PROPOSAL KEGIATAN BHAKTI SOSIAL ( SANTUNAN FAKIR MISKIN ) DAN PESANTREN KILAT

PROPOSAL KEGIATAN BHAKTI SOSIAL ( SANTUNAN FAKIR MISKIN ) DAN PESANTREN KILAT KP. NANGGELA, SUKASARI, CIPANAS LEBAK I. Landasan Pemikiran Negara Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang sebagian besar penduduknya tergolong penduduk miskin. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor : diantaranya, minimnya lapangan pekerjaan yang berdampak kepada makin meningkatnya angka penganguran serta belum maximalnya sumber daya manusia sehingga sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia hingga saat ini belum bisa dijadikan sebagai sebuah solusi untuk keluar dari permasalahan tersebut. Permasalahan diatas hampir bisa dipastikan terjadi diseluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Lebak pada khusunya, sebagai salah satu contoh diantaranya adalah daerah kami yaitu tepatnya di Kp. Nanggela Ds. Sukasari Kec. Cipanas kab. Lebak Banten, sampai saat ini masih banyak terdapat penduduk yang dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin seperti : Keluarga fakir, miskin, jompo atau janda-janda tua serta anak-anak yatim piatu yang secara materi sangat memerlukan perhatian dan uluran tangan kita semua yang termasuk didalamnya para dermawan dan lembaga-lembaga yang peduli terhadap kelangsungan hidup serta masa depan mereka. Oleh karena itu dalam bulan suci ramadhan yang penuh berkah, kami sebagai panitia DKM Mesjid At Taqwa Kp. Nanggela akan melaksanakan dan menyelenggarakan kegiatan bhakti sosial berupa

untuk (memerdekakan) budak. 5. anak-anak yatim piatu dan memberikan mereka (anak yatim piatu dan generasi muda) bimbingan keagamaan serta keterampilan berbahasa yang dikemas dalam sebuah kegiatan sanlat Ramadhan berThema “BHAKTI SOSIAL (santunan fakir miskin) DAN PESANTREN KILAT”. para mu'allaf yang dibujuk hatinya. orangorang miskin. orang-orang yang berhutang. orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. pada jalan . tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. jompo. walaupun ia mampu membayarnya. 6.Î#ÏJ»yèø9$#ur $pköŽn=tæ Ïpxÿ©9xsßJø9$#ur öNåkæ5qè=è% †Îûur É>$s%Ìh�9$# tûüÏBÌ�»tóø9$#ur †Îûur È@‹Î6y™ «!$# Èûøó$#ur È@‹Î6¡¡9$# ( ZpŸÒƒÌ�sù šÆÏiB «!$# 3 ª!$#ur íOŠÎ=tæ ÒO‹Å6ym ÇÏÉÈ Artinya : “Sesungguhnya zakat-zakat itu. adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat.pemberian santunan fakir miskin. untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan. 3. Hal ini didasari oleh Firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat At Taubah Ayat 60 : yJ¯RÎ) àM»s%y‰¢Á9$# Ïä!#t�s)àÿù=Ï9 ÈûüÅ3»|$ * ¡yJø9$#ur tû. hanyalah untuk orang-orang fakir. ( At Taubah Ayat 60 ) Penjelasan : Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya. 7. 4. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 2. pengurus-pengurus zakat. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

8. rumah sakit dan lain-lain. Tujuan Khusus } . Dan Hadits Rasulullah SAW.Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukori Muslim III.Firman Allah SWT dalam Al Qur’an Surat At Taubah Ayat 60 . Bukori muslim) (Bulughul Marom Hal: 125) II. Landasan Hukum . ّ ِ َ َّ َ ِ ْ َ َ ُ ‫عن ابن عباس رضي ال عنه قال : قال رسول الِصلى ال عليه وسلم" إن‬ َّ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َْ ُ َ ِ َ َّ ِ ْ ْ َ ْ ِ ِ َ َ ُ ِ ّ َ ُ َ ْ ِ َِ ِ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ُ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ ً َ َ َ ْ ِ ْ ََ َ َ َ ْ ِ َ َ ‫ال قد افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخد من اغنيائهم فترد فى فقرائهم‬ { ‫رواه البخارى والمسلم { } بلوغ المرام‬ Artinya : “Dari ibnu Abbas RodiyaAllahu Anhu berkata : Rasulullah SAW bersabda. sesungguhnya Allah SAW telah mewajibkan kepada mereka sodakoh (dari harta harta mereka ) yang diambil dari orang orang kaya dan diberikan kepada orang orang fakir”. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah. (H.R.Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Tujuan 1 Tujuan Umum Meningkatkan tali silaturahim dam toleransi serta solidaritas sesama warga muslim 2. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Bahasa Inggris. Membantu meringankan beban orang orang yang tidak mampu seperti : Fakir.a. orang orang jompo. Sanlat (Pesantren kilat) yang didalamnya berupa pemberian materi keagamaan. Santunan fakir miskin. Ilmu Pertanian dan Pengenalan Komputer yang aka dilaksanakn 2 Ramadhan sampai dengan 16 Ramadhan 1426 H bertepatan dengan tanggal 15 s/d 20 Oktober 2005. bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 2005 V. Menumbuhkembangkan keterampilan dan kemampuan generasi muda dan membekalinya dengan pengetahuan Agama. Bahasa Arab. Jenis Kegiatan Adapun jenis kegiatan yang InsyaAllah akan kami laksanakan pada bulan Ramadhan (ta’mir Ramadhan) yaitu BHAKTI SOSIAL yang meliputi : 1. jompo dan anak-anak yatim piatu yang diselenggarakan pada tanggal 17 Ramdhan 1426 H. b. Objek Kegiatan 1. Kelas 1 s/d kelas 3 SMP / Madrasah Tsanawiyah . IV. Kelas 4 s/d kelas 6 Sekolah Dasar b. Sanlat Diikuti oleh a. dan anak anak yatim piatu. Miskin. dengan spesipikasi terlampir. 2.

Donatur tidak tetap 3. Anggaran Biaya Terlampir IX. Santunan yang diberikan kepada Fakir. Tempat : Mesjid Jami Attaqwa Kp. Daftar Penerima Santunan . Iuran wajib Masyarakat 2. Lebak Prop. Susunan Panitia Terlampir VIII.2. miskin. jompo dan Yatim piatu VI. Waktu dan Tempat Kegiatan Hari : Rabu s/d selesai Tanggal : 05-21 Oktober 2005 M. Nanggela Desa Sukasari Kecamatan CipanasKab. Banten 42372 Kontak Person : 085218875139 – 081380328325 – 081380062142 – 081318769146 – 081380139312 VII. 01-17 Ramadhan 1426 H. Sumber Dana 1. Lembaga tidak tetap X.

Terlampir XI.H.. Endang Sekretaris Cipanas. S. Tekhnis Pelaksanaan Terlampir XII.Pd. Penutup Mudah-mudahan dengan proposal kegiatan ini senantiasa dapat memberikan gambaran umum mengenai kegiatan yang akan kami laksanakan dan mudah-mudahan Allah SWT selalu meridhoi dan memberkati semua amaliyah kita Amin….I . 10 September 2005 Sekretaris Mujawi. PANITIA BHAKTI SOSIAL (SANTUNAN FAKIR MISKIN) DAN PESANTREN KILAT MESJID JAMI ATTAQWA KP. NANGGELA Ketua Pelaksana Abdul Ajiz K. S.Pd.I Mengetahui Ketua DKM Attaqwa K.

Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu . Sudan. Itulah yang lebih baik bagi kamu. jika kamu mengetahuinya. majalah JihadMagz dan buku-buku biografi tokoh-tokoh dakwah dan Mujahid terkemuka di dunia kaum Muslimin saat ini. Afganistan. menawarkan informasi dari sudut pandang kaum Muslimin dan kebenaran faktual yang sering diabaikan oleh media massa konvensional lainnya. Karena itu. Perjuangan Dakwah dan Jihad di berbagai negeri seperti Palestina.yang relatif aman . terutama Masjid dan Kampus agar dapat bekerja sama menyiarkan perkembangan dunia kaum Muslimin saat ini sehingga dapat mengurangi kesalahpahaman yang terjadi akibat kurangnya informasi yang shohih. Al Baqarah : 183) “Hai orang-orang yang beriman. Dasar Pemikiran “Hai orang-orang beriman. Tetapi tidak semua kaum Muslimin di belahan dunia lain .” (QS. kami dari pihak Arrahmah Media bermaksud menjalin silaturrahmi dengan berbagai kalangan. maukah kalian Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih ? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa. film-film dokumentari A Moslem Muwahhid Film.Proposal Kerjasama Ramadhan 1430 H Oleh Fadly pada Rabu 19 Agustus 2009. 03:44 AM Print 0 Comments Pendahuluan Dunia kaum Muslimin terus bergejolak. menyambut bulan Ramadhan 1430 H yang penuh maghfirah.memahami latar belakang perjuangan saudara-saudara mereka di negeri-negeri tersebut. yaitu dari kantor-kantor berita asing yang cenderung tidak memihak dan bahkan zalim terhadap fakta-fakta yang terjadi di dunia kaum Muslimin. diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Chechnya. Arrahmah Media sebagai institusi yang melahirkan banyak karya mengenai dunia kaum Muslimin yang terwujud dalam situs berita Arrahmah. Berita-berita yang dihadirkan seringkali bias dan bersumber dari satu arah. Iraq. Kashmir. agar kamu bertaqwa. Pattani.com. dan Moro serta negeri-negeri kaum Muslimin lainnya seakan tak pernah berhenti. serta membangun semangat Ukhuwah Islamiyyah demi Izzul Islam wal Muslimin.

bedah buku. Pemutaran Film Pihak Arrahmah Media menyiapkan film-film yang diproduksi A Moslem Muwahhid Film.” (QS. dan bekerjasama dengan Ar Rahmah Media sebagai Supporting Acara. serta narasumber yang kompeten untuk membahasnya. Itulah keberuntungan yang besar. Sedangkan panitia acara menyediakan tempat dan sarana pemutaran film.serta Workshop yang diselenggarakan oleh panitia acara dari kalangan remaja Masjid dan Kampus. dan narasumber yang membahas isi dan tema film yang diputar.dan memasukkan kamu ke dalam Jannah (surga) yang di dalamnya mengalir sungaisungai. seperti LCD dan Screen. 2. Adapun tema tersebut bertajuk : The Muslim World : A Journey Tema ini dibungkus dalam berbagai bentuk agenda kegiatan selama bulan Ramadhan 1430 H yang meliputi pemutaran film. maka telitilah kebenarannya. antara lain : 1. Arrahmah Media menyediakan alternatif bacaan yang layak untuk dibedah dan dikaji. baazar dan talk show.” (QS. Bedah Buku dan Baazar Buku-buku yang bernuansa dakwah. Ash Shaff : 10-13) “Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita. Jihad dan biografi tokoh-tokoh Mujahid di berbagai belahan dunia Islam akan memperkaya wawasan kaum Muslimin dan meningkatkan semangat ukhuwah Islamiyyah. Bentuk Kerjasama Arrahmah Media menawarkan beberapa bentuk kerjasama yang dapat dilakukan. agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Al Hujurat : 6) Tema dan Agenda Kegiatan Tema yang digagas adalah berkaitan dengan upaya membuka wawasan dan kesadaran kaum Muslimin terhadap perkembangan dunia Islam di berbagai belahan dunia saat ini. .

blogspot). 021-68841087 . Semoga Allah SWT meridhai apa yang telah dan akan kita lakukan sehingga kelak bisa menjadi amal soleh di sisi Allah SWT. Kehadiran internet mempercepat sampainya informasi dari seluruh belahan dunia. 3. insya Allah kita akan mendapat gambaran indah tentang dakwah dan jihad yang menjadi bagian dari kewajiban kita sebagai kaum Muslimin. Arrahmah Media menawarkan program Talk Show membahas hakekat Dakwah dan Jihad. Penutup Demikian Proposal kerjasama kegiatan Ramadhan ini kami susun dengan harapan dapat membuka peluang bekerjasama yang saling sinergis dan bermanfaat di antara kita sesama kaum Muslimin. khususnya media Islam. dan wawasan tentang profil situs Arrahmah. Work Shop Media Saat ini adalah era informasi dan komunikasi. khususnya cyber jihad. Insya Allah. Humas Ar Rahmah Media (Furqon al-Faruq) Cp. Pelatihan atau work shop meliputi materi-materi pembuatan situs atau blog (wordpress.Selain itu memberi diskon khusus bagi panitia yang akan menyelenggarakan baazar buku-buku dan VCD produksi Arrahmah Media. Ar Rahmah Media menawarkan paket work shop media berupa pelatihan langsung dan pemberian wawasan seputar media. 10 Agustus 2009 Div. Talk Show Dunia Dakwah dan Jihad yang marak di berbagai belahan dunia Islam melawan kezaliman atas kaum Muslimin seringkali distigmatisasi dengan “Terorisme”. sekaligus sebagai bentuk amaliah positif dalam mengisi hari-hari sepanjang bulan Ramadhan yang penuh barokah. Amien Ya Robbal Alamien. baik yang positif maupun negatif. serta kaitannya dengan membangun masyarakat Islam yang menebarkan rahmat bagi semesta alam. Bintaro. Dengan nara sumber yang kompeten yang disediakan Arrahmah Media.com. 4. wawasan dunia internet. Lalu bagaimana sesungguhnya kita sebagai kaum Muslimin memandang dan menyikapi hal tersebut. pelatihan penulisan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.