P. 1
1100 Hadist

1100 Hadist

|Views: 96|Likes:
Published by Dolong Ulong

More info:

Published by: Dolong Ulong on Dec 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala
 • Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
 • Muhammad Rasulullah Saw
 • Ketinggian Al-Qur'an
 • Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw
 • Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya
 • Islam - Iman - Ihsan
 • Hari Kiamat dan Hisab
 • Surga dan Neraka
 • Sunnah-Sunnah Yang Utama
 • Bid'ah dan Kesesatan
 • Maut dan Kematian
 • Syuhada
 • Sabda Nabi Saw Tentang Kuburan
 • Ibadah
 • Perintah Takut Kepada Allah
 • Keutamaan Do'a
 • Keutamaan Zikir
 • Niat Pangkal Seluruh Aktifitas
 • Wudhu
 • Shalat
 • Shaum / Puasa
 • Zakat dan Sodaqoh
 • Haji dan Umrah
 • Kebaikan dan Kebajikan
 • Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar
 • Amal Perbuatan
 • Syukur dan Tahmid
 • Akibat Berbuat Maksiat
 • Keutamaan Ikhlas
 • Keutamaan Ta'at Kepada Allah
 • Keutamaan Takwa
 • Keutamaan Taqwa
 • Taubat dan Istighfar
 • Perihal Mesjid
 • Yang Berhak Mendapat Syafa'at
 • Rahmat Allah
 • Kenikmatan
 • Bahaya Bersumpah
 • Fitnah
 • Kepemimpinan, Keadilan dan Politik
 • Hakim dan Kehakiman
 • Jihad dan Perang
 • Mata Pencaharian dan Hasil Kerja
 • Harta dan Kekayaan
 • Kemiskinan
 • Menunaikan Amanat
 • Muamalah (Hubungan Kemasyarakatan)
 • Dunia dan Segala Isinya
 • Jaman
 • Ilmu Pengetahuan dan Kebodohan
 • Halal dan Haram
 • Pergaulan
 • Perkawinan
 • Wanita
 • Ayah - Ibu - Anak - Keluarga
 • Tetangga
 • Pembantu Rumah Tangga dan Para Budak
 • Anak Yatim
 • Akhlak
 • Akhlak yang Buruk
 • Adab
 • Sabar
 • Tolong-Menolong
 • Benar dan Dusta
 • Murah Hati - Boros - Kikir
 • Keberanian dan Ketakutan
 • Zuhud dan Tamak
 • Kezaliman
 • Riya dan Nifak
 • Hasud dan Ketajaman Mata
 • Cinta dan Benci
 • Kesombongan
 • Perzinaan
 • Pembicaraan dan Ucapan
 • Ujian dan Cobaan
 • Perjalanan
 • Kebersihan
 • Makanan dan Minuman
 • Persoalan-Persoalan Pribadi
 • Pengobatan dan Penyakit
 • Dukun dan Peramal
 • Hewan

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 1 of 107

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala
1. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah 'Azza wajalla berfirman, "Anak Adam mendustakan Aku padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci Aku padahal tidak seharusnya demikian. Adapun mendustakan Aku adalah dengan ucapannya bahwa "Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada permulaan". Ketahuilah bahwa tiada ciptaan (makhluk) pertama lebih mudah bagiku daripada mengulangi ciptaan. Adapun caci-makinya terhadap Aku ialah dengan berkata, "Allah mempunyai anak". Padahal Aku Maha Esa yang bergantung kepada-Ku segala sesuatu. Aku tiada beranak dan tiada pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun setara dengan Aku." (HR. Bukhari) 2. Dalam hadits Qudsi dijelaskan bahwa Allah Ta'ala berfirman: "Hai anak Adam, kamu tidak adil terhadapKu. Aku mengasihimu dengan kenikmatan-kenikmatan tetapi kamu membenciKu dengan berbuat maksiatmaksiat. Kebajikan kuturunkan kepadamu dan kejahatan-kejahatanmu naik kepada-Ku. Selamanya malaikat yang mulia datang melapor tentang kamu tiap siang dan malam dengan amal-amalmu yang buruk. Tetapi hai anak Adam, jika kamu mendengar perilakumu dari orang lain dan kamu tidak tahu siapa yang disifatkan pasti kamu akan cepat membencinya." (Ar-Rafii dan Ar-Rabii'). 3. Anak Adam mengganggu Aku, mencaci-maki jaman (masa), dan Akulah jaman. Aku yang menggilirkan malam dan siang. (HR. Bukhari dan Muslim) 4. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) : "Kebesaran (kesombongan atau kecongkakan) pakaianKu dan keagungan adalah sarungKu. Barangsiapa merampas salah satu (dari keduanya) Aku lempar dia ke neraka (jahanam)." (HR. Abu Dawud) 5. Berbaik sangka terhadap Allah termasuk ibadah yang baik. (HR. Abu Dawud) 6. Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama, seratus kurang satu. Barangsiapa memperhitungkannya dia masuk surga. (Artinya, mengenalnya dan melaksanakan hak-hak nama-nama itu). ( HR. Bukhari) 7. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam, Aku menyuruhmu tetapi kamu berpaling, dan Aku melarangmu tetapi kamu tidak mengindahkan, dan Aku menutup-nutupi (kesalahan-kesalahan)mu tetapi kamu tambah berani, dan Aku membiarkanmu dan kamu tidak mempedulikan Aku. Wahai orang yang esok hari bila diseru oleh manusia akan menyambutnya, dan bila diseru oleh Yang Maha Besar (Allah) dia berpaling dan mengesampingkan, ketahuilah, apabila kamu minta Aku memberimu, jika kamu berdoa kepada-Ku Aku kabulkan, dan apabila kamu sakit Aku sembuhkan, dan jika kamu berserah diri Aku memberimu rezeki, dan jika kamu mendatangiKu Aku menerimamu, dan bila kamu bertaubat Aku ampuni (dosa-dosa)mu, dan Aku Maha Penerima Taubat dan Maha Pengasih." (HR. Tirmidzi dan Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 2 of 107

Perihal Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul
1. Tiada Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti dia penggembala domba. (HR. Bukhari dan Muslim) 2. Kami (para nabi) tidak diwarisi (meninggalkan warisan). Apa yang kami tinggalkan adalah sodaqoh (untuk umat). (HR. Bukhari) 3. Sesungguhnya Allah mengharamkan (mencegah) bumi makan jasad nabi-nabi. (HR. Al Hakim) 4. Sesungguhnya tidak layak bagi seorang nabi memasuki rumah yang mewah. (HR. Ibnu Hibban) 5. Isa bin Maryam melihat sendiri seorang yang mencuri, lalu Isa 'Alaihissalam berkata kepada orang itu, "Kamu mencuri." Tapi pencuri itu menjawab, "Tidak, demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Dia." Isa lalu berkata lagi, "Aku beriman kepada Allah dan mendustakan mataku sendiri." (HR. Bukhari dan Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

Muhammad Rasulullah Saw
1. Rasulullah Saw bersabda: "Aku kesayangan Allah (dan tidak congkak). Aku membawa panji "PUJIAN" pada hari kiamat, di bawahnya Adam dan yang sesudahnya (dan tidak congkak). Aku yang pertama pemberi syafa'at dan yang diterima syafaatnya pada hari kiamat (dan tidak congkak). Aku yang pertama menggerakkan pintu surga dan Allah membukanya untukku dan aku dimasukkanNya bersama-sama orangorang beriman yang fakir (dan tidak congkak). Dan Aku lah paling mulia dari kalangan terdahulu dan terbelakang di sisi Allah (dan tidak congkak)." (HR. Tirmidzi) 2. Ketika Aisyah Ra ditanya tentang akhlak Rasulullah Saw, maka dia menjawab, "Akhlaknya adalah Al Qur'an." (HR. Abu Dawud dan Muslim) 3. Aku penutup para nabi. Tidak ada nabi lagi sesudah aku. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 4. Aku diberi (oleh Allah) hikmah-hikmah yang banyak dalam ucapan-ucapan yang sedikit. (Maksudnya, ucapan-ucapan beliau singkat tetapi mengandung makna yang luas dan dalam). (HR. Ahmad) 5. Kepada Rasulullah Saw disarankan agar mengutuk orang-orang musyrik. Tetapi beliau menjawab: "Aku

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 3 of 107

tidak diutus untuk (melontarkan) kutukan, tetapi sesungguhnya aku diutus sebagai (pembawa) rahmat." (HR. Bukhari dan Muslim) 6. Anas Ra, pembantu rumah tangga Nabi Saw berkata, "Aku membantu rumah tangga Nabi Saw sepuluh tahun lamanya, dan belum pernah beliau mengeluh "Ah" terhadapku dan belum pernah beliau menegur, "kenapa kamu lakukan ini atau kenapa tidak kau lakukan ini." (HR. Ahmad) 7. Rasulullah Saw melakukan shalat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Beliau juga tidak senang bila ada orang berjalan di belakangnya. (Artinya, tidak sejajar dan berjalan di belakangnya dengan maksud untuk menghormati beliau.) (HR. Bukhari dan Muslim) 8. Anas Ra berkata, "Rasulullah Saw adalah orang yang paling baik, paling dermawan (murah tangan), dan paling berani". (HR. Ahmad) 9. Tiada seorang beriman hingga aku lebih dicintai dari ayahnya, anaknya, dan seluruh manusia. (HR. Bukhari) 10. Aku Muhammad dan Ahmad (terpuji), yang dihormati, yang menghimpun manusia, nabi (penyeru) taubat, dan nabi (penyebar) rahmat. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

Ketinggian Al-Qur'an
1. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama berpegangan dengannya, yaitu Kitabullah (Al Qur'an) dan sunnah Rasulullah Saw. (HR. Muslim) 2. Sesungguhnya Allah, dengan kitab ini (Al Qur'an) meninggikan derajat kaum-kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain. (HR. Muslim) Penjelasan: Maksudnya: Barangsiapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al Qur'an maka Allah akan meninggikan derajatnya, tapi barangsiapa yang tidak beriman kepada Al Qur'an maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. 3. Apabila seorang ingin berdialog dengan Robbnya maka hendaklah dia membaca Al Qur'an. (Ad-Dailami dan Al-Baihaqi) 4. Orang yang pandai membaca Al Qur'an akan bersama malaikat yang mulia lagi berbakti, dan yang membaca tetapi sulit dan terbata-bata maka dia mendapat dua pahala. (HR. Bukhari dan Muslim) 5. Sebaik-baik kamu ialah yang mempelajari Al Qur'an dan mengajarkannya. (HR. Bukhari)

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Gema Insani Press . panduan dari para sahabat dan ulama yang shaleh. (HR.Dr.Dr. Kalau ada orang yang menafkahkan emas sebesar gunung Uhud.htm 12/20/2011 .Gema Insani Press . file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (Mashabih Assunnah) 7. menafsirkan atau menguraikan Al Qur'an hanya dengan akal pikirannya sendiri tanpa panduan dari hadits Rasulullah. Larangan Mencaci Sahabat-Sahabat Rasulullah Saw 1. Ahmad) 9. Muhammad Faiz Almath . 8. Muhammad Faiz Almath . (HR. (Ad-daarami) Catatan Kaki: [1] Satu cupak kurang lebih 1 Ons Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Orang yang dalam benaknya tidak ada sedikitpun dari Al Qur'an ibarat rumah yang bobrok. Barangsiapa mengulas Al Qur'an tanpa ilmu pengetahuan maka bersiaplah menduduki neraka. (Mashabih Assunnah) 2. (HR.:: HaditsWeb ::. Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . serta tanpa akal dan naqal yang benar. Janganlah kamu mencaci-maki sahabat-sahabatku. Barangsiapa menguraikan Al Qur'an dengan akal pikirannya sendiri dan benar. Barangsiapa membaca satu huruf dari Al Qur'an maka baginya satu pahala dan satu pahala diganjar sepuluh kali lipat. tidak akan mencapai satu cupak[1] atau separonya dari yang telah mereka infakkan. Sahabat-sahabatku ibarat bintang-bintang. Abu Dawud) Penjelasan: Maksud hadits ini adalah menterjemah. maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. Barangsiapa menelusuri salah satunya dia mendapat petunjuk jalan.:: HaditsWeb ::.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 4 of 107 6.

Sesungguhnya Allah akan mendukung (mengokohkan) agama ini (Islam) dengan perantaraan seorang yang durhaka. 9. seperti shalat Qoshar dan berbuka (tidak puasa) bagi musafir. Bukhari) 2.Dr. Ath Thobari) 8. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bertindaklah tepat. (HR. Ath Thobari) 10. Tiada manusia mengabaikan sesuatu dari urusan agama untuk kepentingan keduniaan mereka. Umatku dibebaskan (dari tuntutan) disebabkan kesalahan (yang tidak disengaja). (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 5 of 107 Perintah Berpegang Pada Ad-Diin-Nya 1. (Aththusi) 5. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk diampuni dan kembali kepada jalan Allah yang telah Allah tangguhkan ajalnya sehingga dia sudah mencapai usia enam puluh tahun. Bukhari) Penjelasan: Jadi bila sudah mencapai usia 60 tahun dan belum mau bertobat atas perbuatan dosanya maka tidak ada lagi alasan baginya pada saat menghadapi perhitungan Allah. Ahmad) 3. Muhammad Faiz Almath . lupa dan terhadap apa yang dipaksakan kepada mereka. Masukilah dengan lunak dan jangan sampai timbul dalam dirimu kejenuhan beribadah kepada Robbmu.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. lakukan pendekatan. kecuali pasti dikalahkannya. (HR. (HR. Abu Dawud dan Al Hakim) 4. permudahlah dan gunakan siang dan malam hari serta sedikit waktu fajar sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah mengutus kepada umat ini pada penghujung tiap seratus tahun orang yang memperbaharui (ajaran) agama mereka. (HR Asysyihaab) 7. Agama ini kokoh dan kuat. Sesungguhnya agama ini mudah dan tiada seorang yang mempersulit agama. (HR. Allah menyukai akan rukhsah-rukhsah-Nya[1] diterima dan diamalkan sebagaimana seorang hamba menyukai pengampunan-Nya. kecuali Allah menimbulkan bagi mereka perkara-perkara yang lebih membahayakan mereka. hati seorang mukmin cair sebagaimana cairnya timah dalam api disebabkan melihat bala dan peristiwa yang merugikan agamanya tetapi dia tidak mampu merubahnya. Yang menyebabkan agama cacat ialah hawa nafsu. (Mutafaq'alaih) Catatan Kaki: [1] Rukshah artinya dispensasi dan keringanan-keringanan dari Allah. Akan datang satu masa. (HR. sebarkan berita gembira. Al-Baihaqi) 6. (HR.htm 12/20/2011 .

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 6 of 107 . "Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. menunaikan zakat. (HR." (HR. "Beritahu aku tentang Assa'ah (azab kiamat)." Kemudian orang itu pergi menghilang dari pandangan mata. Umat terdahulu selamat (jaya) karena teguhnya keyakinan dan zuhud. tahukah kamu siapa orang yang bertanya tadi?" Lalu aku (Umar) menjawab. Kini beritahu aku tentang ihsan. seraya berkata." Kemudian dia bertanya lagi. Ath Thobari) 4. malaikat-malaikat-Nya. Dia langsung duduk menghadap Rasulullah Saw. Islam . niscaya kamu akan selalu merasakan kehadiran-Nya. Muslim) 5. "Hai Umar. "Kini beritahu aku tentang iman. beritahu aku tentang Islam. "Orang yang melakukan kebaikankebaikan di saat orang-orang melakukan pengrusakan. Sesungguhnya bermula datangnya Islam dianggap asing (aneh) dan akan datang kembali asing. Dan umat terakhir kelak akan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Orang-orang tanpa sandal. "Ya Rasulullah. apa yang luput dari kamu adalah sesuatu yang pasti tidak mengenaimu dan apa yang akan mengenaimu pasti tidak akan meleset dari kamu. Sufyan bin Abdullah berkata. "Islam ialah bersyahadat bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah." Rasulullah Saw menjawab." (HR. niscaya Allah akan mengenalimu waktu kamu dalam kesulitan. "Seorang budak wanita melahirkan nyonya besarnya. Ketahuilah. Kemenangan (keberhasilan) hanya dapat dicapai dengan kesabaran. kitab-kitab-Nya. Namun berbahagialah orang-orang asing itu." Rasulullah berkata. Pada suatu hari kami (Umar Ra dan para sahabat Ra) duduk-duduk bersama Rasulullah Saw. mendirikan shalat. Al-Baihaqi) 3. hari akhir dan beriman kepada Qodar baik dan buruknya. Rambutnya hitam sekali dan tidak tampak tandatanda perjalanan." Rasulullah menjawab." Lalu Rasulullah Saw menjawab. dan mengerjakan haji apabila mampu. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Peliharalah (perintah dan larangan) Allah.Iman . "Beribadah kepada Allah seolah-olah anda melihat-Nya walaupun anda tidak melihat-Nya. melarat dan penggembala unta masing-masing berlomba membangun gedung-gedung bertingkat." Rasulullah Saw lantas berkata. Kedua kakinya menghempit kedua kaki Rasulullah." Lalu Rasulullah Saw menjawab.Ihsan 1. Iman terbagi dua. "Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui. "Ikrarkanlah (katakan): Aku beriman kepada Allah." Rasulullah menjawab. Dia bertanya lagi. terangkan kepadaku tentang Islam. (HR. "Beriman kepada Allah. apa yang dimaksud orang asing (aneh) itu?" Lalu Rasulullah menjawab. Iman paling afdol ialah apabila kamu mengetahui bahwa Allah selalu menyertaimu dimanapun kamu berada. separo dalam sabar dan separo dalam syukur. Muslim) 2. Aku tidak akan bertanya lagi kepada orang lain. Kelonggaran bersamaan dengan kesusahan dan datangnya kesulitan bersamaan dengan kemudahan. puasa Ramadhan." Kemudian dia bertanya lagi. "Itulah Jibril datang untuk mengajarkan agama kepada kalian. Tirmidzi) 6. Lalu muncul di hadapan kami seorang yang berpakaian putih. "Ya Muhammad. karena sesungguhnya Allah melihat anda." (HR. (HR. Lalu Rasulullah Saw bertanya kepada Umar. kemudian berlakulah jujur (istiqomah). "Beritahu aku tentang tanda-tandanya. setengah telanjang. Tidak seorangpun dari kami yang mengenalnya.htm 12/20/2011 . "Benar."Ya Rasulullah. Kenalilah Allah waktu kamu senang. dari kedua telapak tangannya diletakkan di atas paha Rasulullah Saw. Muslim) 7. rasul-rasul-Nya.:: HaditsWeb ::." Orang itu lantas berkata.

(HR. Tidak ada orang yang lebih mulia di sisi Allah dari seorang mukmin. (HR. (HR. dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. dia mengenakan pakaian mewah-mewah dan bila berkata tidak benar (tidak jujur)." (HR.Dr. Keistimewaan Muslimin dan Mukminin 1. dan jika berbuat kebaikan merasa gembira. Sesungguhnya di kalangan hamba-hamba Allah ada orang yang apabila memohonkan sesuatu maka Allah akan menerimanya (mengabulkannya). tidak diketahui mana yang lebih baik awalnya atau akhirnya.Gema Insani Press . Tiga perkara berasal dari iman: (1) Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan "Laailaaha illallah" karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dari Islam karena sesuatu perbuatan. Orang yang shaleh selalu mendapat tekanan-tekanan. (HR. Ath-Thabrani) 6. (HR. Waspadalah terhadap firasat seorang mukmin. Pokok segala urusan ialah Al Islam dan tiangnya adalah shalat. Dan seburuk-buruk umatku adalah yang dilahirkan dalam kenikmatan dan dibesarkan dengannya. Umatku (umat Muhammad) ibarat air hujan. Tirmidzi) 10. Bukhari dan Muslim) 4.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 7 of 107 binasa karena kekikiran (harta dan jiwa) dan cita-cita kosong. Sesungguhnya dia melihat dengan nur Allah. Ath-Thabrani) 2. Akan ada suatu umat dari umatku yang masih tetap melaksanakan perintah Allah. tetapi apabila melakukan keburukan dia beristighfar. Barangsiapa menyenangi amalan kebaikannya dan menyedihkan (bersedih dengan) keburukannya maka dia adalah seorang mukmin. Abu Dawud) 9. makanannya sebaik-baik makanan. (HR. Sebaik-baik umatku adalah apabila pergi (musafir) dia berbuka puasa dan shalat Qashar. Al Hakim) 7.:: HaditsWeb ::. Al Hakim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya. (HR. (HR. (Mashabih Assunnah) 3. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (2) Jihad akan terus berlangsung semenjak Allah mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal tidak dapat dirubah oleh kezaliman seorang zalim atau keadilan seorang yang adil. Al Hakim) 8. (HR. (3) Beriman kepada takdir-takdir." (Ibnu Abi Ad-Dunia) 8. Muhammad Faiz Almath .htm 12/20/2011 . Tirmidzi dan Ath-Thabrani) 5. dan puncaknya (atapnya) adalah berjihad. maka tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang mengecewakan dan menentangnya dan sampai tiba ketentuan Allah mereka tetap dalam penderitaan tersebut.

Keutamaan Mempelajari Fiqih dan Ilmu Agama 1. Seorang muslim ialah yang menyelamatkan kaum muslimin (lainnya) dari (kejahatan) lidah dan tangannya.Gema Insani Press ." (HR. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seseorang maka dia diberi pendalaman dalam ilmu agama. Seorang mukmin diberi pahala dalam segala hal walaupun dalam sesuap makanan yang diangkatnya ke mulut isterinya. (7) dan tidak menyebut kecuali kebaikannya sesudah ia wafat. sesungguhnya ucapan: "andaikata" dan "jikalau" membuka peluang bagi (masuknya) karya (kerjaan) setan. Seorang mukmin bukanlah pengumpat dan yang suka mengutuk. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad) 15. (Mutafaq'alaih) 16. tetapi katakanlah. Jika ditimpa suatu musibah janganlah berkata. Muslim) 12. Bukhari) 2. (HR. (HR. Bila ditimpa musibah dia memuji Allah dan bersabar. Tirmidzi dan Abu Ya'la) 11. Ibnu Baabawih) 10. Sesungguhnya memperoleh ilmu hanya dengan belajar.Dr. (2) mencintainya di dalam hatinya. yang keji dan yang ucapannya kotor. "Oh andaikata aku tadinya melakukan itu tentu berakibat begini dan begitu". (HR. (3) menyantuninya dengan hartanya. yaitu: (1) melihat saudara seimannya dengan rasa hormat dalam pandangan matanya. Peliharalah apa-apa yang menguntungkan kamu dan mohonlah pertolongan Allah. Muslim) 14. Abu Dawud) 17.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 8 of 107 9. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (6) melayat jenazahnya. (HR. (5) menjenguknya bila sakit. dan seorang muhajir ialah yang berhijrah meninggalkan dan menjauhi keburukan (kejahatan). Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti saudaranya yang muslim. Ahmad dan Abu Dawud) 13. Sebaik-baik kamu ialah yang diharapkan kebaikannya dan aman dari kejahatannya." Ketahuilah. Para ulama fiqih adalah pelaksana amanat para rasul selama mereka tidak memasuki (bidang) dunia. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada seorang mukmin yang lemah dalam segala kebaikan. (4) tidak menggunjingnya atau mendengar penggunjingan terhadap kawannya. Aku mengagumi seorang mukmin.htm 12/20/2011 . (HR. dan memeranginya adalah suatu kekufuran. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::. (HR. Mencaci-maki seorang mukmin adalah suatu kejahatan. (HR. "Ini takdir Allah dan apa yang dikehendaki Allah pasti dikerjakan-Nya. (HR. Seorang mukmin ialah yang dipercaya oleh kaum beriman terhadap jiwa dan harta mereka. dan seburuk-buruk kamu ialah yang tidak diharapkan kebaikannya dan tidak aman dari kejahatannya. Allah Azza wajalla mewajibkan tujuh hak kepada seorang mukmin terhadap mukmin lainnya. Seorang mukmin tidak akan digigit dua kali dari lobang yang satu (sama). dan jangan lemah semangat (patah hati). Bila memperoleh kebaikan dia memuji Allah dan bersyukur.

Belum akan datang kiamat sehingga seorang membunuh tetangganya. Belum akan kiamat sehingga tidak ada lagi di muka bumi orang yang menyebut : "Allah. rahmatilah khalifah-khalifahku.htm 12/20/2011 . Hari Kiamat dan Hisab 1. "Alangkah baiknya sekiranya aku di tempat orang ini.:: HaditsWeb ::. Allah. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. (HR. saudaranya dan ayahnya. 6. (HR. Muhammad Faiz Almath . Ar-Ridha) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Asysyihaab). apa arti memasuki (bidang) dunia?" Beliau menjawab. Belum terjadi kiamat sehingga orang-orang dari umatku kembali menyembah berhala-berhala selain Allah. (HR. dan orang yang pada sore harinya beriman maka pada pagi harinya menjadi kafir. Muslim) 7. dia ingin mati dan tidak ingin hidup karena beban berat yang selalu dihadapinya). (HR. anak-anak muda berani menentang orang tua serta orang jahat dan hina berani melawan yang terhormat dan mulia. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperindah masjidmasjid. "Ya Rasulullah. maka tunggulah kiamat. "Orang-orang yang datang sesudahku mengulang-ulang pelajaran hadits-hadits dan sunahku dan mengajarkannya kepada orang-orang sesudahku. "Apabila amanah diabaikan maka tunggulah kiamat. Bukhari) 2. banjir di musim kemarau.Gema Insani Press ." (HR. Abu Dawud) 4. Belum terjadi kiamat sebelum seorang yang melewati kuburan berkata. orang-orang terhormat (mulia) menjadi langka. (HR Bukhari) 5. (HR." Para sahabat lalu bertanya. Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Rasulullah Saw bersabda : "Ya Allah. siapakah khalifah-khalifahmu?" Beliau menjawab. Belum akan terjadi kiamat sehingga anak selalu menjengkelkan kedua orang tuanya. Abu Dawud) 3." Orang itu bertanya lagi. "Ya Rasulullah.Dr." (Maksudnya. Seorang yang pagi hari beriman maka pada sore harinya menjadi kafir. Ath-Thabrani) 3. Seorang Arab Badui bertanya. "Kapankah tibanya kiamat?" Nabi Saw lalu menjawab. "Bagaimana hilangnya amanat itu. kaum penjahat melimpah." (HR. Mendekati kiamat akan terjadi fitnah-fitnah seolah-olah kepingan-kepingan malam yang gelap-gulita. "Mengekor kepada penguasa dan kalau mereka melakukan seperti itu maka hati-hatilah terhadap mereka atas keselamatan agamamu.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 9 of 107 Mendengar sabda tersebut. (HR. Bukhari) 8." (HR. "Apabila perkara (urusan) diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. para sahabat bertanya. dia menjual agamanya dengan (imbalan) harta-benda dunia.

Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang megah. pemutusan hubungan kekeluargaan.htm 12/20/2011 .. laki-laki dan perempuan saling melihat (aurat) yang lain?" Nabi Saw menjawab. dan negeri-negeri Arab kembali menjadi rerumputan hijau dengan sungai-sungai mengalir. kebodohan menjadi dominan. yang telah menghilangkan duka-cita dari kami. (HR. Bukhari dan Muslim) 13." (HR. Kaum muslimin membunuh mereka dan mereka bersembunyi di balik batu dan pohon-pohonan. Seolah-olah aku melihat mereka ketika dibangkitkan (pada tiupan sangkakala yang kedua). (HR. wanita berlipat banyak. ini orang Yahudi di belakang saya. Kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sandal. Al Hakim) 17. Abu Ya'la) 19. Belum akan tiba kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan orang-orang Yahudi.. Bukhari) 11. Belum akan tiba kiamat melainkan matahari akan terbit dari Barat. saat di kuburan dan ketika dibangkitkan. telanjang bulat dan tidak dikhitan. (HR. "Alhamdulillah. orang yang jujur (amanat) dituduh berkhianat. Ahmad) 18. beretika (berakhlak) buruk dengan tetangga. Jadi yang ditimpa azab kiamat ialah orangorang yang jahat. Belum akan tiba kiamat sehingga merajalela 'Alharju'.. dan orang yang khianat diberi amanat (dipercaya). Aisyah bertanya. Kalau rotasi sekarang 1000 mil per jam. Orang-orang ahli (Laailaaha illallah) tidak akan mengalami kesepian tatkala wafat. dan laki-laki berkurang sehingga lima puluh orang wanita berbanding seorang pria. Mereka sedang menyingkirkan tanah (pasir) dari kepala mereka seraya berkata. "Ya Rasulullah. seminggu seperti sehari. maka dapat diperkirakan pada hari kiamat tujuh kali atau dua belas kali bahkan lebih. "Wahai kaum muslimin. zina dilakukan terang-terangan. Saat akan tiba kiamat."Pembunuhan. jaman saling mendekat. Pada saat itu tidak bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu." Kecuali pohon "Gharqad" yang tumbuh di Baitil Maqdis.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 10 of 107 9. "Pada saat itu segala urusan sangat dahsyat sehingga orang tidak memperhatikan (mengindahkan) hal file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Di antara tanda-tanda kiamat ialah ilmu terangkat. 15. Para sahabat lalu bertanya. Tiada tiba kiamat melainkan telah merata dan merajalela dengan terang-terangan segala perbuatan mesum dan keji. sebulan seperti seminggu. arak menjadi minuman biasa. pembunuhan. (HR. Muslim) Penjelasan: Artinya : Saat kiamat tiba. Lalu batu dan pohon-pohon berkata. Satu tahun seperti sebulan. Jika terbit dari Barat maka seluruh umat manusia akan beriman. "Apa itu 'Alharju'. Belum akan tiba kiamat sehingga harta banyak dan melimpah. dan orang ke luar membawa zakat hartanya tetapi tidak ada yang mau menerimanya. (HR.. atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. 16. Tibanya kiamat atas makhluk-makhluk yang jahat. wahai hamba Allah. (HR. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggaman-Nya. sehari seperti satu jam dan satu jam seperti menyalakan kayu dengan api. Itu adalah pohon orang-orang Yahudi. tidak ada lagi orang yang beriman. ya Rasulullah?" Lalu beliau menjawab." (HR. Mari bunuhlah dia. Muslim) 14. Tirmidzi) Penjelasan: Jika kiamat tiba maka rotasi bumi makin cepat. (HR. Bukhari) 10. Ahmad) 12." (HR.

kecuali dikarunia Allah dengan rahmat-Nya. Didatangkan kebaikan-kebaikan (pahala) dan kejahatan-kejahatan (dosa) seorang hamba. (5) dan tentang ilmunya.htm 12/20/2011 . Dia berkata. (HR. Aku menjenguk ke surga.Gema Insani Press .Dr. Seorang sahabat lantas bertanya tentang sabda tersebut. "Termasuk engkau juga. Ahmad) 22. Muhammad Faiz Almath . Bukhari dan Muslim) 23. (HR. Bukhari) 21. mana yang dia amalkan. Ad-Dailami) 4. (2) Tentang masa mudanya. (HR. Tiada sesuatu yang disesali oleh penghuni surga kecuali satu jam yang mereka lewatkan (di dunia) tanpa mereka gunakan untuk berzikir kepada Allah Azza wajalla. Bukhari) 2.:: HaditsWeb ::. tawar airnya. Yang pertama diadili antara manusia pada hari kiamat ialah kasus pembunuhan. aku dapati kebanyakan penghuninya kaum wanita." (Mutafaq'alaih) 20. karena itu saya sertakan teks arabnya] file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Surga dan Neraka 1. lalu saling mengikis dan bila masih tersisa kebaikan (pahala) itu Allah akan melapangkannya untuk masuk surga. Aku (Rasulullah Saw) bertemu (nabi) Ibrahim ketika Isra'. Walaupun demikian kamu harus berbuat yang benar (baik). (3) Tentang hartanya. aku juga. "Ya Muhammad. dari sumber mana dia peroleh dan (4) dalam hal apa dia membelanjakannya. (HR. ya Rasulullah?" Rasulullah lalu menjawab. lembah-lembahnya datar dan tanamannya: 'Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah wallahu akbar'. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 11 of 107 itu. sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahukan mereka: "Sesungguhnya surga itu baik lahannya. "Ya. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai dan neraka dikelilingi oleh syahwat. (HR. aku dapati kebanyakan penghuninya orang-orang fakir-miskin dan aku menjenguk ke neraka. Amal seseorang tidak dapat menyelamatkannya. Ahmad) 3." (HR. Seorang anak Adam sebelum menggerakkan kakinya pada hari kiamat akan ditanya tentang lima perkara: (1) Tentang umurnya. apa yang telah dilakukannya." [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. untuk apa dihabiskannya.

Nabi Saw masuk surga. Orang yang lemah ialah yang mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan muluk terhadap Allah. (HR.Gema Insani Press . Barangsiapa dikaruniai Allah kenikmatan hendaklah dia bertahmid (memuji) kepada Allah.htm 12/20/2011 . Oleh karena itu bacalah kalau kamu suka ayat: 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. maka janganlah kamu mencacimakinya.Dr. orang yang mati syahid. Bukhari) 10. menumpuk harta kekayaan dan bersifat kikir. didengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam benak manusia. Sunnah-Sunnah Yang Utama 1. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. sombong terhadap orang lain. Api anak Adam yang biasa dipakai untuk memasak adalah bagian dari tujuh puluh bagian api neraka. Abu Dawud) 4. yang selalu dikalahkan. Al Hakim dan Ahmad) 8. Adapun penghuni surga ialah rakyat yang lemah. (HR. Orang yang cerdik ialah orang yang dapat menaklukkan nafsunya dan beramal untuk bekal sesudah wafat. Tirmidzi) 9." (Mutafaq'alaih) 7. Muhammad Faiz Almath ." (Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung)" (HR.:: HaditsWeb ::. (Artinya. (HR. (HR. Penghuni neraka ialah orang yang buruk perilaku dan akhlaknya dan orang yang berjalan dengan sombong. Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab. dan barangsiapa merasa diperlambat rezekinya hendaklah dia beristighfar kepada Allah. Azab yang paling ringan di neraka pada hari kiamat ialah dua butir bara api di kedua telapak kakinya yang dapat merebus otak.' (As-Sajdah: 17). Orang yang berpegangan kepada sunahku pada saat umatku dilanda kerusakan maka pahalanya seperti seorang syahid. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 12 of 107 5. Barangsiapa dilanda kesusahan dalam suatu masalah hendaklah mengucapkan "Laa haula walaa quwwata illaa illaahil'aliyyil'adzhim. (AthThabrani) 6. anak yang belum dewasa (baligh) dan anak perempuan kecil yang dikubur hidup-hidup masuk surga juga. Ath-Thabrani) 2. (HR. Rasulullah Saw bersabda bahwa Allah Swt berfirman: "Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang shaleh apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. panas di neraka 70 kali lipat panas api di dunia). Tidak ada di surga sesuatu yang sama seperti yang ada di dunia kecuali nama-nama orang.

(HR. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya (yang adil atau tidak berlebih-lebihan). Sesungguhnya banyak orang menaruh dengki kepada orang yang memperoleh kenikmatan. Sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agamamu. "Hiburlah hatimu pada saat-saat tertentu. Sesungguhnya Allah Ta'ala indah dan suka kepada keindahan. Al-Baihaqi) 10. Anas Ra berkata. "Bila berjumpa sahabat (saudara seiman) apakah kita saling membungkuk?" Nabi Saw menjawab. tetapi cukup dengan saling bersalaman. Ibnu Majah) 7. membenci kemelaratan dan yang berlagak melarat. (HR. (HR. Tidak kecewa orang yang istikharah (memohon pilihan yang lebih baik dari Allah). (HR. memakai cincin emas dan minum dengan tempat yang biasa dipakai untuk minum arak (seperti kendi). Bukhari) Penjelasan: Orang bakhil tidak bisa ditarik uangnya dengan rela hati. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. 6. Bersenda-guraulah dan bermain-mainlah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 13 of 107 keburukannya. (Ath-Thabrani). Allah tidak menyukai pria yang bersuara keras (tinggi). Rasulullah Saw melarang bernazar dengan sabdanya : "Sesungguhnya itu (nazar) tidak dapat menolak sedikitpun dari takdir dan hanya penarikan uang dari orang bakhil. Orang yang paling dekat dengan Allah ialah yang memulai memberi salam. (HR." (HR. (HR. Muslim) 11. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Laksanakan urusan-urusanmu dengan dirahasiakan. serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). Rasulullah Saw melarang kami mengenakan pakaian dari sutera. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 14."Kami bertanya kepada Rasulullah Saw. tetapi dimungkinkan melalui nazar. 8. Kamu tidak dapat masuk surga kecuali harus beriman dan tidak beriman kecuali harus saling menyayangi." Kami bertanya lagi. (HR. "Apakah berpelukan satu sama lain?" Nabi menjawab. namun hal tersebut diharamkan untuk kaum pria (muslimin). Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 13. "Tidak. AlBaihaqi) 9. Maukah aku tunjukkan sesuatu bila kamu lakukan niscaya kamu saling berkasih sayang? Sebarkan salam di antara kamu. adalah hiburan yang tidak melanggar norma agama dan akhlak). tetapi Allah suka kepada yang bersuara lembut.htm 12/20/2011 ." (HR. (Abu Dawud) 16." (maksudnya. "Tidak usah. Bukhari) 5. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang dimaksud. (HR. An-Nasaa'i) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal tersebut. (HR. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Allah suka melihat tanda-tanda kenikmatannya pada diri hambaNya. dan Rasulullah pun mengizinkannya. 15. 12. agar dalam beragama kita bersikap luwes dan tidak kaku. tidak menyesal orang yang bermusyawarah dan tidak akan melarat orang yang hidup hemat.

Al Hakim) 19. (Ath-Thahawi) 25. Abu Dawud dan Tirmidzi) 26. (Abu Dawud) 27. 24. Waspadalah terhadap ciptaan persoalan-persoalan baru. dan aku mengawini wanita. aku ini orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya. (Mutafaq'alaih) 20. maka pakailah dan juga untuk mengkafani mayit-mayitmu. (HR. (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. agar mendengar. kecuali dalam amalan untuk akhirat.htm 12/20/2011 . Janganlah kamu berbaring dan meletakkan kaki yang satu di atas yang satu lagi.Gema Insani Press . Aku berwasiat kepadamu agar bertakwa kepada Allah 'Azza wajalla. (HR. Demi Allah. Barangsiapa mengabaikan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. aku shalat dan tidur.Dr. Muhammad Faiz Almath . (HR. Tetapi aku berpuasa dan berbuka. Muslim) 23.wanita. beliau menutup wajahnya dengan tangan atau dengan bajunya dan mengecilkan (merendahkan) suaranya. (HR. Ibnu Hibban) 28. Barangsiapa hidup panjang umur dari kamu maka dia akan melihat banyak silang-sengketa.:: HaditsWeb ::. (HR. (HR. Rasulullah Saw apabila bersin. beliau sujud syukur kepada Allah 'Azza wajalla. Gigitlah kuat-kuat dengan gigi gerahammu. maka sebarkanlan ucapan "Assalaam" di antara kamu. Muslim) 18.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 14 of 107 17. (HR. jika kamu akan mandi hendaklah menutupinya (bertabir) dengan sesuatu. Sesungguhnya Assalaam nama dari nama-nama Allah Ta'ala diletakkan di bumi. Bukhari) 22. Sesungguhnya Allah pemalu dan suka merahasiakan. (HR. Jangan membiarkan api tetap menyala di rumahmu selama kamu tidur. Bukhari) 21. Pakaian untukmu yang terbaik ialah yang berwarna putih. Rasulullah Saw bila menerima berita yang menggembirakan. Tirmidzi). Perlahan-lahan dalam segala hal adalah baik. Berpeganglah kepada sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk dan hidayah (sesudahku). Sesungguhnya Allah Tunggal (Esa) dan suka kepada yang ganjil (bilangan yang tidak genap). meskipun waktu berjalan dan ketika memakai sandal. Rasulullah Saw melarang orang makan atau minum sambil berdiri. Sesungguhnya tiap bid'ah mengandung kesesatan. Abu Dawud dan Al Hakim) 29. (HR. taat dan patuh meskipun pemimpinmu seorang budak. Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Rasulullah Saw menyukai mendahulukan yang kanan dalam segala hal.

htm 12/20/2011 . dan syahwat perut serta seks. Para sahabat lantas bertanya. dan tiap kesesatan (menjurus) ke neraka. "Ya Rasulullah. (HR. Ahmad) 3. Waspadai pula orang-orang yang dikhawatirkan meniru-niru bid'ah mereka. Tiap-tiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Dua golongan dari umatku yang tidak punya bagian dalam Islam adalah kaum Jabariyah dan kaum Kadariyah.Dr. fitnah-fitnah yang menyesatkan. (Asysyihaab) 2. Bukhari) 6. Maut dan Kematian 1. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. (HR. Baginya kematian lebih ringan daripada apa yang akan dialaminya sesudahnya. Bukhari) 2." (HR. lalu melibatkan orang-orang kepadanya. (HR.:: HaditsWeb ::. Dengan demikian Allah akan mencatat bagimu pahala dan akan meningkatkan derajat kamu di akhirat. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Perbanyaklah mengingat kematian. Muhammad Faiz Almath . Kematian yang paling mulia ialah matinya para syuhada. Muslim) 3. Tidak ada sesuatu yang dialami anak Adam dari apa yang diciptakan Allah lebih berat daripada kematian. Ad-Dailami) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. sedangkan seburuk-buruk urusan agama ialah yang diada-adakan. dan tiap bid'ah adalah sesat. para malaikat dan seluruh manusia. (HR. Kamu akan mengikuti perilaku orang-orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Dustakanlah mereka agar mereka tidak makin merusak (citra) Islam. (HR. sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu ikut memasukinya. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Kitabullah. (HR." (HR. Ditanyakan. Seorang hamba yang banyak mengingat mati maka Allah akan menghidupkan hatinya dan diringankan baginya akan sakitnya kematian. Barangsiapa menipu umatku maka baginya laknat Allah. Apabila kamu melihat orang-orang yang ragu dalam agamanya dan ahli bid'ah sesudah aku (Rasulullah Saw) tiada maka tunjukkanlah sikap menjauh (bebas) dari mereka. Tiga perkara yang aku takuti akan menimpa umatku setelah aku tiada: kesesatan sesudah memperoleh pengetahuan. Barangsiapa menimbulkan sesuatu yang baru dalam urusan (agama) kita yang bukan dari ajarannya maka tertolak. dan sebaik-baik jalan hidup ialah jalan hidup Muhammad. "Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ahmad) 4.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 15 of 107 Bid'ah dan Kesesatan 1. "Siapa 'mereka' yang baginda maksudkan itu. Ath-Thahawi) 5.Gema Insani Press . Perbanyaklah lontaran cerca dan kata tentang mereka dan kasusnya. (Ar-Ridha) 7. apakah pengertian tipuan umatmu itu?" Beliau menjawab. Daruquthin dari Anas). "Mengada-adakan amalan bid'ah.

Ada tiga perkara yang mengikuti mayit sesudah wafatnya. Tidak dibolehkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung atas suatu kematian lebih dari tiga malam. Muslim) 9." (HR. hartanya dan amalnya. (HR. Ahmad) 11. 10. (HR." (HR. Muslim) 14. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Kematian ayah. yaitu keluarganya. Muslim) 5. Seorang mayit dalam kuburnya seperti orang tenggelam yang sedang minta pertolongan.htm 12/20/2011 . (HR. Ahmad) Penjelasan: Artinya. sedangkan yang tinggal bersamanya adalah amalnya. "Ya Allah. Janganlah seorang mati kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. masa berkabungnya tidak boleh melebihi tiga hari. (HR. Dan sesungguhnya Allah 'Azza wajalla menyampaikan doa penghuni dunia untuk ahli kubur sebesar gunung-gunung. anak dan kawan yang terpercaya. Yang dua kembali dan yang satu tinggal bersamanya. apakah kami perlu berdiri?" Nabi Saw segera menjawab. 8. kecuali terhadap kematian suaminya. agar dia mau meniru mengucapkannya). Bukhari dan Muslim) 12. ibu. "Ya Rasulullah. (HR. Apabila harus melakukannya hendaklah dia cukup berkata. berdirilah. Allah mencatat ihsan (kebaikan) atas segala sesuatu. jenazah orang kafir berlalu di hadapan kami. Aththusi dan Ath-Thabrani) 15. seorang mukmin sudah mempunyai bekal dan persiapan dalam menghadapi maut setiap saat. tetapi menghormati yang merenggut nyawa-nyawa. saudara dan yang lain selain suaminya. Cukuplah maut sebagai pelajaran (guru) dan keyakinan sebagai kekayaan. Tuntunlah orang yang menjelang wafat dengan ucapan Laailaaha illallah (maksudnya. (HR. Adapun hadiah orang-orang yang hidup kepada orang-orang mati ialah mohon istighfar kepada Allah untuk mereka dan bersedekah atas nama mereka. tetap hidupkan aku selama kehidupan itu baik bagiku dan wafatkanlah aku jika kematian baik untukku. Yang pulang kembali adalah keluarga dan hartanya. Sesungguhnya kamu berdiri bukanlah untuk menghormati mayitnya. Bukhari) 6. (HR. maka masa berkabungnya empat bulan dan sepuluh hari. Ath-Thabrani) 7. sedangkan orang durhaka tidak. ibu. Apabila doa itu sampai kepadanya baginya lebih disukai dari dunia berikut segala isinya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 16 of 107 Penjelasan: Dia mati dengan mudah dan ringan pada saat sakaratul maut. Apabila seorang muslim wafat dan jenazahnya dishalati oleh empat puluh orang yang tidak bersyirik file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. 4. Mati mendadak suatu kesenangan bagi seorang mukmin dan penyesalan bagi orang durhaka. (HR. Ad-Dailami) 13. Seorang sahabat bertanya. Apabila kamu membunuh hewan maka bunuhlah dengan cara yang baik dan jika kamu menyembelihnya sembelihlah dengan baik. Dia menantinanti doa ayah. Janganlah kamu mengagumi amal seorang sehingga kamu dapat menyaksikan hasil akhir kerjanya (amalnya). Asahlah tajam pisau potong dan ringankan hewan potongnya. Janganlah ada orang yang menginginkan mati karena kesusahan yang dideritanya. "Ya.

Rezeki mereka datang dari surga setiap pagi dan petang. Bukhari) 17. Lalu kenapa si mayit yang harus menanggung akibatnya? Ini disebabkan karena sebelum wafatnya dia tidak pernah mengajarkan hal demikian. Barangsiapa wafat pada hari Jum'at atau pada malam Jum'at maka dia terpelihara dari fitnah (siksa) kubur. Para syuhada di lembah (tepi) sungai dekat pintu surga dalam bangunan berkubah berwarna hijau. Seorang mayit dapat disiksa (kubur) disebabkan tangisan keluarganya. (HR. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Ya Rasulullah. Bukhari) 3. (HR. Janganlah mengingat-ingat orang-orangmu yang telah wafat. (Abu Ya'la) 19. Muhammad Faiz Almath . 18. kecuali dengan menyebut-nyebut kebaikan mereka. Bila dia seorang yang shaleh maka kebaikanlah yang kamu hantarkan kepadanya dan bila kebalikannya. (HR. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul. maka sesuatu keburukan yang kamu tanggalkan dari beban lehermu." Nabi Saw lalu bersabda: "Perbanyaklah mengingat kematian maka kamu akan terhibur dari (kelelahan) dunia." (HR. diperlihatkan tempatnya di surga. (Mashabih Assunnah) Penjelasan: Hal tersebut terjadi bila keluarganya menangisi mayit dengan berlebih-lebihan dan berteriak-teriak. dan hendaklah kamu bersyukur. pesankan sesuatu kepadaku yang akan berguna bagiku dari sisi Allah. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dan perbanyaklah doa. dikawinkan dengan bidadari. Menangisi dengan wajar dari anggota keluarga yang ditinggalkan wafat sebenarnya dibolehkan dalam agama. (An-Nasaa'i) 20.Gema Insani Press . Seorang yang mati syahid diberi enam perkara pada saat tetesan darah pertama mengalir dari tubuhnya: semua dosanya diampuni (tertebus).htm 12/20/2011 .Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 17 of 107 kepada Allah maka Allah mengijinkan syafaat (pertolongan) oleh mereka baginya (si mayit). (HR. diselamatkan dari siksa kubur dan dihiasi dengan pakaian keimanan. Syuhada 1. Asysyihaab) 4. Seorang sahabat bertanya. diamankan dari kesusahan kedahsyatan yang besar (pada hari kiamat). (HR.Dr. Percepatlah menghantar jenazah ke kuburnya. (HR.:: HaditsWeb ::. Abu Dawud) 16. Sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah. Orang yang tewas melindungi keselamatan hartanya mati syahid dan yang membela (kehormatan) keluarganya mati syahid dan membela dirinya (kehormatan dan jiwanya) juga mati syahid. Al Hakim dan Ahmad) 2. Barangsiapa tewas membela Ad Dien-Nya (maka) matinya syahid.

Rasulullah Saw melarang mengapur kuburan. duduk-duduk di atas kuburan dan membina kuburan (dibangun dengan bata atau dengan ubin. Muhammad Faiz Almath . AthThabrani) 6. Muslim) 7.:: HaditsWeb ::.Dr. Rezeki mereka ditingkatkan dan hidup mereka serba selamat. Ath-Thabrani) 3. Sabda Nabi Saw Tentang Kuburan 1. (HR.Dr. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa mencari mati syahid dengan sungguh-sungguh maka akan Aku berikan kepadanya meskipun dia mati di atas tempat tidurnya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 18 of 107 5.Gema Insani Press . Bagi Allah ada hamba-hamba yang dipelihara dari pembunuhan. Umur mereka diperpanjang dengan amalan kebaikan-kebaikari. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Gema Insani Press . (HR. Muslim) 4. Ahmad dan Abu Dawud) 8. Seorang yang mati syahid dapat memberi syafaat bagi tujuh puluh anggota keluarganya. (HR. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat beribadah. (Tirmidzi dan Ibnu Majah) 9. Apa yang dirasakan seorang syahid yang terbunuh adalah seperti yang dirasakan seorang dari cubitan (gigitan serangga). (HR. Jangan kamu shalat menghadap kuburan dan jangan shalat di atas kuburan. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 2.:: HaditsWeb ::. Nyawa mereka direnggut dengan selamat di atas tempat tidurnya dan mereka diberi kedudukan sebagai syuhada. Pahlawan syuhada adalah Hamzah bin Abdul Mutthalib dan orang yang menghadap penguasa yang zalim dan kejam untuk menyuruhnya berlaku baik dan mencegahnya berbuat kejahatan lalu dia dibunuh oleh penguasa. Tiada aku melihat sesuatu (yang buruk) kecuali (pasti) kuburan lebih buruk daripadanya.htm 12/20/2011 . Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muhammad Faiz Almath . (HR. dll) tapi berupa unggukan tanah saja setinggi satu jengkal. (HR. (HR.

Kepemudaan termasuk kelompok kegilaan (radikal). Sebaik-baik ibadah ialah yang dirahasiakan (tidak dipamerkan). Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Laksanakan segala apa yang diwajibkan Allah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 19 of 107 Ibadah 1. Muhammad Faiz Almath . Kalau tidak. (HR. Sebaik-baik yang tertanam dalam hati adalah keyakinan. Puncak kebijaksanaan ialah takut kepada Allah.htm 12/20/2011 . Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Hai anak Adam.Gema Insani Press . maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu. 3. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6.:: HaditsWeb ::. AdDailami) Penjelasan: Yang dimaksud ialah ibadah selain yang fardhu. Jangan membiasakan ibadah lalu meninggalkannya. Orang bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari (peristiwa) orang lain. (HR. Perintah Takut Kepada Allah 1. Barangsiapa tidak takut kepada Allah. (HR. niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa." (HR. Keragu-raguan (dalam beriman) termasuk kekufuran. (HR. Aku penuhi tanganmu dengan kesibukan kerja dan Aku tidak menghindarkan kamu dari kemelaratan. Dua mata yang diharamkan dari api neraka. niscaya Aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan Aku menghindarkan kamu dari kemelaratan. luangkan waktu untuk beribadah kepadaKu. Amal (kebaikan) yang disukai Allah ialah yang langgeng meskipun sedikit. (HR. Asysyihaab) 5. yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah. dan mata yang menjaga serta mengawasi Islam dan umatnya dari (gangguan) kaum kafir. Barangsiapa takut kepada Allah. Ath-Thabrani) 2. Al-Baihaqi) 2. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beribadah. Laksanakan ibadah sesuai kemampuanmu. (HR. Bukhari) 3.Dr. maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Bukhari) 4. dan orang yang sengsara file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.

Do'a adalah senjata seorang mukmin dan tiang (pilar) agama serta cahaya langit dan bumi." (Ar-Rabii') 9.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 20 of 107 ialah yang sengsara sejak dalam kandungan ibunya.:: HaditsWeb ::. Tirmidzi) 2. (HR. Do'a mereka diangkat oleh Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit dan Allah bertitah. Aku akan memenangkanmu (menolongmu) meskipun tidak segera. Sesungguhnya Allah berfirman (hadits Qudsi): "Barangsiapa berdo'a (memohon) kepada-Ku di waktu dia senang (bahagia) maka Aku akan mengabulkan do'anya di waktu dia dalam kesulitan. Ada tiga orang yang tidak ditolak do'a mereka: (1) Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. AlBaihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 . Rasulullah Saw ditanya. Akan muncul dalam umat ini suatu kaum yang melampaui batas kewajaran dalam berthaharah dan berdoa.Gema Insani Press . Do'a seorang muslim untuk kawannya yang tidak hadir dikabulkan Allah." (Mashabih Assunnah) 7. Abu Ya'la) 3. "Pada tengah malam dan pada akhir tiap shalat fardhu (sebelum salam). "Demi keperkasaanKu. (Ibnu Khuzaimah) 6. Ahmad dan Abu Dawud) Penjelasan: Yakni berdoa atau mohon kepada Allah untuk hal-hal yang tidak mungkin dikabulkan karena berlebihlebihan atau untuk sesuatu yang tidak halal (haram). Do'a yang diucapkan antara azan dan iqomat tidak ditolak (oleh Allah). dan barangsiapa mohon kepada-Ku dengan rendah diri maka Aku merahmatinya dan barangsiapa mohon pengampunanKu maka Aku ampuni dosadosanya. 4. (karena khawatir) saat itu cocok dikabulkan segala permohonan dan terkabul pula do'amu. Keutamaan Do'a 1." (HR. (HR. dan barangsiapa memohon maka Aku kabulkan dan barangsiapa rendah diri kepada-Ku maka aku angkat derajatnya. Muhammad Faiz Almath . Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bermohonlah kepada Robbmu di saat kamu senang (bahagia). (HR. "Pada waktu apa do'a (manusia) lebih didengar (oleh Allah)?" Lalu Rasulullah Saw menjawab. Tiap perkara yang akan datang adalah dekat. Ahmad) 8. Do'a adalah otaknya (sumsum / inti nya) ibadah. Jangan mendo'akan keburukan (mengutuk) dirimu atau anak-anakmu atau pelayan-pelayanmu (karyawan-karyawanmu) atau harta-bendamu. (HR. Ahmad) 5.Dr. (HR. (2) Seorang penguasa yang adil. (3) Dan do'a orang yang dizalimi (teraniaya). (HR.

Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa mendo'akan keburukan terhadap orang yang menzaliminya maka dia telah memperoleh kemenangan. Bila kamu mohon sesuatu kepada Allah 'Azza wajalla maka mohonlah dengan penuh keyakinan bahwa do'amu akan terkabul. Allah tidak akan mengabulkan do'a orang yang hatinya lalai dan lengah. Ad-Dailami) 21. (HR. (HR. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 21 of 107 10. Ahmad dan Abu Dawud) 16. Muslim) 22. (HR. Ath-Thabrani) 18. yaitu dipercepat terkabulnya baginya di dunia. dan dia memperoleh salah satu dari tiga hal. rahmatilah aku". Lalu beliau menepuk pundakku seraya berkata." (HR. dan do'a seorang musafir (yang berpergian untuk maksud dan tujuan baik).dosanya? Adakah orang yang mohon rezeki kepada-Ku akan Kuberinya rezeki? Adakah orang yang mohon dibebaskan dari kesulitan yang dialaminya akan Kuatasi kesulitan-kesulitannya?" Yang demikian (berlaku) sampai tiba waktu fajar (subuh). Barangsiapa ingin agar do'anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan. (HR.Dr. (HR. "Rasulullah Saw lewat ketika aku sedang mengucapkan do'a : "Ya Allah. Ahmad) 13. Tidak ada manfaatnya bersikap siaga dan berhati-hati menghadapi takdir. Berlindunglah kepada Allah dari kesengsaraan (akibat) bencana dan dari kesengsaraan hidup yang bersinambungan (silih berganti dan terus-menerus) dan suratan takdir yang buruk dan dari cemoohan lawan-lawan. Ahmad) 15. (HR. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah hati. wahai hamba-hamba Allah. (HR. "Ya Allah. Bukhari dan Muslim) 12. Apabila tersisa sepertiga dari malam hari Allah 'Azza wajalla turun ke langit bumi dan berfirman : "Adakah orang yang berdo'a kepadaKu akan Kukabulkan? Adakah orang yang beristighfar kepada-Ku akan Kuampuni dosa. disimpan (ditabung) untuknya sampai di akhirat. Muhammad Faiz Almath . kecuali dikabulkanNya. Ahmad) 11. Tiada seorang berdo'a kepada Allah dengan suatu do'a.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Hati manusia adalah kandungan rahasia dan sebagian lebih mampu merahasiakan dari yang lain. Ath-Thabrani) 23. (HR. Barangsiapa tidak (pernah) berdo'a kepada Allah maka Allah murka kepadanya. (HR. yaitu doa orang yang dizalimi.AdDailami) 20. Ali Ra berkata. (HR. Ambillah kesempatan berdo'a ketika hati sedang lemah-lembut karena itu adalah rahmat. doa kedua orang tua. Ahmad) 14. Tirmidzi dan Asysyihaab) 19. Sesungguhnya perbedaan antara doa untuk umum dan khusus adalah seperti bedanya langit dan bumi. ampunilah aku kalau Engkau menghendaki. Apabila kamu berdo'a janganlah berkata. Oleh karena itu hendaklah kamu berdoa. akan tetapi do'a bermanfaat bagi apa yang diturunkan dan bagi apa yang tidak diturunkan. (HR. Allah malu bila ada hambaNya yang menengadahkan tangan (memohon kepada-Nya) lalu dibiarkannya kosong dan kecewa. Tidak ada yang lebih utama (mulia) di sisi Allah daripada do'a." Hendaklah kamu bermohon dengan kesungguhan hati sebab Allah berbuat segala apa yang dikehendakiNya dan tidak ada paksaan terhadap-Nya. "Berdoalah juga untuk umum (kaum muslimin) dan jangan khusus untuk pribadi.htm 12/20/2011 . atau diganti dengan mencegahnya dari musibah (bencana) yang serupa. (HR. Tiga macam do'a dikabulkan tanpa diragukan lagi. Al Hakim) 17. rahmatilah aku kalau Engkau menghendaki dan berilah aku rezeki kalau Engkau menghendaki.

Muslim) 5. Dua kalimat ringan diucapkan lidah. paling bersih di sisi Robbmu serta lebih baik dari menerima emas dan perak dan lebih baik bagimu daripada berperang dengan musuhmu yang kamu potong lehernya atau mereka memotong lehermu? Para sahabat lalu menjawab." (HR. subhanallahil 'Adzhim" (Maha suci Allah dan segala puji bagi-Nya. "Ya. yaitu kalimat: "Subhanallah wabihamdihi. "Apa Almufarridun itu?" Nabi Saw menjawab. barangsiapa memilikinya Allah akan membangun untuknya rumah di surga. Bukhari) 8." (HR.htm 12/20/2011 . (HR. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. "Apa yang dimaksud taman-taman surga itu. (HR. dan dia dalam naungan cahaya Allah yang Maha Agung." (HR. Ad-Dailami) 7. sesungguhnya Al Qur'an dan zikir menumbuhkan keimanan dalam hati sebagaimana air menumbuhkan rerumputan. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 10. Maha suci Allah yang Maha Agung). (HR. Para sahabat lalu bertanya. Ada empat perkara. Apabila pegangan teguhnya "Laailaha illallah". "Kelompok zikir (Kelompok orang yang berzikir atau majelis taklim). Para sahabat bertanya. Apabila kamu melewati taman-taman surga makan dan minumlah sampai kenyang." Nabi Saw berkata. "Laki-laki dan wanita-wanita yang banyak berzikir kepada Allah. (Beliau mengucapkan perkataan itu kepada Handhalah hingga diulang-ulang tiga kali). Ad-Dailami) 9."Zikrullah. Menyebut-nyebut Allah adalah suatu penyembuhan dan menyebut-nyebut tentang manusia adalah penyakit (artinya penyakit akhlak). seumpama orang hidup dan orang mati. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Robbnya dan yang tidak.:: HaditsWeb ::. Tirmidzi dan Ahmad) 2. Bukhari dan Muslim) 6. Tetapi. wahai Handhalah (nama seorang sahabat) kadangkala begini dan kadangkala begitu. kalau kamu selamanya bersikap seperti saat kamu ada bersamaku dan mendengarkan zikir. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Menang pacuan "Almufarridun". Keutamaan Zikir 1. Maukah aku beritahu amalanmu yang terbaik. Tirmidzi dan Ahmad) 4." (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 22 of 107 . pasti para malaikat akan bersalaman dengan kamu di tempat tidurmu dan di jalan-jalan yang kamu lalui. yang paling tinggi dalam derajatmu. jika berbuat salah (dosa) dia mengucapkan "Astaghfirullah" dan jika ditimpa musibah dia berkata "Inna lillahi wainna ilaihi roji'uun. (HR. bagaikan air menumbuhkan rerumputan. Nyanyian dan permainan hiburan yang melalaikan menumbuhkan kemunafikan dalam hati. berat dalam timbangan dan disukai oleh (Allah) Arrohman. (HR. Al-Baihaqi) 3. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Rasulullah Saw menyebut-nyebut Allah setiap waktu (saat). Jika memperoleh kebaikan dia mengucapkan "Alhamdulillah".

Ahmad) 15. maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahi." (HR. Sesungguhnya amal-amal perbuatan tergantung niatnya. (HR. Niat Pangkal Seluruh Aktifitas 1. "Ya Rasulullah. apa keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim)?" Nabi Saw menjawab. "Keuntungan dan keberuntungan yang diperoleh dari majelis zikir (majelis taklim) ialah surga. (HR. Barangsiapa hijrahnya untuk meraih kesenangan dunia atau menikahi wanita. (HR.Dr." (HR. Bukhari) 2. (HR. Beritahu aku sesuatu yang dapat aku menjadikannya pegangan." (HR. Ad-Dailami) 14. "Biasakanlah lidahmu selalu bergerak menyebut-nyebut Allah (zikrullah). Tiada amal perbuatan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari azab Allah daripada zikrullah." (Tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Maha suci yang hidup kekal dan tidak mati. 11. 13. Di antara ucapan tasbih Rasulullah Saw ialah : "Maha suci yang memiliki kerajaan dan kekuasaan seluruh alam semesta. Manusia dibangkitkan kembali kelak sesuai dengan niat-niat mereka. Barangsiapa hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya maka hijrahnya kepada Allah dan rasul-Nya. Ahmad) 16.htm 12/20/2011 . Sebaik-baik zikir dengan suara rendah dan sebaik-baik rezeki yang secukupnya. Abu Ya'la) Penjelasan: Rezeki yang secukupnya artinya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dan tidak berlebihlebihan." Nabi berkata. sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah banyak bagiku. Muhammad Faiz Almath . maukah aku tunjukkan ucapan dari perbendaharaan surga? Aku menjawab.-Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Seorang sahabat berkata." (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 23 of 107 Penjelasan: Almufarid ialah orang yang gemar zikrullah dan selalu mengamalkannya dan tidak peduli apa yang dikatakan atau diperbuat orang terhadapnya. "La haula wala Quwwata illa billah. Al-Baihaqi dan Ar-Rabii') 3. Ibnu Hibban dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Wahai Aba Musa." Nabi Saw berkata. Maha suci yang memiliki kemuliaan dan kemahakuasaan. Ahmad dan Tirmidzi) 12. "Ya. dan bagi tiap orang apa yang diniatinya.Gema Insani Press . "Ya Rasulullah. Aku bertanya.:: HaditsWeb ::.

Shalat 1. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Gema Insani Press .htm 12/20/2011 . Ahmad. Paling dekat seorang hamba kepada Robbnya ialah ketika ia bersujud maka perbanyaklah do'a (saat bersujud) (HR. "Pemborosan apa itu. Ahmad. Abu Dawud. Muhammad Faiz Almath .:: HaditsWeb ::.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 24 of 107 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Apabila shalatnya baik maka dia beruntung dan sukses dan apabila shalatnya buruk maka dia kecewa dan merugi.Gema Insani Press . (HR. "Ya. Ahmad dan Ibnu Majah) 3. Wudhu 1. Seorang yang selesai berwudhu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Muslim) 2. lalu beliau berkata. dan Ibnu Majah) 5. Bukhari dan Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Nabi Saw melihat Sa'ad yang sedang berwudhu. Barangsiapa berwudhu dengan baik keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampaipun dari bawah kukukukunya. "Apakah dalam wudhu ada pemborosan?" Nabi menjawab. Muhammad Faiz Almath ." (HR. Yang pertama-tama dipertanyakan (diperhitungkan) terhadap seorang hamba pada hari kiamat dari amal perbuatannya adalah tentang shalatnya. hai Sa'ad?" Sa'ad bertanya. (HR.Dr. Umatku akan tampil pada hari kiamat dengan wajah bersinar. Ahmad) 4. meskipun kamu (berwudhu) di sungai yang mengalir. tangan serta kakinya berkilauan dari bekasbekas wudhu. An-Nasaa'i dan Tirmidzi) 2.:: HaditsWeb ::. maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. (HR.Dr. (HR. Akan terdapat dalam umat ini suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berwudhu dan berdo'a.

Apabila diserukan untuk shalat datangilah dengan berjalan dengan tenang. Barangsiapa meninggalkan shalat dengan sengaja maka dia kafir terang-terangan. Shalat dua rakaat (yakni shalat sunnah fajar) lebih baik dari dunia dan segala isinya. Janganlah melakukan shalat pada saat hidangan makanan sudah tersedia dan jangan pula memulai shalat dalam keadaan menahan kencing dan buang air (termasuk kentut). Ibnu Abbas Ra. Tirmidzi) 7. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 25 of 107 3. "Berbakti kepada kedua orang tua. Perumpamaan shalat lima waktu seperti sebuah sungai yang airnya mengalir dan melimpah dekat pintu rumah seseorang yang tiap hari mandi di sungai itu lima kali.(HR. "Berjihad di jalan Allah. Barangsiapa lupa shalat atau ketiduran maka tebusannya ialah melakukannya pada saat dia ingat. Ibnu Hibban) 14. Bukhari) 13. Ahmad) 11. Ahmad) 8. (HR. "Shalat tepat pada waktunya. Abu Dawud) 9. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) 16. Apa yang dapat kamu ikuti shalatlah dan yang tertinggal lengkapilah. "Ya Rasulullah. memberi makan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." Aku bertanya lagi. (HR. (HR. "Kemudian apa lagi. (HR. Shalat pada awal waktu adalah keridhoan Allah dan shalat pada akhir waktu adalah pengampunan Allah. Suruhlah anak-anakmu shalat bila berumur tujuh tahun dan gunakan pukulan jika mereka sudah berumur sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka (putera-puteri). Muslim). Yang kusenangi dari urusan duniamu adalah wanita dan wewangian dan dijadikan kesejukan mataku (sebagai biji mata) dalam shalat. (HR. Allah Ta'ala tetap (senantiasa) berhadapan dengan hambaNya yang sedang shalat dan jika ia mengucap salam (menoleh) maka Allah meninggalkannya. Ahmad) Penjelasan: Tidak boleh tergesa-gesa dan berlari-larian menuju masjid. Tirmidzi) 10. amal perbuatan apa yang paling afdol?" Beliau menjawab. (HR. 15. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. pernah menjama' shalat dzuhur dengan ashar dan maghrib dengan isya' di Madinah tanpa disebabkan faktor ketakutan (khauf) atau hujan. Abdullah ibnu Mas'ud Ra berkata. sebab bila shalat dalam keadaan mengantuk dia tidak menyadari bahwa ketika beristighfar ternyata dia memaki dirinya. Beliau ditanya apa sebabnya." Aku bertanya lagi. Mashabih Assunnah) 17.htm 12/20/2011 . An-Nasaa'i dan Al Hakim) 6. "agar tidak menyulitkan umatnya. Penjelasan: Jika menghadapi soal yang sangat penting dan mendesak beliau pernah menjama' walaupun bukan musafir. Apabila seseorang mengantuk saat akan shalat hendaklah ia tidur sampai hilang ngantuknya. "Aku bertanya kepada Rasulullah. (HR. berkata : Rasulullah Saw. (HR." (HR. menahan syahwatnya dari perbuatan haram laranganKu dan tidak terus-menerus (ngotot) bermaksiat terhadapKu. Bukhari dan Muslim) 4. 12. Yang pertama-tama diangkat dari umat ini ialah khusyu' sehingga tidak terlihat seorangpun yang khusyu'. Bukhari) 5. lalu menjawab." (HR. Aku hanya menerima shalatnya orang yang merendahkan diri kepada keagunganKu. Allah 'Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Tidak semua orang yang shalat itu bershalat. "Lalu apa lagi?" Beliau menjawab. (HR.

sesungguhnya bagiKu cahaya wajahnya lebih bersinar dari matahari dan Aku menjadikan kejahilannya kesabaran (kebijaksanaan) dan menjadikan kegelapan terang." (HR. "Bagaimana shalat yang paling afdol?" Beliau menjawab." "Demi keagungan dan kebesaranKu. beliau menirukan kata-kata dan seruannya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 26 of 107 kepada yang lapar dan memberi pakaian orang yang telanjang. bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudahnya. dia berdoa kepada-Ku dan Aku mengabulkannya. banyak langkah diayunkan menuju mesjid." Maka patut baginya memperoleh syafaat (ku) pada hari kiamat. Rasulullah Saw apabila berdiri sesudah ruku' ('itidal) beliau membaca: "Allah mendengar siapa yang memujiNya. Semua itu dilakukan karena Aku. Ya Allah Robb kami. Bukhari) 22. Barangsiapa mengucapkan (do'a) setelah mendengar suara muazzin: "Ya Allah." Beliau berkata. Itulah kewaspadaan (kesiagaan). karuniakanlah kepada Muhammad derajat dan kemuliaan yang tinggi dan kedudukan yang terpuji yang Engkau janjikan untuknya. Nabi Saw bila mendengar seruan azan. Muslim) 19. Ad-Dailami) 18. Aku lindungi dia dengan pendekatan kepadanya dan Aku menyuruh para Malaikat menjaganya. dan menunggu shalat (Isya) sesudah shalat (Maghrib). Maukah aku beritahu apa yang dapat menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat?" Para sahabat menjawab: "Baik ya Rasulullah. dia mohon dan Aku memberikannya dan dia mengikat janji dengan-Ku dan Aku tepati (perkokoh) janjinya. Seluruh pujian bagimu sepenuh langitlangit. tidak ada pencegah bagi pemberianMu dan tidak memberi apabila Engkau menolaknya dan tidak berguna kebesaran seorang kecuali dengan kebesaran dari sisiMu. Ath-Thahawi) 21. "Berwudhu dengan baik. Robb seruan (azan) yang sempurna ini dan shalat yang ditegakkan. (HR." (HR. Engkaulah yang paling layak diucapkan seorang hamba dan kami semua adalah hambaMu.htm 12/20/2011 . BagiKu dia sebagai surga Firdaus yang belum tersentuh buahnya dan tidak berobah keadaannya. (HR. mengasihi orang yang terkena musibah dan menampung orang asing. (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Engkaulah yang patut disyukuri dan dipuji." (HR. Nabi Saw ditanya tentang shalat. Muslim) 20. Ya Allah. menghilangkan kotoran-kotoran. Muslim) Penjelasan: Kesiagaan dan persiapan untuk menghadapi perang fi sabilillah untuk membuka (menguasai) Mekah. "Berdiri yang lama.

Apabila kamu menegur kawanmu saat imam berkhotbah pada shalat jum'at dengan ucapan: "dengarkan". Barangsiapa sesudah shalat (fardhu) mengucapkan zikir "Subhanallah" (Maha Suci Allah) 33 kali dan "Alhamdulillah" (Segala puji bagi Allah) 33 kali dan "Allahu Akbar" (Allah Maha Besar) 33 kali lalu digenapkan yang keseratusnya dengan (membaca): "Laailaaha illallah wahdahu la syariika lahu. (HR. (HR. Apabila sedang mengalami kemajuan shalatlah nawafil (sunah ba'diyah. suatu kaum (jama'ah) yang berbaris untuk shalat dan suatu kaum berbaris untuk berperang (fisabilillah). lahulmulku walahul hamdu wa huwa 'alaa kulli syai'in Qodir" (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya. qobliyah dan tahajjud) dan bila sedang mengalami kemunduran shalatlah yang fardhu-fardhu saja (lima waktu). Muslim) 24. yang lemah. Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Ketika khatib sedang berkhotbah maka kita harus diam mendengarkan serta tidak boleh berbicara. Namun seburuk-buruk barisan wanita adalah yang paling depan dan yang terbaik ialah yang paling belakang.htm 12/20/2011 . (HR. yang sakit clan yang punya hajat (keperluan). kendatipun menegur orang lain yang sedang berbicara atau mengobrol dengan ucapan "Diamlah!" atau "Dengarkanlah!". (HR. dan bila shalat sendirian dapat ia lakukan sesukanya. orang tua. Tiga orang yang diridhoi Allah yaitu seorang yang pada tengah malam bangun dan shalat. Sebaik-baik shaf (barisan) laki-laki adalah yang paling depan dan yang terburuk ialah barisan paling akhir. Barangsiapa mengimami suatu kaum lalu mengkhususkan do'a untuk dirinya. Hati manusia kadangkala maju dan kadangkala mundur. Abu Ya'la) 29. Paling afdol (utama) shalat seorang (adalah) di rumahnya kecuali (shalat) yang fardhu (lima waktu). yaitu kebebasan dari kemunafikan dan kebebasan dari kemusyrikan. (HR. (HR. maka dia telah mengkhianati mereka.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 27 of 107 23. budak. Apabila seorang mengimami orang-orang hendaklah meringankan shalat karena di antara mereka terdapat anak-anak. maka pahala shalat jum'atmu menjadi batal. Barangsiapa berjamaah dalam shalat subuh dan Isya maka baginya dua kebebasan. Bukhari) 28. Bukhari dan Muslim) 34. Rapikan barisanmu. Barangsiapa meninggalkan shalat jum'at karena meremehkannya tanpa suatu alasan maka Allah Tabaroka wata'ala akan mengunci hatinya. Shalat jama'ah pahalanya melebihi shalat sendiri-sendiri dengan dua puluh tujuh derajat. (Abu Hanifah) 31. Aththusi) 25. bagi-Nyalah segala file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (Ath-Thahawi) 35. Ibnu Hibban) 26. (HR. Ada empat orang tidak diwajibkan shalat jum'at yaitu wanita. 32. sesungguhnya merapikan barisan termasuk mendirikan shalat. orang yang sakit dan musafir (bepergian). (HR. (Abu Hanifah) 30. Bukhari dan Muslim) 33. (Mutafaq'alaih) 27.

Ahmad) 43. (HR. Sesungguhnya Engkau Maha pemberi rahmat. Ath-Thabrani) 41. (HR. tambahlah ilmu bagiku dan jangan Engkau memalingkan hatiku setelah Engkau memberiku hidayah (petunjuk) dan karuniakanlah dari sisimu rahmat. "Ya Muadz. (HR. yaitu seorang budak yang melarikan diri sampai dia pulang kembali. Maha suci Engkau. sesungguhnya bila sujud sekali Allah akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus satu dosamu. (Abu Hanifah) 44. Umatku yang termulia ialah penghafal Al Qur'an dan yang selalu shalat tengah malam (tahajud). Lalu beliau menjawab. An-Nasaa'i dan Abu Dawud) 37. Rasulullah Saw berkata kepada Muadz Ra. AthThahawi) 39. Rasulullah Saw bila menghadapi suatu dilema (situasi yang sukar dan membingungkan) beliau shalat. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa). Perbanyaklah sujud kepada Allah." (HR. sekaligus mengajarkan dan mengamalkan isinya. "Kelak shalatnya akan mencegahnya dari perbuatan mencuri. Rasulullah Saw apabila bangun tengah malam untuk shalat malam (Tahajjud) beliau mengucapkan: "Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) Penjelasan: Hamalatul Qur'an artinya penghafal Qur'an. Apabila seorang shalat hendaklah mengenakan pakaian rangkap. aku mohon ampunanMu atas dosaku dan aku mohon rahmatMu. seorang isteri yang semalaman suaminya murka kepadanya. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. bantulah aku untuk mengingat Engkau dan banyak bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepadaMu dengan baik." (HR. memahami artinya. Sesungguhnya Allah lebih berhak (dihadapi) dengan keindahan pakaian. (HR.htm 12/20/2011 . (HR. Diberitahukan kepada Nabi Saw bahwa si Fulan shalat semalam suntuk tetapi pada pagi harinya dia mencuri. dan seorang imam yang mengimami suatu kaum sedangkan kaum itu tidak menyukainya. Ya Allah. Muslim) 38. (HR. Muslim) 36. Abu Dawud) 45. Tirmidzi dan Ahmad) 40. Malaikat selalu berpesan kepadaku tentang shalat tengah malarn sehingga aku mengira bahwa umatku yang terbaik ialah yang sedikit tidurnya. ya Allah. maka akan terampuni dosa-dosanya (walaupun) sebanyak buih di lautan." (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 28 of 107 kekuasaan dan pujian. Tiga orang yang shalatnya tidak sampai melampaui telinganya. jangan meninggalkan sehabis tiap shalat ucapan:" "Ya Allah.

Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Bukhari) 2. (HR. (HR. Barangsiapa shalat malam pada malam Lailatul Qodar dengan keimanan dan harapan pahala dari Allah maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bukhari) 7. "Kecewa dan merugi seorang yang bila namamu disebut dan dia tidak mengucap shalawat atasmu" lalu aku berucap "Aamin. Manusia tetap berkondisi baik selama mereka tidak menunda-nunda berbuka puasa. dan pahala bagi yang (menerima makanan) berpuasa tidak dikurangi sedikitpun. Ahmad) 3. Mungkin hasil yang diraih seorang shaum (yang berpuasa) hanya lapar dan haus. Muhammad Faiz Almath ." Lalu aku mengucapkan "Aamin.htm 12/20/2011 . maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. (HR. Ahmad) 4. "Kecewa dan merugi orang yang berkesempatan (hidup) pada bulan Ramadhan tetapi tidak terampuni dosa-dosanya. Ahmad dan Al Hakim) 10. (HR. begitu pula pada anak tangga kedua dan ketiga. "Kecewa dan merugi orang yang berkesempatan hidup bersama kedua orang tuanya tetapi dia tidak sampai bisa masuk surga. Seusai shalat para sahabat bertanya." Kemudian malaikat berkata lagi. Barangsiapa meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja maka Allah akan menggagalkan amalannya (usahanya). Bukhari) 8." Lalu aku mengucapkan "aamin". Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sesungguhnya makan waktu sahur menyebabkan berkah. Barangsiapa berpuasa dan shalat malam dengan mengharap pahala (keridhoan) Allah. (HR. Menginjak anak tangga (tingkat) pertama beliau mengucapkan. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 29 of 107 42. Allah 'Azza wajalla mewajibkan puasa Ramadhan dan aku mensunahkan shalat malam harinya. Bukhari) 9. Makanlah waktu sahur. "Aamin". Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan keimanan dan mengharap pahala (keridhoan) Allah. maka dia keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya.:: HaditsWeb ::. Bukhari) 5. Shaum / Puasa 1. "Mengapa Rasulullah mengucapkan "Aamin"? Beliau lalu menjawab. Kemudian katanya lagi. "Malaikat Jibril datang dan berkata." (HR.Gema Insani Press . Bau mulut seorang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah pada hari kiamat dari harumnya misik (minyak wangi paling harum di dunia). Mutafaq'alaih) 6. dan mungkin hasil yang dicapai seorang yang shalat malam (Qiyamul lail) hanyalah berjaga. Rasulullah Saw menaiki mimbar (untuk berkhotbah). (HR. (HR.Dr. Barangsiapa tidak dapat meninggalkan ucapan dan perbuatan dusta (waktu berpuasa) maka Allah tidak membutuhkan lapar dan hausnya. (HR. Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa maka dia memperoleh pahalanya.

(HR. Bukhari) 12." (HR. Ia tidak merasa lelah dan ia juga ibarat orang berpuasa yang tidak pernah berbuka. (HR. (Mutafaq'alaih) 9. Zakat dan Sodaqoh 1. (HR. niscaya Aku memberikan nafkah kepadamu. Barangsiapa berbuka puasa sehari tanpa rukshah (alasan yang dibenarkan) atau sakit. Orang yang mengusahakan bantuan (pertolongan) bagi janda dan orang miskin ibarat berjihad di jalan Allah dan ibarat orang shalat malam. Yang dapat menolak takdir ialah doa dan yang dapat memperpanjang umur yakni kebajikan (amal bakti). infaklah (nafkahkanlah hartamu). (HR.htm 12/20/2011 . (HR. Muslim) 4. Bersodaqoh pahalanya sepuluh. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Al Hakim) 2. "Sodaqoh yang bagaimana yang paling besar pahalanya?" Nabi Saw menjawab. pengajaran dan penyebaran ilmu yang dimanfaatkannya untuk orang lain. (HR. Barangsiapa berpuasa Ramadhan (penuh) lalu diikuti dengan berpuasa enam hari dalam bulan Syawal maka dia seperti berpuasa seumur hidup. Tidaklah termasuk kebajikan orang yang tetap berpuasa dalam perjalanan (musafir). dan anak (baik laki-laki maupun perempuan) yang mendoakannya. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR.Dr.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 30 of 107 11. Muslim) 5. Bukhari) 6.Gema Insani Press . Barangsiapa ingin doanya terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya hendaklah dia mengatasi (menyelesaikan) kesulitan orang lain. memberi hutang (tanpa bunga) pahalanya delapan belas. Turunkanlah (datangkanlah) rezekimu (dari Allah) dengan mengeluarkan sodaqoh. maka tidak akan dapat ditebus (dosanya) dengan berpuasa seumur hidup meskipun dia melakukannya.:: HaditsWeb ::. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad) 8. Ath-Thahawi) 3. Jangan ditunda sehingga rohmu di tenggorokan baru kamu berkata untuk Fulan sekian dan untuk Fulan sekian. Bukhari dan Muslim) 13. Jauhkan dirimu dari api neraka walaupun hanya dengan (sodaqoh) sebutir kurma." (HR. menghubungkan diri dengan kawan-kawan pahalanya dua puluh dan silaturrahmi (dengan keluarga) pahalanya dua puluh empat. Muhammad Faiz Almath . Bukhari) 7. (HR. (HR. Allah Tabaraka wata'ala berfirman (di dalam hadits Qudsi): "Hai anak Adam. "Saat kamu bersodaqoh hendaklah kamu sehat dan dalam kondisi pelit (mengekang) dan saat kamu takut melarat tetapi mengharap kaya. Apabila anak Adam wafat putuslah amalnya kecuali tiga hal yaitu sodaqoh jariyah.

Bukhari) 19. (HR. Bentengilah hartamu dengan zakat. (HR. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 31 of 107 10. Para sahabat bertanya. (HR. Allah Ta'ala mengharamkan bagiku dan bagi keluarga rumah tanggaku untuk menerima sodaqoh. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. (HR. Tiada suatu kaum menolak mengeluarkan zakat melainkan Allah menimpa mereka dengan paceklik (kemarau panjang dan kegagalan panen). dia mengambil seratus ribu dirham untuk disodaqohkannya. (HR. Bukhari) 22. Bukhari) 18. 21. Ath-Thabrani) 11." (HR. "Seorang memiliki (hanya) dua dirham. Bukhari dan Muslim) 14. Rasulullah Saw bersabda: "Baginya sodaqoh dan bagi kami itu adalah hadiah. "Bagaimana kalau dia tidak memiliki sesuatu?" Nabi Saw menjawab." Kemudian nabi Saw membaca firman Allah surat Ali Imran ayat 180: "Dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk bagi mereka. Naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sodaqohnya. "Aku hartamu. Para sahabat bertanya. Ahmad) 12. "Bekerja dengan ketrampilan tangannya untuk kemanfaatan bagi dirinya lalu bersodaqoh. (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. AthThabrani dan Abu Dawud) 16. Tentang sodaqoh yang seakan-akan berupa hadiah. Barangsiapa diberi Allah harta dan tidak menunaikan zakatnya kelak pada hari kiamat dia akan dibayang-bayangi dengan seekor ular bermata satu di tengah dan punya dua lidah yang melilitnya. Tiada seorang bersodaqoh dengan baik kecuali Allah memelihara kelangsungan warisannya. Satu dirham memacu dan mendahului seratus ribu dirham. Bagaimana kalau dia tidak mampu?" Nabi menjawab: "Menolong orang yang membutuhkan yang sedang teraniaya" Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi menjawab: "Menyuruh berbuat ma'ruf. Ahmad) 13. Dia mengambil satu dirham dan bersodaqoh dengannya. (HR. (HR. obati orang-orang sakit (dari kalanganmu) dengan bersodaqoh dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Bukhari) 15. dan seorang lagi memiliki harta-benda yang banyak." (HR.htm 12/20/2011 . (HR. Orang yang membatalkan pemberian (atau meminta kembali) sodaqohnya seperti anjing yang makan kembali muntahannya. Ath-Thabrani) 20. Barangsiapa memperoleh keuntungan harta (maka) tidak wajib zakat sampai tibanya perputaran tahun bagi pemiliknya. Ular itu mencengkeram kedua rahangnya seraya berkata." Mereka bertanya: "Bagaimana kalau dia tidak melakukannya?" Nabi Saw menjawab. Tiap muslim wajib bersodaqoh. An-Nasaa'i) 17." (HR." Mereka bertanya lagi. (HR. Sodaqoh paling afdhol ialah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersikap memusuhi. "Mencegah diri dari berbuat kejahatan itulah sodaqoh. Apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan keridhoan Allah akan diberi pahala walaupun hanya sesuap makanan ke mulut isterimu. aku pusaka simpananmu. Ahmad dan Tirmidzi) Penjelasan: Perhitungan perputaran tahun (haul) untuk menunaikan zakat ialah dengan tahun Hijriyah. "Bagaimana itu?" Nabi Saw menjawab.

bersenggama dengan isteri pun sodaqoh. (HR. "Tidakkah kamu mengerti bahwa kalau dilampiaskannya di tempat yang haram bukankah itu berdosa? Begitu pula kalau syahwat diletakkan di tempat halal. Jihad yang paling afdhol ialah haji yang mabrur. dan seorang diberi Allah ilmu dan kebijaksaan lalu dia melaksanakan dan mengajarkannya. Abu Dzarr Ra berkata bahwa beberapa sahabat Rasulullah Saw berkata. nahi mungkar sodaqoh. (HR. yakni seorang yang diberi Allah harta lalu dia belanjakan pada sasaran yang benar. Barangsiapa melaksanakan haji di rumah ini (Baitullah Al Haram). Bukhari) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." Nabi Saw lalu berkata. "Bukankah Allah telah memberimu apa yang dapat kamu sedekahkan? Tiap-tiap ucapan tasbih adalah sodaqoh. Sesungguhnya di antara amalan makruf ialah berjumpa kawan dengan wajah ceria (senyum) dan mengurangi isi embermu untuk diisikan ke mangkuk kawanmu. takbir sodaqoh. Bukhari) Penjelasan: Rafats artinya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan birahi yang tidak senonoh atau bersetubuh. Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 25. maka dia memperoleh pahala. Tiap-tiap amalan makruf (kebajikan) adalah sodaqoh. (HR. Bukhari) 24. Haji dan Umrah 1.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 32 of 107 Ibnu Saad) Penjelasan: Nabi Saw menolak menerima sodaqoh tetapi mau menerima hadiah. Muhammad Faiz Almath . Mereka shalat sebagaimana kami shalat dan berpuasa sebagaimana kami berpuasa dan mereka bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Allah mengkhususkan pemberian kenikmatanNya kepada kaum-kaum tertentu untuk kemaslahatan umat manusia. tahmid sodaqoh. "Apakah melampiaskan syahwat mendapat pahala?" Nabi menjawab." Para sahabat lalu bertanya.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dan menyerahkannya kepada orang lain. tidak rafats dan tidak berbuat fasik. 23. Apabila mereka membelanjakannya (menggunakannya) untuk kepentingan manusia maka Allah akan melestarikannya namun bila tidak. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . orang-orang yang banyak hartanya memperoleh lebih banyak pahala. maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan ibunya.htm 12/20/2011 . tahlil sodaqoh. (HR. Bukhari) 3. (HR. Antara umroh yang pertama dengan umroh kedua (terdapat) penghapusan dosa-dosa (yang dilakukan antara keduanya) dan haji mabrur tiada pahala kecuali surga. (HR. Muslim) 26. (HR. amar makruf sodaqoh. Tidak ada iri hati kecuali terhadap dua perkara. "Ya Rasulullah.Dr. 2.

Aku datang dan tiada sekutu bagi-Mu. Barangsiapa lambat dengan amalan-amalannya maka tidak dapat dipercepat dengan mengandalkan keturunannya. (HR. ya Allah. Tawaf itu adalah shalat dan bila perlu berbicara (saat melakukan tawaf) hendaklah bicara yang baik-baik.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 33 of 107 4. Sesungguhnya segala pujian. Rasulullah Saw menyambut orang yang pergi haji: "Semoga Allah menerima hajimu.:: HaditsWeb ::. Kebaikan dan Kebajikan 1. Seorang hamba Aku sehatkan tubuhnya dan Aku perluas baginya mata pencahariannya dan berlalu lima tahun tidak berhaji kepada rumahKu maka dia akan kehilangan (pemberianKu). tiada sekutu bagiMu. Allah selalu menolong hamba yang suka menolong kawannya. Bukhari)." (HR. aku datang. Suatu kaum yang berkumpul dalam sebuah rumah dari rumahrumah Allah. Al-Baihaqi) 6. mengampuni dosamu dan mengganti ongkosmu (biaya-biayamu). kenikmatan dan kerajaan (kekuasaan) milikMu. bertilawat Al Qur'an dan mempelajarinya bersama maka Allah akan menurunkan ketentraman dan menaungi mereka dengan rahmat." (HR. Barangsiapa memiliki bekal dan kendaraan (biaya perjalanan) yang dapat menyampaikannya ke Baitillahil haram dan tidak menunaikan (ibadah) haji maka tidak mengapa baginya wafat sebagai orang Yahudi atau Nasrani.htm 12/20/2011 . 8. Ad-Dainuri) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Gema Insani Press . Para malaikat mengitari mereka dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisiNya. Barangsiapa menempuh jalan menuntut ilmu maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Barangsiapa melapangkan kesusahan (kesempitan) untuk seorang mukmin di dunia maka Allah akan melapangkan baginya kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat dan barangsiapa memudahkan kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkan baginya di dunia dan akhirat. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 7. (HR. (HR. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. aku datang. Muhammad Faiz Almath . Talbiah Rasulullah Saw ialah: "Aku datang (memenuhi panggilanMu).Dr. Tirmidzi) 5. Barangsiapa yang menutupi aib seorang muslim maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.

(HR. (HR. Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Orang-orang itulah yang aman dari azab Allah. Barangsiapa dibukakan baginya pintu kebaikan (rezeki) hendaklah memanfaatkan kesempatan itu (untuk berbuat baik) sebab dia tidak mengetahui kapan pintu itu akan ditutup baginya. Barangsiapa memperoleh suatu yang makruf maka hendaklah menyebutnya karena berarti dia mensyukurinya. (HR. kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim". (HR.Gema Insani Press . Kebaikan itu banyak tetapi pengamalnya (yang melaksanakannya) sedikit. Orang yang paling berat disiksa pada hari kiamat ialah orang yang dipandang (dianggap) ada kebaikannya padahal sebenarnya tidak ada kebaikannya sama sekali. Mereka berlindung kepadanya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ath-Thabrani) 6. Asysyihaab) 4. Barangsiapa menerima suatu kebajikan lalu berkata kepada pemberinya ucapan "Jazakallahu khairon" (semoga Allah membalas anda dengan kebaikan) maka sesungguhnya dia sudah berlebih-lebihan dalam berterima kasih. Abu Hanifah) 5. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 9. Perintah Beramar Ma'ruf Nahi Mungkar 1. Bukhari). (HR. maka Allah akan menguasakan atasmu orang-orang yang paling jahat di antara kamu. Janganlah kamu menjadi orang yang "ikut-ikutan" dengan mengatakan "Kalau orang lain berbuat kebaikan. Abu Zar) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip. Bagi Allah ada hamba-hambaNya yang dikhususkan melayani kebutuhan-kebutuhan orang banyak. (HR. Ath-Thabrani) 8. (HR. dan kalau merahasiakannya (berarti) dia mengkufuri nikmat itu. "Kalau orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain berbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya". dan barangsiapa punya kelebihan bekal (perjalanan) maka hendaklah diberikannya kepada orang yang tidak punya bekal.Dr. Kalau tidak. kemudian orang-orang yang baik-baik di antara kamu berdo'a dan tidak dikabulkan (do'a mereka). (HR. (HR. Orang yang memberi petunjuk kepada kebaikan sama pahalanya seperti orang yang melakukannya. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 34 of 107 2. Muhammad Faiz Almath . Muslim) 11. Jangan meremehkan sedikitpun tentang makruf meskipun hanya menjumpai kawan dengan berwajah ceria (senyum).:: HaditsWeb ::. 7. Hendaklah kamu beramar ma'ruf (menyuruh berbuat baik) dan bernahi mungkar (melarang berbuat jahat). Muslim) 3.htm 12/20/2011 . Ad-Dailami) 10. Barangsiapa ada kelebihan tempat (tempat yang kosong) dalam kendaraan (punggung unta) hendaklah diberikan kepada orang yang tidak punya kendaraan (diajak serta).

(HR. Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla tidak menyiksa (orang) awam karena perbuatan (dosa) orang-orang yang khusus sehingga mereka melihat mungkar di hadapan mereka dan mereka mampu mencegahnya. Tirmidzi) 8. (HR. Muslim) 11. sedang aku sendiri tidak melakukannya. maka dirinya sendirilah yang dijadikannya untuk mengingatkannya. dan Ad-Dailami) 10. "Hai Fulan. Sesungguhnya para robi Yahudi dan rahib Nasrani ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. tidak menghormati orang yang lebih tua. Tidak menghambat dan tidak mengecewakan mereka orang-orang yang menentangnya sampai tiba keputusan Allah. Barangsiapa melihat suatu kemungkaran hendalah ia merobah dengan tangannya. (HR. Masih tetap ada dari segolongan umatku yang menegakkan perintah Allah. 9. menyerulah kepada yang ma'ruf dan cegahlah dari yang mungkar sebelum kamu berdo'a kepada Allah dan tidak dikabulkan serta sebelum kamu memohon ampunan dan tidak diampuni. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang. dan tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Bukhari dan Muslim) 7. Bukanlah dari golongan kami orang yang tidak mengasihi dan menyayangi yang lebih muda. Amar ma'ruf tidak mendekatkan ajal. Ath-Thabrani) 3. Mereka masih tetap konsisten (mantap / teguh) baik dalam sikap maupun pendiriannya. 6. yakni lemah-lembut dalam menyuruh dan dalam melarang (mencegah). jangan dipersulit dan ajaklah dengan baik. Bukhari) Penjelasan: Ini termasuk kebijaksanaan dalam berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Ahmad dan Ath-Thabrani) 13. hendaklah dengan lidahnya (ucapan). Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui upayamu.[1] (HR. dahulu aku menyuruh berbuat ma'ruf. mengerti apa yang harus file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. mengapa kamu masuk neraka sedang kamu dahulu adalah orang yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar?" Orang tersebut menjawab. (HR. Jihad paling afdhol ialah menyampaikan perkataan yang adil di hadapan penguasa yang zalim dan kejam. dan apabila tidak mampu juga hendaklah dengan hatinya dan itulah keimanan yang paling lemah. itu lebih baik bagimu daripada apa yang dijangkau matahari sejak terbit sampai terbenam. Kalau mereka berbuat demikian maka Allah menyiksa yang khusus dan yang awam (seluruhnya). (HR." (HR. (HR. Ahmad) 12. Aththusi dan Ashhabussunan) 5. Wahai segenap manusia. (HR. Nabi meniadakan pemberian pelajaran untuk beberapa hari karena khawatir kejenuhan kami. senantiasa membencinya dan berusaha merubahnya seandainya ia sudah mampu atau berani. Mereka juga ditimpa bencana dan malapetaka.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 35 of 107 2. jangan menyebabkan orang menjauh. Aku mencegah orang lain berbuat mungkar sedang aku sendiri melakukannya. tetapi mereka tidak mencegahnya (menentangnya). (HR. Apabila tidak mampu. Bukhari dan Muslim) 4. (HR. Orang-orang bertanya. Muslim) Penjelasan: Dengan hati artinya tindakan aktif dan bukan pasif. Pada hari kiamat seorang dihadapkan dan dilempar ke neraka. dilaknat oleh Allah melalui ucapan nabi-nabi mereka. menyuruhnya dan melarangnya. Permudahlah (segala urusan). Tidaklah seharusnya orang menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar kecuali memiliki tiga sifat.htm 12/20/2011 . "Ya benar.

dan seorang lagi melakukan amalan-amalan ahli neraka sebagaimana disaksikan orang-orang tetapi sebenarnya dia tergolong penghuni surga. baik dengan sembunyi maupun terang-terangan tergolong orang-orang terdahulu dan yang pertama-tama masuk Islam. Barangsiapa melakukan amal perbuatan yang bukan atas perintah kami maka itu tertolak. seorang hamba diberi Allah harta kekayaan dan ilmu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah yang paling banyak berkeliling di muka bumi dengan bernasihat kepada manusia (makhluk Allah).:: HaditsWeb ::. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud adalah amal perbuatan yang berhubungan dengan pelaksanaan peribadatan. Ad-Dailami) 14. Kamu beralih kesitu dan berjangkit di kalangan kamu cinta dunia. yaitu kemewahan hidup (lupa diri) dan kebodohan. 4. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Al Hakim) 5. (HR. Seorang yang melakukan perbuatan di dalam batu besar yang tidak ada pintu maupun lubang anginnya. Dunia dihuni empat ragam manusia.Dr. Di kala itu yang menegakkan Al Qur'an dan sunnah. nahi mungkar dan berjihad di jalan Allah. Allah tidak menerima iman tanpa amal perbuatan dan tidak pula menerima amal perbuatan tanpa iman. Al Hakim dan Tirmidzi) Catatan Kaki: [1] Dalam hadits lain dikatakan: "Lebih baik bagimu daripada memperoleh satu lembah berisi penuh ternak. Pada suatu hari Rasulullah Saw bersabda kepada para sahabatnya: "Kamu kini jelas atas petunjuk dari Robbmu. (HR." (Mashabih Assunnah) 3. (HR. Kemudian muncul di kalangan kamu dua hal yang memabukkan. (HR. (HR. pasti akan diketahui manusia apapun yang terjadi (mau tidak mau). Ath-Thahawi) 15. (HR. Bukhari) 6. Amal Perbuatan 1." Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 . Pertama. "Bagaimana dikaryakannya itu. "Diberinya taufiq untuk beramal sholeh sebelum wafatnya. mencegah dari yang mungkar dan berjihad di jalan Allah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 36 of 107 dilarang dan adil terhadap apa yang harus dilarang. menyuruh kepada yang ma'ruf. (HR. Kalau terjadi yang demikian kamu tidak akan lagi beramar ma'ruf. Muhammad Faiz Almath . Seorang melakukan amalan-amalan ahli surga sebagaimana tampak bagi orang-orang tetapi sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka. Ath-Thabrani) 2. Sesungguhnya jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka dia dikaryakannya. Para sahabat lalu bertanya tentang sabda Nabi Saw tersebut.Gema Insani Press .

tetapi dia tetap berniat untuk bersungguh-sungguh. "Yang panjang usianya dan baik amal perbuatannya.Gema Insani Press . bagimu segala puji). niscaya kamu menjadi orang yang paling bertakwa. (HR. yang bagaimanakah orang yang baik itu?" Nabi Saw menjawab. "Ya Rasulullah. Jangan mengagumi amal perbuatan sampai ia menyelesaikan yang terakhir. Ia juga tidak bertakwa kepada Allah. Lakukan apa yang mampu kamu amalkan. Sesungguhnya kalau ucapannya bersamaan dengan ucapan malaikat maka akan terampuni dosa-dosanya yang terdahulu. seorang yang diberi Allah ilmu pengetahuan saja. (Ath-Thahawi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 ." Dia bertanya lagi.:: HaditsWeb ::. maka ucapkanlah "Allaahumma Robbanaa lakal hamdu" (Ya Allah Tuhan kami. seorang hamba diberi Allah harta kekayaan tetapi tidak diberi ilmu pengetahuan. Amalan-amalan yang paling disukai Allah ialah yang lestari (langgeng atau berkesinambungan) meskipun sedikit. Ath-Thabrani dan Abu Na'im) 9. tidak diberi harta. Sebenarnya jika memperoleh harta dia juga akan berbuat seperti yang dilakukan rekannya (kelompok yang pertama). Dia membelanjakan hartanya dengan berhamburan (foya-foya) tanpa ilmu (kebijaksanaan). tidak menyantuni keluarga dekatnya. (HR. Kedua. Seorang yang kurang amalan-amalannya maka Allah akan menimpanya dengan kegelisahan dan kesedihan.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 37 of 107 pengetahuan lalu bertakwa kepada Robbnya. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani dan Al Bazzar) 11. Bukhari) 12." (HR. Sesungguhnya Allah tidak jemu sehingga kamu sendiri jemu.Dr. Ketiga. Ahmad) 8. Keempat. menyantuni sanak-keluarganya dan melakukan apa yang diwajibkan Allah atasnya maka dia berkedudukan paling mulia. Muhammad Faiz Almath . Maka pahala mereka berdua ini adalah (kelompok pertama dan kedua) sama. seorang hamba yang tidak memperoleh rezeki harta maupun ilmu pengetahuan dari Allah lalu dia berkata seandainya aku memiliki harta kekayaan maka aku akan melakukan seperti layaknya orang-orang yang menghamburkan uang. (HR. dan tidak memperdulikan hak Allah. Bukhari) 10. "Adalah orang yang panjang usianya dan jelek amal perbuatannya. serampangan dan membabi-buta (kelompok yang ketiga). maka timbangan keduanya sama. Syukur dan Tahmid 1. (HR. Seorang sahabat bertanya. Maka dia berkedudukan paling jahat dan keji. Apabila imam (shalat) mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah" (Allah mendengar siapa yang memuji-Nya). Amalkan semua yang diwajibkan (fardhu) Allah. "Dan yang bagaimana orang yang paling buruk (jahat)?" Nabi Saw menjawab. Tirmidzi dan Ahmad) 7. (HR.

(HR. "Siapa yang berbicara (dengan bersuara)?" Orang tadi menjawab. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Yang paling pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. "Aku. (HR. Dalam urusan dunia dia melihat kepada yang lebih bawah. Ath-Thabrani) 5. Lalu ada seorang yang mengucapkan "Robbanaa walakal hamdu hamdan katsiiran thoyyiban mubaarakan fiih. "Aku melihat ada lebih dari tiga puluh malaikat berpacu. lahul mulku wa lahul hamdu wahuwa ala kulli syaiin qodir. Dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa) (HR. Tirmidzi) 7. Sebaik-baik do'a adalah pada hari Arafat dan sebaik-baik yang aku ucapkan dan juga diucapkan oleh para nabi sebelum aku adalah ucapan: "Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syarikalahu.:: HaditsWeb ::. Janganlah memandang kecil kesalahan (dosa) tetapi pandanglah kepada siapa yang kamu durhakai.Gema Insani Press . Dua hal apabila dimiliki oleh seseorang dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. (HR.Dr. (HR." (HR. Akibat Berbuat Maksiat 1. Ath-Thabrani) yang layak bagi keagungan wajahMu dan kebesaran 4. Kami shalat di belakang Nabi Saw. Dalam urusan agama (ilmu dan ibadah) dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Bukhari) 3." (HR. Ketika mengangkat kepala dari ruku' beliau mengucapkan "Sami 'allaahuliman hamidah".htm 12/20/2011 . bagi-Nyalah segala kekuasaan dan pujian. siapa yang lebih dulu mencatat (pahalanya). Nabi bertanya." Nabi kemudian berkata." (Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa yang tidak ada sekutu bagi-Nya. maka dia tidak akan terkena ujian seperti itu betapapun keadaannya." Seusai shalat. Abu Dawud) 6. bagi-Mu segala puji kekuasaanMu. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Apabila seorang melihat orang cacat lalu berkata (tanpa didengar oleh orang tadi) :"Alhamdulillah yang telah menyelamatkan aku dari apa yang diujikan Allah kepadanya dan melebihkan aku dengan kelebihan sempurna atas kebanyakan makhlukNya". Muhammad Faiz Almath . lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 38 of 107 2. "Ya Tuhanku.

Kalau menggunjingnya dia berdosa dan kalau dia menyetujuinya maka seolaholah dia ikut melakukannya. Ath-Thahawi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Sayyidina Ali Ra berkata: "Rasulullah menyuruh kami bila berjumpa dengan ahli maksiat agar kami berwajah masam. Jangan mengkafirkan orang yang shalat karena perbuatan dosanya meskipun (pada kenyataannya) mereka melakukan dosa besar. Barangsiapa meninggalkan maksiat terhadap Allah karena takut kepada Allah maka ia akan memperoleh keridhoan Allah. Kalau dia mencelanya maka bisa terkena ujian (cobaan). sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka. Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa. (HR. Abu Ya'la) 10." (HR." (Mashabih Assunnah) 8. (HR. (HR. Tiada seorang hamba ditimpa musibah baik di atasnya maupun di bawahnya melainkan sebagai akibat dosanya. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Abu Dawud) 9. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahankesalahanmu). Sebenarnya Allah telah memaafkan banyak dosa-dosanya. (Ibnu Hibban) 6. Barangsiapa mencari pujian manusia dengan bermaksiat terhadap Allah maka orang-orang yang memujinya akan berbalik mencelanya. Ad-Dailami) 5. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 39 of 107 Aththusi) 2. Shalatlah di belakang tiap imam dan berjihadlah bersama tiap penguasa. Kemudian Rasulullah Saw membaca firman Allah Swt dalam surat Al An'am ayat 44 : "Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka. dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. (HR. (HR. (HR." (HR. Celaka orang yang banyak zikrullah dengan lidahnya tapi bermaksiat terhadap Allah dengan perbuatannya. Apabila suatu kesalahan diperbuat di muka bumi maka orang yang melihatnya dan tidak menyukainya seolah-olah tidak hadir di tempat. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 13. dan orang yang tidak melihat terjadinya perbuatan tersebut tapi rela maka seolah-olah dia melihatnya. Tirmidzi dan Al Hakim) 7. Apabila kamu menyaksikan pemberian Allah dari materi dunia atas perbuatan dosa menurut kehendakNya. Perbuatan dosa mengakibatkan sial terhadap orang yang bukan pelakunya. Sesungguhnya seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. (HR. Ahmad dan Ath-Thabrani) 14. mereka terdiam berputus asa. Jangan menyiksa dengan siksaan Allah (artinya: menyiksa dengan api). Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang maka dipercepat tindakan hukuman atas dosanya (di dunia) dan jika Allah menghendaki bagi hambanya keburukan maka disimpan dosanya sampai dia harus menebusnya pada hari kiamat. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 12. Ad-Dailami) 4. (HR. Ath-Thabrani) 11. Ad-Dailami) 3. maka sesungguhnya itu adalah uluran waktu dan penangguhan tempo belaka. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Lalu Rasulullah membacakan ayat 30 dari surat Asy Syuura yang berbunyi : "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri.htm 12/20/2011 . Tiada dua orang saling mengasihi lalu bertengkar dan berpisah kecuali karena akibat dosa yang dilakukan oleh salah seorang dari keduanya. maka ketika itu. Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka.

17. Pertama. Allah menyukai keringanan-keringanan perintahNya (rukhsah) dilaksanakan sebagaimana Dia membenci dilanggarnya laranganNya.htm 12/20/2011 . (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Ketika seorang berzina.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 40 of 107 15. (HR. Tiap minuman yang memabukkan adalah haram (baik sedikit maupun banyak). (HR. tiada seorang mencuri selagi dia mukmin. Ahmad) 19. Ahmad) 21. (3) Jika suatu kaum mengurangi takaran dan timbangan maka Allah akan menimpakan paceklik beberapa waktu.:: HaditsWeb ::. Ada empat kelompok orang yang pada pagi dan petang hari dimurkai Allah. Para sahabat lalu bertanya. Ahmad dan Ath-Thabrani) 20. Bagaimana kamu apabila dilanda lima perkara? Kalau aku (Rasulullah Saw). Tiada seorang berzina selagi dia mukmin. (Ketika itu beliau sedang berbaring kemudian duduk dan mengulangi ucapannya tiga kali. (HR. (HR. (1) Jika perbuatan mesum dalam suatu kaum sudah dilakukan terang-terangan maka akan timbul wabah dan penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa orang-orang terdahulu.Dr. An-Nasaa'i dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. ya Rasulullah?" Beliau lalu menjawab. pendurhaka terhadap kedua orang tua. dan ketiga. "Siapakah mereka itu.Gema Insani Press . durhaka terhadap orang tua. (4) Jika penguasapenguasa mereka melaksanakan hukum yang bukan dari Allah maka Allah akan menguasakan musuhmusuh mereka untuk memerintah dan merampas harta kekayaan mereka. bersaksi palsu atau berucap palsu. Keutamaan Ikhlas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Aku beritahukan yang terbesar dari dosa-dosa besar. dan orang-orang yang homoseks. perempuan yang menyerupai laki-laki. sedang kami mengharap beliau berhenti mengucapkannya). Ahmad) 22. yang menjalani riba dan kedua orang saksi mereka. aku berlindung kepada Allah agar tidak menimpa kamu atau kamu mengalaminya. yaitu pemabuk berat. mempersekutukan Allah. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 16. "Laki-laki yang menyerupai perempuan. Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga. orang yang menyetubuhi hewan. merelakan isteri atau anak perempuannya berbuat serong atau zina). dan tiada seorang minum khamar pada saat minum dia mukmin. Rasulullah Saw melaknat orang yang mengambil riba. (2) Jika suatu kaum menolak mengeluarkan zakat maka Allah akan menghentikan turunnya hujan. (Mutafaq'alaih) 18. mencuri dan minum khamar maka pada saat itu dia bukan seorang mukmin. Kalau bukan karena binatang-binatang ternak tentu hujan tidak akan diturunkan sama sekali. dan orang yang merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya (artinya. (5) Jika mereka menyia-nyiakan Kitabullah dan sunah Nabi maka Allah menjadikan permusuhan di antara mereka. Kedua. kesulitan pangan dan kezaliman penguasa. Muhammad Faiz Almath . Beliau bersabda: "Mereka semua sama (berdosanya)". (Rasulullah Saw mengulangnya hingga tiga kali).

Kebahagiaan yang paling bahagia ialah panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. tetapi Allah memandang pada hatimu. dan mengabulkan permohonannya sebelum dia berdoa. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa memberi karena Allah. Ath-Thabrani dan Muslim) 3. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak pula pada kedudukan maupun harta kekayaanmu. dan menikah karena Allah. maka sempurnalah imannya. (HR." (HR. Muhammad Faiz Almath . "Kepada Allah. memperindah ucapannya dan perbuatannya dalam pandanganNya. Abu Dawud) 2. Al Hakim) 5. seseorang melakukan amal (kebaikan) dengan dirahasiakan dan bila diketahui orang dia juga menyukainya (merasa senang)." Rasulullah Saw berkata. (HR. Keutamaan Ta'at Kepada Allah 1. kepada rasulNya. mencintai karena Allah.htm 12/20/2011 . Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolaknya. Ad-Dailami dan Al Qodho'i) 2. Agama ialah keikhlasan (kesetiaan atau loyalitas). (HR. Barangsiapa memurkakan (membuat marah) Allah untuk meraih keridhaan manusia maka Allah murka kepadanya dan menjadikan orang yang semula meridhoinya menjadi murka kepadanya." (HR.:: HaditsWeb ::. membenci karena Allah. Di antara wahyu Allah kepada nabi Dawud As : "Tiada seorang hamba yang taat kepada-Ku melainkan Aku memberinya sebelum dia minta. Tirmidzi) 6. Barangsiapa memperbaiki apa yang dirahasiakannya maka Allah akan memperbaiki apa yang dilahirkannya (terang-terangan). Namun barangsiapa meridhokan Allah (meskipun) dalam kemurkaan manusia maka Allah akan meridhoinya dan meridhokan kepadanya orang yang pernah memurkainya. Ad-Dailami) 3.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 41 of 107 1. Barangsiapa memperbaiki hubungannya dengan Allah maka Allah akan menyempurnakan hubungannya dengan manusia. "Ya Rasulullah. "Loyalitas kepada siapa.Gema Insani Press . Bani Adam yang paling dicintai Allah ialah yang paling bertakwa. Kami lalu bertanya. dan mengampuni dosanya sebelum dia mohon pengampunan (istighfar). Barangsiapa memiliki hati yang shaleh maka Allah menyukainya. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah. menolak karena Allah. sehingga Allah memperindahnya.Dr. (HR. patuh dan taat kepada penguasa dan pemerintahan (muslim) dan setia kepada rakyat dengan tidak merugikan mereka atau mengambil (mengurangi) hak mereka. "Baginya dua pahala yaitu pahala dirahasiakannya dan pahala terang-terangan. Ath-Thabrani) 4. (HR. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. kepada kitabNya (Al Qur'an)." (HR. Mendengar sabda tersebut para sahabat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. kepada penguasa muslimin dan kepada rakyat awam. Muslim) Penjelasan: Artinya.

Ahmad dan Al Hakim) 9. "Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Tidak ada ketaatan kepada orang yang tidak taat kepada Allah. Ketaatan hanya untuk perbuatan makruf. kedengkian tiap pendengki dan kezaliman tiap orang zalim. Apa yang aku larang jauhilah dan apa yang aku perintahkan kerjakanlah sampai batas kemampuanmu. (HR. selama mereka mendirikan shalat." (HR. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketakwaan. "Jangan. Muhammad Faiz Almath . "Tidakkah kami mengangkat senjata terhadap mereka?" Nabi Saw menjawab. (Abu Ya'la) 7.:: HaditsWeb ::. Ath-Thabrani) 2. (HR.Gema Insani Press . Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas. Sebaik-baik pemimpin adalah yang kamu cintai dan mereka mencintaimu. (HR. maka orang-orang yang tadinya memuji akan berobah mencelanya. Keutamaan Takwa 1. Beliau menjawab. (HR. Sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum kamu disebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabi-nabinya. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. "Memagarinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. "Apa keikhlasannya. Ad-Dailami) 4. ya Rasulullah?" Rasulullah Saw menjawab. "Apa penyebab file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Tiap orang yang bertakwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad).htm 12/20/2011 . meskipun berakibat orang-orang menjadi marah kepadanya maka cukuplah Allah yang menjadi penolong dan pembelanya dalam menghadapi permusuhan tiap musuh." Beliau ditanya lagi. Jika kamu lihat perkara-perkara yang tidak kamu senangi maka bencimu terhadap amal perbuatannya dan jangan membatalkan ketaatanmu kepada mereka. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 3. Para sahabat bertanya. baik laki-laki maupun perempuan. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah amal perbuatanmu.Dr. Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. Namun barangsiapa mengutamakan ketaatan kepada Allah. Barangsiapa mencari keridhoan manusia dengan apa yang memurkakan Allah. Bukhari) 6. "Siapa orang yang menolak itu. (HR. masuk surga. "Orang yang menentang (perintah dan larangan)ku adalah orang yang menolak masuk surga. Tiada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Pencipta (Allah). kemuliaanmu adalah kekayaanmu. Kamu. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Para sahabat bertanya. Sejahat-jahat pemimpin adalah yang kamu benci dan mereka membencimu. Bukhari) 8.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 42 of 107 bertanya. Kamu kutuk mereka dan mereka mengutukmu. Bukhari) 4. (HR." (HR. keutamaanmu adalah ketakwaanmu." (HR. Kamu mendoakan mereka dan mereka mendoakanmu. Aththusi) 5.

Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Dengan demikian kamu dapat mengalahkan setan. Muhammad Faiz Almath . (HR. (HR. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Ath-Thabrani) 8. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajaran yang aku bawa. Kemuliaan dunia adalah kekayaan dan kemuliaan akhirat adalah ketaqwaan. Tirmidzi) 6. Ath-Thabrani) 2. Bertaqwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Beliau menjawab. "Apa keikhlasannya. (HR.Dr. Tiap orang yang bertaqwa termasuk keluarga Muhammad (umat Muhammad). dan berjihadlah di jalan Allah karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Tiadalah kamu beriman sehingga perilaku hawa nafsumu sesuai dengan tuntunan ajaran yang aku bawa. Bertakwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan. Para sahabat bertanya. Ath-Thabrani) 7. niscaya menghapusnya. (HR. "Mulut dan kemaluan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. dia marah. Tirmidzi) 6. Kamu." (HR. dan berzikirlah kepada Allah serta membaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . kemuliaanmu adalah kekayaanmu. "Ketaqwaan kepada Allah dan akhlak yang baik. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5. "Memagarinya (melindunginya) dari segala apa yang diharamkan Allah. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik. (HR. dan berjihadlah di jalan Allah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Rasulullah Saw ditanya tentang sebab-sebab paling banyak yang memasukkan manusia ke surga. (HR. Ath-Thabrani dan Al Baihaqi) 3. Ad-Dailami) 4. Bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang luhur." (HR. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertakwa kepada Allah. (HR." (HR.Gema Insani Press . Ath-Thabrani) 7. niscaya menghapusnya. Tirmidzi dan Ibnu Hibban) 5. "Mulut dan kemaluan.:: HaditsWeb ::. (HR. Barangsiapa mengucapkan "Laa ilaaha illallah" dengan ikhlas.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 43 of 107 banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw menjawab. "Apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka?" Rasulullah Saw menjawab. Keutamaan Taqwa 1. Bertaqwalah kepada Allah karena itu adalah kumpulan segala kebaikan.htm 12/20/2011 ." Beliau ditanya lagi. baik laki-laki maupun perempuan. masuk surga. kedudukanmu adalah akhlakmu dan (kebanggaan) keturunanmu adalah amal perbuatanmu. keutamaanmu adalah ketaqwaanmu.

(HR. Sesungguhnya Allah menerima taubat hambaNya selama nyawa belum sampai ke tenggorokan. Muhammad Faiz Almath . (HR. Cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertaqwa kepada Allah. dan sebaik-baik pembuat kesalahan ialah mereka yang bertaubat. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Taubat dan Istighfar 1. Ahmad) 7. Sesungguhnya Allah menyukai seorang hamba mukmin yang terjerumus dosa tetapi bertaubat. Ahmad) 3. Aku tidak akan berhenti mengampuni mereka selama mereka beristighfar". Ath-Thabrani) 10. Tiada sesuatu yang lebih disukai Allah daripada seorang pemuda yang bertaubat. Sesungguhnya Allah merentangkan tanganNya pada malam hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada siang hari dan merentangkan tanganNya pada siang hari memberi kesempatan taubat bagi pelaku kesalahan pada malam hari. Kuncilah lidah kecuali untuk segala hal yang baik. aku tidak akan berhenti menyesatkan bani Adam selama mereka masih bernyawa. Ahmad) 5." Lalu Allah berfirman: "Dengan keagungan dan kebesaranKu. dia marah. (HR. "Dengan keagungan dan kebesaranMu. Semua anak Adam pembuat kesalahan. Abu Dawud dan Al Hakim) 2. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani) 8.:: HaditsWeb ::. dan berzikirlah kepada Allah serta membaca kitabNya karena itu adalah cahaya bagimu di dunia dan ketinggian sebutan bagimu di langit. Apabila kamu melakukan dosa maka lakukanlah pula taubat. Penyesalan adalah suatu taubat. (HR. (HR. (HR. Tidak menjadi dosa besar sebuah dosa bila disertai dengan istighfar dan bukan dosa kecil lagi suatu perbuatan bila dilakukan terus menerus. Ath-Thabrani) Penjelasan: Dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus akan menjadi dosa besar. (HR. Dengan demikian kamu dapat mengalahkan setan. Ad-Dailami) 9. sampai kelak matahari terbit dari Barat (hari kiamat). (HR. (HR. Muslim) 6.Gema Insani Press . (HR.htm 12/20/2011 . Apabila (dosa itu) dirahasiakan maka taubatnya juga dirahasiakan dan apabila dosa itu terang-terangan maka taubatnya pun terang-terangan pula. (HR.Dr. Ad-Dailami) 8. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 44 of 107 karena itu adalah kerahiban kaum muslimin. Addarami) 4. Iblis berkata kepada Robbnya. Orang yang bertaubat dari dosanya seperti orang yang tidak menyandang dosa.

Apabila kamu tidak pernah berbuat dosa maka Allah Tabaroka Wata'ala akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa kemudian Allah mengampuni mereka." (HR.htm 12/20/2011 .Gema Insani Press . Seorang yang berbuat dosa lalu membersihkan diri (wudhu atau mandi). lalu berkata: "Ya Allah. mereka ingat akan Allah. dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain dari Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji mereka itu sedang mereka mengetahui. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." Rasulullah bersabda: "Barangsiapa mengucapkan doa itu dengan penuh keyakinan pada siang hari dan ternyata wafat pada hari itu sebelum senja maka dia tergolong penghuni surga. (HR. Tiada Tuhan kecuali Engkau. Barangsiapa mengucapkannya pada malam hari dengan penuh keyakinan dan wafat sebelum subuh maka dia tergolong penghuni surga pula. Engkaulah Tuhanku." (HR. Setelah berkata demikian Rasulullah mengucapkan firman Allah surat Ali Imran ayat 135: "Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 45 of 107 11. Tirmidzi) 13. Engkau Penciptaku dan aku hambaMu yang tetap dalam kesetiaan dan janjiku sepanjang kemampuanku. Puncak istighfar ialah ucapan seorang hamba: "Ya Allah.Dr. Abu Dawud) 16.:: HaditsWeb ::. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Seusai shalat (fardhu) Rasulullah Saw beristighfar kepada Allah tiga kali. Aku kembali kepada-Mu dengan kenikmatan dan kembali kepada-Mu dengan dosaku. Bukhari) 12. Bukhari dan Muslim) 15. (HR. Maka ampunilah aku. lalu memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dari Engkau lah datangnya ketentraman dan perdamaian. Barangsiapa memperbanyak istighfar maka Allah akan membebaskannya dari kedukaan dan memberinya jalan ke luar bagi kesempitannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak diduga-duganya. bila aku (Nabi Saw) pergi (tiada) maka aku tinggalkan bagimu istighfar sampai hari kiamat. Sesungguhnya tiada pengampun dosa-dosa kecuali Engkau. wahai Tuhan yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan." (HR. sedang kamu berada diantara mereka dan Allah tidak akan mengazab mereka sedang (mereka) beristighfar (minta ampun). (HR. Muhammad Faiz Almath . Sesungguhnya Allah menurunkan kepadaku dua keselamatan bagi umatku. kemudian ia shalat dan memohon pengampunan Allah maka Allah akan mengampuni dosanya. Muslim) 14. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Engkau maha pemberi ketentraman dan perdamaian.

(HR. (HR. Tidak ada shalat bagi tetangga masjid. (HR. serta tetap mendirikan shalat. kecuali masjidil Haram. (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) 3. (HR. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 9. (HR. Beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki di malam gelap-gulita menuju masjid bahwa bagi mereka cahaya yang terang-benderang di hari kiamat. dan masjidku ini (Madinah). (HR. Apabila seorang mengantuk saat shalat Jum'at di masjid maka hendaklah pindah tempat duduknya ke tempat duduk lainnya. Bukhari dan Muslim) 7. Rasulullah Saw menyuruh kita membangun masjid-masjid di daerah-daerah dan agar masjid-masjid itu dipelihara kebersihan dan keharumannya. (HR. (HR. Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid-masjid. Sebaik-baik masjid (tempat bersujud) untuk wanita ialah dalam rumahnya sendiri. selain dalam masjid. Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 4. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (HR.htm 12/20/2011 . masjidil Aqsha (Baitul Maqdis). Aku tidak menyuruh kamu membangun masjid untuk kemewahan (keindahan) sebagaimana yang dilakukan kaum Yahudi dan Nasrani. Apabila seorang isteri minta ijin suaminya untuk pergi ke masjid maka janganlah sang suami melarangnya. Antara mimbarku dan kamarku adalah taman dari tamantaman surga. Janganlah menjadikan kuburanku sebagai tempat pemujaan berhala. Ahmad) 10. Al Hakim dan Tirmidzi) 15.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 46 of 107 Perihal Mesjid 1. kecuali kuburan dan tempat pemandian. (HR. Bukhari dan Abu Ya'la) 5. Bukhari) 11. Mimbarku (terletak) di tepi jalur menuju surga. menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah. yaitu masjidil Haram (Mekah). Ahmad) 2. (HR. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 12. dan shalat di masjidil Haram lebih afdol (utama) dari seratus shalat di masjidku ini. (HR. Semua lahan adalah mesjid. Barangsiapa membangun untuk Allah sebuah masjid (mushola) walaupun sebesar kandang unggas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bila seorang masuk ke masjid hendaklah shalat (sunnat) dua rakaat sebelum duduk. Adarqathani) 13. Shalat di masjidku ini lebih afdol (utama) dari seribu shalat di masjid-masjid lainnya. Ahmad) 8. Apabila kamu melihat orang yang terbiasa masuk masjid maka saksikanlah bahwa dia beriman karena sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surat At taubah ayat 18: "Hanyalah yang memakmurkan masjidmasjid Allah lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ahmad dan Tirmidzi) 14. Ahmad) 6." (HR. Tidak dibenarkan ziarah (kunjungan) ke masjid-masjid kecuali pada ketiga masjid.

Asysyihaab dan Al Bazzar) 16." Nabi Saw bertanya lagi. (HR.Gema Insani Press .Dr. Muslim) 3. (HR. Abu Dawud) 4. Muhammad Faiz Almath .htm 12/20/2011 . Barangsiapa tidak mengasihi dan menyayangi manusia maka dia tidak dikasihi dan tidak disayangi Allah. Allah Azza wajalla berfirman (hadits Qudsi): "RahmatKu mendahului murkaKu. Pada hari kiamat ada tiga golongan manusia yang dapat memberi syafa'at yaitu para nabi. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . "Pasar-pasar dan orang-orang yang paling dahulu memasukinya dan paling akhir meninggalkannya. Syafa'atku adalah bagi pelaku-pelaku dosa-dosa besar (kabair) dari kalangan umatku. Bukhari) 2. "Masjid-masjid dan yang paling disenangi ialah orang yang pertama masuk dan yang terakhir ke luar meninggalkannya. Tiada dicabut rahmat kecuali dari (hati) seorang pendurhaka." Tempat manakah yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala?" Jibril menjawab. Muhammad Faiz Almath . (HR. Tirmidzi) 3. Sesungguhnya syafa'atku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah.Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. (HR. Bukhari) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. "Wahai Jibril. (HR. Yang Berhak Mendapat Syafa'at 1. (HR. karena itu kasih sayangilah yang di muka bumi.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 47 of 107 (rumah gubuk) maka Allah akan membangun baginya rumah di surga. Nabi Saw bertanya kepada malaikat Jibril As." (HR." (HR. (HR.Dr. Rahmat Allah 1. para ulama dan para syuhada. tempat manakah yang paling disenangi Allah?" Jibril As menjawab. Orang yang belas kasihan akan dikasihi Arrahman (Yang Maha Pengasih).:: HaditsWeb ::. niscaya kamu dikasih-sayangi mereka yang di langit. Ahmad) 2. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .

Kenikmatan 1. saat-saat sehat dan waktu senggang / luang orang sering menggunakannya untuk melakukan perbuatan yang sia-sia dan terlarang).:: HaditsWeb ::. (HR. Ath-Thabrani) 6. Ibnu Majah) 4. (HR. 8.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 48 of 107 5. Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Tetapi barangsiapa enggan memenuhi kebutuhan-kebutuhan orangorang itu maka dia telah membiarkan kenikmatan itu lenyap. Bukhari) 2. Muhammad Faiz Almath . (HR. Seorang masuk surga bukan karena amalnya tetapi karena rahmat Allah Ta'ala. Membesarnya kenikmatan Allah bagi seseorang adalah bertambah banyaknya kebutuhan orang kepadanya (banyak dibutuhkan orang).Gema Insani Press .htm 12/20/2011 . Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada hambaNya maka Allah suka agar kenikmatanNya itu tampak pada diri (hamba) Nya. (HR. Pengampunan Allah lebih besar dari dosamu. Ath-Thabrani) 5. Muslim). Ada dua kenikmatan yang membuat banyak orang terpedaya yakni nikmat sehat dan waktu senggang (Artinya.Gema Insani Press . (HR. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.Dr. Al-Baihaqi) 3. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 7. Karena itu bertindaklah yang lurus (baik dan benar). Allah Azza Wajalla merahasiakan dosa hambanya di dunia dan merahasiakannya pula di akhirat.Dr. Yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan Allah kelak pada hari kiamat ialah ucapan.:: HaditsWeb ::. Mohonlah kepada Allah kesehatan (keselamatan). Barangsiapa memaafkan saat dia mampu membalas maka Allah akan memberinya maaf pada hari kesulitan. Muhammad Faiz Almath . (HR. "Bukankah telah Kami berikan kesehatan pada tubuhmu dan Kami berikan air minum yang sejuk?" (HR. Sesungguhnya karunia yang lebih baik sesudah keimanan adalah kesehatan (keselamatan).

orang yang menyiarkan pemberiannya (mempublikasikan kebaikannya). Ibnu Majah dan Aththusi) 2. Bukhari dan Muslim) 4. maka kafaratnya puasa selama tiga hari. Ad-Dailami) 5. Para sahabat bertanya. (HR. Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah. Barangsiapa bersumpah tidak dengan (menyebut) nama Allah maka dia telah berbuat syirik (menyekutukan Allah). tidak akan melihat.htm 12/20/2011 . Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepadaNya). Jangan bersumpah kecuali dengan nama Allah. dia harus jujur (benar). Dan jagalah sumpahmu. "Siapakah mereka itu. Barangsiapa disumpah dengan nama Allah ia harus rela (setuju). (HR. AL MAA-IDAH . (HR. Muslim) Keterangan: Kafarat (denda) sumpah sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al Qur'an sebagai berikut: "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah). Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Ada tiga kelompok orang yang kelak pada hari kiamat Allah tidak akan berkata-kata.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 49 of 107 Bahaya Bersumpah 1. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. "Orang yang pakaiannya menyentuh tanah karena kesombongannya. atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. jangan kamu banyak bersumpah dalam penjualan. Itu memang melariskan jualan tapi menghilangkan barokahnya (memusnahkan perdagangan). "Meskipun hanya sebatang kayu araak (kayu yang dipakai untuk siwak/gosok gigi). Berhati-hatilah. tidak akan pula mensucikan mereka. Barangsiapa merampas hak orang muslim (dari) hasil sumpahnya maka Allah mengharamkan baginya masuk surga dan mewajibkannya masuk neraka. Sumpah dengan maksud melariskan dagangan adalah penghapus barokah.Dr. "Rasulullah mengulang-ulangi ucapannya tiga kali dan aku bertanya. meskipun barang itu sedikit?" Nabi menjawab. Muhammad Faiz Almath .Gema Insani Press . Bagi mereka azab yang pedih. Abu Dzarr berkata. yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu. ialah memberi makan sepuluh orang miskin." (Surat 5. "Ya Rasulullah. Muslim) 3. dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu. maka kafarat (melanggar) sumpah itu. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa mengangkat sumpah terhadap suatu perkara kemudian dia mengetahui sesuatu yang lebih baik (benar) maka hendaklah dia menebus (kafarat) sumpahnya dan mengemukakan apa yang lebih baik (benar). (HR. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian. Muslim) 6. (HR. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja.Ayat 89) 7. Kalau tidak rela (tidak setuju) niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah." (HR." (HR.

Kami tidak mengangkat orang yang berambisi berkedudukan. (HR. (HR. Umatku ini dirahmati Allah dan tidak akan disiksa di akhirat.:: HaditsWeb ::. Ar-Rafii).htm 12/20/2011 . (HR. (HR. Fitnah itu sedang tidur (reda) dan laknat Allah terhadap orang yang membangkitkannya. dan harta berada di tangan orang-orang kikir. peperangan dan musibah-musibah. gempa bumi. Namun. Ath-Thabrani) 4. Tirmidzi) 4. tetapi siksaan terhadap mereka di dunia berupa fitnah-fitnah.Dr. jika Allah menghendaki keburukan bagi suatu kaum maka Dia menjadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang berakhlak rendah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 50 of 107 Fitnah 1. (HR. Jangan mendekati fitnah jika sedang membara dan jangan menghadapinya bila sedang timbul. Keadilan dan Politik 1. Pemimpin suatu kaum adalah pengabdi (pelayan) mereka. janganlah engkau menuntut suatu jabatan. bersabarlah bila fitnah datang menimpa. Kepemimpinan. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Rasulullah Saw melarang penjualan senjata di kala berjangkitnya fitnah. Ad-Dailami) 6. Muhammad Faiz Almath . Abu Na'im) 2.Gema Insani Press . (HR. niscaya akan membawa fitnah di kalangan mereka. Rasulullah Saw berkata kepada Abdurrahman bin Samurah. Juga Allah jadikan harta-benda di tangan orang-orang yang dermawan. Bukhari dan Muslim) 5. Bukhari) 3. Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi maka Allah akan menghinanya. (HR. (HR." (HR. Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum maka dijadikan pemimpin-pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana dan dijadikan ulama-ulama mereka menangani hukum dan peradilan. Jika kamu berbicara (menyampaikan ucapan) tentang sesuatu perkara kepada suatu kaum padahal perkara itu tidak terjangkau (tidak dipahami) oleh akal pikiran mereka. DijadikanNya orang-orang dungu yang menangani hukum dan peradilan. (HR. Abu Dawud) 2. (HR. Sesungguhnya jika diberi karena ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya. "Wahai Abdurrahman bin Samurah. Tidak akan sukses suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin. 3. Tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya. Ath-Thabrani) 5.

Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu bersilang sengketa (cekcok.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 51 of 107 7. dan bila kamu berbuat kesalahan dia tidak mengampuni. dia tidak mensyukurimu. Ahmad) 13. Barangsiapa membelot maka dia membelot ke neraka. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana. (3) main suap dalam urusan hukum. Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. (HR. apakah itu tergolong fanatisme?" Nabi Saw menjawab. (HR. Ath-Thabrani) 14. Seorang imam (amir) pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. (6) Mereka mendahulukan atau mengutamakan seorang yang bukan paling mengerti fiqih dan bukan pula yang paling besar berjasa tapi hanya orang yang berseni sastra lah. (HR. tetapi bila telah turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. bila melihat kebaikanmu dia pendam (dirahasiakan / diam saja) tapi bila melihat keburukanmu dia sebarluaskan. Jabatan (kedudukan) pada permulaannya penyesalan. Ahmad) 17. (HR." (HR. pada pertengahannya kesengsaraan (kekesalan hati) dan pada akhirnya azab pada hari kiamat. Ka'ab bin 'Iyadh Ra bertanya. Kekuatan Allah beserta jama'ah (seluruh umat). Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari tindakan penguasa maka hendaklah bersabar. Ahmad) 12. (HR. Kaum muslimin kompak bersatu menghadapi yang lain. Ath-Thabrani) Keterangan: Hal tersebut karena dia menyalah gunakan jabatannya dengan berbuat yang zhalim dan menipu (korupsi dll). Menyuap dalam urusan hukum adalah kufur. Ahmad) 18. Ath-Thabrani) l0. (HR. (HR. Allah melaknat penyuap. (3) Isteri bila berkumpul dia mengganggumu (diantaranya dengan ucapan dan perbuatan yang menyakiti) dan bila kamu pergi (tidak di tempat) dia akan mengkhianatimu. Aku mendengar Rasulullah Saw memprihatinkan umatnya dalam enam perkara: (1) diangkatnya anakanak sebagai pemimpin (penguasa). Hati mereka lebih busuk dari bangkai. Ath-Thabrani dan Ar-Rabii') 15. (HR. Tirmidzi) 20. Khianat paling besar adalah bila seorang penguasa memperdagangkan rakyatnya. Ada tiga perkara yang tergolong musibah yang membinasakan. Asysyihaab) 19. (2) terlampau banyak petugas keamanan.htm 12/20/2011 . 11. Seorang isteri pemimpin dan bertanggung jawab atas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (4) pemutusan silaturahmi dan meremehkan pembunuhan. Barangsiapa diserahi kekuasaan urusan manusia lalu menghindar (mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang membutuhkannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat. AthThabrani) 8. yaitu (i) Seorang penguasa bila kamu berbuat baik kepadanya. (HR. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. "Ya Rasulullah. "Tidak. (HR. (5) generasi baru yang menjadikan Al Qur'an sebagai nyanyian. Jangan bersilang sengketa. (HR. Ahmad) 9. penerima suap dan yang memberi peluang bagi mereka. apabila seorang mencintai kaumnya. Sesungguhnya orang yang meninggalkan (membelot) jamaah walaupun hanya sejengkal maka wafatnya tergolong jahiliyah. (2) Tetangga. fanatisme (Ashabiyah) ialah bila seorang mendukung (membantu) kaumnya atas suatu kezaliman. Seorang suami pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. (HR. bermusuh-musuhan) lalu mereka binasa. Bukhari dan Muslim) 16.

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 52 of 107

penggunaan harta suaminya. Seorang pelayan (karyawan) bertanggung jawab atas harta majikannya. Seorang anak bertanggung jawab atas penggunaan harta ayahnya. (HR. Bukhari dan Muslim) 21. Barangsiapa membaiat seorang imam (pemimpin) dan telah memberinya buah hatinya dan jabatan tangannya maka hendaklah dia taat sepenuhnya sedapat mungkin. (HR. Muslim) 22. Akan terlepas (kelak) ikatan (kekuatan) Islam, ikatan demi ikatan. Setiap kali terlepas satu ikatan maka orang-orang akan berpegangan kepada yang lainnya. Yang pertama kali terlepas ialah hukum dan yang terakhir adalah shalat. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 23. Hendaklah kamu mendengar, patuh dan taat (kepada pemimpinmu), dalam masa kesenangan (kemudahan dan kelapangan), dalam kesulitan dan kesempitan, dalam kegiatanmu dan di saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan sekalipun keadaan itu merugikan kepentinganmu. (HR. Muslim dan AnNasaa'i) 24. Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu dalam kesesatan. Karena itu jika terjadi perselisihan maka ikutilah suara terbanyak. (HR. Anas bin Malik) 25. Dua orang lebih baik dari seorang dan tiga orang lebih baik dari dua orang, dan empat orang lebih baik dari tiga orang. Tetaplah kamu dalam jamaah. Sesungguhnya Allah Azza wajalla tidak akan mempersatukan umatku kecuali dalam petunjuk (hidayah) (HR. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

Hakim dan Kehakiman
1. Hakim terdiri dari tiga golongan. Dua golongan hakim masuk neraka dan segolongan hakim lagi masuk surga. Yang masuk surga ialah yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut. Bila seorang hakim mengetahui yang haq tapi tidak mengadili dengan hukum tersebut, bahkan bertindak zalim dalam memutuskan perkara, maka dia masuk neraka. Yang segolongan lagi hakim yang bodoh, yang tidak mengetahui yang haq dan memutuskan perkara berdasarkan kebodohannya, maka dia juga masuk neraka. (HR. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) 2. Lidah seorang hakim berada di antara dua bara api sehingga dia menuju surga atau neraka. (HR. Abu Na'im dan Ad-Dailami) 3. Barangsiapa diangkat menjadi hakim maka dia telah disembelih tanpa menggunakan pisau. (HR. Abu Dawud) 4. Allah beserta seorang hakim selama dia tidak menzalimi. Bila dia berbuat zalim maka Allah akan menjauhinya dan setanlah yang selalu mendampinginya. (HR. Tirmidzi) 5. Bila seorang hakim mengupayakan hukum (dengan jujur) dan keputusannya benar, maka dia akan

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 53 of 107

memperoleh dua pahala. Tetapi bila keputusannya salah maka dia akan memperoleh satu pahala. (HR. Bukhari) 6. Janganlah hendaknya seorang wanita menjadi hakim yang mengadili urusan masyarakat umum. (HR. AdDailami) 7. Salah satu dosa paling besar ialah kesaksian palsu. (HR. Bukhari) 8. Rasulullah Saw bersabda : "Disejajarkan kesaksian palsu dengan bersyirik kepada Allah." Beliau mengulang-ulang sabdanya itu sampai tiga kali. (Mashabih Assunnah) 9. Nabi Saw mengadili dengan sumpah dan saksi. (HR. Muslim) 10. Maukah aku beritahukan saksi yang paling baik? Yaitu yang datang memberi kesaksian sebelum dimintai kesaksiannya. (HR. Muslim) 11. Pria paling dibenci Allah ialah orang yang bermusuhan dengan sengit. (HR. Bukhari) 12. Janganlah hendaknya seorang hakim mengadili antara dua orang dalam keadaan marah. (HR. Muslim) 13. Tidak halal darah (dihukum mati) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab. Pertama, duda atau janda yang berzina (juga suami atau isteri). Kedua, hukuman pembalasan karena menghilangkan nyawa orang lain (Qishas), dan ketiga, yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah. (HR. Bukhari) 14. Rasulullah Saw pernah memenjarakan seseorang karena suatu tuduhan kemudian dibebaskannya. (HR. An-Nasaa'i) 15. Sesungguhnya aku mengadili dan memutuskan perkara antara kalian dengan bukti-bukti dan sumpahsumpah. Sebagian kamu lebih pandai mengemukakan alasan dari yang lain. Siapapun yang aku putuskan memperoleh harta sengketa yang ternyata milik orang lain (saudaranya), sesungguhnya aku putuskan baginya potongan api neraka. (HR. Aththusi) 16. Seorang wanita di jaman Rasulullah Saw sesudah fathu Mekah telah mencuri. Lalu Rasulullah memerintahkan agar tangan wanita itu dipotong. Usamah bin Zaid menemui Rasulullah untuk meminta keringanan hukuman bagi wanita tersebut. Mendengar penuturan Usamah, wajah Rasulullah langsung berubah. Beliau lalu bersabda : "Apakah kamu akan minta pertolongan (mensyafa'ati) untuk melanggar hukum-hukum Allah Azza Wajalla?" Usamah lalu menjawab, "Mohonkan ampunan Allah untukku, ya Rasulullah." Pada sore harinya Nabi Saw berkhotbah setelah terlebih dulu memuji dan bersyukur kepada Allah. Inilah sabdanya : "Amma ba'du. Orang-orang sebelum kamu telah binasa disebabkan bila seorang bangsawan mencuri dibiarkan (tanpa hukuman), tetapi jika yang mencuri seorang awam (lemah) maka dia ditindak dengan hukuman. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Apabila Fatimah binti Muhammad mencuri maka aku pun akan memotong tangannya." Setelah bersabda begitu beliau pun kembali menyuruh memotong tangan wanita yang mencuri itu. (HR. Bukhari) 17. Bila dua orang yang bersengketa menghadap kamu, janganlah kamu berbicara sampai kamu mendengarkan seluruh keterangan dari orang kedua sebagaimana kamu mendengarkan keterangan dari orang pertama. (HR. Ahmad) 18. Kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu majelis. Rasulullah bersabda :"Berbai'atlah kamu untuk tidak syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan (alasan) yang benar. Barangsiapa menepatinya maka baginya pahala di sisi Allah dan barangsiapa yang melanggar sesuatu dari perkara-perkara itu maka dia dihukum dan itulah tebusannya (kafarat). Namun barangsiapa yang melanggar perkara-perkara itu dan

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 54 of 107

dirahasiakan oleh Allah maka persoalannya adalah di tangan Allah. Bila Dia menghendaki maka akan diampuniNya atau disiksaNya (di akhirat)." (HR. Muslim) 19. Hindarkanlah tindakan hukuman terhadap seorang muslim sedapat mungkin karena sesungguhnya lebih baik bagi penguasa bertindak salah karena membebaskannya daripada salah karena menjatuhkan hukuman. (HR. Tirmidzi dan Al-Baihaqi) 20. Barangsiapa menjauhi kehidupannya sebagai badui maka dia mengisolir dirinya, dan barangsiapa yang mengikuti perburuan maka dia akan lengah dan lalai. Barangsiapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa maka dia akan terkena fitnah. Ketahuilah, seorang yang makin mendekatkan dirinya kepada penguasa akan bertambah jauh dari Allah. (HR. Abu Dawud dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

Jihad dan Perang
1. Aku menginginkan berperang di jalan Allah, lalu aku terbunuh, dihidupkan lagi dan mati lagi, lalu dihidupkan lagi. (HR. Bukhari) 2. Kedua kaki hambaKu yang dilibat debu dalam perang fisabilillah tidak akan tersentuh api neraka. (HR. Bukhari) 3. Berjaga-jaga satu malam dalam perang fisabilillah lebih afdhol dari seribu malam dishalati malam harinya dan dipuasai siang harinya. (HR. Al Hakim) 4. Tidak ada hijrah lagi sesudah fathu Mekah selain jihad, niat, dan apabila diserukan berangkat (pergi berperang) maka berangkatlah. (HR. Bukhari) 5. Puncak persoalan adalah Islam. Barangsiapa pasrah diri (masuk Islam) maka dia selamat. Tiangnya Islam adalah shalat dan atapnya adalah jihad (perjuangan). Yang dapat mencapainya hanya orang yang paling utama di antara mereka. (HR. Ath-Thabrani) 6. Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan harta, jiwa dan lidahmu. (HR. An-Nasaa'i) 7. Manusia yang paling dekat derajatnya kepada derajat kenabian ialah para mujahidin dan ilmuwan (cendekiawan) karena kaum mujahidin melaksanakan ajaran para rasul dan ilmuwan membimbing manusia untuk melaksanakan ajaran nabi-nabi. (HR. Ad-Dailami) 8. Tiada setetes yang lebih disukai Allah 'Azza wajalla daripada setetes darah di jalan Allah. (HR. AthThahawi) 9. Barangsiapa memberi perlengkapan bagi seorang yang berperang di jalan Allah maka dia terhitung ikut berperang dan barangsiapa ikut memenuhi kebutuhan keluarga (menyantuni) orang yang berperang maka

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Ath-Thabrani dan Abu Dawud) 12. Bukhari) 11. Ath-Thahawi) 19. Para sahabat bertanya. (HR. Allah menyerukan kepada mereka. di jalan Allah dan atas sunah Rasulullah. Ath-Thabrani) 16. yaitu: syirik kepada Allah. (HR. Jangan membunuh anak-anak. Barangsiapa menolak ketaatan (membangkang) dan meninggalkan jama'ah lalu mati maka matinya jahiliyah. Orang yang pergi berperang di jalan Allah dan yang pergi untuk menunaikan haji atau umroh adalah tamu-tamu Allah. Kami tidak menggunakan bantuan kaum musyrikin untuk memerangi kaum musyrikin. Kalau kamu melakukan perdagangan dengan riba. hanya menjadi peternak-peternak dan senang hanya dengan bertani saja dan meninggalkan jihad (perjuangan) maka Allah akan menimpakan kehinaan atasmu. (HR. Rasulullah tidak pernah memberi mereka bagian dari harta rampasan tetapi memberi mereka dari kelebihan (sisa) pembagian. lalu Allah mengabulkan permohonan mereka. An-Nasaa'i) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. (HR. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 15. ulet dan tabah dalam melawan mereka). Bukhari) 14. Ketahuilah. Wahai segenap manusia. Ath-Thabrani) 20. (HR. Mereka mengobati orang yang terluka. 18. Ibnu Majah). Bila bertemu dengan mereka maka bersabarlah (yakni sabar menderita." (HR. surga terletak di bawah bayang-bayang pedang. dengan disertai Allah. "Itu untuk si pembunuh. Ada tiga hal yang menyebabkan tidak bergunanya seluruh amalan. Rasulullah Saw bila melepas pasukan yang akan pergi berperang (tanpa disertainya) berpesan: "Dengan nama Allah. Bukhari) 10. (HR. gigih. (HR. Bukhari) Penjelasan: Yang terbunuh berusaha membunuh tetapi kedahuluan terbunuh. dan mereka menyambutnya dan mereka memohon kepada-Nya. janganlah kamu mengharap-harap bertemu dengan musuh. Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya masuk neraka.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 55 of 107 dia terhitung ikut berperang di jalan Allah. Ahmad) 21. Mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Janganlah kamu berkhianat dan jangan pula melakukan sadisme (menganiaya) terhadap musuh. durhaka kepada orang tua. (HR. Rasulullah Saw melarang penyebaran racun (wabah penyakit / virus / senjata kimia) di negeri musuh. 22. dan lari menghindari pertempuran (dalam perang fisabilillah) (HR. (HR. Suatu kaum yang meninggalkan perjuangan akan Allah timpakan kepada mereka azab. Perang adalah tipu daya. wanita-wanita dan lakilaki yang telah tua. Janganlah kamu berlebihan mengambil barang rampasan tanpa seijin pimpinan pasukan.htm 12/20/2011 . Rasulullah Saw mengikutsertakan kaum wanita dalam peperangan. Saling berpesanlah untuk memperlakukan para tawanan dengan baik. Kamu tidak dapat mencabut kehinaan itu sehingga kamu kembali kepada Ad Dienmu. dan barangsiapa berperang di bawah panji (bendera) nasionalisme (kebangsaan atau kesukuan) yang menyeru kepada fanatisme atau bersikap marah (emosi) karena mempertahankan fanatisme (golongan) lalu terbunuh maka tewasnya pun jahiliyah. "Yang terbunuh juga berusaha membunuh kawannya. Muslim) 13. lalu bagaimana tentang yang terbunuh?" Nabi Saw menjawab. AthThabrani) 17." (HR.

(HR. Mayoritas orang-orang Islam 3. 2. (HR. (HR.Dr. Sesungguhnya Ruhul Qudus (malaikat Jibril) membisikkan dalam benakku bahwa jiwa tidak akan wafat sebelum lengkap dan sempurna rezekinya.:: HaditsWeb ::. Ahmad) 4.Gema Insani Press . 5. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 2. janganlah kamu memburunya dengan jalan bermaksiat kepada Allah karena apa yang ada di sisi Allah hanya bisa diraih dengan ketaatan kepada-Nya. Barangsiapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya ketrampilan kedua tangannya pada siang hari maka pada malam itu ia diampuni oleh Allah. Mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardhu (seperti shalat. Ahmad) 5. Bukhari) 9. yaitu: 1. (HR. Suatu jama'ah akan terbentuk bila ada musyawarah. Mata Pencaharian dan Hasil Kerja 1. Apabila dibukakan bagi seseorang pintu rezeki maka hendaklah dia melestarikannya. Ad-Dailami) 7. Ath-Thabrani) 6. sedekah atau haji namun hanya dapat ditebus dengan kesusah-payahan dalam mencari nafkah. (Mutafaq'alaih) 8. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Apabila datangnya rezeki itu terlambat. Para sahabat yang diridhoi Allah dan tentu pada kondisi yang khusus. Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada yang tidak bisa dihapus (ditebus) dengan pahala shalat. (HR. Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil (professional atau ahli). Orang-orang Islam yang berhimpun dalam satu urusan. Kumpulan ulama mujtahidin.htm 12/20/2011 . Karena itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan memperbaiki mata pencaharianmu. Abu Zar dan Al Hakim) 3. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 56 of 107 Penjelasan: Asysyathibi memberi definisi tentang yang dimaksud jama'ah. Barangsiapa bersusah-payah mencari nafkah untuk keluarganya maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wajalla. 4. dll). puasa. Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya maka itu lebih baik dari seorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak. Jama'atul muslimin jika berhimpun di bawah komando seorang amir (pemimpin). (HR. Muhammad Faiz Almath . (HR. Sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambaNya bersusah payah (lelah) dalam mencari rezeki yang halal. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .

Harta dan Kekayaan 1. Mata pencaharian paling afdhol adalah berjualan dengan penuh kebajikan dan dari hasil keterampilan tangan. Seandainya memang mampu maka hal tersebut tidak mengapa. Allah memberi rezeki kepada hambaNya sesuai dengan kegiatan dan kemauan kerasnya serta ambisinya. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR.Gema Insani Press . Abu Dawud dan Aththusi) Keterangan: Hal tersebut khusus untuk lahan atau tanah kosong yang tidak ada pemiliknya. Ath-Thabrani) 11. Carilah rezeki di perut bumi. 10. Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku). Sebaik-baik mata pencaharian ialah hasil keterampilan tangan seorang buruh apabila dia jujur (ikhlas). 14. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan.htm 12/20/2011 . serta jangan suka berpindah-pindah ke pintu-pintu rezeki lain atau berpindah-pindah usaha karena di khawatirkan pintu rezeki yang sudah jelas dibukakan tersebut menjadi hilang dari genggaman karena kesibukkan nya mengurus usaha yang lain. berkahilah umatku pada waktu pagi hari mereka (bangun fajar). Asysyihaab) 16. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Bazzar) 12. Al-Bazzar dan Ahmad) 18. (HR. (HR. Seusai shalat fajar (subuh) janganlah kamu tidur sehingga melalaikan kamu untuk mencari rezeki. (HR. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 57 of 107 Keterangan: Yakni senantiasa bersungguh-sungguh dan konsentrasi di bidang usaha tersebut. Barangsiapa menghidupkan lahan mati maka lahan itu untuk dia. Ahmad) 13. Muhammad Faiz Almath . Abu Ya'la) 15. (HR. (HR. (HR. Jika lahan atau tanah kosong tersebut ada pemiliknya maka tidak boleh diambil dengan jalan yang bathil. Ya Allah.Dr. (HR. Aththusi) 17. Setiap orang lebih berhak atas harta miliknya daripada ayahnya atau anaknya dan segenap manusia.:: HaditsWeb ::. Al-Baihaqi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Yang dinamakan kekayaan bukanlah banyaknya harta-benda tetapi kekayaan yang sebenarnya ialah kekayaan jiwa (hati). Abu Ya'la) 2. (HR.

Wahai 'Amru. Aththusi) 8." Malaikat yang satu lagi berdoa: "Ya Allah. Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta maka pergunakanlah (makanlah) dan sedekahkanlah sebagiannya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 58 of 107 3. Yang satu berdoa: "Ya Allah. AdDailami) 4." Nabi Saw bersabda: "Adakah hartamu.. (HR. (HR. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat turun. Abu Dawud) 17. Harta yang dizakati tidak akan susut (berkurang). alangkah baiknya harta yang sholeh di tangan orang yang sholeh. Sesungguhnya uang dinar dan dirham ini telah membinasakan orang-orang sebelum kamu dan di masa yang akan datang pun akan membinasakan. Bukhari) 12. (HR.htm 12/20/2011 . Anak Adam berkata: "Hartaku. Jangan pula kamu mengagumi orang yang memperoleh harta dari yang haram.. Barangsiapa mengumpulkan harta dengan tidak sewajarnya (tidak benar) maka Allah akan memusnahkannya dengan air (banjir) dan tanah (longsor). Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Akan datang bagi manusia suatu jaman dimana orang tidak peduli apakah harta yang diperolehnya halal atau haram. Di sisi Allah dia adalah pembunuh yang tidak mati. Bila tersisa pun hartanya akan menjadi bekalnya di neraka. (HR. Sesungguhnya bila dia menafkahkannya atau bersedekah maka tidak akan diterima oleh Allah dan bila disimpan hartanya tidak akan berkah. karuniakanlah bagi orang yang menginfakkan hartanya tambahan peninggalan. Cinta yang sangat terhadap harta dan kedudukan dapat mengikis agama seseorang. (HR.Dr. Sesungguhnya orang-orang yang mengelola harta Allah dengan tidak benar maka bagi mereka api neraka pada hari kiamat. Tirmidzi) 11. Muslim) 9.Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang memperoleh harta dari sumber yang tidak halal lalu menyebabkannya masuk neraka. (HR. atau sedekahkan lalu kamu tinggalkan." (Mutafaq'alaih) 5." (HR. Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan. hai anak Adam kecuali yang telah kamu belanjakan untuk makan atau membeli sandang lalu kumal. timpakan kerusakan (kemusnahan) bagi harta yang ditahannya (dibakhilkannya). (HR. Bukhari) 16. Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya.. Pada akhir jaman kelak manusia harus menyediakan harta untuk menegakkan urusan agama dan urusan dunianya. Janganlah kamu mengagumi orang yang terbentang kedua lengannya menumpahkan darah. (HR. Muslim) 6. (HR. Muhammad Faiz Almath . Ath-Thabrani) 14. Bukhari) 15. hartaku. Ath-Thabrani) 7. (HR. Abu Dawud) 10. Bagi tiap sesuatu terdapat ujian dan cobaan. (HR. (HR. Ahmad) 13. Harta kekayaan adalah sebaik-baik penolong bagi pemeliharaan ketakwaan kepada Allah. (HR. (HR.. (HR. dan ujian serta cobaan terhadap umatku ialah harta-benda. Muslim) 19. Ath-Thabrani) 18.

(HR. Tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Wallaahu'alam.Gema Insani Press . (HR. (HR. Menunaikan Amanat 1. Bukhari dan Muslim) 2. (HR. Muhammad Faiz Almath . Aku menjenguk ke surga dan aku melihat kebanyakan penghuninya orang-orang fakir (miskin). dan seorang 'alim yang dipermainkan (diperolok-olok) oleh orang-orang yang dungu dan jahil. Asysyihaab) 6. Kesengsaraan yang paling sengsara ialah miskin di dunia dan disiksa di akhirat.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 59 of 107 Press . Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath-Thabrani) Catatan Kaki: [1] Lima ratus tahun adalah setengah hari di surga karena sehari di sisi Allah sama dengan seribu tahun di dunia. seorang yang semula mulia (terhormat dalam kaumnya) lalu terhina. Kasihanilah tiga golongan orang yaitu orang kaya dalam kaumnya lalu melarat.Dr. Tirmidzi dan Ahmad) 3. Balasan amal dari seorang miskin terhadap orang kaya ialah kesetiaan (keikhlasan) dan doa. Orang-orang fakir-miskin akan memasuki surga lima ratus tahun[1] sebelum orang-orang kaya memasukinya. Ath-Thabrani dan Asysyihaab) 4.:: HaditsWeb ::. Abu Dawud) 5. Hampir saja kemiskinan (kemiskinan jiwa dan hati) berubah menjadi kekufuran. Kemiskinan 1.:: HaditsWeb ::. Lalu aku menjenguk ke neraka dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. (HR.htm 12/20/2011 . (HR.

Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya dengan tidak menzhaliminya. Pedagang yang jujur amanatnya kelak di hari kiamat bersama-sama para nabi. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Letak takwa ada di sini (Nabi Saw menunjuk ke dada beliau sampai diulang tiga kali). Abu Hanifah) 7. (HR. shiddiqin dan para shuhada. tidak mengecewakannya. Apakah pembeli menyetujuinya atau jual-beli batal. dan menodai kehormatan muslim lainnya. Seorang muslim haram menumpahkan darah. Muamalah (Hubungan Kemasyarakatan) 1. Ahmad dan Abu Dawud) 2. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Seorang patut dinilai buruk bila merendahkan saudaranya yang muslim. Apabila Allah menginginkan kemajuan dan kesejahteraan kepada suatu kaum maka Allah memberi mereka karunia kemudahan dalam jual-beli dan kehormatan diri. Ath-Thabrani) 4. Orang yang diajak bermusyawarah (dimintai pendapat) adalah orang yang bisa memegang amanat (jujur. (HR. Nabi Saw melarang menjual-beli uang muka (persekot). merampas harta. (HR. Jangan saling benci dan jangan saling bermusuhan serta jangan saling menawar lebih tinggi atas penawaran yang lain. (HR. AthThabrani) 3. Ibnu Majah) 8. Mengapa dia mengambil dengan tidak sah uang saudaranya semuslim? (HR. ikhlas dan dapat menyimpan rahasia). Al-Baihaqi) 2. Barangsiapa menjual buah-buahan lalu buah-buahan itu rusak (busuk) maka dilarang menerima uang penjualannya. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 5. Apa yang dibicarakan dan terjadi dalam majelis-majelis (rapat atau pertemuan) harus dijaga dan dipelihara sebagai amanat.Gema Insani Press .Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 60 of 107 mengkhianatimu. (HR. Muslim) 4. Ad-Dailami) 3. Abu Dawud) 6. Biarlah manusia saling memberi rezeki kepada yang lainnya. (HR.htm 12/20/2011 . (HR. (HR. Rasulullah Saw melarang orang menjual air. Namun bila Allah menginginkan bagi suatu kaum kemacetan dan kegagalan maka Allah membuka bagi mereka pintu pengkhianatan. (HR.:: HaditsWeb ::. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Apabila terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli maka keputusan ada di tangan penjual. memperjual belikan uang muka. Muhammad Faiz Almath . tidak membohonginya dan tidak merendahkannya. Artinya. Tiada beriman orang yang tidak memegang amanat dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji. Jangan kamu saling dengki dan iri dan jangan pula mengungkit keburukan orang lain.Dr.

"Dia-lah. yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. maka boleh untuk dijual. Apabila berlaku curang maka Aku ke luar dari mereka. (HR. Berhati-hatilah dalam berhutang. Ath-Thahawi) 11. 18. Ahmad dan Ibnu Majah) 17. Mashabih Assunnah) 13. Orang yang mendatangkan barang dagangan (impor) untuk dijual selalu akan memperoleh rezeki dan orang yang menimbun barang akan dikutuk Allah. Seandainya ada orang yang hendak mengambil air ke sumber-sumber air tersebut. (HR.Ayat 10). (HR. pembayaran yang mudah dan penagihan yang mudah. Wallaahu'alam. air danau. Rasulullah Saw melarang penjualan karena terpaksa (dipaksa menjual karena terdesak kebutuhan) dan melarang penjualan dengan pemalsuan (penipuan). Rasulullah Saw memutuskan untuk mendahulukan penyelesaian hutang sebelum melaksanakan wasiat. Abu Hanifah) 14. 9. misalnya yang semula masih kurang hygenis. seandainya air tersebut sudah di proses. Ibnu Majah dan Aththusi) 16. air sungai. (HR. Firman Allah. air laut. Ath-Thahawi) 12. Sesungguhnya berhutang itu suatu kesedihan pada malam hari dan kerendahan diri (kehinaan) di siang hari. dan lain-lain.htm 12/20/2011 . (HR. Ahmad) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." (Surat 16. (HR. pembelian yang mudah. penjualan atau pembelian yang dilakukan orang gila. Bukhari) 20. Al Hakim) Keterangan: Hadits ini merupakan petunjuk bagaimana tata urutan menunaikan harta warisan ketika seseorang meninggal dunia. lalu menunaikan wasiat. (HR. Apabila seorang kehilangan atau kecurian barangnya kemudian ditemukan di tangan seseorang maka orang itu (yang kehilangan) lebih berhak memiliki kembali barangnya. Maka yang pertama adalah pembayaran hutang. (HR. kemudian baru sisa harta warisan yang ada dibagikan kepada ahli waris. Barangsiapa menimbun bahan pangan kebutuhan kaum muslimin maka Allah akan menimpanya dengan kebangkrutan dan penyakit lepra." (Abu Dawud) 15. Namun. AN NAHL . Orang kaya yang menunda-nunda (mengulur-ulurkan waktu) pembayaran hutangnya adalah kezaliman. (HR. maka siapapun tidak berhak untuk melarang atau pun menjual dan menentukan harga airnya. mata air pegunungan. Tidak boleh menjual buah-buahan sampai terbukti benar kebaikannya. (HR. lalu diolah dan diproses menjadi air murni yang segar (seperti air dalam kemasan) yang layak untuk diminum. Siapapun tidak ada yang boleh menguasai dan memonopoli sumber-sumber air tersebut. Tidak sah perceraian. karena orang atau perusahaan yang telah memprosesnya tersebut telah mengeluarkan tenaga serta biaya juga. seperti air hujan. Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Ibnu Babawih dan Al-Baihaqi) 19. Roh seorang mukmin masih terkatung-katung (sesudah wafatnya) sampai hutangnya di dunia dilunasi. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 61 of 107 Keterangan: Yakni air yang bersumber dari sumber aslinya. Ibnu Majah) 10. Allah Ta'ala berfirman (dalam hadits Qudsi) :"Aku yang ketiga (bersama) dua orang yang berserikat dalam usaha (dagang) selama yang seorang tidak berkhianat (curang) kepada yang lainnya. sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan. Allah memberkahi penjualan yang mudah. Adapun orang yang membeli barang tersebut hendaknya menuntut pengembalian uangnya dari penjual barang tersebut.

(HR. (HR. Barangsiapa menanami lahan orang lain tanpa ijin dari pemiliknya maka baginya pengembalian biaya penanaman dan tidak mendapat bagian dari hasil tanaman. Pembunuh tidak bisa menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. (HR. Bukhari) 24. (HR. (HR. Ahmad dan Al Hakim) 26. Ahmad) 29. Barangsiapa mengambil harta orang-orang untuk disampaikannya (kepada yang berhak) maka Allah akan menyampaikannya dan barangsiapa mengambilnya dengan maksud merusaknya maka Allah akan merusak orang itu. rerumputan (di padang rumput yang tidak bertuan). "Hutang. (HR. Bukhari) 31. Abu Dawud) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Waspadalah dan hindarilah do'a orang yang dalam kesulitan untuk membayar kembali hutangnya. Ahmad) 36. Seorang laki-laki yang menzinai wanita merdeka atau budak maka anaknya adalah anak zina. dan api. (HR. Ibnu Majah) 35.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 62 of 107 21. Mashabih Assunnah) 25.htm 12/20/2011 . Apabila Allah hendak menghinakan seorang hamba maka diikatkan ke lehernya. Bukhari) 22." (HR. Tirmidzi) 33. Hutang adalah bendera Allah di muka bumi. (HR. Hendaklah kamu saling mengalah terhadap yang lain. Ahmad) 23. Pemilik hak berhak pula berbicara agak keras (misalnya terhadap yang berhutang). Para sahabat bertanya. Unta yang digadaikan boleh ditunggangi karena dikeluarkan biaya pemeliharaannya dan susunya boleh diminum oleh orang yang menyimpan unta tersebut. (HR. Seorang kafir tidak boleh mewarisi harta orang muslim dan orang muslim pun tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Bukhari dan Muslim) 37. (HR. Sebaik-baik kamu ialah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Barangsiapa mengangkat senjata terhadap kami tidaklah dia dari golongan kami dan barangsiapa menipu kami maka dia bukan dari golongan kami. (HR. Seorang hamba muslim yang membayar hutang saudaranya maka Allah akan melepaskan ikatan penggadaiannya pada hari kiamat. yaitu air. Apabila kamu menimbang hendaklah ditepati. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Bukhari) 28. Jangan menimbulkan ketakutan pada dirimu sendiri sesudah terasa olehmu keamanan (ketentraman). Apabila seorang menghutangi orang lain maka janganlah mengambil suatu kelebihan (komisi). Bukhari) 34. Kaum muslimin berserikat (memiliki bersama) dalam tiga hal. Tirmidzi) 32. Dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi oleh laki-laki tersebut. Bukhari) 30. Berlakulah lunak dan saling mengasihi. Ad-Dailami) 27. Apabila orang yang punya hak mengetahui kebaikan yang akan diperolehnya disebabkan menunda tuntutannya atas haknya pasti orang yang punya tuntutan atas haknya akan lari menjauhi orang yang dituntutnya. (HR. (HR. "Apa yang menimbulkan ketakutan itu. (HR. (HR. (HR.

lalu kalian saling berlomba sebagaimana mereka berlomba. bahkan saat itu jumlah kalian banyak sekali tetapi seperti buih air bah (tidak berguna) dan kalian ditimpa penyakit wahan. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Sesungguhnya fitnah pertama yang menimpa bani Israil adalah godaan kaum wanita.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 63 of 107 Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Abu Dawud) 6. Dia adalah sebaik-baik kendaraan.Dr. lalu kalian dibinasakan olehnya sebagaimana mereka dibinasakan. Para sahabat bertanya. Ibnu Majah) 4.:: HaditsWeb ::. Tirmidzi) 2. tetapi yang kutakuti adalah bila dilapangkannya dunia bagimu sebagaimana pernah dilapangkan (dimudahkan) bagi orang-orang yang sebelum kalian. (HR. "Apa itu penyakit wahan. (HR. (HR. (HR. lalu berkata. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Sesungguhnya Allah melindungi hambaNya yang mukmin dari godaan dunia dan Allah juga menyayanginya sebagaimana kamu melindungi orangmu yang sakit dan mencegahnya dari makanan serta minuman yang kamu takuti akan mengganggu kesehatannya. Janganlah kalian mencaci-maki dunia.Dr. Berbuatlah sesukamu namun engkau pasti akan diganjar. Muhammad Faiz Almath . Perbandingan dunia dengan akhirat seperti seorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya. sehat tubuhnya. Ketahuilah.htm 12/20/2011 . kemuliaan seorang mukmin tergantung shalat malamnya dan kehormatannya tergantung dari ketidakbutuhannya kepada orang lain. Muslim dan Ibnu Majah) 3. Dunia ini cantik dan hijau. "Hai Muhammad. Ad-Dailami) 9.Gema Insani Press . "Apakah saat itu jumlah kami sedikit. Dunia dan Segala Isinya 1.Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Al Hakim dan Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Dengannya orang dapat meraih kebaikan dan dapat selamat dari kejahatan. memiliki pangan untuk seharinya. maka dia seolah-olah memperoleh dunia dengan segala isinya. karena itu jauhilah godaan wanita dan dunia. dan cintailah siapa yang engkau sukai namun pasti engkau akan berpisah dengannya." Mereka bertanya lagi." (HR. hiduplah sesukamu namun engkau pasti mati. Dapat diperkirakan bahwa kamu akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain sebagaimana orang-orang yang berebut melahap isi mangkok (makanan). Barangsiapa pada pagi hari aman dalam kelompoknya. AthThabrani) 8. lalu berteduh di bawah pohon untuk beristirahat dan setelah itu meninggalkannya. "Tidak. Aku dan dunia ibarat orang dalam perjalanan menunggang kendaraan. Demi Allah. (HR. Ahmad) 7. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu kholifah dan Allah mengamati apa yang kamu lakukan. (HR. Ahmad) 5. Malaikat Jibril datang kepada Nabi Saw. "Kecintaan yang sangat kepada dunia dan takut mati. Muhammad Faiz Almath ." (HR. (HR. bukanlah kemelaratan yang aku takuti bila menimpa kalian.

yaitu saat antara duduknya seorang imam (Khatib) sampai usainya shalat. Ad-Dailami) 4. dan mengajarkannya kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sodaqoh. Ahmad) 3.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 64 of 107 Press . (HR. Tirmidzi) 2. Sebaik-baik umatku adalah pada abadku ini. (HR. Ar-Rabii') 2. itu lebih baik daripada shalat seribu raka'at. Pada hari Jum'at terdapat saat yang apabila seorang muslim memohon kepada Allah sesuatu kebaikan maka Allah akan memberinya.Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. Ilmu Pengetahuan dan Kebodohan 1. Tiada datang kepadamu jaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk dari pada yang sebelumnya sampai kamu berjumpa dengan Allah. (HR. Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . dalam kedudukan terhormat dan mulia (tinggi). Ibnu Majah) 3. kamu pergi mengajarkan ayat dari Kitabullah lebih baik bagimu daripada shalat (sunnah) seratus rakaat.htm 12/20/2011 . Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya.Dr. Kemudian sesudah mereka muncul suatu kaum yang memberi kesaksian tetapi tidak bisa dipercaya kesaksiannya. kemudian yang sesudahnya dan yang sesudahnya. (HR. Menuntut ilmu wajib atas tiap muslim (baik muslimin maupun muslimah). Jangan memaksa dirimu berjaga (tidak tidur) pada malam hari karena kamu tidak mampu melakukannya. Mereka berkhianat dan tidak dapat diamanati. Muhammad Faiz Almath . Wahai Aba Dzar. Jaman 1. Tuntutlah ilmu. (HR. sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada Allah Azza wajalla. Ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya di dunia dan di akhirat. (HR. Mereka bernazar (berjanji) tetapi tidak menepatinya dan mereka tampak gemuk-gemuk. Ibnu Majah) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.:: HaditsWeb ::. dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan baik dilaksanakan atau tidak. Bila seseorang mengantuk maka hendaklah dia tidur di tempat tidurnya sendiri dan itu lebih aman. (HR.

Jangan pula menuntut ilmu untuk penampilan dalam majelis (pertemuan atau rapat) dan untuk menarik perhatian orang-orang kepadamu. (HR. Ad-Dailami) 9. apa yang dimaksud taman-taman surga itu?" Nabi Saw menjawab. Kelebihan seorang alim (ilmuwan) terhadap seorang 'abid (ahli ibadah) ibarat bulan purnama terhadap seluruh bintang. Al Hakim) 16. Apabila kamu melihat seorang ulama bergaul erat dengan penguasa maka ketahuilah bahwa dia adalah pencuri." (HR. Muslim) 8. Celaka atas umatku dari ulama yang buruk. "Majelis-majelis taklim.. Abu Dawud ) 7. (HR. Tidak akan diterima sodaqohnya dan kebaikan amalannya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 65 of 107 4. (HR. Termasuk mengagungkan Allah ialah menghormati (memuliakan) ilmu. Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Abu Dawud) 12. (HR. (HR. Janganlah kalian menuntut ilmu untuk membanggakannya terhadap para ulama dan untuk diperdebatkan di kalangan orang-orang bodoh dan buruk perangainya. Yang aku takuti terhadap umatku ada tiga perbuatan. orang tua yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.. Ath-Thabrani) 10. neraka. dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajar kamu. hukum yang zalim. Ad-Dailami) 20. dan jika dia bermaksud untuk menumpuk harta maka dia akan takut dari segala sesuatu. Al-Baihaqi) 18. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 6. minumlah hingga puas. Ad-Dailami) 13. Ad-Dailami) 19. Barangsiapa dimintai fatwa sedang dia tidak mengerti maka dosanya adalah atas orang yang memberi fatwa. (HR. yaitu kesalahan seorang ulama. (HR.htm 12/20/2011 . Duduk bersama para ulama adalah ibadah. (HR. Yang aku takuti terhadap umatku ialah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Para sahabat bertanya. Seorang alim apabila menghendaki dengan ilmunya keridhoan Allah maka dia akan ditakuti oleh segalanya. "Ya Rasulullah. Apabila kamu melewati taman-taman surga. Barangsiapa seperti itu maka baginya neraka . Ahmad) 17. (HR. Abu Dawud) 14. Asysyihaab) 15. Orang yang paling pedih siksaannya pada hari kiamat ialah seorang alim yang Allah menjadikan ilmunya tidak bermanfaat. (HR. (HR. Seorang ulama yang tanpa amalan seperti lampu membakar dirinya sendiri (Berarti amal perbuatan harus sesuai dengan ajaran-ajarannya). (HR. (HR. Ath-Thabrani) 5. (HR. Tuntutlah ilmu dan belajarlah (untuk ilmu) ketenangan dan kehormatan diri. dan hawa nafsu yang diperturutkan. (HR.Ar-Rabii') 11. Barangsiapa ditanya tentang suatu ilmu lalu dirahasiakannya maka dia akan datang pada hari kiamat dengan kendali (di mulutnya) dari api neraka. Kalau dia tidak melakukannya maka baginya laknat Allah. Apabila muncul bid'ah-bid'ah di tengah-tengah umatku wajib atas seorang 'alim menyebarkan ilmunya (yang benar). para malaikat dan seluruh manusia. para ulama.

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 66 of 107

muslim dan para pengemban Al Qur'an dan ahlinya[1], serta penguasa yang adil. (HR. Abu Dawud dan Aththusi) 21. Sesungguhnya Allah tidak menahan ilmu dari manusia dengan cara merenggut tetapi dengan mewafatkan para ulama sehingga tidak lagi tersisa seorang alim. Dengan demikian orang-orang mengangkat pemimpin-pemimpin yang dungu lalu ditanya dan dia memberi fatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan. (Mutafaq'alaih) 22. Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Cukup bagi seorang pengetahuan fiqihnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh bila seorang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri. (HR. Ath-Thabrani) 23. Maafkanlah dosa orang yang murah hati, kekeliruan seorang ulama dan tindakan seorang penguasa yang adil. Sesungguhnya Allah Ta'ala membimbing mereka apabila ada yang tergelincir. (HR. Bukhari) 24. Saling berlakulah jujur dalam ilmu dan jangan saling merahasiakannya. Sesungguhnya berkhianat dalam ilmu pengetahuan lebih berat hukumannya daripada berkhianat dalam harta. (HR. Abu Na'im) Catatan Kaki:
[1] Pengemban Al Qur'an dan ahlinya termasuk pembaca, penghafal, ahli tafsir, dan penegak ajaran Al Qur'an.

Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

Halal dan Haram
1. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat (syubhat / samar, tidak jelas halal-haramnya), yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Barangsiapa yang menjaga hal-hal musyabbihat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Dan, barangsiapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia seperti penggembala di sekitar tanah larangan, hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan, dan ketahuilah sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan-Nya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh tubuh itu baik; dan apabila sekerat daging itu rusak, maka seluruh tubuh itu pun rusak. Ketahuilah, dia itu adalah hati." (HR. Bukhari) Keterangan: Khusus untuk hadits no.1 ini saya ambil langsung dari kitab Ringkasan Shahih Bukhari karya Al-Albani, karena saya lihat arti (terjemahan) yang bersumber dari buku 1100 Hadits Terpilih ini kurang tepat. Disana disebutkan, "Barangsiapa terperosok ke dalam hal yang syubhat (perkara-perkara yang diragukan hukumnya) maka dia terperosok dalam yang haram." Padahal kalimat yang tepat bukan menyatakan "pasti", tapi "hampir-hampir" terperosok kepada yang haram. Wallaahu'alam.

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 67 of 107

2. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw: "Apabila aku shalat semua yang fardhu (yang wajib / shalat lima waktu) dan puasa pada bulan Ramadhan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram dan tidak lebih dari itu, apakah aku bisa masuk surga?" Nabi Saw menjawab, "Ya." (HR. Muslim) 3. Lautan airnya suci (untuk wudhu) dan bangkai ikannya halal (untuk dimakan). (HR. Bukhari) 4. Orang yang mengharamkan sesuatu yang halal serupa dengan orang yang menghalalkan sesuatu yang haram. (HR. Asysyihaab) 5. Yang halal jelas dan yang haram jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang kelam (syubhat / kabur / samar-samar). (HR. Bukhari) 6. Akan datang satu masa dimana tiada seorangpun yang tidak makan uang riba. Kalau tidak ribanya maka ia akan terkena asapnya (atau debunya). (HR. Abu Dawud) 7. Tiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram maka api neraka lebih utama membakarnya. (HR. Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) - Dr. Muhammad Faiz Almath - Gema Insani Press

.:: HaditsWeb ::.

Pergaulan
1. Apabila seorang datang langsung berbicara sebelum memberi salam maka janganlah dijawab. (HR. AdDainuri dan Tirmidzi) 2. Lakukanlah ziarah dengan jarang-jarang agar lebih menambah kemesraan. (HR. Ibnu Hibban) 3. Laki-laki memberi salam kepada wantia dan wanita jangan memberi salam kepada laki-laki. (HR. AdDainuri) 4. Apabila kamu saling berjumpa maka saling mengucap salam dan bersalam-salaman, dan bila berpisah maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. (HR. Ath-Thahawi) 5. Sahabat Anas Ra berkata, "Kami disuruh oleh Rasulullah Saw agar jawaban kami tidak lebih daripada "wa'alaikum". (HR. Ad-Dainuri). Penjelasan: Yakni ketika orang non muslim (Yahudi, Nasrani, dan lain-lain) memberi salam kepada seorang muslim maka jawabannya tidak boleh lebih dari: "Wa'alaikum," artinya: "Dan juga bagimu". Namun jika yang mengucapkan salam tersebut orang Islam, maka kita harus membalasnya dengan ucapan yang lebih baik, atau minimal sama. Firman Allah, "Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu." (Surat 4. AN NISAA' - Ayat 86)

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala

Page 68 of 107

6. Apabila dua orang muslim saling berjumpa lalu berjabatan tangan dan mengucap "Alhamdulillah" dan beristighfar maka Allah 'Azza Wajalla mengampuni mereka. (HR. Abu Dawud) 7. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sodaqoh. (Mashabih Assunnah) 8. Apabila berkumpul tiga orang janganlah yang dua orang berbisik-bisik (bicara rahasia) dan meninggalkan orang yang ketiga (karena hal tersebut akan menimbulkan kesedihan dan perasaan tidak enak baginya). (HR. Bukhari) 9. Apabila seorang bertamu lalu minta ijin (mengetuk pintu atau memanggil-manggil) sampai tiga kali dan tidak ditemui (tidak dibukakan pintu) maka hendaklah ia pulang. (HR. Bukhari) 10. Seorang tamu yang masuk ke rumah suatu kaum hendaklah duduk di tempat yang ditunjuk kaum itu sebab mereka lebih mengenal tempat-tempat aurat rumah mereka. (HR. Ath-Thabrani) 11. Menyendiri lebih baik daripada berkawan dengan yang buruk, dan kawan bergaul yang sholeh lebih baik daripada menyendiri. Berbincang-bincang yang baik lebih baik daripada berdiam dan berdiam adalah lebih baik daripada berbicara (ngobrol) yang buruk. (HR. Al Hakim) 12. Seseorang adalah sejalan dan sealiran dengan kawan akrabnya, maka hendaklah kamu berhati-hati dalam memilih kawan pendamping. (HR. Ahmad) 13. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyukai kelestarian atas keakraban kawan lama, maka peliharalah kelangsungannya. (HR. Ad-Dailami) 14. Seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang, lebih besar pahalanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan mereka. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 15. Amal perbuatan yang paling disukai Allah sesudah yang fardhu (wajib) ialah memasukkan kesenangan ke dalam hati seorang muslim. (HR. Ath-Thabrani) 16. Barangsiapa mengintip-intip rumah suatu kaum tanpa ijin mereka maka sah bagi mereka untuk mencolok matanya. (HR. Muslim) 17. Seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin lainnya. Apabila melihat aib padanya dia segera memperbaikinya. (HR. Bukhari) 18. Tiga perbuatan yang termasuk sangat baik, yaitu berzikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, saling menyadarkan (menasihati) satu sama lain, dan menyantuni saudara-saudaranya (yang memerlukan). (HR. Ad-Dailami) 19. Jibril Alaihissalam yang aku cintai menyuruhku agar selalu bersikap lunak (toleran dan mengalah) terhadap orang lain. (HR. Ar-Rabii') 20. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak menzaliminya dan tidak mengecewakannya (membiarkannya menderita) dan tidak merusaknya (kehormatan dan nama baiknya). (HR. Muslim) 21. Rasulullah Saw melarang mendatangi undangan orang-orang fasik. (HR. Ath-Thabrani) 22. Janganlah kamu duduk-duduk di tepian jalan. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kami memerlukan duduk-duduk untuk berbincang-bincang." Rasulullah kemudian berkata, "Kalau memang harus duduk-

file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm

12/20/2011

(HR. Al-Baihaqi) 31. Muslim) 33. Abu Dawud) 37. (HR. Al Baghowi dan Ibnu Babawih) 32. Bila saling mengenal menjadi rukun dan bila tidak saling mengenal timbul perselisihan. Rasulullah Saw menerima pemberian hadiah dan mendoakan ganjaran atas pemberian hadiah tersebut. Apabila dia zalim. Bukhari) 36. (HR. Al-Baihaqi) 24. (HR. Ahmad) 35. cegahlah dia dari perbuatannya dan bila dia dizalimi upayakanlah agar dia dimenangkan (dibela). Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah menghormati tamunya. Apabila kawan muslim seseorang digunjing dan dia tidak menyanggah (membelanya) padahal sebenarnya dia mampu membelanya maka Allah akan merendahkannya di dunia dan di akhirat. "Apa haknya jalanan itu. Termasuk sunnah bila kamu menghantar pulang tamu sampai ke pintu rumahmu. dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Masa bertamu adalah tiga hari dan sesudah itu termasuk sedekah. Al-Baihaqi) 29. Barangsiapa menerima kebaikan (pemberian) dari kawannya (saudaranya) tanpa diminta hendaklah diterima dan jangan dikembalikan. (HR. Jiwa-jiwa manusia ibarat pasukan.htm 12/20/2011 . jangan menghiraukan orang yang menzalimi kamu). Tiada beriman seorang dari kamu sehingga dia mencintai segala sesuatu bagi saudaranya sebagaimana yang dia cintai bagi dirinya. Seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut maka Allah mentakdirkan baginya pada usia lanjut orang akan menghormatinya." (Mutafaq'alaih) 23. Ahmad) 26. Tirmidzi dan dan Ahmad) 27. menjawab ucapan salam (dari orang yang lewat). Jangan menunjukkan kegembiraan atas penderitaan saudaramu. hindarilah wajah. Tirmidzi) 28. Tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyulitkan tuan rumah. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Bukhari) 25. Sesungguhnya itu adalah rezeki yang disalurkan Allah untuknya. (HR. Mashabih Assunnah) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Al Hakim) 30." Mereka bertanya. (HR. niscaya Allah akan menyelamatkannya dan akan menimpakan (musibah) kepadamu. (HR. Hendaknya kamu saling memberi hadiah. Belalah (tolonglah) kawanmu baik dia zalim maupun dizalimi. Jangan menolak hadiah dan jangan memukul kaum muslimin. Kewajiban menjamu tamu hanya satu hari satu malam. Apabila kamu memukul. Barangsiapa membela (nama baik dan kehormatan) saudaranya tanpa kehadirannya maka Allah akan membelanya di dunia dan di akhirat.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 69 of 107 duduk maka berilah jalanan haknya. (HR. Bukhari) 34. (HR. (HR. (HR. Sesungguhnya pemberian hadiah itu dapat melenyapkan kedengkian. "Memalingkan pandangan (bila wanita lewat). Aththusi dan Tirmidzi) 38. (HR. menghindari gangguan. (HR. (HR. (HR. Barangsiapa tidak memperhatikan (mempedulikan) urusan kaum muslimin maka dia bukan termasuk dari mereka. Hindarkan dirimu dari orang yang menzalimi kamu (Artinya. Hubungilah orang yang memutus hubungannya dengan kamu dan berilah (sesuatu) kepada orang yang enggan memberimu.

kamu akan terkena asapnya. Tidak akan masuk surga orang yang suka mencuri berita (suka mendengar-dengar berita rahasia orang lain). (HR. kecuali dengan ketakwaannya. Sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak. Muhammad Faiz Almath . Al Hakim dan AthThahawi) 4. Bukhari) 43. Ahmad) 40. Abu Dawud) 2. Bukhari) 3. Tidak boleh ada gangguan (akibat yang merugikan dan menyedihkan) dan tidak boleh ada paksaan. (HR. Wahai segenap pemuda. Cukup jahat orang yang menghina saudaranya. (HR. barangsiapa yang mampu memikul beban keluarga hendaklah kawin. Apakah aku sudah menyampaikan hal ini? (HR. Malik) 41. Barangsiapa kawin (beristeri) maka dia telah melindungi (menguasai) separo agamanya.Gema Insani Press . Sesungguhnya perkawinan itu lebih dapat meredam gejolak mata dan nafsu seksual. Perkawinan 1.:: HaditsWeb ::. (HR. (HR. Bila dia tidak memberimu minyak wangi. (HR. Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi (memutuskan hubungan) dengan saudaranya melebihi tiga malam.Dr. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam. Barangsiapa meniru-niru tingkah laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Wahai segenap manusia. Bukhari) 45. tapi barangsiapa yang belum mampu hendaklah dia berpuasa karena (puasa itu) benteng (penjagaan) baginya. Muslim) 46. (HR. (HR. Rasulullah Saw melarang laki-laki yang menolak kawin (sebagai alasan) untuk beralih kepada ibadah file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. kamu akan mencium keharumannya. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. sesungguhnya Robbmu satu dan bapakmu satu. (HR. Muslim) 42. karena itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separonya lagi. Kawan pendamping yang sholeh ibarat penjual minyak wangi. Ahmad dan Abu Dawud) 44. Bila kamu tidak terjilat apinya. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 70 of 107 39. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 . Sedangkan kawan pendamping yang buruk ibarat tukang pandai besi. Hendaklah mereka bertemu untuk berdialog mengemukakan isi hati dan yang terbaik ialah yang pertama memberi salam (menyapa). Tidak ada kelebihan bagi seorang Arab atas orang Ajam (bukan Arab) dan bagi seorang yang bukan Arab atas orang Arab dan yang (berkulit) merah atas yang hitam dan yang hitam atas yang merah.

dan memelihara harta suaminya bila suaminya sedang tidak bersamanya. Tirmidzi dan Ibnu Majah) Penjelasan: Diamnya seorang gadis adalah tanda setuju sebab gadis lebih banyak malu ketimbang janda. Seorang janda yang akan dinikahi harus diajak bermusyawarah dan bila seorang gadis maka harus seijinnya (persetujuannya). jenazah bila sudah siap penguburannya. Bukhari) 12. Tiada sah pernikahan kecuali dengan (hadirnya) wali dan dua orang saksi dan dengan mahar (mas file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. ada tiga perkara yang janganlah kamu tunda-tunda pelaksanaannya. Tubuhnya sabar dalam menghadapi penderitaan dan Aku jodohkan dia dengan seorang isteri mukminah yang menyenangkannya bila ia memandangnya. Janganlah seseorang membeli (menawar) di atas penawaran saudaranya dan jangan meminang di atas peminangan saudaranya. Allah 'Azza wajalla berfirman (dalam hadits Qudsi): "Apabila Aku menginginkan untuk menggabungkan kebaikan dunia dan akhirat bagi seorang muslim maka Aku jadikan hatinya khusyuk dan lidahnya banyak berzikir. Apabila datang laki-laki (untuk meminang) yang kamu ridhoi agamanya dan akhlaknya maka kawinkanlah dia. 9. Wanita dinikahi karena empat faktor. (HR. (HR. (HR. Ath-Thabrani) 15. dan barangsiapa mengawini wanita karena memandang harta-bendanya maka Allah akan menambah baginya kemelaratan. karena kedudukannya. karena kecantikannya. Tirmidzi dan Ahmad) 11. Bukhari) 5. Bukhari) Penjelasan: Larangan hukum yang dikenakan terhadap nasab seperti hukum pernikahan. dan tanda persetujuan seorang gadis ialah diam (ketika ditanya). dan wanita (gadis atau janda) bila menemukan laki-laki sepadan yang meminangnya. dapat menjaga kehormatan dirinya. Diharamkan dari penyusuan apa yang diharamkan dari keturunan (nasab).htm 12/20/2011 . (HR. dan barangsiapa mengawininya karena memandang keturunannya maka Allah akan menambah baginya kehinaan. Hendaknya pilihlah yang beragama agar berkah kedua tanganmu. (HR. Kawinilah gadis-gadis. Sebaik-baik wanita ialah yang paling ringan mas kawinnya. Ath-Thahawi) 16. yakni karena harta kekayaannya. Ahmad) 8.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 71 of 107 melulu. tetapi barangsiapa mengawini seorang wanita karena bermaksud ingin meredam gejolak mata dan menjaga kesucian seksualnya atau ingin mendekatkan ikatan kekeluargaan maka Allah akan memberkahinya bagi isterinya dan memberkahi isterinya baginya. (HR. (HR. Rasulullah Saw bersabda kepada Ali Ra: "Hai Ali. Muslim) 7. dan bila tidak kamu lakukan akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. dan lain-lain berlaku juga terhadap anak atau saudara sesusu. 13. (HR. sesungguhnya mereka lebih sedap mulutnya dan lebih banyak melahirkan serta lebih rela menerima (pemberian) yang sedikit. Sesungguhnya dunia seluruhnya adalah benda (perhiasan) dan sebaik-baik benda (perhiasan) adalah wanita (isteri) yang sholehah. Muslim) 10. kecuali jika saudaranya mengijinkannya. Tirmidzi dan Ahmad) 6. (HR. Ath-Thabrani) 14. Barangsiapa mengawini seorang wanita karena memandang kedudukannya maka Allah akan menambah baginya kerendahan. dan karena agamanya. warisan. (HR." (HR. yaitu shalat apabila tiba waktunya. (HR.

(HR. (HR. Hal itu sudah dianggap cukup mewakili seluruh tubuhnya. Barangsiapa berhutang tetapi sudah berniat untuk tidak melunasi hutangnya maka dia akan menghadap Allah 'Azza wajalla sebagai seorang pencuri. Hal ini untuk menjaga agar tidak melukai perasaannya. Janganlah seorang isteri memuji-muji wanita lain di hadapan suaminya sehingga terbayang bagi suaminya seolah-olah dia melihat wanita itu. Ahmad) 25. aku akan memerintahkan wanita sujud kepada suaminya karena besarnya jasa (hak) suami terhadap isterinya. Di dalam syarh Al-Imam An-Nawawi pada shahih Muslim disebutkan bahwa izin untuk melihat ini tidak harus dengan persetujuan wanita itu. (HR. Ahmad) 27. (HR. Janganlah seorang isteri minta cerai dari suaminya tanpa alasan (sebab yang dibenarkan). Tidak dibenarkan manusia sujud kepada manusia. dan kalau dibenarkan manusia sujud kepada manusia. dan sebaiknya dilakukan tanpa sepengetahuannya. Hak suami atas isteri ialah tidak menjauhi tempat tidur suami dan memperlakukannya dengan benar dan jujur. Allah Swt kelak tidak akan memandang (memperhatikan) seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya meskipun selamanya dia membutuhkan suaminya. Ath-Thabrani) 17. hendaklah melakukannya. (HR.htm 12/20/2011 . Laki-laki yang hendak meminangnya hanya diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangannya. diperbolehkan itu lebih lama dari biasa. kecuali dengan seijin suaminya. karena hal itu mutlak diizinkan oleh Rasulullah Saw. Tidak sah puasa (puasa sunah) seorang wanita yang suaminya ada di rumah. Bila seorang menggauli isterinya janganlah segan untuk mengucapkan doa: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. kalau setelah melihatnya. Kepada lelaki itu diberi kesempatan melihat batas yang. (HR. Al Hakim dan Tirmidzi) 21. tanpa syarat keridhaannya. Barangsiapa menjanjikan pemberian mas kawin kepada seorang wanita dan berniat untuk tidak menepatinya maka dia akan berjumpa dengan Allah Ta'ala sebagai seorang pezina. demi kehormatan kaum wanita. (Mutafaq'alaih) 24. dengan harapan mungkin hal itu akan mendorong minatnya untuk mengawininya. 26. Karena itulah dianjurkan untuk melihat tanpa sepengetahuan si wanita sebelum melakukan peminangan. niscaya dia tidak akan mencium bau surga yang baunya dapat dirasakan pada jarak tempuh empat puluh tahun. Bukhari) 19. mentaati perintahnya dan tidak ke luar (meninggalkan) rumah kecuali dengan ijin suaminya. Ath-Thabrani) 18. Biasanya wanita akan malu untuk memberikan izin. Ibnu Majah) 20. Al Hakim) 22. (HR. lelaki itu kemudian mengundurkan diri. Tidak dibenarkan seorang wanita memberikan kepada orang lain dari harta suaminya kecuali dengan ijin suaminya. (HR. tidak memasukkan ke rumahnya orang-orang yang tidak disukai suaminya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 72 of 107 kawin) sedikit maupun banyak. Ath-Thabrani) 23. Apabila seorang dari kamu hendak meminang seorang wanita dan dapat melihat bagian-bagian dari tubuhnya. Seorang isteri yang ketika suaminya wafat meridhoinya maka dia (isteri itu) akan masuk surga. (HR. (HR. Ahmad) Keterangan: Islam menentukan batas yang boleh dilihat.

Apabila di antara kamu ada yang bersenggama dengan isterinya hendaknya lakukanlah dengan kesungguhan hati.htm 12/20/2011 . 30. tetapi hendaklah bercumbu dan bercengkerama terlebih dahulu. (HR. Abu Ya'la) Keterangan: Hendaknya suami dan istri sama-sama merasakan kepuasan dan sama-sama mencapai ejakulasi. (HR. janganlah menghinggapinya seperti burung yang bertengger sebentar lalu pergi. (HR. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik terhadap keluarganya.29 diatas. Bukhari) 28. dan aku adalah yang terbaik dari kamu terhadap keluargaku. 32. (HR. diantaranya bergurau." Sesungguhnya kalau seandainya Allah menganugerahkan bagi mereka anak maka anak tersebut tidak akan diganggu setan sama sekali. Apabila seorang di antara kamu menggauli isterinya. Janganlah kamu menggauli isteri sebagaimana unta atau keledai. karena itu saya sertakan teks arabnya] Keterangan: Yakni tidak langsung melakukan hubungan intim sebelum pemanasan dahulu. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Saw. Abu 'Asaakir) 34. jauhkanlah aku dari setan dan jauhkan setan dari apa yang Engkau berikan rezeki bagiku (anak). tidak boleh menjelek-jelekkannya dan jangan menjauhinya kecuali dalam lingkungan rumahmu. Isteri yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan tanggungannya. memberinya pakaian bila kamu berpakaian. "Memberi isteri makan bila kamu makan. "Apa hak isteri terhadap suaminya?" Nabi Saw menjawab. bercumbu dan membelai mesra istri. Orang yang memuliakan kaum wanita adalah orang yang mulia. Seburuk-buruk kedudukan seseorang di sisi Allah pada hari kiamat ialah orang yang menggauli isterinya dan isterinya menggaulinya dengan cara terbuka lalu suaminya mengungkapkan rahasia isterinya kepada orang lain. dan orang yang menghina kaum wanita adalah orang yang tidak tahu budi. Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci isterinya yang beriman. tidak boleh memukul wajahnya. (HR. hendaklah dia sabar menunggu sampai isterinya selesai hajatnya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 73 of 107 "Ya Allah. (HR. Ahmad dan Al file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 31. Abu Dawud) 29. Muslim) 33. Apabila selesai hajatnya sebelum selesai isterinya. (HR. Bila ada perangai yang tidak disukai. Muslim) 35. dia pasti ridha (senang) dengan perangainya yang lain. (HR. Aththusi) Keterangan: Sama seperti pada no.

Bukhari) Penjelasan: Kawin mut'ah ialah kawin untuk waktu tertentu atau disebut kawin kontrak. kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji (zina). Apabila mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Bila kamu membiarkannya (bengkok) kamu memperoleh manfaatnya dan bila kamu berusaha meluruskannya maka kamu mematahkannya. "Ambillah dengan cara yang makruf (baik) untuk mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anakanakmu. Ada tiga perkara yang kesungguhannya adalah kesungguhan (serius) dan guraunya (main-main) adalah kesungguhan (serius).Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 74 of 107 Hakim) 36.htm 12/20/2011 . nikah dan rujuk. 41. (HR. Ahmad. Sesungguhnya wanita seumpama tulang rusuk yang bengkok. Rasulullah Saw melarang kawin mut'ah. Mereka itu adalah tawanan di tanganmu. Saling berwasiatlah kalian tentang kaum wanita dengan baik-baik. Tirmidzi) 46. Jadi perkawinan itu sekedar tipu muslihat bagi pengesahan rujuk. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh membiarkan tempat tidur kalian diinjak oleh orang yang tidak kalian sukai. Ath-Thahawi) 37. ibunya Muawiyah. (HR. yaitu perceraian. Bukhari dan Muslim) 40. Terkutuklah siapa-siapa yang menyetubuhi isterinya lewat duburnya. Rasulullah Saw melarang azal terhadap isteri kecuali dengan persetujuannya. Orang yang mau disuruh membantu tipu daya dengan mengawini lalu dicerai (tidak digauli) juga dilaknat Allah. Talak (perceraian) adalah suatu yang halal yang paling dibenci Allah. Abu Sufyan suamiku seorang yang pelit. (Mutafaq'alaih) 44. Abu Dawud dan Ibnu Majah) 45. (HR. (HR. 39. Ahmad) Penjelasan: Adapun budak yang diperistrikan dibolehkan azal bagi laki-laki kalau tidak menghendaki keturunan daripadanya. Apabila suami mengajak isterinya (bersenggama) lalu isterinya menolak melayaninya dan suami sepanjang malam jengkel maka (isteri) dilaknat malaikat sampai pagi. Abu Dawud dan Ahmad) 42. Kalian punya hak atas mereka dan mereka pun punya hak atas kalian. (HR. (HR. Allah melaknat suami yang mengambil laki-laki lain untuk mengawini bekas isterinya yang sudah cerai tiga talak supaya bisa dirujuk kembali olehnya. dan hak mereka atas kalian adalah memberi sandang-pangan kepada mereka (isteri-isterimu) dengan yang baik-baik. 43. "Ya Rasulullah. Abu Hanifah) Penjelasan: Jadi dilarang bergurau (main-main) dalam ketiga perkara diatas. (HR. Bukhari) 38. Tiada kalian bisa menguasai apa-apa dari mereka. pisahkanlah diri kalian dari tempat tidur mereka atau lakukan pemukulan yang tidak membekas. (HR. bertanya kepada Nabi Saw. Ibnu Majah dan Tirmidzi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Hindun. apakah aku boleh mengambil uangnya sedikit secara sembunyi-sembunyi?" Nabi Saw menjawab." (HR. (HR. Allah tidak akan melihat (memperhatikan) seorang lelaki yang menyetubuhi laki-laki lain (homoseks) atau yang menyetubuhi isteri pada duburnya.

Janganlah laki-laki berduaan dengan perempuan (lain) kecuali perempuan itu didampingi mahramnya. "Mereka mengkufuri pergaulan dan kebajikan (kebaikan). "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Nabi Saw menjawab. (HR. Barangsiapa berjabatan tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya maka dia dimurkai Allah Azza wajalla. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 75 of 107 Keterangan: Di dalam buku "Ketentuan Nafkah Istri dan Anak" karya Drs.htm 12/20/2011 . suami berkewajiban pula menyediakan tempat tinggal untuk istri dan diri sendiri sesuai dengan kemampuannya. Wahai kaum wanita. Abu Dawud) 7. aku tidak melihat dari suatu kaum (orang-orang) yang lemah akal (pemikiran) dan lemah agama lebih menghilangkan hati orang-orang yang sehat akal dan benaknya dari pada kamu (kaum wanita). (HR.Keperluan pakaian . sebagaimana yang difirmankan oleh Allah swt didalam Al Qur'an.Dr. (HR. Aku telah menyaksikan neraka yang penghuninya paling banyak kaum wanita. Bukhari) 4." (HR.Keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan Selain itu. Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah sedapat mungkin.Ibnu Baabawih) 8. disebutkan bahwa ketentuan nafkah untuk istri diantaranya adalah: ." (Surat 65. (HR. Diperlihatkan kepadaku neraka kebanyakan penghuninya kaum wanita karena kekufuran mereka. Bukhari) 5. "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jihadnya kaum wanita ialah haji dan umroh. Abu Dawud dan Ahmad) 2. Apabila seorang dari kamu tertarik melihat seorang perempuan dan terkesan dalam hatinya. maka hendaklah menggauli isterinya sendiri karena hal itu akan meredam gejolak dan gangguan dalam dirinya.Keperluan makan dan minum .:: HaditsWeb ::. Muhammad Thalib. (HR. Ahmad) 3. Wanita 1.Ayat 6) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muslim) 6. Para sahabat bertanya. Apabila kamu berbuat ihsan kepada seorang dari mereka sepanjang umur lalu dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkannya dia akan berkata. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan perempuan (bukan mahram) karena yang ketiganya adalah syetan. dan janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan (musafir) kecuali didampingi mahramnya. Muhammad Faiz Almath . "Kamu belum pernah berbuat baik kepadaku.Gema Insani Press . ATH THALAAQ . Wanita adalah belahan separo (yang sama) dengan pria.

Ibnu Majah dan Al Hakim) 14. Dari Jabir Ra meriwayatkan. Ayah . Ahmad) 10. "Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu." Lalu Nabi Saw bersabda.Ibu . Seorang wanita yang memakai minyak wangi lalu lewat di tengah-tengah kaum (laki-laki) dengan maksud agar mereka menghirup bau harumnya maka wanita itu adalah pelacur. Dia berkata: "Ya Rasulullah. Rasulullah Saw pernah berkata kepada seseorang. Nabi Saw bertanya kepadanya." (HR. engkau harus menanyakan apa-apa yang dikatakan dalam hatinya dan tidak didengarkan oleh teliganya. Muhammad. Asysyihaab). Al Hakim) 2. ada lakilaki yang datang menemui Nabi Saw dan melapor. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) 11. sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku . (HR." (Mutafaq'alaih) Penjelasan: Nabi Saw melarangnya ikut berperang karena dia lebih diperlukan kedua orang tuanya untuk mengurusi mereka. (HR. Tiap menjelang pagi hari dua malaikat berseru: "Celaka laki-laki dari godaan wanita dan celaka wanita dari godaan laki-laki. (HR. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR.Dr. Bukhari dan Muslim) 13. perintah beliau. "Untuk kepentingan mereka lah kamu berjihad.. kalau orangtua itu datang. Bersamaan dengan itu Malaikat Jibril turun menyampaikan salam dan pesan Allah kepada beliau. Allah 'Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu.Anak . "Apakah kamu masih mempunyai kedua orangg tua?" Orang itu menjawab. Janganlah seorang lelaki bermalam di rumah seorang janda kecuali sudah dinikahinya atau dia mahramnya.. "Masih. Tiada aku meninggalkan suatu fitnah sesudahku lebih berbahaya terhadap kaum pria daripada godaan wanita. dan berpesan kepadamu. Seorang datang kepada Nabi Saw. Jibril berkata: "Ya.Keluarga 1. Muhammad Faiz Almath . 3. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 76 of 107 9. Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua dan murka Allah pun terletak pada murka kedua orang tua. An-Nasaa'i) 12. Rasulullah Saw melarang kami memasuki rumah wanita yang suaminya sedang tidak ada di rumah (sedang ke luar atau bepergian). Dia mengemukakan hasratnya untuk ikut berjihad. (HR.." (AsySyafi'i dan Abu Dawud) Keterangan: Terdapat satu riwayat yang cukup panjang berkaitan dengan hal ini.Gema Insani Press . Wanita adalah alat perangkap (penjaring) setan.:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 ." "Pergilah Kau membawa ayahmu kesini".

Engkau selalu menyalahkan dan membentakku. (HR. 8. At-Thabarani dalam "As-Saghir" dan Al-Ausath). "ibumu. Sayang. dia berkata: "Demi Allah. Seorang sahabat bertanya.. hatiku gundah dan gelisah. Muslim) 6... Lalu airmataku berlinang-linang dan meluncur deras. ya Rasulullah. (HR. bagai akulah yang sakit.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 77 of 107 Ketika orang tua itu tiba.. bukan kau yang menderita. dan mencapai apa yang kau cita-citakan. Barangsiapa berhaji untuk kedua orang tuanya atau melunasi hutang-hutangnya maka dia akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat dari golongan orang-orang yang mengamalkan kebajikan. kekasaran dan kekejaman. "Dia mencaci-maki ayah orang lain lalu orang itu (membalas) mencaci-maki ayahnya dan dia mencaci-maki ibu orang lain lalu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ibu dan Bapak berhak makan dari harta milik anak mereka dengan cara yang makruf. aku tak bisa tidur dan resah. 7. "Bagaimana (mungkin) seorang yang mencaci-maki ayah dan ibunya sendiri?" Nabi Saw menjawab. lantaran sakit dan deritamu.' Selanjutnya Jabir berkata: "Pada saat itu Nabi langsung memegangi ujung baju pada leher anak itu seraya berkata: "Engkau dan hartamu milik ayahmu!" (HR. siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatanku?" Nabi Saw menjawab. "Ya Rasulullah. Barangsiapa menisbatkan keturunan dirinya kepada selain ayahnya sendiri dan dia mengetahuinya bahwa dia bukan ayah yang sebenarnya maka surga diharamkan baginya. Ad-Dailami). Ibnu Majah) Penjelasan: Kalau berbakti masuk surga dan kalau bersikap durhaka kepada mereka masuk neraka. AdDailami) 11. kemudian ayahmu dan kemudian yang lebih dekat kepadamu dan yang lebih dekat kepadamu. Muslim) Penjelasan: Yang dimaksud kufur nikmat dan bukan kufur akidah. Termasuk dosa besar seorang yang mencaci-maki ibu-bapaknya. Barangsiapa mengabaikan orang tuanya maka dia kafir... Setelah engkau dewasa.ibumu. aku ingin mendengarnya. (HR.. Sekarang ceritakanlah kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu dan tak pernah didengar oleh telingamu!" Maka wajah keriput lelaki itu tiba-tiba menjadi cerah dan tampak bahagia. kau tak mampu penuhi hak ayahmu." Orang tua itu berkata dengan sedih dan airmata yang berlinang: "Saya mengatakan kepadanya kata-kata ini: 'Aku mengasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda. Memang saya pernah menangisi nasib malangku dan kedua telingaku tak pernah mendengarnya . (HR. Beliau lalu menjawab. Seorang anak tidak boleh makan dari harta ibu bapaknya kecuali dengan ijin mereka. seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu . 4. Mereka bertanya. atau untuk keperluan saya sendiri?" Rasulullah bersabda lagi: "Lupakanlah hal itu. "Mereka adalah (yang menyebabkan) surgamu atau nerakamu." (HR. 9." (Mutafaq'alaih). Semua hasil jerih-payahku kau minum dan kau reguk puas. (HR. 5. dengan ini Allah Swt berkenan menambah kuat keimananku dengan ke-Rasulanmu.." Nabi mendesak: "Katakanlah. seolah kaulah pemberi kenikmatan dan keutamaan. bukankah saya menafkahkan uang itu untuk beberapa orang ammati (saudara ayahnya) atau khalati (saudara ibu) nya. Bila kau sakit di malam hari. Apabila seorang meninggalkan do'a bagi kedua orang tuanya maka akan terputus rezekinya. seakanakan kesejukann bagi orang-orang yang benar sudah dipasrahkan.. kau perlakukan daku seperti tetangga jauhmu. maka nabi pun bertanya kepadanya: "Mengapa anakmu mengadukanmu? Apakah benar engkau ingin mengambil uangnya?" Lelaki tua itu menjawab: "Tanyakan saja kepadanya.htm 12/20/2011 . kau balas aku dengan kekerasan. padahal aku tahu ajal pasti akan datang. Hatiku takut engkau disambar maut...ibumu.. 10. Rasulullah Saw ditanya tentang peranan kedua orang tua. Jangan mengabaikan (membenci dan menjauhi) orang tuamu. AthThabrani dan Ad-Daar Quthni). ya Rasulullah.

Barangsiapa menjamin untukku satu perkara. (Mutafaq'alaih) 12. Al-Baihaqi dan Ath-Thabrani) 29. Bertakwalah kepada Allah dan berlakulah adil terhadap anak-anakmu. Bukhari) 16. Ath-Thahawi). Ath-Thahawi). rela dan ikhlas. Ibnu Babawih dan Ibnu 'Asakir). "Memberinya nama yang baik. (HR. 14. maka dia akan masuk surga. 18. Tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci (fitrah-Islami). Jika aku akan mengutamakan yang satu terhadap yang lain tentu aku akan mengutamakan pemberian kepada yang perempuan. 23. Salah satu kenikmatan Allah atas seorang ialah dijadikan anaknya mirip dengan ayahnya (dalam kebaikan). (HR. AnNasaa'i) 26. 25. Muslim) 24. (Mutafaq'alaih) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ajarkan putera-puteramu berenang dan memanah. (HR. Kedudukan seorang paman sebagai (pengganti) kedudukan ayahnya. (HR. Seorang ibu yang kematian tiga orang puteranya lalu berserah diri (pasrah) kepada Allah. Nasrani atau Majusi (penyembah api dan berhala). 22. Ath-Thahawi). Orang yang memutus hubungan kekeluargaan tidak akan masuk surga. (HR. Ar-Rabii'). ditambah umurnya dan Allah memasukkannya ke dalam surga yang dijanjikanNya. Aththusi). (HR. (HR. (HR. Cintailah anak-anak dan kasih sayangi lah mereka. Anak menyebabkan kedua orang tuanya kikir dan penakut. Ath-Thahawi) 15. Barangsiapa memelihara (mengasuh) tiga anak perempuan atau tiga saudara perempuan wajib baginya masuk surga.htm 12/20/2011 . Bila menjanjikan sesuatu kepada mereka tepatilah. Ayah dan ibunya lah kelak yang menjadikannya Yahudi. aku jamin untuknya empat perkara. (HR. Bukhari) 21. Tirmidzi dan Ahmad) 28. (HR. Adarqothani) 13. apa hak anakku ini?" Nabi Saw menjawab. Hendaklah dia bersilaturrahim (berhubungan baik dengan keluarga dekat) niscaya keluarganya akan mencintainya. 27. " Ya Rasulullah. (HR. Seorang datang kepada Nabi Saw dan bertanya." (HR. Sama ratakan pemberianmu kepada anak-anakmu. (HR. dan memberinya kedudukan yang baik (dalam hatirnu). mendidik adab yang baik. Ibu mertua kedudukannya sebagai ibu. Ath-Thahawi). Bukhari dan Muslim) 19. Sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. (HR. Warisan bagi Allah 'Azza wajalla dari hambaNya yang beriman ialah puteranya yang beribadah kepada Allah sesudahnya. Barangsiapa mempunyai dua anak perempuan dan diasuh dengan baik maka mereka akan menyebabkannya masuk surga. Abang yang tertua (sulung) kedudukannya sebagai ayah. diperluas baginya rezekinya. (HR. 17.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 78 of 107 orang lain itupun (membalas) mencaci-maki ibunya. Ath-Thabrani) 20. (HR. (HR. Setiap anak tergadai dengan (tebusan) akikahnya (seekor atau dua ekor kambing) yang disembelih pada umur tujuh hari dan dicukur rambut kepalanya (sebagian atau seluruhnya) dan diberi nama.

aku telah dizalimi mereka. ya Robbi. 32." (HR. (HR. Sesungguhnya tetangga-tetangga orang-orang Badui suka berpindah-pindah.:: HaditsWeb ::. (HR." Lalu Allah menjawab: "Tidakkah kamu ridha Aku menyambung hubunganKu dengan orang yang menghubungimu dan Aku putus hubunganKu dengan orang yang memutus hubungannya dengan kamu. (HR. Apabila ternyata ada kelebihannya maka uang itu diminta kembali dan dimasukkan ke dalam perbendaharaan negara (baitul maal). Tiap empat puluh rumah adalah tetangga-tetangga. (HR. Abu Dawud). Di antara kebahagiaan seorang muslim ialah mempunyai tetangga yang shaleh.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 79 of 107 30. di sebelah kanan dan di sebelah kiri (rumahnya). 3. Ath-Thahawi). Janganlah seorang melarang tetangganya menyandarkan kayunya (dijemur) pada dinding rumahnya. ya Robbi. Tetangga 1. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya dan jangan kamu mengganggunya dengan bau periuk masakan kecuali kamu menciduk sebagian untuk diberikan kepadanya. (HR. aku telah diputus (hubungan kekeluargaanku). (HR. Bukhari) 5. yang di depan. Rasulullah Saw memberi uang belanja kepada keluarga beliau dari bagian rampasan perang yang menjadi hak beliau untuk kebutuhan rumah tangga selama setahun. Hak tetangga ialah bila dia sakit kamu kunjungi dan bila wafat kamu menghantar jenazahnya. Ad-Dailami) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Bukhari) 2. Tetangga adalah orang yang paling berhak membeli rumah tetangganya. Bukanlah dari golongan kami orang yang diperluas rezekinya oleh Allah lalu kikir dalam menafkahi keluarganya. Ibnu 'Asakir) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad dan Al Hakim) 7.htm 12/20/2011 . (HR. aku berlindung kepada-Mu dari tetangga yang buruk di tempat pemukiman. Cukup berdosa orang yang menyia-nyiakan tanggungjawab keluarga. Muhammad Faiz Almath . Bukhari) 31. Bukhari dan Muslim) 4. rumah yang luas dan kendaraan yang meriangkan. Malaikat Jibril Alaihissalam selalu berpesan kepadaku tentang tetangga sehingga aku mengira dia akan menetapkan hak waris bagi tetangga. (HR. Ya Robbi. Nabi Saw berdoa: "Ya Allah.Gema Insani Press . Rahim adalah cabang dari nama Arrahman (Arrahman Arrahim). di belakang. (HR.Dr. Ahmad) 33. Ath-Thabrani) 6. aku telah diperlakukan dengan buruk oleh keluarga dekatku. Bila dia memperoleh kebaikan kamu mengucapkan selamat kepadanya dan bila dia mengalami musibah kamu datangi untuk menyampaikan rasa duka. Rahim mengucapkan keluhan dan pengaduan: "Ya Robbi. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami dan bila dia mengalami kemiskinan (kesukaran) kamu tutup-tutupi (rahasiakan).

Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 80 of 107 8. (HR. Abu Sa'id Al Badri berkata. "Kamu harus memaafkannya setiap hari tujuh puluh kali. Pilihlah tetangga (lihat calon tetangganya atau lingkungannya dulu) sebelum memilih rumah." (HR.Ketahuilah hai Aba Mas'ud. Seorang sahabat berkata kepada Rasulullah Saw. Bagi seorang budak jaminan pangan dan sandangnya. Allah menjadikan mereka bernaung di bawah kekuasaanmu. Barangsiapa menjadi musuhku maka aku memusuhinya. Al Khatib) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .. Barangsiapa saudaranya yang berada di bawah naungan kekuasaannya hendaklah mereka diberi makan serupa dengan yang dia makan dan diberi pakaian serupa dengan yang dia pakai. "Ya Rasulullah. dia sekarang ini aku merdekakan karena Allah. (HR. "Pelayan (pembantu rumah tangga) saya berbuat keburukan dan kezaliman. Pelayan-pelayanmu adalah saudara-saudaramu." Sungguh aku tidak tahu suara siapakah itu karena ketika itu aku sedang berang (marah)." Mendengar perkataan itu aku campakkan cambuk dari tanganku. "Ketahuilah. Al-Baihaqi) . menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya. Al Bazzaar) 9. Pilihlah kawan perjalanan sebelum memilih jalan dan siapkan bekal sebelum berangkat (bepergian). Beliau kemudian melanjutkan ucapannya. (HR. Jika kamu memaksakan suatu pekerjaan hendaklah kamu ikut membantu mereka. Bukhari) 6. Pertama. Ibnu Hibban) 4.:: HaditsWeb ::. Muslim) 5. Tiada beriman kepadaku orang yang bermalam (tidur) dengan kenyang sementara tetangganya lapar padahal dia mengetahui hal itu. Apa yang kamu ringankan dari pekerjaan pembantumu bagimu pahala di neraca timbanganmu. "Aku sedang menyambuk budakku yang muda. Ada tiga golongan orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku." Nabi Saw menjawab. "Kalau kamu tidak memerdekakannya maka api neraka akan menjilatmu. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud. hai Aba Mas'ud.. Al-Baihaqi) 3. Ketika orang itu mendekatiku tahulah aku ternyata yang datang adalah Rasulullah Saw. Barangsiapa ingin disenangi Allah dan rasulNya hendaklah berbicara jujur.htm 12/20/2011 . (HR. Pembantu Rumah Tangga dan Para Budak 1. sesungguhnya Allah lebih mampu bertindak terhadapmu daripada tindakanmu terhadap anak muda itu. Dia tidak boleh dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak mampu dilakukannya. (HR. "Ketahuilah hai Aba Mas'ud.Gema Insani Press . Janganlah membebani mereka dengan pekerjaan yang tidak dapat mereka tunaikan. Muslim) 2.Dr. Orang itu berkata. 10. Muhammad Faiz Almath . (HR. seorang yang berjanji setia kepadaku lalu dia ingkar file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93." Aku spontan menjawab." Nabi Saw berkata." (HR. lalu aku mendengar suara orang menyeru dari belakangku. Beliau berkata.

Jangan memukul budak perempuanmu hanya karena dia memecahkan barang pecah-belahmu. 2. Aku dan seorang wanita yang pipinya kempot dan wajahnya pucat bersama-sama pada hari kiamat seperti ini (Nabi Saw menunjuk jari telunjuk dan jari tengah). menunjuk jari telunjuk dan jari tengah dan merapatkan keduanya). Aku dan pengasuh anak yatim (kelak) di surga seperti dua jari ini. Sebaik-baik rumah kaum muslimin ialah rumah yang terdapat di dalamnya anak yatim yang diperlakukan (diasuh) dengan baik. Muhammad Faiz Almath . (HR.htm 12/20/2011 . (HR. Berdosalah orang yang menahan pemberian pangan kepada orang yang menjadi tanggungannya. (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 81 of 107 (berkhianat). (HR. seorang yang mengkaryakan (memperkerjakan) seorang buruh tapi setelah menyelesaikan pekerjaannya orang tersebut tidak memberinya upah. Seorang budak yang setia kepada tuannya dan beribadah kepada Robbnya dengan baik maka baginya dua kali lipat pahala. Nabi Saw melarang memperkerjakan seorang buruh sebelum jelas upah yang akan diterimanya. (HR. Sesungguhnya barang pecah-belah itu ada waktu ajalnya seperti ajalnya manusia.Dr. (HR. Muslim) 11. Kedua. Abu Ya'la) 9. seorang yang menjual orang yang merdeka (bukan budak) lalu memakan uang harga penjualannya. Anak Yatim 1. Barangsiapa yang merusak hubungan pelayannya dengan keluarganya bukanlah dia dari golongan kami dan barangsiapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya maka dia juga bukan termasuk golongan kami. Ibnu Majah) 3. Wanita itu ditinggal wafat suaminya dan tidak mau file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Berikanlah kepada buruh upahnya sebelum kering keringatnya. dan seburuk-buruk rumah kaum muslimin ialah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim tapi anak itu diperlakukan dengan buruk. Bukhari) Penjelasan: (Rasulullah Saw. (HR. Asysyihaab) 14. Apabila seseorang memukul pelayannya (pembantunya) lalu dia menyebut Allah maka hendaklah dia mengangkat tangannya (menghentikan niat memukul). Ketiga. (HR. (HR. Abu Na'im dan AthThabrani) 8. Menzhalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. (HR. Tirmidzi dan Ahmad) 10. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . An-Nasaa'i) 12. Ahmad) 13. Ibnu Majah) 7.:: HaditsWeb ::. (HR.Gema Insani Press .

Paling dekat dengan aku kedudukannya pada had kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya dan sebaik-baik kamu ialah yang paling baik terhadap keluarganya. tiga dan empat kali lalu dia wafat dan masuk surga bersama suami-suaminya juga. orang ini ketika dalam negeri dunia paling baik akhlaknya terhadapku. Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi dan menyayangi anak yatim. Abu Dawud) 3. "Dia disuruh memilih dan yang dia pilih adalah yang paling baik akhlaknya dengan berkata. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 4. ketahuilah. Demi yang mengutus aku dengan hak. Ummu Salamah. dan tidak bersikap angkuh dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya terhadap tetangganya. Abu Ya'la dan Abu Hanifah) 5. Dia seorang yang berkedudukan terhormat dan cantik namun dia mengurung dirinya untuk menekuni asuhan anak-anaknya yang yatim sampai mereka kawin (berkeluarga dan berumah tangga) atau mereka wafat. Allah tidak akan menerima sedekah seorang yang mempunyai kerabat keluarga yang membutuhkan santunannya sedang sedekah itu diberikan kepada orang lain. Ath-Thabrani) 4. (HR. Barangsiapa menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah diperkembangkan (diperdagangkan) dan jangan dibiarkan harta itu susut karena dimakan sodaqoh (zakat). Abu Hanifah) 6. "Ya Robbku. (HR. seorang wanita dari kami ada yang kawin dua. (HR. (HR. Abu Ya'la dan Al-Baihaqi) 5.htm 12/20/2011 . (HR. Kamu tidak bisa memperoleh simpati semua orang dengan hartamu tetapi dengan wajah yang menarik (simpati) dan dengan akhlak yang baik. Demi yang jiwaku dalam genggamanNya. Kawinkanlah aku dengan dia. Demi yang mengutus aku dengan hak. Ya Rasulullah. Ath-Thabrani) 7." (HR.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 82 of 107 kawin lagi. (HR. Harta-benda anak yatim tidak terkena zakat sampai dia baligh. (HR. Wahai Ummu Salamah. Ar-Ridha) 2. terangkan tentang Islam dan aku tidak perlu lagi bertanya-tanya kepada orang lain. Muslim) 6. Akhlak 1. Muhammad Faiz Almath . Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan (pada hari kiamat) dari akhlak yang baik. (HR. akhlak yang baik membawa kebaikan untuk kehidupan dunia dan akhirat. isteri Nabi Saw bertanya. Allah tidak akan memandangnya (memperhatikannya) kelak pada hari kiamat. Tidak disebut lagi anak yatim bila sudah baligh.Gema Insani Press . "Ya Rasulullah. Siapakah kelak yang akan menjadi suaminya di surga?" Nabi Saw menjawab. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah sesuatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Nabi file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. berbicara kepadanya dengan lembut dan mengasihi keyatiman serta kelemahannya.:: HaditsWeb ::.Dr.

Seorang sahabat berkata kepada Nabi Saw. "Jangan suka marah (emosi). Bukhari) 18." (HR. "Katakan: 'Aku beriman kepada Allah lalu bersikaplah lurus (jujur)'. (HR. Seorang yang baik keislamannya ialah yang meninggalkan apa-apa yang tidak berkepentingan dengannya. harga dirinya (kehormatannya) adalah akalnya. Kebijaksanaan adalah tongkat yang hilang bagi seorang mukmin." Nabi Saw berpesan. Muslim) 21. bila berjumpa orang dia menyambut dengan wajah ceria dan bila berjanji ditepati. sedangkan ketinggian kedudukannya adalah akhlaknya. Ahmad) 15. Cintailah orang lain pada hal-hal yang kamu cintai bagi dirimu sendiri niscaya kamu tergolong muslim. Ketenangan (sabar dan berhati-hati) adalah dari Allah dan tergesa-gesa (terburu-buru) adalah dari setan. Sesungguhnya kamu memperoleh rezeki dan pertolongan karena dukungan dan bantuan kaum lemah di kalangan kamu. Muslim) 7. Ahmad) 17. (HR. "Jangan suka marah. Relalah dengan pembagian (rezeki) Allah kepadamu niscaya kamu menjadi orang paling kaya. Di antara akhlak seorang mukmin adalah berbicara dengan baik. Dia harus mengambilnya dari siapa saja yang didengarnya. (HR. Bukhari) 16. Barangsiapa banyak diam maka dia akan selamat. bila mendengarkan pembicaraan tekun. Sesungguhnya prasangka adalah omongan paling dusta. Jauhilah segala yang haram niscaya kamu menjadi orang yang paling beribadah. serta tidak ada iman yang lebih sempurna dari sifat malu dan sabar. Ath-Thabrani) 11. Ibnu Majah dan Ath-Thabrani) 10. (HR. (HR. (HR. (HR. (HR. (HR. (HR. lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tidak ada wara' yang lebih baik dari menjaga diri (memelihara harga dan kehormatan diri). Ad-Dailami) 9." (HR. Menghemat dalam nafkah separo pendapatan (belanja). Kemuliaan orang adalah agamanya. Ibnu Hibban) 13. tidak peduli dari sumber mana datangnya. Kalau kamu sudah tidak punya malu lagi. Sesungguhnya terlalu banyak tertawa itu mematikan hati. (HR. (HR. Tidak ada kesendirian yang lebih terisolir dari ujub (rasa angkuh) dan tidak ada tolong-menolong yang lebih kokoh dari musyawarah. Ahmad dan Tirmidzi) 8." Sahabat itu bertanya berulang-ulang dan Nabi Saw tetap berulang kali berpesan. Tirmidzi) 20. (HR.htm 12/20/2011 . Berperilakulah yang baik kepada tetanggamu niscaya kamu termasuk orang mukmin. dan janganlah terlalu banyak tertawa.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 83 of 107 Saw menjawab. Bukan akhlak seorang mukmin berbicara dengan lidah yang tidak sesuai kandungan hatinya. Hati-hatilah terhadap prasangka. Tidak ada kemelaratan yang lebih parah dari kebodohan dan tidak ada harta (kekayaan) yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Tidak ada kesempurnaan akal melebihi perencanaan (yang baik dan matang) dan tidak ada kedudukan yang lebih tinggi dari akhlak yang luhur. Al Bazzaar) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ahmad dan Al Hakim) 12. Asysyihaab) 19. sedangkan bertanya dengan baik adalah separo ilmu. berpesanlah kepadaku. Dekatkan dirimu kepada-Ku (Allah) dengan mendekatkan dirimu kepada kaum lemah dan berbuatlah ihsan kepada mereka. dan tidak ada ibadah yang lebih mengesankan dari tafakur (berpikir). Bukhari) 14. "Ya Rasulullah. dan mengasihi serta menyayangi orang lain adalah separo akal. (HR. Tidak ada sesuatu yang ditelan seorang hamba yang lebih afdhol di sisi Allah daripada menelan (menahan) amarah yang ditelannya karena keridhoan Allah Ta'ala.

Kebajikan ialah apa yang menyebabkan jiwa dan hati tentram kepadanya. Ath-Thabrani) 23. (AR. Muhammad Faiz Almath . (HR. Sifat malu adalah dari iman dan keimanan itu di surga. Berhati-hatilah terhadap buruk sangka. Kebajikan ialah akhlak yang baik dan dosa ialah sesuatu yang mengganjal dalam dadamu dan kamu tidak suka bila diketahui orang lain. tipu muslihat dan pengkhianatan rnenyeret pelakunya ke neraka. Akhlak yang Buruk 1. Al-Baihaqi dan Ibnu Babawih) 27. Barangsiapa rendah hati kepada saudaranya semuslim maka Allah akan mengangkat derajatnya. Muslim) 24. Mintalah fatwa (keterangan hukum) kepada hati dan jiwamu. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesungguhnya Allah tidak menyukai banyak bicara.:: HaditsWeb ::. dan barangsiapa mengangkat diri terhadapnya maka Allah akan merendahkannya. Bukhari) 4. Muslim) 28. Sesungguhnya buruk sangka adalah ucapan yang paling bodoh. Sesungguhnya Allah membenci orang yang keji. (HR. (HR. (HR. Makar. Orang yang paling dibenci Allah ialah yang bermusuh-musuhan dengan keji dan kejam. (HR. yang berkata kotor dan membenci orang yang memintaminta dengan memaksa. Bukhari) 5. (HR. Allah mewahyukan kepadaku agar kamu berprilaku rendah hati agar tidak ada orang yang menzalimi orang lain atau menyombongkan dirinya terhadap orang lain. (HR. (HR. sedangkan dosa ialah apa yang merisaukan jiwa dan menyebabkan ganjalan dalam dada walaupun orang-orang meminta atau memberi fatwa kepadamu. yaitu yang file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Abu Dawud) 3. menghambur-hamburkan harta dan terlalu banyak bertanya. Ath-Thahawi) 6.htm 12/20/2011 . Orang yang membawa (mengangkut) sendiri barang dagangannya maka dia terbebas dari kesombongan.Gema Insani Press . (HR. Ahmad) 25. Sesungguhnya cemburu (yakni cemburu yang wajar dan masuk akal adalah bagian) dari keimanan. Bukhari) 7. Bila hilang budaya malumu lakukanlah apa saja yang kamu kehendaki.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 84 of 107 22. (HR. (HR. Bukhari dan Tirmidzi) 26. sedangkan perkataan busuk adalah kebengisan tabi'at dan kebengisan tabi'at di neraka. Bukhari) 2. (HR.Dr. Semua (dosa) umatku akan diampuni kecuali orang yang berbuat (dosa) terang-terangan.

Ad-Dailami) 17. Kiblat mereka hanya urusan wanita (seks) dan agama mereka adalah harta mas dan perak..Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 85 of 107 melakukan perbuatan dosa pada malam hari lalu Allah menutup-nutupinya kemudian pada esok harinya dia bercerita kepada kawannya. angkuh. dan dendam sehingga mereka melakukan kezaliman (melampaui batas). Muhammad Faiz Almath . Barangsiapa mengintai-ngintai (menyelidiki) keburukan saudaranya semuslim maka Allah akan mengintai-intai keburukannya. " Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah (orang) yang datang pada hari kiamat dengan membawa amalan puasa. "Tadi malam aku berbuat begini. bersuara keras di pasar-pasar (tempat umum) pada malam hari serupa bangkai dan pada siang hari serupa keledai. (HR.Dr. (HR. Barangsiapa diintai keburukannya oleh Allah maka Allah akan mengungkitnya (membongkarnya) walaupun dia melakukan itu di dalam (tengah-tengah) rumahnya. Ahmad) 10. Alangkah baiknya orang-orang yang sibuk meneliti aib diri mereka sendiri dengan tidak mengurusi (membicarakan) aib-aib orang lain. Ahmad) 15. Sesungguhnya Allah membenci orang yang berhati kasar (kejam dan keras). "Allah dan rasulNya lebih mengetahui. Di antara tanda-tanda kesengsaraan adalah mata yang beku. Al Hakim) 11. dan terlalu memburu kesenangan dunia serta orang yang terus-menerus melakukan perbuatan dosa.Gema Insani file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. shalat dan zakat. Mereka berlomba mengumpulkan harta dan bermegahmegahan dengan harta. Dua sifat tidak akan bertemu dalam diri seorang mukmin yaitu kikir (bakhil) dan akhlak yang buruk. kufur nikmat dan lupa daratan dalam memperoleh kenikmatan. Sesungguhnya Allah membenci orang yang selalu berwajah muram di hadapan kawan-kawannya. Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab. tetapi dia pernah mencaci-maki orang ini dan menuduh orang itu berbuat zina. (Mutafaq'alaih) 14." Nabi Saw lalu berkata.. mengetahui urusan-urusan dunia tetapi jahil (bodoh dan tidak mengetahui) urusan akhirat. Ad-Dailami) 16. saling bermusuhan dan saling iri. (HR." (HR. sombong. (HR. (Mutafaq'alaih) 8. Mereka terjerumus dalam jurang kesenangan dunia.begini. (HR. Ahmad) 18. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah ialah yang dijauhi manusia karena ditakuti kejahatannya. (HR... Abu Dawud) 19. Kelak akan menimpa umatku penyakit umat-umat terdahulu yaitu penyakit sombong. Barangsiapa menyerupai (meniru-niru) tingkah-laku suatu kaum maka dia tergolong dari mereka. Ahmad) 9." Lalu dia membongkar rahasia yang telah ditutup-tutupi Allah 'Azza wajalla. (HR. Ad-Dailami) 13. (HR. Mereka adalah makhluk Allah yang terburuk dan tidak akan memperoleh bagian yang menyenangkan di sisi Allah. Muslim) 12. Sesungguhnya bila kamu mengintai-intai keburukan orang maka kamu telah merusak mereka atau hampir merusak mereka. (HR. (HR. Dia pernah memakan harta orang itu lalu dia menanti orang ini menuntut dan mengambil pahalanya (sebagai tebusan) dan orang itu mengambil pula pahalanya.htm 12/20/2011 . dengki. Bila pahala-pahalanya habis sebelum selesai tuntutan dan ganti tebusan atas dosa-dosanya maka dosa orangorang yang menuntut itu diletakkan di atas bahunya lalu dia dihempaskan ke api neraka. hati yang kejam. Akan tiba satu jaman atas manusia dimana perhatian mereka hanya tertuju pada urusan perut dan kehormatan mereka hanya benda semata-mata.

(HR. Kalau Allah meluaskan adab baginya maka akan luas adabnya dan menyempitkannya (menahan dan tidak memberinya adab) maka sempitlah adabnya. Seorang bertanya kepada Nabi Saw. [hadits ini tidak dituliskan siapa yang meriwayatkannya. Bukhari) 11. (HR. Robbku mengajarkan sebaik-baik adab kepadaku. Bukhari) 10.:: HaditsWeb ::." (HR. Aurat mukmin terhadap mukmin yang lain haram (HR. karena itu saya sertakan teks arabnya] 2. Bukhari) . Nabi Saw lebih malu daripada seorang gadis dalam pingitannya. "Ya Rasulullah. Aku bertanya. bagaimana kalau dia sedang sendirian?" Nabi Saw menjawab. (HR.htm 12/20/2011 . Bila seorang ke luar untuk menemui kawankawannya hendaklah merapikan dirinya. Bukhari) 4. Berhati-hatilah dengan telanjang karena ada (makhluk) yang selalu menyertai kamu (malaikat) yang tidak meninggalkan kamu kecuali kalau kamu buang hajat dan bersenggama dengan keluarga (istri). Sesungguhnya Allah indah dan senang kepada keindahan.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 86 of 107 Press . (HR. 9. Apabila kamu memelihara rambut hendaklah dimuliakan. Adab 1. Yang muda mendahului memberi salam kepada yang tua. Al Hakim) 3. (HR. "Membagi makanan (kepada fakir-miskin) dan memberi salam kepada yang dia kenal dan yang tidak dikenalnya. Abu Dawud dan Ath-Thahawi) Penjelasan: Rambut itu hendaklah disisir. Rasulullah Saw melarang orang kencing di air yang tidak mengalir. dirapikan dan tidak acak-acakan. Jagalah auratmu kecuali terhadap isterimu atau budak wanita yang kamu miliki. yang lewat kepada yang duduk dan yang berjumlah sedikit kepada yang banyak. "Islam yang bagaimana yang baik?" Nabi Saw menjawab." (HR. (HR. "Allah lebih berhak (patut) kamu malui. Tirmidzi). Malulah terhadap mereka dan hormati mereka. (HR. Sesungguhnya seorang mukmin mengambil (melaksanakan) adab dari Allah. Al-Baihaqi) 8. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. 5. Ath-Thahawi) 6. 7.

" Mereka bertanya lagi. Abu Dawud) 14. dan Rasulullah pun mengizinkannya. Segala urusan yang tidak didahului dengan memuji Allah kurang (tidak ada) kebaikannya. "Kalau memang suatu keharusan maka berilah jalanan itu haknya. Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan kepada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. namun diperbolehkan untuk kaum wanita (muslimah).htm 12/20/2011 . Muhammad Faiz Almath . Nabi Saw mendatangi serombongan orang yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan lalu beliau berkata. Sesungguhnya pria yang berpakaian sutera tidak akan memperoleh bagiannya di akhirat. An-Nasaa'i) Keterangan: Karena bisa jadi lubang tersebut merupakan sarang serangga atau binatang lainnya. bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan. "Palingkan pandanganmu (dari memandang kaum wanita) dan jangan menimbulkan gangguan. (HR. Al Hakim) 3. Rasulullah Saw melarang kami memaksa (menyiksa) diri. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk kulit yang gatal tersebut. Dalam berkumpul (majelis) itu kami berbincang-bincang. maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. Para sahabat bertanya. Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi) 17. "Ya Rasulullah.Dr. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. (HR. (HR. (HR. Bukhari dan Muslim) 13. (HR. 15. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 2. "Kalau memang harus kamu lakukan maka balaslah ucapan salam dan tolonglah orang yang dizhalimi. Berhati-hatilah duduk-duduk di pinggir jalan.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 87 of 107 12. Sabar 1. Abu Hanifah) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Tunjuki jalan bagi orang yang bertanya." Nabi Saw menjawab. (HR." (HR. 16.:: HaditsWeb ::. Jawablah tiap ucapan salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Janganlah kamu kencing ke dalam lobang (tanah). Sabar yang sebenarnya ialah sabar pada saat bermula (pertama kali) tertimpa musibah. Bukhari) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Gema Insani Press . selain itu lubang tidak dapat mengalirkan air kencing sehingga bisa menjadi sumber penyakit. Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. Sabar adalah separo iman dan keyakinan adalah seluruh keimanan. Bukhari) Keterangan: Pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya) diharamkan untuk kaum pria (muslimin). "Apa yang dimaksud haknya itu.

Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyihaab) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .Gema Insani Press . Tolong-Menolong 1. Barangsiapa menyimpang (serong dan memisahkan diri) maka dia menyimpang menuju neraka. Tiadalah kamu mendapat pertolongan (bantuan) dan rezeki kecuali karena orang-orang yang lemah dari kalangan kamu. merahasiakan musibah dan merahasiakan sodaqoh (yang kita keluarkan). yaitu merahasiakan keluhan. (HR. (Mutafaq'alaih) 2. Asysyihaab) 3. Tirmidzi) 4. (HR. Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan dia bersabar. Ibnu Abi Ad-Dunia dan Asysyihaab) 6. (HR. (HR. Ahmad) 7. Muhammad Faiz Almath . (HR.Dr.:: HaditsWeb ::. Pertolonganmu terhadap orang lemah adalah sodaqoh yang paling afdol. Muhammad Faiz Almath . Ath-Thabrani) 5. Sesungguhnya kebenaran membawa kepada kebajikan dan kebajikan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR.Dr.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 88 of 107 4.htm 12/20/2011 . Kekuatan disertakan kepada jama'ah.Gema Insani Press . Bukhari) 5. (HR. Seorang menjadi kuat karena banyak kawannya. Ada tiga hal yang termasuk pusaka kebajikan. (Kemudian Rasulullah Saw merapatkan jari-jari tangan beliau). Kaum muslimin ibarat satu tangan terhadap orang-orang yang di luar mereka. Hendaklah kamu selalu benar. (HR. Allah selalu menolong orang selama orang itu selalu menolong saudaranya (semuslim). Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya seumpama bangunan saling mengokohkan satu dengan yang lain. Benar dan Dusta 1. Ahmad dan Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::.

6. dan bila diamanati dia berkhianat. Barangsiapa melakukan pemborosan (royal dan tabdzir) maka Allah akan mencegahnya dari perolehan (rezekiNya).. Celaka bagi orang yang bercerita kepada satu kaum tentang kisah bohong dengan maksud agar mereka tertawa. (HR. Sesungguhnya Allah menuntun tangannya jika dia terpeleset (jatuh). (HR. (HR. Murah Hati . Muhammad Faiz Almath . dekat kepada manusia dan dekat kepada surga. Abu Dawud dan Ahmad) 4. Ahmad dan Abu Dawud) 7. Al Bazzaar) 5. (HR. Ahmad) Penjelasan: Bila dikhawatirkan ucapan suami yang benar dapat berakibat buruk. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. yaitu bila berbicara dusta. dalam rangka mendamaikan antara orang-orang yang bersengketa dan pembicaraan suami kepada isterinya. maka suami boleh berdusta kepada isteri untuk memelihara kerukunan. Maafkanlah kesalahan orang yang murah hati (dermawan).celaka dia. Bukhari) 2. Suatu khianat besar bila kamu berbicara kepada kawanmu dan dia mempercayai kamu sepenuhnya padahal dalam pembicaraan itu kamu berbohong kepadanya. (HR. dan Allah membenci kebenaran (kejujuran) yang mengakibatkan kerusakan.htm 12/20/2011 . Ibnu Babawih) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muslim) 3. (HR. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa kepada neraka. Tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba kekikiran dan keimanan. Selama seorang dusta dan selalu memilih dusta dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta (pembohong). bila berjanji tidak ditepati. (HR. Seorang mukmin mempunyai tabiat atas segala sifat aib kecuali khianat dan dusta. Celakalah dia. (HR.Boros . Sesungguhnya Allah menyukai dusta yang bertujuan untuk memperbaiki dan mendamaikan (merukunkan). (HR. (HR. Bukhari) 2.. Asysyihaab) 4.Dr. Seorang yang bodoh tapi murah hati (dermawan) lebih disukai Allah daripada seorang alim (tekun beribadah) tapi kikir. (HR. Selama seorang benar dan selalu memilih kebenaran dia tercatat di sisi Allah seorang yang benar (jujur). Hati-hatilah terhadap dusta. Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (penerima). Aththalayisi) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani) 3.:: HaditsWeb ::.Kikir 1. yaitu dalam peperangan. Seorang pemurah hati dekat kepada Allah.Gema Insani Press .Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 89 of 107 membawa ke surga. Rasulullah Saw membolehkan dusta dalam tiga perkara.

Di antara wasiat-wasiat (pesan-pesan) Rasulullah Saw adalah: "Jangan takut berada di jalan Allah terhadap celaan orang yang suka mencela." Beliau melanjutkan pesannya: "Katakanlah apa yang hak meskipun akibatnya terasa pahit.Dr. (HR. dan jangan tamak terhadap apa yang ada di tangan manusia." (HR. Muhammad Faiz Almath . Zuhud dan Tamak 1. Seorang sahabat datang kepada Nabi Saw dan bertanya. Telah sukses orang yang beriman dan memperoleh rezeki yang kecil dan hatinya pun akan disenangkan Allah dengan pemberianNya itu. "Tambah lagi ya Rasulullah. Muslim) Penjelasan: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93."( HR." Aku berkata.Dr.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 90 of 107 5. Bermurah hatilah niscaya Allah bermurah hati kepadamu. (HR.htm 12/20/2011 . niscaya kamu akan disenangi manusia. Rasa takut (segan) terhadap manusia jangan sampai menghalangi kamu untuk menyatakan apa yang sebenarnya jika memang benar kamu melihatnya. Sesungguhnya kekikiran itu telah rnembinasakan (umat-umat) sebelum kamu. Ibnu Hibban) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::." Rasulullah Saw menjawab. Muhammad Faiz Almath . Ahmad) 3. Kemurahan hati adalah dari (harta) kemurahan hati dan pemberian Allah. (HR.:: HaditsWeb ::. Muslim) 6. (HR.Gema Insani Press . Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Rasa takut (segan) kepada manusia jangan sampai mencegah seorang apabila rnengetahui suatu yang hak untuk menegakkannya. menyaksikan atau mendengarnya. "Hiduplah di dunia dengan berzuhud (bersahaja) maka kamu akan dicintai Allah. (HR. tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bila aku amalkan niscaya aku akan dicintai Allah dan manusia.Gema Insani Press . Ibnu Majah). "Ya Rasulullah. 2. Ahmad) 2. Jauhilah kekikiran. Keberanian dan Ketakutan 1.

(HR. langsungkan hidupku dalam kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. sesungguhnya kekikiran telah membinasakan (umat-umat) sebelum kamu. Kekayaan bukan banyaknya harta-benda yang dimiliki tetapi kekayaan jiwa. (HR. Waspadalah terhadap do'a orang yang dizalimi. dan bangkitkan pula aku kembali dalam kelompok orang-orang miskin. Mashabih Assunnah) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kezaliman 1. Ahmad) 4. (HR. mereka saling membunuh dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan. (HR. aku ingin satu hari kenyang dan satu hari lapar. (HR.Gema Insani Press . Robbku menawarkan kepadaku untuk menjadikan lembah Mekah seluruhnya emas.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 91 of 107 Dia merasa senang dengan rezeki yang diberikan Allah meskipun sedikit. Muhammad Faiz Almath . Do'anya seorang yang dizalimi terkabul meskipun dia orang jahat dan kejahatannya menimpa dirinya sendiri. Al Bazzaar) 10. Aku menjawab. Dua orang pelahap yang tidak pernah kenyang yaitu penuntut ilmu dan penuntut dunia. (HR. Jauhilah kezaliman. (HR. Apabila aku lapar aku akan memohon dan ingat kepada-Mu dan bila kenyang aku akan bertahmid dan bersyukur kepada-Mu. (HR. dan menanti-nanti (mengharap-harap) kelapangan adalah suatu ibadah. Bukhari) 7.Dr. Al-Baihaqi) 8. "Jangan ya Allah. (HR. (HR. (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 5. Ketamakan menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama.htm 12/20/2011 .:: HaditsWeb ::. Cukup bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya Allah. Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ahmad dan Ath-Thabrani) 3. (HR. Barangsiapa ridho dengan rezeki yang sedikit dari Allah maka Allah akan ridho dengan amal yang sedikit dari dia." (HR. Ath-Thabrani) 11. Barangsiapa zuhud di dunia maka ringan baginya segala musibah. AthThabrani) 6. Kepuasan (rela dengan bagiannya) adalah pusaka yang tidak bisa hilang. Asysyihaab) 9. Bukhari) 2. 3. Sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada tabir penyekat. Jauhilah kekikiran. Barangsiapa berjalan bersama seorang yang zalim untuk membantunya dan dia mengetahui bahwa orang itu zalim maka dia telah ke luar dari agama Islam. Bukhari) 4.

Ahmad dan Ath-Thabrani) 3. (HR. Ibnu Majah) 8. Ahmad dan Al Hakim) 5. Yang paling aku takuti atas kamu sesudah aku tiada ialah orang munafik yang pandai bersilat lidah. Barangsiapa menzalimi orang lain terhadap sejengkal lahan maka kelak dia akan dililit dengan tujuh bumi. Kebaikan yang paling cepat mendapat ganjaran ialah kebajikan dan menyambung hubungan kekeluargaan. Muslim) 6. (HR. Abu Dawud) 9. mendatangi kelompok ini dengan wajah yang satu dan mendatangi kelompok lain dengan wajahnya yang lain." (HR. Muhammad Faiz Almath .Gema Insani Press . Bila orang-orang melihat seorang yang zalim tapi mereka tidak mencegahnya dikhawatirkan Allah akan menimpakan hukuman terhadap mereka semua. Tidak akan tiba hari kiamat sampai penguasa-penguasa tiap umat ialah orang-orang yang munafik. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menangguhkan azabnya terhadap orang zalim dan bila mengazabnya tidak akan luput. bila berjanji tidak ditepati. (HR. Aku akan membalas terhadap orang yang melihat seorang yang dizalimi sedang dia mampu menolongnya tetapi tidak menolongnya.htm 12/20/2011 . Riya dan Nifak 1. Sesungguhnya azab-Nya itu adalah sangat pedih lagi keras. Aku akan membalas orang zalim dengan segera atau dalam waktu yang akan datang. Ar-Rabii') 2. (Mutafaq'alaih) 6. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang mempunyai dua muka. yakni apabila di hadapan orang dia giat tapi bila sendirian dia malas. (HR. (HR. Kemudian Rasulullah membacakan doa dalam surat Hud ayat 102: "Dan begitulah azab Tuhanmu.Dr.:: HaditsWeb ::. Ar-Rabii') 4. Bukhari) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Riya menyia-nyiakan amal sebagaimana syirik menyia-nyiakannya. (HR. (HR." (HR. Sedangkan orang munafik ada tiga tanda yakni apabila berbicara bohong. Allah Azza Wajalla berfirman (hadits Qudsi): "Dengan keperkasaan dan keagunganKu. (HR. Bukhari dan Muslim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . apabila Dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. 7. (HR. Ibnu Babawih). Paling banyak orang munafik dari umatku ialah yang pandai bacaannya. Orang yang riya berciri tiga. Sesungguhnya riya adalah syirik yang kecil. dan kejahatan yang paling cepat mendapat hukuman ialah kezaliman dan pemutusan hubungan kekeluargaan. dan selalu ingin mendapat pujian dalam segala urusan. Ahmad) 7.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 92 of 107 5. dan bila diamanati dia berkhianat.

tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah". (HR.Gema Insani Press . Abu Ya'la) 3.Dr. Muslim) 4. harta miliknya atau saudaranya sesuatu yang menarik hatinya (dikaguminya) maka hendaklah dia mendoakannya dengan limpahan barokah. Barangsiapa melihat sesuatu yang dikaguminya lalu dia mengucapkan: "Dengan kehendak Allah. Cinta dan Benci 1. Waspadalah terhadap hasud (iri dan dengki). Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .htm 12/20/2011 . (HR. maka tidak akan terganggu oleh ketajaman mata. Bila kamu melihat orang-orang yang sedang memuji-muji dan menyanjung-nyanjung maka taburkanlah pasir ke wajah-wajah mereka.:: HaditsWeb ::. Abu Dawud) 2. menepati amanat file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Apabila seorang melihat dirinya. (HR. Menyukai sanjungan dan pujian membuat orang buta dan tuli. Bila ada sesuatu yang mendahului takdir maka itu adalah oleh ketajaman mata.Gema Insani Press . Sesungguhnya pengaruh ketajaman mata adalah hak.:: HaditsWeb ::. sesungguhnya hasud mengikis pahala-pahala sebagaimana api memakan kayu.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 93 of 107 8. Pengaruh ketajaman mata adalah hak. Ad-Dailami).Dr. (HR. Muhammad Faiz Almath . 9. Barangsiapa ingin dicintai Allah dan rasulNya hendaklah dia berbicara benar (jujur). Hasud dan Ketajaman Mata 1. (HR. Muhammad Faiz Almath .

(HR. Keagungan adalah sarungKu dan kesombongan adalah pakaianKu. Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (sehingga menyeret di tanah) karena kesombongannya maka Allah tidak akan memandangnya kelak pada hari kiamat.:: HaditsWeb ::. (HR.htm 12/20/2011 .Gema Insani Press . (HR. Abu Dawud dan Ahmad) 5. Ada tiga perkara yang membinasakan yaitu hawa nafsu yang dituruti. (HR. Siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah hendaklah dia mengamati bagaimana kedudukan Allah dalam dirinya. Al-Baihaqi) 2.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 94 of 107 dan tidak mengganggu tetangganya. Paling kuat tali hubungan keimanan ialah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Bukhari) 6. Sesungguhnya Allah menempatkan hambaNya dalam kedudukan sebagaimana dia menempatkan kedudukan Allah pada dirinya. (HR.Gema Insani Press . Selagi orang berjalan dan merasa bangga dengan tutup kepala dan kedua baju rangkapnya maka tiba-tiba dia dibenamkan ke dalam tanah lalu dia bergelimang di dalam tanah sampai hari kiamat. Cinta berkelanjutan (diwariskan) dan benci berkelanjutan (diwariskan). (HR. dan seorang yang membanggakan dirinya sendiri. Bukhari dan Muslim) 3. (HR. (HR. Tiada masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan.:: HaditsWeb ::. Muhammad Faiz Almath . (HR. kekikiran yang dipatuhi. Kesombongan 1. Muslim) 5. Ath-Thabrani) 4. Muslim) 2. Ahmad) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Barangsiapa mengutamakan kecintaan Allah atas kecintaan manusia maka Allah akan melindunginya dari beban gangguan manusia.Dr. Muslim) 4. Cintamu kepada sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli (HR. Ad-Dailami) 3.Dr. (HR. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Barangsiapa merebutnya (dari Aku) maka Aku menyiksanya. (HR. Muhammad Faiz Almath . Ath-Thabrani dan Anas) 6. Barangsiapa membanggakan dirinya sendiri dan berjalan dengan angkuh maka dia akan menghadap Allah dan Allah murka kepadanya.

Bukhari) 4. Bukhari) 3. kaki zinanya melangkah (berjalan) dan hati yang berhasrat dan berharap. Semua itu dibenarkan (direalisir atau diwujudkan) oleh kelamin atau digagalkannya. (HR. Mereka tidak akan masuk surga atau mencium harumnya surga yang sebenarnya dapat dirasakan dari jarak sekian sekian. lidah zinanya bicara. Siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk memelihara di antara rahangnya (mulut) dan di antara kedua pahanya (kemaluan) niscaya aku menjamin baginya surga. (HR. Perbuatan lesbian di antara kaum wanita adalah perzinaan. Tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinaan dan dia pasti mengalaminya. Kedua mata zinanya melihat. (HR. Bukhari) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 95 of 107 Perzinaan 1.:: HaditsWeb ::. Muhammad Faiz Almath .Gema Insani Press . (HR. Sesungguhnya di antara ungkapan kata dan keterangan adalah sihir. (HR. telanjang. Bukhari) 2. tangan zinanya memaksa (memegang dengan keras). Ath-Thabrani) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muslim) 3. (HR. Rambutnya ibarat punuk unta yang miring. Abu Dawud) 4. Ada dua golongan dari penghuni neraka yang Aku tidak sampai melihat mereka yaitu suatu kaum yang menyandang pecut seperti ekor sapi (yang) dipakai untuk memukuli orang-orang dan wanita-wanita berpakaian mini. Perzinaan mengakibatkan kemiskinan.htm 12/20/2011 .Dr. Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri maka mereka (penghuninya) sudah menghalalkan atas mereka sendiri siksaan Allah. kedua telinga zinanya mendengar. Mereka melenggang bergoyang. Barangsiapa akhir ucapannya "Laa ilaaha illallah" 'Tiada Tuhan selain Allah' niscaya dia masuk surga. Al-Baihaqi dan Asysyihaab) 5. ( HR. Ath-Thabrani dan Al Hakim) 2. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berbicara yang baik-baik atau diam. (HR. Pembicaraan dan Ucapan 1. (HR.

Muhammad Faiz Almath . sesungguhnya itu adalah penyembelihan. yang diomongkan. (HR. dan menyia-nyiakan harta serta banyak bertanya. Sesungguhnya Allah melarang kamu banyak omong. "Waspadalah kamu. Ath-Thabrani) 10. (HR." Beliau bersabda.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 96 of 107 5. Seorang memuji-muji kawannya di hadapan Nabi Saw. sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya (diucapkan berulang-ulang)". Apabila ada orang yang mencaci-maki kamu tentang apa yang dia ketahui pada dirimu.Dr. (HR. pengutuk. Seorang mukmin bukanlah pengumpat."(HR.begini. (HR. Bukhari) 12. Muslim) 14." Dia membuka tabir yang telah disekat oleh Allah Azza wajalla. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Kebanyakan dosa anak Adam karena lidahnya. Yang paling aku takutkan bagi umatku adalah orang munafik yang pandai bersilat lidah. Taburkanlah pasir ke wajah orang-orang yang suka memuji dan menyanjung-nyanjung. Diam (tidak bicara) adalah suatu kebijaksanaan dan sedikit orang yang melakukannya. Asysyihaab) 8. 6. Muslim) 15. (HR. "Menyebut-nyebut sesuatu tentang saudaramu hal-hal yang dia tidak sukai.htm 12/20/2011 .. Ahmad) Penjelasan: Bicara saat emosi (marah) dapat menyesatkan. Bukhari dan Al Hakim) 16. (HR. Barangsiapa banyak bicara maka banyak pula salahnya dan barangsiapa banyak salah maka banyak pula dosanya. Tahukah kamu apa ghibah itu? Para sahabat menjawab. (Mutafaq'alaih) 17.. Berhati-hatilah dalam memuji (menyanjung-nyanjung). (HR. lalu beliau berkata kepadanya. tadi malam aku berbuat begini.(HR. dan barangsiapa banyak dosanya maka api neraka lebih utama baginya.Gema Insani Press . sesungguhnya kamu telah memenggal lehernya. Semua umatku diampuni kecuali yang berbuat (keji) terang-terangan yaitu yang melakukannya pada malam hari lalu ditutup-tutupi oleh Allah. tetapi esok paginya dia membeberkan sendiri dengan berkata. Ahmad) 13. Ad-Dailami) 9. Abu Ya'la) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) .:: HaditsWeb ::. (HR. janganlah kamu mencaci-maki dia tentang apa yang kamu ketahui pada dirinya karena pahalanya untuk kamu dan kecelakaan untuk dia. (HR. "Allah dan rasulNya lebih mengetahui. (HR. Ath-Thabrani dan Al-Baihaqi) 11. "Hai Fulan. Ibnu Hibban) 7. berkata keji atau berkata busuk. Bila seorang dari kamu sedang marah hendaklah diam.

(HR. Ada yang ke luar emas murni. Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu. Apabila Aku menguji hambaKu dengan membutakan kedua matanya dan dia bersabar maka Aku ganti kedua matanya dengan surga. Ath-Thabrani) 13. Allah akan menentukan baginya orang yang mengganggunya. Seseorang diuji menurut kadar agamanya. Apabila Allah menyenangi hamba maka dia diuji agar Allah mendengar permohonannya (kerendahan dirinya). Barangsiapa dikehendaki Allah kebaikan baginya maka dia diuji (dicoba dengan suatu musibah). Tidak semestinya seorang muslim menghina dirinya. (HR. (HR. (HR. "Ya Rasulullah. Tirmidzi) 2. Barangsiapa bersabar maka baginya manfaat kesabarannya dan barangsiapa murka maka baginya murka Allah. "Melibatkan diri dalam ujian dan cobaan yang dia tak tahan menderitanya. Bukhari) 9. (HR. "Para nabi kemudian yang meniru (menyerupai) mereka dan yang meniru (menyerupai) mereka. Allah menguji hambaNya dengan menimpakan musibah sebagaimana seorang menguji kemurnian emas dengan api (pembakaran). Para sahabat bertanya. 12. Ketika dia tidak dapat mencapainya dengan amal-amal kebaikannya maka Allah menguji dan mencobanya agar dia mencapai derajat itu. Bukhari) 5. (HR. Ahmad) 8. Bukhari) Penjelasan: Dilakukan pada saat kematian anggota keluarga pada jaman jahiliyah.htm 12/20/2011 . (HR. Ada juga yang kurang dari itu (mutunya) dan itulah yang selalu ragu. Seorang diuji terus-menerus sehingga dia berjalan di muka bumi bersih dari dosa-dosa. (HR. (HR. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian dan cobaan." (HR. kelelahan (kepayahan). Kalau agamnya tipis (lemah) dia diuji sesuai dengan itu (ringan) dan bila imannya kokoh dia diuji sesuai itu (keras). Seorang mukmin meskipun dia masuk ke dalam lobang biawak. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. Al-Baihaqi) 7. Ath-Thabrani) 6. ya Rasulullah?" Nabi Saw menjawab. Seorang hamba memiliki suatu derajat di surga. Bukanlah dari (golongan) kami orang yang menampar-nampar pipinya dan merobek-robek bajunya apalagi berdoa dengan doa-doa jahiliyah. Bukhari) 4. kecuali Allah mencatat baginya kebaikan dan menghapus darinya dosa. Salah seorang dari mereka lebih senang mengalami ujian dan cobaan daripada seorang dari kamu file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Itulah yang dilindungi Allah dari keragu-raguan. Sesungguhnya Allah 'Azza wajalla bila menyenangi suatu kaum Allah menguji mereka. siapakah orang yang paling berat ujian dan cobaannya?" Nabi Saw menjawab. "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw. Tiada seorang mukmin ditimpa rasa sakit. diserang penyakit atau kesedihan (kesusahan) sampai pun duri yang menusuk (tubuhnya) kecuali dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Al Bazzaar) 10. (HR. Bukhari) 3. "Bagaimana menghina dirinya itu. (HR. Ada yang ke luar seperti emas hitam dan itu yang memang ditimpa fitnah (musibah).Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 97 of 107 Ujian dan Cobaan 1. Ahmad dan Tirmidzi) 11.

Barangsiapa ditimpa musibah dalam hartanya atau pada dirinya lalu dirahasiakannya dan tidak dikeluhkannya kepada siapapun maka menjadi hak atas Allah untuk mengampuninya. Bukhari) 2. amanatmu dan amalan-amalanmu yang terakhir". Rasulullah Saw apabila melepas orang yang akan pergi dalam suatu perjalanan beliau menyalaminya dan tidak mendahului melepaskan tangan beliau sampai orang itu melepaskan tangannya seraya beliau berpesan: "Aku titipkan kepada Allah agamamu. (HR. Seorang hamba yang hendak melakukan perjalanan (bepergian) meninggalkan suatu peninggalan bagi keluarganya lebih afdol dari shalat dua rakaat lalu berkata: file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ath-Thabrani) 15.Gema Insani Press . Kalau dia ridho dengan bagian yang diterimanya maka Allah akan memberkahinya dan meluaskan pemberianNya. Ad-Dailami) 16. diberi lalu bersyukur.:: HaditsWeb ::. Kalau dia tidak ridho dengan pemberianNya maka Allah tidak akan memberinya berkah. Tirmidzi dan An-Nasaa'i) 4.htm 12/20/2011 . Abu Ya'la) 14. dizalimi lalu memaafkan dan menzalimi lalu beristighfar maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah. Apabila kamu tiga orang dalam perjalanan hendaklah menunjuk seorang menjadi pemimpin rombongan dan yang berhak menjadi pimpinan adalah orang yang paling pandai dalam bacaan Al Qur'an. (HR. (HR. Barangsiapa diuji lalu bersabar. Muhammad Faiz Almath . (HR. (HR. (HR.Dr. Perjalanan adalah sebagian dari siksaan. Al-Baihaqi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Muslim) 3. Bencana yang paling payah ialah bila kamu membutuhkan apa yang ada di tangan orang lain dan kamu ditolak (pemberiannya). (HR. Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Perjalanan 1. Ahmad) 17.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 98 of 107 (senang) menerima pemberian. (HR.

dan amalan-amalan menjelang akhir hayatku. (HR. Abu Ya'la dan Ad-Dainuri) 8.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 99 of 107 "Ya Allah. akhiratku. Apabila kamu hendak melakukan perjalanan atau bepergian ke suatu tempat hendaklah berkata kepada keluargamu: "Aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan mengecewakan titipan-titipanNya". Tirmidzi) 6. (HR. harta-bendaku. Rasulullah Saw apabila mengantar orang-orang mukmin yang akan bepergian beliau bersabda: "Semoga Allah membekali kamu dengan takwa. mengembalikan kamu pulang dengan selamat dan memperoleh keberuntungan". Ibnu Babawih) 7. Aman bagi umatku dari bahaya tenggelam apabila pada saat menaiki kapal mereka mengucapkan: "Dengan nama Allah di waktu berlayar dan berlabuhnya. menyelamatkan agama dan duniamu. mengarahkan kamu kepada segala kebaikan." (HR. tanggungjawabku. keluargaku. aku menitipkan diriku. Ath-Thahawi) 5. Maha Suci dan Maha Tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. duniaku. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya padahal bumi seluruhnya dalam genggamanNya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kananNya. agamaku. melaksanakan bagimu segala kebutuhan dan keperluanmu. (HR.htm 12/20/2011 . Sesungguhnya Robbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Gema Insani Press . ular. Barangsiapa memasuki rumah (atau penginapan) dan mengucapkan: "Aku berlindung dengan segala firman-firman Allah yang lengkap sempurna dari gangguan (kejahatan) semua makhluk-Nya". Muhammad Faiz Almath . yang hidup di mukamu. kalajengking dan dari penghuni negeri serta dari bapak dan anaknya".:: HaditsWeb ::.htm 12/20/2011 . Kebersihan file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. (HR. dekatkan jarak bumi dan ringankan perjalanan kami. Rasulullah Saw bila dalam perjalanan memasuki malam hari berkata: "Hai bumi.Dr. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan singa. Aku berlindung kepada Allah dari gangguanmu dan gangguan yang ada. Abu Ya'la) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ath-Thabrani) 9." (HR. aku berlindung kepadamu dari kekurangan (biaya perjalanan dan kawan) dan kesusahan sepulang ke rumah. Abu Dawud) 10. Engkaulah teman kami dalam perjalanan dan yang kami serahi urusan keluarga kami. Ya Allah. srigala. Ya Allah.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 100 of 107 "Ya Allah. (HR. maka dia tidak akan mengalami gangguan apapun sampai dia meninggalkan rumah tersebut. Robbku dan Robbmu Allah.

2.htm 12/20/2011 . mencukur rambut kemaluan.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 101 of 107 1. Muhammad Faiz Almath . (HR. Ahmad dan Tirmidzi) 9. (HR. Abu Dawud) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ibnu Hibban dan Abu Dawud) 6. (HR. Wahai Abu Hurairah. (HR. Makanan dan Minuman file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Suatu keharusan atas tiap orang muslim mandi dan memakai wewangian serta gosok gigi pada hari Jum'at. Sesungguhnya setan mengikat (melalui) kuku-kuku yang panjang. Malaikat jibril terus-menerus berpesan agar aku menggosok gigi (bersiwak) sehingga aku khawatir gigigigiku tanggal dan aku ompong tanpa gigi. Apabila seorang bersenggama dengan isterinya dan hendak mengulangi. murah hati dan senang kepada kemurahan hati. rayuan dan godaan. (HR. (HR. Tirmidzi) Penjelasan: Orang-orang Yahudi suka menumpuk sampah di halaman rumah. Barangsiapa tidur dan tangannya masih berbau atau masih ada bekas makanan dan tidak dicucinya lalu terkena sedikit gangguan penyakit kulit maka janganlah menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Fitrah manusia ada lima yaitu dikhitan (disunat). Bukhari) 4. memotong kuku (kuku tangan dan kaki) serta mencabuti bulu ketiak.Gema Insani Press . Al Bazzaar dan Ath-Thahawi) 5. (HR.Dr. Sesungguhnya Allah baik dan menyukai kebaikan. Ath-Thahawi) 7. (HR. bersih dan menyukai kebersihan. menggunting (merapikan) kumis. (HR. (HR. Ahmad) Penjelasan: Mengikat dengan sihir. hendaklah dia berwudhu lebih dulu agar lebih segar pengulangannya. Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan kencing maka bersihkanlah dirimu dari (percikan dan bekas) kencing. Ath-Thahawi) 11. dermawan dan senang kepada kedermawanan. (HR. Janganlah kamu kencing di air yang tidak mengalir kemudian kamu berwudhu dari situ. Sesungguhnya dia tidak mengetahui dimana tangannya bermalam atau dimana tangannya melayang. Karena itu bersihkanlah halaman rumahmu dan jangan meniru-niru orang-orang Yahudi. Apabila seorang bangun tidur jangan langsung memasukkan tangannya ke dalam ember (bak) air sehingga mencucinya lebih dulu tiga kali. 8. Ahmad) 3. Siapa yang mengenakan pakaian hendaklah dengan yang bersih. potonglah (perpendek) kuku-kukumu.:: HaditsWeb ::. Muslim) 10.

maka diperbolehkan untuk ke masjid dan berkumpul dengan kaum muslimin lainnya. Al Hakim dan AdDailami) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Ibnu Majah) 5. Ahmad) 4. Rasulullah Saw berkata kepada Umar bin Abi Salamah. minumannya haram. Demi yang jiwa Muhammad dalam genggamanNya. (HR. 11. (HR. Jika begitu bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? (HR. Bukhari) Keterangan: Sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan bau bawang merah dan bawang putih sebagaimana manusia pun merasa terganggu dengan bau tersebut. "Wahai anak. Ya Robbku".Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 102 of 107 1. Sesungguhnya seorang hamba melontarkan sesuap makanan yang haram ke dalam perutnya maka tidak akan diterima amal kebaikannya selama empat puluh hari. (HR. 9." Kemudian Rasulullah menyebut seorang yang melakukan perjalanan jauh. Dinginkanlah makanan. ucapkanlah Bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. (HR. dan makanlah dari apa yang ada di hadapanmu". Siapapun yang dagingnya tumbuh dari yang haram maka api neraka lebih layak membakarnya. (HR. Al Hakim) 7. Ath-Thabrani) 3. (HR. Apabila kamu lupa menyebut "Bismillah" pada awal makan hendaklah mengucapkan: "Bismillah pada awal dan akhirnya".htm 12/20/2011 . sedangkan makanannya haram. Allah menyuruh orang mukmin sebagaimana Dia menyuruh kepada para rasul. seperti firmanNya dalam surat Al Mukminun ayat 52: "Hai rasul-rasul. Hidangan makanan untuk dua orang seharusnya cukup untuk tiga orang dan makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang. sesungguhnya yang panas-panas tidak ada berkahnya. makanlah dari makanan-makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang shaleh. (Abu Hanifah) Keterangan: Hal ini berlaku khusus untuk shalat Isya karena waktunya panjang. Orang yang paling kenyang makan di dunia akan menjadi paling lama lapar pada hari kiamat. pakaiannya haram dan dia diberi makan dari yang haram pula. Muslim) 2." Allah juga berfirman dalam surat Al Baqarah 172: "Hai orang-orang yang beriman makanlah di antara rezeki yang baik-baik. (HR. Bukhari) 6. Apabila diserukan untuk makan malam lalu terdengar suara azan oleh muazin maka dahulukan makan malam. Wahai Sa'ad. Janganlah kamu memberi makanan yang kamu sendiri tidak suka memakannya. niscaya kamu menjadi orang yang terkabul do'anya. Sesungguhnya termasuk pemborosan bila kamu makan apa saja yang kamu bernafsu memakannya. (HR. perbaikilah (murnikanlah) makananmu. rambutnya kusut dan wajahnya kotor penuh debu menadahkan tangannya ke langit seraya berseru: "Ya Robbku. Sesungguhnya Allah baik dan tidak mengabulkan (menerima) kecuali yang baik-baik. misalnya dengan gosok gigi dengan pasta gigi atau berkumur dengan zat penghilang bau. Namun jika bau tersebut bisa hilang. Abu Dawud dan Tirmidzi) 8. Bukhari) 10. (HR. Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah hendaklah menjauhi kita atau menjauhkan diri dari masjid kita dan sebaiknya tinggal di rumahnya.

maka menggunakan pakaian sutera diperbolehkan untuk mereka. "Itu untuk kaum musyrikin di dunia dan untuk kamu di akhirat. Hendaknya dituangkan dulu ke dalam gelas. misal minum langsung dari galon. lalu meminumnya dari gelas tersebut.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 103 of 107 12. namun hal tersebut diharamkan untuk kaum pria (muslimin). Bukhari dan Muslim) Keterangan: Dilarang minum langsung dari tempat minum yang digunakan oleh banyak orang. Thariq bin Suwaid Ra bertanya kepada Nabi Saw tentang khamar (arak) dan beliau melarangnya. Rasulullah Saw melarang orang yang minum dengan membalik mulut kendi langsung ke mulutnya. Hendaknya makanan atau minuman tersebut didiamkan saja atau didinginkan dengan metode lainnya selain dengan meniup langsung dengan mulut. (HR. Rasulullah Saw melarang orang meniup-niup makanan atau minuman. Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ahmad) 13. "Itu bukan obat tetapi penyakit. "Aku hanya menjadikannya campuran untuk obat. dan Rasulullah pun mengizinkannya. dan hal ini dilarang oleh Nabi. Lalu Thariq berkata. Khusus untuk kaum pria yang mempunyai penyakit gatal-gatal (penyakit exim) yang umumnya sering menggaruk-garuk pada kulit yang gatal tersebut. Bertamu itu hanya tiga hari lamanya dan pemberian bekal perjalanan bagi tamu hanya untuk sehari semalam. Tidak ada susu yang lebih baik (unggul) daripada air susu ibunya (ASI). serta memakai pakaian sutera dan pakaian yang dibordir dengan sutera (yang terdapat suteranya). Hal tersebut pernah dialami oleh Zubair dan Abdurrahman bin 'Auf. 16. Beliau juga melarang kami berpakaian sutera dan yang dibordir dengan benang sutera dengan sabdanya.:: HaditsWeb ::.Gema Insani Press . Persoalan-Persoalan Pribadi file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Para sahabat bertanya.Dr. misalnya dengan fan (kipas angin). Ar-Ridha) 15." Lalu Nabi Saw berkata lagi. Ahmad) 17. teko dan wadah-wadah lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim bertamu di rumah saudaranya semuslim sehingga menyebabkannya berdosa. 14.htm 12/20/2011 . Abu Dawud) Keterangan: Meniup-niup makanan dan minuman yang panas biasa dilakukan dengan tujuan agar lekas dingin. (HR. (HR. (HR. Muhammad Faiz Almath . "Bagaimana sampai menyebabkan yang ditamui (tuan rumah) berdosa?" Nabi menjawab: "Dia bertamu sedang yang ditamui hampa tidak punya sesuatu apapun untuk disuguhkan kepada tamunya". poci. (Mutafaq'alaih) Keterangan: Khusus untuk kaum wanita (muslimah) diperkenankan untuk menggunakan perhiasan dari emas dan perak. Rasulullah Saw melarang kami minum dan makan dengan perkakas makan dan minum dari emas dan perak." (HR.

karena sepertiga itu sudah banyak." (HR. Sesungguhnya Allah melampaui ketentuan bagiku dengan (memaafkan) umatku dalam kesalahan yang tidak disengaja. dan senggangmu sebelum sibuk. Asysyihaab) 5. (HR. Al-Baihaqi) Keterangan: Banyak kasus yang terjadi. "Tidak. Ahmad) 13. persoalan yang jelas bagimu sesatnya maka jauhilah. Bukhari) 11. sehatmu sebelum sakit. Sa'ad bin Abi Waqqash berkata. "Ya Rasulullah. hidupmu sebelum mati. maka hal tersebut menimbulkan trauma yang dalam dan berkepanjangan bagi sang wanita. Buta yang paling buruk ialah buta hati. (HR. (HR. Usia umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun. Bukhari) Keterangan: Batas maksimum wasiat adalah sepertiga dari seluruh hartanya." (HR. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada-Ku maka Aku ganti dengan keimanan yang dirasakan manis dalam hatinya. (Bukhari) 12. kayamu sebelum melarat. Mungkin pelampiasan nafsu syahwat sebentar berakibat kesedihan yang lama. Mimpi yang baik (sholeh) adalah dari Allah dan mimpi (buruk) adalah dari setan. Rasulullah datang menjenguk dan aku berkata. "Tidak. Al Hakim dan Al-Baihaqi) 2. hendaklah dia mentaatiNya dan barangsiapa bernazar untuk bermaksiat terhadap Allah maka janganlah ia melakukannya. gara-gara melampiaskan nafsu syahwat dengan berzina lalu hamil. Mimpi yang paling benar ialah (yang terjadi) menjelang waktu sahur (sebelum fajar).Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 104 of 107 1. Al Hakim) 9. Barangsiapa bernazar untuk mentaati Allah. karena itu akan lebih layak bagimu untuk tidak menghina kenikmatan Allah untukmu. Orang tua dan keluarga menjadi sedih dan malu. (HR. (HR. Ibnu Majah) 6. Muslim) 3.htm 12/20/2011 . Sedikit dari mereka yang melampauinya. (HR. karena lupa. 10. (HR. (HR." Aku bertanya lagi. 8." Aku bertanya lagi. Juga akibat-akibat buruk lainnya yang dapat terjadi diluar perkiraan. dan karena dipaksa melakukannya. "Sepertiganya?" Beliau menjawab. (HR. Ath-Thabrani) 4. (HR. Pandanglah orang yang di bawah kamu dan janganlah memandang kepada yang di atasmu. Al Hakim dan Tirmidzi) 14. Hak seorang muslim yang memiliki harta (peninggalan untuk diwasiatkan) ialah tidak melampaui dua malam kecuali wasiatnya sudah tertulis dan sudah ditangannya. dan persoalan yang terdapat perselisihan di dalamnya maka serahkanlah (kembalikan penentuan hukumnya) kepada yang alim (ilmuwan). "Separonya?". Sesungguhnya persoalan-persoalan itu ada tiga macam. bolehkah aku mewakafkan seluruh hartaku?" Nabi Saw menjawab. Sesungguhnya yang dimaksud nazar ialah apa yang diharapkan dengannya keridhoan Allah 'Azza wajalla. "Meninggalkan keluargamu dalam keadaan baik (senang) lebih baik daripada membiarkan mereka miskin mengemis pada orang-orang. Muslim) file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. yaitu persoalan yang jelas bagimu kebenarannya maka ikutilah. Nabi menjawab. Tirmidzi dan Ibnu Majah) 7. Ambillah kesempatan lima sebelum lima: mudamu sebelum tua. (HR. "Ketika aku sakit. Rasulullah bersabda dengan membawakan firman Allah dalam hadits Qudsi: "Pandangan mata adalah panah beracun dari antara panah-panah Iblis.

Barangsiapa mengobati sedang dia tidak dikenal sebagai ahli pengobatan maka dia bertanggung jawab.Dr. Al-Baihaqi) Penjelasan: Yang haram tidak dapat dijadikan obat untuk menyembuhkan penyakit. (HR. "Ya. Bukhari dan Muslim) 3. (HR. kecuali satu penyakit yaitu penyakit ketuaan (pikun)". Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Ashabussunnah) 2.Gema Insani Press . (HR. (HR. Janganlah orang sakit mengunjungi orang sehat. Ahmad dan Tirmidzi) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . (HR. Ad-Dailami) 8. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Muslim) 17. (HR. (HR. (HR. Allah menurunkan penyakit dan menurunkan pula obatnya. "Ya Rasulullah. Allah tidak menjadikan penyembuhanmu dengan apa yang diharamkan atas kamu. Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada seseorang hendaknya dia pergunakan pertama kali untuk dirinya dan keluarganya. Sebaik-baik menjenguk orang sakit adalah berdiri sebentar (tidak berlama-lama) dan ta'ziah (melayat ke rumah duka) cukup sekali saja. Bukhari) 16. Muhammad Faiz Almath . Jika seseorang membongkar keburukan yang diketahuinya pada dirimu janganlah kamu membongkar keburukan yang kamu ketahui ada pada dirinya. (HR. (HR. Bukhari) 5.htm 12/20/2011 . 6. wahai hamba-hamba Allah. (HR. Ibnu Majah) 4.:: HaditsWeb ::. Mereka bertanya. diketahui oleh yang mengetahui dan tidak akan diketahui oleh orang yang tidak mengerti. apakah kami berobat?" Beliau menjawab. Mimpi yang baik oleh seorang yang sholeh merupakan satu dari empat puluh enam bagian dari mimpi kenabian. Pengobatan dan Penyakit 1. Jika terjadi sedang kamu di luar negeri itu janganlah kamu memasukinya. Apabila terjadi dalam satu negeri suatu wabah penyakit dan kamu di situ janganlah kamu ke luar meninggalkan negeri itu. Bukhari) Penjelasan: Tentu tidak setingkat dengan gugur di jalan Allah. Bukhari dan Muslim) 7. Wafat karena wabah adalah mati syahid. Sesungguhnya Allah meletakkan penyakit dan diletakkan pula penyembuhannya.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 105 of 107 15.

(HR.:: HaditsWeb ::. Muhammad Faiz Almath . Abu Hanifah) 13. Ibnu Majah) 10. (HR.Dr. Al Hakim) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Bukhari dan Muslim) Penjelasan: Thair artinya burung. "(HR. tiada kebaikan kecuali kebaikanMu. "Apakah penebusannya. "Ucapkanlah: "Ya Allah. dan bukan kepastian bahwa dari tiap air mani dapat terjadi anak. (HR.Dr. Rasulullah Saw ditanya tentang azal (mengeluarkan air mani diluar kemaluan istri). Para sahabat bertanya." (HR. (HR. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan percaya kepada ucapannya maka dia telah mengkufuri apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. kalung-gelang penangkal sihir dan guna-guna adalah syirik. Ramalan tentang mujur dan sial semula dikaitkan dengan burung yaitu suara atau arah terbangnya. Ahmad) 5. Sesungguhnya pengobatan dengan mantra-mantra. Ibnu Majah) 4. Larilah dari penderita lepra sebagaimana kamu lari dari harimau. Muhammad Faiz Almath . Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Ibnu Majah) 11. (HR.Gema Insani Press file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93. Apabila seorang yang sakit dari kamu menginginkan sesuatu makanan berikanlah. Ramalan mujur-sial adalah syirik.Gema Insani Press . dan tiada kesialan kecuali yang Engkau timpakan dan tidak ada ilah (tuhan / yang disembah) kecuali Engkau. Bukhari) 12. Barangsiapa mendatangi dukun peramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu (lalu mempercayainya) maka shalatnya selama empat puluh malam tidak akan diterima. Dukun dan Peramal 1." (HR. ya Rasulullah?" Beliau menjawab. Apabila seorang hamba sakit sedang dia biasa melakukan sesuatu kebaikan maka Allah berfirman kepada malaikat: "Catatlah bagi hambaKu pahala seperti yang biasa ia lakukan ketika sehat. "Lakukanlah yang kamu pandang baik dan apa yang telah ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Mohonlah kepada Allah keselamatan dan afiat (kesehatan). Beliau lalu menjawab.htm 12/20/2011 . (Beliau mengulanginya tiga kali) dan tiap orang pasti terlintas dalam hatinya perasaan demikian.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 106 of 107 9. (HR. Muslim) 2. Sesungguhnya tiada sesuatu pemberian Allah sesudah keyakinan (iman) lebih baik daripada kesehatan. Barangsiapa membatalkan maksud keperluannya karena ramalan mujur-sial maka dia telah bersyirik kepada Allah. tetapi Allah menghilangkan perasaan itu dengan bertawakal. (Abu Dawud) 3.

Muhammad Faiz Almath . Allah melaknat orang yang menyiksa hewan dan memperlakukannya dengan sadis. file://C:\Documents and Settings\Raja\Local Settings\Temp\~hhFF93.htm 12/20/2011 . Nabi Saw melarang mengadu domba antara hewan-hewan ternak. (HR. Seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Seorang wanita masuk neraka karena mengikat seekor kucing tanpa memberinya makanan atau melepaskannya mencari makan dari serangga tanah. 4.Dr. Dengan perbuatannya itu dosanya diampuni. Muslim) 2.Seruan dan Peringatan Allah Ta'ala Page 107 of 107 . Lalu wanita itu melepas sepatunya. sapi. (HR. diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur (lalu diminumkan ke anjing itu). Bukhari) Sumber: 1100 Hadits Terpilih (Sinar Ajaran Muhammad) . Hewan 1. Bukhari) 5. Rasulullah Saw melarang membunuh hewan dengan mengurungnya dan membiarkannya mati karena lapar dan haus.Gema Insani Press .:: HaditsWeb ::. domba.:: HaditsWeb ::. Abu Dawud) Penjelasan: Mengadu kerbau. (HR. kambing. (HR. (HR. ayam dan lain sebagainya. Bukhari) 3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->