PENDAHULUAN

A.Latar belakang Fiqih ibadah adalah mata kuliah yang mempelajari dan mendalami kajian dan ilmu tentang islam,di antara nya adalah mempelajari rukun islam,thaharah (Bersuci),An-najasah (najis) ,wudhu,tayamum,mandi,sholat,puasa ramadhan,makanan dan minuman,zakat,haji serta Qurban. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang sholat,sholat wajib/sholat fardu dan sholat sunnah.Sholat yamg menurut bahasa Arab ialah “doa” perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir,disudahi dengan salam.Ada beberapa yang harus di lakukan sebelum sholat.

B.Rumusan masalah Dari latar belakang di atas kami mencoba merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang di maksud dengan solat? 2. Makna dari solat Fardu (sholat lima waktu )? 3. Apa saja Syarat-syarat solat wajib lima waktu? 4. Kiblat Ka‟bah atau Jihatnya?

mula-mula turunnya perintah wajib salat itu ialah pada malam Isra‟.Dalam lafaz azan itu terdapat pengertian ynag mengandung beberapa maksud penting.dan memenuhi beberapa syarat yang di tentukan.yakni mengerjakann salat .Penuntun sholat lengkap.seperti adanya Allah yang Mahabesar bersifat Esa.Bandung.2004 hal 53 Seadie.2 Hal sunat yang di lakukan sebelum salat 1.Sulaiman Rasjid.Jakarta.1996 hal 35 2. H.Pengertian sholat Asal makna salat menurut bahasa Arab ialah “doa” tetapi yang di maksud di sisni adalah “ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir .PEMBAHASAN SHOLAT A.tidak ada sekutu bagiNya. Azan :makna azan ialah “memberitahukan” bahwa waktu salat telah tiba dengan lafz yang di tentukan oleh Syara”.Rica Grafika.kita di ajak mentaati perinyahNya.as. 1.setahun sebelum tahun Hijriah.beliau memohon keringanan kepada Allah sehingga salat menjadi 5 kali (waktu)sehari semalam.1 Sholat Fardu Salat yang di wajibkan bagi tipa-tiap orang yang dewasa dan berakal ialah lima kali sehari semalam.Sinar Baru Algensindo.Pada mulanya salat di wajibkan kepada umat Nabi Muhammad sebanyak 50 kali dalam sehari semalam.yaitu sebagai akidah.Fiqh Islam.serta menerangkan bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah yang cerdik dan Bijaksana untuk menerima wahyu dari Allah.Ust.Sesudah kita bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan nabi Muhammad utusanNya.akan tetapi atas saran Nabi Musa.Ahmad .di sudahi denga salam.

Syarat wajib salat 1.untuk masa sekarang persyaratan ini tidak menentukan.3 3. Iqamah:yaitu memberitahukan kepada hadirin supaya siap berdiri untuk salat. Telah sampai Da‟wah:orang yang belum pernah mendengar dan menerima perintah . 4.Drs.di dunia ini tidak di tuntut melaksanakannya karena meskipun ia mengerjakannya.2005 hal 147 .salatnya tetap tidak sah dan di akhirat kelak ia akan mendapat siksa 2.karena mabuk gila dan sebagiannya tidak wajib melaksanakan salat.karena orang yang buta (tuna netra) atau yang tuli (tuna runggu)dapat menerima pengetahuan agama islam.Terbit Terang.Fiqih Islam Lengkap.namun demikian .keluar mani c.Tetapi ulama berpendapat bahwa azan dan iqamah itu adalah fardu kifayah karena keduannya menjaadi syiar islam B.Saifulloh Al Aziz S.tetapi apabila ia telah mengetahui perintah itu.cukup berumur 15 tahun.Azan dan iqamah hukumnya sunat menurut pendapat kebanyakan ulama.2.bahkan haram hukumnya.dia wajib salat.keluar darah haid bagi wanita.mimpi bersetubuh d. Berakal:orang yang hilang akalnya. Baligh (dewasa):seseorang dapat di anggap baligh apabila telah memenuhi salah satu dari tanda berikut ini: a. Islam:orang yang tidak beragama islam tidak wajib melaksanakan salat.Ust. Melihat dan mendengar:syarat di ambil dari kebiasaan. 5.tidak dapat mengetahui hukum-hukum syaria‟at islam.Moh. 7.bahwa buta dan tuli sejak dilahirkan. b. 6.dengan lafaz yang di tentukan oleh syara. 3.tidak wajib salat.begitu pula orang yang lupa sampai ia ingat. Jaga (tidak tidur):orang yang tidur tidak dikenai kewajiban salat sehingga ia bangun.Surabaya. Suci dari Haid dan Nifas:wanita dalam keadaan haid atau setekah melahirkan (nifas) tidak sah melaksanakan salat.

Menghadap kiblat. Mengetahui waktu salat:setiap salat mempunyai waktu tertentu.bagi yang sanggup berbaring kerjakanlah salat sambil berbaring.Berdiri bila mampu:selama sakat fardu. Suci badan pakaian dan tempat yang di gunakan untuk salat dari najis. Suci dari hadats kecil dan hadats besar:Orang yang salat harus suci. 4.baik dari hadast kecil maupun hadats besar.Terbit Terang.Saifulloh Al Aziz S. 5.hukumnya wajib bagi orang yanag mampu berdiri.anggota badan antara pusat dan lutut. Menutup aurat:aurat laki-laki ialah.lafadz niat bisa saja di samakan dengan ucapan lidah.2005 hal 148 .Syarat Sah nya Salat 1. 3.Drs.bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak mampu berdiri boleh melakukan salat menurut kemampuannya.Niat:menyengaja melakukan salat yang di ingrarkan dalam hati.bagi yang sanggup duduk kerjakanlah salat sambil dudu.4 D.artinya bahwa harus dilakukan pada waktunya masing-masing untuk itu orang yang melaksanakan salat harus mengetahui.bahwa pada saat itu sudah masuk waktu salat yang akan dilakukan 2.namum apa yang tergores dalam hati jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang di ucapkan lidah.seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan.dan arah kiblat bagi orang yang tidak melihatnnya. 4.Rukun salat 1.sedangkan aurat wanita.Fiqih Islam Lengkap.Apabila ia berhadats ketika akan salat terlebih dahulu harus menghilangkan hadats nya.Moh. Ust. 2.adapun kiblat adalah Ka‟bah yang berada di Makkah bagi orang yang dapat melihatnya.Surabaya.C.

hal 64 .Rukuk disertai thuma‟ninah:ruku yaiutu meratakan punggung dan leher bagaikan sebuah papan yang membentuk sudut 90 derajat (siku-siku)dengan menegagkan kedua betis dan kedua telapak tanagn memegang kedua lutut.Fiqih.Sujud 2 kali dalam setiap rakaat:meletakkan kedua lutut.Membaca surat Al-fatihah pada setiap rakaat:bacaan surat al-fatihah ini tidak bolah salah.I‟tidal disertai Thuma‟ninah:I‟tidal adalah bangun dari ruku. 4.kembali seperti posisi semula (berdiri) 7.Duduk pada tasyahud akhir 10.Zamaksyari Dhofir.Jakarta.Departemen agama RI Direktorat jenderal Kelembgaan agama islam.Dr. 8.Takbiratul ihram:takbir pembuka seluruh pekerjaan salat.3.5 sedangkan telapak kaki kanan di tegakkan dan ujung-ujung jari menghadap kiblat.2002.di namakan takbiratul ihram karena sejak mulai melakukan takbir ini seseorang di haramkan melakukan perbuatan selain perbutan salat.maupun tajwidnyaa(hukum-hukum bacaan)jika salah maka bacaannya tidak sah dan salatnya pun tidak sah.makhraj(penyebutan huruf).membaca tasyahud akhir 11.oleh karena itu mempelajari surat Al-fatihah wajib bagi setiap orang islam yang sudah mukalaf.dahi dan hidung di atas sejadah (atau lainya)sedangkan telapak kaki disirikan di atas perut jari-jari kaki.Duduk di antara dua sujud:dengan cara melipat kaki kearah kanan kemudian duduk di atas kaki kiri tersebut.baik kalimat.Thuma‟ninah artinya diam (tidak bergerak anggota tubuh) 6.membaca shalawat 5.sampai hapal dan benar makhrajnya serta hukum-hukum bacaaannya.kedua tangan. 9. 5.

membaca A‟uzubillah sebelum membaca bismilah 7.Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri.dan keduanya diletakkan dibawah dada.Ketika bangkit dari ruku membaca:SAMI ALLAHULIMAN HAMIDAH 13.mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sampai tinggi ujung jari sejajar dengan telinga.Meletakkan dua tapak tangandi atas lutut ketika ruku 6 6.selain ketika bangkit dari ruku. 11. 2.Sunat bagi makmum mendengarkan bacaan imamnya. 4.mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk. 12.Bandung. H. E.Membaca surat atau ayat Al-qur‟an bagi imam atau orang yang salat sendiri sesudah membaca Al-fatihah pada dua rakaat pertama dan kedua.Fiqh Islam.Mengucapkan salam yang pertama (ke kanan) 13.Sunat-sunat salat 1.menertibkan rukun:dilaksanakan secara berurutan.Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram 6.Sulaiman Rasjid.dan tatkala berdiri dari tasayud awal.Membaca Amin stelah membaca Al-fatihah 8.12. 10. 3.Melihat ke arah tempat sujud 5.Sinar Baru Algensindo.mengeraskan bacaan pada salat subuh dan pada dua rakaat yang pertama salat magrib dan isya. 9.ketika beridiri darai ruku.Takbir tatkala turun dan bangkit.2004 hal 88 .

Membaca tasbih tiga kali ketika sujud:SUBHANA ROBBIAL A‟LA 16.Duduk istiratah (sebentar) setelah sujud kedua sebelum berdiri.14.Hal-hal yang membatalkan salat          Sengaja berbicara Banyak gerakan yang bukan gerakan salat Berhadats kecil atau besar Terkena najis Terbukanya aurat dengan sengaja Berubahnya niat.Ahmad Seadie.Membaca tasbih tiga kali ketika ruku:SUBHANA ROBBIAL AZIMI 15.Bertumpu pada tanah tatkala hendak berdiri dari duduk. Ust.Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud 17.Memberi salam yang ke dua.Duduk Tawarruk di duduk akhir. 19. F.kecuali duduk akhir.Penuntun sholat lengkap.menhadap ke kiri. 22. Membelakangi kiblat Makan dan minum Tertawa terbahak-bahak 7 7.Duduk iftirasy (bersimpuh) pada semua duduk dalam salat.ketika memberi salam hendaklah di niatkan memberi salam kepada yang di sebelah kanan dan krinya.Rica Grafika. 20. 21.1996 hal 54 .Jakarta. 18.misal ingin keluar dari salat atau sebagainya.

Sebab-sebab sujud sahwi:     Tidak melakukan tasayud awal Kelebihan rakaat termasuk ruku‟ dan sujud Ragu dalam bilangan rakaat Kekurangan rakaat karena lupa .keluar dari islam Meninggalkan salah satu rukun.sebelum salam:SUBHAANA MANLAYANA MUWALAYASHU (Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa). H.Sujud Sahwi.dan sujud Tilawah Sujud Sahwi:sujud yang dilakukan karena adanya perbuatan yang terlupakan dalam salat.sujud Syukur. G.cara mengerjakannya sama dengan sujud biasa. Makmum mendahului imam sebanyak dua rukun.atau memutuskan rukun sebelum sempurna.artinya dengan takbir di antara dua sujud dan di kerjakan setelah tasayud akhir.   Murtad.Makruh salat           Terbuka kepalanya Menutup mulut rapat-rapat Bertolak pinggang Memalingkan muka kekiri dan kekanan Memejamkan mata Menengadah ke atas(langit) Menahan Hadats Berludah Salat di atas makam Melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusuaan salat.

8 Perbandingan sujud Tilawah dan sujud Syukur    Syarat dan rukunnya keduannya sama Kedua sujud itu hanya satu kali saja Sujud Tilawah du sunnat kan di dalam salat dan di luar salat.sujud ini merupakan ungkapan dan tanda terimakasih seorang hamba kepada allah atas datangnya nikmat tersebut. Ust.Moh.Drs.2005 .Surabaya.Terbit Terang.Cara mengerjakannya adalah jika mendengar atau membaca ayat sajadah dalam salat. 8.tetapi sujud Syukur hanya di sunatkan di luar salat tidak boleh dilakukan di dalam salat.Sujud Tilawah:sujud yang di kerjakan ketika bertemu dengan ayat-ayat sajadah dalam bacaan Al-qur‟an sujud tilawah hukumnya sunnat.Fiqih Islam Lengkap.kemudian berdiri meneruskan kembali bacaan ayat tersebut dan meneruskan salat Sujud Syukur:sujud yang dikerjakan manakala seseorang menerima kenikmatan besar dari Allah atau terhindar dari suatu bahaya.hendaklah sujud sekali.Saifulloh Al Aziz S.

Salat jum‟at hukumnya fardu „Ain bagi seseorang muslim yang mukalaf. Ust.merdeka .Umpama salat dhuhur dan ashar di kerjakan waktu dhuhr atau ashar.sehat dan bukan musafir.di sekolah atau di tempat-tempat lainyan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan salat.salat jamaah boleh di kerjakan di rumaj.Saifulloh Al Aziz S.Surabaya. Syarat-syarat salat jum‟at       Islam Baligh (dewasa) Berakal Laki-laki Merdeka (bukan hamba sahaya) Tidak ada „udzur jum‟at 9 Salat Jama‟ Salat jama‟ adalah salat yang dikumpulkan.lakilaki.Hukum salat Jama‟ ini boleh bagi orang yang dalam madzhab Syafi‟i malah lebih baik bagi orang yang dalam perjalanan ini dengan syarat-syarat yang cukup pula.Fiqih Islam Lengkap.Drs.yang di maksud adalah dua salat fardu lima itu.Terbit Terang.oarang yang telah melakukan salat jum‟at tidak wajib melakukan salat dhuhur lagi. Salat Jum‟at Salat Jum‟at ialah salat fardu dua rakaat pada hari jum‟at dan dikerjakan pada waktu dhuhur sesudah dua khutab.salah satu di antaranya bertindak sebagai imam dan yang lainnya bertindak sebagai makmum.di masjid.Moh.di surau.di kerjakan dalam satu waktu.Salat Jamaah Salat jamaah adalah salat yang di kerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.2005 hal 185 . 9.

meskipun hanya dengan isyarat sambil lari tidak menghadap kiblat dan sebagai nya. Jika waktu pertempuran sedang berkecambuk dan waktu salat telah tiba.Fiqih Islam Lengkap.Terbit Terang.10 10. Musuh dari arah qiblat:maka imam mengajak pasukannya atau orang yang akan salat menjadi dua shaf.segolongan menjaga musuh dan golongan lain berdiri kebelakang imam.Saifulloh Al Aziz S.Adapun salat Magrib dan salat subuh tetap sebagimana biasanya tidak boleh di qashar.Surabaya.Salat Qashar Salat Qashar adalah salat yang di pendekkan (diringkaskan) seorang musafir di perbolehkan mengqashar salat fardu yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Ust.maka salat di kerjakan menurut keadaan itu.Jadi setelah salat pertama.Moh.cara salat Khauf berbeda caranya denga salat salat dalam keadaan aman.2005 hal 205 .Drs. Syarat sah salat Qashar:   Jarak perjalanan sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki.Cara mengerjakannya menurut keadaan yang dihadapi:    Musuh berada di lain qiblat:maka imam membagi makmum menjadi dua shaf.atau dua marhalah (yaitu sama dengan 10 farsah) Antara kedua salat tidak boleh terpisah oleh perkataan atau perbuatan yang lain.terus berdiri untuk mengerjakan salat kedua. Salat Khauf Salat Khauf adalah salat yang dikerjakan dalam keadaan tidak aman atau dalam bahaya perang.

Salat-salat sunnat Salat Muakkad yaitu:      Dua rakaat sebelum subuh Dua rakaat sebelum dhuhur Dua rakaat sesudah dhuhur Dua rakaat sesudah magrib Dua rakaat sesudah isya Salat Rawatib ghairu muakkad yaitu:      2 rakaat sebelim dhuhur 2 rakaat sebelum dhuhur 4 rakaat sebelum ashar 2 rakaat sebelum magrib 2 rakaat sebelum isya Salat Gerhana:dibagi menjadi dua yaitu. Salat sunnat Wudlu‟ Salat Wudlu‟salat sunnat dua rakaat yang dikerjakan setiap surat al-ikhlas pad kali habis mengambil wudlu‟yang dibaca setelah Al-fatihah adalah surat Al-kafirun pada rakaat pertama.salat yang dilakukan setelah seseorang berbuat dosa atau merasa bersalah kemudian bertaubat kepada Allah SWT.di sunatkan bagi orang yang bermukim atau. .gerhana matahari dan gerhana bulan. Salat Istisqa‟ Salat istisqa‟ ialah salat unutuk meminta hujan. Salat sunnat Taubat Salat sunnat Taubat ialah.dan surat Al-ikhlas pada rakaat kedua.musafir melaksanakkannya ketika mengharap hujan(karena kemarau panjang atau terputusnya sumber air).

Sayyidina ibnu Abbas bin Abdul Muthalib. Salat Tasbih Salat tasbih: salat yang sebagaimana di ajarkan oleh Rassuullah SAW kepada pamannya.Surabaya.salat hajat dikerjakn sedikitnya dua rakaat.tiga.boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan lebih afdol dikerjakan dengan berjamaah.lima.salat yang di sunnatkan khususnya pada bulan Ramadhan.waktunya setelah salat isya hingga fajar.Saifulloh Al Aziz S. Ust.Terbit Terang.Fiqih Islam Lengkap.11 Qunut Nazilah:qunut yang dilaksanakan karena datangnya suatu bencana. 11. Salat sunnat Witir dan pelaksanaan Qunut Salat witir artinya salat ganjil. Qunut subuh:doa‟ qunut yang dibaca setipa akhir rakaat salat subuh.salat tasbih ini di anjurkan mengamalkannya kalau bisa setiap malam.2005 hal 247 .hingga seterusnnya.paling sedikit satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat. Salat Hajat Salat hajat ialah.hukumnya sunnat muakkad bagi laki-laki dan perempuan.salat yang dikerjakan karena mempunyai hajat supaya hajatnya diperkenan kan oleh Allah.Salat Terawih Salat Terawih ialah. Qunut witir:qunut yang dibaca pada rakaat terakhir dalam salat witir di bulan ramadhan pada tanggal 16 ramadhan sampai akhir bulan.Moh.Drs.seperti penyakit yang menular atau banyaknya kerusuhan-kerusuhan.mulai dari satu rakaat.tujuh.

bukan karena sedang masuk masjid. 12. Salat Idul Fitri dan Adha:salat hari Raya dua rakaat.bukan karena salat qabliyah atau ba‟diyah bukan pula karena salat fardu.Moh.Fiqih Islam Lengkap. Salat sunnat Muthalaq Salat sunnat Muthalaq ialah. Salat Dluha:salat sunnat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik sekurangkurangnya lebih satu tombak. Salat Lissafar:salat sunnat yang dilakukan seseorang pada saat berpergian.Drs.sedikitnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas.Salat Tahajjud Salat tahajjud ialah. Salat Isyraq:salat sunnat yang dilakukan pda saat matahari setinggi tombak hingga datangnya salat dluha.Sekurang-kurangnya salat dluha ini dua rakaat. Salat Istikhara Salat istikhara ialah.12 rakaat.12 Salat Birrul Walidain: salat sunnat yang dilakukan unutk mendoakan kepada kedua orang tua.jumlah rakaatnya 4 rakaat atau 2 rakaat.Saifulloh Al Aziz S.salat birrul walidain kebanyakan dilakukan oleh para ulama shufi.salat sunnat dua rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik diantara dua hal atau lebih yang belum dapat ditentukan baik buruknya.8 rakaat.boleh 4 rakaat.salat sunnat yang boleh dikerjakan kapan saja kecuali pada waktu yang dilarang melakukan salat sunnat.salat sunnat yang dikerjakan pada waktu malam.yaitu hari raya idhul fitri tanggal 1 Syawal dan pada hari raya idhul adha pada tanggal 10 Dzulhijajjh.Surabaya.2005 hal 261 .jika salat ini mutlaq tidak bersebab. Ust. Salat Awwabiin:salat sunnat yang dikerjakan sesudah salat ba‟da magrib.Terbit Terang. Salat Tahiyatul masjid:salat sunnat yang dikerjakan oleh seseorang jama‟ah yang sedang memasuki masjid.

PENUTUP KESIMPULAN Salat adalah salah satu wujud pengambdian manusia yang paling utama terhadap Allah.meninggalkan salah satu syarat atau rukun dengan sengaja 2. Yang membatalkan salat garis besarnya ada dua yaitu: 1.Bacaan yang wajib dalam salat hanya beberapa macam saja selebihnya sunnat. Bila terjadi suatu kekeliruan dalam salat dari perbuatan yang bukan rukun atau syarat salat berupa kekurangan atau kelebihan atau keragu-raguan di tutupi dengan sujud sahwi. .mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat.ibadah salat yang sempurna ialah salat yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

Jakarta.DAFTAR PUSTAKA Al aziz Saifulloh Moh.2004 Seadie Ahmad Drs.Penuntun Sholat Lengkap.Rica Grafika.Fiqih Islam Lengkap.1996 .Fiqih.Fiqh Islam.Direktorat jenderal kelembagaan agama islam.Bandung.Surabaya.Sinar Baru Algansindo.Terbit Terang.2002 Rasjid Sulaiman.2005 Dhopir Zamaksyari DR.Jakarta.

MA Disusun Oleh: NAMA Refy dwi Susanti Rizda Sunani Sri Oktapia Ningrum NPM 1011070012 1011070046 1011070114 SEMESTER III III VII INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LAMPUNG FAKULTAS TARBIYAH PRODI PGRA 2011-2012 .yang di asuh oleh Ibu Iin kandedes.Tugas kelompok 7 Sholat Disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Fiqih ibadah.

Tu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful