P. 1
pemulihan-jawi

pemulihan-jawi

|Views: 210|Likes:
Published by Adam Tham

More info:

Published by: Adam Tham on Dec 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/26/2015

pdf

text

original

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN

PENDIDIK AN ILMU

TUGASAN TAKSIRAN

Sebagai seorang guru yang prihatin anda dikehendaki mengenalpasti masalah membaca dan menulis yang dihadapi murid dalam pembelajaran jawi dalam kelas anda dan.menghuraikan langkah-langkah untuk melaksanakan aktiviti pemulihan dan pengayaan untuk meningkatkan pembelajaran mereka.

Menulis satu esei pendek (2500-3000 patah perkataan) untuk menghuraikan masalah membaca dan menulis dalam pembelajaran jawi dan langkahlangkah pemulihan dan pengayaan.

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN

PENDIDIK AN ILMU

PENDAHULUAN

Sepanjang saya melaksanakan peranan sebagai guru j-Qaf di sek.keb. Jalan Paya Besar,Lunas; program Pemulihan Jawi adalah menjadi tanggungjawab kepada guru j-QAF untuk dilaksanakan seperti mana yang telah direncanakan di dalam buku panduan ’Perlaksanaan Model-Model pengajaran dan Pembelajaran dan Ko-kurikulum’. Dalam seminggu hanya 2 waktu atau satu jam diperuntukkan untuk kelas pemulihan jawi.

Sepanjang tempoh satu jam, murid j-Qaf telah dipisahkan daripada murid yang lain untuk belajar dengan menggunakan silibus j-Qaf. Semasa aktiviti j-Qaf berlangsung, murid-murid memberikan tindak balas yang positif dengan memberikan kerjasama sepanjang aktiviti dilangsungkan.

Kumpulan yang terpilih akan diberikan tumpuan dan mereka adalah dalam kelompok kecil yang benar-benar bermasalah dan perlu kepada kelas pemulihan jawi!

ISU

Dalam pelajaran Jawi, menguasai setiap kemahiran mengenal huruf jawi amatlah perlu dilalui oleh setiap murid apatah lagi kepada murid-murid yang lemah, terutama dalam mengenal huruf jawi tunggal. Melalui pemerhatian yang

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

saya jalankan ke atas murid-murid kelas pemulihan jawi ini, didapati mereka mengalami masalah dalam banyak perkara.
PENDIDIK AN

Antara masalah-masalahnya mereka seringkali sukar mengingat kembali apa yang telah diajar, terutama mereka keliru dengan bunyi dan bentuk-bentuk huruf jawi tunggal. Sehubungan dengan itu teknik dan metodologi yang berkesan perlu diajar supaya murid-murid ini dapat menguasai setiap kemahiran jawi yang menjadi sebahagian daripada mata pelajaran pendidikan islam.

JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN

ILMU

MASALAH

Secara umumnya, murid-murid yang sentiasa menghadapi masalah pembelajaran adalah terdiri daripada murid-murid yang mempunyai I.Q yang rendah. Konsep pendidikan pemulihan di dalam KBSR dan KBSM tertumpu kepada kemahiran membaca, menulis dan mengira. Justeru itu, sebelum melaksanakan aktiviti pemulihan, seseorang guru itu harus mengenal pasti apakah masalah penguasaan kemahiran membaca, menulis dan mengira yang seringkali dihadapi oleh murid-murid. (Mok Soon Sang, 2003)

Di sini fokus utama dalam masalah penguasaan membaca jawi bagi mata pelajaran pendidikan Islam. Contoh-contoh masalah penguasaan kemahiran membaca ialah :

1. Masalah mengenal huruf tunggal yang diimlakkan. • Murid-murid sering kali keliru dengan huruf yang hampir sama, Contoh:

‫ض‬

‫ص‬

‫خ‬

‫ح‬

‫ش‬

‫س‬

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF

2. Masalah membaca suku kata terbuka daripada huruf-huruf.
PENDIDIK AN

Sukar menyebut suku kata terbuka yang diimlakkan Contoh:

‫شي‬ ‫ضي‬

‫بي‬

‫كا‬

‫دو‬

‫سو‬

JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN

ILMU

‫ضو‬

3. Masalah membaca suku kata tertutup yang diakhiri dengan huruf. • Sukar membaca suku kata tertutup yang diakhiri dengan huruf Contoh:

‫فففق‬ ‫كوغ‬ ‫يق‬ ‫قه‬

‫دق‬

‫بففغ‬

‫تففوغ‬

‫بيففغ‬

4. Masalah membaca perkataan-perkataan mudah dari suku kata terbuka dan tertutup.

Sukar menyebut perkataan-perkataan dari suku kata terbuka dan tertutup. Contoh:

‫مففالم‬ ‫مينوم‬

‫لوبففق‬ ‫ماكن‬

‫سففمقه‬

‫كففاجه‬

‫توكغ‬

‫فافن‬

5. Masalah menyebut perkataan dengan betul dan lancar.

Murid seringkali sukar membunyikan huruf-huruf yang diimlakkan dengan tepat dan lancar

اعوذ‬Murid menulis huruf ‫ ذ‬terlebih dahulu kemudian diikuti dengan huruf ‫و ع‬dan ‫. atau dari kiri ke kanan.Contoh: ‫ ذ‬ditambah ekor dihujung huruf tersebut menjadi ‫ذ‬ • Menulis dengan cara terbalik iaitu memulai dengan huruf terakhir ke huruf terawal. . • Tidak boleh membezakan bentuk huruf jawi ketika menulis huruf tunggal yang serupa.ا‬ • Tulisan tanpa ketentuan dan ketetapan jarak huruf atau perkataan seperti menulis satu huruf dalam perkataan lebih jauh daripada huruf-huruf yang lain.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Contoh: ‫كودا‬ ‫بيرو‬ ‫مولوت‬ ‫سيفوت‬ ‫كوجيغ‬ ‫مات‬ PENDIDIK AN ILMU ‫ثلجي‬ Beberapa masalah yang wujud berkaitan kemahiran menulis jawi di kalangan murid-murid pemulihan jawi ialah seperti berikut: • Tulisan yang terlalu buruk sehingga sukar untuk dibaca atau tidak boleh dibaca langsung. atau semakin lama semakin membesar.Contoh: ‫. • Mengubah bentuk huruf dengan menambahkan garis-garis tertentu pada huruf. atau terlalu condong ke bawah atau terlalu condong ke atas. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN • Tulisan yang menaik dan menurun dan tidak selari dengan garisan yang ditentukan.Contoh: ‫ اعوذ‬ditulis ‫اعو ذ‬ • Tulisan tanpa ketetapan bentuk dan condong huruf seperti tulisan semakin lama semakin mengecil.

• Murid-murid juga sukar mengingat huruf-huruf jawi yang terlalu banyak. Kelemahan murid yang telah dikenalpasti perlu diatasi melalui pemulihan dan kekuatannya perlu ditingkatkan melalui aktiviti pengayaan (Ahmad Mohd Salleh. • Murid tidak dapat membezakan matapelajaran jawi dan iqra’. Ahmad Mohd Salleh (2008) menekankan bahawa aktiviti pemulihan adalah tindakan khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu. PEMULIHAN DAN PENGAYAAN Bagi memastikan pencapaian murid terus meningkatkan prestasi maka perlu diadakan program pemulihan dan pengayaan. di tengah dan di akhir perkataan. Manakala aktiviti pengayaan boleh dilaksanakan dari masa ke semasa melalui aktiviti pelbagai atau tugasan tambahan yang diberikan kepada murid untuk diselesaikan secara individu atau kelompok bagi membantu meningkatkan . Murid-murid keliru dengan bentuk huruf yang sama dan bunyi yang hampir serupa. Selain itu.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF • Sukar menulis bentuk huruf jawi tunggal kerana keliru dengan cara penulisan jawi dari kanan ke kiri. 2008). aktiviti pemulihan membantu murid mengubah sikap daripada negatif kepada positif serta sikap yakin diri dan minat terhadap pelajaran. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PENDIDIK AN ILMU • Sukar menulis bentuk huruf jawi bercantum dan keliru ketika menyambungnya sama ada di awal.

Seorang guru pemulihan khas di tugaskan mengelola dan mengurus kelas bimbingan khas pemulihan ini .( Ahmad Mohd Salleh. PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU Untuk mendapatkan maklumat mengenai apa itu pemulihan dan pengayaan serta mengetahui terperinci jenis-jenis aktivitinya. maka dijelaskan seperti.Melalui aktiviti pengayaan murid akan dapat mengembangkan minat.Iaitu. . 2008) BAGAIMANA MENGESAN MURID PERLU PEMULIHAN JAWI Menurut Mok Soon Sang (2003). murid-murid pemulihan tadi akan pulang ke kelas biasa masing-masing. sikap berdikari dan bakat kepimpinan mereka. PEMULIHAN JAWI Dalam hal pemulihan jawi. meluaskan pengetahuan dan pengalaman. daya kreatif. Ia dilaksanakan dengan satu penyusunan jadual mengajar dengan mengikut jadual mengajar sedia ada. sifat ingin tahu. kanak-kanak pemulihan meninggalkan kelas Jawi dalam kumpulan yang tidak melebihi 10 murid untuk mendapatkan perkhidmatan khas pemulihan dalam sebuah bilik yang disediakan khas (Lampiran A). iaitu dalam lingkungan tempoh 45 minit .MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF kemahiran. strategi pengesanan masalah pembelajaran murid haruslah menitikberatkan perkara-perkara berikut yang mana sama caranya mengesan murid bermasalah dalam jawi.Apabila cukup waktunya.

. • Bentuk huruf tidak ditulis tepat. perkataan atau ayat. PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU • • • Tidak boleh langsung membaca satu-satu huruf. Murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran dalam kemahiran membaca akan menunjukkan tanda-tanda berikut. Membaca sesuatu perenggan terlalu lama. Tidak boleh menyebut bunyi huruf atau perkataan dengan tepat. Menutup muka dengan buku semasa membaca. Tidak boleh membaca ayat dengan lancar. kemudian kanan ke kiri semasa membaca. Menggerakkan bibir semasa membaca apabila membaca berkumpulan. gaya anggota semasa menulis dan bentuk tulisan. guru boleh mengesan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh murid-murid. Menggunakan membaca. Mengenal pasti masalah pembelajaran murid dalam penguasaan kemahiran membaca dan menulis dengan menggunakan cara-cara berikut: A) PEMERHATIAN Melalui pemerhatian. jari untuk menunjukkan setiap perkataan semasa • • • • Menggerakkan kepala dari kiri ke kanan. • Membaca dengan bunyi terlalu perlahan.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 1. Secara am. kelemahan-kelemahan penguasaan kemahiran menulis adalah seperti berikut. • Manakala murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran dalam kemahiran menulis boleh diperhatikan dengan cara memegang alatulis.

sederhana dan belum menguasai. Jarak di antara perkataan-perkataan dalam ayat terlalu jauh. C) UJIAN KERTAS DAN PENSIL/ LATIHAN HARIAN Selain pemerhatian dan pentafsiran rekod prestasi. Borang rekod prestasi ini mengandungi kemahiran-kemahiran dan catatan atau tindakan yang disusun di bahagian atas dan senarai nama murid-murid yang disusun dari atas ke bawah di sebelah kiri seperti dalam jadual 1(Lampiran B). Hasilnya akan memberi gambaran yang jelas tentang kelemahan penguasaan kemahiran menulis seseorang murid. Melalui rekod tersebut. Ejaan perkataan seringkali salah. kecil atau condong. mana-mana murid bermasalah akan dipantau sama ada boleh menguasai setiap satu kemahiran berdasarkan sukatan yang disediakan untuk program j-QAF.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF • • PENDIDIK AN Huruf-huruf dalam perkataan ditulis tinggi rendah atau terlalu jauh. D) KUIZ ATAU SOAL JAWAB . • • JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU B) PENTAFSIRAN REKOD PRESTASI Rekod prestasi merupakan satu bentuk senarai semak yang digunakan untuk mengesan murid dalam sesuatu unit pembelajaran. Penilaian dibuat berdasarkan tahap penguasaan iaitu menguasai cemerlang. Perkataan-perkataan dalam ayat terlalu rapat. guru juga boleh mengesan masalah pembelajaran murid melalui pemeriksaan dan keputusan ujian murid atau latihan harian bertulis.

3. Perancangan dan Penyediaan Bahan.Dengan cara ini guru dapat membetulkan kesilapan murid dan memberi aktiviti pengukuhan bagi kemahiran pembacaan di kalangan murid. Melalui aktiviti soal jawab yang merupakan penilaian formatif di dalam kelas. Senaraikan semua masalah pembelajaran yang dikenal pasti. Pengajaran dan Pembelajaran Ujian dan Penilaian Rajah A Tindakan Susulan Mok Soon Sang (2003) menyatakan bahawa peranan guru dalam merealisasikan aktiviti pemulihan dimulakan dengan langkah-langkah seperti yang tertera pada rajah A. Mengesan punca masalah dengan menggunakan ujian diagnostik. PROSEDUR DALAM PENGELOLAAN SESI PEMULIHAN JAWI Pengenalpastia n murid.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Soal jawab atau kuiz merupakan cara yang paling cepat untuk mengesan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh seseorang murid. Penganalisian masalah. bidang kelemahan penguasaan kemahiran membaca dapat dikesan dengan serta merta. PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU 2. Di dalam proses pengelolaan sesi pemulihan guru perlu mengenalpasti murid yang menghadapi masalah pembelajaran dengan memerhatikan murid- .

berkomunikasi dengan murid selepas pengajaran guru dan melihat hasil kerja rumah mereka.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF murid belajar dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. penyampaian daripada konkrit kepada abstrak atau mudah kepada susah mengikut kebolehan dan bahan bantu mengajar digunakan secara berkesan. Hasil penilaian hendaklah direkodkan dalam borang penilaian kelas pemulihan Jawi (Lampiran D). guru boleh merancang tindakan susulan yang seterusnya melalui aktiviti pemulihan yang lebih berkesan. PENDIDIK AN Menganalisis masalah-masalah pembelajaran melalui ujian diagnostik. Guru melakukan penilaian setiap kali kelas dijalankan. Berdasarkan hasil penilaian dan analisis yang dibuat. Penilaian hedaklah menguji kemahiran mengenal . Pelaksanaan pengajaran pemulihan seperti yang dirancang dengan memberi tumpuan kepada pengajaran satu kemahiran yang tertentu. Selalunya ujian diagnostik bertulis sama ada secara objektif dan subjektif (Lampiran C). membaca dan menulis huruf-huruf dan suku kata yang dipelajari. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU Seterusnya rancangan program pemulihan dibuat antaranya aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus ditumpukan kepada bidang kelemahan murid. STRATEGI PENGAJARAN – PEMBELAJARAN PEMULIHAN .

PENDIDIK AN a) Strategi pengajaran-pembelajaran pemulihan secara berkumpulan.. Guru mesti memastikan yang bahan-bahan permainan/alatan mengajar adalah cukup besar supaya murid-murid boleh memegang atau memanipulasinya dengan mudah. d) Strategi untuk murid-murid yang mempunyai kecergasan fizikal yang lemah. e) Strategi untuk murid-murid yang mempunyai masalah keupayaan visual yang kurang. c) Strategi bimbingan rakan sebaya Murid yang dapat menguasai kemahiran boleh membantu murid yang lemah. Aktiviti dijalankan apabila terdapat sekumpulan kecil murid yang menghadapi masalah pembelajaran yang berlainan. Guru boleh memantau atau membetulkan murid-murid secara bergilir-gilir. Guru juga perlu . JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU b) Strategi pengajaran-pembelajaran secara individu. Murid-murid yang dapat menguasai kemahiran yang diajar akan diberikan aktiviti pengayaan semasa guru mengelolakan aktiviti pemulihan. Bahan-bahan pemulihan mesti menarik dan berwarna-warni supaya dapat menarik perhatian murid-murid.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Mok Soon Sang (2003) menambah yang aktiviti pemulihan mempunyai strategi-strategi berikut. Aktiviti dijalankan apabila terdapat sekumpulan murid yang menghadapi masalah pembelajaran yang sama.

Guru mesti memberi penerangan dengan suara yang kuat. maka istilah disebut main sambil belajar. bekerjasama. Apatah lagi permainan adalah sesuai dengan naluri kanakkanak. . Faedah bermain bukan sahaja murid akan berasa seronok tetapi mereka juga dapat membina perbendaharaan kata. guru dicadangkan banyak menggunakan kaedah yang sesuai dan memenuhi keperluan murid-murid. Antara kaedahnya adalah: A) KAEDAH PERMAINAN Diambil daripada kata Musa Daia (1992). KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Menurut Ahmad Mohd Salleh (2008). Ahmad Mohd Salleh mengatakan permainan merupakan satu cara melatih murid sebagai manusia dan ia satu teknik yang baik untuk menjadikan pengajaran di sekolah lebih menarik dan praktis.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF menggunakan tulisan yang bersaiz besar supaya murid dapat membaca arahan–arahan yang disediakan oleh guru dengan mudah. Sekiranya konsep main ini dicantumkan dengan belajar. terang dan jelas serta pastikan apa yang hendak disampaikan itu dapat di terima oleh murid-murid. bagi memastikan keberkesanan kelas pemulihan Jawi dan kesesuaiannya dengan kemampuan murid. bertolak ansur serta berupaya menerima kekalahan. PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU f) Strategi untuk murid-murid yang mempunyai keupayaan mendengar yang lemah.

Irama lagu dapat menarik minat murid-murid untuk ikut sama dengan aktiviti dan menjadi mudah mengingati sesuatu kemahiran. • • Eja dan baca Rasa Sayang Jawi .Antara jenis nyanyian yang dicadangkan ialah (Lampiran E). a) Permainan Bagi Huruf Tunggal: • • • • • • Boling Tenteng Main kad Keretapi Main layang .layang Ahli Astronomi PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU b) Permainan Bagi Kemahiran Suku Kata : • • • • • • Sahiba Pancing ikan Harta karun Rumah merpati Tanda arah Cabutan misteri B) KAEDAH NYANYIAN Salah satu cara gabung jalin seni dalam pendidikan ialah melalui lagu atau nyanyian.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Antara bentuk-bentuk permainan yang dicadangkan dalam model kelas pemulihan jawi adalah.

Latih tubi adalah satu cara penyampaian pengajaran yang mengulangulang fakta atau perlakuan untuk mendapatkan kemahiran.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF • • • • PENDIDIK AN Vokal dan suku kata Irama lagu tanya sama hati Irama lagu aci-aci buka pintu Irama lagu wau bulan JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU C) KAEDAH PANDANG DENGAR ( AUDIO VISUAL) Penggunaan sebarang jenis audio visual seharusnya menjelaskan maksud yang hendak disampaikan. Ini bertujuan supaya segala yang dapat dilihat dan didengar boleh memberi kefahaman yang jelas kepada pelajar. membaca berulang kali merupakan prinsip utama dalam latih tubi. ) ' اقراء‬Baginda diajar membaca berulang kali. Alat audio visual seharusnya digunakan untuk mempamirkan imej huruf jawi dan menbunyikan sebutan yang betul. Cara ini adalah berdasarkan pengajaran cara deduktif di mana murid. Malaikat Jibril sendiri telah menggunakan kaedah ini sewaktu mengajar Rasul Allah membaca ayat yang pertama turun ( ‫ . E) KAEDAH LATIH TUBI . Cara ini dapat menarik minat kerana mereka turut serta mencuba sesuatu langkah pengajaran bersama-sama. Dan lebih penting suara dan objek dan apa sahaja adalah berkaitan dengan tajuk atau masalah yang dipelajari. Dalam Islam kaedah latih tubi mempunyai sejarah yang panjang.murid diberikan satu-satu . D) KAEDAH DEMONSTRASI DAN TUNJUK AJAR Kaedah ini menuntut pemerhatian murid terhadap perlakuan guru dan kemudian murid akan mengikuti gerak laku guru.

Razak Habib (1995) berpendapat kaedah menyoal boleh digunakan dalam bentuk bacaan dan tulisan.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF rumusan.Kaedah ini akan membuatkan murid menumpukan perhatian dan fikiran terhadap apa yang sedang diingati. H) KAEDAH PENERANGAN DAN PEMAHAMAN. Diambil dari kata Salihan Sias (1993) pula. G) IMLAK Kaedah imlak berlaku selepas kertas dan tulisan dihasilkan. kaedah menyoal dapat membangkitkan kecerdasan dan menggalakkan berfikir. Persoalan akan diajukan . iaitu selepas kaedah hafalan diutamakan . PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU F) KAEDAH SOAL JAWAB Tujuan kaedah ini adalah untuk meransang pemikiran.Ia juga dapat mengelakkan daripada memikirkan perkara lain. Kaedah ini memerlukan murid-murid menulis apa yang direncanakan oleh guru yang mengatur setiap kata-kata yang diungkapkan dan murid-murid mencatat setiap kata-kata yang didengari. Guru terlebih dahulu menerangkan pembelajaran kepada pelajar. Ahmad Mohd Salleh (2008) menerangkan bahawa Rashidi Azizan dan Abd. Ia sebagai interaksi pengajaran-pembelajaran antara guru dengan murid. kemudian guru mengadakan mengadakan sesi soal jawab di dalam kelas Ini adalah untuk mengetahui sejauh manakah kefahaman para pelajar. penyeluruhan atau aturan dan mereka diminta menghafalnya secara berulang-ulang untuk mengingat perkara-perkara yang diajarkan itu dan untuk digunakan pada situasi-situasi yang sesuai.

‫د‬ Dal ‫ف‬ Fa ‫ج‬ Jim ‫ل‬ Lam ‫ف‬ . Bagi pelajaran konsep. Kad Huruf Tunggal ‫ش‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ج‬ 2. Sebagai contoh penggunaan warna bagi membezakan suku kata.2003). dipegang atau dimainkan oleh murid. Ini akan membantu guru untuk memberi kefahaman yang lebih kepada pelajar yang kurang faham. kemudian pelajar yang dapat menjawab akan diletakkan dalam kumpulan berasingan daripada kumpulan yang masih belum memahami. PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU BAHAN BANTU MENGAJAR SEBAGAI BAHAN PEMULIHAN Bahan bantu mengajar mesti menarik dan jelas dilihat oleh murid. guru boleh menggunakan benda-benda maujud yang boleh disentuh. Berikut adalah contohcontoh bahan pemulihan bagi pelajaran jawi: 1.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF kepada pelajar secara rawak. Kad Huruf Tunggal dengan Ejaan. (Mok Soon Sang.

Kad Suku Kata dan Perkataan JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PENDIDIK AN ILMU ‫جو‬ 4. Kad Gambar ‫ش‬ ‫ي‬ ‫جاكوغ‬ ‫دادا‬ ‫باجو‬ ‫جاون‬ 5.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 3. Lembaran Kerja ‫ورناكن حروف ق‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ط‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ب‬ . Kad Permainan ‫جم‬ ‫جاري‬ ‫"بولتكن حروف " ق‬ ‫ي‬ ‫ق ف‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ت ج‬ ‫ن غ‬ ‫س ل ق ت ل ط ق ي ف س ق‬ ‫ب ت‬ 6.

: Penerangan.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PENDIDIK AN ILMU LANGKAH-LANGKAH AKTIVITI PEMULIHAN: Ahmad Mohd Salleh (2008) telah mencadangkan langkah-langkah pemulihan seperti berikut. : Bahasa melayu . MENULIS: MAIN KAD HURUF Aplikasi yang digunakan ialah secara: 1) Penerangan 2) Soal jawab permainan Bidang Tajuk Masalah Punca Masalah Kemahiran Kaedah Penyerapan : Pemulihan Jawi : Menulis dan membaca huruf ‫ س‬dan ‫ش‬ : Murid keliru dengan bentuk dan bunyi huruf ‫ س‬dan ‫ش‬ : Murid tidak dapat membezakan bunyi huruf ‫ س‬dan ‫ش‬ : Menulis dengan betul huruf tunggal jawi. soal jawab dan permainan.

ش‬ 6. Imbaskan kad ‫س‬ dan ‫ش‬ satu persatu dengan murid membunyikan sendiri huruf-huruf tersebut. Ulang langkah 1 dengan kad huruf ‫ش‬ . Guru menjelaskan cara dan kaedah penulisan huruf yang betul. 2. 5.ش‬ . 4. Guru meminta murid melakar huruf tersebut di angin dan di belakang rakan.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Aktiviti: JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PENDIDIK AN ILMU 1. Guru menyuruh murid mengenalpasti bunyi huruf dengan menunjukkan kad gambar yang mengandungi perkataan yang bermula dengan ‫ س‬dan ‫. 6. Guru menyuruh murid memberikan perkataan-perkataan yang bermula dengan huruf ‫ س‬dan ‫. Guru membunyikan huruf itu dan diikuti oleh murid. Guru menunjukkan kad huruf ‫س‬ kepada murid-murid. 3. Ulang aktiviti ini beberapa kali.

Pemulihan mekanis (Mendirikan asas). aktiviti pemulihan yang sesuai dilaksanakan ialah dengan permainan kad huruf. Cadangan Aktiviti Penulisan Secara Terperinci Aktiviti-aktiviti pemulihan melalui dua peringkat pemulihan iaitu :• • Pemulihan pratulisan (Persediaan). 1. supaya murid-murid boleh mengenal dan paling penting menulis huruf-huruf jawi tunggal. murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran menulis dan membaca jawi. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PENDIDIK AN ILMU ‫س‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫س‬ ‫ش‬ ‫ش‬ Berdasarkan aktiviti contoh 1. Di samping itu juga murid-murid akan merasa seronok untuk belajar membaca jawi. Cadangan aktiviti-aktiviti pemulihan pratulisan a) Melakukan latihan-latihan khusus bagi perkembangan otot-otot jari dan tangan seperti: • • • • Senaman tangan dan jari Memerah span Memasukkan air ke dalam botol Menguli tanah liat . Guru mengedarkan lembaran kerja. Kemudian guru meminta murid menulis huruf jawi sebagaimana yang ada pada lembaran tersebut.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 4.

bujur. segiempat dan sebagainya. Latihan membuat bentuk asas seperti bulat. atas ke bawah dan membentuk bulatan. Mengecam bentuk huruf . Membaling dan menangkap objek. Menekap huruf. pendek tegak. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU b) Latihan menguasai gerak tangan yang bebas seperti: • • • • • • • • • Cara duduk yangbetul. Mata mengikut arah yang ditunjuki oleh guru. condong dan sebagainya. Menampal kolaj. Mengikut acuan (stensel plate). Menulis di awan. Latihan membuat garisan-garisan seperti lurus. panjang. atas dan bawah. d) Aktiviti keselarasan (koordinasi) mata dan tangan seperti:• • Menyambung garisan putus-putus lurus dan bengkok dari kanan ke kiri.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF • • • • • • PENDIDIK AN Mengoyak kertas Menggunting kertas. Mewarna. c) Latihan-latihan pergerakan mata seperti:• • Mengerling ke kiri dan ke kanan. Cara memegang pensil Aktiviti mengacau adunan kuih. Memasukkan manik ke dalam tali Menyusun blok dan bongkah mainan. lengkung.

f) Menyalin urutuan-urutan huruf yang bersambung menjadi sukukata terbuka dan tertutup. c) Melukis bentuk-bentuk yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf mengikut teknik yang betul seperti:• • • • Melukis bentuk bulat mengikut arah pusingan jam. Melukis garisan menegak dari atas ke bawah. Campuran garisan menegak dan melintang. Cadangan aktiviti pemulihan mekanis (mendirikan asas) a) Menekap dan menulis mengikut huruf yang ditekap. d) Melukis gambar-gambar yang mirip kepada bentuk huruf seperti:• • • Gambar tiang bendera bagi huruf ‫. b) Menulis huruf mengikut acuan-acuan huruf yang disediakan guru.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF • • • • • • PENDIDIK AN Mewarnai huruf yang sama bentuk. Melukis garis melintang dari kanan ke kiri. dan seterusnya menyalin perkataan dan ayat . Stensilan Menggunting Menekap JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU 2. Membuat urutan Melakar perjalanan arnab untuk menyelamatkan dirinya daripada dimakan ular.ا‬ Gambar mangkuk bagi huruf ‫ ب ت ث‬dan ‫ن‬ Gambar mata kail bagi huruf ‫-ل‬Gambar itik bagi huruf ‫ي‬ e) Latih tubi menulis huruf yang dicontohkan.

madu (ejaan jawi). .MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF MEMBACA : MAIN PANCING IKAN PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU Aplikasi yang digunakan ialah secara: 1) Latih tubi 2) Bermain 3) Soal jawab Bidang Tajuk ‫ل‬ Masalah : Pemulihan Jawi : Mengenal dan mengeja suku kata terbuka daripada dan. : Latih tubi. Carta kad . mula (ejaan jawi) dan laci (ejaan jawi). Guru menyebut dan mengeja satu suku kata terbuka berpandukan kad suku kata terbuka. ‫م‬ : Murid keliru dengan bunyi huruf konsonan yang bersambung dengan huruf vokal. Punca Masalah : Murid tidak dapat mengenal huruf tunggal apabila bersambung. laju (ejaan jawi). 2. bermain dan soal jawab. : Bahasa melayu Aktiviti: 1. Kemahiran Kaedah Penyerapan : Mengenal dan mengeja suku kata terbuka.

Alatan yang diperlukan. 8.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF 3. Guru memberi lembaran kerja. Latih tubi menyebut dan mengeja suku kata terbuka tersebut dengan murid mengikut bacaan sehingga tamat berulang kali. murid yang menghadapi masalah membaca suku kata terbuka akan lebih tertarik untuk mencuba membaca huruf- . Cara permainan. Guru sekali lagi memaparkan carta kad dengan. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PENDIDIK AN ILMU 4. Guru bersoal jawab dengan murid tentang cara menulis suku kata terbuka. Bermain permainan “Pancing Ikan” untuk menguji kemahiran murid. a) Murid membaca dan mengeja beramai-ramai (bacaan kuat) b) Murid membaca dan mengeja secara kumpulan (bacaan kuat) c) Murid membaca dan mengeja secara individu. 6. d) Kumpulan yang mendapat markah paling tinggi diberi hadiah. Berdasarkan aktiviti pancing ikan. c) Kumpulan yang berjaya memancing dan menyusun suku kata menjadi perkataan dengan pantas dikira pemenang. b) Cantumkan kepala ikan dan ekor ikan bagi membentuk perkataan. a) Permainan dijalankan secara berkumpulan/individu. 7. 5. b) Batang pancing c) Kad suku kata terbuka d) Lembaran kerja. a) Objek ikat dikerat dua.

Kumpulan cerdas dan sederhana mungkin menghadapi masalah apabila dipaksa untuk belajar dan melakukan aktiviti-aktiviti yang sama dengan kumpulan lambat sehubungan dengan itu. maka murid-murid ini akan diberikan aktiviti sokongan. iaitu kumpulan cerdas. Biasanya. 2003) Rasionalnya aktiviti pengayaan kerana setiap orang murid dalam suatu kelas adalah berbeza pada keupayaan dan perkembangan mental dan biasanya di dalam satu-satu kelas. murid-murid dibahagikan kepada tiga kumpulan. aktiviti pengayaan diberikan kepada murid selepas murid berjaya menguasai satu atau beberapa kemahiran tertentu. .(Mok Soon Sang.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF huruf jawi yang bersambung dan seterusnya merasa seronok untuk mempelajari bacaan jawi yang lebih sukar. seterusnya menimbulkan minat mereka dalam aktiviti pembelajaran. murid-murid kumpulan lambat seharusnya melalui proses pemulihan dan diberi aktiviti pengayaan yang sesuai dengan kebolehan mereka. mereka akan sama-sama berpeluang menikmati pelbagai pengalaman. Dengan menggunakan kemahiran-kemahiran yang telah dikuasai. kumpulan sederhana dan kumpulan lambat. pengayaan dapat memperluas pengalaman dan pengetahuan sejajar dengan kebolehan dan minat mereka. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU PENGAYAAN Aktiviti pengayaan adalah berlainan daripada aktiviti pembelajaran kemahiran asas. PENDIDIK AN Apabila murid telah menguasai kemahiran yang ditetapkan dalam sesi pemulihan. aktiviti pengayaan atau aktiviti pengukuhan. Melalui program pengayaan ini.

adalah diharapkan setiap murid bukan sahaja dapat mengalami suasana pembelajaran yang lebih menarik dan mengembirakan. daya cipta dan bakat individu secara menyeluruh.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Dengan adanya program pengayaan. kebolehan. minat. • Memupuk daya cipta dan semangat belajar sendiri. tetapi juga mengembangkan aspek fizikal. emosi. Meminati dan menguasai bacaan luas dengan membuat rujukan pelbagai bahan / sumber. Menggunakan masa lapang dengan bijaksana. • • • Memperluas lagi pengalaman dan pengetahuan mereka. . LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENINGKATKAN PENCAPAIAN MURID MELALUI PENGAYAAN. PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU OBJEKTIF AKTIVITI PENGAYAAN Eh Ah Meng (1998) menyatakan bahawa pengayaan bertujuan untuk: • Membolehkan murid menjalani aktiviti-aktiviti pembelajaran yang lebih mencabar.

Guru berperanan sebagai penggalak dan pendorong. Muridmurid cerdas akan akan mengajar murid-murid yang lemah. • Setelah menguasai keseluruhan kemahiran dalam satu unit pembelajaran. Ahmad Mohd Salleh (2008) memperjelaskan saranan Mook Soon Sang (2002) bahawa pengayaan juga boleh dikendalikan secara informal. Guru memberikan bimbingan kepada murid-murid yang lemah.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Menurut Mok Soon Sang (2003). • PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU Setelah pelajar menguasai sesuatu kemahiran atau sekumpulan kemahiran. • Aktiviti-aktiviti pengayaan mesti sejajar dengan keperluan kognitif murid-murid. biasanya aktiviti pengayaan juga terdapat dalam buku teks sebagai aktiviti pengukuhan selepas guru sudah mengajar kemahiran asas. Murid-murid cerdas dan sederhana memerlukan sedikit bimbingan guru. Begitupun untuk memastikan konsep pengayaan mampu mencapai objektifnya maka beberapa langkah perlu dititikberatkan iaitu. • Seorang guru mestilah membuat perancangan yang rapi sebelum menjalankan aktiviti pengayaan. Ini memupuk sifat kerjasama serta bakat kepimpinan dan akhir sekali penghargaan diberikan kepada hasil-hasil kerja murid CONTOH-CONTOH AKTIVITI PENGAYAAN JAWI .Pengajaran rakan sebaya digalakkan.

Membunyikan suku kata yang ditunjukkan.aktiviti Pengayaan 1. PENDIDIK AN 1) Bacaan (Membaca) 2) Tulisan (Menulis) 3) Kiraan (Mengira) JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU Namun di dalam matapelajaran jawi. Memadankan gambar dengan perkataan yang diberi. 1) AKTIVITI PENGAYAAN BACAAN (MEMBACA). Masalah utama murid-murid pemulihan jawi adalah dari aspek mengenal huruf jawi. Membaca perkataan yang ditunjukkan. Memadankan kad gambar yang ejaannya bermula dengan huruf yang ditunjukkan.aktiviti Pemulihan ktivitiktiiti-aktiviKAktuk aktivitintuk Aktiviti . 3. 2. • Padankan Gambar-Gambar di Bawah . Menyesuaikan suku kata dengan gambar yang diberi. 3. pengayaan ditumpukan kepada aspek bacaan dan tulisan. 1. 2. A tAktiviti .MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Mok Soon Sang (2003) menyatakan bahawa aktiviti pengayaan mengikut konteks KBSR dan KBSM biasanya ditumpukan kepada. seterusnya membaca dan menulis huruf jawi yang telah bersambung. Justeru pendekatannya adalah. Membunyikan huruf yang ditunjukkan.

buku-buku cerita. • Contoh Pantun ‫دفاكي هاري‬ ‫بليكن امق‬ .‫هيغكف سبنتر دداهن ماتي‬ ‫. Kad-kad bacaan boleh diperolehi daripada pasaran atau disediakan oleh guru sendiri.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF ‫كريتا‬ PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU ‫باتو‬ ‫بوغا‬ ‫اير‬ • Bacaan tambahan Sumber-sumber bahan bacaan jawi terdiri daripada kad-kad bacaan. ‫بوروغ هيلغ تربغن تيغكي‬ ‫. Kad-kad bacaan mengandungi tajuk atau tema yang pelbagai. teka-teki.فركي ككداي‬ . iklan dan berita. Bentuk bacaan yang sesuai ialah bentuk rencana. pantun. dialog. majalah-majalah berunsur pendidikan. cerita.سكولوغ بنغ‬ .

‫كالو سللو سومبوغ ديري‬ ‫منجادي فنداي‬ . Untuk menarik minat murid-murid mengeja dan menulis perkataan.‫سموا اورغ اكن ممبنجي‬ ‫. Contoh : Silang kata Suku Kata Terbuka dan Tertutup. AKTIVITI PENGAYAAN GABUNGAN BACAAN DAN TULISAN (MEMBACA DAN MENULIS) . • Menulis huruf Contoh : Menulis tunggal bersambung dan perkataan.(Lampiran H1 & H2 ) • Uji minda bentuk silang kata.كامو دالم سنغ‬ JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU • Contoh Petikan Cerita (Lampiran F ) 2) AKTIVITI PENGAYAAN TULISAN (MENULIS) Aktiviti pengayaan untuk tulisan biasanya disediakan dalam bentuk lembaran kerja. aktiviti pengayaan ini disediakan dalam.(Lampiran G1 ) 3.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF ‫كالو سوده‬ ‫هيدوفله‬ PENDIDIK AN .

c) Teka-teki d) Sahiba. perseorangan dan berpasangan mengikut kesesuaian seperti.‫منجالر دتانه اتاو دداهن‬ .‫ددالم هوتن اتاو دديسا‬ .‫سكجيلن قون امت بربيسا‬ ‫.Aktiviti ini boleh dimainkan secara berkumpulan. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU Contoh Teka-teki: I‫تورون‬ ‫دري لغيت‬ .‫كبومي‬ ‫. Aktiviti ini boleh menjadikan murid berfikir bagaimana hendak menyelesaikan beberapa masalah yang timbul daripada sesuatu permainan dengan menggunakan pelbagai cara dan strategi. b) Mencari tajuk sesuatu gambar ataupun cerita yang diberi.كامي‬ .‫مغسا دتلن تياد كاسيهن‬ ‫.ماتي‬ ‫ساغت قنتيغ كقد‬ ‫تنقا اي سموان‬ . a) Menyambungkan titik untuk membentuk huruf.سوده لم اي بربقتي‬ .MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF • PENDIDIK AN Permainan dan rekreasi Aktiviti yang mengandungi permainan dan rekreasi mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan.

teka-teki dan sebagainya manakala Pendidikan Seni seperti mewarna dan sebagainya. Model Pemulihan Jawi. Aktiviti permainan dan rekreasi bagus untuk meransang minda dan membentuk semangat juang untuk menang contohnya permainan sahibba. pemulihan jawi amat berkesan dilaksanakan dengan menggunakan kaedah bersesuaian sebagaimana yang terkandung di dalam “Buku Panduan Pelaksanaan j-Qaf. Semua aktiviti yang dicadangkan untuk setiap kemahiran yang ada di dalam sukatan pelajaran jawi amatlah membantu bagi mengendalikan aktiviti pemulihan.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Aktiviti pengayaan adalah variasi yang mana murid-murid berpeluang didedahkan kepada cabang ilmu pengetahuan yang pelbagai. Contohnya PENDIDIK AN serapan ilmu Bahasa Melayu seperti pantun. . JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU REFLEKSI Melalui pengalaman saya sendiri sebagai guru dalam latihan ( j-Qaf). Begitu juga lembaran kerja dan aktiviti pengayaan adalah cenderung kepada membina fikiran murid-murid supaya lebih kreatif dan kritis seperti uji minda silang kata. Semangat setiakawan dan membantu orang yang lemah juga dipupuk di dalam aktiviti berkumpulan.

PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU Manakala kaedah tunjukcara atau demonstrasi saya lakukan dengan cara melakar huruf di udara atau di belakang rakan mampu memberi keseronokkan dan belajar pada masa yang sama. murid-murid pemulihan ini saya dedahkan dengan aktiviti yang melibatkan latihan di dalam kumpulan.Mana-mana kumpulan yang pantas menyusun dan membaca suku kata paling banyak akan dikira menang. Sebagai contoh di dalam kemahiran mengenal dan membaca suku kata terbuka. Simulasi gambar dan huruf dapat menarik minat mereka untuk lebih fokus. Kumpulan ini akan berlumba untuk menyusun suku kata daripada badan ikan dan membacanya. Lembaran kerja diberikan dengan bentuk yang kritis supaya mereka menjadi lebih kreatif untuk menyelesaikan latihan. Di samping itu. . saya berikan aktiviti yang pelbagai agar mereka dapat menambahkan pengetahuan ke aras yang lebih tinggi di atas satu-satu kemahiran. Setiap aktiviti yang saya lakukan terhadap murid akan saya sudahkan dengan pemberian hadiah sebagai memotivasikan usaha dan inisiatif mereka di dalam menguasai setiap kemahiran. didapati murid-murid ini gemar kepada aktiviti belajar sambil bermain. Sebagai peneguhan dan pengayaan. Malah kaedah latih tubi berulang kali dengan cara menunjukkan carta huruf dan bergambar dapat meransang minat mereka agar lebih cepat mengingat dan menguasai kemahiran mengenal dan membaca huruf jawi tunggal. saya berikan aktiviti pancing ikan yang mana 10 orang murid tadi dibahagikan menjadi 2 kumpulan.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Sewaktu saya mengendalikan kelas pemulihan tahun 1 Cempaka.

• Memberi pededahan kepada pelajar mengenai suku kata terbuka dan tertutup seterusnya membina perkataan-perkataan mudah. Pelajar dapat menulis huruf jawi seperti yang diajar. • Pelajar juga dapat menulis huruf-huruf jawi mengikut arah yang betul serta dapat membezakan bentuk-bentuk huruf jawi. Kesan positif ini seharusnya dijadikan satu panduan dalam membantu usaha untuk memantapkan lagi panulisan jawi. Penulisan yang betul iaitu daripada kanan ke kiri adalah sangat penting dalam penulisan jawi. . Hal ini juga akan membolehkan pelajar membezakan bentuk huruf-huruf jawi yang dipelajari seterusnya memantapkan lagi ingatan dan pengenalan terhadap huruf tersebut.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF KEBAIKAN PROSES PEMULIHAN DAN PENGAYAAN JAWI PENDIDIK AN • Pelajar dapat mengenal dan menyebut huruf-huruf jawi tunggal. dengan betul seterusnya akan dapat membantu mereka dalam Pelajar juga diberi penekanan dari aspek sebutan. Daripada perkataan kepada ayat pendek dan seterusnya kepada klausa yang membentuk satu petikan. Pelajar yang tercicir daripada mengikuti pelajaran jawi akan dapat JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU mengenal dan menyebut huruf jawi mengikut tahap penguasaan mereka. Pendedahan awal ini bertujuan menarik minat pelajar untuk mempelajari kemahiran jawi seterusnya membaca bahan penulisan jawi. • Pelajar dapat menyebut huruf-huruf jawi dengan makhraj yang betul. Pelajar akan dapat membaca suku kata terbuka dan tertutup dengan cara mengeja. Pelajar diajar menyebut huruf jawi mengaplikasikannya ketika bacaan al-Quran dan pembelajaran bahasa arab.

JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU KELEMAHAN PROSES PEMULIHAN DAN PENGAYAAN • Kaedah belajar sambil bermain Memerlukan perancangan yang rapi dan tersusun sebelum dilaksanakan. Tanpa penyediaan tempat yang kondunsif dan sesuai akan menyukarkan program pemulihan. Kebanyakan murid mengutamakan permainan yang dijalankan tanpa menghayati pelajaran yang cuba disampaikan. Ini kerana program tersebut memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajar yang terlibat sehingga mereka mampu mengenal. Maksudnya pelajaran ialah matlamat manakala permainan pola cara untuk mencapai matlamat. Bilik pemulihan yang ada diletakkan di tempat yang tidak strategik apabila lokasinya ada kalanya terlalu jauh di hujung bangunan di tingkat paling atas. • Tempat belajar yang terhad Perlaksanaan kelas pemulihan jawi yang dijalankan di bilik j-QAF yang terhad.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF • PENDIDIK AN Mengurangkan bebanan guru pendidikan Islam di sekolah dalam mencapai objektif pelajaran. . Begitu juga dengan saiz bilik yang kecil. menyebut dan membaca seperti pelajar-pelajar lain. Oleh itu guru perlu merancang aktiviti yang menepati konsep ‘ belajar sambil bermain' bukan ' bermain sambil belajar '. Guru mata pelajaran Menghadkan 6 hingga 10 orang pelajar bagi seorang guru pemulihan jawi (j-QAF) akan dapat memberi penumpuan yang lebih terhadap pelajar-pelajar yang lemah terutama dalam penguasaan huruf-huruf jawi.

Kehadiran guru j-QAF telah diambil kesempatan oleh guru mata pelajaran dalam konteks ini. murid lebih mengambil berat dengan matapelajaran jawi dan dapat mengingati dengan lebih cepat.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF • Bahan bantu Mengajar dan Pengalaman Kekurangan bahan bantu mengajar sedikit sebanyak melemahkan usaha pemulihan dan menjadi faktor kepada wujudnya suasana pembelajaran membosankan. Semoga dengan cara ini. Sebaliknya. • Waktu Tambahan . Hal ini pastinya mengundang pemasalahan yang sama.. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PENDIDIK AN ILMU • Penyerahan tugas sepenuhnya kepada guru j-QAF Masalah guru mata pelajaran menyerahkan tugas pengajaran kepada guru jQAF. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN • Tumpuan yang khusus Memberi tumpuan yang lebih untuk setiap orang murid. Bilangan murid yang ramai sudah tentu menyukarkan guru untuk memberi perhatian sepenuhnya kepada pelajar yang lemah dan memerlukan bimbingan walaupun mengikut giliran. apabila bahan bantu mengajar mencukupi tetapi guru pula tiada pengalaman dalam menggunakan bahan tersebut juga tidak memberi kesan terhadap pengajaran.

guru pemulihan dimestikan kreatif dan mempunyai inisiatif yang luar biasa berbanding guru kelas murid yang pandai dan pengayaan perlu disesuaikan dengan tahap murid pemulihan. Justeru. manakala semester berikutnya matapelajaran jawi akan dikurangkan kepada 1 waktu dan akan ditambah dengan pendidikan syariah islam. ini kerana peruntukan 2 waktu seminggu adalah tidak mencukup. PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU • Pelbagaikan kaedah dan teknik dengan Aplikasikan pelbagai kaedah dan teknik supaya murid tidak bosan pembelajaran dan pengajaran. Di harap guru mata pelajaran dapat bersama memantau pelajar lemah dan juga memberi tumpuan kepada pelajar lemah yang masih menunggu giliran untuk mengikuti kelas pemulihan. • Kerjasama antara guru j-QAF dan guru mata pelajaran Kerjasama erat supaya proses pemulihan dan pengayaan mencapai objektif. Ini kerana silibus jawi hanya ditekankan pada 6 bulan pertama. • Tempat yang strategik dan kondusif Pihak pentadbir sekolah dapat menyediakan satu tempat pemulihan yang lebih strategik mengikut fizikal sekolah supaya kelas pemulihan berjaya. Hal ini agak menyukarkan murid dan masih ramai murid yang tidak dapat menguasai jawi dalam masa 6 bulan. Tempat yang luas dan kondusif member peluang agar aktiviti pemulihan berjalan lancar dan lebih ramai guru mampu melaksanakan kelas serentak. RUMUSAN .MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Menambah waktu untuk kelas pemulihan jawi.

andai aras 1 dikuasai oleh semua murid. oleh itu pendidikan pemulihan dan pengayaan perlu dilaksanaan oleh guru secara jitu. justeru adalah perkara biasa apabila proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu kelancarannya. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Aktiviti pengayaan diberikan kepada semua kategori murid agar mereka dapat mengaplikasikan kemahiran yang sedia ada ke aras yang lebih tinggi. menjadi tanggungjawab guru dalam mengendalikan aktiviti pemulihan agar lebih berkesan dan dapat memberi perubahan yang positif kepada murid-murid. Biasanya murid-murid bermasalah ini terdiri daripada mereka yang mempunyai IQ yang rendah.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Kemampuan dan kecerdasan setiap murid adalah berbeza. Tujuan utama pendidikan pemulihan ialah untuk membantu murid-murid dalam mengembangkan diri dan menunjukkan potensi diri. JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PENDIDIK AN ILMU Fokus utama tugasan ini adalah mengenai masalah kemahiran membaca dan menulis dalam pelajaran jawi. Keadaan ini berhubung rapat dengan punca-punca masalah pembelajaran sepertimana yang telah dikenalpasti. Pada erti kata lain. di samping melahirkan murid yang berkemahiran dan minat untuk mencari ilmu pengetahuan.dan aras 2 mampu dicapai lebih separuh jumlah murid maka aras 3 yang kurang daripada separuh perlulah didedahkan kepada murid lemah sebagai peneguhan setelah menguasai sesuatu kemahiran . Untuk menangani masalah pembelajaran membaca dan menulis ini.

Kerjasama semua pihak sama ada guru. murid itu sendiri. ibu bapa dan pihak pentadbir mampu merealisasikan usaha ini!. . program pemulihan jawi dan pengayaan berjaya dilaksanakan. akan tetapi ia masih perlu diperbaiki agar murid lebih mantap dari segi perolehan ilmu jawi itu sendiri. Penerbit Fajar Bakti.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Secara keseluruhannya. Metadologi dan Pedagogi Pendidikan. PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU BIBLIOGRAFI Ahmad bin Mohd Salleh (2008) Pengajian Agama Islam j-QAF. Shah Alam.

Subang Jaya. PENDIDIK AN JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN ILMU Buku Panduan Perlaksanaan Model-model Pengajaran dan Pembelajaran Dan Kokurikulum j-QAF Tahun 1.MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF Ee Ah Meng (2002) Pedagogi IV.blogspot. Siri Diploma Perguruan. Mok Soon Sang (2003).html . Shah Alam..Kumpulan Budiman Sdn Bhd. http://sesinarsuria. Penerbit Fajar Bakti.Ilmu Pendidikan untuk KPLI: Psikologi Pendidikan & Pedagogi.com/2009_03_01_archive.

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PENDIDIK AN ILMU .

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PENDIDIK AN ILMU PERMAINAN SAHIBA .

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PENDIDIK AN ILMU BALING TIN PANCING IKAN .

MARNI SUNWANTI BT YUSOF/KPLI-J-QAF JAWI : PEMULIHAN & PENGAYAAN PENDIDIK AN ILMU KERETAPI TENTENG .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->