P. 1
MAKALAH FIQIH

MAKALAH FIQIH

|Views: 3,354|Likes:
Published by Ganda Bhakti

More info:

Published by: Ganda Bhakti on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/23/2013

pdf

text

original

PENDAHULUAN

A.Latar belakang Fiqih ibadah adalah mata kuliah yang mempelajari dan mendalami kajian dan ilmu tentang islam,di antara nya adalah mempelajari rukun islam,thaharah (Bersuci),An-najasah (najis) ,wudhu,tayamum,mandi,sholat,puasa ramadhan,makanan dan minuman,zakat,haji serta Qurban. Dalam makalah ini kami akan membahas tentang sholat,sholat wajib/sholat fardu dan sholat sunnah.Sholat yamg menurut bahasa Arab ialah “doa” perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir,disudahi dengan salam.Ada beberapa yang harus di lakukan sebelum sholat.

B.Rumusan masalah Dari latar belakang di atas kami mencoba merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Apa yang di maksud dengan solat? 2. Makna dari solat Fardu (sholat lima waktu )? 3. Apa saja Syarat-syarat solat wajib lima waktu? 4. Kiblat Ka‟bah atau Jihatnya?

tidak ada sekutu bagiNya.1996 hal 35 2.Pada mulanya salat di wajibkan kepada umat Nabi Muhammad sebanyak 50 kali dalam sehari semalam.Sesudah kita bersaksi tiada tuhan melainkan Allah dan nabi Muhammad utusanNya.Ahmad .yaitu sebagai akidah. 1.PEMBAHASAN SHOLAT A.Bandung.as.Dalam lafaz azan itu terdapat pengertian ynag mengandung beberapa maksud penting.Penuntun sholat lengkap.2004 hal 53 Seadie.dan memenuhi beberapa syarat yang di tentukan. Azan :makna azan ialah “memberitahukan” bahwa waktu salat telah tiba dengan lafz yang di tentukan oleh Syara”.Fiqh Islam.di sudahi denga salam. H.serta menerangkan bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah yang cerdik dan Bijaksana untuk menerima wahyu dari Allah.Jakarta.seperti adanya Allah yang Mahabesar bersifat Esa.beliau memohon keringanan kepada Allah sehingga salat menjadi 5 kali (waktu)sehari semalam.Sinar Baru Algensindo.yakni mengerjakann salat .setahun sebelum tahun Hijriah.mula-mula turunnya perintah wajib salat itu ialah pada malam Isra‟.1 Sholat Fardu Salat yang di wajibkan bagi tipa-tiap orang yang dewasa dan berakal ialah lima kali sehari semalam.Pengertian sholat Asal makna salat menurut bahasa Arab ialah “doa” tetapi yang di maksud di sisni adalah “ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang di mulai dengan takbir .kita di ajak mentaati perinyahNya.Rica Grafika.Sulaiman Rasjid.akan tetapi atas saran Nabi Musa.2 Hal sunat yang di lakukan sebelum salat 1.Ust.

bahkan haram hukumnya. Iqamah:yaitu memberitahukan kepada hadirin supaya siap berdiri untuk salat.2.Surabaya.Tetapi ulama berpendapat bahwa azan dan iqamah itu adalah fardu kifayah karena keduannya menjaadi syiar islam B.3 3.keluar darah haid bagi wanita.Fiqih Islam Lengkap.salatnya tetap tidak sah dan di akhirat kelak ia akan mendapat siksa 2.Ust. Telah sampai Da‟wah:orang yang belum pernah mendengar dan menerima perintah .untuk masa sekarang persyaratan ini tidak menentukan.Syarat wajib salat 1.namun demikian . b.dia wajib salat.Terbit Terang.tidak wajib salat.2005 hal 147 .Drs.bahwa buta dan tuli sejak dilahirkan.mimpi bersetubuh d.Azan dan iqamah hukumnya sunat menurut pendapat kebanyakan ulama.Moh. 6.tidak dapat mengetahui hukum-hukum syaria‟at islam.begitu pula orang yang lupa sampai ia ingat.dengan lafaz yang di tentukan oleh syara. Suci dari Haid dan Nifas:wanita dalam keadaan haid atau setekah melahirkan (nifas) tidak sah melaksanakan salat. Jaga (tidak tidur):orang yang tidur tidak dikenai kewajiban salat sehingga ia bangun.cukup berumur 15 tahun. Melihat dan mendengar:syarat di ambil dari kebiasaan.di dunia ini tidak di tuntut melaksanakannya karena meskipun ia mengerjakannya.Saifulloh Al Aziz S.keluar mani c. Berakal:orang yang hilang akalnya.karena mabuk gila dan sebagiannya tidak wajib melaksanakan salat.karena orang yang buta (tuna netra) atau yang tuli (tuna runggu)dapat menerima pengetahuan agama islam. Islam:orang yang tidak beragama islam tidak wajib melaksanakan salat. 4. Baligh (dewasa):seseorang dapat di anggap baligh apabila telah memenuhi salah satu dari tanda berikut ini: a. 3. 7.tetapi apabila ia telah mengetahui perintah itu. 5.

Syarat Sah nya Salat 1.bagi yang sanggup berbaring kerjakanlah salat sambil berbaring. 3.artinya bahwa harus dilakukan pada waktunya masing-masing untuk itu orang yang melaksanakan salat harus mengetahui.baik dari hadast kecil maupun hadats besar.lafadz niat bisa saja di samakan dengan ucapan lidah.4 D.adapun kiblat adalah Ka‟bah yang berada di Makkah bagi orang yang dapat melihatnya. 2. Mengetahui waktu salat:setiap salat mempunyai waktu tertentu.Moh.namum apa yang tergores dalam hati jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang di ucapkan lidah.Surabaya.dan arah kiblat bagi orang yang tidak melihatnnya.Niat:menyengaja melakukan salat yang di ingrarkan dalam hati.C.seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan.bahwa pada saat itu sudah masuk waktu salat yang akan dilakukan 2. 4.sedangkan aurat wanita.Berdiri bila mampu:selama sakat fardu.Saifulloh Al Aziz S. 4.anggota badan antara pusat dan lutut.Terbit Terang. Menutup aurat:aurat laki-laki ialah.bagi yang sanggup duduk kerjakanlah salat sambil dudu. Suci badan pakaian dan tempat yang di gunakan untuk salat dari najis. Ust. Menghadap kiblat.2005 hal 148 . 5.bagi mereka yang karena sesuatu hal tidak mampu berdiri boleh melakukan salat menurut kemampuannya.Drs.Rukun salat 1.hukumnya wajib bagi orang yanag mampu berdiri.Apabila ia berhadats ketika akan salat terlebih dahulu harus menghilangkan hadats nya.Fiqih Islam Lengkap. Suci dari hadats kecil dan hadats besar:Orang yang salat harus suci.

Dr. 5.Sujud 2 kali dalam setiap rakaat:meletakkan kedua lutut.dahi dan hidung di atas sejadah (atau lainya)sedangkan telapak kaki disirikan di atas perut jari-jari kaki.5 sedangkan telapak kaki kanan di tegakkan dan ujung-ujung jari menghadap kiblat.kembali seperti posisi semula (berdiri) 7.Rukuk disertai thuma‟ninah:ruku yaiutu meratakan punggung dan leher bagaikan sebuah papan yang membentuk sudut 90 derajat (siku-siku)dengan menegagkan kedua betis dan kedua telapak tanagn memegang kedua lutut.di namakan takbiratul ihram karena sejak mulai melakukan takbir ini seseorang di haramkan melakukan perbuatan selain perbutan salat.membaca shalawat 5.Duduk pada tasyahud akhir 10. hal 64 .I‟tidal disertai Thuma‟ninah:I‟tidal adalah bangun dari ruku.Duduk di antara dua sujud:dengan cara melipat kaki kearah kanan kemudian duduk di atas kaki kiri tersebut.maupun tajwidnyaa(hukum-hukum bacaan)jika salah maka bacaannya tidak sah dan salatnya pun tidak sah.membaca tasyahud akhir 11.Takbiratul ihram:takbir pembuka seluruh pekerjaan salat.makhraj(penyebutan huruf).Departemen agama RI Direktorat jenderal Kelembgaan agama islam.2002.oleh karena itu mempelajari surat Al-fatihah wajib bagi setiap orang islam yang sudah mukalaf.Membaca surat Al-fatihah pada setiap rakaat:bacaan surat al-fatihah ini tidak bolah salah.kedua tangan. 4.Zamaksyari Dhofir.3.Thuma‟ninah artinya diam (tidak bergerak anggota tubuh) 6.Fiqih. 8.sampai hapal dan benar makhrajnya serta hukum-hukum bacaaannya.baik kalimat. 9.Jakarta.

Membaca surat atau ayat Al-qur‟an bagi imam atau orang yang salat sendiri sesudah membaca Al-fatihah pada dua rakaat pertama dan kedua.Sulaiman Rasjid. 2.Meletakkan dua tapak tangandi atas lutut ketika ruku 6 6.Sunat bagi makmum mendengarkan bacaan imamnya.Sunat-sunat salat 1.Ketika bangkit dari ruku membaca:SAMI ALLAHULIMAN HAMIDAH 13.Mengucapkan salam yang pertama (ke kanan) 13.Fiqh Islam.Melihat ke arah tempat sujud 5.Membaca Amin stelah membaca Al-fatihah 8.12. H.mengeraskan bacaan pada salat subuh dan pada dua rakaat yang pertama salat magrib dan isya.Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri. 4. 12.dan keduanya diletakkan dibawah dada. 10.Takbir tatkala turun dan bangkit.Bandung.selain ketika bangkit dari ruku.dan tatkala berdiri dari tasayud awal. E. 9.ketika beridiri darai ruku. 3.menertibkan rukun:dilaksanakan secara berurutan.membaca A‟uzubillah sebelum membaca bismilah 7. 11.mengangkat kedua tangan ketika akan rukuk.2004 hal 88 .Membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram 6.Sinar Baru Algensindo.mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram sampai tinggi ujung jari sejajar dengan telinga.

20.Ahmad Seadie.14.Duduk istiratah (sebentar) setelah sujud kedua sebelum berdiri.ketika memberi salam hendaklah di niatkan memberi salam kepada yang di sebelah kanan dan krinya.Membaca tasbih tiga kali ketika ruku:SUBHANA ROBBIAL AZIMI 15.Bertumpu pada tanah tatkala hendak berdiri dari duduk.Duduk iftirasy (bersimpuh) pada semua duduk dalam salat.Rica Grafika.Jakarta. 19. 21. Ust. 22. 18.Membaca tasbih tiga kali ketika sujud:SUBHANA ROBBIAL A‟LA 16.Hal-hal yang membatalkan salat          Sengaja berbicara Banyak gerakan yang bukan gerakan salat Berhadats kecil atau besar Terkena najis Terbukanya aurat dengan sengaja Berubahnya niat.Penuntun sholat lengkap.kecuali duduk akhir.Duduk Tawarruk di duduk akhir.menhadap ke kiri.misal ingin keluar dari salat atau sebagainya. Membelakangi kiblat Makan dan minum Tertawa terbahak-bahak 7 7. F.Membaca doa ketika duduk di antara dua sujud 17.Memberi salam yang ke dua.1996 hal 54 .

atau memutuskan rukun sebelum sempurna. Sebab-sebab sujud sahwi:     Tidak melakukan tasayud awal Kelebihan rakaat termasuk ruku‟ dan sujud Ragu dalam bilangan rakaat Kekurangan rakaat karena lupa .artinya dengan takbir di antara dua sujud dan di kerjakan setelah tasayud akhir. H.keluar dari islam Meninggalkan salah satu rukun. G. Makmum mendahului imam sebanyak dua rukun.sujud Syukur.sebelum salam:SUBHAANA MANLAYANA MUWALAYASHU (Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa).cara mengerjakannya sama dengan sujud biasa.Makruh salat           Terbuka kepalanya Menutup mulut rapat-rapat Bertolak pinggang Memalingkan muka kekiri dan kekanan Memejamkan mata Menengadah ke atas(langit) Menahan Hadats Berludah Salat di atas makam Melakukan hal-hal yang mengurangi kekhusuaan salat.   Murtad.dan sujud Tilawah Sujud Sahwi:sujud yang dilakukan karena adanya perbuatan yang terlupakan dalam salat.Sujud Sahwi.

Terbit Terang.Saifulloh Al Aziz S.Cara mengerjakannya adalah jika mendengar atau membaca ayat sajadah dalam salat.8 Perbandingan sujud Tilawah dan sujud Syukur    Syarat dan rukunnya keduannya sama Kedua sujud itu hanya satu kali saja Sujud Tilawah du sunnat kan di dalam salat dan di luar salat. 8.tetapi sujud Syukur hanya di sunatkan di luar salat tidak boleh dilakukan di dalam salat.hendaklah sujud sekali.2005 .Drs.Moh. Ust.sujud ini merupakan ungkapan dan tanda terimakasih seorang hamba kepada allah atas datangnya nikmat tersebut.kemudian berdiri meneruskan kembali bacaan ayat tersebut dan meneruskan salat Sujud Syukur:sujud yang dikerjakan manakala seseorang menerima kenikmatan besar dari Allah atau terhindar dari suatu bahaya.Sujud Tilawah:sujud yang di kerjakan ketika bertemu dengan ayat-ayat sajadah dalam bacaan Al-qur‟an sujud tilawah hukumnya sunnat.Fiqih Islam Lengkap.Surabaya.

Salat Jum‟at Salat Jum‟at ialah salat fardu dua rakaat pada hari jum‟at dan dikerjakan pada waktu dhuhur sesudah dua khutab.Umpama salat dhuhur dan ashar di kerjakan waktu dhuhr atau ashar.2005 hal 185 .Salat jum‟at hukumnya fardu „Ain bagi seseorang muslim yang mukalaf.di sekolah atau di tempat-tempat lainyan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan salat.oarang yang telah melakukan salat jum‟at tidak wajib melakukan salat dhuhur lagi.salah satu di antaranya bertindak sebagai imam dan yang lainnya bertindak sebagai makmum.di kerjakan dalam satu waktu.sehat dan bukan musafir.Fiqih Islam Lengkap.Hukum salat Jama‟ ini boleh bagi orang yang dalam madzhab Syafi‟i malah lebih baik bagi orang yang dalam perjalanan ini dengan syarat-syarat yang cukup pula. Ust.lakilaki.di masjid.di surau.Terbit Terang.merdeka .Salat Jamaah Salat jamaah adalah salat yang di kerjakan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.Surabaya.Drs. Syarat-syarat salat jum‟at       Islam Baligh (dewasa) Berakal Laki-laki Merdeka (bukan hamba sahaya) Tidak ada „udzur jum‟at 9 Salat Jama‟ Salat jama‟ adalah salat yang dikumpulkan. 9.salat jamaah boleh di kerjakan di rumaj.yang di maksud adalah dua salat fardu lima itu.Moh.Saifulloh Al Aziz S.

Syarat sah salat Qashar:   Jarak perjalanan sekurang-kurangnya dua hari perjalanan kaki.Fiqih Islam Lengkap.Adapun salat Magrib dan salat subuh tetap sebagimana biasanya tidak boleh di qashar.Salat Qashar Salat Qashar adalah salat yang di pendekkan (diringkaskan) seorang musafir di perbolehkan mengqashar salat fardu yang empat rakaat menjadi dua rakaat.segolongan menjaga musuh dan golongan lain berdiri kebelakang imam.Cara mengerjakannya menurut keadaan yang dihadapi:    Musuh berada di lain qiblat:maka imam membagi makmum menjadi dua shaf.meskipun hanya dengan isyarat sambil lari tidak menghadap kiblat dan sebagai nya.2005 hal 205 . Jika waktu pertempuran sedang berkecambuk dan waktu salat telah tiba.10 10.atau dua marhalah (yaitu sama dengan 10 farsah) Antara kedua salat tidak boleh terpisah oleh perkataan atau perbuatan yang lain.Saifulloh Al Aziz S.Terbit Terang. Musuh dari arah qiblat:maka imam mengajak pasukannya atau orang yang akan salat menjadi dua shaf.Surabaya.maka salat di kerjakan menurut keadaan itu. Salat Khauf Salat Khauf adalah salat yang dikerjakan dalam keadaan tidak aman atau dalam bahaya perang.Jadi setelah salat pertama.cara salat Khauf berbeda caranya denga salat salat dalam keadaan aman.terus berdiri untuk mengerjakan salat kedua. Ust.Drs.Moh.

Salat Istisqa‟ Salat istisqa‟ ialah salat unutuk meminta hujan.gerhana matahari dan gerhana bulan.Salat-salat sunnat Salat Muakkad yaitu:      Dua rakaat sebelum subuh Dua rakaat sebelum dhuhur Dua rakaat sesudah dhuhur Dua rakaat sesudah magrib Dua rakaat sesudah isya Salat Rawatib ghairu muakkad yaitu:      2 rakaat sebelim dhuhur 2 rakaat sebelum dhuhur 4 rakaat sebelum ashar 2 rakaat sebelum magrib 2 rakaat sebelum isya Salat Gerhana:dibagi menjadi dua yaitu.dan surat Al-ikhlas pada rakaat kedua. Salat sunnat Taubat Salat sunnat Taubat ialah.salat yang dilakukan setelah seseorang berbuat dosa atau merasa bersalah kemudian bertaubat kepada Allah SWT.di sunatkan bagi orang yang bermukim atau. .musafir melaksanakkannya ketika mengharap hujan(karena kemarau panjang atau terputusnya sumber air). Salat sunnat Wudlu‟ Salat Wudlu‟salat sunnat dua rakaat yang dikerjakan setiap surat al-ikhlas pad kali habis mengambil wudlu‟yang dibaca setelah Al-fatihah adalah surat Al-kafirun pada rakaat pertama.

Qunut subuh:doa‟ qunut yang dibaca setipa akhir rakaat salat subuh.salat yang di sunnatkan khususnya pada bulan Ramadhan.paling sedikit satu rakaat dan paling banyak sebelas rakaat.mulai dari satu rakaat.Moh. Salat sunnat Witir dan pelaksanaan Qunut Salat witir artinya salat ganjil.Sayyidina ibnu Abbas bin Abdul Muthalib.salat tasbih ini di anjurkan mengamalkannya kalau bisa setiap malam.Salat Terawih Salat Terawih ialah.hukumnya sunnat muakkad bagi laki-laki dan perempuan.Surabaya. 11.lima.Fiqih Islam Lengkap.seperti penyakit yang menular atau banyaknya kerusuhan-kerusuhan.salat yang dikerjakan karena mempunyai hajat supaya hajatnya diperkenan kan oleh Allah.salat hajat dikerjakn sedikitnya dua rakaat. Salat Hajat Salat hajat ialah.2005 hal 247 .waktunya setelah salat isya hingga fajar.11 Qunut Nazilah:qunut yang dilaksanakan karena datangnya suatu bencana.Drs.tujuh.Terbit Terang.hingga seterusnnya.boleh dikerjakan sendiri-sendiri dan lebih afdol dikerjakan dengan berjamaah. Salat Tasbih Salat tasbih: salat yang sebagaimana di ajarkan oleh Rassuullah SAW kepada pamannya. Ust. Qunut witir:qunut yang dibaca pada rakaat terakhir dalam salat witir di bulan ramadhan pada tanggal 16 ramadhan sampai akhir bulan.Saifulloh Al Aziz S.tiga.

Salat Istikhara Salat istikhara ialah. 12.yaitu hari raya idhul fitri tanggal 1 Syawal dan pada hari raya idhul adha pada tanggal 10 Dzulhijajjh. Ust.bukan karena sedang masuk masjid.salat birrul walidain kebanyakan dilakukan oleh para ulama shufi.salat sunnat yang boleh dikerjakan kapan saja kecuali pada waktu yang dilarang melakukan salat sunnat. Salat Awwabiin:salat sunnat yang dikerjakan sesudah salat ba‟da magrib.12 Salat Birrul Walidain: salat sunnat yang dilakukan unutk mendoakan kepada kedua orang tua.jika salat ini mutlaq tidak bersebab. Salat Idul Fitri dan Adha:salat hari Raya dua rakaat.jumlah rakaatnya 4 rakaat atau 2 rakaat.Fiqih Islam Lengkap.Surabaya.Drs. Salat sunnat Muthalaq Salat sunnat Muthalaq ialah.Saifulloh Al Aziz S. Salat Tahiyatul masjid:salat sunnat yang dikerjakan oleh seseorang jama‟ah yang sedang memasuki masjid. Salat Dluha:salat sunnat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik sekurangkurangnya lebih satu tombak.Moh.12 rakaat.Salat Tahajjud Salat tahajjud ialah.Sekurang-kurangnya salat dluha ini dua rakaat.8 rakaat.salat sunnat dua rakaat untuk memohon kepada Allah ketentuan pilihan yang lebih baik diantara dua hal atau lebih yang belum dapat ditentukan baik buruknya.sedikitnya dua rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas.bukan karena salat qabliyah atau ba‟diyah bukan pula karena salat fardu.salat sunnat yang dikerjakan pada waktu malam. Salat Isyraq:salat sunnat yang dilakukan pda saat matahari setinggi tombak hingga datangnya salat dluha. Salat Lissafar:salat sunnat yang dilakukan seseorang pada saat berpergian.Terbit Terang.2005 hal 261 .boleh 4 rakaat.

PENUTUP KESIMPULAN Salat adalah salah satu wujud pengambdian manusia yang paling utama terhadap Allah.ibadah salat yang sempurna ialah salat yang sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Bila terjadi suatu kekeliruan dalam salat dari perbuatan yang bukan rukun atau syarat salat berupa kekurangan atau kelebihan atau keragu-raguan di tutupi dengan sujud sahwi. .meninggalkan salah satu syarat atau rukun dengan sengaja 2. Yang membatalkan salat garis besarnya ada dua yaitu: 1.Bacaan yang wajib dalam salat hanya beberapa macam saja selebihnya sunnat.mengerjakan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan salat.

Fiqih.Sinar Baru Algansindo.Jakarta.2002 Rasjid Sulaiman.Bandung.Penuntun Sholat Lengkap.Rica Grafika.Surabaya.2004 Seadie Ahmad Drs.2005 Dhopir Zamaksyari DR.Direktorat jenderal kelembagaan agama islam.Terbit Terang.DAFTAR PUSTAKA Al aziz Saifulloh Moh.Fiqih Islam Lengkap.1996 .Fiqh Islam.Jakarta.

yang di asuh oleh Ibu Iin kandedes.Tugas kelompok 7 Sholat Disusun untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Fiqih ibadah.MA Disusun Oleh: NAMA Refy dwi Susanti Rizda Sunani Sri Oktapia Ningrum NPM 1011070012 1011070046 1011070114 SEMESTER III III VII INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LAMPUNG FAKULTAS TARBIYAH PRODI PGRA 2011-2012 .

Tu .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->