Nama:__________________________________Tahun:__________Tarikh:_________________ _ disediakan oleh : Cikgu Mohd Kamil (SK Asli Bukit Kemandol, Klang) BAHASA MELAYU

PEMULIHAN Lukis gambar dan warnakan berdasarkan perkataan di bawah.

kelapa

keladi

kepala

kereta

kerani

kenari

kamera

petani

perahu