P. 1
Slide Hub Etnik Bab 1 Pjj

Slide Hub Etnik Bab 1 Pjj

|Views: 353|Likes:
Published by Qaisara Zulaikha

More info:

Published by: Qaisara Zulaikha on Dec 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2014

pdf

text

original

HUB ETNIK (PLK UUM

)
BAB 1: KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK PERTEMUAN PERTAMA)

Objektif
Selepas mengikuti bab ini, pelajar seharusnya boleh: 1. Memahami konsep asas hubungan etnik 2. Memahami definisi dan asal usul manusia 3. Memahami definisi, kemunculan dan ciri masyarakat 4. Memahami definisi dan unsure berkaitan dengan kebudayaan

Pengenalan
Hubungan etnik mempunyai konsep asasnya yang tersendiri sprt: 1. definisi manusia & asal-usulnya, 2. definisi etnik & kemunculannya, 3. definisi masyarakat, kemunculan & ciri2nya, 4. konsep k’budaya’n & sikap t’hdp kepelbagaian kebudayaan.

Bahasa Melayu Perkataan manusia berasal dr bhs Sanskrit Manu yg bererti berfikiran dan berakal budi. “Human” akhirnya membawa maksud sebagai manusia yang boleh berfikir dan berkreativiti. membawa erti yang dilahirkan dari tanah. 1. Kamus Dewan mendefinisikannya sbg insan dan makhluk yang mempunyai akal.MANUSIA (Definisi Manusia ) 1. . Bahasa Inggeris (human) Berasal dr perkataan latin “humo”.

“al-insan ” & “annas ” berasal dr perkataan “nasiya ” yg b’ erti lupa. yg merupakan salah satu sifat manusia. Bahasa Arab Mengguna pakai p’kata’n “ins. Penjelasan al-Qur’an. al-insan.Samb… 1. an-nas ” & “al-basyar ” yg b’maksud sejenis haiwan yang boleh berfikir dan bertutur. .

Teori ini sangat berpengaruh di Eropah dalam abad ke-19M namun bermula pd awal abad ke-20M ia kian merosot. BARAT. dikemukakan oleh Charles Darwin (18021889) dan Jean Baptiste Come de Lamarck (1749-1829). Memperkenalkan teori bahawa manusia berasal dari monyet. .Asal Usul Manusia 1.

surah al-Nisa’. Daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan lelaki dan perempuan yang banyak” .s. ayat 1 yg bermaksud: “Hai sekalian manusia! Bertakwalah kepada tuhanmu (Allah) yang telah menciptakan kamu daripada seorang diri (Adam) dan daripadanya pula Allah menciptakan isterinya (Hawa).SAMB… 1. Boleh dilihat dalam al-Quran. ISLAM al-Qur’an menjelaskan bahawa asal usul kejadian manusia adalah daripada Adam a.

Ilmu mengkaji berkaitan etnik dikenali sebagai “ethnology” iaitu klasifikasi manusia berasaskan kepada faktor sosial dan kebudayaan. Collins Gem English Dictionary m’ definisikannya sebagai ras (race). .ETNIK (definisi) B’asal drpd perkataan Inggeris iaitu “ethnic ”. Kajian yg berkaitan hubungan etnik dengan faktor geografi dan kependudukan dikenali sebagai “ethnography”.

Mongoloid 3.Kemunculan etnik Kroeber (1948) membahagikan manusia kepada empat etnik utama: 1. Etnik2 lain . Negroid 4. Caucasoid 2.

Asiatik.Samb… Garn (1961) & Coon (1962) pula m’ bahagi’n manusia kepada beberapa kategori etnik sprt: Amerindian. Australian. . Micronesia. India. European. MalanesianPapuan. African.

tolong menolong dan saling hormat menghormati ke arah keamanan. keturunan. adat resam. keselamatan dsb Bertepatan dng ayat Allah dlm al-Hujurat. kebudayaan dan sebagainya merupakan satu sunnatullah. bangsa. ayat 13. Matlamatnya. bahasa. bekerjasama. bagi membolehkan manusia itu berkenal-kenalan. warna kulit. .Samb… Kewujudan pelbagai etnik.

MASYARAKAT (definisi) 1. Bahasa Melayu Perkataan masyarakat b’asal dari perkataan Arab. hidup bersama dan hidup bermasyarakat. Kamus Dewan mendefinisikan masyarakat sbg kumpulan manusia yang bergaul. .

Bahasa Inggeris 2 perkataan digunakan iaitu “society ” dan “community ”. . “Community ”. b’maksud s’kumpulan individu yang hidup bersama dan mempunyai nilai bersama.Samb… 1. “Society ” b’maksud hidup bersama dng orang lain.

Samb… 1. pergaulan dan masyarakat. Ia jg bleh b’maksud hidup bersama dan bermasyarakat. kehidupan. .jam’an ” yg b’ erti sebagai kumpulan.musyarakatan ” yg b’ maksud bersekutu. Bahasa Arab P’kata’n masyarakat berasal dari akar kata “syaraka – yusyariku . P’kata’n lain yg digunakan adalah “mujtama’ ” dari akar kata “jama’a – yujami’u . berkongsi dan sebagainya.

Definisi masy (istilah) Kuncaraningrat Linton Roucek dan warren Lyson Hammudah Abdalati Sidi gazalba .

. Walaupun setiap sarjana yang menyumbangkan pemikiran mereka dalam memberikan definisi masyarakat mempunyai pendekatan yang berbeza.. namun mereka mempunyai arah dan matlamat yang sama. Terma2 sprt individu-individu. interaksi (pergaulan) dan peraturan (kebudayaan) merupakan perkara-perkara yang diakui oleh semua sarjana ketika mengemukakan definisi masyarakat. .Samb.

Fiedrichcist (1897-1946). Menternak. Bertani dan berkejiranan. berkejiranan dan berniaga. Bertani.Kemunculan masy Ahli2 antropologi. . masyarakat berkembang melalui 5 peringkat iaitu Berburu dan memancing. sosiologi dan arkeologi bersetuju bahawa masyarakat manusia mengalami proses evolusi. Bertani.

.Samb… Tweedie (1970:2) membahagikan peringkat perkembangan masyarakat kepada lima tahap: Zaman Batu Lama Zaman Batu Pertengahan Zaman Batu Baru Zaman gangsa Zaman besi.

Beliau jg berpandangan kehidupan itu b’mula dr kemunculan desa dan membesar kpd masyarakat kota. pakaian & tmpt tinggal. 3 asas penting dlm k’hidup’n. Mereka saling memerlukan antara satu sama lain sprt keperluan b’sikap tolong-menolong & sifat ini akhirnya menjadikan manusia hidup berkelompok. Al-farabi pertumbuhan masyarakat bermula dari naluri semula jadi keperluan setiap individu kepada individu yang lain. .Samb… (perspektif islam) 1. makanan.

kekayaan dan sebagainya . atau sunnatullah.w.Samb… 1. kemunculan masyarakat adalah satu ketentuan daripada Allah s. Beliau menjelaskan bahawa masyarakat secara keseluruhannya tidak banyak dipengaruhi oleh individuindividu tetapi banyak dipengaruhi oleh tekanan iklim.t. Ibn khaldun Kewujudan masyarakat bemula dari individu-individu yg akan membentuk satu organisasi yang terikat kepada satu norma dan nilai yang dipatuhi bersama. pemakanan. hubungan rapat antara satu sama lain.

Kelompok2 jiran. Mempunyai perasaan kasih atau “sence of belonging”. kepintaran. sifat gotong royong. di samping mempunyai identiti kelompok (group identity) dan perpaduan. 2. desa atau pekan kecil di mana seseorang itu dapat berkenalan rapat sesama mereka. Wujud kelompok2 kecil sprt keluarga. fungsi dan pertolongan. 3. kelompok yg b’kerjasama.Ciri Masyarakat Brownel menyenaraikan 5 ciri masyarakat: 1. boleh dirangkumkan dalam kaedah umur. . terdapat banyak aktiviti2 besar dalam kehidupan yang dianjurkan utk kepentingan b’sama. mengenali satu dng lain. jantina. Bersifat menyeluruh.

al.KEBUDAYAAN (definisi) 1. .thaqafah ” adalah perkataan yang paling tepat untuk defenisi kebudayaan. Arab Kamus al Munjid Fi al Lughah wa al ‘A’ lam . Ia merupakan tingkat-tingkat kemajuan yang dicapai oleh manusia untuk memperbaiki taraf hidup mereka meliputi pelbagai bidang ilmu.

ilmu pengetahuan.Samb… 1. ekonomi. Ia merupakan cara hidup manusia di dalam kedua-dua bidang iaitu pemikiran dan kebendaan yang meliputi agama. Inggeris Dlm Kamus Collins Gem English Dictionary. undang-undang. Ia diwarisi dari satu generasi ke generasi lain dan berbeza dari satu masyarakat ke satu masyarakat yang lain. sains teknologi. . seni bina dan sebagainya. “culture” merupakan perkataan yang paling sesuai untuk definisi kebudayaan.

Akhirnya kita bleh takrifkannya sbg cara hidup & pencapaian manusia dlm bidang pemikiran & kebendaan. Segala-galanya tersirat di dalam ilmu pengetahuan. .Samb… Bahasa Melayu (Kamus Dewan) Ia b’maksud segala daya usaha manusia untuk mengatasi segala masalah kehidupan mereka dan usaha menyesuaikan diri dengan alam persekitaran. falsafah. bahasa. ekonomi. seni bina dan sebagainya. kesusasteraan. sains. teknologi.

Kluckhohn (1953) menyenaraikan 7 iaitu.Peralatan & kelengkapan hidup manusia (Kebendaan & teknologi).Mata pencarian dan sistem ekonomi. ii . iii . iv Kekuasaan politik. b’sifat kompleks. i . ii . i Alat teknologi.Unsur Budaya Ada banyak unsur2 budaya sprt sejagat. . v Kesenian. Bersifat sejagat Herskovits (1948) menyenaraikan 4 ciri kesejagatan. mempunyai aktiviti.Agama. mempunyai tret dsb. vi – Pengetahuan & vii .Keluarga.Sistem sosial. iii . iv – Bahasa ( unsur awal dipelajari). 1.Sistem ekonomi.

menternak. 1. membajak dan lain-lain. .Samb… 1. 1. teknik menanam. berdagang dsb. Mempunyai aktiviti Sprt berburu. Bersifat kompleks Termasuk didalamnya sistem pemilikan tanah. Ada unsur2 tret Ia mengandungi unit kebudayan paling mudah sama ada kebendaan seperti anak panah dan sebatang pena atau bukan kebendaan seperti berjabat tangan.

iii. Ras dan etnik. ii.Psikologi. Interaksi antara-bangsa dan masyarakat. . ivEkonomi. iiBangsa dan etnik. i. Fischer (Anthropology) menyenaraikan 3 faktor . iii.Faktor2 mempengaruhi kebudayaan Dawson (The Source of Cultural Change) menyenaraikan 4 faktor: i-Persekitaran. Lingkungan hidup.

Perubahan kebudayaan Ada 2 jenis perubahan: 1. . Luaran. dibawa oleh seseorang ke dalam sesebuah masyarakat sprt idea. 2. hasil dari interaksi antara etnik & antara bangsa di mana berlakunya pengaruh-mempengaruhi dan pinjammeminjam. konsep & penemuan baru. Dalaman.

Asimilasi . Difusi .Ia membawa maksud penyebaran dan pemindahan unsur-unsur dari satu kebudayaan ke dalam kebudayaan lain.Penyesuaian sesuatu kebudayaan dengan kebudayaan lain.Peminjaman kebudayaan Ada 3 jenis peminjaman kebudayaan: 1.Berlaku akibat percantuman dua kebudayaan atau lebih. Akulturasi . . 2. 3.

Menilai sesuatu kebudayaan sebagai sesuatu yang relatif kerana ia tidak dapt dinilai secara objektif. Etnocentrisme . Lantas memandang rendah terhadap kebudayaan lain 2. Xenocentrisme .Melihat sesuatu berasaskan kepada bangsa dan kebudayaan sendiri.Sikap t’hdp kepelbagaian kebudayaan Terdapat 3 sikap terhadap kepelbagaian kebudayaan: 1.Melihat kebudayaan sendiri lebih rendah dari kebudayaan orang lain 3. Relativisme . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->