P. 1
GEGURITAN

GEGURITAN

|Views: 226|Likes:
Published by Myu Baystiians

More info:

Published by: Myu Baystiians on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

APRESIASI GEGURITAN

Dening : DRAEP BAKTIAR

Apresiasi

Kesadharan tumrap nilai-nilai seni & budaya. Penghargaan tumrap sawijine bab.

 Karya tulis sing nalika di bandingake karo tulisan liya nduweni maneka ciri kang luwih unggul.Sastra  Basa / tembung-tembung. .

Geguritan Geguritan Gurita Gita Tegese tembang. Gerita .

.Apresiasi Geguritan Carane mbiji / ngregani marang sawijine karya sastra arupa geguritan sing nduweni keaslian lan kaendahan sajrone isi lan cara medharake.

.Tujuan Apresiasi Saged mbiji / ngregani karya sastra Saged medharake kaendahan sajrone isi karya sastra.

Ciri-ciri Geguritan  Dudu basa padinan (denotasi) nanging basanipun basa pilihan (konotasi).  Di tata nganggo larik .  Sifatipun subjektif.

Analisis Geguritan a) b) c) d) e) f) g) h) i) Tema Irah-irahan (judul) Pada (bait) lan Gatra (larik) Diksi Tembung Purwakanthi (persajakan) Lelewaning Basa Nilai sastra Isi Amanat NEXT .

Pitung gatra sapada.diarani gita hasthagraha.diarani gita caturgatra. 9.Pada (bait) lan Gatra (larik) / ukara / kalimat Manut padhapukane ukara lan pangiketing tembung. 5. Ananging geguritan iku werna-werna : 1.diarani gita saptagatra. 6.Nem gatra sapada. . iku diarani gita dwigatra.Sanga gatra sapada. 3. diarani gita mardika.Dhapur soneta. BACK 10.diarani gita pancagatra.Rong gatra sapada.Wolu gatra sapada. 4.diarani gita sadgatra. 2. 8.Patang gatra sapada.Limang gatra sapada.Telung gatra sapada.Tanpa tinamtu. 7.diarani gita nawagatra.diarani gita trigatra.

Purwakanthi (persajakan) P. Basa (lumaksita)  BACK . Sastra (aliterasi)  P. Swara (asonansi)  P.

dikethok-kethok kaya lombok .P.dirajang-rajang kaya brambang . umume manggon ing pungkasaning tembung.di iris-iris kaya buncis BACK . Swara (asonansi) Yaiku purwakanthi kang runtut swarane. Tuladha : .

Sepa-sepi lir sepah samun BACK . Tuladha : .P. umume manggon ing wiwitaning utawa ing setengahing tembung. Sastra (aliterasi) Yaiku purwakanthi sing runtut sastrane.Mingkar-mingkur .

BACK . Basa (lumaksita) Yaiku purwakanthi kang pungkasane gatra ngarep runtut karo wiwitane gatra mburine.P. Tuladha : . tirta kandheg ing samudra.mong ing tirta.

b.Lelewaning Basa a. Metafora Personifikasi Ironi Hiperbola Paradoks BACK . e. c. d.

Tuladha: Ngati-ati.Metafora Pepindhan wasesa. dados katranganing tembung ingkang pinindhakaken. ana Jakarta janji lena dadi mangsane bajul dharat BACK .

BACK .Personifikasi Mindhahaken samukawis kados dene manungsa. Tuladha : Kembang mawar ngawe-awe sang putri.

Ironi Mengku kosok wangsul. Tuladha : Becik banget kelakuanmu. dene ibumu kokgebugi BACK .

Hiperbola Pepindhan ingkang nyangetake. sanalika getihe umob. Tuladha : Weruh anake dipilara ing wong. BACK .

BACK .Paradoks Nggambarake kosok wangsul Tuladha : Ana Jakarta rumasa sepi.

Nilai sastra a) b) c) d) Nilai Religius (Agama) Nilai estetis (kaendahan) Nilai didaktis (wenehi piwulang) Nilai Moralitas (mbedakake tumindhak apik lan elek .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->