P. 1
Sejarah Al Quran

Sejarah Al Quran

|Views: 13|Likes:
Published by Najmudin N. Dien

More info:

Published by: Najmudin N. Dien on Dec 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2012

pdf

text

original

SEJARAH AL QURAN

Apakah itu al-Quran.  "Quran" menurut pendapat yang paling kuat seperti yang dikemukakan Dr. Subhi Al Salih

bererti "bacaan", asal kata qara’a. Kata Al Qur’an itu berbentuk masdar dengan arti isim maf’ul yaitu maqru’ (dibaca).  Di dalam Al Qur’an sendiri ada pemakaian kata "Qur’an" dalam arti demikian sebagal tersebut

dalam ayat 17, 18 surah (75) Al Qiyaamah: Artinya:  ‘Sesungguhnya mengumpulkan Al Qur’an (didalam dadamu) dan (menetapkan) bacaannya

(pada lidahmu) itu adalah tanggunggan kami. kerana itu jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikut bacaannya". Kemudian dipakai kata "Qur’an" itu untuk Al Quran yang dikenal sekarang ini. Adapun definisi Al Qur’an ialah: "Kalam Allah s.w.t. yang merupakan mukjizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad dan yang ditulis di mushaf dan diriwayatkan dengan mutawatir serta membacanya adalah ibadah" Dengan definisi ini, kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad s.a.w. tidak dinamakan Al Qur’an seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa a.s. atau Injil yang diturun kepada Nabi Isa a.s. Dengan demikian pula Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w yang membacanya tidak dianggap sebagai ibadah, seperti Hadis Qudsi, tidak pula dinamakan Al Qur’an.

Bagaimanakah al-Quran itu diwahyukan.  Nabi Muhammad s.a.w. dalam hal menerima wahyu mengalami bermacam-macam cara dan

keadaan. di antaranya: 1, Malaikat memasukkan wahyu itu ke dalam hatinya. Dalam hal ini Nabi s.a.w. tidak melihat sesuatu apapun, hanya beliau merasa bahwa itu sudah berada saja dalam kalbunya. Mengenai hal ini Nabi mengatakan: "Ruhul qudus mewahyukan ke dalam kalbuku", (lihat surah (42) Asy Syuura ayat (51). 2. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau mengetahui dan hafal benar akan kata-kata itu. 3. Wahyu datang kepadanya seperti gemerincingnya loceng. Cara inilah yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Kadang-kadang pada keningnya berpancaran keringat, meskipun turunnya wahyu itu di musim dingin yang sangat. Kadang-kadang unta beliau terpaksa berhenti dan duduk karena merasa amat berat, bila wahyu itu turun ketika beliau sedang mengendarai unta. Diriwayatkan oleh Zaid bin Tsabit: "Aku adalah penulis wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Aku lihat Rasulullah ketika turunnya wahyu itu seakan-akan diserang oleh demam yang keras dan keringatnya bercucuran seperti

sesuai dengan permasalahan pada waktu itu. tidak berupa seorang laki-laki seperti keadaan no. Hikmah diturunkan al-Quran secara beransur-ansur Al Qur’an diturunkan secara beransur-ansur dalam masa 22 tahun 2 bulan 22 hari atau 23 tahun. Di antara ayat-ayat itu ada yang nasikh dan ada yang mansukh. Memudahkan penghafalan. Ini tidak dapat dilakukan sekiranya Al Qur’an diturunkan sekaligus. dengan (cara) begitu Kami hendak menetapkan hatimu 5. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sebelum Nabi Muhammad s. dan larangan sekiranya suruhan dan larangan itu diturunkan sekaligus banyak. Ketika ia berada di Sidratulmuntaha. 3. Agar lebih mudah difahami dan dilaksanakan. barulah beliau kembali seperti biasa". Ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah  Ditinjau dari segi masa turunnya. yaitu:    mengapakah Al Qur’an tidak diturunkan kepadanya sekaligus Kemudian dijawab di dalam ayat itu sendiri: demikianlah.  4.permata. maka Al Qur’an itu dibahagi atas dua golongan:  1.a.a. 2. Kemudian setelah selesai turunnya wahyu. (ini menurut pendapat yang mengatakan adanya nasikh dan mansukh). Orang tidak akan melaksanakan suruhan. Malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi. Artinya:  Sesungguhnya Muhammad telah melihatnya pada kali yang lain (kedua).a. Turunnya sesuatu ayat sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi akan lebih mengesankan dan lebih berpengaruh di hati. Hal ini tersebut dalam Al Qur’an surah (53) An Najm ayat 13 dan 14. 4. tetapi benar-benar seperti rupanya yang asli. hijrah ke Madinah . 2. Hal ini tidak dapat terlaksana kalau Al Qur’an diturunkan sekaligus. Di antara ayat-ayat ada yang merupakan jawaban daripada pertanyaan atau penolakan suatu pendapat atau perbuatan.w. Hal ini disebutkan oleh Bukhari dan riwayat ‘Aisyah r. Orang-orang musyrik yang telah menayakan mengapa Al Qur’an tidak diturunkan sekaligus. sebagaimana tersebut dalam Al Qur’an ayat (25) Al Furqaan ayat 32. 13 tahun di Mekkah dan 10 tahun di Madinah. Hikmah Al Qur’an diturunkan secara beransur-ansur itu ialah: 1. sebagai dikatakan oleh lbnu ‘Abbas r.

surat (20) Thaaha ayat 2. Perbezaan ayat-ayat Makiyyah dengan ayat-ayat Madaniyyah ialah: 1. surat (56) Al Waaqi’ah ayat 77. Nama-nama al-Quran  Allah memberi nama Kitab-Nya dengan Al Qur’an yang berarti "bacaan". sedang Madaniyyah mengandung hukum-hukum. Al Kitab atau Kitaabullah: merupakan synonim dari perkataan Al Qur’an. 3. Dalam ayat-ayat Madaniyyah terdapat perkataan "Ya ayyuhalladzi na aamanu" dan sedikit sekali terdapat perkataan ‘Yaa ayyuhannaas’. kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti. 2.w. ayat-ayatnya berjumlah 137. Ayat-ayat Makkiyyah pada umumnya pendek-pendek sedang ayat-ayat Madaniyyah panjangpanjang. baik yang berhubungan dengan hukum adat atau hukum-hukum duniawi. sedang yang kedua Makiyyah dengan ayatnya yang berjumlah 227.a.  Selain Al Qur’an. seperti hukum kemasyarakatan. Allah juga memberi beberapa nama lain bagi Kitab-Nya. hukum antara agama dan lain-lain. surat (46) Ahqaaf ayat 29. surat (27) An Naml ayat 6. sedang ayat Makkiyyah yang merupakan 19/30 dari isi Al Qur’an jumlah ayat-ayatnya 4. ayat 17 dan 18 sebagaimana tersebut di  1. Ayat-ayat Makkiyyah meliputi 19/30 dari isi Al Qur’an terdiri atas 86 surah. 2. Menurut pengertian ayat-ayat di atas Al Qur’an itu dipakai sebagai nama bagi Kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad s.456.dinamakan ayat-ayat Makkiyyah. Juz 28 seluruhnya Madaniyyah kecuali ayat (60) Mumtahinah. hukum ketata negaraan. ancaman dan pahala. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau sesudah Nabi Muhammad s. hukum perang.  Nama ini dikuatkan oleh ayat-ayat yang terdapat dalam surat (17) Al lsraa’ ayat 88. Ayat-ayat Makkiyyah pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan. hukum internasional. sedang dalam ayat ayat Makiyyah adalah sebaliknya.  atas. sedang ayat-ayat Madaniyyah meliputi 11/30 dari isi Al Qur’an terdiri atas 28 surah. sebagaimana tersebut . Surat Al Anfaal dan surat Asy Syu’araa masing-masing merupakan setengah juz tetapi yang pertama Madaniyyah dengan bilangan ayat sebanyak 75. sepcrti: Arti ini dapat kita lihat dalam surat (75) Al Qiyaamah. surat (59) Al Hasyr ayat 21 dan surat (76) Addahr ayat 23. surat (2) Al Baqarah ayat 85. hijrah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyyah.w. sedang juz 29 ialah Makkiyyah kecuali ayat (76) Addahr. surat (15) Al Hijr ayat 87.a. ayat-ayatnya berjumlah 431. surat Madaniyyah yang merupakan 11/30 dari isi Al Qur’an ayat-ayatnya berjumlah 1.780 ayat.

seperti: Adhdhuha. Al Maa-idah dan Yunus. Al MATSAANI. (3) Al A’raaf. lmam As Suyuthy dalam kitabnya Al Itqan. Al Furqaan: "Al Furqaan" artinya: "Pembeda". diantaranya: Al Mubiin. (15) A1’Ankabuut. Dari nama yang tiga tersebut di atas. (11) Thaaha.dalam surat (2) Al Baqarah ayat 2 yang artinya. AL MUFASHSHAL. 2. AL Falaq. g. susunan ayat-ayatnya adalah menurut ketentuan yang ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah sendiri (tauqifi). An Nas. menyebutkan nama-nama Al Qur’an. dimaksudkan surat-surat yang berisi kira-kira seratus ayat lebih seperti: Hud. (8) lbrahim. Mu’min dsb. sebagaimana yang tersebut dalam surat (15) Al Hijr ayat 9 yang artinya: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan "Adz-Dzikir dan sesungguhnya Kamilah penjaganya" (Lihat pula surat (16) An Nahl ayat 44. Adz-Dzikir. dsb. Surah-surah dalam al-Quran  Jumlah surat yang terdapat dalam Al Qur’an ada 114. kepada hamba-Nya. (4) Yunus. ialah "yang membedakan yang benar dan yang batil". 4. agar ia menjadi peringatan kepada seluruh alam"  3. yang paling masyhur dan merupakan nama khas ialah "Al Qur’an". Al A’raaf. Selain dari nama-nama yang tiga itu dan lagi beberapa nama bagi Al Qur’an. 3. sebagaimana yang akan diterangkan dalam muqaddimah tiap-tiap surat. (7) Ar Ra’ad. Ali Imran. (13) An Naml." Lihat pula surat (6) Al An’aam ayat 114.  Di dalam Al Qur’an terdapat 29 surat yang dimulai dengan huruf-huruf hijaaiyyah yaitu pada surat-surat:  (1) Al Baqarah. An Nuur. sebagai tersebut dalam surat (25) Al Furqaan ayat 1 yang artinya: "Maha Agung (Allah) yang telah menurunkan Al Furqaan. Al Kalam. dimaksudkan surat-surat yang berisi kurang sedikit dari seratus ayat seperti: Al Anfaal.  Surat-surat yang ada dalam Al Qur’an ditinjau dari segi panjang dan pendeknya terbagi atas 4 bagian. Al Hijr dsb.  2. Sebagian dari surat-surat Al Qur’an mempunyai satu nama dan sebagian yang lain mempunyai lebih dari satu nama. (16) . dimaksudkan surat-surat pendek. (14) Al Qashash. Al An’aam. yaitu:  1. tujuh surat yang panjang Yaitu: Al Baqarah. (10) Maryam. "Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya…. dimaksudkan. Al MIUUN. Artinya: "Peringatan". An Nisaa’. (2) Ali Imran. Huruf-huruf Hijaaiyyah yang ada pada permulaan surat. ASSAB’UTHTHIWAAL. (12) Asy Syu’araa. (9) Al Hijr. Al Ikhlas. Al Kariim. (5) Yusuf. nama-namanya dan batas-batas tiap-tiap surat. Yusuf.

(17) Lukman. halaman 8 (Terjemah) . (24) Az Zukhruf (25) Ad Dukhaan. dinamakan ‘Fawaatihushshuwar’ artinya pembukaan surat-surat. (22) Fushshilat. Banyak pendapat dikemukakan oleh para Ulama’ Tafsir tentang arti dan maksud huruf-huruf hijaaiyyah itu. (20) Shaad. (26) Al Jaatsiyah. (23) Asy Syuuraa. Huruf-huruf hijaaiyyah yang terdapat pada permulaan tiap-tiap surat tersebut di atas.Ar Ruum. (27) Al Ahqaaf. (28) Qaaf dan (29) Al Qalam (Nuun). (21) Al Mu’min. (18) As Sajdah (19) Yasin. selanjutnya lihat not 10.

Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur‟an seperti buah kurma yang tidak berbau sedang rasanya enak dan manis. Sesungguhnya Allah swt Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. tetapi dia tidak mahir.” (Riwayat Bukhari & Muslim) “Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Qur‟an adalah seperti buah Utrujjah yang baunya harum dan rasanya enak.” (Riwayat Bukhari & Muslim) “Sesunggunya Allah swt mengangkat derajat beberapa golongan manusia dengan kalam ini dan merendahkan derajat golongan lainnya. dia akan mendapat dua pahala.” (Riwayat Al-Bukhari) “Orang yang membaca Al-Qur‟an sedangkan dia mahir melakukannya.Allah „Azza wa Jalla berfirman: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah swt dan mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebagian dari rizki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengaan diam-diam dan terangterangan. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Qur‟an adalah seperti hanzhalah yang tidak berbau sedang rasanya pahit. dan orang lelaki yang dianugerahi Allah swt harta. kemudian dia menafkahkannya sepanjang malam dan siang.” (QS Fathiir 35:29-30) “Sebaik-baik kamu ialah orang yang belajar Al-Qur‟an dan mengajarkannya.” (Riwayat Muslim) “Tidak bisa iri hati. maka Aku berikan kepadanya sebiak-baik pemberian yang Aku berikan kepada .” (Riwayat At-Tirmidzi) Rasulullah saw bersabda. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur‟an adalah seperti raihanah yang baunya harum sedang rasanya pahit. kecuali kepada dua seperti orang: yaitu orang lelaki yang diberi Allah swt pengetahuan tentang Al-Qur‟an dan diamalkannya sepanjang malam dan siang. Agar Allah swt menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari anugerah-Nya. satu huruf dan Lam satu huruf serta Mim satu huruf.” (Riwayat Bukhari & Muslim) “Barangsiapa membaca satu huruf Kitab Allah. kelak mendapat tempat di dalam Syurga bersama-sama dengan rasul-rasul yang mulia lagi baik. Allah berfirman: “Barangsiapa disibukkan dengan mengkaji Al-Qur‟an dan menyebut nama-Ku. membacanya tertegun-tegun dan nampak agak berat lidahnya (belum lancar). mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. sehingga tidak sempat meminta kepada-KU. maka dia mendapat pahala satu kebaikan sedangkan satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipat. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur‟an. tetapi Alif. Aku tidak mengatakan Alif Lam Mim satu huruf.” (Riwayat Bukhari & Muslim) “Bacalah Al-Qur‟an karena dia akan datang pada hari Kiamat sebagai juru syafaat bagi pembacanya.

Dan keutamaan kalam Allah atas perkataan lainnya adalah seperti. Allah memakaikan pada kedua orang tuanya di hari kiamat suatu mahkota yang sinarnya lebih bagus dari pada sinar matahari di rumahrumah di dunia. 2. 4.orang-orang yang meminta. Karena Nabi saw bersabda. Tirmidzi dan Nasa’I) “Barangsiapa membaca Al-Qur‟an dan mengamalkan isinya.” Imam An-Nawawi Keistimewaan Dan Keutamaan Al-qur'an / Alquran Sebagai Kitab Suci Umat Islam Di Dunia Thu. Memiliki ayat-ayat yang mengagumkan sehingga pendengar ayat suci al-qur'an dapat dipengaruhi jiwanya. manakah yang lebih engkau sukai. bacalah dan naiklah serta bacalah dengan tartil seperti engkau membacanya di dunia karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Memberi pedoman dan petunjuk hidup lengkap beserta hukum-hukum untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia seluruh bangsa di mana pun berada serta segala zaman / periode waktu.” (Riwayat Tirmidzi) “Dikatakan kepada pembaca Al-Qur‟an. orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Qur‟an?” Sufyan menjawab: “Membaca Al-Qur‟an. 03/01/2008 . keutamaan Allah atas makhluk-Nya. (Riwayat Tirmidzi) “Sesungguhnya orang yang tidak terdapat dalam rongga badannya sesuatu dari Al-Qur‟an adalah seperti rumah yang roboh. . Maka bagaimana tanggapanmu terhadap orang yang mengamalkan ini. Memberi gambaran umum ilmu alam untuk merangsang perkembangan berbagai ilmu.3:25am — godam64 Al Qur'an adalah kita suci umat islam yang diturukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasul memiliki berbagi keistimewaan / keutamaan dibandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya sebagai berikut di bawah ini : 1. 3. Memutus rantai taqlid yang menghilangkan kebebasan berfikir serta memperlemah kemampuan berupaya dan berkarya manusia. berkata: “Aku bertanya kepada Sufyan Ath-Thauri.” (Riwayat Abu Dawud) Abdul Humaidi Al-Hamani. „Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur‟an dan mengajarkannya.” (Riwayat Abu Dawud.

5. golongan. Memiliki ayat-ayat yang menghormati akal pikiran sebagai dasar utama untuk memahami hukum dunia manusia. Menyamakan manusia tanpa pembagian strata. dan lain sebagainya. Yang menentukan perbedaan manusia di mata Allah SWT adalah taqwa. kelas. Melepas kehinaan pada jiwa manusia agar terhindar dari penyembahan terhadap makhluk serta menanamkan tauhid dalam jiwa.  agama islam . 7. 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->