P. 1
GEGURITAN

GEGURITAN

|Views: 221|Likes:
Published by Myu Baystiians

More info:

Published by: Myu Baystiians on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

APRESIASI GEGURITAN

Dening : DRAEP BAKTIAR

Apresiasi

Kesadharan tumrap nilai-nilai seni & budaya. Penghargaan tumrap sawijine bab.

 Karya tulis sing nalika di bandingake karo tulisan liya nduweni maneka ciri kang luwih unggul. .Sastra  Basa / tembung-tembung.

Gerita .Geguritan Geguritan Gurita Gita Tegese tembang.

Apresiasi Geguritan Carane mbiji / ngregani marang sawijine karya sastra arupa geguritan sing nduweni keaslian lan kaendahan sajrone isi lan cara medharake. .

.Tujuan Apresiasi Saged mbiji / ngregani karya sastra Saged medharake kaendahan sajrone isi karya sastra.

Ciri-ciri Geguritan  Dudu basa padinan (denotasi) nanging basanipun basa pilihan (konotasi).  Di tata nganggo larik .  Sifatipun subjektif.

Analisis Geguritan a) b) c) d) e) f) g) h) i) Tema Irah-irahan (judul) Pada (bait) lan Gatra (larik) Diksi Tembung Purwakanthi (persajakan) Lelewaning Basa Nilai sastra Isi Amanat NEXT .

Pada (bait) lan Gatra (larik) / ukara / kalimat Manut padhapukane ukara lan pangiketing tembung.diarani gita caturgatra. BACK 10. 3. 9.Telung gatra sapada.diarani gita saptagatra.Tanpa tinamtu.Dhapur soneta.diarani gita nawagatra.diarani gita trigatra.Nem gatra sapada.diarani gita hasthagraha. diarani gita mardika.Sanga gatra sapada.Patang gatra sapada. 5. 2.Rong gatra sapada. 7. 6. .diarani gita pancagatra. iku diarani gita dwigatra. Ananging geguritan iku werna-werna : 1.diarani gita sadgatra.Pitung gatra sapada.Wolu gatra sapada.Limang gatra sapada. 4. 8.

Purwakanthi (persajakan) P. Swara (asonansi)  P. Basa (lumaksita)  BACK . Sastra (aliterasi)  P.

dirajang-rajang kaya brambang . Tuladha : .dikethok-kethok kaya lombok . Swara (asonansi) Yaiku purwakanthi kang runtut swarane. umume manggon ing pungkasaning tembung.P.di iris-iris kaya buncis BACK .

Tuladha : .P. umume manggon ing wiwitaning utawa ing setengahing tembung. Sastra (aliterasi) Yaiku purwakanthi sing runtut sastrane.Sepa-sepi lir sepah samun BACK .Mingkar-mingkur .

Basa (lumaksita) Yaiku purwakanthi kang pungkasane gatra ngarep runtut karo wiwitane gatra mburine. BACK . Tuladha : .mong ing tirta.P. tirta kandheg ing samudra.

b.Lelewaning Basa a. c. Metafora Personifikasi Ironi Hiperbola Paradoks BACK . d. e.

Metafora Pepindhan wasesa. dados katranganing tembung ingkang pinindhakaken. ana Jakarta janji lena dadi mangsane bajul dharat BACK . Tuladha: Ngati-ati.

Tuladha : Kembang mawar ngawe-awe sang putri.Personifikasi Mindhahaken samukawis kados dene manungsa. BACK .

dene ibumu kokgebugi BACK . Tuladha : Becik banget kelakuanmu.Ironi Mengku kosok wangsul.

sanalika getihe umob.Hiperbola Pepindhan ingkang nyangetake. Tuladha : Weruh anake dipilara ing wong. BACK .

BACK .Paradoks Nggambarake kosok wangsul Tuladha : Ana Jakarta rumasa sepi.

Nilai sastra a) b) c) d) Nilai Religius (Agama) Nilai estetis (kaendahan) Nilai didaktis (wenehi piwulang) Nilai Moralitas (mbedakake tumindhak apik lan elek .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->