P. 1
Cabaran Dan Strategi Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Mencapai Wawasan 2020.

Cabaran Dan Strategi Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Mencapai Wawasan 2020.

|Views: 257|Likes:
Published by Lynn Azman

More info:

Published by: Lynn Azman on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/14/2015

pdf

text

original

Kritikan Artikel Oleh Aede Hatib Bin Musta’amal Tajuk : Cabaran Dan Strategi Pendidikan Teknik Dan Vokasional

Ke Arah Mencapai Wawasan 2020. Penulis : Haji Yahya Bin Emat Terbitan : Jurnal Pendidikan, Jilid 37 Keluaran 8 Jun 1993, Kementerian Pendidikan Malaysia. Sinopsis Artikel Artikel ini membincangkan tentang beberapa cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani oleh latihan teknik dan vokasional dalam mendokong usaha kerajaan untuk mencapai status sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020. Penulis juga mengutarakan langkah-langkah dan strategi yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melaksanakan suatu kurikulum latihan teknik dan vokasional yang mampu melahirkan tenaga kerja mahir berdasarkan tiga faktor utama iaitu sikap, kualiti dan kuantiti. Kritikan Artikel Malaysia telah meletakkan matlamat untuk menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 di mana usaha ini telah dijelmakan melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) bagi tempoh tahun 1991-2000. RRJP 2 meletakkan sasaran pertumbuhan sebanyak 7% setahun untuk ramalan pengeluaran yang akan menyumbangkan sebanyak 37% daripada pengeluaran kasar tempatan bagi tahun 2000. Situasi ini pada pandangan penulis secara langsung menuntut kepada penghasilan tenaga kerja yang mahir dalam memenuhi pasaran kerja tempatan. Ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam Rancangan Malaysia ke Enam iaitu matlamat pembangunan sumber tenaga manusia adalah merupakan teras utama di dalam pembangunan negara, kerana pencapaian matlamat sosio-ekonomi bergantung kepada terdapatnya tenaga kerja yang berpendidikan, mahir dan boleh dilatih (Kerajaan Malaysia, 1991). Sewajarnyalah pembangunan sumber manusia ditangani secara bersungguh-sungguh kerana hanya dengan kebolehan, kemahiran dan daya usaha rakyatnya sahaja sesebuah negara boleh menjadi maju. Oleh itu, apa yang perlu ditekankan adalah menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pembangunan sumber manusia terutamanya dalam bidang teknik dan vokasional. Ini selanjutnya meletakkan sandaran yang besar terhadap latihan dan pendidikan teknik dan vokasional dalam merealisasikan perkara tersebut. Ini amat selari dengan pandangan penulis yang berpendapat bahawa kepincangan di dalam sistem latihan atau pun pendidikan teknik dan vokasional akan mengakibatkan kurangnya tenaga mahir yang seterusnya akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Dalam membincangkan aspek cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani bidang pendidikan teknik dan vokasional, penulis cuba membahagikan kepada empat aspek utama iaitu: a) Sikap masyarakat terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Masyarakat dilihat oleh penulis sebagai masih mempunyai pandangan sebegini apabila mereka menganggap pelajar-pelajar vokasional adalah hanya mereka yang gagal dalam bidang akademik. Fenomena ini turut mendapat perhatian Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang dalam kertas kerja mereka mengatakan bahawa: "Satu masalah yang besar ialah untuk menarik minat pelajar terhadap pendidikan vokasional.

Sekolah vokasional adalah untuk pelajar yang lemah atau yang tercicir. Kerajaan yang mempelopori Program Pandang ke Timur melalui agensi-agensinya seperti MARA telah menghantar lepasan institut kemahirannya untuk mengikuti latihan sambil kerja di Jepun. UTM dan sebagainya (Siti Maspah & Nor Azizah. Sokongan industri penting agar sistem sekolah dapat mengikuti perubahan teknologi dan memenuhi keperluan permintaan serta keadaan kerja mereka. Melalui kerjasama ini. Kesemua usaha tersebut adalah bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berpandangan positif terhadap pendidikan teknik dan vokasional negara. Program-program kerjasama yang dijalankan di antara institusi pendidikan teknik dan swasta berupaya mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan teknik dan vokasional. Dalam aspek pembangunan sumber manusia . c) Mempertingkatkan kualiti dalam latihan kemahiran. Kebanyakan tenaga pengajar tiada pengalaman perindustrian dan kerja. b) Pendidikan teknik dan vokasional untuk melahirkan sumber tenaga manusia yang mahir. Mereka perlulah berkebolehan untuk bekerja secara profesional di samping berupaya menerima dan menguasai pengetahuan baru yang berkaitan dengan cepat. Menurut Isahak Haron (1992). maka kerjasama yang erat daripada pihak swasta adalah diperlukan. Pendidikan di sekolah vokasional dianggap sebagai "Second Class". Lulusan dari sekolah vokasional juga dianggap rendah tarafnya walaupun sijil SPVM diiktiraf sama dengan SPM. 31 Januari 1993). 1995). Akhbar melaporkan bahawa Malaysia hanya mampu melatih seramai 32. program dan kandungan kursus yang berkaitan dapat diawasi secara konsisten dan diubahsuai bagi memenuhi permintaan pasaran pekerjaan yang berubah-ubah. Bagi membentuk kurikulum yang bersesuaian dengan keperluan industri semasa." Tanggapan masyarakat yang sebegini sememangnya tidak tepat kerana pendidikan teknik dan vokasional memberikan masa depan yang cerah kepada para lulusannya samada dalam peluang pekerjaan mahupun bidang pendidikan peringkat tinggi.Ibubapa lebih memberikan perhatian kepada pendidikan di sekolah akademik. 10 Februari 1993).166 jurutera lagi dari institusi pendidikan tinggi awam menjelang tahun 2020 (The Star. penulis cuba mengutarakan tentang kepentingan peranan pendidikan teknik dan vokasional dalam melahirkan tenaga mahir yang relevan dengan permintaan pasaran. ITM. tenaga manusia yang diperlukan di dalam masyarakat industri tentulah tenaga manusia yang cekap dan profesional. Pandangan ini turut dikongsi oleh Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang mengatakan bahawa pendidikan teknik dan vokasional perlu mengadakan hubungan dan kerjasama yang rapat dengan industri bagi menjayakan program latihan dan menyusun kurikulumya. berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji maklumat dan ilmu dan dapat membuat penyesuaian dengan tepat. Penulis berpendapat bahawa pengalaman dan pengetahuan tenaga pengajar di institusi latihan teknikal dan vokasional merupakan faktor yang mempengaruhi kualiti lulusan yang dikeluarkan. Mereka diambil terus dari universiti tempatan dan Maktab Khas untuk latihan teknik atau vokasional. Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) mengatakan bahawa tenaga pengajar yang berkelayakan juga menjadi masalah utama. sedangkan menjelang tahun 2000 sahaja sektor industri memerlukan seramai 51. Fenomena tersebut wajar diambil perhatian kerana tenaga pengajar yang hanya mempunyai kelayakan akademik tanpa memiliki pengalaman industri dan kerja akan menjadikan pelaksanaan program latihan atau pendidikan teknik dan vokasional lebih bercorak teori sahaja. Manakala daripada aspek peluang melanjutkan pendidikan pula. .000 jurutera (Berita Harian. pengiktirafan sama taraf bagi SPMV dengan SPM telah memberikan peluang yang sama bagi lepasan SPMV untuk meneruskan pengajian di pusat-pusat pengajian tinggi seperti Politeknik.

it appears that on average about 40% of the trainees are employed in jobs not related to their training. d) Peningkatan kuantiti pendidikan teknik dan vokasional. 1993). Sehubungan dengan itu. Ini adalah selari dengan pernyataan yang mengatakan bahawa hanya sebanyak 7% pelajar-pelajar dapat memasuki sekolah vokasional dan teknik berbanding dengan di negara perindustrian lain. Kesimpulan Dalam kesimpulannya. 1 Disember 1992). Masyarakat diseru agar mengubah pandangan mereka terhadap pendidikan . offer very little practical content in their courses such that new graduate frequently lack the practical skills required by the industry. Berdasarkan data yang dikemukakan bagi tahun 1992. Penulis melihat penambahan jumlah institusi pendidikan teknik dan vokasional adalah perlu bagi memenuhi keperluan tenaga kerja tempatan. Manakala politeknik pula terdapat 7 buah dengan hanya mampu menempatkan 9. 17 Februari 1993).404 pelajar sahaja (Shahril Marzuki. sejajar hasrat kerajaan menjadikan negara ini maju pada tahun 2020. Ini adalah berdasarkan laporan berikut: "…that existing training institution in this country especially vocational schools.980 pelajar sahaja (Berita Harian. didapati hanya terdapat 70 buah sekolah vokasional yang hanya boleh menempatkan 46. Jumlah kemasukan yang kecil adalah berpunca daripada kuantiti institusi teknik dan vokasional yang masih tidak mencukupi berbanding dengan permohonan kemasukan.Ini akan melahirkan lepasan institusi vokasional yang kurang terlatih bagi memenuhi tuntutan yang diperlukan oleh bakal majikan mereka kelak. 1993). penulis menegaskan semula tentang cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh pendidikan teknik dan vokasional dalam menyahut hasrat kerajaan menjelang tahun 2020. Peratusan pelajar yang berpeluang melanjutkan pengajian di bidang ini masih terlalu kurang berbanding jumlah peluang yang sepatutnya dibuka. 1995). saranan penulis agar sistem pengambilan tenaga pengajar dilakukan secara lebih terbuka di mana kelayakan akademik tidak dijadikan faktor utama tetapi mengambil kira pengalaman industri dan kemahiran teknikal yang dimiliki adalah suatu yang wajar. 10 Februari 1993). Sewajarnyalah pihak kerajaan dengan dibantu oleh swasta memperluaskan lagi penubuhan institusi teknik dan vokasional samada di bawah peruntukan kerajaan mahupun pembiayaan swasta." (The Star. Pandangan ini telah turut dikemukakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang menyebut bahawa: "sektor swasta membuat pelaburan dengan menubuhkan lebih banyak sekolah vokasional atau politeknik untuk menampung keperluan tenaga mahir. Ini adalah kerana Kerajaan melalui Kementerian pendidikan juga telah mewujudkan kelonggaran dalam pengambilan staf dan bekerja rapat dengan industri untuk mendapatkan tenaga pengajar sebagai kakitangan sementara atau pinjaman (Siti Maspah & Nor Azizah. penubuhan kolej-kolej swasta dilihat sebagai usaha untuk melahirkan tenaga mahir dalam pertumbuhan ekonomi negara bagi menampung had jumlah tenaga terlatih yang dikeluarkan oleh pusat-pusat pengajian awam tempatan. Program berkembar dengan pusat-pusat pengajian tempatan dan luar negara juga wajar dilaksanakan bagi melatih tenaga pengajar politeknik dan Sekolah-sekolah Menengah Teknik/vokasional. di mana lebih 40% pelajar di sekolah vokasional atau teknologi. Ini dapat meningkatkan lagi taraf kualiti pendidikan teknik dan vokasional melalui mutu pengajaran yang tinggi dan lebih berkesan. and from findings of some tracer studies. misalnya di Jerman (Shahril Marzuki. Oleh itu." (Berita Harian.

5) Isahak Haron (1992). Namun begitu.Formal Dan Non Formal Ke Arah Wawasan 2020. 4) __________ Berita Harian.teknik dan vokasional. Penulis juga mengutarakan langkah-langkah dan strategi yang diatur oleh Kementerian Pendidikan Malaysia bagi melaksanakan suatu kurikulum latihan teknik dan vokasional yang mampu melahirkan tenaga kerja mahir berdasarkan tiga faktor utama iaitu sikap.Salleh. Sinopsis Artikel Artikel ini membincangkan tentang beberapa cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani oleh latihan teknik dan vokasional dalam mendokong usaha kerajaan untuk mencapai status sebagai sebuah negara maju pada tahun 2020. 7) ___________ Berita Harian. Akhirnya. "Peranan Pendidikan Vokasional Dalam Pembangunan Sumber Manusia Bagi Mencapai Matlamat Wawasan 2020". (1995). Kertas Kerja Bertajuk: Pendidikan Vokasional. Serdang pada 4 Januari 1992. 6) ___________The Star. 17 Februari 1993. Di samping itu. 8) Shahril Marzuki. Kementerian Pendidikan Malaysia. "Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995)". Ini termasuklah menanamkan sikap dan norma yang baik di kalangan mereka agar mampu menjadi tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Penulis : Haji Yahya Bin Emat Terbitan : Jurnal Pendidikan. 3) __________The Star. (1993). kualiti dan kuantiti. 1 Disember 1992. Jilid 37 Keluaran 8 Jun 1993. usaha-usaha yang berterusan perlulah dilakukan bagi mengubah semula sikap dan nilai masyarakat ke arah yang lebih positif. 10 Februari 1993. Dalam Pidato Umum Aminuddin Baki Kali Ke 4 di UPM. kualiti dan kuantiti dapat di atasi. Bangi pada 9 November 1995. Bibliografi 1) Kerajaan Malaysia. Kuala Lumpur: Percetakan Negara. penulis merasa yakin bahawa sekiranya tiga aspek utama cabaran iaitu sikap. maka kejayaan untuk mencapai wawasan 2020 adalah cerah. 31 Januari 1993. (1991). 9) ___________ Berita Harian. Dalam Seminar Kebangsaan Pendidikan Negara Abad Ke 21 di UKM. "Aliran perkembangan Pendidikan dan Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Industri Abad Ke 21". 10 Februari 1993. Kritikan Artikel . 2) Siti Maspah Hassan. Nor Azizah Mohd. Kritikan Artikel Oleh Aede Hatib Bin Musta’amal Tajuk : Cabaran Dan Strategi Pendidikan Teknik Dan Vokasional Ke Arah Mencapai Wawasan 2020. kerajaan dan swasta disarankan mengeratkan lagi kerjasama bagi menangani masalah guna tenaga di dalam bidang teknik dan vokasional ini. Jurnal Pendidikan Jilid 37 Kementerian Pendidikan Malaysia keluaran 8 Jun 1993.

Situasi ini pada pandangan penulis secara langsung menuntut kepada penghasilan tenaga kerja yang mahir dalam memenuhi pasaran kerja tempatan. Masyarakat dilihat oleh penulis sebagai masih mempunyai pandangan sebegini apabila mereka menganggap pelajar-pelajar vokasional adalah hanya mereka yang gagal dalam bidang akademik. .166 jurutera lagi dari institusi pendidikan tinggi awam menjelang tahun 2020 (The Star. 10 Februari 1993). 1991). Fenomena ini turut mendapat perhatian Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang dalam kertas kerja mereka mengatakan bahawa: "Satu masalah yang besar ialah untuk menarik minat pelajar terhadap pendidikan vokasional. sedangkan menjelang tahun 2000 sahaja sektor industri memerlukan seramai 51. kerana pencapaian matlamat sosio-ekonomi bergantung kepada terdapatnya tenaga kerja yang berpendidikan. Oleh itu." Tanggapan masyarakat yang sebegini sememangnya tidak tepat kerana pendidikan teknik dan vokasional memberikan masa depan yang cerah kepada para lulusannya samada dalam peluang pekerjaan mahupun bidang pendidikan peringkat tinggi. Manakala daripada aspek peluang melanjutkan pendidikan pula. penulis cuba membahagikan kepada empat aspek utama iaitu: a) Sikap masyarakat terhadap pendidikan teknik dan vokasional. Ibubapa lebih memberikan perhatian kepada pendidikan di sekolah akademik.Malaysia telah meletakkan matlamat untuk menjadi sebuah negara maju pada tahun 2020 di mana usaha ini telah dijelmakan melalui Rangka Rancangan Jangka Panjang Kedua (RRJP 2) bagi tempoh tahun 1991-2000. pengiktirafan sama taraf bagi SPMV dengan SPM telah memberikan peluang yang sama bagi lepasan SPMV untuk meneruskan pengajian di pusat-pusat pengajian tinggi seperti Politeknik. UTM dan sebagainya (Siti Maspah & Nor Azizah. kemahiran dan daya usaha rakyatnya sahaja sesebuah negara boleh menjadi maju. Pendidikan di sekolah vokasional dianggap sebagai "Second Class". Ini selanjutnya meletakkan sandaran yang besar terhadap latihan dan pendidikan teknik dan vokasional dalam merealisasikan perkara tersebut. Akhbar melaporkan bahawa Malaysia hanya mampu melatih seramai 32. 1995). Dalam membincangkan aspek cabaran-cabaran yang perlu dihadapi dan ditangani bidang pendidikan teknik dan vokasional. Ini telah dinyatakan dengan jelas di dalam Rancangan Malaysia ke Enam iaitu matlamat pembangunan sumber tenaga manusia adalah merupakan teras utama di dalam pembangunan negara. RRJP 2 meletakkan sasaran pertumbuhan sebanyak 7% setahun untuk ramalan pengeluaran yang akan menyumbangkan sebanyak 37% daripada pengeluaran kasar tempatan bagi tahun 2000. Sekolah vokasional adalah untuk pelajar yang lemah atau yang tercicir. mahir dan boleh dilatih (Kerajaan Malaysia. Kesemua usaha tersebut adalah bertujuan untuk mendorong masyarakat agar berpandangan positif terhadap pendidikan teknik dan vokasional negara. ITM. Kerajaan yang mempelopori Program Pandang ke Timur melalui agensi-agensinya seperti MARA telah menghantar lepasan institut kemahirannya untuk mengikuti latihan sambil kerja di Jepun. 31 Januari 1993). Lulusan dari sekolah vokasional juga dianggap rendah tarafnya walaupun sijil SPVM diiktiraf sama dengan SPM. apa yang perlu ditekankan adalah menumpukan perhatian sepenuhnya kepada pembangunan sumber manusia terutamanya dalam bidang teknik dan vokasional. Ini amat selari dengan pandangan penulis yang berpendapat bahawa kepincangan di dalam sistem latihan atau pun pendidikan teknik dan vokasional akan mengakibatkan kurangnya tenaga mahir yang seterusnya akan menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Sewajarnyalah pembangunan sumber manusia ditangani secara bersungguh-sungguh kerana hanya dengan kebolehan.000 jurutera (Berita Harian.

tenaga manusia yang diperlukan di dalam masyarakat industri tentulah tenaga manusia yang cekap dan profesional. Program berkembar dengan pusat-pusat pengajian tempatan dan luar negara juga wajar dilaksanakan bagi melatih tenaga pengajar politeknik dan Sekolah-sekolah Menengah Teknik/vokasional. Mereka diambil terus dari universiti tempatan dan Maktab Khas untuk latihan teknik atau vokasional. Menurut Isahak Haron (1992). Kebanyakan tenaga pengajar tiada pengalaman perindustrian dan kerja. penulis cuba mengutarakan tentang kepentingan peranan pendidikan teknik dan vokasional dalam melahirkan tenaga mahir yang relevan dengan permintaan pasaran. berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji maklumat dan ilmu dan dapat membuat penyesuaian dengan tepat. Penulis berpendapat bahawa pengalaman dan pengetahuan tenaga pengajar di institusi latihan teknikal dan vokasional merupakan faktor yang mempengaruhi kualiti lulusan yang dikeluarkan. saranan penulis agar sistem pengambilan tenaga pengajar dilakukan secara lebih terbuka di mana kelayakan akademik tidak dijadikan faktor utama tetapi mengambil kira pengalaman industri dan kemahiran teknikal yang dimiliki adalah suatu yang wajar. Melalui kerjasama ini. program dan kandungan kursus yang berkaitan dapat diawasi secara konsisten dan diubahsuai bagi memenuhi permintaan pasaran pekerjaan yang berubah-ubah. Ini dapat meningkatkan lagi taraf kualiti pendidikan teknik . Mereka perlulah berkebolehan untuk bekerja secara profesional di samping berupaya menerima dan menguasai pengetahuan baru yang berkaitan dengan cepat. Bagi membentuk kurikulum yang bersesuaian dengan keperluan industri semasa. Sokongan industri penting agar sistem sekolah dapat mengikuti perubahan teknologi dan memenuhi keperluan permintaan serta keadaan kerja mereka. Program-program kerjasama yang dijalankan di antara institusi pendidikan teknik dan swasta berupaya mempertingkatkan lagi kualiti pendidikan teknik dan vokasional. Ini adalah berdasarkan laporan berikut: "…that existing training institution in this country especially vocational schools. and from findings of some tracer studies." (The Star. Ini adalah kerana Kerajaan melalui Kementerian pendidikan juga telah mewujudkan kelonggaran dalam pengambilan staf dan bekerja rapat dengan industri untuk mendapatkan tenaga pengajar sebagai kakitangan sementara atau pinjaman (Siti Maspah & Nor Azizah.b) Pendidikan teknik dan vokasional untuk melahirkan sumber tenaga manusia yang mahir. 1995). 10 Februari 1993). Fenomena tersebut wajar diambil perhatian kerana tenaga pengajar yang hanya mempunyai kelayakan akademik tanpa memiliki pengalaman industri dan kerja akan menjadikan pelaksanaan program latihan atau pendidikan teknik dan vokasional lebih bercorak teori sahaja. it appears that on average about 40% of the trainees are employed in jobs not related to their training. Sehubungan dengan itu. Pandangan ini turut dikongsi oleh Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) yang mengatakan bahawa pendidikan teknik dan vokasional perlu mengadakan hubungan dan kerjasama yang rapat dengan industri bagi menjayakan program latihan dan menyusun kurikulumya. c) Mempertingkatkan kualiti dalam latihan kemahiran. Ini akan melahirkan lepasan institusi vokasional yang kurang terlatih bagi memenuhi tuntutan yang diperlukan oleh bakal majikan mereka kelak. Siti Maspah dan Nor Azizah (1995) mengatakan bahawa tenaga pengajar yang berkelayakan juga menjadi masalah utama. maka kerjasama yang erat daripada pihak swasta adalah diperlukan. Dalam aspek pembangunan sumber manusia . offer very little practical content in their courses such that new graduate frequently lack the practical skills required by the industry.

Jumlah kemasukan yang kecil adalah berpunca daripada kuantiti institusi teknik dan vokasional yang masih tidak mencukupi berbanding dengan permohonan kemasukan. Ini termasuklah menanamkan sikap dan norma yang baik di kalangan mereka agar mampu menjadi tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Akhirnya. (1991). Bibliografi 1) Kerajaan Malaysia. penubuhan kolej-kolej swasta dilihat sebagai usaha untuk melahirkan tenaga mahir dalam pertumbuhan ekonomi negara bagi menampung had jumlah tenaga terlatih yang dikeluarkan oleh pusat-pusat pengajian awam tempatan.Salleh. Kertas Kerja Bertajuk: Pendidikan Vokasional.Formal Dan Non Formal Ke Arah Wawasan 2020. 1993). Peratusan pelajar yang berpeluang melanjutkan pengajian di bidang ini masih terlalu kurang berbanding jumlah peluang yang sepatutnya dibuka. maka kejayaan untuk mencapai wawasan 2020 adalah cerah. Dalam Seminar Kebangsaan . d) Peningkatan kuantiti pendidikan teknik dan vokasional. Manakala politeknik pula terdapat 7 buah dengan hanya mampu menempatkan 9. Masyarakat diseru agar mengubah pandangan mereka terhadap pendidikan teknik dan vokasional. kualiti dan kuantiti dapat di atasi. Penulis melihat penambahan jumlah institusi pendidikan teknik dan vokasional adalah perlu bagi memenuhi keperluan tenaga kerja tempatan. Namun begitu. (1995). Kuala Lumpur: Percetakan Negara. penulis merasa yakin bahawa sekiranya tiga aspek utama cabaran iaitu sikap.dan vokasional melalui mutu pengajaran yang tinggi dan lebih berkesan. 1 Disember 1992)." (Berita Harian. penulis menegaskan semula tentang cabaran-cabaran yang perlu dihadapi oleh pendidikan teknik dan vokasional dalam menyahut hasrat kerajaan menjelang tahun 2020. 2) Siti Maspah Hassan. 17 Februari 1993). kerajaan dan swasta disarankan mengeratkan lagi kerjasama bagi menangani masalah guna tenaga di dalam bidang teknik dan vokasional ini. Kesimpulan Dalam kesimpulannya. misalnya di Jerman (Shahril Marzuki. 1993). Pandangan ini telah turut dikemukakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang menyebut bahawa: "sektor swasta membuat pelaburan dengan menubuhkan lebih banyak sekolah vokasional atau politeknik untuk menampung keperluan tenaga mahir. Nor Azizah Mohd.980 pelajar sahaja (Berita Harian. Sewajarnyalah pihak kerajaan dengan dibantu oleh swasta memperluaskan lagi penubuhan institusi teknik dan vokasional samada di bawah peruntukan kerajaan mahupun pembiayaan swasta. Berdasarkan data yang dikemukakan bagi tahun 1992. Ini adalah selari dengan pernyataan yang mengatakan bahawa hanya sebanyak 7% pelajar-pelajar dapat memasuki sekolah vokasional dan teknik berbanding dengan di negara perindustrian lain. "Rancangan Malaysia Keenam (1991-1995)". didapati hanya terdapat 70 buah sekolah vokasional yang hanya boleh menempatkan 46.404 pelajar sahaja (Shahril Marzuki. Di samping itu. Oleh itu. di mana lebih 40% pelajar di sekolah vokasional atau teknologi. usaha-usaha yang berterusan perlulah dilakukan bagi mengubah semula sikap dan nilai masyarakat ke arah yang lebih positif. sejajar hasrat kerajaan menjadikan negara ini maju pada tahun 2020.

17 Februari 1993. 10 Februari 1993. 4) __________ Berita Harian. 9) ___________ Berita Harian. Dalam Pidato Umum Aminuddin Baki Kali Ke 4 di UPM. 1 Disember 1992. 8) Shahril Marzuki. . 6) ___________The Star. 10 Februari 1993. "Peranan Pendidikan Vokasional Dalam Pembangunan Sumber Manusia Bagi Mencapai Matlamat Wawasan 2020". 7) ___________ Berita Harian. (1993). Bangi pada 9 November 1995. 3) __________The Star. 5) Isahak Haron (1992).Pendidikan Negara Abad Ke 21 di UKM. Serdang pada 4 Januari 1992. Jurnal Pendidikan Jilid 37 Kementerian Pendidikan Malaysia keluaran 8 Jun 1993. "Aliran perkembangan Pendidikan dan Pembentukan Malaysia Sebagai Negara Industri Abad Ke 21". 31 Januari 1993.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->