FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

OBJEKTIF

JABATAN

(A)

Menyampaikan dakwah Islamiah dengan cara menyeluruh dan berkesan.

(B)

Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamis dan progresif yang sentiasa mencari keredhaan Allah.

(C)

Memupukkan keimanan dan mengukuhkan ukhwah Islamiah dikalangan orang-orang Islam di negeri Kelantan dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan Ummah.

(D)

Memperbanyakkan

usaha-usaha

kebajikan

dan

mencegah

kemungkaran masyarakat Islam.

(E)

Melaksanakan usaha-usaha menambah harta Majlis Agama Islam Kelantan melalui pelaburan dan usaha-usaha halal yang lain bagi faedah kebajikan umat islam.

Visi : Untuk menjadi sebuah organisasi pengurusan wang zakat dan

pengurusan harta Baitulmal dan Waqaf yang terunggul di Malaysia

Misi :

1

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Memberi sumbangan bermakna untuk meningkatkan taraf sosio ekonomi umat Islam.

OBJEKTIF Kewangan

B A H A G I A N : Pentadbiran dan

(A)

Mewujudkan satu pentadbiran yang baik dan berkesan berlandaskan semangat kerjasama yang erat serta ikhlas dikalangan kakitangan keseluruhannya.

(B)

Meningkatkan perkhidmatan memuaskan.

lagi bagi

mutu

pencapaian

dan

prestasi yang

menghasilkan

produktiviti

(C)

Meninggikan lagi sistem pentadbiran dan kewangan selaras dengan dasar-dasar pengurusan kewangan dan perakaunan kerajaan.

(D)

Meningkatkan

serta

memperluaskan

lagi

pengurusan

kebajikan am kepada masyarakat Islam.

2

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

OBJEKTIF

UNIT :

Unit Teknologi Maklumat

(A) Memastikan

Sistem

Aplikasi

Pengurusan

Maklumat

dapat

digunakan dengan sepenuhnya mengikut keperluan jabatan.

(B) Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ICT organisasi bagi keperluan teknologi maklumat jabatan.

(C) Menyediakan infrastruktur dan kemudahan pengkomputeran jabatan yang terbaik.

(D)

Mewujudkan

persekitaran

kerja

berasasakan

IT

yang

efisyen, cepat dan mudah.

3

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

4

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

5

9. internet.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI T U G A S : Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F41) 1. Memantau dan mengurus penyelenggaran aturcara baru dan sedia ada untuk sesuatu aplikasi sistem maklumat dan memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pengguna. 6. 7. 8. Mengurus dan memantau pelaksanaan Sistem HRMIS di jabatan dan penyelenggaraanya. 5. 4. Mengurus perancangan penyelenggaraan rangkaian perkomputeran jabatan. Memantau dan mengurus pengendalian. pembangunaan dan penyeliaan server dan sistem pengoperasian organisasi. Melaksanakan kajian keatas kesesuaian sistem maklumat organisasi yang ada seterusnya menganalisa dan menyelenggara sistem-sistem maklumat mengikut keperluan semasa. Memantau pengemaskinian laman web jabatan. 2. 3. Melaksanankan kawalan ke atas kerja-kerja pemantauan keselamatan maklumat jabatan merangkumi telekomunikasi dan rangkaian. 10. Memantau penyelenggaraan sistem komputer di jabatan bagi memastikan operasi tidak tergendala. Memantau perkembangan persekitaran bisnes ICT dan perbankan internet bagi memastikan peningkatan kutipan zakat. 11. aplikasi serta akses ke atas maklumat keselamatan ICT jabatan. Mengurus pengagihkan lokasi program-program data (backup) bagi data-data penting sistem jabatan. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran ICT jabatan berdasarkan keperluan bagi mengelak wujudnya jurang digital. pusat data. 6 .

1. Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. 13. 14.Ketua Unit Pen. Memantau dan mengawasi pelayan-pelayan (server) jabatan. MAIK Setiasaha MAIK TUGAS DAN TANGGUNGJA WAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN TIMBALAN YANG DIPERTUA < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > Setiausaha . Melibatkan urusan Timbalan Yang Dipertua. Menyusun dan memantau pengendalian kursus/kelas komputer. Memastikan urusan Polisi Pengurusan di maklumkan dan mendapat persetujuan dan pengesahan sepenuhnya dari Yang Dipertua.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 12. Memastikan segala urusan penyeliaan dan pengesahan / kelulusan berkaitan dengan keperluan projek/aplikasi/ polisi dan penaiktarafan program sedia ada. SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI TUGAS PEAGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN YANG DIPERTUA Segala urusan yang berkait dengan Polisi Pengurusan Teknologi Maklumat MAIK < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Mendokumentasikan pengunaan sistem yang bersesuaian untuk kegunaan umum. Pegawai Teknologi Maklumat Ketua – Ketua Bahagian SETIAUSAHA < Sebagaimana 7 . MAIK Ketua-Ketua Bahagian Ketua. 15. 1.

3. Pegawai Teknologi Maklumat TUGAS PEAGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F29) TUGAS DAN TANGGUNGJA WAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Memastikan setiap keputusan pelaksanaan mendapat kelulusan sepenuhnya daripada Ketua Jabatan. Mengurus semua perkara yang berkaitan dengan pengkomputeran jabatan/ ICT/ Rangkaian dan urusan teknikal secara umum 2. Menjaga kerahsiaan kata laluan utama sistem/aplikasi/ser ver dan Juruteknik Komputer 8 . 2.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > berkaitan dengan Pengurusan Unit Teknologi Maklumat serta keperluan aplikasi jabatan. Memantau dan mengawal selia perbelanjaan bajet Unit Teknologi Maklumat mengikut spesifikasi dan justifikasi jabatan. Pen.

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Pembantu Tadbir Penolong Pegawai Teknologi Maklumat PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 9 . 3. Memastikan segala urusan penyelenggaraan perisian dan perkakasan diseleggara sebaiknya mengikut keperluan jabatan. Mengawal keselamatan ICT jabatan ( Perkakasan dan Data dalaman) 4.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN penyelenggaraan. 2. Operator Pemprosesan Data – OMPD ( F11) < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Mengurus sebarang aktiviti bilik server utama MAIK dan keselamatan ICT. Mengurus segala urusan mendapat sebut harga dari pembekal untuk tujuan penyelenggaraan dan pembelian perkakasan keperluan komputer JURUTEKNIK KOMPUTER ( Ft17) < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Segala urusan yang berkait dengan proses kemasukan maklumat/data sistem aplikasi jabatan (SPMB/HRMIS) dan mana-mana pengendalian operasi input data.

exe Memaklumkan kepada pengguna sistem. Jabatan Meneliti keperluan dan mengemukakan cadangan kepada Ketua bahagian dan unit masing- 10 . 3. 2. 5. Memantau keberkesanan penggunaan sistem.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN AKTIVITI 1 : Menganalisis dan Melaksanakan Kajian Ke atas Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan ( Sistem Pengurusa Maklumat Bersepadu MAIK ) PERATURAN – PERATURAN PENTADBIRAN 1. Memastikan kesesuaian sistem dan membuat cadangan penambahbaikan jika ada. Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan sistem. 2. 4. Mengumpul maklumat penggunaan sistem. Mendapat maklumbalas penyelenggaraan dan menyalin fail . Pegawai Teknologi pengguna. AKTIVITI 2 : Memantau dan mengurus penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menerima permohonan pembelian daripada pegawai/kakitangan dari masing. 3. ralat/ Menerima maklumat aduan dan memantau penghantar maklumat penambahbaikan kepada pihak pembangun/pembekal sistem. 4. Menguji penambahbaikan dan mendapatkan maklum balas Menerima laporan penyelenggaraan dari Pen. Maklumat AKTIVITI 3: Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan / Perisian Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 2.

Memastikan penyelenggaraan dilaksanakan secepat mungkin jika penggantikan perkakasan baru. untuk tindakan sebut harga AKTIVITI 4 : Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan / Perisian Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Pegawai Teknologi Maklumat. 3. Jika melibatkan pembelian. dan Juruteknik tentang 11 . Menerima aduan kerosakan perkakasan daripada masing. kemukan cadangan ianya tidak melibatkan pegawai/kakitangan dari bahagian dan unit untuk tindakan sebut harga AKTIVITI 5: Memantau dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 2. Pegawai Teknologi Maklumat Memantau urusan pembelian oleh Pen. 4.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 3. 5. Pegawai Teknologi Maklumat Memantau urusan pembelian oleh Pen. Pegawai Teknologi Maklumat. 2. 3. 3. Memantau pengemaskinian antivirus di stesyen kerja Mendapat laporan daripada Penolong Pegawai Teknologi Maklumat status serangan maklumat jabatan dari semasa ke semasa. 5.masing. meneliti masalah aduan keperluan dan penyelenggaraan. pegawai/kakitangan. Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan Mengesahkan pembelian kepada Pen. Memastikan Patern Antivirus Jabatan secara tahunan dikemaskini . Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan Mengesahkan pembelian kepada Pen. 4.

2. Memastikan rangkaian jabatan berfungsi dengan baik. etika penggunaan. Menetapkan had-had penggunaan dari semasa ke semasa bagi Mengambil tindakan kepada pengguna yang tidak mengikut Memastikan manfaat penggunaannya dapat dikongsi untuk tujuan kawalan akses. dan kesesuaian. Memastikan back-up harian berjalan dengan baik (auto) 12 . Aktiviti 7 : Mengawal dan Memantau Akses Internet Dan Penggunaanya PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 3. 4.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Aktiviti 6 : Mengawal dan memantau Penyelenggaraan/ Rangkaian (LAN dan VPN) Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Mengenalpasti lokasi aduan dan punca. kebaikan jabatan. Mengarahkan proses baikpulih dilaksanakan mengikut keperluan 2. 3. Aktiviti 8 : Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data ( Back-Up Data) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menerima aduan sambungan rangkaian daripada pegawai dan kakitangan. 4. Memastikan akses internet jabatan sentiasa berfungsi.

Memantau dan membantu FTP data ke domain POS Malaysia Berhad secara mingguan/bulanan bagi mendapatkan laporan kutipan zakat harian. 13 . dilaksanakan mengikut Aktiviti 9 : Memantau Semakan Data Laporan Harian Internet Banking. Mengurus urusan salinan data ke dalam pita.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 2. cakera padat. Aktiviti 10 : Memantau proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan zakat@pos PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. cakera liut secara bulanan. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada kepada pihak IT POS bagi tujuan teknikal. meminitkannya kepada Unit Zakat MAIK / Pembantu Tadbir (IB) untuk tindakan. Memastikan simpanan ke dalam peti besi dibuat selepas salinan bulanan dan tahunan. 2 Memantau semakan e-mel jabatan Jika ada Laporan Harian yang masih belum disemak. 3. 3. 3 Memaklumkan sebarang kesulitan teknikal jika ada kepada pihak IT bank-bank yang terlibat. Menyalin kedalam cakera liut komputer dan menyerahkan ke Unit Zakat untuk diambil tindakan. 2.

2.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Aktiviti 11 : Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 3 pengurusan untuk tindakan. Aktiviti 13 : Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-had dan Hak-Hak Capaian Pengguna. 2. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas mengikut cadangan Ketua Bahagian/ Unit. Menerima aduan dari pegawai/kakitangan. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menyemak /mengenalpasti siaran tertunda mengikut tarikh dan Menyalin ke dalam cakera padat dan menyerahkan kepada masa aduan. Aktiviti 12 : Memantau pengemaskini Laman Web Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 2. Mengurus penyediaan laman web mengikut garis panduan MAMPU Memantau pengemaskinian laman mengikut keperluan ketua bahagian dan ketua unit. Menerima permohonan pengguna sistem dan menyelia id pengguna dan kata laluan. 14 .

2. yang terlibat.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Aktiviti 14 : Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Mengurus masalah teknikal capaian pengguna Sistem HRMIS Menetapkan capaian pengguna sistem. 3. Memantau urusan pengemaskinian modul-modul Sistem HRMIS Jabatan. PROSES PROSES KERJA 1 : KERJA Menganalisis dan Melaksanakan Kajian Keatas Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan 15 .

Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan yang ada memenuhi spesifikasi sistem semasa.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 1 2 Mengumpul / mendapatkan maklumat perlaksanaan sistem. Mencadangkan/ mengemukakan laporan keperluan/ perubahan/ penambahbaikan kepada pengeluar sistem. PPTM/Juruteknik Komputer 6 7 PROSES KERJA 2 Memantau dan mengurus penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan 16 . Mendapat maklumbalas daripada pembangun tentang laporan yang telah dihantar. Mengimplementasi aturcara yang telah diuji PPTM/Juruteknik Komputer/ Pegawai PEKELILING PERKHIDMATA N Juruteknik Komputer YDP/TYDP/Setiausaha 3 4 5 Pengguna Sistem. Membuat pengujian bagi perubahan/ penambahbaikan yang disediakan pembekal agar menepati keperluan perisian. Mengenalpasti punca masalah pengguna.

Memantau penyelenggaraan dan membaikpulih ralat.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Terima maklumat aduan kerosakan/ penambahbaikan daripada pengguna Mengenalpasti punca ralat yang telah dilaporkan. Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses/penggunaan Mendapat maklumbalas pengguna tentang Pengguna Sistem penyelenggaraan/penambahbaikan yang dilakukan. PPTM PPTM/ Juruteknik Komputer 2 3 4 5 6 Menyalin fail exe / Menyemak dan membuat pengujian kepada sistem. 17 . Pengguna /PPTM/ Juruteknik Komputer PPTM Pembangun/Piha k yang bertanggungjawa b menyediakan sistem.

Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan. Mendapat kelulusan pembelian . Memastikan peralatan disempurnakan dibeli dan di pasang. Pengguna Sistem Komputer / PPTM/ Juruteknik Komputer 2 3 4 Pengeluar/Pembekal/ Pihak Yang Bertanggungjawab Setiausaha PPTM PPTM /Juruteknik Komputer 5 6 7 18 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 3. Mengemukakan sebutharga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan / pembelian. Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan / Perisian Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN PPTM/Juruteknik Komputer 1 Menerima permohonan pembelian menerusi borang dan memo dalaman. Mengesahkan pembelian dan melaksanakan keputusan cadangan. Membuat cadangan penyelenggaraan mengikut justifikasi dan melaksanakannya.

Jika melibatkan pembelian penyelenggaraan. Memastikan penyelenggaraan segera dilaksanakan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 4 : Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan / Perisian Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN PPTM/Juruteknik Komputer Pengeluar/Pembekal/ Pihak Yang Bertanggungjawab 1 Menerima aduan kerosakan. Mengemukakan sebutharga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan / pembelian. Pengguna Sistem Komputer / PPTM/ Juruteknik Komputer 2 Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan. Melaksanakan keputusan cadangan. 3 4 5 6 Setiausaha PPTM/Juruteknik Komputer PROSES KERJA 5 Memantau Dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan 19 . Mencadangkan tindakan yang perlu diambil.

Juruteknik Komputer 2 3 4 Juruteknik Komputer PPTM/Juruteknik Komputer/ Pembangunan OS Server/TM Berhad 5 20 . Juruteknik Komputer PPTM Juruteknik Komputer PEKELILING PERKHIDMATAN 4 PPTM/Juruteknik Komputer. Mengenalpasti punca kegagalan capaian Mengemuka/mencari penyelesaian terbaik bagi membaikpulih kegagalan capaian Melaksana dan menilai semula penyelesaian yang telah dibuat. Menerima laporan kegagalan capaian rangkaian daripada pengguna. PROSES KERJA 6 Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN dan VPN) Jabatan. Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PPTM/Jututeknik PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Memantau keadaan rangkaian komputer supaya berada didalam keadaan baik. Memastikan pengemaskinian tahunan dikemaskini Memantau pengemaskinian patern antivirus di stesyen kerja pegawai/kakitangan Mendapatkan laporan penyelenggaraan dari semasa ke semasa.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 1 2 3 Memastikan Patern Antivirus Jabatan sentiasa tidak melebihi tarikh lupus.

21 . Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 2 3 4 Memastikan had penggunaan dan akses terkawal Memantau kawalan trafik penggunaan daripada Firewall MAIK Mengambil tindakan kepada pengguna yang melanggar Etika Komputer MAIK PPTM/Jututeknik Juruteknik Komputer PPTM/Juruteknik Komputer/ Pembanguna OS Server/TM Berhad PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Memastikan akses internet jabatan sentiasa berfungsi Juruteknik Komputer PROSES KERJA 8 Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data (Back-Up Data) Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Mengenalpasti data-data penting yang perlu dibuat salinan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 7 Mengawal dan Memantau Akses Internet dan Penggunaannya. Hardisk. Membuat salinan ke pita (CD. Tape) Mengagihkan salinan back-up data kepada pegawai yang terlibat bersama memo serahan Menyimpan di Bilik Kebal dan Peti PPTM/Juruteknik Komputer PPTM 2 3 4 Pegawai Zakat.

Bank Rakyat Pegawai Zakat. Ambank. Meminitkan maklumat yang diterima untuk tindakan mengeluarkan resit pembayar. BIMB Bank. RHB. PROSES KERJA 9 Memantau Semakan Data Laporan Pembayaran Zakat Melalui Perbakan Internet Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Memantau semakan emel dari bankbank terlibat kepada alamat-alamat penerima pengguna mengikut tarikh dihantar. Bendahari Juruteknik Komputer. Pem Tadbir (Internet Banking) Pihak Teknikal Bank 2 3 PROSES KERJA 10 Memantau proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan zakat@pos Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan 22 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Besi mengikut keperluan simpanan pegawai. 5 Menyediakan back-up server bagi memastikan data yang disimpan boleh diguna pakai jika berlaku sebarang masalah di server induk. Maybank2u. Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT operasi bank jika wujud masalah teknikal penghantaran data. CIMB.

POS Malaysia Berhad ENAKMEN PERINTAH AM 2 3 PEKELILING PERKHIDMATAN Pegawai Zakat. TYDP. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada kepada pihak IT Pos bagi tujuan teknikal. Menyalin bukti rakaman ke dalam cakera padat. Pem Tadbir (Internet Banking) Teknikal Pos Malaysia Berhad.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1 Membuat login ke server PMB dengan akaun yang disahkan. Menyalin maklumat pembayaran zakat@pos ke cakera liut komputer.Setiausaha 4 Pembekal Sistem 23 . mencetak seterusnya diserahkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya. 4 PROSES KERJA 11 Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Menerima aduan dari pegawai dan kakitangan MAIK tentang keperluan bukti sesuatu kejadian. Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda mengikut tarikh dan masa aduan. Menyerahkan dan meminitkan ke Unit Zakat untuk tindakan pengeluaran resit rasmi bayaran. Memaklumkan aduan kerosakan siaran tertunda atau kamera rakaman untuk tujuan penyelenggaraan. Pegawai/Kakitangan 2 3 YDP.

Memindah naik data ke server dan menguji keberkesanan akses Memantau dan mengemaskini laman web mengikut keperluan semasa.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 12 Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 2 Mengenalpasti keperluan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Setiausaha dan Ketua Bahagian. PPTM/Juruteknik 24 . Mendapatkan maklumat terkini untuk melaksanakan proses pengemaskinian. PPTM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Menganalisa laman web yang sedia ada. PPTM 3 PPTM/Juruteknik 4 5 6 YDP. TYDP. Melaksanakan pengubahsuaian mengikut keperluan.

Pegawai/kakitan gan PEKELILING PELAKSANAAN SISTEM HRMIS JABATAN Mengurus keperluan capaian sistem. 25 . Menyelia id pengguna dan katalaluan dan menyerahkannya sebagai kerahsiaan/tanggungjawab pengguna. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas. Pegawai –pegawai 2 PEKELILING PERKHIDMATAN 3 4 6 PROSES KERJA 14 Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan Bi l 1 Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk PPTM Seksyen Undang undang/ Peraturan SURAT PEKELILING AM PERINTAH AM 2 3 Menetapkan had-had capaian modul sistem. PPTM PSU. Memantau penggunaan pengguna dari semasa ke semasa.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 13 Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-had dan Hak-Hak Capaian Pengguna Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 1 Menerima permohonan untuk menggunakan sistem dari pengguna. Mencetak keperluan maklumat pengemaskinian dari pangkalan data Sistem. Memantau dan mengemaskini laman web mengikut keperluan semasa.

Menganalisa dan mengemukakan cadangan penyelesaian Tidak Berjaya Berjaya Membaiki Ralat Mengimplementasi aturcara yang telah diuji. 26 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 4 Memantau proses pengemaskinian & urusan teknikal Sistem. PPTM/Juruteknik Komputer CARTA ALIRAN KERJA CARTA ALIRAN KERJA 1 Menganalisis dan Memantau Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan Mendapatkan maklumat perlaksanaan sistem Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan yang ada memenuhi spesifikasi sistem semasa Mengenalpasti punca masalah pengguna penambahbaikan yang diperlukan bagi melicinkan urusan kerja.

Memantau penyelenggaraan dan proses membaikpulih ralat yang dikenalpasti.exe daripada pengeluar kepada pengguna dibuat dan membuat pengujian semula kepada sistem. Memastikan salinan fail .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 2 Memantau dan Mengurus Penyelenggaraan Sistem Komputer Jabatan Menerima maklumat kerosakan / penambahbaikan daripada pengguna. Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses penggunaan. Tidak Berjaya Berjaya Membaiki Ralat Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses penggunaan 27 . Jika Pengguna masih tidak dapat menjalankan proses yang diminta Mengenalpasti punca ralat yang telah dilaporkan dan mengemukakan laporan keperluan/perubahan/penambahbaikan kepada pengeluar sistem.

Mengangkat cadangan untuk mendapat kelulusan pembelian (yang melibatkan justifikasi Kos yang besar) DI LULUSKAN Mengesahkan pembelian dan melaksanakan keputusan cadangan. Memastikan peralatan disempurna dibeli dan di tempatkan di lokasi pemohon.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 3 Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan Komputer Jabatan Menerima permohonan pembelian menerusi borang dan memo dalaman Menyemak keperluan dan mengenalpasti keperluan Membuat cadangan pembelian mengikut justifikasi dan spesifikasi keperluan TIDAK DI LULUSKAN Memantau urusan sebut harga mengikut spesifikasi bagi keperluan pembelian. 28 .

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 4 Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian Jabatan Menerima aduan kerosakan perkakasan daripada pengguna. Melaksanakan penyelenggaraan Tidak melibatkan pembelian gantian perkakasan Melibatkan pembelian gantian perkakasan Mengemukakan sebut harga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan yang memerlukan pembelian peralatan baru Mengesahkan pembelian dan memantau pembelian untuk penyelenggaraan Menyelia laporan penyelenggaraan peralatan komputer 29 . Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Menyelenggara dan melaksanakan pembelian perkakasan. CARTA ALIRAN KERJA 5 Memantau dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan Mengenalpasti tarikh luput tahunan bagi Lesen Antivirus Jabatan. Mengurus sebut harga Lesen Antivirus mengikut keperluan semasa dan jumlah pelanggan antivirus. Melakukan instalasi Lesen Antivirus yang baru dan membuat pengujian pengemaskinian kepada pelanggan. Mengangkat sebutharga kepada Ketua Jabatan untuk mendapatkan kelulusan pembelian. Berjaya Tidak Berjaya Memantau urusan Antivirus daripada Console Antivirus di server utama Antivirus MAIK 30 .

Mengemukakan/mendapatkan penyelesaian terbaik bagi membaikpulih kegagalan capaian. TIDAK BERJAYA BERJAYA 31 . Mengurus/memantau penyelenggaran berdasarkan penyelesaian yang diperolehi. Mengenalpasti punca kegagalan yang dilaporkan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 6 Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN & VPN) Jabatan Menerima laporan kegagalan capaian/ akses rangkaian daripada pengguna.

CARTA ALIRAN KERJA 7 Mengawal dan Memantau Akses Internet dan Penggunaanya. Mengambil tindakan kepada pengguna yang melanggar Etika Penggunaan Komputer MAIK. 32 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Membuat pengujian dan menilai semula keputusan yang telah dibuat. Menganalisis stesyen kerja yang mempunyai akses tinggi ketalian. Memantau trafik data penggunaan internet di firewall utama MAIK.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 8 Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi data (Back Up Data) Mengenalpasti data-data penting yang perlu dibuat salinan. Memastikan simpanan data dilokasi yang selamat mengikut keperluan simpanan pegawai (bilik kebal dan peti besi). 33 . Mengagihkan salinan back-up data kepada pegawai terlibat bersama memo serahan. Memantau salinan data/program ke dalam pita.

Data laporan tidak sampai. Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT Operasi Bank jika wujud masalah penghantaran teknikal data.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 9 Memantau Semakan Data Laporan Pembayaran Zakat Melalui Perbankan Internet Memantau semakan emel data laporan dari bank-bank yang terlibat mengikut tarikh dihantar. Meminitkan emel laporan pembayaran zakat untuk diambil tindakan oleh Pembantu Tadbir Zakat (IB) bagi tujuan pengeluaran resit rasmi bayaran. Memastikan emel sentiasa disemak mengikut tarikh pembayaran Data laporan di emel. 34 .

Data tidak selamat dipindah turun. Data selamat di pindah turun.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 10 Memantau proses FTP Data ke POS Malaysia Berhada bagi Laporan zakat@pos Membuat Login ke Server PMB dengan akuan yang disahkan. Menyerahkan data ke Unit Zakat untuk tindakan pengeluaran resit rasmi bayaran. Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT Operasi PMB jika wujud masalah penghantaran teknikal data. Memindah turun data pembayaran zakat@pos ke cakera liut komputer. 35 .

Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda mengikut tarikh dan masa aduan kejadian. Merekod sebarang bukti kejadian. Menyalin bukti rakaman ke cakera padat. 36 . mencetak dan seterusnya menyerahkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 11 Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK Menerima aduan dari pegawai dan kakitangan MAIK tentang keperluan bukti sesuatu kejadian.

Mendapatkan maklumat terkini untuk melaksanakan proses pengemaskinian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 12 Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan Menganalisis laman web yang sedia ada. 37 . Mengenalpasti maklumat dan membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa.

. Menentukan had dan hak capaian mengikut keperluan tugas pengguna. Tidak Berjaya. Memantau paparan pengemaskinian di web CARTA ALIRAN KERJA 13 Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-Had dan Hak-Hak Capaian Pengguna Menerima permohonan untuk menggunakan sistem dari pengguna. Mengurus/memantau proses pindah naik data ke server dan menguji keberkesanan akses.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Memantau pengubahsuaian mengikut keperluan. Berjaya. Mengubahsuai had dan hak capaian 38 mengikut keperluan pengguna dari semasa ke semasa. Menyelia id pengguna dan kata laluan dan menyerahkannya sebagai kerahsiaan dan tanggungjawab pengguna.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 14 Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan Memantau Semakan had capaian pengguna sistem Menambah akses dan capaian pengguna sistem mengikut keperluan Memantau urusan cetakan laporan pengemaskinian dan peratusan kedudukan input data 39 .

4. TINDAKAN TANDA ( ) CATATAN 1. SENARAI SEMA K SENARAI SEMAK KERJA 1 : 1.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Memastikan masalah teknikal talian dapat diselesaikan dalam jangka masa yang pendek. Mencadang keperluan. 3. 5. Menganalisis dan Memantau Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan. Mengenalpasti maklumat dan mengenalpasti keperluan. 2. Mendapat maklumbalas daripada 40 . Mengenalpasti punca kerosakan/masalah/perkembangan. Mendapatkan maklumat sistem mengikut modul/sub sistem.

2. Menyelenggara dan membaikpulih. 6. Memantau dan Mengurus Penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN 1. Membuat pengujian bagi perubahan/penambahbaikan. Mengimplementasi aturcara yang telah diuji. exe dan menyemak sistem. Menyalin fail. Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan/Perisian Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN 41 . 7. SENARAI SEMAK KERJA 3 : 3.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN pembangun tentang laporan yang dihantar. 3. Menerima maklumat aduan kerosakan/penambahbaikan. 4. Mengenalpasti punca ralat. SENARAI SEMAK KERJA 2 : 2. Mendapat maklumbalas pengguna. Memaklumkan kepada pengguna untuk proses penggunaan 6. 5.

2. Membuat cadangan penyelenggaraan/pembelian mengikut justifikasi keperluan. 2. Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan/Perisian Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN 1. 4. 5. Menerima permohonan pembelian melalui memo daripada Ketua Jabatan/Unit. 3. 5. 3. Mengemukakan sebut harga pembelian bagi penyelenggaraan. 42 . Mengesahkan pembelian 6. SENARAI SEMAK KERJA 4 : 4. Membuat cadangan pembelian mengikut justifikasi keperluan. Melaksanakan keputusan cadangan. Menyemak keperluan. Menyemak keperluan. Menerima maklumat aduan kerosakan/pembelian melalui borang dan memo. 4. Melaksanakan keputusan cadangan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. Mengemukakan sebutharga penyelenggaraan/pembelian. Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan / Unit 5.

Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN / VPN ) di Jabatan. Mengenalpasti punca kegagalan capaian. Mendapatkan Laporan penyelenggaran dari semasa ke semasa SENARAI SEMAK KERJA 6 : 6. Menerima laporan kegagalan capaian rangkaian. 2. Mengkaji dan menilai semula penyelesaian yang diambil. 4. Mengurus dan memantau penyelenggaraan 5. 5. Mengkaji dan menilai semula penyelesaian 43 . TINDAKAN TANDA () CATATA N 1. Memantau dan Mengawal urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATA N 1. 4. 2. Mengurus sebut harga Lesen Antivirus yang terlibat 3. Mengemukakan/mencari penyelesaian terbaik bagi tujuan baikpulih. Memantau Pengemaskinian Antivirus. Menyemak tarikh luput (Expiry Date) Lesen Antivirus Jabatan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 5 : 5. 3.

Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data (Back-up Data) 44 . Memantau Akses Internet dan Penggunaannya TINDAKAN TANDA () CATATA N 1. 2. 3. Menetapkan had-had penggunaan dari semasa ke semasa. Memastikan akses internet Jabatan sentiasa berfungsi.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN yang diambil. Mengawal. Memantau trafik capaian internet supaya tidak sesak 4. Mengurus dan memantau penyelenggaraan SENARAI SEMAK KERJA 8 : 8. SENARAI SEMAK KERJA 7 : 7.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN TINDAKAN 1. Mengenalpasti data-data penting Jabatan 2. Membuat salinan ke pita. 3. TANDA () CATAT AN SENARAI SEMAK KERJA 9 : 9. Membuat simpanan ditempat sepatutnya 5. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada. Meminitkan maklumat yang diterima untuk tindakan Unit Zakat 4. Mengagihkan salinan backup data kepada pegawai terlibat 4. Memantau Semakan data Laporan Harian Pembayaran Zakat Perbankan Internet TINDAKAN TANDA () CATATAN 1. 45 . Menyediakan back-up server induk. Memantau semakan emel dari bank-bank terlibat 2.

Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda yang dirakam. 46 . Merekodkan kedalam dokumen. 4. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada. Menyalin maklumat pembayaran ke cakera liut komputer. Menyalin bukti rakaman kedalam cakera padat. Memantau Proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan Harian zakat@pos TINDAKAN TAND A () CATAT AN 1. Menyerahkan/meminitkan ke Unit Zakat 4. Menerima aduan dari pegawai/kakitangan MAIK 2. SENARAI SEMAK KERJA 11 : 10.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 10 : 9. Mengurus Kawalan Rakaman Siara Tertunda CCTV MAIK TINDAKAN TANDA () CATAT AN 1. Mencetak dan menyerahkan kepada pihak pengurusan sebagai bukti 5. 3. Membuat Login ke server PMB 2. 3.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 12 : 12. SENARAI SEMAK KERJA 13 : 13. Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-Had dan Hak-Hak Capaian Pengguna TINDAKAN TAN DA () CATAT AN 1. 4. Memindah naik data ke server dan menguji capaian. Melaksanakan pengubahsuaian mengikut keperluan. Mengenalpasti keperluan dan penambahbaikan mengikut permintaan. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas 4. Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan TINDAKAN TAND A () CATAT AN 1. 2. 2. Memantau keperluan dari semasa ke semasa 47 . 3. 3. Menerima permohonan untuk penggunaan sistem. Mendapatkan maklumat terkini untuk proses pengemaskinian. Menyelia id pengguna dan kata laluan .

Menentukan had-had dan hak-hak capaian sistem dari semasa ke semasa 4. SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN _______________________________________________________ 1. PERINTAH AM Bab B Cuti Disiplin Elaun-elaun dalam Perkhidmatan Bab C Bab D 2.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 14 : 13. 2. Memantau keperluan maklumat 5. Menyelia id pengguna dan katalaluan . Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan TINDAKAN TAN DA () CATAT AN 1. ARAHAN PERBENDAHARAAN 48 . 3. Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana HRMIS Jabatan setiap 4 bulan sekali. Memastikan pengguna yang bertanggungjawab di beri capaian .

5. PERINTAH AM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN UNDANG-UNDANG SIBER SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI KELANTAN SURAT PEKELILING DARIPADA PENGURUSAN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN. 9. 10. Bil 3 Tahun 2000 e. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI _______________________________________________________ 49 . Bil 2 Tahun 1999 b. PEKELILING AM a.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 3. 6. Bil 6 Tahun 1999 Jawatankuasa IT dan Internet Pintar Kerajaan (JITK) Pelaksanaan Perkongsian Antara Agensi-agensi Kerajaan dalam c. SURAT PEKELILING AM SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN GARIS PANDUAN/STANDARD I) Information Technology Strategic Plan (ISP) Framework For Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensi-Agensi Government Agencies II) Electronic Government Information Technology Policy & Standard (1997) 7. Bil 1 Tahun 2000 Bidang Teknologi Maklumat Garis Panduan Malaysian Civil Service Lik (MCSL) dan Laman Web Agensi d. 11. Penggunaan Dan Pemakaian Data Dictionary Kerajaan 4. 8. Bil 2 Tahun 2002 Kerajaan Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan.

6. 9. AHLI JAWATANKUASA NEGERI MAJLIS TEKNOLOGI MAKLUMAT AHLI JAWATANKUASA WEBMASTER NEGERI (MAMPU) AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN JURUANALISA NEGARA AHLI JAWATANKUASA SEKTOR AWAM KUMPULAN KERJA 10 : DDSA AHLI JAWATANKUASA MESYUARAT PENGURUSAN MAIK AHLI JAWATANKUASA KEBALAN AHLI JAWATANKUASA AUDIT DALAM ISO AHLI JAWATANKUASA 5S JABATAN AHLI JAWATANKUASA PELAKSANAAN HRMIS DI JABATAN AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN LAMAN WEB NEGERI SENARAI BORANG – BORANG YANG DIGUNAKAN 50 . 8.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. 4. 2. 5. 7. 10. 3.

BORANG PERAKUAN PENERIMAAN KOMPUTER BORANG SERAH MILIK PERALATAN KOMPUTER NORMA KERJA 51 . 2.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. 3. BORANG ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER.

6. SENARAI TUGAS HARIAN 52 . 5. Mengagihkan Lokasi program dan Data.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bil. Menganalisis dan mengawas pelaksanaan sistem. 2. Mengesan punca kerosakan/ralat dan membaikpulih sistem. Program- 240 minit 180 minit 240 minit 120 minit 240 minit 240 minit Mengawas dan Memantau Rangkaian Komputer Jabatan. 4. Menyedia dan Mengemaskinikan Laman Web. Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Boleh Diselesaikan Seminggu 5 5 4 5 6 4 1. Menyelenggarakan dan Mengemaskini Sistem/Perisian. 3.

4. 53 . Menguji kod/skrip bagi pengguna pada sistem. 3. membaik pulih ralat aplikasi/ralat peningkatan Menyediakan dokumentasi/laporan bagi kebolehfungsian aplikasi kepada pengguna. Menganalisa punca serta penyelesaian masalah yang telah diadukan oleh pengguna.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. Mengesahkan pembelian peralatan / perkakasan komputer Jabatan. 5. 7. Melaporkan masalah yang berlaku kepada pihak pembekal aplikasi/sistem bagi mendapatkan penyelesaian. Mengenalpasti masalah dalam pelaksanaan aplikasi/perisian oleh pengguna. 2.

BORANG PERAKUAN PENERIMAAN KOMPUTER BORANG SERAH MILIK PERALATAN KOMPUTER 54 . 2. 3. BORANG ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN LAMPIRAN 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful