Lampiran 'A

'

Kerja-kerja Perlongkangan di Kawasan Stesen Keretapi Serta lain-lain kerja berkaitan di Wakaf Bharu , Tumpat Kelantan

Bil

Keterangan

Unit L/S

Kuantiti L/S

Kadar L/S

Harga ( RM ) 1,000.00

1 Kerja-kerja meroboh struktur sedia ada seperti pembentong dan longkang blok section 2 Kerja-kerja membekal dan memasang longkang konkrit :a) Block Section 450 mm @ 18" anggaran sepanjang 36 m serta penutup slab konkrit b) Blok Section 450 mm @ 18" anggaran panjang 80 m serta penutup slab konkrit 3 Kerja-kerja membina dan menyiapkan Pembentong 450 mm diameter x 6 m panjang, 2 buah sump 1m x 1m serta penutup di 2 lokasi. 4 Kerja-kerja mencuci dan membaikpulih longkang konkrit sedia ada sepanjang 1000 m

m m

36 80

80.00 80.00

2,880.00 6,400.00

Buah

2

3,500.00

7,000.00

L/S

L/S

L/S

1,000.00

Jumlah

18,280.00