HUBUNGAN SEKOLAH DAN KOMUNITI

Bil. 1) 2) 3) 4)

Tajuk Pengenalan Definisi Kajian Lepas

Muka surat 2 3 4-5

Sekolah Sebagai Sistem Sosial dan hubungannya 6-9 dengan komuniti

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah Dengan Komuniti Peranan Komuniti Terhadap sekolah Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Pendidikan Langkah Pihak Sekolah Untuk Membendung Masalah Dalam Komuniti Langkah Komuniti Untuk Membendung Masalah Pihak Sekolah Cara Mempertingkatkan Hubungan Komuniti dan Sekolah Sumbangan Sekolah Kepada Komuniti Sumbangan Komuniti Kepada Sekolah Kesimpulan Bibliografi

10-11 12 13-14 14 15 16 17 18 19 20

PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

1

1.0 Pengenalan Sekolah merupakan satu unit masyarakat yang terpenting. Dalam sebuah sekolah itu sendiri sudah wujudnya masyarakat seperti Pengetua, Guru Penolong Kanan, guru-guru, staf akademik dan bukan akademik serta pelajar-pelajar. Mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Namun, peranan sesebuah sekolah bukan hanya berada di dalam pagar sekolah sahaja, tetapi ia juga melibatkan komuniti di sekitar dengannya. Tanpa komuniti dari luar, pihak sekolah tidak akan mengalami proses sosiolisasi. Sosiolisasi ialah proses pendidikan informal untuk melengkapkan pihak sekolah dengan pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman untuk membolehkan mereka berinteraksi dalam masyarakat atau komuniti. Proses ini berlaku dengan tidak dirancang. Sebagai contohnya, seorang kanak-kanak mempelajari bahawa dia tidak boleh mengambil hak orang lain. Iaitu melalui pengalamannya di ketika berada di rumah atau di sekolah. Setiap kali kanak-kanak ini mengambil hak orang lain, dia dilarang dan dimarah oleh ibu, bapa, kakak, abang dan guru-guru di sekolah. Dengan sendirinya kanak-kanak ini dapat membentuk sikap amanah dan jujur. Oleh yang demikian, pendidikan murid pada masa kini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Pihak sekolah bersama komuniti perlu saling bekerjasama untuk membentuk generasi Malaysia yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia serta menjana transformasi dalam pembangunan negara. Penglibatan komuniti khasnya Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) hendaklah membina hubungan yang baik dan lebih proaktif bagi meningkatkan kemajuan pendidikan serta kebajikan murid untuk memastikan kemajuan pendidikan sentiasa terus maju dan berkualiti.

2.0 Definisi
PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 2

Bagi istilah komuniti (Kamus Dewan Edisi Baru ) menyatakan sebuah kumpulan ( keseluruhan ) orang yang tinggal di sesuatu daerah ( wilayah atau Negara. Atau juga dapat ditakrifkan sebagai tempat yang didiami oleh sesuatu masyarakat.0 Kajian Lepas 3.Sekolah dapat didefinisikan sebagai tempat untuk belajar dan mengajar. orang ramai umumnya. 2. daerah. negara dan sebagainya ( di bawah satu pemerintahan). sekolah didefinisikan sebagai bangunan tempat mengajar dan belajar. Maka dapat dirumuskan bahawa hubungan sekolah dengan komuniti ialah sesebuah kawasan yang didiami di bawah satu pemerintahan dengan menjalankan tanggungjawab seperti mengajar dan belajar serta wujudnya hubungan interaksi antara pihak sekolah dan warga komuniti. ( Kamus Pelajar Bahasa Malaysia ) mendefinisikan sebagai keseluruhan orang yang tinggal di sesuatu tempat. masyarakat) di sesuatu tempat atau sesebuah Negara. tempat menerima ilmu dan memberi pelajaran ( Kamus Dewan Edisi Baru ).1 Kembar Siam ‘ Sekolah Bestari’ Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil(SMKD) PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 3 . Bagi (Kamus Pelajar Bahasa Malaysia).

sekolah ini telah mengadakan permuafakatan dengan badan-badan korporat termasuk Lembaga Sekolah Halton. Teknologi menjadi keperluan utama sekolah ini dan pelajar-pelajarnya sering dianggap ‘arkitek maklumat’. ( Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan : kertas 1 :1998).3 Tanggungjawab. Oleh itu. Sony of Canada dan beberapa agensi yang lain. (Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan : kertas 2:1998).2 River Oaks Public School. bagi memastikan penyediaan pelajar bertepatan dengan dunia pekerjaan akan dating.. Badan-badan ini membekalkan mengurus pelbagai teknologi di sekolah seperti computer. peranan dan sumbangan PIBG dalam menjayakan Pendidikan Peranan PIBG dalam komuniti sekolah tidak dapat dipisahkan daripada matlamat wawasan 2020. badan professional. 3. Maka telah wujudnya kerjasama antara PIBG. kegagalan membestarikan warga sekolah dan komuniti di Dengkil boleh mencacatkan perkembangan menyeluruh Bandar Siber yang terdiri daripada Putrajaya dan Ciberjaya dan seterusnya member kesan kepada pembangunan koridor Raya Multimedia (MSC). PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 4 . Ontario Kanada Sekolah ini merupakan sekolah yang menampung seramai lebih 800 orang pelajar daripada peringkat tadika sehinggalah ke Gred 8. bermula dengan anak-anak di sekolah. Hal ini kerana. Peranan PIBG dalam merealisasikan cabaran-cabaran wawasan 2020 dikhususkan dalam perkara berikut: 1) Pembinaan budaya penyanyang. papan kekunci elektronik dan lain-lain lagi. 2) Pembinaan budaya sains dan teknologi.Ia memfokuskan kepada PIBG SMKD perlu ada gerakan tersusun bagi membestarikan masyarakat Dengkil. Kerjasama ini wujud untuk membantu dari segi kepakaran dan kewangan daripada semua pihak. komuniti. Kementerian Pendidikan Ontario. pemain cakera padat. Northern Telecom. agensi serta institusi awam dan swasta pada 20 JUN 1998. 3. Apple Canada Inc. Oakville. perisian.

0 Sekolah Sebagai Sistem Sosial dan hubungannya dengan komuniti Bermula dari sekolah maka wujudnya masyarakat yang majmuk. Oleh itu. Antaranya ialah: • Membentuk masyarakat sekola 5 PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN . beretika positif. terdapat beberapa perkara penting yang menjelaskan bahawa peranan sekolah sebagai sistem sosial. inovatif dan mengamalkan nilai-nilai murni. kreatif. ( Seminar Konvensyen Pendidikan Komuniti : kertas kerja 1 :1993). 4) Melahirkan generasi yang dapat menjadikan Malaysia sebagai Negara maju pada tahun 2020. 4.3) Melahirkan pelajar-pelajar yang berakhlak.

Tanpa mereka. Atau mereka boleh mengimarahkan masjid-masjid yang berdekatan. Maka tanggungjawab ini tidaklah diletakkan semata-mata kepada warga komuniti kerana pihak sekolah juga boleh membantu bagi mengurangkan beban masyarakat. Namun. Melalui penglibatan mereka juga dapat memupuk sifat-sifat kepimpinan dalam diri. Mereka ini mempunyai peranan masing-masing. maka pihak bomba dan penyelamat tidak ada masalah untuk datang bagi menunjukkan demonstrasi cara memadam api atau menyelamatkan diri daripada bahaya. maka mereka boleh membuat kerja amal dengan memperindahkan kawasan masjid. dalam jurusan agama. Mereka akan memberi tanggapan yang positif serta boleh memberi kerjasama yang baik. Sebagai contohnya. setiap sekolah akan mengadakan aktiviti latihan kebakaran. sekolah tidak dapat membentuk anggota yang nyata serta mempunyai struktur sosial yang formal. Dan ini sekaligus memperlihatkan sokongan pihak sekolah kepada komuniti luar terjalin dengan baik. • Agen penapisan Ia merupakan pelapis seseorang dalam sesuatu bidang. Mereka boleh mengembangkan bakat melalui penyertaan aktiviti berpersatuan dan badan unit beruniform di sekolah. Setiap pelajar mempunyai bakat yang tersendiri. tandas awam dan sebagainya. Sebagai contoh. ia boleh dikembangkan di peringkat daerah atau negeri. murid dan staf sokongan. seorang pelajar yang menyertai Kelab Kebersihan dan Keceriaan. • Mengembangkan bakat. Bakat yang ada tidak ditumpukan kepada peringkat sekolah sahaja. seseorang pelajar itu boleh menyampaikan dakwah atau ilmunya kepada masyarakat sekeliling dengan niat yang ikhlas dan betul. Di antara mereka juga akan wujudnya hubungan komunikasi dua hala dan ini dapat menjalinkan hubungan ukhwah yang baik.Hal ini dapat dilihat masyarakat sekolah yang terdiri daripada guru. Sebagai contoh. Di sini komuniti luar akan lihat hubungan antara warga sekolah yang sangat baik dan ini akan memberi impak yang positif kepada masyarakat. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 6 .

Oleh yang demikian terdapat tiga faktor utama dalam sumber komuniti iaitu agensi-agensi. Balai Polis. 5. Sebagai contoh. Pendidik boleh mendapatkan kerjasama dengan komuniti untuk membantu aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Agensi kerajaan terdiri daripada Kementerian dan jabatan kerajaan. tajuk “Penjagaan Kebersihan Gigi”. Balai Bomba. Penglibatan agensi ini bertujuan untuk meningkatkan program yang dianjurkan di sekolah. Sebagai contoh jabatan yang biasanya terdapat di persekitaran Bandar dan luar Bandar ialah Klinik Kesihatan.0 Sumber-sumber komuniti Sumber komuniti adalah bahan-bahan yang boleh diperoleh menerusi sumbangan dalam bentuk peralatan. swasta dan pertubuhan sukarela yang melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan pihak sekolah. Sumber komuniti boleh diperoleh menerusi agensi yang menawarkan perkhidmatan yang boleh dimanfaatkan kepada warga sekolah. perkhidmatan serta kolaborasi. tenaga dan kepakaran untuk membantu program atau aktiviti pembelajaran di sekolah. dan Jabatan pertanian.5. Kerjasama antara pihak sekolah dengan komuniti adalah penting dalam menjayakan program dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Konsep kolaborasi antara pihak sekolah dengan komuniti dapat membantu meningkatkankeberkesanan perlaksanaan program dan aktiviti di sekolah khususnya bilik darjah. guru boleh menjemput atau membuat lawatan ke pejabat kesihatan atau klinik yang berdekatan.1 Agensi Agensi terdiri daripada badan kerajaan. Kerjasama yang diperolehi menerusi agensi adalah sebagai sokongan terhadap program yang sedia ada. Di PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 7 .

Antara badan pertubuhan sukarela yang memberikan sumbangan kepada pihak sekolah ialah Pertubuhan anti dadah. syarikat pembekal perabot dan lain-lain. Pihak sekolah boleh meminta bantuan daripada rukun tetangga untuk memastikan pemantauan keselamatan sekolah khususnya pada sebelah malam.3 Pertubuhan Sukarela Pertubuhan sukarela merupakan badan yang tidak berkonsepkan keuntungan. Pihak sekolah hendaklah mengenalpasti agensi atau syarikat yang boleh memberi kerjasama terhadap aktiviti yang dirancang. Selain itu.Sekolah Menengah aliran Pertanian wujud di Tingkatan 4 dan 5 dan sekiranya terdapat agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian lebih mudah dijadikan sebagai sumber komuniti untuk menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan pertanian. Sebagai contoh. Rukun tetangga dan lain-lain. Sumbangan boleh PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 8 . Ini memberi kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan komuniti. Pihak sekolah boleh mendapatkan perkhidmatan yang bersesuaian daripada pertubuhan sukarela. 5.4 Perkhidmatan Perkhidmatan sumber komuniti bermaksud sumbangan daripada berbagai— bagai punca yang boleh diperolehi mengikut keadaan komuniti. Badan ini lebih menumpukan kepada kerja-kerja amal untuk komuniti. Terdapat agensi swasta yang berurusan dengan pihak sekolah sama ada secara langsung atau tidak langsung. syarikat pembekal alat tulis. pihak sekolah boleh mengadakan lawatan ke jabatan pertanian untuk melihat projek pertanian yang dijalankan.2 Agensi swasta Agensi swasta adalah agensi yang bukan di bawah kerajaan. Guru boleh menjemput Pegawai Pertanian untuk berkongsi pengetahuan dalam bidang pertanian. 5. 5.

Di luar Negara seperti Itali program Reggio Emilia (salah satu program dalam Bidang Kanak-kanak) merupakan jalinan kerjasama antara institusi tadika dengan komuniti. Hal ini kerana. 6. Perkhidmatan yang diberi oleh pihak agensi kerajaan biasanya secara percuma. kemudahan dan peralatan yang tersapat di komuniti setempat. 5. kerjasama antara komuniti dan institusi tadika telah menghasilkan program Pendidikan Awal KanakKanak yang berkesan.5 Kolaborasi Kolaborasi merupakan kerjasama di antara pihak sekolah dengan komuniti.0 Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah Dengan Komuniti Ibu Bapa Badan Buka Kerajaan Masyarakat sekeliling Sekolah Agensi Kerajaan Peniaga Bentuk hubungan sekolah dan komuniti PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 9 . Agensi swasta pula biasanya menawarkan perkhidmatan berbayar.diberi dalam bentuk kepakaran. pihak sekolah boleh memohon sumbangan daripada mana-mana badan untuk memohon peralatan seperti komputer. Kerjasama ini penting untuk mewujudkan persefahaman antara pihak sekolah dengan komuniti dalam menjayakan program dan aktiviti. peralatan permainan luar seperti tayar kereta untuk aktiviti melompat dan sebagainya. Sebagai contohnya.

Persatuan ini menjadi titik perhubungan awal di antara pihak sekolah dan komuniti. Masyarakat turut membanting tulang bersama dalam menjayakan aktiviti gotong-royong. tin minuman dan bahan yang boleh dikitar semula untuk menampung kos di samping membanteras masalah wabak penyakit berjangkit berlaku PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 10 .1 Ibu bapa Ibu bapa memberi sumbangan dalam bentuk idea untuk memajukan akademik dan kokurikulum pelajar kepada pihak sekolah. aktiviti sedemikian biasanya dilakukan semasa hari persekolahan dan ada ibu bapa yang bekerja. Ataupun. Melalui ibu bapa juga telah wujudnya persatuan Ibu Bapa dan Guru. Hal ini kerana.3 Masyarakat sekeliling Dalam komuniti. mereka selalunya memberi bantuan dari segi tenaga. Sebagai contoh. kertas. Jadi merkea perlu meluangkan masa untuk mengetahui perkembangan anakanak mereka di sekolah.2 Peniaga Peniaga mempunyai peranan penting dalam member sumbangan kepada pihak sekolah. masyarakat boleh member sumbagan dalam bentuk material seperti botol. 6. Hal ini kerana. ibu bapa hadir semasa hari menandatangani laporan kad kemajuan anak-anak. Ini membuktikan ibu bapa memberi sokongan walaupun mempunyai komitmen yang lain. Sebagai contoh. 6. Selalin itu. masyarakat juga memainkan peranan penting. Mereka boleh memberi sumbangan tajaan atau menjadi penaja lepada pihak sekolah jika terdapat sesebuah aktiviti yang dianjurkan. aktiviti gotongroyong yang diadakan di sekolah. Hari Sukan dan Hari Anugerah Cemerlang.6. Mereka boleh menyumbang dalam nilai yang besar ataupun keci asalkan ikhlas untuk membantu. pelajar boleh membantu berniaga bersama-sama dalam melariskan jualan peniaga semasa Hari Kantin. Ibu bapa juga boleh memberi sumbangan dalam bentuk kewangan.

Secara tidak langsung dua agensi ini membantu pihak sekolah jika berlaku kemalangan seperti kecurian. Selain itu.4 Agensi Kerajaan Bentuk hubungan yang diberikan seperi Polis membuat tinjauan di kawasan sekolah dan member laporan kepada pihak sekolah. Ia bagi mengeratkan hubungan antara masyarakat dengan pihak sekolah. dan lain-lain.1 Menyokong setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah dalam pelbagai aspek. komuniti boleh membantu dalam melihat perkembangan pelaja khususnya dalam bidang akademik dengan member idea untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memantau tingkah laku pelajar di sekolah mahupun di rumah. pelan dan prosedur tindakan serta peranan dan tanggungjawab mereka terhadap program yang dianjurkan di sekolah. Sebagai PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 11 .0 Peranan Komuniti Terhadap sekolah 7. Pihak sekolah boleh melibatkan diri bersama membantu mengatasi masalah masyarakat di sekeliling. kemalangan. 6. Komuniti perlu peka tentang program Sekolah Selamat. Komuniti perlu menyokong setiap program yang dianjurkan di sekolah. 7. pihak bomba dan penyelamat boelh memberikan taklimat kebakaran dan teknik-teknik menyelamatakan diri.5 Badan Bukan Kerajaan Lebih kepada aktiviti yang berkhidmat kepada masyarakat.6. Selain itu. Sebagai contoh. member sumbangan makanan atau wang kepada mereka yang memerlukan.

Hari Gotong-Royong. Begitu juga dengan pihak sekolah.1 Merapatkan hubungan antara sekolah dengan komuniti Hal ini kerana adalah untuk membentuk sikap saling bergantungan antara satu sama lain. Mereka perlu peka terhadap gejala yang berlaku di sekitar atau kawasan mereka. secara tidak langsung komuniti dapat member bantuan dalam pelbagai bentuk. Sebagai contohnya. 8. Yang paling penting. Maka di sini pihak komuniti akan memberi bantuan dengan membenarkan pelajar-pelajar lelaki untuk solat bersama-sama dengan komuniti setempat. Agensi yang terlibat seperti Polis.contoh menghadiri ke Majlis Penyampaian Anugerah Pelajat Cemerlang. komuniti tidak perlu rasa “menjaga tepi kain orang” kerana keselamatan semua memerlukan setiap orang prihatiin apa yang ber. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 12 . Komuniti juga perlu melaporkan dengan segera kepada pihak sekolah atau pihak berkuasa apabila melihat keadaan yang mencurigakan. Tanpa komuniti. sebuah sekolah yang memiliki asrama dan tidak ada kemudahan masjid untuk pelajar lelaki menunaikan Soalt Jumaat. sesebuah kawasan akan hidup dalam keadaan sunyi tanpa ada penghuninya.0 Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Pendidikan 8.laku di sekeliling.2 Berganding bahu membantu mengatasi masalah disiplin pelajar Komuniti juga perlu melibatkan diri bersama bagi membanteras masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah. Rukun Tetangga dan PIBG sekolah. Mesyuarat PIBG dan sebagainya. 7.

Jabatan Kesihatan akan mendemonstrasikan cara menggosok gigi yang betul dan ini merupakan pendidikan secara informal yang diterima 9. 8. setiap tahun Jabatan Kesihatan akan membuat pemerikasaan gigi krepada pelajar sekolah dan ini membantu pelajar tanpa perlu ke klinik untuk membuat pemeriksaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat serta lain-lain lagi.3 Meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program tertentu.0 Langkah Pihak Sekolah Untuk Membendung Masalah Dalam Komuniti 9. Dan apabila keadaan pulih seperti biasa. Adakalnya. Sebagai contoh. In bukan sahaja identity mereka namun juga perlu tahu setiap pergerakan mereka semasa di rumah. Jabatan Kesihatan. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 13 .di sini dua pihak perlu bersatu hati untuk memberi bantuan dan semangat.8. komuniti akan bergotongroyong membersihkan kawasan sekolah untuk dijadikan tempat belajar seperti sedia kala. Kebiasaanya sekolah adalah tempat mangsa-mangsa banjir akan ditempatkan buat sementara waktu.2 Mewujudkan kerjasama untuk menyelesaikan masalah semasa Bagi kawasan penempatan yang mudah dinaiki air setiap kali berlaku bencana alam. Maka hubungan antara sekolah dan komuniti begitu penting dalam menyelesaikan maslaah bersama. Komuniti bukan sahaja difokuskan kepada masyarakat sahaja tetapi ia termasuk beberapa agensi seperti Polis.1 Mengambil tahu latar belakang pelajar semasa berada di rumah Pihak sekolah perlu mengetahui setiap latar belakang pelajar.

Kebiasaannya. 9. aktiviti gotong-royong dan Hari Sukan.0 Langkah Komuniti Untuk Membendung Masalah Pihak Sekolah 10.2 Memberi sokongan atau menderma kepada sekolah Komuniti juga perlu sentiasa memberi sokongan kepada pihak sekolah dengan cara melibatkan diri setiap program yang dianjurkan oleh pihak sekolah.1 Menyarankan pelbagai idea kepada pihak sekolah semasa perjumpaan Komuniti boleh memberi pelbagai idea semasa perjumpaan atau mesyuarat di sekolah. Sebagai contoh. Selain itu. Oleh itu. Hal ini dapat meyakinkan pelajar untuk berkomunikasi serta komuniti boleh memberi kerjasama dengan baik. namun komunti juga boleh membantu bersama untuk membendung masalah sosial. pihak sekolah boleh membuat kunjugan dan member sumbangan bagi membantu keluarga si mati. 9. komuniti juga boleh memberi PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 14 .3 Peka dengan perkembangan semasa Warga sekolah yang baik mestilah peka setiap perkembangan semasa yang berlaku di luar sekolah. Sebagai contoh. apabila di rumah ibu bapa sahaja yang memantau. 10. 10. Hal ini memberi impak yang positif kerana terdapat penglibatan daripada warga komuniti untuk membantu masalah pihak sekolah. jika terdapat majlis kematian seseorang yang dikenali.2 Membimbing pelajar untuk berkomunikasi dengan komuniti luar Pihak sekolah juga boleh menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi dengan komuniti melalui cara melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan. Ataupun guru boleh memberi kerja lapangan untuk pelajar bersemuka dengan komuniti. terdapat dua pertembungan idea di antara pihak sekolah dan komuniti.

1 Mengedarkan berita-berita sekolah kepada komuniti Pihak sekolah boleh mencetak buletin untuk memasukan maklumat semasa yang berlaku di sekolah. Hal ini kerana. mereka boleh berbincang atau berjumpa dengan Pengetua atau guru untuk mendapatkan penjelasan.0 Cara Mempertingkatkan Hubungan Komuniti dan Sekolah 11. Sekiranya. kenduri kahwin. komuniti ada rasa tidak puas hati dengan pihak sekolah.2 Menggalakkan guru-guru banyak terlibat dengan aktiviti luar sekolah yang banyak melibatkan masyarakat. guru boleh memberitahu kepada wakil atau ketua pemerintah di kawasan tersebut utnuk memaklumkan info-info sekoalh yang terkini.sumbangan derma tidak kira dalam bentuk material atau kewangan kerana setiap sumbangan yang diberi dapat membantu meringankan masalah pihak sekolah. Dan buletin tersebut boleh diedarkan kepada komuniti untuk warga komuniti juga tahu setiap perkembangan yang berlaku di sekolah. majlis kesyukuran dan PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 15 . Ataupun. 10. 11. komunikasi yang baik memberikan kesan yang baik kepada dua pihak. 11. Pengetua boleh mengesyorkan semua guru melibatkan diri dengan komuniti luar seperti membantu dalam aktiviti gotong-royong.3 Komunikasi berkesan Komuniti perlu pandai berkomunikasi dengan pihak sekolah apabila wujudnya konflik. Komuniti dan sekolah sangat penting dalam membendung masalah daripada terus berlaku.

12. Hal ini dapat merapatkan hubungan di antara pihak sekolah dengan komuniti.0 Sumbangan Sekolah Kepada Komuniti Khidmat masyarakat Pusat aktiviti sosial Latihan kepimpinan dan organisasi Prasekolah SEKOLA H Program pendidikan lanjutan PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN Pendidikan keluarga 16 . Kehadiran komuniti bukanlah untuk disanjung tinggi. 11. Pihak sekolah perlulah berhemah dengan baik kepada komuniti sekiranya wakil daripada komuniti hadir ke sekolah.3 Kakitangan sekolah hendaklah pandai berhubung dan melayani Komuniti dengan baik. namun cukup mendapat perhatian daripada pihak sekolah. Elakkan membiarkan mereka sendiri kerana ini memberi kesan yang negatif kepada sekolah kerana tidak tahu melayan tetamu dengan baik.lain-lain lagi.

0 Sumbangan Komuniti Kepada Sekolah Pembelajaran dan pengajaran di rumah/ sekolah Ko kurikulum Bantuan Kewangan/Kebendaan Kaunseling dan kerjaya SEKOLA H Pengurusan organisasi PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN Latihan kemahiran teknikal dan vokasional 17 .Pusat rekreasi Latihan teknikal dan vokasional 13.

Pendidikan dan pembangunan Keceriaan sekolah 14. sekolah dan masyarkat mempunyai perkaitan yang rapat dalam arena pendidikan. Oleh itu.0 Kesimpulan Secara keseluruhannya. Terdapat pelbagai cara dan kaedah yang boleh diaplikasikan dalam memperkasakan dan merapatkan hubungan antara sekolah dan komuniti. Kedua-dua pihak perlu mengembeleng tenaga untuk menjayakan usaha ini dan merealisasikan matlamatnya. permuafakatan dan persefahaman akan terjalin dalam menyelesaikan pelbagai masalah pelajar di PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 18 . Permuafakatan antara kedua-dua belah pihak amat penting memandangkan sekolah merupakan sebuah institusi formal yang wujud dalam persekitaran masyarakat serta mendidik pelajar untuk hidup dalam masyarakat. tindakan yang sewajarnya diperlukan untuk membentuk permuafakatan sekolah dan masyarakat. Masyarakat perlu membantu dan melibatkan diri dalam program dan aktiviti yang dikelolakan oleh pihak sekolah kerana melalui akativit-aktiviti seperti ini.

& kasnawi Ab. Karim. Wong.0 Bibliografi Buku 1. Rakan Sebaya. 3.Hadi Hj. 2011 PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 19 . daripada http://www. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Amna Md Noor. Rozumah Baharudin. ( n. Media. Ekonomi Rumah Tangga : Tingkatan 4.scribd. 2011. Selangor: Open University Malaysia. ( 2007). ( n.com/doc/18329361/permuafakatan-dan-komuniti 5. Permuafakatan dan Komuniti. Oleh yang demikian.samping mempertingkatkan kecemerlangan dan pencapaian akademik dan sahsiah mereka. & Tan Jo-Pei.d ). Mansor Abu Talib. ( 2002). Internet 4. Rumaya Juhari. Siew Foong. Disember 20. pihak sekolah haruslah bijak merancang aktiviti yang menarik dan sesuai untuk menggerakkan dan memupuk hubungan yang baik antara sekolah dan komuniti untuk menyertai projek yang ingin dijalankan. HBP2103 Keluarga dan Profesional dalam Perkidmatan Kanak-Kanak. Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah dengan Komuniti dan kesannya kepada Pembangunan Pendidikan dan Komuniti. Sabariah Siron.d ). Disember 19. Abdullah Al. Muhamed. Sekolah dan Komuniti. 14. Selangor: Kementerian pelajaran Malaysia. Asnarulkhadi Abu Samah. (2003). Agensi Sosialisasi Sekunder Pelajar Sekolah. 2.

PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 20 .daripada http://www.com/doc/48891889/BENTUK-BENTUKHUBUNGAN-SEKOLAH-DENGAN-KOMUNITI-DAN-KESANNYA-KEPADA Kertas Kerja Persidangan 6.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful