P. 1
Ass. Metodologi Dakwah Terhadap Masyarakat Muslim

Ass. Metodologi Dakwah Terhadap Masyarakat Muslim

|Views: 18|Likes:
Published by Arbaiyah Saron

More info:

Published by: Arbaiyah Saron on Dec 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2011

pdf

text

original

KANDUNGAN

1.0 2.0

Pendahuluan Perbezaan Antara Jihad dan Qital 2.1 2.2 2.3 Perbezaan dari Segi Definisi.

……………………….. ………………………..

2 3

Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad ………………….. 10

3.0

Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.a.w 3.1 3.2 Jihad Ketika di Mekah Jihad Ketika di Madinah

4.0 5.0 6.0

Larangan-larangan Dalam Peperangan Prinsip Perang Perang-perang Dalam Islam

…………………

17 18 20

…………………………………………. …………………………………

Penutup Rujukan

……………………………….. ………………………………..

22 25

1

1.0

Pendahuluan

Agama Islam adalah agama sejahtera. Agama keamanan dan kedamaian, sesuai dengan namanya ‘Islam’ yang bererti selamat, sejahtera, aman dan damai. Atas dasar ini, Islam mengatur hubungan manusia sesama manusia, bangsa dengan bangsa, negara dengan negara. Semuanya hendaklah diasaskan hubungannya atas keselamatan dan kesejahteraan, bukan permusuhan dan kebencian. Nabi Muhammad s.a.w mengembangkan agama Islam dengan hati yang lunak dan hubungan yang mesra dengan semua manusia.

Peperangan adalah susulan dari dakwah Nabi Muhammad s.a.w pada zaman perkembangan Islam. Islam tidak pernah berdakwah dengan cara peperangan Umat Islam hanya menggunakan pendekatan ini apabila diancam atau diserang. Pemerintahan Islam selama 13 tahun di Mekah membuktikan bahawa penyebaran agama Islam tidak berkembang dengan cara kekerasan dan penindasan.

Peperangan adalah bahagian yang terakhir dari jihad, iaitu berperang dengan menggunakan senjata untuk meghadapi musuh. Makna inilah yang banyak difahami oleh
2

ramai orang. diharap kertas kerja ini dapat memberi manfaat dan dapat menyelami pendekatan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah s. Dalam bahasa ahli mantik. Namun makna peperangan (al-qital) berbeza dengan jihad (al-jihad). Melainkan perbezaan dalam ruang lingkup yang bersifat mikro dan makro.w dalam mengembangkan daulah Islamiyyah kerana disyaricatkan jihad dalam pengertian perang memiliki latar belakang sejarah dengan perkembangan dakwah Rasulullah s. tetapi tidak setiap jihad adalah perang. ( Yusuf Qardhawi 2009 : 4) Oleh itu.w. 2. Setiap perang adalah jihad jika ada niat yang benar. Definisi jihad: dari sudut definisi. ( Rohimin 2006 : 41 – 42) 2. Dengan kata lain.a.w. Meskipun perbezaan yang dimaksudkan bukanlah perbezaan yang bertentangan “ikhtilafut tadadh”.0 Perbezaan Antara Jihad dan Qital Dengan mengamati definisi jihad secara rinci dan praktik lapangan dalam sejarah umat Islam.a. mengatakan bahawa jihad itu umum dan perang adalah khusus. dan praktik Secara etimologi (bahasa) jihad adalah: 3 .a. apabila kita ingin mendapatkan gambaran yang objektif dan jelas tentang latar belakang disyaric atkannya perang hendaklah dimulai dari pengungkapan zaman dakwah Rasulullah s. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Syaltut.1 1) Perbezaan dari Segi Definisi. mulai dari awal misi dakwah Baginda sehingga disyaric atkan untuk berperang. maka kita akan mendapatkan perbezaan antara jihad dan qital. Perbezaan tersebut dapat dianalisa dari dua sudut pandang. dan qital adalah sebahagian daripada jihad. bahawa jihad lebih umum daripada qital. iaitu lapangan dalam sejarah umat Islam.

2 2) Adapun penyebutan kata-kata jihad di dalam ayat-ayat Madaniyah cenderung kepada makna qital dalam pegertian luas.‫ال ْمبال َغة واست ِفراغ ما في ال ْوسع والطاقة من قول‬ َ َ ُ ِ َ ُ َ ْ ْ َ ٍ ْ َ ْ ِ ِ َ ّ َ ِ ْ ُ .w.S. Secara istilahnya jihad dimaksudkan sebagai berikut: Penyebutan kata-kata jihad didalam al-qur’an diklasifikasikan menjadi dua: 1) Penyebutan jihad pada ayat-ayat makkiyah lebih cenderung kepada makna lughawi seperti firman Allah:            “Dan barangsiapa yang berjihad. Sebagaimana firman Allah s. maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri”. benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami”.S.t:        1    Q.1                 “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami. al-Ankabut : 6 Q.‫أ َو فعل‬ ٍ ْ ِ ْ (bersungguh-sungguh dan mengerahkan segala daya dan kemampuan baik dari perkataan mahupun perbuatan). al-Ankabut : 69 2 4 .

3                      “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat.S. an-Nisa’ : 95 Q.S. dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah”. at-Taubah : 41 4 5 .4 Adapun definisi para ulama tentang jihad secara syaric ie adalah seperti berikut: • Mazhab hanafi: َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ 3 Q.                                 “Tidaklah sama antara mu’min yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya”.

Adanya usaha untuk Icla’u kalimatillah dengan mengorbankan nyawa dan harta 2.t”.w. Menyeru untuk masuk atau tunduk kepada agama Islam 3.“ Jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” • Mazhab Maliki: َ َ ‫قال اب ْن عرفة قتال مسل ِم ٍ كافرا غي ْر ذي عهد ل ِعلء‬ ِ َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ َ َ ً ِ َ ْ ُ ُ َ ِ َ َ َ َ ُ ِ ّ ‫ك َل ِمة الله‬ ِ َ Berkata ibnu cArafah: “ Perangnya muslim terhadap orang kafir yang tidak terikat perjanjian dalam rangka meninggikan kalimat Allah s. Di dalamnya terdapat qital 2) Definisi Qital Secara bahasa qital adalah: 6 . • Mazhab syafici: ‫القتال في سبيل الله مأخوذ من المجاهدة، وهي‬ ‫المقاتلة في سبيل الله‬ “ Perang di jalan Allah di ambil dari kata al-mujahadah yaitu peperangan di jalan Allah” • Mazhab Hambali: ُ َ ِ ‫قتال ال ْك ُفار‬ ِ ّ “memerangi orang kafir” Daripada pengertian di atas dapat kita simpulkan bahawa jihad mencakupi beberapa hal: 1.

Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 74:                            “Kerana itu hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah. perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu.قات َل-ي ُقات ِل قتال وقي ْتال‬yang mana apabila ‫“ )حارب َه‬memerangi dan memusuhinya” ُ َ َ ditambah ‫ ه‬bermakna: (‫وعاداه‬ ُ ُ َ َ Secara istilah adalah: Penyebutan qital mempunyai makna pertempuran yang berakhir kepada kemenangan atau kekalahan. dan ketahuilah. Barangsiapa yang berperang di jalan Allah. bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa”. lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar” FirmanNya juga dalam surah at-Taubah ayat 123:                        “Hai orang-orang yang beriman. dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu.Qital diambil daripada kata ً َ ِ ً َ ِ ُ َ َ َ ‫ . Dan qital secara istilah adalah: 7 .

Penyebutan qital mencakupi jalan yang benar dalam erti fi sabilillah dan jalan yang salah. Terjadinya pertempuran pada dua pihak.َ ‫ال ْحرب وال ْمدافعة بالسلح‬ ُ ْ َ ِ ُ َ َ َ ُ ِ “ peperangan dan perlawan dengan senjata” Syed Khattab berkata “makna qital dalam Islam adalah: memerangi musuh dalam rangka menjaga kebebasan penyebaran dakwah. 2. Jihad: penyebutannya lebih kepada usaha Icla’u kalimatillah Qital: penyebutannya mempunyai ma’na yang relative tergantung apa tujuan perang tersebut. Tergantung tujuannya dan praktiknya. Jihad: umum mencakupi usaha Icla’u kalimatillah Qital: sebahagian daripada usaha menegakkan kalimatullah 2. dengan tetap menjaga etika-etika dalam peperangan”. sedangkan dakwah itu sendiri merupakan rangkaian dari jihad namun tidak termasuk dalam qital. 2. Jihad: tidak selalu dengan pertempuran Qital: intinya adalah pertempuran 3. 3. dan melakukan rukun Islam.2 Perbezaan Pada Praktik Lapangan dalam Sejarah Islam 8 . Kesimpulan dari makna qital adalah: 1. Kesimpulan perbezaan antara jihad dan qital: 1. Sebagaimana pernyataan Syed Khattab bahawa makna qital adalah dalam rangka menjaga penyebaran dakwah. Qital dalam lingkup fi sabilillah khusus menjurus kepada pertempuran dan hanya merupakan sebahagian dari rangkaian jihad. yang berakhir pada kemenangan atau kekalahan.

a.w.a. Mereka menganggap pasukan kaum Muslimin sangatlah besar dan tidak ada pilihan lain kecuali menyerah tanpa perlawanan.w tidak hanya mengendalikan pertempuran dalam melancarkan jihad. 2. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin agar masing-masing menyalakan obor.” Taktik politik inilah yang menyebabkan orang-orang Romawi mengalami kekacauan dan kekalahan tanpa pertempuran. Baginda mengadakan perjajian dengan penduduk “Ailah”.w sangat berusaha untuk menghindari terjadinya pertumpahan darah. Namun beliau banyak bermain pada sisi politik dengan mengadakan perjanjian dengan kabilah-kabilah setempat.Praktik jihad dalam sejarah Islam sangatlah luas mencakupi seluruh rangkaian usaha dalam menegakkan kalimah Allah. Oleh kerana itulah Rasulullah s. Dalam usaha pembebasan Mekah sendiri.a.3 Pendapat Ulama’ Kontemporer Tentang Jihad Sebahagian ulama dalam beberapa buku menyebutkan kalimat jihad seakan membatasi hanya terbatas dengan Qital. 9 . “Jarba”. Sehingga dengan banyaknya obor yang menyala sehingga mencapai sepuluh ribu. Sebagaimana yang banyak di ungkapkan dengan istilah (‫إذا‬ ‫) أطلقت كلمة الجهاد فهو قتال‬ apabila kalimat jihad disebutkan secara mutlak maka maknanya adalah Qital. memberikan tugas masing-masing kepada para sahabat. Rasulullah s. Tidak semua dari mereka menyertai pertermpuran. dan “Daumatul Jandal. Demikian pula dalam Perang Tabuk. Inilah merupakan praktik jihad dalam sejarah Islam. Seluruh rangkaian usaha dalam meninggikan kalimah Allah yang sangat kuat menguatkan lagi antara satu dan lainnya. Sedangkan qital adalah pertempuran yang terjadi antara kaum Muslimin dan kaum kafir dalam rangkaian jihad untuk menegakkan kalimah Allah s.a.t. Ungkapan ini perlu difahami dengan cermat dalam kondisi apa yang penulis sedang mengungkapkan dan apa maksud dari ungkapan tersebut. Pada malam harinya. Baginda membuat strategi jihad yang mampu mengalahkan kaum muysrikin dengan meminimalkan pertempuran. Di antara mereka ada juga yang menjaga Madinah sebagaimana mereka yang disuruh untuk menetap pada perang tabuk bagi menjaga Madinah dan menjaga keluarga Rasulullah s.w. menjadikan kaum musyrikin gentar dan takut.w pada setiap kali melancarkan jihad. Rasulullah s.

Terdapat juga kenyataan bahawa jihad tidak dibatasi hanya dengan qital dikuatkan dengan sunnah fi’liyyah yang tersebut dalam sejarah pembebasan Mekah. iaitu Jibril. Lantas dengan tidak adanya Qital apakah pembebasan Mekah tidak dianggap sebagai jihad?. juga perlu difahami secara cermat. hijrah. Ungkapan hadis di atas lebih cenderung mirip dengan ungkapan ‫)من الملئكة؟ قال: جبريل‬ (siapakah malaikat itu? Ia menjawab: Jibril. Jawapan ini benar. jihad. Seperti hadis dari Amru bin Abasah tentang seorang yang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. namun bukan pembatasan bahwa malaikat itu hanya satu. maka penulis 10efensiv definisi itu bukanlah ijma para ulama. َ ‫ال ْجهادُ هو الدّعاءُ إلى الدين ال ْحق وال ْقتال مع من‬ َ َ ِ ْ َ َ َ ُ َ ِ َ ّ َ َ ُ ِ ّ ‫امت َن َع عن ال ْقبول بالن ّفس وال ْمال‬ ْ َ َ ْ ِ ِ ُ َ ِ َ َ ِ ْ “jihad adalah menyeru kepada din yang haq dan memerangi ketika terjadi penolakan dengan jiwa dan harta” 10 . Ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah: َ ْ َ َ َ َ َ ّ ‫وما ال ْجهادُ قال أ َن ت ُقات ِل ال ْك ُفار إ ِذا ل َقيت َهم‬ َ ِ ْ ُ ِ َ َ “Apakah jihad itu? Rasulullah menjawab: engkau memerangi orang kafir apabila menemuinya”. maka dianggap sebagi jihad yang sebenarnya. kalau sahaja benar ada pendapat ulama yang hanya membatasi jihad hanya dengan Qital. Begitu juga penaklukan wilayah-wilayah yang akhirnya menyerah tanpa terjadi Qital apakah tidak disebut sebagai jihad?. Sebagai penutup. Namun masih banyak malaikat-malaikat lainnya. Rasulullah sangat berusaha menghindari Qital. Adapun dalil yang biasa digunakan untuk membatasi jihad hanya sebatas qital.Penulis mengungkapkan istilah ini dalam keadaan mengenengahkan pemahaman yang keliru Iaitu pemahaman yang terlalu bebas dalam memperluas makna jihad sehingga setiap amal asalkan terdapat padanya kesusahan dan kepayahan. Sebagaimana definisi jihad yang di ungkapkan oleh ulama mazhab Hanafi bahawa dakwah untuk menyeru orang kafir masuk ke dalam agama Islam merupakan jihad. iman.

a. 3. iaitu pada surah al-Nahl ayat 110 :                11 . 3.w ketika di Mekah ialah pada tahun 650 Masihi dan pada tahun tersebut.a. hanya ada 4 ayat sahaja dan semuanya menggunakan terma jihad.(Rohimin 2006 : 32) Antara intipati wahyu yang diterima Nabi dan misi keagamaan yang disebarkan oleh Baginda pada ketika ini adalah ajaran yang berkaitan dengan akidah.Sehingga dengan demikian pendapat seorang ulama tidak boleh menggugurkan pendapat ulama lain tanpa di landasi dalil dari nas yang jelas.w merupakan contoh jihad yang klasik dari permulaan Baginda diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun sehingga terbina negara Islam di Madinah dengan pemerintahannya dan pentadbirannya sebagai Negara Islam sehingga wafatnya Baginda dalam usia 63 tahun.1 Jihad Ketika di Mekah Wahyu al-Quran pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad s.0 Menyelusuri Jihad Pada Zaman Rasulullah s.a.(Rohimin 2006: 33) ayat yang turun ketika di Mekah. Menurut Muhammad Fuad c Abdul Baqi.w Sejarah perjuangan Rasulullah s. Baginda mula menyebarkan misi keagamaan. kemudian diikuti pula oleh Khulafa’ al-Rasyidin.

Sesungguhnya Tuhanmu – sesudah mereka menderita dan bersabar dalam perjuangan – adalah Maha Pengampun.Kemudian. lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Allah Maha kaya (tidak berhajatkan sesuatupun) daripada sekalian makhluk. Sesungguhnya Tuhanmu (memberikan pertolongan) kepada orang-orang yang telah berhijrah sesudah mereka difitnahkan (oleh kaum musyrik). janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir. Kemudian pada surah al-Furqan. kemudian mereka berjihad serta bersabar. ayat 6 dan juga ayat 69:              Dan sesiapa Yang berjuang (menegakkan Islam) maka Sesungguhnya Dia hanyalah berjuang untuk kebaikan dirinya sendiri. ayat 52:         Oleh itu. dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh.            12 . Seterusnya pada surah al-Ankabut.

mereka hanya bertindak membela diri (sepadan dan tidak melampaui batas). Ini berdasarkan pada ayat 39.Dan orang-orang Yang berusaha Dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak ugama kami. 13 . Ketika di Mekah.(Rohimin 2006: 34) Selain itu. ajaran jihad belum dibebankan sepenuhnya. Ini memperlihatkan kepada prinsip-prinsip hukum Islam yang ditetapkan secara beransur-ansur dan tidak membebankan. baik di bidang politik mahupun ekonomi. Keadaan umat Islam pada ketika itu masih di bawah tekanan kaum kafir. mereka tetap membela diri. Sesungguhnya Kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan Kami (yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan). Ajaran jihad yang diperkenalkan oleh al-Quran dilakukan secara beransur-ansur dan disesuaikan dengan pertimbangan dakwah itu sendiri serta keperluan dan keadaan umat Islam pada ketika itu. Walaupun mereka diperlakukan secara zalim. dan Sesungguhnya (Pertolongan dan bantuan) Allah adalah berserta orang-orang Yang berusaha membaiki amalannya. yang berkaitan dengan jihad adalah sangat sedikit jika dibandingkan ketika berada di Madinah. keadaan agama dan juga umat Islam yang masih lemah. surah asy-Syura:          Dan juga (lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang apabila ditimpa sesuatu perbuatan secara zalim. Dalam al-Quran digambarkan bahawa keadaan umat Islam sebelum melakukan hijrah ke Madinah sangat menderita dan selalu mendapat cubaan. Kenyataan ini menunjukkan bahawa pada permulaan awal Islam iaitu ketika berada di Mekah. jumlah ayat al-Quran yang turun.

w. tetapi mengambil sikap berhijrah ke tempat lain. Ketika di Mekah Nabi Muhammad s. iaitu bersifat 14efensive5. ajaran jihad yang digambarkan pada ayat-ayat Makiyyah lebih bersifat vertikal iaitu perjuangan dan pengorbanan manusia dalam hubungan dengan Allah s. Jihad yang dianjurkan adalah dalam bentuk dakwah. bertahan dan membela diri dari kezaliman. Bagi orang-orang Islam. dan janganlah berdukacita kiranya ada Yang menolaknya). al-Quran ada menyatakan:                                   Oleh itu berikanlah sahaja peringatan (Wahai Muhammad.w lebih terbatas dalam menyampaikan khabar gembira dan juga peringatan. namun mereka tidak melakukan pembalasan melalui perang.w.Maka pengertian jihad ketika di Mekah lebih kepada pembelaan diri. kepada manusia. pengendalian diri dan bertahan serta bersabar dalam menghadapi penganiayaan dari pihak kaum musyrik. Secara keseluruhannya. Walaupun umat Islam dianiaya dan diperlakukan secara zalim ketika itu. Dalam bentuk dakwah.a. menghadapi tekanan(fitnah) dengan penuh kesabaran tanpa melakukan kekerasan adalah dipandang sebagai sikap yang lebih baik kerana sikap tersebut merupakan salah satu bentuk ibadah(perjuangan) untuk mendapatkan keridaan Allah s. kerana Sesungguhnya Engkau 5 Pertahanan diri 14 .t.t. bersabar.

7 Daripada dua ayat Makiyyah di atas. Iaitu bagi sesiapa dari kamu Yang mahu tetap teguh di atas jalan (Islam) Yang betul. Ini kerana umat Islam belum mungkin sanggup menghadapi ancaman dari puak kaum musyrik.2 Jihad Ketika di Madinah 6 Q. berjihad dalam mengembangkan agama Islam belum mungkin boleh dilakukan secara peperangan. Pendekatan ini sesuai dengan keadaan umat Islam pada saat itu.6 Dalam bentuk dakwah. -Maka Allah akan menyeksanya Dengan azab seksa Yang sebesar-besarnya. Sesungguhnya kepada Kamilah kembalinya mereka.S. al-Takwir: 27-28 7 15 .a. Akan tetapi sesiapa Yang berpaling (dari kebenaran) serta ia kufur ingkar. al-Ghasyiyah: 21-26 Q. Sesungguhnya tanggungan Kamilah soal menghitung amal mereka. Sebagai pembawa misi dakwah. misi al-Quran dinyatakan sebagai:                  Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh penduduk alam. dapat disimpulkan bahawa pengertian jihad ketika di Mekah masih terbatas pada pengertian dakwah. Bukanlah Engkau seorang Yang berkuasa memaksa mereka (menerima ajaran Islam Yang Engkau sampaikan itu).w adalah pengenalan sebagai Rasul dan pengenalan agama Islam sebagai agama yang benar. Dalam melakukan dakwah. al-Quran belum memberi pendekatan atau alternatif yang lebih tegas kerana ia masih dalam bentuk pengungkapan agrumentasi yang tegas dan benar (bi al-hikmah). (Rohimin 2006: 37) 3.hanyalah seorang Rasul pemberi ingatan.S. Nabi Muhammad s. Ketika di Mekah. Selain dari itu.

hijrah merupakan satu lambing perubahan minda atau anjakan paradigm dalam seluruh perjuangan Rasulullah s. 3. Baginda telah:- 1. 2. atas nasihat para sahabat yang amat bimbang dan mendapat petunjuk Ilahi. Kemudian Ansar dipertautkan dengan pendatang dari Mekah iaitu kaum Muhajirin. berlaku perkembangan Islam yang amat pesat. Membangunkan prasarana khususnya masjid yang tercantum di dalamnya pusatnya pentadbiran.a. Inilah piagam pertama dunia yang mengiktiraf hak asasi dan memberikan perlindungan kepada amalan beragama secara harmoni. Mengatur perlembagaan iaitu Piagam Madinah yang merupakan asas pembentukan Negara. 5. maka Baginda memutuskan berhijrah ke Madinah.Pada tahun ke-13 kenabian Baginda.a. Di Madinah. Mengatur pentadbiran awam meliputi bantuan kebajikan.w. 4.w terus bermukim di kota mereka. surat menyurat dan perjanjian. pendidikan dan social. Mengikat tali persaudaraan antara dua kaum di Madinah iaitu antara kaum cAus dan Khazraj dan menamakan mereka sebagai kaum Ansar (pembela Islam). Dalam 10 tahun di Madinah. Falsafah di sebaliknya begitu luas untuk dijangkau. mereka meminta supaya Nabi Muhammad s. Oleh kerana sudah ada penduduk Madinah yang telah memeluk Islam maka. Oleh itu. Mengatur dasar pertahanan dan hubungan luar(antarabangsa) menerusi pengutusan wakil. 16 .

Apabila tertubuhnya negara Madinah. mesej yang dibawa oleh Baginda bersifat damai dan menjurus kepada keamanan.Oleh itu. Usaha Baginda untuk berbaik-baik dengan jiran-jiran sekeliling terus dibantah dan dihina. maka berperang adalah merupakan pendekatan yang terakhir. Ini kerana. ancaman terus meningkat sama ada dari dalam dan juga dari sekeliling. Malah utusan Baginda ditangkap. terutama penduduk Mekah yang amat iri hati dan bertekad untuk menghancurkan Baginda dan umat Islam. Dalam konteks inilah turun wahyu yang bermaksud:                                              17 . Mengapakah Baginda tidak memilih untuk mengumpulkan pasukan gerila di Mekah dalam melawan golongan kafir? Tentu ini merupakan pilihan Baginda yang baik dan sebagai salah satu alternatif dalam pendekatan dakwah dan jika tidak ada pilihan. diseksa dan dibunuh. dakwah serta jihad Baginda amat teratur dan amat menurut perkembangan yang sesuai.

nescaya runtuhlah tempat-tempat pertapaan serta gereja-gereja (kaum Nasrani).             Diizinkan berperang bagi orang-orang (Islam) Yang diperangi (oleh golongan penceroboh).S. Jihad perang dalam Islam tidak bersifat menyerang(ofensif) melainkan pertahanan diri(defensif). Sesungguhnya Allah Maha Kuat. Iaitu mereka Yang diusir dari 18efensi halamannya Dengan tidak berdasarkan sebarang 18efensi Yang benar. dan Sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka (mencapai kemenangan). Tindakan ofensif dilakukan untuk melindungi keadilan setelah keadilan itu diabaikan. dan tempat-tempat sembahyang (kaum Yahudi). al-Hajj: 39-40 18 . (Mereka diusir) semata-mata kerana mereka berkata: “Tuhan Kami ialah Allah”. Dan kalaulah Allah tidak mendorong setengah manusia menentang pencerobohan setengahnya Yang lain. (Rohimin 2006: 41) 8 Q. Peperangan yang dilakukan oleh umat Islam pada dasarnya untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. dan juga masjid-masjid (orang Islam) Yang sentiasa disebut nama Allah banyakbanyak padanya dan Sesungguhnya Allah akan menolong sesiapa Yang menolong ugamanya (ugama Islam). Maksud bela diri ialah umat Islam tidak memulakan perang tetapi bertahan menanti musuh. Namun.w menetapkan medan perang hendaklah jauh dari tempat singgah penempatan awam demi mengelakkan pembunuhan orang awam. lagi Maha Kuasa. Umat islam juga bukanlah umat yang suka berperang dan haus kepada darah. bukanlah bererti Islam ditegakkan dengan perang atau pedang.a. kerana Sesungguhnya mereka telah dianiaya.8 Maka ketika inilah jihad Baginda bersifat qital iaitu berperang dalam rangka membela diri. Namun Rasulullah s. Kejayaan Islam di Madinah yang dicapai setelah hijrah diwarnai dengan pelbagai peperangan.

a.t menerusi wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad s.a. Dia(Allah) lebih mengetahui penderitaan yang dialami oleh orang Islam. Membayar cukai supaya dikendalikan kemaslahatan(kepentingan) mereka. Peperangan Sepanjang sejarah Islam.w. Sekiranya pelawaan kepada agama Allah ditolak. ia tidak boleh sama sekali dilakukan tanpa memberitahu terlebih dahulu pihak lawan. 4. Sebelum pengisytiharan perang dibuat. 2. pihak Islam mestilah mengemukakan kepada musuh tiga perkara utama supaya dibuat plihan. Sekiranya kedua-dua itu ditolak juga.w tidak pernah memerangi musuhmusuhnya tanpa mengemukakan ketiga-tiga perkara itu terlebih dahulu supaya mereka membuat pilihan.w.a.w.0 Larangan-larangan dalam Peperangan Apabila peperangan hendak dilancarkan. mereka masih boleh menerima yang kedua iaitu membayar cukai. Sekiranya salah satu daripada perkara19 .w seperti yang direkodkan oleh Muslim: “ Apabila kamu berhadapan dengan musuhmu daripada orang-orang musyrikin. Demikian menurut hadis Nabi Muhammad s. Allah memerintahkan berjihad iaitu berperang kerana mempertahankan diri. Nabi Muhammad s.Ayat-ayat al-Quran sudah menjelaskan bahawa peperangan dalam Islam hanya tercetus apabila orang Islam mendapat isyarat atau keizinan daripada Allah s. Mereka perlu menerima Islam sebagai agama mereka. Oleh sebab itu.t. negara dan agama. maka pilihan ketiga itu terpaksa diterima iaitu berperang. Cukai yang dibayar adalah bagi kepentingan negara dan kemaslahatan umat manusia di tempat itu. Ini bermakna bahawa konsep peperangan dalam Islam ada kaitannya dengan pemerintahan atau suruhan dari Allah s. 3. (Dato’ Dr. serulah mereka kepada salah satu daripada tiga perkara. Haron Din 2007 : 81-82) 1.

0 Prinsip Perang Baginda telah menetapkan prinsip perang berdasarkan bela diri seperti berikut: 1. Janganlah kamu membakar tumbuh-tumbuhan kurma. Malah sirah mencatatkan bahawa tawanan perang itu diberikan pilihan untuk terus di penjara atau melakukan amal kebajikan seperti mengajar membaca dan menulis. Tidak menjejaskan orang awam dan harta benda. malah persekitaran.” 5.perkara itu mereka terima. kanak-kanak kecil dan mereka yang telah berumur. mencabut tumbuh-tumbuhan serta memusnahkan rumah-rumah. selesailah dan layani mereka dengan baik sama ada Islam. cukai ataupun peperangan. hamba yang digaji dan perempuan…”9 “ Jangan membunuh wanita. Ini berdasarkan pada hadis-hadis tersebut: “ Jadi. Melindungi nyawa tawanan perang yang sudah menyerah diri. janganlah kamu membunuh anak-anak kecil.”10 “ Punyai belas kasihan kepada mereka yang di dunia ini dan Dia(Allah) yang di Syurga akan belas kasihan kepadamu.”11 “Allah tidak akan memberikan belas kasihanNya kepada sesiapa sahaja yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap sekalian manusia.”12 9 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 11 Riwayat Tirmizi dan Abu Daud 12 Riwayat Bukhari dan Muslim 10 20 . 2.

Perang pencegahan. Namun salah faham berlaku. Peperangan seperti ini biasa berlaku pada awal perkembangan Islam. diisytiharkan jika umat Islam mendapati pengkhianatan terhadap perjanjian damai bersama musuh. Ia terpaksa dilakukan jika tiada pilihan lain iaitu antara hidup dengan mati. 21 .B. Perang kebebasan.net/fatwa. 3.islam-online.(Mohamed Amara 1997: 144-145) Malangnya dalam zaman mutakhir. dilaksanakan kepsda mereka yang ditindas seperti hamba.13 Allah s.w. maruah.t telah berfirman:              13 Terjemahan petikan fatwa – “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” dari Fatwa Bank. iaitu:1. http://www. “ Jihad di dalam Islam: Pencegahan atau Pertahanan?” telah membahagikan peperangan itu kepada tiga kategori utama.Tegasnya aspek qital bukanlah aspek utama dalam pengembangan Islam. harta benda dan wilayahnya 2. kegiatan pembangkit Islam telah menggunakan pengganasan sebagai kaedah atau strategi mereka. Jadi. diisytiharkan hanya jika musuh-musuh Islam menyerang agama. Mantan Ketua Lembaga Fatwa al-Azhar ada menerangkan di dalam fatwanya yang bertajuk. Jihad pertahanan.(1863-1943) seorang orientalis barat yang juga menyifatkan penyebaran Islam melalui mata pedang menjadi kefardhuan bagi seluruh umat Islam. terutamanya yang sering diperbesarkan oleh sejarawan asing bahawa kononya Islam mula berkembang melalui mata pedang dengan slogan “ Pedang: Jihad Islam”. dakwaan para sejarawan asing itu menjadi mudah diterima oleh majoriti umat manusia yang bukan Islam. ataupun apabila musuh-musuh mempunyai rancangan untuk menyerang umat Islam. Mufti Syeikh c Atiyyah Saqr. Kata-kata ini telah dilontarkan oleh Macdonalds D.

dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan). kerana Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang Yang menceroboh. dan usirlah 22 . Dan bunuhlah mereka (musuh Yang memerangi kamu) di mana sahaja kamu dapati mereka.                                                                                     Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) ugama Allah akan orang-orang Yang memerangi kamu.

dan (ingatlah Bahawa angkara) fitnah itu lebih besar bahayanya daripada pembunuhan dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haraam sehingga mereka memerangi kamu di situ.0 Perang-perang dalam Islam Terdapat beberapa peperangan yang berlaku pada zaman Rasulullah s. dan (sehingga) menjadilah ugama itu semata-mata kerana Allah. 14 Q. Umat Islam terpaksa berjuang untuk mempertahankan agama suci mereka. kerana Sesungguhnya Allah Maha Pengampun.mereka dari tempat Yang mereka telah mengusir kamu. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. 6. dan bertaqwalah kamu kepada Allah serta ketahuilah: Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa. (Mencabuli) bulan Yang dihormati itu ialah dengan (sebab membalas pencabulan dalam) bulan Yang dihormati. lagi Maha Mengasihani. maka bunuhlah mereka. dan tiap-tiap perkara Yang dihormati itu (jika dicabuli). al-Baqarah: 190-194 23 . Kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan pasukan Muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad s. oleh itu sesiapa Yang melakukan pencerobohan terhadap kamu maka balaslah pencerobohannya itu seimbang Dengan pencerobohan Yang dilakukannya kepada kamu. kemudian jika mereka berhenti maka tidaklah ada permusuhan lagi melainkan terhadap orang-orang Yang zalim. ada balasannya Yang seimbang.S.a.w.w. oleh itu kalau mereka memerangi kamu (di situ). Kemudian jika mereka berhenti memerangi kamu (maka berhentilah kamu).14 6. Peperangan tersebut disebabkan usaha musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam.1 Perang Badar Perang ini melibatkan 313 orang pasukan Muslim dengan 1000 orang kaum kafir Quraisy.a. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kafir.

6. Mereka adalah orang-orang munafik. terjadi perang antara umat Islam dengan Kaum Quraisy Mekah. Namun tentera Islam tetap bersemangat ke medan perang walaupun dengan jumlah tentera yang sedikit. Sebaliknya di pihak kaum Muslimin. Bukit Uhud terletak lebih kurang empat kilometer di Timur Laut Kota Madinah. Bagi menebus kembali kekalahan. 24 . Tawanan perang yang lain diperintahkan supaya menebus diri mereka dengan membayar 4000 dirham per orang. Di antara kaum Quraisy yang terbunuh adalah Abu Jahal dan Umaiyyah bin Khaif. mereka menggabungkan kekuatan untuk memerangi umat Islam.Kemenangan berpihak kepada kaum Muslimin. Faktor utama tercetusnya Perang Uhud adalah kerana dendam orang-orang Quraisy atas kekalahan mereka dalam Perang Badar. Tentera Islam pada awalnya berjumlah 1000 orang. Mereka mengajar anak-anak ini membaca dan juga menulis. Golongan ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. wajib mengajar sepuluh orang anak Muslim. Perang ini dinamakan Perang Uhud kerana lokasinya yang terjadi di kaki Bukit Uhud. Abdullah bin Ubay memerintahkan pengikutnya supaya mundur kembali ke Madinah. tetapi kemudiannya sebanyak 300 orang anggota pasukan mundur dan menarik diri dari peperangan. Bagi tawanan yang ingin bebas tetapi tidak mempunyai harta. 14 orang syahid dalam pertempuran ini.2 Perang Uhud Pada pertengahan bulan Syac ban atau Syawal tahun 3 Hijriah. Sebanyak 70 orang pasukan kaum Quraisy ditawan dan 70 yang lainnya terbunuh.

tentera Islam dapat menyerang pasukan Quraisy dengan mudah.a.w telah menempatkan 50 orang pemanah yang handal di lereng-lereng gunung sebagai penyerang utama. (Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim. Tentera Quraisy kembali semula dan menyerang pasukan Islam dari belakang. Dia menyusun strategi lalu menyerang pasukan pemanah Islam.a. Jilid 1 2007: 62-64) 25 . Antaranya bapa saudara Nabi Muhammad s. Beliau telah dibunuh oleh Wahsy. Dia telah mengambil kesempatan dalam kelekaan tentera Islam itu. Kemenangan yang pada mulanya berpihak kepada tentera Islam kini beralih ke tangan tentera Quraisy. Amru bin Thabit. Dengan posisi strategik ini. Khalid al-Walid adalah panglima pasukan berkuda Quraisy. Musc ab bin Umair. Kekalahan ini mengakibatkan 70 orang tentera Islam telah gugur.Kawasan Bukit Uhud yang bergunung-gunung melengkapi dan memudahkan penyusunan strategi perang yang dilakukan. Mereka telah diperintahkan supaya tidak meninggalkan posisi mereka. Tentera musuh telah melarikan dir dan meninggalkan banyak harta dan senjata. Ini menyebabkan tentera Islam terleka dan pasukan pemanah telah meninggalkan posisi mereka kerana mengira perang telah berakhir. Amru bin al-Jamuh dan Hanzalah bin Abu Amir.w iaitu Hamzah bin Abdul Mutalib. Selain itu antara tentera Islam yang gugur di dalam peperangan ini ialah Sac ad bin Rabi. Nabi Muhammad s.

w. Malah dalam berdepan dengan penceroboh atau pengganas. maka tiada pilihan lain selain tindakan ketenteraan yang bertujuan membela diri.w. dan berjuanglah Dengan hujjah-hujjah Al-Quran menghadapi mereka Dengan perjuangan Yang besar dan bersungguh-sungguh.t menegaskan bahawa seorang mukmin tidak seharusnya berputus asa dalam berdakwah(dengan al-Quran) kepada orang kafir sebagaimana firman Allah s. janganlah Engkau (Wahai Muhammad) menurut kehendak orang-orang kafir. 26 . Tetapi jika jalan damai tidak dapat diperolehi.Kesimpulan Allah s. Islam menyeru jalan damai.t dalam surah al-Furqan ayat 52:         Oleh itu.

a. Namun dalam suasana yang masih berkecamuk.w memasuki Mekah.000 perajurit Islam. Baginda sentiasa memilih jalan lembut dan aman demi merubah keadaan masyarakatnya. terdapat lebih 360 lebih berhala di sekitar Kaabah. tetapi menyampaikan seruan tauhid.w mensucikan Kaabah. Rasulullah tidak terus menghapuskan berhala. Sayidatina c Aisyah r.a meriwayatkan jika ada dua pilihan terbentang kepada Rasulullah s. Sewaktu Rasulullah s.w. Konsep perjuangan damai Rasulullah s.a.w telah menjadi ikutan umat manusia di serata dunia seperti dalam perjuangan Mahatma Karamchand Gandhi untuk memerdekan India daripada penjajahan dan gerakan menegakkan hak asasi kulit hitam Amerika oleh Dr Martin Luther King Jr.Dalam hadis Bukhari.a.a. Kehadiran Rasulullah s. Menurut Muhammad Hassanein Heikal dalam Riwayat Hidup Nabi Muhammad s. 27 . Turunnya wahyu menyuruh Rasulullah s. Malah ketinggian pekerti Baginda turut dinyatakan oleh musuhnya sendiri seperti Abu Sufyan sebelum beliau memeluk agama Islam.w pada ketika itu bersama 10. Baginda akan meninggalkan pilihan yang sukar. Keseluruhan hidup Baginda memaparkan cara-cara pragmatik dalam menghadapi apa jua keadaan iaitu: • • • • Hindari sengketa dan bina keharmonian Utamakan rundingan dan hindari keganasan Menadpatkan kesepakatan dan jalin hubungan baik dan Sebarkan rasa persaudaraan sesama Islam dan sesame manusia.a.a.w. Namun Baginda tidak menggunakan kuasa ketenteraan untuk membalas dendam.

pasti keadilan dan pembelaan terpelihara.w dalam berjihad seperti mewujudkan badan bantuan hak asasi antarabangsa untuk membela insan yang ditindas dan teraniaya. 28 . Cara ini juga sebagai dakwah yang membuktikan salam damai Islam dan setiap adanya Islam.Umat Islam wajib meneruskan cara damai Rasulullah s.a.

Haron Din. Islam: Jihad Sebagai Survival Insan. Fiqih Jihad: Sebeuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut al-Quran dan Sunnah. Indonesia Rohimin. 2009. 2007.blogspot. Malaysia.28/11/2011: 5.html .RUJUKAN Al-Quran al-Karim Lisanul Arab. 2006.org/wiki/Qital http://an-nuur.wikipedia. Maktabah Wahbah. Ensiklopedia Untuk Anak-anak Muslim Jil. Maktabah Syamilah: 16413 Dr.com/2008/12/gagasan-definisi-jihad.Bhd. Syamilah: 375 Hadis Riwayat Ahmad. E-Media Publication Sdn.org/2011/04/perbedaan-antara-jihad-dan-qital/ :28/11/2011: 5. juz 3. Indonesia Yusuf Qardhawi.1. Mesir http://ms. Melvi Yandra. PTS. Penerbit Erlangga. Jihad: Makna dan hikmah.04PM http://nasimfauzi. 2007. hal: 135 Al-Munjid fi lughah: 607 Mucjam Lughatul Fuqaha’.07PM 29 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->