FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

OBJEKTIF

JABATAN

(A)

Menyampaikan dakwah Islamiah dengan cara menyeluruh dan berkesan.

(B)

Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamis dan progresif yang sentiasa mencari keredhaan Allah.

(C)

Memupukkan keimanan dan mengukuhkan ukhwah Islamiah dikalangan orang-orang Islam di negeri Kelantan dan Malaysia amnya bagi mencapai perpaduan Ummah.

(D)

Memperbanyakkan

usaha-usaha

kebajikan

dan

mencegah

kemungkaran masyarakat Islam.

(E)

Melaksanakan usaha-usaha menambah harta Majlis Agama Islam Kelantan melalui pelaburan dan usaha-usaha halal yang lain bagi faedah kebajikan umat islam.

Visi : Untuk menjadi sebuah organisasi pengurusan wang zakat dan

pengurusan harta Baitulmal dan Waqaf yang terunggul di Malaysia

Misi :

1

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

Memberi sumbangan bermakna untuk meningkatkan taraf sosio ekonomi umat Islam.

OBJEKTIF Kewangan

B A H A G I A N : Pentadbiran dan

(A)

Mewujudkan satu pentadbiran yang baik dan berkesan berlandaskan semangat kerjasama yang erat serta ikhlas dikalangan kakitangan keseluruhannya.

(B)

Meningkatkan perkhidmatan memuaskan.

lagi bagi

mutu

pencapaian

dan

prestasi yang

menghasilkan

produktiviti

(C)

Meninggikan lagi sistem pentadbiran dan kewangan selaras dengan dasar-dasar pengurusan kewangan dan perakaunan kerajaan.

(D)

Meningkatkan

serta

memperluaskan

lagi

pengurusan

kebajikan am kepada masyarakat Islam.

2

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

OBJEKTIF

UNIT :

Unit Teknologi Maklumat

(A) Memastikan

Sistem

Aplikasi

Pengurusan

Maklumat

dapat

digunakan dengan sepenuhnya mengikut keperluan jabatan.

(B) Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran ICT organisasi bagi keperluan teknologi maklumat jabatan.

(C) Menyediakan infrastruktur dan kemudahan pengkomputeran jabatan yang terbaik.

(D)

Mewujudkan

persekitaran

kerja

berasasakan

IT

yang

efisyen, cepat dan mudah.

3

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

4

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN

5

Mengurus dan memantau pelaksanaan Sistem HRMIS di jabatan dan penyelenggaraanya. 11. 6 . Memantau perkembangan persekitaran bisnes ICT dan perbankan internet bagi memastikan peningkatan kutipan zakat. 6. 9. 10. 4. aplikasi serta akses ke atas maklumat keselamatan ICT jabatan. Mengurus pengagihkan lokasi program-program data (backup) bagi data-data penting sistem jabatan. Melaksanankan kawalan ke atas kerja-kerja pemantauan keselamatan maklumat jabatan merangkumi telekomunikasi dan rangkaian. pembangunaan dan penyeliaan server dan sistem pengoperasian organisasi. Memantau dan mengurus penyelenggaran aturcara baru dan sedia ada untuk sesuatu aplikasi sistem maklumat dan memberikan latihan serta bantuan teknikal kepada pengguna. 7. 5. Melaksanakan kajian keatas kesesuaian sistem maklumat organisasi yang ada seterusnya menganalisa dan menyelenggara sistem-sistem maklumat mengikut keperluan semasa. internet. Memantau penyelenggaraan sistem komputer di jabatan bagi memastikan operasi tidak tergendala. Memantau dan mengurus pengendalian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI T U G A S : Pegawai Teknologi Maklumat (Gred F41) 1. 2. pusat data. 3. 8. Memantau pengemaskinian laman web jabatan. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran ICT jabatan berdasarkan keperluan bagi mengelak wujudnya jurang digital. Mengurus perancangan penyelenggaraan rangkaian perkomputeran jabatan.

Lain-lain tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa. 1. Memantau dan mengawasi pelayan-pelayan (server) jabatan. Mendokumentasikan pengunaan sistem yang bersesuaian untuk kegunaan umum. 15. 13. 1. Memastikan segala urusan penyeliaan dan pengesahan / kelulusan berkaitan dengan keperluan projek/aplikasi/ polisi dan penaiktarafan program sedia ada. 14. Memastikan urusan Polisi Pengurusan di maklumkan dan mendapat persetujuan dan pengesahan sepenuhnya dari Yang Dipertua. Pegawai Teknologi Maklumat Ketua – Ketua Bahagian SETIAUSAHA < Sebagaimana 7 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 12.Ketua Unit Pen. SENARAI TUGAS KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI TUGAS PEAGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN YANG DIPERTUA Segala urusan yang berkait dengan Polisi Pengurusan Teknologi Maklumat MAIK < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. MAIK Setiasaha MAIK TUGAS DAN TANGGUNGJA WAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN TIMBALAN YANG DIPERTUA < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > Setiausaha . Menyusun dan memantau pengendalian kursus/kelas komputer. Melibatkan urusan Timbalan Yang Dipertua. MAIK Ketua-Ketua Bahagian Ketua.

Pegawai Teknologi Maklumat TUGAS PEAGAWAI ATAS YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN PENOLONG PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT (F29) TUGAS DAN TANGGUNGJA WAB KUASA YANG DIBERI TUGAS PEGAWAI LAIN YANG ADA HUBUNGAN SERTA JENIS HUBUNGAN < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Memantau dan mengawal selia perbelanjaan bajet Unit Teknologi Maklumat mengikut spesifikasi dan justifikasi jabatan. Mengurus semua perkara yang berkaitan dengan pengkomputeran jabatan/ ICT/ Rangkaian dan urusan teknikal secara umum 2.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > berkaitan dengan Pengurusan Unit Teknologi Maklumat serta keperluan aplikasi jabatan. 2. Pen. 3. Memastikan setiap keputusan pelaksanaan mendapat kelulusan sepenuhnya daripada Ketua Jabatan. Menjaga kerahsiaan kata laluan utama sistem/aplikasi/ser ver dan Juruteknik Komputer 8 .

Mengurus segala urusan mendapat sebut harga dari pembekal untuk tujuan penyelenggaraan dan pembelian perkakasan keperluan komputer JURUTEKNIK KOMPUTER ( Ft17) < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. 2. Operator Pemprosesan Data – OMPD ( F11) < Sebagaimana di Senarai Tugas Pegawai Teknologi Maklumat > 1. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Pembantu Tadbir Penolong Pegawai Teknologi Maklumat PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 9 . Memastikan segala urusan penyelenggaraan perisian dan perkakasan diseleggara sebaiknya mengikut keperluan jabatan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN penyelenggaraan. Mengurus sebarang aktiviti bilik server utama MAIK dan keselamatan ICT. Mengawal keselamatan ICT jabatan ( Perkakasan dan Data dalaman) 4. Segala urusan yang berkait dengan proses kemasukan maklumat/data sistem aplikasi jabatan (SPMB/HRMIS) dan mana-mana pengendalian operasi input data. 3.

ralat/ Menerima maklumat aduan dan memantau penghantar maklumat penambahbaikan kepada pihak pembangun/pembekal sistem. Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan sistem. Memantau keberkesanan penggunaan sistem. 2. 2. AKTIVITI 2 : Memantau dan mengurus penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 3. Maklumat AKTIVITI 3: Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan / Perisian Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Mengumpul maklumat penggunaan sistem. 4. Mendapat maklumbalas penyelenggaraan dan menyalin fail . 2. 3.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN AKTIVITI 1 : Menganalisis dan Melaksanakan Kajian Ke atas Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan ( Sistem Pengurusa Maklumat Bersepadu MAIK ) PERATURAN – PERATURAN PENTADBIRAN 1.exe Memaklumkan kepada pengguna sistem. 4. Jabatan Meneliti keperluan dan mengemukakan cadangan kepada Ketua bahagian dan unit masing- 10 . 5. Menguji penambahbaikan dan mendapatkan maklum balas Menerima laporan penyelenggaraan dari Pen. Menerima permohonan pembelian daripada pegawai/kakitangan dari masing. Memastikan kesesuaian sistem dan membuat cadangan penambahbaikan jika ada. Pegawai Teknologi pengguna.

Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan Mengesahkan pembelian kepada Pen. 2. Memastikan Patern Antivirus Jabatan secara tahunan dikemaskini . 2. Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan Mengesahkan pembelian kepada Pen. Memastikan penyelenggaraan dilaksanakan secepat mungkin jika penggantikan perkakasan baru.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 3. 3. 5. Pegawai Teknologi Maklumat Memantau urusan pembelian oleh Pen. 3. 4. meneliti masalah aduan keperluan dan penyelenggaraan. Pegawai Teknologi Maklumat. kemukan cadangan ianya tidak melibatkan pegawai/kakitangan dari bahagian dan unit untuk tindakan sebut harga AKTIVITI 5: Memantau dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Pegawai Teknologi Maklumat. pegawai/kakitangan. Pegawai Teknologi Maklumat Memantau urusan pembelian oleh Pen. 4. 3. untuk tindakan sebut harga AKTIVITI 4 : Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan / Perisian Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menerima aduan kerosakan perkakasan daripada masing. Jika melibatkan pembelian. 5. Memantau pengemaskinian antivirus di stesyen kerja Mendapat laporan daripada Penolong Pegawai Teknologi Maklumat status serangan maklumat jabatan dari semasa ke semasa. dan Juruteknik tentang 11 .masing.

Memastikan akses internet jabatan sentiasa berfungsi. 3. etika penggunaan. 2. 4. Aktiviti 7 : Mengawal dan Memantau Akses Internet Dan Penggunaanya PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. kebaikan jabatan. Mengenalpasti lokasi aduan dan punca. Menetapkan had-had penggunaan dari semasa ke semasa bagi Mengambil tindakan kepada pengguna yang tidak mengikut Memastikan manfaat penggunaannya dapat dikongsi untuk tujuan kawalan akses. Memastikan rangkaian jabatan berfungsi dengan baik. Aktiviti 8 : Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data ( Back-Up Data) PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menerima aduan sambungan rangkaian daripada pegawai dan kakitangan. 3. 4. dan kesesuaian. Mengarahkan proses baikpulih dilaksanakan mengikut keperluan 2.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Aktiviti 6 : Mengawal dan memantau Penyelenggaraan/ Rangkaian (LAN dan VPN) Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Memastikan back-up harian berjalan dengan baik (auto) 12 .

2. Memantau dan membantu FTP data ke domain POS Malaysia Berhad secara mingguan/bulanan bagi mendapatkan laporan kutipan zakat harian. cakera padat. meminitkannya kepada Unit Zakat MAIK / Pembantu Tadbir (IB) untuk tindakan. Mengurus urusan salinan data ke dalam pita. 3. 3. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada kepada pihak IT POS bagi tujuan teknikal. Memastikan simpanan ke dalam peti besi dibuat selepas salinan bulanan dan tahunan. cakera liut secara bulanan. Aktiviti 10 : Memantau proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan zakat@pos PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 3 Memaklumkan sebarang kesulitan teknikal jika ada kepada pihak IT bank-bank yang terlibat. dilaksanakan mengikut Aktiviti 9 : Memantau Semakan Data Laporan Harian Internet Banking. Menyalin kedalam cakera liut komputer dan menyerahkan ke Unit Zakat untuk diambil tindakan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 2. 2 Memantau semakan e-mel jabatan Jika ada Laporan Harian yang masih belum disemak. 13 . PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1.

Mengurus penyediaan laman web mengikut garis panduan MAMPU Memantau pengemaskinian laman mengikut keperluan ketua bahagian dan ketua unit.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Aktiviti 11 : Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 3 pengurusan untuk tindakan. 2. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas mengikut cadangan Ketua Bahagian/ Unit. Aktiviti 12 : Memantau pengemaskini Laman Web Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. 2. 2. PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1. Menyemak /mengenalpasti siaran tertunda mengikut tarikh dan Menyalin ke dalam cakera padat dan menyerahkan kepada masa aduan. 14 . Menerima aduan dari pegawai/kakitangan. Menerima permohonan pengguna sistem dan menyelia id pengguna dan kata laluan. Aktiviti 13 : Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-had dan Hak-Hak Capaian Pengguna.

Memantau urusan pengemaskinian modul-modul Sistem HRMIS Jabatan. 2. 3. Mengurus masalah teknikal capaian pengguna Sistem HRMIS Menetapkan capaian pengguna sistem. yang terlibat. PROSES PROSES KERJA 1 : KERJA Menganalisis dan Melaksanakan Kajian Keatas Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan 15 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Aktiviti 14 : Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN 1.

Mengimplementasi aturcara yang telah diuji PPTM/Juruteknik Komputer/ Pegawai PEKELILING PERKHIDMATA N Juruteknik Komputer YDP/TYDP/Setiausaha 3 4 5 Pengguna Sistem. Membuat pengujian bagi perubahan/ penambahbaikan yang disediakan pembekal agar menepati keperluan perisian. Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan yang ada memenuhi spesifikasi sistem semasa. Mencadangkan/ mengemukakan laporan keperluan/ perubahan/ penambahbaikan kepada pengeluar sistem. Mengenalpasti punca masalah pengguna. Mendapat maklumbalas daripada pembangun tentang laporan yang telah dihantar. PPTM/Juruteknik Komputer 6 7 PROSES KERJA 2 Memantau dan mengurus penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan 16 .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 1 2 Mengumpul / mendapatkan maklumat perlaksanaan sistem.

PPTM PPTM/ Juruteknik Komputer 2 3 4 5 6 Menyalin fail exe / Menyemak dan membuat pengujian kepada sistem. Memantau penyelenggaraan dan membaikpulih ralat. Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses/penggunaan Mendapat maklumbalas pengguna tentang Pengguna Sistem penyelenggaraan/penambahbaikan yang dilakukan. Pengguna /PPTM/ Juruteknik Komputer PPTM Pembangun/Piha k yang bertanggungjawa b menyediakan sistem.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Terima maklumat aduan kerosakan/ penambahbaikan daripada pengguna Mengenalpasti punca ralat yang telah dilaporkan. 17 .

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 3. Membuat cadangan penyelenggaraan mengikut justifikasi dan melaksanakannya. Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan. Memastikan peralatan disempurnakan dibeli dan di pasang. Pengguna Sistem Komputer / PPTM/ Juruteknik Komputer 2 3 4 Pengeluar/Pembekal/ Pihak Yang Bertanggungjawab Setiausaha PPTM PPTM /Juruteknik Komputer 5 6 7 18 . Mengemukakan sebutharga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan / pembelian. Mengesahkan pembelian dan melaksanakan keputusan cadangan. Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan / Perisian Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN PPTM/Juruteknik Komputer 1 Menerima permohonan pembelian menerusi borang dan memo dalaman. Mendapat kelulusan pembelian .

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 4 : Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan / Perisian Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN PPTM/Juruteknik Komputer Pengeluar/Pembekal/ Pihak Yang Bertanggungjawab 1 Menerima aduan kerosakan. 3 4 5 6 Setiausaha PPTM/Juruteknik Komputer PROSES KERJA 5 Memantau Dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan 19 . Melaksanakan keputusan cadangan. Pengguna Sistem Komputer / PPTM/ Juruteknik Komputer 2 Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan. Mencadangkan tindakan yang perlu diambil. Mengemukakan sebutharga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan / pembelian. Memastikan penyelenggaraan segera dilaksanakan. Jika melibatkan pembelian penyelenggaraan.

Juruteknik Komputer 2 3 4 Juruteknik Komputer PPTM/Juruteknik Komputer/ Pembangunan OS Server/TM Berhad 5 20 . Memastikan pengemaskinian tahunan dikemaskini Memantau pengemaskinian patern antivirus di stesyen kerja pegawai/kakitangan Mendapatkan laporan penyelenggaraan dari semasa ke semasa.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 1 2 3 Memastikan Patern Antivirus Jabatan sentiasa tidak melebihi tarikh lupus. Mengenalpasti punca kegagalan capaian Mengemuka/mencari penyelesaian terbaik bagi membaikpulih kegagalan capaian Melaksana dan menilai semula penyelesaian yang telah dibuat. PROSES KERJA 6 Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN dan VPN) Jabatan. Juruteknik Komputer PPTM Juruteknik Komputer PEKELILING PERKHIDMATAN 4 PPTM/Juruteknik Komputer. Menerima laporan kegagalan capaian rangkaian daripada pengguna. Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PPTM/Jututeknik PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Memantau keadaan rangkaian komputer supaya berada didalam keadaan baik.

21 . Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 2 3 4 Memastikan had penggunaan dan akses terkawal Memantau kawalan trafik penggunaan daripada Firewall MAIK Mengambil tindakan kepada pengguna yang melanggar Etika Komputer MAIK PPTM/Jututeknik Juruteknik Komputer PPTM/Juruteknik Komputer/ Pembanguna OS Server/TM Berhad PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Memastikan akses internet jabatan sentiasa berfungsi Juruteknik Komputer PROSES KERJA 8 Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data (Back-Up Data) Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Mengenalpasti data-data penting yang perlu dibuat salinan. Hardisk. Tape) Mengagihkan salinan back-up data kepada pegawai yang terlibat bersama memo serahan Menyimpan di Bilik Kebal dan Peti PPTM/Juruteknik Komputer PPTM 2 3 4 Pegawai Zakat.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 7 Mengawal dan Memantau Akses Internet dan Penggunaannya. Membuat salinan ke pita (CD.

BIMB Bank. CIMB. Bank Rakyat Pegawai Zakat. Meminitkan maklumat yang diterima untuk tindakan mengeluarkan resit pembayar. RHB. 5 Menyediakan back-up server bagi memastikan data yang disimpan boleh diguna pakai jika berlaku sebarang masalah di server induk. Ambank. Bendahari Juruteknik Komputer.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Besi mengikut keperluan simpanan pegawai. Pem Tadbir (Internet Banking) Pihak Teknikal Bank 2 3 PROSES KERJA 10 Memantau proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan zakat@pos Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan 22 . Maybank2u. Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT operasi bank jika wujud masalah teknikal penghantaran data. PROSES KERJA 9 Memantau Semakan Data Laporan Pembayaran Zakat Melalui Perbakan Internet Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Memantau semakan emel dari bankbank terlibat kepada alamat-alamat penerima pengguna mengikut tarikh dihantar.

mencetak seterusnya diserahkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya. Pem Tadbir (Internet Banking) Teknikal Pos Malaysia Berhad.Setiausaha 4 Pembekal Sistem 23 . Menyalin maklumat pembayaran zakat@pos ke cakera liut komputer. POS Malaysia Berhad ENAKMEN PERINTAH AM 2 3 PEKELILING PERKHIDMATAN Pegawai Zakat. Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda mengikut tarikh dan masa aduan. TYDP. Menyalin bukti rakaman ke dalam cakera padat.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1 Membuat login ke server PMB dengan akaun yang disahkan. Menyerahkan dan meminitkan ke Unit Zakat untuk tindakan pengeluaran resit rasmi bayaran. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada kepada pihak IT Pos bagi tujuan teknikal. Pegawai/Kakitangan 2 3 YDP. Memaklumkan aduan kerosakan siaran tertunda atau kamera rakaman untuk tujuan penyelenggaraan. 4 PROSES KERJA 11 Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Menerima aduan dari pegawai dan kakitangan MAIK tentang keperluan bukti sesuatu kejadian.

TYDP. Mendapatkan maklumat terkini untuk melaksanakan proses pengemaskinian. PPTM/Juruteknik 24 . Setiausaha dan Ketua Bahagian. PPTM 3 PPTM/Juruteknik 4 5 6 YDP.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 12 Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 2 Mengenalpasti keperluan dan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Melaksanakan pengubahsuaian mengikut keperluan. PPTM PEKELILING PERKHIDMATAN 1 Menganalisa laman web yang sedia ada. Memindah naik data ke server dan menguji keberkesanan akses Memantau dan mengemaskini laman web mengikut keperluan semasa.

25 . Mencetak keperluan maklumat pengemaskinian dari pangkalan data Sistem. Memantau penggunaan pengguna dari semasa ke semasa. Pegawai –pegawai 2 PEKELILING PERKHIDMATAN 3 4 6 PROSES KERJA 14 Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan Bi l 1 Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk PPTM Seksyen Undang undang/ Peraturan SURAT PEKELILING AM PERINTAH AM 2 3 Menetapkan had-had capaian modul sistem. Pegawai/kakitan gan PEKELILING PELAKSANAAN SISTEM HRMIS JABATAN Mengurus keperluan capaian sistem. PPTM PSU.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN PROSES KERJA 13 Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-had dan Hak-Hak Capaian Pengguna Bi l Proses Kerja Pegawai Yang Dirujuk Seksyen Undang undang/ Peraturan ENAKMEN PERINTAH AM 1 Menerima permohonan untuk menggunakan sistem dari pengguna. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas. Memantau dan mengemaskini laman web mengikut keperluan semasa. Menyelia id pengguna dan katalaluan dan menyerahkannya sebagai kerahsiaan/tanggungjawab pengguna.

26 . Menganalisa dan mengemukakan cadangan penyelesaian Tidak Berjaya Berjaya Membaiki Ralat Mengimplementasi aturcara yang telah diuji. PPTM/Juruteknik Komputer CARTA ALIRAN KERJA CARTA ALIRAN KERJA 1 Menganalisis dan Memantau Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan Mendapatkan maklumat perlaksanaan sistem Menganalisis maklumat dan mengenalpasti keperluan yang ada memenuhi spesifikasi sistem semasa Mengenalpasti punca masalah pengguna penambahbaikan yang diperlukan bagi melicinkan urusan kerja.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 4 Memantau proses pengemaskinian & urusan teknikal Sistem.

Jika Pengguna masih tidak dapat menjalankan proses yang diminta Mengenalpasti punca ralat yang telah dilaporkan dan mengemukakan laporan keperluan/perubahan/penambahbaikan kepada pengeluar sistem.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 2 Memantau dan Mengurus Penyelenggaraan Sistem Komputer Jabatan Menerima maklumat kerosakan / penambahbaikan daripada pengguna. Memastikan salinan fail . Memantau penyelenggaraan dan proses membaikpulih ralat yang dikenalpasti. Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses penggunaan.exe daripada pengeluar kepada pengguna dibuat dan membuat pengujian semula kepada sistem. Tidak Berjaya Berjaya Membaiki Ralat Memaklumkan kepada pengguna untuk meneruskan proses penggunaan 27 .

Memastikan peralatan disempurna dibeli dan di tempatkan di lokasi pemohon.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 3 Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan Komputer Jabatan Menerima permohonan pembelian menerusi borang dan memo dalaman Menyemak keperluan dan mengenalpasti keperluan Membuat cadangan pembelian mengikut justifikasi dan spesifikasi keperluan TIDAK DI LULUSKAN Memantau urusan sebut harga mengikut spesifikasi bagi keperluan pembelian. Mengangkat cadangan untuk mendapat kelulusan pembelian (yang melibatkan justifikasi Kos yang besar) DI LULUSKAN Mengesahkan pembelian dan melaksanakan keputusan cadangan. 28 .

Melaksanakan penyelenggaraan Tidak melibatkan pembelian gantian perkakasan Melibatkan pembelian gantian perkakasan Mengemukakan sebut harga mengikut spesifikasi bagi keperluan penyelenggaraan yang memerlukan pembelian peralatan baru Mengesahkan pembelian dan memantau pembelian untuk penyelenggaraan Menyelia laporan penyelenggaraan peralatan komputer 29 . Menyemak keperluan dan mengenalpasti kerosakan yang dilaporkan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 4 Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian Jabatan Menerima aduan kerosakan perkakasan daripada pengguna.

Berjaya Tidak Berjaya Memantau urusan Antivirus daripada Console Antivirus di server utama Antivirus MAIK 30 . CARTA ALIRAN KERJA 5 Memantau dan Mengawal Urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan Mengenalpasti tarikh luput tahunan bagi Lesen Antivirus Jabatan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Menyelenggara dan melaksanakan pembelian perkakasan. Mengangkat sebutharga kepada Ketua Jabatan untuk mendapatkan kelulusan pembelian. Mengurus sebut harga Lesen Antivirus mengikut keperluan semasa dan jumlah pelanggan antivirus. Melakukan instalasi Lesen Antivirus yang baru dan membuat pengujian pengemaskinian kepada pelanggan.

Mengenalpasti punca kegagalan yang dilaporkan. Mengemukakan/mendapatkan penyelesaian terbaik bagi membaikpulih kegagalan capaian. TIDAK BERJAYA BERJAYA 31 . Mengurus/memantau penyelenggaran berdasarkan penyelesaian yang diperolehi.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 6 Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN & VPN) Jabatan Menerima laporan kegagalan capaian/ akses rangkaian daripada pengguna.

Memantau trafik data penggunaan internet di firewall utama MAIK. Mengambil tindakan kepada pengguna yang melanggar Etika Penggunaan Komputer MAIK. CARTA ALIRAN KERJA 7 Mengawal dan Memantau Akses Internet dan Penggunaanya. 32 . Menganalisis stesyen kerja yang mempunyai akses tinggi ketalian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Membuat pengujian dan menilai semula keputusan yang telah dibuat.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 8 Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi data (Back Up Data) Mengenalpasti data-data penting yang perlu dibuat salinan. Memantau salinan data/program ke dalam pita. Memastikan simpanan data dilokasi yang selamat mengikut keperluan simpanan pegawai (bilik kebal dan peti besi). Mengagihkan salinan back-up data kepada pegawai terlibat bersama memo serahan. 33 .

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 9 Memantau Semakan Data Laporan Pembayaran Zakat Melalui Perbankan Internet Memantau semakan emel data laporan dari bank-bank yang terlibat mengikut tarikh dihantar. 34 . Meminitkan emel laporan pembayaran zakat untuk diambil tindakan oleh Pembantu Tadbir Zakat (IB) bagi tujuan pengeluaran resit rasmi bayaran. Memastikan emel sentiasa disemak mengikut tarikh pembayaran Data laporan di emel. Data laporan tidak sampai. Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT Operasi Bank jika wujud masalah penghantaran teknikal data.

Data tidak selamat dipindah turun. Data selamat di pindah turun.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 10 Memantau proses FTP Data ke POS Malaysia Berhada bagi Laporan zakat@pos Membuat Login ke Server PMB dengan akuan yang disahkan. Menyerahkan data ke Unit Zakat untuk tindakan pengeluaran resit rasmi bayaran. 35 . Memindah turun data pembayaran zakat@pos ke cakera liut komputer. Memaklumkan sebarang kesulitan kepada pihak IT Operasi PMB jika wujud masalah penghantaran teknikal data.

Merekod sebarang bukti kejadian. mencetak dan seterusnya menyerahkan kepada pihak pengurusan untuk tindakan selanjutnya. 36 . Menyalin bukti rakaman ke cakera padat.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 11 Mengurus Kawalan Rakaman Siaran Tertunda CCTV MAIK Menerima aduan dari pegawai dan kakitangan MAIK tentang keperluan bukti sesuatu kejadian. Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda mengikut tarikh dan masa aduan kejadian.

37 . Mendapatkan maklumat terkini untuk melaksanakan proses pengemaskinian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 12 Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan Menganalisis laman web yang sedia ada. Mengenalpasti maklumat dan membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa.

Mengurus/memantau proses pindah naik data ke server dan menguji keberkesanan akses. Tidak Berjaya.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Memantau pengubahsuaian mengikut keperluan. Memantau paparan pengemaskinian di web CARTA ALIRAN KERJA 13 Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-Had dan Hak-Hak Capaian Pengguna Menerima permohonan untuk menggunakan sistem dari pengguna. Menentukan had dan hak capaian mengikut keperluan tugas pengguna. . Menyelia id pengguna dan kata laluan dan menyerahkannya sebagai kerahsiaan dan tanggungjawab pengguna. Mengubahsuai had dan hak capaian 38 mengikut keperluan pengguna dari semasa ke semasa. Berjaya.

FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN CARTA ALIRAN KERJA 14 Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan Memantau Semakan had capaian pengguna sistem Menambah akses dan capaian pengguna sistem mengikut keperluan Memantau urusan cetakan laporan pengemaskinian dan peratusan kedudukan input data 39 .

Mendapat maklumbalas daripada 40 . Mengenalpasti maklumat dan mengenalpasti keperluan. TINDAKAN TANDA ( ) CATATAN 1. 5. 2. SENARAI SEMA K SENARAI SEMAK KERJA 1 : 1. Mencadang keperluan.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Memastikan masalah teknikal talian dapat diselesaikan dalam jangka masa yang pendek. Mendapatkan maklumat sistem mengikut modul/sub sistem. 3. Menganalisis dan Memantau Sistem Pengurusan Maklumat di Jabatan. Mengenalpasti punca kerosakan/masalah/perkembangan. 4.

Mendapat maklumbalas pengguna. SENARAI SEMAK KERJA 2 : 2. Menyalin fail. 5. Memaklumkan kepada pengguna untuk proses penggunaan 6. Menerima maklumat aduan kerosakan/penambahbaikan. exe dan menyemak sistem. 3. 7. Memantau dan Mengurus Penyelenggaraan Sistem Komputer di Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN 1. 4. 6. 2. Memantau dan Mengawal Pembelian Perkakasan/Perisian Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN 41 . Menyelenggara dan membaikpulih.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN pembangun tentang laporan yang dihantar. Membuat pengujian bagi perubahan/penambahbaikan. Mengimplementasi aturcara yang telah diuji. Mengenalpasti punca ralat. SENARAI SEMAK KERJA 3 : 3.

Mengesahkan pembelian 6. Menyemak keperluan. Mengemukakan sebut harga pembelian bagi penyelenggaraan. 42 . 2. Menerima permohonan pembelian melalui memo daripada Ketua Jabatan/Unit. 3. Menerima maklumat aduan kerosakan/pembelian melalui borang dan memo.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. Melaksanakan keputusan cadangan. 2. SENARAI SEMAK KERJA 4 : 4. Melaksanakan keputusan cadangan. Membuat cadangan penyelenggaraan/pembelian mengikut justifikasi keperluan. Mendapat kelulusan pembelian daripada Ketua Jabatan / Unit 5. Memantau dan Mengawal Penyelenggaraan Perkakasan/Perisian Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATAN 1. Menyemak keperluan. 4. 5. Membuat cadangan pembelian mengikut justifikasi keperluan. Mengemukakan sebutharga penyelenggaraan/pembelian. 4. 5. 3.

3. Memantau Pengemaskinian Antivirus. 4. 5. TINDAKAN TANDA () CATATA N 1. 2. Mengenalpasti punca kegagalan capaian. Menyemak tarikh luput (Expiry Date) Lesen Antivirus Jabatan. 2. Mengkaji dan menilai semula penyelesaian 43 . 4.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 5 : 5. Memantau dan Mengawal urusan Pengemaskinian Patern Antivirus Jabatan TINDAKAN TANDA () CATATA N 1. Mendapatkan Laporan penyelenggaran dari semasa ke semasa SENARAI SEMAK KERJA 6 : 6. Menerima laporan kegagalan capaian rangkaian. Mengkaji dan menilai semula penyelesaian yang diambil. Mengurus dan memantau penyelenggaraan 5. Mengemukakan/mencari penyelesaian terbaik bagi tujuan baikpulih. Mengurus sebut harga Lesen Antivirus yang terlibat 3. Mengawal dan Memantau Penyelenggaraan Rangkaian (LAN / VPN ) di Jabatan.

Memastikan akses internet Jabatan sentiasa berfungsi. Menetapkan had-had penggunaan dari semasa ke semasa. Memantau trafik capaian internet supaya tidak sesak 4. Mengawal. Mengurus dan memantau penyelenggaraan SENARAI SEMAK KERJA 8 : 8. SENARAI SEMAK KERJA 7 : 7.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN yang diambil. 3. Memantau Akses Internet dan Penggunaannya TINDAKAN TANDA () CATATA N 1. 2. Memantau Urusan Mengagihkan Lokasi Data (Back-up Data) 44 .

Mengagihkan salinan backup data kepada pegawai terlibat 4. TANDA () CATAT AN SENARAI SEMAK KERJA 9 : 9. Memantau Semakan data Laporan Harian Pembayaran Zakat Perbankan Internet TINDAKAN TANDA () CATATAN 1. Memantau semakan emel dari bank-bank terlibat 2. Membuat salinan ke pita. Meminitkan maklumat yang diterima untuk tindakan Unit Zakat 4. Menyediakan back-up server induk.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN TINDAKAN 1. Mengenalpasti data-data penting Jabatan 2. 45 . 3. Membuat simpanan ditempat sepatutnya 5. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada.

Mengurus Kawalan Rakaman Siara Tertunda CCTV MAIK TINDAKAN TANDA () CATAT AN 1. Memaklumkan sebarang kesulitan jika ada. Menyalin maklumat pembayaran ke cakera liut komputer. Menyalin bukti rakaman kedalam cakera padat. Merekodkan kedalam dokumen. 46 . Membuat Login ke server PMB 2. 3. Memantau Proses FTP Data Ke POS Malaysia Berhad bagi Laporan Harian zakat@pos TINDAKAN TAND A () CATAT AN 1. Menerima aduan dari pegawai/kakitangan MAIK 2.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 10 : 9. Menyerahkan/meminitkan ke Unit Zakat 4. SENARAI SEMAK KERJA 11 : 10. Mencetak dan menyerahkan kepada pihak pengurusan sebagai bukti 5. 3. 4. Menyemak dan mengenalpasti rakaman siaran tertunda yang dirakam.

3. Memantau Pengemaskinian Laman Web Jabatan TINDAKAN TAND A () CATAT AN 1.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 12 : 12. 4. Menyelaras Sekuriti Sistem Bagi Kawalan Had-Had dan Hak-Hak Capaian Pengguna TINDAKAN TAN DA () CATAT AN 1. Menyelia id pengguna dan kata laluan . Melaksanakan pengubahsuaian mengikut keperluan. 2. Menentukan had-had dan hak-hak capaian mengikut keperluan tugas 4. 3. Menerima permohonan untuk penggunaan sistem. Mendapatkan maklumat terkini untuk proses pengemaskinian. Memindah naik data ke server dan menguji capaian. SENARAI SEMAK KERJA 13 : 13. Mengenalpasti keperluan dan penambahbaikan mengikut permintaan. 2. Memantau keperluan dari semasa ke semasa 47 .

ARAHAN PERBENDAHARAAN 48 . Memastikan pengguna yang bertanggungjawab di beri capaian .FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN SENARAI SEMAK KERJA 14 : 13. Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksana HRMIS Jabatan setiap 4 bulan sekali. Mengurus dan Memantau Pelaksanaan Sistem HRMIS Jabatan TINDAKAN TAN DA () CATAT AN 1. 2. Menentukan had-had dan hak-hak capaian sistem dari semasa ke semasa 4. PERINTAH AM Bab B Cuti Disiplin Elaun-elaun dalam Perkhidmatan Bab C Bab D 2. Menyelia id pengguna dan katalaluan . Memantau keperluan maklumat 5. 3. SENARAI UNDANG-UNDANG / PERATURAN _______________________________________________________ 1.

5. 10. Bil 2 Tahun 2002 Kerajaan Rangka Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan. 9.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 3. 6. Penggunaan Dan Pemakaian Data Dictionary Kerajaan 4. Bil 1 Tahun 2000 Bidang Teknologi Maklumat Garis Panduan Malaysian Civil Service Lik (MCSL) dan Laman Web Agensi d. Bil 6 Tahun 1999 Jawatankuasa IT dan Internet Pintar Kerajaan (JITK) Pelaksanaan Perkongsian Antara Agensi-agensi Kerajaan dalam c. 11. Bil 2 Tahun 1999 b. SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI _______________________________________________________ 49 . PEKELILING AM a. 8. Bil 3 Tahun 2000 e. SURAT PEKELILING AM SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN GARIS PANDUAN/STANDARD I) Information Technology Strategic Plan (ISP) Framework For Sektor Awam (DDSA) Sebagai Standard di Agensi-Agensi Government Agencies II) Electronic Government Information Technology Policy & Standard (1997) 7. PERINTAH AM PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN UNDANG-UNDANG SIBER SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN NEGERI KELANTAN SURAT PEKELILING DARIPADA PENGURUSAN MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN.

4. 2. 10. 7. 5.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. 6. 8. 9. AHLI JAWATANKUASA NEGERI MAJLIS TEKNOLOGI MAKLUMAT AHLI JAWATANKUASA WEBMASTER NEGERI (MAMPU) AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN JURUANALISA NEGARA AHLI JAWATANKUASA SEKTOR AWAM KUMPULAN KERJA 10 : DDSA AHLI JAWATANKUASA MESYUARAT PENGURUSAN MAIK AHLI JAWATANKUASA KEBALAN AHLI JAWATANKUASA AUDIT DALAM ISO AHLI JAWATANKUASA 5S JABATAN AHLI JAWATANKUASA PELAKSANAAN HRMIS DI JABATAN AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN LAMAN WEB NEGERI SENARAI BORANG – BORANG YANG DIGUNAKAN 50 . 3.

BORANG ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER. BORANG PERAKUAN PENERIMAAN KOMPUTER BORANG SERAH MILIK PERALATAN KOMPUTER NORMA KERJA 51 . 2. 3.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1.

6. Mengesan punca kerosakan/ralat dan membaikpulih sistem. 4. 3. 2. SENARAI TUGAS HARIAN 52 . Program- 240 minit 180 minit 240 minit 120 minit 240 minit 240 minit Mengawas dan Memantau Rangkaian Komputer Jabatan. Menganalisis dan mengawas pelaksanaan sistem. Menyelenggarakan dan Mengemaskini Sistem/Perisian.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN Bil. 5. Menyedia dan Mengemaskinikan Laman Web. Mengagihkan Lokasi program dan Data. Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Boleh Diselesaikan Seminggu 5 5 4 5 6 4 1.

Melaporkan masalah yang berlaku kepada pihak pembekal aplikasi/sistem bagi mendapatkan penyelesaian. Menganalisa punca serta penyelesaian masalah yang telah diadukan oleh pengguna. 2. membaik pulih ralat aplikasi/ralat peningkatan Menyediakan dokumentasi/laporan bagi kebolehfungsian aplikasi kepada pengguna. 5. 7. Menguji kod/skrip bagi pengguna pada sistem.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN 1. 4. 53 . Mengenalpasti masalah dalam pelaksanaan aplikasi/perisian oleh pengguna. Mengesahkan pembelian peralatan / perkakasan komputer Jabatan. 3.

BORANG ADUAN KEROSAKAN KOMPUTER. BORANG PERAKUAN PENERIMAAN KOMPUTER BORANG SERAH MILIK PERALATAN KOMPUTER 54 . 3.FAIL MEJA : PEGAWAI TEKNOLOGI MAKLUMAT MAJLIS AGAMA ISLAM DAN ADAT ISTIADAT MELAYU KELANTAN LAMPIRAN 1. 2.