi dan melaksanakannya.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 3. Mengemukakan sebutharga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan / pembelian. Memastikan peralatan disempurnakan dibeli dan di pasang. Mengesahkan pembelian dan melaksanakan keputusan cadangan. Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan. Pengguna Sistem Komputer / PPTM/ Juruteknik Komputer 2 3 4 Pengeluar/Pembekal/ Pihak Yang Bertanggungjawab Setiausaha PPTM PPTM /Juruteknik Komputer 5 6 7 18 .

Mencadangkan tindakan yang perlu diambil. Pengguna Sistem Komputer / PPTM/ Juruteknik Komputer 2 Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan. 3 4 5 6 Setiausaha PPTM/Juruteknik Komputer PROSES KERJA 5 Memantau Dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan 19 . Mengemukakan sebutharga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan / pembelian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 4 : Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan / Perisian Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN PPTM/Juruteknik Komputer Pengeluar/Pembekal/ Pihak Yang Bertanggungjawab 1 Menerima aduan kerosakan. Jika melibatkan pembelian penyelenggaraan. Melaksanakan keputusan cadangan. Memastikan penyelenggaraan segera dilaksanakan.

PROSES KERJA 6 Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN dan VPN) Jabatan. Juruteknik Komputer PPTM Juruteknik Komputer PEKELILING PERKHIDMATAN 4 PPTM/Juruteknik Komputer. Juruteknik Komputer 2 3 4 Juruteknik Komputer PPTM/Juruteknik Komputer/ Pembangunan OS Server/TM Berhad 5 20 . Mengenalpasti punca kegagalan capaian Mengemuka/mencari penyelesaian terbaik bagi membaikpulih kegagalan capaian Melaksana dan menilai semula penyelesaian yang telah dibuat.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 1 2 3 Memastikan Patern Antivirus Jabatan sentiasa tidak melebihi tarikh lupus. Memastikan pengemaskinian tahunan dikemaskini Memantau pengemaskinian patern antivirus di stesyen kerja pegawai/kakitangan Mendapatkan laporan penyelenggaraan dari semasa ke semasa. Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PPTM/Jututeknik PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Memantau keadaan rangkaian komputer supaya berada didalam keadaan baik. Menerima laporan kegagalan capaian rangkaian daripada pengguna.

Hardisk. 21 . Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 2 3 4 Memastikan had penggunaan dan akses terkawal Memantau kawalan trafik penggunaan daripada Firewall MAIK Mengambil tindakan kepada pengguna yang melanggar Etika Komputer MAIK PPTM/Jututeknik Juruteknik Komputer PPTM/Juruteknik Komputer/ Pembanguna OS Server/TM Berhad PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Memastikan akses internet jabatan sentiasa berfungsi Juruteknik Komputer PROSES KERJA 8 Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data (Back-Up Data) Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Mengenalpasti data-data penting yang perlu dibuat salinan. Membuat salinan ke pita (CD. Tape) Mengagihkan salinan back-up data kepada pegawai yang terlibat bersama memo serahan Menyimpan di Bilik Kebal dan Peti PPTM/Juruteknik Komputer PPTM 2 3 4 Pegawai Zakat.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 7 Mengawal dan Memantau Akses Internet dan Penggunaannya.

PROSES KERJA 9 Memantau Semakan Data Laporan Pembayaran Zakat Melalui Perbakan Internet Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Memantau semakan emel dari bankbank terlibat kepada alamat-alamat penerima pengguna mengikut tarikh dihantar. Ambank. CIMB. Pem Tadbir (Internet Banking) Pihak Teknikal Bank 2 3 PROSES KERJA 10 Memantau proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan zakat@pos Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan 22 . Meminitkan maklumat yang diterima untuk tindakan mengeluarkan resit pembayar. 5 Menyediakan back-up server bagi memastikan data yang disimpan boleh diguna pakai jika berlaku sebarang masalah di server induk. Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT operasi bank jika wujud masalah teknikal penghantaran data. Maybank2u. Bank Rakyat Pegawai Zakat. BIMB Bank. Bendahari Juruteknik Komputer. RHB.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Besi mengikut keperluan simpanan pegawai.

Pem Tadbir (Internet Banking) Teknikal Pos Malaysia Berhad. Menyalin bukti rakaman ke dalam cakera padat. mencetak seterusnya diserahkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya. Pegawai/Kakitangan 2 3 YDP. POS Malaysia Berhad ENAKMEN PERINTAH AM 2 3 PEKELILING PERKHIDMATAN Pegawai Zakat. Menyerahkan dan meminitkan ke Unit Zakat untuk tindakan pengeluaran resit rasmi bayaran.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1 Membuat login ke server PMB dengan akaun yang disahkan.Setiausaha 4 Pembekal Sistem 23 . TYDP. Memaklumkan aduan kerosakan siaran tertunda atau kamera rakaman untuk tujuan penyelenggaraan. Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda mengikut tarikh dan masa aduan. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada kepada pihak IT Pos bagi tujuan teknikal. 4 PROSES KERJA 11 Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Menerima aduan dari pegawai dan kakitangan MAIK tentang keperluan bukti sesuatu kejadian. Menyalin maklumat pembayaran zakat@pos ke cakera liut komputer.

Mendapatkan maklumat terkini untuk melaksanakan proses pengemaskinian. Melaksanakan pengubahsuaian mengikut keperluan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 12 Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 2 Mengenalpasti keperluan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa. PPTM 3 PPTM/Juruteknik 4 5 6 YDP. Memindah naik data ke server dan menguji keberkesanan akses Memantau dan mengemaskini laman web mengikut keperluan semasa. Setiausaha dan Ketua Bahagian. PPTM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Menganalisa laman web yang sedia ada. TYDP. PPTM/Juruteknik 24 .

Menyelia id pengguna dan katalaluan dan menyerahkannya sebagai kerahsiaan/tanggungjawab pengguna. Pegawai –pegawai 2 PEKELILING PERKHIDMATAN 3 4 6 PROSES KERJA 14 Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan Bi l 1 Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk PPTM Seksyen Undang undang/ Peraturan SURAT PEKELILING AM PERINTAH AM 2 3 Menetapkan had-had capaian modul sistem. Mencetak keperluan maklumat pengemaskinian dari pangkalan data Sistem. PPTM PSU. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas. Memantau penggunaan pengguna dari semasa ke semasa. Memantau dan mengemaskini laman web mengikut keperluan semasa.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 13 Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-had dan Hak-Hak Capaian Pengguna Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 1 Menerima permohonan untuk menggunakan sistem dari pengguna. Pegawai/kakitan gan PEKELILING PELAKSANAAN SISTEM HRMIS JABATAN Mengurus keperluan capaian sistem. 25 .

26 . Menganalisa dan mengemukakan cadangan penyelesaian Tidak Berjaya Berjaya Membaiki Ralat Mengimplementasi aturcara yang telah diuji.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 4 Memantau proses pengemaskinian & urusan teknikal Sistem. PPTM/Juruteknik Komputer CARTA ALIRAN KERJA CARTA ALIRAN KERJA 1 Menganalisis dan Memantau Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan Mendapatkan maklumat perlaksanaan sistem Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan yang ada memenuhi spesifikasi sistem semasa Mengenalpasti punca masalah pengguna penambahbaikan yang diperlukan bagi melicinkan urusan kerja.

exe daripada pengeluar kepada pengguna dibuat dan membuat pengujian semula kepada sistem. Tidak Berjaya Berjaya Membaiki Ralat Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses penggunaan 27 . Jika Pengguna masih tidak dapat menjalankan proses yang diminta Mengenalpasti punca ralat yang telah dilaporkan dan mengemukakan laporan keperluan/perubahan/penambahbaikan kepada pengeluar sistem. Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses penggunaan. Memastikan salinan fail .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 2 Memantau dan Mengurus Penyelenggaraan Sistem Komputer Jabatan Menerima maklumat kerosakan / penambahbaikan daripada pengguna. Memantau penyelenggaraan dan proses membaikpulih ralat yang dikenalpasti.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 3 Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan Komputer Jabatan Menerima permohonan pembelian menerusi borang dan memo dalaman Menyemak keperluan dan mengenalpasti keperluan Membuat cadangan pembelian mengikut justifikasi dan spesifikasi keperluan TIDAK DI LULUSKAN Memantau urusan sebut harga mengikut spesifikasi bagi keperluan pembelian. Memastikan peralatan disempurna dibeli dan di tempatkan di lokasi pemohon. 28 . Mengangkat cadangan untuk mendapat kelulusan pembelian (yang melibatkan justifikasi Kos yang besar) DI LULUSKAN Mengesahkan pembelian dan melaksanakan keputusan cadangan.

Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan. Melaksanakan penyelenggaraan Tidak melibatkan pembelian gantian perkakasan Melibatkan pembelian gantian perkakasan Mengemukakan sebut harga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan yang memerlukan pembelian peralatan baru Mengesahkan pembelian dan memantau pembelian untuk penyelenggaraan Menyelia laporan penyelenggaraan peralatan komputer 29 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 4 Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian Jabatan Menerima aduan kerosakan perkakasan daripada pengguna.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Menyelenggara dan melaksanakan pembelian perkakasan. CARTA ALIRAN KERJA 5 Memantau dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan Mengenalpasti tarikh luput tahunan bagi Lesen Antivirus Jabatan. Mengangkat sebutharga kepada Ketua Jabatan untuk mendapatkan kelulusan pembelian. Berjaya Tidak Berjaya Memantau urusan Antivirus daripada Console Antivirus di server utama Antivirus MAIK 30 . Mengurus sebut harga Lesen Antivirus mengikut keperluan semasa dan jumlah pelanggan antivirus. Melakukan instalasi Lesen Antivirus yang baru dan membuat pengujian pengemaskinian kepada pelanggan.

Mengemukakan/mendapatkan penyelesaian terbaik bagi membaikpulih kegagalan capaian. Mengenalpasti punca kegagalan yang dilaporkan. Mengurus/memantau penyelenggaran berdasarkan penyelesaian yang diperolehi. TIDAK BERJAYA BERJAYA 31 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 6 Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN & VPN) Jabatan Menerima laporan kegagalan capaian/ akses rangkaian daripada pengguna.

Menganalisis stesyen kerja yang mempunyai akses tinggi ketalian. CARTA ALIRAN KERJA 7 Mengawal dan Memantau Akses Internet dan Penggunaanya. 32 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Membuat pengujian dan menilai semula keputusan yang telah dibuat. Memantau trafik data penggunaan internet di firewall utama MAIK. Mengambil tindakan kepada pengguna yang melanggar Etika Penggunaan Komputer MAIK.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 8 Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi data (Back Up Data) Mengenalpasti data-data penting yang perlu dibuat salinan. Mengagihkan salinan back-up data kepada pegawai terlibat bersama memo serahan. Memantau salinan data/program ke dalam pita. 33 . Memastikan simpanan data dilokasi yang selamat mengikut keperluan simpanan pegawai (bilik kebal dan peti besi).

Memastikan emel sentiasa disemak mengikut tarikh pembayaran Data laporan di emel. Meminitkan emel laporan pembayaran zakat untuk diambil tindakan oleh Pembantu Tadbir Zakat (IB) bagi tujuan pengeluaran resit rasmi bayaran. 34 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 9 Memantau Semakan Data Laporan Pembayaran Zakat Melalui Perbankan Internet Memantau semakan emel data laporan dari bank-bank yang terlibat mengikut tarikh dihantar. Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT Operasi Bank jika wujud masalah penghantaran teknikal data. Data laporan tidak sampai.

Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT Operasi PMB jika wujud masalah penghantaran teknikal data. Data selamat di pindah turun. 35 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 10 Memantau proses FTP Data ke POS Malaysia Berhada bagi Laporan zakat@pos Membuat Login ke Server PMB dengan akuan yang disahkan. Data tidak selamat dipindah turun. Memindah turun data pembayaran zakat@pos ke cakera liut komputer. Menyerahkan data ke Unit Zakat untuk tindakan pengeluaran resit rasmi bayaran.

36 . mencetak dan seterusnya menyerahkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya. Menyalin bukti rakaman ke cakera padat. Merekod sebarang bukti kejadian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 11 Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK Menerima aduan dari pegawai dan kakitangan MAIK tentang keperluan bukti sesuatu kejadian. Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda mengikut tarikh dan masa aduan kejadian.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 12 Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan Menganalisis laman web yang sedia ada. Mendapatkan maklumat terkini untuk melaksanakan proses pengemaskinian. 37 . Mengenalpasti maklumat dan membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa.

Menyelia id pengguna dan kata laluan dan menyerahkannya sebagai kerahsiaan dan tanggungjawab pengguna. Mengurus/memantau proses pindah naik data ke server dan menguji keberkesanan akses. Tidak Berjaya.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Memantau pengubahsuaian mengikut keperluan. Menentukan had dan hak capaian mengikut keperluan tugas pengguna. Berjaya. Mengubahsuai had dan hak capaian 38 mengikut keperluan pengguna dari semasa ke semasa. Memantau paparan pengemaskinian di web CARTA ALIRAN KERJA 13 Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-Had dan Hak-Hak Capaian Pengguna Menerima permohonan untuk menggunakan sistem dari pengguna. .

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 14 Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan Memantau Semakan had capaian pengguna sistem Menambah akses dan capaian pengguna sistem mengikut keperluan Memantau urusan cetakan laporan pengemaskinian dan peratusan kedudukan input data 39 .

Mendapat maklumbalas daripada 40 . 5.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Memastikan masalah teknikal talian dapat diselesaikan dalam jangka masa yang pendek. SENARAI SEMA K SENARAI SEMAK KERJA 1 : 1. 2. TINDAKAN TANDA ( ) CATATAN 1. Mencadang keperluan. Mengenalpasti maklumat dan mengenalpasti keperluan. Mendapatkan maklumat sistem mengikut modul/sub sistem. 4. Mengenalpasti punca kerosakan/masalah/perkembangan. 3. Menganalisis dan Memantau Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan.

Mendapat maklumbalas pengguna. Menyalin fail. Membuat pengujian bagi perubahan/penambahbaikan. Menyelenggara dan membaikpulih.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN pembangun tentang laporan yang dihantar. 5. Mengimplementasi aturcara yang telah diuji. exe dan menyemak sistem. Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan/Perisian Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN 41 . Mengenalpasti punca ralat. Memaklumkan kepada pengguna untuk proses penggunaan 6. 6. 3. SENARAI SEMAK KERJA 3 : 3. 2. 4. 7. Memantau dan Mengurus Penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN 1. Menerima maklumat aduan kerosakan/penambahbaikan. SENARAI SEMAK KERJA 2 : 2.

Melaksanakan keputusan cadangan. 4.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. 2. Membuat cadangan penyelenggaraan/pembelian mengikut justifikasi keperluan. 4. Mengesahkan pembelian 6. Menyemak keperluan. 42 . Menerima permohonan pembelian melalui memo daripada Ketua Jabatan/Unit. 3. Membuat cadangan pembelian mengikut justifikasi keperluan. 5. Menerima maklumat aduan kerosakan/pembelian melalui borang dan memo. Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan/Perisian Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN 1. 5. Menyemak keperluan. SENARAI SEMAK KERJA 4 : 4. 2. 3. Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan / Unit 5. Mengemukakan sebutharga penyelenggaraan/pembelian. Melaksanakan keputusan cadangan. Mengemukakan sebut harga pembelian bagi penyelenggaraan.

5. Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN / VPN ) di Jabatan. Mengurus sebut harga Lesen Antivirus yang terlibat 3. Menerima laporan kegagalan capaian rangkaian. Mengkaji dan menilai semula penyelesaian 43 . Memantau dan Mengawal urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATA N 1. Mengkaji dan menilai semula penyelesaian yang diambil. 3. Mengurus dan memantau penyelenggaraan 5. Mengemukakan/mencari penyelesaian terbaik bagi tujuan baikpulih. 2. 4.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 5 : 5. Mengenalpasti punca kegagalan capaian. 4. Memantau Pengemaskinian Antivirus. Mendapatkan Laporan penyelenggaran dari semasa ke semasa SENARAI SEMAK KERJA 6 : 6. TINDAKAN TANDA () CATATA N 1. 2. Menyemak tarikh luput (Expiry Date) Lesen Antivirus Jabatan.

Mengawal. Memantau trafik capaian internet supaya tidak sesak 4. 3. Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data (Back-up Data) 44 . SENARAI SEMAK KERJA 7 : 7. Memantau Akses Internet dan Penggunaannya TINDAKAN TANDA () CATATA N 1. Menetapkan had-had penggunaan dari semasa ke semasa. 2. Memastikan akses internet Jabatan sentiasa berfungsi. Mengurus dan memantau penyelenggaraan SENARAI SEMAK KERJA 8 : 8.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN yang diambil.

Memantau Semakan data Laporan Harian Pembayaran Zakat Perbankan Internet TINDAKAN TANDA () CATATAN 1. Mengenalpasti data-data penting Jabatan 2. Mengagihkan salinan backup data kepada pegawai terlibat 4. Membuat simpanan ditempat sepatutnya 5. Membuat salinan ke pita. Memantau semakan emel dari bank-bank terlibat 2. Meminitkan maklumat yang diterima untuk tindakan Unit Zakat 4. Menyediakan back-up server induk. TANDA () CATAT AN SENARAI SEMAK KERJA 9 : 9. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada. 3. 45 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN TINDAKAN 1.

Mengurus Kawalan Rakaman Siara Tertunda CCTV MAIK TINDAKAN TANDA () CATAT AN 1. Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda yang dirakam. Menyerahkan/meminitkan ke Unit Zakat 4. Menyalin maklumat pembayaran ke cakera liut komputer. Mencetak dan menyerahkan kepada pihak pengurusan sebagai bukti 5. Menyalin bukti rakaman kedalam cakera padat. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada. Memantau Proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan Harian zakat@pos TINDAKAN TAND A () CATAT AN 1. 3. SENARAI SEMAK KERJA 11 : 10. Merekodkan kedalam dokumen. 3. Menerima aduan dari pegawai/kakitangan MAIK 2. Membuat Login ke server PMB 2. 4. 46 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 10 : 9.

Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan TINDAKAN TAND A () CATAT AN 1. SENARAI SEMAK KERJA 13 : 13. 3. 2. Menerima permohonan untuk penggunaan sistem. Melaksanakan pengubahsuaian mengikut keperluan. Mengenalpasti keperluan dan penambahbaikan mengikut permintaan. Memindah naik data ke server dan menguji capaian. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas 4. 4. Memantau keperluan dari semasa ke semasa 47 . Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-Had dan Hak-Hak Capaian Pengguna TINDAKAN TAN DA () CATAT AN 1. 2. Mendapatkan maklumat terkini untuk proses pengemaskinian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 12 : 12. 3. Menyelia id pengguna dan kata laluan .

SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN _______________________________________________________ 1. PERINTAH AM Bab B Cuti Disiplin Elaun-elaun dalam Perkhidmatan Bab C Bab D 2. Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan TINDAKAN TAN DA () CATAT AN 1. ARAHAN PERBENDAHARAAN 48 . 3. Menentukan had-had dan hak-hak capaian sistem dari semasa ke semasa 4. Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana HRMIS Jabatan setiap 4 bulan sekali. Memastikan pengguna yang bertanggungjawab di beri capaian . Menyelia id pengguna dan katalaluan . Memantau keperluan maklumat 5. 2.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 14 : 13.

Bil 3 Tahun 2000 e. 6. Bil 6 Tahun 1999 Jawatankuasa IT dan Internet Pintar Kerajaan (JITK) Pelaksanaan Perkongsian Antara Agensi-agensi Kerajaan dalam c. 8. Bil 2 Tahun 1999 b. Bil 2 Tahun 2002 Kerajaan Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan. Penggunaan Dan Pemakaian Data Dictionary Kerajaan 4. PEKELILING AM a. 11. SURAT PEKELILING AM SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN GARIS PANDUAN/STANDARD I) Information Technology Strategic Plan (ISP) Framework For Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensi-Agensi Government Agencies II) Electronic Government Information Technology Policy & Standard (1997) 7. 10. 5. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI _______________________________________________________ 49 . PERINTAH AM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN UNDANG-UNDANG SIBER SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI KELANTAN SURAT PEKELILING DARIPADA PENGURUSAN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN. Bil 1 Tahun 2000 Bidang Teknologi Maklumat Garis Panduan Malaysian Civil Service Lik (MCSL) dan Laman Web Agensi d. 9.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 3.

7. AHLI JAWATANKUASA NEGERI MAJLIS TEKNOLOGI MAKLUMAT AHLI JAWATANKUASA WEBMASTER NEGERI (MAMPU) AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN JURUANALISA NEGARA AHLI JAWATANKUASA SEKTOR AWAM KUMPULAN KERJA 10 : DDSA AHLI JAWATANKUASA MESYUARAT PENGURUSAN MAIK AHLI JAWATANKUASA KEBALAN AHLI JAWATANKUASA AUDIT DALAM ISO AHLI JAWATANKUASA 5S JABATAN AHLI JAWATANKUASA PELAKSANAAN HRMIS DI JABATAN AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN LAMAN WEB NEGERI SENARAI BORANG – BORANG YANG DIGUNAKAN 50 . 4. 5. 3. 10. 8. 6. 9.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. 2.

BORANG ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER. 2. BORANG PERAKUAN PENERIMAAN KOMPUTER BORANG SERAH MILIK PERALATAN KOMPUTER NORMA KERJA 51 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. 3.

4. Mengesan punca kerosakan/ralat dan membaikpulih sistem. SENARAI TUGAS HARIAN 52 . 5. Menyelenggarakan dan Mengemaskini Sistem/Perisian. 3. Mengagihkan Lokasi program dan Data. 2. Program- 240 minit 180 minit 240 minit 120 minit 240 minit 240 minit Mengawas dan Memantau Rangkaian Komputer Jabatan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bil. Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Boleh Diselesaikan Seminggu 5 5 4 5 6 4 1. 6. Menganalisis dan mengawas pelaksanaan sistem. Menyedia dan Mengemaskinikan Laman Web.

membaik pulih ralat aplikasi/ralat peningkatan Menyediakan dokumentasi/laporan bagi kebolehfungsian aplikasi kepada pengguna. Melaporkan masalah yang berlaku kepada pihak pembekal aplikasi/sistem bagi mendapatkan penyelesaian. Mengesahkan pembelian peralatan / perkakasan komputer Jabatan. 3. 4.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. Menganalisa punca serta penyelesaian masalah yang telah diadukan oleh pengguna. 53 . 5. 2. 7. Menguji kod/skrip bagi pengguna pada sistem. Mengenalpasti masalah dalam pelaksanaan aplikasi/perisian oleh pengguna.

3. 2. BORANG ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER. BORANG PERAKUAN PENERIMAAN KOMPUTER BORANG SERAH MILIK PERALATAN KOMPUTER 54 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN LAMPIRAN 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->