ZAKAT

PENDAHULUAN Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu rukun islam adalah zakat. Sholat dan zakat memiliki hubungan yang sangat erat,dimana sholat sebagai ibadah jasmani dan rohani,dan zakat sebagai ibadah harta benda.

subur dan berkah.zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah sampai pada batas nisab kepada mustahiqnya sesuai peraturan syarak. Pengertian zakat menurut bahasa berarti suci. Dalam terminologi islam.Pengertian zakat Zakat merupakan ibadah harta benda yang berhubungan dengan kemasyarakatan (al-ibadah maaliyah ijtimaiyyah) yang paling mulia. .

a) Zakat simpanan emas yang lebih dari 96 gram atau perak yang seharga dengan 96 gram emas.zakatnya adalah 5-10%.5% tiap tahun e) Rikas atau barang temuan.zakat ini besarnya 2.besarnya 20% .5kg dari makanan pokok. Besarnya zakat fitrah adalah 2.5% b) Zakat pertanian atau tumbuhan. Zakatnya adalah 2. c) Zakat ternak d) Zakat tijarah. 2.Macam-Macam Zakat 1. Zakat harta. zakat fitrah diberikan pada fakir miskin pada akhir bulan ramadhon sampai menjelang sholat idul fitri. Zakat fitrah atau zakat diri.dengan batas 1 ton padi.

4. Fakir Miskin Amilin Muallaf Riqab Gharimin Sabilillah Ibnu sabil . 8. Orang-orang yang berhak menerima zakat antara lain sebagai berikut: 1. 5. 6. 3. 7. 2.

. Mengikis habis sifat kikir.Dampak atau Fungsi zakat A. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi yang menerima dan yang memberi zakat.serta melatih sifat dermawan dan mengantarnya mensyukuri nikmat alloh. Mengembangkan harta dalam sudut ekonomis-psikologis. Mengembangkan harta dlam sudut spiritual. D. C. B.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful