P. 1
PENGERTIAN IJARAH

PENGERTIAN IJARAH

|Views: 1,352|Likes:

More info:

Published by: Aidil Mahesa Caniago on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2013

pdf

text

original

IJARAH ( UPAH ) DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Dibuat Untuk Memenuhi Tugasan Kursus BPMS1013 (Lecturer : Dr.Mohd. Sollehudin Bin Shuib)

OLEH,

JUL AIDIL FADLI ( 215274) NIDYA ELSAVER (215269) FATIHA RIZKI RAMADHANI (2152 ) WIGA VAHRENI (2152 ) SHERLY ADRA PRATIWI ( 2152 )

UNIVERSITY UTARA MALAYSIA 2011

0

BAB I PENDAHULUAN

Buruh adalah keupayaan fizikal dan mental yang manusia sumbangkan kepada proses pengeluaran. Tenaga buruh adalah satu komponen sumber manusia yang menjadi input dalam mengeluarkan barang dan perkhidmatan. Sebagai ganjaran kepada sumbangan itu, buruh dibayar upah yang boleh berbentuk wang, barang barang atau sebagainya. Bagi majoriti penduduk terutama golongan miskin,upah adalah sumber utama pendapatan mereka dan bagi negara membangun termasuk negara yang majoriti penduduknya beragama Islam, pendapatan upah adalah komponen terbesar sumber pendapatan penduduk negara itu. Penentuan kuantiti dan kualiti buruh serta kadar upah di sesebuah negara bukan sahaja dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dipilih tetapi juga oleh sistem nilai yang wujud dalam masyarakat serta pengalaman sejarah yang dilalui oleh negara tersebut. Kebanyakan negara kini cenderung untuk mengiktiraf dan bergantung kepada institusi pasaran bagi mengatur penggunaan buruh dan kaedah pemberian ganjaran. Namun, sistem nilai masyarakat dan pengalaman sejarah masing-masing telah membezakan bentuk dan struktur pasar buruh di negara-negara tersebut. Surtahman Kastin dan Abd. Ghafar (2001), selepas ini dirujuk SKAG, mengupas konsep buruh dan persoalan penentuan upah mengikut pandangan Islam. Menurut SKAG, kita tidak harus sepenuhnya merujuk kepada konsep ilmu ekonomi konvensional apabila menganalisis isu buruh dan penentuan upah. Sehubungan itu, SKAG mendakwa bahawa mengkategorikan buruh sebagai input pengeluaran mungkin bercanggah dengan konsep manusia sebagai khalifah Allah. SKAG juga mempersoalkan kewujudan masalah lebihan penduduk dan lebihan buruh yang bagi mereka, kedua-dua konsep ini dianggap sama. Mengikut pandangan SKAG, oleh sebab setiap manusia diberi dan ditetapkan rezekinya maka masalah lebihan penduduk dan lebihan buruh tidak mungkin timbul disebuah negara yang mengamalkan sistem ekonomi Islam. Konsep ini didapati berbeza daripada konsep yang lazim dipakai dalam analisis ilmu ekonomi konvensional. Isu yang lebih penting yang dibincangkan oleh SKAG adalah berkenaan prinsip penentuan upah. Menurut mereka, Islam menghendaki supaya upah dibayar setimpal dengan bidang kerja dan berasaskan kualiti buruh serta perlu melebihi keperluan bagi menampung perbelanjaan kehidupan diri dan ahli keluarga. Rencana ini membincangkan secara kritis pandangan dan kesimpulan yang diutarakan oleh SKAG. Isu yang dibangkitkan akan diteliti semula dengan memeriksa hujah-hujah yang disertakan serta
1

2 .dengan menggunakan konsep ilmu ekonomi konvensional selagi didapati sesuai dan tidak bercanggah dengan Islam. sebahagiannya masih boleh digunakan untuk menganalisis perjalanan dan implikasi daripada sistem-sistem ekonomi tersebut. Justeru rencana ini secara tak langsung mengambil pendirian bahawa walaupun sistem-sistem ekonomi mungkin berbeza-beza namun konsep dan kaedah analisis ilmu ekonomi konvensional. termasuk sistem ekonomi Islam.

tetapi hanya harta miliknya. apabila digunakan dalam proses pengeluaran buruh adalah input atau faktor pengeluaran. Bagi SKAG. buruh merujuk kepada orang yang bekerja yang lazimnya dibayar gaji atau upah. (SKAG 2001: 5). Apabila seseorang menjual tenaga buruhnya untuk mendapat upah. segala persoalan yang berkait dengan buruh dan manusia tidak semestinya dirujuk kepada konsep mereka. manusia memiliki sumber yang boleh digunakan sebagai input dalam proses pengeluaran dikenali sebagai buruh . konsep itu tidak sesuai dipakai untuk menganalisis isu buruh dan upah mengikut Islam. Pada dirinya. buruh adalah manusia atau pekerja. maka apa yang dimaksudkan adalah bahagian harta yang digunakan dalam proses pengeluaran. sebaliknya dengan cara tersendiri. 3 . Konsep buruh dalam SKAG ternyata berbeza dengan yang lazim dipakai dalam analisis ekonomi.Mengikut mereka. Takrif buruh di sini adalah sama sebagaimana pengertian biasa. ilmu ekonomi konvensional tidak sekali-kali menganggap manusia itu adalah satu faktor pengeluaran. apabila dikatakan bahawa buruh adalah input atau faktor pengeluaran. Alasan mereka adalah ekonomi Islam adalah berlandaskan doktrin dan akidah yang kukuh berbeza daripada konsep ekonomi konvensional yang berpandukan akal semata-mata.merendahkan taraf manusia Islam sebagai khalifah kepada alat (atau faktor) pengeluaran. Walhal buruh dalam ilmu ekonomi konvensional merujuk kepada harta yang dimiliki manusia atau pekerja. Buruh adalah satu sumber produktif milik manusia. Kenyataan ini hanyalah dakwaan yang timbul kerana kekeliruan tentang konsep buruh yang digunakan. Justeru itu. Buruh adalah tenaga atau keupayaan fizikal dan mentalmanusia yang boleh menyumbang kepada proses pengeluaran. dalam istilah ilmu ekonomi. Konsep buruh dalam ekonomi berbeza dengan pengertian biasa itu. Dalam perkataan lain. (SKAG 2001: 1). Dan untuk mengatur dan menjalankan proses pengeluaran dikenali sebagai usahawan. buruh hanyalah sebahagian sumber yang dimiliki oleh manusia. sehingga itu. SKAG mempersoalkan konsep buruh ilmu ekonomi konvensional itu. beliau tidak semestinya menjual dirinya.BAB II KONSEP BURUH DALAM ISLAM Dalam pengertian biasa. Justeru. Seterusnya mereka berhujah bahawa manusia tidak harus dianggap sebagai faktor pengeluaran kerana Islam tidak mungkin .

Dengan meletakkan buruh sebagai faktor pengeluaran manusia akan tunduk kepada manusia lain (SKAG 2001: 5). konsep buruh sebagai sebahagian harta milik manusia adalah tidak bercanggah dengan Islam. Pertama. Berlandaskan konsep inilah majoriti penulis Islam seperti Afzal-al-Rahman (1974). Surah al-Talaq 65: 6) dan al-Hadith (sila lihat perbincangan SKAG 2001: 10. Keperluan sebegini semestinya juga wujud dalam menganalisis sistem ekonomi Islam yang boleh diperhatikan dalam perbincangan seterusnya. kita tidak dapat membezakan antara manusia. sumber manusia dan buruh. Dalam analisis ekonomi perbezaan ini seringkali amat perlu dan kritikal. Kebenaran ini terdapat dalam Al-Quran (misalnya. 4 . Sebagai contoh dalam menganalisis firma pemilik-pengusaha atau pekerjaan sendiri. Abu Sulaiman juga menganggap buruh dan manusia adalah sama. Misalnya. Sementara itu. kita perlu membezakan usahawan dan buruh walhal ia adalah orang yang sama. Satu contoh lain adalah apabila perlu dibezakan jenis pendapatan. apabila seorang manusia bekerja iaitu menjual tenaga buruh kepada firma maka akan timbul isu apakah beliau juga menjual hak milik terhadap dirinya. Berdasarkan tanggapan ini. SKAG mungkin terpengaruh dengan tulisan Abu Sulaiman (1960). Kedua. adalah khusus bagi pembekal tenaga buruh. Surah al-Baqarah 2: 30. atau upah. Justeru. Menurut Abu Sulaiman.Dalam mengemukakan pandangan. Namun Islam juga membenarkan manusia bekerja untuk mendapatkan upah. 34) memang wajib diakui. buruh bukan faktor pengeluaran kerana buruh dicipta untuk memanfaatkan faktor pengeluaran. konsep pekerjaan yang dibayar upah hampir menyamai konsep perhambaan. dengan menganggap buruh dan manusia adalah sama maka isu hak milik terhadap buruh menjadi kabur. Hakikat bahawa manusia adalah khalifah di muka bumi (lihat misalnya. tidak menghairankan jika timbul kekeliruan bahawa dengan menganggap buruh adalah faktor pengeluaran maka ini bererti manusia tunduk kepada manusia lain (Abu Sulaiman 1960) dan bahawa buruh (atau manusia) adalah harta yang tidak boleh dimiliki (Baqir-al-Sadr 1968). Baqir-al-Sadr (1968) juga mempersoalkan buruh sebagai faktor pengeluaran tetapi dengan alasan bahawa buruh bukanlah harta yang boleh dimiliki (lihat SKAG 2001: 4). Konsep buruh adalah manusia boleh menimbulkan beberapa masalah dan punca kekeliruan apabila digunakan dalam analisis ekonomi.11). manusia boleh menerima pendapatan buruh dan pendapatan bukan buruh sedangkan pendapatan buruh. Justeru Islam mengharuskan manusia menjual tenaga fizikal dan mentalnya iaitu buruh untuk mendapatkan upah.

Mannan (1970) dan Maududi (1969) tidak mengenepikan buruh sebagai faktor pengeluaran (SKAG 2001: 5). baik dibaca panjang atau pendek.2 Menurut Dewan Penelitian Perupahan Nasional : Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan. 1. (Fathul Bari IV: 439). Allah menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur‟an sbb : 5 . perbedaan gaji dan upah itu terletak pada jenis karyawannya (tetap atau tidak tetap) dan sistem pembayarannya (bulanan atau tidak). berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi. upah pekerja bangunan yang dibayar mingguan atau bahkan harian. Misalnya aajartuhu. Upah menurut pengertian Barat terkait dengan pemberian imbalan kepada pekerja tidak tetap. maka Islam menggariskan upah dan gaji lebih komprehensif dari pada Barat. menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah fiqih ialah pemberian hak pemanfa‟atan dengan syarat ada imbalan. seperti upah buruh lepas di perkebunan kelapa sawit. atau tenaga buruh lepas. Dalam hal perbedaan pengertian upah dan gaji menurut konsep Barat di atas. PENGERTIAN IJARAH (UPAH) Ijarah. Sehingga dalam pengertian barat. pokok atau minimum dan setiap emolumen tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung. dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan. adalah al-itsabah (memberi upah). apakah dalam bentuk uang tunai atau barang. undang-undang dan peraturan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima kerja. oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja” (Konvensi ILO nomor 100). “Upah atau Gaji biasa. yaitu memberi upah. Sedangkan gaji menurut pengertian Barat terkait dengan imbalan uang (finansial) yang diterima oleh karyawan atau pekerja tetap dan dibayarkan sebulan sekali.

Dalam menafsirkan At Nahl ayat 97 ini. maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik apa yang telah mereka kerjakan.” (At Taubah : 105). maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”4 Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Amal Saleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh didefenisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi. baik laki-laki maupun perempuan. maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akherat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan“. keluarga. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sbb : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh. kelompok dan manusia secara keseluruhan.5 Tafsir dari balasan dalam keterangan diatas adalah balasan di dunia dan di akherat. dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan ghaib dan yang nyata. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat. al-Qur‟an dan atau Sunnah Nabi Muhammad Saw. Amal Saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal. baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum. “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh. sedang dia adalah mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih.” (An Nahl : 97). Dalam menafsirkan At Taubah ayat 105 ini. demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat.7 6 . apapun jenis kelaminnya. maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu’min akan melihat pekerjaanmu itu. baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau compensation.6 Sementara menurut Syeikh Az-Zamakhsari.“Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sbb : “Bekerjalah Kamu. lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan.

yaitu dunia dan akherat. Hal yang menarik dari ayat ini. dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar. Surat Al-Kahfi : 30 menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia. dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi/menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Sementara itu. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar. adalah bahwa penekanan kepada akherat itu lebih penting daripada penekanan terhadap dunia (dalam hal ini materi) sebagaimana semangat dan jiwa Al-Qur‟an surat Al-Qhashsash ayat 77.Menurut Defenisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari diatas. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam. Yang paling unik dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar.” (Al Kahfi : 30). Dengan demikian. 7 . jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di negeri Islam. kalau motivasi itu benar. maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh. Surat At Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja. akan menerima dua imbalan. “Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh tentulah Kami tidak akan menyianyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik. yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akherat. yaitu At-Taubah 105. pasti Allah balas dengan adil. adalah balasan Allah langsung di dunia (kehidupan yang baik/rezeki yang halal) dan balasan di akherat (dalam bentuk pahala). Lebih jauh Surat An-Nahl : 97 menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam menerima upah / balasan dari Allah. maka Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek. Allah akan membalas dengan cara memberi azab. maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan (An-Nahl : 97). Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyia-nyiakan amal hamba-Nya. Sebaliknya. Tetapi hal yang paling penting. Berdasarkan tiga ayat diatas. An-Nahl 97 dan Al-Kahfi 30.

Lebih lanjut kalau kita lihat hadits Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s. Muslim). 8 . Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal. karena istri adalah kebutuhan pokok bagi para karyawan. Bahkan menjadi tanggung jawab majikan juga untuk mencarikan jodoh bagi karyawannya yang masih lajang (sendiri). Sehingga dari ayat-ayat Al-Qur‟an di atas. Abu Daud).a. maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya). bersabda: “Siapa yang mengambil sikap selain itu. dan jika kamu membebankannya dengan tugas seperti itu. maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri. seorang pembantu bila hendaklah ia mencarikan ia isteri (untuknya). Dalam hadits yang lain.” (HR. dan dari hadits-hadits di atas. Hal ini ditegaskan lagi oleh Doktor Abdul Wahab Abdul Aziz As-Syaisyani dalam kitabnya Huququl Insan Wa Hurriyyatul Asasiyah Fin Nidzomil Islami Wa Nudzumil Ma‟siroti bahwa mencarikan istri juga merupakan kewajiban majikan. hendaklah mencarikannya pembantunya.a.w bersabda : “ Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu. dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat. sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri).” (HR. diriwayatkan dari Mustawrid bin Syadad Rasulullah s. maka dapat didefenisikan bahwa : Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). Hadits ini menegaskan bahwa kebutuhan papan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan azasi bagi para karyawan. Dari hadits ini dapat didefenisikan bahwa upah yang sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan ketercukupan pangan dan sandang.w bersabda : “Siap yang menjadi pekerja bagi kita. Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu. hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Perkataan : “harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri)” . Abu Bakar mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad Saw. bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin makan dan pakaian karyawan yang menerima upah. untuk tidak memilikinya.

Konsep Upah antara Barat dan Islam No 1 Aspek Keterkaitan yang erat antara UPAH dengan MORAL Upah memiliki dua dimensi : Dunia dan akherat Upah diberikan berdasarkan Prinsip Keadilan (justice) Upah diberikan berdasarkan prinsip Kelayakan Barat Tidak Ya Islam 2 Tidak Ya 3 Ya Ya 4 Ya Ya 2. Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan.” (QS Ath-Thaalaq: 6). paling tidak terdapat 2 Perbedaan konsep Upah antara Barat dan Islam: Pertama. maka Khidr menegakkan dinding itu. Islam melihat Upah sangat besar kaitannya dengan konsep Moral. prinsip kelayakan (kecukupan).” (QS Al-Qashash: 26). maka berikanlah kepada mereka upahnya. Kedua. niscaya kamu mengambil upah untuk itu. Jikalau kamu mau. sementara Barat tidak. sementara Barat tidak. yakni berdimensi akherat yang disebut dengan Pahala. pertama. Tabel 1. 9 . PENSYARI’ATAN IJARAH Allah swt berfirman : “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu.”(QS Al-Kahfi: 77).Dari uraian diatas. “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata. karena sesungguhnya orang yang peling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. “Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Adapun persamaan kedua konsep Upah antara Barat dan Islam adalah. Musa berkata. prinsip keadilan (justice). dan kedua. Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita).

3. Allah swt berfirman ketika menceritakan perihal rekan Nabi Musa as: “Berkatalah dia (Syu’aib). Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijami.Dari Aisyah ra. sesungguhnya pada masa Nabi saw orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (galengan). Al-Khirrit ialah penunjuk jalan yang mahir. ANJURAN SEGERA MEMBAYAR UPAH Dari Ibnu Umair ra bahwa Rasulullah saw bersabda. atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah suatu kebaikan) darimu.” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1498). Maka jawabnya. “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya!” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1980 dan Ibnu Majah II: 817 no: 2443). lalu yang demikian itu dilarang. 4. maka tidak dilarang. demikian pula jangka waktunya dan jenis pekerjaannya. maka boleh disewakan untuk mendapatkan upahnya. selama tidak didapati larangan dari syari‟at. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini. Dari Hanzhalah bin Qais. “Tidak mengapa. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat. dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dipersyaratkan sesuatu yang disewakan itu harus jelas dan upahnya pun jelas. dan beberapa tanaman lain. dia berkata “Nabi saw bersama Abu Bakar ra pernah mengupah seorang lakilaki dari Bani Dail sebagai penunjuk jalan yang mahir. HAL-HAL YANG BOLEH DITARIK UPAHNYA Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya dan sesuatu itu yang tetap utuh. ia bertutur: Saya pernah bertanya kepada Rafi‟ bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak.” (QS alQashash: 27).” (Shahih: Irwa-ul Ghalil no: 1409 dan Fathul Bari IV: 442 no: 2263). 10 . tepi-tepi parit. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini.

namun ia tidak memberinya upahnya. dan (ketiga) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan tugas dengan sempurna. DOSA ORANG YANG TIDAK MEMBAYAR UPAH PEKERJA Dari Abu Hurairah ra dari Nabi saw Beliau bersabda.” (Hasan: Irwa-ul Ghalil no: 1489 dan Fathul Bari IV: 417 no: 2227). (kedua) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya. 6. maka sesungguhnya Allah adalah Mulia Pengampun Lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu). sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. latihan dan mentalnya. Dari Jabir Abdullah bin Ubai bin Salul mempunyai dua budak perempuan. Mereka mendakwa: Penentuan upah dalam Islam walaupun ia bergantung kepada kualitinya seperti aspek fizikal. yang satu bernama Musaikah dan satunya lagi bernama Umaimah. “Allah Ta’ala berfirman: Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku akan menjadi musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian ia curang. PERBUATAN YANG TIDAK BOLEH DIAMBIL UPAHNYA SEBAGAI MATA PENCAHARIAN Allah swt menegaskan : “Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran. SKAG membuat satu kesimpulan yang besar implikasinya terhadap sistem ekonomi Islam. kemahiran. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya: “Dan janganlah kamu memaksa budak-budak wanitamu untuk melacur maka adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dia memaksa mereka agar melacur. 7.5.” (QS anNuur: 33). lalu mereka mengadukan kasus itu kepada Nabi saw. namun di sana ada 11 .” (Shahih: Mukhtashar Muslim no: 2155 dan Muslim2 IV: 3320 no: 27 dan 3029). PENENTUAN UPAH TERHADAP BURUH Struktur hak milik terhadap buruh dan bentuk institusi yang mengatur penggunaan buruh dan penentuan upah adalah antara unsur utama yang membezakan sistem ekonomi. Dalam aspek penentuan upah. Dan barangsiapa yang memaksa mereka.

jasa.talaq 65. Maslahah terkait dengan nilai absolut keberadaan barang. 8.ruf (baik). Musyawarah dalam konteks ini boleh ditafsirkan sebagai proses perbincangan atau tawar menawar untuk menentukan kadar upah yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak.pertimbangan lain iaitu aspek keperluan buruh tersebut bagi menampung perbelanjaan diri dan keluarganya. bergantung kepada kualiti buruh yang merangkumi aspek fizikal. Ayat ini ditujukan khas kepada penentuan upah bagi kerja penyusuan bayi. pada pandangan SKAG. Maksud ayat 6 Surah al-Talaq ini. majikan dan pekerja. upah perlu setimpal dengan kualiti kerja dan kedua. majikan dan pekerja. Justeru. Islam menggariskan dua prinsip utama tentang upah. atau action (termasuk kebijakan ekonomi) dimana kesemuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan syariah (maqashid al-syariah) yaitu perlindungan agama. Jika diteliti Surah al-Talaq ayat 6 itu maka boleh difahami bahawa upah seharusnya ditentu secara musyawarah antara majikan dan pekerja. Sedangkan Berdasarkan surah al. jiwa akal. Tuhan memberikan pada 12 . UPAH MINIMUM DALAM KAJIAN ISLAM Inti ajaran Islam di bidang ekonomi adalah ”maslahah dan adl”.(SKAG 2001:11) Menurut SKAG. Pertama. kemahiran latihan dan mentalnya (SKAG 2001: 11) dan seboleh-bolehnya melebihi kadar keperluan menampung perbelanjaan diri dan ahli keluargannya (SKAG 2001: 8-9).6) Jika mereka menyusukan (anak-anak) untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahlah antara kamu dengan ma. Manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan Tuhan kepadanya. harta dan keturunan. Justeru penulis berpendapat bahawa prinsip musyawarah yang melibatkan proses tawar menawar secara baik antara majikan dan pekerja dalam menentukan upah adalah lebih sesuai dan adil seperti yang dituntut oleh Islam. namun konsep musyawarah dalam Islam adalah bersifat umum. kadar upah buruh yang adil adalah yang setimpal dengan bidang kerja (SKAG 2001: 8). upah perlu melebihi tahap minimum keperluan asas seseorang. tidak menggambarkan upah perlu dikaitkan dengan kualiti kerja. Apa yang dijelaskan dalam ayat ini adalah upah perlu ditentukan secara musyawarah dengan baik antara kedua pihak. Oleh itu satu prinsip umum penentuan upah boleh diperoleh daripada maksud ayat tersebut.

kebebasan berusaha. ketiga. Perwujudan kondisi ini. Pengusaha diuntungkan karena memeroleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha. diperlukan beberapa institusi yaitu mencakup anatara lain. kelima. Sebaliknya. Kondisi seperti ini akan mampu mewujudkan “akad ijarah” (perjanjian kerja) yang dalam pandangan syariat Islam yang didefinisikan secara ringkas sebagai “‟Aqdun „ala al manfa‟ati bi „iwadhin” (Aqad atas suatu manfaat dengan imbalan/ upah). dan besarnya pasar tenaga kerja seimbang. pertama. Untuk tujuan itu. kedua. setidaknya ada dua kondisi mendesak yang harus diwujudkan. Kondisi seperti ini bisa terwujud jika kualitas SDM buruh memadai sesuai dengan kebutuhan. Solusi terhadap problem UMR dan UMD ini tentu saja harus terus diupayakan dan diharapkan mampu membangun kondisi seideal mungkin. Sementara adl terkait dengan interaksi relatif antara satu hal dengan hal lain. Dalam politik ekonomi Islam. bentuk kepemilikan yang multijenis. atau masyarakat tertentu dengan masyarakat yang lain. tetapi disisi lain juga menekankan penghormatan atas kepemilikan bersama dalam konteks masyarakat atau negara. pekerja 13 . 2. Kondisi normal (persaingan sempurna) yang mampu menyetarakan posisi buruhpengusaha sehingga penentuan besarnya upah disepakati oleh kedua pihak yang besarnya ditentukan oleh besaran peran serta kerja pihak buruh terhadap jalannya usaha perusahaan yang bersangkutan. insentif dunia plus akhirat sebagai motivasi untuk melakukan kegiatan ekonomi. pemerintah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok (primer) rakyat dan mempermudah kesempatan untuk kebutuhan tambahan (sekunder ataupun tersier) Kontak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerja sama yang harusnya saling menguntungkan. Untuk mewujudkan kedua norma utama tersebut. dalam pandang-an syariat Islam menjadi tanggung jawab utama negara.setiap orang haknya oleh karena itu jangan menggangu apa yang dimiliki orang lain. yaitu : 1. Mewujudkan kondisi ideal ketika seluruh rakyat (bukan hanya kaum buruh) memiliki pendapatan lain untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal (hajat asasiyah) bagi kehidupannya. pasar sebagai mekanisme pertukaran ekonomi. peran pemerintah untuk menjaga pasar sedemikian rupa sehingga kemaslahatan dan keadilan dapat terwujud. disatu sisi mengakui dan melindungi kepemilikan individu. keempat. individu yang satu dengan individu yang lain.

Karena itulah. ada beberapa langkah yang ditawarkan Islam untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan yang berhubungan dengan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. Untuk itu. yakni bekerja dalam rangka memberikan jasa (berupa tenaga atapun keahlian) kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu.diuntungkan karena memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha karena memberikan jasa kepada pengusaha. Ijarah adalah pemberian jasa dari seorang ajiir (orang yang dikontrak tenaganya) kepada seorang musta‟jir (orang yang mengontrak tenaga). Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak yang terlibat. Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan. serta pemberian harta dari pihak musta‟jir kepada seorang ajiir sebagai imbalan dari jasa yang diberikan. Menurut Islam. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. yakni pihak yang memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. ijarah didefinisikan sebagai transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai imbalan (kompensasi). yakni pihak yang memberikan upah yang disebut dengan pengusaha/majikan (musta‟jir). Oleh karena itu. peralatan 14 . yang disebut dengan pekerja (ajir). suatu transaksi ijarah yang akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah. Salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan adalah apa yang disebut dengan ijaratul ajir. dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian memproduksi barang-barang keperluan sehari-hari yang halal. hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraaan yang harusnya saling menguntungkan. Langkah-langkah tersebut adalah: Mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad ijaratul ajir. penetapan ketentuan yang mengatur penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pengusaha dan pekerja. seperti untuk memproduksi makanan. pakaian. Dengan demikian. Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah: Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal dan bukan jasa yang haram. Termasuk ketentuan yang mengatur bagaimana cara mengatasi tindakan kezaliman yang dilakukan salah satu pihak (pengusaha dan pekerja) terhadap pihak lainnya. serta pihak penerima jasa atau pemberi pekerjaan. Pengaturan tersebut mencakup penetapan ketentuan-ketentuan Islam dalam kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja. maka Islam mengaturnya secara jelas dan terperinci dengan hukumhukum yang berhubungan dengan ijaratul ajir (kontrak kerja).

pengusaha juga berhak mendapatkan jasa yang sesuai dengan transaksi dari pekerja. Namun. tidak sah melakukan transaksi ijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz. di sisi lain ia berhak mendapatkan imbalan sesuai dengan kesepakatan yang ada. Ijarah adalah memanfaatkan jasa sesuatu yang dikontrak. hukumnya adalah fasid (rusak). atau tahunan. bulanan. jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. membuat narkotika dan obat-obat terlarang. orang gila. untuk mengontrak seorang ajiir tadi harus ditentukan bentuk kerjanya. orang yang lemah mental. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajiir. Transaksi (akad) ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan di antara kedua pihak yang bertransaksi. 15 . Di samping itu. dan lain-lain. dan sebagainya. Karena itu. secara sepihak melakukan PHK. (b) masa kerja. serta (d) tenaga yang dicurahkan saat bekerja Dengan jelasnya dan terperincinya ketentuan-ketentuan dalam transaksi ijaratul ajir tersebut. semisal harian. dalam transaksi ijarah. memaksa pekerja bekerja di luar jam kerjanya. upah. tuntutan tunjangan. hal-hal yang harus jelas ketentuannya adalah menyangkut: (a) bentuk dan jenis pekerjaan. tidak boleh ada unsur paksaan. waktu. atau segala aktivitas yang terkait dengan riba. Misalnya. upah kerjanya juga harus ditetapkan. Untuk itu. Selain itu. dan sebagainya. seperti tuntutan kenaikan gaji. (b) transaksi (akad) harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak. Namun. yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk. Demikian pula pihak pengusaha berkewajiban membayar upah pekerja dan menghormati transaksi kerja yang telah dibuat dan tidak bisa bertindak semena-mena terhadap pekerja. waktunya juga harus ditentukan. maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya. seperti anak kecil yang belum mampu membedakan baik dan buruk. Pihak pekerja di satu sisi wajib menjalankan pekerjaan yang menjadi tugasnya sesuai dengan transaksi yang ada. Transaksi ijarah yang masih kabur.rumah tangga. tidak dibolehkan melakukan transaksi ijarah untuk keahlian membuat minuman keras (khamr). Karena itu. Memenuhi syarat sahnya transaksi ijarah. serta tenaganya. yakni: (a) orang-orang yang mengadakan transaksi (ajiir & musta‟jir) haruslah sudah mumayyiz. berhak menolak tuntutan-tuntuan pekerja di luar transaksi yang disepakati. maka diharapkan setiap pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing. (c) upah kerja. Maka dari itu.

Kezaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha. orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka. Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kezaliman satu pihak terhadap pihak lainnya. tidak melakukan perusakan terhadap aset milik pengusaha. telah mengingatkan dalam hadisnya. Pola dalam suatu masyaraka Islam. Allah Swt. lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya. dan sebagainya. maka penetapan upah dan perumusan produktifitas sesuangguhnya hanya merupakan penyesuaian yang tepat. 16 . hak untuk istirahat jika dia sakit. upah yang layak bukanlah suatu konsesi. Sesungguhnya Islam menghendaki pertumbuhan masyarakat yang berimbang. kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya. tetapi suatu hak asasi. berfirman: ْ ٌ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ٌ ُ َ َ َ َ َّ ْ َ‫«ثَالَََةٌَأَنَاَخَ صْ مهُم َيَىْ م َالقِيَامة:َرجل َاَعطَىَبِي َثُمَغدر،َرجل َبَاعََحرَّاَفَأَكل َثَمنُوُ،َورجلََِستَأْجر َأَجيراَفَاستَىْ فَىَمنوَُولَم‬ ُ ‫ث‬ ً ِْ َ َ ْ ‫َ َ ُ ٌإ‬ ْ َ ِْ َ َ َ »َ ‫يُىْ فِوَأَجْ ر‬ ‫ِ َه‬ ُ “Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku. Dalam rangka mencegah kezaliman yang terjadi dalam kontak kerja tersebut. lalu berkhianat. dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah). Adapun kezaliman yang dilakukan pekerja terhadap pengusaha adalah jika pekerja tidak menunaikan kewajibannya yang menjadi hak pengusaha. Berkaitan dengan pengusaha yang zalim Rasul saw.a. maka Islam memberlakukan hukum-hukum yang tegas kepada siapa saja yang melakukan kezaliman. untuk itu kompromi antara buruh dan majikan dianggap sebagai prasyarat yang hakiki.Bila reorientasi sikap negara telah dilaksanakan. Bukhari. serta orang yang mengontrak pekerja. termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja. melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena. sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya” (HR Ahmad. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah r. dan sebagainya. memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang disepakati. Termasuk kezaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik. bersabda. yang dapat dipaksakan oleh seluruh kekuatan negara. bahwa Nabi saw. seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah. baik itu pengusaha maupun pekerja. seperti bekerja sesuai jam kerja yang ditentukan.

9. “Jika ada seorang anak kambing binasa di tepi sungai Furat. Ketentuan Syariat Dalam Masalah Penetapan Upah Minimum Dalam Syariah Merupakan Kesimpulan Dari Nilai-Nilai Berikut: Pertama bahwa tanggung jawab pemerintah dalam Islam bersifat umum dan menyeluruh tanpa dibatasi apapun. karena dengan keadilanlah langit dan bumi ditegakkan. An Nisa‟:58) Oleh karena itu. tidak mengherankan jika Islam begitu memiliki perhatian khusus terhadap tegaknya keseimbangan. Penguasa adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. menzhalimi dan membahayakan sesama mereka.” (QS. 17 . antara produsen dan konsumen. Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. ia berkata. Firman Allah: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. setiap bentuk undang-undang dan peraturan yang dimaksudkan untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kezhaliman disambut baik oleh syariat.. Allah memerintahkan ulil amri (penguasa) untuk melaksanakan dua bentuk kewajiban yang asasi. dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil…. “ (QS. yaitu menunaikan amanah dan memutuskan perkara dengan adil.. Dan tegakkanlah timbangan dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Oleh sebab itu.” Kedua bahwa menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia merupakan salah satu misi utama risalah Islam.” (HR Bukhari dan Muslim) Rasa tanggung jawab inilah yang menyebabkan Umar bin Khathab begitu peduli terhadap nasib rakyatnya termasuk binatang sekalipun. Al Hadid:25) “Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). saya merasa bertanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. antara majikan dan buruh. pola sinergi dan harmoni antara penguasa dan rakyat. dan untuk keadilan pula Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab suci-Nya. Firman-Nya: “ Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan…” (QS. Ar Rahman: 7-9). Rasulullah saw bersabda: “Masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. dengan cara mencegah dan melarang praktik saling merugikan. serta antara penjual dan pembeli.

selama tidak bertentangan dengan nash yang tegas (qath‟i) dan kaidah umum syariah. Materi hadits ini kemudian dijadikan sebagai kaidah umum fiqih tentang maslahat. berdasarkan kewenangan yang dilegitimasi oleh prinsip siyasah syar‟iyah. Dengan demikian segala sesuatu yang lebih mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. pemerintah dapat melakukan segala kebijakan demi mewujudkan kemaslahatan yang relevan dengan membuat peraturan dan mengambil tindakan penyelamatan yang dipandang dapat memperbaiki kondisi tertentu. “Resiko dharar yang kecil dapat diambil demi menolak dharar yang lebih besar”. 18 . Keempat. tidak seorang pun ulama fiqih yang menentang peraturan yang bersifat inovatif seperti peraturan lalu lintas guna mengatur kemudahan berlalu lintas bagi para pengendara demi kemaslahatan mereka dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu para sahabat dan Khulafa rasyidin melakukan berbagai macam tindakan yang mereka anggap baik dan maslahat meskipun hal itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya dan tidak ada nash tertentu yang menjelaskannya.”. meskipun tidak terdapat nash yang khusus untuk itu. Oleh sebab itu. semua undang-undang dan peraturan atau tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya dharar ditolerir oleh Islam dan dianggap sebagai aturan yang didasarkan pada prinsip dan kaidah syariat. bahkan sekalipun dengan menjatuhkan denda dan hukuman bagi para pelanggarnya.” “Resiko dharar yang bersifat khusus (yang menimpa lingkup yang sempit atau pribadi) dapat diambil demi menolak dharar yang lebih bersifat umum (lebih luas). Selanjutnya dari kaidah pokok ini para fuqaha menetapkan berbagai kaidah derifatifnya di antaranya: “Dharar (bahaya) itu harus dihilangkan”. Di samping itu prinsip ini banyak dikuatkan oleh ayat-ayat alQur‟an. maka lebih utama lagi jika kita menginginkan agar tidak terjadi benturan antar masyarakat dengan pertimbangan keselamatan jamaah secara keseluruhan. Prinsip ini tercermin dalam hadits Nabi saw: “tidak boleh ada mudarat dan tindakan saling membuat mudarat kepada orang lain” (HR. bahkan kadang-kadang wajib. perlu dilakukan. “Dharar tidak boleh dihilangkan dengan memberi dharar yang lain. Bertolak dari paradigma ini. Ahmad dan Ibnu Majah). bahkan berusaha menghilangkan kemudaratan yang telah terjadi.Ketiga. Apabila kita menginginkan terhindarnya tabrakan mobil karena pertimbangan keselamatan seseorang. kaidah syariat berusaha mencegah kemudaratan yang akan terjadi pada seseorang atau mencegah seseorang yang akan menimbulkan mudarat terhadap orang lain.

Hal ini tentu saja bertujuan supaya tidak ada pihak yang mengeruk keuntungan di atas penderitaan pihak lain. maka perkataan Anda itu keliru dan dengan demikian menganggap salah tindakan para sahabat. Dengan demikian syariat Islam sebenarnya telah memelopori dunia dengan mewajibkan pemerintah. Tetapi jika yang Anda maksudkan ialah „tidak boleh melakukan siyasah syar‟iyyah kecuali apa yang dikatakan secara eksplisit oleh syara‟. Jika yang Anda maksud dengan „kecuali yang sesuai dengan ketentuan syara‟ itu ialah tidak bertentangan dengan semua ketetapan syara‟. bahkan merupakan bagian integral darinya.” (HR. maka itu benar. Dan kalaulah bukan karena kemaslahatan. Ibnu Majah. termasuk Upah Minimum Propinsi (UMP) yang adil.” Maka tidak relevan jika ada anggapan bahwa kebijakan pemerintah yang adil itu bertentangan dengan statemen eksplisit syariat. justru hal ini sesuai dengannya. bersabda: “Berikanlah kepada buruh (pekerja) akan upahnya sebelum kering keringatnya. serta menutup peluang bagi lembaga LSM adventurer maupun pihak ketiga oportunis yang memanfaatkan situasi konflik kepentingan buruh-majikan dengan memprovokasi para buruh dan karyawan 19 . meskipun tindakan tersebut belum pernah dilakukan Rasulullah saw dan tidak ada pula wahyu yang secara khusus mengaturnya. Tabrani dan Hakim). tentunya Utsman bin Affan tidak membakar mushaf-mushaf yang lain sehingga menjadikannya satu mushaf saja. dan dengan alasan yang sama pula Khalifah Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang zindiq dalam parit dan Umar pun pernah mengusir Nashr bin Hajjaj.Imam Ibnu Aqil al-Hambaly pernah terlibat dialog dengan sebagian pengikut mazhab Syafi‟i. dan agar satu golongan tidak mengeksploitasi golongan lain demi mencari keuntungan. Ketentuan syariat yang tidak sempit ini memungkinkan umat manusia leluasa merancang berbagai peraturan. Padahal Khulafa Rasyidin juga pernah melaksanakan hukuman mati dan hukuman berat lainnya terhadap pelaku suatu kejahatan sebagaimana diketahui orang-orang yang mengerti Sunnah. pengusaha dan majikan untuk bersikap adil terhadap pekerja serta menunaikan semua hak-hak mereka. sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Qayyim dalam At-Thuruq al-Hukmiyah (13-14) yang menunjukkan betapa luasnya cakrawala siyasah syar‟iyyah dalam Islam dimana Ibnu Aqil menegaskan: “Yang dimaksud siyasah syar‟iyyah ialah tindakan dan kebijakan pemerintah yang bila diterapkan di tengah-tengah masyarakat akan lebih mendekatkan kepada kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Ibnu Umar ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.

Di samping itu dengan standar gaji dan upah yang ditetapkan. para fuqaha membolehkan pemerintah campur tangan masalah buruh dan karyawan dalam berbagai bentuknya. pemerintah dapat mencegah terjadinya aksi menuntut upah dan gaji yang lebih tinggi dari standar yang realistis. dan mengharuskan semua masyarakat berlaku adil sebagaimana yang diperintahkan Allah swt. Maka dalam hal ini pemerintah dapat menentukan UMP yang layak bagi mereka yang rasional berdasarkan indeks harga konsumen lokal. Karena dalam kehidupan sosial bersama mereka membutuhkan tenaga dan jasa orang lain.mengatasnamakan pembelaan hak dan kepentingan buruh yang identik golongan wong cilik ini. 20 . Beliau menjelaskan bahwa di antara sasaran intervensi pemerintah dalam wilayah publik adalah pencegahan terjadinya penganiayaan dan kezhaliman satu golongan terhadap golongan lain. Pendapat ini di antaranya dikemukakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam risalahnya tentang al-hisbah.” Pengertian Upah minimum digunakan dalam berbagai cara di seluruh dunia untuk menunjukkan batas bawah upah yang dapat ditegakkan secara hukum melalui proses yang memerlukan kewenangan negara. Dalam situasi yang diperlukan.

pokok atau minimum dan setiap emolumen tambahan yang dibayarkan langsung atau tidak langsung. oleh pengusaha kepada pekerja dalam kaitan dengan hubungan kerja. maka untuk penelitian lanjutan. Kesimpulan Upah menurut Barat adalah Upah atau Gaji biasa. maka perlu modifikasinya agar sesuai dengan syariah. apakah dalam bentuk uang tunai atau barang. Sedangkan Upah menurut Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik). sementara Barat tidak. sementara Barat tidak. 21 . perlu dilakukan penelitian tentang teori-teori itu apakah sudah sesuai dengan syariah atau belum. Saran Berhubung penelitian ini tidak membahas teori-teori pengupahan yang selama ini dikenal. Islam melihat Upah sangat besar kaitannya dengan konsep Moral. yakni berdimensi akherat yang disebut dengan Pahala. 2. Adapun persamaan kedua konsep Upah antara Barat dan Islam terletak pada prinsip keadilan (justice) dan prinsip kelayakan (kecukupan). Perbedaan pandangan terhadap Upah antara Barat dan Islam terletak dalam 2 hal : pertama. Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan. Kedua.BAB III PENUTUP 1. Jika belum sesuai dengan syariah.

(2005). Diakses pada 28 November 2011 daripada http://ilmumanajemen. Konsep Bekerja Menurut Islam. 67 . 22 .wordpress. (2009). Idsallaa-mm iiyslyaam-T 27(1). Pengertian Upah Dalam Konsep Islam. Ahmad. (1998). Hj. Kuala Lumpur : Sinaran Islam.RUJUKAN Andri Apriyono.com/2009/06/20/pengertian-upah-dalam-konsepislam/ Mansor Jusoh. Tenaga Buruh dan Upah dalam Islam: Satu Pandangan Alternatif.79 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->