PROPOSAL KEGIATAN BHAKTI SOSIAL ( SANTUNAN FAKIR MISKIN ) DAN PESANTREN KILAT

PROPOSAL KEGIATAN BHAKTI SOSIAL ( SANTUNAN FAKIR MISKIN ) DAN PESANTREN KILAT KP. NANGGELA, SUKASARI, CIPANAS LEBAK I. Landasan Pemikiran Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang sebagian besar penduduknya tergolong penduduk miskin. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor : diantaranya, minimnya lapangan pekerjaan yang berdampak kepada makin meningkatnya angka penganguran serta belum maximalnya sumber daya manusia sehingga sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia hingga saat ini belum bisa dijadikan sebagai sebuah solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut. Permasalahan diatas hampir bisa dipastikan terjadi diseluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Lebak pada khusunya, sebagai salah satu contoh diantaranya adalah daerah kami yaitu tepatnya di Kp. Nanggela Ds. Sukasari Kec. Cipanas kab. Lebak Banten, sampai saat ini masih banyak terdapat penduduk yang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin seperti : Keluarga fakir, miskin, jompo atau janda-janda tua serta anak-anak yatim piatu yang secara materi sangat memerlukan perhatian dan uluran tangan kita semua yang termasuk didalamnya para dermawan dan lembaga-lembaga yang peduli terhadap kelangsungan hidup serta masa depan mereka. Oleh karena itu dalam bulan suci ramadhan yang penuh berkah, kami sebagai panitia DKM Mesjid At Taqwa Kp. Nanggela akan melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan bhakti sosial berupa

dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. orangorang miskin. orang-orang yang berhutang. pada jalan . Hal ini didasari oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat At Taubah Ayat 60 : yJ¯RÎ) àM»s%y‰¢Á9$# Ïä!#t�s)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3»|$ * ¡yJø9$#ur tû. untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan. untuk (memerdekakan) budak. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya. walaupun ia mampu membayarnya. anak-anak yatim piatu dan memberikan mereka (anak yatim piatu dan generasi muda) bimbingan keagamaan serta keterampilan berbahasa yang dikemas dalam sebuah kegiatan sanlat Ramadhan berThema “BHAKTI SOSIAL (santunan fakir miskin) DAN PESANTREN KILAT”. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. jompo. pengurus-pengurus zakat. 2. hanyalah untuk orang-orang fakir. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 5.Î#ÏJ»yèø9$#ur $pköŽn=tæ Ïpxÿ©9xsßJø9$#ur öNåkæ5qè=è% †Îûur É>$s%Ìh�9$# tûüÏBÌ�»tóø9$#ur †Îûur È@‹Î6y™ «!$# Èûøó$#ur È@‹Î6¡¡9$# ( ZpŸÒƒÌ�sù šÆÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ ÒO‹Å6ym ÇÏÉÈ Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat. 7. ( At Taubah Ayat 60 ) Penjelasan : Yang berhak menerima zakat ialah: 1. sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. 6. para mu'allaf yang dibujuk hatinya. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.pemberian santunan fakir miskin. tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.

R. Landasan Hukum . 8. Tujuan 1 Tujuan Umum Meningkatkan tali silaturahim dam toleransi serta solidaritas sesama warga muslim 2. ّ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن ابن عباس رضي ال عنه قال : قال رسول الِصلى ال عليه وسلم" إن‬ َّ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ ِ َ َّ ِ ْ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ُ ِ ّ َ ُ َ ْ ِ َِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ً َ َ َ ْ ِ ْ ََ َ َ َ ْ ِ َ َ ‫ال قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخد من اغنيائهم فترد فى فقرائهم‬ { ‫رواه البخارى والمسلم { } بلوغ المرام‬ Artinya : “Dari ibnu Abbas RodiyaAllahu Anhu berkata : Rasulullah SAW bersabda. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah.Firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat At Taubah Ayat 60 . Tujuan Khusus } . Dan Hadits Rasulullah SAW. rumah sakit dan lain-lain.Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Bukori muslim) (Bulughul Marom Hal: 125) II. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. sesungguhnya Allah SAW telah mewajibkan kepada mereka sodakoh (dari harta harta mereka ) yang diambil dari orang orang kaya dan diberikan kepada orang orang fakir”.Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukori Muslim III. (H.

bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 2005 V. Sanlat Diikuti oleh a. Kelas 4 s/d kelas 6 Sekolah Dasar b. 2. Kelas 1 s/d kelas 3 SMP / Madrasah Tsanawiyah . dengan spesipikasi terlampir. Miskin.a. orang orang jompo. Bahasa Inggris. b. Ilmu Pertanian dan Pengenalan Komputer yang aka dilaksanakn 2 Ramadhan sampai dengan 16 Ramadhan 1426 H bertepatan dengan tanggal 15 s/d 20 Oktober 2005. IV. Sanlat (Pesantren kilat) yang didalamnya berupa pemberian materi keagamaan. Menumbuhkembangkan keterampilan dan kemampuan generasi muda dan membekalinya dengan pengetahuan Agama. jompo dan anak-anak yatim piatu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Ramdhan 1426 H. dan anak anak yatim piatu. Bahasa Arab. Santunan fakir miskin. Jenis Kegiatan Adapun jenis kegiatan yang InsyaAllah akan kami laksanakan pada bulan Ramadhan (ta’mir Ramadhan) yaitu BHAKTI SOSIAL yang meliputi : 1. Membantu meringankan beban orang orang yang tidak mampu seperti : Fakir. Objek Kegiatan 1.

Iuran wajib Masyarakat 2. Donatur tidak tetap 3. Santunan yang diberikan kepada Fakir.2. Susunan Panitia Terlampir VIII. 01-17 Ramadhan 1426 H. Tempat : Mesjid Jami Attaqwa Kp. Banten 42372 Kontak Person : 085218875139 – 081380328325 – 081380062142 – 081318769146 – 081380139312 VII. Daftar Penerima Santunan . Waktu dan Tempat Kegiatan Hari : Rabu s/d selesai Tanggal : 05-21 Oktober 2005 M. Anggaran Biaya Terlampir IX. jompo dan Yatim piatu VI. Nanggela Desa Sukasari Kecamatan CipanasKab. Lebak Prop. Lembaga tidak tetap X. Sumber Dana 1. miskin.

. S.Pd. Endang Sekretaris Cipanas. 10 September 2005 Sekretaris Mujawi.Pd. Tekhnis Pelaksanaan Terlampir XII.H.I Mengetahui Ketua DKM Attaqwa K. NANGGELA Ketua Pelaksana Abdul Ajiz K. PANITIA BHAKTI SOSIAL (SANTUNAN FAKIR MISKIN) DAN PESANTREN KILAT MESJID JAMI ATTAQWA KP.Terlampir XI. S. Penutup Mudah-mudahan dengan proposal kegiatan ini senantiasa dapat memberikan gambaran umum mengenai kegiatan yang akan kami laksanakan dan mudah-mudahan Allah SWT selalu meridhoi dan memberkati semua amaliyah kita Amin….I .

dan Moro serta negeri-negeri kaum Muslimin lainnya seakan tak pernah berhenti. maukah kalian Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih ? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa.” (QS. Perjuangan Dakwah dan Jihad di berbagai negeri seperti Palestina. majalah JihadMagz dan buku-buku biografi tokoh-tokoh dakwah dan Mujahid terkemuka di dunia kaum Muslimin saat ini. Pattani. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu . Al Baqarah : 183) “Hai orang-orang yang beriman. jika kamu mengetahuinya. kami dari pihak Arrahmah Media bermaksud menjalin silaturrahmi dengan berbagai kalangan. Dasar Pemikiran “Hai orang-orang beriman. menawarkan informasi dari sudut pandang kaum Muslimin dan kebenaran faktual yang sering diabaikan oleh media massa konvensional lainnya. Arrahmah Media sebagai institusi yang melahirkan banyak karya mengenai dunia kaum Muslimin yang terwujud dalam situs berita Arrahmah. Berita-berita yang dihadirkan seringkali bias dan bersumber dari satu arah.Proposal Kerjasama Ramadhan 1430 H Oleh Fadly pada Rabu 19 Agustus 2009. Karena itu. menyambut bulan Ramadhan 1430 H yang penuh maghfirah. serta membangun semangat Ukhuwah Islamiyyah demi Izzul Islam wal Muslimin. Iraq.com. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Afganistan. agar kamu bertaqwa. terutama Masjid dan Kampus agar dapat bekerja sama menyiarkan perkembangan dunia kaum Muslimin saat ini sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman yang terjadi akibat kurangnya informasi yang shohih. Tetapi tidak semua kaum Muslimin di belahan dunia lain . Chechnya. Sudan. Kashmir. yaitu dari kantor-kantor berita asing yang cenderung tidak memihak dan bahkan zalim terhadap fakta-fakta yang terjadi di dunia kaum Muslimin. Itulah yang lebih baik bagi kamu. film-film dokumentari A Moslem Muwahhid Film.memahami latar belakang perjuangan saudara-saudara mereka di negeri-negeri tersebut.yang relatif aman . 03:44 AM Print 0 Comments Pendahuluan Dunia kaum Muslimin terus bergejolak.

” (QS.serta Workshop yang diselenggarakan oleh panitia acara dari kalangan remaja Masjid dan Kampus. Arrahmah Media menyediakan alternatif bacaan yang layak untuk dibedah dan dikaji. baazar dan talk show. serta narasumber yang kompeten untuk membahasnya.dan memasukkan kamu ke dalam Jannah (surga) yang di dalamnya mengalir sungaisungai. . Al Hujurat : 6) Tema dan Agenda Kegiatan Tema yang digagas adalah berkaitan dengan upaya membuka wawasan dan kesadaran kaum Muslimin terhadap perkembangan dunia Islam di berbagai belahan dunia saat ini. seperti LCD dan Screen. dan bekerjasama dengan Ar Rahmah Media sebagai Supporting Acara. Ash Shaff : 10-13) “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita. Jihad dan biografi tokoh-tokoh Mujahid di berbagai belahan dunia Islam akan memperkaya wawasan kaum Muslimin dan meningkatkan semangat ukhuwah Islamiyyah. 2. Bedah Buku dan Baazar Buku-buku yang bernuansa dakwah.” (QS. Bentuk Kerjasama Arrahmah Media menawarkan beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. dan narasumber yang membahas isi dan tema film yang diputar. maka telitilah kebenarannya. Sedangkan panitia acara menyediakan tempat dan sarana pemutaran film. Adapun tema tersebut bertajuk : The Muslim World : A Journey Tema ini dibungkus dalam berbagai bentuk agenda kegiatan selama bulan Ramadhan 1430 H yang meliputi pemutaran film. antara lain : 1. Itulah keberuntungan yang besar. bedah buku. Pemutaran Film Pihak Arrahmah Media menyiapkan film-film yang diproduksi A Moslem Muwahhid Film. agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.

pelatihan penulisan. Ar Rahmah Media menawarkan paket work shop media berupa pelatihan langsung dan pemberian wawasan seputar media. Humas Ar Rahmah Media (Furqon al-Faruq) Cp. sekaligus sebagai bentuk amaliah positif dalam mengisi hari-hari sepanjang bulan Ramadhan yang penuh barokah. 3. Work Shop Media Saat ini adalah era informasi dan komunikasi. 021-68841087 . serta kaitannya dengan membangun masyarakat Islam yang menebarkan rahmat bagi semesta alam. Kehadiran internet mempercepat sampainya informasi dari seluruh belahan dunia. Pelatihan atau work shop meliputi materi-materi pembuatan situs atau blog (wordpress. 4.com. khususnya media Islam. Semoga Allah SWT meridhai apa yang telah dan akan kita lakukan sehingga kelak bisa menjadi amal soleh di sisi Allah SWT. insya Allah kita akan mendapat gambaran indah tentang dakwah dan jihad yang menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai kaum Muslimin.Selain itu memberi diskon khusus bagi panitia yang akan menyelenggarakan baazar buku-buku dan VCD produksi Arrahmah Media. Arrahmah Media menawarkan program Talk Show membahas hakekat Dakwah dan Jihad. Talk Show Dunia Dakwah dan Jihad yang marak di berbagai belahan dunia Islam melawan kezaliman atas kaum Muslimin seringkali distigmatisasi dengan “Terorisme”. Dengan nara sumber yang kompeten yang disediakan Arrahmah Media. khususnya cyber jihad. wawasan dunia internet. dan wawasan tentang profil situs Arrahmah. blogspot). Bintaro. baik yang positif maupun negatif. 10 Agustus 2009 Div. Insya Allah. Lalu bagaimana sesungguhnya kita sebagai kaum Muslimin memandang dan menyikapi hal tersebut. Amien Ya Robbal Alamien. Penutup Demikian Proposal kerjasama kegiatan Ramadhan ini kami susun dengan harapan dapat membuka peluang bekerjasama yang saling sinergis dan bermanfaat di antara kita sesama kaum Muslimin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful