ZAKAT

PENDAHULUAN Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu rukun islam adalah zakat. Sholat dan zakat memiliki hubungan yang sangat erat,dimana sholat sebagai ibadah jasmani dan rohani,dan zakat sebagai ibadah harta benda.

Dalam terminologi islam. Pengertian zakat menurut bahasa berarti suci.Pengertian zakat Zakat merupakan ibadah harta benda yang berhubungan dengan kemasyarakatan (al-ibadah maaliyah ijtimaiyyah) yang paling mulia. .zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah sampai pada batas nisab kepada mustahiqnya sesuai peraturan syarak.subur dan berkah.

Besarnya zakat fitrah adalah 2. a) Zakat simpanan emas yang lebih dari 96 gram atau perak yang seharga dengan 96 gram emas. zakat fitrah diberikan pada fakir miskin pada akhir bulan ramadhon sampai menjelang sholat idul fitri.zakat ini besarnya 2.Macam-Macam Zakat 1.5% b) Zakat pertanian atau tumbuhan.dengan batas 1 ton padi. Zakat harta.5% tiap tahun e) Rikas atau barang temuan. 2. c) Zakat ternak d) Zakat tijarah.5kg dari makanan pokok. Zakat fitrah atau zakat diri.besarnya 20% . Zakatnya adalah 2.zakatnya adalah 5-10%.

8. Fakir Miskin Amilin Muallaf Riqab Gharimin Sabilillah Ibnu sabil . 3. 7. 2. 4. Orang-orang yang berhak menerima zakat antara lain sebagai berikut: 1. 6. 5.

Mengikis habis sifat kikir. D. .serta melatih sifat dermawan dan mengantarnya mensyukuri nikmat alloh. Mengembangkan harta dalam sudut ekonomis-psikologis. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi yang menerima dan yang memberi zakat.Dampak atau Fungsi zakat A. Mengembangkan harta dlam sudut spiritual. B. C.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful