Kelas 4 ! 1. 2. 3. 4. 5. Surah Al – Kafirun merupakan surah yang ke ?

Ke – 109 Ayah nabi Ibrahim adalah seorang pematung yang bernama ? Azar Namrud memerintah rakyatnya untuk membakar pemuda Ibrahim karena ? Merusak patung Berlari – lari kecil dari bukit Shafa ke Marwah dalam ibadah haji disebut ? Sa’i Sejak kapan perintah kurban di laksanakan ? Sejak nabi Ibrahim di perintahkan oleh Allah menyembah nabi Ismail

Kelas 5 ! 1. 2. 3. 4. 5. Apa kebiasaan orang – orang Quraisy ? Bepergian dan berdagang Mukjizat nabi Muhammad Saw yang paling besar adalah ? Tongkat Anjuran tolong menolong yang lahir karena adanya Surah Al – Maidah ayat ? Ayat ke - 4 Firaun menentang ajaran Allah yang dibawa oleh nabi ? Nabi Musa Perintah puasa terdapa dalam Al – Quran Surah ? Surah Al – Baqarah ayat ke – 183

Kelas 6 ! 1. 2. 3. 4. 5. Istri Musailama bernama ? Sajah Putra Abu Lahab bernama ? utbah dan Uthaibah Istri Abu Lahab adalah ? Ummu Jamil Perjalanan kaum muslim ke Yamamah berada di bawah komando ? Khalid bin Walid Salah satu kandungan surah Al – Alaq ayat 1 – 5 ? Allah memerintahkan untuk memperhatikan ciptaannya

Tags: agama, agamaagama, akhlak, anak, angle, arab, badong, balikpapan, batakan, cahaya, cantik, hati, islam, islamic song, latihan, malaikat, nasheed, nasyid, sidogemah, soal, solehah, song, uas, zahro 0 comments share Mifta Pradivia Putri 6B 2008 SOAL KELAS 4 (EMPAT) 1. Pada masa Ibrahim ada tiga peristiwa yaitu ? • Terjadnya mata air Zamzam, Berdirinya Ka’bah , Dan dilaksanakannya perintah Kurban 2. Ibrahim adalah seorang putra ? • Azar, pematung terkenal di kampung Babilion 3. Ibrahim dan Ismail membuat rumah ibadah yaitu ? • Ka’bah 4. Menurut bahasa Shalat artinya ? • Doa & ibadah yang terdiri atas beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang di mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam Aug 28, '08 1:22 AM for everyone

5. Guru adalah ? • Seseorang yang mempunyai kewajiban mendidik dan mengajar murid di sekolah. 6. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan ialah ? • Bilal bin Rabah SOAL KELAS V (LIMA) 1. Al-Quran di turunkan selama ? • 22 tahun, 2 bulan, 22 hari 2. Kitab suci adalah ? • Kumpulan firman-firman Allah yang di kumpulkan dalam satu kitab 3. Bagaimanakah ciri-ciri orang-orang yang lalai ? • Lengah, tergesa-gesa, ceroboh, dan tidak bertanggung jawab 4. Muflis adalah • Orang yang bangkrut 5. Ghasab adalah • Memakai barang orang lain tanpa seizing pemiliknya 6. Uswatun Hasanah adalah • Memberikan contoh yang baik

SOAL KELAS 6 (ENAM) 1. Siapakah nama istri Musailamah Al Kazab ? • Sajah 2. Shalat Tarawih disebut juga ? • Qiyamul lail 3. Qadha adalah • Ketetapan Allah tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya

4. Terdapat dua takdir yaitu ? • Takdir Mubram dan Takdir Muallaq 5. Perjalanan nabi ke Madinah selama ? • 7 hari 6. Zakat dibagi dalam dua macam yaitu ? Mifta Pradivia Putri 6b • Zakat fitrah dan zakat Mal

Baik pak Kerjakan soal-soal di atas

Tags: agama, agamaagama, akhlak, anak, angle, arab, badong, balikpapan, batakan, cahaya, cantik, hati, islam, islamic song, latihan, malaikat, nasheed, nasyid, sidogemah, soal, solehah, song, uas, zahro 0 comments share Aug 21, '08 2:28 AM for everyone A. Berilah tanda silamg ( X ) huruf a, b, c, d pada jawaban yang paling benar ! Latihan Soal 8 1. Seorang paman Nabi yang terkenal dengan keserakahannya adalah …. a. Hamzah b. Abbas c. Abu Jahal d. Abu Lahab 2. Firman Allah SWT “ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk…” a. berusaha b. bekerja c. beribadah d. berpikir 3. Nama lain dari Alqur’an yang artinya pembeda adalah .. a. Al-kitab b.al-furqan c. adz-Dzikro 4. Rukun Shalat yang pertama adalah … a. niat b. ruku’ c. tkbiratul-ihram 5. Hayya alal Falah artinya … d. al-Huda d. sujud

. Orang yang mengumandangkan adzan disebut … a. Akhladah b. Marilah menuju kemenangan c. haji d. khotib c. al-Maidah:3 14.Orang yang percaya adanya Allah SWT disebut a. sabar 19.imam 9. fahaddits d.Wasiat Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya adalah : a. dengki d. ruku’ c. dermawan . al Falaq b. ayat a. al-fatihah:7 b. a..Berikut ini adalah sifat-sifat tercela. muadzin b. megusap kepala d.a. sholat b. zakat c.Ketika haji wada’ turun surat yang terakhir yaitu surat … a. Marilah melaksanakan shalat b.Waamma bini’mati Robbika …lanjutan bunyi ayat tersebut…. Subhana Robbiyal A’la dibaca ketika … a. Surat al-Quraisy terdiri dari …. Hutomah 16. tidak ada Tuhan selain allah d. a. sabar c. 116 c. sujud 7. mengusap telinga c. Syahrul Makkah b. fansob c. al-Ikhlas d. tasyahud d.Orang yang dapat dipercaya berarti bersifat …. Surat yang wajib dibaca ketika sholat adalah a. 3 d. fala tanhar 17.Surat Alquran berjumlah …. Lumazah c. puasa 13. al-Fatihah 8. waaddadah 11.6 10. farghob b. Kemenangan kaum muslimin atas kota Makkah disebut …. 5 b. kikir b. musafir d. ali-Imran:6 d. a. Fathul Makkah d. 4 c. muhsin b. a. 115 d.Lanjutan ayat yang berbunyi “ Wailul likulli humazatil…” a. 92 d. munafiq d. melafalkan niat 18.Berikut ini yang termasuk rukun wudhu adalah a. Sirojul Makkah 12. Allah Maha Agung 6. 114 b. mukmin c. An-Nas c. takbir b. Qarbul Makkah c. membaca Basmalah b. kecuali… a. dengki d. muslim 15. Al-Baqoroh:2 c. bohong c. amanah b.

sunnah muakkad 25. keluar darah karena terluka c. 25. kecuali orang-orang yang beriman.Dalam surat al-Ashr dijelaskan bahwa manusia dalam …. Kairo 32. Nabi Musa AS b. Izroil 29. kerugian d. menyampaikan ajaran Islam d. Madinah c. Nabi Ibrahim AS c. 15. menangis b. cerdas adalah c. 22 c. Nabi Muhammad SAW d. jujur d. a. berenang . Nabi Isa AS 26. fardhu kifayah c. 21 b. 24 23. a.Rasul bersifat fathonah berarti … a.000 c.. 20.Uswatun Hasanah berarti … a. mubah b.Nabi Muhammad SAW berdakwah selama … tahun a.Ketika Nabi Muhammad SAW sakit. a.Nabi Muhammad SAW lahir di kota … a. sifat-sifat tercela c. Yaman d. kesengsaraan 27.Duduk tawaruk dilakukan pada saat … a. Nabi Muhammad membawa jamaah sebanyak. Usman bin Affan 22.Ketika haji Wada’. Abu Bakar Siddiq b. Isrofil c.20. Umar bin Khattab d.000 28.Terusan ayat a. kepatuhan 21. duduk antara dua sujud b. Ali bin Abi Tjalib c. dapat dipercaya b. 10. d.. Roqib d. muntah dengan sengaja d. tasyahud awal c.000 d.000 b.Rasul yang menentang raja Namrud adalah . tasyahud akhir d.. yang menggantikan imam shalat adalah a. istirohah 24. Makkah b.Mengerjakan sholat ‘idain hukumnya … a. suri tauladan yang baik b. b. fardhu ‘ain 31. sifat-sifat terpuji d. 23 d. kekalahan c. c. 30. Jibril b.Malaikat yang bertugas mencatat amal baik adalah a. kebaikan b.Berikut ini yang termasuk hal yang membatalkan puasa … a.

banjir besar d. Sebutkan nama-nama hari kiamat ! …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 4. Fathul Mekah artinya …. Al-Ashr artinya …… 5. kebakaran B. Pada saat shalat. hari 10. Kata yang bergaris bawah artinya ……… 8. Al-Qomar d. islamic song. 2. Jawablah dengan tepat ! 1.. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 1. 7... awan panas c. '08 2:26 AM for everyone . hujan batu b.Allah SWT menurunkan azab kepada umat Nabi Nuh AS berupa … a. perkara 6. 4. uas. cahaya. cantik. Sebutkan hikmah-hikmah melakukan puasa Ramadhan ! …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 3. islam. Puasa Syawal dilakukan selama …….33. al-Amin b. nasyid. Rukun iman ada ………. al-Furqan 34. Apakah yang disebut dengan taqdir muallaq atau taqdir ghoiru mubram ? …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tags: agama. sidogemah. Sebutkan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul ! …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 2. al-Kafirun c.Berikut ini adalah nama lain dari alqur’an. zahro. akhlak. Membaca doa iftitah pada waktu shalat hukumnya……… 3. al-Mu’min 35. Apakah yang dinamakan dengan taqdir mubram ? …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 5. Al-Huda c. Shalat tahajud adalah shalat yang dilaksanakan ………… tidur 9. Innal insana lafi khusrin. Hukum shalat jum’at bagi laki-laki dewasa adalah ….al-Huda d. latihan 0 comments share Latihan Soal 7 Aug 21.. Nabi Muhammad SAW diberi gelar… a. Yaumul ba’ats artinya …. pandangan kita tertuju ke …. C. Al-Kitab b.Di kalangan orang Quraisy. kecuali a.

... 23..... Apakah singkatan arti dari QS Al-Maun ? .......Gubernur Yaman yang ingin menghancurkan ka’bah adalah .Orang yang mengumpukan dan membagi zakat adalah .. 22. Membaca Surah pendek 24...Pada masa Khalifah Abu Bakar dilakukan penaklukan . 20.Masjid pertama dalam Islam adalah ..Ayahanda Nabi Muhammad wafat ketika Nabi umur .... . 7..Nabi Muhammad SAW pernah diasuh oleh pamannya yang bernama .... 10.. 9.. 5..zakat maal adalah mensucikan ....Nabi Musa mendapat kitab . Namrud Rasul Hijrah Musailamah ulul azmi Bilal bin rabah tolong menolong Hari Kiamat Injil silaturrahim Taurat Alqur’an 21.. Hurf a ha ’a gha ’ha kha adalah huruf bacaan .Allah Maha Besar adalah arti dari........ 17.mencabut nyawa adalah tugas malaikat.. 27.. 12. Nuzulul qur’an isro’mi’roj idul adha Lailahaillallah iqlab idhar Ikhfa’ idgham bighunnah masya Allah subhanallah Allahu Akbar 11.wa arsala alaihim thairan .... Tiada Tuhan selain Allah adalah arti dari ....Ketika shalat maka ……….pada QS Al-Hujurat :13 terkandung tentang . 13.... Khalifah Umar memerintah tahun .... 25...... Siapakah Khalifah kedua ? .. ...Kakeknya Nabi Muhammad bernama . Sidiq artinya . 8... Peristiwa turunnya Alqur’an disebut ..Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada umur ... Irahim Abdullah 40 tahun 5 tahun Ridwan Izroil Abdul Muthalib Subhanallah 25 tahun Allahu Akbar 16. 15.. Abu Bakar menerima gelar As-siddiq karena membenarkan peristiwa .....1.pada QS An-Nisa :100 terkandung tentang .... 18.... 3. Anak nabi Ibrahim yang akan disembelih adalah .. 26...Maha Suci Allah adalah arti dari .Rukun iman ke empat adalah iman kepada ... 19..... 2.... 14.. 4... Ishaq jujur Dapat dipercaya 11-13 Bitikebeyang Usman bin Affan 13-23 H Ismail Tadiadanmayaodan Cerdas Ali bin Abi Thalib 6....

QS ... 49... Aug 21...... 31.juz .Nabi Musa bermunajat dan mendapat wahyu di .....Nabi Muhammad SAW ketika hijrah sinngah di gua ...usaha = .. terjemahan dari . .....Wahyu pertama Alqur’an turun di ..... 48. solehah... song... latihan... 45. 32.. 34.Khalifah ketiga adalah khalifah yang terbunuh saat membaca Alqur’an..Katakan Allah itu satu terjemahan dari ..Ketetapan Allah sejak zaman azali disebut .....28. 36.5 kg Khadijah Ibrahim Ishaq QS Al-Ikhlas :1 Allahu Akbar 114 ikhtiar pembukaan 10 tahun Qabil Hira Gejolak api QS Al-Ashar :2 QS An-Nashr Subhanallah Bukit Sinai perang pertama dalam Islam 30 menutup aurat Lailahaillallah Rukun Shalat Idgham Bighunnah Idhar QS Alhujurat :13 Iqlab idgham bila ghunnah Badar 10.. ayat 33........ zahro 0 comments share Latihan Soal 6 1.. bernama . terdiri atas 3 ayat dan berarti pertolongan 41. 50.Sesungguhnya manusia kerugian adalah terjemahan dari .... akhlak....Yaumul baats artinya . 3. 2...Al-fatihah artinya ....Khalifah yang membuat baitul maal dan mata uang adalah .. Anak nabi Adam adalah . yaitu ..Alquran terdiri atas . 39... islam. nasyid.. surah . '08 2:24 AM for everyone .silaturrahim terdapat dalam . .Lembah tempat tinggal Nabi Ismail adalah .. Anak Nabi Muhammad ... sidogemah... Siapakah Khalifah pertama ? ....Keterangan Qadar Wahyu pertama QSurah Taha Tags: agamaagama. Apakah arti dari Al-Lahab ? .. Ta Dia Dan Ma Ya O Dan Mikail Islam wahyu terakhir Umar Bin Khattab Hari kebangkitan ma’kul membaca tasbih 2 tahun Tsur Tolong menolong 2. 30....Ketetapan Allah yang diketahui setelah terjadi disebut .. 46. balikpapan. anak.......... 35..khalifah yang membukukan Alquran adalah . cahaya.berserah diri =.. batakan. 4. 37.. 29....rukuk termasuk . 38.. badong...qidam adalah sifat wajib Allah yang berarti ... 47. islamic song. 44.. malaikat....Yaumul mahsyar artinya . angle... 43.. 42. nasheed. uas.. cantik.000 tawakkal obat Abu Bakar QS Al-Kautsar : 3 qadha Fatimah Hari berkumpul 6666 Tentara Islam hampir kalah --. soal. arab......... hati. 40....membedakan yang haq dan batil (benar dan salah) adalah nama lain alqura’an .Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah .

.....Nabi Muhammad SAW ketika hijrah sinngah di gua .QS . 34.... 15.. 38. perang Badar adalah . terjemahan dari .......ba’ merupakan huruf bacaan ..jelas adalah arti dari .. 23... 10..... terdiri atas 3 ayat dan berarti pertolongan 41.khalifah yang membukukan Alquran adalah ..juz .. 8.... 45.Yaumul mahsyar artinya ... 39. 7.. 12. pada QS Al-Maidah :2 terkandung tentang ..... 25... 44..... Al-Maidah : 3 adalah .. 30. 35...Tentara Islam ketika fathu Makkah (penaklukan kota Makkah) berjumlah .. 49......... 48... Tiada Tuhan selain Allah adalah arti dari . 47... Hurf ya’ Nun mim wawu adalah huruf . Faja’alahum Ka ’asfin ..... 43. surah ..... ayat 33... 32.....lam ra merupakan huruf bacaan ..berserah diri =... Membagi rizki adalah tugas malaikat.. 9..Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah . Abu Jahal mati pada perang ..Wahyu pertama Alqur’an turun di gua .. 31...Yaumul baats artinya .Asyifa artinya .. salah satu Syarat sah shalat adalah . salah satu Syarat wajib puasa adalah .. Istri Nabi Muhammad bernama... 18..... 40.. 24. 50.usaha = . 27....... ..silaturrahim terdapat dalam . 20.. Al-Alaq ayat 1-5 adalah ...... Umar masuk Islam ketika mendengar adiknya yang bernama .. Berapa tahun Abu Bakar memerintah ? ......Al-Bayan artinya . 29.......... 17...... 22.. Ayahanda Nabi Ishaq bernama ....... Mikail Islam wahyu terakhir Abu Bakar Hari kebangkitan . Pada Perang Uhud .Sesungguhnya manusia kerugian adalah terjemahan dari ........Ketetapan Allah sejak zaman azali disebut ..Alquran terdiri atas ......5.......Al-fatihah artinya .....Katakan Allah itu satu terjemahan dari .. 37. 36. 19.... salah satu Sunnah shalat adalah . Allah Maha Besar adalah arti dari...Ketetapan Allah yang diketahui setelah terjadi disebut .. 11.. 14.. Ayahanda Nabi Yusuf bernama. 13..rukuk termasuk ....... . 21. 46... 28.. Berapa Tahun Umar memerintah ?...Nabi Musa bermunajat dan mendapat wahyu di . kadar zakat fitrah adalah. Dan membaca .. Maha Suci Allah adalah arti dari ..... 16.... 26. 6. 42..

a. malaikat. Sabilillah 6. akhlak.ma’kul membaca tasbih 2 tahun Tsur Tolong menolong 2. a. a. Menurut QS Al-Ashr. zahro.. soal. Miskin d. nasyid... Yatsrib c. ب‬c ‫. Riqab d... Usman bin Affan b. Irak d. Gharim 5. Ibnu Sabil/Musafir b. Muallaf c.. manusia berada dalam kerugian Kecuali orang yang . Abu Bakar As-Shiddiq c. beriman dan beramal shaleh d.. cantik.. islamic song. Muallaf c. bertaqwa c.Khadijah 7. ل ر‬b ‫. Fatimah b.. berguna b. ‫. Siapakah Khalifah pertama ? . Syria 4... batakan 0 comments share Latihan Soal 5 Aug 21. Abu Lahab mempunyai istri yang memusuhi Islam.. mereka disebut . cahaya. '08 2:23 AM for everyone 1. anak. arab.. Amil b... a. beribadah 2. sidogemah. a. istrinya tersebut bernama . hati. Ali bin Abi Thalaib 3. ي ن م و‬a ‫. Habsy b.Keterangan Qadar Wahyu pertama QSurah Taha Tags: agama.. uas. Orang yang baru masuk Islam berhak mendapat zakat. .. latihan. Sebelum hijrah ke Madinah. Budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. solehah. mereka berhak mendapat zakat.. دج س ش‬d . islam.. Mereka disebut dengan . a. Saj’ah c..000 tawakkal obat Abu Bakar QS Al-Kautsar : 3 qadha Fatimah Hari berkumpul 6666 Tentara Islam hampir kalah --.. Berikut ini yang termasuk bacaan ikhfa’.. Umar bin Khattab d.Nabi Muhammad SAW pernah memerintahklan sahabat untuk hijrah ke .5 kg Khadijah Ibrahim Ishaq QS Al-Ikhlas :1 Allahu Akbar 114 ikhtiar pembukaan 10 tahun Qabil Hira Gejolak api QS Al-Ashar :2 QS An-Nashr Subhanallah Bukit Sinai perang pertama dalam Islam 30 menutup aurat Lailahaillallah Rukun Shalat Idgham Bighunnah Idhar QS Alhujurat :13 Iqlab idgham bila ghunnah Badar 10. Arwa d. ketika nun mati bertemu dengan .

tolong menolong d. a. Peristiwa penaklukan mekah disebut dengan ..pada QS Al-Maidah :2 terkandung tentang . Nabi Musa a..a 13. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat amanah yang berarti .5 kg d. Hijrah b. ‫ا َل ْحمد ُ لله‬ ِ ْ َ 12..Abrahah b.. 7 kg 16... .. Abu Thalib d.. a. Fathu Makkah 10.Berapa tahun Abu Bakar memerintah ? . 10 kg c..s. jujur c.Menjaga neraka adalah tugas malaikat. Yaitu …. a. b. QS Taha d.. beras a. QS Al-Fatihah c. a.Raqib b. Qarun d.shalat b.s. Izrail 15.Tiada Tuhan selain Allah adalah arti dari . 5 kg b. Nabi Isa a.. perintah berhijrah c. berkurban 17.2.Seoarng nabi palsu yang sangat lihai dalam berbicara adalah.. Munkar Nakir c. ا َل ْحمد‬c ْ َ ْ .a 9... masjidil haram d... Malik d..c .َلاله ا ِل ّ الله‬b ُ َ ِ ‫الله‬ ُ َ . a. Segala puji bagi Allah adalah arti dari. cerdas b.QS Al-Alaq :1-5 b.. perintah shalat c.. Abdullah c. menyampaikan wahyu 14.. a..‫لله‬ ِ ‫سب ْحان الله‬ ِ َ َ ُ 8.. ayat kursi d.َلاله ا ِل ّ الله‬b ُ َ ِ .d ‫سب ْحان الله‬ ِ َ َ ُ ‫الله ا َك ْب َر‬ ُ َ ْ ‫. wahyu pertama 18. a.. QS Al-Maidah :3 19. wahyu terakhir b.... Fir’aun 11..Ayahanda Nabi Muhammad SAW bernama . a.Al-Alaq ayat 1-5 merupakan …..Wahyu terakhir berisi tentang Islam telah sempurna. ‫ا َك ْب َر‬ ُ ‫..d ‫. Musailamah Al-Kadzab c. .. dapat dipercaya d.kadar zakat fitrah adalah... Makkah Mukarromah c.

a.. malaikat. Takbiratul ihram (Allahu Akbar) 23. '08 2:22 AM for everyone 1. QS Taha b. Tunjukilah kami jalan yang lurus d. menutup aurat 24. membaca Al-fatihah c. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam b.000 2. a. zahro. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang c. Usman bin Affan b. mereka ditumpas oleh khalifah pertama yaitu a... Al-fiil d.Umar masuk Islam ketika mendengar adiknya membaca . berakal c.. Umar bin Khattab d. 2 tahun b. nasyid.. Abu Bakar As-Shiddiq c. iqlab d.. Tentara Islam ketika fathu Makkah (penaklukan kota Makkah) berjumlah . anak. nasheed.10 tahun d.salah satu Syarat wajib Shalat adalah . 40. a. An-Nisa :100 َ ‫من جد ّ وَجد‬ َ َ ْ َ Barang Siapa Yang Sungguh-Sungg uh Maka Ia Akan Menemukan Apa Yang Ia Cari Tags: agama. Membaca tasyahud awal b.Setelah Nabi Muhammad SAW wafat. bacaan tajwid yang berarti jelas adalah . a. Ali bin Abi Thalaib 22.000 c.. idhar c.. menoleh d.… Yang terkenal dengan Asadullah (singanya Allah) adalah sahabat . islam.. Yang menguasai hari pembalasan . a. arab. 15.a. 30. a. angle. banyak orang yang kembali murtad (keluar datri agama Islam).000 b. hati... Al-Maidah :3 c. tertawa b.. soal 0 comments share Latihan Soal 4 Aug 21. uas.000 d. Idghom bighunnah b. masuk waktu shalat d. Abu Bakar As-Shiddiq c. song.. Umar bin Khattab d.. 20. akhlak. solehah. ikhfa’ .salah satu yang membatalkan shalat adalah sebagai berikut.Terjemahan QS Alfatihah ayat ke 7 adalah …. latihan. sidogemah. 4 tahun c. islamic song. Ali bin Abi Thalaib 25.. Usman bin Affan b. cantik... 15 tahun 20.21 a.

shalat sunnah yang berjumalah rakaat ganjil disebut . rukun d.. yaumul mahsyar c. yakin 14.. yaumul akhir 8....usaha baik manusia disebut dengan . مأ ْك ُوْل‬c َ ٍ َ ‫..3... ikhtiar b. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Taqdir Muallaq b. cahaya lanjutan dari ayat. a. disebut . muallaq 11.. Sesungguhnya manusia kerugian adalah terjemahan dari ...Ketetapan Allah yang dapat diubah oleh Allah karena mempertimbangkan usaha manusia.‫ط َي ْرا‬ ً َ َ ْ ‫وَأ َرسل عَل َي ْهِم‬ ْ ‫. merupakan ... Al-Ashr :2 b.. a. An-Nas :5 c. mengusap telinga .6 ‫.. disebut . adalah terjemahan dari Alquran . Alfatihah :4 9. Al-Ikhlash : 2 d. . Al-Lahab : 3 b. qadar d. Al-Ikhlash : 4 d. amal d. a. keterangan b. qadha c. Alfatihah :4 10. a. a.Ketetapan Allah sejak zaman azali disebut .. obat . Yaumul hisab b. mubram b. ال ْفي ْل‬a ِ ِ ‫. Al-Lahab : 3 b. Alfatihah :4 4.. amal d. maka manusia hendaknya berserah diri kepada Allah SWT.. ikhtiar b. adalah c... tulisan d.. Taqdir mubram c. syarat wajib c. tawakkal c.. qadar d.. Berserah diri dalam istilah agama disebut . a. yakin 13. a. tawakkal c. Al-Bayan artinya .. An-Nas :5 c.setelah berusaha .. Al-Ikhlash : 1 d.. yaumul jaza’ d. ت َضل ِي ْل‬b ٍ ْ 7. a. Sunnah 5. Al-fiil :5 c. Hari pembalasan amal manusia disebut .. Syarat sah b..... wudhu a.. a.. qadha 12.. Katakan Allah itu satu terjemahan dari . أ‬d َ َ ‫باب ِي ْل‬ .

. Munafiq 25. tahajud c.Asmaul Husna (Nama-nama Allah Yang Mulia) Al quddus berarti .Kitab yang diberikan kepada Nabi Dawud adalah …. Zabur d. Maha Suci b... gurun sinai 16. Madinah b. a. amil c. Mekah d.. Gharim 24. Mustahik b. Injil b. Murtad b. Taurat c. bodoh 20. Muallaf d.Wahyu pertama Alqur’an turun di . Mekah d. a. gua hira’ c. Murtad b.. zakat a.. dari Allah SWT a. Menyembunyikan wahyu b.a.. a. Mekah d. membasuh tangan sampai siku c.orang yang menyukutukan Allah SWT disebut . Maha Pengampun d..Orang yang berhak menerima pembagian zakat disebut dengan . a.. bohong c.. witir d.Nabi Muhammad SAW ketika hijrah sinngah di gua .. gurun sinai 18. Munafiq َ ‫من جد ّ وَجد‬ َ َ ْ َ Barang Siapa Yang Sungguh-Sungguh . Maha Pengasih c. gua hira’ c. Musyrik c. Muslim d. Alqur’an 23. Mengusap telinga b... Alqur’an 19..Salah satu rukun wudhu adalah sebagai berikut . gua hira’ c. a.Orang yang keluar dari agama Islam disebut . a.. Muslim d.para Rasul mustahil punya sifat baladah yang berarti ... a. a. Maha Mulia 21... a.. tasbih b..Nabi Musa menerima kitab . tarawih 15.. Madinah b. Injil b. membaca doa setelah wudhu 22.Nabi Musa bermunajat dan mendapat wahyu di .. mencuci tangan d. Taurat c. tidak dapat dipercaya d.. Musyrik c. gurun sinai 17... Gua tsur b. Zabur d.

a. ketika nun mati bertemu dengan . ا َل ْحمد‬c ْ َ . ُ ‫. Ali bin Abi Thalaib 3. a. Siffin 7.. Barang berguna b. a. orang kafir d... Riqab d. Fathu Makkah . balikpapan. badong. Abu Bakar As-Shiddiq c.. solehah. islam 0 comments share Latihan soal 3 Aug 21.. Amil b. a.a 9. a.. Berikut ini yang termasuk bacaan ikhfa’. Hijrah b. '08 2:20 AM for everyone 1. Fakir c. hati.َلاله ا ِل ّ الله‬b ُ َ ِ . Makkah Mukarromah c. Sabilillah 6. a. ي ن م و‬a ‫. manusia c.. zahro.. Umar bin Khattab d. cahaya.. Qabil Habil 4. angle. Badar b. Abu Jahal mati pada perang .. Peristiwa penaklukan mekah disebut dengan . Apakah arti dari Al-Ma’uun ? . Ismail c. Muallaf c. nasheed. disebut .. a.... Siapakah Khalifah keempat ? . sidogemah. Anak nabi Nuh adalah . دج س ش‬d ‫لله‬ ِ ‫سب ْحان الله‬ ِ َ َ ُ 8. uas.. ‫...... arab. Pembukaan 2. malaikat. Khandaq d. masjidil haram d. Orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. anak. akhlak. Usman bin Affan b. soal. batakan..d ‫... mereka berhak mendapat zakat. Fatimah b. Ibnu Sabil/Musafir b. Gharim 5. cantik.. Kan’an d.. Miskin d. Budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri.. ب‬c ‫.... song. Uhud c. Mereka disebut dengan .Maka Ia Akan Menemukan Apa Yang Ia Cari Tags: agama. Allah Maha Besar adalah arti dari. ل ر‬b ‫الله ا َك ْب َر‬ ُ َ ْ ‫.

. 5 kg b. Nabi Adam . Izrail 15.pada QS Al-Maidah :2 terkandung tentang .10 tahun b. Yaitu …..yang dikenal bapaknya para Nabi adalah . wahyu pertama 18.. a. a.. Yang menguasai hari pembalasan .. wahyu terakhir b. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat amanah yang berarti . a. b.QS Al-Alaq :1-5 b...َلاله ا ِل ّ الله‬b ُ َ ِ .Menjaga neraka adalah tugas malaikat. Nabi Musa a. Malik d. tolong menolong d..Berapa tahun Abu Bakar memerintah ? ..s.. perintah berhijrah c.... berkurban 17. ayat kursi d. Abdullah c.a. QS Al-Maidah :3 19. Tunjukilah kami jalan yang lurus d. a. 10 kg c. a. a. beras a. dapat dipercaya d..s. QS Al-Fatihah c. Nabi Isa a.. 11.10. Munkar Nakir c.Al-Alaq ayat 1-5 merupakan ….2.Raqib b. a.Nabi Ibrahim b...a 13.. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang c.c ...Terjemahan QS Alfatihah ayat ke 7 adalah ….shalat b. menyampaikan wahyu 14. QS Taha d.kadar zakat fitrah adalah. . 15 tahun 20.. Abu Thalib d. 7 kg 16.Tiada Tuhan selain Allah adalah arti dari .. cerdas b. a. 4 tahun d.d ‫سب ْحان الله‬ ِ َ َ ُ ‫الله ا َك ْب َر‬ ُ َ ْ ‫...Wahyu terakhir berisi tentang Islam telah sempurna.5 kg d. 2 tahun c.s. a. d. perintah shalat c. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam b. ‫ا َل ْحمد ُ لله‬ ِ ْ َ 12.Ayahanda Nabi Muhammad SAW bernama .. jujur c..s. Nabi Musa a.. Nabi Muhammad SAW c.

... masuk waktu shalat d.. rukuk c.. Umar bin Khattab d. Abu Bakar As-Shiddiq c.. tanah b. a. Ali bin Abi Thalaib 25. a. Sebelum mengerjakan shalat. menutup aurat 24. Usman bin Affan b. Umar bin Khattab d.. Takbiratul ihram (Allahu Akbar) 23. solehah. berdiri d.. Allah SWT menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam dengan . api 3. soal. sidogemah. cantik.إ ِخت َر ا ْل َجوِب َة الصحي ْحة من أ ب ج د مما ي َل ِي‬ ِ ّ َ ِ َ ّ ْ Para malaikatِ adalah makhluk Allah ْ SWT yangَ diciptakan dari . Al-fiil d.ganti baju c. islam.. '08 2:10 AM for everyone ‫أ . tertawa b. ’ Subhana rabbiyal a’la ’ adalah bacaan ketika melakukan . ْ ْ ْ 1. menoleh d. berakal c. iktidal b. cahaya. Usman bin Affan b. a.Umar masuk Islam ketika mendengar adiknya membaca . Al-Maidah :3 c. latihan..21 a. membaca Al-fatihah c. a.. tanah c. wudhu 4. QS Taha b.… Yang terkenal dengan Asadullah (singanya Allah) adalah sahabat . hati. anak. An-Nisa :100 َ ‫من جد ّ وَجد‬ َ َ ْ َ Barang Siapa Yang Sungguh-Sungg uh Maka Ia Akan Menemukan Apa Yang Ia Cari Tags: agama.Setelah Nabi Muhammad SAW wafat. banyak orang yang kembali murtad (keluar datri agama Islam).salah satu Syarat wajib Shalat adalah . cahaya d. malaikat. uas 0 comments share Latihan soal 2 Aug 21.. darah d.... Ali bin Abi Thalaib 22. sujud . ! a. arab.. angin b. a. Abu Bakar As-Shiddiq c. balikpapan. api 2. badong.. nasheed. mereka ditumpas oleh khalifah pertama yaitu a. islamic song. mencuci kaki b. a. Membaca tasyahud awal b. mandi d. tulang c... seseorang harus melakukan ..salah satu yang membatalkan shalat adalah sebagai berikut. nasyid.

a. Fatimah b.. Maha Pengasih d. kecuali . dua c..untuk menemani Adam a.fardhu c.. sunnah d. Kan’an d...الرحمن‬ ِ ْ ّ c. Subhanallah c.Shalat merupakan perintah Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa . khuldi d. Manusia adalah makhluk yang sempurna sebab dilengkapi dengan . hamdalah b. nuzululquran c. a.Shalat lima waktu sehari semalam juga disebut dengan shalat .Habil c..batu d. Nuh d. rasul b... a. rakaat. menyayangi b... Fatimah b. nafsu c. lembut b.Nabi Muhammad SAW disukai oleh paman beliu karena memiliki sifat sebagai berikut... a. Allah SWT menciptakan …. iblis c. tahajud b. Aisyah 7. Akal d.mangga c. satu b. Hawa . Ali d. Adam diturunkan ke bumi karena memakan buah . dermawan c. Idris c. dewa 10.. a.. Qabil .. Maha Kuasa ‫71.... Maha Satu b. a.. tin b.. empat 15. a.. a. a. a. salam d. hijrah b. jin d. apel 9. harapan 8. isra’ mi’raj d.bermusuhan d. Adam mengajak keturunannya untuk menyembah .. potongan ayat tersebut artinya a...Semua manusia adalah bersaudara sehingga tidak boleh saling ...Makhluk Allah SWT yang telah disediakan neraka baginya adalah ..5.. amiin 16. Salahsatu putri Nabi Muhammad SAW bernama . a. Hafsah b... sopan d.. Allah SWT c. pemarah 12. Nisfu sya’ban ... Fatimah c. a. a. Tolong menolong 11...s. binatang 13. Maha Penyayang 18. tiga d.Shalat subuh terdiri atas . rawatib 14... manusia b. mata b. Anak dari Nabi Adam adalah .shalat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan . Khadijah 6.. Membantu c.

mengabdi 32.. a. paha b. alfurqan . al-amin b. a. Jaiz artinya .. a.Salah satu yang dapat membatalkan shalat adalah . a. a. a.. Makkah c..... memurnikan keesaan Allah SWT b.. syirik c.Orang yang shalat harus menghadap kiblat. .. awalus-suwar d. ibadah b. a. kebodohan d. modern b. 451 c.. manusia d. Ka’bah b.. waktu subuh c. Allah SWT tidak beranak c.Nabi Muhammad SAW pernah disusukan kepada .. pembuka 31. Allah SWT tempat meminta segala sesuatu b. Tidak mungkin c. tahun..20 a.. boleh ْ ‫ل َم ي َل ِد‬ ْ 27. 30 d.. Ujung kaki d. dada c. Masehi..Surat Al-Faatihah disebut juga dengan ….Zaman jahiliyah artinya zaman . a..subuh d.. Baitul maqdis 25. maghrib c. a.. Allah tidak diperanakkan 21.Menurut bahasa shalat artinya ..... pasti 28...Perbuatan orang yang menyekutukan Allah disebut .Disunnahkan mengeraskan suara pada rakaat pertama dan kedua pada shalat berikut. kecuali .Aurat pria mulai dari pusar sampai . 20 b. 25 c.. tidak ada yang setara dengan Dia d.. Kiblat yang dimaksud adalah . dhuhur 24. kafir b...... maju d. tertawa b.. ketika itu Nabi Muhammad SAW berumur . keemasan c. 571 b. Doa c.murtad d. Membaca tasyahud awal 23.Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Islam 29.Surah Al-Ikhlash mempunyai arti .Allah SWT memiliki sifat jaiz. potongan ayat tersebut artinya .Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun .. 35 22. a. harus b. membaca al-fatihah c.. lutut 26.150 d. a.. Madinah d. isya b. a. Ummul kitab c. 100 30.19. rukuk d. Menyembah d.

... Halimah Sa’diyah d. mengucapkan salam ! 36. 40.Sebutkan hal-hal yang membatalkan shalat ! (minimal 4 hal) 48.Pada masa kecilnya Nabi Muhamad SAW pernah menggembala . c. Umu Aiman b. Pilihlah jawaban yang benar dengan menyilang (x) huruf a.Orang yang mengumandangkan adzan disebut dengan ... ... balikpapan. ’ Alhamdu lillaahi rabbil ’aalamiina ’ b.. .. akhlak.مع‬oO َ good luck A.. Allaahu shshamad Tags: agama. a..Allah SWT bebas melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki-Nya. Allah b..a.Berikut ini yang merupakan sunnahnya shalat adalah …... Rasul c.Surah Alquran yang harus dibaca ketika melakukan shalat adalah surah .Mengapa Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi ? 49.. Allah SWT menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam dengan . Khadijah 33. kambing . Umu Salamah c.Langit dan bumi merupakan ciptaan ….. Rukun Iman yang keempat adalah iman kepada . . b. 41.Sebutkan 5 syarat sah shalat ! 47.. tertawa d.-terdapat dalam surah Al-Ikhlash ayat ke 44.. 39. berdiri b.. '08 2:02 AM for everyone َ ْ ِ‫ج – أجب ع َن ا ْل َسئ ِل َةِ الت ِي َة‬ ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ُ ‫54.. 1.Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW juga disebut dengan tahun gajah ? 50. 37.. Tiga ُ ‫43. sapi b. soal.الله الصمد‬ َ ّ d. qadha qadar 2. empat 35.... merupakan pengertian dari sifat ... satu b.سمعَ الله ل ِمن حمد َه‬ Oo--‫الن ّجاح‬ ِ َ َ‫-. hari kiamat d. anak. a. dan d.Lanjutan dari bunyi ayat ‘ walam yakun lahu ‘ adalah …...Manusia yang disebut sebagai Bapaknya manusia adalah . arab.. a.-terdapat dalam surah Al-Ikhlash ayat ke a..Orang yang memimpin shalat disebut dengan .Salinlah ayat berikut ini ke dalam huruf Arab ! a. kuda c. membaca tasbih ketika sujud c. 42. Dua c.. latihan.... bebek d.. Allah SWT 38.43 ! 46. uas 0 comments share Latihan Soal 1 Aug 21.Surah Al-Fatihah mempunyai arti . Dibaca ketika melakukan gerakan ‫ب – إ ِمل ِ ال ْفراغ َ مما ي َل ِي ب ِجواب مناسب‬ ّ ِ ْ ٍ ِ َ ُ ٍ َ َ ْ َ َ ْ ‫ل َم ي َل ِد ْ وَل َم ي ُوْل َد‬ ْ ْ .

Habil d. Membungkukkan badan dengan membaca tasbih disebut a.s. wudhu 4. tanah b. sopan d. Idris c.. amiin 16. khuldi 9.. Maha Pengasih b..Makhluk Allah SWT yang telah disediakan neraka baginya adalah ..Semua manusia adalah bersaudara sehingga tidak boleh saling . alfurqan . Nisfu sya’ban . rakaat. Sebelum mengerjakan shalat..a.. Nuh d. a. a. Fatimah c.. mencuci kaki b.Nabi Muhammad SAW disukai oleh paman beliu karena memiliki sifat sebagai berikut.Shalat subuh terdiri atas . a. dua c. berdiri d.. empat 15. dermawan c. Aisyah d. binatang 13. menyayangi b. iktidal b.... a. Ali 6. Tolong menolong 11. a. Maha Satu c... salam d.. hijrah b.. awalus-suwar d.ganti baju c.. tulang c.Surat Al-Faatihah disebut juga dengan …. a. a.bermusuhan d. Hawa 19. Hafsah b. Adam mengajak keturunannya untuk menyembah . hamdalah b. darah d.untuk menemani Adam a...17 a. nuzululquran c..Shalat lima waktu sehari semalam juga disebut dengan shalat .shalat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan ..batu d.. a. lembut b. iblis c. tiga d. pemarah 12. a. Maha Penyayang 18.. Subhanallah c. rasul b. tahajud b. Fatimah b. rukuk c. apel d. a. satu b. mandi d. rawatib 14. Fatimah c. nafsu c. Kan’an b.... Ummul kitab c. al-amin b.fardhu c.. Qabil . sujud 5.Shalat merupakan perintah Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa ...... mata b.. Adam diturunkan ke bumi karena memakan buah . harapan 8.. Akal d. sunnah d. isra’ mi’raj d. a.. Allah SWT tempat meminta segala sesuatu b.20 a. Khadijah 7.mangga c. Manusia adalah makhluk yang sempurna sebab dilengkapi dengan . a. Anak dari Nabi Adam adalah .. a. Allah SWT menciptakan …. kecuali . manusia b. dewa 10. Salahsatu putri Nabi Muhammad SAW bernama . Allah SWT c. a.. api 3.. seseorang harus melakukan ... Allah SWT tidak beranak ‫الرحمن‬ ِ ْ ّ ْ ‫ل َم ي َل ِد‬ ْ .... potongan ayat tersebut artinya . jin d. potongan ayat tersebut artinya . Membantu c. a.. Maha Kuasa d. tin b..

.Orang yang shalat harus menghadap kiblat.. Umu Aiman c.Allah SWT bebas melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki-Nya.34 a. rukuk d. Kiblat yang dimaksud adalah .Perbuatan orang yang menyekutukan Allah disebut . Ujung kaki 26..Allah SWT memiliki sifat jaiz.. a. Menyembah d. a.c. kebodohan d. keemasan c.. a. membaca al-fatihah c...150 d.Langit dan bumi merupakan ciptaan …. 35 22.. a....Pada masa kecilnya Nabi Muhamad SAW pernah menggembala ... Umu Salamah d......Surah Alquran yang harus dibaca ketika melakukan shalat adalah surah . a... Ka’bah b.subuh d. a.. Jaiz artinya . sapi b. Makkah c. a. bebek d. Tiga d. satu b. ketika itu Nabi Muhammad SAW berumur ... tertawa d. 100 30. berdiri b. lutut d.. dada c. maju 27. a. Halimah Sa’diyah b.murtad d. kecuali . 571 b. pasti d. a. ibadah b.Salah satu yang dapat membatalkan shalat adalah ..Disunnahkan mengeraskan suara pada rakaat pertama dan kedua pada shalat berikut... 41... membaca tasbih ketika sujud c. maghrib c. a.Manusia yang disebut sebagai Bapaknya manusia adalah . kuda c. isya b. Tidak mungkin c.. memurnikan keesaan Allah SWT b.Surah Al-Ikhlash mempunyai arti . 25 c. Baitul maqdis 25. mengucapkan salam ُ ‫الله الصمد‬ َ ّ B. tidak ada yang setara dengan Dia d.. pembuka 31.Zaman jahiliyah artinya zaman . a. 37. a.Berikut ini yang merupakan sunnahnya shalat adalah …. .Aurat pria mulai dari pusar sampai .Orang yang memimpin shalat disebut dengan .. Madinah d.. mengabdi 32. 40.Menurut bahasa shalat artinya . 20 b. syirik c. Doa c. paha b. modern b...... Dua c. Allah SWT 38.. 451 c. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat! 36. tertawa b. 39. Masehi. kafir b. Membaca tasyahud awal 23... 30 d..Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. kambing ...Surah Al-Fatihah mempunyai arti ..Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun . harus b. tahun. manusia d. empat 35.-terdapat dalam surah Al-Ikhlash ayat ke .Nabi Muhammad SAW pernah disusukan kepada . merupakan pengertian dari sifat . dhuhur 24.. Allah tidak diperanakkan 21... a... waktu subuh c.. Islam 29. a... Khadijah 33. boleh 28.

. tidak dengung è... uas.1 ‫قَـوْل ي ّسـي ْر مـن‬ ٍ ّ ْ ِ ‫من ماء‬ ْ ِ ٌ ِ ٌ ْ ِ ٍ ‫من ي ّوْم‬ ‫وال‬ ٍ ّ 1.Sebutkan 5 syarat sah shalat ! 47. latihan.Sebutkan hal-hal yang membatalkan shalat ! (minimal 4 hal) 48. balikpapan 0 comments share Tajwid َ ْ ِ‫ج – أجب ع َن ا ْل َسئ ِل َةِ الت ِي َة‬ ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ُ ‫54...1 ‫وَل َك ِن ّل‬ ْ diganti dengan suara ‫خي ْر بما‬ َ dengung) َ è.-terdapat dalam surah Al-Ikhlash ayat ke 44. Allaahu shshamad Tags: agama. .Lanjutan dari bunyi ayat ‘ walam yakun lahu ‘ adalah ….1 ‫عَفوّ غَفوْر‬ ُ ُ ‫ي َن ْحت ُوْن‬ ‫أ َن ْهار‬ ِ َ ٌ ٌ َ ‫ ي ن م و‬idghom bighunnah : melebur dengung è. '08 1:51 AM for everyone (Suara ‘n) NUN MATI DAN TANWIN = 5 idhar : jelas. Dibaca ketika melakukan gerakan ْ ‫ل َم ي َل ِد ْ وَل َم ي ُوْل َد‬ ْ ْ . islam.43 ! 46...Orang yang mengumandangkan adzan disebut dengan .Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW juga disebut dengan tahun gajah ? 50.معَ الن ّجاح‬oO َ ِ َ good luck Ø Aug 20.سمعَ الله ل ِمن حمد َه‬ Oo--‫-. idghom bila ghunnah : melebur tidak dengung ‫أ هـ ح خ ع غ‬ ‫ب‬ ikhfa’ ‫غ َفوْر رحي ْم‬ ٌ ِ ّ ٌ ُ iqlab : suara ‘n ‫من ر ب ّهِم‬ ْ ّ ْ ِ ‘m è..Salinlah ayat berikut ini ke dalam huruf Arab ! a.42. ’ Alhamdu lillaahi rabbil ’aalamiina ’ b. .1 ٌ : samar (dengan ِ‫من ب َعْد‬ ْ ِ ‫تثجدذ‬ ‫طظفق‬ ‫زسشصض‬ .Mengapa Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi ? 49.. soal.

1 ‫أ َم ت َقوْل ُوْن ل َم ي َل ِد‬ ُ ْ ْ َ ْ ‫ ن م‬Ø Ghunnah ّ ّ Ø AL =2 è 1. tidak dengung è selain.2 Qolqolah = memantul è 5 ada dua macam = Sughro dan kubro ْ ْ‫ي َط ْهَر ت َجرِي‬ ُ • 2.1 ‫وَل َك ُم ما ك َسب ْت ُم‬ ْ َ ّ ْ ‫ م‬dan ‫ ب‬idhar syafawi : jelas. terdapat mati . Qomariah ‫ك‬ ِ‫ا ِعْت َصم بالله‬ ِ ْ ِ ‫وَل َما ب َرزوا‬ ْ ُ َ ّ : dengung è Nun tasydid dan Mim tasydid ‫جنات‬ ٌ ّ َ ِ‫ا َل ْحمد ُ من ال ْجن ّة‬ ِ ْ َ َ : L ِ tidak terbaca. Kubro (besar) : mati karena waqof ْ ‫ا ِقْرأ‬ َ .1 ‫ م‬idghom mitsli : melebur (dengung) è.َ ٌ َ ‫من ث َمرةٍ من ط ِي ْن عَذاب شدِي ْد ٌ جنات‬ ٌ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ٍ ‫ج‬ ْ ْ‫‘رِي‬m)َ ‫ت‬MIM MATI = 3 Ø (suara ‫ ب‬ikhfa’ syafawi : samar è. terdapat tasydid Syamsiah ‫والشمس‬ ‫والناس‬ ِ ْ ّ َ ِ ّ َ ‫دطقبج‬ Ø 1. Sughro (kecil) : mati di tengah kalimah : huruf L terbaca.

ُْ ‫مو‬ َ ْ ِ ‫سيء‬ َ َ ‫جاء‬ ُ ُ ‫سوْء‬ .mad ja’iz munfashil : huruf mad bertemu hamzah yang terdapat pada awal kata berikutnya. '08 1:40 AM for everyone ‫ن‬ Tags: akhlak. nasheed. nasyid. cahaya. balikpapan. anak. arab.mad wajib muttasil : huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata . Thabi’i (asli) : panjang 1 alif/ 2 harakat ْ ِ ‫مي‬ : wawu mati setelah dhummah Far’i : panjang 3 alif . sidogemah. cantik. ‫إ ِن ّي أ ُرِي ْد‬ ُ ْ ‫إ ِنا أ َن ْزل ْنا‬ َ َ ّ ‫والصفت‬ ِ ّ ّ َ Materi PAI Aug 20.Ø ‫ما‬ َ ‫ أ َحد‬ç ٌ ‫مجي ْد‬ ٌ َ ِ َ Mad = panjang : fathah setelah alif : ya’ mati setelah kasroh - ‫ أ َحد‬ç ْ ‫مجيد‬ ْ َ ِ َ ada dua macam = Thabi’i/asli dan far’i 1. islamic song.2 .Mad Lazim : huruf mad bertemu tasydidi atau mati . hati. solehah. batakan. badong. angle. malaikat. islam. song. zahro 0 comments share Bismillahirrahmanirrahiim Sifat Wajib Bagi Allah • • • • • • • • Allah wujud artinya ada / Allah Qidam tidak bermula Allah baqo’ artinya kekal / tidak rusak slama-slamanya Mukholafatu lil hawaditsi / Allah berbeda dengan makhluk-Nya Qiyamunu binafsihi / Allah pasti berdiri sendiri Wahdaniyah artinya Esa / Allah qudroh Maha Kuasa Allah irodah yang berkehendak / ilmu Allah mengetahui Allah hayat artinya hidup / Allah sama’ Allah mendengar Allah basor Allah melihat / Allah kalam yang berbicara SIFAT MUSTAHIL ALLAH • Mari kita mengenal sifat mustahil .

• Allah‘adam tidak ada hudus artinya baru • Fana’ itu rusak mumatsalatu lilhawaditsi • Itu sama dengan makhluk-Nya • • • • • Ihtiyaju lighoirihi membutuhkan lainnya Taaddudun berbilang .Allah SWT • bebas melakukan sesuatu yang dikehendaki tanpa paksaan orang lain. tidur) 25 Rasul • • • • Adam Idris Nuh Hud Soleh Ibrohim Luth Ismail Ishaq Ya’qub Yusuf Ayyub Syu’eb Musa Harun Dzul kifli Dawud Sulaiman Ilyas Ilyasa’ Yunus Zakaria Yahya Isa Wal-akhiru khotimul anbiya Muhammad Al-Musthafa . Ajzun itu lemah Karohatun terpaksa . Jahlun itu bodoh Mautun itu mati. minum. summun itu tuli Umyun itu buta. bukmun itu bisu Sifat Jaiz Allah (jaiz = boleh)• Fi’lu mumkinin au tarkuhu. Sepuluh Malaikat • • • • Sepuluh malaikat kita tahu / Jibril yang menyampaikan wahy Mikail yang membagi / rizki dari ilahi / Izroil yang mencabut nyawa Isrofil bertugas meniup / sangkakala hari kiamat Munkar Nakir ditugaskan / memberi pertanyaan / orang mati dalam kuburan • Roqib mencatat amal baik / Atid mencatat amal buruk • Malik yang menjaga / semua pintu neraka / Ridwan menjaga pintu surga Tepuk Kitab Allah • Taurot – nabi Musa / Zabur – nabi Dawud • Injil – nabi Isa / Alquran – nabi Muhammad • Imam seluruh rosul / teladan bagi umat – yes Sifat Wajib Bagi Rosul • Sifat wajib rosul ada empat buah / Siddiq dan amanah / tabligh dan fathonah • Siddiq jujur benar apa yang dikata / amanah artinya dapat dipercaya • Tabligh menyampaikan wahyu dari Tuhan / Fatonah artinya penuh kecerdasan Sifat Mustahil Bagi Rosul • Sifat yang mustahil bagi rosulullah / Kidzib dan Khiyanah Kitman dan Baladah • Kidzib itu bohong apa yang dikata / Khiyanah artinya tak dapat dipercaya • Kitman menyembunyikan wahyu dari Tuhan / Baladah artinya penuh kebodohan Sifat Jaiz Rasul • Arodul Basyariyah = melakukan kebiasaan manusia biasa (makan.

Raja Jalut Nabi Hud .Nabi SAW (25 tahun) menikah dengan Khadijah (40 tahun) . Kaum.Mesir Nabi Saleh – kaum Tsamud BERZIKIR Aku bertasbih Subhanallah-subhanallah Aku bertahlil La ilaha illalllah (Aku bertakbir Allahu Akbar Aku berjanji Insya Allah) x 2 Aku bertahmid Alhamdu lillah-Alhamdu lillah Aku bersalam Assalamu’alaikum (Aku istighfar Astaghfirullah Aku bertarji’ inna lillah) x 2 Baca taawwudz A’udzubillah – a’udzubillah Mulai bekerja bacalah bismillah Selesai kerja alhamdu lillah Terheran-heran masya Allah Sejarah Nabi Muhammad SAW . tahun 570 (tahun Gajah) . Raja masa itu Nabi Muhammad – seluruh manusia/umatNabi Ibrahim – Raja NamrudNabi Musa – Bani Israel – Raja Fir’aun Nabi Isa – Bani Israel Nabi Daud – Bani Israel .Nabi SAW wafat dalam usia 63 tahun Alqur’an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril jumlah surar/surah = 114 jumlah juz = 30 jumlah ayat = 6666 turunnya Alqur’an secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari . (Abdullah) wafat ketika Nabi SAW masih dalam kandungan .Ketika berumur 6 tahun.Lahir di Mekah.kaum Ad Nabi Luth – kaum Sadum (Sodom) Nabi Yusuf . ibu beliau wafat dan dimakamkan di Abwa’ .Kemudian beliau dirawat oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthallib selama 2 tahun .8 Juni 632 .setelah kakeknya meninggal.Wafat dan dimakamkan di Madinah . ibu beliau bernama Aminah . beliau dirawat oleh pamannya yg bernama Abu Thalib .Ayah baginda.Nabi diangkat sebagai rasulullah (utusan Allah) pada umur 40 tahun .Nabi SAW disusukan kepada Halimah Sa’diyah selama 4 tahun .Ayah beliau bernama Abdullah.Amul Huzni (tahun kesedihan) adalah tahun meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah .• Selawat keatas Nabi Sejahtera ke atas rasul • Nabi-nabi yang diutuskan mereka semua adalah mulia Ulul Azmi = nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa baiknya dalam menjalankan tugas yang suci = NIMIM = Nuh Ibrahim Musa Isa Muhammad Nabi .perang Islam yang pertama adalah perang Badar .

5. budi pekerti/tingkah laku. I’tidal. . 4. . Syarat sah .dsb.baca Alfatihah. . .berdiri bagi yang mampu. Isi pokok alqur’an adalah AMAT JIKI (1. Kejadian yang akan datang .- wahyu yang pertama turun adalah surat Al-‘Alaq :1-5 ( iqro’ bismirabbika lladzi kholaq (1) Kholaqol insana min ‘alaq (2) iqro’ warobbukal akrom (3) alladzi ‘allama bil qolam (4) ‘allamal insane ma lam ya’lam (5) wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah : 3 . kemasyarakatan. pakaian. haji. pengesaan Allah SWT . Tarikh. puasa. 2. .membaca shalawat atas nabi dan keluarganya pada tasyahud akhir. tauhid.Muamalah. Janji dan Amcaman . . tempat shalat harus suci dari najis Telah masuk waktu shalat Rukun shalat = .duduk diantara dua sujud.shalat.salam Azan (15 kalimat) Allaahu Akbar 2 Allaahu Akbar 2 Asyhadu Allaa ilaaha illalloh 2 .alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ‘alaikum ni’mati waroditu lakuml islama dina…. . Aqidah.sujud. ketika tidak ditutup maka berdosa. Aurat = bagian tubuh yang harus ditutupi. sejarah. 6.baca tasyahud akhir. .zakat.duduk tasyahud akhir. 3.7. beragama Islam menghadap kiblat (ka’bah di Masjidil haram. . . 8.takbiratul ihram. Mekah) suci dari hadas kecil dan hadas besar Badan. shalat.tuma’ninah (tenang) ketika ruku’ – I’tidal-sujud-duduk antara dua sujud. zakat.niat. Ibadah. Ilmu Pengetahuan . Aurat laki-laki = antara pusar dan lutut Aurat perempuan = seluruh tubuh Bacaaan Shalat.) Surat Makkiyyah = Surat Alqur’an yang turun sebelum nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah Surat Madaniyyah = Surat Alquran yang turun setelah nabi Muhammad hijrah ke Madinah Nama-nama Alquran Adz Dzikro = peringatan Al Furqan = pembeda (antara yang hak/benar dan yang batil/salah) Al Kitab = tulisan An Nur = cahaya (penerang) Al Bayan = penjelas Al Huda = petunjuk Asy Syifa = obat/penyembuh Rukun Islam (5) = syahadat. Akhlak. .ruku.

Hayya Alas Solaah . Qod qooomatis solaah 2 Allaahu Akbar 2 Laaa ilaaha illalloooh. • tidur. • bersentuhan kulit lawan jenis. ( jawaban Hayya ala… = La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adhim) Iqomah (11 kalimat) Wudhu Allaahu Akbar 2 Asyhadu Allaa ilaaha illalloh . • mengusap telinga. • ber-tiga kali. • berkumur. Sunnahnya wudhu = • membaca basmalah. • membasuh kaki. • menghirup air dengan hidung. • menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam.pingsan). • membasuh kedua tangan sampai ke siku. • tertib (berurutan). • hilang akal (gila.Asyhadu anna Muhammadar rosuuulullooooh 2 Hayya Alas Solaaaah 2 Hayya alal falaaaah 2 Allaahu Akbar 2 Laaa ilaaha illalloooh. Asyhadu anna Muhammadar rosuuululloh. Yang membatalkan wudhu (5) = • keluarnya sesuatu dari dua lubang depan belakang. • meneliti sela jari dengan air. Syarat wajib Puasa mukallaf (baligh dan berakal) sehat beragama Islam Yang membatalkan puasa masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang tubuh dengan sengaja (makan. Rukun wudhu (6) = • niat. • baca doa setelah wudhu. • membasuh muka. minum) muntah dengan sengaja haid . epilepsi. • mengusap kepala. Hayya alal falaaaah . • mencucui tangan.

.apa yang kamu ketahui dari khulafa ur rasyidin?khulafa itu pemimpin.muncul seorang iman mahdi....mengusap kepala..ليلة القدر خير من ألف شهر )3( . 17.3.seharusnya kalian membantu teman kita yang kekurangan.membaca tasyahud akhir.duduk tasyahud akhir.lalu ali bin abi thalib.buang air kecil.iman kepada rasul allah.apa syarat puasal? niat pada malam hari.apa yang kamu ketahui ytentang rukun wudhu?niat di dalam hati..apa syarat wajib sholat?syarat wajib sholat ada 3 yaitu beragama islam.di dalam rapat tasaqifah.dan4!4) ‫)إنا أنزلناه في ليلة القدر )1( .rasyidin yang bijak sana..apa yang kamu ketahui tentang Nabi Adam A.itu hari kiamat .yaumuddin hari tegaknya islam.Apa vciri-ciri kiamat besar?nabi isa turun ke bumi. 18.duduk antara dua sujud.Apa yang kamu ketahui tentang rukun sholat??rukun sholat ada 13. 2.membasuh kaki sampai ke mata kaki.apa syarat sah sholat?ada 4 pertama. 7.tuliskan arab surah al qadr ayat 1.berubah akal.abu bakar usman.matahari terbit di barat.Hanya Allah yang boleh sombong karena dia dapat membuat alam semesta ini.iman kepada malaikat allah.1.dan buang angin.zakat ada berapa dan apa gunanya?zakat ada dua zakat fitrah dan zakat maal manfaat zakat adalah mensucikan.munculnya dajjal dengan fitnah.s tinggal di surga bersama Hawa buah khuldi di makannya turun ke bumi akibatnya nabi adam dari tanah hawa dari tulang rusuknya bapak dari para manusia di perintah menyembah ALLAH qabil lahir dengan iklima habil lahir dengan labuda habil di bunuh kakaknya.menjadi seorang khalifa.membasuh tangan sampai siku. 12.i'qtidal setelah rukuk..apa arti dajjal??????Dajjal menurut bahasa artinya adalah pembohong besar.muncul dabbah dari tanah. 6...membasuh muka.Apa yang membatalkan wudhu?pertama.membaca shalawat nabi.suci dari hadas kecil atau besar. semoga Allah menunjuknya di jalan kebaikan sehingga tidak mengejek lagi.. Karena itulah ketika diejek oleh orang lain janganlah membalas ejekan dengan ejekan.apakah arti iman?iman adalah mempercayai sesuatu dengan cara mengucapkan.banyak terjadi bencana. 4.buang air besar. Maka membalas ejekan dengan ejekan pun juga akan mendatangkan dosa.suci dari hai dan nifas.semua itu rukun sholat.mengapa sombong itu di larang?Karena ALLAH tidak suka terhadap orang yang sombong karena kepintaran.niat di dalam hati berdiri bagi yang mampu.menahan diri.. 5.munculnya kaum yakjub makjub. 6. 11..lalu salm pertama.keluarnya haid. 19.suci dari najis.membaca surah alfatihah.minum muntah.banyak m\yang meninggalkan sholat.apa nama-nama hari akhir?ba'ats bangkit.dan menutup aurat. oleh para ahli hadis disebut juga dengan dajjal.تنزل الملئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر‬ ٍ ْ َ ّ ُ ْ ِ ْ ِ ّ َ ِ ْ ِِ َ ِ ُ ّ َ ُ َ ِ َ َ ْ ُ ّ َ َ ٍ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ٌ ْ َ ِ ْ َ ْ ُ َْ َ ِ ْ َ ْ ِ َْ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ّ ِ 9.Apa saja ciri-ciri iamat kecil???Ciri-ciri kiamat kecil adalah banyak fitnah dimana-mana. tetapi justru do’akanlah kebaikan kepadanya.sujud dengan tuma ninah.akhir-akhir.dan yang terakhir iman kepada qodho dan qodr 8.apa yang menyebabkan puasa batal?makan..dan kencantikan yang ia miliki itu semua dapat di tarik kembali kepada allah karena semua itu pemberian Allah.para ulama diwafatkan.hancurnya bumi seisinya. baik mengaku sebagai rasul ataupun membuat bid’ah juga dinamakan dengan dajjal 3.tiba waktu sholat.datang haid dan nifas.tertib beraturan.Apa Yang Dilakukan Jika Diejek Teman?Telah dijelaskan bahwa mengejek orang lain adalah tindakan maksiat yang akan mendatangkan dosa.baligh.abu bakar di bi'at.akal sehat juga kuat. 14. Hal ini berlaku baik ejekan dengan sebab atau tanpa sebab.dan orang-orang yang menggunakan jilbab semakin sedikit. 13.mahsyar berkumpul.Mengapa kita dilarang mengejek orang lain?Karena jika kita mengejek orang lain maka kita akan mendapat dosa sebaiknya jangan mengejek teman kita yang kurang dari kita.menghadap kiblat...rukuk dengan tuma'ninah. Orang-orang yang suka memalsukan hadis.kekayaan. 16.baligh atau dewasa.S????Nabi Adam A.murtad.bersentuhnya lawan jenis.hisab hitung.rukun iman ada 6 apa saja????Iman kepada allah. Demikian pula para pendusta terhadap agama Islam.dan membenarkan dengan hati dan mengamalkan.mizan timbangan.jaza balasan.suci dari haid dan nifa.apa arti surah al-qadr ayat 4??ARTINYA pada malm itu turun malaikat-malaikat dan malaikat jibril dengan izin dari tuhannya untuk mengatur segala urusan 10..untuk menjaga syariat 20. 15.iman kepada hari kiamat.menyentuh kemaluan.lalu takbbiratull ihram.tertib beraturan.banyak pembangkang zakat..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful