ZAKAT

PENDAHULUAN Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu rukun islam adalah zakat. Sholat dan zakat memiliki hubungan yang sangat erat,dimana sholat sebagai ibadah jasmani dan rohani,dan zakat sebagai ibadah harta benda.

Dalam terminologi islam.Pengertian zakat Zakat merupakan ibadah harta benda yang berhubungan dengan kemasyarakatan (al-ibadah maaliyah ijtimaiyyah) yang paling mulia.zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah sampai pada batas nisab kepada mustahiqnya sesuai peraturan syarak. . Pengertian zakat menurut bahasa berarti suci.subur dan berkah.

Besarnya zakat fitrah adalah 2.zakatnya adalah 5-10%.5% b) Zakat pertanian atau tumbuhan. Zakat harta.5kg dari makanan pokok. a) Zakat simpanan emas yang lebih dari 96 gram atau perak yang seharga dengan 96 gram emas. Zakatnya adalah 2. Zakat fitrah atau zakat diri.zakat ini besarnya 2.dengan batas 1 ton padi. zakat fitrah diberikan pada fakir miskin pada akhir bulan ramadhon sampai menjelang sholat idul fitri.besarnya 20% . 2.5% tiap tahun e) Rikas atau barang temuan. c) Zakat ternak d) Zakat tijarah.Macam-Macam Zakat 1.

8. Fakir Miskin Amilin Muallaf Riqab Gharimin Sabilillah Ibnu sabil . 2. 7. 3. Orang-orang yang berhak menerima zakat antara lain sebagai berikut: 1. 5. 4. 6.

Mengembangkan harta dalam sudut ekonomis-psikologis. Mengikis habis sifat kikir. B. Mengembangkan harta dlam sudut spiritual.Dampak atau Fungsi zakat A. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi yang menerima dan yang memberi zakat. C.serta melatih sifat dermawan dan mengantarnya mensyukuri nikmat alloh. D. .