MOHD KAMARUL AFANDI BIN MOHD SALLEH SITI SARAH BINTI ABDUL GHANI TENGKU NORAISYAH BINTI TENGKU

ZAHARI AFIFAH BINTI ARIFIN

GB110221 GB110177 GB110159 GB110239

semua tindakan manusia yang boleh diperhati,diukur,dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar

Tingkahlaku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu

Tingkahlaku juga merangkumi , aktiviti, aksi, prestasi, bertindakbalas, tindakan dan rekasi

-setiap tingkahlaku manusia adalah berasaskan dorongan serta tujuan .Menekankan bahawa seseorang individu bertingkahlaku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan -tingkahlaku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan.

Petrovich Pavlov Edward Lee Thorndike John Broadus Watson Edward Lee Thorndike Burhus Frederic Skinner .

Psikologi rangsangan gerakbalas atau proses tindakbalas pantulan (perubahan tingkahlaku) akibat daripada rangsanganrangsangan semulajadi .

Ivan Petrovich Palvoc Ahli fisiologi Rusia (1920) Beliau membuat pemerhatian pada seekor anjing untuk mengkaji perkaitan di antara rangsangan(R) dan gerak balas(G). .

Makanan dihidangkan  Anjing mengalirkan air liur . 3. 4.1. 2. Loceng dibunyikan  Anjing mengalirkan air liur . Loceng dibunyikan  Anjing tidak mengalirkan air liur. Loceng dibunyikan + makanan dihidangkan  Anjing mengalirkan air liur .

SEBELUM PELAZIMAN MAKANAN (Rangsangan X Terlazim) LOCENG (Rangsangan Terlazim) AIR LIUR (Gerak balas terlazim) AIR LIUR (Gerak balas X terlazim) SEBELUM PELAZIMAN MAKANAN (Rangsangan Terlazim) BUNYI LOCENG (Rangsangan X Terlazim) AIR LIUR (Gerak balas X terlazim) .

 .SELEPAS BERLAKU PELAZIMAN BUNYI LOCENG (Rangsangan Terlazim) AIR LIUR (Gerak Balas Terlazim)  PAVLOV berpendapat bahawa pembelajaran yang berlaku melalui perkaitan rangsangan(R) dan gerak balas (G) dinamakan sebagai pelaziman Pembelajaran yang berlaku akibat dua rangsangan ini dikenali sebagai pelaziman klasik.

Operan : satu tindakbalas yang beroperasi ke atas alam sekitar Tingkahlaku yang tidak dihasilkan oleh rangsangan tetapi terhasil akibat diterbitkan atau disengajakan Pelaziman Operan : proses pembelajaran yang melibatkan tingkahlaku operan .

. Thorndike Pelopor psikologi Amerika (1874-1949) Terkenal dengan teori cuba jaya dan 3 hukum iaitu hukum kesedian. hukum latihan dan hukum kesan.Edward L.

afektif dan kognitif sebelum belajar HUKUM THORNDIKE Hukum Latihan • Latihan diulang untuk tingkatkan kemahiran Hukum Kesan • Kesan yang positif meningkatkan pertalian rangsangan & gerak balas .Hukum Kesediaan • Kesediaan dari segi psikomotor.

Burrhus Frederic Skinner Menpunyai PHD dalam bidang psikologi Hasilkan buku ‘The Behavior of Organisms’ (1983) .

Skinner membuat beberapa rumusan tentang pembelajaran manusia iaitu: Pembelajaran berlaku melalui pelaziman Pemberian Peneguhan negatif Dalam proses peneguhan positif diberi untuk pembelajaran.Berdasarkan hasil kajian. apabila pelajar membawa kesan melakukan sesuatu yang tidak konsep diskriminasi adalah penting tingkah laku yang menyeronokkan untuk mencapai diingini hendaklah akan mengulangi kejayaan secara tingkah laku operan bersistematik yang diingini .

Teori Pelaziman Klasik Tingkah laku Teori Pelaziman Operan (individu dapat Tidak sukarela (individu tidak Sukarela dapat mengawal tingkah laku) mengawal tingkah laku) Urutan Tingkah laku muncul selepas Tingkah laku adalah kesan rangsangan daripada rangsangan tidak terlazim Kesan tingkah laku Cara pembelajaran berlaku Ransangan dengan rangsangan terlazim mempengaruhi pembelajaran berikut Pelopor utama Pavlov Thorndike Skinner .

.

kesedihan. kehangatan). keberanian. .RANGSANGAN  Bermaksud sesuatu yg dapat mempengaruhi indra dan dapat membangkitkan perasaan tertentu (kegembiraan.

teori psikologi tingkahlaku percaya pembelajaran berlaku jika ada rangsangan dan tindakbalas. . untuk mengekalkan tingkah laku ini. guru memberi peneguhan kerana kerja tulisan Fifi semakin kemas dan baik. Teori. Contohnya.TINDAK BALAS Merupakan sesuatu tindakan yang disebabkan oleh suatu tindakan yang lain. oleh itu Fifi akan cuba menulis dengan lebih baik lagi untuk mendapat pujian gurunya.

iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Skinner membahagikan peneguhan kepada dua jenis. pertamanya untuk memuaskan kehendakindividu. peneguhan diberikan. untuk mengurangkan tekanan dan merangsang otak.PENEGUHAN Peneguhan ialah perkara yang dilakukan untuk mengalakkan sesuatu perlakuan itu diulangi. keduanya. . Menurut Rachlin (1991).

1.  Contoh : Tingkah Laku Pelajar kemukakan soalan dengan baik Kesan/Akibat Guru memuji pelajar Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar kemukakan lebih banyak soalan yang baik .yang menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Peneguhan Positif  Bermaksud memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan.

Ciri-ciri Pujian (Peneguhan Positif) yang memberi kesan: memuji secara ikhlas memuji dengan cepat memuji tanpa pilih kasih memuji usaha dan cuba jaya memuji tingkah laku yangspesifik memuji jawapan atau respons yang spontan .

 Contoh: Tingkah Laku Pelajar tidak menyiapkan tugasan tepat pada waktunya Kesan/Akibat Tingkah laku Masa Hadapan Pelajar akan menyiapkan tugasan yang seterusnya tepat pada waktunya Guru menegur pelajar .2. Peneguhan negatif  Merupakan rangsangan serta merta yang tidak selesa atau menyakitkanyang diberikan selepas sesuatu tingkah laku ditunjukkan.

Ali juga menjadirisau setiap kali ujian biologi akan diadakan.GENERALISASI  Bermaksud rangsangan yang sama akan menghasilkan tindak balas yang sama. kerana kedua mata pelajaran tersebutmempunyai perkaitan antara satu sama lain. . Contoh : Ali menjadi risau setiap kali ujian kimia akan diadakan. Jadi kerisauan dalam satu mata pelajaran(kimia) telah digeneralisasikan kepada satu mata pelajaran (biologi).

DISKRIMINASI  Berlaku apabila individu bertindak balas terhadap sesuatu rangsangan yang tertentu sahaja dan tidak pada rangsangan yang lain.didapati anjing tersebut hanya bertindak balas apabila mendengar bunyi loceng sahaja. Dalam kajian terhadap anjing.tetapi tidak pada bunyi selain daripada loceng. .

Dalam hal ini. Dalam kajian Pavlov. bunyi loceng tidak disertakan rangsangan tak terlazim (daging). Tindak balas akhir akan terhapus dan prinsip ini dikenali sebagai penghapusan .PENGHAPUSAN  Berlaku apabila rangsangan terlazim yang tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim. lamakelamaan bunyi loceng tadi tidak akan merangsang anjing tersebut untuk mengeluarkan air liur.

Rumusan dapatan kajian Pavlov .

MODELING Konsep Rangsangan Tindakbalas Peneguhan Generalisasi Diskriminasi Penghapusan Loceng Beratur Bunyi Loceng Tetap Beratur Loceng Tak Berbunyi Tetap Beratur Walaupun Tiada Bunyi Loceng .

contoh yang diambil lebih kepada suasana di sekolah kerana ingin mengaplikasikan teori ini dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Peneguhan – keesokan harinya loceng berbunyi lagi dan untuk hari-hari seterusnya. Berikut adalah penerangan mengenai setiap langkah: Rangsangan – apabila terdengar bunyi loceng. Diskriminasi – sehinggalah pada suatu hari loceng tidak berbunyi lagi.Rajah menunjukkan carta aliran bagi satu proses konsep yang berlaku di dalam tingkahlaku psikologi. Generalisasi – pelajar seperti biasa akan mula beratur. pelajar tetap beratur. Tindakbalas – pelajar akan mula beratur. . Penghapusan – walaupun loceng tidak berbunyi.

Gagne (1970) .  proses memperoleh ilmu pengetahuan atau kemahiran dan berlaku perubahan tingkahlaku atau kebolehan seseorang yang dapat dikekalkan.Sumbangan Psikologi Tingkahlaku Kepada Proses Pengajaran & Pembelajaran Pengajaran & Pembelajaran  Sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersama oleh guru dan muridnya secara sistematik dengan kaedah mengajar yang sesuai demi memperoleh ilmu pengetahuan serta menguasai kemahiran yang diperlukan. Robert M.

Sumbangan kepada proses PNP Melahirkan pelajar yang berdaya saing Boleh memotivasikan pelajar Mewujudkan suasana pembelajaran yang menarik Mewujudkan proses pengajaran yang berkesan Memupuk sikap prihatin Mendisiplinkan pelajar Wujud sikap hormat kepada orang tua Memberi pengalaman kepada pelajar Wujud semangat kerjasama .

mempelajari sesuatu dengan lebih berkesan belajar nilainilai murni pelajar lebih bersedia untuk belajar Belajar yang berkesan Sumbangan psikologi tingkahlaku dari segi motivasi berusaha kaitkan dengan minat pelajar semangat persaingan timbul & kekalkan minat timbul suasana yang gembira .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.