P. 1
Manusia Menurut Agama Islam

Manusia Menurut Agama Islam

|Views: 531|Likes:
Published by Riski Hardipramana

More info:

Published by: Riski Hardipramana on Dec 15, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2014

pdf

text

original

MANUSIA MENURUT AGAMA ISLAM

I. Penyebutan nama : a. Dari aspek historis penciptaan manusia disebut Bani Adam “ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yg indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A‟raaf : 31 ) b. Dari aspek biologis manusia disebut dgn basyar yg mencerminkan sifat-sifat fisik-kimia-biologisnya. “ Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat(kelak) dan yang telah (Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia): (Orang) ini tidak lain hanyalah manusia (basyar) seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.” ( QS. Al-Mukminun : 33 ) c. Dari aspek kecerdasan manusia disebut dgn insan yakni makhluk terbaik yg diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. “ Dia menciptakan manusia (insan). Mengajarnya pandai berbicara .“ ( QS. Ar-Rahmaan : 3-4 ). d. Dari aspek sosiologisnya disebut annas yg menunjukkan sifatnya yg berkelompok sesama jenisnya. “Wahai manusia (annas), sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.” (QS. Al- Baqarah : 21 ). II. Aspak historis penciptaan : Asal-usul penciptaan makhluk hidup adalah dari air. Hal ini dapat dimulai dari pembentukan alam semesta. “ Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi disatukan, kemudian mereka Kami pisahkan dan Kami menjadikan setiap yang hidup dari air. Lantas akankah mereka tak beriman ? “ ( QS. Al- Anbiyaa‟ : 30).

lalu Kami memberimu bentuk kemudian Kami katakan kepada para malaikat : Bersujudlah kamu kepada Adam. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.” (QS.” ( QS. sedang dia bercakap-cakap dengannya : “ Apakah kamu kafir kepada Tuhan Yang Menciptakan kamu dari . sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. Al-Hijr : 28-29 ).“ Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan (daabah) dari air. Al-Infitar : 7-8 ). maka merekapun bersujud kecuali iblis. “ Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam). Komponen biologis. Dia akan mengeluarkan kamu lagi sebagai keluaran baru. “ Dia telah menyebabkan kamu tumbuh dari bumi “ ( QS. niscaya Dia musnahkan kamu dan menggantimu dengan yang dikehendaki-Nya setelah kamu (musnah). Manusia adalah makhluk bumi. Al-Hijr :26 ). “ Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya. “ Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk.” ( QS. dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki dari komponen-komponen. Hud :61 ).” (QS. III. “ Dan Allah menumbuhkan kamu sebagai suatu tumbuhan dari tanah (bumi) dan kemudian Dia akan mengembalikan kamu kepadanya. Manusia dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Nuh : 17-18 ).An-Nuur : 45).” ( QS. Al-An‟aam : 133 ).”(QS. “ (Tuhanlah) yang telah menciptakan kamu lalu membentukmu secara selaras dan dalam proporsi yang tepat.‟ “ Jika (Dia) menghendaki.

Al-Furqaan : 54 ). Al. lalu Allah membentuknya dalam ukuran yang tepat dan selaras”. IV. Maka Dia. (Tuhan) membentuknya (dalam proporsi yang tepat) lalu menentukannya”. “ Kemudian Kami bentuk nutfah menjadi „alaqah dan Kami bentuk „alaqah menjadi mudgah. (QS. Katakanlah : “ Ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”. (QS. lalu Dia (Allah) jadikan manusia itu punya keturunan dan musaharah adalah Tuhanmu Mahakuasa”. Ruh dan nafs.Israa : 85 ). ( QS. “ Allah memegang jiwa (nafs) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya. „Abasa :19 ). kemudian dari setetes air mani lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna ? “ (QS. “ Bukankah (manusia) dahulu adalah sejumlah kecil sperma yang ditumpahkan ? Kemudian ia menjadi sesuatu yang bergantung. “ (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya”. Al-Qiyaamah : 37-38 ).tanah (turaab). ( QS. Al-Kahfi : 37). AlMukminun : 14 ). “ Dari sejumlah kecil cairan. tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia . (QS. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya ruh (ciptaan)-Ku. Reproduksi. Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia. “ Dan Dia (Allah) pula yang menciptakan manusia dari air. V. ( QS. Saad : 71-72 ). dan Kami bentuk mudgah menjadi tulang belulang kemudian Kami bungkus tulang belulang itu dengan lahm (daging yang utuh )”. “ Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh.

. Ar-Ruum : 30). “ Tiap-tiap nafs akan merasakan mati “. . “ Hai jiwa yang tenang. “ Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini Tuhanmu ? Mereka menjawab : Betul (Engkau Tuhan kami). (QS. Al-Baqarah : 31 ).. VII. (berada) dalam tekanan-tekanan sakaratul maut. Al-A‟raaf : 172 ).. (QS.tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Ali. b. At-Tiin :4 ). Aspek kreasi : “ Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk”...” (QS. a. VI. (QS.. sedang para malaikat memukul dengan tangannya (sambil berkata ) : Keluarkanlah nafs-mu.. Karakteristik manusia. alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridoi-Nya masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. (QS. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui “. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan : Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orangorang yang lengah terhadap ini (keeseaan Tuhan )”. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Aspek ilmu : “ Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (bendabenda)keseluruhannya....Imran : 185 )... qalbu dan nafsu. “ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah).. kami menjadi saksi. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (itulah) agama yang lurus. (QS. “. (QS.Al-Fajr : 27-30). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir “. Fitrah manusia : Hanif (cenderung kepada kebenaran) dan potensi akal. Az-Zumar : 42 ).(QS.. Al-An‟aam : 93 ).

Dialah Maha Pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi Sangat Kokoh”. Al-Baqarah :30). “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku. Sesungguhnya Allah.. Al-Bayyinah : 5). . (QS. (QS. GOLONGAN MANUSIA DALAM AL-QUR’AN A. “ Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kapada-Nya dalam ( menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus”. Aspek kehendak : “ Sesungguhnya Kami telah menunjukinya (manusia) jalan yang lurus. “ Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadikan) rahmat bagi semesta alam”. Az-Zariyat : 56-58 ). VII. (QS.c. VIII.Al-Hujurat : 13 ). Sebaik-baik Mahluk: “ Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa “ ( QS. (QS. “ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat “ Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.Adz-Dzariyaat : 56).. Al-Anbiyaa‟ : 107). Misi dan fungsi penciptaan manusia. Aku tidak menghendaki rezki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan. Al-Insan : 3). QS. (QS. ada yang syukur dan ada pula yang kufur “..

Sombong dan putus asa. dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa”. Ibrahim : 14).. “ Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia. Pembantah. Mereka itulah orang-orang yang lalai”. “ Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar. tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir dan malaikat-malaikat.Al-Baqarah : 177). . Melampaui batas. tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata. (QS. tidaklah dapat kamu menghitungnya.“ Bukanlah kebajikan itu (di dalam urusan) kamu memalingkan muka kamu ke pihak timur dan barat. Seburuk-buruk Mahluk : “ Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. bahkan mereka lebih sesat lagi. mereka mempunyai hati. (QS. kitab-kitab dan nabi-nabi. Sifat-sifat buruk manusia menurut Al-Qur’an : 1. dan sabar di waktu kepayahan dan kesusahan dan di waktu perang.Al-A‟raaf : 179). Dhalim dan kufur nikmat. Sesungguhnya manusia itu. tidak berterimakasih kepada Tuhannya. dan mengeluarkan zakat. Al-„AlQ : 6). (QS. dan di dalam (urusan) menebus hamba-hamba. sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). dan jika kamu menghitung nikmat Allah. An-Nahl : 4). B. Mereka itu seperti binatang ternak. 3. dan menyempurnakan janji apabila berjanji. Mereka itulah orang-orang yang benar. dan mendirikan salat. dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). dan membelakang dengan sikap yang sombong. tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ( ayat-ayat Allah ) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah). Al-„Aadiyat : 6). dan mendermakan harta yang sedang ia cintai itu kepada keluarga dekat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terputus di perjalanan dan orang-orang yang meminta. (QS. “ Dia telah menciptakan manusia dari mani. Al-Israa : 83 ). “ Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ingkar dan tidak tahu berterimakasih. (QS. dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. (QS . “ Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluan) dan segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya... 4. 2. 5.

“ Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus.Al-Baqoroh :96 ). (QS. padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. (QS. bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang musyrik. 7.ArRuum : 41). Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan”. Al-Qiyamah : 5). Pembuat kerusakan dimuka bumi. Ingin berbuat maksiat terus-menerus. supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. “ Dan sungguh kamu akan mendapati mereka. (QS. manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia). “ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. 8.6. Tamak (loba) kepada dunia. . masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun. agar mereka kembali (ke jalan yang lurus).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->