SURAT PENYERAHAN DAN AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS Sebelum seseorang pegawai (selain daripada Pengawal Pusat

) bertukar, beliau adalah dikehendaki melengkapkan Akuan Penyerahan Nota Serah Tugas pada para (i) di bawah ini dan menyerahkannya kepada Ketua Jabatan atau Penyelianya. Ketua Jabatan atau Penyelianya pula hendaklah mengesahkan penerimaan nota tersebut dengan melengkapkan para (ii). Apabila pegawai baru (pengganti) melaporkan diri, Ketua Jabatan atau Penyelia tersebut hendaklah menyerahkan Nota Serah Tugas itu kepada pegawai yang baru sampai dan kedua-dua mereka menandatangani surat pengesahan pada para (iii). Bagi pertukaran yang melibatkan Pengawal Pusat, pegawai yang akan bertukar hendaklah melengkapkan para (i) di bawah ini dan pegawai yang menggantikannya melengkapkan para (ii) sebagai pengganti pegawai yang mengambilalih tugas. Ruang-ruang mengenai Keua Jabatan/Penyelia tidak perlu diisi. (I) Adalah saya NORSHAM BIN ABIDIN yang memegang jawatan GURU MATEMATIK dan bertugas di MAKTAB RENDAH SAINS MARA TRANSKRIAN dari tarikh 15 APRIL 2002 hingga 14 MAC 2007 bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan melalui Surat Pekeliling Perkhidmatan MARA Bil 1/90 bertarikh 2 Januari 1990. Diserahkan oleh: Tandatangan: .............................................. Nama: NORSHAM BIN ABIDIN (ii) Adalah yang memegang jawatan ........................................................................ Tarikh: 14 MAC 2007

saya .............................................................................................

......................................................................... Saya juga mengaku menerima perkara-perkara seperti yang disenaraikan di dlaam Nota Serah Tugas itu................................... ....................... (Ketua Jabatan/Penyelia) (iii) Adalah yang mengambil alih tugas jawatan ............................................................................................... Diterima oleh: Tandatangan: .............................................. dan bertugas di ..................................................................... mulai tarikh ............... Tarikh: ............................................................. mengaku telah menerima satu salinan Nota Serah Tugas Jawatan Tersebut........................mengesahkan bahawa saya telah menerima Nota Serah Tugas daripada EN NORSHAM BIN ABIDIN pada tarikh ......... Nama: ............. Tandatangan: ........ (Pegawai Yang Mengambil Tugas) (iv) Jadual Tugas Sebenar Rujuk Fail Meja .. Saya telah menyemak Nota Serah Tugas Tersebut dan saya dapati: a) Semua kenyataan dan butir-butir yang terkandung di dalamnya adalah betul dan mencukupi serta memuaskan....................... b) Nota Serah Tugas itu tidak lengkap/tidak memuaskan oleh kerana perkara-perkara seperti yang saya nyatakan di dalam lampiran berkembar.... saya .................................................................................. Nama: Tarikh: .................

.

variations. Sambung pengajaran dengan topik seterusnya iaitu Probability II Buat Kuiz untuk bab Bearing. Graph Of Functions II. Scale Drawing. Tamatkan sub topik: Finding the value of a variable. • • Rujuk Pn Suzlin binti Mat Ramli Rujuk Folio Pengajaran Tindakan Guru Pengganti • • • Rujukan Fail/Pegawai Jabatan Yang Berkaitan • Rujuk Cik Putri Nadia Zulkifli Rujuk Folio Pengajaran Rujuk Pn Marni binti Musa Rujuk Folio Pengajaran Tindakan Guru Pengganti Catatan Tindakan Guru Pengganti • Rekodkan pencapaian • Rujuk fail markah pada . Algebraic Expressions III. Gradient and Area Under a Graph. Buat Kuiz untuk bab Indices. • • • • Tindakan Susulan Yang Diperlukan Sambung pengajaran topik seterusnya. Buat Kuiz WHOLE NUMBERS. Algebraic Pengajaran Ting 5B & 5E • Topik Gradient and Area Under a Graph telah ditamatkan • • Formulae.KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI Tugas-Tugas Yang Belum Selesai Pengajaran Ting 1B Kedudukan Sekarang • Topik yang telah diajar: WHOLE NUMBERS Pengajaran Ting 3C & 3D • Topik Algebraic Formulae belum ditamatkan.

• Pemilihan Jambori • Sediakan 30 pelajar lelaki • • • • komputer jabatan (Desktop) User: Mat Pass: matematik Rujuk Pn Marni binti Musa Rujuk Cikgu Shahrizal Pengganti Pemimpin Pengakap Hubungi Cikgu Anuar Sek Keb Sg Duri 0124689242 Rujuk Ketua Pasukan Kawad kaki . • • Hantar pendaftaran pada Pesuruhjaya Pengakap Mohon pelajar bayar yuran kegiatan sebanyak RM 5 dan masukkan dalam akaun Pengakap untuk kegunaan latihan.pelajar tingkatan 5 untuk semua kelas. • Sediakan kertas kerja untuk Kem Matematik SPM dan PMR 2007 di Dusun Minda Resort Pendaftaran Pengakap • Belum didaftarkan • Kuala Nerang. • Sediakan set-set soalan SPM untuk PGG (bab ting 4). Daftar guna borang pendaftaran yang disediakan. Duit yuran guna duit EMR pada Zaidah seorang RM 5.

• • Cik Julianaasnizah Wisma PENGAKAP Kelana Seri Angkasa Dr. Nazri 0125811014 Nota: Untuk tugas-tugas yang melibatkan Bahagian Pinjaman. Sila Rujuk Pekeliling Pinjaman Bil 9/88 bertarikh 5 November 1998 dan kemukakan nota penyerahan tambahan(sebagai lampiran) berpandukan kepada arahan yang berkenaan. 2 dan 4 • Laporan perjumpaan Badan Beruniform. • Buat mesyuarat dan minta setiap unit buat laporan perjumpaan. • Cik Julianaasnizah • Rancangkan Kempori Perdana untuk pelajar ting 3 dan 5 tahun 2008. Nazri 0125811014 Rujuk Ketua Pasukan Nazrul bin Yahya 5B dan Setiusaha Pasukan. .untuk aktiviti Jambori di Terendak. Folio Pengakap Penasihat Badan Beruniform Kawad tongkat Pioneering Masakan Rimba Orientering Taraf perkhemahan Pertolongan cemas Pengganti Penyelaras Badan Beruniform Penyelaras Badan Beruniform • Pendaftaran Unit Beruniform telah dibuat. • Perjumpaan/latihan mingguan • • Buat pemantauan Minta Setiausaha pasukan buat laporan kedatangan • • • • Nazrul bin Yahya 5B Wisma PENGAKAP Kelana Seri Angkasa Dr. • Kumpulkan kesemua maklumat pendaftaran semua unit yang meliputi pelajar ting 1.

Bil Harta Benda/Peralatan 1 Alatan tulis 2 Rak buku 3 Meja tulis 4 Kerusi 5 Loker *Jika berkenaan (vii) No Siri/Tagging* - Bilangan 3 1 1 1 Rujukan No.(vi) Senarai Harta Benda/Peralatan Pejabat (Harta benda/peralatan yang dibekalkan khusus untuk jawatan yang disandang oleh pegawai yang akan bertukar itu sahaja). Fail - Kedudukan Kewangan/Akuan dan Lain-Lain (Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan sahaja. Pegawaipegawai yang berkenaan hendaklah menyenaraikan dokumen-dokumen yang diserahkan di bawah ini) TIADA (viii) Hal-Hal Lain TIADA .