HUBUNGAN SEKOLAH DAN KOMUNITI

Bil. 1) 2) 3) 4)

Tajuk Pengenalan Definisi Kajian Lepas

Muka surat 2 3 4-5

Sekolah Sebagai Sistem Sosial dan hubungannya 6-9 dengan komuniti

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah Dengan Komuniti Peranan Komuniti Terhadap sekolah Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Pendidikan Langkah Pihak Sekolah Untuk Membendung Masalah Dalam Komuniti Langkah Komuniti Untuk Membendung Masalah Pihak Sekolah Cara Mempertingkatkan Hubungan Komuniti dan Sekolah Sumbangan Sekolah Kepada Komuniti Sumbangan Komuniti Kepada Sekolah Kesimpulan Bibliografi

10-11 12 13-14 14 15 16 17 18 19 20

PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

1

1.0 Pengenalan Sekolah merupakan satu unit masyarakat yang terpenting. Dalam sebuah sekolah itu sendiri sudah wujudnya masyarakat seperti Pengetua, Guru Penolong Kanan, guru-guru, staf akademik dan bukan akademik serta pelajar-pelajar. Mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Namun, peranan sesebuah sekolah bukan hanya berada di dalam pagar sekolah sahaja, tetapi ia juga melibatkan komuniti di sekitar dengannya. Tanpa komuniti dari luar, pihak sekolah tidak akan mengalami proses sosiolisasi. Sosiolisasi ialah proses pendidikan informal untuk melengkapkan pihak sekolah dengan pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman untuk membolehkan mereka berinteraksi dalam masyarakat atau komuniti. Proses ini berlaku dengan tidak dirancang. Sebagai contohnya, seorang kanak-kanak mempelajari bahawa dia tidak boleh mengambil hak orang lain. Iaitu melalui pengalamannya di ketika berada di rumah atau di sekolah. Setiap kali kanak-kanak ini mengambil hak orang lain, dia dilarang dan dimarah oleh ibu, bapa, kakak, abang dan guru-guru di sekolah. Dengan sendirinya kanak-kanak ini dapat membentuk sikap amanah dan jujur. Oleh yang demikian, pendidikan murid pada masa kini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Pihak sekolah bersama komuniti perlu saling bekerjasama untuk membentuk generasi Malaysia yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia serta menjana transformasi dalam pembangunan negara. Penglibatan komuniti khasnya Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) hendaklah membina hubungan yang baik dan lebih proaktif bagi meningkatkan kemajuan pendidikan serta kebajikan murid untuk memastikan kemajuan pendidikan sentiasa terus maju dan berkualiti.

2.0 Definisi
PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 2

Bagi istilah komuniti (Kamus Dewan Edisi Baru ) menyatakan sebuah kumpulan ( keseluruhan ) orang yang tinggal di sesuatu daerah ( wilayah atau Negara.1 Kembar Siam ‘ Sekolah Bestari’ Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil(SMKD) PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 3 .0 Kajian Lepas 3. tempat menerima ilmu dan memberi pelajaran ( Kamus Dewan Edisi Baru ). masyarakat) di sesuatu tempat atau sesebuah Negara. Atau juga dapat ditakrifkan sebagai tempat yang didiami oleh sesuatu masyarakat. Maka dapat dirumuskan bahawa hubungan sekolah dengan komuniti ialah sesebuah kawasan yang didiami di bawah satu pemerintahan dengan menjalankan tanggungjawab seperti mengajar dan belajar serta wujudnya hubungan interaksi antara pihak sekolah dan warga komuniti. negara dan sebagainya ( di bawah satu pemerintahan).Sekolah dapat didefinisikan sebagai tempat untuk belajar dan mengajar. ( Kamus Pelajar Bahasa Malaysia ) mendefinisikan sebagai keseluruhan orang yang tinggal di sesuatu tempat. 2. orang ramai umumnya. Bagi (Kamus Pelajar Bahasa Malaysia). daerah. sekolah didefinisikan sebagai bangunan tempat mengajar dan belajar.

pemain cakera padat. Apple Canada Inc. papan kekunci elektronik dan lain-lain lagi. Oakville. peranan dan sumbangan PIBG dalam menjayakan Pendidikan Peranan PIBG dalam komuniti sekolah tidak dapat dipisahkan daripada matlamat wawasan 2020. badan professional. Hal ini kerana. bermula dengan anak-anak di sekolah. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 4 . bagi memastikan penyediaan pelajar bertepatan dengan dunia pekerjaan akan dating. perisian. Kerjasama ini wujud untuk membantu dari segi kepakaran dan kewangan daripada semua pihak. komuniti.. Teknologi menjadi keperluan utama sekolah ini dan pelajar-pelajarnya sering dianggap ‘arkitek maklumat’. Badan-badan ini membekalkan mengurus pelbagai teknologi di sekolah seperti computer.Ia memfokuskan kepada PIBG SMKD perlu ada gerakan tersusun bagi membestarikan masyarakat Dengkil. 3. (Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan : kertas 2:1998).3 Tanggungjawab. kegagalan membestarikan warga sekolah dan komuniti di Dengkil boleh mencacatkan perkembangan menyeluruh Bandar Siber yang terdiri daripada Putrajaya dan Ciberjaya dan seterusnya member kesan kepada pembangunan koridor Raya Multimedia (MSC). Oleh itu. Ontario Kanada Sekolah ini merupakan sekolah yang menampung seramai lebih 800 orang pelajar daripada peringkat tadika sehinggalah ke Gred 8.2 River Oaks Public School. Sony of Canada dan beberapa agensi yang lain. Kementerian Pendidikan Ontario. Maka telah wujudnya kerjasama antara PIBG. ( Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan : kertas 1 :1998). sekolah ini telah mengadakan permuafakatan dengan badan-badan korporat termasuk Lembaga Sekolah Halton. Northern Telecom. agensi serta institusi awam dan swasta pada 20 JUN 1998. Peranan PIBG dalam merealisasikan cabaran-cabaran wawasan 2020 dikhususkan dalam perkara berikut: 1) Pembinaan budaya penyanyang. 3. 2) Pembinaan budaya sains dan teknologi.

0 Sekolah Sebagai Sistem Sosial dan hubungannya dengan komuniti Bermula dari sekolah maka wujudnya masyarakat yang majmuk. kreatif. inovatif dan mengamalkan nilai-nilai murni. 4) Melahirkan generasi yang dapat menjadikan Malaysia sebagai Negara maju pada tahun 2020. ( Seminar Konvensyen Pendidikan Komuniti : kertas kerja 1 :1993). 4.3) Melahirkan pelajar-pelajar yang berakhlak. terdapat beberapa perkara penting yang menjelaskan bahawa peranan sekolah sebagai sistem sosial. Antaranya ialah: • Membentuk masyarakat sekola 5 PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN . Oleh itu. beretika positif.

Mereka akan memberi tanggapan yang positif serta boleh memberi kerjasama yang baik. Maka tanggungjawab ini tidaklah diletakkan semata-mata kepada warga komuniti kerana pihak sekolah juga boleh membantu bagi mengurangkan beban masyarakat. tandas awam dan sebagainya. Dan ini sekaligus memperlihatkan sokongan pihak sekolah kepada komuniti luar terjalin dengan baik.Hal ini dapat dilihat masyarakat sekolah yang terdiri daripada guru. seorang pelajar yang menyertai Kelab Kebersihan dan Keceriaan. setiap sekolah akan mengadakan aktiviti latihan kebakaran. maka pihak bomba dan penyelamat tidak ada masalah untuk datang bagi menunjukkan demonstrasi cara memadam api atau menyelamatkan diri daripada bahaya. Sebagai contohnya. Di sini komuniti luar akan lihat hubungan antara warga sekolah yang sangat baik dan ini akan memberi impak yang positif kepada masyarakat. Mereka boleh mengembangkan bakat melalui penyertaan aktiviti berpersatuan dan badan unit beruniform di sekolah. Tanpa mereka. ia boleh dikembangkan di peringkat daerah atau negeri. seseorang pelajar itu boleh menyampaikan dakwah atau ilmunya kepada masyarakat sekeliling dengan niat yang ikhlas dan betul. murid dan staf sokongan. Atau mereka boleh mengimarahkan masjid-masjid yang berdekatan. Di antara mereka juga akan wujudnya hubungan komunikasi dua hala dan ini dapat menjalinkan hubungan ukhwah yang baik. Sebagai contoh. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 6 . dalam jurusan agama. Mereka ini mempunyai peranan masing-masing. Sebagai contoh. maka mereka boleh membuat kerja amal dengan memperindahkan kawasan masjid. sekolah tidak dapat membentuk anggota yang nyata serta mempunyai struktur sosial yang formal. Melalui penglibatan mereka juga dapat memupuk sifat-sifat kepimpinan dalam diri. Namun. • Mengembangkan bakat. Setiap pelajar mempunyai bakat yang tersendiri. • Agen penapisan Ia merupakan pelapis seseorang dalam sesuatu bidang. Bakat yang ada tidak ditumpukan kepada peringkat sekolah sahaja.

1 Agensi Agensi terdiri daripada badan kerajaan. dan Jabatan pertanian. guru boleh menjemput atau membuat lawatan ke pejabat kesihatan atau klinik yang berdekatan. Kerjasama antara pihak sekolah dengan komuniti adalah penting dalam menjayakan program dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh. tajuk “Penjagaan Kebersihan Gigi”. Agensi kerajaan terdiri daripada Kementerian dan jabatan kerajaan. swasta dan pertubuhan sukarela yang melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan pihak sekolah. Di PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 7 . tenaga dan kepakaran untuk membantu program atau aktiviti pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh jabatan yang biasanya terdapat di persekitaran Bandar dan luar Bandar ialah Klinik Kesihatan. Oleh yang demikian terdapat tiga faktor utama dalam sumber komuniti iaitu agensi-agensi. Penglibatan agensi ini bertujuan untuk meningkatkan program yang dianjurkan di sekolah.5. Pendidik boleh mendapatkan kerjasama dengan komuniti untuk membantu aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Konsep kolaborasi antara pihak sekolah dengan komuniti dapat membantu meningkatkankeberkesanan perlaksanaan program dan aktiviti di sekolah khususnya bilik darjah. Balai Polis. Balai Bomba. Kerjasama yang diperolehi menerusi agensi adalah sebagai sokongan terhadap program yang sedia ada. perkhidmatan serta kolaborasi. Sumber komuniti boleh diperoleh menerusi agensi yang menawarkan perkhidmatan yang boleh dimanfaatkan kepada warga sekolah.0 Sumber-sumber komuniti Sumber komuniti adalah bahan-bahan yang boleh diperoleh menerusi sumbangan dalam bentuk peralatan. 5.

Badan ini lebih menumpukan kepada kerja-kerja amal untuk komuniti.4 Perkhidmatan Perkhidmatan sumber komuniti bermaksud sumbangan daripada berbagai— bagai punca yang boleh diperolehi mengikut keadaan komuniti. Antara badan pertubuhan sukarela yang memberikan sumbangan kepada pihak sekolah ialah Pertubuhan anti dadah. Rukun tetangga dan lain-lain.3 Pertubuhan Sukarela Pertubuhan sukarela merupakan badan yang tidak berkonsepkan keuntungan. Ini memberi kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan komuniti.Sekolah Menengah aliran Pertanian wujud di Tingkatan 4 dan 5 dan sekiranya terdapat agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian lebih mudah dijadikan sebagai sumber komuniti untuk menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan pertanian. Sumbangan boleh PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 8 . pihak sekolah boleh mengadakan lawatan ke jabatan pertanian untuk melihat projek pertanian yang dijalankan. Pihak sekolah boleh mendapatkan perkhidmatan yang bersesuaian daripada pertubuhan sukarela. Terdapat agensi swasta yang berurusan dengan pihak sekolah sama ada secara langsung atau tidak langsung. syarikat pembekal perabot dan lain-lain. Pihak sekolah hendaklah mengenalpasti agensi atau syarikat yang boleh memberi kerjasama terhadap aktiviti yang dirancang. 5.2 Agensi swasta Agensi swasta adalah agensi yang bukan di bawah kerajaan. 5. syarikat pembekal alat tulis. Guru boleh menjemput Pegawai Pertanian untuk berkongsi pengetahuan dalam bidang pertanian. Selain itu. 5. Pihak sekolah boleh meminta bantuan daripada rukun tetangga untuk memastikan pemantauan keselamatan sekolah khususnya pada sebelah malam. Sebagai contoh.

Sebagai contohnya. 6. peralatan permainan luar seperti tayar kereta untuk aktiviti melompat dan sebagainya. Perkhidmatan yang diberi oleh pihak agensi kerajaan biasanya secara percuma. Di luar Negara seperti Itali program Reggio Emilia (salah satu program dalam Bidang Kanak-kanak) merupakan jalinan kerjasama antara institusi tadika dengan komuniti. kerjasama antara komuniti dan institusi tadika telah menghasilkan program Pendidikan Awal KanakKanak yang berkesan. Hal ini kerana. pihak sekolah boleh memohon sumbangan daripada mana-mana badan untuk memohon peralatan seperti komputer. 5. Kerjasama ini penting untuk mewujudkan persefahaman antara pihak sekolah dengan komuniti dalam menjayakan program dan aktiviti.0 Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah Dengan Komuniti Ibu Bapa Badan Buka Kerajaan Masyarakat sekeliling Sekolah Agensi Kerajaan Peniaga Bentuk hubungan sekolah dan komuniti PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 9 . kemudahan dan peralatan yang tersapat di komuniti setempat.diberi dalam bentuk kepakaran.5 Kolaborasi Kolaborasi merupakan kerjasama di antara pihak sekolah dengan komuniti. Agensi swasta pula biasanya menawarkan perkhidmatan berbayar.

Sebagai contoh. Melalui ibu bapa juga telah wujudnya persatuan Ibu Bapa dan Guru. aktiviti sedemikian biasanya dilakukan semasa hari persekolahan dan ada ibu bapa yang bekerja. aktiviti gotongroyong yang diadakan di sekolah. mereka selalunya memberi bantuan dari segi tenaga. Sebagai contoh. kertas. ibu bapa hadir semasa hari menandatangani laporan kad kemajuan anak-anak. Hal ini kerana. masyarakat juga memainkan peranan penting.3 Masyarakat sekeliling Dalam komuniti. masyarakat boleh member sumbagan dalam bentuk material seperti botol. Masyarakat turut membanting tulang bersama dalam menjayakan aktiviti gotong-royong. Ini membuktikan ibu bapa memberi sokongan walaupun mempunyai komitmen yang lain. Hal ini kerana.1 Ibu bapa Ibu bapa memberi sumbangan dalam bentuk idea untuk memajukan akademik dan kokurikulum pelajar kepada pihak sekolah. Mereka boleh menyumbang dalam nilai yang besar ataupun keci asalkan ikhlas untuk membantu. Ataupun.2 Peniaga Peniaga mempunyai peranan penting dalam member sumbangan kepada pihak sekolah. pelajar boleh membantu berniaga bersama-sama dalam melariskan jualan peniaga semasa Hari Kantin.6. 6. Ibu bapa juga boleh memberi sumbangan dalam bentuk kewangan. tin minuman dan bahan yang boleh dikitar semula untuk menampung kos di samping membanteras masalah wabak penyakit berjangkit berlaku PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 10 . Selalin itu. Hari Sukan dan Hari Anugerah Cemerlang. Persatuan ini menjadi titik perhubungan awal di antara pihak sekolah dan komuniti. Jadi merkea perlu meluangkan masa untuk mengetahui perkembangan anakanak mereka di sekolah. Mereka boleh memberi sumbangan tajaan atau menjadi penaja lepada pihak sekolah jika terdapat sesebuah aktiviti yang dianjurkan. 6.

Sebagai PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 11 . komuniti boleh membantu dalam melihat perkembangan pelaja khususnya dalam bidang akademik dengan member idea untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memantau tingkah laku pelajar di sekolah mahupun di rumah.1 Menyokong setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah dalam pelbagai aspek. Komuniti perlu peka tentang program Sekolah Selamat. pelan dan prosedur tindakan serta peranan dan tanggungjawab mereka terhadap program yang dianjurkan di sekolah. Komuniti perlu menyokong setiap program yang dianjurkan di sekolah.0 Peranan Komuniti Terhadap sekolah 7. 6. Selain itu. pihak bomba dan penyelamat boelh memberikan taklimat kebakaran dan teknik-teknik menyelamatakan diri. Secara tidak langsung dua agensi ini membantu pihak sekolah jika berlaku kemalangan seperti kecurian.4 Agensi Kerajaan Bentuk hubungan yang diberikan seperi Polis membuat tinjauan di kawasan sekolah dan member laporan kepada pihak sekolah. kemalangan. member sumbangan makanan atau wang kepada mereka yang memerlukan. 7. Selain itu. Sebagai contoh.5 Badan Bukan Kerajaan Lebih kepada aktiviti yang berkhidmat kepada masyarakat. Ia bagi mengeratkan hubungan antara masyarakat dengan pihak sekolah. dan lain-lain. Pihak sekolah boleh melibatkan diri bersama membantu mengatasi masalah masyarakat di sekeliling.6.

Sebagai contohnya.contoh menghadiri ke Majlis Penyampaian Anugerah Pelajat Cemerlang. Hari Gotong-Royong. Mesyuarat PIBG dan sebagainya.0 Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Pendidikan 8. komuniti tidak perlu rasa “menjaga tepi kain orang” kerana keselamatan semua memerlukan setiap orang prihatiin apa yang ber. Begitu juga dengan pihak sekolah. Mereka perlu peka terhadap gejala yang berlaku di sekitar atau kawasan mereka. Agensi yang terlibat seperti Polis. secara tidak langsung komuniti dapat member bantuan dalam pelbagai bentuk. 7. sesebuah kawasan akan hidup dalam keadaan sunyi tanpa ada penghuninya. Maka di sini pihak komuniti akan memberi bantuan dengan membenarkan pelajar-pelajar lelaki untuk solat bersama-sama dengan komuniti setempat. Komuniti juga perlu melaporkan dengan segera kepada pihak sekolah atau pihak berkuasa apabila melihat keadaan yang mencurigakan. Yang paling penting.1 Merapatkan hubungan antara sekolah dengan komuniti Hal ini kerana adalah untuk membentuk sikap saling bergantungan antara satu sama lain.laku di sekeliling. 8. sebuah sekolah yang memiliki asrama dan tidak ada kemudahan masjid untuk pelajar lelaki menunaikan Soalt Jumaat. Rukun Tetangga dan PIBG sekolah.2 Berganding bahu membantu mengatasi masalah disiplin pelajar Komuniti juga perlu melibatkan diri bersama bagi membanteras masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 12 . Tanpa komuniti.

Jabatan Bomba dan Penyelamat serta lain-lain lagi.8.0 Langkah Pihak Sekolah Untuk Membendung Masalah Dalam Komuniti 9. Maka hubungan antara sekolah dan komuniti begitu penting dalam menyelesaikan maslaah bersama.di sini dua pihak perlu bersatu hati untuk memberi bantuan dan semangat. komuniti akan bergotongroyong membersihkan kawasan sekolah untuk dijadikan tempat belajar seperti sedia kala.3 Meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program tertentu. Kebiasaanya sekolah adalah tempat mangsa-mangsa banjir akan ditempatkan buat sementara waktu. In bukan sahaja identity mereka namun juga perlu tahu setiap pergerakan mereka semasa di rumah.2 Mewujudkan kerjasama untuk menyelesaikan masalah semasa Bagi kawasan penempatan yang mudah dinaiki air setiap kali berlaku bencana alam. setiap tahun Jabatan Kesihatan akan membuat pemerikasaan gigi krepada pelajar sekolah dan ini membantu pelajar tanpa perlu ke klinik untuk membuat pemeriksaan. Jabatan Kesihatan. Dan apabila keadaan pulih seperti biasa. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 13 .1 Mengambil tahu latar belakang pelajar semasa berada di rumah Pihak sekolah perlu mengetahui setiap latar belakang pelajar. Adakalnya. Komuniti bukan sahaja difokuskan kepada masyarakat sahaja tetapi ia termasuk beberapa agensi seperti Polis. Jabatan Kesihatan akan mendemonstrasikan cara menggosok gigi yang betul dan ini merupakan pendidikan secara informal yang diterima 9. 8. Sebagai contoh.

Kebiasaannya. Selain itu. Hal ini memberi impak yang positif kerana terdapat penglibatan daripada warga komuniti untuk membantu masalah pihak sekolah. 10. aktiviti gotong-royong dan Hari Sukan. apabila di rumah ibu bapa sahaja yang memantau. Oleh itu. 9. terdapat dua pertembungan idea di antara pihak sekolah dan komuniti.2 Membimbing pelajar untuk berkomunikasi dengan komuniti luar Pihak sekolah juga boleh menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi dengan komuniti melalui cara melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan. Sebagai contoh.0 Langkah Komuniti Untuk Membendung Masalah Pihak Sekolah 10. 9. Sebagai contoh. Ataupun guru boleh memberi kerja lapangan untuk pelajar bersemuka dengan komuniti. pihak sekolah boleh membuat kunjugan dan member sumbangan bagi membantu keluarga si mati. komuniti juga boleh memberi PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 14 .1 Menyarankan pelbagai idea kepada pihak sekolah semasa perjumpaan Komuniti boleh memberi pelbagai idea semasa perjumpaan atau mesyuarat di sekolah. Hal ini dapat meyakinkan pelajar untuk berkomunikasi serta komuniti boleh memberi kerjasama dengan baik. 10.2 Memberi sokongan atau menderma kepada sekolah Komuniti juga perlu sentiasa memberi sokongan kepada pihak sekolah dengan cara melibatkan diri setiap program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. namun komunti juga boleh membantu bersama untuk membendung masalah sosial. jika terdapat majlis kematian seseorang yang dikenali.3 Peka dengan perkembangan semasa Warga sekolah yang baik mestilah peka setiap perkembangan semasa yang berlaku di luar sekolah.

mereka boleh berbincang atau berjumpa dengan Pengetua atau guru untuk mendapatkan penjelasan. 10. Pengetua boleh mengesyorkan semua guru melibatkan diri dengan komuniti luar seperti membantu dalam aktiviti gotong-royong. majlis kesyukuran dan PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 15 .3 Komunikasi berkesan Komuniti perlu pandai berkomunikasi dengan pihak sekolah apabila wujudnya konflik. Sekiranya.1 Mengedarkan berita-berita sekolah kepada komuniti Pihak sekolah boleh mencetak buletin untuk memasukan maklumat semasa yang berlaku di sekolah. Hal ini kerana. kenduri kahwin. komuniti ada rasa tidak puas hati dengan pihak sekolah.2 Menggalakkan guru-guru banyak terlibat dengan aktiviti luar sekolah yang banyak melibatkan masyarakat. komunikasi yang baik memberikan kesan yang baik kepada dua pihak.0 Cara Mempertingkatkan Hubungan Komuniti dan Sekolah 11. guru boleh memberitahu kepada wakil atau ketua pemerintah di kawasan tersebut utnuk memaklumkan info-info sekoalh yang terkini. Komuniti dan sekolah sangat penting dalam membendung masalah daripada terus berlaku. Ataupun. 11. Dan buletin tersebut boleh diedarkan kepada komuniti untuk warga komuniti juga tahu setiap perkembangan yang berlaku di sekolah. 11.sumbangan derma tidak kira dalam bentuk material atau kewangan kerana setiap sumbangan yang diberi dapat membantu meringankan masalah pihak sekolah.

0 Sumbangan Sekolah Kepada Komuniti Khidmat masyarakat Pusat aktiviti sosial Latihan kepimpinan dan organisasi Prasekolah SEKOLA H Program pendidikan lanjutan PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN Pendidikan keluarga 16 . Pihak sekolah perlulah berhemah dengan baik kepada komuniti sekiranya wakil daripada komuniti hadir ke sekolah. Kehadiran komuniti bukanlah untuk disanjung tinggi. 12.3 Kakitangan sekolah hendaklah pandai berhubung dan melayani Komuniti dengan baik. namun cukup mendapat perhatian daripada pihak sekolah. 11.lain-lain lagi. Hal ini dapat merapatkan hubungan di antara pihak sekolah dengan komuniti. Elakkan membiarkan mereka sendiri kerana ini memberi kesan yang negatif kepada sekolah kerana tidak tahu melayan tetamu dengan baik.

Pusat rekreasi Latihan teknikal dan vokasional 13.0 Sumbangan Komuniti Kepada Sekolah Pembelajaran dan pengajaran di rumah/ sekolah Ko kurikulum Bantuan Kewangan/Kebendaan Kaunseling dan kerjaya SEKOLA H Pengurusan organisasi PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN Latihan kemahiran teknikal dan vokasional 17 .

Oleh itu.Pendidikan dan pembangunan Keceriaan sekolah 14. sekolah dan masyarkat mempunyai perkaitan yang rapat dalam arena pendidikan. Permuafakatan antara kedua-dua belah pihak amat penting memandangkan sekolah merupakan sebuah institusi formal yang wujud dalam persekitaran masyarakat serta mendidik pelajar untuk hidup dalam masyarakat. Masyarakat perlu membantu dan melibatkan diri dalam program dan aktiviti yang dikelolakan oleh pihak sekolah kerana melalui akativit-aktiviti seperti ini. tindakan yang sewajarnya diperlukan untuk membentuk permuafakatan sekolah dan masyarakat. Terdapat pelbagai cara dan kaedah yang boleh diaplikasikan dalam memperkasakan dan merapatkan hubungan antara sekolah dan komuniti.0 Kesimpulan Secara keseluruhannya. permuafakatan dan persefahaman akan terjalin dalam menyelesaikan pelbagai masalah pelajar di PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 18 . Kedua-dua pihak perlu mengembeleng tenaga untuk menjayakan usaha ini dan merealisasikan matlamatnya.

Sabariah Siron. Siew Foong.scribd. Permuafakatan dan Komuniti. ( 2007). Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah dengan Komuniti dan kesannya kepada Pembangunan Pendidikan dan Komuniti. Selangor: Kementerian pelajaran Malaysia. Amna Md Noor. Rakan Sebaya. ( n. 3. Selangor: Open University Malaysia. Oleh yang demikian. ( n. Asnarulkhadi Abu Samah. Internet 4. 2. 14. 2011 PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 19 .Hadi Hj. Media.com/doc/18329361/permuafakatan-dan-komuniti 5. Rumaya Juhari. Abdullah Al. & Tan Jo-Pei.d ). daripada http://www. ( 2002).samping mempertingkatkan kecemerlangan dan pencapaian akademik dan sahsiah mereka. HBP2103 Keluarga dan Profesional dalam Perkidmatan Kanak-Kanak. Ekonomi Rumah Tangga : Tingkatan 4. Muhamed. 2011.0 Bibliografi Buku 1. Rozumah Baharudin. Wong. Sekolah dan Komuniti. Agensi Sosialisasi Sekunder Pelajar Sekolah. Disember 19. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Mansor Abu Talib. Karim. (2003). Disember 20. pihak sekolah haruslah bijak merancang aktiviti yang menarik dan sesuai untuk menggerakkan dan memupuk hubungan yang baik antara sekolah dan komuniti untuk menyertai projek yang ingin dijalankan.d ). & kasnawi Ab.

daripada http://www. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 20 .com/doc/48891889/BENTUK-BENTUKHUBUNGAN-SEKOLAH-DENGAN-KOMUNITI-DAN-KESANNYA-KEPADA Kertas Kerja Persidangan 6.scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful