P. 1
Cabaran Dan Strategi Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Mencapai Wawasan 2020.

Cabaran Dan Strategi Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Mencapai Wawasan 2020.

|Views: 257|Likes:
Published by Lynn Azman

More info:

Published by: Lynn Azman on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

Kritikan Artikel Oleh Aede Hatib Bin Musta’amal Tajuk : Cabaran Dan Strategi Pendidikan Teknik Dan Vokasional

Ke Arah Mencapai Wawasan 2020. Penulis : Haji Yahya Bin Emat Terbitan : Jurnal Pendidikan, Jilid 37 Keluaran 8 Jun 1993, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sinopsis Artikel Artikel ini membincangkan tentang beberapa cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani oleh latihan teknik dan vokasional dalam mendokong usaha kerajaan untuk mencapai status sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020. Penulis juga mengutarakan langkah-langkah dan strategi yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melaksanakan suatu kurikulum latihan teknik dan vokasional yang mampu melahirkan tenaga kerja mahir berdasarkan tiga faktor utama iaitu sikap, kualiti dan kuantiti. Kritikan Artikel Malaysia telah meletakkan matlamat untuk menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 di mana usaha ini telah dijelmakan melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) bagi tempoh tahun 1991-2000. RRJP 2 meletakkan sasaran pertumbuhan sebanyak 7% setahun untuk ramalan pengeluaran yang akan menyumbangkan sebanyak 37% daripada pengeluaran kasar tempatan bagi tahun 2000. Situasi ini pada pandangan penulis secara langsung menuntut kepada penghasilan tenaga kerja yang mahir dalam memenuhi pasaran kerja tempatan. Ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam Rancangan Malaysia ke Enam iaitu matlamat pembangunan sumber tenaga manusia adalah merupakan teras utama di dalam pembangunan negara, kerana pencapaian matlamat sosio-ekonomi bergantung kepada terdapatnya tenaga kerja yang berpendidikan, mahir dan boleh dilatih (Kerajaan Malaysia, 1991). Sewajarnyalah pembangunan sumber manusia ditangani secara bersungguh-sungguh kerana hanya dengan kebolehan, kemahiran dan daya usaha rakyatnya sahaja sesebuah negara boleh menjadi maju. Oleh itu, apa yang perlu ditekankan adalah menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pembangunan sumber manusia terutamanya dalam bidang teknik dan vokasional. Ini selanjutnya meletakkan sandaran yang besar terhadap latihan dan pendidikan teknik dan vokasional dalam merealisasikan perkara tersebut. Ini amat selari dengan pandangan penulis yang berpendapat bahawa kepincangan di dalam sistem latihan atau pun pendidikan teknik dan vokasional akan mengakibatkan kurangnya tenaga mahir yang seterusnya akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam membincangkan aspek cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani bidang pendidikan teknik dan vokasional, penulis cuba membahagikan kepada empat aspek utama iaitu: a) Sikap masyarakat terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Masyarakat dilihat oleh penulis sebagai masih mempunyai pandangan sebegini apabila mereka menganggap pelajar-pelajar vokasional adalah hanya mereka yang gagal dalam bidang akademik. Fenomena ini turut mendapat perhatian Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang dalam kertas kerja mereka mengatakan bahawa: "Satu masalah yang besar ialah untuk menarik minat pelajar terhadap pendidikan vokasional.

berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji maklumat dan ilmu dan dapat membuat penyesuaian dengan tepat. Melalui kerjasama ini. maka kerjasama yang erat daripada pihak swasta adalah diperlukan. Pendidikan di sekolah vokasional dianggap sebagai "Second Class". b) Pendidikan teknik dan vokasional untuk melahirkan sumber tenaga manusia yang mahir. Kesemua usaha tersebut adalah bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berpandangan positif terhadap pendidikan teknik dan vokasional negara. 31 Januari 1993). Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) mengatakan bahawa tenaga pengajar yang berkelayakan juga menjadi masalah utama." Tanggapan masyarakat yang sebegini sememangnya tidak tepat kerana pendidikan teknik dan vokasional memberikan masa depan yang cerah kepada para lulusannya samada dalam peluang pekerjaan mahupun bidang pendidikan peringkat tinggi. Mereka perlulah berkebolehan untuk bekerja secara profesional di samping berupaya menerima dan menguasai pengetahuan baru yang berkaitan dengan cepat. Akhbar melaporkan bahawa Malaysia hanya mampu melatih seramai 32. program dan kandungan kursus yang berkaitan dapat diawasi secara konsisten dan diubahsuai bagi memenuhi permintaan pasaran pekerjaan yang berubah-ubah. Bagi membentuk kurikulum yang bersesuaian dengan keperluan industri semasa. Sokongan industri penting agar sistem sekolah dapat mengikuti perubahan teknologi dan memenuhi keperluan permintaan serta keadaan kerja mereka. ITM. Fenomena tersebut wajar diambil perhatian kerana tenaga pengajar yang hanya mempunyai kelayakan akademik tanpa memiliki pengalaman industri dan kerja akan menjadikan pelaksanaan program latihan atau pendidikan teknik dan vokasional lebih bercorak teori sahaja. Mereka diambil terus dari universiti tempatan dan Maktab Khas untuk latihan teknik atau vokasional. Sekolah vokasional adalah untuk pelajar yang lemah atau yang tercicir. UTM dan sebagainya (Siti Maspah & Nor Azizah. Program-program kerjasama yang dijalankan di antara institusi pendidikan teknik dan swasta berupaya mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan teknik dan vokasional. Menurut Isahak Haron (1992). Lulusan dari sekolah vokasional juga dianggap rendah tarafnya walaupun sijil SPVM diiktiraf sama dengan SPM. Pandangan ini turut dikongsi oleh Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang mengatakan bahawa pendidikan teknik dan vokasional perlu mengadakan hubungan dan kerjasama yang rapat dengan industri bagi menjayakan program latihan dan menyusun kurikulumya. tenaga manusia yang diperlukan di dalam masyarakat industri tentulah tenaga manusia yang cekap dan profesional. c) Mempertingkatkan kualiti dalam latihan kemahiran. sedangkan menjelang tahun 2000 sahaja sektor industri memerlukan seramai 51. Kerajaan yang mempelopori Program Pandang ke Timur melalui agensi-agensinya seperti MARA telah menghantar lepasan institut kemahirannya untuk mengikuti latihan sambil kerja di Jepun. penulis cuba mengutarakan tentang kepentingan peranan pendidikan teknik dan vokasional dalam melahirkan tenaga mahir yang relevan dengan permintaan pasaran. Manakala daripada aspek peluang melanjutkan pendidikan pula.Ibubapa lebih memberikan perhatian kepada pendidikan di sekolah akademik. Penulis berpendapat bahawa pengalaman dan pengetahuan tenaga pengajar di institusi latihan teknikal dan vokasional merupakan faktor yang mempengaruhi kualiti lulusan yang dikeluarkan.166 jurutera lagi dari institusi pendidikan tinggi awam menjelang tahun 2020 (The Star. . 1995).000 jurutera (Berita Harian. 10 Februari 1993). Kebanyakan tenaga pengajar tiada pengalaman perindustrian dan kerja. Dalam aspek pembangunan sumber manusia . pengiktirafan sama taraf bagi SPMV dengan SPM telah memberikan peluang yang sama bagi lepasan SPMV untuk meneruskan pengajian di pusat-pusat pengajian tinggi seperti Politeknik.

1 Disember 1992). Oleh itu. Berdasarkan data yang dikemukakan bagi tahun 1992. 1993). penulis menegaskan semula tentang cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh pendidikan teknik dan vokasional dalam menyahut hasrat kerajaan menjelang tahun 2020. Ini adalah kerana Kerajaan melalui Kementerian pendidikan juga telah mewujudkan kelonggaran dalam pengambilan staf dan bekerja rapat dengan industri untuk mendapatkan tenaga pengajar sebagai kakitangan sementara atau pinjaman (Siti Maspah & Nor Azizah. offer very little practical content in their courses such that new graduate frequently lack the practical skills required by the industry. Ini dapat meningkatkan lagi taraf kualiti pendidikan teknik dan vokasional melalui mutu pengajaran yang tinggi dan lebih berkesan. 1993). d) Peningkatan kuantiti pendidikan teknik dan vokasional. sejajar hasrat kerajaan menjadikan negara ini maju pada tahun 2020. Ini adalah berdasarkan laporan berikut: "…that existing training institution in this country especially vocational schools. Peratusan pelajar yang berpeluang melanjutkan pengajian di bidang ini masih terlalu kurang berbanding jumlah peluang yang sepatutnya dibuka. misalnya di Jerman (Shahril Marzuki. Program berkembar dengan pusat-pusat pengajian tempatan dan luar negara juga wajar dilaksanakan bagi melatih tenaga pengajar politeknik dan Sekolah-sekolah Menengah Teknik/vokasional. didapati hanya terdapat 70 buah sekolah vokasional yang hanya boleh menempatkan 46. it appears that on average about 40% of the trainees are employed in jobs not related to their training." (The Star. Manakala politeknik pula terdapat 7 buah dengan hanya mampu menempatkan 9. penubuhan kolej-kolej swasta dilihat sebagai usaha untuk melahirkan tenaga mahir dalam pertumbuhan ekonomi negara bagi menampung had jumlah tenaga terlatih yang dikeluarkan oleh pusat-pusat pengajian awam tempatan. Ini adalah selari dengan pernyataan yang mengatakan bahawa hanya sebanyak 7% pelajar-pelajar dapat memasuki sekolah vokasional dan teknik berbanding dengan di negara perindustrian lain." (Berita Harian. 1995). Penulis melihat penambahan jumlah institusi pendidikan teknik dan vokasional adalah perlu bagi memenuhi keperluan tenaga kerja tempatan.Ini akan melahirkan lepasan institusi vokasional yang kurang terlatih bagi memenuhi tuntutan yang diperlukan oleh bakal majikan mereka kelak. Jumlah kemasukan yang kecil adalah berpunca daripada kuantiti institusi teknik dan vokasional yang masih tidak mencukupi berbanding dengan permohonan kemasukan. saranan penulis agar sistem pengambilan tenaga pengajar dilakukan secara lebih terbuka di mana kelayakan akademik tidak dijadikan faktor utama tetapi mengambil kira pengalaman industri dan kemahiran teknikal yang dimiliki adalah suatu yang wajar. di mana lebih 40% pelajar di sekolah vokasional atau teknologi. Masyarakat diseru agar mengubah pandangan mereka terhadap pendidikan . Sehubungan dengan itu. Pandangan ini telah turut dikemukakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang menyebut bahawa: "sektor swasta membuat pelaburan dengan menubuhkan lebih banyak sekolah vokasional atau politeknik untuk menampung keperluan tenaga mahir.404 pelajar sahaja (Shahril Marzuki. 10 Februari 1993). Sewajarnyalah pihak kerajaan dengan dibantu oleh swasta memperluaskan lagi penubuhan institusi teknik dan vokasional samada di bawah peruntukan kerajaan mahupun pembiayaan swasta. 17 Februari 1993). and from findings of some tracer studies. Kesimpulan Dalam kesimpulannya.980 pelajar sahaja (Berita Harian.

2) Siti Maspah Hassan. Di samping itu.Formal Dan Non Formal Ke Arah Wawasan 2020. (1993). Kementerian Pendidikan Malaysia. 4) __________ Berita Harian. Namun begitu. 31 Januari 1993. Jurnal Pendidikan Jilid 37 Kementerian Pendidikan Malaysia keluaran 8 Jun 1993.Salleh. 1 Disember 1992. Jilid 37 Keluaran 8 Jun 1993. "Aliran perkembangan Pendidikan dan Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Industri Abad Ke 21". Nor Azizah Mohd. 6) ___________The Star. Kritikan Artikel Oleh Aede Hatib Bin Musta’amal Tajuk : Cabaran Dan Strategi Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Mencapai Wawasan 2020. 8) Shahril Marzuki. maka kejayaan untuk mencapai wawasan 2020 adalah cerah. 9) ___________ Berita Harian. kerajaan dan swasta disarankan mengeratkan lagi kerjasama bagi menangani masalah guna tenaga di dalam bidang teknik dan vokasional ini. kualiti dan kuantiti dapat di atasi. 17 Februari 1993. kualiti dan kuantiti. 3) __________The Star. 10 Februari 1993. Dalam Pidato Umum Aminuddin Baki Kali Ke 4 di UPM. Kertas Kerja Bertajuk: Pendidikan Vokasional. usaha-usaha yang berterusan perlulah dilakukan bagi mengubah semula sikap dan nilai masyarakat ke arah yang lebih positif. Dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad Ke 21 di UKM. (1995). Serdang pada 4 Januari 1992.teknik dan vokasional. Penulis : Haji Yahya Bin Emat Terbitan : Jurnal Pendidikan. Akhirnya. Bangi pada 9 November 1995. Kuala Lumpur: Percetakan Negara. "Peranan Pendidikan Vokasional Dalam Pembangunan Sumber Manusia Bagi Mencapai Matlamat Wawasan 2020". penulis merasa yakin bahawa sekiranya tiga aspek utama cabaran iaitu sikap. Penulis juga mengutarakan langkah-langkah dan strategi yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melaksanakan suatu kurikulum latihan teknik dan vokasional yang mampu melahirkan tenaga kerja mahir berdasarkan tiga faktor utama iaitu sikap. (1991). Ini termasuklah menanamkan sikap dan norma yang baik di kalangan mereka agar mampu menjadi tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Sinopsis Artikel Artikel ini membincangkan tentang beberapa cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani oleh latihan teknik dan vokasional dalam mendokong usaha kerajaan untuk mencapai status sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020. 5) Isahak Haron (1992). 10 Februari 1993. "Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995)". 7) ___________ Berita Harian. Bibliografi 1) Kerajaan Malaysia. Kritikan Artikel .

10 Februari 1993). UTM dan sebagainya (Siti Maspah & Nor Azizah. Dalam membincangkan aspek cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani bidang pendidikan teknik dan vokasional. pengiktirafan sama taraf bagi SPMV dengan SPM telah memberikan peluang yang sama bagi lepasan SPMV untuk meneruskan pengajian di pusat-pusat pengajian tinggi seperti Politeknik. Akhbar melaporkan bahawa Malaysia hanya mampu melatih seramai 32. Kerajaan yang mempelopori Program Pandang ke Timur melalui agensi-agensinya seperti MARA telah menghantar lepasan institut kemahirannya untuk mengikuti latihan sambil kerja di Jepun. Pendidikan di sekolah vokasional dianggap sebagai "Second Class". . Masyarakat dilihat oleh penulis sebagai masih mempunyai pandangan sebegini apabila mereka menganggap pelajar-pelajar vokasional adalah hanya mereka yang gagal dalam bidang akademik. sedangkan menjelang tahun 2000 sahaja sektor industri memerlukan seramai 51. RRJP 2 meletakkan sasaran pertumbuhan sebanyak 7% setahun untuk ramalan pengeluaran yang akan menyumbangkan sebanyak 37% daripada pengeluaran kasar tempatan bagi tahun 2000. Oleh itu.Malaysia telah meletakkan matlamat untuk menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 di mana usaha ini telah dijelmakan melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) bagi tempoh tahun 1991-2000. apa yang perlu ditekankan adalah menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pembangunan sumber manusia terutamanya dalam bidang teknik dan vokasional. 1995). kerana pencapaian matlamat sosio-ekonomi bergantung kepada terdapatnya tenaga kerja yang berpendidikan. Ini amat selari dengan pandangan penulis yang berpendapat bahawa kepincangan di dalam sistem latihan atau pun pendidikan teknik dan vokasional akan mengakibatkan kurangnya tenaga mahir yang seterusnya akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. mahir dan boleh dilatih (Kerajaan Malaysia. 31 Januari 1993). Fenomena ini turut mendapat perhatian Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang dalam kertas kerja mereka mengatakan bahawa: "Satu masalah yang besar ialah untuk menarik minat pelajar terhadap pendidikan vokasional. Situasi ini pada pandangan penulis secara langsung menuntut kepada penghasilan tenaga kerja yang mahir dalam memenuhi pasaran kerja tempatan. Kesemua usaha tersebut adalah bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berpandangan positif terhadap pendidikan teknik dan vokasional negara. penulis cuba membahagikan kepada empat aspek utama iaitu: a) Sikap masyarakat terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Sekolah vokasional adalah untuk pelajar yang lemah atau yang tercicir. 1991). Ini selanjutnya meletakkan sandaran yang besar terhadap latihan dan pendidikan teknik dan vokasional dalam merealisasikan perkara tersebut. kemahiran dan daya usaha rakyatnya sahaja sesebuah negara boleh menjadi maju.000 jurutera (Berita Harian. Manakala daripada aspek peluang melanjutkan pendidikan pula. Sewajarnyalah pembangunan sumber manusia ditangani secara bersungguh-sungguh kerana hanya dengan kebolehan. Ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam Rancangan Malaysia ke Enam iaitu matlamat pembangunan sumber tenaga manusia adalah merupakan teras utama di dalam pembangunan negara. ITM." Tanggapan masyarakat yang sebegini sememangnya tidak tepat kerana pendidikan teknik dan vokasional memberikan masa depan yang cerah kepada para lulusannya samada dalam peluang pekerjaan mahupun bidang pendidikan peringkat tinggi. Lulusan dari sekolah vokasional juga dianggap rendah tarafnya walaupun sijil SPVM diiktiraf sama dengan SPM.166 jurutera lagi dari institusi pendidikan tinggi awam menjelang tahun 2020 (The Star. Ibubapa lebih memberikan perhatian kepada pendidikan di sekolah akademik.

10 Februari 1993). Sokongan industri penting agar sistem sekolah dapat mengikuti perubahan teknologi dan memenuhi keperluan permintaan serta keadaan kerja mereka. Pandangan ini turut dikongsi oleh Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang mengatakan bahawa pendidikan teknik dan vokasional perlu mengadakan hubungan dan kerjasama yang rapat dengan industri bagi menjayakan program latihan dan menyusun kurikulumya.b) Pendidikan teknik dan vokasional untuk melahirkan sumber tenaga manusia yang mahir. Ini adalah berdasarkan laporan berikut: "…that existing training institution in this country especially vocational schools. Mereka perlulah berkebolehan untuk bekerja secara profesional di samping berupaya menerima dan menguasai pengetahuan baru yang berkaitan dengan cepat. 1995). Melalui kerjasama ini. Menurut Isahak Haron (1992). Ini akan melahirkan lepasan institusi vokasional yang kurang terlatih bagi memenuhi tuntutan yang diperlukan oleh bakal majikan mereka kelak. Mereka diambil terus dari universiti tempatan dan Maktab Khas untuk latihan teknik atau vokasional. c) Mempertingkatkan kualiti dalam latihan kemahiran. offer very little practical content in their courses such that new graduate frequently lack the practical skills required by the industry. Dalam aspek pembangunan sumber manusia ." (The Star. Fenomena tersebut wajar diambil perhatian kerana tenaga pengajar yang hanya mempunyai kelayakan akademik tanpa memiliki pengalaman industri dan kerja akan menjadikan pelaksanaan program latihan atau pendidikan teknik dan vokasional lebih bercorak teori sahaja. program dan kandungan kursus yang berkaitan dapat diawasi secara konsisten dan diubahsuai bagi memenuhi permintaan pasaran pekerjaan yang berubah-ubah. berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji maklumat dan ilmu dan dapat membuat penyesuaian dengan tepat. Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) mengatakan bahawa tenaga pengajar yang berkelayakan juga menjadi masalah utama. Bagi membentuk kurikulum yang bersesuaian dengan keperluan industri semasa. Program berkembar dengan pusat-pusat pengajian tempatan dan luar negara juga wajar dilaksanakan bagi melatih tenaga pengajar politeknik dan Sekolah-sekolah Menengah Teknik/vokasional. Ini adalah kerana Kerajaan melalui Kementerian pendidikan juga telah mewujudkan kelonggaran dalam pengambilan staf dan bekerja rapat dengan industri untuk mendapatkan tenaga pengajar sebagai kakitangan sementara atau pinjaman (Siti Maspah & Nor Azizah. saranan penulis agar sistem pengambilan tenaga pengajar dilakukan secara lebih terbuka di mana kelayakan akademik tidak dijadikan faktor utama tetapi mengambil kira pengalaman industri dan kemahiran teknikal yang dimiliki adalah suatu yang wajar. Kebanyakan tenaga pengajar tiada pengalaman perindustrian dan kerja. and from findings of some tracer studies. tenaga manusia yang diperlukan di dalam masyarakat industri tentulah tenaga manusia yang cekap dan profesional. Penulis berpendapat bahawa pengalaman dan pengetahuan tenaga pengajar di institusi latihan teknikal dan vokasional merupakan faktor yang mempengaruhi kualiti lulusan yang dikeluarkan. penulis cuba mengutarakan tentang kepentingan peranan pendidikan teknik dan vokasional dalam melahirkan tenaga mahir yang relevan dengan permintaan pasaran. Sehubungan dengan itu. Program-program kerjasama yang dijalankan di antara institusi pendidikan teknik dan swasta berupaya mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan teknik dan vokasional. it appears that on average about 40% of the trainees are employed in jobs not related to their training. Ini dapat meningkatkan lagi taraf kualiti pendidikan teknik . maka kerjasama yang erat daripada pihak swasta adalah diperlukan.

17 Februari 1993). Bibliografi 1) Kerajaan Malaysia.Salleh. penulis menegaskan semula tentang cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh pendidikan teknik dan vokasional dalam menyahut hasrat kerajaan menjelang tahun 2020.404 pelajar sahaja (Shahril Marzuki. Masyarakat diseru agar mengubah pandangan mereka terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Manakala politeknik pula terdapat 7 buah dengan hanya mampu menempatkan 9. Pandangan ini telah turut dikemukakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang menyebut bahawa: "sektor swasta membuat pelaburan dengan menubuhkan lebih banyak sekolah vokasional atau politeknik untuk menampung keperluan tenaga mahir. Penulis melihat penambahan jumlah institusi pendidikan teknik dan vokasional adalah perlu bagi memenuhi keperluan tenaga kerja tempatan. didapati hanya terdapat 70 buah sekolah vokasional yang hanya boleh menempatkan 46." (Berita Harian. 1993). penubuhan kolej-kolej swasta dilihat sebagai usaha untuk melahirkan tenaga mahir dalam pertumbuhan ekonomi negara bagi menampung had jumlah tenaga terlatih yang dikeluarkan oleh pusat-pusat pengajian awam tempatan. Akhirnya. Peratusan pelajar yang berpeluang melanjutkan pengajian di bidang ini masih terlalu kurang berbanding jumlah peluang yang sepatutnya dibuka.980 pelajar sahaja (Berita Harian. Ini termasuklah menanamkan sikap dan norma yang baik di kalangan mereka agar mampu menjadi tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Jumlah kemasukan yang kecil adalah berpunca daripada kuantiti institusi teknik dan vokasional yang masih tidak mencukupi berbanding dengan permohonan kemasukan. maka kejayaan untuk mencapai wawasan 2020 adalah cerah. penulis merasa yakin bahawa sekiranya tiga aspek utama cabaran iaitu sikap. (1991). Kuala Lumpur: Percetakan Negara. Di samping itu. Nor Azizah Mohd. usaha-usaha yang berterusan perlulah dilakukan bagi mengubah semula sikap dan nilai masyarakat ke arah yang lebih positif. "Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995)". Kertas Kerja Bertajuk: Pendidikan Vokasional. 2) Siti Maspah Hassan. misalnya di Jerman (Shahril Marzuki.dan vokasional melalui mutu pengajaran yang tinggi dan lebih berkesan. kualiti dan kuantiti dapat di atasi. Dalam Seminar Kebangsaan . (1995). Oleh itu. Namun begitu. Sewajarnyalah pihak kerajaan dengan dibantu oleh swasta memperluaskan lagi penubuhan institusi teknik dan vokasional samada di bawah peruntukan kerajaan mahupun pembiayaan swasta.Formal Dan Non Formal Ke Arah Wawasan 2020. Berdasarkan data yang dikemukakan bagi tahun 1992. Ini adalah selari dengan pernyataan yang mengatakan bahawa hanya sebanyak 7% pelajar-pelajar dapat memasuki sekolah vokasional dan teknik berbanding dengan di negara perindustrian lain. kerajaan dan swasta disarankan mengeratkan lagi kerjasama bagi menangani masalah guna tenaga di dalam bidang teknik dan vokasional ini. 1 Disember 1992). Kesimpulan Dalam kesimpulannya. sejajar hasrat kerajaan menjadikan negara ini maju pada tahun 2020. d) Peningkatan kuantiti pendidikan teknik dan vokasional. di mana lebih 40% pelajar di sekolah vokasional atau teknologi. 1993).

Jurnal Pendidikan Jilid 37 Kementerian Pendidikan Malaysia keluaran 8 Jun 1993. (1993). "Aliran perkembangan Pendidikan dan Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Industri Abad Ke 21". . Serdang pada 4 Januari 1992. 31 Januari 1993. 9) ___________ Berita Harian. 8) Shahril Marzuki. 5) Isahak Haron (1992). Dalam Pidato Umum Aminuddin Baki Kali Ke 4 di UPM. 4) __________ Berita Harian. 3) __________The Star. 6) ___________The Star. 10 Februari 1993. Bangi pada 9 November 1995. 7) ___________ Berita Harian. 10 Februari 1993. 17 Februari 1993.Pendidikan Negara Abad Ke 21 di UKM. "Peranan Pendidikan Vokasional Dalam Pembangunan Sumber Manusia Bagi Mencapai Matlamat Wawasan 2020". 1 Disember 1992.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->