P. 1
1100 Hadist

1100 Hadist

|Views: 96|Likes:
Published by Dolong Ulong

More info:

Published by: Dolong Ulong on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala
 • Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
 • Muhammad Rasulullah Saw
 • Ketinggian Al-Qur'an
 • Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw
 • Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya
 • Islam - Iman - Ihsan
 • Hari Kiamat dan Hisab
 • Surga dan Neraka
 • Sunnah-Sunnah Yang Utama
 • Bid'ah dan Kesesatan
 • Maut dan Kematian
 • Syuhada
 • Sabda Nabi Saw Tentang Kuburan
 • Ibadah
 • Perintah Takut Kepada Allah
 • Keutamaan Do'a
 • Keutamaan Zikir
 • Niat Pangkal Seluruh Aktifitas
 • Wudhu
 • Shalat
 • Shaum / Puasa
 • Zakat dan Sodaqoh
 • Haji dan Umrah
 • Kebaikan dan Kebajikan
 • Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar
 • Amal Perbuatan
 • Syukur dan Tahmid
 • Akibat Berbuat Maksiat
 • Keutamaan Ikhlas
 • Keutamaan Ta'at Kepada Allah
 • Keutamaan Takwa
 • Keutamaan Taqwa
 • Taubat dan Istighfar
 • Perihal Mesjid
 • Yang Berhak Mendapat Syafa'at
 • Rahmat Allah
 • Kenikmatan
 • Bahaya Bersumpah
 • Fitnah
 • Kepemimpinan, Keadilan dan Politik
 • Hakim dan Kehakiman
 • Jihad dan Perang
 • Mata Pencaharian dan Hasil Kerja
 • Harta dan Kekayaan
 • Kemiskinan
 • Menunaikan Amanat
 • Muamalah (Hubungan Kemasyarakatan)
 • Dunia dan Segala Isinya
 • Jaman
 • Ilmu Pengetahuan dan Kebodohan
 • Halal dan Haram
 • Pergaulan
 • Perkawinan
 • Wanita
 • Ayah - Ibu - Anak - Keluarga
 • Tetangga
 • Pembantu Rumah Tangga dan Para Budak
 • Anak Yatim
 • Akhlak
 • Akhlak yang Buruk
 • Adab
 • Sabar
 • Tolong-Menolong
 • Benar dan Dusta
 • Murah Hati - Boros - Kikir
 • Keberanian dan Ketakutan
 • Zuhud dan Tamak
 • Kezaliman
 • Riya dan Nifak
 • Hasud dan Ketajaman Mata
 • Cinta dan Benci
 • Kesombongan
 • Perzinaan
 • Pembicaraan dan Ucapan
 • Ujian dan Cobaan
 • Perjalanan
 • Kebersihan
 • Makanan dan Minuman
 • Persoalan-Persoalan Pribadi
 • Pengobatan dan Penyakit
 • Dukun dan Peramal
 • Hewan

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 1 of 107

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala
1. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah 'Azza wajalla berfirman, "Anak Adam mendustakan Aku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci Aku padahal tidak seharusnya demikian. Adapun mendustakan Aku adalah dengan ucapannya bahwa "Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada permulaan". Ketahuilah bahwa tiada ciptaan (makhluk) pertama lebih mudah bagiku daripada mengulangi ciptaan. Adapun caci-makinya terhadap Aku ialah dengan berkata, "Allah mempunyai anak". Padahal Aku Maha Esa yang bergantung kepada-Ku segala sesuatu. Aku tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun setara dengan Aku." (HR. Bukhari) 2. Dalam hadits Qudsi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Hai anak Adam, kamu tidak adil terhadapKu. Aku mengasihimu dengan kenikmatan-kenikmatan tetapi kamu membenciKu dengan berbuat maksiatmaksiat. Kebajikan kuturunkan kepadamu dan kejahatan-kejahatanmu naik kepada-Ku. Selamanya malaikat yang mulia datang melapor tentang kamu tiap siang dan malam dengan amal-amalmu yang buruk. Tetapi hai anak Adam, jika kamu mendengar perilakumu dari orang lain dan kamu tidak tahu siapa yang disifatkan pasti kamu akan cepat membencinya." (Ar-Rafii dan Ar-Rabii'). 3. Anak Adam mengganggu Aku, mencaci-maki jaman (masa), dan Akulah jaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) : "Kebesaran (kesombongan atau kecongkakan) pakaianKu dan keagungan adalah sarungKu. Barangsiapa merampas salah satu (dari keduanya) Aku lempar dia ke neraka (jahanam)." (HR. Abu Dawud) 5. Berbaik sangka terhadap Allah termasuk ibadah yang baik. (HR. Abu Dawud) 6. Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa memperhitungkannya dia masuk surga. (Artinya, mengenalnya dan melaksanakan hak-hak nama-nama itu). ( HR. Bukhari) 7. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, Aku menyuruhmu tetapi kamu berpaling, dan Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan Aku menutup-nutupi (kesalahan-kesalahan)mu tetapi kamu tambah berani, dan Aku membiarkanmu dan kamu tidak mempedulikan Aku. Wahai orang yang esok hari bila diseru oleh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh Yang Maha Besar (Allah) dia berpaling dan mengesampingkan, ketahuilah, apabila kamu minta Aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-Ku Aku kabulkan, dan apabila kamu sakit Aku sembuhkan, dan jika kamu berserah diri Aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangiKu Aku menerimamu, dan bila kamu bertaubat Aku ampuni (dosa-dosa)mu, dan Aku Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih." (HR. Tirmidzi dan Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 2 of 107

Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
1. Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba. (HR. Bukhari dan Muslim) 2. Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalkan adalah sodaqoh (untuk umat). (HR. Bukhari) 3. Sesungguhnya Allah mengharamkan (mencegah) bumi makan jasad nabi-nabi. (HR. Al Hakim) 4. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. (HR. Ibnu Hibban) 5. Isa bin Maryam melihat sendiri seorang yang mencuri, lalu Isa 'Alaihissalam berkata kepada orang itu, "Kamu mencuri." Tapi pencuri itu menjawab, "Tidak, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia." Isa lalu berkata lagi, "Aku beriman kepada Allah dan mendustakan mataku sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

Muhammad Rasulullah Saw
1. Rasulullah Saw bersabda: "Aku kesayangan Allah (dan tidak congkak). Aku membawa panji "PUJIAN" pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafaatnya pada hari kiamat (dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Allah membukanya untukku dan aku dimasukkanNya bersama-sama orangorang beriman yang fakir (dan tidak congkak). Dan Aku lah paling mulia dari kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi Allah (dan tidak congkak)." (HR. Tirmidzi) 2. Ketika Aisyah Ra ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, "Akhlaknya adalah Al Qur'an." (HR. Abu Dawud dan Muslim) 3. Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 4. Aku diberi (oleh Allah) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedikit. (Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas dan dalam). (HR. Ahmad) 5. Kepada Rasulullah Saw disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi beliau menjawab: "Aku

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 3 of 107

tidak diutus untuk (melontarkan) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat." (HR. Bukhari dan Muslim) 6. Anas Ra, pembantu rumah tangga Nabi Saw berkata, "Aku membantu rumah tangga Nabi Saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh "Ah" terhadapku dan belum pernah beliau menegur, "kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lakukan ini." (HR. Ahmad) 7. Rasulullah Saw melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau juga tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. (Artinya, tidak sejajar dan berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau.) (HR. Bukhari dan Muslim) 8. Anas Ra berkata, "Rasulullah Saw adalah orang yang paling baik, paling dermawan (murah tangan), dan paling berani". (HR. Ahmad) 9. Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. (HR. Bukhari) 10. Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) taubat, dan nabi (penyebar) rahmat. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

Ketinggian Al-Qur'an
1. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah Rasulullah Saw. (HR. Muslim) 2. Sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al Qur'an) meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. (HR. Muslim) Penjelasan: Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al Qur'an maka Allah akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al Qur'an maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. 3. Apabila seorang ingin berdialog dengan Robbnya maka hendaklah dia membaca Al Qur'an. (Ad-Dailami dan Al-Baihaqi) 4. Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapat dua pahala. (HR. Bukhari dan Muslim) 5. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. (HR. Bukhari)

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Barangsiapa menelusuri salah satunya dia mendapat petunjuk jalan. (HR. (Mashabih Assunnah) 7.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press .htm 12/20/2011 . Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar gunung Uhud. Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw 1. Ahmad) 9. menafsirkan atau menguraikan Al Qur'an hanya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rasulullah. Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari Al Qur'an ibarat rumah yang bobrok. Abu Dawud) Penjelasan: Maksud hadits ini adalah menterjemah. Barangsiapa menguraikan Al Qur'an dengan akal pikirannya sendiri dan benar. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.Dr. maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. Barangsiapa mengulas Al Qur'an tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 4 of 107 6. Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat. Muhammad Faiz Almath . 8. serta tanpa akal dan naqal yang benar. tidak akan mencapai satu cupak[1] atau separonya dari yang telah mereka infakkan. panduan dari para sahabat dan ulama yang shaleh. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. (Mashabih Assunnah) 2. Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Gema Insani Press . (Ad-daarami) Catatan Kaki: [1] Satu cupak kurang lebih 1 Ons Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku.Dr.

Allah menyukai akan rukhsah-rukhsah-Nya[1] diterima dan diamalkan sebagaimana seorang hamba menyukai pengampunan-Nya. (HR. kecuali pasti dikalahkannya.htm 12/20/2011 . Umatku dibebaskan (dari tuntutan) disebabkan kesalahan (yang tidak disengaja). (HR.Dr. Bukhari) Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dosanya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap seratus tahun orang yang memperbaharui (ajaran) agama mereka. Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu. (HR. (HR. lupa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka. hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tidak mampu merubahnya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 5 of 107 Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya 1. sebarkan berita gembira. lakukan pendekatan. Al-Baihaqi) 6. (HR Asysyihaab) 7. permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar sebagai penolongmu. Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama. Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka. (Aththusi) 5. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Robbmu. Ath Thobari) 8. Agama ini kokoh dan kuat. Bukhari) 2. Muhammad Faiz Almath . Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath Thobari) 10. (HR. (HR. seperti shalat Qoshar dan berbuka (tidak puasa) bagi musafir. (Mutafaq'alaih) Catatan Kaki: [1] Rukshah artinya dispensasi dan keringanan-keringanan dari Allah. Akan datang satu masa.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah yang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh tahun. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim) 4. Ahmad) 3. Bertindaklah tepat. Sesungguhnya Allah akan mendukung (mengokohkan) agama ini (Islam) dengan perantaraan seorang yang durhaka. kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih membahayakan mereka. 9.

" Orang itu lantas berkata. niscaya kamu akan selalu merasakan kehadiran-Nya. Al-Baihaqi) 3. mendirikan shalat. niscaya Allah akan mengenalimu waktu kamu dalam kesulitan. apa yang dimaksud orang asing (aneh) itu?" Lalu Rasulullah menjawab. beritahu aku tentang Islam. Kenalilah Allah waktu kamu senang." Rasulullah berkata. "Kini beritahu aku tentang iman. "Orang yang melakukan kebaikankebaikan di saat orang-orang melakukan pengrusakan. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih. malaikat-malaikat-Nya. karena sesungguhnya Allah melihat anda.Iman . separo dalam sabar dan separo dalam syukur. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing (aneh) dan akan datang kembali asing. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Islam . "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui.Ihsan 1. Dia bertanya lagi. kemudian berlakulah jujur (istiqomah). seraya berkata. Dan umat terakhir kelak akan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah Saw. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. Lalu Rasulullah Saw bertanya kepada Umar. rasul-rasul-Nya." (HR." Rasulullah menjawab. melarat dan penggembala unta masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bertingkat." Rasulullah Saw lantas berkata. hari akhir dan beriman kepada Qodar baik dan buruknya." Lalu Rasulullah Saw menjawab. Rambutnya hitam sekali dan tidak tampak tandatanda perjalanan." Rasulullah Saw menjawab. Ketahuilah. Muslim) 7." (HR. dan mengerjakan haji apabila mampu. (HR. Kedua kakinya menghempit kedua kaki Rasulullah. tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu aku (Umar) menjawab. Iman terbagi dua. Muslim) 5. "Ya Muhammad." Lalu Rasulullah Saw menjawab. Ath Thobari) 4. setengah telanjang. "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya." Rasulullah menjawab. Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran. "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian." Kemudian dia bertanya lagi. "Beriman kepada Allah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 6 of 107 . "Ikrarkanlah (katakan): Aku beriman kepada Allah.:: HaditsWeb ::. "Ya Rasulullah. (HR. (HR. "Beritahu aku tentang Assa'ah (azab kiamat).htm 12/20/2011 . Peliharalah (perintah dan larangan) Allah. Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-duduk bersama Rasulullah Saw. puasa Ramadhan. menunaikan zakat."Ya Rasulullah. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah Saw. Namun berbahagialah orang-orang asing itu. "Beribadah kepada Allah seolah-olah anda melihat-Nya walaupun anda tidak melihat-Nya. kitab-kitab-Nya. "Beritahu aku tentang tanda-tandanya. "Benar. Kini beritahu aku tentang ihsan. Tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya." Kemudian dia bertanya lagi. Tirmidzi) 6. apa yang luput dari kamu adalah sesuatu yang pasti tidak mengenaimu dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. Umat terdahulu selamat (jaya) karena teguhnya keyakinan dan zuhud. terangkan kepadaku tentang Islam. Kelonggaran bersamaan dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemudahan. "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. "Seorang budak wanita melahirkan nyonya besarnya. Orang-orang tanpa sandal." (HR. Sufyan bin Abdullah berkata. Muslim) 2. "Hai Umar.

(3) Beriman kepada takdir-takdir. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah. Pokok segala urusan ialah Al Islam dan tiangnya adalah shalat. dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Keistimewaan Muslimin dan Mukminin 1.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 7 of 107 binasa karena kekikiran (harta dan jiwa) dan cita-cita kosong. Ath-Thabrani) 2. Al Hakim) 8. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu maka Allah akan menerimanya (mengabulkannya). Tirmidzi) 10. Barangsiapa menyenangi amalan kebaikannya dan menyedihkan (bersedih dengan) keburukannya maka dia adalah seorang mukmin.:: HaditsWeb ::. makanannya sebaik-baik makanan. (HR.Gema Insani Press . Bukhari dan Muslim) 4. (HR.Dr. Tirmidzi dan Ath-Thabrani) 5. maka tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengecewakan dan menentangnya dan sampai tiba ketentuan Allah mereka tetap dalam penderitaan tersebut. Ath-Thabrani) 6. (HR. Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi (musafir) dia berbuka puasa dan shalat Qashar. (HR. Orang yang shaleh selalu mendapat tekanan-tekanan. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. (HR. Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam kenikmatan dan dibesarkan dengannya. Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan "Laailaaha illallah" karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dari Islam karena sesuatu perbuatan." (Ibnu Abi Ad-Dunia) 8. dan puncaknya (atapnya) adalah berjihad. (Mashabih Assunnah) 3. (HR. dia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar (tidak jujur). Al Hakim) 7. Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya. dan jika berbuat kebaikan merasa gembira. Tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah dari seorang mukmin. Akan ada suatu umat dari umatku yang masih tetap melaksanakan perintah Allah. (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Allah mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil. (HR. Al Hakim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. tidak diketahui mana yang lebih baik awalnya atau akhirnya. (HR. Umatku (umat Muhammad) ibarat air hujan.htm 12/20/2011 ." (HR. (HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath . Abu Dawud) 9. tetapi apabila melakukan keburukan dia beristighfar.

Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur. dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (5) menjenguknya bila sakit.Dr.htm 12/20/2011 . dan jangan lemah semangat (patah hati). Keutamaan Mempelajari Fiqih dan Ilmu Agama 1. tetapi katakanlah. (HR. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. (HR. (HR. dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalkan dan menjauhi keburukan (kejahatan). (Mutafaq'alaih) 16. (2) mencintainya di dalam hatinya. Muslim) 12. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin (lainnya) dari (kejahatan) lidah dan tangannya. Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya. (HR." Ketahuilah. "Oh andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu". Ahmad dan Abu Dawud) 13. Ahmad) 15. dan memeranginya adalah suatu kekufuran. (4) tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya. Peliharalah apa-apa yang menguntungkan kamu dan mohonlah pertolongan Allah. "Ini takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah pasti dikerjakan-Nya.Gema Insani Press . Muhammad Faiz Almath . Bukhari) 2. Aku mengagumi seorang mukmin.:: HaditsWeb ::. Allah Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin lainnya. yang keji dan yang ucapannya kotor. Jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata. Abu Dawud) 17. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. (3) menyantuninya dengan hartanya. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 8 of 107 9. Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki (bidang) dunia. Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar. Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk. sesungguhnya ucapan: "andaikata" dan "jikalau" membuka peluang bagi (masuknya) karya (kerjaan) setan. Mencaci-maki seorang mukmin adalah suatu kejahatan. Seorang mukmin tidak akan digigit dua kali dari lobang yang satu (sama). Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama. Muslim) 14. Seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman terhadap jiwa dan harta mereka. Ibnu Baabawih) 10. (HR." (HR. yaitu: (1) melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya. (6) melayat jenazahnya. (7) dan tidak menyebut kecuali kebaikannya sesudah ia wafat. (HR. Tirmidzi dan Abu Ya'la) 11. (HR.

" (HR. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperindah masjidmasjid. "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi Saw lalu menjawab. Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya. Rasulullah Saw bersabda : "Ya Allah.Dr. orang-orang terhormat (mulia) menjadi langka.Gema Insani Press . Seorang yang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjadi kafir. (HR. 6." (HR. maka tunggulah kiamat.:: HaditsWeb ::. "Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku. Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala-berhala selain Allah. (HR. Seorang Arab Badui bertanya. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Bagaimana hilangnya amanat itu. Ar-Ridha) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dia ingin mati dan tidak ingin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). rahmatilah khalifah-khalifahku. Muhammad Faiz Almath . Abu Dawud) 3. (HR. Belum akan kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut : "Allah." Para sahabat lalu bertanya. Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya. banjir di musim kemarau. para sahabat bertanya." (HR. "Alangkah baiknya sekiranya aku di tempat orang ini. "Ya Rasulullah.htm 12/20/2011 . siapakah khalifah-khalifahmu?" Beliau menjawab. Muslim) 7.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 9 of 107 Mendengar sabda tersebut. "Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. anak-anak muda berani menentang orang tua serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia. (HR. Ath-Thabrani) 3. Asysyihaab)." Orang itu bertanya lagi. Bukhari) 8. kaum penjahat melimpah. "Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat. (HR. "Mengekor kepada penguasa dan kalau mereka melakukan seperti itu maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu. Abu Dawud) 4. Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata. "Ya Rasulullah. dia menjual agamanya dengan (imbalan) harta-benda dunia. dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir. apa arti memasuki (bidang) dunia?" Beliau menjawab." (Maksudnya. (HR. Bukhari) 2. saudaranya dan ayahnya. Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. (HR Bukhari) 5. Allah. Hari Kiamat dan Hisab 1.

Muslim) 14. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya. pemutusan hubungan kekeluargaan. Abu Ya'la) 19. yang telah menghilangkan duka-cita dari kami." (HR. Saat akan tiba kiamat. Tiada tiba kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbuatan mesum dan keji. Seolah-olah aku melihat mereka ketika dibangkitkan (pada tiupan sangkakala yang kedua).. pembunuhan. arak menjadi minuman biasa. zina dilakukan terang-terangan.htm 12/20/2011 . (HR. jaman saling mendekat. Aisyah bertanya. Bukhari) 10. beretika (berakhlak) buruk dengan tetangga. Para sahabat lalu bertanya.. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang megah. dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh orang wanita berbanding seorang pria. atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. 15. Belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak dan melimpah. Itu adalah pohon orang-orang Yahudi. Belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat." Kecuali pohon "Gharqad" yang tumbuh di Baitil Maqdis. Bukhari dan Muslim) 13. Mereka sedang menyingkirkan tanah (pasir) dari kepala mereka seraya berkata. Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sandal. (HR. "Pada saat itu segala urusan sangat dahsyat sehingga orang tidak memperhatikan (mengindahkan) hal file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. orang yang jujur (amanat) dituduh berkhianat. seminggu seperti sehari. (HR. Tirmidzi) Penjelasan: Jika kiamat tiba maka rotasi bumi makin cepat. wanita berlipat banyak. "Wahai kaum muslimin. "Alhamdulillah. saat di kuburan dan ketika dibangkitkan.. ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab." (HR. Belum akan tiba kiamat sehingga merajalela 'Alharju'. "Ya Rasulullah. tidak ada lagi orang yang beriman. Jadi yang ditimpa azab kiamat ialah orangorang yang jahat. laki-laki dan perempuan saling melihat (aurat) yang lain?" Nabi Saw menjawab. dan orang yang khianat diberi amanat (dipercaya). sebulan seperti seminggu. "Apa itu 'Alharju'. Lalu batu dan pohon-pohon berkata. sehari seperti satu jam dan satu jam seperti menyalakan kayu dengan api. Ahmad) 18. wahai hamba Allah. telanjang bulat dan tidak dikhitan. Ahmad) 12. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu. kebodohan menjadi dominan. Kaum muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohon-pohonan.. (HR. Mari bunuhlah dia. Al Hakim) 17. dan orang ke luar membawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 10 of 107 9. (HR. Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat. maka dapat diperkirakan pada hari kiamat tujuh kali atau dua belas kali bahkan lebih. (HR. dan negeri-negeri Arab kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir. Orang-orang ahli (Laailaaha illallah) tidak akan mengalami kesepian tatkala wafat. Muslim) Penjelasan: Artinya : Saat kiamat tiba. Bukhari) 11. Jika terbit dari Barat maka seluruh umat manusia akan beriman."Pembunuhan. (HR. Satu tahun seperti sebulan. Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi. 16. Tibanya kiamat atas makhluk-makhluk yang jahat." (HR. ini orang Yahudi di belakang saya. Kalau rotasi sekarang 1000 mil per jam.

Yang pertama diadili antara manusia pada hari kiamat ialah kasus pembunuhan. (3) Tentang hartanya. (HR." (Mutafaq'alaih) 20. kecuali dikarunia Allah dengan rahmat-Nya. Bukhari dan Muslim) 23. lalu saling mengikis dan bila masih tersisa kebaikan (pahala) itu Allah akan melapangkannya untuk masuk surga. sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka: "Sesungguhnya surga itu baik lahannya. Didatangkan kebaikan-kebaikan (pahala) dan kejahatan-kejahatan (dosa) seorang hamba. dari sumber mana dia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya. mana yang dia amalkan. Aku menjenguk ke surga. karena itu saya sertakan teks arabnya] file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Termasuk engkau juga. Bukhari) 2. Dia berkata.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 11 of 107 itu. aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita.Gema Insani Press . Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh syahwat. untuk apa dihabiskannya.htm 12/20/2011 . Walaupun demikian kamu harus berbuat yang benar (baik). "Ya. tawar airnya. "Ya Muhammad. aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-miskin dan aku menjenguk ke neraka. (2) Tentang masa mudanya.:: HaditsWeb ::." [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. (HR. Bukhari) 21. (HR. ya Rasulullah?" Rasulullah lalu menjawab. Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat akan ditanya tentang lima perkara: (1) Tentang umurnya. (HR. Amal seseorang tidak dapat menyelamatkannya. Ad-Dailami) 4. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad) 22. Ahmad) 3. Surga dan Neraka 1. Seorang sahabat lantas bertanya tentang sabda tersebut." (HR. aku juga. (5) dan tentang ilmunya. (HR. (HR.Dr. Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lewatkan (di dunia) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wajalla. lembah-lembahnya datar dan tanamannya: 'Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar'. apa yang telah dilakukannya. Aku (Rasulullah Saw) bertemu (nabi) Ibrahim ketika Isra'. Muhammad Faiz Almath .

htm 12/20/2011 .Dr. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 12 of 107 5. Al Hakim dan Ahmad) 8. Orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat." (Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)" (HR. sombong terhadap orang lain.Gema Insani Press . didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Oleh karena itu bacalah kalau kamu suka ayat: 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. anak yang belum dewasa (baligh) dan anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hidup masuk surga juga. panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia). (AthThabrani) 6. Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan "Laa haula walaa quwwata illaa illaahil'aliyyil'adzhim. Muhammad Faiz Almath . Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan muluk terhadap Allah. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukhari) 10. Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab. dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar kepada Allah. (HR. Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pahalanya seperti seorang syahid. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. (HR. (HR. Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak. Barangsiapa dikaruniai Allah kenikmatan hendaklah dia bertahmid (memuji) kepada Allah. Tidak ada di surga sesuatu yang sama seperti yang ada di dunia kecuali nama-nama orang. menumpuk harta kekayaan dan bersifat kikir. Abu Dawud) 4. Sunnah-Sunnah Yang Utama 1. Adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah. orang yang mati syahid.:: HaditsWeb ::. (HR. yang selalu dikalahkan. (Artinya. Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh bagian api neraka. maka janganlah kamu mencacimakinya. (HR.' (As-Sajdah: 17). Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang berjalan dengan sombong." (Mutafaq'alaih) 7. Ath-Thabrani) 2. Nabi Saw masuk surga. Tirmidzi) 9. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman: "Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang shaleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata.

Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. membenci kemelaratan dan yang berlagak melarat. memakai cincin emas dan minum dengan tempat yang biasa dipakai untuk minum arak (seperti kendi). tetapi cukup dengan saling bersalaman. Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras (tinggi). Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu. Sesungguhnya banyak orang menaruh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan. "Hiburlah hatimu pada saat-saat tertentu.htm 12/20/2011 . Muslim) 11. (HR. AlBaihaqi) 9. 6. Rasulullah Saw melarang bernazar dengan sabdanya : "Sesungguhnya itu (nazar) tidak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bakhil. "Bila berjumpa sahabat (saudara seiman) apakah kita saling membungkuk?" Nabi Saw menjawab. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. agar dalam beragama kita bersikap luwes dan tidak kaku. An-Nasaa'i) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. dan Rasulullah pun mengizinkannya. tetapi Allah suka kepada yang bersuara lembut. (Ath-Thabrani). Tidak kecewa orang yang istikharah (memohon pilihan yang lebih baik dari Allah). Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. 8.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 13 of 107 keburukannya. 15. tetapi dimungkinkan melalui nazar. Bukhari) Penjelasan: Orang bakhil tidak bisa ditarik uangnya dengan rela hati." (HR." Kami bertanya lagi. tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidup hemat. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya (yang adil atau tidak berlebih-lebihan). Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal tersebut. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang dimaksud. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 13. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam di antara kamu. Laksanakan urusan-urusanmu dengan dirahasiakan. "Tidak usah. (HR."Kami bertanya kepada Rasulullah Saw. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 14. Rasulullah Saw melarang kami mengenakan pakaian dari sutera. Orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang memulai memberi salam. (HR. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). (HR. adalah hiburan yang tidak melanggar norma agama dan akhlak). Allah suka melihat tanda-tanda kenikmatannya pada diri hambaNya. Bukhari) 5. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi. (HR. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. (HR." (maksudnya." (HR. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan suka kepada keindahan. "Tidak. (HR. 12. namun hal tersebut diharamkan untuk kaum pria (muslimin). Al-Baihaqi) 10. (HR. Ibnu Majah) 7. "Apakah berpelukan satu sama lain?" Nabi menjawab. (HR. (Abu Dawud) 16. Anas Ra berkata. Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah.

Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi. (HR. (HR. Muslim) 18. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. (Ath-Thahawi) 25. (HR. Sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan. Abu Dawud dan Tirmidzi) 26. Bukhari) 22.Dr. Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. dan aku mengawini wanita. Rasulullah Saw melarang orang makan atau minum sambil berdiri. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya. (HR. (HR. Muslim) 23. Ibnu Hibban) 28. Barangsiapa hidup panjang umur dari kamu maka dia akan melihat banyak silang-sengketa.htm 12/20/2011 . Rasulullah Saw bila menerima berita yang menggembirakan. (HR. Sesungguhnya Allah Tunggal (Esa) dan suka kepada yang ganjil (bilangan yang tidak genap). maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu.Gema Insani Press . aku shalat dan tidur.wanita. (HR. Sesungguhnya Allah pemalu dan suka merahasiakan. Abu Dawud dan Al Hakim) 29. 24. (HR. Perlahan-lahan dalam segala hal adalah baik. agar mendengar. beliau sujud syukur kepada Allah 'Azza wajalla. jika kamu akan mandi hendaklah menutupinya (bertabir) dengan sesuatu.:: HaditsWeb ::. (HR. Muhammad Faiz Almath . Rasulullah Saw apabila bersin. beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan (merendahkan) suaranya. Al Hakim) 19. Demi Allah. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dan hidayah (sesudahku). Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah 'Azza wajalla. kecuali dalam amalan untuk akhirat. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur. (HR. Waspadalah terhadap ciptaan persoalan-persoalan baru. Rasulullah Saw menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal. (Mutafaq'alaih) 20. maka sebarkanlan ucapan "Assalaam" di antara kamu. Pakaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih. Tirmidzi). (Abu Dawud) 27. taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. Sesungguhnya Assalaam nama dari nama-nama Allah Ta'ala diletakkan di bumi. Bukhari) 21. meskipun waktu berjalan dan ketika memakai sandal.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 14 of 107 17.

lalu melibatkan orang-orang kepadanya. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. "Mengada-adakan amalan bid'ah. sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut memasukinya. Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan dari ajarannya maka tertolak. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Bukhari) 6. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah. Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. "Siapa 'mereka' yang baginda maksudkan itu. Ditanyakan. dan tiap bid'ah adalah sesat. (HR. "Orang-orang Yahudi dan Nasrani." (HR. apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau menjawab. Muslim) 3. Bukhari) 2. Dengan demikian Allah akan mencatat bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat. Ath-Thahawi) 5. Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. Ahmad) 3. (HR. Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan sesudah memperoleh pengetahuan. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka. (Ar-Ridha) 7. para malaikat dan seluruh manusia. "Ya Rasulullah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 15 of 107 Bid'ah dan Kesesatan 1. Kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada. Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah. (HR.Gema Insani Press . Maut dan Kematian 1. Dua golongan dari umatku yang tidak punya bagian dalam Islam adalah kaum Jabariyah dan kaum Kadariyah. Baginya kematian lebih ringan daripada apa yang akan dialaminya sesudahnya. Para sahabat lantas bertanya. Daruquthin dari Anas).htm 12/20/2011 . dan syahwat perut serta seks. (Asysyihaab) 2. Perbanyaklah mengingat kematian.:: HaditsWeb ::. dan sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad. (HR. Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesudah aku (Rasulullah Saw) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka. Tidak ada sesuatu yang dialami anak Adam dari apa yang diciptakan Allah lebih berat daripada kematian. Seorang hamba yang banyak mengingat mati maka Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. Ad-Dailami) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka." (HR. Ahmad) 4. Muhammad Faiz Almath .Dr. fitnah-fitnah yang menyesatkan. (HR.

Janganlah seorang mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. masa berkabungnya tidak boleh melebihi tiga hari. (HR." (HR. Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya. yaitu keluarganya. (HR. hartanya dan amalnya. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya. tetapi menghormati yang merenggut nyawa-nyawa. apakah kami perlu berdiri?" Nabi Saw segera menjawab. Ahmad) Penjelasan: Artinya. Ad-Dailami) 13. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas suatu kematian lebih dari tiga malam. jenazah orang kafir berlalu di hadapan kami. Ahmad) 11. agar dia mau meniru mengucapkannya). 8. (HR. saudara dan yang lain selain suaminya. "Ya Rasulullah. Apabila kamu membunuh hewan maka bunuhlah dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelihnya sembelihlah dengan baik. Apabila seorang muslim wafat dan jenazahnya dishalati oleh empat puluh orang yang tidak bersyirik file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Seorang mayit dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang minta pertolongan. "Ya Allah. Muslim) 9. sedangkan orang durhaka tidak. "Ya. Tuntunlah orang yang menjelang wafat dengan ucapan Laailaaha illallah (maksudnya. Aththusi dan Ath-Thabrani) 15. (HR. Mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang durhaka. (HR. sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. Sesungguhnya kamu berdiri bukanlah untuk menghormati mayitnya. Dan sesungguhnya Allah 'Azza wajalla menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung-gunung. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Kematian ayah." (HR. Apabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata. Allah mencatat ihsan (kebaikan) atas segala sesuatu. Bukhari) 6.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 16 of 107 Penjelasan: Dia mati dengan mudah dan ringan pada saat sakaratul maut. Seorang sahabat bertanya. Muslim) 14. 10. anak dan kawan yang terpercaya. (HR. (HR. Cukuplah maut sebagai pelajaran (guru) dan keyakinan sebagai kekayaan. maka masa berkabungnya empat bulan dan sepuluh hari. Asahlah tajam pisau potong dan ringankan hewan potongnya. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah mohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. berdirilah. Dia menantinanti doa ayah. Apabila doa itu sampai kepadanya baginya lebih disukai dari dunia berikut segala isinya. Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. 4. seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi maut setiap saat. tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku. Bukhari dan Muslim) 12. Janganlah kamu mengagumi amal seorang sehingga kamu dapat menyaksikan hasil akhir kerjanya (amalnya). Muslim) 5.htm 12/20/2011 . (HR. kecuali terhadap kematian suaminya. ibu. (HR. Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. ibu. Ath-Thabrani) 7.

Menangisi dengan wajar dari anggota keluarga yang ditinggalkan wafat sebenarnya dibolehkan dalam agama. Seorang mayit dapat disiksa (kubur) disebabkan tangisan keluarganya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 17 of 107 kepada Allah maka Allah mengijinkan syafaat (pertolongan) oleh mereka baginya (si mayit). (HR. Abu Dawud) 16. Asysyihaab) 4. Percepatlah menghantar jenazah ke kuburnya. (An-Nasaa'i) 20. Seorang sahabat bertanya. Para syuhada di lembah (tepi) sungai dekat pintu surga dalam bangunan berkubah berwarna hijau. (HR. 18. "Ya Rasulullah. (Abu Ya'la) 19. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul. Bila dia seorang yang shaleh maka kebaikanlah yang kamu hantarkan kepadanya dan bila kebalikannya. diselamatkan dari siksa kubur dan dihiasi dengan pakaian keimanan. Muhammad Faiz Almath . Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Lalu kenapa si mayit yang harus menanggung akibatnya? Ini disebabkan karena sebelum wafatnya dia tidak pernah mengajarkan hal demikian. dan perbanyaklah doa. Janganlah mengingat-ingat orang-orangmu yang telah wafat. Syuhada 1. Barangsiapa wafat pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at maka dia terpelihara dari fitnah (siksa) kubur. kecuali dengan menyebut-nyebut kebaikan mereka. dikawinkan dengan bidadari." Nabi Saw lalu bersabda: "Perbanyaklah mengingat kematian maka kamu akan terhibur dari (kelelahan) dunia. (HR. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . Bukhari) 3. Orang yang tewas melindungi keselamatan hartanya mati syahid dan yang membela (kehormatan) keluarganya mati syahid dan membela dirinya (kehormatan dan jiwanya) juga mati syahid.Dr. pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah. Al Hakim dan Ahmad) 2. (HR. Seorang yang mati syahid diberi enam perkara pada saat tetesan darah pertama mengalir dari tubuhnya: semua dosanya diampuni (tertebus). Bukhari) 17." (HR. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan hendaklah kamu bersyukur. maka sesuatu keburukan yang kamu tanggalkan dari beban lehermu. Rezeki mereka datang dari surga setiap pagi dan petang. diamankan dari kesusahan kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat). (Mashabih Assunnah) Penjelasan: Hal tersebut terjadi bila keluarganya menangisi mayit dengan berlebih-lebihan dan berteriak-teriak. Barangsiapa tewas membela Ad Dien-Nya (maka) matinya syahid. (HR. (HR. diperlihatkan tempatnya di surga.htm 12/20/2011 .

Sabda Nabi Saw Tentang Kuburan 1. (Tirmidzi dan Ibnu Majah) 9. Rasulullah Saw melarang mengapur kuburan. Jangan kamu shalat menghadap kuburan dan jangan shalat di atas kuburan. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. (HR. Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan. Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mereka serba selamat. (HR. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. (HR. Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada.Gema Insani Press . Umur mereka diperpanjang dengan amalan kebaikan-kebaikari. Muslim) 4.Gema Insani Press . Pahlawan syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutthalib dan orang yang menghadap penguasa yang zalim dan kejam untuk menyuruhnya berlaku baik dan mencegahnya berbuat kejahatan lalu dia dibunuh oleh penguasa.Dr. Muslim) 7.Dr. AthThabrani) 6.:: HaditsWeb ::. Ath-Thabrani) 3. (HR. Barangsiapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh maka akan Aku berikan kepadanya meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 2.htm 12/20/2011 . file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Apa yang dirasakan seorang syahid yang terbunuh adalah seperti yang dirasakan seorang dari cubitan (gigitan serangga). Tiada aku melihat sesuatu (yang buruk) kecuali (pasti) kuburan lebih buruk daripadanya. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad dan Abu Dawud) 8.:: HaditsWeb ::. Seorang yang mati syahid dapat memberi syafaat bagi tujuh puluh anggota keluarganya. (HR. dll) tapi berupa unggukan tanah saja setinggi satu jengkal. Muhammad Faiz Almath . (HR. (HR. duduk-duduk di atas kuburan dan membina kuburan (dibangun dengan bata atau dengan ubin. Muhammad Faiz Almath .Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 18 of 107 5.

(HR. luangkan waktu untuk beribadah kepadaKu. maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. Asysyihaab) 5. dan mata yang menjaga serta mengawasi Islam dan umatnya dari (gangguan) kaum kafir. (HR. dan orang yang sengsara file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 . Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan Aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan. Sebaik-baik yang tertanam dalam hati adalah keyakinan. Al-Baihaqi) 2. niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghindarkan kamu dari kemelaratan. Kepemudaan termasuk kelompok kegilaan (radikal). Bukhari) 4.Gema Insani Press . Orang bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari (peristiwa) orang lain. Laksanakan segala apa yang diwajibkan Allah.Dr. Bukhari) 3. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalkannya. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. (HR. Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. Keragu-raguan (dalam beriman) termasuk kekufuran. Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan (tidak dipamerkan). (HR." (HR. Barangsiapa tidak takut kepada Allah. Puncak kebijaksanaan ialah takut kepada Allah. Barangsiapa takut kepada Allah. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 19 of 107 Ibadah 1. niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. Kalau tidak. AdDailami) Penjelasan: Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu. Ath-Thabrani) 2. (HR. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. Dua mata yang diharamkan dari api neraka. Perintah Takut Kepada Allah 1. 3.

(HR. Do'a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Allah bertitah. Do'a yang diucapkan antara azan dan iqomat tidak ditolak (oleh Allah). Tiap perkara yang akan datang adalah dekat. AlBaihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Abu Ya'la) 3. Ada tiga orang yang tidak ditolak do'a mereka: (1) Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. "Pada tengah malam dan pada akhir tiap shalat fardhu (sebelum salam). Sesungguhnya Allah berfirman (hadits Qudsi): "Barangsiapa berdo'a (memohon) kepada-Ku di waktu dia senang (bahagia) maka Aku akan mengabulkan do'anya di waktu dia dalam kesulitan." (Mashabih Assunnah) 7. (HR. (2) Seorang penguasa yang adil. Ahmad dan Abu Dawud) Penjelasan: Yakni berdoa atau mohon kepada Allah untuk hal-hal yang tidak mungkin dikabulkan karena berlebihlebihan atau untuk sesuatu yang tidak halal (haram). Bermohonlah kepada Robbmu di saat kamu senang (bahagia). Do'a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit dan bumi. (HR. "Demi keperkasaanKu. Keutamaan Do'a 1. Do'a seorang muslim untuk kawannya yang tidak hadir dikabulkan Allah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 20 of 107 ialah yang sengsara sejak dalam kandungan ibunya. Tirmidzi) 2." (Ar-Rabii') 9. Ahmad) 8. "Pada waktu apa do'a (manusia) lebih didengar (oleh Allah)?" Lalu Rasulullah Saw menjawab.htm 12/20/2011 . Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan barangsiapa memohon maka Aku kabulkan dan barangsiapa rendah diri kepada-Ku maka aku angkat derajatnya.Gema Insani Press . Muhammad Faiz Almath . (HR. Ahmad) 5. (karena khawatir) saat itu cocok dikabulkan segala permohonan dan terkabul pula do'amu. Do'a adalah otaknya (sumsum / inti nya) ibadah. (HR. (3) Dan do'a orang yang dizalimi (teraniaya). 4. Aku akan memenangkanmu (menolongmu) meskipun tidak segera. dan barangsiapa mohon kepada-Ku dengan rendah diri maka Aku merahmatinya dan barangsiapa mohon pengampunanKu maka Aku ampuni dosadosanya. Rasulullah Saw ditanya.:: HaditsWeb ::. (Ibnu Khuzaimah) 6." (HR.Dr. Jangan mendo'akan keburukan (mengutuk) dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pelayanmu (karyawan-karyawanmu) atau harta-bendamu. Akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam berthaharah dan berdoa. (HR.

Barangsiapa ingin agar do'anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki. (HR." Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Allah berbuat segala apa yang dikehendakiNya dan tidak ada paksaan terhadap-Nya. (HR. "Berdoalah juga untuk umum (kaum muslimin) dan jangan khusus untuk pribadi." (HR. Tiada seorang berdo'a kepada Allah dengan suatu do'a. Berlindunglah kepada Allah dari kesengsaraan (akibat) bencana dan dari kesengsaraan hidup yang bersinambungan (silih berganti dan terus-menerus) dan suratan takdir yang buruk dan dari cemoohan lawan-lawan. Al Hakim) 17. Tidak ada yang lebih utama (mulia) di sisi Allah daripada do'a. (HR. Sesungguhnya perbedaan antara doa untuk umum dan khusus adalah seperti bedanya langit dan bumi. Bukhari dan Muslim) 12. (HR. "Ya Allah. (HR. (HR. (HR. Muslim) 22. Ali Ra berkata. kecuali dikabulkanNya. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .AdDailami) 20.htm 12/20/2011 . (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 16. Barangsiapa mendo'akan keburukan terhadap orang yang menzaliminya maka dia telah memperoleh kemenangan. (HR. yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia. Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir. Ahmad) 11. Tirmidzi dan Asysyihaab) 19. akan tetapi do'a bermanfaat bagi apa yang diturunkan dan bagi apa yang tidak diturunkan. ampunilah aku kalau Engkau menghendaki. dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal. Barangsiapa tidak (pernah) berdo'a kepada Allah maka Allah murka kepadanya.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah hati. Tiga macam do'a dikabulkan tanpa diragukan lagi. yaitu doa orang yang dizalimi. (HR. Allah tidak akan mengabulkan do'a orang yang hatinya lalai dan lengah. Ath-Thabrani) 18. Lalu beliau menepuk pundakku seraya berkata. doa kedua orang tua. Apabila kamu berdo'a janganlah berkata. Ahmad) 15.dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya?" Yang demikian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh). Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dari yang lain. Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah 'Azza wajalla maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul. Allah malu bila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepada-Nya) lalu dibiarkannya kosong dan kecewa. Muhammad Faiz Almath . Ahmad) 13.Dr. (HR. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa. Ad-Dailami) 21. Ahmad) 14. (HR. Ath-Thabrani) 23. atau diganti dengan mencegahnya dari musibah (bencana) yang serupa. rahmatilah aku". disimpan (ditabung) untuknya sampai di akhirat. "Rasulullah Saw lewat ketika aku sedang mengucapkan do'a : "Ya Allah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 21 of 107 10. Ambillah kesempatan berdo'a ketika hati sedang lemah-lembut karena itu adalah rahmat. wahai hamba-hamba Allah. Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah 'Azza wajalla turun ke langit bumi dan berfirman : "Adakah orang yang berdo'a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah orang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa. dan do'a seorang musafir (yang berpergian untuk maksud dan tujuan baik).

Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah"." Nabi Saw berkata." (HR. kalau kamu selamanya bersikap seperti saat kamu ada bersamaku dan mendengarkan zikir. (HR. Al-Baihaqi) 3. Bukhari dan Muslim) 6. yaitu kalimat: "Subhanallah wabihamdihi. jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun. Ada empat perkara. Tirmidzi dan Ahmad) 2. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Apa yang dimaksud taman-taman surga itu." (HR. yang paling tinggi dalam derajatmu. sesungguhnya Al Qur'an dan zikir menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. pasti para malaikat akan bersalaman dengan kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu lalui. Maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya. ya Rasulullah?" Beliau menjawab." (HR. Apabila kamu melewati taman-taman surga makan dan minumlah sampai kenyang. Rasulullah Saw menyebut-nyebut Allah setiap waktu (saat). (HR. Bukhari) 8. (HR. (Beliau mengucapkan perkataan itu kepada Handhalah hingga diulang-ulang tiga kali). "Laki-laki dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung. "Kelompok zikir (Kelompok orang yang berzikir atau majelis taklim).:: HaditsWeb ::. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak. berat dalam timbangan dan disukai oleh (Allah) Arrohman. Nyanyian dan permainan hiburan yang melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Ad-Dailami) 7.htm 12/20/2011 . Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. "Ya. Ahmad dan Ibnu Majah) 10. Apabila pegangan teguhnya "Laailaha illallah"." (HR. Maha suci Allah yang Maha Agung).Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 22 of 107 . Muslim) 5. wahai Handhalah (nama seorang sahabat) kadangkala begini dan kadangkala begitu. Para sahabat lalu bertanya. Menang pacuan "Almufarridun". Dua kalimat ringan diucapkan lidah. (HR. Keutamaan Zikir 1. Tetapi."Zikrullah. (HR. Ad-Dailami) 9. "Apa Almufarridun itu?" Nabi Saw menjawab. barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Tirmidzi dan Ahmad) 4. paling bersih di sisi Robbmu serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan lebih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para sahabat lalu menjawab. Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan menyebut-nyebut tentang manusia adalah penyakit (artinya penyakit akhlak). (HR. bagaikan air menumbuhkan rerumputan. seumpama orang hidup dan orang mati. Para sahabat bertanya.

(HR. Ahmad) 16.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 23 of 107 Penjelasan: Almufarid ialah orang yang gemar zikrullah dan selalu mengamalkannya dan tidak peduli apa yang dikatakan atau diperbuat orang terhadapnya.:: HaditsWeb ::. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Abu Ya'la) Penjelasan: Rezeki yang secukupnya artinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebihlebihan. Ibnu Hibban dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Aku bertanya. Di antara ucapan tasbih Rasulullah Saw ialah : "Maha suci yang memiliki kerajaan dan kekuasaan seluruh alam semesta. Ahmad dan Tirmidzi) 12. 11. Ahmad) 15. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia atau menikahi wanita.Gema Insani Press . "La haula wala Quwwata illa billah. Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya. Muhammad Faiz Almath .Dr. Maha suci yang memiliki kemuliaan dan kemahakuasaan. Wahai Aba Musa. Niat Pangkal Seluruh Aktifitas 1. (HR. (HR. "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (zikrullah). apa keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim)?" Nabi Saw menjawab. "Ya Rasulullah. sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku. Maha suci yang hidup kekal dan tidak mati. Seorang sahabat berkata. "Keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim) ialah surga." Nabi Saw berkata. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. "Ya Rasulullah.-Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 . Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya. (HR. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3." (HR. maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi." (HR. maukah aku tunjukkan ucapan dari perbendaharaan surga? Aku menjawab." (HR. 13. "Ya. Manusia dibangkitkan kembali kelak sesuai dengan niat-niat mereka. dan bagi tiap orang apa yang diniatinya. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan." (Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada zikrullah." Nabi berkata. Ad-Dailami) 14. (HR." (HR. Bukhari) 2.

Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbanyaklah do'a (saat bersujud) (HR. Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan merugi. (HR. (HR. (HR. Shalat 1. Muslim) 2. Ahmad dan Ibnu Majah) 3. "Pemborosan apa itu. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar. Akan terdapat dalam umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berwudhu dan berdo'a. Muhammad Faiz Almath .Dr. Ahmad.Gema Insani Press . Bukhari dan Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan Ibnu Majah) 5. tangan serta kakinya berkilauan dari bekasbekas wudhu. Barangsiapa berwudhu dengan baik keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampaipun dari bawah kukukukunya.:: HaditsWeb ::. An-Nasaa'i dan Tirmidzi) 2. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. lalu beliau berkata. (HR. "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Nabi menjawab.:: HaditsWeb ::. Ahmad) 4." (HR. Ahmad.Gema Insani Press . Nabi Saw melihat Sa'ad yang sedang berwudhu.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 24 of 107 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath . (HR. maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki.Dr. Seorang yang selesai berwudhu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama-tama dipertanyakan (diperhitungkan) terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya.htm 12/20/2011 . Abu Dawud. hai Sa'ad?" Sa'ad bertanya. Wudhu 1. meskipun kamu (berwudhu) di sungai yang mengalir. "Ya.

Beliau ditanya apa sebabnya. Mashabih Assunnah) 17. (HR. (HR. amal perbuatan apa yang paling afdol?" Beliau menjawab. "Ya Rasulullah. 15. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Tidak semua orang yang shalat itu bershalat. Allah Ta'ala tetap (senantiasa) berhadapan dengan hambaNya yang sedang shalat dan jika ia mengucap salam (menoleh) maka Allah meninggalkannya. Abdullah ibnu Mas'ud Ra berkata. "Berjihad di jalan Allah. Abu Dawud) 9. "Shalat tepat pada waktunya. Bukhari) 5. "Aku bertanya kepada Rasulullah. Bukhari) 13. Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan melimpah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu lima kali." (HR.htm 12/20/2011 ." (HR. (HR. Tirmidzi) 10. Janganlah melakukan shalat pada saat hidangan makanan sudah tersedia dan jangan pula memulai shalat dalam keadaan menahan kencing dan buang air (termasuk kentut). menahan syahwatnya dari perbuatan haram laranganKu dan tidak terus-menerus (ngotot) bermaksiat terhadapKu. (HR. Apabila seseorang mengantuk saat akan shalat hendaklah ia tidur sampai hilang ngantuknya. (HR. Bukhari dan Muslim) 4." Aku bertanya lagi. Ahmad dan Ath-Thabrani) 16. Apa yang dapat kamu ikuti shalatlah dan yang tertinggal lengkapilah. Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. pernah menjama' shalat dzuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya' di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan (khauf) atau hujan." Aku bertanya lagi. Ibnu Abbas Ra. Penjelasan: Jika menghadapi soal yang sangat penting dan mendesak beliau pernah menjama' walaupun bukan musafir. (HR. "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab. (HR. Aku hanya menerima shalatnya orang yang merendahkan diri kepada keagunganKu. (HR. memberi makan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. An-Nasaa'i dan Al Hakim) 6. berkata : Rasulullah Saw. (HR. Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan gunakan pukulan jika mereka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka (putera-puteri). "Berbakti kepada kedua orang tua. Shalat dua rakaat (yakni shalat sunnah fajar) lebih baik dari dunia dan segala isinya. (HR. Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan. sebab bila shalat dalam keadaan mengantuk dia tidak menyadari bahwa ketika beristighfar ternyata dia memaki dirinya. Apabila diserukan untuk shalat datangilah dengan berjalan dengan tenang.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 25 of 107 3. 12. Muslim). Yang pertama-tama diangkat dari umat ini ialah khusyu' sehingga tidak terlihat seorangpun yang khusyu'.(HR. Ibnu Hibban) 14. Ahmad) Penjelasan: Tidak boleh tergesa-gesa dan berlari-larian menuju masjid. Tirmidzi) 7. lalu menjawab. Shalat pada awal waktu adalah keridhoan Allah dan shalat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah. "Kemudian apa lagi. Ahmad) 8. (HR. "agar tidak menyulitkan umatnya. Ahmad) 11. Yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian dan dijadikan kesejukan mataku (sebagai biji mata) dalam shalat.

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 26 of 107 kepada yang lapar dan memberi pakaian orang yang telanjang." Beliau berkata. "Berdiri yang lama. (HR. "Berwudhu dengan baik. karuniakanlah kepada Muhammad derajat dan kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan untuknya. Bukhari) 22. Itulah kewaspadaan (kesiagaan). tidak ada pencegah bagi pemberianMu dan tidak memberi apabila Engkau menolaknya dan tidak berguna kebesaran seorang kecuali dengan kebesaran dari sisiMu. dia berdoa kepada-Ku dan Aku mengabulkannya." (HR. Muslim) Penjelasan: Kesiagaan dan persiapan untuk menghadapi perang fi sabilillah untuk membuka (menguasai) Mekah. Ya Allah. dia mohon dan Aku memberikannya dan dia mengikat janji dengan-Ku dan Aku tepati (perkokoh) janjinya. Muslim) 20. bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya. Nabi Saw bila mendengar seruan azan.htm 12/20/2011 . Semua itu dilakukan karena Aku. (HR." "Demi keagungan dan kebesaranKu. Muslim) 19. dan menunggu shalat (Isya) sesudah shalat (Maghrib). beliau menirukan kata-kata dan seruannya. Seluruh pujian bagimu sepenuh langitlangit." (HR. sesungguhnya bagiKu cahaya wajahnya lebih bersinar dari matahari dan Aku menjadikan kejahilannya kesabaran (kebijaksanaan) dan menjadikan kegelapan terang." Maka patut baginya memperoleh syafaat (ku) pada hari kiamat. menghilangkan kotoran-kotoran. Robb seruan (azan) yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan. Barangsiapa mengucapkan (do'a) setelah mendengar suara muazzin: "Ya Allah. Maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab: "Baik ya Rasulullah. Nabi Saw ditanya tentang shalat. Engkaulah yang paling layak diucapkan seorang hamba dan kami semua adalah hambaMu. Engkaulah yang patut disyukuri dan dipuji." (HR. Aku lindungi dia dengan pendekatan kepadanya dan Aku menyuruh para Malaikat menjaganya. Ya Allah Robb kami. Ath-Thahawi) 21. Rasulullah Saw apabila berdiri sesudah ruku' ('itidal) beliau membaca: "Allah mendengar siapa yang memujiNya. mengasihi orang yang terkena musibah dan menampung orang asing. banyak langkah diayunkan menuju mesjid. Ad-Dailami) 18. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Bagaimana shalat yang paling afdol?" Beliau menjawab. BagiKu dia sebagai surga Firdaus yang belum tersentuh buahnya dan tidak berobah keadaannya. (HR.

Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan do'a untuk dirinya. lahulmulku walahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in Qodir" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim) 34. orang tua. Aththusi) 25. Apabila kamu menegur kawanmu saat imam berkhotbah pada shalat jum'at dengan ucapan: "dengarkan". budak. (HR. (HR. (Ath-Thahawi) 35. Apabila seorang mengimami orang-orang hendaklah meringankan shalat karena di antara mereka terdapat anak-anak. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Ketika khatib sedang berkhotbah maka kita harus diam mendengarkan serta tidak boleh berbicara. maka dia telah mengkhianati mereka. Rapikan barisanmu. Sebaik-baik shaf (barisan) laki-laki adalah yang paling depan dan yang terburuk ialah barisan paling akhir. sesungguhnya merapikan barisan termasuk mendirikan shalat. yaitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. yang sakit clan yang punya hajat (keperluan). Shalat jama'ah pahalanya melebihi shalat sendiri-sendiri dengan dua puluh tujuh derajat. Apabila sedang mengalami kemajuan shalatlah nawafil (sunah ba'diyah. (Abu Hanifah) 30. Ibnu Hibban) 26. (HR. bagi-Nyalah segala file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Abu Ya'la) 29. Bukhari) 28. (Abu Hanifah) 31. dan bila shalat sendirian dapat ia lakukan sesukanya. Namun seburuk-buruk barisan wanita adalah yang paling depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang. qobliyah dan tahajjud) dan bila sedang mengalami kemunduran shalatlah yang fardhu-fardhu saja (lima waktu). Tiga orang yang diridhoi Allah yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan shalat. (HR. yang lemah. orang yang sakit dan musafir (bepergian). 32. (HR. (Mutafaq'alaih) 27.htm 12/20/2011 . (HR. Barangsiapa berjamaah dalam shalat subuh dan Isya maka baginya dua kebebasan. Hati manusia kadangkala maju dan kadangkala mundur. maka pahala shalat jum'atmu menjadi batal. (HR. Muslim) 24. Paling afdol (utama) shalat seorang (adalah) di rumahnya kecuali (shalat) yang fardhu (lima waktu). kendatipun menegur orang lain yang sedang berbicara atau mengobrol dengan ucapan "Diamlah!" atau "Dengarkanlah!". Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at karena meremehkannya tanpa suatu alasan maka Allah Tabaroka wata'ala akan mengunci hatinya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 27 of 107 23. Barangsiapa sesudah shalat (fardhu) mengucapkan zikir "Subhanallah" (Maha Suci Allah) 33 kali dan "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah) 33 kali dan "Allahu Akbar" (Allah Maha Besar) 33 kali lalu digenapkan yang keseratusnya dengan (membaca): "Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu. Ada empat orang tidak diwajibkan shalat jum'at yaitu wanita. Bukhari dan Muslim) 33. suatu kaum (jama'ah) yang berbaris untuk shalat dan suatu kaum berbaris untuk berperang (fisabilillah).

(HR. Perbanyaklah sujud kepada Allah. Diberitahukan kepada Nabi Saw bahwa si Fulan shalat semalam suntuk tetapi pada pagi harinya dia mencuri. aku mohon ampunanMu atas dosaku dan aku mohon rahmatMu. Rasulullah Saw bila menghadapi suatu dilema (situasi yang sukar dan membingungkan) beliau shalat. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa). Tirmidzi dan Ahmad) 40. (HR. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Penjelasan: Hamalatul Qur'an artinya penghafal Qur'an. Muslim) 38. jangan meninggalkan sehabis tiap shalat ucapan:" "Ya Allah. Rasulullah Saw berkata kepada Muadz Ra. memahami artinya. (HR. maka akan terampuni dosa-dosanya (walaupun) sebanyak buih di lautan. Rasulullah Saw apabila bangun tengah malam untuk shalat malam (Tahajjud) beliau mengucapkan: "Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ahmad) 43. tambahlah ilmu bagiku dan jangan Engkau memalingkan hatiku setelah Engkau memberiku hidayah (petunjuk) dan karuniakanlah dari sisimu rahmat. sekaligus mengajarkan dan mengamalkan isinya. ya Allah.htm 12/20/2011 . Sesungguhnya Allah lebih berhak (dihadapi) dengan keindahan pakaian. dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sedangkan kaum itu tidak menyukainya. Umatku yang termulia ialah penghafal Al Qur'an dan yang selalu shalat tengah malam (tahajud). Ath-Thabrani) 41. Abu Dawud) 45.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 28 of 107 kekuasaan dan pujian. Apabila seorang shalat hendaklah mengenakan pakaian rangkap. (Abu Hanifah) 44. AthThahawi) 39. (HR. sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu. yaitu seorang budak yang melarikan diri sampai dia pulang kembali. seorang isteri yang semalaman suaminya murka kepadanya. Ya Allah. An-Nasaa'i dan Abu Dawud) 37. Muslim) 36. bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepadaMu dengan baik." (HR. Lalu beliau menjawab. Malaikat selalu berpesan kepadaku tentang shalat tengah malarn sehingga aku mengira bahwa umatku yang terbaik ialah yang sedikit tidurnya. (HR." (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui telinganya. "Kelak shalatnya akan mencegahnya dari perbuatan mencuri. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi rahmat." (HR. "Ya Muadz. Maha suci Engkau.

Bukhari) 5.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 29 of 107 42. Allah 'Azza wajalla mewajibkan puasa Ramadhan dan aku mensunahkan shalat malam harinya. (HR. Manusia tetap berkondisi baik selama mereka tidak menunda-nunda berbuka puasa. (HR. Bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari harumnya misik (minyak wangi paling harum di dunia). Seusai shalat para sahabat bertanya. Mutafaq'alaih) 6.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . Mungkin hasil yang diraih seorang shaum (yang berpuasa) hanya lapar dan haus. Ahmad) 3. Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Makanlah waktu sahur." Lalu aku mengucapkan "Aamin.Dr. "Kecewa dan merugi orang yang berkesempatan (hidup) pada bulan Ramadhan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Bukhari) 7. dan mungkin hasil yang dicapai seorang yang shalat malam (Qiyamul lail) hanyalah berjaga. Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh pahalanya. Rasulullah Saw menaiki mimbar (untuk berkhotbah). Bukhari) 2." Kemudian malaikat berkata lagi. Ahmad dan Al Hakim) 10. (HR. Bukhari) 9. (HR. "Malaikat Jibril datang dan berkata." (HR. Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggagalkan amalannya (usahanya).htm 12/20/2011 . (HR. Barangsiapa berpuasa dan shalat malam dengan mengharap pahala (keridhoan) Allah. Barangsiapa shalat malam pada malam Lailatul Qodar dengan keimanan dan harapan pahala dari Allah maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bukhari) 8. dan pahala bagi yang (menerima makanan) berpuasa tidak dikurangi sedikitpun. Shaum / Puasa 1. "Mengapa Rasulullah mengucapkan "Aamin"? Beliau lalu menjawab. (HR. "Aamin". begitu pula pada anak tangga kedua dan ketiga." Lalu aku mengucapkan "aamin". (HR. (HR. (HR. "Kecewa dan merugi orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak sampai bisa masuk surga. Sesungguhnya makan waktu sahur menyebabkan berkah. Kemudian katanya lagi. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta (waktu berpuasa) maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. Muhammad Faiz Almath . Menginjak anak tangga (tingkat) pertama beliau mengucapkan. Ahmad) 4. maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. "Kecewa dan merugi seorang yang bila namamu disebut dan dia tidak mengucap shalawat atasmu" lalu aku berucap "Aamin. Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala (keridhoan) Allah.

menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya dua puluh dan silaturrahmi (dengan keluarga) pahalanya dua puluh empat.Gema Insani Press . maka tidak akan dapat ditebus (dosanya) dengan berpuasa seumur hidup meskipun dia melakukannya. (HR. (HR. (HR. Muhammad Faiz Almath . pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain. (HR. Barangsiapa berpuasa Ramadhan (penuh) lalu diikuti dengan berpuasa enam hari dalam bulan Syawal maka dia seperti berpuasa seumur hidup. Bukhari dan Muslim) 13. Bukhari) 7. (HR. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 30 of 107 11. Muslim) 4. dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang mendoakannya. "Sodaqoh yang bagaimana yang paling besar pahalanya?" Nabi Saw menjawab. Ia tidak merasa lelah dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka." (HR. niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu. (HR. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. (Mutafaq'alaih) 9. Allah Tabaraka wata'ala berfirman (di dalam hadits Qudsi): "Hai anak Adam. infaklah (nafkahkanlah hartamu). Bersodaqoh pahalanya sepuluh.Dr. Zakat dan Sodaqoh 1. "Saat kamu bersodaqoh hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat kamu takut melarat tetapi mengharap kaya. Tidaklah termasuk kebajikan orang yang tetap berpuasa dalam perjalanan (musafir). Ahmad) 8. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa berbuka puasa sehari tanpa rukshah (alasan yang dibenarkan) atau sakit. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sodaqoh) sebutir kurma. memberi hutang (tanpa bunga) pahalanya delapan belas. Ath-Thahawi) 3.:: HaditsWeb ::. Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. Yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni kebajikan (amal bakti). Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam. Bukhari) 12. (HR." (HR.htm 12/20/2011 . Bukhari) 6. Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu sodaqoh jariyah. Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk Fulan sekian dan untuk Fulan sekian. Muslim) 5. (HR. Al Hakim) 2.

"Bagaimana itu?" Nabi Saw menjawab. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. (HR. Para sahabat bertanya." (HR. Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kiamat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan punya dua lidah yang melilitnya. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. (HR. (HR. Bagaimana kalau dia tidak mampu?" Nabi menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan yang sedang teraniaya" Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi menjawab: "Menyuruh berbuat ma'ruf. Ahmad) 12." Mereka bertanya lagi. Bukhari) 15. Rasulullah Saw bersabda: "Baginya sodaqoh dan bagi kami itu adalah hadiah. AthThabrani dan Abu Dawud) 16. Ahmad dan Tirmidzi) Penjelasan: Perhitungan perputaran tahun (haul) untuk menunaikan zakat ialah dengan tahun Hijriyah. Bukhari) 18. Tentang sodaqoh yang seakan-akan berupa hadiah. Barangsiapa memperoleh keuntungan harta (maka) tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya. Sodaqoh paling afdhol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. (HR. "Seorang memiliki (hanya) dua dirham. (HR. (HR. Bukhari) 22. "Aku hartamu. Satu dirham memacu dan mendahului seratus ribu dirham. Tiada seorang bersodaqoh dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan warisannya. Allah Ta'ala mengharamkan bagiku dan bagi keluarga rumah tanggaku untuk menerima sodaqoh.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 31 of 107 10. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkata." Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi Saw menjawab. (HR. (HR. Bentengilah hartamu dengan zakat. Bukhari dan Muslim) 14. Ath-Thabrani) 20.htm 12/20/2011 . obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. 21. Para sahabat bertanya. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 19. "Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?" Nabi Saw menjawab. Ahmad) 13. Ath-Thabrani) 11." (HR. dan seorang lagi memiliki harta-benda yang banyak." (HR. dia mengambil seratus ribu dirham untuk disodaqohkannya. Tiap muslim wajib bersodaqoh. Orang yang membatalkan pemberian (atau meminta kembali) sodaqohnya seperti anjing yang makan kembali muntahannya. An-Nasaa'i) 17. aku pusaka simpananmu. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodaqohnya. Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka dengan paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen). "Bekerja dengan ketrampilan tangannya untuk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodaqoh. (HR." Kemudian nabi Saw membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 180: "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. "Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sodaqoh. Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridhoan Allah akan diberi pahala walaupun hanya sesuap makanan ke mulut isterimu. Dia mengambil satu dirham dan bersodaqoh dengannya. (HR.

Antara umroh yang pertama dengan umroh kedua (terdapat) penghapusan dosa-dosa (yang dilakukan antara keduanya) dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga. Bukhari) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 24. Bukhari) 3. "Bukankah Allah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih adalah sodaqoh. 2. Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh." Nabi Saw lalu berkata. Abu Dzarr Ra berkata bahwa beberapa sahabat Rasulullah Saw berkata. Bukhari) Penjelasan: Rafats artinya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. tahlil sodaqoh. Haji dan Umrah 1. Apabila mereka membelanjakannya (menggunakannya) untuk kepentingan manusia maka Allah akan melestarikannya namun bila tidak.:: HaditsWeb ::. (HR. (HR. takbir sodaqoh. (HR. Barangsiapa melaksanakan haji di rumah ini (Baitullah Al Haram). maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. "Tidakkah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskannya di tempat yang haram bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat halal.Gema Insani Press . (HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . amar makruf sodaqoh. yakni seorang yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan pada sasaran yang benar. Mereka shalat sebagaimana kami shalat dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. tahmid sodaqoh. 23. Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 32 of 107 Ibnu Saad) Penjelasan: Nabi Saw menolak menerima sodaqoh tetapi mau menerima hadiah. "Apakah melampiaskan syahwat mendapat pahala?" Nabi menjawab. dan seorang diberi Allah ilmu dan kebijaksaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. maka dia memperoleh pahala." Para sahabat lalu bertanya. tidak rafats dan tidak berbuat fasik. (HR. Muslim) 26. bersenggama dengan isteri pun sodaqoh. Muhammad Faiz Almath . Allah mengkhususkan pemberian kenikmatanNya kepada kaum-kaum tertentu untuk kemaslahatan umat manusia.htm 12/20/2011 . orang-orang yang banyak hartanya memperoleh lebih banyak pahala. nahi mungkar sodaqoh. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 25. (HR. Jihad yang paling afdhol ialah haji yang mabrur.Dr. maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya. "Ya Rasulullah.

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 33 of 107 4.Gema Insani Press . Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumahrumah Allah. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. Allah selalu menolong hamba yang suka menolong kawannya. Talbiah Rasulullah Saw ialah: "Aku datang (memenuhi panggilanMu). Al-Baihaqi) 6. mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu (biaya-biayamu). Kebaikan dan Kebajikan 1. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ad-Dainuri) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Seorang hamba Aku sehatkan tubuhnya dan Aku perluas baginya mata pencahariannya dan berlalu lima tahun tidak berhaji kepada rumahKu maka dia akan kehilangan (pemberianKu). kenikmatan dan kerajaan (kekuasaan) milikMu. Tirmidzi dan Ahmad) 7. Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan (biaya perjalanan) yang dapat menyampaikannya ke Baitillahil haram dan tidak menunaikan (ibadah) haji maka tidak mengapa baginya wafat sebagai orang Yahudi atau Nasrani. tiada sekutu bagiMu. aku datang. Rasulullah Saw menyambut orang yang pergi haji: "Semoga Allah menerima hajimu. (HR. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Tawaf itu adalah shalat dan bila perlu berbicara (saat melakukan tawaf) hendaklah bicara yang baik-baik. Tirmidzi) 5. ya Allah. (HR.Dr. (HR. 8." (HR.htm 12/20/2011 . Barangsiapa melapangkan kesusahan (kesempitan) untuk seorang mukmin di dunia maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat dan barangsiapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya segala pujian. Bukhari). Para malaikat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisiNya. aku datang." (HR. Aku datang dan tiada sekutu bagi-Mu. bertilawat Al Qur'an dan mempelajarinya bersama maka Allah akan menurunkan ketentraman dan menaungi mereka dengan rahmat. (HR.

Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat ialah orang yang dipandang (dianggap) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang melakukannya.:: HaditsWeb ::.Dr. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. (HR. Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. Barangsiapa ada kelebihan tempat (tempat yang kosong) dalam kendaraan (punggung unta) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan (diajak serta). kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo'a dan tidak dikabulkan (do'a mereka). dan barangsiapa punya kelebihan bekal (perjalanan) maka hendaklah diberikannya kepada orang yang tidak punya bekal. Orang-orang itulah yang aman dari azab Allah. Muhammad Faiz Almath . Janganlah kamu menjadi orang yang "ikut-ikutan" dengan mengatakan "Kalau orang lain berbuat kebaikan. (HR. Asysyihaab) 4. Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Kalau tidak. Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kesempatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya. maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. (HR. Abu Zar) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. 7. Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan dengan berwajah ceria (senyum). (HR.Gema Insani Press . Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip. "Kalau orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain berbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya".Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 34 of 107 2. kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim". Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya ucapan "Jazakallahu khairon" (semoga Allah membalas anda dengan kebaikan) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih. (HR. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 9. Hendaklah kamu beramar ma'ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahi mungkar (melarang berbuat jahat). (HR. Bukhari). Ath-Thabrani) 8. dan kalau merahasiakannya (berarti) dia mengkufuri nikmat itu. Muslim) 3. Ad-Dailami) 10. Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena berarti dia mensyukurinya. Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan orang banyak. (HR. Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar 1. Abu Hanifah) 5.htm 12/20/2011 . (HR. Ath-Thabrani) 6. (HR. (HR. Muslim) 11.

Jihad paling afdhol ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim dan kejam. Sesungguhnya para robi Yahudi dan rahib Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. dan Ad-Dailami) 10. dan tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. "Ya benar. Orang-orang bertanya. Tirmidzi) 8. Amar ma'ruf tidak mendekatkan ajal. Bukhari dan Muslim) 4. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda. (HR. Mereka masih tetap konsisten (mantap / teguh) baik dalam sikap maupun pendiriannya. (HR." (HR. senantiasa membencinya dan berusaha merubahnya seandainya ia sudah mampu atau berani. Masih tetap ada dari segolongan umatku yang menegakkan perintah Allah. 6. menyerulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar sebelum kamu berdo'a kepada Allah dan tidak dikabulkan serta sebelum kamu memohon ampunan dan tidak diampuni. tetapi mereka tidak mencegahnya (menentangnya). Tidak menghambat dan tidak mengecewakan mereka orang-orang yang menentangnya sampai tiba keputusan Allah. Aku mencegah orang lain berbuat mungkar sedang aku sendiri melakukannya. maka dirinya sendirilah yang dijadikannya untuk mengingatkannya. Ahmad) 12. mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar?" Orang tersebut menjawab. Nabi meniadakan pemberian pelajaran untuk beberapa hari karena khawatir kejenuhan kami. hendaklah dengan lidahnya (ucapan). sedang aku sendiri tidak melakukannya. Apabila tidak mampu. (HR. Permudahlah (segala urusan). Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui upayamu. dan apabila tidak mampu juga hendaklah dengan hatinya dan itulah keimanan yang paling lemah. Muslim) 11. Muslim) Penjelasan: Dengan hati artinya tindakan aktif dan bukan pasif. (HR. Bukhari) Penjelasan: Ini termasuk kebijaksanaan dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Mereka juga ditimpa bencana dan malapetaka. menyuruhnya dan melarangnya. itu lebih baik bagimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam. "Hai Fulan. Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendalah ia merobah dengan tangannya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 35 of 107 2. Ahmad dan Ath-Thabrani) 13. jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik. 9. Bukhari dan Muslim) 7.htm 12/20/2011 . Pada hari kiamat seorang dihadapkan dan dilempar ke neraka. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang. (HR.[1] (HR. dilaknat oleh Allah melalui ucapan nabi-nabi mereka. Aththusi dan Ashhabussunan) 5. yakni lemah-lembut dalam menyuruh dan dalam melarang (mencegah). (HR. (HR. tidak menghormati orang yang lebih tua. dahulu aku menyuruh berbuat ma'ruf. (HR. Wahai segenap manusia. mengerti apa yang harus file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla tidak menyiksa (orang) awam karena perbuatan (dosa) orang-orang yang khusus sehingga mereka melihat mungkar di hadapan mereka dan mereka mampu mencegahnya. (HR. Kalau mereka berbuat demikian maka Allah menyiksa yang khusus dan yang awam (seluruhnya). jangan menyebabkan orang menjauh. Ath-Thabrani) 3. Tidaklah seharusnya orang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kecuali memiliki tiga sifat.

menyuruh kepada yang ma'ruf. dan seorang lagi melakukan amalan-amalan ahli neraka sebagaimana disaksikan orang-orang tetapi sebenarnya dia tergolong penghuni surga. Ath-Thahawi) 15. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud adalah amal perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan peribadatan. nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah. seorang hamba diberi Allah harta kekayaan dan ilmu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 36 of 107 dilarang dan adil terhadap apa yang harus dilarang. Bukhari) 6. Amal Perbuatan 1. Dunia dihuni empat ragam manusia. (HR. pasti akan diketahui manusia apapun yang terjadi (mau tidak mau). Kamu beralih kesitu dan berjangkit di kalangan kamu cinta dunia.htm 12/20/2011 .:: HaditsWeb ::. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka dia dikaryakannya. (HR. (HR. (HR. Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang bukan atas perintah kami maka itu tertolak. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. 4. Para sahabat lalu bertanya tentang sabda Nabi Saw tersebut." Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Al Hakim dan Tirmidzi) Catatan Kaki: [1] Dalam hadits lain dikatakan: "Lebih baik bagimu daripada memperoleh satu lembah berisi penuh ternak. (HR. yaitu kemewahan hidup (lupa diri) dan kebodohan. baik dengan sembunyi maupun terang-terangan tergolong orang-orang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. (HR. "Bagaimana dikaryakannya itu. "Diberinya taufiq untuk beramal sholeh sebelum wafatnya.Gema Insani Press . Muhammad Faiz Almath . Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia (makhluk Allah). mencegah dari yang mungkar dan berjihad di jalan Allah. Ad-Dailami) 14." (Mashabih Assunnah) 3. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Ath-Thabrani) 2. Seorang yang melakukan perbuatan di dalam batu besar yang tidak ada pintu maupun lubang anginnya. Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak bagi orang-orang tetapi sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Kalau terjadi yang demikian kamu tidak akan lagi beramar ma'ruf. Di kala itu yang menegakkan Al Qur'an dan sunnah. Kemudian muncul di kalangan kamu dua hal yang memabukkan.Dr. Pada suatu hari Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabatnya: "Kamu kini jelas atas petunjuk dari Robbmu. Al Hakim) 5. Pertama. (HR.

(HR. Sebenarnya jika memperoleh harta dia juga akan berbuat seperti yang dilakukan rekannya (kelompok yang pertama). "Yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya. seorang yang diberi Allah ilmu pengetahuan saja. (Ath-Thahawi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. seorang hamba yang tidak memperoleh rezeki harta maupun ilmu pengetahuan dari Allah lalu dia berkata seandainya aku memiliki harta kekayaan maka aku akan melakukan seperti layaknya orang-orang yang menghamburkan uang. (HR. Dia membelanjakan hartanya dengan berhamburan (foya-foya) tanpa ilmu (kebijaksanaan). Ia juga tidak bertakwa kepada Allah. Seorang sahabat bertanya. Ketiga. tidak menyantuni keluarga dekatnya. Seorang yang kurang amalan-amalannya maka Allah akan menimpanya dengan kegelisahan dan kesedihan. Syukur dan Tahmid 1.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 37 of 107 pengetahuan lalu bertakwa kepada Robbnya. Muhammad Faiz Almath . (HR. menyantuni sanak-keluarganya dan melakukan apa yang diwajibkan Allah atasnya maka dia berkedudukan paling mulia. seorang hamba diberi Allah harta kekayaan tetapi tidak diberi ilmu pengetahuan. serampangan dan membabi-buta (kelompok yang ketiga). (HR. (HR. Kedua. dan tidak memperdulikan hak Allah. "Dan yang bagaimana orang yang paling buruk (jahat)?" Nabi Saw menjawab. Sesungguhnya kalau ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Lakukan apa yang mampu kamu amalkan. Apabila imam (shalat) mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah" (Allah mendengar siapa yang memuji-Nya). Keempat. Amalkan semua yang diwajibkan (fardhu) Allah. Ahmad) 8.Dr. bagimu segala puji). Jangan mengagumi amal perbuatan sampai ia menyelesaikan yang terakhir. Amalan-amalan yang paling disukai Allah ialah yang lestari (langgeng atau berkesinambungan) meskipun sedikit. yang bagaimanakah orang yang baik itu?" Nabi Saw menjawab. Ath-Thabrani dan Abu Na'im) 9. "Adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya. Bukhari) 12. tidak diberi harta. Maka pahala mereka berdua ini adalah (kelompok pertama dan kedua) sama. Maka dia berkedudukan paling jahat dan keji.Gema Insani Press . tetapi dia tetap berniat untuk bersungguh-sungguh. maka timbangan keduanya sama. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 . Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu sendiri jemu. Ath-Thabrani dan Al Bazzar) 11." (HR." Dia bertanya lagi. Bukhari) 10. niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. "Ya Rasulullah. maka ucapkanlah "Allaahumma Robbanaa lakal hamdu" (Ya Allah Tuhan kami. Tirmidzi dan Ahmad) 7.

" (HR. Bukhari) 3.Dr. "Aku. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. (HR. Akibat Berbuat Maksiat 1.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 38 of 107 2. Muhammad Faiz Almath . Ath-Thabrani) 5. "Aku melihat ada lebih dari tiga puluh malaikat berpacu. lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan. Kami shalat di belakang Nabi Saw. Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya." (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya.:: HaditsWeb ::. Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata (tanpa didengar oleh orang tadi) :"Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan Allah kepadanya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhlukNya".Gema Insani Press . Sebaik-baik do'a adalah pada hari Arafat dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah ucapan: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu. Abu Dawud) 6.htm 12/20/2011 . Dalam urusan dunia dia melihat kepada yang lebih bawah. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa) (HR. lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syaiin qodir." Nabi kemudian berkata." (HR. bagi-Mu segala puji kekuasaanMu. siapa yang lebih dulu mencatat (pahalanya). bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian." Seusai shalat. Janganlah memandang kecil kesalahan (dosa) tetapi pandanglah kepada siapa yang kamu durhakai. Ketika mengangkat kepala dari ruku' beliau mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah". Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath-Thabrani) yang layak bagi keagungan wajahMu dan kebesaran 4. "Ya Tuhanku. (HR. (HR. (HR. Lalu ada seorang yang mengucapkan "Robbanaa walakal hamdu hamdan katsiiran thoyyiban mubaarakan fiih. maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun keadaannya. Tirmidzi) 7. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Siapa yang berbicara (dengan bersuara)?" Orang tadi menjawab. Nabi bertanya.

Ahmad dan Ath-Thabrani) 14. maka ketika itu. mereka terdiam berputus asa. (HR. Kemudian Rasulullah Saw membaca firman Allah Swt dalam surat Al An'am ayat 44 : "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. maka sesungguhnya itu adalah uluran waktu dan penangguhan tempo belaka.htm 12/20/2011 . Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 13. sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. (HR. Abu Dawud) 9." (HR. Apabila suatu kesalahan diperbuat di muka bumi maka orang yang melihatnya dan tidak menyukainya seolah-olah tidak hadir di tempat. Barangsiapa mencari pujian manusia dengan bermaksiat terhadap Allah maka orang-orang yang memujinya akan berbalik mencelanya. (HR. Shalatlah di belakang tiap imam dan berjihadlah bersama tiap penguasa. Abu Ya'la) 10. Jangan mengkafirkan orang yang shalat karena perbuatan dosanya meskipun (pada kenyataannya) mereka melakukan dosa besar. Tiada dua orang saling mengasihi lalu bertengkar dan berpisah kecuali karena akibat dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. Barangsiapa meninggalkan maksiat terhadap Allah karena takut kepada Allah maka ia akan memperoleh keridhoan Allah. Kalau menggunjingnya dia berdosa dan kalau dia menyetujuinya maka seolaholah dia ikut melakukannya." (Mashabih Assunnah) 8. Tirmidzi dan Al Hakim) 7. (HR. Kalau dia mencelanya maka bisa terkena ujian (cobaan). Jangan menyiksa dengan siksaan Allah (artinya: menyiksa dengan api). Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka dipercepat tindakan hukuman atas dosanya (di dunia) dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan maka disimpan dosanya sampai dia harus menebusnya pada hari kiamat." (HR. Lalu Rasulullah membacakan ayat 30 dari surat Asy Syuura yang berbunyi : "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sayyidina Ali Ra berkata: "Rasulullah menyuruh kami bila berjumpa dengan ahli maksiat agar kami berwajah masam. (HR. dan orang yang tidak melihat terjadinya perbuatan tersebut tapi rela maka seolah-olah dia melihatnya. Ad-Dailami) 5. Apabila kamu menyaksikan pemberian Allah dari materi dunia atas perbuatan dosa menurut kehendakNya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 39 of 107 Aththusi) 2. (HR. Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahankesalahanmu). Ath-Thabrani) 11. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa. Celaka orang yang banyak zikrullah dengan lidahnya tapi bermaksiat terhadap Allah dengan perbuatannya. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. (HR. Ath-Thahawi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Sebenarnya Allah telah memaafkan banyak dosa-dosanya. Tiada seorang hamba ditimpa musibah baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat dosanya. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 12. (HR. (Ibnu Hibban) 6. (HR. Ad-Dailami) 3. Ad-Dailami) 4.

Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga. (1) Jika perbuatan mesum dalam suatu kaum sudah dilakukan terang-terangan maka akan timbul wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu. dan orang yang merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya (artinya. ya Rasulullah?" Beliau lalu menjawab. pendurhaka terhadap kedua orang tua. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak tentu hujan tidak akan diturunkan sama sekali. tiada seorang mencuri selagi dia mukmin. (HR. perempuan yang menyerupai laki-laki. Ada empat kelompok orang yang pada pagi dan petang hari dimurkai Allah. Aku beritahukan yang terbesar dari dosa-dosa besar. Rasulullah Saw melaknat orang yang mengambil riba. aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kamu atau kamu mengalaminya. (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Ketika seorang berzina. An-Nasaa'i dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Ahmad) 21.:: HaditsWeb ::. yang menjalani riba dan kedua orang saksi mereka. mencuri dan minum khamar maka pada saat itu dia bukan seorang mukmin. dan orang-orang yang homoseks. Para sahabat lalu bertanya. Allah menyukai keringanan-keringanan perintahNya (rukhsah) dilaksanakan sebagaimana Dia membenci dilanggarnya laranganNya. bersaksi palsu atau berucap palsu. (Mutafaq'alaih) 18. Bagaimana kamu apabila dilanda lima perkara? Kalau aku (Rasulullah Saw). "Laki-laki yang menyerupai perempuan. Keutamaan Ikhlas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. dan tiada seorang minum khamar pada saat minum dia mukmin. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 40 of 107 15. "Siapakah mereka itu. (HR. (Rasulullah Saw mengulangnya hingga tiga kali). Beliau bersabda: "Mereka semua sama (berdosanya)". Ahmad dan Ibnu Majah) 16. Ahmad) 19. mempersekutukan Allah. (HR. (5) Jika mereka menyia-nyiakan Kitabullah dan sunah Nabi maka Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. sedang kami mengharap beliau berhenti mengucapkannya). kesulitan pangan dan kezaliman penguasa. merelakan isteri atau anak perempuannya berbuat serong atau zina). durhaka terhadap orang tua. Muhammad Faiz Almath . dan ketiga.htm 12/20/2011 . (3) Jika suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan maka Allah akan menimpakan paceklik beberapa waktu. Tiada seorang berzina selagi dia mukmin. orang yang menyetubuhi hewan. (4) Jika penguasapenguasa mereka melaksanakan hukum yang bukan dari Allah maka Allah akan menguasakan musuhmusuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka. Ahmad dan Ath-Thabrani) 20.Dr. (Ketika itu beliau sedang berbaring kemudian duduk dan mengulangi ucapannya tiga kali. Kedua. Ahmad) 22. (2) Jika suatu kaum menolak mengeluarkan zakat maka Allah akan menghentikan turunnya hujan. (HR. Pertama.Gema Insani Press . 17. Tiap minuman yang memabukkan adalah haram (baik sedikit maupun banyak). yaitu pemabuk berat.

Kami lalu bertanya.Gema Insani Press . "Baginya dua pahala yaitu pahala dirahasiakannya dan pahala terang-terangan." (HR. Barangsiapa memberi karena Allah. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah." (HR. mencintai karena Allah. (HR. "Ya Rasulullah. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. Ad-Dailami dan Al Qodho'i) 2. "Loyalitas kepada siapa. Agama ialah keikhlasan (kesetiaan atau loyalitas). (HR. kepada kitabNya (Al Qur'an). kepada penguasa muslimin dan kepada rakyat awam. kepada rasulNya. seseorang melakukan amal (kebaikan) dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainya (merasa senang).htm 12/20/2011 . "Kepada Allah. Tirmidzi) 6. maka sempurnalah imannya. Muslim) Penjelasan: Artinya. Keutamaan Ta'at Kepada Allah 1.Dr. tetapi Allah memandang pada hatimu. patuh dan taat kepada penguasa dan pemerintahan (muslim) dan setia kepada rakyat dengan tidak merugikan mereka atau mengambil (mengurangi) hak mereka. Ath-Thabrani dan Muslim) 3.:: HaditsWeb ::. Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. Abu Dawud) 2. Al Hakim) 5. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak pula pada kedudukan maupun harta kekayaanmu. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . sehingga Allah memperindahnya. (HR. dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa. Ad-Dailami) 3. Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As : "Tiada seorang hamba yang taat kepada-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta. Mendengar sabda tersebut para sahabat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. (HR. memperindah ucapannya dan perbuatannya dalam pandanganNya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 41 of 107 1. (HR. Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah menyukainya. Namun barangsiapa meridhokan Allah (meskipun) dalam kemurkaan manusia maka Allah akan meridhoinya dan meridhokan kepadanya orang yang pernah memurkainya." Rasulullah Saw berkata. dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istighfar)." (HR. Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling bertakwa. membenci karena Allah. Ath-Thabrani) 4. Barangsiapa memurkakan (membuat marah) Allah untuk meraih keridhaan manusia maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murka kepadanya. Muhammad Faiz Almath . ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. dan menikah karena Allah. menolak karena Allah. Barangsiapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya maka Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya (terang-terangan).

" Beliau ditanya lagi. Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (Abu Ya'la) 7. (HR. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu. "Siapa orang yang menolak itu. Aththusi) 5." (HR. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabi-nabinya. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah amal perbuatanmu. baik laki-laki maupun perempuan. Tiap orang yang bertakwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). (HR. meskipun berakibat orang-orang menjadi marah kepadanya maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi permusuhan tiap musuh." (HR. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. selama mereka mendirikan shalat. (HR. "Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik.Gema Insani Press . Muhammad Faiz Almath . Ad-Dailami) 4. Barangsiapa mencari keridhoan manusia dengan apa yang memurkakan Allah. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 3. Keutamaan Takwa 1.:: HaditsWeb ::. Namun barangsiapa mengutamakan ketaatan kepada Allah. Beliau menjawab. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. (HR. "Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?" Nabi Saw menjawab. Para sahabat bertanya. (HR. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (Allah). Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu.htm 12/20/2011 . "Jangan. masuk surga. "Apa penyebab file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakanmu. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. keutamaanmu adalah ketakwaanmu. Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 42 of 107 bertanya. maka orang-orang yang tadinya memuji akan berobah mencelanya. Ketaatan hanya untuk perbuatan makruf. Para sahabat bertanya. kedengkian tiap pendengki dan kezaliman tiap orang zalim. "Orang yang menentang (perintah dan larangan)ku adalah orang yang menolak masuk surga. (HR. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. Bukhari) 6. Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai batas kemampuanmu. "Apa keikhlasannya. Kamu. Bukhari) 8.Dr." (HR. Bukhari) 4. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas. Ahmad dan Al Hakim) 9. "Memagarinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan. Ath-Thabrani) 2. Jika kamu lihat perkara-perkara yang tidak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka.

niscaya menghapusnya. Bertaqwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. "Ketaqwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. (HR. Tirmidzi) 6. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah amal perbuatanmu. Keutamaan Taqwa 1.htm 12/20/2011 . Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath-Thabrani) 2. Kamu. (HR. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. dan berjihadlah di jalan Allah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. (HR. (HR. (HR." Beliau ditanya lagi. "Apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw menjawab." (HR. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Ad-Dailami) 4. (HR. masuk surga. dia marah. "Memagarinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. Ath-Thabrani) 7.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 43 of 107 banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw menjawab. "Mulut dan kemaluan. Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik.:: HaditsWeb ::. Beliau menjawab.Dr." (HR. Tiap orang yang bertaqwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). (HR. niscaya menghapusnya." (HR. "Apa keikhlasannya. Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. baik laki-laki maupun perempuan.Gema Insani Press . Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajaran yang aku bawa. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas. dan berzikirlah kepada Allah serta membaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5. Dengan demikian kamu dapat mengalahkan setan. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. dan berjihadlah di jalan Allah karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Ath-Thabrani) 7. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketaqwaan. keutamaanmu adalah ketaqwaanmu. (HR. Para sahabat bertanya. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajaran yang aku bawa. "Mulut dan kemaluan. Muhammad Faiz Almath . Ath-Thabrani) 8. Bertakwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. kemuliaanmu adalah kekayaanmu. Ath-Thabrani dan Al Baihaqi) 3. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertakwa kepada Allah. Tirmidzi) 6. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5.

(HR.Dr. Muslim) 6. Ahmad) 3. Ath-Thabrani) Penjelasan: Dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. (HR. sampai kelak matahari terbit dari Barat (hari kiamat). (HR. Ad-Dailami) 8. Tiada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. "Dengan keagungan dan kebesaranMu. Aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka beristighfar". Dengan demikian kamu dapat mengalahkan setan. Iblis berkata kepada Robbnya. Abu Dawud dan Al Hakim) 2. Muhammad Faiz Almath . Ahmad) 5. Ad-Dailami) 9. Addarami) 4. (HR. Apabila (dosa itu) dirahasiakan maka taubatnya juga dirahasiakan dan apabila dosa itu terang-terangan maka taubatnya pun terang-terangan pula. (HR. (HR. dan berzikirlah kepada Allah serta membaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit.Gema Insani Press . dia marah. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik. Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar dan bukan dosa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus menerus. Ahmad) 7. Ath-Thabrani) 8. (HR.htm 12/20/2011 . file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya Allah merentangkan tanganNya pada malam hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada siang hari dan merentangkan tanganNya pada siang hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambaNya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. (HR. (HR. Apabila kamu melakukan dosa maka lakukanlah pula taubat. (HR. aku tidak akan berhenti menyesatkan bani Adam selama mereka masih bernyawa. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa. Semua anak Adam pembuat kesalahan. dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Taubat dan Istighfar 1." Lalu Allah berfirman: "Dengan keagungan dan kebesaranKu. Ath-Thabrani) 10. (HR. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa tetapi bertaubat. (HR. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertaqwa kepada Allah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 44 of 107 karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Penyesalan adalah suatu taubat.

Engkau Penciptaku dan aku hambaMu yang tetap dalam kesetiaan dan janjiku sepanjang kemampuanku. Barangsiapa mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan dan wafat sebelum subuh maka dia tergolong penghuni surga pula. Puncak istighfar ialah ucapan seorang hamba: "Ya Allah. Engkaulah Tuhanku. (HR. Muslim) 14. Tirmidzi) 13. Maka ampunilah aku." Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengucapkan doa itu dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja maka dia tergolong penghuni surga. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka." (HR. Seorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri (wudhu atau mandi). Seusai shalat (fardhu) Rasulullah Saw beristighfar kepada Allah tiga kali." (HR. mereka ingat akan Allah.Dr. Abu Dawud) 16.htm 12/20/2011 . Engkau maha pemberi ketentraman dan perdamaian. Sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku dua keselamatan bagi umatku. bila aku (Nabi Saw) pergi (tiada) maka aku tinggalkan bagimu istighfar sampai hari kiamat. sedang kamu berada diantara mereka dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang (mereka) beristighfar (minta ampun). Setelah berkata demikian Rasulullah mengucapkan firman Allah surat Ali Imran ayat 135: "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri.Gema Insani Press . Aku kembali kepada-Mu dengan kenikmatan dan kembali kepada-Mu dengan dosaku. Apabila kamu tidak pernah berbuat dosa maka Allah Tabaroka Wata'ala akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian Allah mengampuni mereka. Dari Engkau lah datangnya ketentraman dan perdamaian. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) ." (HR. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan ke luar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Sesungguhnya tiada pengampun dosa-dosa kecuali Engkau. dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. Bukhari dan Muslim) 15.:: HaditsWeb ::. kemudian ia shalat dan memohon pengampunan Allah maka Allah akan mengampuni dosanya. wahai Tuhan yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. (HR. Bukhari) 12. Tiada Tuhan kecuali Engkau. lalu berkata: "Ya Allah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 45 of 107 11.

Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. dan masjidku ini (Madinah). (HR. Sebaik-baik masjid (tempat bersujud) untuk wanita ialah dalam rumahnya sendiri. Rasulullah Saw menyuruh kita membangun masjid-masjid di daerah-daerah dan agar masjid-masjid itu dipelihara kebersihan dan keharumannya. Ahmad) 10.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 46 of 107 Perihal Mesjid 1. Ahmad) 2. Adarqathani) 13. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 14. (HR. (HR. (HR. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Mimbarku (terletak) di tepi jalur menuju surga. Tidak dibenarkan ziarah (kunjungan) ke masjid-masjid kecuali pada ketiga masjid. Apabila seorang mengantuk saat shalat Jum'at di masjid maka hendaklah pindah tempat duduknya ke tempat duduk lainnya. Apabila seorang isteri minta ijin suaminya untuk pergi ke masjid maka janganlah sang suami melarangnya. kecuali masjidil Haram. kecuali kuburan dan tempat pemandian. (HR. serta tetap mendirikan shalat. Bukhari dan Abu Ya'la) 5. (HR. Apabila kamu melihat orang yang terbiasa masuk masjid maka saksikanlah bahwa dia beriman karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat At taubah ayat 18: "Hanyalah yang memakmurkan masjidmasjid Allah lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. (HR. Shalat di masjidku ini lebih afdol (utama) dari seribu shalat di masjid-masjid lainnya. Abu Dawud dan Tirmidzi) 3. selain dalam masjid. yaitu masjidil Haram (Mekah). (HR. (HR.htm 12/20/2011 . Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di malam gelap-gulita menuju masjid bahwa bagi mereka cahaya yang terang-benderang di hari kiamat. Semua lahan adalah mesjid. Bukhari) 11. Ahmad) 6. dan shalat di masjidil Haram lebih afdol (utama) dari seratus shalat di masjidku ini. Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kandang unggas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad) 8. Janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat pemujaan berhala. Al Hakim dan Tirmidzi) 15. (HR. Bukhari dan Muslim) 7." (HR. Antara mimbarku dan kamarku adalah taman dari tamantaman surga. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 4. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 12. Aku tidak menyuruh kamu membangun masjid untuk kemewahan (keindahan) sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. masjidil Aqsha (Baitul Maqdis). Bila seorang masuk ke masjid hendaklah shalat (sunnat) dua rakaat sebelum duduk. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 9. Tidak ada shalat bagi tetangga masjid. (HR. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. (HR.

Allah Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "RahmatKu mendahului murkaKu. Pada hari kiamat ada tiga golongan manusia yang dapat memberi syafa'at yaitu para nabi. (HR. Abu Dawud) 4. "Wahai Jibril. Rahmat Allah 1.Dr." (HR.htm 12/20/2011 . (HR.Dr. (HR. "Masjid-masjid dan yang paling disenangi ialah orang yang pertama masuk dan yang terakhir ke luar meninggalkannya. (HR. Muhammad Faiz Almath ." Nabi Saw bertanya lagi. (HR. (HR. "Pasar-pasar dan orang-orang yang paling dahulu memasukinya dan paling akhir meninggalkannya. Ahmad) 2. Asysyihaab dan Al Bazzar) 16. Barangsiapa tidak mengasihi dan menyayangi manusia maka dia tidak dikasihi dan tidak disayangi Allah. (HR. Yang Berhak Mendapat Syafa'at 1.:: HaditsWeb ::." (HR." Tempat manakah yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala?" Jibril menjawab. karena itu kasih sayangilah yang di muka bumi. tempat manakah yang paling disenangi Allah?" Jibril As menjawab. Tirmidzi) 3. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . para ulama dan para syuhada.:: HaditsWeb ::. Orang yang belas kasihan akan dikasihi Arrahman (Yang Maha Pengasih). Bukhari) 2. Muhammad Faiz Almath . Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Syafa'atku adalah bagi pelaku-pelaku dosa-dosa besar (kabair) dari kalangan umatku. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. Nabi Saw bertanya kepada malaikat Jibril As.Gema Insani Press . Bukhari) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. niscaya kamu dikasih-sayangi mereka yang di langit. Muslim) 3. Tiada dicabut rahmat kecuali dari (hati) seorang pendurhaka.Gema Insani Press .Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 47 of 107 (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di surga.

Membesarnya kenikmatan Allah bagi seseorang adalah bertambah banyaknya kebutuhan orang kepadanya (banyak dibutuhkan orang). 8. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 7. Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan Allah kelak pada hari kiamat ialah ucapan.:: HaditsWeb ::. Muhammad Faiz Almath . (HR. Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan (keselamatan). (HR. Allah Azza Wajalla merahasiakan dosa hambanya di dunia dan merahasiakannya pula di akhirat.Gema Insani Press . Ath-Thabrani) 5. Muslim). Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan waktu senggang (Artinya. (HR. (HR. Ibnu Majah) 4. Bukhari) 2. Kenikmatan 1.Dr. Karena itu bertindaklah yang lurus (baik dan benar). (HR. saat-saat sehat dan waktu senggang / luang orang sering menggunakannya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia dan terlarang). Barangsiapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan.Dr. Mohonlah kepada Allah kesehatan (keselamatan). Al-Baihaqi) 3. (HR.Gema Insani Press . (HR.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 . Seorang masuk surga bukan karena amalnya tetapi karena rahmat Allah Ta'ala.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 48 of 107 5. Tetapi barangsiapa enggan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orangorang itu maka dia telah membiarkan kenikmatan itu lenyap. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada hambaNya maka Allah suka agar kenikmatanNya itu tampak pada diri (hamba) Nya. Ath-Thabrani) 6. Pengampunan Allah lebih besar dari dosamu. Muhammad Faiz Almath . "Bukankah telah Kami berikan kesehatan pada tubuhmu dan Kami berikan air minum yang sejuk?" (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR.

(HR. Barangsiapa disumpah dengan nama Allah ia harus rela (setuju).Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 49 of 107 Bahaya Bersumpah 1. (HR. maka kafaratnya puasa selama tiga hari. ya Rasulullah?" Beliau menjawab." (HR. "Ya Rasulullah. orang yang menyiarkan pemberiannya (mempublikasikan kebaikannya). AL MAA-IDAH . Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian.Dr. Muhammad Faiz Almath . Itu memang melariskan jualan tapi menghilangkan barokahnya (memusnahkan perdagangan). file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Sumpah dengan maksud melariskan dagangan adalah penghapus barokah. (HR. maka kafarat (melanggar) sumpah itu. tidak akan melihat. ialah memberi makan sepuluh orang miskin.Ayat 89) 7." (HR. Abu Dzarr berkata. Muslim) Keterangan: Kafarat (denda) sumpah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'an sebagai berikut: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). Bagi mereka azab yang pedih. "Orang yang pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya. Muslim) 3. (HR. Para sahabat bertanya. Bukhari dan Muslim) 4. Berhati-hatilah. "Rasulullah mengulang-ulangi ucapannya tiga kali dan aku bertanya. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepadaNya).htm 12/20/2011 . Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah. jangan kamu banyak bersumpah dalam penjualan. Ada tiga kelompok orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kata. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. Ibnu Majah dan Aththusi) 2. Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. "Meskipun hanya sebatang kayu araak (kayu yang dipakai untuk siwak/gosok gigi)." (Surat 5. (HR. meskipun barang itu sedikit?" Nabi menjawab. tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.:: HaditsWeb ::. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar).Gema Insani Press . Barangsiapa mengangkat sumpah terhadap suatu perkara kemudian dia mengetahui sesuatu yang lebih baik (benar) maka hendaklah dia menebus (kafarat) sumpahnya dan mengemukakan apa yang lebih baik (benar). Barangsiapa bersumpah tidak dengan (menyebut) nama Allah maka dia telah berbuat syirik (menyekutukan Allah). Barangsiapa merampas hak orang muslim (dari) hasil sumpahnya maka Allah mengharamkan baginya masuk surga dan mewajibkannya masuk neraka. Kalau tidak rela (tidak setuju) niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Dan jagalah sumpahmu. "Siapakah mereka itu. dia harus jujur (benar). Ad-Dailami) 5. tidak akan pula mensucikan mereka. Muslim) 6.

Juga Allah jadikan harta-benda di tangan orang-orang yang dermawan. Ar-Rafii). 3. Ad-Dailami) 6.Dr.htm 12/20/2011 . Kami tidak mengangkat orang yang berambisi berkedudukan. tetapi siksaan terhadap mereka di dunia berupa fitnah-fitnah. peperangan dan musibah-musibah. (HR. (HR. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 50 of 107 Fitnah 1. Bukhari dan Muslim) 5. (HR. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya. Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka. Ath-Thabrani) 5. bersabarlah bila fitnah datang menimpa. Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan menghinanya. Sesungguhnya jika diberi karena ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. Keadilan dan Politik 1. Umatku ini dirahmati Allah dan tidak akan disiksa di akhirat. Rasulullah Saw berkata kepada Abdurrahman bin Samurah. gempa bumi. (HR. (HR. Namun. Tirmidzi) 4. Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin. Bukhari) 3. Jika kamu berbicara (menyampaikan ucapan) tentang sesuatu perkara kepada suatu kaum padahal perkara itu tidak terjangkau (tidak dipahami) oleh akal pikiran mereka.:: HaditsWeb ::. Fitnah itu sedang tidur (reda) dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitkannya. (HR. janganlah engkau menuntut suatu jabatan. "Wahai Abdurrahman bin Samurah. Abu Na'im) 2. jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum maka Dia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah. Abu Dawud) 2. DijadikanNya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan. Kepemimpinan. (HR. Rasulullah Saw melarang penjualan senjata di kala berjangkitnya fitnah. (HR. dan harta berada di tangan orang-orang kikir. Jangan mendekati fitnah jika sedang membara dan jangan menghadapinya bila sedang timbul. Muhammad Faiz Almath . Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Gema Insani Press ." (HR. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-ulama mereka menangani hukum dan peradilan. Ath-Thabrani) 4. (HR. niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. (HR.

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 51 of 107 7. (2) terlampau banyak petugas keamanan. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Ahmad) 18. apabila seorang mencintai kaumnya. Ath-Thabrani) l0. Kaum muslimin kompak bersatu menghadapi yang lain." (HR. (5) generasi baru yang menjadikan Al Qur'an sebagai nyanyian. (HR. Barangsiapa membelot maka dia membelot ke neraka. AthThabrani) 8. (HR. Ka'ab bin 'Iyadh Ra bertanya. bila melihat kebaikanmu dia pendam (dirahasiakan / diam saja) tapi bila melihat keburukanmu dia sebarluaskan. penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka. (HR. Sesungguhnya orang yang meninggalkan (membelot) jamaah walaupun hanya sejengkal maka wafatnya tergolong jahiliyah. Ath-Thabrani dan Ar-Rabii') 15. Bukhari dan Muslim) 16. tetapi bila telah turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Seorang isteri pemimpin dan bertanggung jawab atas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. bermusuh-musuhan) lalu mereka binasa. (2) Tetangga. dia tidak mensyukurimu. Asysyihaab) 19. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana.htm 12/20/2011 . pada pertengahannya kesengsaraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya azab pada hari kiamat. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Ahmad) 12. (HR. (HR. (HR. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu bersilang sengketa (cekcok. apakah itu tergolong fanatisme?" Nabi Saw menjawab. Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. Ahmad) 13. Ath-Thabrani) 14. "Ya Rasulullah. Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan. Aku mendengar Rasulullah Saw memprihatinkan umatnya dalam enam perkara: (1) diangkatnya anakanak sebagai pemimpin (penguasa). Ahmad) 9. yaitu (i) Seorang penguasa bila kamu berbuat baik kepadanya. Jangan bersilang sengketa. (3) main suap dalam urusan hukum. (HR. (HR. Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. Kekuatan Allah beserta jama'ah (seluruh umat). (HR. "Tidak. Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur. Ath-Thabrani) Keterangan: Hal tersebut karena dia menyalah gunakan jabatannya dengan berbuat yang zhalim dan menipu (korupsi dll). (HR. (HR. 11. Ada tiga perkara yang tergolong musibah yang membinasakan. (6) Mereka mendahulukan atau mengutamakan seorang yang bukan paling mengerti fiqih dan bukan pula yang paling besar berjasa tapi hanya orang yang berseni sastra lah. Ahmad) 17. fanatisme (Ashabiyah) ialah bila seorang mendukung (membantu) kaumnya atas suatu kezaliman. (4) pemutusan silaturahmi dan meremehkan pembunuhan. Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa maka hendaklah bersabar. Hati mereka lebih busuk dari bangkai. (3) Isteri bila berkumpul dia mengganggumu (diantaranya dengan ucapan dan perbuatan yang menyakiti) dan bila kamu pergi (tidak di tempat) dia akan mengkhianatimu. dan bila kamu berbuat kesalahan dia tidak mengampuni. (HR. Tirmidzi) 20. Allah melaknat penyuap.

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 52 of 107

penggunaan harta suaminya. Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas harta majikannya. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. (HR. Bukhari dan Muslim) 21. Barangsiapa membaiat seorang imam (pemimpin) dan telah memberinya buah hatinya dan jabatan tangannya maka hendaklah dia taat sepenuhnya sedapat mungkin. (HR. Muslim) 22. Akan terlepas (kelak) ikatan (kekuatan) Islam, ikatan demi ikatan. Setiap kali terlepas satu ikatan maka orang-orang akan berpegangan kepada yang lainnya. Yang pertama kali terlepas ialah hukum dan yang terakhir adalah shalat. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 23. Hendaklah kamu mendengar, patuh dan taat (kepada pemimpinmu), dalam masa kesenangan (kemudahan dan kelapangan), dalam kesulitan dan kesempitan, dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu merugikan kepentinganmu. (HR. Muslim dan AnNasaa'i) 24. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Karena itu jika terjadi perselisihan maka ikutilah suara terbanyak. (HR. Anas bin Malik) 25. Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang, dan empat orang lebih baik dari tiga orang. Tetaplah kamu dalam jamaah. Sesungguhnya Allah Azza wajalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk (hidayah) (HR. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

Hakim dan Kehakiman
1. Hakim terdiri dari tiga golongan. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. Bila seorang hakim mengetahui yang haq tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut, bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara, maka dia masuk neraka. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh, yang tidak mengetahui yang haq dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya, maka dia juga masuk neraka. (HR. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) 2. Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. (HR. Abu Na'im dan Ad-Dailami) 3. Barangsiapa diangkat menjadi hakim maka dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. (HR. Abu Dawud) 4. Allah beserta seorang hakim selama dia tidak menzalimi. Bila dia berbuat zalim maka Allah akan menjauhinya dan setanlah yang selalu mendampinginya. (HR. Tirmidzi) 5. Bila seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar, maka dia akan

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 53 of 107

memperoleh dua pahala. Tetapi bila keputusannya salah maka dia akan memperoleh satu pahala. (HR. Bukhari) 6. Janganlah hendaknya seorang wanita menjadi hakim yang mengadili urusan masyarakat umum. (HR. AdDailami) 7. Salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu. (HR. Bukhari) 8. Rasulullah Saw bersabda : "Disejajarkan kesaksian palsu dengan bersyirik kepada Allah." Beliau mengulang-ulang sabdanya itu sampai tiga kali. (Mashabih Assunnah) 9. Nabi Saw mengadili dengan sumpah dan saksi. (HR. Muslim) 10. Maukah aku beritahukan saksi yang paling baik? Yaitu yang datang memberi kesaksian sebelum dimintai kesaksiannya. (HR. Muslim) 11. Pria paling dibenci Allah ialah orang yang bermusuhan dengan sengit. (HR. Bukhari) 12. Janganlah hendaknya seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan marah. (HR. Muslim) 13. Tidak halal darah (dihukum mati) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, duda atau janda yang berzina (juga suami atau isteri). Kedua, hukuman pembalasan karena menghilangkan nyawa orang lain (Qishas), dan ketiga, yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah. (HR. Bukhari) 14. Rasulullah Saw pernah memenjarakan seseorang karena suatu tuduhan kemudian dibebaskannya. (HR. An-Nasaa'i) 15. Sesungguhnya aku mengadili dan memutuskan perkara antara kalian dengan bukti-bukti dan sumpahsumpah. Sebagian kamu lebih pandai mengemukakan alasan dari yang lain. Siapapun yang aku putuskan memperoleh harta sengketa yang ternyata milik orang lain (saudaranya), sesungguhnya aku putuskan baginya potongan api neraka. (HR. Aththusi) 16. Seorang wanita di jaman Rasulullah Saw sesudah fathu Mekah telah mencuri. Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Usamah bin Zaid menemui Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. Mendengar penuturan Usamah, wajah Rasulullah langsung berubah. Beliau lalu bersabda : "Apakah kamu akan minta pertolongan (mensyafa'ati) untuk melanggar hukum-hukum Allah Azza Wajalla?" Usamah lalu menjawab, "Mohonkan ampunan Allah untukku, ya Rasulullah." Pada sore harinya Nabi Saw berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bersyukur kepada Allah. Inilah sabdanya : "Amma ba'du. Orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tanpa hukuman), tetapi jika yang mencuri seorang awam (lemah) maka dia ditindak dengan hukuman. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya." Setelah bersabda begitu beliau pun kembali menyuruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. (HR. Bukhari) 17. Bila dua orang yang bersengketa menghadap kamu, janganlah kamu berbicara sampai kamu mendengarkan seluruh keterangan dari orang kedua sebagaimana kamu mendengarkan keterangan dari orang pertama. (HR. Ahmad) 18. Kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu majelis. Rasulullah bersabda :"Berbai'atlah kamu untuk tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar. Barangsiapa menepatinya maka baginya pahala di sisi Allah dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari perkara-perkara itu maka dia dihukum dan itulah tebusannya (kafarat). Namun barangsiapa yang melanggar perkara-perkara itu dan

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 54 of 107

dirahasiakan oleh Allah maka persoalannya adalah di tangan Allah. Bila Dia menghendaki maka akan diampuniNya atau disiksaNya (di akhirat)." (HR. Muslim) 19. Hindarkanlah tindakan hukuman terhadap seorang muslim sedapat mungkin karena sesungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripada salah karena menjatuhkan hukuman. (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 20. Barangsiapa menjauhi kehidupannya sebagai badui maka dia mengisolir dirinya, dan barangsiapa yang mengikuti perburuan maka dia akan lengah dan lalai. Barangsiapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa maka dia akan terkena fitnah. Ketahuilah, seorang yang makin mendekatkan dirinya kepada penguasa akan bertambah jauh dari Allah. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

Jihad dan Perang
1. Aku menginginkan berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh, dihidupkan lagi dan mati lagi, lalu dihidupkan lagi. (HR. Bukhari) 2. Kedua kaki hambaKu yang dilibat debu dalam perang fisabilillah tidak akan tersentuh api neraka. (HR. Bukhari) 3. Berjaga-jaga satu malam dalam perang fisabilillah lebih afdhol dari seribu malam dishalati malam harinya dan dipuasai siang harinya. (HR. Al Hakim) 4. Tidak ada hijrah lagi sesudah fathu Mekah selain jihad, niat, dan apabila diserukan berangkat (pergi berperang) maka berangkatlah. (HR. Bukhari) 5. Puncak persoalan adalah Islam. Barangsiapa pasrah diri (masuk Islam) maka dia selamat. Tiangnya Islam adalah shalat dan atapnya adalah jihad (perjuangan). Yang dapat mencapainya hanya orang yang paling utama di antara mereka. (HR. Ath-Thabrani) 6. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lidahmu. (HR. An-Nasaa'i) 7. Manusia yang paling dekat derajatnya kepada derajat kenabian ialah para mujahidin dan ilmuwan (cendekiawan) karena kaum mujahidin melaksanakan ajaran para rasul dan ilmuwan membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi. (HR. Ad-Dailami) 8. Tiada setetes yang lebih disukai Allah 'Azza wajalla daripada setetes darah di jalan Allah. (HR. AthThahawi) 9. Barangsiapa memberi perlengkapan bagi seorang yang berperang di jalan Allah maka dia terhitung ikut berperang dan barangsiapa ikut memenuhi kebutuhan keluarga (menyantuni) orang yang berperang maka

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Ath-Thabrani) 20. 22. "Itu untuk si pembunuh. 18. Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka. Orang yang pergi berperang di jalan Allah dan yang pergi untuk menunaikan haji atau umroh adalah tamu-tamu Allah. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 55 of 107 dia terhitung ikut berperang di jalan Allah. dan lari menghindari pertempuran (dalam perang fisabilillah) (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 15. Ahmad) 21. Rasulullah tidak pernah memberi mereka bagian dari harta rampasan tetapi memberi mereka dari kelebihan (sisa) pembagian.htm 12/20/2011 . dan barangsiapa berperang di bawah panji (bendera) nasionalisme (kebangsaan atau kesukuan) yang menyeru kepada fanatisme atau bersikap marah (emosi) karena mempertahankan fanatisme (golongan) lalu terbunuh maka tewasnya pun jahiliyah. Bukhari) Penjelasan: Yang terbunuh berusaha membunuh tetapi kedahuluan terbunuh. (HR. Rasulullah Saw mengikutsertakan kaum wanita dalam peperangan. Bukhari) 14. Bukhari) 11. durhaka kepada orang tua. yaitu: syirik kepada Allah. Suatu kaum yang meninggalkan perjuangan akan Allah timpakan kepada mereka azab. (HR. Jangan membunuh anak-anak. di jalan Allah dan atas sunah Rasulullah. (HR." (HR. Janganlah kamu berkhianat dan jangan pula melakukan sadisme (menganiaya) terhadap musuh. lalu Allah mengabulkan permohonan mereka. Kamu tidak dapat mencabut kehinaan itu sehingga kamu kembali kepada Ad Dienmu. janganlah kamu mengharap-harap bertemu dengan musuh. Mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Saling berpesanlah untuk memperlakukan para tawanan dengan baik. Mereka mengobati orang yang terluka. Rasulullah Saw melarang penyebaran racun (wabah penyakit / virus / senjata kimia) di negeri musuh. Para sahabat bertanya. gigih. (HR. Muslim) 13. (HR. Ibnu Majah). AthThabrani) 17. hanya menjadi peternak-peternak dan senang hanya dengan bertani saja dan meninggalkan jihad (perjuangan) maka Allah akan menimpakan kehinaan atasmu. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 12. "Yang terbunuh juga berusaha membunuh kawannya. Kami tidak menggunakan bantuan kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin. Rasulullah Saw bila melepas pasukan yang akan pergi berperang (tanpa disertainya) berpesan: "Dengan nama Allah. Ada tiga hal yang menyebabkan tidak bergunanya seluruh amalan." (HR. wanita-wanita dan lakilaki yang telah tua. Kalau kamu melakukan perdagangan dengan riba. (HR. dan mereka menyambutnya dan mereka memohon kepada-Nya. Ath-Thahawi) 19. Ketahuilah. dengan disertai Allah. An-Nasaa'i) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani) 16. Allah menyerukan kepada mereka. Wahai segenap manusia. Bukhari) 10. Bila bertemu dengan mereka maka bersabarlah (yakni sabar menderita. Janganlah kamu berlebihan mengambil barang rampasan tanpa seijin pimpinan pasukan. (HR. surga terletak di bawah bayang-bayang pedang. (HR. (HR. Perang adalah tipu daya. (HR. Barangsiapa menolak ketaatan (membangkang) dan meninggalkan jama'ah lalu mati maka matinya jahiliyah. ulet dan tabah dalam melawan mereka). lalu bagaimana tentang yang terbunuh?" Nabi Saw menjawab.

Karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. (HR. 5. Muhammad Faiz Almath . Ahmad) 5. Para sahabat yang diridhoi Allah dan tentu pada kondisi yang khusus. (HR. Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki maka hendaklah dia melestarikannya. (Mutafaq'alaih) 8. Jama'atul muslimin jika berhimpun di bawah komando seorang amir (pemimpin). Suatu jama'ah akan terbentuk bila ada musyawarah. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 56 of 107 Penjelasan: Asysyathibi memberi definisi tentang yang dimaksud jama'ah. (HR. Abu Zar dan Al Hakim) 3. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . 2. puasa. (HR. Mayoritas orang-orang Islam 3. janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Allah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-Nya. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambaNya bersusah payah (lelah) dalam mencari rezeki yang halal. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 2. Ath-Thabrani) 6. Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. Kumpulan ulama mujtahidin. (HR. Mata Pencaharian dan Hasil Kerja 1. Sesungguhnya Ruhul Qudus (malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya. Orang-orang Islam yang berhimpun dalam satu urusan. (HR. Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tangannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. 4. yaitu: 1.Dr. Apabila datangnya rezeki itu terlambat. dll).:: HaditsWeb ::. Ad-Dailami) 7. Bukhari) 9.Gema Insani Press . Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla. sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah. (HR. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional atau ahli). Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. Ahmad) 4.htm 12/20/2011 . (HR. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pahala shalat.

(HR. Al-Bazzar dan Ahmad) 18. Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku). Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur (ikhlas). serta jangan suka berpindah-pindah ke pintu-pintu rezeki lain atau berpindah-pindah usaha karena di khawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibukakan tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukkan nya mengurus usaha yang lain.Dr. Jika lahan atau tanah kosong tersebut ada pemiliknya maka tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. (HR. Harta dan Kekayaan 1. 14. Seusai shalat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. Ya Allah.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 . Setiap orang lebih berhak atas harta miliknya daripada ayahnya atau anaknya dan segenap manusia. Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuk dia. Muhammad Faiz Almath . Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyaknya harta-benda tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa (hati). Seandainya memang mampu maka hal tersebut tidak mengapa. Carilah rezeki di perut bumi. Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya. 10. berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar). Abu Dawud dan Aththusi) Keterangan: Hal tersebut khusus untuk lahan atau tanah kosong yang tidak ada pemiliknya. (HR. Ath-Thabrani) 11. (HR. (HR. (HR. (HR. Ahmad) 13. Aththusi) 17.Gema Insani Press . Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Abu Ya'la) 2.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 57 of 107 Keterangan: Yakni senantiasa bersungguh-sungguh dan konsentrasi di bidang usaha tersebut. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Ath-Thabrani dan Al-Bazzar) 12. (HR. Asysyihaab) 16. (HR. (HR. Abu Ya'la) 15.

hai anak Adam kecuali yang telah kamu belanjakan untuk makan atau membeli sandang lalu kumal.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 58 of 107 3. Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. (HR. karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan. Aththusi) 8. (HR. (HR. (HR.. Muslim) 9. Muhammad Faiz Almath . Bila tersisa pun hartanya akan menjadi bekalnya di neraka. Pada akhir jaman kelak manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya. Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal atau haram. Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Allah. (HR." (Mutafaq'alaih) 5. (HR. Sesungguhnya uang dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu dan di masa yang akan datang pun akan membinasakan. (HR. Abu Dawud) 17. Bukhari) 12. Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. (HR. Ahmad) 13. hartaku. Ath-Thabrani) 7. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun. Anak Adam berkata: "Hartaku. (HR." Malaikat yang satu lagi berdoa: "Ya Allah." Nabi Saw bersabda: "Adakah hartamu. Sesungguhnya bila dia menafkahkannya atau bersedekah maka tidak akan diterima oleh Allah dan bila disimpan hartanya tidak akan berkah... Janganlah kamu mengagumi orang yang terbentang kedua lengannya menumpahkan darah. alangkah baiknya harta yang sholeh di tangan orang yang sholeh. Jangan pula kamu mengagumi orang yang memperoleh harta dari yang haram. Abu Dawud) 10. Yang satu berdoa: "Ya Allah. Muslim) 6. Barangsiapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya (tidak benar) maka Allah akan memusnahkannya dengan air (banjir) dan tanah (longsor).htm 12/20/2011 . (HR. Tirmidzi) 11. (HR. (HR. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan. (HR. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukhari) 15. Di sisi Allah dia adalah pembunuh yang tidak mati. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang memperoleh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. Bukhari) 16." (HR. AdDailami) 4. Harta yang dizakati tidak akan susut (berkurang). Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah (makanlah) dan sedekahkanlah sebagiannya. Cinta yang sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang. timpakan kerusakan (kemusnahan) bagi harta yang ditahannya (dibakhilkannya).Dr. atau sedekahkan lalu kamu tinggalkan. Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. Muslim) 19. (HR.. dan ujian serta cobaan terhadap umatku ialah harta-benda. Ath-Thabrani) 18.Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Ath-Thabrani) 14. Wahai 'Amru.

Orang-orang fakir-miskin akan memasuki surga lima ratus tahun[1] sebelum orang-orang kaya memasukinya. Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. seorang yang semula mulia (terhormat dalam kaumnya) lalu terhina.Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. (HR. Bukhari dan Muslim) 2. Balasan amal dari seorang miskin terhadap orang kaya ialah kesetiaan (keikhlasan) dan doa. (HR.Dr. Ath-Thabrani dan Asysyihaab) 4. dan seorang 'alim yang dipermainkan (diperolok-olok) oleh orang-orang yang dungu dan jahil. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin).htm 12/20/2011 . Kemiskinan 1. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 59 of 107 Press . Menunaikan Amanat 1. Wallaahu'alam. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhirat. (HR. Abu Dawud) 5. Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muhammad Faiz Almath . Tirmidzi dan Ahmad) 3. Asysyihaab) 6. (HR. (HR.:: HaditsWeb ::. Ath-Thabrani) Catatan Kaki: [1] Lima ratus tahun adalah setengah hari di surga karena sehari di sisi Allah sama dengan seribu tahun di dunia. Kasihanilah tiga golongan orang yaitu orang kaya dalam kaumnya lalu melarat. Hampir saja kemiskinan (kemiskinan jiwa dan hati) berubah menjadi kekufuran.

(HR. Mengapa dia mengambil dengan tidak sah uang saudaranya semuslim? (HR.htm 12/20/2011 . (HR. Seorang patut dinilai buruk bila merendahkan saudaranya yang muslim. (HR. Al-Baihaqi) 2. AthThabrani) 3. Muamalah (Hubungan Kemasyarakatan) 1. Jangan saling benci dan jangan saling bermusuhan serta jangan saling menawar lebih tinggi atas penawaran yang lain. Jangan kamu saling dengki dan iri dan jangan pula mengungkit keburukan orang lain. Orang yang diajak bermusyawarah (dimintai pendapat) adalah orang yang bisa memegang amanat (jujur. Artinya. ikhlas dan dapat menyimpan rahasia). (HR. Tiada beriman orang yang tidak memegang amanat dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. merampas harta. Muhammad Faiz Almath . (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara.:: HaditsWeb ::. Muslim) 4. Ad-Dailami) 3. Letak takwa ada di sini (Nabi Saw menunjuk ke dada beliau sampai diulang tiga kali). Barangsiapa menjual buah-buahan lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka dilarang menerima uang penjualannya. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya dengan tidak menzhaliminya. Nabi Saw melarang menjual-beli uang muka (persekot). Seorang muslim haram menumpahkan darah. Apakah pembeli menyetujuinya atau jual-beli batal. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka keputusan ada di tangan penjual.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 60 of 107 mengkhianatimu.Gema Insani Press . tidak mengecewakannya. Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para nabi. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 2. (HR.Dr. (HR. Abu Hanifah) 7. (HR. dan menodai kehormatan muslim lainnya. shiddiqin dan para shuhada. memperjual belikan uang muka. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 5. tidak membohonginya dan tidak merendahkannya. Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Abu Dawud) 6. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam majelis-majelis (rapat atau pertemuan) harus dijaga dan dipelihara sebagai amanat. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan. Ath-Thabrani) 4. (HR. Ibnu Majah) 8. Biarlah manusia saling memberi rezeki kepada yang lainnya. Rasulullah Saw melarang orang menjual air. (HR.

" (Abu Dawud) 15. Firman Allah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 61 of 107 Keterangan: Yakni air yang bersumber dari sumber aslinya. Adapun orang yang membeli barang tersebut hendaknya menuntut pengembalian uangnya dari penjual barang tersebut. Ibnu Babawih dan Al-Baihaqi) 19. (HR. (HR. sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan. kemudian baru sisa harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris. (HR. air laut. (HR. Rasulullah Saw melarang penjualan karena terpaksa (dipaksa menjual karena terdesak kebutuhan) dan melarang penjualan dengan pemalsuan (penipuan). (HR. Ath-Thahawi) 11. Barangsiapa menimbun bahan pangan kebutuhan kaum muslimin maka Allah akan menimpanya dengan kebangkrutan dan penyakit lepra. Berhati-hatilah dalam berhutang. Namun.htm 12/20/2011 . 18. air sungai. pembayaran yang mudah dan penagihan yang mudah. maka siapapun tidak berhak untuk melarang atau pun menjual dan menentukan harga airnya. (HR. pembelian yang mudah. Maka yang pertama adalah pembayaran hutang. Ath-Thahawi) 12. Orang yang mendatangkan barang dagangan (impor) untuk dijual selalu akan memperoleh rezeki dan orang yang menimbun barang akan dikutuk Allah. Roh seorang mukmin masih terkatung-katung (sesudah wafatnya) sampai hutangnya di dunia dilunasi. Abu Hanifah) 14. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 17.Ayat 10). Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) di siang hari. Mashabih Assunnah) 13. yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Apabila berlaku curang maka Aku ke luar dari mereka. (HR. lalu diolah dan diproses menjadi air murni yang segar (seperti air dalam kemasan) yang layak untuk diminum. 9. Orang kaya yang menunda-nunda (mengulur-ulurkan waktu) pembayaran hutangnya adalah kezaliman. mata air pegunungan. Ibnu Majah) 10. Seandainya ada orang yang hendak mengambil air ke sumber-sumber air tersebut. Rasulullah Saw memutuskan untuk mendahulukan penyelesaian hutang sebelum melaksanakan wasiat. misalnya yang semula masih kurang hygenis. Siapapun tidak ada yang boleh menguasai dan memonopoli sumber-sumber air tersebut. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) :"Aku yang ketiga (bersama) dua orang yang berserikat dalam usaha (dagang) selama yang seorang tidak berkhianat (curang) kepada yang lainnya. penjualan atau pembelian yang dilakukan orang gila." (Surat 16. karena orang atau perusahaan yang telah memprosesnya tersebut telah mengeluarkan tenaga serta biaya juga. seperti air hujan. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Allah memberkahi penjualan yang mudah. Al Hakim) Keterangan: Hadits ini merupakan petunjuk bagaimana tata urutan menunaikan harta warisan ketika seseorang meninggal dunia. Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. lalu menunaikan wasiat. seandainya air tersebut sudah di proses. maka boleh untuk dijual. air danau. (HR. (HR. Apabila seorang kehilangan atau kecurian barangnya kemudian ditemukan di tangan seseorang maka orang itu (yang kehilangan) lebih berhak memiliki kembali barangnya. dan lain-lain. Bukhari) 20. "Dia-lah. Ibnu Majah dan Aththusi) 16. (HR. Wallaahu'alam. Tidak sah perceraian. AN NAHL . Tidak boleh menjual buah-buahan sampai terbukti benar kebaikannya.

Para sahabat bertanya. Seorang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim dan orang muslim pun tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Ahmad dan Al Hakim) 26. Hendaklah kamu saling mengalah terhadap yang lain. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 62 of 107 21. (HR. (HR. Apabila kamu menimbang hendaklah ditepati. Ahmad) 36. Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal. Unta yang digadaikan boleh ditunggangi karena dikeluarkan biaya pemeliharaannya dan susunya boleh diminum oleh orang yang menyimpan unta tersebut. Seorang laki-laki yang menzinai wanita merdeka atau budak maka anaknya adalah anak zina. Tirmidzi) 33. "Hutang. Tirmidzi) 32. (HR. Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi oleh laki-laki tersebut. Pembunuh tidak bisa menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. (HR. Apabila Allah hendak menghinakan seorang hamba maka diikatkan ke lehernya. Mashabih Assunnah) 25. Jangan menimbulkan ketakutan pada dirimu sendiri sesudah terasa olehmu keamanan (ketentraman). Ad-Dailami) 27. Seorang hamba muslim yang membayar hutang saudaranya maka Allah akan melepaskan ikatan penggadaiannya pada hari kiamat. (HR. (HR. (HR. Bukhari dan Muslim) 37. (HR. (HR. Barangsiapa mengambil harta orang-orang untuk disampaikannya (kepada yang berhak) maka Allah akan menyampaikannya dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud merusaknya maka Allah akan merusak orang itu. yaitu air. Bukhari) 28." (HR. Apabila orang yang punya hak mengetahui kebaikan yang akan diperolehnya disebabkan menunda tuntutannya atas haknya pasti orang yang punya tuntutan atas haknya akan lari menjauhi orang yang dituntutnya. rerumputan (di padang rumput yang tidak bertuan). Hutang adalah bendera Allah di muka bumi. (HR. (HR. Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami tidaklah dia dari golongan kami dan barangsiapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. dan api. Bukhari) 31. Bukhari) 24. "Apa yang menimbulkan ketakutan itu. (HR. Pemilik hak berhak pula berbicara agak keras (misalnya terhadap yang berhutang).htm 12/20/2011 . Waspadalah dan hindarilah do'a orang yang dalam kesulitan untuk membayar kembali hutangnya. Berlakulah lunak dan saling mengasihi. Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad) 23. Bukhari) 34. Ahmad) 29. Bukhari) 22. Ibnu Majah) 35. (HR. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Bukhari) 30. Barangsiapa menanami lahan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya maka baginya pengembalian biaya penanaman dan tidak mendapat bagian dari hasil tanaman. (HR. Apabila seorang menghutangi orang lain maka janganlah mengambil suatu kelebihan (komisi). (HR.

Ketahuilah. "Hai Muhammad.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 63 of 107 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . karena itu jauhilah godaan wanita dan dunia. Dunia dan Segala Isinya 1." (HR." Mereka bertanya lagi. Ibnu Majah) 4. Janganlah kalian mencaci-maki dunia. Sesungguhnya Allah melindungi hambaNya yang mukmin dari godaan dunia dan Allah juga menyayanginya sebagaimana kamu melindungi orangmu yang sakit dan mencegahnya dari makanan serta minuman yang kamu takuti akan mengganggu kesehatannya. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah godaan kaum wanita. Muhammad Faiz Almath . Aku dan dunia ibarat orang dalam perjalanan menunggang kendaraan. memiliki pangan untuk seharinya. (HR. Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. (HR. Abu Dawud) 6. (HR. Dengannya orang dapat meraih kebaikan dan dapat selamat dari kejahatan. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu kholifah dan Allah mengamati apa yang kamu lakukan.Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. lalu berkata. Demi Allah.Dr. maka dia seolah-olah memperoleh dunia dengan segala isinya. hiduplah sesukamu namun engkau pasti mati. dan cintailah siapa yang engkau sukai namun pasti engkau akan berpisah dengannya.:: HaditsWeb ::. "Kecintaan yang sangat kepada dunia dan takut mati. Ad-Dailami) 9. AthThabrani) 8.Gema Insani Press .htm 12/20/2011 . "Apakah saat itu jumlah kami sedikit. bukanlah kemelaratan yang aku takuti bila menimpa kalian. bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah (tidak berguna) dan kalian ditimpa penyakit wahan. lalu kalian saling berlomba sebagaimana mereka berlomba. Al Hakim dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. (HR. Dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang yang berebut melahap isi mangkok (makanan)." (HR. (HR. kemuliaan seorang mukmin tergantung shalat malamnya dan kehormatannya tergantung dari ketidakbutuhannya kepada orang lain. Ahmad) 7. Ahmad) 5. lalu kalian dibinasakan olehnya sebagaimana mereka dibinasakan. Para sahabat bertanya. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Muslim dan Ibnu Majah) 3. Muhammad Faiz Almath . lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. Dunia ini cantik dan hijau. sehat tubuhnya. "Apa itu penyakit wahan. tetapi yang kutakuti adalah bila dilapangkannya dunia bagimu sebagaimana pernah dilapangkan (dimudahkan) bagi orang-orang yang sebelum kalian. "Tidak. Dia adalah sebaik-baik kendaraan. Berbuatlah sesukamu namun engkau pasti akan diganjar. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. (HR.Dr. Barangsiapa pada pagi hari aman dalam kelompoknya. Tirmidzi) 2. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw.

(HR.htm 12/20/2011 .Dr. dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Mereka berkhianat dan tidak dapat diamanati. dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak. Ilmu Pengetahuan dan Kebodohan 1.Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Tirmidzi) 2. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Ahmad) 3. Ibnu Majah) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Mereka bernazar (berjanji) tetapi tidak menepatinya dan mereka tampak gemuk-gemuk. sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla. Kemudian sesudah mereka muncul suatu kaum yang memberi kesaksian tetapi tidak bisa dipercaya kesaksiannya. yaitu saat antara duduknya seorang imam (Khatib) sampai usainya shalat.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 64 of 107 Press . (HR. Bila seseorang mengantuk maka hendaklah dia tidur di tempat tidurnya sendiri dan itu lebih aman. Wahai Aba Dzar. kemudian yang sesudahnya dan yang sesudahnya. Sebaik-baik umatku adalah pada abadku ini. Jaman 1. Tuntutlah ilmu. Ibnu Majah) 3. Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya. Ar-Rabii') 2. Muhammad Faiz Almath . (HR.:: HaditsWeb ::. Tiada datang kepadamu jaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari pada yang sebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Allah. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. Pada hari Jum'at terdapat saat yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah sesuatu kebaikan maka Allah akan memberinya. (HR. itu lebih baik daripada shalat seribu raka'at. dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). kamu pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah lebih baik bagimu daripada shalat (sunnah) seratus rakaat. (HR. Jangan memaksa dirimu berjaga (tidak tidur) pada malam hari karena kamu tidak mampu melakukannya. Ad-Dailami) 4.

Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri. Tidak akan diterima sodaqohnya dan kebaikan amalannya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 65 of 107 4. (HR. Barangsiapa seperti itu maka baginya neraka .Ar-Rabii') 11. Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Ath-Thabrani) 10. Seorang alim apabila menghendaki dengan ilmunya keridhoan Allah maka dia akan ditakuti oleh segalanya. (HR. (HR. Ad-Dailami) 20. Yang aku takuti terhadap umatku ialah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. neraka. Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. Ad-Dailami) 19. (HR. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. Para sahabat bertanya. orang tua yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Ya Rasulullah. Ad-Dailami) 9. para malaikat dan seluruh manusia. Barangsiapa dimintai fatwa sedang dia tidak mengerti maka dosanya adalah atas orang yang memberi fatwa. Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. Celaka atas umatku dari ulama yang buruk. Ath-Thabrani) 5. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. (HR. "Majelis-majelis taklim. Seorang ulama yang tanpa amalan seperti lampu membakar dirinya sendiri (Berarti amal perbuatan harus sesuai dengan ajaran-ajarannya). minumlah hingga puas. Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. para ulama. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. apa yang dimaksud taman-taman surga itu?" Nabi Saw menjawab. Duduk bersama para ulama adalah ibadah. Yang aku takuti terhadap umatku ada tiga perbuatan. Abu Dawud ) 7. Apabila kamu melewati taman-taman surga. Asysyihaab) 15. (HR. (HR. Muslim) 8. Abu Dawud) 14. Ahmad) 17. (HR. (HR. (HR. (HR. Apabila muncul bid'ah-bid'ah di tengah-tengah umatku wajib atas seorang 'alim menyebarkan ilmunya (yang benar). (HR. hukum yang zalim.. (HR. (HR. Al Hakim) 16. (HR. dan jika dia bermaksud untuk menumpuk harta maka dia akan takut dari segala sesuatu. Kalau dia tidak melakukannya maka baginya laknat Allah. Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri. Al-Baihaqi) 18.htm 12/20/2011 . Ad-Dailami) 13." (HR. dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. yaitu kesalahan seorang ulama. Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang 'abid (ahli ibadah) ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. dan hawa nafsu yang diperturutkan. Abu Dawud) 12..

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 66 of 107

muslim dan para pengemban Al Qur'an dan ahlinya[1], serta penguasa yang adil. (HR. Abu Dawud dan Aththusi) 21. Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. Dengan demikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan. (Mutafaq'alaih) 22. Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqihnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila seorang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri. (HR. Ath-Thabrani) 23. Maafkanlah dosa orang yang murah hati, kekeliruan seorang ulama dan tindakan seorang penguasa yang adil. Sesungguhnya Allah Ta'ala membimbing mereka apabila ada yang tergelincir. (HR. Bukhari) 24. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. (HR. Abu Na'im) Catatan Kaki:
[1] Pengemban Al Qur'an dan ahlinya termasuk pembaca, penghafal, ahli tafsir, dan penegak ajaran Al Qur'an.

Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

Halal dan Haram
1. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (syubhat / samar, tidak jelas halal-haramnya), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan, barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan, hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu baik; dan apabila sekerat daging itu rusak, maka seluruh tubuh itu pun rusak. Ketahuilah, dia itu adalah hati." (HR. Bukhari) Keterangan: Khusus untuk hadits no.1 ini saya ambil langsung dari kitab Ringkasan Shahih Bukhari karya Al-Albani, karena saya lihat arti (terjemahan) yang bersumber dari buku 1100 Hadits Terpilih ini kurang tepat. Disana disebutkan, "Barangsiapa terperosok ke dalam hal yang syubhat (perkara-perkara yang diragukan hukumnya) maka dia terperosok dalam yang haram." Padahal kalimat yang tepat bukan menyatakan "pasti", tapi "hampir-hampir" terperosok kepada yang haram. Wallaahu'alam.

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 67 of 107

2. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: "Apabila aku shalat semua yang fardhu (yang wajib / shalat lima waktu) dan puasa pada bulan Ramadhan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak lebih dari itu, apakah aku bisa masuk surga?" Nabi Saw menjawab, "Ya." (HR. Muslim) 3. Lautan airnya suci (untuk wudhu) dan bangkai ikannya halal (untuk dimakan). (HR. Bukhari) 4. Orang yang mengharamkan sesuatu yang halal serupa dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. (HR. Asysyihaab) 5. Yang halal jelas dan yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang kelam (syubhat / kabur / samar-samar). (HR. Bukhari) 6. Akan datang satu masa dimana tiada seorangpun yang tidak makan uang riba. Kalau tidak ribanya maka ia akan terkena asapnya (atau debunya). (HR. Abu Dawud) 7. Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama membakarnya. (HR. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

Pergaulan
1. Apabila seorang datang langsung berbicara sebelum memberi salam maka janganlah dijawab. (HR. AdDainuri dan Tirmidzi) 2. Lakukanlah ziarah dengan jarang-jarang agar lebih menambah kemesraan. (HR. Ibnu Hibban) 3. Laki-laki memberi salam kepada wantia dan wanita jangan memberi salam kepada laki-laki. (HR. AdDainuri) 4. Apabila kamu saling berjumpa maka saling mengucap salam dan bersalam-salaman, dan bila berpisah maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. (HR. Ath-Thahawi) 5. Sahabat Anas Ra berkata, "Kami disuruh oleh Rasulullah Saw agar jawaban kami tidak lebih daripada "wa'alaikum". (HR. Ad-Dainuri). Penjelasan: Yakni ketika orang non muslim (Yahudi, Nasrani, dan lain-lain) memberi salam kepada seorang muslim maka jawabannya tidak boleh lebih dari: "Wa'alaikum," artinya: "Dan juga bagimu". Namun jika yang mengucapkan salam tersebut orang Islam, maka kita harus membalasnya dengan ucapan yang lebih baik, atau minimal sama. Firman Allah, "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu." (Surat 4. AN NISAA' - Ayat 86)

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 68 of 107

6. Apabila dua orang muslim saling berjumpa lalu berjabatan tangan dan mengucap "Alhamdulillah" dan beristighfar maka Allah 'Azza Wajalla mengampuni mereka. (HR. Abu Dawud) 7. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodaqoh. (Mashabih Assunnah) 8. Apabila berkumpul tiga orang janganlah yang dua orang berbisik-bisik (bicara rahasia) dan meninggalkan orang yang ketiga (karena hal tersebut akan menimbulkan kesedihan dan perasaan tidak enak baginya). (HR. Bukhari) 9. Apabila seorang bertamu lalu minta ijin (mengetuk pintu atau memanggil-manggil) sampai tiga kali dan tidak ditemui (tidak dibukakan pintu) maka hendaklah ia pulang. (HR. Bukhari) 10. Seorang tamu yang masuk ke rumah suatu kaum hendaklah duduk di tempat yang ditunjuk kaum itu sebab mereka lebih mengenal tempat-tempat aurat rumah mereka. (HR. Ath-Thabrani) 11. Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan kawan bergaul yang sholeh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (ngobrol) yang buruk. (HR. Al Hakim) 12. Seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya, maka hendaklah kamu berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. (HR. Ahmad) 13. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kelestarian atas keakraban kawan lama, maka peliharalah kelangsungannya. (HR. Ad-Dailami) 14. Seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang, lebih besar pahalanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan mereka. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 15. Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah yang fardhu (wajib) ialah memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. (HR. Ath-Thabrani) 16. Barangsiapa mengintip-intip rumah suatu kaum tanpa ijin mereka maka sah bagi mereka untuk mencolok matanya. (HR. Muslim) 17. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya dia segera memperbaikinya. (HR. Bukhari) 18. Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya (yang memerlukan). (HR. Ad-Dailami) 19. Jibril Alaihissalam yang aku cintai menyuruhku agar selalu bersikap lunak (toleran dan mengalah) terhadap orang lain. (HR. Ar-Rabii') 20. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak mengecewakannya (membiarkannya menderita) dan tidak merusaknya (kehormatan dan nama baiknya). (HR. Muslim) 21. Rasulullah Saw melarang mendatangi undangan orang-orang fasik. (HR. Ath-Thabrani) 22. Janganlah kamu duduk-duduk di tepian jalan. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami memerlukan duduk-duduk untuk berbincang-bincang." Rasulullah kemudian berkata, "Kalau memang harus duduk-

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Masa bertamu adalah tiga hari dan sesudah itu termasuk sedekah. (HR. Muslim) 33. Jiwa-jiwa manusia ibarat pasukan. (HR. Al Baghowi dan Ibnu Babawih) 32. Termasuk sunnah bila kamu menghantar pulang tamu sampai ke pintu rumahmu. Belalah (tolonglah) kawanmu baik dia zalim maupun dizalimi. jangan menghiraukan orang yang menzalimi kamu). Al Hakim) 30. (HR. Rasulullah Saw menerima pemberian hadiah dan mendoakan ganjaran atas pemberian hadiah tersebut. (HR. (HR." (Mutafaq'alaih) 23. (HR. (HR. Barangsiapa menerima kebaikan (pemberian) dari kawannya (saudaranya) tanpa diminta hendaklah diterima dan jangan dikembalikan. menjawab ucapan salam (dari orang yang lewat). (HR. Hindarkan dirimu dari orang yang menzalimi kamu (Artinya. Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai segala sesuatu bagi saudaranya sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya. hindarilah wajah. Jangan menolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin. Hubungilah orang yang memutus hubungannya dengan kamu dan berilah (sesuatu) kepada orang yang enggan memberimu. (HR. Apabila kamu memukul. Bukhari) 25. Kewajiban menjamu tamu hanya satu hari satu malam. Tirmidzi dan dan Ahmad) 27. Ahmad) 35. Apabila dia zalim. cegahlah dia dari perbuatannya dan bila dia dizalimi upayakanlah agar dia dimenangkan (dibela). Barangsiapa tidak memperhatikan (mempedulikan) urusan kaum muslimin maka dia bukan termasuk dari mereka. Bukhari) 36. menghindari gangguan. (HR. niscaya Allah akan menyelamatkannya dan akan menimpakan (musibah) kepadamu. Bila saling mengenal menjadi rukun dan bila tidak saling mengenal timbul perselisihan. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya. Aththusi dan Tirmidzi) 38. Jangan menunjukkan kegembiraan atas penderitaan saudaramu.htm 12/20/2011 . Apabila kawan muslim seseorang digunjing dan dia tidak menyanggah (membelanya) padahal sebenarnya dia mampu membelanya maka Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. Hendaknya kamu saling memberi hadiah. dan beramar ma'ruf nahi mungkar. (HR. Al-Baihaqi) 24. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian. Barangsiapa membela (nama baik dan kehormatan) saudaranya tanpa kehadirannya maka Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 69 of 107 duduk maka berilah jalanan haknya. Abu Dawud) 37. (HR. (HR. "Memalingkan pandangan (bila wanita lewat). Al-Baihaqi) 31. Tirmidzi) 28. Mashabih Assunnah) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad) 26. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang disalurkan Allah untuknya. (HR. Bukhari) 34. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab." Mereka bertanya. "Apa haknya jalanan itu. Al-Baihaqi) 29. Seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut maka Allah mentakdirkan baginya pada usia lanjut orang akan menghormatinya. (HR. Tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyulitkan tuan rumah. (HR.

htm 12/20/2011 . (HR. (HR. Kawan pendamping yang sholeh ibarat penjual minyak wangi. karena itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separonya lagi. Rasulullah Saw melarang laki-laki yang menolak kawin (sebagai alasan) untuk beralih kepada ibadah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Wahai segenap manusia. Ahmad) 40. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Perkawinan 1.:: HaditsWeb ::. Tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas orang Ajam (bukan Arab) dan bagi seorang yang bukan Arab atas orang Arab dan yang (berkulit) merah atas yang hitam dan yang hitam atas yang merah.Dr. Ahmad dan Abu Dawud) 44. Bukhari) 45. (HR. Barangsiapa meniru-niru tingkah laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Bukhari) 43. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan hubungan) dengan saudaranya melebihi tiga malam. Malik) 41. Abu Dawud) 2. Apakah aku sudah menyampaikan hal ini? (HR. sesungguhnya Robbmu satu dan bapakmu satu. Bukhari) 3. kamu akan terkena asapnya.Gema Insani Press . (HR. Muslim) 46. Tidak boleh ada gangguan (akibat yang merugikan dan menyedihkan) dan tidak boleh ada paksaan. (HR. Sedangkan kawan pendamping yang buruk ibarat tukang pandai besi. (HR. Hendaklah mereka bertemu untuk berdialog mengemukakan isi hati dan yang terbaik ialah yang pertama memberi salam (menyapa). Muhammad Faiz Almath . Wahai segenap pemuda. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 70 of 107 39. Muslim) 42. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Barangsiapa kawin (beristeri) maka dia telah melindungi (menguasai) separo agamanya. kamu akan mencium keharumannya. Al Hakim dan AthThahawi) 4. (HR. tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu) benteng (penjagaan) baginya. (HR. Tidak akan masuk surga orang yang suka mencuri berita (suka mendengar-dengar berita rahasia orang lain). barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah kawin. Bila kamu tidak terjilat apinya. Cukup jahat orang yang menghina saudaranya. Bila dia tidak memberimu minyak wangi. kecuali dengan ketakwaannya. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak. Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu seksual. (HR.

dan barangsiapa mengawininya karena memandang keturunannya maka Allah akan menambah baginya kehinaan. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Penjelasan: Diamnya seorang gadis adalah tanda setuju sebab gadis lebih banyak malu ketimbang janda. Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. yakni karena harta kekayaannya. Muslim) 10. Rasulullah Saw bersabda kepada Ali Ra: "Hai Ali. Seorang janda yang akan dinikahi harus diajak bermusyawarah dan bila seorang gadis maka harus seijinnya (persetujuannya). (HR. Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya maka kawinkanlah dia. (HR. Tiada sah pernikahan kecuali dengan (hadirnya) wali dan dua orang saksi dan dengan mahar (mas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani) 15. Ath-Thabrani) 14. Bukhari) 5." (HR. 13. ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya. dan memelihara harta suaminya bila suaminya sedang tidak bersamanya. 9. Kawinilah gadis-gadis. Tubuhnya sabar dalam menghadapi penderitaan dan Aku jodohkan dia dengan seorang isteri mukminah yang menyenangkannya bila ia memandangnya. (HR. (HR. Hendaknya pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. kecuali jika saudaranya mengijinkannya. dan lain-lain berlaku juga terhadap anak atau saudara sesusu. Bukhari) 12. dan karena agamanya. (HR. tetapi barangsiapa mengawini seorang wanita karena bermaksud ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya atau ingin mendekatkan ikatan kekeluargaan maka Allah akan memberkahinya bagi isterinya dan memberkahi isterinya baginya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 71 of 107 melulu. Janganlah seseorang membeli (menawar) di atas penawaran saudaranya dan jangan meminang di atas peminangan saudaranya. Tirmidzi dan Ahmad) 6. karena kedudukannya. Allah 'Azza wajalla berfirman (dalam hadits Qudsi): "Apabila Aku menginginkan untuk menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang muslim maka Aku jadikan hatinya khusyuk dan lidahnya banyak berzikir. dan tanda persetujuan seorang gadis ialah diam (ketika ditanya). warisan. karena kecantikannya. jenazah bila sudah siap penguburannya. Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari keturunan (nasab). Bukhari) Penjelasan: Larangan hukum yang dikenakan terhadap nasab seperti hukum pernikahan. dapat menjaga kehormatan dirinya.htm 12/20/2011 . (HR. (HR. Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah benda (perhiasan) dan sebaik-baik benda (perhiasan) adalah wanita (isteri) yang sholehah. yaitu shalat apabila tiba waktunya. Barangsiapa mengawini seorang wanita karena memandang kedudukannya maka Allah akan menambah baginya kerendahan. dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Wanita dinikahi karena empat faktor. dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-laki sepadan yang meminangnya. Ath-Thahawi) 16. (HR. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 11. (HR. Muslim) 7. dan barangsiapa mengawini wanita karena memandang harta-bendanya maka Allah akan menambah baginya kemelaratan. sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya dan lebih banyak melahirkan serta lebih rela menerima (pemberian) yang sedikit. Ahmad) 8. (HR.

Al Hakim) 22. Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Ath-Thabrani) 23. Ahmad) 25. dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong minatnya untuk mengawininya. Tidak sah puasa (puasa sunah) seorang wanita yang suaminya ada di rumah. Barangsiapa menjanjikan pemberian mas kawin kepada seorang wanita dan berniat untuk tidak menepatinya maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala sebagai seorang pezina. Ibnu Majah) 20. Hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya. Barangsiapa berhutang tetapi sudah berniat untuk tidak melunasi hutangnya maka dia akan menghadap Allah 'Azza wajalla sebagai seorang pencuri. diperbolehkan itu lebih lama dari biasa. aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya jasa (hak) suami terhadap isterinya. lelaki itu kemudian mengundurkan diri. niscaya dia tidak akan mencium bau surga yang baunya dapat dirasakan pada jarak tempuh empat puluh tahun. (HR. Tidak dibenarkan seorang wanita memberikan kepada orang lain dari harta suaminya kecuali dengan ijin suaminya. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 72 of 107 kawin) sedikit maupun banyak. (HR. karena hal itu mutlak diizinkan oleh Rasulullah Saw. Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia. Ath-Thabrani) 18. Hak suami atas isteri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan memperlakukannya dengan benar dan jujur. Biasanya wanita akan malu untuk memberikan izin. Allah Swt kelak tidak akan memandang (memperhatikan) seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya meskipun selamanya dia membutuhkan suaminya. mentaati perintahnya dan tidak ke luar (meninggalkan) rumah kecuali dengan ijin suaminya. Bukhari) 19. Bila seorang menggauli isterinya janganlah segan untuk mengucapkan doa: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang yang tidak disukai suaminya. demi kehormatan kaum wanita. Al Hakim dan Tirmidzi) 21. (HR. Kepada lelaki itu diberi kesempatan melihat batas yang. kecuali dengan seijin suaminya. dan kalau dibenarkan manusia sujud kepada manusia. (HR. Ahmad) Keterangan: Islam menentukan batas yang boleh dilihat. Janganlah seorang isteri minta cerai dari suaminya tanpa alasan (sebab yang dibenarkan). (HR. Janganlah seorang isteri memuji-muji wanita lain di hadapan suaminya sehingga terbayang bagi suaminya seolah-olah dia melihat wanita itu. Di dalam syarh Al-Imam An-Nawawi pada shahih Muslim disebutkan bahwa izin untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan wanita itu. Apabila seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita dan dapat melihat bagian-bagian dari tubuhnya. (HR. dan sebaiknya dilakukan tanpa sepengetahuannya.htm 12/20/2011 . (HR. kalau setelah melihatnya. Ath-Thabrani) 17. Seorang isteri yang ketika suaminya wafat meridhoinya maka dia (isteri itu) akan masuk surga. (Mutafaq'alaih) 24. hendaklah melakukannya. Ahmad) 27. (HR. tanpa syarat keridhaannya. Karena itulah dianjurkan untuk melihat tanpa sepengetahuan si wanita sebelum melakukan peminangan. Hal ini untuk menjaga agar tidak melukai perasaannya. 26. (HR.

Apabila seorang di antara kamu menggauli isterinya. Muslim) 35. Abu Ya'la) Keterangan: Hendaknya suami dan istri sama-sama merasakan kepuasan dan sama-sama mencapai ejakulasi. dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tidak tahu budi. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci isterinya yang beriman. Ahmad dan Al file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) 33. diantaranya bergurau. hendaklah dia sabar menunggu sampai isterinya selesai hajatnya. (HR. tidak boleh memukul wajahnya. jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau berikan rezeki bagiku (anak). Aththusi) Keterangan: Sama seperti pada no. (HR. Janganlah kamu menggauli isteri sebagaimana unta atau keledai. Abu 'Asaakir) 34. (HR. bercumbu dan membelai mesra istri. dan aku adalah yang terbaik dari kamu terhadap keluargaku. 31. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. janganlah menghinggapinya seperti burung yang bertengger sebentar lalu pergi.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 73 of 107 "Ya Allah. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap keluarganya. (HR. 30. Seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya dengan cara terbuka lalu suaminya mengungkapkan rahasia isterinya kepada orang lain. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah orang yang mulia. (HR. "Apa hak isteri terhadap suaminya?" Nabi Saw menjawab. 32. dia pasti ridha (senang) dengan perangainya yang lain. "Memberi isteri makan bila kamu makan. Abu Dawud) 29. Isteri yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan tanggungannya. Bila ada perangai yang tidak disukai. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. (HR. memberinya pakaian bila kamu berpakaian.29 diatas.htm 12/20/2011 . Apabila di antara kamu ada yang bersenggama dengan isterinya hendaknya lakukanlah dengan kesungguhan hati. karena itu saya sertakan teks arabnya] Keterangan: Yakni tidak langsung melakukan hubungan intim sebelum pemanasan dahulu. Bukhari) 28. (HR." Sesungguhnya kalau seandainya Allah menganugerahkan bagi mereka anak maka anak tersebut tidak akan diganggu setan sama sekali. tidak boleh menjelek-jelekkannya dan jangan menjauhinya kecuali dalam lingkungan rumahmu. tetapi hendaklah bercumbu dan bercengkerama terlebih dahulu. Apabila selesai hajatnya sebelum selesai isterinya. (HR.

41. Tiada kalian bisa menguasai apa-apa dari mereka. Talak (perceraian) adalah suatu yang halal yang paling dibenci Allah. "Ya Rasulullah. Kalian punya hak atas mereka dan mereka pun punya hak atas kalian. "Ambillah dengan cara yang makruf (baik) untuk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakanakmu. nikah dan rujuk. (HR. Ada tiga perkara yang kesungguhannya adalah kesungguhan (serius) dan guraunya (main-main) adalah kesungguhan (serius). Bukhari) 38. apakah aku boleh mengambil uangnya sedikit secara sembunyi-sembunyi?" Nabi Saw menjawab. (HR. Saling berwasiatlah kalian tentang kaum wanita dengan baik-baik. bertanya kepada Nabi Saw. Abu Hanifah) Penjelasan: Jadi dilarang bergurau (main-main) dalam ketiga perkara diatas. Abu Dawud dan Ahmad) 42. (Mutafaq'alaih) 44. Apabila mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. (HR. (HR. Mereka itu adalah tawanan di tanganmu. 43. Bila kamu membiarkannya (bengkok) kamu memperoleh manfaatnya dan bila kamu berusaha meluruskannya maka kamu mematahkannya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 74 of 107 Hakim) 36. (HR. Hindun. pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. Tirmidzi) 46. 39. Abu Sufyan suamiku seorang yang pelit. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 45. Ath-Thahawi) 37. Ibnu Majah dan Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Terkutuklah siapa-siapa yang menyetubuhi isterinya lewat duburnya. ibunya Muawiyah. Bukhari dan Muslim) 40. Ahmad) Penjelasan: Adapun budak yang diperistrikan dibolehkan azal bagi laki-laki kalau tidak menghendaki keturunan daripadanya. dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang-pangan kepada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik. Rasulullah Saw melarang kawin mut'ah.htm 12/20/2011 . Ahmad. Rasulullah Saw melarang azal terhadap isteri kecuali dengan persetujuannya. Jadi perkawinan itu sekedar tipu muslihat bagi pengesahan rujuk. (HR. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai. (HR. kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji (zina). Orang yang mau disuruh membantu tipu daya dengan mengawini lalu dicerai (tidak digauli) juga dilaknat Allah. Allah tidak akan melihat (memperhatikan) seorang lelaki yang menyetubuhi laki-laki lain (homoseks) atau yang menyetubuhi isteri pada duburnya." (HR. Allah melaknat suami yang mengambil laki-laki lain untuk mengawini bekas isterinya yang sudah cerai tiga talak supaya bisa dirujuk kembali olehnya. Apabila suami mengajak isterinya (bersenggama) lalu isterinya menolak melayaninya dan suami sepanjang malam jengkel maka (isteri) dilaknat malaikat sampai pagi. yaitu perceraian. (HR. Bukhari) Penjelasan: Kawin mut'ah ialah kawin untuk waktu tertentu atau disebut kawin kontrak. Sesungguhnya wanita seumpama tulang rusuk yang bengkok. (HR.

dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan (musafir) kecuali didampingi mahramnya. Muslim) 6." (Surat 65.Ibnu Baabawih) 8.Keperluan pakaian . Apabila seorang dari kamu tertarik melihat seorang perempuan dan terkesan dalam hatinya. "Kamu belum pernah berbuat baik kepadaku. Janganlah laki-laki berduaan dengan perempuan (lain) kecuali perempuan itu didampingi mahramnya. Jihadnya kaum wanita ialah haji dan umroh.Keperluan makan dan minum .Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 75 of 107 Keterangan: Di dalam buku "Ketentuan Nafkah Istri dan Anak" karya Drs. Muhammad Faiz Almath . Wanita adalah belahan separo (yang sama) dengan pria. "Mereka mengkufuri pergaulan dan kebajikan (kebaikan). Diperlihatkan kepadaku neraka kebanyakan penghuninya kaum wanita karena kekufuran mereka. ATH THALAAQ . Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan (bukan mahram) karena yang ketiganya adalah syetan.Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan Selain itu. Muhammad Thalib. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah sedapat mungkin. Wanita 1. Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak kaum wanita. Bukhari) 4. Para sahabat bertanya. maka hendaklah menggauli isterinya sendiri karena hal itu akan meredam gejolak dan gangguan dalam dirinya. Apabila kamu berbuat ihsan kepada seorang dari mereka sepanjang umur lalu dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkannya dia akan berkata.Ayat 6) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. (HR." (HR. sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt didalam Al Qur'an.htm 12/20/2011 . (HR. Wahai kaum wanita. (HR. Barangsiapa berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya maka dia dimurkai Allah Azza wajalla. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 2. Bukhari) 5. (HR. disebutkan bahwa ketentuan nafkah untuk istri diantaranya adalah: . "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi Saw menjawab. suami berkewajiban pula menyediakan tempat tinggal untuk istri dan diri sendiri sesuai dengan kemampuannya. (HR.Dr. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. aku tidak melihat dari suatu kaum (orang-orang) yang lemah akal (pemikiran) dan lemah agama lebih menghilangkan hati orang-orang yang sehat akal dan benaknya dari pada kamu (kaum wanita).:: HaditsWeb ::. Ahmad) 3. Abu Dawud) 7.Gema Insani Press .

Seorang wanita yang memakai minyak wangi lalu lewat di tengah-tengah kaum (laki-laki) dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya maka wanita itu adalah pelacur.Anak . Tiap menjelang pagi hari dua malaikat berseru: "Celaka laki-laki dari godaan wanita dan celaka wanita dari godaan laki-laki. Wanita adalah alat perangkap (penjaring) setan. Rasulullah Saw melarang kami memasuki rumah wanita yang suaminya sedang tidak ada di rumah (sedang ke luar atau bepergian). Bersamaan dengan itu Malaikat Jibril turun menyampaikan salam dan pesan Allah kepada beliau. Janganlah seorang lelaki bermalam di rumah seorang janda kecuali sudah dinikahinya atau dia mahramnya." (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Nabi Saw melarangnya ikut berperang karena dia lebih diperlukan kedua orang tuanya untuk mengurusi mereka." Lalu Nabi Saw bersabda.Keluarga 1. Dari Jabir Ra meriwayatkan. (HR. perintah beliau. (HR. Bukhari dan Muslim) 13. Seorang datang kepada Nabi Saw. 3. Allah 'Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu. "Apakah kamu masih mempunyai kedua orangg tua?" Orang itu menjawab. Ayah .. Muslim) 11. (HR. kalau orangtua itu datang. Muhammad. (HR. Jibril berkata: "Ya. Muhammad Faiz Almath . (HR. Asysyihaab). sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku . Ahmad) 10. "Untuk kepentingan mereka lah kamu berjihad. An-Nasaa'i) 12. Nabi Saw bertanya kepadanya.:: HaditsWeb ::. "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Ibnu Majah dan Al Hakim) 14. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua." (HR.Ibu ..htm 12/20/2011 .Gema Insani Press .Dr. Al Hakim) 2. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Rasulullah Saw pernah berkata kepada seseorang. Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada godaan wanita. Dia mengemukakan hasratnya untuk ikut berjihad. dan berpesan kepadamu." (AsySyafi'i dan Abu Dawud) Keterangan: Terdapat satu riwayat yang cukup panjang berkaitan dengan hal ini.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 76 of 107 9. engkau harus menanyakan apa-apa yang dikatakan dalam hatinya dan tidak didengarkan oleh teliganya. "Masih. (HR. Dia berkata: "Ya Rasulullah.." "Pergilah Kau membawa ayahmu kesini". ada lakilaki yang datang menemui Nabi Saw dan melapor.

Barangsiapa menisbatkan keturunan dirinya kepada selain ayahnya sendiri dan dia mengetahuinya bahwa dia bukan ayah yang sebenarnya maka surga diharamkan baginya. Barangsiapa berhaji untuk kedua orang tuanya atau melunasi hutang-hutangnya maka dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat dari golongan orang-orang yang mengamalkan kebajikan.ibumu.. (HR. atau untuk keperluan saya sendiri?" Rasulullah bersabda lagi: "Lupakanlah hal itu. (HR. ya Rasulullah. 8. dengan ini Allah Swt berkenan menambah kuat keimananku dengan ke-Rasulanmu.' Selanjutnya Jabir berkata: "Pada saat itu Nabi langsung memegangi ujung baju pada leher anak itu seraya berkata: "Engkau dan hartamu milik ayahmu!" (HR. Seorang anak tidak boleh makan dari harta ibu bapaknya kecuali dengan ijin mereka.htm 12/20/2011 . "Ya Rasulullah. padahal aku tahu ajal pasti akan datang. aku ingin mendengarnya.ibumu. (HR. Ibu dan Bapak berhak makan dari harta milik anak mereka dengan cara yang makruf. Rasulullah Saw ditanya tentang peranan kedua orang tua. Semua hasil jerih-payahku kau minum dan kau reguk puas. Mereka bertanya. Lalu airmataku berlinang-linang dan meluncur deras. Engkau selalu menyalahkan dan membentakku. Muslim) 6. At-Thabarani dalam "As-Saghir" dan Al-Ausath). kau tak mampu penuhi hak ayahmu. kekasaran dan kekejaman. lantaran sakit dan deritamu. seolah kaulah pemberi kenikmatan dan keutamaan. Sekarang ceritakanlah kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu dan tak pernah didengar oleh telingamu!" Maka wajah keriput lelaki itu tiba-tiba menjadi cerah dan tampak bahagia. Seorang sahabat bertanya. 4. bukankah saya menafkahkan uang itu untuk beberapa orang ammati (saudara ayahnya) atau khalati (saudara ibu) nya." (Mutafaq'alaih)..." Orang tua itu berkata dengan sedih dan airmata yang berlinang: "Saya mengatakan kepadanya kata-kata ini: 'Aku mengasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda. 7.. seakanakan kesejukann bagi orang-orang yang benar sudah dipasrahkan. 5." (HR. Termasuk dosa besar seorang yang mencaci-maki ibu-bapaknya. "Bagaimana (mungkin) seorang yang mencaci-maki ayah dan ibunya sendiri?" Nabi Saw menjawab. Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu. kau balas aku dengan kekerasan. 9.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 77 of 107 Ketika orang tua itu tiba. bagai akulah yang sakit. Barangsiapa mengabaikan orang tuanya maka dia kafir. Bila kau sakit di malam hari.. "Dia mencaci-maki ayah orang lain lalu orang itu (membalas) mencaci-maki ayahnya dan dia mencaci-maki ibu orang lain lalu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Beliau lalu menjawab. kau perlakukan daku seperti tetangga jauhmu. bukan kau yang menderita. Hatiku takut engkau disambar maut. 10. aku tak bisa tidur dan resah.. (HR. dan mencapai apa yang kau cita-citakan.. AthThabrani dan Ad-Daar Quthni). dia berkata: "Demi Allah. ya Rasulullah. Ad-Dailami). Ibnu Majah) Penjelasan: Kalau berbakti masuk surga dan kalau bersikap durhaka kepada mereka masuk neraka. seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu .. kemudian ayahmu dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu. AdDailami) 11. maka nabi pun bertanya kepadanya: "Mengapa anakmu mengadukanmu? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya?" Lelaki tua itu menjawab: "Tanyakan saja kepadanya. siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi Saw menjawab... Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud kufur nikmat dan bukan kufur akidah... "ibumu. Memang saya pernah menangisi nasib malangku dan kedua telingaku tak pernah mendengarnya ." Nabi mendesak: "Katakanlah. Setelah engkau dewasa. Sayang. (HR. Apabila seorang meninggalkan do'a bagi kedua orang tuanya maka akan terputus rezekinya. hatiku gundah dan gelisah. "Mereka adalah (yang menyebabkan) surgamu atau nerakamu.

rela dan ikhlas. Tirmidzi dan Ahmad) 28. (HR. (HR. Bukhari dan Muslim) 19. ditambah umurnya dan Allah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikanNya. Ath-Thahawi). Warisan bagi Allah 'Azza wajalla dari hambaNya yang beriman ialah puteranya yang beribadah kepada Allah sesudahnya. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. aku jamin untuknya empat perkara. (HR. Ibnu Babawih dan Ibnu 'Asakir). (HR. Jika aku akan mengutamakan yang satu terhadap yang lain tentu aku akan mengutamakan pemberian kepada yang perempuan. Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah. 23. (HR. Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi. (HR. (Mutafaq'alaih) 12. (HR. Bukhari) 21. Ath-Thahawi) 15. apa hak anakku ini?" Nabi Saw menjawab. Salah satu kenikmatan Allah atas seorang ialah dijadikan anaknya mirip dengan ayahnya (dalam kebaikan). Sama ratakan pemberianmu kepada anak-anakmu. Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). 18. (HR. Ar-Rabii'). "Memberinya nama yang baik. (HR. Barangsiapa mempunyai dua anak perempuan dan diasuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga. Muslim) 24. (HR. 17. Ibu mertua kedudukannya sebagai ibu. Ath-Thahawi)." (HR. 22.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 78 of 107 orang lain itupun (membalas) mencaci-maki ibunya. Ath-Thabrani) 20. Abang yang tertua (sulung) kedudukannya sebagai ayah. 14. 27. Barangsiapa menjamin untukku satu perkara. dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu). Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. (HR. maka dia akan masuk surga. Bukhari) 16. Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani) 29. (HR. Bila menjanjikan sesuatu kepada mereka tepatilah. Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala). mendidik adab yang baik. (HR.htm 12/20/2011 . Ath-Thahawi). Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. Aththusi). (HR. Seorang ibu yang kematian tiga orang puteranya lalu berserah diri (pasrah) kepada Allah. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Kedudukan seorang paman sebagai (pengganti) kedudukan ayahnya. Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) yang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebagian atau seluruhnya) dan diberi nama. Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya. Ath-Thahawi). Barangsiapa memelihara (mengasuh) tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan wajib baginya masuk surga. Anak menyebabkan kedua orang tuanya kikir dan penakut. (HR. diperluas baginya rezekinya. Adarqothani) 13. Hendaklah dia bersilaturrahim (berhubungan baik dengan keluarga dekat) niscaya keluarganya akan mencintainya. 25. AnNasaa'i) 26. " Ya Rasulullah. Cintailah anak-anak dan kasih sayangi lah mereka.

Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya dan jangan kamu mengganggunya dengan bau periuk masakan kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan kepadanya. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 7. (HR. (HR. (HR. Sesungguhnya tetangga-tetangga orang-orang Badui suka berpindah-pindah. di belakang. ya Robbi. 3. (HR. Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu kikir dalam menafkahi keluarganya. rumah yang luas dan kendaraan yang meriangkan. aku telah diperlakukan dengan buruk oleh keluarga dekatku. Ibnu 'Asakir) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. aku telah diputus (hubungan kekeluargaanku). Bukhari) 31. Rahim mengucapkan keluhan dan pengaduan: "Ya Robbi. 32.Dr. Ath-Thahawi)." Lalu Allah menjawab: "Tidakkah kamu ridha Aku menyambung hubunganKu dengan orang yang menghubungimu dan Aku putus hubunganKu dengan orang yang memutus hubungannya dengan kamu. Abu Dawud). Ya Robbi. di sebelah kanan dan di sebelah kiri (rumahnya). Hak tetangga ialah bila dia sakit kamu kunjungi dan bila wafat kamu menghantar jenazahnya. (HR. Malaikat Jibril Alaihissalam selalu berpesan kepadaku tentang tetangga sehingga aku mengira dia akan menetapkan hak waris bagi tetangga. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami dan bila dia mengalami kemiskinan (kesukaran) kamu tutup-tutupi (rahasiakan). Muhammad Faiz Almath . aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang buruk di tempat pemukiman.:: HaditsWeb ::. ya Robbi. Bila dia memperoleh kebaikan kamu mengucapkan selamat kepadanya dan bila dia mengalami musibah kamu datangi untuk menyampaikan rasa duka. Bukhari) 2. (HR. (HR. yang di depan. Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan tanggungjawab keluarga.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 79 of 107 30." (HR. Bukhari) 5. Janganlah seorang melarang tetangganya menyandarkan kayunya (dijemur) pada dinding rumahnya. Ahmad) 33. Ath-Thabrani) 6. aku telah dizalimi mereka. Rasulullah Saw memberi uang belanja kepada keluarga beliau dari bagian rampasan perang yang menjadi hak beliau untuk kebutuhan rumah tangga selama setahun.htm 12/20/2011 . Bukhari dan Muslim) 4. Ad-Dailami) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Di antara kebahagiaan seorang muslim ialah mempunyai tetangga yang shaleh. (HR. Apabila ternyata ada kelebihannya maka uang itu diminta kembali dan dimasukkan ke dalam perbendaharaan negara (baitul maal). Nabi Saw berdoa: "Ya Allah.Gema Insani Press . Rahim adalah cabang dari nama Arrahman (Arrahman Arrahim). Tiap empat puluh rumah adalah tetangga-tetangga. Tetangga 1. Tetangga adalah orang yang paling berhak membeli rumah tetangganya. (HR.

Al-Baihaqi) . Beliau berkata." Sungguh aku tidak tahu suara siapakah itu karena ketika itu aku sedang berang (marah). Pilihlah tetangga (lihat calon tetangganya atau lingkungannya dulu) sebelum memilih rumah. menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya. 10. "Ya Rasulullah. Abu Sa'id Al Badri berkata. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. Apa yang kamu ringankan dari pekerjaan pembantumu bagimu pahala di neraca timbanganmu.. Ketika orang itu mendekatiku tahulah aku ternyata yang datang adalah Rasulullah Saw. Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam (tidur) dengan kenyang sementara tetangganya lapar padahal dia mengetahui hal itu. Al-Baihaqi) 3.:: HaditsWeb ::. hai Aba Mas'ud. Al Bazzaar) 9. Bukhari) 6.htm 12/20/2011 . Al Khatib) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Pilihlah kawan perjalanan sebelum memilih jalan dan siapkan bekal sebelum berangkat (bepergian). Pelayan-pelayanmu adalah saudara-saudaramu.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 80 of 107 8. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw. "Aku sedang menyambuk budakku yang muda." Mendengar perkataan itu aku campakkan cambuk dari tanganku. (HR. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. lalu aku mendengar suara orang menyeru dari belakangku.Gema Insani Press ." Aku spontan menjawab. "Pelayan (pembantu rumah tangga) saya berbuat keburukan dan kezaliman. Ibnu Hibban) 4.Ketahuilah hai Aba Mas'ud. (HR. Bagi seorang budak jaminan pangan dan sandangnya. "Kamu harus memaafkannya setiap hari tujuh puluh kali. Pembantu Rumah Tangga dan Para Budak 1. dia sekarang ini aku merdekakan karena Allah." Nabi Saw menjawab. Muhammad Faiz Almath . sesungguhnya Allah lebih mampu bertindak terhadapmu daripada tindakanmu terhadap anak muda itu. "Kalau kamu tidak memerdekakannya maka api neraka akan menjilatmu. Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. (HR.Dr. seorang yang berjanji setia kepadaku lalu dia ingkar file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (HR. Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak dapat mereka tunaikan. Muslim) 5.." Nabi Saw berkata. Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur. Allah menjadikan mereka bernaung di bawah kekuasaanmu. Pertama. Beliau kemudian melanjutkan ucapannya. Orang itu berkata." (HR. (HR. Dia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya. Jika kamu memaksakan suatu pekerjaan hendaklah kamu ikut membantu mereka. (HR. Muslim) 2. Barangsiapa menjadi musuhku maka aku memusuhinya. Barangsiapa saudaranya yang berada di bawah naungan kekuasaannya hendaklah mereka diberi makan serupa dengan yang dia makan dan diberi pakaian serupa dengan yang dia pakai. "Ketahuilah.

Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR.Gema Insani Press . Tirmidzi dan Ahmad) 10. Ibnu Majah) 7. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik. seorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan uang harga penjualannya. (HR. Abu Na'im dan AthThabrani) 8. Muslim) 11. Abu Ya'la) 9. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 81 of 107 (berkhianat). Nabi Saw melarang memperkerjakan seorang buruh sebelum jelas upah yang akan diterimanya.htm 12/20/2011 . Ketiga. (HR. (HR. Asysyihaab) 14. Seorang budak yang setia kepada tuannya dan beribadah kepada Robbnya dengan baik maka baginya dua kali lipat pahala. Muhammad Faiz Almath . An-Nasaa'i) 12. (HR. Sesungguhnya barang pecah-belah itu ada waktu ajalnya seperti ajalnya manusia. seorang yang mengkaryakan (memperkerjakan) seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak memberinya upah. dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan dengan buruk. (HR. (HR. Jangan memukul budak perempuanmu hanya karena dia memecahkan barang pecah-belahmu. Menzhalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. Kedua. Bukhari) Penjelasan: (Rasulullah Saw. Aku dan seorang wanita yang pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini (Nabi Saw menunjuk jari telunjuk dan jari tengah). 2. Anak Yatim 1. Aku dan pengasuh anak yatim (kelak) di surga seperti dua jari ini. Ahmad) 13. Ibnu Majah) 3. (HR. Apabila seseorang memukul pelayannya (pembantunya) lalu dia menyebut Allah maka hendaklah dia mengangkat tangannya (menghentikan niat memukul).Dr. Barangsiapa yang merusak hubungan pelayannya dengan keluarganya bukanlah dia dari golongan kami dan barangsiapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia juga bukan termasuk golongan kami. Wanita itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Berdosalah orang yang menahan pemberian pangan kepada orang yang menjadi tanggungannya.:: HaditsWeb ::. Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya. (HR. (HR. menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya).

Ummu Salamah.Dr. isteri Nabi Saw bertanya. "Dia disuruh memilih dan yang dia pilih adalah yang paling baik akhlaknya dengan berkata. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 82 of 107 kawin lagi. (HR. Ar-Ridha) 2. orang ini ketika dalam negeri dunia paling baik akhlaknya terhadapku. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Ath-Thabrani) 4." (HR. seorang wanita dari kami ada yang kawin dua. Abu Hanifah) 6. Demi yang mengutus aku dengan hak. Demi yang mengutus aku dengan hak. (HR. tiga dan empat kali lalu dia wafat dan masuk surga bersama suami-suaminya juga. Barangsiapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan (diperdagangkan) dan jangan dibiarkan harta itu susut karena dimakan sodaqoh (zakat). (HR. Muslim) 6. Wahai Ummu Salamah. (HR. terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya kepada orang lain. Ath-Thabrani) 7.Gema Insani Press . Dia seorang yang berkedudukan terhormat dan cantik namun dia mengurung dirinya untuk menekuni asuhan anak-anaknya yang yatim sampai mereka kawin (berkeluarga dan berumah tangga) atau mereka wafat. Paling dekat dengan aku kedudukannya pada had kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (pada hari kiamat) dari akhlak yang baik. berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya. ketahuilah. (HR. Allah tidak akan memandangnya (memperhatikannya) kelak pada hari kiamat. Siapakah kelak yang akan menjadi suaminya di surga?" Nabi Saw menjawab. Tidak disebut lagi anak yatim bila sudah baligh. Muhammad Faiz Almath . Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu tetapi dengan wajah yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik. akhlak yang baik membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. "Ya Robbku. Abu Dawud) 3. (HR.htm 12/20/2011 . Harta-benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia baligh. (HR. Akhlak 1. Ya Rasulullah. Nabi file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kawinkanlah aku dengan dia. Abu Ya'la dan Al-Baihaqi) 5. Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutuhkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. Abu Ya'la dan Abu Hanifah) 5. Abu Dawud dan Ahmad) 4. "Ya Rasulullah. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah sesuatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. (HR. dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya terhadap tetangganya.

Tirmidzi) 20. (HR. Tidak ada sesuatu yang ditelan seorang hamba yang lebih afdhol di sisi Allah daripada menelan (menahan) amarah yang ditelannya karena keridhoan Allah Ta'ala. Bukhari) 14. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. dan mengasihi serta menyayangi orang lain adalah separo akal." (HR. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub (rasa angkuh) dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. (HR. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri niscaya kamu tergolong muslim. sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya. Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu niscaya kamu termasuk orang mukmin. Ath-Thabrani) 11. "Katakan: 'Aku beriman kepada Allah lalu bersikaplah lurus (jujur)'. Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta (kekayaan) yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. lakukanlah apa yang kamu kehendaki.htm 12/20/2011 . Ketenangan (sabar dan berhati-hati) adalah dari Allah dan tergesa-gesa (terburu-buru) adalah dari setan. (HR." Sahabat itu bertanya berulang-ulang dan Nabi Saw tetap berulang kali berpesan." Nabi Saw berpesan. (HR. bila berjumpa orang dia menyambut dengan wajah ceria dan bila berjanji ditepati. Ahmad) 15. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan (yang baik dan matang) dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. (HR. (HR. sedangkan bertanya dengan baik adalah separo ilmu. Seorang yang baik keislamannya ialah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan dengannya. Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dengan lidah yang tidak sesuai kandungan hatinya. Seorang sahabat berkata kepada Nabi Saw. (HR. Ahmad) 17. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. (HR. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Hati-hatilah terhadap prasangka. (HR. (HR. Kemuliaan orang adalah agamanya. "Jangan suka marah (emosi). Dia harus mengambilnya dari siapa saja yang didengarnya. tidak peduli dari sumber mana datangnya. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. "Ya Rasulullah. Relalah dengan pembagian (rezeki) Allah kepadamu niscaya kamu menjadi orang paling kaya. Asysyihaab) 19. (HR. Menghemat dalam nafkah separo pendapatan (belanja). dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur (berpikir). (HR. Sesungguhnya prasangka adalah omongan paling dusta. bila mendengarkan pembicaraan tekun. Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat. serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Ahmad dan Tirmidzi) 8. Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi. Jauhilah segala yang haram niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. (HR. Ibnu Majah dan Ath-Thabrani) 10. Tidak ada wara' yang lebih baik dari menjaga diri (memelihara harga dan kehormatan diri). (HR." (HR. Ibnu Hibban) 13. dan janganlah terlalu banyak tertawa. Bukhari) 18. Bukhari) 16. Kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin. Ad-Dailami) 9. Muslim) 21. "Jangan suka marah. Ahmad dan Al Hakim) 12. Al Bazzaar) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) 7. Dekatkan dirimu kepada-Ku (Allah) dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah dan berbuatlah ihsan kepada mereka. berpesanlah kepadaku.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 83 of 107 Saw menjawab.

Makar. sedangkan dosa ialah apa yang merisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu. yaitu yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thahawi) 6. Bila hilang budaya malumu lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki. Orang yang paling dibenci Allah ialah yang bermusuh-musuhan dengan keji dan kejam. Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. Kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam dadamu dan kamu tidak suka bila diketahui orang lain. Muhammad Faiz Almath . Kebajikan ialah apa yang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya. Akhlak yang Buruk 1. Muslim) 24. (HR. Mintalah fatwa (keterangan hukum) kepada hati dan jiwamu. Bukhari) 4. Abu Dawud) 3. (HR. Orang yang membawa (mengangkut) sendiri barang dagangannya maka dia terbebas dari kesombongan. (HR.Dr. Sesungguhnya Allah tidak menyukai banyak bicara. Sesungguhnya buruk sangka adalah ucapan yang paling bodoh. menghambur-hamburkan harta dan terlalu banyak bertanya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 84 of 107 22. Bukhari) 2.Gema Insani Press . Al-Baihaqi dan Ibnu Babawih) 27. (HR.:: HaditsWeb ::. (HR. Berhati-hatilah terhadap buruk sangka. Bukhari) 7. Bukhari dan Tirmidzi) 26. Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat derajatnya. Semua (dosa) umatku akan diampuni kecuali orang yang berbuat (dosa) terang-terangan. (HR. (HR. (AR.htm 12/20/2011 . Bukhari) 5. Sesungguhnya cemburu (yakni cemburu yang wajar dan masuk akal adalah bagian) dari keimanan. Muslim) 28. dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahkannya. (HR. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . tipu muslihat dan pengkhianatan rnenyeret pelakunya ke neraka. (HR. Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji. yang berkata kotor dan membenci orang yang memintaminta dengan memaksa. (HR. (HR. Ahmad) 25. Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. sedangkan perkataan busuk adalah kebengisan tabi'at dan kebengisan tabi'at di neraka. (HR. Ath-Thabrani) 23.

Mereka berlomba mengumpulkan harta dan bermegahmegahan dengan harta. tetapi dia pernah mencaci-maki orang ini dan menuduh orang itu berbuat zina." Nabi Saw lalu berkata. sombong. Sesungguhnya Allah membenci orang yang selalu berwajah muram di hadapan kawan-kawannya.. Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib diri mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aib-aib orang lain. Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dijauhi manusia karena ditakuti kejahatannya.. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berhati kasar (kejam dan keras). Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia. mengetahui urusan-urusan dunia tetapi jahil (bodoh dan tidak mengetahui) urusan akhirat. Abu Dawud) 19. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan.Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. shalat dan zakat. " Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah (orang) yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa. Mereka adalah makhluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan di sisi Allah. Ahmad) 10. Sesungguhnya bila kamu mengintai-intai keburukan orang maka kamu telah merusak mereka atau hampir merusak mereka. (HR.htm 12/20/2011 . Dia pernah memakan harta orang itu lalu dia menanti orang ini menuntut dan mengambil pahalanya (sebagai tebusan) dan orang itu mengambil pula pahalanya. Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku. (Mutafaq'alaih) 14. angkuh. Ad-Dailami) 13.begini. dengki. Dua sifat tidak akan bertemu dalam diri seorang mukmin yaitu kikir (bakhil) dan akhlak yang buruk. "Allah dan rasulNya lebih mengetahui. Barangsiapa mengintai-ngintai (menyelidiki) keburukan saudaranya semuslim maka Allah akan mengintai-intai keburukannya. Akan tiba satu jaman atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan mereka hanya benda semata-mata.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 85 of 107 melakukan perbuatan dosa pada malam hari lalu Allah menutup-nutupinya kemudian pada esok harinya dia bercerita kepada kawannya. Ad-Dailami) 17. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong. saling bermusuhan dan saling iri. Barangsiapa menyerupai (meniru-niru) tingkah-laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka." (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. (HR. (HR. Ahmad) 18. dan terlalu memburu kesenangan dunia serta orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa.Dr. (HR. (HR.. Al Hakim) 11. Kiblat mereka hanya urusan wanita (seks) dan agama mereka adalah harta mas dan perak. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan atas dosa-dosanya maka dosa orangorang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya lalu dia dihempaskan ke api neraka.. Ad-Dailami) 16. dan dendam sehingga mereka melakukan kezaliman (melampaui batas). Ahmad) 9. (HR. bersuara keras di pasar-pasar (tempat umum) pada malam hari serupa bangkai dan pada siang hari serupa keledai. Ahmad) 15. hati yang kejam." Lalu dia membongkar rahasia yang telah ditutup-tutupi Allah 'Azza wajalla. (HR. Muslim) 12. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab. (HR. (Mutafaq'alaih) 8. (HR. "Tadi malam aku berbuat begini. Barangsiapa diintai keburukannya oleh Allah maka Allah akan mengungkitnya (membongkarnya) walaupun dia melakukan itu di dalam (tengah-tengah) rumahnya.

Aku bertanya. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. Malulah terhadap mereka dan hormati mereka. Bukhari) 4. 9. "Membagi makanan (kepada fakir-miskin) dan memberi salam kepada yang dia kenal dan yang tidak dikenalnya. Yang muda mendahului memberi salam kepada yang tua. 5.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 86 of 107 Press . Abu Dawud dan Ath-Thahawi) Penjelasan: Rambut itu hendaklah disisir. Seorang bertanya kepada Nabi Saw." (HR. Robbku mengajarkan sebaik-baik adab kepadaku. Adab 1. (HR. Rasulullah Saw melarang orang kencing di air yang tidak mengalir.htm 12/20/2011 . (HR. "Islam yang bagaimana yang baik?" Nabi Saw menjawab. Sesungguhnya Allah indah dan senang kepada keindahan. Berhati-hatilah dengan telanjang karena ada (makhluk) yang selalu menyertai kamu (malaikat) yang tidak meninggalkan kamu kecuali kalau kamu buang hajat dan bersenggama dengan keluarga (istri). karena itu saya sertakan teks arabnya] 2. (HR. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) . Bila seorang ke luar untuk menemui kawankawannya hendaklah merapikan dirinya. yang lewat kepada yang duduk dan yang berjumlah sedikit kepada yang banyak. (HR. Tirmidzi). Bukhari) 11. Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau budak wanita yang kamu miliki. Bukhari) 10. (HR. bagaimana kalau dia sedang sendirian?" Nabi Saw menjawab.:: HaditsWeb ::. Kalau Allah meluaskan adab baginya maka akan luas adabnya dan menyempitkannya (menahan dan tidak memberinya adab) maka sempitlah adabnya." (HR. Sesungguhnya seorang mukmin mengambil (melaksanakan) adab dari Allah. "Allah lebih berhak (patut) kamu malui. Al Hakim) 3. Al-Baihaqi) 8. Apabila kamu memelihara rambut hendaklah dimuliakan. Aurat mukmin terhadap mukmin yang lain haram (HR. "Ya Rasulullah. 7. (HR. Ath-Thahawi) 6. (HR. Nabi Saw lebih malu daripada seorang gadis dalam pingitannya. dirapikan dan tidak acak-acakan.

dan Rasulullah pun mengizinkannya. Bukhari) Keterangan: Pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya) diharamkan untuk kaum pria (muslimin).htm 12/20/2011 . Dalam berkumpul (majelis) itu kami berbincang-bincang.Gema Insani Press . (HR. Segala urusan yang tidak didahului dengan memuji Allah kurang (tidak ada) kebaikannya. selain itu lubang tidak dapat mengalirkan air kencing sehingga bisa menjadi sumber penyakit. Al Hakim) 3. Sesungguhnya pria yang berpakaian sutera tidak akan memperoleh bagiannya di akhirat." (HR. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Berhati-hatilah duduk-duduk di pinggir jalan. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Sabar 1. Sabar yang sebenarnya ialah sabar pada saat bermula (pertama kali) tertimpa musibah. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 2. Abu Dawud) 14. (HR. "Ya Rasulullah. (HR.Dr. Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. "Kalau memang suatu keharusan maka berilah jalanan itu haknya. namun diperbolehkan untuk kaum wanita (muslimah). An-Nasaa'i) Keterangan: Karena bisa jadi lubang tersebut merupakan sarang serangga atau binatang lainnya. bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan. "Palingkan pandanganmu (dari memandang kaum wanita) dan jangan menimbulkan gangguan. Para sahabat bertanya. Rasulullah Saw melarang kami memaksa (menyiksa) diri. "Apa yang dimaksud haknya itu. Tunjuki jalan bagi orang yang bertanya. Jawablah tiap ucapan salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Bukhari dan Muslim) 13. (HR. 15." Nabi Saw menjawab. (HR. (HR. Bukhari) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk kulit yang gatal tersebut. 16.:: HaditsWeb ::. (HR. Janganlah kamu kencing ke dalam lobang (tanah). (HR. Nabi Saw mendatangi serombongan orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu beliau berkata. "Kalau memang harus kamu lakukan maka balaslah ucapan salam dan tolonglah orang yang dizhalimi. Abu Hanifah) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath . Sabar adalah separo iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan." Mereka bertanya lagi.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 87 of 107 12. Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi) 17.

Ahmad dan Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. yaitu merahasiakan keluhan. Muhammad Faiz Almath . (Kemudian Rasulullah Saw merapatkan jari-jari tangan beliau). Tirmidzi) 4. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Dr. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 88 of 107 4. Ahmad) 7. Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyihaab) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyihaab) 6. (HR. Ath-Thabrani) 5. Hendaklah kamu selalu benar. (HR. Barangsiapa menyimpang (serong dan memisahkan diri) maka dia menyimpang menuju neraka. merahasiakan musibah dan merahasiakan sodaqoh (yang kita keluarkan).:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . Kaum muslimin ibarat satu tangan terhadap orang-orang yang di luar mereka.:: HaditsWeb ::. Asysyihaab) 3. Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan. Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain.Dr.htm 12/20/2011 .Gema Insani Press . Seorang menjadi kuat karena banyak kawannya. Benar dan Dusta 1. (Mutafaq'alaih) 2. (HR. Pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sodaqoh yang paling afdol. (HR. Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan dia bersabar. Bukhari) 5. Kekuatan disertakan kepada jama'ah. Muhammad Faiz Almath . Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (semuslim). Tolong-Menolong 1. Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rezeki kecuali karena orang-orang yang lemah dari kalangan kamu. (HR.

Gema Insani Press . Muhammad Faiz Almath . Bukhari) 2. Seorang yang bodoh tapi murah hati (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi kikir.:: HaditsWeb ::. Ibnu Babawih) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Murah Hati . Seorang pemurah hati dekat kepada Allah. (HR. Sesungguhnya Allah menuntun tangannya jika dia terpeleset (jatuh). (HR. Maafkanlah kesalahan orang yang murah hati (dermawan). Bukhari) 2. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kekikiran dan keimanan.Boros . dan Allah membenci kebenaran (kejujuran) yang mengakibatkan kerusakan. Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima). dalam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa dan pembicaraan suami kepada isterinya. Sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamaikan (merukunkan). Hati-hatilah terhadap dusta. dekat kepada manusia dan dekat kepada surga. Ahmad dan Abu Dawud) 7.htm 12/20/2011 . (HR. dan bila diamanati dia berkhianat. 6. (HR..celaka dia. Suatu khianat besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu sepenuhnya padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta (pembohong). maka suami boleh berdusta kepada isteri untuk memelihara kerukunan.Dr.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 89 of 107 membawa ke surga. Seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta. Celaka bagi orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah bohong dengan maksud agar mereka tertawa. Al Bazzaar) 5. (HR. Asysyihaab) 4. Celakalah dia.. Aththalayisi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Kikir 1. Ahmad) Penjelasan: Bila dikhawatirkan ucapan suami yang benar dapat berakibat buruk. yaitu dalam peperangan. Barangsiapa melakukan pemborosan (royal dan tabdzir) maka Allah akan mencegahnya dari perolehan (rezekiNya). Abu Dawud dan Ahmad) 4. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. bila berjanji tidak ditepati. yaitu bila berbicara dusta. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). (HR. (HR. Rasulullah Saw membolehkan dusta dalam tiga perkara. (HR. (HR. (HR. Muslim) 3. Ath-Thabrani) 3. (HR.

2.:: HaditsWeb ::. Zuhud dan Tamak 1." Aku berkata. Jauhilah kekikiran.htm 12/20/2011 . Di antara wasiat-wasiat (pesan-pesan) Rasulullah Saw adalah: "Jangan takut berada di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela. Kemurahan hati adalah dari (harta) kemurahan hati dan pemberian Allah. Rasa takut (segan) terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyatakan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya. Bermurah hatilah niscaya Allah bermurah hati kepadamu. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Hiduplah di dunia dengan berzuhud (bersahaja) maka kamu akan dicintai Allah.Dr. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pun akan disenangkan Allah dengan pemberianNya itu. (HR.Gema Insani Press . Muhammad Faiz Almath . Ahmad) 3."( HR.Gema Insani Press . Ahmad) 2. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 90 of 107 5. Sesungguhnya kekikiran itu telah rnembinasakan (umat-umat) sebelum kamu. Muhammad Faiz Almath . Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw dan bertanya. menyaksikan atau mendengarnya. Keberanian dan Ketakutan 1. (HR." Rasulullah Saw menjawab. Ibnu Majah). tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bila aku amalkan niscaya aku akan dicintai Allah dan manusia. dan jangan tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia. Muslim) Penjelasan: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.:: HaditsWeb ::. (HR. Muslim) 6. niscaya kamu akan disenangi manusia." (HR. "Ya Rasulullah." Beliau melanjutkan pesannya: "Katakanlah apa yang hak meskipun akibatnya terasa pahit. (HR. Rasa takut (segan) kepada manusia jangan sampai mencegah seorang apabila rnengetahui suatu yang hak untuk menegakkannya.Dr. "Tambah lagi ya Rasulullah. Ibnu Hibban) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .

Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. "Jangan ya Allah. Barangsiapa berjalan bersama seorang yang zalim untuk membantunya dan dia mengetahui bahwa orang itu zalim maka dia telah ke luar dari agama Islam. sesungguhnya kekikiran telah membinasakan (umat-umat) sebelum kamu. (HR.:: HaditsWeb ::. langsungkan hidupku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. (HR. sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ahmad) 4. (HR. Kekayaan bukan banyaknya harta-benda yang dimiliki tetapi kekayaan jiwa. (HR. (HR. Waspadalah terhadap do'a orang yang dizalimi. AthThabrani) 6. 3. Ketamakan menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 91 of 107 Dia merasa senang dengan rezeki yang diberikan Allah meskipun sedikit. (HR. Ya Allah. (HR.Dr. Ath-Thabrani) 11. Sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada tabir penyekat. dan menanti-nanti (mengharap-harap) kelapangan adalah suatu ibadah. Bukhari) 7. Jauhilah kekikiran. Do'anya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Dua orang pelahap yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut dunia.htm 12/20/2011 . Al Bazzaar) 10.Gema Insani Press . Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Al-Baihaqi) 8. Robbku menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah Mekah seluruhnya emas. (HR. (HR. Bukhari) 4. Kepuasan (rela dengan bagiannya) adalah pusaka yang tidak bisa hilang. (HR. dan bangkitkan pula aku kembali dalam kelompok orang-orang miskin. Mashabih Assunnah) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa ridho dengan rezeki yang sedikit dari Allah maka Allah akan ridho dengan amal yang sedikit dari dia. Asysyihaab) 9. Apabila aku lapar aku akan memohon dan ingat kepada-Mu dan bila kenyang aku akan bertahmid dan bersyukur kepada-Mu. Kezaliman 1. Bukhari) 2. aku ingin satu hari kenyang dan satu hari lapar." (HR. Aku menjawab. Ahmad dan Ath-Thabrani) 3. Barangsiapa zuhud di dunia maka ringan baginya segala musibah. Muhammad Faiz Almath . Ahmad dan Tirmidzi) 5. Jauhilah kezaliman. (HR. (HR. mereka saling membunuh dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan.

yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas. (HR. (HR. Ibnu Majah) 8. Sedangkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong. (HR. Sesungguhnya riya adalah syirik yang kecil. Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat ialah orang-orang yang munafik. Orang yang riya berciri tiga.:: HaditsWeb ::. Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai bacaannya. (HR. 7. Bila orang-orang melihat seorang yang zalim tapi mereka tidak mencegahnya dikhawatirkan Allah akan menimpakan hukuman terhadap mereka semua. Ar-Rabii') 4.Dr. Bukhari dan Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . mendatangi kelompok ini dengan wajah yang satu dan mendatangi kelompok lain dengan wajahnya yang lain. Ibnu Babawih). bila berjanji tidak ditepati. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras. dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Dengan keperkasaan dan keagunganKu." (HR. (Mutafaq'alaih) 6. Bukhari) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad) 7. Ar-Rabii') 2. Muhammad Faiz Almath . Kebaikan yang paling cepat mendapat ganjaran ialah kebajikan dan menyambung hubungan kekeluargaan. Ahmad dan Ath-Thabrani) 3. (HR. (HR. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menangguhkan azabnya terhadap orang zalim dan bila mengazabnya tidak akan luput. Aku akan membalas terhadap orang yang melihat seorang yang dizalimi sedang dia mampu menolongnya tetapi tidak menolongnya. apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pandai bersilat lidah. Kemudian Rasulullah membacakan doa dalam surat Hud ayat 102: "Dan begitulah azab Tuhanmu. Riya dan Nifak 1. dan kejahatan yang paling cepat mendapat hukuman ialah kezaliman dan pemutusan hubungan kekeluargaan. (HR." (HR.Gema Insani Press . (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 92 of 107 5. dan bila diamanati dia berkhianat. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka. Ahmad dan Al Hakim) 5. Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik menyia-nyiakannya. Aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang. (HR. Abu Dawud) 9.htm 12/20/2011 . Barangsiapa menzalimi orang lain terhadap sejengkal lahan maka kelak dia akan dililit dengan tujuh bumi. Muslim) 6.

9.:: HaditsWeb ::. Abu Ya'la) 3.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 93 of 107 8.Dr.Dr. Barangsiapa melihat sesuatu yang dikaguminya lalu dia mengucapkan: "Dengan kehendak Allah.:: HaditsWeb ::. Abu Dawud) 2. Hasud dan Ketajaman Mata 1. Muhammad Faiz Almath .htm 12/20/2011 .Gema Insani Press . Muhammad Faiz Almath . (HR. Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki). (HR. Sesungguhnya pengaruh ketajaman mata adalah hak. (HR. Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli. Apabila seorang melihat dirinya. (HR. Muslim) 4. Pengaruh ketajaman mata adalah hak. Cinta dan Benci 1. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . maka tidak akan terganggu oleh ketajaman mata. tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah". Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bila kamu melihat orang-orang yang sedang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung maka taburkanlah pasir ke wajah-wajah mereka. (HR. Ad-Dailami). Barangsiapa ingin dicintai Allah dan rasulNya hendaklah dia berbicara benar (jujur). sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu.Gema Insani Press . harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang menarik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah. Bila ada sesuatu yang mendahului takdir maka itu adalah oleh ketajaman mata. menepati amanat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.

(HR. Muhammad Faiz Almath . (HR.Dr. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Al-Baihaqi) 2. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (sehingga menyeret di tanah) karena kesombongannya maka Allah tidak akan memandangnya kelak pada hari kiamat. Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia. Muslim) 2. Bukhari dan Muslim) 3. Ad-Dailami) 3. (HR. Bukhari) 6. (HR. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Kesombongan 1. kekikiran yang dipatuhi. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 5. Ath-Thabrani) 4.Gema Insani Press . Ath-Thabrani dan Anas) 6. (HR. (HR. (HR. Selagi orang berjalan dan merasa bangga dengan tutup kepala dan kedua baju rangkapnya maka tiba-tiba dia dibenamkan ke dalam tanah lalu dia bergelimang di dalam tanah sampai hari kiamat. Barangsiapa membanggakan dirinya sendiri dan berjalan dengan angkuh maka dia akan menghadap Allah dan Allah murka kepadanya. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri.Gema Insani Press . Cinta berkelanjutan (diwariskan) dan benci berkelanjutan (diwariskan). Barangsiapa merebutnya (dari Aku) maka Aku menyiksanya.:: HaditsWeb ::. Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Muslim) 5. Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli (HR. (HR. Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya.htm 12/20/2011 . Muslim) 4. Ada tiga perkara yang membinasakan yaitu hawa nafsu yang dituruti.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 94 of 107 dan tidak mengganggu tetangganya.Dr. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR.

Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik-baik atau diam. Semua itu dibenarkan (direalisir atau diwujudkan) oleh kelamin atau digagalkannya. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 5. telanjang. Abu Dawud) 4. Bukhari) 3. Ath-Thabrani dan Al Hakim) 2. lidah zinanya bicara. (HR. Barangsiapa akhir ucapannya "Laa ilaaha illallah" 'Tiada Tuhan selain Allah' niscaya dia masuk surga. kedua telinga zinanya mendengar. (HR. Muslim) 3. Mereka melenggang bergoyang. Sesungguhnya di antara ungkapan kata dan keterangan adalah sihir. Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri maka mereka (penghuninya) sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang Aku tidak sampai melihat mereka yaitu suatu kaum yang menyandang pecut seperti ekor sapi (yang) dipakai untuk memukuli orang-orang dan wanita-wanita berpakaian mini. Perbuatan lesbian di antara kaum wanita adalah perzinaan. Mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian sekian. Pembicaraan dan Ucapan 1. Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara rahangnya (mulut) dan di antara kedua pahanya (kemaluan) niscaya aku menjamin baginya surga. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 95 of 107 Perzinaan 1. kaki zinanya melangkah (berjalan) dan hati yang berhasrat dan berharap. Perzinaan mengakibatkan kemiskinan.Gema Insani Press . Bukhari) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bukhari) 2. tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras). Muhammad Faiz Almath . ( HR. Rambutnya ibarat punuk unta yang miring. (HR. (HR. (HR. (HR. Kedua mata zinanya melihat. (HR. Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya.:: HaditsWeb ::. Bukhari) 4.Dr.htm 12/20/2011 .

(HR. Sesungguhnya Allah melarang kamu banyak omong. Asysyihaab) 8.:: HaditsWeb ::.begini. (HR. Ad-Dailami) 9. janganlah kamu mencaci-maki dia tentang apa yang kamu ketahui pada dirinya karena pahalanya untuk kamu dan kecelakaan untuk dia. Yang paling aku takutkan bagi umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah.Gema Insani Press .. Ath-Thabrani) 10. Bukhari dan Al Hakim) 16. Bukhari) 12. Diam (tidak bicara) adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukannya. dan menyia-nyiakan harta serta banyak bertanya. yang diomongkan.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 96 of 107 5. Ibnu Hibban) 7. Muslim) 14. "Allah dan rasulNya lebih mengetahui. Berhati-hatilah dalam memuji (menyanjung-nyanjung). (HR. (HR." Beliau bersabda. (Mutafaq'alaih) 17. (HR. Semua umatku diampuni kecuali yang berbuat (keji) terang-terangan yaitu yang melakukannya pada malam hari lalu ditutup-tutupi oleh Allah. Ahmad) 13. Tahukah kamu apa ghibah itu? Para sahabat menjawab. Seorang memuji-muji kawannya di hadapan Nabi Saw. (HR.(HR. pengutuk. Muslim) 15. dan barangsiapa banyak dosanya maka api neraka lebih utama baginya."(HR. Apabila ada orang yang mencaci-maki kamu tentang apa yang dia ketahui pada dirimu. 6. "Hai Fulan. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 11. lalu beliau berkata kepadanya. "Menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu hal-hal yang dia tidak sukai. Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya. Seorang mukmin bukanlah pengumpat. Taburkanlah pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji dan menyanjung-nyanjung. (HR." Dia membuka tabir yang telah disekat oleh Allah Azza wajalla.htm 12/20/2011 . tadi malam aku berbuat begini. "Waspadalah kamu. sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya (diucapkan berulang-ulang)". tetapi esok paginya dia membeberkan sendiri dengan berkata. Ahmad) Penjelasan: Bicara saat emosi (marah) dapat menyesatkan. sesungguhnya itu adalah penyembelihan. Bila seorang dari kamu sedang marah hendaklah diam. (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa banyak bicara maka banyak pula salahnya dan barangsiapa banyak salah maka banyak pula dosanya. berkata keji atau berkata busuk. (HR.Dr. Abu Ya'la) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya.. (HR.

Ada juga yang kurang dari itu (mutunya) dan itulah yang selalu ragu. "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. Para sahabat bertanya. Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. Bukhari) 3. (HR. Barangsiapa bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Allah. Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. (HR. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-robek bajunya apalagi berdoa dengan doa-doa jahiliyah. Bukhari) 5. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. (HR. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. (HR. "Para nabi kemudian yang meniru (menyerupai) mereka dan yang meniru (menyerupai) mereka. (HR. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu. diserang penyakit atau kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Bukhari) 9. siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?" Nabi Saw menjawab. Tirmidzi) 2. Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak." (HR. (HR. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit. kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api (pembakaran). Ada yang ke luar emas murni. kelelahan (kepayahan). "Melibatkan diri dalam ujian dan cobaan yang dia tak tahan menderitanya. Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar maka Aku ganti kedua matanya dengan surga. (HR. (HR. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. Ketika dia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia mencapai derajat itu. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan suatu musibah). Bukhari) Penjelasan: Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah. Al-Baihaqi) 7. (HR. Al Bazzaar) 10.htm 12/20/2011 . Ahmad) 8. Ath-Thabrani) 6. Ath-Thabrani) 13. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 97 of 107 Ujian dan Cobaan 1. "Ya Rasulullah. (HR. Ada yang ke luar seperti emas hitam dan itu yang memang ditimpa fitnah (musibah). Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar permohonannya (kerendahan dirinya). "Bagaimana menghina dirinya itu. 12. Ahmad dan Tirmidzi) 11. Bukhari) 4. (HR. Itulah yang dilindungi Allah dari keragu-raguan. Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada seorang dari kamu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kalau agamnya tipis (lemah) dia diuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (keras).

Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan orang lain dan kamu ditolak (pemberiannya). Bukhari) 2. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 . Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 4. (HR. Perjalanan 1. Rasulullah Saw apabila melepas orang yang akan pergi dalam suatu perjalanan beliau menyalaminya dan tidak mendahului melepaskan tangan beliau sampai orang itu melepaskan tangannya seraya beliau berpesan: "Aku titipkan kepada Allah agamamu. amanatmu dan amalan-amalanmu yang terakhir". Ahmad) 17. Perjalanan adalah sebagian dari siksaan. (HR. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. (HR.Dr.Gema Insani Press . (HR. diberi lalu bersyukur. Seorang hamba yang hendak melakukan perjalanan (bepergian) meninggalkan suatu peninggalan bagi keluarganya lebih afdol dari shalat dua rakaat lalu berkata: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ad-Dailami) 16. dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah. Abu Ya'la) 14. Barangsiapa diuji lalu bersabar. Muslim) 3.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 98 of 107 (senang) menerima pemberian.:: HaditsWeb ::. (HR. Kalau dia tidak ridho dengan pemberianNya maka Allah tidak akan memberinya berkah. Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiakannya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya. Muhammad Faiz Almath . Apabila kamu tiga orang dalam perjalanan hendaklah menunjuk seorang menjadi pemimpin rombongan dan yang berhak menjadi pimpinan adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al Qur'an. Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberianNya. (HR. Ath-Thabrani) 15. (HR. (HR.

Abu Ya'la dan Ad-Dainuri) 8. Tirmidzi) 6. (HR. tanggungjawabku. menyelamatkan agama dan duniamu. Rasulullah Saw apabila mengantar orang-orang mukmin yang akan bepergian beliau bersabda: "Semoga Allah membekali kamu dengan takwa. (HR. akhiratku. Ath-Thahawi) 5. keluargaku. harta-bendaku. aku menitipkan diriku. mengembalikan kamu pulang dengan selamat dan memperoleh keberuntungan"." (HR. Sesungguhnya Robbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. melaksanakan bagimu segala kebutuhan dan keperluanmu. agamaku. duniaku. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ibnu Babawih) 7. (HR.htm 12/20/2011 .Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 99 of 107 "Ya Allah. mengarahkan kamu kepada segala kebaikan. dan amalan-amalan menjelang akhir hayatku. Apabila kamu hendak melakukan perjalanan atau bepergian ke suatu tempat hendaklah berkata kepada keluargamu: "Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan mengecewakan titipan-titipanNya". Aman bagi umatku dari bahaya tenggelam apabila pada saat menaiki kapal mereka mengucapkan: "Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya.

Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan gangguan yang ada. Ath-Thabrani) 9.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 100 of 107 "Ya Allah. Abu Ya'la) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Rasulullah Saw bila dalam perjalanan memasuki malam hari berkata: "Hai bumi. Ya Allah. maka dia tidak akan mengalami gangguan apapun sampai dia meninggalkan rumah tersebut. Ya Allah. yang hidup di mukamu. kalajengking dan dari penghuni negeri serta dari bapak dan anaknya". Kebersihan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Dr. Barangsiapa memasuki rumah (atau penginapan) dan mengucapkan: "Aku berlindung dengan segala firman-firman Allah yang lengkap sempurna dari gangguan (kejahatan) semua makhluk-Nya". Engkaulah teman kami dalam perjalanan dan yang kami serahi urusan keluarga kami. aku berlindung kepadamu dari kekurangan (biaya perjalanan dan kawan) dan kesusahan sepulang ke rumah. (HR. dekatkan jarak bumi dan ringankan perjalanan kami. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan singa. Muhammad Faiz Almath . Robbku dan Robbmu Allah. ular.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 . Abu Dawud) 10." (HR. srigala. (HR.Gema Insani Press .

hendaklah dia berwudhu lebih dulu agar lebih segar pengulangannya. 2. Suatu keharusan atas tiap orang muslim mandi dan memakai wewangian serta gosok gigi pada hari Jum'at. Muslim) 10.htm 12/20/2011 .Dr. (HR. Sesungguhnya dia tidak mengetahui dimana tangannya bermalam atau dimana tangannya melayang. Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan kencing maka bersihkanlah dirimu dari (percikan dan bekas) kencing. dermawan dan senang kepada kedermawanan.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 101 of 107 1. Ahmad dan Tirmidzi) 9. Ath-Thahawi) 7. Siapa yang mengenakan pakaian hendaklah dengan yang bersih. Apabila seorang bangun tidur jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam ember (bak) air sehingga mencucinya lebih dulu tiga kali. Makanan dan Minuman file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Wahai Abu Hurairah. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . menggunting (merapikan) kumis. (HR. memotong kuku (kuku tangan dan kaki) serta mencabuti bulu ketiak. Ahmad) 3. mencukur rambut kemaluan. Apabila seorang bersenggama dengan isterinya dan hendak mengulangi. Fitrah manusia ada lima yaitu dikhitan (disunat). Bukhari) 4. (HR. (HR. (HR. 8. Ath-Thahawi) 11. murah hati dan senang kepada kemurahan hati.:: HaditsWeb ::. Tirmidzi) Penjelasan: Orang-orang Yahudi suka menumpuk sampah di halaman rumah. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 6. Barangsiapa tidur dan tangannya masih berbau atau masih ada bekas makanan dan tidak dicucinya lalu terkena sedikit gangguan penyakit kulit maka janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri.Gema Insani Press . (HR. Ahmad) Penjelasan: Mengikat dengan sihir. bersih dan menyukai kebersihan. Janganlah kamu kencing di air yang tidak mengalir kemudian kamu berwudhu dari situ. (HR. (HR. (HR. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi. potonglah (perpendek) kuku-kukumu. Muhammad Faiz Almath . (HR. rayuan dan godaan. (HR. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan. Al Bazzaar dan Ath-Thahawi) 5. Malaikat jibril terus-menerus berpesan agar aku menggosok gigi (bersiwak) sehingga aku khawatir gigigigiku tanggal dan aku ompong tanpa gigi. Sesungguhnya setan mengikat (melalui) kuku-kuku yang panjang.

Sesungguhnya seorang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya maka tidak akan diterima amal kebaikannya selama empat puluh hari. 9. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 102 of 107 1. Al Hakim) 7. Sesungguhnya Allah baik dan tidak mengabulkan (menerima) kecuali yang baik-baik. Siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram maka api neraka lebih layak membakarnya. rambutnya kusut dan wajahnya kotor penuh debu menadahkan tangannya ke langit seraya berseru: "Ya Robbku. (HR. (HR. (HR. Bukhari) 10. (HR. Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauhi kita atau menjauhkan diri dari masjid kita dan sebaiknya tinggal di rumahnya. Wahai Sa'ad. makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shaleh. Janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya. "Wahai anak. Muslim) 2.htm 12/20/2011 . sedangkan makanannya haram. sesungguhnya yang panas-panas tidak ada berkahnya. minumannya haram. maka diperbolehkan untuk ke masjid dan berkumpul dengan kaum muslimin lainnya. (HR. Ath-Thabrani) 3. ucapkanlah Bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. (HR." Allah juga berfirman dalam surat Al Baqarah 172: "Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik. Bukhari) 6. 11. dan makanlah dari apa yang ada di hadapanmu". perbaikilah (murnikanlah) makananmu. niscaya kamu menjadi orang yang terkabul do'anya. Ya Robbku". Al Hakim dan AdDailami) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. pakaiannya haram dan dia diberi makan dari yang haram pula. Apabila diserukan untuk makan malam lalu terdengar suara azan oleh muazin maka dahulukan makan malam. Dinginkanlah makanan. Abu Dawud dan Tirmidzi) 8. Bukhari) Keterangan: Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau bawang merah dan bawang putih sebagaimana manusia pun merasa terganggu dengan bau tersebut. (HR." Kemudian Rasulullah menyebut seorang yang melakukan perjalanan jauh. Jika begitu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? (HR. Apabila kamu lupa menyebut "Bismillah" pada awal makan hendaklah mengucapkan: "Bismillah pada awal dan akhirnya". Ahmad) 4. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamanNya. misalnya dengan gosok gigi dengan pasta gigi atau berkumur dengan zat penghilang bau. Hidangan makanan untuk dua orang seharusnya cukup untuk tiga orang dan makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang. Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana Dia menyuruh kepada para rasul. Namun jika bau tersebut bisa hilang. (HR. Orang yang paling kenyang makan di dunia akan menjadi paling lama lapar pada hari kiamat. Rasulullah Saw berkata kepada Umar bin Abi Salamah. (Abu Hanifah) Keterangan: Hal ini berlaku khusus untuk shalat Isya karena waktunya panjang. Ibnu Majah) 5. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu memakannya. seperti firmanNya dalam surat Al Mukminun ayat 52: "Hai rasul-rasul.

Rasulullah Saw melarang orang meniup-niup makanan atau minuman. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. (HR.htm 12/20/2011 . teko dan wadah-wadah lainnya. "Itu untuk kaum musyrikin di dunia dan untuk kamu di akhirat. (HR. Ar-Ridha) 15. Ahmad) 13. Para sahabat bertanya. misalnya dengan fan (kipas angin). Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Abu Dawud) Keterangan: Meniup-niup makanan dan minuman yang panas biasa dilakukan dengan tujuan agar lekas dingin. Persoalan-Persoalan Pribadi file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tidak halal bagi seorang muslim bertamu di rumah saudaranya semuslim sehingga menyebabkannya berdosa.:: HaditsWeb ::. "Aku hanya menjadikannya campuran untuk obat. dan hal ini dilarang oleh Nabi. "Itu bukan obat tetapi penyakit. Bertamu itu hanya tiga hari lamanya dan pemberian bekal perjalanan bagi tamu hanya untuk sehari semalam. 14. Tidak ada susu yang lebih baik (unggul) daripada air susu ibunya (ASI).Gema Insani Press . namun hal tersebut diharamkan untuk kaum pria (muslimin). Rasulullah Saw melarang orang yang minum dengan membalik mulut kendi langsung ke mulutnya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 103 of 107 12. (HR. Hendaknya dituangkan dulu ke dalam gelas. Lalu Thariq berkata. Ahmad) 17. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal tersebut. Muhammad Faiz Almath . Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Hendaknya makanan atau minuman tersebut didiamkan saja atau didinginkan dengan metode lainnya selain dengan meniup langsung dengan mulut. misal minum langsung dari galon. dan Rasulullah pun mengizinkannya. Rasulullah Saw melarang kami minum dan makan dengan perkakas makan dan minum dari emas dan perak." Lalu Nabi Saw berkata lagi. (HR. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). Beliau juga melarang kami berpakaian sutera dan yang dibordir dengan benang sutera dengan sabdanya." (HR. Thariq bin Suwaid Ra bertanya kepada Nabi Saw tentang khamar (arak) dan beliau melarangnya. lalu meminumnya dari gelas tersebut. poci. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Bukhari dan Muslim) Keterangan: Dilarang minum langsung dari tempat minum yang digunakan oleh banyak orang. 16. "Bagaimana sampai menyebabkan yang ditamui (tuan rumah) berdosa?" Nabi menjawab: "Dia bertamu sedang yang ditamui hampa tidak punya sesuatu apapun untuk disuguhkan kepada tamunya".Dr.

Ibnu Majah) 6." Aku bertanya lagi. Hak seorang muslim yang memiliki harta (peninggalan untuk diwasiatkan) ialah tidak melampaui dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan sudah ditangannya. 10." (HR. Muslim) 3. Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. hidupmu sebelum mati." Aku bertanya lagi. "Ketika aku sakit. (HR. hendaklah dia mentaatiNya dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat terhadap Allah maka janganlah ia melakukannya. persoalan yang jelas bagimu sesatnya maka jauhilah. Juga akibat-akibat buruk lainnya yang dapat terjadi diluar perkiraan. karena sepertiga itu sudah banyak. Nabi menjawab. (HR. (HR. dan karena dipaksa melakukannya. Usia umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun." (HR. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 2. (HR. Ahmad) 13. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Rasulullah datang menjenguk dan aku berkata. Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang di atasmu. yaitu persoalan yang jelas bagimu kebenarannya maka ikutilah. Mungkin pelampiasan nafsu syahwat sebentar berakibat kesedihan yang lama. Sesungguhnya persoalan-persoalan itu ada tiga macam. sehatmu sebelum sakit. karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untukmu. (HR. Asysyihaab) 5. Al Hakim) 9. (HR. Mimpi yang paling benar ialah (yang terjadi) menjelang waktu sahur (sebelum fajar). kayamu sebelum melarat. dan senggangmu sebelum sibuk. (HR. Ath-Thabrani) 4. maka hal tersebut menimbulkan trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi sang wanita. "Meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik (senang) lebih baik daripada membiarkan mereka miskin mengemis pada orang-orang. Al Hakim dan Tirmidzi) 14. gara-gara melampiaskan nafsu syahwat dengan berzina lalu hamil. "Sepertiganya?" Beliau menjawab. Sesungguhnya yang dimaksud nazar ialah apa yang diharapkan dengannya keridhoan Allah 'Azza wajalla. Al-Baihaqi) Keterangan: Banyak kasus yang terjadi. Rasulullah bersabda dengan membawakan firman Allah dalam hadits Qudsi: "Pandangan mata adalah panah beracun dari antara panah-panah Iblis. (HR. "Tidak. Mimpi yang baik (sholeh) adalah dari Allah dan mimpi (buruk) adalah dari setan. 8. (HR. (HR. Orang tua dan keluarga menjadi sedih dan malu. (Bukhari) 12. Bukhari) 11. Sedikit dari mereka yang melampauinya.htm 12/20/2011 . karena lupa. Buta yang paling buruk ialah buta hati. bolehkah aku mewakafkan seluruh hartaku?" Nabi Saw menjawab. "Ya Rasulullah. Bukhari) Keterangan: Batas maksimum wasiat adalah sepertiga dari seluruh hartanya. "Separonya?". Tirmidzi dan Ibnu Majah) 7. Ambillah kesempatan lima sebelum lima: mudamu sebelum tua. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada-Ku maka Aku ganti dengan keimanan yang dirasakan manis dalam hatinya. dan persoalan yang terdapat perselisihan di dalamnya maka serahkanlah (kembalikan penentuan hukumnya) kepada yang alim (ilmuwan).Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 104 of 107 1. Sesungguhnya Allah melampaui ketentuan bagiku dengan (memaafkan) umatku dalam kesalahan yang tidak disengaja. "Tidak. (HR.

Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang hendaknya dia pergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. (HR. (HR. (HR. Jika seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya pada dirimu janganlah kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. Janganlah orang sakit mengunjungi orang sehat. Apabila terjadi dalam satu negeri suatu wabah penyakit dan kamu di situ janganlah kamu ke luar meninggalkan negeri itu. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya. Ahmad dan Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . apakah kami berobat?" Beliau menjawab. (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ibnu Majah) 4. Jika terjadi sedang kamu di luar negeri itu janganlah kamu memasukinya. (HR. Wafat karena wabah adalah mati syahid. Bukhari) 16. 6. Bukhari dan Muslim) 7.Dr. (HR. Mimpi yang baik oleh seorang yang sholeh merupakan satu dari empat puluh enam bagian dari mimpi kenabian. Muhammad Faiz Almath . Muslim) 17. Bukhari) Penjelasan: Tentu tidak setingkat dengan gugur di jalan Allah. Bukhari dan Muslim) 3.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 105 of 107 15. "Ya Rasulullah.:: HaditsWeb ::. "Ya. (HR. Ad-Dailami) 8.Gema Insani Press . kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)". (HR. Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab. (HR. (HR. Mereka bertanya. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. (HR. Sebaik-baik menjenguk orang sakit adalah berdiri sebentar (tidak berlama-lama) dan ta'ziah (melayat ke rumah duka) cukup sekali saja. Ashabussunnah) 2. Pengobatan dan Penyakit 1. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang haram tidak dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit. Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya.htm 12/20/2011 . wahai hamba-hamba Allah. Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu. diketahui oleh yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti. Bukhari) 5.

Ibnu Majah) 10. (HR.Dr. Dukun dan Peramal 1. (Abu Dawud) 3. (HR. Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan sesuatu kebaikan maka Allah berfirman kepada malaikat: "Catatlah bagi hambaKu pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika sehat. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan percaya kepada ucapannya maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. (HR. (HR. "(HR. (HR. Sesungguhnya tiada sesuatu pemberian Allah sesudah keyakinan (iman) lebih baik daripada kesehatan. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Abu Hanifah) 13. Ramalan mujur-sial adalah syirik." (HR.Dr. Muslim) 2. "Apakah penebusannya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 106 of 107 9. kalung-gelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik. "Lakukanlah yang kamu pandang baik dan apa yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan bertawakal. Apabila seorang yang sakit dari kamu menginginkan sesuatu makanan berikanlah. Ramalan tentang mujur dan sial semula dikaitkan dengan burung yaitu suara atau arah terbangnya. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia telah bersyirik kepada Allah. Sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra. Ibnu Majah) 11. dan bukan kepastian bahwa dari tiap air mani dapat terjadi anak. Larilah dari penderita lepra sebagaimana kamu lari dari harimau.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Ucapkanlah: "Ya Allah. (HR. dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada ilah (tuhan / yang disembah) kecuali Engkau.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 .Gema Insani Press . Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (Beliau mengulanginya tiga kali) dan tiap orang pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian. Beliau lalu menjawab. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu (lalu mempercayainya) maka shalatnya selama empat puluh malam tidak akan diterima. Muhammad Faiz Almath ." (HR. Muhammad Faiz Almath . tiada kebaikan kecuali kebaikanMu. Para sahabat bertanya. Mohonlah kepada Allah keselamatan dan afiat (kesehatan). Ahmad) 5. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Thair artinya burung. Bukhari) 12. Rasulullah Saw ditanya tentang azal (mengeluarkan air mani diluar kemaluan istri). Ibnu Majah) 4.

Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan.:: HaditsWeb ::. (HR. (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Hewan 1. kambing. Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya makanan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 107 of 107 . (HR. Bukhari) 3.:: HaditsWeb ::. (HR. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. Lalu wanita itu melepas sepatunya. Nabi Saw melarang mengadu domba antara hewan-hewan ternak. Rasulullah Saw melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mati karena lapar dan haus. domba. Muhammad Faiz Almath . 4. Muslim) 2. diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur (lalu diminumkan ke anjing itu).htm 12/20/2011 . Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . ayam dan lain sebagainya. sapi. (HR.Gema Insani Press . Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. Bukhari) 5.Dr. Abu Dawud) Penjelasan: Mengadu kerbau.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->