P. 1
Budaya Dan Tamadun

Budaya Dan Tamadun

|Views: 146|Likes:
Published by Shiowfeng Tee

More info:

Published by: Shiowfeng Tee on Dec 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/08/2012

pdf

text

original

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEPTEMBER / 2011 HBEF1503 MASYARAKAT DAN TAMADUN
MATRICULATION NO : IDENTITY CARD NO. : TELEPHONE NO. : E-MAIL : LEARNING CENTRE : <720410065268001> <720410-06-5268> <019-9308986> <jazzteech@gmail.com> <PAHANG LEARNING CENTRE>

1

ISI KANDUNGAN: 1. Pendahuluan 2. Definisi-definisi Budaya 3. Definisi-definisi Tamadun 4. Pengertian Masyarakat 5. Masyarakat dan Budaya 6. Kepelbagaian Budaya di Malaysia 7. Budaya dan Cara Hidup Rakyat Malaysia 8. Fungsi-fungsi Budaya dan Tamadun 9. Penutup 10.Rujukan m/s 3 m/s 4 – 8 m/s 8 – 10 m/s 10 – 11 m/s 12 – 15 m/s 15 – 18 m/s 19 – 20 m/s 21 – 23 m/s 23 – 24 m/s 25

2

Akhlak dalam kehidupan manusia amat jelas. Akhlak adalah suatu fenomena kemanusiaan yang tidak terpisah daripada kehidupan setiap manusia walaupun golongan yang rendah tahap tamadunnya. Namun demikian terdapat kepelbagaian budaya dan tamadun dalam kalangan kelompok manusia. Dalam kehidupan. Justeru. Cuma yang berbeza dari segi baik atau buruk akhlak yang dipersembahkan. 3 . Setiap tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. sering kali kita saksikan bahawa sesebuah bangsa yang kuat tetapi tidak diasaskan oleh budaya ilmu yang baik akan memeluk dan menganut nilai dan ciri-ciri tamadun lain yang ditaklukinya itu. Kejayaan dan kemajuan. Berbanding dengan haiwan. manusia merupakan makhluk yang berakhlak. akhlak walaupun aspek yang sering dipandang remeh oleh banyak pihak. Golongan manusia yang hanya mempunyai kekuatan bersifat fizikal seperti tenaga manusia atau kekuatan ketenteraan sebenarnya bukanlah menonjolkan sebuah kekuatan hakiki tetapi berpandukan dari sejarah tamadun. bahkan masyarakat primitif sekalian. umat dan tamadunnya. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. ketinggian dan kesejahteraan bangsa adalah kekuatan serta keutuhan akhlaknya. ia sebenarnya nadi utama dalam mewujudkan keseimbangan riwayat hidup setiap manusia. manusia melaluinya dengan peraturan tertentu yang dinamakan akhlak. malah didorong rasa ingin mengetahui. aspek itu menjadi suatu bahan pemikiran dan penyelidikan secara khusus dalam pelbagai bidang sejak zaman berzaman.PENDAHULUAN: Manusia dibezakan daripada haiwan kerana manusia mempunyai budaya dan tamadunnya yang tersendiri. Manusia dikenali sebagai makhluk yang berakhlak dan hidup bermasyarakat. Kesinambungan dan kelangsungan sesebuah tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh tamadun lain. Semua pengkaji mendapati akhlak menjadi satu daripada aspek yang menjelaskan lagi bukti perbezaan antara manusia dan haiwan. Sejarah telah mengajar kita melalui berbagai peristiwa penting yang sekali gus membuktikan bahawa golongan manusia yang tamadunnya tinggi adalah bersendikan kepada budaya intelektual yang tinggi dalam zaman mereka. Sesungguhnya wujud interaksi atau hubungan antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. pemikiran.

Perlakuan mereka dikawal dan didorongkan oleh akal. Definisi ini mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. berpendapat bahawa budaya sebagai satu entiti yang mengandungi pola implisit serta eksplisit tentang tingkah laku yang diperoleh dan diwariskan melalui simbol serta berbentuk material. yakni yang terkait dengan insting serta naluri. Ketujuh-tujuh unsur inilah yang membentuk budaya secara keseluruhan. Kroeber & Kluckohn ( 1954). Budaya merupakan keseluruhan aspek kemanusiaan dari segi sejarah. Budaya dalam definisi di atas bererti mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar. Salah satu definisi konsep budaya yang dikemukakan Koentjaraningrat ( 2002 ) yang mendefinisikannya sebagai keseluruhan pemikiran.DEFINISI-DEFINISI BUDAYA: Apakah budaya? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang telah dipertanyakan dan dicari jawapan sejak era Ibnu Khaldun sampai saat ini. Manusia dapat menggunakan akal fikiran dan peralatan. Sungguhpun manusia dari segi biologi tidak banyak berbeza dari haiwan primat. Mereka mencatat sekurang-kurangnya terdapat 169 definisi yang berbeza. karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya. mengkelaskan budaya sebagai suatu tindak balas terhadap keperluan manusia. Koentjaraningrat ( 2002 ) memecahkannya kepada 7 unsur iaitu sistem religi dan upacara keagamaan. tetapi perlakuannya amat berbeza. Dalam buku-buku pengantar antropologi selalu disebutkan hasil temuan Kroeber & Kluckhon yang mengidentifikasi definisi budaya. sistem mata pencarian hidup dan sistem teknologi dan peralatan. ia dikategorikan sebagai budaya. Hal serupa dikemukakan oleh Van Peursen ( 1988 ) yang menyatakan kebudayaan sebagai proses belajar yang besar. kesenian. muzik. Hanya sebahagian kecil dimensi manusia yang tidak dicakup dalam konsep budaya. Hal itu menunjukkan betapa beragamnya sudut pandang yang digunakan untuk melihat budaya. sistem pengetahuan. kesusasteraan. lukisan. Proses pemelajaran manusia dapat menentukan 4 . dalam bukunya “ A Scientific Theory of Culture”. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar maka hal itu bias dikategorikan sebagai budaya. Malinowsky (1965). bahasa. Budaya secara umumnya adalah cara atau gaya hidup sesebuah masyarakat atau bangsa. institusi politik. falsafah dan lain-lain lagi. sistem dan organisasi kemasyarakatan.

unsur-unsur itu saling berkaitan antara satu sama lain. Sebenarnya. Unsur-unsur budaya dapat diklasifikasikan kepada beberapa bahagian yang penting bagi memudahkan perbincangan akademik. semangat dan usaha manusia dalam sesuatu kelompok. rasa dan penggunaan fikiran manusia. Perlakuan-perlakuan manusia yang diterima dari proses pemelajaran terjalin dalam suatu sistem yang tersusun rapi. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian antropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Dalam budaya itu terdapat berbagai-bagai jalinan unsur. Perkara ini dapat dilihat melalui etimologi perkataan “ budaya” yang bermaksud “budi” dan “daya”. Konsep budaya merupakan satu konsep yang penting untuk membandingkan perbezaan antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Antara unsurunsur budaya itu terdapat unsur-unsur besar yang dikatakan budaya universal ( culture universal ) yang dapat dibahagikan kepada budaya peralatan bagi keperluan hidup manusia. budaya ( culture ) bermaksud cara hidup manusia. Ia merupakan satu proses perkembangan sahsiah. sistem sosial. Sistem pembahagian manusia adalah lebih kompleks daripada haiwan. akal. ada unsur yang amat besar dan ada unsur kecil. Budaya yang dikonsepi oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai kesenian. mampu memahami lambanglambang yang simbolis seperti bahasa. budaya boleh difahamkan sebagai segala penghasilan masyarakat manusia dalam pelbagai bentuk sama ada yang dapat dilihat atau tidak. iaitu merupakan budaya. ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuannya bersifat akumulatif. bahasa. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian “daya” dan “budi” yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. Dalam unsur5 . sistem ekonomi. Dalam bahasa Melayu “ budaya” itu berasal daripada perkataan “budi”. Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. Secara amnya. kesenian dan mainan. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Dan selalunya unsur-unsur itu bertindih sesama sendiri. yakni budi sebagai aspek dalaman manusia yang meliputi usaha dan hasilan. agama serta magis. Budaya ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran.corak budayanya. Maka pada kesimpulannya. Kebudayaan bermaksud segala hasil dari ciptaan. Perlakuan manusia yang dipelajari ( learned behavior ) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya.

Menurut Nik Safiah Haji Abdul Karim. Amalan yang diterima ini seterusnya dijadikan budaya dalam kehidupan mereka. including their attitudes. Perlakuan itu harus mencerminkan budaya yang menjadi tumpuan kajian itu. Budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain. Sementara itu. 6 . Penyelesaian yang boleh diterima oleh semua anggota masyarakat akan menjadi amalan bersama. beliefs. Perlakuan ini adalah hasil dari berbagai-bagai peralatan budaya. Perkataan „budaya‟ berasal daripada cantuman perkataan Sanskrit dan Melayu yang membawa pengertian kecergasan fikiran dan akal. peraturan. budaya adalah tenaga fikiran. adat resam. Budaya memberikan maksud seseorang individu itu mengguakan segala kekuatan kuasa. ekonomi. susunan organisasi. Nilai tersebut akan membentuk norma dalam masyarakat. arts.unsur budaya besar itu terdapat pula aktiviti-aktivitinya yang tersendiri yang dapat dikatakan aktiviti budaya ( cultural activities ). values. usaha rohani atau kuasa yang menggerakkan jiwa. kepercayaan. dalam „Dictionary of Philosophy (1966)‟ turut menjelaskan budaya sebagai „ The way of life of people. Namun begitu. Ini bermakna budaya didefinisikan sebagai cara hidup yang diikuti oleh orang yang menjadi anggota kumpulan tertentu dan meliputi anasir sistem sosial. agama. nilai. politik. Hasrat serta nilai yang diingini itu pula seharusnya tidak bercanggah dengan kehendak masyarakat secara umumnya dan diterima serta dipersetujui untuk diamalkan bersama. Amalan yang dibentuk ini akan menentukan hala tuju bersama dalam masyarakat berkenaan. Budaya merangkumi setiap aspek kehidupan masyarakat tanpa mengira kaum. Dalam penyelidikan antropologi. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain seperti norma. sciences. Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. budaya memerlukan satu proses yang kompleks bagi memahami perhubungan dan interaksi individu dalam sesuatu masyarakat itu. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. tenaga dan pengaruh semula jadi bagi membantu menjana pemikiran mereka dan menangani sesuatu permasalahan. sikap. undang-undang dan sebagainya. modes of perception and habits of thought and activity‟. adat resam. bangsa dan agama penganutnya. nilai dan peralatan. kepercayaan.

bersepakat bahawa budaya merupakan alat penghasilan karya seni. idea. kesenian. objek. Budaya merupakan aspek kepunyaan bersama yang dikongsi oleh semua rakyat. Budaya merujuk kepada satu cara hidup yang diamalkan oleh kebanyakan orang termasuk pemikiran. budaya ditakrifkan sebagai kemajuan fikiran. Budaya adalah hak masyarakat yang akan menentukan bentuk tingkah laku mereka. alat. kepercayaan. Prof. Mohd Taib Osman (1988) memperlihatkan budaya sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang mampu memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta menyesuaikan diri dengan alam sekeliling. sikap dan nilai. sentiment yang bergantung kepada simbol-simbol.Menurut E.D Tylor ( 1947 ). Selo Soemardian dan Soelaiman Soemardi (1984). LA. Tindakan dan tingkah laku tersebut akan menunjukkan nilai yang diterima secara bersama oleh setiap individu yang terdapat dalam masyarakat. Nilai dalam masyarakat adalah terlalu kompleks. undang-undang. menjelaskan bahawa budaya merupakan satu pola tingkah laku. moral. rasa serta penciptaan dalam sesebuah masyarakat. ekonomi. 7 . cara berfikir. susunan orgnisasi. budaya merupakan keseluruhan kompleks yang mengandungi ilmu pengetahuan. Menurut Kamus Dewan ( 2005 ). Ini merujuk kepada perkataan „Bourdieu‟ yang membawa maksud satu proses sosial yang membolehkan budaya dan struktur sosial saling berinteraksi. Terdapat unsur budaya asing dari kaum lain yang sesuai dan yang tidak bercanggah. Budaya juga dikaitkan dengan pengalaman interaksi sosial individu dengan masyarakat sekelilingnya. Murid-murid akan dididik untuk berbudaya sebagaimana yang dikehendaki oleh masyarakat. pandangan dan tabiat berfikir seseorang dalam menghadapi sesuatu situasi. adat serta amalan kebiasaan yang lain. nilai kepercayaan. Budaya dalam masyarakat dikatakan melibatkan keseluruhan aspek yang mengandungi unsur Budaya Rakyat Asal. Budaya juga diklasifikasikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi system social. akal budi. politik. Proses sosialisasi akan turut membantu memperkembangkan budaya yang terdiri daripada latar bangsa dan agama. kelakuan dan lain-lain lagi. diterima dalam budaya masyarakat di Malaysia. kepercayaan. adat resam. budaya di sekolah merupakan sebahagian daripada budaya masyarakat. Budaya dalam masyarakat juga akan mempengaruhi budaya di sesebuah sekolah. White ( 1956 ). agama. Dalam konteks pendidikan semasa.

Ahli atropologi dari alam Nusantara iaitu Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi pula memegang kebudayaan sebagai alat penghasilan karya seni. Taylor. Beg. berlawanan dengan “perkara semula jadi” yang bukan diciptakan atau oleh diubah oleh manusia. Arnord J. kesenian. rasa dan penciptaan masyarakat. Dalam Bahasa Inggeris. DEFINISI-DEFINISI TAMADUN: Dari sudut etimologi. agama. Toynbee mentafsirkan tamadun sebagai satu pencapaian pemikiran dan gaya 8 . kebudayaan ialah keseluruhan pengertian. Pengertian sebegini dipersetujui oleh Edward B. adat resam dan lain-lain kebolehan serta kebiasaan yang diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sementara itu. Menurut Melville J. Farmer pula mendefinisikan tamadun sebagai satu unit budaya yang merangkumi norma-norma sosial. Edward L. Beliau memandang budaya sebagai satu konsep menyeluruh yang rumit yang mengandungi ilmu pengetahuan. nilai. perkataan tamadun adalah berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud kehalusan budi bahasa dan kesopanan tingkah laku. Dalam pengertian yang luas pula bermaksud segala sesuatu yang dibawa atau dikerjakan oleh manusia. ilmu pengetahuan serta struktur-struktur kemasyarakatan. Menutut M. kesenian. Herskovits seterusnya memandang budaya sebagai sesuatu yang diperturunkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya dan konsep ini disebut sebagai organik lampau.A. undang-undang.J. menurut Andreas Eppink pula. tatasusila. Fahaman ini dikenal di kalangan ahli antropologi (kajian manusia) sebagai fahaman determinisme atau penentuan budaya. kebudayaan disebut sebagai “culture” yang berasal daripada perkataan Latincolore yang bermaksud menanam atau mengerjakan. keagamaan selain penghasilan seni dan intelektual yang membentuk ciri-ciri khas sesebuah masyarakat. segala sesuatu yang terdapat di dalam sesebuah masyarakat mempunyai hubungkait atau boleh ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki masyarakat sendiri. norma. Herskovits dan Bronislaw Malinowski. penciptaan skrip tulisan. kepercayaan. tradisi dan institusi yang diwarisi dari satu generasi ke satu generasi. tamadun adalah melambangkan pencapaian manusia dalam kehidupan seperti pembangunan kota dan seni bina. undang-undang dan juga politik. Kebudayaan mempunyai hubungan erat dengan masyarakat.Budaya atau kebudayaan secara amnya membincangkan hal-hal berkaitan budi dan akal manusia.

Setiap tamadun juga mempunyai sistem pemerintahan yang teratur dalam sistem nilai serta moral yang berwibawa bagi mengatur perlakuan masyarakatnya dalam kegiatan kehidupan. kesenian. sistem tulisan dan juga perbandaran. undang-undang. kepimpinan dan undang-undang. moral dan adat resam. tamadun Yunani dan tamadun Islam. tanpa budaya dan kesenian 9 . Budaya dan kesenian juga tidak lari dari menjadi salah satu ciri utama sesebuah tamadun. ekonomi dan pendidikan sempurna. Sistem urbanisasi terancang juga merupakan ciri utama tamadun. malah kebudayaan dan kesenian telah dibuktikan adalah merupakan komponen asas bagi pembentukan sesuatu tamadun yang masyur dan terbilang. secara umumnya pengertian tamadun membawa konsep yang sangat luas dan kompleks kerana ia merujuk kepada pencapaian menyeluruh manusia dalam pembangunan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan. agama dan politik. perakaman. Dalam erti kata lain. kesenian. kita telah mengetahui bahawa budaya dan kesenian tidak dapat dipisahkan dalam kewujudan sesuatu tamadun. kesusasteraan dan nilai estetika yang dimiliki oleh setiap tamadun membuktikan lagi penyataan ini. tamadun India.kebudayaan yang melahirkan institusi politik. Kewujudan penempatan masyarakat dari beberapa penempatan disatukan dan membentuk bandar dan kota. Setelah memahami pengertian tamadun dan ciri-cirinya. pentadbiran. Kemajuan bahasa dan tulisan menjadi perantaraan komunikasi. kesusasteraan. Kesimpulannya. kesusasteraan. agama. Untuk melengkapi jurang komunikasi bahasa maka lahirlah satu bahasa serumpun dan sistem tulisan yang tersendiri bagi setiap tamadun. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah. penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. Kesan sejarah telah memperlihatkan kepada kita tentang ciri-ciri tamadun yang sebenar. Setiap tamadun yang masyur mempunyai kemahiran daya reka cipta bagi menyempurnakan lagi keselesaan hidup serta menyumbang kepada kemajuan teknologi. Sejarah telah membuktikan akan kewujudan tamadun-tamadun besar yang masyur seperti tamadun Meser. pentadbiran. Setelah masyarakat tidak lagi hidup secara nomad atau berpindah randah dan mula hidup dalam satu kelompok masyarakat maka terhasillah sistem organisasi yang teratur seperti institusi sosial dalam bidang politik. tamadun Cina.

Dalam masyarakat itu juga. masyarakat difahamkan sebagai kelompok individu. 10 . Islam dan Barat hasil dari interaksi perdagangan. Pengertian masyarakat banyak telah diberikan oleh para pengkaji antropologi dan sosiologi. pantun. Sulawesi. Buddha dan Islam. Perlakuan individu dalam masyarakat itu adalah ditentukan oleh pola-pola interaksi. Dalam penggunaan harian. pentingnya ialah interaksi antara individu-individu yang menentukan suatu pola hidup yang tertentu. meliputi pelbagai system komunikasi. Namun saya akan cuba menerangkan dalam konsep dimensi kawasan dan wilayah. Sarawak. kepercayaan primitif dan agama Hindu. Sulu. masyarakat itu dapat difahamkan sebagai satu kesatuan kelompok manusia yang mempunyai interaksi dalam sistem hidup yang tertentu. Sabah. Secara umum. Ketamadunan Melayu adalah merupakan peradaban manusia yang sangat unik kerana budaya dan tamadun Melayu telah mencapai tahap kematangan akibat daripada adunan dan pengaruh berbagai-bagai tamadun dunia seperti India. sistem ekonomi yang bersifat tradisional dan sara diri. Budaya dan masyarakat adalah sesuatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Adat resam juga digunakan dalam menentukan cara hidup masyarakat. Sebenarnya tamadun Melayu dapat dilihat dari dimensi iaitu rumpun bangsa (kelompok Austronesia-Nusantara) dan kawasan atau wilayah (Kampuchea. Bahasa dan kesusasteraan (peribahasa. Melalui ini terdapatlah suatu sistem komunikasi yang tersendiri. Kita dapat memahami perhubungan antara tamadun dan kebudayaan dengan melihat kepada tamadun dan budaya serta kesenian Melayu. Segala pengertian yang dibincangkan itu adalah benar melihat kepada sudut pandangan masing-masing. Tamadun Melayu mempunyai sistem politik sejak zaman kesultanan Melaka. Semenanjung Tanah Melayu. Mindanao dan kepulauan kecil yang lain). Proses interaksi itu adalah luas pengertiannya.yang tinggi tidak mungkin sesuatu pencapaian hidup masyarakat dalam segala aspek kehidupan tanpa budaya dan kesenian akan dianggap sebagai tamadun yang terbilang. Jadi. PENGERTIAN MASYARAKAT: Pengertian masyarakat itu luas dan boleh dilihat dari berbagai-bagai sudut. Pattani. syair) dan juga budaya dan kesenian lahir dari cara hidup masyarakat tamadun Melayu. budaya adalah sebagai ikatan kepada wujudnya masyarakat. perkahwinan dan penjajahan. sebagaimana yang ditentukan oleh nilai-nilai sosial. Maluku. Myanmar.

Kelompok-kelompok interaksi sosial yang kecil itu merupakan unit sosial yang tersendiri sehinggalah kepada unit sosial yang lebih besar. Golongan bermaksud kelompok sosial yang lebih besar dan selalunya interaksi antara anggota-anggota itu tidak seerat unit sosial. Unit sosial ini kemudian dapat dipisahkan kepada kategori sosial yang lebih besar iaitu golongan sosial. Struktur sosial amat penting dalam memahami budaya dan masyarakat. Di samping itu. Kelompok sosial adalah pembentukan kumpulan secara kolektif yang bermaksud pembentukan kumpulan berasaskan kepada ciri-ciri tertentu berdasarkan sistem norma di kalangan anggota-anggota masyarakat. Ia juga melahirkan kelompok seperti kumpulan ras( racial group ). Begitu juga anggota kelompok itu terdapat sistem nilai dan norma yang tersendiri. 11 . Institusi pula bermakna badan atau organisasi khusus. Setiap kelompok itu mempunyai organisasi dan sistem kepimpinan tertentu. institusi bersifat ekonomi. kumpulan budaya ( cultural group ) dan kumpulan etnik( ethnic group ). adat istiadat atau adat resam anggota bersama dalam aktiviti dan menurut sistem norma bersama yang bertujuan untuk memenuhi kompleks tertentu. Unit sosial itu wujud atas minat dan kepentingan tertentu dengan sistem interaksi yang tersendiri. Golongan sosial ini bergantung kepada asas mana yang dijadikan ukuran atau pembahagiannya. Konsep struktur sosial yang dikemukakan oleh A. komuniti adalah berasaskan kepada hidupan setempat. mempengaruhi aktiviti individu dalam satu kesatuan kemasyarakatan. Radcliff-Brown ( 1939 ) merujuk kepada sesuatu prinsip kebudayaan yang terdiri daripada jalinan-jalinan tertentu yang dapat menjadikannya sebagai struktur sosial. Institusi bertujuan memenuhi keperluan kehidupan seperti institusi kekerabatan. Mereka mempunyai kepentingan atas minat bersama. Mereka mempunyai kesedaran bersama. Dalam sesuatu golongan sosial itu terdapat ciri-ciri tertentu yang berasaskan kepada cirri-ciri yang digunakan untuk kategori itu. Setiap individu pula berinteraksi bersandar atas kepentingan tersendiri. Institusi sosial pula lebih khusus kepada sistem nilai dan norma. Kumpulan kelompok mempunyai ikatan.R. seperti tujuan dan minat bersama. Ia merupakan ikatan yang rapat dalam kelompok kecil dan unit sosial yang lebih besar. Adakala ia berupa kebiasaan. pendidikan.Pengertian masyarakat adalah sangat luas yang meliputi berbagai-bagai ciri yang meliputi unit-unit sosial dan intitusi-institusi sosial yang lebih luas. politik dan sebagainya.

Konflik sosial selalu terdapat dalam proses sosialisasi sehingga adakalanya melahirkan individu yang menyeleweng (deviants). Seseorang individu mempelajari norma. Masyarakat juga didefinisikan sebagai komuniti manusia yang tinggal bersama-sama di sesuatu tempat dengan cara dan ukuran tertentu dari segi bahasanya. Konsep perubahan budaya pula merupakan perubahan yang terjadi dalam jangka masa yang lebih pendek dan mungkin hasil dari pertembungan dengan luar atau lebih bersifat tekanan dari luar. assimilasi dan akulturasi. Revolusi budaya ialah satu proses perubahan masyarakat dan budaya yang mengambil masa yang lama. enkulturasi. evolusi. persoalan ini hendaklah dilihat dalam konteks perubahannya. Proses evolusi secara berulang-ulang itu dipanggil proses “recurrent”. Dalam proses dinamika sosial. Proses pembudayaan yang disebut enkulturasi adalah penyesuaian dengan kehendak-kehendak budaya itu sendiri. Masyarakat merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu yang merujuk kepada pergaulan hidup dan keseluruhan hubungan sosial. difusi.MASYARAKAT DAN BUDAYA: Masyarakat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang hidup bersama-sama(dari sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu) atau pergaulan hidup. Perubahan budaya itu terjadi secara asimilasi dan akultrasi. nilai dan peraturan-peraturan hidup dalam masyarakatnya. kita perlu memahami sosilalisasi. Perubahan yang berlaku itu lebih berupa secara bersendirian iaitu tiada tekanan dari luar. Perubahan itu adakalanya terjadi dalam jangka masa yang lama dan adakala berbentuk reformasi atau revolusi. inovasi. Proses perubahan masyarakat dan budaya berlaku kerana budaya itu dinamis iaitu perubahan dari masa ke semasa. Proses sosialisasi meliputi seluruh proses penyesuaian individu dalam budayanya secara mempelajari. Aspek penyelewengan dalam budaya adalah fenomena yang terdapat dalam semua budaya. Seseorang individu mengalami proses sosialisasi sejak dilahirkan hinggalah seseorang itu meninggal dunia. Dalam penyelidikan sosio-budaya. baik secara formal mahupun tidak formal bagi memahami masyarakat sekitarnya. 12 . Proses evolusi yang mengambil masa lama itu dalam antropologi dikatakan “directional processes” yang dilihat dari jauh.

internet dan video. Unsur-unsur budaya selalu bergerak. Proses ini berlaku mungkin secara dibawa oleh orang-orang yang berpindah.Inovasi ialah proses perubahan budaya yang besar tetapi terjadi dalam jangka masa yang tidak begitu lama. pelaut dan sebagainya. 13 . Perubahan budaya itu menjadi satu gabungan atau kompleks yang agak sukar untuk dipisah-pisahkan. pedagang. Cara pertama ialah hubungan dalam bentuk daripada budaya itu masing-masing hampir tidak berubah yang disebut sebagai “symbiotic”. Apabila penemuan itu diserap ke dalam budaya maka ia dikatakan penciptaan. Dalam antropologi. atau daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. tersebar atau meresap daripada satu budaya kepada satu budaya lain dengan berbagai-bagai cara dan jalinan difusi yang merupakan satu kompleks yang tersendiri. Intra-society diffusion selalunya merupakan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya baharu yang ditemui daripada proses inovasi dan penciptaan. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dalam masyarakat yang sama disebut difusi dalam masyarakat yang sama (intra-society diffusion) dan proses difusi antara masyarakat itu ialah “inter-society diffusion”. Penemuan (discovery and invention) ialah penemuan unsur budaya baharu. Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur budaya daripada seseorang individu kepada seseorang individu lain. televisyan. Contohnya dalam perkembangan unsur-unsur budaya Hindu ke kawasan ini. iaitu proses migrasi. terutamanya dalam zaman prasejarah yang kerap kali berlaku migrasi kelompok-kelompok tertentu. Penemuan baharu disebarkan kepada masyarakat dan budaya itu diterima serta dipelajari dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. proses difusi terlalu cepat berlaku kerana terdapat berbagai-bagai kemudahan sistem komunikasi yang tersebar luas seperti radio. Difusi juga boleh berlaku dengan pertembungan kelompok penduduk tempatan dengan kelompok jiran dengan berbagai-bagai cara pertemuan. Difusi budaya boleh berlaku kerana kedatangan individu-individu dari luar seperti pengembara. proses difusi budaya itu dimaksudkan penyebaran dan peresapan unsur-unsur budaya daripada sebuah masyarakat kepada sebuah masyarakat yang lain. Pada zaman yang canggih kini. Sesuatu unsur budaya itu mempunyai kait-mengait dengan unsur-unsur budaya lain yang menjadikannya sebagaimana satu kompleks tersendiri. contohnya jualan kereta ke negeri lain juga melibatkan hal-hal lain berkaitan dengan kereta.

Berbagai-bagai method dan pendekatan penyelidikan tentang ini telah dilakukan oleh sarjana-sarjana. dalam masa yang lama sehingga budaya-budaya dari kelompok-kelompok itu berubah saling menyesuaikan menjadi satu. 14 . Dalam penyelidikan ini memerlukan pengetahuan yang luas kerana ia melibatkan usaha perbandingan antara satu budaya dengan satu budaya lain. tumpuan kepada penyelidikan proses akulturasi ini semakin diminati dan berkembang luas. Penerimaan unsur-unsur budaya asing itu tidak pula bertentangan dengan kehendak-kehendak budaya sendiri. Kelompokkelompok itu mesti mempunyai sikap tolenransi dan simpati antara satu sama lain.Proses asimilasi pula berlaku dalam kelompok-kelompok budaya yang berbeza. Dalam komuniti Cina dan Siam di Kelantan mengalami proses asimilasi dengan budaya orang Melayu. Asia. Amerika Utara dengan Ero-Amerika menjadikan proses akulturasi itu pesat sekali berlaku dalam abad ke-20. Proses ini amat pesat berlaku campur tangan kolonial Barat di negara-negara yang mundur. Proses ini berlaku apabila terdapat pergaulan secara intensif dan luas dalam jangka masa yang lama. Mereka saling bergaul antara satu sama lain. Proses akulturasi berlaku apabila budaya tempatan bertembung dengan budaya asing dan kemudian berlaku proses penerimaan budaya asing sesuai dengan kehendak-kehendak tempatan sehingga tidak menghilangkan identiti budaya sendiri. Proses ini berlaku oleh kerana adanya migrasi. Dalam pengajian antropologi budaya. Antara penghalang dalam proses ini ialah apabila terdapat perasaan superioriti pada individu dalam budaya tertentu terhadap budaya yang dihadapinya dan sifat takut kepada kekuatan budaya lain. Unsur-unsur budaya asing yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi atau gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Oceania. Bersama dengan penyebaran agama-agama besar di dunia ini juga bermakna penyebaran budaya melalui proses akulturasi ini berlaku secara leluasa. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. Pertembungan budaya-budaya Afrika. pertembungan secara individu dengan budaya asing.

tentangan dan terdapat juga berbagai-bagai sokongan dan ulasan. maju dan progresif lebih mudah menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan individu kolot atau kampungan. kawasan budaya dan ke dalam kulturkreise. Ketiga. Orang Asli dan Suku Kaum di Sabah dan Sarawak. Cina.Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun seperti sistem kekerabatan. lambing-lambang dan sentiasa berpegang kepada jiwa kemanusiaan dan kerohanian yang tinggi. Individu yang dikatakan moden. Penduduk Asal atau Melayu yang mendiami alam Melayu bertembung dan melalui 15 . Masyarakat majmuk terdiri daripada etnik Melayu. budaya berdasarkan persekitaran alam. Dalam proses mengklasifikasikan budaya terdapat berbagai-bagai kritik. Golongan muda itu mudah mengalami devian dan menerima unsur-unsur budaya asing berbanding dengan golongan tua yang lebih kuat pegangan kepada tradisi. bermoral dan mendokong cita-cita murni bangsa Malaysia berteraskan konsep negara bangsa. Melalui konsep negara bangsa ini. Pendidikan juga menjadi ukuran dalam menentukan mudah atau tidak seseorang individu itu menerima unsur-unsur budaya asing. unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. budaya primitif dan moden. Kedua. budaya tradisional dan moden. Proses urbanisasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan pesatnya proses penerimaan. Lagi satu faktor ialah umur. Penduduk utama Malaysia adalah akibat pembentukan masyarakat majmuk. Contohnya pembahagian budaya timur dan budaya barat. Malaysia terdiri daripada masyarakat yang multiracial dan multiculture yang mempunyai asas-asas kukuh untuk mewujudkan masyarakat yang lebih berbudaya. Pembahagian itu berasaskan pada masa atau ruang. nilai-nilai sosio-budaya. KEPELBAGAIAN BUDAYA DI MALAYSIA : Budaya dan masyarakat adalah berbagai-bagai diversiti dalam dimensi masa dan ruang. semua masyarakat mendukung satu bangsa dan satu Negara yang tegak di atas satu identiti negara yang sama yang dimenifestasikan oleh pemikiran. Begitu juga ritual yang berkaitan dengan hal ini. India. unsur yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah. Oleh kerana terdapat diversiti dalam budaya itu maka didapati berbagai-bagai usaha untuk mengklasifikasikannya. iaitu antara golongan tua dan golongan muda. berilmu. Makanan itu adalah sukar diubah.

Melayu merupakan masyarakat terbesar dengan 54% daripada populasi Malaysia.Proses Difusi Budaya iaitu menerima budaya orang lain ke dalam budaya sendiri. 16 . Admiral Cheng turut membawa bersamanya adat resam dan budaya kaum Cina. Hokkien. Pendatang-pendatang dari China dibawa bekerja di lombonglombong di Malaysia dan mereka membawa bersama budaya tradisi dan nilai etika kerja.5% daripada populasi. Keadaan ini dapat dilihat dari segi penyediaan makanan dan dialek percakapan mereka. Cina dan India. terdapat juga kaum Sikh. perkembangan sejarah kaum Cina bermula pada abad ke-15. Thailand. Taoisme atau Kristian. Kantonis atau Teochew dan lebih dominan dalam bidang ekonomi. Di negeri Melaka. Selain itu. Hakka. bertutur Tamil. Tiga kaum yang utama di Malaysia ialah Melayu. Sulawesi dan juga Polinisia. Sultan Mahmud sungguh tertarik dengan kebudayaan Cina. Kebanyakannya beragama Hindu. Melayu merupakan masyarakat beragama Islam. berbahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Malaysia hanya dapat menyaksikan pengaruh ( tradisi. Jawa. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi Malaysia tetapi Bahasa Inggeris juga digunakan secara meluas. Peradaban Islam serta Peradaban India amat mempengaruhi pembangunan Peradaban Melayu di Asia Tenggara. Pengaruh Acheh. Kaum Cina pula mewakili 25% daripada penduduk Malaysia dan tinggal di bandar-bandar besar di pantai barat semenanjung. Serani atau Eurasian serta kaum bumiputera lain. kaum Melayu ini mempunyai elemen-elemen dan usul asal dari Sumatra. Walau bagaimanapun. berbahasa Mandarin. Malayalam dan Hindi. Kaum Melayu mempunyai pengaruh yang penting dalam arena politik di Malaysia. Dari segi sejarah. Bugis dan Siam amat ketara di beberapa buah negeri. Mereka singgah di Melaka dalam perjalanan ke Barat. Kebanyakan kaum Cina berkepercayaan Buddha. Ianya bermula dengan lawatan admiral China Yin Ching dan Cheng Ho. Kaum India pula membentuk 7. budaya dan masakan ) dari China ini pada abad ke-18. Perkahwinan antara Sultan Mahmud dan Puteri Hang Li Poh mengeratkan lagi pertalian dua budaya ini. Dengan pengaruh-pengaruh Negara tersebut tidak hairanlah jika masakan Melayu mempamerkan sedikit sebanyak kualiti kulinari dari negara-negara tersebut. contohnya ala Siam.

Orang Melayu juga banyak menggunakan bahan-bahan herba seperti serai. cendawan ( kulat) dan lain-lain jenis ulaman daun menjadi makanan amalan orang Melayu di kampung. Budaya makanan orang Melayu mempunyai ciri-ciri yang istimewa dan unik. Ketika dijajah oleh Kerajaan Inggeris. dan India di Malaysia sentiasa kreatif. kaum India dibawa masuk ke Semenanjung untuk bekerja di ladang-ladang getah dan seterusnya menetap di sini. Bahan yang digunakan dalam masakan Melayu berkisar kepada santan. Beras juga merupakan nadi budaya kehidupan dan adat bagi penduduk Asia. Dengan itu. Nasi dihidangkan dengan pelbagai lauk pauk dan ulam ulaman.000 tahun yang lalu. berganding bahu mereka masakan baharu dengan menggabungkan pinjam meminjam tradisi budaya masing-masing. daun kemangi. daun kaduk. Cina. Orang Melayu di kampung-kampung pada masa kini masih berlandaskan pertanian dan penternakan. Malaysia mempunyai potpuri budaya yang agak unik. cili dan belacan. Di Malaysia. Hasil-hasilan kaya dengan sumber vitamin dan mineral. Gabungan kaum Melayu. halia. Hasil pertanian seperti pucuk paku. daun pegaga. Pelbagai lauk pauk tidak akan sempurna jika tidak diiringi dengan nasi. Bahan perasa dalam masakan Melayu adalah seperti bawang. Santan merupakan bahan asas dalam masakan. petai. lahirlah nasi ayam. 17 . Kaum Melayu. Cina dan India berjaya menyatukan pelbagai budaya hidangan kepada „Hidangan Malaysia‟ dan menjadikannya sebagai satu tarikan kepada pelancong luar. mi kari dan lain-lain lagi. jintan.Kaum India mula menapak kaki di Malaysia 2. Mereka merupakan pedagang dan pada abad ke-10 terdapat beberapa komuniti kecil keturunan India di pinggiran pantai. daun limau purut. kayu manis dan lain-lain. Hidangan Melayu terkenal bukan sahaja dari keenakan tetapi dari segi kepedasan dan juga penggunaan rempah ratusnya. Ia digunakan dalam segala jenis gulai atau masak lemak. padi menjadi tanaman utama di Kedah dan Perlis dan dikenali sebagai „Rice Bowl of Malaysia‟. bawang putih dan cili. Nasi merupakan makanan utama bagi orang Malaysia dan orang Melayu amnya. mi mamak. daun selum. buah pelage. Penduduk Malaysia dikatakan banyak menghabiskan masa di meja makan dan menjadikan masa menikmati hidangan itu sebagai aktiviti kebangsaan. kunyit. ia juga tinggi dari segi serat. Sebagai negara kosmopolitan. lengkuas dan buah pala. bungan kantan. daun pandan.

Kepelbagaian budaya Malaysia yang merupakan aset penting kepada negara kita dalam menjadikan Malaysia sebagai pusat pelancongan terkenal di seluruh dunia. Kita hidup secara harmoni dan menghormati antara satu sama lain ( Furnival. Manakala golongan India berhijrah ke Tanah Melayu untuk tujuan bekerja sebagai peladang di ladang-ladang getah. Masyarakat majmuk di Malaysia hidup berdekatan. Cina. Asimilasi adalah satu proses percantuman dan penyatuan antara kelompok dan individu yang berlainan kebudayaan dan identiti supaya wujud satu kelompok yang mempunyai identiti yang sama. nilai dan polapola tingkah laku dan budaya daripada golongan majoriti. Sebahagian kecil lagi penduduk di Malaysia terdiri daripada penduduk peribumi yang berasal dari Sabah. Malaysia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri daripada tiga kaum utama iaitu Melayu. Proses ini berlaku apabila etnik-etnik menyedari tentang kepentingan norma dan nilai mereka antara satu sama lain. Proses ini merupakan proses meminjam dan menerima unsur-unsur budaya golongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal. 18 . saling bekerjasama dan bersatu padu. 1949 ). Sarawak dan kawasan pedalaman di Semenanjung Malaysia. Secara umumnya. Akulturasi pula merupakan satu proses yang kadang kala dikenali sebagai Asimilasi Budaya yang terjadi apabila manusia dalam kumpulan minoriti menerima norma. orang Cina berhijrah ke Tanah Melayu untuk bekerja sebagai pelombong di lombong bijih timah.Selain itu. Bahasa Melayu merupakan bahasa rasmi negara tetapi Bahasa Inggeris turut digunakan secara meluas. namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing. Kepelbagaian budaya ini wujudnya daripada penghijrahan golongan Cina atau India ke Tanah Melayu semasa penjajahan British di Tanah Melayu. ia juga boleh dijadikan ubat untuk mengubati penyakit diabitis dan juga tekanan darah tinggi. namun masyarakat Malaysia boleh hidup bersatu padu dengan aman dan damai. Meskipun masyarakat kita berbilang bangsa dan mempunyai latar belakang yang berbeza. India dan kaum-kaum peribumi yang lain.

Apa itu Tahun Baharu Cina? Adakah ianya merupakan hari penyembahan dewa-dewa Cina? Atau hari keutamaan orang yang beragama Buddha? Sebenarnya. Hari Deepavali. Roti canai itu dikatakan paling sedap di dunia tetapi ianya dibuat oleh 19 . seperti “Roti Canai”. Cina dan masyarakat bumiputera Malaysia yang lain juga suka makan roti canai. Nasi lemak yang merupakan makanan orang Melayu telah menjadi makanan umum yang dinikmati oleh pelbagai etnik dan kaum. (iii) Penduduk Malaysia dengan Roti Canai: Orang India juga membawa budaya tersendiri ke Malaysia. Sarawak. malah ianya merupakan satu kata-kata manis dalam budaya Cina yang membawa maksud “Moga gembira dan cepat kaya”. Penerapan ini membolehkan budaya Malaysia yang unik dan istimewa dibina dan seterusnya dipupuk untuk mencapai perpaduan kaum demi kemajuan negara. sambutan Tahun Baharu Cina ini bukan merupakan sambutan orang Cina berasaskan Kalendar Cina ( beribu-ribu tahun dahulu ) yang menunjukkan permulaan satu tahun yang baharu ( Musim Bunga di China ). Misalnya. “Tosay” dan “Capati”. Ponggol dan lain-lain. Makanan-makanan yang menjadi keunikan Malaysia sendiri pula. malah Melayu. Begitu juga dengan penggunaan “tanglung” dalam pesta-pesta tertentu oleh masyarakat Cina. Ianya bukan simbol keagamaan atau instrument untuk “menghalau hantu”. tetapi ianya hanya satu lampu yang digunakan oleh masyarakat zaman dahulu untuk menerangi jalan. Pernah terlihat satu keratan akhbar Inggeris yang memaparkan “The world Greatest Roti Canai” di pekan Kapit. Apa yang dimaksudkan dengan “Gong Xi Fa Cai” sebenarnya? Ianya bukan bermaksud “Selamat Tahun Baharu Cina” atau “Happy Chinese New Year”. Terdapat pelbagai kebudayaan dan tradisi orang Melayu yang menerap ke dalam budaya negara kita. (ii) Penduduk Malaysia dengan “Gong Xi Fa Cai” : Orang Cina menyambut sambutan Tahun Baharu Cina setiap tahun. Ini bermakna tradisi dan budaya yang terdahulu hanya diamalkan oleh golongan Melayu. kini telah menjadi sebahagian daripada budaya hidup penduduk Malaysia tidak kira bangsa dan agama. Kini bukan saja orang India suka makan roti canai.BUDAYA DAN CARA HIDUP PENDUDUK MALAYSIA : (i) Penduduk Malaysia dengan Nasi Lemak: Orang Melayu merupakan golongan majoriti di Malaysia.

pertunjukan silat diadakan sebagai hiburan kepada para tetamu. pertembungan antara tamadun telah memperkayakan lagi nilai-nilai yang ada pada sesuatu tamadun. Baju ini biasanya dipakai bersama-sama samping dan songkok. kaum Melayu memulakan proses perkahwinan dengan merisik. Ini menunjukkan penerapan kebudayaan etnik India dalam Malaysia dan mampu membentuk satu kebudayaan negara yang unik dan istimewa. Ibu bapa seseorang lelaki akan memutuskan sama ada anak mereka cukup umur untuk berkahwin. baju kurung dan baju kebaya merupakan antara pakaian tradisional. (v) Perkahwinan Orang Melayu di Malaysia : Dari segi adat perkahwinan pula. Namun. Selepas itu. Malah baju Melayu juga dipakai semasa majlis pelantikan ahli-ahli majlis EXCO. tetamu diberi bunga telur sebagai tanda penghargaan. Ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli-ahli Parlimen Rakyat tidak kira kaum mahupun jantina. Air mawar akan dipercikkan pada mereka. (iv) Pakaian Tradisional Kaum Melayu di Malaysia : Baju Melayu bersama songkok merupakan pakaian tradisional bagi kaum lelaki Melayu. Antara sifat-sifat yang dikagumi oleh bakal mentua pada masa dahulu ialah kemahiran berumah tangga seperti memasak dan menjahit. Kebiasaannya.seorang nenek Melayu yang beragama Islam. Pakaian-pakaian ini biasanya bermotifkan flora dan geometri. dalam era moden ini. Bagi kaum wanita pula. kebanyakan ibu bapa membiarkan pilihan isteri kepada anak mereka. istiadat menghantar mas kahwin dan akhirnya upacara bersanding yang akan dijalankan di rumah pengantin perempuan. Baju ini dipakai oleh umat Islam semasa waktu perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan sebagainya. Mereka akan menjalankan tugas mencari pasangan hidup bagi anak lelaki mereka. diikuti pula dengan adat meminang. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. 20 . Cara hidup akan melahirkan budaya (contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. Ramai tetamu yang dijemput dan keduadua pengantin akan bersanding di pelamin. Sebelum majlis bersurai. Pengantin lelaki akan diarak dari rumahnya ke rumah pengantin perempuan diiringi keluarganya dan bunga manggar. Motif fauna tidak digunakan secara meluas kerana dilarang dalam ajaran Islam. Walaubagaimanapun. agama dan budaya.

Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif dan negetif. institusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. sesuatu unsur itu mempunyai makna dan pengertian tersendiri dalam budaya. budaya mendidik kita agar menghormati jiran. Perlakuan seseorang itu adalah 21 . pemikiran. Fungsi dalam pengajian akademik menerangkan hubungan antara suatu hal dengan sesuatu tujuan yang tertentu. tetamu dan sahabat. Aspek ini boleh dikaji dan dianalisis dengan lebih mendalam. kebudayaan memainkan fungsi mengatur hubungan sesama manusia. iaitu cuba menerangkan bahawa setiap unsur budaya itu mempunyai guna. Selain itu. fungsi mempunyai pengertiannya tersendiri.FUNGSI –FUNGSI BUDAYA DAN TAMADUN: Dalam penyelidikan. Ini bermaksud dalam menjalani kehidupan seharian. Budaya mempunyai fungsi dengan memberikan panduan kepada anggota masyarakat dalam bertingkah laku dalam memberikan panduan meliputi : (i) Perlakuan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. konsep fungsi melahirkan satu pendekatan tersendiri yang dipanggil fungsionalism. Setiap budaya dan tamadun yang pernah wujud mempunyai keistimewaan dan ciri-ciri tersendiri dalam memastikan kelangsungan dan perkembangannya. Dalam pengajian akademik. Berdasarkan aturan hubungan sesama manusia dalam masyarakat Malaysia. (iii) Perlakuan yang digalakkan dan tidak digalakkan. kita dilarang menyakiti hati orang. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara budaya dan tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. Para pengkaji antropologi berusaha memberi pengertian yang lebih mendalam mengenai pendekatan fungsi ini. fungsi dan maknanya tersendiri dalam masyarakat. (ii) Perlakuan yang patut dan tidak patut. Kesinambungan dari kelangsungan sesebuah budaya dan tamadun itu sebenarnya hasil sikap terbuka dalam menerima sebarang perubahan dan pengaruh budaya dan tamadun lain. Dalam masa yang sama. Fungsi juga menerangkan jalinan hubungan antara satu hal dengan hal yang lain dalam sistem yang bulat atau sistem yang lebih luas.

(ii) Pemupukan kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian. Unsur-unsur budaya yang dialami dalam proses sosialisasi pada peringkat awal juga sukar digantikan seperti makanan. Namun begitu. 22 . Ini akan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat dan sukar untuk melanggar peraturan yang wujud dalam lingkungan sosialnya. Kalau sesuatu kelompok manusia hidup dalam lingkungan yang dikenali sebagai budaya dan budaya ini memberi identiti kepada kelompok itu dari cara ia mengendalikan hidupnya. Unsur-unsur budaya yang sukar diganti ialah unsur-unsur budaya yang sudah meluas dalam masyarakat dan diamalkan secara turun temurun seperti sistem kekerabatan. spiritual dan mental. Unsur-unsur yang tidak sesuai dan dianggap sukar adalah lambat diterima. Daripada itu. Budaya turut diwarisi dari satu keturunan kepada satu keturunan yang lain. Unsur-unsur budaya yang mudah diterima ialah yang bercorak atau bersifat konkrit seperti budaya kebendaan (material culture) dan unsur-unsur budaya yang mempunyai fungsi dan gunanya yang tinggi kepada budaya yang menerima. Pembentukan sesuatu budaya memainkan dua peranan utama iaitu: (i) Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti.berkaitan dengan masyarakatnya. Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan seseorang individu bertingkah laku menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Sesuatu unsur budaya yang diterima itu adalah yang mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerima. budaya merupakan sesuatu yang diwarisi dari generasi ke generasi yang lain. Walaubagaimanapun. budaya sering berubah mengikut peredaran masa yang dapat diterima secara kolektif oleh masyarakat. kemanusiaan. seseorang yang menghormati orang lain atau rajin bekerja dicermin dan mencerminkan masyarakatnya. Oleh itu. budaya berfungsi sebagai satu himpunan kelengkapan intelektual dan kebendaan yang boleh memenuhi kehendak biologi dan kemasyarakatan serta dapat menyesuaikannya dengan keadaan sekeliling. Unsur budaya yang melibatkan agama dan kepercayaan juga adalah sukar diganti dan diubah.

Masyarakatnya mampu berkembang daripada pelbagai sudut sosial dan sains. Ada budaya yang dipadankan apabila berlaku pertembungan dengan pengaruh luar sama ada untuk mengisi kekosongan sebagai alternatif atau menokok tambah daripada apa yang telah sedia ada. PENUTUP : Kesimpulannya. Sesuatu budaya berkembang dan teus dicipta mengikut kesanggupan masyarakatnya. pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota. sesebuah tamadun lahir hasil daripada interaksi manusia atau masyarakatnya yang melahirkan satu cara hidup. Maka boleh dikatakan bahawa manusia sendiri membentuk budaya dan perkembangan budaya akan mengikut perkembangan masyarakat itu sendiri. masyarakat sesebuah tamadun mewujudkan kesatuan budaya dan kesenian yang mewakili ketamadunan mereka sendiri. Perkongsian ini bermaksud setiap perlakuan itu diramal dan didokong oleh sekumpulan manusia. Tanpa perkongsian. Masyarakat yang tidak mempunyai budi pekerti dan sopan santun yang tinggi adalah masyarakat yang tidak bertamadun kerana ia meruntuhkan ketamadunan mereka sendiri. Tiada masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan. agama dan budaya. Malahan sesuatu tamadun itu melambangkan bangsa. Perlakuan yang tidak dikongsi oleh sekumpulan manusia tidak termasuk dalam budaya seperti perlakuan mencuri walaupun ia wujud dalam masyarakat. 23 . Ketamadunan setiap kumpulan manusia atau masyarakat mempunyai identiti yang melambangkan jati diri dan falsafah kehidupan yang maju dan selari dengan pegangan agama dan norma-norma masyarakat. Budaya dikongsi oleh manusia yang menjadi anggota masyarakat. budaya yang sejagat itu berbeza antara masyarakat kerana faktor pengaruh alam. Kesejagatan budaya ialah kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. Melalui perkembangan sosial dan sains. ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat. Walaubagaimanapun. Cara hidup akan melahirkan budaya(contohnya daripada aktiviti harian) yang melambangkan tamadun bangsanya sendiri yang membentuk jati diri dan identiti sesuatu tamadun. Budaya bersifat sejagat.Budaya bersifat universal tetapi pada masa yang sama terdapat perbezaan antara budaya satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.

Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. Sebagai contoh. mempererat perpaduan negara serta mempertingkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu Bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. pengaruh arus kemodenan dan agenda pembangunan Negara adalah antara medium berlakunya akulturasi budaya. perlu ada pemantauan dilakukan terhadap kemasukan budaya asing supaya tidak terus meresap ke dalam budaya tempatan dengan sewenang-wenangnya. Pengaruh yang baik wajar kita terima dalam budaya kita. Usaha yang berterusan untuk membangun nilai budaya yang positif dan mewujudkan satu bangsa Malaysia adalah penting untuk mengekalkan perpaduan negara dan keharmonian dalam mencapai matlamat pembangunan terutamanya dalam suasana kepelbagaian etnik di Malaysia. Walaubagaimanapun. Budaya negetif seperti ini sekiranya tidak dibendung. Justeru. hormat-menghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan Negara. sikap keterbukaan masyarakat. hormatmenghormati dan nilai positif lain yang perlu untuk mengekal perpaduan negara. hiburan dan fesyen yang dibenarkan masuk dari luar tanpa sebarang had telah menyebabkan tersebarnya budaya Black Metal. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai social dan sikap diberi penekanan. Kempen dan program lain yang berkaitan akan memberi tumpuan kepada perlunya rakyat Malaysia mengamalkan sikap bertolak ansur. 24 . Penumpuan ini adalah kerana penglibatan aktif semua golongan dalam aktiviti kebudayaan dan kesenian juga menyumbang ke arah membangun individu secara total.Selain itu. dalam tempoh RMKe-9. beberapa kempen budi bahasa dan integriti ke arah memperkukuh nilai sosial dan sikap akan diberi penekanan. Sehubungan ini. mampu menjadi punca kepada kehancuran negara. penumpuan yang lebih diberi untuk mempertingkat peranan budaya dan seni dalam kehidupan rakyat Malaysia serta menggalakkan industri berkaitan budaya dan seni. keharmonian sosial dan kemuafakatan. Sehubungan itu. keharmonian sosial dan kemuafakatan. Gothic dan Skinhead di kalangan remaja Melayu. Punk.

Fathi Aris Omar. 24-26. April). Dewan masyarakat 3.html. Fajar Bakti. 12. 14. http://drmindailmu. (1994. 13. 34-35.tripod.RUJUKAN: 1. risalah 4.com/2009/07/kepentingan-budaya-ilmu-dalam. Azhar Haji Mad Aros. (1994. Menjengah abad ke-21. April). 2. Suffian Mansor.com 9. 7. Tamadun 10. Azharudin Mohd. Shukur Harun (1996. Dick Hartoko ).html 8. Tamadun Islam Dan Tamadun Asia. 4. 26-27. Oktober). Dr. http://tatabahasabm.Mohd.Yogyakarta: Kanisius. 1994. Membentuk generasi bermutu abad ke-21. Unsur-unsur pembinaan tamadun manusia cemerlang. Jakarta: Gramedia. 3. A. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. 11. http://smartpsikologi. Yusuf Haji Othman.blogspot. Dr. Zulkarnain Abd.Siddiq Fadhil.Rahman(ed). 47-49. 5. Kuala Lumpur: Cahaya Pantai (M) Sdn. C. Bhd.com/2007/08/apakah-budaya. (1996. Menjengah abad ke-21. Abd. Koentjaraningrat ( 2002 ). http://bmm222. Masa depan bangsa Melayu.. 2000.Dali.blogspot.blogspot.Oktober). TITAS KERTAS 2. 6. Kassim Ahmad. Risalah 4. ( 1988 ). Mac).Bhd. (1994.Aziz Deraman. 25 . Van Peursen. 47-49. Masyarakatdan Budaya Malaysia.A. Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Strategi Kebudayaan ( terj. 10. 2001. Sdn. Tamadun 10.com/2008/10/bab-2-interaksi-antara-pelbagai.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->