P. 1
PENGERTIAN IJARAH

PENGERTIAN IJARAH

|Views: 1,352|Likes:

More info:

Published by: Aidil Mahesa Caniago on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

IJARAH ( UPAH ) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dibuat Untuk Memenuhi Tugasan Kursus BPMS1013 (Lecturer : Dr.Mohd. Sollehudin Bin Shuib)

OLEH,

JUL AIDIL FADLI ( 215274) NIDYA ELSAVER (215269) FATIHA RIZKI RAMADHANI (2152 ) WIGA VAHRENI (2152 ) SHERLY ADRA PRATIWI ( 2152 )

UNIVERSITY UTARA MALAYSIA 2011

0

BAB I PENDAHULUAN

Buruh adalah keupayaan fizikal dan mental yang manusia sumbangkan kepada proses pengeluaran. Tenaga buruh adalah satu komponen sumber manusia yang menjadi input dalam mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Sebagai ganjaran kepada sumbangan itu, buruh dibayar upah yang boleh berbentuk wang, barang barang atau sebagainya. Bagi majoriti penduduk terutama golongan miskin,upah adalah sumber utama pendapatan mereka dan bagi negara membangun termasuk negara yang majoriti penduduknya beragama Islam, pendapatan upah adalah komponen terbesar sumber pendapatan penduduk negara itu. Penentuan kuantiti dan kualiti buruh serta kadar upah di sesebuah negara bukan sahaja dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dipilih tetapi juga oleh sistem nilai yang wujud dalam masyarakat serta pengalaman sejarah yang dilalui oleh negara tersebut. Kebanyakan negara kini cenderung untuk mengiktiraf dan bergantung kepada institusi pasaran bagi mengatur penggunaan buruh dan kaedah pemberian ganjaran. Namun, sistem nilai masyarakat dan pengalaman sejarah masing-masing telah membezakan bentuk dan struktur pasar buruh di negara-negara tersebut. Surtahman Kastin dan Abd. Ghafar (2001), selepas ini dirujuk SKAG, mengupas konsep buruh dan persoalan penentuan upah mengikut pandangan Islam. Menurut SKAG, kita tidak harus sepenuhnya merujuk kepada konsep ilmu ekonomi konvensional apabila menganalisis isu buruh dan penentuan upah. Sehubungan itu, SKAG mendakwa bahawa mengkategorikan buruh sebagai input pengeluaran mungkin bercanggah dengan konsep manusia sebagai khalifah Allah. SKAG juga mempersoalkan kewujudan masalah lebihan penduduk dan lebihan buruh yang bagi mereka, kedua-dua konsep ini dianggap sama. Mengikut pandangan SKAG, oleh sebab setiap manusia diberi dan ditetapkan rezekinya maka masalah lebihan penduduk dan lebihan buruh tidak mungkin timbul disebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi Islam. Konsep ini didapati berbeza daripada konsep yang lazim dipakai dalam analisis ilmu ekonomi konvensional. Isu yang lebih penting yang dibincangkan oleh SKAG adalah berkenaan prinsip penentuan upah. Menurut mereka, Islam menghendaki supaya upah dibayar setimpal dengan bidang kerja dan berasaskan kualiti buruh serta perlu melebihi keperluan bagi menampung perbelanjaan kehidupan diri dan ahli keluarga. Rencana ini membincangkan secara kritis pandangan dan kesimpulan yang diutarakan oleh SKAG. Isu yang dibangkitkan akan diteliti semula dengan memeriksa hujah-hujah yang disertakan serta
1

termasuk sistem ekonomi Islam. 2 .dengan menggunakan konsep ilmu ekonomi konvensional selagi didapati sesuai dan tidak bercanggah dengan Islam. sebahagiannya masih boleh digunakan untuk menganalisis perjalanan dan implikasi daripada sistem-sistem ekonomi tersebut. Justeru rencana ini secara tak langsung mengambil pendirian bahawa walaupun sistem-sistem ekonomi mungkin berbeza-beza namun konsep dan kaedah analisis ilmu ekonomi konvensional.

sehingga itu. Buruh adalah tenaga atau keupayaan fizikal dan mentalmanusia yang boleh menyumbang kepada proses pengeluaran. konsep itu tidak sesuai dipakai untuk menganalisis isu buruh dan upah mengikut Islam. Alasan mereka adalah ekonomi Islam adalah berlandaskan doktrin dan akidah yang kukuh berbeza daripada konsep ekonomi konvensional yang berpandukan akal semata-mata.merendahkan taraf manusia Islam sebagai khalifah kepada alat (atau faktor) pengeluaran. 3 . segala persoalan yang berkait dengan buruh dan manusia tidak semestinya dirujuk kepada konsep mereka. ilmu ekonomi konvensional tidak sekali-kali menganggap manusia itu adalah satu faktor pengeluaran. Pada dirinya. Justeru. SKAG mempersoalkan konsep buruh ilmu ekonomi konvensional itu. apabila dikatakan bahawa buruh adalah input atau faktor pengeluaran. beliau tidak semestinya menjual dirinya. Bagi SKAG. Seterusnya mereka berhujah bahawa manusia tidak harus dianggap sebagai faktor pengeluaran kerana Islam tidak mungkin . maka apa yang dimaksudkan adalah bahagian harta yang digunakan dalam proses pengeluaran. Justeru itu. tetapi hanya harta miliknya. buruh hanyalah sebahagian sumber yang dimiliki oleh manusia.BAB II KONSEP BURUH DALAM ISLAM Dalam pengertian biasa. sebaliknya dengan cara tersendiri. Buruh adalah satu sumber produktif milik manusia. Takrif buruh di sini adalah sama sebagaimana pengertian biasa. Dalam perkataan lain. Konsep buruh dalam SKAG ternyata berbeza dengan yang lazim dipakai dalam analisis ekonomi. apabila digunakan dalam proses pengeluaran buruh adalah input atau faktor pengeluaran. (SKAG 2001: 5). buruh adalah manusia atau pekerja. Dan untuk mengatur dan menjalankan proses pengeluaran dikenali sebagai usahawan. Apabila seseorang menjual tenaga buruhnya untuk mendapat upah. buruh merujuk kepada orang yang bekerja yang lazimnya dibayar gaji atau upah.Mengikut mereka. (SKAG 2001: 1). Konsep buruh dalam ekonomi berbeza dengan pengertian biasa itu. manusia memiliki sumber yang boleh digunakan sebagai input dalam proses pengeluaran dikenali sebagai buruh . Walhal buruh dalam ilmu ekonomi konvensional merujuk kepada harta yang dimiliki manusia atau pekerja. Kenyataan ini hanyalah dakwaan yang timbul kerana kekeliruan tentang konsep buruh yang digunakan. dalam istilah ilmu ekonomi.

Abu Sulaiman juga menganggap buruh dan manusia adalah sama. Surah al-Baqarah 2: 30. tidak menghairankan jika timbul kekeliruan bahawa dengan menganggap buruh adalah faktor pengeluaran maka ini bererti manusia tunduk kepada manusia lain (Abu Sulaiman 1960) dan bahawa buruh (atau manusia) adalah harta yang tidak boleh dimiliki (Baqir-al-Sadr 1968). konsep buruh sebagai sebahagian harta milik manusia adalah tidak bercanggah dengan Islam. sumber manusia dan buruh. Satu contoh lain adalah apabila perlu dibezakan jenis pendapatan. Sementara itu. Kedua. Menurut Abu Sulaiman. apabila seorang manusia bekerja iaitu menjual tenaga buruh kepada firma maka akan timbul isu apakah beliau juga menjual hak milik terhadap dirinya. Sebagai contoh dalam menganalisis firma pemilik-pengusaha atau pekerjaan sendiri. SKAG mungkin terpengaruh dengan tulisan Abu Sulaiman (1960). kita tidak dapat membezakan antara manusia. atau upah. dengan menganggap buruh dan manusia adalah sama maka isu hak milik terhadap buruh menjadi kabur. manusia boleh menerima pendapatan buruh dan pendapatan bukan buruh sedangkan pendapatan buruh. Misalnya. Justeru.Dalam mengemukakan pandangan. Berlandaskan konsep inilah majoriti penulis Islam seperti Afzal-al-Rahman (1974). kita perlu membezakan usahawan dan buruh walhal ia adalah orang yang sama. Surah al-Talaq 65: 6) dan al-Hadith (sila lihat perbincangan SKAG 2001: 10. Dengan meletakkan buruh sebagai faktor pengeluaran manusia akan tunduk kepada manusia lain (SKAG 2001: 5). Konsep buruh adalah manusia boleh menimbulkan beberapa masalah dan punca kekeliruan apabila digunakan dalam analisis ekonomi. Hakikat bahawa manusia adalah khalifah di muka bumi (lihat misalnya. 4 . Pertama. Justeru Islam mengharuskan manusia menjual tenaga fizikal dan mentalnya iaitu buruh untuk mendapatkan upah. Dalam analisis ekonomi perbezaan ini seringkali amat perlu dan kritikal. Berdasarkan tanggapan ini. Baqir-al-Sadr (1968) juga mempersoalkan buruh sebagai faktor pengeluaran tetapi dengan alasan bahawa buruh bukanlah harta yang boleh dimiliki (lihat SKAG 2001: 4). adalah khusus bagi pembekal tenaga buruh. Keperluan sebegini semestinya juga wujud dalam menganalisis sistem ekonomi Islam yang boleh diperhatikan dalam perbincangan seterusnya. buruh bukan faktor pengeluaran kerana buruh dicipta untuk memanfaatkan faktor pengeluaran. 34) memang wajib diakui.11). Kebenaran ini terdapat dalam Al-Quran (misalnya. konsep pekerjaan yang dibayar upah hampir menyamai konsep perhambaan. Namun Islam juga membenarkan manusia bekerja untuk mendapatkan upah.

2 Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional : Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan. Dalam hal perbedaan pengertian upah dan gaji menurut konsep Barat di atas. atau tenaga buruh lepas. menurut bahasa. (Fathul Bari IV: 439). Upah menurut pengertian Barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap. Misalnya aajartuhu. upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit. Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur‟an sbb : 5 . undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. baik dibaca panjang atau pendek. Sedangkan menurut istilah fiqih ialah pemberian hak pemanfa‟atan dengan syarat ada imbalan. PENGERTIAN IJARAH (UPAH) Ijarah. apakah dalam bentuk uang tunai atau barang. 1. Sedangkan gaji menurut pengertian Barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali. dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan. Sehingga dalam pengertian barat. oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja” (Konvensi ILO nomor 100).Mannan (1970) dan Maududi (1969) tidak mengenepikan buruh sebagai faktor pengeluaran (SKAG 2001: 5). adalah al-itsabah (memberi upah). maka Islam menggariskan upah dan gaji lebih komprehensif dari pada Barat. berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. pokok atau minimum dan setiap emolumen tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung. perbedaan gaji dan upah itu terletak pada jenis karyawannya (tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). “Upah atau Gaji biasa. yaitu memberi upah.

lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat. apapun jenis kelaminnya. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau compensation.” (At Taubah : 105). maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”4 Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sbb : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh. Amal Saleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh didefenisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi. Amal Saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal. baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum. keluarga. dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata.” (An Nahl : 97). Dalam menafsirkan At Taubah ayat 105 ini. al-Qur‟an dan atau Sunnah Nabi Muhammad Saw. baik laki-laki maupun perempuan. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sbb : “Bekerjalah Kamu. sedang dia adalah mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih. maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akherat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan“.“Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu. maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu. kelompok dan manusia secara keseluruhan. Dalam menafsirkan At Nahl ayat 97 ini.7 6 .6 Sementara menurut Syeikh Az-Zamakhsari. “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh. maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan.5 Tafsir dari balasan dalam keterangan diatas adalah balasan di dunia dan di akherat. baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat.

adalah bahwa penekanan kepada akherat itu lebih penting daripada penekanan terhadap dunia (dalam hal ini materi) sebagaimana semangat dan jiwa Al-Qur‟an surat Al-Qhashsash ayat 77. Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyia-nyiakan amal hamba-Nya. kalau motivasi itu benar. Yang paling unik dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam. Sementara itu. Hal yang menarik dari ayat ini. maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan (An-Nahl : 97).” (Al Kahfi : 30). pasti Allah balas dengan adil. 7 . yaitu dunia dan akherat. dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi/menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. An-Nahl 97 dan Al-Kahfi 30. Tetapi hal yang paling penting. jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh tentulah Kami tidak akan menyianyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik. Surat At Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja.Menurut Defenisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari diatas. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar. Berdasarkan tiga ayat diatas. akan menerima dua imbalan. maka Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek. Sebaliknya. maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh. maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar. yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akherat. adalah balasan Allah langsung di dunia (kehidupan yang baik/rezeki yang halal) dan balasan di akherat (dalam bentuk pahala). Lebih jauh Surat An-Nahl : 97 menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam menerima upah / balasan dari Allah. Dengan demikian. Surat Al-Kahfi : 30 menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia. yaitu At-Taubah 105. Konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di negeri Islam. Allah akan membalas dengan cara memberi azab.

Bahkan menjadi tanggung jawab majikan juga untuk mencarikan jodoh bagi karyawannya yang masih lajang (sendiri). maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri. maka dapat didefenisikan bahwa : Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Perkataan : “harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri)” . sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri). bersabda: “Siapa yang mengambil sikap selain itu.” (HR.a. Dari hadits ini dapat didefenisikan bahwa upah yang sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan ketercukupan pangan dan sandang. Abu Bakar mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad Saw. Hadits ini menegaskan bahwa kebutuhan papan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan azasi bagi para karyawan.” (HR. maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya). Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal. diriwayatkan dari Mustawrid bin Syadad Rasulullah s. dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu. Muslim).a.w bersabda : “ Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu. hendaklah ia mencarikan tempat tinggal.w bersabda : “Siap yang menjadi pekerja bagi kita. hendaklah mencarikannya pembantunya. 8 . karena istri adalah kebutuhan pokok bagi para karyawan. Abu Daud). Hal ini ditegaskan lagi oleh Doktor Abdul Wahab Abdul Aziz As-Syaisyani dalam kitabnya Huququl Insan Wa Hurriyyatul Asasiyah Fin Nidzomil Islami Wa Nudzumil Ma‟siroti bahwa mencarikan istri juga merupakan kewajiban majikan. seorang pembantu bila hendaklah ia mencarikan ia isteri (untuknya). Dalam hadits yang lain. untuk tidak memilikinya.Lebih lanjut kalau kita lihat hadits Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s. dan dari hadits-hadits di atas. dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat. Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu. Sehingga dari ayat-ayat Al-Qur‟an di atas. bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin makan dan pakaian karyawan yang menerima upah.

maka berikanlah kepada mereka upahnya. yakni berdimensi akherat yang disebut dengan Pahala. Islam melihat Upah sangat besar kaitannya dengan konsep Moral. Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita). paling tidak terdapat 2 Perbedaan konsep Upah antara Barat dan Islam: Pertama. Adapun persamaan kedua konsep Upah antara Barat dan Islam adalah.” (QS Al-Qashash: 26).” (QS Ath-Thaalaq: 6). Konsep Upah antara Barat dan Islam No 1 Aspek Keterkaitan yang erat antara UPAH dengan MORAL Upah memiliki dua dimensi : Dunia dan akherat Upah diberikan berdasarkan Prinsip Keadilan (justice) Upah diberikan berdasarkan prinsip Kelayakan Barat Tidak Ya Islam 2 Tidak Ya 3 Ya Ya 4 Ya Ya 2. Kedua. niscaya kamu mengambil upah untuk itu. prinsip kelayakan (kecukupan). Musa berkata. prinsip keadilan (justice). dan kedua. “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata.”(QS Al-Kahfi: 77). Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan. 9 . karena sesungguhnya orang yang peling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. PENSYARI’ATAN IJARAH Allah swt berfirman : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu. maka Khidr menegakkan dinding itu. Jikalau kamu mau.Dari uraian diatas. “Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. pertama. sementara Barat tidak. sementara Barat tidak. Tabel 1.

Dipersyaratkan sesuatu yang disewakan itu harus jelas dan upahnya pun jelas. “Tidak mengapa. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini. dia berkata “Nabi saw bersama Abu Bakar ra pernah mengupah seorang lakilaki dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan yang mahir. dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. dan beberapa tanaman lain.” (QS alQashash: 27). lalu yang demikian itu dilarang. selama tidak didapati larangan dari syari‟at. maka tidak dilarang. sesungguhnya pada masa Nabi saw orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (galengan). atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan) darimu. HAL-HAL YANG BOLEH DITARIK UPAHNYA Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan sesuatu itu yang tetap utuh. maka boleh disewakan untuk mendapatkan upahnya. ANJURAN SEGERA MEMBAYAR UPAH Dari Ibnu Umair ra bahwa Rasulullah saw bersabda. ia bertutur: Saya pernah bertanya kepada Rafi‟ bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini. Dari Hanzhalah bin Qais. tepi-tepi parit. 4. Al-Khirrit ialah penunjuk jalan yang mahir.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1498). Maka jawabnya.Dari Aisyah ra. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijami.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1409 dan Fathul Bari IV: 442 no: 2263). “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya!” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1980 dan Ibnu Majah II: 817 no: 2443). 10 . 3. Allah swt berfirman ketika menceritakan perihal rekan Nabi Musa as: “Berkatalah dia (Syu’aib). Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat. demikian pula jangka waktunya dan jenis pekerjaannya.

dan (ketiga) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna. SKAG membuat satu kesimpulan yang besar implikasinya terhadap sistem ekonomi Islam. maka sesungguhnya Allah adalah Mulia Pengampun Lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu). (kedua) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya.” (QS anNuur: 33). PENENTUAN UPAH TERHADAP BURUH Struktur hak milik terhadap buruh dan bentuk institusi yang mengatur penggunaan buruh dan penentuan upah adalah antara unsur utama yang membezakan sistem ekonomi. 7. Kemudian dia memaksa mereka agar melacur. lalu mereka mengadukan kasus itu kepada Nabi saw. sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. kemahiran.5. namun ia tidak memberinya upahnya. “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian ia curang. yang satu bernama Musaikah dan satunya lagi bernama Umaimah. Dalam aspek penentuan upah.” (Hasan: Irwa-ul Ghalil no: 1489 dan Fathul Bari IV: 417 no: 2227). 6. Dan barangsiapa yang memaksa mereka. namun di sana ada 11 . latihan dan mentalnya. Dari Jabir Abdullah bin Ubai bin Salul mempunyai dua budak perempuan.” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 2155 dan Muslim2 IV: 3320 no: 27 dan 3029). PERBUATAN YANG TIDAK BOLEH DIAMBIL UPAHNYA SEBAGAI MATA PENCAHARIAN Allah swt menegaskan : “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya: “Dan janganlah kamu memaksa budak-budak wanitamu untuk melacur maka adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mendakwa: Penentuan upah dalam Islam walaupun ia bergantung kepada kualitinya seperti aspek fizikal. DOSA ORANG YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH PEKERJA Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw Beliau bersabda.

Maksud ayat 6 Surah al-Talaq ini.6) Jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahlah antara kamu dengan ma. Pertama. Justeru. tidak menggambarkan upah perlu dikaitkan dengan kualiti kerja. Sedangkan Berdasarkan surah al.talaq 65. harta dan keturunan. bergantung kepada kualiti buruh yang merangkumi aspek fizikal.pertimbangan lain iaitu aspek keperluan buruh tersebut bagi menampung perbelanjaan diri dan keluarganya. UPAH MINIMUM DALAM KAJIAN ISLAM Inti ajaran Islam di bidang ekonomi adalah ”maslahah dan adl”. Justeru penulis berpendapat bahawa prinsip musyawarah yang melibatkan proses tawar menawar secara baik antara majikan dan pekerja dalam menentukan upah adalah lebih sesuai dan adil seperti yang dituntut oleh Islam. namun konsep musyawarah dalam Islam adalah bersifat umum. Manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya.ruf (baik). 8. kadar upah buruh yang adil adalah yang setimpal dengan bidang kerja (SKAG 2001: 8). kemahiran latihan dan mentalnya (SKAG 2001: 11) dan seboleh-bolehnya melebihi kadar keperluan menampung perbelanjaan diri dan ahli keluargannya (SKAG 2001: 8-9). Islam menggariskan dua prinsip utama tentang upah. jasa. Maslahah terkait dengan nilai absolut keberadaan barang. Jika diteliti Surah al-Talaq ayat 6 itu maka boleh difahami bahawa upah seharusnya ditentu secara musyawarah antara majikan dan pekerja. pada pandangan SKAG. majikan dan pekerja. upah perlu setimpal dengan kualiti kerja dan kedua. Ayat ini ditujukan khas kepada penentuan upah bagi kerja penyusuan bayi. jiwa akal. atau action (termasuk kebijakan ekonomi) dimana kesemuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan syariah (maqashid al-syariah) yaitu perlindungan agama. upah perlu melebihi tahap minimum keperluan asas seseorang. Apa yang dijelaskan dalam ayat ini adalah upah perlu ditentukan secara musyawarah dengan baik antara kedua pihak. majikan dan pekerja. Musyawarah dalam konteks ini boleh ditafsirkan sebagai proses perbincangan atau tawar menawar untuk menentukan kadar upah yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak.(SKAG 2001:11) Menurut SKAG. Tuhan memberikan pada 12 . Oleh itu satu prinsip umum penentuan upah boleh diperoleh daripada maksud ayat tersebut.

ketiga. disatu sisi mengakui dan melindungi kepemilikan individu. pertama. tetapi disisi lain juga menekankan penghormatan atas kepemilikan bersama dalam konteks masyarakat atau negara.setiap orang haknya oleh karena itu jangan menggangu apa yang dimiliki orang lain. kelima. pasar sebagai mekanisme pertukaran ekonomi. dalam pandang-an syariat Islam menjadi tanggung jawab utama negara. pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) rakyat dan mempermudah kesempatan untuk kebutuhan tambahan (sekunder ataupun tersier) Kontak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerja sama yang harusnya saling menguntungkan. setidaknya ada dua kondisi mendesak yang harus diwujudkan. keempat. Dalam politik ekonomi Islam. insentif dunia plus akhirat sebagai motivasi untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kondisi seperti ini akan mampu mewujudkan “akad ijarah” (perjanjian kerja) yang dalam pandangan syariat Islam yang didefinisikan secara ringkas sebagai “‟Aqdun „ala al manfa‟ati bi „iwadhin” (Aqad atas suatu manfaat dengan imbalan/ upah). kedua. yaitu : 1. Kondisi normal (persaingan sempurna) yang mampu menyetarakan posisi buruhpengusaha sehingga penentuan besarnya upah disepakati oleh kedua pihak yang besarnya ditentukan oleh besaran peran serta kerja pihak buruh terhadap jalannya usaha perusahaan yang bersangkutan. bentuk kepemilikan yang multijenis. atau masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain. Untuk tujuan itu. 2. peran pemerintah untuk menjaga pasar sedemikian rupa sehingga kemaslahatan dan keadilan dapat terwujud. Sementara adl terkait dengan interaksi relatif antara satu hal dengan hal lain. diperlukan beberapa institusi yaitu mencakup anatara lain. Kondisi seperti ini bisa terwujud jika kualitas SDM buruh memadai sesuai dengan kebutuhan. Perwujudan kondisi ini. individu yang satu dengan individu yang lain. kebebasan berusaha. Pengusaha diuntungkan karena memeroleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. Mewujudkan kondisi ideal ketika seluruh rakyat (bukan hanya kaum buruh) memiliki pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal (hajat asasiyah) bagi kehidupannya. Sebaliknya. pekerja 13 . Untuk mewujudkan kedua norma utama tersebut. dan besarnya pasar tenaga kerja seimbang. Solusi terhadap problem UMR dan UMD ini tentu saja harus terus diupayakan dan diharapkan mampu membangun kondisi seideal mungkin.

serta pihak penerima jasa atau pemberi pekerjaan. Menurut Islam. yakni bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga atapun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Karena itulah. Ijarah adalah pemberian jasa dari seorang ajiir (orang yang dikontrak tenaganya) kepada seorang musta‟jir (orang yang mengontrak tenaga). penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. pakaian. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraaan yang harusnya saling menguntungkan. dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal. Langkah-langkah tersebut adalah: Mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad ijaratul ajir. yang disebut dengan pekerja (ajir). Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah: Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal dan bukan jasa yang haram. ijarah didefinisikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi). Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. seperti untuk memproduksi makanan. Termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kezaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan pekerja) terhadap pihak lainnya. suatu transaksi ijarah yang akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah. Untuk itu. Dengan demikian. serta pemberian harta dari pihak musta‟jir kepada seorang ajiir sebagai imbalan dari jasa yang diberikan. Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan. yakni pihak yang memberikan upah yang disebut dengan pengusaha/majikan (musta‟jir). peralatan 14 . Salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan adalah apa yang disebut dengan ijaratul ajir. yakni pihak yang memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. maka Islam mengaturnya secara jelas dan terperinci dengan hukumhukum yang berhubungan dengan ijaratul ajir (kontrak kerja).diuntungkan karena memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena memberikan jasa kepada pengusaha. Oleh karena itu. Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak yang terlibat.

upah. upah kerjanya juga harus ditetapkan. Untuk itu. Memenuhi syarat sahnya transaksi ijarah. (b) transaksi (akad) harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak. dalam transaksi ijarah. tidak sah melakukan transaksi ijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz. secara sepihak melakukan PHK. maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. berhak menolak tuntutan-tuntuan pekerja di luar transaksi yang disepakati. atau tahunan. jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Transaksi ijarah yang masih kabur. Karena itu. waktunya juga harus ditentukan. orang gila. atau segala aktivitas yang terkait dengan riba. yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk. Selain itu. serta (d) tenaga yang dicurahkan saat bekerja Dengan jelasnya dan terperincinya ketentuan-ketentuan dalam transaksi ijaratul ajir tersebut. Maka dari itu. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajiir. (c) upah kerja. serta tenaganya. tidak dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian membuat minuman keras (khamr). Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. untuk mengontrak seorang ajiir tadi harus ditentukan bentuk kerjanya. 15 . (b) masa kerja. di sisi lain ia berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Namun. yakni: (a) orang-orang yang mengadakan transaksi (ajiir & musta‟jir) haruslah sudah mumayyiz. hal-hal yang harus jelas ketentuannya adalah menyangkut: (a) bentuk dan jenis pekerjaan. pengusaha juga berhak mendapatkan jasa yang sesuai dengan transaksi dari pekerja. Misalnya. orang yang lemah mental. seperti tuntutan kenaikan gaji. Karena itu. Di samping itu. tidak boleh ada unsur paksaan. Namun.rumah tangga. waktu. tuntutan tunjangan. dan sebagainya. bulanan. dan sebagainya. Transaksi (akad) ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan di antara kedua pihak yang bertransaksi. membuat narkotika dan obat-obat terlarang. Demikian pula pihak pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja dan menghormati transaksi kerja yang telah dibuat dan tidak bisa bertindak semena-mena terhadap pekerja. memaksa pekerja bekerja di luar jam kerjanya. dan lain-lain. Pihak pekerja di satu sisi wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada. maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. seperti anak kecil yang belum mampu membedakan baik dan buruk. hukumnya adalah fasid (rusak). semisal harian.

upah yang layak bukanlah suatu konsesi. Berkaitan dengan pengusaha yang zalim Rasul saw. serta orang yang mengontrak pekerja. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r. 16 . Pola dalam suatu masyaraka Islam. Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang.a. tidak melakukan perusakan terhadap aset milik pengusaha. seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah. Dalam rangka mencegah kezaliman yang terjadi dalam kontak kerja tersebut. maka penetapan upah dan perumusan produktifitas sesuangguhnya hanya merupakan penyesuaian yang tepat. Termasuk kezaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik. tetapi suatu hak asasi. Adapun kezaliman yang dilakukan pekerja terhadap pengusaha adalah jika pekerja tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak pengusaha. telah mengingatkan dalam hadisnya. termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja. lalu berkhianat. Bukhari. memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang disepakati. Allah Swt. yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuatan negara. hak untuk istirahat jika dia sakit. maka Islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman. seperti bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan. bahwa Nabi saw.Kezaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha. kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya. baik itu pengusaha maupun pekerja. dan sebagainya. sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya” (HR Ahmad. lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya. berfirman: ْ ٌ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ٌ ُ َ َ َ َ َّ ْ َ‫«ثَالَََةٌَأَنَاَخَ صْ مهُم َيَىْ م َالقِيَامة:َرجل َاَعطَىَبِي َثُمَغدر،َرجل َبَاعََحرَّاَفَأَكل َثَمنُوُ،َورجلََِستَأْجر َأَجيراَفَاستَىْ فَىَمنوَُولَم‬ ُ ‫ث‬ ً ِْ َ َ ْ ‫َ َ ُ ٌإ‬ ْ َ ِْ َ َ َ »َ ‫يُىْ فِوَأَجْ ر‬ ‫ِ َه‬ ُ “Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku. dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena. bersabda. Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kezaliman satu pihak terhadap pihak lainnya.Bila reorientasi sikap negara telah dilaksanakan. untuk itu kompromi antara buruh dan majikan dianggap sebagai prasyarat yang hakiki. orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka. dan sebagainya.

dengan cara mencegah dan melarang praktik saling merugikan.” (QS. Penguasa adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh sebab itu. dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil….. ia berkata. Rasulullah saw bersabda: “Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.” (HR Bukhari dan Muslim) Rasa tanggung jawab inilah yang menyebabkan Umar bin Khathab begitu peduli terhadap nasib rakyatnya termasuk binatang sekalipun. 17 . dan untuk keadilan pula Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab suci-Nya. Ar Rahman: 7-9). “Jika ada seorang anak kambing binasa di tepi sungai Furat. setiap bentuk undang-undang dan peraturan yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezhaliman disambut baik oleh syariat. Ketentuan Syariat Dalam Masalah Penetapan Upah Minimum Dalam Syariah Merupakan Kesimpulan Dari Nilai-Nilai Berikut: Pertama bahwa tanggung jawab pemerintah dalam Islam bersifat umum dan menyeluruh tanpa dibatasi apapun. An Nisa‟:58) Oleh karena itu. saya merasa bertanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. antara produsen dan konsumen. “ (QS.. Al Hadid:25) “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Firman-Nya: “ Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan…” (QS. pola sinergi dan harmoni antara penguasa dan rakyat.” Kedua bahwa menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu misi utama risalah Islam. serta antara penjual dan pembeli. karena dengan keadilanlah langit dan bumi ditegakkan. tidak mengherankan jika Islam begitu memiliki perhatian khusus terhadap tegaknya keseimbangan.9. menzhalimi dan membahayakan sesama mereka. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Firman Allah: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. antara majikan dan buruh. yaitu menunaikan amanah dan memutuskan perkara dengan adil. Allah memerintahkan ulil amri (penguasa) untuk melaksanakan dua bentuk kewajiban yang asasi.

Dengan demikian segala sesuatu yang lebih mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. semua undang-undang dan peraturan atau tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dharar ditolerir oleh Islam dan dianggap sebagai aturan yang didasarkan pada prinsip dan kaidah syariat. perlu dilakukan. bahkan berusaha menghilangkan kemudaratan yang telah terjadi. pemerintah dapat melakukan segala kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan yang relevan dengan membuat peraturan dan mengambil tindakan penyelamatan yang dipandang dapat memperbaiki kondisi tertentu. selama tidak bertentangan dengan nash yang tegas (qath‟i) dan kaidah umum syariah. bahkan kadang-kadang wajib. Ahmad dan Ibnu Majah). kaidah syariat berusaha mencegah kemudaratan yang akan terjadi pada seseorang atau mencegah seseorang yang akan menimbulkan mudarat terhadap orang lain. Oleh sebab itu.Ketiga. “Dharar tidak boleh dihilangkan dengan memberi dharar yang lain. “Resiko dharar yang kecil dapat diambil demi menolak dharar yang lebih besar”. Selanjutnya dari kaidah pokok ini para fuqaha menetapkan berbagai kaidah derifatifnya di antaranya: “Dharar (bahaya) itu harus dihilangkan”. Apabila kita menginginkan terhindarnya tabrakan mobil karena pertimbangan keselamatan seseorang.”. maka lebih utama lagi jika kita menginginkan agar tidak terjadi benturan antar masyarakat dengan pertimbangan keselamatan jamaah secara keseluruhan. Oleh karena itu para sahabat dan Khulafa rasyidin melakukan berbagai macam tindakan yang mereka anggap baik dan maslahat meskipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya dan tidak ada nash tertentu yang menjelaskannya.” “Resiko dharar yang bersifat khusus (yang menimpa lingkup yang sempit atau pribadi) dapat diambil demi menolak dharar yang lebih bersifat umum (lebih luas). Bertolak dari paradigma ini. Di samping itu prinsip ini banyak dikuatkan oleh ayat-ayat alQur‟an. Materi hadits ini kemudian dijadikan sebagai kaidah umum fiqih tentang maslahat. Keempat. 18 . tidak seorang pun ulama fiqih yang menentang peraturan yang bersifat inovatif seperti peraturan lalu lintas guna mengatur kemudahan berlalu lintas bagi para pengendara demi kemaslahatan mereka dan kemaslahatan masyarakat. meskipun tidak terdapat nash yang khusus untuk itu. berdasarkan kewenangan yang dilegitimasi oleh prinsip siyasah syar‟iyah. Prinsip ini tercermin dalam hadits Nabi saw: “tidak boleh ada mudarat dan tindakan saling membuat mudarat kepada orang lain” (HR. bahkan sekalipun dengan menjatuhkan denda dan hukuman bagi para pelanggarnya.

dan dengan alasan yang sama pula Khalifah Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang zindiq dalam parit dan Umar pun pernah mengusir Nashr bin Hajjaj. termasuk Upah Minimum Propinsi (UMP) yang adil. Ibnu Majah. maka perkataan Anda itu keliru dan dengan demikian menganggap salah tindakan para sahabat. meskipun tindakan tersebut belum pernah dilakukan Rasulullah saw dan tidak ada pula wahyu yang secara khusus mengaturnya. Padahal Khulafa Rasyidin juga pernah melaksanakan hukuman mati dan hukuman berat lainnya terhadap pelaku suatu kejahatan sebagaimana diketahui orang-orang yang mengerti Sunnah. dan agar satu golongan tidak mengeksploitasi golongan lain demi mencari keuntungan. maka itu benar. sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Qayyim dalam At-Thuruq al-Hukmiyah (13-14) yang menunjukkan betapa luasnya cakrawala siyasah syar‟iyyah dalam Islam dimana Ibnu Aqil menegaskan: “Yang dimaksud siyasah syar‟iyyah ialah tindakan dan kebijakan pemerintah yang bila diterapkan di tengah-tengah masyarakat akan lebih mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan.” Maka tidak relevan jika ada anggapan bahwa kebijakan pemerintah yang adil itu bertentangan dengan statemen eksplisit syariat. Jika yang Anda maksud dengan „kecuali yang sesuai dengan ketentuan syara‟ itu ialah tidak bertentangan dengan semua ketetapan syara‟. Dengan demikian syariat Islam sebenarnya telah memelopori dunia dengan mewajibkan pemerintah. serta menutup peluang bagi lembaga LSM adventurer maupun pihak ketiga oportunis yang memanfaatkan situasi konflik kepentingan buruh-majikan dengan memprovokasi para buruh dan karyawan 19 . justru hal ini sesuai dengannya.Imam Ibnu Aqil al-Hambaly pernah terlibat dialog dengan sebagian pengikut mazhab Syafi‟i. Hal ini tentu saja bertujuan supaya tidak ada pihak yang mengeruk keuntungan di atas penderitaan pihak lain. Dan kalaulah bukan karena kemaslahatan. bersabda: “Berikanlah kepada buruh (pekerja) akan upahnya sebelum kering keringatnya. tentunya Utsman bin Affan tidak membakar mushaf-mushaf yang lain sehingga menjadikannya satu mushaf saja. Ibnu Umar ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.” (HR. Tabrani dan Hakim). bahkan merupakan bagian integral darinya. pengusaha dan majikan untuk bersikap adil terhadap pekerja serta menunaikan semua hak-hak mereka. Tetapi jika yang Anda maksudkan ialah „tidak boleh melakukan siyasah syar‟iyyah kecuali apa yang dikatakan secara eksplisit oleh syara‟. Ketentuan syariat yang tidak sempit ini memungkinkan umat manusia leluasa merancang berbagai peraturan.

pemerintah dapat mencegah terjadinya aksi menuntut upah dan gaji yang lebih tinggi dari standar yang realistis. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya tentang al-hisbah.mengatasnamakan pembelaan hak dan kepentingan buruh yang identik golongan wong cilik ini. Dalam situasi yang diperlukan. 20 . dan mengharuskan semua masyarakat berlaku adil sebagaimana yang diperintahkan Allah swt.” Pengertian Upah minimum digunakan dalam berbagai cara di seluruh dunia untuk menunjukkan batas bawah upah yang dapat ditegakkan secara hukum melalui proses yang memerlukan kewenangan negara. Beliau menjelaskan bahwa di antara sasaran intervensi pemerintah dalam wilayah publik adalah pencegahan terjadinya penganiayaan dan kezhaliman satu golongan terhadap golongan lain. Di samping itu dengan standar gaji dan upah yang ditetapkan. Karena dalam kehidupan sosial bersama mereka membutuhkan tenaga dan jasa orang lain. para fuqaha membolehkan pemerintah campur tangan masalah buruh dan karyawan dalam berbagai bentuknya. Maka dalam hal ini pemerintah dapat menentukan UMP yang layak bagi mereka yang rasional berdasarkan indeks harga konsumen lokal.

Sedangkan Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). apakah dalam bentuk uang tunai atau barang. Kedua. maka perlu modifikasinya agar sesuai dengan syariah. Perbedaan pandangan terhadap Upah antara Barat dan Islam terletak dalam 2 hal : pertama. Kesimpulan Upah menurut Barat adalah Upah atau Gaji biasa. sementara Barat tidak. oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja. sementara Barat tidak. maka untuk penelitian lanjutan.BAB III PENUTUP 1. yakni berdimensi akherat yang disebut dengan Pahala. Adapun persamaan kedua konsep Upah antara Barat dan Islam terletak pada prinsip keadilan (justice) dan prinsip kelayakan (kecukupan). perlu dilakukan penelitian tentang teori-teori itu apakah sudah sesuai dengan syariah atau belum. Jika belum sesuai dengan syariah. Saran Berhubung penelitian ini tidak membahas teori-teori pengupahan yang selama ini dikenal. pokok atau minimum dan setiap emolumen tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung. Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan. 2. 21 . Islam melihat Upah sangat besar kaitannya dengan konsep Moral.

com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsepislam/ Mansor Jusoh. Idsallaa-mm iiyslyaam-T 27(1). (2009). (2005). 22 . 67 . Ahmad. Pengertian Upah Dalam Konsep Islam. Hj.RUJUKAN Andri Apriyono. Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam: Satu Pandangan Alternatif.79 . (1998). Konsep Bekerja Menurut Islam. Diakses pada 28 November 2011 daripada http://ilmumanajemen.wordpress. Kuala Lumpur : Sinaran Islam.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->