P. 1
Budaya Dan Tamadun

Budaya Dan Tamadun

|Views: 145|Likes:
Published by Shiowfeng Tee

More info:

Published by: Shiowfeng Tee on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEPTEMBER / 2011 HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN
MATRICULATION NO : IDENTITY CARD NO. : TELEPHONE NO. : E-MAIL : LEARNING CENTRE : <720410065268001> <720410-06-5268> <019-9308986> <jazzteech@gmail.com> <PAHANG LEARNING CENTRE>

1

ISI KANDUNGAN: 1. Pendahuluan 2. Definisi-definisi Budaya 3. Definisi-definisi Tamadun 4. Pengertian Masyarakat 5. Masyarakat dan Budaya 6. Kepelbagaian Budaya di Malaysia 7. Budaya dan Cara Hidup Rakyat Malaysia 8. Fungsi-fungsi Budaya dan Tamadun 9. Penutup 10.Rujukan m/s 3 m/s 4 – 8 m/s 8 – 10 m/s 10 – 11 m/s 12 – 15 m/s 15 – 18 m/s 19 – 20 m/s 21 – 23 m/s 23 – 24 m/s 25

2

manusia melaluinya dengan peraturan tertentu yang dinamakan akhlak. bahkan masyarakat primitif sekalian. Justeru. Akhlak adalah suatu fenomena kemanusiaan yang tidak terpisah daripada kehidupan setiap manusia walaupun golongan yang rendah tahap tamadunnya. Berbanding dengan haiwan. aspek itu menjadi suatu bahan pemikiran dan penyelidikan secara khusus dalam pelbagai bidang sejak zaman berzaman. Namun demikian terdapat kepelbagaian budaya dan tamadun dalam kalangan kelompok manusia. malah didorong rasa ingin mengetahui. Semua pengkaji mendapati akhlak menjadi satu daripada aspek yang menjelaskan lagi bukti perbezaan antara manusia dan haiwan. Akhlak dalam kehidupan manusia amat jelas. sering kali kita saksikan bahawa sesebuah bangsa yang kuat tetapi tidak diasaskan oleh budaya ilmu yang baik akan memeluk dan menganut nilai dan ciri-ciri tamadun lain yang ditaklukinya itu. 3 . Sejarah telah mengajar kita melalui berbagai peristiwa penting yang sekali gus membuktikan bahawa golongan manusia yang tamadunnya tinggi adalah bersendikan kepada budaya intelektual yang tinggi dalam zaman mereka. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. Sesungguhnya wujud interaksi atau hubungan antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. manusia merupakan makhluk yang berakhlak. ia sebenarnya nadi utama dalam mewujudkan keseimbangan riwayat hidup setiap manusia. umat dan tamadunnya. Cuma yang berbeza dari segi baik atau buruk akhlak yang dipersembahkan. Manusia dikenali sebagai makhluk yang berakhlak dan hidup bermasyarakat. Golongan manusia yang hanya mempunyai kekuatan bersifat fizikal seperti tenaga manusia atau kekuatan ketenteraan sebenarnya bukanlah menonjolkan sebuah kekuatan hakiki tetapi berpandukan dari sejarah tamadun. ketinggian dan kesejahteraan bangsa adalah kekuatan serta keutuhan akhlaknya. Dalam kehidupan. Kejayaan dan kemajuan. Setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya.PENDAHULUAN: Manusia dibezakan daripada haiwan kerana manusia mempunyai budaya dan tamadunnya yang tersendiri. pemikiran. akhlak walaupun aspek yang sering dipandang remeh oleh banyak pihak. Kesinambungan dan kelangsungan sesebuah tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain.

Hal itu menunjukkan betapa beragamnya sudut pandang yang digunakan untuk melihat budaya. sistem dan organisasi kemasyarakatan. tetapi perlakuannya amat berbeza. Dalam buku-buku pengantar antropologi selalu disebutkan hasil temuan Kroeber & Kluckhon yang mengidentifikasi definisi budaya. muzik. Koentjaraningrat ( 2002 ) memecahkannya kepada 7 unsur iaitu sistem religi dan upacara keagamaan. Hal serupa dikemukakan oleh Van Peursen ( 1988 ) yang menyatakan kebudayaan sebagai proses belajar yang besar. Sungguhpun manusia dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat. falsafah dan lain-lain lagi. Ketujuh-tujuh unsur inilah yang membentuk budaya secara keseluruhan. Malinowsky (1965). sistem mata pencarian hidup dan sistem teknologi dan peralatan. mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. yakni yang terkait dengan insting serta naluri. Budaya dalam definisi di atas bererti mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar. kesenian. Definisi ini mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan 4 . Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. sistem pengetahuan. Hanya sebahagian kecil dimensi manusia yang tidak dicakup dalam konsep budaya. karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya. berpendapat bahawa budaya sebagai satu entiti yang mengandungi pola implisit serta eksplisit tentang tingkah laku yang diperoleh dan diwariskan melalui simbol serta berbentuk material.DEFINISI-DEFINISI BUDAYA: Apakah budaya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang telah dipertanyakan dan dicari jawapan sejak era Ibnu Khaldun sampai saat ini. ia dikategorikan sebagai budaya. Kroeber & Kluckohn ( 1954). Budaya secara umumnya adalah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. institusi politik. lukisan. Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Budaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan dari segi sejarah. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar maka hal itu bias dikategorikan sebagai budaya. Salah satu definisi konsep budaya yang dikemukakan Koentjaraningrat ( 2002 ) yang mendefinisikannya sebagai keseluruhan pemikiran. Mereka mencatat sekurang-kurangnya terdapat 169 definisi yang berbeza. dalam bukunya “ A Scientific Theory of Culture”. kesusasteraan. bahasa.

sistem ekonomi. budaya boleh difahamkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi usaha dan hasilan. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. Perlakuan-perlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi. Secara amnya.corak budayanya. kesenian dan mainan. Dalam bahasa Melayu “ budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”. Sebenarnya. mampu memahami lambanglambang yang simbolis seperti bahasa. sistem sosial. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. semangat dan usaha manusia dalam sesuatu kelompok. Maka pada kesimpulannya. Unsur-unsur budaya dapat diklasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. iaitu merupakan budaya. ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Perkara ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan “ budaya” yang bermaksud “budi” dan “daya”. agama serta magis. rasa dan penggunaan fikiran manusia. akal. unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian antropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Antara unsurunsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal ( culture universal ) yang dapat dibahagikan kepada budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Perlakuan manusia yang dipelajari ( learned behavior ) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. ilmu pengetahuan. budaya ( culture ) bermaksud cara hidup manusia. Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur. Budaya ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif. Kebudayaan bermaksud segala hasil dari ciptaan. Budaya yang dikonsepi oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. Dalam unsur5 . bahasa. Ia merupakan satu proses perkembangan sahsiah. Konsep budaya merupakan satu konsep yang penting untuk membandingkan perbezaan antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain.

sikap. budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. nilai dan peralatan. Menurut Nik Safiah Haji Abdul Karim. budaya adalah tenaga fikiran. beliefs. values. adat resam. including their attitudes. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. bangsa dan agama penganutnya. sciences. susunan organisasi. undang-undang dan sebagainya. tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka dan menangani sesuatu permasalahan. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa. Amalan yang diterima ini seterusnya dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. peraturan.unsur budaya besar itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya ( cultural activities ). agama. Penyelesaian yang boleh diterima oleh semua anggota masyarakat akan menjadi amalan bersama. Amalan yang dibentuk ini akan menentukan hala tuju bersama dalam masyarakat berkenaan. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. Budaya memberikan maksud seseorang individu itu mengguakan segala kekuatan kuasa. adat resam. arts. nilai. Budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai peralatan budaya. 6 . Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. politik. Hasrat serta nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat secara umumnya dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. Dalam penyelidikan antropologi. ekonomi. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. dalam „Dictionary of Philosophy (1966)‟ turut menjelaskan budaya sebagai „ The way of life of people. Perkataan „budaya‟ berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian kecergasan fikiran dan akal. kepercayaan. Ini bermakna budaya didefinisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain seperti norma. modes of perception and habits of thought and activity‟. kepercayaan. Namun begitu. Sementara itu. Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum.

sikap dan nilai. Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsi oleh semua rakyat. adat resam. Nilai dalam masyarakat adalah terlalu kompleks.Menurut E. kesenian. kelakuan dan lain-lain lagi. agama. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan keseluruhan aspek yang mengandungi unsur Budaya Rakyat Asal. Ini merujuk kepada perkataan „Bourdieu‟ yang membawa maksud satu proses sosial yang membolehkan budaya dan struktur sosial saling berinteraksi. Mohd Taib Osman (1988) memperlihatkan budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta menyesuaikan diri dengan alam sekeliling. Budaya juga dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu situasi. kepercayaan. Selo Soemardian dan Soelaiman Soemardi (1984). idea. budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. susunan orgnisasi. ekonomi. LA. akal budi. Dalam konteks pendidikan semasa. Murid-murid akan dididik untuk berbudaya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. White ( 1956 ). moral. Proses sosialisasi akan turut membantu memperkembangkan budaya yang terdiri daripada latar bangsa dan agama. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi system social. bersepakat bahawa budaya merupakan alat penghasilan karya seni. Prof. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah. kepercayaan. objek. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran. budaya merupakan keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan. rasa serta penciptaan dalam sesebuah masyarakat. menjelaskan bahawa budaya merupakan satu pola tingkah laku. politik. 7 . cara berfikir. Terdapat unsur budaya asing dari kaum lain yang sesuai dan yang tidak bercanggah. diterima dalam budaya masyarakat di Malaysia. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. undang-undang. Tindakan dan tingkah laku tersebut akan menunjukkan nilai yang diterima secara bersama oleh setiap individu yang terdapat dalam masyarakat. sentiment yang bergantung kepada simbol-simbol. Menurut Kamus Dewan ( 2005 ). adat serta amalan kebiasaan yang lain.D Tylor ( 1947 ). alat. budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran. nilai kepercayaan.

Dalam Bahasa Inggeris. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. Dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dikerjakan oleh manusia. kesenian. norma. undang-undang. perkataan tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Edward L. Herskovits dan Bronislaw Malinowski. agama.Budaya atau kebudayaan secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia. tradisi dan institusi yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. DEFINISI-DEFINISI TAMADUN: Dari sudut etimologi. Sementara itu. Taylor. Fahaman ini dikenal di kalangan ahli antropologi (kajian manusia) sebagai fahaman determinisme atau penentuan budaya. keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri khas sesebuah masyarakat. Menurut Melville J. kepercayaan.J. berlawanan dengan “perkara semula jadi” yang bukan diciptakan atau oleh diubah oleh manusia. kesenian. kebudayaan disebut sebagai “culture” yang berasal daripada perkataan Latincolore yang bermaksud menanam atau mengerjakan. Arnord J. undang-undang dan juga politik. ilmu pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan. Toynbee mentafsirkan tamadun sebagai satu pencapaian pemikiran dan gaya 8 . rasa dan penciptaan masyarakat. kebudayaan ialah keseluruhan pengertian. segala sesuatu yang terdapat di dalam sesebuah masyarakat mempunyai hubungkait atau boleh ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat sendiri. adat resam dan lain-lain kebolehan serta kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. tatasusila. Herskovits seterusnya memandang budaya sebagai sesuatu yang diperturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya dan konsep ini disebut sebagai organik lampau. Farmer pula mendefinisikan tamadun sebagai satu unit budaya yang merangkumi norma-norma sosial. Beg. Kebudayaan mempunyai hubungan erat dengan masyarakat. Ahli atropologi dari alam Nusantara iaitu Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi pula memegang kebudayaan sebagai alat penghasilan karya seni.A. penciptaan skrip tulisan. nilai. Menutut M. tamadun adalah melambangkan pencapaian manusia dalam kehidupan seperti pembangunan kota dan seni bina. menurut Andreas Eppink pula.

tamadun Yunani dan tamadun Islam. moral dan adat resam. tanpa budaya dan kesenian 9 . Setelah memahami pengertian tamadun dan ciri-cirinya. agama dan politik. kesusasteraan dan nilai estetika yang dimiliki oleh setiap tamadun membuktikan lagi penyataan ini. tamadun India. pentadbiran. malah kebudayaan dan kesenian telah dibuktikan adalah merupakan komponen asas bagi pembentukan sesuatu tamadun yang masyur dan terbilang. Setelah masyarakat tidak lagi hidup secara nomad atau berpindah randah dan mula hidup dalam satu kelompok masyarakat maka terhasillah sistem organisasi yang teratur seperti institusi sosial dalam bidang politik. Setiap tamadun yang masyur mempunyai kemahiran daya reka cipta bagi menyempurnakan lagi keselesaan hidup serta menyumbang kepada kemajuan teknologi. tamadun Cina. Kewujudan penempatan masyarakat dari beberapa penempatan disatukan dan membentuk bandar dan kota. kepimpinan dan undang-undang. sistem tulisan dan juga perbandaran. agama. kesenian. kesusasteraan. undang-undang. Dalam erti kata lain. kita telah mengetahui bahawa budaya dan kesenian tidak dapat dipisahkan dalam kewujudan sesuatu tamadun. Untuk melengkapi jurang komunikasi bahasa maka lahirlah satu bahasa serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri bagi setiap tamadun. Kemajuan bahasa dan tulisan menjadi perantaraan komunikasi. pentadbiran. kesenian. Kesimpulannya. penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. Kesan sejarah telah memperlihatkan kepada kita tentang ciri-ciri tamadun yang sebenar.kebudayaan yang melahirkan institusi politik. kesusasteraan. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah. Budaya dan kesenian juga tidak lari dari menjadi salah satu ciri utama sesebuah tamadun. secara umumnya pengertian tamadun membawa konsep yang sangat luas dan kompleks kerana ia merujuk kepada pencapaian menyeluruh manusia dalam pembangunan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan. ekonomi dan pendidikan sempurna. Sejarah telah membuktikan akan kewujudan tamadun-tamadun besar yang masyur seperti tamadun Meser. perakaman. Setiap tamadun juga mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dalam sistem nilai serta moral yang berwibawa bagi mengatur perlakuan masyarakatnya dalam kegiatan kehidupan. Sistem urbanisasi terancang juga merupakan ciri utama tamadun.

perkahwinan dan penjajahan. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji antropologi dan sosiologi. Semenanjung Tanah Melayu. Secara umum. Bahasa dan kesusasteraan (peribahasa. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. Namun saya akan cuba menerangkan dalam konsep dimensi kawasan dan wilayah. PENGERTIAN MASYARAKAT: Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya. Dalam masyarakat itu juga. Tamadun Melayu mempunyai sistem politik sejak zaman kesultanan Melaka. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. Sarawak. Sulawesi. sistem ekonomi yang bersifat tradisional dan sara diri.yang tinggi tidak mungkin sesuatu pencapaian hidup masyarakat dalam segala aspek kehidupan tanpa budaya dan kesenian akan dianggap sebagai tamadun yang terbilang. kepercayaan primitif dan agama Hindu. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Mindanao dan kepulauan kecil yang lain). Myanmar. Sebenarnya tamadun Melayu dapat dilihat dari dimensi iaitu rumpun bangsa (kelompok Austronesia-Nusantara) dan kawasan atau wilayah (Kampuchea. Sulu. Maluku. Sabah. Islam dan Barat hasil dari interaksi perdagangan. Segala pengertian yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. Dalam penggunaan harian. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Jadi. 10 . Buddha dan Islam. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. Kita dapat memahami perhubungan antara tamadun dan kebudayaan dengan melihat kepada tamadun dan budaya serta kesenian Melayu. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. Pattani. pantun. syair) dan juga budaya dan kesenian lahir dari cara hidup masyarakat tamadun Melayu. meliputi pelbagai system komunikasi. Ketamadunan Melayu adalah merupakan peradaban manusia yang sangat unik kerana budaya dan tamadun Melayu telah mencapai tahap kematangan akibat daripada adunan dan pengaruh berbagai-bagai tamadun dunia seperti India.

Adakala ia berupa kebiasaan. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Kelompok-kelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. Ia merupakan ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan seperti institusi kekerabatan. Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. 11 . Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. mempengaruhi aktiviti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan. pendidikan. institusi bersifat ekonomi. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat. Institusi sosial pula lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. politik dan sebagainya. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada cirri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. Radcliff-Brown ( 1939 ) merujuk kepada sesuatu prinsip kebudayaan yang terdiri daripada jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. seperti tujuan dan minat bersama. kumpulan budaya ( cultural group ) dan kumpulan etnik( ethnic group ). Setiap individu pula berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. komuniti adalah berasaskan kepada hidupan setempat.Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri yang meliputi unit-unit sosial dan intitusi-institusi sosial yang lebih luas. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Konsep struktur sosial yang dikemukakan oleh A. Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. Mereka mempunyai kesedaran bersama. Ia juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras( racial group ). Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi antara anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. Kelompok sosial adalah pembentukan kumpulan secara kolektif yang bermaksud pembentukan kumpulan berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat.R. adat istiadat atau adat resam anggota bersama dalam aktiviti dan menurut sistem norma bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Di samping itu.

baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian iaitu tiada tekanan dari luar. Proses perubahan masyarakat dan budaya berlaku kerana budaya itu dinamis iaitu perubahan dari masa ke semasa. Dalam proses dinamika sosial. persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam antropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh. Revolusi budaya ialah satu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. Masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. kita perlu memahami sosilalisasi. Aspek penyelewengan dalam budaya adalah fenomena yang terdapat dalam semua budaya. Proses evolusi secara berulang-ulang itu dipanggil proses “recurrent”. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi adalah penyesuaian dengan kehendak-kehendak budaya itu sendiri. evolusi. Dalam penyelidikan sosio-budaya. Seseorang individu mengalami proses sosialisasi sejak dilahirkan hinggalah seseorang itu meninggal dunia. assimilasi dan akulturasi. nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya. Perubahan itu adakalanya terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. Proses sosialisasi meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari. inovasi. Seseorang individu mempelajari norma.MASYARAKAT DAN BUDAYA: Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama(dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu) atau pergaulan hidup. 12 . Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). enkulturasi. Masyarakat juga didefinisikan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama-sama di sesuatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya. difusi. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar.

13 . pelaut dan sebagainya. Penemuan baharu disebarkan kepada masyarakat dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Penemuan (discovery and invention) ialah penemuan unsur budaya baharu.Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar seperti pengembara. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada budaya itu masing-masing hampir tidak berubah yang disebut sebagai “symbiotic”. Apabila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. Pada zaman yang canggih kini. terutamanya dalam zaman prasejarah yang kerap kali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. pedagang. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarakat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. televisyan. Perubahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. internet dan video. iaitu proses migrasi. Dalam antropologi. atau daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. contohnya jualan kereta ke negeri lain juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah. tersebar atau meresap daripada satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi yang merupakan satu kompleks yang tersendiri. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait-mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baharu yang ditemui daripada proses inovasi dan penciptaan. proses difusi terlalu cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas seperti radio. Contohnya dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini.

Dalam pengajian antropologi budaya. Mereka saling bergaul antara satu sama lain. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. pertembungan secara individu dengan budaya asing. Asia. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. Oceania. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas.Proses asimilasi pula berlaku dalam kelompok-kelompok budaya yang berbeza. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Proses akulturasi berlaku apabila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. Proses ini amat pesat berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. 14 . Pertembungan budaya-budaya Afrika. Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. Kelompokkelompok itu mesti mempunyai sikap tolenransi dan simpati antara satu sama lain. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. dalam masa yang lama sehingga budaya-budaya dari kelompok-kelompok itu berubah saling menyesuaikan menjadi satu. Antara penghalang dalam proses ini ialah apabila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. Bersama dengan penyebaran agama-agama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses akulturasi ini berlaku secara leluasa.

Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA : Budaya dan masyarakat adalah berbagai-bagai diversiti dalam dimensi masa dan ruang. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise. maju dan progresif lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu kolot atau kampungan. lambing-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi.Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun seperti sistem kekerabatan. Penduduk Asal atau Melayu yang mendiami alam Melayu bertembung dan melalui 15 . Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seseorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. budaya tradisional dan moden. Melalui konsep negara bangsa ini. berilmu. Kedua. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengklasifikasikannya. India. nilai-nilai sosio-budaya. Cina. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu Negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang dimenifestasikan oleh pemikiran. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang multiracial dan multiculture yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. bermoral dan mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk terdiri daripada etnik Melayu. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. tentangan dan terdapat juga berbagai-bagai sokongan dan ulasan. Ketiga. Makanan itu adalah sukar diubah. budaya berdasarkan persekitaran alam. Contohnya pembahagian budaya timur dan budaya barat. Orang Asli dan Suku Kaum di Sabah dan Sarawak. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. Individu yang dikatakan moden. Lagi satu faktor ialah umur. budaya primitif dan moden. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. Dalam proses mengklasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik.

berbahasa Mandarin. Perkahwinan antara Sultan Mahmud dan Puteri Hang Li Poh mengeratkan lagi pertalian dua budaya ini. Kebanyakannya beragama Hindu. Walau bagaimanapun. Ianya bermula dengan lawatan admiral China Yin Ching dan Cheng Ho. Di negeri Melaka. Jawa.Proses Difusi Budaya iaitu menerima budaya orang lain ke dalam budaya sendiri. Dari segi sejarah. Cina dan India. Kaum India pula membentuk 7. Selain itu. Sultan Mahmud sungguh tertarik dengan kebudayaan Cina. kaum Melayu ini mempunyai elemen-elemen dan usul asal dari Sumatra. 16 . Kantonis atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. Sulawesi dan juga Polinisia. terdapat juga kaum Sikh. Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu. Pengaruh Acheh. Hokkien. Keadaan ini dapat dilihat dari segi penyediaan makanan dan dialek percakapan mereka. Malayalam dan Hindi. Peradaban Islam serta Peradaban India amat mempengaruhi pembangunan Peradaban Melayu di Asia Tenggara. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Malaysia tetapi Bahasa Inggeris juga digunakan secara meluas. Serani atau Eurasian serta kaum bumiputera lain.5% daripada populasi. Dengan pengaruh-pengaruh Negara tersebut tidak hairanlah jika masakan Melayu mempamerkan sedikit sebanyak kualiti kulinari dari negara-negara tersebut. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan Buddha. Bugis dan Siam amat ketara di beberapa buah negeri. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik di Malaysia. bertutur Tamil. Malaysia hanya dapat menyaksikan pengaruh ( tradisi. Kaum Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia dan tinggal di bandar-bandar besar di pantai barat semenanjung. Admiral Cheng turut membawa bersamanya adat resam dan budaya kaum Cina. Taoisme atau Kristian. Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan 54% daripada populasi Malaysia. Melayu merupakan masyarakat beragama Islam. perkembangan sejarah kaum Cina bermula pada abad ke-15. contohnya ala Siam. berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Mereka singgah di Melaka dalam perjalanan ke Barat. budaya dan masakan ) dari China ini pada abad ke-18. Hakka. Pendatang-pendatang dari China dibawa bekerja di lombonglombong di Malaysia dan mereka membawa bersama budaya tradisi dan nilai etika kerja. Thailand.

Penduduk Malaysia dikatakan banyak menghabiskan masa di meja makan dan menjadikan masa menikmati hidangan itu sebagai aktiviti kebangsaan. padi menjadi tanaman utama di Kedah dan Perlis dan dikenali sebagai „Rice Bowl of Malaysia‟. Sebagai negara kosmopolitan. jintan. Dengan itu. mi mamak. cili dan belacan. Nasi dihidangkan dengan pelbagai lauk pauk dan ulam ulaman. halia. buah pelage. Santan merupakan bahan asas dalam masakan. daun selum. 17 . Hasil-hasilan kaya dengan sumber vitamin dan mineral. Di Malaysia. Gabungan kaum Melayu. kayu manis dan lain-lain. daun kaduk. cendawan ( kulat) dan lain-lain jenis ulaman daun menjadi makanan amalan orang Melayu di kampung. Beras juga merupakan nadi budaya kehidupan dan adat bagi penduduk Asia. kunyit. bawang putih dan cili. Orang Melayu juga banyak menggunakan bahan-bahan herba seperti serai. Cina dan India berjaya menyatukan pelbagai budaya hidangan kepada „Hidangan Malaysia‟ dan menjadikannya sebagai satu tarikan kepada pelancong luar. ia juga tinggi dari segi serat. Kaum Melayu. Malaysia mempunyai potpuri budaya yang agak unik. Budaya makanan orang Melayu mempunyai ciri-ciri yang istimewa dan unik. Bahan yang digunakan dalam masakan Melayu berkisar kepada santan. Mereka merupakan pedagang dan pada abad ke-10 terdapat beberapa komuniti kecil keturunan India di pinggiran pantai. Nasi merupakan makanan utama bagi orang Malaysia dan orang Melayu amnya. Hasil pertanian seperti pucuk paku. berganding bahu mereka masakan baharu dengan menggabungkan pinjam meminjam tradisi budaya masing-masing. dan India di Malaysia sentiasa kreatif. Cina. Pelbagai lauk pauk tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan nasi.000 tahun yang lalu. lengkuas dan buah pala. daun pandan. petai. lahirlah nasi ayam. kaum India dibawa masuk ke Semenanjung untuk bekerja di ladang-ladang getah dan seterusnya menetap di sini. Hidangan Melayu terkenal bukan sahaja dari keenakan tetapi dari segi kepedasan dan juga penggunaan rempah ratusnya. daun pegaga. Ketika dijajah oleh Kerajaan Inggeris. Bahan perasa dalam masakan Melayu adalah seperti bawang. mi kari dan lain-lain lagi. daun limau purut. Ia digunakan dalam segala jenis gulai atau masak lemak.Kaum India mula menapak kaki di Malaysia 2. Orang Melayu di kampung-kampung pada masa kini masih berlandaskan pertanian dan penternakan. daun kemangi. bungan kantan.

Secara umumnya. Sarawak dan kawasan pedalaman di Semenanjung Malaysia. Sebahagian kecil lagi penduduk di Malaysia terdiri daripada penduduk peribumi yang berasal dari Sabah. Meskipun masyarakat kita berbilang bangsa dan mempunyai latar belakang yang berbeza. nilai dan polapola tingkah laku dan budaya daripada golongan majoriti. Cina. 18 . Proses ini berlaku apabila etnik-etnik menyedari tentang kepentingan norma dan nilai mereka antara satu sama lain. ia juga boleh dijadikan ubat untuk mengubati penyakit diabitis dan juga tekanan darah tinggi. Kepelbagaian budaya ini wujudnya daripada penghijrahan golongan Cina atau India ke Tanah Melayu semasa penjajahan British di Tanah Melayu. saling bekerjasama dan bersatu padu. Proses ini merupakan proses meminjam dan menerima unsur-unsur budaya golongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai pelombong di lombong bijih timah. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara tetapi Bahasa Inggeris turut digunakan secara meluas. Manakala golongan India berhijrah ke Tanah Melayu untuk tujuan bekerja sebagai peladang di ladang-ladang getah. namun masyarakat Malaysia boleh hidup bersatu padu dengan aman dan damai. Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing. Akulturasi pula merupakan satu proses yang kadang kala dikenali sebagai Asimilasi Budaya yang terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. Kita hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain ( Furnival. Kepelbagaian budaya Malaysia yang merupakan aset penting kepada negara kita dalam menjadikan Malaysia sebagai pusat pelancongan terkenal di seluruh dunia.Selain itu. Masyarakat majmuk di Malaysia hidup berdekatan. 1949 ). Asimilasi adalah satu proses percantuman dan penyatuan antara kelompok dan individu yang berlainan kebudayaan dan identiti supaya wujud satu kelompok yang mempunyai identiti yang sama. India dan kaum-kaum peribumi yang lain.

Apa itu Tahun Baharu Cina? Adakah ianya merupakan hari penyembahan dewa-dewa Cina? Atau hari keutamaan orang yang beragama Buddha? Sebenarnya. Ponggol dan lain-lain. Pernah terlihat satu keratan akhbar Inggeris yang memaparkan “The world Greatest Roti Canai” di pekan Kapit. Begitu juga dengan penggunaan “tanglung” dalam pesta-pesta tertentu oleh masyarakat Cina. Apa yang dimaksudkan dengan “Gong Xi Fa Cai” sebenarnya? Ianya bukan bermaksud “Selamat Tahun Baharu Cina” atau “Happy Chinese New Year”. tetapi ianya hanya satu lampu yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk menerangi jalan. (ii) Penduduk Malaysia dengan “Gong Xi Fa Cai” : Orang Cina menyambut sambutan Tahun Baharu Cina setiap tahun. (iii) Penduduk Malaysia dengan Roti Canai: Orang India juga membawa budaya tersendiri ke Malaysia. Misalnya. sambutan Tahun Baharu Cina ini bukan merupakan sambutan orang Cina berasaskan Kalendar Cina ( beribu-ribu tahun dahulu ) yang menunjukkan permulaan satu tahun yang baharu ( Musim Bunga di China ). seperti “Roti Canai”. malah Melayu. “Tosay” dan “Capati”. malah ianya merupakan satu kata-kata manis dalam budaya Cina yang membawa maksud “Moga gembira dan cepat kaya”. Hari Deepavali. Ianya bukan simbol keagamaan atau instrument untuk “menghalau hantu”.BUDAYA DAN CARA HIDUP PENDUDUK MALAYSIA : (i) Penduduk Malaysia dengan Nasi Lemak: Orang Melayu merupakan golongan majoriti di Malaysia. Nasi lemak yang merupakan makanan orang Melayu telah menjadi makanan umum yang dinikmati oleh pelbagai etnik dan kaum. kini telah menjadi sebahagian daripada budaya hidup penduduk Malaysia tidak kira bangsa dan agama. Ini bermakna tradisi dan budaya yang terdahulu hanya diamalkan oleh golongan Melayu. Penerapan ini membolehkan budaya Malaysia yang unik dan istimewa dibina dan seterusnya dipupuk untuk mencapai perpaduan kaum demi kemajuan negara. Cina dan masyarakat bumiputera Malaysia yang lain juga suka makan roti canai. Roti canai itu dikatakan paling sedap di dunia tetapi ianya dibuat oleh 19 . Terdapat pelbagai kebudayaan dan tradisi orang Melayu yang menerap ke dalam budaya negara kita. Makanan-makanan yang menjadi keunikan Malaysia sendiri pula. Kini bukan saja orang India suka makan roti canai. Sarawak.

dalam era moden ini. pertunjukan silat diadakan sebagai hiburan kepada para tetamu. Antara sifat-sifat yang dikagumi oleh bakal mentua pada masa dahulu ialah kemahiran berumah tangga seperti memasak dan menjahit. Kebiasaannya. Namun. Ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli-ahli Parlimen Rakyat tidak kira kaum mahupun jantina. baju kurung dan baju kebaya merupakan antara pakaian tradisional.seorang nenek Melayu yang beragama Islam. agama dan budaya. tetamu diberi bunga telur sebagai tanda penghargaan. Bagi kaum wanita pula. Ibu bapa seseorang lelaki akan memutuskan sama ada anak mereka cukup umur untuk berkahwin. kaum Melayu memulakan proses perkahwinan dengan merisik. Mereka akan menjalankan tugas mencari pasangan hidup bagi anak lelaki mereka. Pakaian-pakaian ini biasanya bermotifkan flora dan geometri. diikuti pula dengan adat meminang. Sebelum majlis bersurai. Baju ini biasanya dipakai bersama-sama samping dan songkok. Walaubagaimanapun. Ramai tetamu yang dijemput dan keduadua pengantin akan bersanding di pelamin. Ini menunjukkan penerapan kebudayaan etnik India dalam Malaysia dan mampu membentuk satu kebudayaan negara yang unik dan istimewa. Air mawar akan dipercikkan pada mereka. Cara hidup akan melahirkan budaya (contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. 20 . Baju ini dipakai oleh umat Islam semasa waktu perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. (iv) Pakaian Tradisional Kaum Melayu di Malaysia : Baju Melayu bersama songkok merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki Melayu. pertembungan antara tamadun telah memperkayakan lagi nilai-nilai yang ada pada sesuatu tamadun. kebanyakan ibu bapa membiarkan pilihan isteri kepada anak mereka. Malah baju Melayu juga dipakai semasa majlis pelantikan ahli-ahli majlis EXCO. Selepas itu. Motif fauna tidak digunakan secara meluas kerana dilarang dalam ajaran Islam. (v) Perkahwinan Orang Melayu di Malaysia : Dari segi adat perkahwinan pula. istiadat menghantar mas kahwin dan akhirnya upacara bersanding yang akan dijalankan di rumah pengantin perempuan. Pengantin lelaki akan diarak dari rumahnya ke rumah pengantin perempuan diiringi keluarganya dan bunga manggar.

pemikiran. (iii) Perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan. kita dilarang menyakiti hati orang. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. Budaya mempunyai fungsi dengan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkah laku dalam memberikan panduan meliputi : (i) Perlakuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Para pengkaji antropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. Dalam masa yang sama. tetamu dan sahabat. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. budaya mendidik kita agar menghormati jiran. Perlakuan seseorang itu adalah 21 . Berdasarkan aturan hubungan sesama manusia dalam masyarakat Malaysia. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna.FUNGSI –FUNGSI BUDAYA DAN TAMADUN: Dalam penyelidikan. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan yang tertentu. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negetif. Ini bermaksud dalam menjalani kehidupan seharian. Kesinambungan dari kelangsungan sesebuah budaya dan tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh budaya dan tamadun lain. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara budaya dan tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. konsep fungsi melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. (ii) Perlakuan yang patut dan tidak patut. Selain itu. Dalam pengajian akademik. Setiap budaya dan tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. Fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri. kebudayaan memainkan fungsi mengatur hubungan sesama manusia. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah.

Daripada itu. spiritual dan mental. Ini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud dalam lingkungan sosialnya. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. budaya berfungsi sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang boleh memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari generasi ke generasi yang lain. Oleh itu. 22 . kemanusiaan. Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai budaya dan budaya ini memberi identiti kepada kelompok itu dari cara ia mengendalikan hidupnya. Pembentukan sesuatu budaya memainkan dua peranan utama iaitu: (i) Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti. Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan seseorang individu bertingkah laku menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun seperti sistem kekerabatan. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima.berkaitan dengan masyarakatnya. Unsur budaya yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. Unsur-unsur budaya yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi dan gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. (ii) Pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. seseorang yang menghormati orang lain atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. Walaubagaimanapun. Namun begitu.

Budaya bersifat sejagat. Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungan dengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah daripada apa yang telah sedia ada.Budaya bersifat universal tetapi pada masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ketamadunan setiap kumpulan manusia atau masyarakat mempunyai identiti yang melambangkan jati diri dan falsafah kehidupan yang maju dan selari dengan pegangan agama dan norma-norma masyarakat. Perkongsian ini bermaksud setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. Sesuatu budaya berkembang dan teus dicipta mengikut kesanggupan masyarakatnya. Tanpa perkongsian. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. Cara hidup akan melahirkan budaya(contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam. Budaya dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. Maka boleh dikatakan bahawa manusia sendiri membentuk budaya dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. PENUTUP : Kesimpulannya. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat. agama dan budaya. Melalui perkembangan sosial dan sains. Tiada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. 23 . Masyarakat yang tidak mempunyai budi pekerti dan sopan santun yang tinggi adalah masyarakat yang tidak bertamadun kerana ia meruntuhkan ketamadunan mereka sendiri. Walaubagaimanapun. Masyarakatnya mampu berkembang daripada pelbagai sudut sosial dan sains. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. masyarakat sesebuah tamadun mewujudkan kesatuan budaya dan kesenian yang mewakili ketamadunan mereka sendiri. sesebuah tamadun lahir hasil daripada interaksi manusia atau masyarakatnya yang melahirkan satu cara hidup.

Sebagai contoh. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. sikap keterbukaan masyarakat. Pengaruh yang baik wajar kita terima dalam budaya kita. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. penumpuan yang lebih diberi untuk mempertingkat peranan budaya dan seni dalam kehidupan rakyat Malaysia serta menggalakkan industri berkaitan budaya dan seni. Sehubungan ini. perlu ada pemantauan dilakukan terhadap kemasukan budaya asing supaya tidak terus meresap ke dalam budaya tempatan dengan sewenang-wenangnya. hormatmenghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan negara. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai sosial dan sikap akan diberi penekanan. mempererat perpaduan negara serta mempertingkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. mampu menjadi punca kepada kehancuran negara. Sehubungan itu. keharmonian sosial dan kemuafakatan.Selain itu. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai social dan sikap diberi penekanan. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu Bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. keharmonian sosial dan kemuafakatan. hiburan dan fesyen yang dibenarkan masuk dari luar tanpa sebarang had telah menyebabkan tersebarnya budaya Black Metal. 24 . Justeru. dalam tempoh RMKe-9. Budaya negetif seperti ini sekiranya tidak dibendung. Penumpuan ini adalah kerana penglibatan aktif semua golongan dalam aktiviti kebudayaan dan kesenian juga menyumbang ke arah membangun individu secara total. pengaruh arus kemodenan dan agenda pembangunan Negara adalah antara medium berlakunya akulturasi budaya. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. hormat-menghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan Negara. Gothic dan Skinhead di kalangan remaja Melayu. Walaubagaimanapun. Punk.

com 9. Masyarakatdan Budaya Malaysia.Rahman(ed).com/2008/10/bab-2-interaksi-antara-pelbagai. Bhd. Tamadun 10. (1994. 11. Kassim Ahmad. http://tatabahasabm. 12. 34-35. Zulkarnain Abd. 5. Suffian Mansor. 47-49.Yogyakarta: Kanisius. Mac). 26-27. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Dr. risalah 4. Dewan masyarakat 3.com/2007/08/apakah-budaya. 2.blogspot. ( 1988 ). 13. Membentuk generasi bermutu abad ke-21. (1994. 2001. (1996. Yusuf Haji Othman. 14. Fajar Bakti.Oktober). Azhar Haji Mad Aros. TITAS KERTAS 2. Menjengah abad ke-21. (1994.Bhd. Abd.blogspot. 1994. Azharudin Mohd. Koentjaraningrat ( 2002 ).com/2009/07/kepentingan-budaya-ilmu-dalam.blogspot. A.A..Aziz Deraman. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.html 8.Dali. April). Dick Hartoko ). Masa depan bangsa Melayu. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai (M) Sdn.tripod. Dr. 47-49. Strategi Kebudayaan ( terj. 4. 25 . Tamadun Islam Dan Tamadun Asia. Van Peursen. Menjengah abad ke-21. Sdn. 7. 2000.Mohd. Oktober).html. Jakarta: Gramedia. Risalah 4. 10.RUJUKAN: 1. Shukur Harun (1996. http://smartpsikologi. http://drmindailmu. 3. C. April). Unsur-unsur pembinaan tamadun manusia cemerlang.Siddiq Fadhil. http://bmm222. 6. 24-26. Tamadun 10. Fathi Aris Omar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->