Rancangan Pengajaran Harian Matematik

Hari : Khamis Tarikh : 8 Disember 2011 Mata Pelajaran : Matematik Tahun : 5 Merah Bilangan Murid : 20 orang Purata Umur : 11 Masa : 8:00 pg -8:30 pg

Topik : Pecahan Kemahiran : Menambah pecahan yang penyebut dan pengangkanya berlainan Pengetahuan sedia ada : murid telah boleh menambahkan pecahan yang penyebutnya adalah sama. Hasil pembelajaran kelas Pada akhir P&P, murid dapat menguasai kemahiran penambahan pecahan yang pemyebut dan pengangkanya tidak sama nilai.

Penerapan nilai murni : Bersikap adil dalam membahagi atau mengagihkan sesuatu

Alat Bantu Mengajar/Sumber Pengajaran Pembelajaran: Kad-kad gambar pecahan (rajah-rajah berlorek bagi mewakili nilai-nilai pecahan yang tertentu.

Kad Nilai murni: Bersikap adil di dalm membahagi 2. Guru mengedarkan dua keping kad kepada murid . -menukar pecahan tidak wajar kepada pecahan wajar.Langkah Set induksi Isi Pelajaran -imbas kembali pengetahuan yang sedia ada . Guru mengimbas kembali operasi penambahan pecahan dengan penyebut dan pengangka yang sama nilai. Contoh : 1. Catatan / ABM Langkah 1 -memperkenalkan soalan penambahan pecahan dengan penyebut dan pengangka yang tidak sama nilai. Guru memberikan arahan kepada murid iaitu menyuruh murid melipatkan kertas yang diedarkan dan melorekkan bahagian tertentu seperti contoh pecahan yang sesuatu. -contoh Aktiviti Pengajaran Pembelajarn 1. .

(penambahan pecahan hanya boleh dilakukan dengan apabila nilai penyebutnya sama) 4. Guru menjelaskan kepada murid supaya menjadikan satu per dua kepada dua per empat.ditunjukkan oleh guru pada papan putih. Jawapan yang dapat adalah pecahan tidak wajar iaitu lima per empat.Cara ini dapat memberikan satu konsep kepada murid cara untuk menyelesaikan penambahan pecahan dengan penyebut yang berbeza.Guru menunjukkan cara untuk menukarkan . 3.

Guru sekali lagi memperingatkan murid bahawa penambahan pecahan hanya berlaku pada penyebut yang sama nilai sahaja. Langkah 2 -memperkenalkan pngetahuan asas cara penyelesaian penambahan dalam pecahan(penyebut dan pengangka adalah berbeza) 2. Guru menyuruh murid menghafal sifir 2 dan 3. . 1. Guru bertanya kepada murid sama ada kita boleh terus menambah pecahan apabila penyebutnya adalah tidak sama. 3. Guru memberi satu contoh pada papan putih. 4.pecahan tidak wajar kepada pecahan wajar dengan menggunakan operasi bahagi.

selepas Kedua-dua pecahan penyebutnya sama.maka operasi . ii) Apabila penyebut tiga didarab dengan dua(3x2). 6. guru menyuruh murid mencari nilai yang sama antara sifir 2 dan 3 supaya dapat menjadikan penyebutnya sama.maka pengangkanya juga perlu didarab dengan tiga iaitu (1x3). 5.maka pengangkanya juga perlu didarab dengan 2 iaitu(2x2). i) Apabila penyebut dua didarab dengan tiga (2x3).Seterusnya.

Murid – murid dapat menyelesaikan lembaran kerja secara individu. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid-murid untuk menguji kafahaman murid tentang topik tersebut. Seterusnya. guru menunjukkan contoh yang lain supaya murid dapat lebih memahami topic yang ingin diajar Penutup -membuat rumusan tentang penambahan pecahan dengan penyebut dan pengangka yang tidak sama. 7. 2. . Contoh soalan: disertakan dalam rujuk lampiran.penambahan boleh dilakukan. -menguji kefahaman murid tentang penambahan penyebut dan pengangka yang tidak sama nilai. 1. Lembaran kerja Nilai murni: Bertanggungjawab melaksanakan tugas Lembaran Kerja .

1) 2 ― + 3 3 ― 4 = 2) 2 ― + 5 1 ― 3 = 3) 5 ― + 6 1 ― 4 = . Arahan : Menunjukkan jalan kira dalam menyelesaikan soalan-soalan pecahan yang berikut.Nama :_____________ Tahun : ____________ Tajuk : Pecahan Tarikh :_______________ Kemahiran : Menambahkan pecahan yang penyebut dan pengangka yang tidak sama nilai.

4) 1 ― + 2 3 ― 5 = 5) 4 ― + 5 2 ― 3 = 6) 3 ― + 8 1 ― 6 = .

7) 2 ― + 6 3 ― 7 = 8) 6 ― + 7 4 ― 5 = 9) 2 ― + 9 1 ― 2 = .

10) 3 ― + 8 4 ― 7 = sekian terima kasih… .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful