ZAKAT

PENDAHULUAN Seperti yang telah kita ketahui bahwa salah satu rukun islam adalah zakat. Sholat dan zakat memiliki hubungan yang sangat erat,dimana sholat sebagai ibadah jasmani dan rohani,dan zakat sebagai ibadah harta benda.

subur dan berkah. .Pengertian zakat Zakat merupakan ibadah harta benda yang berhubungan dengan kemasyarakatan (al-ibadah maaliyah ijtimaiyyah) yang paling mulia.zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah sampai pada batas nisab kepada mustahiqnya sesuai peraturan syarak. Pengertian zakat menurut bahasa berarti suci. Dalam terminologi islam.

5kg dari makanan pokok. Zakat harta.5% b) Zakat pertanian atau tumbuhan.Macam-Macam Zakat 1.zakatnya adalah 5-10%. Zakatnya adalah 2. Besarnya zakat fitrah adalah 2. zakat fitrah diberikan pada fakir miskin pada akhir bulan ramadhon sampai menjelang sholat idul fitri. c) Zakat ternak d) Zakat tijarah. Zakat fitrah atau zakat diri.5% tiap tahun e) Rikas atau barang temuan.zakat ini besarnya 2. a) Zakat simpanan emas yang lebih dari 96 gram atau perak yang seharga dengan 96 gram emas.besarnya 20% . 2.dengan batas 1 ton padi.

4. Orang-orang yang berhak menerima zakat antara lain sebagai berikut: 1. 7. 3. 2. 6. Fakir Miskin Amilin Muallaf Riqab Gharimin Sabilillah Ibnu sabil . 8. 5.

Dampak atau Fungsi zakat A. C. Mengembangkan harta dalam sudut ekonomis-psikologis. Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi yang menerima dan yang memberi zakat. . D. B. Mengikis habis sifat kikir.serta melatih sifat dermawan dan mengantarnya mensyukuri nikmat alloh. Mengembangkan harta dlam sudut spiritual.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful