Sekolah Kebangsaan

CADANGAN KERTAS KERJA UNTUK MEMBINA SEBUAH

SK Pula (200)
Disediakan oleh, Ketua Panitia Sains SK Pula
SEKOLAH KEBANGSAAN PULA KERTAS CADANGAN MEMBINA SEBUAH TAMAN MINI SAINS. 1. PENGENALAN: Memandangkan era sains dan teknologi, mata pelajaran sains bukan sahaja melibatkan pembelajaran di dalam bilik darjah atau makmal sains, pihak KPM memberi peluang kepada setiap sekolah membina satu taman berkonsepkan sains dan alam sekitar bagi memupuk pelajar meminati sains yang berkaitan dengan alam sekitar. 2. LATAR BELAKANG: 2.1 Taman sains ini terletak berhadapan dengan kantin SK Pula 2.2 Keluasan yang dicadangkan adalah lebih kurang 400 kaki persegi. 2.3 Reka bentuk taman yang dicadangkan adalah sebagaimana lakaran pelan yang dilampirkan. 3. OBJEKTIF: 3.1 Memupuk pelajar supaya meminati mata pelajaran sains yang banyak berkaitan dengan alam sekitar. 3.2 Guru serta pelajar boleh mengadakan beberapa aktiviti luar yang berkaitan apabila terbinanya taman ini. 3.3 Merangsang minda dan kreativiti pelajar dalam menjayakan taman ini. 3.4 Memupuk nilai-nilai murni kepada pelajar supaya cinta kepada tumbuhan/flora. 4.RASIONAL: 4.1 Melahirkan pelajar yang peka kepada alam sekitar. Justeru itu dapat mengaplikasi pelajar dengan projek ini. 4.2 Menanam semangat kerjasama kepada pelajar supaya sayangkan alam sekitar. 5. ANGGARAN KOS PROJEK: 5.1 Kos projek dianggarkan sebanyak RM 310.00yang dipecahkan seperti mana berikut; (a) Fasa Pertama

pihak panitia sains memohon sumbangan daripada pihak dalaman dan luaran sekolah sama ada daripada Jabatan-jabatan Kerajaan. 5.4 Kolam buatan lengkap dengan sistem saluran air dan penapis air. Disediakan oleh.2 Batu kelikir (1/2 lori) 5.5.1.9 Jambatan dalam taman (kayu) 5.P.1.10 Laluan dalam taman 5. RUMUSAN: Memandangkan peruntukan panitia sains adalah amat terhad dan terdapat banyak aktiviti panitia sains yang perlu dilaksanakan dan melibatkan kos yang agak tinggi.00 = RM 200.3 Pagar kayu yang lengkap bercat 5.1. JAB) Memangku Guru Besar SK Pula 14100 Simpang Ampat S. Syarikatsyarikat swasta dan orang perseorangan.00 = RM 200.1.1.00 = RM 300.5 Wiring JUMLAH (a) (b) Fasa Kedua 5.7 Pokok –pokok(kaktus/herba/0rkid/kolam) 5. Panitia Sains SK Pula Pulau Pinang.00 = RM 300.1.00 = RM 300. .1.00 = RM 90.11 Air pancutan elektrik 5.00 RM 100. ------------------------------------------(En.00 = RM 800. Badan-badan Berkanun.12 Upah pekerja 5.00 = RM 100.1.1. -----------------------------------(MUHA) Ketua Panitia Sains SK Pula Disemak dan disahkan oleh.1 Tanah (1 lori) 5.00 = RM 150.00 = RM 50.13 Lain-lain kos JUMLAH (b) JUMLAH (a +b) = RM 150.00 = RM 250.00 = RM 500.S Pulau Pinang.1.00 6.1. Justeru itu.

saya selaku ketua panitia Sains SKP memohon sumbangan dari pihak sekolah untuk menjayakan projek tersebut.kepada pihak Guru Besar SK Pulabagi tujuan pembinaan taman mini sains. -----------------------------------(MUHA Ketua Pa SK Pul Pulau Pinan KERATAN JAWAPAN Saya/kami ----------------------------------------------------------------------. 3. “SAINS PEMANGKIN KEMAJUAN NEGARA” YANG MENJALANKAN TUGAS. Cadangan kertas kerja telah dilampirkan bersama-sama surat ini untuk pertimbangan pihak tuan. 2. Tandatangan: (Nama dan cop syarika Tarik Kepada __________________ .Guru Besar SK Pula Pulau Pinang Tuan. OKTOBER MEMOHON SUMBANGAN UNTUK MEMBINA SEBUAH TAMAN MINI SAINS Berhubung perkara di atas. Segala kerjasama yang diberi didahului dengan ribuan terima kasih.bersetuju memberi sumbangan ikhlas sebanyak RM---------------------------. ----------------------------------Disediakan oleh.

Sehubungan itu sukacita kiranya pihak tuan dapat memberikan sumbangan ikhlas bagi menjayakan projek tersebut. 4. Sukacita dimaklumkan bahawa SK Pulamelalui Ketua Panitia Sains akan melaksanakan satu projek yang dikenali sebagai projek taman mini sains SK Pula yang telah dilaksanakan sejak awal Ogos 2009. Bersama-sama ini disertakan kertas jawapan untuk tindakan pihak tuan selanjutnya. Tandatangan: (Nama dan cop syarikat): Tarikh : .kepada pihak Guru Besarbagi tujuan pembinaan taman mini sains. Anggaran kos adalah sebanyak RM 3050.bersetuju memberi sumbangan ikhlas sebanyak RM---------------------------.00 sebagai mana cadangan kertas kerja yang dilampirkan bersama-sama ini. Kerjasama pihak tuan amat kami hargai dan sanjungi. JAB Memangku 1 Pulau Pinang. 3.__________________ __________________ Tuan. 2. 5. MEMOHON SUMBANGAN BAGI MEMBINA DAN MENYIAPKAN SEBUAH TAMAN MINI SAINS SK Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas. Sekian terima kasih. -------------------------------------------------------------(EN. “SAINS PEMANGKIN KEMAJUAN NEGARA” YANG MENJALANKAN TUGAS. KERATAN JAWAPAN Saya/kami ----------------------------------------------------------------------.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.