PENDAHULUAN

A.Latar belakang Fiqih ibadah adalah mata kuliah yang mempelajari dan mendalami kajian dan ilmu tentang islam,di antara nya adalah mempelajari rukun islam,thaharah (Bersuci),An-najasah (najis) ,wudhu,tayamum,mandi,sholat,puasa ramadhan,makanan dan minuman,zakat,haji serta Qurban. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang sholat,sholat wajib/sholat fardu dan sholat sunnah.Sholat yamg menurut bahasa Arab ialah “doa” perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir,disudahi dengan salam.Ada beberapa yang harus di lakukan sebelum sholat.

B.Rumusan masalah Dari latar belakang di atas kami mencoba merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang di maksud dengan solat? 2. Makna dari solat Fardu (sholat lima waktu )? 3. Apa saja Syarat-syarat solat wajib lima waktu? 4. Kiblat Ka‟bah atau Jihatnya?

1 Sholat Fardu Salat yang di wajibkan bagi tipa-tiap orang yang dewasa dan berakal ialah lima kali sehari semalam.Pada mulanya salat di wajibkan kepada umat Nabi Muhammad sebanyak 50 kali dalam sehari semalam.Bandung.akan tetapi atas saran Nabi Musa. H.Jakarta.2 Hal sunat yang di lakukan sebelum salat 1.Sesudah kita bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan nabi Muhammad utusanNya.yaitu sebagai akidah.beliau memohon keringanan kepada Allah sehingga salat menjadi 5 kali (waktu)sehari semalam.seperti adanya Allah yang Mahabesar bersifat Esa.Rica Grafika.Dalam lafaz azan itu terdapat pengertian ynag mengandung beberapa maksud penting.mula-mula turunnya perintah wajib salat itu ialah pada malam Isra‟.Ahmad .Fiqh Islam.Sulaiman Rasjid.yakni mengerjakann salat .setahun sebelum tahun Hijriah.kita di ajak mentaati perinyahNya.serta menerangkan bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah yang cerdik dan Bijaksana untuk menerima wahyu dari Allah.Sinar Baru Algensindo.di sudahi denga salam.tidak ada sekutu bagiNya.Ust.2004 hal 53 Seadie.PEMBAHASAN SHOLAT A.as.1996 hal 35 2.dan memenuhi beberapa syarat yang di tentukan. 1.Penuntun sholat lengkap.Pengertian sholat Asal makna salat menurut bahasa Arab ialah “doa” tetapi yang di maksud di sisni adalah “ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir . Azan :makna azan ialah “memberitahukan” bahwa waktu salat telah tiba dengan lafz yang di tentukan oleh Syara”.

6. Iqamah:yaitu memberitahukan kepada hadirin supaya siap berdiri untuk salat.2005 hal 147 . 4.dengan lafaz yang di tentukan oleh syara. Jaga (tidak tidur):orang yang tidur tidak dikenai kewajiban salat sehingga ia bangun. 7.Fiqih Islam Lengkap.Azan dan iqamah hukumnya sunat menurut pendapat kebanyakan ulama.bahkan haram hukumnya.keluar mani c.Syarat wajib salat 1. Baligh (dewasa):seseorang dapat di anggap baligh apabila telah memenuhi salah satu dari tanda berikut ini: a.Drs.Saifulloh Al Aziz S. Suci dari Haid dan Nifas:wanita dalam keadaan haid atau setekah melahirkan (nifas) tidak sah melaksanakan salat.Moh.untuk masa sekarang persyaratan ini tidak menentukan.salatnya tetap tidak sah dan di akhirat kelak ia akan mendapat siksa 2.tetapi apabila ia telah mengetahui perintah itu. Berakal:orang yang hilang akalnya.cukup berumur 15 tahun.Terbit Terang.karena mabuk gila dan sebagiannya tidak wajib melaksanakan salat.keluar darah haid bagi wanita.bahwa buta dan tuli sejak dilahirkan. 3.di dunia ini tidak di tuntut melaksanakannya karena meskipun ia mengerjakannya.2.Tetapi ulama berpendapat bahwa azan dan iqamah itu adalah fardu kifayah karena keduannya menjaadi syiar islam B.3 3.Surabaya. Melihat dan mendengar:syarat di ambil dari kebiasaan.tidak dapat mengetahui hukum-hukum syaria‟at islam.karena orang yang buta (tuna netra) atau yang tuli (tuna runggu)dapat menerima pengetahuan agama islam.mimpi bersetubuh d. Islam:orang yang tidak beragama islam tidak wajib melaksanakan salat.dia wajib salat.Ust.tidak wajib salat. 5.begitu pula orang yang lupa sampai ia ingat. b. Telah sampai Da‟wah:orang yang belum pernah mendengar dan menerima perintah .namun demikian .

Menghadap kiblat.adapun kiblat adalah Ka‟bah yang berada di Makkah bagi orang yang dapat melihatnya.Rukun salat 1. 4.Terbit Terang.anggota badan antara pusat dan lutut. Mengetahui waktu salat:setiap salat mempunyai waktu tertentu.Berdiri bila mampu:selama sakat fardu.sedangkan aurat wanita.bagi yang sanggup berbaring kerjakanlah salat sambil berbaring.Fiqih Islam Lengkap.baik dari hadast kecil maupun hadats besar.artinya bahwa harus dilakukan pada waktunya masing-masing untuk itu orang yang melaksanakan salat harus mengetahui.bagi yang sanggup duduk kerjakanlah salat sambil dudu. Suci badan pakaian dan tempat yang di gunakan untuk salat dari najis.namum apa yang tergores dalam hati jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang di ucapkan lidah. 3.seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan.Syarat Sah nya Salat 1. Menutup aurat:aurat laki-laki ialah.Niat:menyengaja melakukan salat yang di ingrarkan dalam hati. 2.dan arah kiblat bagi orang yang tidak melihatnnya. Suci dari hadats kecil dan hadats besar:Orang yang salat harus suci.4 D.bahwa pada saat itu sudah masuk waktu salat yang akan dilakukan 2.C.Apabila ia berhadats ketika akan salat terlebih dahulu harus menghilangkan hadats nya.Moh. 4.Drs. 5.Surabaya. Ust.hukumnya wajib bagi orang yanag mampu berdiri.lafadz niat bisa saja di samakan dengan ucapan lidah.Saifulloh Al Aziz S.2005 hal 148 .bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak mampu berdiri boleh melakukan salat menurut kemampuannya.

5 sedangkan telapak kaki kanan di tegakkan dan ujung-ujung jari menghadap kiblat.Membaca surat Al-fatihah pada setiap rakaat:bacaan surat al-fatihah ini tidak bolah salah.Dr.makhraj(penyebutan huruf).sampai hapal dan benar makhrajnya serta hukum-hukum bacaaannya.Departemen agama RI Direktorat jenderal Kelembgaan agama islam.3.baik kalimat. hal 64 .kembali seperti posisi semula (berdiri) 7.Duduk di antara dua sujud:dengan cara melipat kaki kearah kanan kemudian duduk di atas kaki kiri tersebut.Thuma‟ninah artinya diam (tidak bergerak anggota tubuh) 6.Rukuk disertai thuma‟ninah:ruku yaiutu meratakan punggung dan leher bagaikan sebuah papan yang membentuk sudut 90 derajat (siku-siku)dengan menegagkan kedua betis dan kedua telapak tanagn memegang kedua lutut. 5. 4.Zamaksyari Dhofir.membaca shalawat 5.Jakarta.Takbiratul ihram:takbir pembuka seluruh pekerjaan salat.di namakan takbiratul ihram karena sejak mulai melakukan takbir ini seseorang di haramkan melakukan perbuatan selain perbutan salat.2002.Sujud 2 kali dalam setiap rakaat:meletakkan kedua lutut.Duduk pada tasyahud akhir 10. 8.oleh karena itu mempelajari surat Al-fatihah wajib bagi setiap orang islam yang sudah mukalaf.Fiqih.maupun tajwidnyaa(hukum-hukum bacaan)jika salah maka bacaannya tidak sah dan salatnya pun tidak sah.membaca tasyahud akhir 11. 9.I‟tidal disertai Thuma‟ninah:I‟tidal adalah bangun dari ruku.dahi dan hidung di atas sejadah (atau lainya)sedangkan telapak kaki disirikan di atas perut jari-jari kaki.kedua tangan.

11.Sunat bagi makmum mendengarkan bacaan imamnya.Melihat ke arah tempat sujud 5. H.Fiqh Islam.Membaca surat atau ayat Al-qur‟an bagi imam atau orang yang salat sendiri sesudah membaca Al-fatihah pada dua rakaat pertama dan kedua.mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk.Bandung.ketika beridiri darai ruku.Mengucapkan salam yang pertama (ke kanan) 13.dan keduanya diletakkan dibawah dada.mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sampai tinggi ujung jari sejajar dengan telinga.Membaca Amin stelah membaca Al-fatihah 8.Takbir tatkala turun dan bangkit.Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri.Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram 6. E.Sinar Baru Algensindo.dan tatkala berdiri dari tasayud awal.Ketika bangkit dari ruku membaca:SAMI ALLAHULIMAN HAMIDAH 13.mengeraskan bacaan pada salat subuh dan pada dua rakaat yang pertama salat magrib dan isya.membaca A‟uzubillah sebelum membaca bismilah 7.Sulaiman Rasjid.2004 hal 88 .menertibkan rukun:dilaksanakan secara berurutan. 3. 4.Meletakkan dua tapak tangandi atas lutut ketika ruku 6 6. 10. 9.Sunat-sunat salat 1. 2.selain ketika bangkit dari ruku. 12.12.

Ahmad Seadie.Rica Grafika. 21.1996 hal 54 . 22.Duduk Tawarruk di duduk akhir.ketika memberi salam hendaklah di niatkan memberi salam kepada yang di sebelah kanan dan krinya. 18. Ust.Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud 17.kecuali duduk akhir. F.Duduk iftirasy (bersimpuh) pada semua duduk dalam salat.Hal-hal yang membatalkan salat          Sengaja berbicara Banyak gerakan yang bukan gerakan salat Berhadats kecil atau besar Terkena najis Terbukanya aurat dengan sengaja Berubahnya niat. Membelakangi kiblat Makan dan minum Tertawa terbahak-bahak 7 7.misal ingin keluar dari salat atau sebagainya.Membaca tasbih tiga kali ketika sujud:SUBHANA ROBBIAL A‟LA 16.Penuntun sholat lengkap.Jakarta. 19.Duduk istiratah (sebentar) setelah sujud kedua sebelum berdiri.Membaca tasbih tiga kali ketika ruku:SUBHANA ROBBIAL AZIMI 15. 20.menhadap ke kiri.Memberi salam yang ke dua.Bertumpu pada tanah tatkala hendak berdiri dari duduk.14.

keluar dari islam Meninggalkan salah satu rukun.sebelum salam:SUBHAANA MANLAYANA MUWALAYASHU (Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa). Sebab-sebab sujud sahwi:     Tidak melakukan tasayud awal Kelebihan rakaat termasuk ruku‟ dan sujud Ragu dalam bilangan rakaat Kekurangan rakaat karena lupa .artinya dengan takbir di antara dua sujud dan di kerjakan setelah tasayud akhir.   Murtad. H.cara mengerjakannya sama dengan sujud biasa. G.sujud Syukur.Makruh salat           Terbuka kepalanya Menutup mulut rapat-rapat Bertolak pinggang Memalingkan muka kekiri dan kekanan Memejamkan mata Menengadah ke atas(langit) Menahan Hadats Berludah Salat di atas makam Melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusuaan salat.atau memutuskan rukun sebelum sempurna.Sujud Sahwi.dan sujud Tilawah Sujud Sahwi:sujud yang dilakukan karena adanya perbuatan yang terlupakan dalam salat. Makmum mendahului imam sebanyak dua rukun.

hendaklah sujud sekali.sujud ini merupakan ungkapan dan tanda terimakasih seorang hamba kepada allah atas datangnya nikmat tersebut.Fiqih Islam Lengkap.Terbit Terang.Surabaya.Cara mengerjakannya adalah jika mendengar atau membaca ayat sajadah dalam salat.Moh.tetapi sujud Syukur hanya di sunatkan di luar salat tidak boleh dilakukan di dalam salat.8 Perbandingan sujud Tilawah dan sujud Syukur    Syarat dan rukunnya keduannya sama Kedua sujud itu hanya satu kali saja Sujud Tilawah du sunnat kan di dalam salat dan di luar salat.Saifulloh Al Aziz S.Drs. Ust. 8.Sujud Tilawah:sujud yang di kerjakan ketika bertemu dengan ayat-ayat sajadah dalam bacaan Al-qur‟an sujud tilawah hukumnya sunnat.2005 .kemudian berdiri meneruskan kembali bacaan ayat tersebut dan meneruskan salat Sujud Syukur:sujud yang dikerjakan manakala seseorang menerima kenikmatan besar dari Allah atau terhindar dari suatu bahaya.

Salat Jamaah Salat jamaah adalah salat yang di kerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.di kerjakan dalam satu waktu. Salat Jum‟at Salat Jum‟at ialah salat fardu dua rakaat pada hari jum‟at dan dikerjakan pada waktu dhuhur sesudah dua khutab.Terbit Terang.merdeka .Fiqih Islam Lengkap. 9.Umpama salat dhuhur dan ashar di kerjakan waktu dhuhr atau ashar. Ust.Hukum salat Jama‟ ini boleh bagi orang yang dalam madzhab Syafi‟i malah lebih baik bagi orang yang dalam perjalanan ini dengan syarat-syarat yang cukup pula.di masjid.yang di maksud adalah dua salat fardu lima itu.Saifulloh Al Aziz S.di sekolah atau di tempat-tempat lainyan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan salat.sehat dan bukan musafir. Syarat-syarat salat jum‟at       Islam Baligh (dewasa) Berakal Laki-laki Merdeka (bukan hamba sahaya) Tidak ada „udzur jum‟at 9 Salat Jama‟ Salat jama‟ adalah salat yang dikumpulkan.Drs.Salat jum‟at hukumnya fardu „Ain bagi seseorang muslim yang mukalaf.Surabaya.lakilaki.2005 hal 185 .Moh.salat jamaah boleh di kerjakan di rumaj.salah satu di antaranya bertindak sebagai imam dan yang lainnya bertindak sebagai makmum.oarang yang telah melakukan salat jum‟at tidak wajib melakukan salat dhuhur lagi.di surau.

Salat Khauf Salat Khauf adalah salat yang dikerjakan dalam keadaan tidak aman atau dalam bahaya perang.atau dua marhalah (yaitu sama dengan 10 farsah) Antara kedua salat tidak boleh terpisah oleh perkataan atau perbuatan yang lain.Salat Qashar Salat Qashar adalah salat yang di pendekkan (diringkaskan) seorang musafir di perbolehkan mengqashar salat fardu yang empat rakaat menjadi dua rakaat. Syarat sah salat Qashar:   Jarak perjalanan sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki.Drs.Surabaya. Ust.Cara mengerjakannya menurut keadaan yang dihadapi:    Musuh berada di lain qiblat:maka imam membagi makmum menjadi dua shaf.segolongan menjaga musuh dan golongan lain berdiri kebelakang imam.cara salat Khauf berbeda caranya denga salat salat dalam keadaan aman.Jadi setelah salat pertama.Adapun salat Magrib dan salat subuh tetap sebagimana biasanya tidak boleh di qashar.maka salat di kerjakan menurut keadaan itu. Musuh dari arah qiblat:maka imam mengajak pasukannya atau orang yang akan salat menjadi dua shaf.Saifulloh Al Aziz S. Jika waktu pertempuran sedang berkecambuk dan waktu salat telah tiba.2005 hal 205 .Moh.Terbit Terang.10 10.Fiqih Islam Lengkap.meskipun hanya dengan isyarat sambil lari tidak menghadap kiblat dan sebagai nya.terus berdiri untuk mengerjakan salat kedua.

Salat sunnat Wudlu‟ Salat Wudlu‟salat sunnat dua rakaat yang dikerjakan setiap surat al-ikhlas pad kali habis mengambil wudlu‟yang dibaca setelah Al-fatihah adalah surat Al-kafirun pada rakaat pertama.salat yang dilakukan setelah seseorang berbuat dosa atau merasa bersalah kemudian bertaubat kepada Allah SWT. Salat sunnat Taubat Salat sunnat Taubat ialah. .di sunatkan bagi orang yang bermukim atau. Salat Istisqa‟ Salat istisqa‟ ialah salat unutuk meminta hujan.dan surat Al-ikhlas pada rakaat kedua.Salat-salat sunnat Salat Muakkad yaitu:      Dua rakaat sebelum subuh Dua rakaat sebelum dhuhur Dua rakaat sesudah dhuhur Dua rakaat sesudah magrib Dua rakaat sesudah isya Salat Rawatib ghairu muakkad yaitu:      2 rakaat sebelim dhuhur 2 rakaat sebelum dhuhur 4 rakaat sebelum ashar 2 rakaat sebelum magrib 2 rakaat sebelum isya Salat Gerhana:dibagi menjadi dua yaitu.musafir melaksanakkannya ketika mengharap hujan(karena kemarau panjang atau terputusnya sumber air).gerhana matahari dan gerhana bulan.

lima.waktunya setelah salat isya hingga fajar.Surabaya.mulai dari satu rakaat.tiga.seperti penyakit yang menular atau banyaknya kerusuhan-kerusuhan. Salat Hajat Salat hajat ialah.hukumnya sunnat muakkad bagi laki-laki dan perempuan. 11.Saifulloh Al Aziz S. Qunut subuh:doa‟ qunut yang dibaca setipa akhir rakaat salat subuh.tujuh.Fiqih Islam Lengkap.Sayyidina ibnu Abbas bin Abdul Muthalib.salat yang dikerjakan karena mempunyai hajat supaya hajatnya diperkenan kan oleh Allah.paling sedikit satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat. Ust. Salat Tasbih Salat tasbih: salat yang sebagaimana di ajarkan oleh Rassuullah SAW kepada pamannya.Drs.salat tasbih ini di anjurkan mengamalkannya kalau bisa setiap malam.salat hajat dikerjakn sedikitnya dua rakaat.Salat Terawih Salat Terawih ialah. Salat sunnat Witir dan pelaksanaan Qunut Salat witir artinya salat ganjil.Moh.boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan lebih afdol dikerjakan dengan berjamaah.salat yang di sunnatkan khususnya pada bulan Ramadhan. Qunut witir:qunut yang dibaca pada rakaat terakhir dalam salat witir di bulan ramadhan pada tanggal 16 ramadhan sampai akhir bulan.Terbit Terang.11 Qunut Nazilah:qunut yang dilaksanakan karena datangnya suatu bencana.2005 hal 247 .hingga seterusnnya.

Moh.salat sunnat yang boleh dikerjakan kapan saja kecuali pada waktu yang dilarang melakukan salat sunnat.12 rakaat. Salat sunnat Muthalaq Salat sunnat Muthalaq ialah. Salat Awwabiin:salat sunnat yang dikerjakan sesudah salat ba‟da magrib.Salat Tahajjud Salat tahajjud ialah. Ust.Sekurang-kurangnya salat dluha ini dua rakaat.Terbit Terang.Fiqih Islam Lengkap.Surabaya.2005 hal 261 . 12.Saifulloh Al Aziz S.bukan karena salat qabliyah atau ba‟diyah bukan pula karena salat fardu.sedikitnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas.boleh 4 rakaat.Drs.salat sunnat yang dikerjakan pada waktu malam. Salat Lissafar:salat sunnat yang dilakukan seseorang pada saat berpergian. Salat Tahiyatul masjid:salat sunnat yang dikerjakan oleh seseorang jama‟ah yang sedang memasuki masjid.salat sunnat dua rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik diantara dua hal atau lebih yang belum dapat ditentukan baik buruknya. Salat Istikhara Salat istikhara ialah. Salat Isyraq:salat sunnat yang dilakukan pda saat matahari setinggi tombak hingga datangnya salat dluha.bukan karena sedang masuk masjid.8 rakaat. Salat Idul Fitri dan Adha:salat hari Raya dua rakaat.yaitu hari raya idhul fitri tanggal 1 Syawal dan pada hari raya idhul adha pada tanggal 10 Dzulhijajjh.salat birrul walidain kebanyakan dilakukan oleh para ulama shufi. Salat Dluha:salat sunnat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik sekurangkurangnya lebih satu tombak.jika salat ini mutlaq tidak bersebab.jumlah rakaatnya 4 rakaat atau 2 rakaat.12 Salat Birrul Walidain: salat sunnat yang dilakukan unutk mendoakan kepada kedua orang tua.

Yang membatalkan salat garis besarnya ada dua yaitu: 1.ibadah salat yang sempurna ialah salat yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya.mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat.meninggalkan salah satu syarat atau rukun dengan sengaja 2. Bila terjadi suatu kekeliruan dalam salat dari perbuatan yang bukan rukun atau syarat salat berupa kekurangan atau kelebihan atau keragu-raguan di tutupi dengan sujud sahwi.Bacaan yang wajib dalam salat hanya beberapa macam saja selebihnya sunnat.PENUTUP KESIMPULAN Salat adalah salah satu wujud pengambdian manusia yang paling utama terhadap Allah. .

Fiqih Islam Lengkap.Rica Grafika.1996 .Jakarta.Surabaya.2004 Seadie Ahmad Drs.DAFTAR PUSTAKA Al aziz Saifulloh Moh.Sinar Baru Algansindo.Fiqh Islam.Direktorat jenderal kelembagaan agama islam.Fiqih.Penuntun Sholat Lengkap.Jakarta.Terbit Terang.2002 Rasjid Sulaiman.2005 Dhopir Zamaksyari DR.Bandung.

MA Disusun Oleh: NAMA Refy dwi Susanti Rizda Sunani Sri Oktapia Ningrum NPM 1011070012 1011070046 1011070114 SEMESTER III III VII INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LAMPUNG FAKULTAS TARBIYAH PRODI PGRA 2011-2012 .yang di asuh oleh Ibu Iin kandedes.Tugas kelompok 7 Sholat Disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Fiqih ibadah.

Tu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful