MANUSIA MENURUT AGAMA ISLAM

I. Penyebutan nama : a. Dari aspek historis penciptaan manusia disebut Bani Adam “ Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yg indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan jangan berlebih lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A‟raaf : 31 ) b. Dari aspek biologis manusia disebut dgn basyar yg mencerminkan sifat-sifat fisik-kimia-biologisnya. “ Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat(kelak) dan yang telah (Kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia): (Orang) ini tidak lain hanyalah manusia (basyar) seperti kamu, dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.” ( QS. Al-Mukminun : 33 ) c. Dari aspek kecerdasan manusia disebut dgn insan yakni makhluk terbaik yg diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. “ Dia menciptakan manusia (insan). Mengajarnya pandai berbicara .“ ( QS. Ar-Rahmaan : 3-4 ). d. Dari aspek sosiologisnya disebut annas yg menunjukkan sifatnya yg berkelompok sesama jenisnya. “Wahai manusia (annas), sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.” (QS. Al- Baqarah : 21 ). II. Aspak historis penciptaan : Asal-usul penciptaan makhluk hidup adalah dari air. Hal ini dapat dimulai dari pembentukan alam semesta. “ Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi disatukan, kemudian mereka Kami pisahkan dan Kami menjadikan setiap yang hidup dari air. Lantas akankah mereka tak beriman ? “ ( QS. Al- Anbiyaa‟ : 30).

niscaya Dia musnahkan kamu dan menggantimu dengan yang dikehendaki-Nya setelah kamu (musnah).‟ “ Jika (Dia) menghendaki. Al-Hijr :26 ).”(QS.” (QS. Hud :61 ). Al-An‟aam : 133 ). “ Dan Allah menumbuhkan kamu sebagai suatu tumbuhan dari tanah (bumi) dan kemudian Dia akan mengembalikan kamu kepadanya. III. Al-Hijr : 28-29 ). sebagaimana Dia telah menjadikan kamu dari keturunan orang-orang lain. Dia akan mengeluarkan kamu lagi sebagai keluaran baru. “ Dia telah menyebabkan kamu tumbuh dari bumi “ ( QS. Nuh : 17-18 ). “ Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam).” ( QS. Manusia dibentuk dari komponen-komponen yang dikandung di dalam tanah. Manusia adalah makhluk bumi. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. lalu Kami memberimu bentuk kemudian Kami katakan kepada para malaikat : Bersujudlah kamu kepada Adam.” ( QS. Komponen biologis. Al-Infitar : 7-8 ). “ (Tuhanlah) yang telah menciptakan kamu lalu membentukmu secara selaras dan dalam proporsi yang tepat.An-Nuur : 45). dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki dari komponen-komponen.” (QS.” ( QS. maka merekapun bersujud kecuali iblis. “ Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk. sedang dia bercakap-cakap dengannya : “ Apakah kamu kafir kepada Tuhan Yang Menciptakan kamu dari . “ Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya.“ Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan (daabah) dari air.

( QS. tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia . ( QS.Israa : 85 ). Al. Ruh adalah salah satu komponen penting yang menentukan ciri kemanusiaan manusia.tanah (turaab). “ Allah memegang jiwa (nafs) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya. Al-Kahfi : 37). IV. (QS. Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya ruh (ciptaan)-Ku. maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya”. lalu Dia (Allah) jadikan manusia itu punya keturunan dan musaharah adalah Tuhanmu Mahakuasa”. Saad : 71-72 ). “ Dari sejumlah kecil cairan. AlMukminun : 14 ). (QS. „Abasa :19 ). (Tuhan) membentuknya (dalam proporsi yang tepat) lalu menentukannya”. “ Dan Dia (Allah) pula yang menciptakan manusia dari air. Al-Furqaan : 54 ). “ (Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah. Katakanlah : “ Ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit”. “ Bukankah (manusia) dahulu adalah sejumlah kecil sperma yang ditumpahkan ? Kemudian ia menjadi sesuatu yang bergantung. (QS. Maka Dia. Reproduksi. lalu Allah membentuknya dalam ukuran yang tepat dan selaras”. “ Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Al-Qiyaamah : 37-38 ). dan Kami bentuk mudgah menjadi tulang belulang kemudian Kami bungkus tulang belulang itu dengan lahm (daging yang utuh )”. ( QS. Ruh dan nafs. V. kemudian dari setetes air mani lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna ? “ (QS. “ Kemudian Kami bentuk nutfah menjadi „alaqah dan Kami bentuk „alaqah menjadi mudgah.

Az-Zumar : 42 ). Aspek kreasi : “ Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk”. Ali.. (QS..(QS. (QS. tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui “.. “ Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah).tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan... a.” (QS. (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. At-Tiin :4 ).. Aspek ilmu : “ Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (bendabenda)keseluruhannya. Al-A‟raaf : 172 ).. (QS. “ Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): Bukankah Aku ini Tuhanmu ? Mereka menjawab : Betul (Engkau Tuhan kami).. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridoi-Nya masuklah ke dalam jamaah hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam surga-Ku. (berada) dalam tekanan-tekanan sakaratul maut.. Ar-Ruum : 30). sedang para malaikat memukul dengan tangannya (sambil berkata ) : Keluarkanlah nafs-mu. (QS.. “ Tiap-tiap nafs akan merasakan mati “. “. kami menjadi saksi.. (QS. Karakteristik manusia. Al-Baqarah : 31 ).. VI. “ Hai jiwa yang tenang. b. Al-An‟aam : 93 ).. Fitrah manusia : Hanif (cenderung kepada kebenaran) dan potensi akal.Imran : 185 ). . qalbu dan nafsu.Al-Fajr : 27-30). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir “. VII. alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah (itulah) agama yang lurus. (QS.. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan : Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orangorang yang lengah terhadap ini (keeseaan Tuhan )”.

QS. Al-Baqarah :30). Al-Bayyinah : 5). Sesungguhnya Allah. Al-Insan : 3). VII. “ Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat “ Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Misi dan fungsi penciptaan manusia. Aku tidak menghendaki rezki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi Aku makan.Al-Hujurat : 13 ). ada yang syukur dan ada pula yang kufur “. (QS. (QS.Adz-Dzariyaat : 56). (QS. “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku.. “ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Al-Anbiyaa‟ : 107). (QS. “ Dan mereka tidak diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kapada-Nya dalam ( menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus”. “ Dan tiadalah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadikan) rahmat bagi semesta alam”.. Az-Zariyat : 56-58 ). Dialah Maha Pemberi rezki yang mempunyai kekuatan lagi Sangat Kokoh”. (QS. Aspek kehendak : “ Sesungguhnya Kami telah menunjukinya (manusia) jalan yang lurus. . GOLONGAN MANUSIA DALAM AL-QUR’AN A. Sebaik-baik Mahluk: “ Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa “ ( QS.. VIII.c.

Sifat-sifat buruk manusia menurut Al-Qur’an : 1. Ibrahim : 14). dan mendermakan harta yang sedang ia cintai itu kepada keluarga dekat dan anak-anak yatim dan orang-orang miskin dan orang-orang yang terputus di perjalanan dan orang-orang yang meminta. mereka mempunyai hati.“ Bukanlah kebajikan itu (di dalam urusan) kamu memalingkan muka kamu ke pihak timur dan barat.Al-Baqarah : 177). 5. (QS. dan membelakang dengan sikap yang sombong. tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir dan malaikat-malaikat. dan sabar di waktu kepayahan dan kesusahan dan di waktu perang. Seburuk-buruk Mahluk : “ Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). B. (QS . Mereka itu seperti binatang ternak. 4. “ Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluan) dan segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. tidaklah dapat kamu menghitungnya. (QS. (QS. 2. sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah). dan mengeluarkan zakat. tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ( ayat-ayat Allah ) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah). “ Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar. “ Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia niscaya berpalinglah dia. Mereka itulah orang-orang yang benar. dan apabila dia ditimpa kesusahan niscaya dia berputus asa”.Al-A‟raaf : 179). dan mendirikan salat.. Al-„Aadiyat : 6). Sombong dan putus asa. dan jika kamu menghitung nikmat Allah.. Sesungguhnya manusia itu. (QS. tidak berterimakasih kepada Tuhannya. bahkan mereka lebih sesat lagi. dan menyempurnakan janji apabila berjanji. 3. “ Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Mereka itulah orang-orang yang lalai”. Al-Israa : 83 ). (QS. Ingkar dan tidak tahu berterimakasih. dan di dalam (urusan) menebus hamba-hamba. Melampaui batas. Pembantah. “ Dia telah menciptakan manusia dari mani. tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata.. Dhalim dan kufur nikmat. An-Nahl : 4). Al-„AlQ : 6). dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa” (QS. kitab-kitab dan nabi-nabi. .

ArRuum : 41). “ Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia.6. “ Dan sungguh kamu akan mendapati mereka. padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada siksa. 8. supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka. Pembuat kerusakan dimuka bumi. Tamak (loba) kepada dunia. manusia yang paling loba kepada kehidupan (di dunia). . Al-Qiyamah : 5). bahkan (lebih loba lagi) dari orang-orang musyrik. 7. masing-masing mereka ingin agar diberi umur seribu tahun.Al-Baqoroh :96 ). Ingin berbuat maksiat terus-menerus. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan”. (QS. “ Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus menerus. (QS. agar mereka kembali (ke jalan yang lurus). (QS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful