Kelas 4 ! 1. 2. 3. 4. 5. Surah Al – Kafirun merupakan surah yang ke ?

Ke – 109 Ayah nabi Ibrahim adalah seorang pematung yang bernama ? Azar Namrud memerintah rakyatnya untuk membakar pemuda Ibrahim karena ? Merusak patung Berlari – lari kecil dari bukit Shafa ke Marwah dalam ibadah haji disebut ? Sa’i Sejak kapan perintah kurban di laksanakan ? Sejak nabi Ibrahim di perintahkan oleh Allah menyembah nabi Ismail

Kelas 5 ! 1. 2. 3. 4. 5. Apa kebiasaan orang – orang Quraisy ? Bepergian dan berdagang Mukjizat nabi Muhammad Saw yang paling besar adalah ? Tongkat Anjuran tolong menolong yang lahir karena adanya Surah Al – Maidah ayat ? Ayat ke - 4 Firaun menentang ajaran Allah yang dibawa oleh nabi ? Nabi Musa Perintah puasa terdapa dalam Al – Quran Surah ? Surah Al – Baqarah ayat ke – 183

Kelas 6 ! 1. 2. 3. 4. 5. Istri Musailama bernama ? Sajah Putra Abu Lahab bernama ? utbah dan Uthaibah Istri Abu Lahab adalah ? Ummu Jamil Perjalanan kaum muslim ke Yamamah berada di bawah komando ? Khalid bin Walid Salah satu kandungan surah Al – Alaq ayat 1 – 5 ? Allah memerintahkan untuk memperhatikan ciptaannya

Tags: agama, agamaagama, akhlak, anak, angle, arab, badong, balikpapan, batakan, cahaya, cantik, hati, islam, islamic song, latihan, malaikat, nasheed, nasyid, sidogemah, soal, solehah, song, uas, zahro 0 comments share Mifta Pradivia Putri 6B 2008 SOAL KELAS 4 (EMPAT) 1. Pada masa Ibrahim ada tiga peristiwa yaitu ? • Terjadnya mata air Zamzam, Berdirinya Ka’bah , Dan dilaksanakannya perintah Kurban 2. Ibrahim adalah seorang putra ? • Azar, pematung terkenal di kampung Babilion 3. Ibrahim dan Ismail membuat rumah ibadah yaitu ? • Ka’bah 4. Menurut bahasa Shalat artinya ? • Doa & ibadah yang terdiri atas beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang di mulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam Aug 28, '08 1:22 AM for everyone

5. Guru adalah ? • Seseorang yang mempunyai kewajiban mendidik dan mengajar murid di sekolah. 6. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan ialah ? • Bilal bin Rabah SOAL KELAS V (LIMA) 1. Al-Quran di turunkan selama ? • 22 tahun, 2 bulan, 22 hari 2. Kitab suci adalah ? • Kumpulan firman-firman Allah yang di kumpulkan dalam satu kitab 3. Bagaimanakah ciri-ciri orang-orang yang lalai ? • Lengah, tergesa-gesa, ceroboh, dan tidak bertanggung jawab 4. Muflis adalah • Orang yang bangkrut 5. Ghasab adalah • Memakai barang orang lain tanpa seizing pemiliknya 6. Uswatun Hasanah adalah • Memberikan contoh yang baik

SOAL KELAS 6 (ENAM) 1. Siapakah nama istri Musailamah Al Kazab ? • Sajah 2. Shalat Tarawih disebut juga ? • Qiyamul lail 3. Qadha adalah • Ketetapan Allah tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya

4. Terdapat dua takdir yaitu ? • Takdir Mubram dan Takdir Muallaq 5. Perjalanan nabi ke Madinah selama ? • 7 hari 6. Zakat dibagi dalam dua macam yaitu ? Mifta Pradivia Putri 6b • Zakat fitrah dan zakat Mal

Baik pak Kerjakan soal-soal di atas

Tags: agama, agamaagama, akhlak, anak, angle, arab, badong, balikpapan, batakan, cahaya, cantik, hati, islam, islamic song, latihan, malaikat, nasheed, nasyid, sidogemah, soal, solehah, song, uas, zahro 0 comments share Aug 21, '08 2:28 AM for everyone A. Berilah tanda silamg ( X ) huruf a, b, c, d pada jawaban yang paling benar ! Latihan Soal 8 1. Seorang paman Nabi yang terkenal dengan keserakahannya adalah …. a. Hamzah b. Abbas c. Abu Jahal d. Abu Lahab 2. Firman Allah SWT “ Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk…” a. berusaha b. bekerja c. beribadah d. berpikir 3. Nama lain dari Alqur’an yang artinya pembeda adalah .. a. Al-kitab b.al-furqan c. adz-Dzikro 4. Rukun Shalat yang pertama adalah … a. niat b. ruku’ c. tkbiratul-ihram 5. Hayya alal Falah artinya … d. al-Huda d. sujud

zakat c.Lanjutan ayat yang berbunyi “ Wailul likulli humazatil…” a. kecuali… a.Orang yang dapat dipercaya berarti bersifat …. Marilah menuju kemenangan c. bohong c. farghob b. Surat yang wajib dibaca ketika sholat adalah a. fahaddits d. tasyahud d. munafiq d. Akhladah b.Waamma bini’mati Robbika …lanjutan bunyi ayat tersebut…. Orang yang mengumandangkan adzan disebut … a. Surat al-Quraisy terdiri dari …. Sirojul Makkah 12. muhsin b. 114 b. kikir b. 5 b. amanah b. Lumazah c.Berikut ini yang termasuk rukun wudhu adalah a. a. 4 c. sabar 19. sholat b. Al-Baqoroh:2 c. ayat a. An-Nas c. sabar c. Marilah melaksanakan shalat b. Hutomah 16. fansob c. mengusap telinga c. al-fatihah:7 b. Syahrul Makkah b. puasa 13. musafir d.Berikut ini adalah sifat-sifat tercela. melafalkan niat 18.6 10. takbir b.imam 9. a. megusap kepala d. ruku’ c. Allah Maha Agung 6. waaddadah 11.. tidak ada Tuhan selain allah d. Subhana Robbiyal A’la dibaca ketika … a. al-Fatihah 8. khotib c. a.Orang yang percaya adanya Allah SWT disebut a. ali-Imran:6 d. fala tanhar 17. sujud 7. dengki d. 115 d..Surat Alquran berjumlah …. muadzin b. dengki d. Kemenangan kaum muslimin atas kota Makkah disebut …. al-Maidah:3 14. 116 c. mukmin c. Qarbul Makkah c.a.Ketika haji wada’ turun surat yang terakhir yaitu surat … a. 92 d. muslim 15. al Falaq b. al-Ikhlas d. haji d. Fathul Makkah d. dermawan . 3 d.Wasiat Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya adalah : a. a. membaca Basmalah b.

sunnah muakkad 25. a. yang menggantikan imam shalat adalah a. 20. mubah b.Ketika haji Wada’.Malaikat yang bertugas mencatat amal baik adalah a. Ali bin Abi Tjalib c.Nabi Muhammad SAW berdakwah selama … tahun a. Roqib d. Nabi Muhammad membawa jamaah sebanyak. Makkah b.000 b. a. Izroil 29.Ketika Nabi Muhammad SAW sakit. menangis b. kepatuhan 21.Uswatun Hasanah berarti … a. Umar bin Khattab d..Nabi Muhammad SAW lahir di kota … a. d. 30.20. kekalahan c. fardhu ‘ain 31. berenang . kebaikan b. 24 23. fardhu kifayah c. suri tauladan yang baik b. a... Isrofil c. dapat dipercaya b.Rasul yang menentang raja Namrud adalah . Abu Bakar Siddiq b. Usman bin Affan 22. Yaman d. Nabi Isa AS 26. kesengsaraan 27. sifat-sifat tercela c. menyampaikan ajaran Islam d. 10. 25. 22 c. keluar darah karena terluka c. kerugian d. istirohah 24. Nabi Ibrahim AS c.000 d. Kairo 32.Rasul bersifat fathonah berarti … a. b.Berikut ini yang termasuk hal yang membatalkan puasa … a.Duduk tawaruk dilakukan pada saat … a. 21 b. Jibril b.000 28. 23 d.Terusan ayat a. sifat-sifat terpuji d. tasyahud awal c.Dalam surat al-Ashr dijelaskan bahwa manusia dalam …. jujur d.000 c. muntah dengan sengaja d. Nabi Musa AS b. duduk antara dua sujud b. Nabi Muhammad SAW d. kecuali orang-orang yang beriman. cerdas adalah c. tasyahud akhir d. 15. c.Mengerjakan sholat ‘idain hukumnya … a. Madinah c.

islamic song. nasyid. Al-Kitab b. '08 2:26 AM for everyone . awan panas c. Sebutkan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul ! …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 2. al-Mu’min 35. cantik. akhlak. Jawablah dengan tepat ! 1.. islam. Rukun iman ada ………. perkara 6. Fathul Mekah artinya …. al-Furqan 34. Al-Huda c. cahaya. Al-Qomar d. hujan batu b. kecuali a. 7. Hukum shalat jum’at bagi laki-laki dewasa adalah …. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar ! 1. Sebutkan nama-nama hari kiamat ! …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 4. Al-Ashr artinya …… 5. banjir besar d. al-Kafirun c.. 4. Kata yang bergaris bawah artinya ……… 8. hari 10. kebakaran B. Apakah yang dinamakan dengan taqdir mubram ? …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 5. Yaumul ba’ats artinya …. Puasa Syawal dilakukan selama ……. pandangan kita tertuju ke ….. Innal insana lafi khusrin. zahro. latihan 0 comments share Latihan Soal 7 Aug 21. C. Sebutkan hikmah-hikmah melakukan puasa Ramadhan ! …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………… 3. Pada saat shalat.. Membaca doa iftitah pada waktu shalat hukumnya……… 3.Di kalangan orang Quraisy.Allah SWT menurunkan azab kepada umat Nabi Nuh AS berupa … a. sidogemah. Apakah yang disebut dengan taqdir muallaq atau taqdir ghoiru mubram ? …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Tags: agama. 2. Nabi Muhammad SAW diberi gelar… a. uas.33. Shalat tahajud adalah shalat yang dilaksanakan ………… tidur 9.Berikut ini adalah nama lain dari alqur’an.al-Huda d. al-Amin b.

22... 7. 10.........Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah pada umur ... 9..Ayahanda Nabi Muhammad wafat ketika Nabi umur .Maha Suci Allah adalah arti dari . Sidiq artinya .....Nabi Musa mendapat kitab .. 14.. 17. 4.. 8...... 2. 12..... Apakah singkatan arti dari QS Al-Maun ? .1..... Ishaq jujur Dapat dipercaya 11-13 Bitikebeyang Usman bin Affan 13-23 H Ismail Tadiadanmayaodan Cerdas Ali bin Abi Thalib 6... Peristiwa turunnya Alqur’an disebut ....Nabi Muhammad SAW pernah diasuh oleh pamannya yang bernama .. Abu Bakar menerima gelar As-siddiq karena membenarkan peristiwa .wa arsala alaihim thairan ..zakat maal adalah mensucikan ... Anak nabi Ibrahim yang akan disembelih adalah ..Ketika shalat maka ………..pada QS An-Nisa :100 terkandung tentang ...... Membaca Surah pendek 24... Khalifah Umar memerintah tahun ........pada QS Al-Hujurat :13 terkandung tentang . Tiada Tuhan selain Allah adalah arti dari ... . 18. Irahim Abdullah 40 tahun 5 tahun Ridwan Izroil Abdul Muthalib Subhanallah 25 tahun Allahu Akbar 16...Allah Maha Besar adalah arti dari..Kakeknya Nabi Muhammad bernama .. 19....Pada masa Khalifah Abu Bakar dilakukan penaklukan .. 25. Namrud Rasul Hijrah Musailamah ulul azmi Bilal bin rabah tolong menolong Hari Kiamat Injil silaturrahim Taurat Alqur’an 21....... 27. .. Hurf a ha ’a gha ’ha kha adalah huruf bacaan ..mencabut nyawa adalah tugas malaikat...... Siapakah Khalifah kedua ? ... 20.. 13. 15.. 3.Rukun iman ke empat adalah iman kepada . 5... 26. Nuzulul qur’an isro’mi’roj idul adha Lailahaillallah iqlab idhar Ikhfa’ idgham bighunnah masya Allah subhanallah Allahu Akbar 11... 23.Masjid pertama dalam Islam adalah .Orang yang mengumpukan dan membagi zakat adalah .Gubernur Yaman yang ingin menghancurkan ka’bah adalah ......

. uas. 44.... 32..rukuk termasuk .. 34..QS . . 40..... zahro 0 comments share Latihan Soal 6 1...... nasheed..Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah . cahaya......Khalifah yang membuat baitul maal dan mata uang adalah ...... arab. solehah... sidogemah.berserah diri =...Keterangan Qadar Wahyu pertama QSurah Taha Tags: agamaagama. 39......Yaumul baats artinya .. terjemahan dari ...... Anak Nabi Muhammad . 48. anak. terdiri atas 3 ayat dan berarti pertolongan 41. 4... 49.Al-fatihah artinya . bernama .Sesungguhnya manusia kerugian adalah terjemahan dari . surah ...... 43. nasyid.... yaitu .juz .usaha = . Apakah arti dari Al-Lahab ? .... malaikat... 45. balikpapan.Nabi Musa bermunajat dan mendapat wahyu di . 2...... Anak nabi Adam adalah .. 36. '08 2:24 AM for everyone . akhlak...000 tawakkal obat Abu Bakar QS Al-Kautsar : 3 qadha Fatimah Hari berkumpul 6666 Tentara Islam hampir kalah --..Katakan Allah itu satu terjemahan dari .. badong... 30. 42.Yaumul mahsyar artinya . Aug 21.. latihan..qidam adalah sifat wajib Allah yang berarti ..28. batakan.. 46. 37... Siapakah Khalifah pertama ? ..Alquran terdiri atas . hati.khalifah yang membukukan Alquran adalah .. song..Ketetapan Allah sejak zaman azali disebut ...... ayat 33.Lembah tempat tinggal Nabi Ismail adalah ..silaturrahim terdapat dalam ... 3.. islamic song..Wahyu pertama Alqur’an turun di .5 kg Khadijah Ibrahim Ishaq QS Al-Ikhlas :1 Allahu Akbar 114 ikhtiar pembukaan 10 tahun Qabil Hira Gejolak api QS Al-Ashar :2 QS An-Nashr Subhanallah Bukit Sinai perang pertama dalam Islam 30 menutup aurat Lailahaillallah Rukun Shalat Idgham Bighunnah Idhar QS Alhujurat :13 Iqlab idgham bila ghunnah Badar 10...Khalifah ketiga adalah khalifah yang terbunuh saat membaca Alqur’an.Nabi Muhammad SAW ketika hijrah sinngah di gua ..... Ta Dia Dan Ma Ya O Dan Mikail Islam wahyu terakhir Umar Bin Khattab Hari kebangkitan ma’kul membaca tasbih 2 tahun Tsur Tolong menolong 2.membedakan yang haq dan batil (benar dan salah) adalah nama lain alqura’an . 35........ soal. 50. 38...Ketetapan Allah yang diketahui setelah terjadi disebut . ......... 31. islam. 47. angle.. 29... cantik.

.. 36..... 24....... Mikail Islam wahyu terakhir Abu Bakar Hari kebangkitan . Allah Maha Besar adalah arti dari.... 17...Nabi Musa bermunajat dan mendapat wahyu di .berserah diri =.. 27. kadar zakat fitrah adalah.... Pada Perang Uhud .. Istri Nabi Muhammad bernama........ 25.......Ketetapan Allah sejak zaman azali disebut ... 23... 34...lam ra merupakan huruf bacaan .. 12.. Ayahanda Nabi Yusuf bernama... 48.... 42.. 29..... 6. Al-Alaq ayat 1-5 adalah . 47.......... 31..... Berapa Tahun Umar memerintah ?..Nabi Muhammad SAW ketika hijrah sinngah di gua ..rukuk termasuk ... 16.... Umar masuk Islam ketika mendengar adiknya yang bernama .....Wahyu pertama Alqur’an turun di gua ..... 20.... 8.Al-fatihah artinya ... 13. ..Alquran terdiri atas ... 32..silaturrahim terdapat dalam . perang Badar adalah ... salah satu Sunnah shalat adalah . 10... 30..Yaumul mahsyar artinya ...... 38... pada QS Al-Maidah :2 terkandung tentang . 21... Maha Suci Allah adalah arti dari . 9.. 18..... 44. Ayahanda Nabi Ishaq bernama ... 11. salah satu Syarat sah shalat adalah ..Sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah .. 45.Asyifa artinya . Faja’alahum Ka ’asfin ...Sesungguhnya manusia kerugian adalah terjemahan dari . . 39. 46.Ketetapan Allah yang diketahui setelah terjadi disebut ... salah satu Syarat wajib puasa adalah ...... 49.Al-Bayan artinya .. 22. 26....QS ....... ayat 33.. 43.. 14.........Yaumul baats artinya .. Tiada Tuhan selain Allah adalah arti dari . 15. 50..Tentara Islam ketika fathu Makkah (penaklukan kota Makkah) berjumlah .. Berapa tahun Abu Bakar memerintah ? . Membagi rizki adalah tugas malaikat.jelas adalah arti dari . surah ..5.. terdiri atas 3 ayat dan berarti pertolongan 41....... terjemahan dari .Katakan Allah itu satu terjemahan dari .. 7....juz . Al-Maidah : 3 adalah .... Dan membaca .ba’ merupakan huruf bacaan ... 40.usaha = ............ Hurf ya’ Nun mim wawu adalah huruf .. 28... 37... Abu Jahal mati pada perang .... 35. 19.khalifah yang membukukan Alquran adalah ..

. islam. Abu Bakar As-Shiddiq c. latihan. beribadah 2.000 tawakkal obat Abu Bakar QS Al-Kautsar : 3 qadha Fatimah Hari berkumpul 6666 Tentara Islam hampir kalah --. Irak d.. .. a. cahaya. batakan 0 comments share Latihan Soal 5 Aug 21. ي ن م و‬a ‫. Menurut QS Al-Ashr. Yatsrib c. Gharim 5. Muallaf c. Miskin d.5 kg Khadijah Ibrahim Ishaq QS Al-Ikhlas :1 Allahu Akbar 114 ikhtiar pembukaan 10 tahun Qabil Hira Gejolak api QS Al-Ashar :2 QS An-Nashr Subhanallah Bukit Sinai perang pertama dalam Islam 30 menutup aurat Lailahaillallah Rukun Shalat Idgham Bighunnah Idhar QS Alhujurat :13 Iqlab idgham bila ghunnah Badar 10. uas.. ل ر‬b ‫. a. Umar bin Khattab d. ‫. a. Riqab d.. a. Orang yang baru masuk Islam berhak mendapat zakat.. a.ma’kul membaca tasbih 2 tahun Tsur Tolong menolong 2. Syria 4. istrinya tersebut bernama . soal. nasyid.Khadijah 7. arab. Budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. Muallaf c.. beriman dan beramal shaleh d. sidogemah.. Berikut ini yang termasuk bacaan ikhfa’. دج س ش‬d . Sebelum hijrah ke Madinah. islamic song. Mereka disebut dengan .. zahro.. akhlak.. solehah. mereka berhak mendapat zakat. Amil b. Sabilillah 6. Siapakah Khalifah pertama ? ..Keterangan Qadar Wahyu pertama QSurah Taha Tags: agama. bertaqwa c. Arwa d. Abu Lahab mempunyai istri yang memusuhi Islam. malaikat.... manusia berada dalam kerugian Kecuali orang yang . Ibnu Sabil/Musafir b. hati. cantik. '08 2:23 AM for everyone 1. Habsy b. anak... a.. Usman bin Affan b.. ب‬c ‫. berguna b. Saj’ah c.... mereka disebut .Nabi Muhammad SAW pernah memerintahklan sahabat untuk hijrah ke . Ali bin Abi Thalaib 3. ketika nun mati bertemu dengan . Fatimah b.

Al-Alaq ayat 1-5 merupakan ….. a..a 13... beras a.s.. Yaitu …. a. Izrail 15. perintah berhijrah c. jujur c.c . Qarun d.. a. ...Berapa tahun Abu Bakar memerintah ? .. Munkar Nakir c.QS Al-Alaq :1-5 b.‫لله‬ ِ ‫سب ْحان الله‬ ِ َ َ ُ 8. 5 kg b. Abdullah c.. ا َل ْحمد‬c ْ َ ْ . Makkah Mukarromah c. QS Al-Maidah :3 19. tolong menolong d. Nabi Musa a.. a.. Fir’aun 11.5 kg d. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat amanah yang berarti . dapat dipercaya d..2.....Wahyu terakhir berisi tentang Islam telah sempurna.Seoarng nabi palsu yang sangat lihai dalam berbicara adalah. a.pada QS Al-Maidah :2 terkandung tentang .. masjidil haram d.Raqib b. perintah shalat c.d ‫.. cerdas b. . Nabi Isa a.a 9.. a. Hijrah b.. 10 kg c. wahyu terakhir b. Fathu Makkah 10. wahyu pertama 18..Ayahanda Nabi Muhammad SAW bernama . Peristiwa penaklukan mekah disebut dengan . Malik d..shalat b.َلاله ا ِل ّ الله‬b ُ َ ِ ‫الله‬ ُ َ . Abu Thalib d.. b.Abrahah b.Tiada Tuhan selain Allah adalah arti dari .s.... Musailamah Al-Kadzab c. a. ‫ا َل ْحمد ُ لله‬ ِ ْ َ 12.. ‫ا َك ْب َر‬ ُ ‫. 7 kg 16. ayat kursi d. QS Al-Fatihah c. menyampaikan wahyu 14.. Segala puji bagi Allah adalah arti dari...Menjaga neraka adalah tugas malaikat.kadar zakat fitrah adalah. a.d ‫سب ْحان الله‬ ِ َ َ ُ ‫الله ا َك ْب َر‬ ُ َ ْ ‫.. QS Taha d.َلاله ا ِل ّ الله‬b ُ َ ِ . berkurban 17.

arab. berakal c. 4 tahun c. Umar bin Khattab d. 15.21 a... Yang menguasai hari pembalasan . iqlab d. Al-Maidah :3 c. mereka ditumpas oleh khalifah pertama yaitu a..salah satu Syarat wajib Shalat adalah . 2 tahun b. a. Tentara Islam ketika fathu Makkah (penaklukan kota Makkah) berjumlah . a. islamic song. Abu Bakar As-Shiddiq c.Umar masuk Islam ketika mendengar adiknya membaca . nasheed.. solehah. Usman bin Affan b. Al-fiil d. Abu Bakar As-Shiddiq c. sidogemah. Usman bin Affan b.Terjemahan QS Alfatihah ayat ke 7 adalah ….10 tahun d. anak. a.. Umar bin Khattab d. Idghom bighunnah b. soal 0 comments share Latihan Soal 4 Aug 21. nasyid. islam. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang c..a. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam b..salah satu yang membatalkan shalat adalah sebagai berikut. banyak orang yang kembali murtad (keluar datri agama Islam).. akhlak. tertawa b... uas. 15 tahun 20..000 b. angle. menoleh d. malaikat. membaca Al-fatihah c. cantik. Membaca tasyahud awal b. QS Taha b. idhar c. '08 2:22 AM for everyone 1. song. latihan.000 d. ikhfa’ .. An-Nisa :100 َ ‫من جد ّ وَجد‬ َ َ ْ َ Barang Siapa Yang Sungguh-Sungg uh Maka Ia Akan Menemukan Apa Yang Ia Cari Tags: agama. 30.000 c.. zahro.Setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ali bin Abi Thalaib 25. masuk waktu shalat d. a... 20.. menutup aurat 24. a. Takbiratul ihram (Allahu Akbar) 23.… Yang terkenal dengan Asadullah (singanya Allah) adalah sahabat . bacaan tajwid yang berarti jelas adalah . a.000 2. Ali bin Abi Thalaib 22.. 40. hati. Tunjukilah kami jalan yang lurus d.

.. ت َضل ِي ْل‬b ٍ ْ 7. Katakan Allah itu satu terjemahan dari . Sesungguhnya manusia kerugian adalah terjemahan dari . a. Al-Lahab : 3 b. Sunnah 5.. a. Alfatihah :4 4.. Alfatihah :4 9.‫ط َي ْرا‬ ً َ َ ْ ‫وَأ َرسل عَل َي ْهِم‬ ْ ‫. Al-Ikhlash : 2 d. a. keterangan b.Ketetapan Allah yang dapat diubah oleh Allah karena mempertimbangkan usaha manusia. cahaya lanjutan dari ayat. disebut . a. Hari pembalasan amal manusia disebut .6 ‫. Al-Lahab : 3 b.Ketetapan Allah sejak zaman azali disebut . Al-Bayan artinya .. tulisan d... wudhu a... mengusap telinga . yaumul akhir 8. yakin 13. Syarat sah b. a. rukun d. amal d... a. amal d. obat .. qadar d. أ‬d َ َ ‫باب ِي ْل‬ .. a. An-Nas :5 c. disebut . Al-Ikhlash : 1 d. Yaumul hisab b.shalat sunnah yang berjumalah rakaat ganjil disebut .. An-Nas :5 c. adalah terjemahan dari Alquran .... ikhtiar b. qadha c. tawakkal c. merupakan . adalah c. . ال ْفي ْل‬a ِ ِ ‫.... Berserah diri dalam istilah agama disebut .. Taqdir mubram c. ikhtiar b..usaha baik manusia disebut dengan . syarat wajib c. Taqdir Muallaq b.. mubram b. qadar d. a... مأ ْك ُوْل‬c َ ٍ َ ‫.. maka manusia hendaknya berserah diri kepada Allah SWT.... Al-fiil :5 c..3. yakin 14. muallaq 11.setelah berusaha . yaumul jaza’ d. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak... Al-Ikhlash : 4 d. a.. qadha 12. yaumul mahsyar c. tawakkal c.. Alfatihah :4 10. Al-Ashr :2 b.

Taurat c. Musyrik c.Kitab yang diberikan kepada Nabi Dawud adalah …. Maha Suci b.. Murtad b. a.. Munafiq 25. Munafiq َ ‫من جد ّ وَجد‬ َ َ ْ َ Barang Siapa Yang Sungguh-Sungguh . a.. Muallaf d.Salah satu rukun wudhu adalah sebagai berikut . a.. gurun sinai 16. a... tasbih b. mencuci tangan d. Taurat c.... gua hira’ c.. Gharim 24. amil c.. a. Mekah d. membasuh tangan sampai siku c. Maha Pengasih c. Alqur’an 23... Mengusap telinga b. Madinah b..a. a.Nabi Musa menerima kitab . Zabur d. Gua tsur b. bodoh 20. Madinah b.. Muslim d... Maha Mulia 21..Orang yang berhak menerima pembagian zakat disebut dengan .. Murtad b. Mustahik b. witir d. tahajud c. Maha Pengampun d.Asmaul Husna (Nama-nama Allah Yang Mulia) Al quddus berarti .Orang yang keluar dari agama Islam disebut .. Mekah d... a. Musyrik c. dari Allah SWT a..orang yang menyukutukan Allah SWT disebut . tidak dapat dipercaya d. gua hira’ c. Menyembunyikan wahyu b. membaca doa setelah wudhu 22. Injil b. bohong c. a. gurun sinai 18. Muslim d. gurun sinai 17.para Rasul mustahil punya sifat baladah yang berarti .. Injil b.Nabi Musa bermunajat dan mendapat wahyu di . Zabur d. tarawih 15..Nabi Muhammad SAW ketika hijrah sinngah di gua .Wahyu pertama Alqur’an turun di . Alqur’an 19. Mekah d. gua hira’ c.. zakat a. a.

ب‬c ‫.. Gharim 5. a. Fathu Makkah . Kan’an d. cahaya. Siapakah Khalifah keempat ? . cantik. ي ن م و‬a ‫. orang kafir d.. akhlak. masjidil haram d. soal. badong. ‫. arab. Siffin 7. Ali bin Abi Thalaib 3. Uhud c.. anak... hati. Miskin d. balikpapan. Orang yang memiliki pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan. Hijrah b. a.. Ibnu Sabil/Musafir b.. Mereka disebut dengan . ا َل ْحمد‬c ْ َ .. Usman bin Affan b. a. Amil b. disebut .a 9. دج س ش‬d ‫لله‬ ِ ‫سب ْحان الله‬ ِ َ َ ُ 8... Budak yang ingin memerdekakan dirinya sendiri. malaikat.. Barang berguna b. Allah Maha Besar adalah arti dari. ل ر‬b ‫الله ا َك ْب َر‬ ُ َ ْ ‫. ketika nun mati bertemu dengan .. '08 2:20 AM for everyone 1. Ismail c. Berikut ini yang termasuk bacaan ikhfa’...َلاله ا ِل ّ الله‬b ُ َ ِ .. Umar bin Khattab d. uas. a. sidogemah. Pembukaan 2. Qabil Habil 4. Fatimah b. nasheed. Anak nabi Nuh adalah . Apakah arti dari Al-Ma’uun ? . Fakir c.. solehah. islam 0 comments share Latihan soal 3 Aug 21. Khandaq d. zahro... a. Riqab d.. Abu Jahal mati pada perang .. a..Maka Ia Akan Menemukan Apa Yang Ia Cari Tags: agama. mereka berhak mendapat zakat..... Muallaf c.. Peristiwa penaklukan mekah disebut dengan . batakan. Sabilillah 6.d ‫.. Abu Bakar As-Shiddiq c. song. a.. angle. Makkah Mukarromah c. ُ ‫. manusia c.. Badar b.

... beras a.s.a 13.Berapa tahun Abu Bakar memerintah ? . Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang c. a..s. Abu Thalib d. Malik d.Nabi Ibrahim b... jujur c. Yang menguasai hari pembalasan ..a.. cerdas b.5 kg d.. Nabi Adam . wahyu pertama 18. Tunjukilah kami jalan yang lurus d. a.yang dikenal bapaknya para Nabi adalah .. Munkar Nakir c. 7 kg 16.s. ‫ا َل ْحمد ُ لله‬ ِ ْ َ 12.Raqib b.. ayat kursi d. a...s. . perintah shalat c.shalat b.. 15 tahun 20..Menjaga neraka adalah tugas malaikat. 10 kg c.. berkurban 17.QS Al-Alaq :1-5 b.َلاله ا ِل ّ الله‬b ُ َ ِ . Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam b.pada QS Al-Maidah :2 terkandung tentang .. b.Wahyu terakhir berisi tentang Islam telah sempurna.Ayahanda Nabi Muhammad SAW bernama ... a. a. 5 kg b.Tiada Tuhan selain Allah adalah arti dari . 2 tahun c. a.2. a.Al-Alaq ayat 1-5 merupakan …. QS Al-Maidah :3 19.. Nabi Musa a. a.d ‫سب ْحان الله‬ ِ َ َ ُ ‫الله ا َك ْب َر‬ ُ َ ْ ‫.. perintah berhijrah c.. Nabi Muhammad SAW c. 4 tahun d. QS Taha d.Terjemahan QS Alfatihah ayat ke 7 adalah …. Nabi Isa a.kadar zakat fitrah adalah. Yaitu …. 11.. Abdullah c. menyampaikan wahyu 14. wahyu terakhir b.c . a. d.. Nabi Muhammad SAW memiliki sifat amanah yang berarti . tolong menolong d..10. Nabi Musa a. QS Al-Fatihah c.. dapat dipercaya d.10 tahun b. Izrail 15..

a. ! a. malaikat. a.. Usman bin Affan b. a..Setelah Nabi Muhammad SAW wafat. iktidal b. soal. Allah SWT menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam dengan . wudhu 4. nasyid.21 a. balikpapan. Takbiratul ihram (Allahu Akbar) 23. ْ ْ ْ 1. membaca Al-fatihah c. Al-fiil d. badong.. uas 0 comments share Latihan soal 2 Aug 21.. seseorang harus melakukan . tanah c. sujud . menoleh d... a. ’ Subhana rabbiyal a’la ’ adalah bacaan ketika melakukan . '08 2:10 AM for everyone ‫أ . solehah. cahaya d. cahaya. Abu Bakar As-Shiddiq c. menutup aurat 24....إ ِخت َر ا ْل َجوِب َة الصحي ْحة من أ ب ج د مما ي َل ِي‬ ِ ّ َ ِ َ ّ ْ Para malaikatِ adalah makhluk Allah ْ SWT yangَ diciptakan dari . mandi d. Umar bin Khattab d.salah satu Syarat wajib Shalat adalah . tulang c. Umar bin Khattab d. Sebelum mengerjakan shalat. anak.. Membaca tasyahud awal b. masuk waktu shalat d. Usman bin Affan b. a. mencuci kaki b. sidogemah. tertawa b.. latihan. mereka ditumpas oleh khalifah pertama yaitu a. a.… Yang terkenal dengan Asadullah (singanya Allah) adalah sahabat . arab... Ali bin Abi Thalaib 22. hati.. berdiri d. tanah b. nasheed. banyak orang yang kembali murtad (keluar datri agama Islam). Ali bin Abi Thalaib 25. islamic song.salah satu yang membatalkan shalat adalah sebagai berikut.ganti baju c. An-Nisa :100 َ ‫من جد ّ وَجد‬ َ َ ْ َ Barang Siapa Yang Sungguh-Sungg uh Maka Ia Akan Menemukan Apa Yang Ia Cari Tags: agama. QS Taha b... darah d. Al-Maidah :3 c. Abu Bakar As-Shiddiq c. islam. api 2. api 3. angin b.... rukuk c.. berakal c.Umar masuk Islam ketika mendengar adiknya membaca . cantik.

tahajud b.. Aisyah 7..... Nuh d. sopan d. Anak dari Nabi Adam adalah . binatang 13.untuk menemani Adam a..mangga c.. Hawa . Salahsatu putri Nabi Muhammad SAW bernama . hijrah b.. Adam diturunkan ke bumi karena memakan buah . a. salam d. khuldi d.. mata b. Nisfu sya’ban . a.. Allah SWT c. dua c.Makhluk Allah SWT yang telah disediakan neraka baginya adalah .5.. rasul b.. a.الرحمن‬ ِ ْ ّ c... Adam mengajak keturunannya untuk menyembah .. empat 15. Ali d. Fatimah b.. a. dermawan c. lembut b.Shalat subuh terdiri atas . hamdalah b. harapan 8. Fatimah c. dewa 10.Habil c. nuzululquran c.... nafsu c... kecuali . Manusia adalah makhluk yang sempurna sebab dilengkapi dengan . a. a...fardhu c. a. Hafsah b. iblis c. rakaat. Qabil . tin b.. a...bermusuhan d... Akal d.Shalat lima waktu sehari semalam juga disebut dengan shalat . Maha Penyayang 18.. a.batu d. pemarah 12. a.s. sunnah d. manusia b. isra’ mi’raj d. Idris c. Maha Pengasih d. a. potongan ayat tersebut artinya a. Kan’an d.Nabi Muhammad SAW disukai oleh paman beliu karena memiliki sifat sebagai berikut. amiin 16. rawatib 14... Maha Satu b.Semua manusia adalah bersaudara sehingga tidak boleh saling . apel 9. satu b. a. Maha Kuasa ‫71..Shalat merupakan perintah Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa ... Tolong menolong 11.... tiga d. jin d.. Membantu c.shalat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan . Fatimah b. Khadijah 6. menyayangi b. a. Allah SWT menciptakan …. Subhanallah c.

. Tidak mungkin c. a. potongan ayat tersebut artinya . rukuk d. pembuka 31. 100 30. a. Membaca tasyahud awal 23. al-amin b..murtad d. Menyembah d. maju d. tahun. tidak ada yang setara dengan Dia d.Salah satu yang dapat membatalkan shalat adalah .Allah SWT memiliki sifat jaiz.. a. kafir b..Nabi Muhammad SAW pernah disusukan kepada . a..Orang yang shalat harus menghadap kiblat.. Ka’bah b.Disunnahkan mengeraskan suara pada rakaat pertama dan kedua pada shalat berikut..Menurut bahasa shalat artinya . a. Islam 29.. 35 22.. 30 d.Surat Al-Faatihah disebut juga dengan …. boleh ْ ‫ل َم ي َل ِد‬ ْ 27. lutut 26... Jaiz artinya . Allah SWT tidak beranak c.. modern b..Surah Al-Ikhlash mempunyai arti ... keemasan c. manusia d..subuh d.. ketika itu Nabi Muhammad SAW berumur . a. Allah SWT tempat meminta segala sesuatu b. mengabdi 32.. Kiblat yang dimaksud adalah . syirik c. tertawa b. waktu subuh c.Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun ... 20 b. Ujung kaki d..Zaman jahiliyah artinya zaman . a.... pasti 28.Perbuatan orang yang menyekutukan Allah disebut .. 25 c. dhuhur 24. a. Makkah c. Doa c. harus b.. a..20 a. . maghrib c. membaca al-fatihah c. paha b. a....Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. awalus-suwar d.. kebodohan d. Madinah d.. Masehi. 451 c. Ummul kitab c. Baitul maqdis 25. dada c. a. a.19. alfurqan . Allah tidak diperanakkan 21. ibadah b.. isya b.Aurat pria mulai dari pusar sampai .. 571 b... memurnikan keesaan Allah SWT b. kecuali .150 d.

..a. 1. 41. b.. .. Umu Salamah c. Rasul c..Allah SWT bebas melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki-Nya.. kuda c.مع‬oO َ good luck A. merupakan pengertian dari sifat ... 39. Dua c.. 37.. mengucapkan salam ! 36... dan d. Allah SWT 38.. Allaahu shshamad Tags: agama..-terdapat dalam surah Al-Ikhlash ayat ke 44.Salinlah ayat berikut ini ke dalam huruf Arab ! a. satu b. anak.. Dibaca ketika melakukan gerakan ‫ب – إ ِمل ِ ال ْفراغ َ مما ي َل ِي ب ِجواب مناسب‬ ّ ِ ْ ٍ ِ َ ُ ٍ َ َ ْ َ َ ْ ‫ل َم ي َل ِد ْ وَل َم ي ُوْل َد‬ ْ ْ . ’ Alhamdu lillaahi rabbil ’aalamiina ’ b. '08 2:02 AM for everyone َ ْ ِ‫ج – أجب ع َن ا ْل َسئ ِل َةِ الت ِي َة‬ ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ُ ‫54..Berikut ini yang merupakan sunnahnya shalat adalah …. membaca tasbih ketika sujud c.Mengapa Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi ? 49.-terdapat dalam surah Al-Ikhlash ayat ke a.الله الصمد‬ َ ّ d. a..43 ! 46.. Allah SWT menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam dengan . akhlak. sapi b..Orang yang memimpin shalat disebut dengan . hari kiamat d. latihan.Orang yang mengumandangkan adzan disebut dengan .. Tiga ُ ‫43..Surah Alquran yang harus dibaca ketika melakukan shalat adalah surah ..سمعَ الله ل ِمن حمد َه‬ Oo--‫الن ّجاح‬ ِ َ َ‫-.Sebutkan 5 syarat sah shalat ! 47. tertawa d..Manusia yang disebut sebagai Bapaknya manusia adalah . bebek d.. balikpapan. soal.. Pilihlah jawaban yang benar dengan menyilang (x) huruf a. Umu Aiman b. kambing .Langit dan bumi merupakan ciptaan …... a. empat 35. qadha qadar 2.. .. c.Lanjutan dari bunyi ayat ‘ walam yakun lahu ‘ adalah …. Halimah Sa’diyah d..Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW juga disebut dengan tahun gajah ? 50.Sebutkan hal-hal yang membatalkan shalat ! (minimal 4 hal) 48..Pada masa kecilnya Nabi Muhamad SAW pernah menggembala . berdiri b. a. uas 0 comments share Latihan Soal 1 Aug 21... arab. Rukun Iman yang keempat adalah iman kepada ..Surah Al-Fatihah mempunyai arti . 42. Khadijah 33. 40. .. Allah b.

Membungkukkan badan dengan membaca tasbih disebut a.. khuldi 9. Fatimah c. Aisyah d. Fatimah b. Maha Kuasa d.Nabi Muhammad SAW disukai oleh paman beliu karena memiliki sifat sebagai berikut.... a. kecuali . Khadijah 7. manusia b.batu d. Subhanallah c. tin b..ganti baju c. binatang 13.. Kan’an b. Allah SWT menciptakan ….. sujud 5.... menyayangi b. Qabil . berdiri d. Maha Satu c... Tolong menolong 11. mencuci kaki b.. tiga d. hijrah b. a. a.. Ali 6...s. pemarah 12.Shalat subuh terdiri atas . Adam mengajak keturunannya untuk menyembah . apel d.. Nisfu sya’ban ... Maha Penyayang 18. mata b. darah d. dermawan c.Shalat lima waktu sehari semalam juga disebut dengan shalat . a. Manusia adalah makhluk yang sempurna sebab dilengkapi dengan . rakaat.. a. hamdalah b. Hawa 19..Makhluk Allah SWT yang telah disediakan neraka baginya adalah . empat 15.20 a. potongan ayat tersebut artinya . harapan 8. a. nafsu c. a.. iktidal b. Allah SWT tempat meminta segala sesuatu b.. Allah SWT c. dewa 10.17 a. tulang c.. nuzululquran c. seseorang harus melakukan . a.fardhu c.Shalat merupakan perintah Allah SWT yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada peristiwa . salam d.. a. a. isra’ mi’raj d. Akal d. a. alfurqan . a. Membantu c. api 3. Ummul kitab c.shalat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan . rukuk c. al-amin b.. wudhu 4.. a. Fatimah c.. a. rasul b. Idris c.untuk menemani Adam a. jin d.a. a.. Allah SWT tidak beranak ‫الرحمن‬ ِ ْ ّ ْ ‫ل َم ي َل ِد‬ ْ ... satu b. sopan d.bermusuhan d. amiin 16. Adam diturunkan ke bumi karena memakan buah .. tahajud b. sunnah d. iblis c. mandi d. rawatib 14... dua c.. Anak dari Nabi Adam adalah ..... tanah b. potongan ayat tersebut artinya . Nuh d.. Salahsatu putri Nabi Muhammad SAW bernama .Surat Al-Faatihah disebut juga dengan …. Sebelum mengerjakan shalat.. awalus-suwar d. Hafsah b... lembut b.Semua manusia adalah bersaudara sehingga tidak boleh saling .mangga c..Habil d. Maha Pengasih b.

merupakan pengertian dari sifat . a. a. a.Berikut ini yang merupakan sunnahnya shalat adalah ….Menurut bahasa shalat artinya ... ibadah b.. lutut d. a. 20 b. Masehi...... empat 35. kuda c. satu b.Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun . a.Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah.. a...Surah Alquran yang harus dibaca ketika melakukan shalat adalah surah . membaca al-fatihah c.... ketika itu Nabi Muhammad SAW berumur .c. manusia d. . Makkah c. 30 d. Umu Salamah d.Surah Al-Fatihah mempunyai arti . waktu subuh c. 451 c..150 d. kecuali . Ujung kaki 26.. Madinah d. isya b. rukuk d.... tertawa d. 35 22. pasti d.Salah satu yang dapat membatalkan shalat adalah .. pembuka 31... Jaiz artinya .. boleh 28.-terdapat dalam surah Al-Ikhlash ayat ke . maju 27.. a.Orang yang shalat harus menghadap kiblat. a.. dada c.... membaca tasbih ketika sujud c. 37. Tidak mungkin c...Nabi Muhammad SAW pernah disusukan kepada . Islam 29. mengabdi 32.... 40.. kambing . kafir b. berdiri b.subuh d.Langit dan bumi merupakan ciptaan …. Allah SWT 38.. a.. 571 b. dhuhur 24.. maghrib c.Allah SWT bebas melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki-Nya. tidak ada yang setara dengan Dia d.murtad d. 100 30.Surah Al-Ikhlash mempunyai arti . Tiga d.Disunnahkan mengeraskan suara pada rakaat pertama dan kedua pada shalat berikut. tertawa b. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat! 36.. Kiblat yang dimaksud adalah .Zaman jahiliyah artinya zaman .. Baitul maqdis 25.34 a.. Halimah Sa’diyah b. paha b. tahun. a. 39.Perbuatan orang yang menyekutukan Allah disebut .. a.. Membaca tasyahud awal 23... 25 c.Orang yang memimpin shalat disebut dengan . keemasan c. Allah tidak diperanakkan 21. bebek d. modern b. a. Dua c..Allah SWT memiliki sifat jaiz. 41.. mengucapkan salam ُ ‫الله الصمد‬ َ ّ B..Aurat pria mulai dari pusar sampai . Ka’bah b. syirik c. Umu Aiman c.Manusia yang disebut sebagai Bapaknya manusia adalah .. memurnikan keesaan Allah SWT b.Pada masa kecilnya Nabi Muhamad SAW pernah menggembala ... harus b.. Khadijah 33. kebodohan d. a... sapi b. Menyembah d. a. Doa c.

’ Alhamdu lillaahi rabbil ’aalamiina ’ b.Sebutkan 5 syarat sah shalat ! 47. . tidak dengung è. soal.1 ‫عَفوّ غَفوْر‬ ُ ُ ‫ي َن ْحت ُوْن‬ ‫أ َن ْهار‬ ِ َ ٌ ٌ َ ‫ ي ن م و‬idghom bighunnah : melebur dengung è.42.1 ‫وَل َك ِن ّل‬ ْ diganti dengan suara ‫خي ْر بما‬ َ dengung) َ è.....Mengapa Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi ? 49.معَ الن ّجاح‬oO َ ِ َ good luck Ø Aug 20. latihan. .Salinlah ayat berikut ini ke dalam huruf Arab ! a.Sebutkan hal-hal yang membatalkan shalat ! (minimal 4 hal) 48.1 ‫قَـوْل ي ّسـي ْر مـن‬ ٍ ّ ْ ِ ‫من ماء‬ ْ ِ ٌ ِ ٌ ْ ِ ٍ ‫من ي ّوْم‬ ‫وال‬ ٍ ّ 1.Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW juga disebut dengan tahun gajah ? 50.. Allaahu shshamad Tags: agama. '08 1:51 AM for everyone (Suara ‘n) NUN MATI DAN TANWIN = 5 idhar : jelas.Orang yang mengumandangkan adzan disebut dengan .. uas..Lanjutan dari bunyi ayat ‘ walam yakun lahu ‘ adalah ….1 ٌ : samar (dengan ِ‫من ب َعْد‬ ْ ِ ‫تثجدذ‬ ‫طظفق‬ ‫زسشصض‬ .43 ! 46. balikpapan 0 comments share Tajwid َ ْ ِ‫ج – أجب ع َن ا ْل َسئ ِل َةِ الت ِي َة‬ ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ُ ‫54.. islam.سمعَ الله ل ِمن حمد َه‬ Oo--‫-. idghom bila ghunnah : melebur tidak dengung ‫أ هـ ح خ ع غ‬ ‫ب‬ ikhfa’ ‫غ َفوْر رحي ْم‬ ٌ ِ ّ ٌ ُ iqlab : suara ‘n ‫من ر ب ّهِم‬ ْ ّ ْ ِ ‘m è..-terdapat dalam surah Al-Ikhlash ayat ke 44. Dibaca ketika melakukan gerakan ْ ‫ل َم ي َل ِد ْ وَل َم ي ُوْل َد‬ ْ ْ .

Qomariah ‫ك‬ ِ‫ا ِعْت َصم بالله‬ ِ ْ ِ ‫وَل َما ب َرزوا‬ ْ ُ َ ّ : dengung è Nun tasydid dan Mim tasydid ‫جنات‬ ٌ ّ َ ِ‫ا َل ْحمد ُ من ال ْجن ّة‬ ِ ْ َ َ : L ِ tidak terbaca.1 ‫ م‬idghom mitsli : melebur (dengung) è.َ ٌ َ ‫من ث َمرةٍ من ط ِي ْن عَذاب شدِي ْد ٌ جنات‬ ٌ ّ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ٍ ‫ج‬ ْ ْ‫‘رِي‬m)َ ‫ت‬MIM MATI = 3 Ø (suara ‫ ب‬ikhfa’ syafawi : samar è. terdapat mati .1 ‫أ َم ت َقوْل ُوْن ل َم ي َل ِد‬ ُ ْ ْ َ ْ ‫ ن م‬Ø Ghunnah ّ ّ Ø AL =2 è 1.2 Qolqolah = memantul è 5 ada dua macam = Sughro dan kubro ْ ْ‫ي َط ْهَر ت َجرِي‬ ُ • 2.1 ‫وَل َك ُم ما ك َسب ْت ُم‬ ْ َ ّ ْ ‫ م‬dan ‫ ب‬idhar syafawi : jelas. terdapat tasydid Syamsiah ‫والشمس‬ ‫والناس‬ ِ ْ ّ َ ِ ّ َ ‫دطقبج‬ Ø 1. Kubro (besar) : mati karena waqof ْ ‫ا ِقْرأ‬ َ . tidak dengung è selain. Sughro (kecil) : mati di tengah kalimah : huruf L terbaca.

2 . batakan.mad wajib muttasil : huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata . ُْ ‫مو‬ َ ْ ِ ‫سيء‬ َ َ ‫جاء‬ ُ ُ ‫سوْء‬ . balikpapan. cahaya. nasheed. Thabi’i (asli) : panjang 1 alif/ 2 harakat ْ ِ ‫مي‬ : wawu mati setelah dhummah Far’i : panjang 3 alif . arab. sidogemah. islamic song. angle. solehah.Mad Lazim : huruf mad bertemu tasydidi atau mati . cantik. islam.Ø ‫ما‬ َ ‫ أ َحد‬ç ٌ ‫مجي ْد‬ ٌ َ ِ َ Mad = panjang : fathah setelah alif : ya’ mati setelah kasroh - ‫ أ َحد‬ç ْ ‫مجيد‬ ْ َ ِ َ ada dua macam = Thabi’i/asli dan far’i 1. nasyid. zahro 0 comments share Bismillahirrahmanirrahiim Sifat Wajib Bagi Allah • • • • • • • • Allah wujud artinya ada / Allah Qidam tidak bermula Allah baqo’ artinya kekal / tidak rusak slama-slamanya Mukholafatu lil hawaditsi / Allah berbeda dengan makhluk-Nya Qiyamunu binafsihi / Allah pasti berdiri sendiri Wahdaniyah artinya Esa / Allah qudroh Maha Kuasa Allah irodah yang berkehendak / ilmu Allah mengetahui Allah hayat artinya hidup / Allah sama’ Allah mendengar Allah basor Allah melihat / Allah kalam yang berbicara SIFAT MUSTAHIL ALLAH • Mari kita mengenal sifat mustahil . malaikat. anak. badong. '08 1:40 AM for everyone ‫ن‬ Tags: akhlak. ‫إ ِن ّي أ ُرِي ْد‬ ُ ْ ‫إ ِنا أ َن ْزل ْنا‬ َ َ ّ ‫والصفت‬ ِ ّ ّ َ Materi PAI Aug 20.mad ja’iz munfashil : huruf mad bertemu hamzah yang terdapat pada awal kata berikutnya. song. hati.

Ajzun itu lemah Karohatun terpaksa . summun itu tuli Umyun itu buta. bukmun itu bisu Sifat Jaiz Allah (jaiz = boleh)• Fi’lu mumkinin au tarkuhu. tidur) 25 Rasul • • • • Adam Idris Nuh Hud Soleh Ibrohim Luth Ismail Ishaq Ya’qub Yusuf Ayyub Syu’eb Musa Harun Dzul kifli Dawud Sulaiman Ilyas Ilyasa’ Yunus Zakaria Yahya Isa Wal-akhiru khotimul anbiya Muhammad Al-Musthafa . Jahlun itu bodoh Mautun itu mati.Allah SWT • bebas melakukan sesuatu yang dikehendaki tanpa paksaan orang lain. minum.• Allah‘adam tidak ada hudus artinya baru • Fana’ itu rusak mumatsalatu lilhawaditsi • Itu sama dengan makhluk-Nya • • • • • Ihtiyaju lighoirihi membutuhkan lainnya Taaddudun berbilang . Sepuluh Malaikat • • • • Sepuluh malaikat kita tahu / Jibril yang menyampaikan wahy Mikail yang membagi / rizki dari ilahi / Izroil yang mencabut nyawa Isrofil bertugas meniup / sangkakala hari kiamat Munkar Nakir ditugaskan / memberi pertanyaan / orang mati dalam kuburan • Roqib mencatat amal baik / Atid mencatat amal buruk • Malik yang menjaga / semua pintu neraka / Ridwan menjaga pintu surga Tepuk Kitab Allah • Taurot – nabi Musa / Zabur – nabi Dawud • Injil – nabi Isa / Alquran – nabi Muhammad • Imam seluruh rosul / teladan bagi umat – yes Sifat Wajib Bagi Rosul • Sifat wajib rosul ada empat buah / Siddiq dan amanah / tabligh dan fathonah • Siddiq jujur benar apa yang dikata / amanah artinya dapat dipercaya • Tabligh menyampaikan wahyu dari Tuhan / Fatonah artinya penuh kecerdasan Sifat Mustahil Bagi Rosul • Sifat yang mustahil bagi rosulullah / Kidzib dan Khiyanah Kitman dan Baladah • Kidzib itu bohong apa yang dikata / Khiyanah artinya tak dapat dipercaya • Kitman menyembunyikan wahyu dari Tuhan / Baladah artinya penuh kebodohan Sifat Jaiz Rasul • Arodul Basyariyah = melakukan kebiasaan manusia biasa (makan.

Nabi SAW wafat dalam usia 63 tahun Alqur’an adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril jumlah surar/surah = 114 jumlah juz = 30 jumlah ayat = 6666 turunnya Alqur’an secara berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari .8 Juni 632 . (Abdullah) wafat ketika Nabi SAW masih dalam kandungan . Raja masa itu Nabi Muhammad – seluruh manusia/umatNabi Ibrahim – Raja NamrudNabi Musa – Bani Israel – Raja Fir’aun Nabi Isa – Bani Israel Nabi Daud – Bani Israel .Raja Jalut Nabi Hud .kaum Ad Nabi Luth – kaum Sadum (Sodom) Nabi Yusuf . tahun 570 (tahun Gajah) .Wafat dan dimakamkan di Madinah .Nabi diangkat sebagai rasulullah (utusan Allah) pada umur 40 tahun . ibu beliau wafat dan dimakamkan di Abwa’ . ibu beliau bernama Aminah .Amul Huzni (tahun kesedihan) adalah tahun meninggalnya Abu Thalib dan Khadijah . beliau dirawat oleh pamannya yg bernama Abu Thalib .• Selawat keatas Nabi Sejahtera ke atas rasul • Nabi-nabi yang diutuskan mereka semua adalah mulia Ulul Azmi = nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa baiknya dalam menjalankan tugas yang suci = NIMIM = Nuh Ibrahim Musa Isa Muhammad Nabi .perang Islam yang pertama adalah perang Badar . Kaum.Nabi SAW (25 tahun) menikah dengan Khadijah (40 tahun) .Mesir Nabi Saleh – kaum Tsamud BERZIKIR Aku bertasbih Subhanallah-subhanallah Aku bertahlil La ilaha illalllah (Aku bertakbir Allahu Akbar Aku berjanji Insya Allah) x 2 Aku bertahmid Alhamdu lillah-Alhamdu lillah Aku bersalam Assalamu’alaikum (Aku istighfar Astaghfirullah Aku bertarji’ inna lillah) x 2 Baca taawwudz A’udzubillah – a’udzubillah Mulai bekerja bacalah bismillah Selesai kerja alhamdu lillah Terheran-heran masya Allah Sejarah Nabi Muhammad SAW .Ayah baginda.Kemudian beliau dirawat oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthallib selama 2 tahun .setelah kakeknya meninggal.Nabi SAW disusukan kepada Halimah Sa’diyah selama 4 tahun .Ayah beliau bernama Abdullah.Lahir di Mekah.Ketika berumur 6 tahun.

3.shalat. pengesaan Allah SWT . .7. . Ilmu Pengetahuan .sujud.- wahyu yang pertama turun adalah surat Al-‘Alaq :1-5 ( iqro’ bismirabbika lladzi kholaq (1) Kholaqol insana min ‘alaq (2) iqro’ warobbukal akrom (3) alladzi ‘allama bil qolam (4) ‘allamal insane ma lam ya’lam (5) wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah : 3 . zakat.salam Azan (15 kalimat) Allaahu Akbar 2 Allaahu Akbar 2 Asyhadu Allaa ilaaha illalloh 2 . tauhid. Tarikh.Muamalah. Aqidah. 4. ketika tidak ditutup maka berdosa. .baca tasyahud akhir.duduk tasyahud akhir. puasa. I’tidal. .takbiratul ihram. pakaian. kemasyarakatan.alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ‘alaikum ni’mati waroditu lakuml islama dina….membaca shalawat atas nabi dan keluarganya pada tasyahud akhir. Aurat = bagian tubuh yang harus ditutupi. .dsb. sejarah. shalat. Akhlak. beragama Islam menghadap kiblat (ka’bah di Masjidil haram. 5. . Aurat laki-laki = antara pusar dan lutut Aurat perempuan = seluruh tubuh Bacaaan Shalat. . 6.ruku. Janji dan Amcaman .baca Alfatihah.tuma’ninah (tenang) ketika ruku’ – I’tidal-sujud-duduk antara dua sujud.zakat. . Ibadah. budi pekerti/tingkah laku. Kejadian yang akan datang . haji.duduk diantara dua sujud.berdiri bagi yang mampu. Isi pokok alqur’an adalah AMAT JIKI (1. . . tempat shalat harus suci dari najis Telah masuk waktu shalat Rukun shalat = . Syarat sah .) Surat Makkiyyah = Surat Alqur’an yang turun sebelum nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah Surat Madaniyyah = Surat Alquran yang turun setelah nabi Muhammad hijrah ke Madinah Nama-nama Alquran Adz Dzikro = peringatan Al Furqan = pembeda (antara yang hak/benar dan yang batil/salah) Al Kitab = tulisan An Nur = cahaya (penerang) Al Bayan = penjelas Al Huda = petunjuk Asy Syifa = obat/penyembuh Rukun Islam (5) = syahadat.niat. 8. . Mekah) suci dari hadas kecil dan hadas besar Badan. 2.

Rukun wudhu (6) = • niat. • meneliti sela jari dengan air. Yang membatalkan wudhu (5) = • keluarnya sesuatu dari dua lubang depan belakang. • baca doa setelah wudhu. • menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. • tidur. Hayya alal falaaaah . • membasuh kaki. • tertib (berurutan). • mengusap telinga.pingsan). • bersentuhan kulit lawan jenis. • hilang akal (gila. • berkumur. minum) muntah dengan sengaja haid . epilepsi. Sunnahnya wudhu = • membaca basmalah. • mengusap kepala. • menghirup air dengan hidung. Hayya Alas Solaah . Asyhadu anna Muhammadar rosuuululloh. • membasuh kedua tangan sampai ke siku. ( jawaban Hayya ala… = La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adhim) Iqomah (11 kalimat) Wudhu Allaahu Akbar 2 Asyhadu Allaa ilaaha illalloh . • mencucui tangan.Asyhadu anna Muhammadar rosuuulullooooh 2 Hayya Alas Solaaaah 2 Hayya alal falaaaah 2 Allaahu Akbar 2 Laaa ilaaha illalloooh. Qod qooomatis solaah 2 Allaahu Akbar 2 Laaa ilaaha illalloooh. • ber-tiga kali. Syarat wajib Puasa mukallaf (baligh dan berakal) sehat beragama Islam Yang membatalkan puasa masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang tubuh dengan sengaja (makan. • membasuh muka.

.membaca tasyahud akhir.iman kepada malaikat allah.apa yang menyebabkan puasa batal?makan.apakah arti iman?iman adalah mempercayai sesuatu dengan cara mengucapkan.matahari terbit di barat.apa arti surah al-qadr ayat 4??ARTINYA pada malm itu turun malaikat-malaikat dan malaikat jibril dengan izin dari tuhannya untuk mengatur segala urusan 10.hancurnya bumi seisinya. 11.para ulama diwafatkan.rasyidin yang bijak sana.niat di dalam hati berdiri bagi yang mampu.mizan timbangan.minum muntah.. Hal ini berlaku baik ejekan dengan sebab atau tanpa sebab.banyak terjadi bencana.menghadap kiblat.Mengapa kita dilarang mengejek orang lain?Karena jika kita mengejek orang lain maka kita akan mendapat dosa sebaiknya jangan mengejek teman kita yang kurang dari kita.Apa yang kamu ketahui tentang rukun sholat??rukun sholat ada 13.munculnya kaum yakjub makjub.tertib beraturan.semua itu rukun sholat. 19..suci dari najis. semoga Allah menunjuknya di jalan kebaikan sehingga tidak mengejek lagi.membasuh muka.berubah akal..buang air besar.apa syarat wajib sholat?syarat wajib sholat ada 3 yaitu beragama islam..seharusnya kalian membantu teman kita yang kekurangan.menahan diri.Apa vciri-ciri kiamat besar?nabi isa turun ke bumi.abu bakar di bi'at. 5.dan buang angin.tuliskan arab surah al qadr ayat 1.ليلة القدر خير من ألف شهر )3( .tiba waktu sholat. Orang-orang yang suka memalsukan hadis. 6.mahsyar berkumpul..di dalam rapat tasaqifah.keluarnya haid.3.dan4!4) ‫)إنا أنزلناه في ليلة القدر )1( .dan membenarkan dengan hati dan mengamalkan. Demikian pula para pendusta terhadap agama Islam. 12.yaumuddin hari tegaknya islam.bersentuhnya lawan jenis.itu hari kiamat .lalu ali bin abi thalib..kekayaan.Hanya Allah yang boleh sombong karena dia dapat membuat alam semesta ini.Apa saja ciri-ciri iamat kecil???Ciri-ciri kiamat kecil adalah banyak fitnah dimana-mana. 2.hisab hitung..munculnya dajjal dengan fitnah. 13.buang air kecil.iman kepada hari kiamat. oleh para ahli hadis disebut juga dengan dajjal. 15.S????Nabi Adam A.suci dari hai dan nifas. 6.untuk menjaga syariat 20..membasuh tangan sampai siku.apa yang kamu ketahui tentang Nabi Adam A.dan orang-orang yang menggunakan jilbab semakin sedikit..membasuh kaki sampai ke mata kaki.Apa Yang Dilakukan Jika Diejek Teman?Telah dijelaskan bahwa mengejek orang lain adalah tindakan maksiat yang akan mendatangkan dosa.iman kepada rasul allah.abu bakar usman.apa arti dajjal??????Dajjal menurut bahasa artinya adalah pembohong besar.suci dari haid dan nifa.1.baligh atau dewasa.apa syarat sah sholat?ada 4 pertama....apa yang kamu ketahui ytentang rukun wudhu?niat di dalam hati.rukuk dengan tuma'ninah. Maka membalas ejekan dengan ejekan pun juga akan mendatangkan dosa. 16. 18. tetapi justru do’akanlah kebaikan kepadanya..menyentuh kemaluan.Apa yang membatalkan wudhu?pertama. 14.mengapa sombong itu di larang?Karena ALLAH tidak suka terhadap orang yang sombong karena kepintaran.i'qtidal setelah rukuk.murtad.rukun iman ada 6 apa saja????Iman kepada allah.lalu salm pertama..تنزل الملئكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر‬ ٍ ْ َ ّ ُ ْ ِ ْ ِ ّ َ ِ ْ ِِ َ ِ ُ ّ َ ُ َ ِ َ َ ْ ُ ّ َ َ ٍ ْ َ ِ ْ َ ْ ِ ٌ ْ َ ِ ْ َ ْ ُ َْ َ ِ ْ َ ْ ِ َْ َ ِ ُ َ ْ َ ْ َ ّ ِ 9.sujud dengan tuma ninah.jaza balasan.tertib beraturan.duduk tasyahud akhir.banyak m\yang meninggalkan sholat.datang haid dan nifas.s tinggal di surga bersama Hawa buah khuldi di makannya turun ke bumi akibatnya nabi adam dari tanah hawa dari tulang rusuknya bapak dari para manusia di perintah menyembah ALLAH qabil lahir dengan iklima habil lahir dengan labuda habil di bunuh kakaknya.muncul dabbah dari tanah.dan menutup aurat.duduk antara dua sujud.dan kencantikan yang ia miliki itu semua dapat di tarik kembali kepada allah karena semua itu pemberian Allah.zakat ada berapa dan apa gunanya?zakat ada dua zakat fitrah dan zakat maal manfaat zakat adalah mensucikan.apa syarat puasal? niat pada malam hari.akhir-akhir.baligh. Karena itulah ketika diejek oleh orang lain janganlah membalas ejekan dengan ejekan. baik mengaku sebagai rasul ataupun membuat bid’ah juga dinamakan dengan dajjal 3.akal sehat juga kuat. 4.dan yang terakhir iman kepada qodho dan qodr 8. 7.membaca surah alfatihah.apa nama-nama hari akhir?ba'ats bangkit.membaca shalawat nabi.muncul seorang iman mahdi.banyak pembangkang zakat.menjadi seorang khalifa.apa yang kamu ketahui dari khulafa ur rasyidin?khulafa itu pemimpin.. 17.mengusap kepala..lalu takbbiratull ihram.suci dari hadas kecil atau besar..