P. 1
Sejarah Acara Balapan Dan Padang

Sejarah Acara Balapan Dan Padang

|Views: 22|Likes:
Published by minsarakanna_84

More info:

Published by: minsarakanna_84 on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2012

pdf

text

original

Sejarah acara balapan dan padang (olahraga

)
July 25, 2010 Sukan olahraga yang kini dikenali sebagai acara balapan dan padang merupakan sejenis sukan yang menarik dan amat berlainan daripada sukan-sukan lain. Ini disebabkan dalam olahraga – terdapat banyak acara baik untuk lelaki mahupun wanita, dan acara-acara ini sama ada secara perseorangan ataupun berpasukan. Jika dalam sukan bola sepak, hanya satu pingat emas dijadikan rebutan dalam kebanyakan sukan terbesar dunia seperti Sukan Olirnpik, Sukan Asia atau Sukan SEA, walaupun terdapat sekurang-kurangnya sebelas orang pemain dalam sesebuah pasukan. Dalam olahraga setiap acara mempertarunhkan pingat emas. Dengan hanya memenangi satu acara sahaja sudah cukup untuk mendapatkan pingat. Ini bermakna dalam kebanyakan perjumpaan sukan yang dinyatakan, hampir 40 pingat dipertaruhkan bagi acara olahraga. Semua acara dalam olahraga merangkumi aktiviti larian, lompatan dan lontaran. Seorang atlit mungkin berkemampuan dalam satu atau dua aktiviti, tetapi adalah sukar bagi seseorang itu mahir dalam ketiga-tiga acara mi.Kebanyakan; atlit lebih suka inengkhususkan penyertaan dan penglibatan mereka, terutamanya di peringkat antarabangsa- Dengan itu mereka lebih mudah meningkatkan prestasi dan semasa ke semasa dengan hanya rnengambil bahagian dalam satu atau dua acara. Pengkhususan Di peringkat sekolah, seseorang munid dibenarkan mengambil bahagian dalam sejumlah tertentu acara yang mereka gemari atau yang mereka kuasai, sama ada daripada kumpulan larian, lompa tan atau lontaran. Selain mengambil bahagian dalam acara-acara individu, mereka juga digalakkan mengambil bahagian dalam acara-acara berpasukan seperti lan berganti-ganti. Qleh yang demikian, tidak hairanlah jika kita dapati dalam sesuatu perjurnpaan olahraga peringkat sekolah, seseorang murid mampu merangkul banyak pingat menerusi pelbagai acara. Bagaimanapun guru pengawas atau jurulatih akan memberi nasihat dan panduan tentang sesuatu acara yang harus disertai atau dikhususkan. Ini disebabkan di peringkat yang lebih tinggi, teknik sesuatu acara sukan rnenjadi lebih rumit. Tidak mungkin seorang atiit itu mampu meraih kejayaan dalam semua acara yang disertainya. Jadi bagi mengelakkan daripada menemui kegagalan, sudah tentu peserta akan memilih acara yang sesuai baginya yang mampu menjanjikan sesuatu kejayaan. Malah di peringkat antarabangsa sekali pun, dengan hanya mengarnbil bahagian dalam satu acara tertentu sahaja seseorang olahragawan mampu mencatat nama di peringkat tertinggi, dan mampu dijadikan contoh kepada olahragawan lain di seluruh duma. Dengan melakukan pengkhususan begini, mereka dapat menumpukan seluruh perhafian kepada seüap aspek lathan yang bakal mereka ikuti. Malah mereka akan mempunyai jurulatih khas mengikut jenis acara yang mereka ceburi. Dengan itu sudah tentu bentuk latihan yang Iebih khusus dan mendalam akan mereka ikuti, dan bentuk ini mungkin berbeza mengikut perbezaan acara, walaupun semua mereka akan mengikuti latihan umum secara bersama. Jenis-jenis Acara balapan

dan ada pula acara yang boleh disertai oleh lelaki dan wanita. Dengan itu penentuan pertandingan adalah mengikut penyertaan dalam sesuatu acara dan bukan olahraga secara keseluruhartnva. tingkat keupayaan mereka. keupayaan pihak penganjur. kewangan. Perbezaan yang ketara antara olabraga dengan jenis sukan lain ialah bilangan acara yang banyak dan menyebabkan banyak jumlah pingat yang boleh dimenangi menerusi olaharaga. walaupun dianggap mempunyai jumlah acara olahraga yang maksimum. Lari Jarak dekat Acara 100 m 200 m 400 m 800 m 1500 m 3000 m 5000 m 10. Seperti yang dinyatakan terdahulu. bilangan acara sukan sudah tentu berkurangan daripada jumlah acara tintuk sukan-sukan seperti Sukan SEA. adalah lebih ekonomik dan mudah jika penumpuan diberi kepada sukan olahraga kalau pungutan pingat dijadikan ukuran tidak rasmi dalam menentukan keupayaan sesebuah pasukan atau negara. Penganjur sesuatu perjumpaan olahraga boleh menentukan jenis atau bilangan acara yang mereka akan pertandingkan. Umpamanva di peringkat sekolah. keupayaan pegawai dan kaki tangan pengelola dan tempoh’ pertandingan akart menentukan bilangan dan jenis acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan. Secara logik. Setiap acara mempunyai undang-undang dan peraturan tersendiri. Terdapat acara-acara yang dikhaskan untuj le]aki sahaja. semua acara olaharaga dipertandingkan. Lari berhalangan Lari berpagar . walaupun olahraga merupakan salah satu acara sukan sejak beraba-abad lagi. Lari Jarak Sederhana 3. Fäktor-faktor seperti bi]angan peserta. 5. Biasanva dalam Kejohanan Balapan dan Padang Antarabangsa. berbanding hanva satu pingat dalam sukan hda sepak atau hoki. Lari Jarak Jauh 4. Sukan Asia. keselamatan. Senarai lengkap acara-acara olahraga yang sering dipertandingkan diperingkat antarabangsa. tetapi rnasih belum ]engkap sepenuh. iaitu larian. acara-acara olahraga dibahagikan kepada tiga kategori. Justeru itu pemenang dalam sesuatu acara dipilih daripada kalangan peserta yang mengambil bahagian dalam acara itu sahaja. termasuk untuk wariita.000 m 3000 m 100 m Peserta Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Wanita Lelaki / Wanita Lelaki Lelaki Wanita 2. Sukan Kornanwel atau Sukan Olimpik. kemudahan peralatan.dan juga kebangsaan adalah seperti berikut : Bil.Pelbagai acara terdapat dalam sukan olahraga. yang harus dipatuhi oleh semua peserta. Kategori 1. lornpatan dan lontaran. Dalam Sukan Olimpik.

Marathon Acara maraton juga merupakan acara olahraga yang disertai o]eh lelaki dan perempuan. Marathon Heptatlon Dekathlon Berjalan kaki 7 acara 10 acara 5000 m 10. Di negara kita pertandingan tank tab lebih merupakan salah satu acara dalam Sukaneka. Begitu juga dengan acara maraton dan lumba jalan kaki.000 m ACARA-ACARA KHAS Lelaki Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Lelaki / Wanita Wanita Lelaki Wanita Lelaki / Wanita Lelaki 6. Lumba Jalan Kaki . dan telah mendapat sambutan yang menggalakkan.atauacarapadang. yang dianggap sebagai sukan sambil bergembira dan bukan pertandingan. 10. Mengikut sejarah. acara dekathon dan heptathon yang merupakan gabungan ketiga-tiga kumpulan acara tersebut. Marathon adalah acara lan jarak jauh sejauh 26 batu 385 ela diadakan sejak Sukan Olimpik Kuno lagi. Marathon sering diadakan dalarn perjumpaan olahraga utama –dunia. khususnya di peningkat sekolah tidak diadakan. menggunakan jalar raya biasa. 8. Bagairnanapun. Satu lagi acara yang sering diadakan di peringkat sekolah dan mendapatanibutan yang menggalakkan ialah tank tali tetapi di kebanyakan perjumpaan olahraga dunia cara mi tidak diadakan. Acara marathon diadakan di luar kawasan balapan. Disebabkan jarak yang amat jauh. sejak beberapa tahun lalu ada pihak yang menganjurkan pertandingan tank tab secara khusus. Ada kalanya juga diadakan pada jarak yang lebih dekat dan dinamakan marathon mini.000 m 20. kebanyakan penganjur olahraga mengetepikan acara marathon daripada senarai acara marathon untuk acara ini disamping diadakan secara berasingan. Hanya permulaan dan akhir acara sahaja diadakan di dalam balapan. acara ini adalah sempena sejarah Greek Kuno sebagai lambang pembawa berita yang berlari sejauh 26 batu 385 ela sebelum dia meninggal dunia disebabkan keletihan.terdapat beberapa acara lain lagi yang jiga turut dipertandingkan sebagai acara olahraga. walaupun di negara kita.000 m 50.110 m 400 m 4 x 100 m 4 x 400 m 7. mungkin juga bcileh dikategorikan sebagai balapan dan juga padang.Oleh sebab ciri-ciri acara ini agak berbeza dan tersendiri) agak sukar untuk dikategorikan sebagai acara rbalapan. 9. Umpamanya. Lari berganti-ganti Selain acara-acara yang dinyatakan.

Heptathlon Heptathlon mierupakan gabungan tujuh acara yang dikhususkan untuk wanita sahaja. peserta perlu mengambil bahagian dalam semua acara. Mata yang dipungut oleh para pesertata dalam ke semua sepuluh acara itu diumlahkan dan eserta yang memungut mata tertinggi dikira sebagai pemenang. Untuk menguji kemampuan para peserta menerusi gabungan ketiga-tiga acara olahraga. kini acara tersebut diadákan dalam tempoh dua han sahaja bagi mengelakkan peserta daripada kemungkinan menjadi bosan dan membebankan. Mereka juga marnpu mengekalkan prestasi yang tinggi sepanjang dua hari acara itu dijalankan. tetapi sebenarnya tidak. Peserta tidak dibenarkan berlani dalam acara mm. kelenturan. Acara . Hari pertama 100 m Lompat jauh Lontar peluru Lompat tinggi 400 m Hari kedua 110 m lari berpagar Lempar cakera Lompat bergalah Rejam lembing 1500 m Atlit yang menjuarai acara ini sering dianggap sebagai atlit paling lengkap. Setiap pencapaian dalam sesuatu acara akan diberkan mata mengikut ketetapan yang digariskan oleh persekutuan Olahraga Amatur Antarabangs(IAAF). Semua acara ini dijalankan disepanjang dua hari. Biasanya lumba jalan kaki diadakan berasingan. Perserta yang mengambil bahagian harus menggabungkan kelajuan. Di perigkat sekolah acara irii tidak diadakan kecuali dalam perjumpaan sukan olahraga dewasa sahaja. kekuatan. Untuk memenangi acara ini secara keseluruhan. Ketika itu semua acara ini dijalankan dalam masa tiga hari. Disebabkan kelajuan langkahan yang ditunjukkan oleh para peserta. Acara dekathon mi dipercavai ala pada akhir abad ke-19. penonton seolah-olah beranggapan mereka benlari anak. Perkara penting dalam lumba jalan kaki ialah jarak serta kekerapan membuat langkahan. Peserta menunjukkan prestasi yang tlnggi sudah tentu memperoleh mata yang tinggi. dan dikhaskan untuk lelaki sahaja. Terdapat beberapa jarak yang dipertandingkan. khusus untuk lelaki ataupun perempuan. Kelenturan pergerakan badan dan gabungan ayunan tangan dapat menin~katkan kelajuan. Ketika itu terdapat 10 acara yang digabungkan. DekathIon Dekathlon adalah gabungan 10 acara yang merangkumi lanian. keazaman serta semangat kesukanan yang tinggi. tempoh pertandingan hanva dalam sehari sahaja.Dilihat pada nama acara Lumba Jala Kaki adalah sejeni acara berjalan laju yang mungkin juga meupakan gabungan antara aktiviti berjalan dan berlari. Kini dekatlon merupakan acara tetap dalam setiap perjumpaan olahraga utama dunia. Dekathon pertama kali disenaraikan sebagai acara Sukari Olimpik pada tahun 1012 ketika sukan itu diadakan di Stockholm. lompatan dan lontaran. bersempena sesuatu peristiwa atau hari-hari perayaan. Bagaimanapun. Susunan pertandingan acara adalah seperti berikut.

Peserta yang berjava memungut mata terbanyak dikira pemenang. Begitu juga dengan kemudahan untuk acara-acara padang. Di negara kita boleh dikatakan di setiap stadium disediakan balapan mengelilingi padang bola. Hanya pemenang keseluruhan diberikan hadiah dan bukan pemenang untuk setiap acara yang dipertandingkan. Ini memudahkan mana-mana pihak untuk menganjurkan sesuatu kejohanan atau perjumpaan olahraga. Balapan diperbuat daripada bitumen dan ada pula daripada tartan. Acara-acara yang terdapat dalam acara heptathlon mi mengikut susunannya adalah seperti berikut: Hari pertama 100 m berpagar Lompat tinggi Lontar peluru 200 m Seperti dekathlon. Persediaan awal yang merangkumi perala tan dan kemudahan untuk setiap acara hendaklah diberi perhatian.heptathlon juga diadakan dalam tempoh dua han. Salah satu kemudahan yang utama ialah balapan yang bakal diadakan dalam perjumpaaan itu. Di sekolah atau daerah. Bahagian atau kawasan tertentu di dalam padang dikhaskan bagi semua acara padang. Setiap pihak penganjur akan berusaha mengadakan kemudahan ini sebaik mungkin mengikut kesesuaian atau peringkat perjumpaan itu. Biasanya balapan yang mengandungi Iapan lorong disediakan. Biasanya balapan diadakan di padang besar seperti stadium bola. kebanyakan balapan dibuat apabila perjumpaan olahraga diadakan. Hari kedua Lompat jauh Rejam lembing 800 m . Pemenang acara ini dianggap sebagai juara keseluruhan bahagian wanita. pemenang daIam acara heptathlon ditentukan menerusi jumlah keseluruhan mata vang dipungut dalam semua acara yang dipertandingkan. Setiap lorong balapan sejauh 400 meter . BALAPAN UNTUK OLAHRAGA Pihak penganjur sukan hendaklah memastikan supaya semua acara yang akan dipertandingkan dalam sesuatu perjumpaan olahraga dapat dijalankan dengan baik dan sempurna.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->