SASARAN KERJA TAHUNAN PENYELIA JURURAWAT UNIT PEMBEDAHAN HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG TAHUN 2010 BIL

AKTIVITI/PROJEK/KETERA PETUNJUK SASARAN KERJA PENCAPAIAN NGANAN PRESTASI (Untuk tempoh SEBENAR (Kuantiti/Kualiti/Masa penilaian) (Diisi pada akhir /Kos – mana yang tempoh penilaian) berkaitan)
1 Pentadbiran Pengurusan Kejururawatan 1.1 Mengadakan Mesyuarat Bulanan dengan Ketua Jururawat Unit Setiap bulan 100%

ULASAN (Oleh PYD sekiranya berkaitan)

1.2 Menghadiri Mesyuarat
Pengurusan Kejururawatan

Setiap bulan

100% ( diulas jika tidak tercapai dan minit diambil tahu. )

1.3 Menghadiri Mesyuarat Unit Pembedahan

Setiap anjuran Ketua Jabatan

1.4 Menghadiri Mesyuarat
dalaman /luaran 1.5 Mewujudkan Nurses Grand Round

Jika perlu

- Sekali seminggu - Satu kes sahaja - Bergilir-gilir wad yang disenaraikan

100%

SASARAN KERJA TAHUNAN PENYELIA JURURAWAT UNIT PEMBEDAHAN HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG TAHUN 2010
BIL AKTIVITI/PROJEK/KET ERANGANAN 1.6 Menyediakan jadual tugas bulanan Ketua Jururawat 1.7 Merancang cuti Ketua Jururawat 1.8 Meluluskan permohonan cuti: Rehat • Tanpa rekod • Separuh gaji • Tanpa gaji • Penyusuan • Dll 1.9 Meluluskan permohonan pertukaran jururawat 1.10 Memantau jadual tugas jururawat di wad PETUNJUK PRESTASI (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos – mana yang berkaitan) Jadual disediakan sebelum tarikh 30 setiap bulan. SASARAN KERJA (Untuk tempoh penilaian) 100% PENCAPAIAN SEBENAR (Diisi pada akhir tempoh penilaian) ULASAN (Oleh PYD sekiranya berkaitan)

Memastikan cuti bergerak dan tidak tertunggak berlebihan Menilai dan mempertimbangkan permohonan yang sewajar

100%

100%

Menilai dan mempertimbangkan permohonan yang sewajar

100%

Memastikan bilangan jururawat yang mencukupi sepanjang masa

100%

SASARAN KERJA TAHUNAN PENYELIA JURURAWAT UNIT PEMBEDAHAN HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG TAHUN 2010 BIL AKTIVITI/PROJEK/K PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN ETERANGANAN (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos – KERJA SEBENAR mana yang berkaitan) (Untuk tempoh (Diisi pada akhir penilaian) tempoh penilaian) 1.10 Mengesahkan Membincang dengan Ketua 100% jururawat dalam Jururawat dan memastikan jawatan Jururawat layak untuk disahkan Membincang dengan Jururawat yang tidak dapat disahkan dan tindakan pembetulan diperlukan
1.11 Mengendalikan Aduan Menyiasat aduan lisan/bertulis mengenai jururawat dan memberi maklumbalas. 1.12 Memohon perjawatan melalui ABM Melibatkan diri dalam Dasar Baru One-Off untuk Unit Memberi 3 kali kaunseling sebelum surat amaran dikeluarkan Maklumbalas aduan perlu disempurnakan dalam tempoh yang ditetapkan

ULASAN (Oleh PYD sekiranya berkaitan)

100%

100%

100% 100%

Sekali setahun dalam tempuh yang ditetapkan Membincang dengan Ketua Jabatan Kejururawatan dan Unit Sebelum penyediaan dokumen

1.13

100%

SASARAN KERJA TAHUNAN PENYELIA JURURAWAT UNIT PEMBEDAHAN HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG TAHUN 2010 BIL AKTIVITI/PROJEK/K PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN ETERANGANAN (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos – KERJA SEBENAR mana yang berkaitan) (Untuk tempoh (Diisi pada akhir penilaian) tempoh penilaian) 1.14 Mentoring Program •
Setiap Ketua Jururawat yang baru dilantik akan dibimbing oleh Ketua Jururawat senior Januari 2010 – Jun 2010. ( 6 bulan ) 100% Ketua Jururawat Baru dilantik

ULASAN (Oleh PYD sekiranya berkaitan)

Penilaian Ketua Jururawat baru dilantik perlu diuji tahap kefahaman tugasan pengurusan • Setiap jururawat yang baru dilantik/tukar perlu dimentor dan disediakan laporan oleh Ketua Jururawat

Bulanan – minggu ke -3 jam 4 petang Jumaat (Januari 2010 – Jun 2010. 6 bulan )

100% Ketua Jururawat Baru dilantik

SASARAN KERJA TAHUNAN PENYELIA JURURAWAT UNIT PEMBEDAHAN HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG TAHUN 2010 BIL AKTIVITI/PROJEK/K PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN ETERANGANAN (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos – KERJA SEBENAR mana yang berkaitan) (Untuk tempoh (Diisi pada akhir penilaian) tempoh penilaian) 1.15 Key Performance Memastikan sasaran yang 100%
Indicator Mengadakan Key Performance Indicator bagi bahagian kejururawatan di Unit Pembedahandan ditetapkan dapat disempurnakan

ULASAN (Oleh PYD sekiranya berkaitan)

1.16 Laporan Prestasi

Sasaran Kerja Tahunan Ketua Jururawat disediakan sebelum akhir Januari Laporan prestasi perlu dikembalikan 2 minggu selepas diterima borang prestasi

100%

100%

BIL

SASARAN KERJA TAHUNAN PENYELIA JURURAWAT UNIT PEMBEDAHAN HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG TAHUN 2010 AKTIVITI/PROJEK/K PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN ETERANGANAN (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos KERJA SEBENAR – mana yang berkaitan) (Untuk tempoh (Diisi pada akhir penilaian) tempoh penilaian)
Tugas Penyeliaan 2.1 Tugasan Memantau wad secara bergilir pada waktu pagi dan jika perlu pada petang untuk penambahbaikan kualiti perkhidmatan kejururawatan 12 kali untuk setiap wad dan kawasan klinikal 100%

ULASAN (Oleh PYD sekiranya berkaitan)

2

2.2 Memastikan Dilakukan senantiasa dan tugasan penambahbaikan akan disyorkan kejururawatan jika perlu diselia oleh Ketua Jururawat dengan efektif untuk mencapai piawaian yang ditetapkan

100%

SASARAN KERJA TAHUNAN PENYELIA JURURAWAT UNIT PEMBEDAHAN HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG TAHUN 2010 BIL AKTIVITI/PROJEK/K PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN ETERANGANAN (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos – KERJA SEBENAR mana yang berkaitan) (Untuk tempoh (Diisi pada akhir penilaian) tempoh penilaian) 2.3 Tugas Panggilan Mengikut jadual yang tertera dan 100% Menjalankan tugas jika perlu panggilan dan menggambil tindakan sewajar jika perlu 2.4 Pemantauan Wad intergrasi Memantau keberkesanan penggunaan katil untuk mengurangkan kesesakan di Unit Perubatan semasa tugas panggilan
Semasa bertugas atas panggilan 100%

ULASAN (Oleh PYD sekiranya berkaitan)

BIL

SASARAN KERJA TAHUNAN PENYELIA JURURAWAT UNIT PEMBEDAHAN HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG TAHUN 2010 AKTIVITI/PROJEK/K PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN ETERANGANAN (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos – KERJA SEBENAR mana yang berkaitan) (Untuk tempoh (Diisi pada akhir penilaian) tempoh penilaian)
2.5 Mempertingkatkan Elemen Odit Kejururawatan:  Medication  Dressing  Blood transfusion  Intravenous Pengauditan tahap hospital : 4 kali setahun -semua wad pembedahan yang terlibat Pencapaian mesti di tahap 80% ke atas pada setiap sesi pengauditan bagi semua wad terlibat Laporan penjelasan diperlukan jika pencapaian kurang daripada 80% daripada Ketua Jururawat

ULASAN (Oleh PYD sekiranya berkaitan)

2.6 Ketua Jururawat perlu lebih sensitif terhadap kehendak penjaga

Ketua Jururawawat sentiasa memastikan Jururawat mengambil berat pada penjaga dan memberi bimbingan kepada mereka dalam penjagaan pesakit.

Berterusan

BIL

SASARAN KERJA TAHUNAN PENYELIA JURURAWAT UNIT PEMBEDAHAN HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG TAHUN 2010 AKTIVITI/PROJEK/K PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN ETERANGANAN (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos – KERJA SEBENAR mana yang berkaitan) (Untuk tempoh (Diisi pada akhir penilaian) tempoh penilaian)
2.7 Memastikan perawatan kejururawatan yang selamat: Penyudutan melalui tracheostomy /endotracheal Mengamalkan aseptik teknik dalam tatacara penyedutan Memberi tunjuk ajar kepada waris dan mereka juga dapat mengamal aseptik teknik dalam tatacara penyedutan Berterusan

ULASAN (Oleh PYD sekiranya berkaitan)

2

3

3.1 Training/Kursus/
Bengkel/Latihan Sangkut/CPD a. Latihan Sangkut di Unit Rawatan Rapi a. Ketua Jururawat di Unit Surgeri wajib menjalani latihan sangkut 1 minggu di Unit Rawatan Rapi untuk membolehkan mereka mahir dalam pengendalian pesakit yang dipasang ventilator &

Menjadi pakar rujukan kepada jururawat masingmasing

BIL

SASARAN KERJA TAHUNAN PENYELIA JURURAWAT UNIT PEMBEDAHAN HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG TAHUN 2010 AKTIVITI/PROJEK/K PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN ETERANGANAN (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos – KERJA SEBENAR mana yang berkaitan) (Untuk tempoh (Diisi pada akhir penilaian) tempoh penilaian)
b. Latihan Sangkut Endoscopy di Hospital Selayang Ketua Jururawat dan paramedik baru di Unit Endoscopy wajib menjalani latihan sangkut di Hospital Selayang selama 1 minggu 100%

ULASAN (Oleh PYD sekiranya berkaitan)

3

c. Latihan Sangkut di Burns Unit Hospital Kuala Lumpur

Ketua Jururawat dan Jururawat baru dilantik dan dipindah masuk perlu mengikuti latihan sangkut selama 1 minggu

100%

3.2 Inhouse Training

Memastikan inhouse training diteruskan oleh ahli jawatan kuasa yang dilantik dan takwin disediakan 2 kali setahun sebelum akhir Mei & November

SASARAN KERJA TAHUNAN PENYELIA JURURAWAT UNIT PEMBEDAHAN HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH, KLANG TAHUN 2010 BIL AKTIVITI/PROJEK/K PETUNJUK PRESTASI SASARAN PENCAPAIAN ETERANGANAN (Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos – KERJA SEBENAR mana yang berkaitan) (Untuk tempoh (Diisi pada akhir penilaian) tempoh penilaian) 3.3 Continous
Professional Development Memilih Jururawat-jururawat yang berkelayakan dan sesuai untuk menghadiri kursus. Tujuan untuk membangunkan jururawat dan juga mencapai CPD Point untuk membaharui Annual Practice of Nursing Buku Rekod CPD Ketua Jururawat ditandatangani setiap bulan pada minggu yang ke2, hari Jumaat Buku Rekod CPD Jururawat ditandatangani oleh Keyua Jururawat setiap bulan pada minggu yang ke2, hari Jumaat 3.4 Melibatkan diri

ULASAN (Oleh PYD sekiranya berkaitan)

a. Mengagih
kursus/bengkel/ konferen untuk semua lapisan jururawat

Tercapai CPD points yang disyorkan.

Berterusan

dalam CPD

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.