P. 1
ESEI ILMIAH

ESEI ILMIAH

|Views: 263|Likes:
Published by Ridzuan Imran

More info:

Published by: Ridzuan Imran on Dec 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2014

pdf

text

original

KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR

PEMARKAHAN 1. 2. REFLEKSI ESEI: (a) (b) 3. FORUM JUMLAH

TAJUK

FALSAFAH DAN DASAR

ESEI ILMIAH
KUMPULAN EL – A22 DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. TELEFON

KALYANI A/P RENGA @ RENGANATHAN

D201020043520

016-5391016

NAMA TUTOR E-LEARNING: MOHD ARIFIN BIN GHAZALI TARIKH SERAH: 04.12.2011

1

Faktor-faktor ini telah menjadikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan mempunyai matlamat-matlamat yang tersendiri untuk dicapai. Perubahan kurikulum sekolah juga dapat dilihat dalam sistem pendidikan negara kita yang mula berorientasikan ke arah pendidikan umum dan perubahan sukatan pelajaran yang sesuai bagi mengasah 2 .KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR NO. politik. Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah diumumkan secara rasmi pada tahun 1988 telah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor agama. Justeru itu. bertanggungjawab. berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memebri sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. dan pencapaian hendaklah selari dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan. perancangan. ekonomi. berakhlak mulia. sosial. kurikulum sekolah juga dilihat telah mengalami perubahan dari segi bahan-bahan pengajaran yang lebih menitikberatkan nilai-nilai murni yang diserapkan kedalam semua subjek bagi mencapai matlamat untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis. SOALAN MARKAH 2 (a) Bagaimana pengetahuan dan pengalaman terhadap 10 Markah isi kandungan unit tersebut memberi impak terhadap perkembangan profesionalisme keguruan Unit 2: Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK): Huraian dan Penghayatan 1. Selain itu. rohani.0 Pengenalan Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepeadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. individu. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berimu pengetahuan. dan faktor sejagat. segala aktiviti. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani. Falsafah Pendidikan Kebangsaan sememangnya telah memberi beberapa implikasi terhadap sistem pendidikan di negara kita seperti implikasi terhadap kurikulum sekolah yang merangkumi beberapa aspek seperti perubahan sukatan subjek pelajaran yang berteraskan kepada program bersepadu seperti Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).

Dalam sebuah negara majmuk seperti Malaysia. dapat kita lihat perubahan seperti perubahan kemudahan-kemudahan supaya para pelajar mendapat peluang bagi mengembangkan lagi potensi yang ada dalam diri mereka dari segi intelek. emosi. dan berbakti. Selain itu. akitiviti budaya sekolah juga mengalami perubahan untuk memupuk nilai-nilai murni dalam jiwa para pelajar. teknik dan vokasional. dan berketrampilan. semua pihak memainkan peranan yang penting dalam menyusun atur strategi bagi mencapai matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan supaya memberi impak positif dalam perkembangan sistem pendidikan di negara kita ini. Berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Seterusnya ialah implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan terhadap institusi pendidikan di negara kita. Falsafah Pendidikan Kebangsaan juga melihat individu itu dalam beberapa lapisan pertalian atau perhubungan. meluas kepada masyarakat dan negara. sosial dan jasmani secara seimbang. berpengetahuan luas. berakhlak mulia. jelas bahawa tujuan pendidikan tinggi bukan sahaja setakat memeproleh segulung ijazah atau diploma. tetapi adalah untuk pembangunan diri manusia secara menyeluruh dan seimbang supaya menjadi seorang insan. bertanggungjawab. ahli keluarga dan masyarakat dan warganegara yang berilmu. Tidak ada sebuah negara pun yang boleh bergerak maju ke hadapan jika rakyatnya tidak mampu untuk membulatkan tekad dan bergerak seiring selangkah untuk membangunkan 3 . Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu. Implikasi Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang seterusnya ialah terhadap pendidik iaitu perubahan peribadi pendidik selari pandangan dan visi positif dalam menjalankan tugas atau profession bagi mencapai tujuan dan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Tujuan pendidikan bukan sahaja untuk pembangunan dan kesejahteraan diri individu tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan setiap lapisan hubungan individu berkenaan bermula dengan keluarga. berakhlak mulia. Dalam institusi pendidikan sekarang. usaha membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu dan harmoni adalah prasyarat utama kepada keupayaan kita untuk memacu kemajuan negara ke tahap yang lebih tinggi.Selain itu. Perubahan iklim sekolah yang kondusif juga telah melahirkan para pelajar yang menghargai ilmu dan melahirkan budaya-budaya positif seperti budaya membaca di kalangan mereka. rohani. perubahan positif ini telah mengubah P & P pendidik seterusnya melahirkan pendidik yang inovatif.Sebagai rumusannya.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR kemahiran pelajar dalam bidang teknologi. Antara implikasi yang memberi kesan terhadap saya sebagai seorang pendidik adalah seperti berikut: i.

proaktif. Dalam usaha meningkatkan perpaduan berbilang kaum. menanamkan sifat hormat-menghormati dan peka terhadap sensitiviti masyarakat pelbagai kaum.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR negara bangsa. maju dan makmur. dalam usaha kita untuk membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu.pendidik atau guru perlu memainkan peranan penting dalam usaha melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatupadu Guru-guru perlu menerapkan nilai-nilai yang membangkitkan semangat satu bangsa iaitu Bangsa Malaysia di kalangan murid-muridnya bermula dari usia yang muda. Sehubungan itu. Justeru. Kesedaran perpaduan kaum akan menyelamatkan negara kita dari sebarang ancaman anasir luar. Dengan perpaduan kaum akan timbul keamanan kepada negara. Dalam pendidikan. bertoleransi. 4 . bertimbang rasa dalam merealisasikan hasrat tersebut. mampu mencipta kelainan dan menjadi contoh teladan yang baik untuk memupuk nilai-nilai jati diri kepada murid-murid menerusi proses pengajaran dan pembelajaran. Perkara ini tentunya menuntut perancangan dan pelaksanaan yang cekap daripada para guru agar pendidikan mampu menjadi wahana perpaduan yang berkesan. Di samping itu. Nilai-nilai yang seharusnya dikongsi secara bersama ini sudah tentu perlu dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. guru dapat memainkan peranan dalam beberapa cara seperti dinyatakan bagi mencapai hasrat Pembinaan Negara Bangsa. Keupayaan untuk membina negara bangsa pula amat bergantung kepada sejauh mana nilai-nilai patriotisme. Jika berjaya guru-guru dalam menyemai nilai-nilai murni ini. program ko-kurikulum dan sukan. perpaduan dan rasa saling hormat-menghormati di kalangan anak bangsa. Semangat ini amat penting agar kaum-kaum yang terdapat di negara sentiasa bersatu padu. di bahu para gurulah terletaknya satu amanat besar untuk menyemai nilai-nilai patriotisme. kecekapan dan keberkesanan guru juga dituntut menerusi aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan semangat patriotik. secara tidak langsung kestabilan ekonomi. berjayalah kita dalam membina sebuah negara bangsa yang aman. di peringkat awal persekolahan lagi guru-guru telah memupuk jati diri murid melalui kurikulum. toleransi serta sikap saling hormat menghormati dapat dipupuk dan dikongsi secara bersama oleh setiap lapisan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. guru sebagai pendidik perlu memastikan diri mereka bersedia untuk berusaha lebih inovatif. politik dan sosial akan berlaku. Pelaksanaan program-program ini menuntut kerjasama dan komitmen guru untuk menerapkan elemen perpaduan dan ini membuktikan bahawa sekolah adalah tapak semaian yang terbaik untuk menyuburkan keharmonian di kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini.

malah peranan mereka lebih jauh dari itu iaitu mereka perlu memastikan pelajar dapat melaksanakan setiap pelajaran yang diterima dengan baik dan memupuk keperibadian yang tinggi berdasarkan pendidikan yang diberi. pada setiap kesempatan di awal dan di akhir pengajaran dan pembelajaran. Oleh kerana itu. perbuatan dan pergerakan guru. akhlak dan jiwa pelajar.guru harus berpegang teguh dengan ajaran agama dan berakhlak mulia serta berbudi luhur serta pengasih dan penyayang kepada pelajar-pelajarnya. petikan hadis. Pada usia muda mereka akan melihat dan mengikuti segala tingkah laku. guru boleh memberikan nasihat yang baik. ii. nilai murni dan jiwa pelajar. Oleh itu. Tokoh islam Gamal (2003) berpendapat guru perlu berusaha meletakkan diri mereka pada kedudukan 5 . cerita. Keperibadian dan amalan pengajaran guru mempunyai pengaruh besar kepada minda. Oleh itu. berakhlak mulia. Guru yang bersahsiah tinggi bukan sahaja dapat menyampaikan pelajaran dengan berkesan bahkan dapat menawan hati pelajarnya. Guru juga penasihat yang berkesan membimbing pelajar ke arah kebaikan.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Sebagai seorang guru.guru harus mempunyai keperibadian yang tinggi supaya menjadi ikutan dan contoh teladan bagi pelajar-pelajar samada dari segi perkataan. Ini kerana mengikut JERI setiap pelajar harus diberi perhatian yang secukupnya demi membangunkan sahsiah mereka ke tahap yang tinggi dalam membangunkan negara dan bangsa. peranan saya amatlah besar dalam memupuk semnagat perpaduan dan semangat patriotisme dalam diri pelajar. Nilai-nilai mulia juga harus dititikberatkan dalam setiap sesi pengajaran dan pembelajaran bagi memudahkan para pelajar mengendalikan diri mereka ke arah insaniah yang medani. berilmu. Sebgaai seorang pendidik dalam menjayakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan saya perlu menjadi role model kepada para pelajar dalam memberikan tunjuk ajar dan bimbingan membangunkan diri mereka dengan nilai-nilai mulia. Guru atau pendidik bukan sahaja sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan dan memberi kefahaman terhadap pelajaran yang diberi. kata hikmat. Peranan guru cukup besar dalam membentuk akhlak. berketerampilan dan sejahtera. pergerakan. kata-kata daripada tokoh Negara dan tokoh agama. Melahirkan insan yang beriman.perbuatan dan gerakgeri. Guru adalah unsur penting dalam dunia pendidikan dan mempunyai pengaruh besar terhadap keberkesanan sesuatu pendidikan.

rohani.cara hidup dan perhubungan sesama manusia dan makhluk illahi yang lain.sikap. Sebaliknya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan jelas menegaskan bahawa pembangunan insan hendaklah seimbang dari segi intelek. Manusia yang sejahtera merupakan manusia yang pembangunan dirinya berlaku secara menyeluruh melibatkan semua potensi diri. dan emosi sebelum melangkah kedunia luar iaitu kealam pekerjaan kelak. Oleh hal demikian.Guru atau pendidik juga bukan setakat memberi ilmu pengetahuan. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. rohani. tidak menghormati orang lain dan tidak menunaikan tuntutan agama. seseorang yang bijaksana dan mampu menjawat jawatan yang memberikan pendapatan lumayan belum tentu kehidupannya harmonis jika pada masa yang sama tidak berbudi pekerti mulia.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR yang lebih baik dan terhormat di kalangan pelajar bagi menimbulkan rasa hormat mereka terhadapnya dalam suasana penuh kasih sayang. Keseimbangan adalah penting bagi memastikan tiada mana-mana aspek yang diberi perhatian lebih dan ada pula aspek tertentu yang terabai. pelajar harus dididik untuk menyiapkan diri dari segi intelek. adalah penting untuk mendidik insan yang bergelar pelajar sebagai persediaan untuk menjadi sumber tenaga manusia. Sebagai seorang guru. seorang guru perlu mewujudkan keseimbangan dari segala aspek untuk memajukan diri generasi masa depan yang masih di bangku sekolah. iii. Dari bangku sekolah lagi. Dalam 6 . Guru-guru perlu menerapkan nilai murni dalam semua matapelajaran yang diajar. masyarakat dan negara yang aman dan damai.akhlak. Penerapan nilai-nilai murni serta penekanan yang lebih jitu dalam usaha mendidik murid-murid agar selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.kemahiran dan amalan tetapi dia harus menanamkan keagamaan untuk mendidik pelajar tentang ketuhanan supaya menjadi pelajar yang kamil dalam semua aspek:ketakwaan pemikiran. bersyukur dengan nikmat yang diterima tetapi pada masa yang sama sedia berhadapan dengan segala cabaran dan rintangan yang dihadapi. Keperluan sumber tenaga manusia adalah sangat penting untuk memastikan kemajuan negara dapat dikecapi selaras dengan misi wawasan 2020 untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju mengikut acuan sendiri. bertingkah laku baik. jasmani. Dalam hal ini. tidak mementingkan diri sendiri dan sedia membantu orang lain serta prihatin. seterusnya membentuk keluarga. emosi dan jasmani bagi membolehkan manusia menjalani kehidupan dengan harmonis. ia boleh jadi insan yang berjaya dalam kerjayanya.

guru tidak boleh memberi layanan yang tidak adil ataupun pilih kasih kepada pelajarnya. sebelum menunding jari kepada para pelajara atas keruntuhan akhlak mereka. Semua rakyat Malaysia seharusnya diberikan peluang pendidikan yang sama rata tidak kira bangsa. Sebagai seorang guru saya dapat menghayati prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan bahawa ianya bukan hanya sebagai wahana pendidikan dalam melahirkan insan yang berpendidikan tetapi ia merupakan aset negara dalam melahirkan insan yang mulia dan bermoral. tanggungjawab untuk mendidik pelajar sepatutnya dilakukan seperti mendidik anak-anak mereka sendiri dengan penuh semangat dan kasih sayang yang tidak berbelah bagi. dan status. 7 . Seorang guru juga perlu mempunyai nilai tidak berkontroversi dan memilih kasih terhadap anak murid mereka. setiap guru haruslah mempunyai sahsiah yang tinggi selaras dengan etika perguruan Malaysia dalam melahirkan anak murid yang bertakwa dan berbakti. guru perlu ikhlas dan tabah untuk menghadapi cabaran dan menolak semua kelemahan dan kekurangan bagi mencapai hasrat untuk menyalurkan maklumat dan pendidikan yang sepenuhnya kepada semua rakyat Malaysia. Tidak kira dimana sahaja pelusuk Malaysia mahupun yang terpencil ataupun jauh di pedalaman. Dengan cara ini. iv. agama. Tambahan lagi. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR mencapai matlamat ini. guru tidak seharusnya hanya mengajar berdasarkan silibus dalam buku teks tetapi perlu menerapkan pengalaman-pengalaman sebenar yang wujud dalam dunia yang penuh cabaran dan globalisasi. Dengan cara inilah rakyat Malaysia dapat menikmati ilmu yang berkesan dan berguna untuk memajukan diri dan masyarakat mereka disamping dapat mengubah taraf kehidupan. Oleh hal demikian. Sebagai insan yang bergelar guru. hanya melalui pendidikan seseorang itu dapat mengubah diri dan kehidupan mereka kearah yang lebih gemilang dan berjaya. barulah seorang pelajar itu tahu akan situasi sebenar kehidupan dan mampu untuk berfikiran jauh ke hadapan. Hal ini disebabkan.

keharmonian dan kebudayaan.0 Pengenalan Menjelang tahun 2020. MARKAH 2 10 Markah 1. iaitu mencapai kemajuan seimbang dari segi ekonomi. SOALAN (b) Cabaran-cabaran dalam mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman tentang isi kandungan unit pelajaran. bermoral dan beretika tinggi selain daripada melahirkan warganegara 8 . Oleh itu kementerian pelajaran mempunyai tanggungjawab yang amat besar dalam membangunkan warganegara yang bersifat progresif. politik sosial. Malaysia berhasrat untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR NO. Selaras dengan itu salah satu agenda penting kerajaan adalah untuk membangunkan sistem pendidikan bertaraf dunia.

untuk mengamalkan prinsip-prinsip Falsafah Pendidikan Kebangsaan seperti.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR yang berpengetahuan dan berkemahiran. bertanggungjawab. Mewujudkan rakyat yang berilmu pengetahuan. FPK (1989) di Malaysia menekankan “pendidikan sebagai usaha berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu bagi mewujudkan insan seimbang dan harmoni dari segi intelek. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Penambahan beban tugas ini sudah tentu akan membawa kesan kepada mutu dan kualiti pengajaran guru ( Abd. Membina rakyat yang berakhlak mulia dan bertanggungjawab. Seperti yang dinyatakan pelbagai saranan etika keguruan dapat disimpulkan melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Dalam usaha untuk merealisasikan sistem pendidikan itu. Secara amnya. berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan diri serta negara. Dengan ini. Sebeginilah 9 . Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Mereka perlu berwibawa. Begitu juga setiap kali perubahan kurikulum berlaku maka setiap kali itulah juga kewibawaan guru tercabar. Mewujudkan insan yang harmonis. Sebagai seorang guru saya juga memang mengalami kesusahan dan menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran dalam mengaspirasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memperkembangkan lagi potensi individu. Seorang pendidik peru mempunyai sahsiah peribadi yang mulia dalam mengaspirasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan sejurus dengan pembangunan sahsiah murid. setiap guru harus memiliki segala akhlak mulia. tetapi terdapat juga pelbagai rintangan dan cabaran dalam seorang guru melaksanakan atau mengamalkan prinsip-prinsip tersebut dalam meningkatkan peribadinya. dan juda dedikasi berserta inovatif dan inisiatif dalam menjadi role model kepada para pelajar. tenaga dan juga inisiatif yang banyak. rohani.” FPK ini jika dihayati sepenuhnya menunjukkan guru telah diamanahkan memikul tanggungjawab yang berat. Pendidikan ialah satu usaha berterusan. dan Mereka rakyat Malaysia yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri.2002) Dalam konteks pendidikan moden hari ini. Rahim 1997). peka kepada perubahan dan bijak menangani masalah terutama disiplin pelajar. guru adalah golongan profesional yang melaksanakan tugas ke arah mencapai matlamat pendidikan untuk merealisasikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kepada pelajar dan masyarakat bagi membina Negara yang bertamadun tinggi. guru dianggap sebagai ‘pakar’ dalam segala bidang (Shamsudin Haron et al. Ini bukan suatu perkara yang boleh dikecapi dalam masa yang singkat. Ini memerlukan masa. berakhlak mulia. bersabar. beban tugas dan tanggungjawab kerja dalam kalangan guru-guru perlu diambil kira. emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. Perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Dengan keadaan ini akan menyebabkan ramai guru menghadapi tekanan emosi akibat daripada perubahan tersebut.

Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. menanda kertas peperiksaan atau ujian. negeri atau kebangsaan. Mereka rela berbuat demikian kerana beban tugas yang dihembapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia ke atas diri warga pendidik memang tidak boleh dipikul. daerah. Manakah adilnya mengamalkan nilai mulia yang tinggi di sekolah keesokan hari? Stress dan tekanan yang begitu mendalam menyebabkan emosi terganggu dan menunjuk muka kepada para pelajar. persediaan alat-alat mengajar. pemerhatian dan bertanya kepada guru yang berpengalaman. Guru juga perlu memastikan kelicinan program sekolah yang telah dirancang sama ada pada peringkat sekolah. Kenyataan ini perlu dihadapi dan sedia diketahui sebelum guru tersebut memilih profesion perguruan. Perkembangan dalam bidang pendidikan banyak bergantung kepada pengalaman yang dicurahkan oleh guru. Selaras dengan perkembangan sistem pendidikan sekarang ini seperti persediaan pengajaran pembelajaran. Ramai guru berpendapat beban tugas guru adalah sangat membebankan. mengawas peperiksaan.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR keadaan saya sebgai seorang guru tergugat apabila Kurikulum Standard Sekolah Rendah diamalkan pada tahun ini bermula dengan tahun satu. Memang tidak boleh dinafikan bahawa setiap guru yang terlibat secara langsung mahupun tidak langsung dalam KSSR ini mengalami tekanan emosi yang berpanjangan dan berturutan sehingga meletakkan jawatan sebagai seorang pendidik. Guru perlu pandai membuat perancangan dan strategi. Beban tugas yang tidak diuruskan dengan sistematik akan menyebabkan berlakunya tekanan dan seterusnya menghasilkan mutu kerja yang mengecewakan apabila dibuat penilaian. Walau bagaimanapun beban tugas yang diamanahkan dapat dilaksanakan atau tidak banyak bergantung kepada individu guru itu sendiri. Tarikh akhir untuk menghantar maklumat secara rangkaian adalah singkat tetapi pengguna rangkaian sampai pukul 5 pagi adalah beribuan dan kena berhadapan dengan skrin komputer berjam-jam. menghadiri 10 . membahagikan keutamaan urutan tugas dan tanggungjawab yang perlu dipelajari melalui pengalaman. guru perlu membuat perancangan pengajaran. Secara tidak sengaja setiap guru tidak boleh menjadi role model kepada anak murid mereka dalam konteks Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Beban tugas yang banyak sebenarnya merupakan fenomena biasa dalam kehidupan pendidik. menyemak buku murid. Guru haruslah sedar atau beringat bahawa setiap langkah mereka sebenarnya dalam pemerhatian dan sentiasa dinilai. kegiatan ko-kurikulum dan juga tugas-tugas berkaitan dengan perkeranian. Siang dan malam tidak dapat lena kerana takut akan sistem online SAPS mahupun SKPM tergendala dan tidak boleh memasukkan markah pelajar. Tanggungjawab dan beban kerja guru yang semakin bertambah menyebabkan guru memainkan bermacam jenis peranan. Pelajar kini semakin bijak dan boleh memberi penilaian dan tindak balas atas tindakan guru.

Ketegangan yang berpanjangan boleh mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan. bebanan kerja guru bukan sahaja mengajar tetapi juga melaksanakan kerja penkeranian dan pentadbiran. tahun ini satu sistem persiswazahan guru (PPG) telah memberi peluang kepada para pendidik untuk meninggikan taraf kerjaya mereka. Mereka bukan sahaja menjadi guru tetapi juga bertugas sebagai kerani dalam mengendalikan urusan sampingan seperti urusan buku teks murid. hal ehwal kebajikan murid. tetapi masih ada yang berlonggok perlu dibawa balik ke rumah untuk dibereskan. disiplin murid. sesudah itu mereka juga perlu berhadapan dengan ketua jabatan dalam melangsaikan tugasan di pejabat.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR mesyuarat. Beban tugas yang banyak ini menyebabkan guru semakin tertekan. Oleh itu. kegiatan sukan dan ko-kurikulum murid dan berbagai lagi. Ini turut diakui oleh Zubaidah Aman (1999) yang mendapati bebanan waktu mengajar. Keadaan semakin hari semakin mencabarkan dan membunuhkan naluri dan sikap mulia seseorang guru dan meninggalkan kesan kebencian dan juga kebebanan dalam diri warga pendidik. agresif dan hilang daya konsentrasi. menjalankan aktiviti kokurikulum dan juga kerja-kerja persatuan ibubapa dan guru (PIBG). Dalam konteks ini. Memang mereka tidak mempunyai masa untuk luangkan dengan suami atau isteri mereka mahupun dengan anak-anak mereka. guru memerlukan kompetensi pengurusan masa sbagi melaksanakan tanggungjawab tersebut. Ini menyebabkan seseorang guru itu kurang bersemangat dan tidak bermotivasi di dalam menjalankan tugasnya (Abdul Malik. akaun persatuan dan kelab murid. cepat meradang. Sesudah muncul sistem KSSR pada tahun ini menyebabkan setiap guru berada di sekolah berjam-jam sehingga kerja mereka habis disiap. Ekoran dari bebanan tugas yang berat yang terpaksa dipikul oleh guru-guru telah menyebabkan mereka tidak menyempurnakan tugas mereka dengan baik dan seterusnya ditegur atau dimarahi oleh majikan boleh menyebabkan seseorang itu mengalami “stress”. Dalam hal ini memang mereka tidak boleh mengaplikasikan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kerjaya mereka. 2000). jumlah mata pelajaran dan bebanan tugas di sekolah mempengaruhi keletihan emosi guru. Antara kriteria guru berkesan ialah guru yang dapat mempamerkan mutu pengajaran yang baik dan dapat menjalankan tugas yang berkaitan dengan perngurusan dengan cara yang berturutan dan semula jadi dalam kedudukannya. Ini juga menjadi satu bebanan yang tidak terhingga kepada warga pendidik. Menurut Faridah & Zubaidah (1999). Tetapi kewajipan saya bekerja di samping meninggikan taraf profesion aku. Ini agak merungsingkan fikiran sehingga lupa akan 11 . menghadiri kursu dan sebagainya. sebagai seorang pendidik diri saya juga tidak boleh berkompromi dengan kedua-dua bebanan ini. Dengan ekoran daripada itu. Lebih-lebih lagi pada waktu yang sama seorang guru itu perlu berhadapan dengan murid untuk menjalankan P&P.

Setiap manusia ada batasan untuk melakukan sesuatu dan akal fikiran mereka juga tidak akan berkonsepkan mengarusi semua bidang. Dalam pada hal. memahami perkembangan teknologi dan mempunyai sifat berani. sentiasa mengikuti peredaran masa. Guru bukanlah sebagai robot atau alat untuk menyampaikan ilmu tetapi ia berperanan lebih luas dari itu (Pusat Perkembangan Kurikulum. Antara peranan lain guru ialah memberikan ilmu yang cukup dari segi jasmani mahupun rohani kepada pelajar bagi mengembangkan potensi diri dan dapat ilmu yang disampaikan dapat berfungsi dengan baik.mengutamakan daya pengeluaran tinggi dalam bidang kerjayanya. ini kerana guru adalah insan yang berjiwa naluri dan mempunyai penat letih dan juga perasaan. Dalam pada hal ini.t). tetapi robot tidak begitu. saya memang tidak berkemampuan menunjukkan sikap berseronok dalam P&P saya. Guru juga akan dijadikan contoh yang baik kepada mereka. Pandangan Kementerian Pelajaran Malaysia yang agak tidak relevan ini menyebabkan ramai guru mengalami pelbagai penyakit emosi sehingga meletakkan jawatan ini.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR membuat rancangan harian untuk keesokan hari. Pelajar sangat menghormati guru yang berakhlak mulia kerana guru adalah sumber ilmu dan semangat mereka. Kriteria yang disenaraikan ialah Berupaya memimpin perubahan di sekolah di mana guru itu bertugas. Bekerja sebagai sebuah mesin menyebabkan mereka cepat tua dan tidak berdaya. 1988). Robiah sidin(1994) ada mencadangkan beberapa kriteria yang sepatutnya ada pada seorang guru agar bersedia dalam mengajar dan mampu mengajar seiring dengan perubahan zaman. Adakah ini wajar? Memang tidak. Bagaimana pula jika guru menunjukkan sikap yang kurang baik kepada pelajar? Sudah tentu generasi pelajar itu akan sama seperti guru tersebut. Dalam alaf baru ini. Guru adalah pendidik dan mursyid disamping menyampaikan ilmu. Memang terbukti bahawa kini guru-guru dianggap sebagai robot yang berkemampuan untuk menyiapkan semua hal dalam masa yang singkat. ramai yang berpendidikan tidak mahu memilih profesion keguruan ini kerana bebanan dan slogan ‘guru serba boleh’ oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru merupakan contoh kepada pelajar. Akhlak dan kualiti guru adalah sangat penting dalam memperbaiki akhlak pelajar. Guru memainkan peranan penting dalam memastikan pendidikan di sekolah berjalan dengan lancar. Maka guru perlulah memiliki kualiti peribadi yang tinggi serta mampu menyampaikan risalahnya sebagai pendidik (Al Ghazali. Guru sepatutnya mempunyai potensi dalam mendidik pelajar relevan dengan zaman dan keadaan sekarang. mahu mencuba idea baru dan inovatif. t. Ini akan mencerminkan sikap guru yang tidak berakhlak dan mempunyai sahsiah atau moral yang baik. 12 .

pemarah dan sebagainya. guru haruslah sentiasa berusaha untuk meningkatakan taraf profesionalisme melalui latihan dalam perkhidmatan. pengajaran.riak. guru itu sendiri berhadapan dengan cabaran untuk menggalakkan penyelidikan dan pembangunan dalam bidang pendidikan khasnya dalam bidang kurikulum. Keadaan ini menyebabkan suatu tekanan kepada para pendidik yang tidak masak dengan ICT. Antara cabaran tersebut adalah penyediaan input pendidikan yang mencukupi.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR ini merupakan satu cabaran yang serius yang dihadapi oleh warga pendidik seperti saya dalam memiliki etika keguruan yang berpositif. peningkatan keberkesanan proses pengajaran dengan penyediaan tenaga pengajar yang berkualiti serta iklim persekolahan yang kondusif supaya bahan pelajaran bukan sahaja boleh diperolehi daripada buku teks semata-mata malah boleh didapati melalui jaringan internet dan juga kemudahan multimedia turut menjadi cabaran dalam menghasilkan sekolah berkualiti. Misalnya untuk meningkatkan kualiti sekolah. Bukan itu sahaja. Hati seorang guru yang menyampaikan ilmu mestilah bersih dan ikhlas. Selain itu. Ini menyebabkan mereka terlalu stress dan tidak boleh mengamalkan etika keguruan dalam perkhidmatan mereka. pelaksanaan penyelidikan tindakan kolaborasi. Guru juga mestilah bebas daripada perasaan hasad dengki. dalam memartabatkan prosfesion perguruan. Situasi ini seterusnya memperlihatkan persediaan seorang guru untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam sistem pendidikan yang sering berubah. Sekolah berkualiti memerlukan satu usaha pembangunan sumber pendidikan seperti guru dan prasarana untuk sekolah melalui beberapa pendekatan yang strategik. Guru mesti mempunyai kebersihan peribadi iaitu dari segi percakapan. lengkap dan terkini untuk semua peringkat sekolah dan program pendidikan mengikut perancangan dengan memastikan matlamat pendidikan dan Rancangan Malaysia tercapai. memupuk budaya ilmu. Ini kerana keikhlasan seorang guru dalam menyampaikan ilmu terpancar melalui tindakannya. pembelajaran dan penguasaan supaya mencapai matlamat untuk merealisasikan Misi Kementerian Pendidikan. menambah ilmu dan kemahiran melalui e-pembelajaran dan mengaplikasikan pengetahuan kemahiran yang terkini untuk merancang serta melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih efesien. Salah satu cabaran dalam memartabatkan profesion perguruan adalah sekolah yang berkualiti. tamak. Kebersihan meliputi jasmani dan rohani. perlakuan. Perkembangan bidang sains dan teknologi pada masa kini menjadikan bidang pendidikan semakin bertambah canggih dan mencabar. membuat refleksi kendiri. tindakan atau perasaan. Keadaan ini seterusnya menjadikan pengurusan di sekolah menjadi semakin kompleks. 13 . Tambahan pula masalah sekolah turut bertambah berikutan pertambahan pelajar di dalam bilik darjah.

pada dasarnya cuti persekolahan tidak dapat digunakan oleh guru-guru untuk berehat bersama-sama keluarga akan tetapi mereka dikehendaki bertugas lebih masa sepanjang cuti persekolahan pada setiap tahun. Dengan itu maka wujudlah rungutan daripada pelajar berkenaan dengan situasi pembelajaran yang kurang selesa. Guru terpaksa mengawal bilangan murid yang terlalu ramai dan perkara ini bakal menjejaskan prestasi seseorang guru dan guru tidak dapat memberikan tumpuan sepunuhnya ketika waktu Pengajaran dan Pembelajaran (P&P). Mereka mendakwa bahawa KBSR menambahkan tanggungjawab para guru serta berat dari segi kawalan kelas dan perlaksanaannya. Keadaan ini jelas menampakkan bahawa cuti sebenar 14 . Berdasarkan dapatan kajian yang telah dibuat oleh Shafie (1994). jumlah pengambilan pelajar baru semakin bertambah dan secara tidak lansung mewujudkan suasana bilik darjah yang melebihi kapasiti yang telah ditetapkan. Bilangan guru yang tidak mencukupi dalam sesebuah sekolah juga menyumbang kepada peningkatan tahap beban guru-guru yang sedia ada di sekolah tersebut. mengenai kesan KBSR ke atas beban tugas guru beliau mendapati bahawa sejumlah 90% dalam kalangan responden mengatakan bahawa KBSR itu adalah membebankan khususnya dari segi persediaan guru. Apatah lagi dengan KSSR yang telah diamalkan serentak di Malaysia pada awal tahun ini? Membebankan dua kali ganda lebih daripada KBSR. kelas pemulihan. kelas intensif dan sebagainya. menghabiskan banyak masa dan membosankan. Cabaran lain adalah guru-guru terpaksa berkerja pada musim cuti persekolahan. mengadakan kelas tambahan.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Jumlah pelajar yang semakin bertambah pada setiap tahun juga merupakan salah satu beban yang harus ditanggung oleh guru-guru di sekolah. Akibat terlalu penat dengan urusan dalam bilik darjah. Para guru juga mendakwa bahawa KBSR yang dilaksanakan telah menyebabkan beban tugas mereka bertambah. Oleh yang demikian. memeriksa kertas jawapan calon. Menurut Shahbudin (1986). Situasi ini sangat berkait rapat di mana guru-guru dikehendaki mengawas peperiksaan awam. cuti guru yang terdiri daripada 77 hari (11 minggu) hanya tinggal lebih kurang 33 hari sahaja dalam setahun. di mana jumlah waktu mengajar di dalam bilik darjah semakin bertambah dan mereka terpaksa pulang lewat ke rumah. guru tidak mempunyai masa yang cukup untuk menyediakan BBM bagi sesi pengajaran dan pembelajaan (P&P) yang seterusnya. Setiap tahun. Mereka berpendapat bahawa KBSR terlalu memerlukan alat bantu mengajar sehinggakan ia sangat menyusahkan. Semenjak Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dilaksanakan secara rasmi di seluruh sekolah di negara ini mulai pada tahun 1989 maka sering kali kedengaran suara rungutan daripada sebahagian besar para guru di sekolah menengah tentang beban tugas mereka pada hari ini semakin hari semakin bertambah dan tercabar.

Guru juga terpaksa berhadapan dengan perubahan demi perubahan dalam bidang pendidikan sehingga wujudnya beban yang keterlaluan. guru-guru masih memerlukan sebanyak 15. Dengan ekorannya. Guru-guru dikehendaki menjalankan kegiatan kokurikulum di sekolah tanpa mengikut ketetapan masa tidak kira pada waktu persekolahan mahupun di luar waktu persekolahan. “Bebanan ini bertambah dalam keadaan jumlah guru yang tidak seimbang dengan peningkatan jumlah murid” (Harian Metro. Jabatan Pelajaran Negeri atau di peringkat kementerian. Pembahagian kerja merupakan perkara yang penting dalam aspek kawalan dan pengurusan bagi menganalisis tugas dan pembahagian kerja secara terperinci. Mengikut kajian yang dilakukan pleh Shahbudin (1986). Natijahnya keadaan cabaran sebegini menyebabkan para pendidik penat dengan tugas mereka dan mereka memaksaan diri mereka menghadiri tugas setiap hari.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR para guru semakin berkurang kerana kerja-kerja tambahan yang perlu dilakukan dilaksanakan ketika waktu cuti persekolahan. Para guru masa kini terpaksa menghadapi masalah dalam menguruskan aktivitiaktiviti kokurikulum di sekolah yang semakin hari semakin bertambah. didapati masa sebenar guru bekerja adalah 44. Akibatnya. banyaklah idea dan tugasan baru yang harus dipikul oleh guru. mereka langsung tidak boleh mengubah diri mereka dengan ciri-ciri yang diterapkan dalam FPK dan juga SGM. kemudian membandingkan dengan kemampuan seorang pekerja untuk melaksanakan tugas itu dengan terperinci.93 jam lagi bagi menyempurnakan kerja-kerja mereka seperti mengajar dan menyemak latihan buku pelajar.67 jam. guruguru terpaksa meninggalkan tugas utama mereka iaitu mengajar di bilik darjah. 1991). Gabungan antara tugas dan kemampuan bertujuan mewujudkan kecekapan (Abdul Shukur Abdullah. Contohnya apabila ada pegawai baru di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD). 2005).) Justeru itu.35 jam sahaja seminggu (jumlah masa kerja rasmi bagi 1 hari adalah 5.28 jam seminggu manakala masa rasmi di sekolah ialah 28. Ini kerana tekanan dan bebanan yang kuat dalam sistem pendidikan masa kini. 15 .

dan di pundak guru jugalah disandarkan harapan untuk mewarnakan dunia pendidikan. Justeru. dapat mengaplikasikan teori kepada amalan dan mengamalkan pembelajaran ilmu sepanjang hayat. Putrajaya pada 16 Januari 2007: “Di tangan warga pendidik hari ini kita serahkan untuk melahirkan generasi cemerlang. menguasai ilmu pedagogi. Dalam perkara ini. ciri intelektual yang baik. pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam melahirkan pelajar dengan ciri-ciri individu dan masyarakat bangsa Malaysia. 17 Januari 2007) Seorang guru juga haruslah mempunyai ciri-ciri personal. warga pendidik adalah golongan di barisan paling hadapan dalam usaha membina generasi masa depan Malaysia yang cemerlang.. pendidikan menjadi wahana utama. yakni generasi celik minda dan mempunyai kekuatan mental bagi menghadapi cabaran lebih kompetitif pada masa depan. berkemahiran dalam pengurusan. Bagi mencapai agenda negara. Jatuh bangun institusi sosial seperti sekolah terletak di tangan guru. Dalam hal ini. semua pihak harus bersatu padu dan bekerjasama. 16 .A. Walau bagaimanapun. Oleh itu.B Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi ketika melancarkan Pelan Tindakan Pembangunan Pendidikan 2006-2010 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC).” (Berita Harian. ciri interpersonal. setiap guru seharusnya mempunyai kesedaran serta semangat yang tinggi bagi memartabatkan profesion perguruan pada tahap yang tinggi dan sepatutnya di mata masyarakat. Sebagai konklusinya. dalam usaha untuk mencapai wawasan membina negara bangsa. tanggungjawab mendidik bukan terletak di pundak guru semata-mata sebaliknya setiap individu masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing supaya pembinaan negara bangsa lebih sistematik dan mencapai objektifnya. ciri profesional.. bukannya orang lain.. Di tangan warga pendidiklah tergenggam segala permasalahan pendidikan sejak sekian lama. kreatif dan inovatif. gemilang dan terbilang seperti kata bekas Perdana Menteri Malaysia.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Keesimpulannya. Pelajar di semua peringkat perlu dididik dengan sempurna. Y. Falsafah Pendidikan Kebangsaan merupakan garis panduan utama yang boleh dijadikan rujukan oleh guru sebagai satu kod etika yang mampu memberikan pemikiran dan amalan profesionalisme keguruan yang mantap dan stabil.

Terdapat banyak cara yang boleh dilakukan untuk meningkatkan lagi profesionalisme guru. Tanpa guru. beriman dan mengamalkan nilai-nilai yang baik tidak harus dipandang rendah oleh masyarakat. Usaha Kementerian Pendidikan untuk memartabatkan profesion ini perlu dipandang tinggi. 17 .KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Semua pihak perlu berganding bahu untuk meningkatkan profesionalisme guru dan bukan untuk membebankan lagi tugasan guru serta tidak mengharapkan sebelah pihak sahaja. Profesion perguruan merupakan satu profesion yang sangat mulia. Masyarakat harus sedar cabaran dan bebanan yang dihadapi oleh golongan guru sebelum mengambil jalan mudah dengan memandang rendah golongan ini. Pemilihan bidang ini sebagai pilihan terakhir untuk diceburi adalah satu tanggapan yang salah. Jasa dan sumbangan yang diberikan oleh warga pendidik untuk melahirkan masyarakat yang berilmu. siapalah kita pada hari ini.

m/s 4-7. 2.S. San Francisco: Wadsworth Publishing Company.Vol. Elemen Kasih Sayang Pendidikan.Nasution. 1985. Ayers W. 1990. Pustaka Salam Sdn Bhd. Marzita Abdullah. Kementerian Pelajaran Malaysia. M. Ab. R. Memartabatkan profesion keguruan. Bumi Aksara 3. 10. Sintok: Penerbitan Universiti Utara Malaysia. Perubahan dan kepimpinan. Pengantar Etika Edisi Ketiga. Kuala Lumpur.. W. Prof. Guru Dengan Tugasnya : Untuk Maktab Perguruan.A. Action in Teacher Education Journal. 18 . 2000. Pethinking the professional of teaching: A progressive option.XII.2011. 8.Dodd (1977). Harrison.10. (1995). Utusan Malaysia. Didaktik Asas-Asas Mengajar. Dr.A.No. Bhd. Ishak Haron & Koh Boh Boon..05. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. L. Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran. m/s 1-3 6. Jakarta. 1966. Nazirmuddin Ahmad (2005). Asas-asas dalam amalan pedagogi. Batu Caves. Kuala Lumpur. 5. The elementary teacher in action. 4.H & Gowin. 1979. m/s 2-5 Semakin Terhakis Dalam Dunia 7. Pengambilan guru diperketatkan 2007.1 9. Aziz Yusof. Syuhada Choo Abdullah.2006. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kementerian Pelajaran Malaysia.Kuala Lumpur: Utusan Publication &Distributor Sdn. Inc.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR Bibliografi 1. 11.E. 17. Berita Harian. 16.

18.Mohd Salleh Lebar. 1992. Subang jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Keluaran 6. Inc. Isu pendidikan di Malaysia. 1995 Classroom teaching skills. & Lee Sok Mee. 1996.D. 15. Noor Azmi Ibrahim. Rahimah Ahmad. 19 . Jurnal Masalah Pendidikan. 17. Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka dan Kementerian Pelajaran Malaysia.KPF 3012 PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA : FALSAFAH DAN DASAR 12. Guru dan perguruan. 13. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Sharil @ Charil Marzuki & Habib Mat Som .1999. 14. Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob. 1994. Bhd. New York: McGraw-Hill. 60 19. 16. 1988. Profesionalisme dan pengupayaan dalam pengurusan. Pentadbiran pendidikan dan pendidikan di Malaysia.Jurnal Guru. K. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Mok Soon Sang. 1993. Jilid 16: 33-43. Pendidikan di Malaysia. Peningkatan produktiviti guru saranan dan tindakan. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd. Moore. Sorotan dan cabaran. Pendidikan di Malaysia . Mok Soon Sang. 2000.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->