P. 1
Pendekatan Psikologi

Pendekatan Psikologi

|Views: 210|Likes:
Published by Erin Deesh

More info:

Published by: Erin Deesh on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2015

pdf

text

original

NAMA PELAJAR :- Nor Azian Bt Rahmat SUBJEK:- History and Philosophy of Psychology (ABPG1203) TAJUK TUGASAN:- Pendekatan Psikologi

Pendekatan Psikologi 2 Kandungan Pengenalan 3 Pengertian Psikologi Gestalt 6 Pengertian Psikologi Humanistik 8 Pengertian psikologi konstruktivisme 11 Applikasi pendekatan psikologi dalam kehidupan seharian 12 Kesimpulan 14 Rujukan 15 .

bau. Aliran strukturalisme Lebih menekankan kajian terhadap pengalaman sedar yang mengkaji apakah yang boleh dinyatakan oleh seseorang dalam pengalaman sedarnya. (ii) Imej Imej pula dikaitkan dengan pengalaman yang tidak wujud seperti ingatan mengenai seseorang atau tentang sesuatu peristiwa. . dendam. 3. Pada dasarnya konsep ini menolak pendapat “dualisme” yang menyatakan bahawa manusia itu terdiri daripada jasad yang berpisah daripada roh 2. kasih sayang. Aliran empirisme Tampil dengan mengemukakan konsep tabula rasa yang menerangkan bahawa kondisi jiwa manusia ketika dilahirkan adalah kosong. Dari dulu hingga kini terdapat berbagai aliran pemikiran yang telah tercetus dari ramai kalangan tokoh psikologi yang terkenal sebagai contoh: 1. Konsep ini mempunyai 3 komponen utama iaitu :- (i) Sensasi Apa yang dikatakan sebagai sensasi adalah meliputi penglihatan. curiga dan sebagainya. bunyi. (iii) Afeksi Merupakan reaksi emosi seperti perasaan cinta. bahagia. Aliran interaksionaisme Teori yang dibawa oleh aliran ini adalah berkenaan dengan manusia yang terdiri daripada kombinasi daya pemikiran dan badan atau jasad dan juga roh. rasa dan pemerasaan.Pendekatan Psikologi 3 Pengenalan Psikologi merupakan satu bidang pengetahuan yang menggunakan pendekatan teori serta kepengunaanya.

Sebagai contoh jika seseorang ingin berjaya dalam bidang pelajaran maka individu tersebut perlu bertindak serta mengiatkan usaha untuk mencapai matlamat dalam pelajarannya. Definisi operasional adalah merupakan konsep kritikal yang diperkenalkan oleh aliran ini ke dalam bidang psikologi. 6. Corak pemikiran behaviourisme kuat dipengaruhi oleh falsafah logik positif yang mengutarakan pendapat bahawa semua ilmu atau pengetahuan perlu disahkan melalui cara pemerhatian yang bersistematik atau lebih dikenali sebagai “empirikal”. Mereka yang mempunyai pemikiran ini mempunyai pendapat bahawa proses mental adalah senantiasa aktif dan tidak berhenti.Maksud gestalt adalah sebagai keseluruhan atau pola terorganisasi dan merupakan perkataan yang berasal dari Jerman. Aliran psikologi gestalt Pemikir aliran ini pula berpendapat bahawa manusia meletakan anggapan dunia didalam bentuk satu keseluruhan atau gestalt. 5. kucing dan anjing.Haiwan yang sering digunakan sebagai bahan kajian adalah seperti tikus. . Aliran humanistik Konsep kepada aliran ini adalah memfokuskan kepada bagaimana cara berfikir. Aliran fungsionalisme Rasional pada teori fungsionalisme pula adalah untuk membuat kajian terhadap persoalan bagaimana manusia menggunakan pemikiran akalnya untuk berfikir dan bertindak melalui tingkah laku. pengamatan serta interpretasi seseorang individu tehadap sesuatu peristiwa atau kejadian. Aliran behaviourisme Aliran ini lebih menumpukan bidang kajian terhadap haiwan sebagai ujikaji. 7. Ia menitikberatkan soal pembelajaran atau tingkahlaku manusia serta menolak aspek kerohanian.Pendekatan Psikologi 4 4. Sedikit sebanyak teori evolusi manusia yang telah diperkenalkan oleh Darwin dan falsafah pemikiran yang berdasarkan praktikal dan bukannya berdasarkan kepada teori.

kognisi. aliran konstruktivisme dan aliran psikologi gestalt. metakognisi. Apabila penjelasan telah dibuat maka implikasi aliranaliran pemikiran ini akan dikaitkan pula dengan pola kehidupan masa kini dimana aliran-aliran ini telah diguna pakai sebagai panduan dalam menjalani aspek kehidupan seharian. Aliran konstruktivisme Aliran konstruktisme pula mengambil kira bagaimana seseorang individual membina kefahaman terhadap apa yang mereka pelajari. .Pendekatan Psikologi 5 8. Dalam tugasan ini akan dihuraikan tentang tiga aliran pemikiranyang penjelasannya akan dibuat secara terperinci untuk setiap satunya. kemahiran belajar. kemahiran berfikir kritis dan kreatif. persepsi dan anggapan. Aliran kognitivisme Kognitivisme pula membuat kajian terhadap pemikiran manusia. Aliran ini meletakkan fokusnya kepada peranan aktif seorang pelajar semasa dalam proses pengajaran dan pembelajaran. motivasi dan lain-lain lagi.Tiga aliran yang dimaksudkan adalah aliran humanistik. 9.

Dalam perjalanan tersebut beliau ternampak aktiviti dua lampu yang bernyala dan kemudian padam berselang seli mengikut kadar tempoh tertentu. Ada beberapa tokoh-tokoh Gestalt yang terkenal dengan pendekatan-pendekatan yang mereka bawa.Ketika beliau bertugas di Universiti Frankfurt di antara tahun 1910-1916.Beliau merupakan anak murid kepada Oswald Kulpe. Idea ini didapati dengan cara tidak sengaja oleh Weitheimer ketika dia sedang menaiki keretapi ketika bercuti di Jerman.Pendekatan Psikologi 6 Pengertian Psikologi Gestalt Pendekatan Getalt merupakan salah satu cabang psikologi yang mengkaji sesuatu secara keseluruhannya atau dikaji secara total dan data yang diperolehi hasil dari pemerhatian ini disebut sebagai fenomena atau pun dalam erti kata lain gejala. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur yang disebut objek atau maksud. Tokoh–tokoh Gestalt Max Wertheimer (1880-1943) Max Wertheimer merupakan pelopor pertama aliran pendekatan psikologi ini. beliau telah bertemu dengan Wolfgang Kohler dan Kurt Koffa yang sama-sama menguasahakan aliran Gestalt ini. kejadian pergerakan lampu yang dapat dilihat dengan mata kasar tidak dapat dihuraikan dengan membuat analisa terhadap kedua-dua mentol tersebut tetapi kita perlu melihat fenomena yang telah terjadi itu dengan membuat hubung kait dengan menggabungkan elemen-elemen yang boleh . Beliau menamakan fenomena ini sebagai “Fenomena Fi”.Perkembangan aliran ini bermula melalui kajian yang dilakukan oleh Wertheimeir. Fenomena yang tercetus wujud dari gabungan elemen-elemennya tetapi berbeza daripada elemen-elemen yang menyebabkan tercetusnya fenomena tersebut. Rentetan dari peristiwa tersebut beliau tampil dengan cadangan bahawa apabila mata melihat ransangan dengan cara tertentu maka akan menghasilkan satu ilusi atau salah persepsi yang akan memberikan kita gambaran bahawa lampu tadi seolah-olah bergerak. Hasil dari aktiviti tersebut mengakibatkan sesiapa yang melihat ketika itu seakan-akan lampu tersebut bergerak kehadapan dan kebelakang.Sebagai contoh. Objek itu pula membawa maksud sesuatu yang dapat dilihat dengan mata kasar dan objek tersebut telah menjadi satu input informasi yang memberikan maksud kepada objek yang dilihat.

melainakn terjadinay perubahan kepada jejak tersebut. Merupakan suatu pengalaman yang berbekas di dalam otak. Perjalanan masa mempengaruhi jejak ingatan dan ia tidak dapat melemahkan jejak ingatan tersebut. Teori Koffka tentang pembelajaran adalah seperti: a. Kekuatan jejak ingatan adalah berdasarkan kepada latihan yang berterusan. Sebiji pisang pula telah digantung di atas sangkar untuk chimpanzi tersebut mengambilnya. Pengalaman tersebut diorganisasikan secara sistematik mengikut prinsip Gestlat dan akan muncul kembali apabila kita mempersepsikan sesuatu yang serupa dengan pengalaman yang membekas di otak tadi.Perlakuan haiwan . Wolfgang Kohler (1887-1967) Kohler telah menghasilkan sebuah buku bertajuk The Mentality of Apes (1925). Jejak ingatan (memory traces). Dalam erti kata yang lain kita telah menambah fenomena ini sebagai “sesuatu” pengalaman yang tidak terdapat dalam data derianya.Wertheimer mengemukakan hukum-hukum Gestalt dalam bukunya yang berjudul “Investigation of Gestalt Theory”. b. ia bertemu dengan Wertheimer dan Kohler dan mereka telah bekerjasama untuk menbangunkan aliran psikologi Gestalt ini. Ini kerana jejak tersebut cenderung untuk diperhalusi dan disempurnakan untuk mendapat Gestalt yang lebih baik dalam ingatan. Chimpanzi yang dikenali dengan nama Sultan itu telah ditempatkan di dalam sebuah sangkar yang telah diletakkan beberapa jenis kotak yg berlainan saiz. Hukum-hukum yang dimaksudkan adalah :a) Hukum Kedekatan (Law of Proximity) b) Hukum Ketertutupan ( Law of Closure) c) Hukum Kesamaan (Law of Equivalence) Kurt Koffka (1886-1941) Pada tahun 1910.Beliau terkenal dengan ujikaji seekor chimpanzi yang berkebolehan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. c.Pendekatan Psikologi 7 mencetuskan persepsi pergerakan yang wujud.

Bidang ini terdiri daripada fakta dan objek psikologi yang bermakna untuk menentukan perilaku seseorang individu. chimpanzi tadi telah mengambil keputusan untuk berhenti seketika seakanakan mencari idea bagaimana utnutk mendapatkan pisang tersebut.Secara tiba-tiba haiwan tersebut telah mengambil langkah menyusun kotak-kotak yang ada di dalam sangkar tadi lalu disusan menjadi tangga dan kemudian memanjatnya untuk mencapai pisang tersebut.Fenomena ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan manusia dimana melihat sesuatu perkara yang terjadi secara keseluruhannya untuk mencari jawapan kepada persoalan yang timbul.Pendekatan Psikologi 8 tersebut diperhatikan oleh beliau. chimpanzi itu hanya melompat-lompat untuk cuba mendapatkan pisang tersebut tapi ternyata perlakuan tersebut menemui kegagalan. c) Approach-Avoidance Conflict Terjadi apabila satu objek bernilai positif dan bernilai negative secara sekaligus . Beliau mentafsirkan konflik itu melalui tiga jenis :a) Approach-Approach Conflict Terjadi apabila seseorang individu menghadapi dua objek yang sama-sama bernilai positif. Kejayaan chimpanzi itu telah dikenali sebagai “Celik Akal” (Insight) untuk memberi reaksi terhadap sesuatu perkara yang di ingini.Konsep utama yang diketengahkan oleh beliau adalah Life Space. Kurt Lewin (1890-1947) Kurt Lewin merupakan seorang pemikir psikologi yang lebih mementingkan fungsi kejiwaan. b) Avoidance-Avoidance Conflict Terjadi apabila seseorang individu menghadapi kedua-dua objek bernilai negative tetapi ia tidak mampu menghindar kedua-dua objek tersebut sekaligus. Menurut beliau konflik boleh terjadi apabila vector-vektor saling bertentangan dan tarik menarik dan jika tidak ditanggani segera akan mengakibatkan kekecewaan dan ketidakseimbangan. Melihat pada kegagalan itu.Salah satu teori yang beliau kemukakan adalah teori tentang konflik. Pada permulaan.

Maslow dan Carl Ransom Rogers yang memperjuangkan perkemabnagn diri kearah kesempurnaan kendiri individu bagi membentuk personaliti seseorang. persekitaran dan perbezaan umur.Pendekatan Psikologi 9 Pengertian Psikologi Humanistik Pendekatan humanistik juga dikenali sebagai pendekatan kemanusiaan. Sebagai contoh. Beliau juga meringkaskan keperluan manusia boleh dibahagikan kepada lima tahap utamaiaitu :- .Teori ini memfokuskan kepada manusia sebagai insan yang baik. Bagi maslow motivasi merupakan suatu perkara yang kompleks dan manusia akan terus bermotivasi untuk mencapai Sesutu matlamat. murni serta senantiasa berkembang kepada arah kebaikan.Antara pakar-pakar yang terkenal dalam pendekatan ini adalah Abraham H. Matlamat yang ingin dicapai ini pula dikenali sebagai keperluan yang dituntut oleh semua manusia beagi memenuhi keperluan hidup tanpa mengira budaya.Tetapi untuk memenuhi keperluan tertinggi manusia perlu memnuhi keperluan hirarki paling bawah dahulu sebelum memikirkan peringkat seterusnya.Maslow Maslow melihat manusia sebagai satu integerasi fungsi sepenuhnya. Abraham Maslow menjelaskan bahawa untuk mencapai ketahap kesempuranaan diri seseorang itu perlu berusaha dan usaha itu dilihat sebagai satu pergerakan dari hirarki bawah ke hirarki tertinggi mengikut kemampuannya. perasaan lapar merupakan kehendak keseluruhan diri individu tersebut dan ia bukan merupakan sebahagian kehendak diri individu terbabit. Maslow mengaitkan teori beliau dengan personality dimana beliau menitikberatkan kepentingan motivasi dalam membina personaliti yang positif. Keperluan peringkat seterusnya tidak akan wujud jika peringkat sebelumnya tidak dipenuhi. Tokoh-tokoh Penting dan Teorinya 1. Abraham H.

air. Hubungan kasih sayang dengan manusia yang lain penting kerana manusia hidup dalam kumpulan dan tidak boleh hidup bersendirian.Pendekatan Psikologi 10 (i)Keperluan Fisiologi Merupakan keperluan asas untuk meneruskan kehidupan seperti keperluan udara. Setelah manusia memiliki penghargaan diri maka mereka akan merasa mempunyai harga diri. mempunyai kebolehan. (iv)Keperluan Penghargaan Kendiri Manusia memerlukan penghargaan diri iaitu dengan erti kata lain manusia memiliki sifat ingin disanjungi dan dihormati. ini merupakan tahap paling tinggi untuk dicapaioleh seseorang individu. makanan dan tempat tinggal.Ramai orang menghadapi masalah kegelisahan hidup ekoran kegagalan mereka pada tahap kelima ini.Oleh itu kewujudan undang-undang serta peraturan dapat menjamin kepada keselamatan manusia. Menurut Maslow pencapaian terhadap kesempurnaan hidup amat penting agar segala kegelisahan dan kegusaran yang dihadapi dapat dielakan dan kehidupan akan menjadi lebih bermakna dan tenang. (ii)Keperluan Keselamatan Setelah keperluan fisiologi dipenuhi. (iii)Keperluan Kasih Sayang dan Kepunyaan Sifat ingin disayangi merupakan sifat semulajadi manusia yang menjadi keperluan dalam hidup. Selagi keperluan asas ini tidak dipenuhi manusia tidak akan bermotivasi ke keperluan seterusnya. manusia akan beralih untuk mencari keselamatan hidup. (v)Keperluan Kesempurnaan Kendiri Mencapai kesempurnaan diri. berguna serta merasa berbakti dan berjasa kepada linkungan masyarakatnya. Manusia memerlukan jaminan keselamatan untuk terus hidup sekaligus membebaskan diri dari segala bentuk ancaman tidak kira dari ancaman luaran mahupun ancaman dalaman. .

Proses persepsi serta pemberian maksud ini membentuk “ruang fenomenal” untuk individu berkenaan dan didalamnya terkandung pengalaman serta peristiwa yang disedari dan tidak disedari. Untuk mencapai kesempurnaan kendiri bukanlah satu perkara yang mudah kerana banyak halangan dan rintangan yang terpaksa ditempuh untuk mencapai tahap tertinggi. Mengikut teori beliau.Konstruktivisme berbeza dengan pendekatan behaviourism yang lebih memfokuskan pembelajaran dengan menekankan tentang pengaruh persekitran terhadap seseorang individu. Rogers Carl Rogers merupakan satu-satunya pakar psikologi yang menitikberatkan manusia itu sebagai manusia dan menolak pandangan yang mengatakan bahawa manusia itu merupakan satu objek yang bole dimanipulasi samada dari luar atau dalam. Pengertian psikologi konstruktivisme Aliran konstruktivisme bukanlah satu konsep yang baru wujud.Pendekatan Psikologi 11 Berdasarkan kepada keperluan-keperluan hidup yang telah dihuraikan. Rogers telah memberi focusnya terhadap individu serta kendirinya. Dalam mewujudkan teori personaliti humanistic. ini merangkumi ruang fenomenal serta hubungan sosial dengan individu lain yang dilihatnya sebagai “aku”. “saya”. 2. Rogers menerangkan bahawa. Carl R. konsep kendiri sebagai definisi diri yang diberikan sendiri kepada diri individu terbabit secara sedar apabila menggunakan perkataan “saya” atau “aku”.Perspektif konstruktivisme ini terhasil daripada kajian . atau “diri”. Kendiri pula boleh dirujuk sebagai satu organisasi ataupun gestalt yang konsisten. Carl Rogers menjelaskan bahawa semua tingkah laku indiviudu adalah didorong oleh pencapain kesempurnaan kendiri. kehendak hirarki Maslow menerangkan tentang keunikan seseorang individu sekaligus menjadi pemankin kepada manusia meningkatkan potensi mereka ke tahap paling maksimum. kerana konsep ini berasal dari bidang falsafah yang telah diguna pakai dalam bidang antropologi serta sosiologi dan dalam bidang psikologi kognitif dan pendidikan. seseorang individu mempersepsikan objek serta pengalaman sekaligus memberi maksud kepadanya.

Ciri-ciri aliran konstruktivisme 1. Menurut John Dewey (1966) untuk membantu pelajar untuk berfikir dan membentuk kefahaman terhadap sesuatu masalah yang cuba diselesaikan mengikut “pembelajaran bermakna (meaningful learning)”yang turut melibatkan “belajar dengan membuat (learning by doing)”. untuk mendapatkan kehidupan yang . Seseorang individu akan menyesuaikan maklumat yang mereka perolehi dengan maklumat yang telah sedia ada utuk proses pembentukkan pengetahuan barudalam mindanya dengan bantuan interaksi sosial dengan individu atau kelompok lain. Timbal balas daripada pendekatan kognitivisme maka wujudlah satu pandangan tentang bagaimana cara manusia belajariaitu konstrktivisme 2. Dalam usaha kita untuk mencapai kejayaan dalam hidup. 3. Mencapai kejayaan. Sebagai contoh. kita boleh merujuk kepada teori Maslow yang menerangkan kepada kita setiap peringkat yang perlu ditempuhi agar kehidupan kita menjadi sempurna. Anderson. Bruner. Menitik beratkan cara individu membina kefahaman mereka terhadap bahan yang mereka pelajari.Jika dilihat keadaan sekarang ramai orang yang telah secara sedar mahupun tidak telah menggunakan pendekatan Maslow ini. 1. Manusia akan bermotivasi apabila mereka mempunyai target untuk mencapai sesuatu dalam kehidupan mereka. Papert dan Confrey. Orang yang lebih awal bercakap tentang perkembangan kognitif ialah Jean Piaget (1951).ahli psikologi gestalt.Pendekatan Psikologi 12 yang dilakukan oleh Piaget. Dreams and Imitation in Childhood” dan Vygotsky (1978)dalam“Mind in Society”yang dikaitkan dengan perspektif konstruktivisme dalam perkembangan minda kanak-kanak. Applikasi pendekatan psikologi dalam kehidupan seharian. Dewey.Keperluan asas dicapai dahulu diikuti usaha-usaha untuk mencapai keperluan ke peringkat seterusnya. Buktinya melalui karya terjemahan beliau seperti “Play. Von Glaserfeld. Bartlett. Vygotsky.Ramai orang di Malaysia yang telah berjaya mencapai kesempurnaan dalam hidup.

3. Konflik remaja.Kajian dilakukan terhadap struktur tanah.Sebagai contoh untuk mencari punca kejadian tanah runtuh.Apabila pemerhatian menyeluruh telah dibuat barulah penyelesaian dapat difikirkan.Kempen penerapan nilai kekeluargaan sering dipaparkan di media elektronik bagi memdidik masyarakat agar menjadi warga yang penyayang serta bertanggungjawab.Apabila data-data ini telah dikumpulkan maka satu kesimpulan boleh dibuat berkaitan punca sebenar kejadian dan pihak kerajaan boleh memikirkan tindakan selanjutnya yang wajar diambil untuk menangani isu tersebut.Atas dasar kesedaran tersebut kerajaan Malaysia telah melancarkan kempen “RumahKu SyurgaKu” khusus untun memberi kesedaran terhadap institusi kekeluargaan yang kini rapuh akibat kesibukan mencari wang. Untuk menaikan semangat rakyak Malaysia untuk mencapai kejayaan. kita perlu mencari punca mengapa remaja itu tejebak dalam kehidupan tidak bermoral.Maka teori Maslow adalah benar kerana banyak gejala-gejala social yang berlaku adalah akibat dari mereka yang merasa diri mereka telah diabaikan dan tidak dikasihi. seorang pekerja perlulah memastikan mereka berusaha keras untuk memenuhi keperluan hirarki Maslow. Penyelesaian masalah. 4.Setelah . lokasi kejadian serta taburan hujan di kawasan tersebut. Jika dia seorang remaja yang terlibat dengan gejala social. Pendekatan Gestalt digunakan untuk menangani masalah. Maka untuk mendekati serta memahami konflik yang terjadi pada mereka. Kehidupan kekeluargaan. kerajaan melihat serta melakukan kajian menyeluruh untuk mencari punca sebenar kejadian tersebut. kerajaan Malaysia telah melancarkan kempen “Malaysia Boleh”. Boleh menggunakan pendekatan Gestalt yang memperkenalkan konsep memandang sesuatu secara menyeluruh. Dalam kehidupan berkeluarga.Pendekatan Gestalt menerangkan kepada kita agar melihat sesuatu dari perspektif menyeluruh. kita perlu melihat apa yang mereka lalui sebagai suatu perkara yang menyeluruh. 2.Kebanyakan konflik remaja yang terjadi adalah kerana kekurangan dalam keperluan hidup mereka. anak-anak yang mendapat cukup kasih sayang selalunya mempunyai kehidupan yang positif berbanding dengan mereka yang diabaikan.Pendekatan Psikologi 13 lebih sempurna pada masa akan datang.

Sebagai langkah membendung kerosakan akhlak. Kaedah pembelajaran dulu lebih menjuruskan kepada kaedah guru mengajar dan pelajar meniru apa yang guru ajarkan.Ini dapat dilihat dengan usaha kerajaan mengubal sistem pendidikan sedia ada dari semasa ke semasa. Kerajaan Malaysia telah melakukan banyak perubahan terhadap struktur pembelajaran di Malaysia agar lebih fokus kepada kaedah perkembangan minda pelajar.Pendekatan Psikologi 14 pengamatan dibuat barulah kita boelh mengambil tindakan seterusnya. pihak kerajaan telah menempatkan seorang kaunselor di setiap sekolah. Penambahbaikan terhadap sesuatu sistem sebagai contoh sistem pembelajar boleh dibuat secara terancang mengikut garis panduan yang telah diberikan oleh pakar-pakar psikologi tersebut sekaligus membantu kerajaan melahirkan pelapis negara yang berpengetahuan luas serta mempunyai kehidupan yang baik pada masa akan datang.Setiap seorang dari pakar-pakar tersebut telah memberi panduan kepada setiap bidang yang berlainan untuk setiap golongan. 5.Dengan adanya kaunselor disekolah dilihat dapat mengurangkan masalahmasalah salah laku pelajar kerana pelajar yang didekati itu merasa diri mereka di hargai. (2808 patah perkataan) . mereka telah lama menerapkan pendekatan ini terhadap kaedah pendidikan mereka. konsep keterbukaan diantara pelajar dan guru mampu mencipta satu situasi pembelajaran yang menggalakan pelajar untuk membina minda. Proses pembelajaran. Teori-teori yang diperkenalkan kebanyakkannya memperjuangkan hak-hak seorang manusia disamping memberi kesedaran terhadap apa yang perlu dicapai untuk mendapat kesempurnaan hidup. Kesimpulan Secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa teori-teori yang dibuat olej pakar-pakar psikologi dahulu banyak membantu generasi seterusnya untuk memperbaiki mutu kehidupan. Di Negara Amerika Syarikat.Justeru itu melalui pendekatan konstruktivisme ini. anak-anak. Tetapi sebenarnya konsep ini menutup perkembangan minda pelajar. pemimpin mahupun pihak kerajaan. Pendekatan yang dibawa oleh pakar-pakar psikologi dahulu juga sesuai di praktikan oleh semua golongan tidak kira ibubapa.

Psikologi : Fakulti Ekologi Manusia. Program Jarak Jauh – Jabatan Psikologi : Pusat Pengajian Luar Kampus.Pendekatan Psikologi 15 Rujukan Mahmood Nazar Mohamed. Ma’rof Redzuan & Pn. Haslinda Abdullah. Pengantar Psikologi : Satu pengenalan Asas Kepada Jiwa Dan Tingkah Laku Manusia : Dewan bahasa Dan Pustaka. 1960. Wan Abdul Kader & Fatimah Yusooff. Dr. Universiti Kebangsaan Malaysia . Selangor (2001). Universiti Putra Malaysia. Serdang. Kuala Lumpur (2001).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->