Sekolah Kebangsaan

CADANGAN KERTAS KERJA UNTUK MEMBINA SEBUAH

SK Pula (200)
Disediakan oleh, Ketua Panitia Sains SK Pula
SEKOLAH KEBANGSAAN PULA KERTAS CADANGAN MEMBINA SEBUAH TAMAN MINI SAINS. 1. PENGENALAN: Memandangkan era sains dan teknologi, mata pelajaran sains bukan sahaja melibatkan pembelajaran di dalam bilik darjah atau makmal sains, pihak KPM memberi peluang kepada setiap sekolah membina satu taman berkonsepkan sains dan alam sekitar bagi memupuk pelajar meminati sains yang berkaitan dengan alam sekitar. 2. LATAR BELAKANG: 2.1 Taman sains ini terletak berhadapan dengan kantin SK Pula 2.2 Keluasan yang dicadangkan adalah lebih kurang 400 kaki persegi. 2.3 Reka bentuk taman yang dicadangkan adalah sebagaimana lakaran pelan yang dilampirkan. 3. OBJEKTIF: 3.1 Memupuk pelajar supaya meminati mata pelajaran sains yang banyak berkaitan dengan alam sekitar. 3.2 Guru serta pelajar boleh mengadakan beberapa aktiviti luar yang berkaitan apabila terbinanya taman ini. 3.3 Merangsang minda dan kreativiti pelajar dalam menjayakan taman ini. 3.4 Memupuk nilai-nilai murni kepada pelajar supaya cinta kepada tumbuhan/flora. 4.RASIONAL: 4.1 Melahirkan pelajar yang peka kepada alam sekitar. Justeru itu dapat mengaplikasi pelajar dengan projek ini. 4.2 Menanam semangat kerjasama kepada pelajar supaya sayangkan alam sekitar. 5. ANGGARAN KOS PROJEK: 5.1 Kos projek dianggarkan sebanyak RM 310.00yang dipecahkan seperti mana berikut; (a) Fasa Pertama

5 Wiring JUMLAH (a) (b) Fasa Kedua 5.P.1.00 6.00 RM 100.1.00 = RM 90. RUMUSAN: Memandangkan peruntukan panitia sains adalah amat terhad dan terdapat banyak aktiviti panitia sains yang perlu dilaksanakan dan melibatkan kos yang agak tinggi.1. Syarikatsyarikat swasta dan orang perseorangan. -----------------------------------(MUHA) Ketua Panitia Sains SK Pula Disemak dan disahkan oleh.00 = RM 300.1.1.00 = RM 200. pihak panitia sains memohon sumbangan daripada pihak dalaman dan luaran sekolah sama ada daripada Jabatan-jabatan Kerajaan.7 Pokok –pokok(kaktus/herba/0rkid/kolam) 5.00 = RM 50. JAB) Memangku Guru Besar SK Pula 14100 Simpang Ampat S.12 Upah pekerja 5.1.00 = RM 100.00 = RM 300.00 = RM 800.1.00 = RM 250.00 = RM 500.1. Disediakan oleh.9 Jambatan dalam taman (kayu) 5.1. Badan-badan Berkanun.4 Kolam buatan lengkap dengan sistem saluran air dan penapis air.11 Air pancutan elektrik 5.00 = RM 150. 5.00 = RM 200.10 Laluan dalam taman 5. .13 Lain-lain kos JUMLAH (b) JUMLAH (a +b) = RM 150.1. Panitia Sains SK Pula Pulau Pinang.2 Batu kelikir (1/2 lori) 5.3 Pagar kayu yang lengkap bercat 5.5.00 = RM 300.S Pulau Pinang. Justeru itu.1. ------------------------------------------(En.1 Tanah (1 lori) 5.

bersetuju memberi sumbangan ikhlas sebanyak RM---------------------------. 2. Cadangan kertas kerja telah dilampirkan bersama-sama surat ini untuk pertimbangan pihak tuan. saya selaku ketua panitia Sains SKP memohon sumbangan dari pihak sekolah untuk menjayakan projek tersebut. Segala kerjasama yang diberi didahului dengan ribuan terima kasih. Tandatangan: (Nama dan cop syarika Tarik Kepada __________________ . -----------------------------------(MUHA Ketua Pa SK Pul Pulau Pinan KERATAN JAWAPAN Saya/kami ----------------------------------------------------------------------. OKTOBER MEMOHON SUMBANGAN UNTUK MEMBINA SEBUAH TAMAN MINI SAINS Berhubung perkara di atas.Guru Besar SK Pula Pulau Pinang Tuan.kepada pihak Guru Besar SK Pulabagi tujuan pembinaan taman mini sains. 3. “SAINS PEMANGKIN KEMAJUAN NEGARA” YANG MENJALANKAN TUGAS. ----------------------------------Disediakan oleh.

3.00 sebagai mana cadangan kertas kerja yang dilampirkan bersama-sama ini.__________________ __________________ Tuan.kepada pihak Guru Besarbagi tujuan pembinaan taman mini sains. JAB Memangku 1 Pulau Pinang. 5. Anggaran kos adalah sebanyak RM 3050. Sehubungan itu sukacita kiranya pihak tuan dapat memberikan sumbangan ikhlas bagi menjayakan projek tersebut. “SAINS PEMANGKIN KEMAJUAN NEGARA” YANG MENJALANKAN TUGAS. Kerjasama pihak tuan amat kami hargai dan sanjungi. 2. Sekian terima kasih. MEMOHON SUMBANGAN BAGI MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH TAMAN MINI SAINS SK Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas. Bersama-sama ini disertakan kertas jawapan untuk tindakan pihak tuan selanjutnya. -------------------------------------------------------------(EN. KERATAN JAWAPAN Saya/kami ----------------------------------------------------------------------. Tandatangan: (Nama dan cop syarikat): Tarikh : .bersetuju memberi sumbangan ikhlas sebanyak RM---------------------------. Sukacita dimaklumkan bahawa SK Pulamelalui Ketua Panitia Sains akan melaksanakan satu projek yang dikenali sebagai projek taman mini sains SK Pula yang telah dilaksanakan sejak awal Ogos 2009. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful