P. 1
Hubungan Sekolah Dan Komuniti Latest

Hubungan Sekolah Dan Komuniti Latest

|Views: 4,040|Likes:
Published by Siti Azie

More info:

Published by: Siti Azie on Dec 23, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/09/2015

pdf

text

original

HUBUNGAN SEKOLAH DAN KOMUNITI

Bil. 1) 2) 3) 4)

Tajuk Pengenalan Definisi Kajian Lepas

Muka surat 2 3 4-5

Sekolah Sebagai Sistem Sosial dan hubungannya 6-9 dengan komuniti

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah Dengan Komuniti Peranan Komuniti Terhadap sekolah Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Pendidikan Langkah Pihak Sekolah Untuk Membendung Masalah Dalam Komuniti Langkah Komuniti Untuk Membendung Masalah Pihak Sekolah Cara Mempertingkatkan Hubungan Komuniti dan Sekolah Sumbangan Sekolah Kepada Komuniti Sumbangan Komuniti Kepada Sekolah Kesimpulan Bibliografi

10-11 12 13-14 14 15 16 17 18 19 20

PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

1

1.0 Pengenalan Sekolah merupakan satu unit masyarakat yang terpenting. Dalam sebuah sekolah itu sendiri sudah wujudnya masyarakat seperti Pengetua, Guru Penolong Kanan, guru-guru, staf akademik dan bukan akademik serta pelajar-pelajar. Mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Namun, peranan sesebuah sekolah bukan hanya berada di dalam pagar sekolah sahaja, tetapi ia juga melibatkan komuniti di sekitar dengannya. Tanpa komuniti dari luar, pihak sekolah tidak akan mengalami proses sosiolisasi. Sosiolisasi ialah proses pendidikan informal untuk melengkapkan pihak sekolah dengan pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman untuk membolehkan mereka berinteraksi dalam masyarakat atau komuniti. Proses ini berlaku dengan tidak dirancang. Sebagai contohnya, seorang kanak-kanak mempelajari bahawa dia tidak boleh mengambil hak orang lain. Iaitu melalui pengalamannya di ketika berada di rumah atau di sekolah. Setiap kali kanak-kanak ini mengambil hak orang lain, dia dilarang dan dimarah oleh ibu, bapa, kakak, abang dan guru-guru di sekolah. Dengan sendirinya kanak-kanak ini dapat membentuk sikap amanah dan jujur. Oleh yang demikian, pendidikan murid pada masa kini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Pihak sekolah bersama komuniti perlu saling bekerjasama untuk membentuk generasi Malaysia yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia serta menjana transformasi dalam pembangunan negara. Penglibatan komuniti khasnya Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) hendaklah membina hubungan yang baik dan lebih proaktif bagi meningkatkan kemajuan pendidikan serta kebajikan murid untuk memastikan kemajuan pendidikan sentiasa terus maju dan berkualiti.

2.0 Definisi
PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 2

Sekolah dapat didefinisikan sebagai tempat untuk belajar dan mengajar. masyarakat) di sesuatu tempat atau sesebuah Negara. orang ramai umumnya.0 Kajian Lepas 3. Maka dapat dirumuskan bahawa hubungan sekolah dengan komuniti ialah sesebuah kawasan yang didiami di bawah satu pemerintahan dengan menjalankan tanggungjawab seperti mengajar dan belajar serta wujudnya hubungan interaksi antara pihak sekolah dan warga komuniti. 2. sekolah didefinisikan sebagai bangunan tempat mengajar dan belajar. Atau juga dapat ditakrifkan sebagai tempat yang didiami oleh sesuatu masyarakat. tempat menerima ilmu dan memberi pelajaran ( Kamus Dewan Edisi Baru ).1 Kembar Siam ‘ Sekolah Bestari’ Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil(SMKD) PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 3 . ( Kamus Pelajar Bahasa Malaysia ) mendefinisikan sebagai keseluruhan orang yang tinggal di sesuatu tempat. negara dan sebagainya ( di bawah satu pemerintahan). daerah. Bagi (Kamus Pelajar Bahasa Malaysia). Bagi istilah komuniti (Kamus Dewan Edisi Baru ) menyatakan sebuah kumpulan ( keseluruhan ) orang yang tinggal di sesuatu daerah ( wilayah atau Negara.

(Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan : kertas 2:1998). Apple Canada Inc. 3. sekolah ini telah mengadakan permuafakatan dengan badan-badan korporat termasuk Lembaga Sekolah Halton. Hal ini kerana.2 River Oaks Public School. Peranan PIBG dalam merealisasikan cabaran-cabaran wawasan 2020 dikhususkan dalam perkara berikut: 1) Pembinaan budaya penyanyang. Ontario Kanada Sekolah ini merupakan sekolah yang menampung seramai lebih 800 orang pelajar daripada peringkat tadika sehinggalah ke Gred 8. peranan dan sumbangan PIBG dalam menjayakan Pendidikan Peranan PIBG dalam komuniti sekolah tidak dapat dipisahkan daripada matlamat wawasan 2020. Badan-badan ini membekalkan mengurus pelbagai teknologi di sekolah seperti computer. 2) Pembinaan budaya sains dan teknologi. agensi serta institusi awam dan swasta pada 20 JUN 1998. Maka telah wujudnya kerjasama antara PIBG.Ia memfokuskan kepada PIBG SMKD perlu ada gerakan tersusun bagi membestarikan masyarakat Dengkil. Kementerian Pendidikan Ontario. bagi memastikan penyediaan pelajar bertepatan dengan dunia pekerjaan akan dating. Sony of Canada dan beberapa agensi yang lain. Kerjasama ini wujud untuk membantu dari segi kepakaran dan kewangan daripada semua pihak.3 Tanggungjawab. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 4 . badan professional. Teknologi menjadi keperluan utama sekolah ini dan pelajar-pelajarnya sering dianggap ‘arkitek maklumat’. bermula dengan anak-anak di sekolah. perisian.. Northern Telecom. Oakville. ( Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan : kertas 1 :1998). komuniti. Oleh itu. papan kekunci elektronik dan lain-lain lagi. pemain cakera padat. kegagalan membestarikan warga sekolah dan komuniti di Dengkil boleh mencacatkan perkembangan menyeluruh Bandar Siber yang terdiri daripada Putrajaya dan Ciberjaya dan seterusnya member kesan kepada pembangunan koridor Raya Multimedia (MSC). 3.

terdapat beberapa perkara penting yang menjelaskan bahawa peranan sekolah sebagai sistem sosial. kreatif. 4. 4) Melahirkan generasi yang dapat menjadikan Malaysia sebagai Negara maju pada tahun 2020. beretika positif.3) Melahirkan pelajar-pelajar yang berakhlak. Oleh itu. inovatif dan mengamalkan nilai-nilai murni.0 Sekolah Sebagai Sistem Sosial dan hubungannya dengan komuniti Bermula dari sekolah maka wujudnya masyarakat yang majmuk. Antaranya ialah: • Membentuk masyarakat sekola 5 PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN . ( Seminar Konvensyen Pendidikan Komuniti : kertas kerja 1 :1993).

maka mereka boleh membuat kerja amal dengan memperindahkan kawasan masjid. Sebagai contoh. Namun. Maka tanggungjawab ini tidaklah diletakkan semata-mata kepada warga komuniti kerana pihak sekolah juga boleh membantu bagi mengurangkan beban masyarakat. murid dan staf sokongan. Bakat yang ada tidak ditumpukan kepada peringkat sekolah sahaja. Mereka ini mempunyai peranan masing-masing. seorang pelajar yang menyertai Kelab Kebersihan dan Keceriaan. Mereka boleh mengembangkan bakat melalui penyertaan aktiviti berpersatuan dan badan unit beruniform di sekolah. Dan ini sekaligus memperlihatkan sokongan pihak sekolah kepada komuniti luar terjalin dengan baik. Setiap pelajar mempunyai bakat yang tersendiri. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 6 . dalam jurusan agama. ia boleh dikembangkan di peringkat daerah atau negeri. Sebagai contoh.Hal ini dapat dilihat masyarakat sekolah yang terdiri daripada guru. Di sini komuniti luar akan lihat hubungan antara warga sekolah yang sangat baik dan ini akan memberi impak yang positif kepada masyarakat. sekolah tidak dapat membentuk anggota yang nyata serta mempunyai struktur sosial yang formal. Mereka akan memberi tanggapan yang positif serta boleh memberi kerjasama yang baik. Melalui penglibatan mereka juga dapat memupuk sifat-sifat kepimpinan dalam diri. Sebagai contohnya. Di antara mereka juga akan wujudnya hubungan komunikasi dua hala dan ini dapat menjalinkan hubungan ukhwah yang baik. • Mengembangkan bakat. Tanpa mereka. Atau mereka boleh mengimarahkan masjid-masjid yang berdekatan. setiap sekolah akan mengadakan aktiviti latihan kebakaran. seseorang pelajar itu boleh menyampaikan dakwah atau ilmunya kepada masyarakat sekeliling dengan niat yang ikhlas dan betul. maka pihak bomba dan penyelamat tidak ada masalah untuk datang bagi menunjukkan demonstrasi cara memadam api atau menyelamatkan diri daripada bahaya. • Agen penapisan Ia merupakan pelapis seseorang dalam sesuatu bidang. tandas awam dan sebagainya.

5. Balai Bomba. Penglibatan agensi ini bertujuan untuk meningkatkan program yang dianjurkan di sekolah.0 Sumber-sumber komuniti Sumber komuniti adalah bahan-bahan yang boleh diperoleh menerusi sumbangan dalam bentuk peralatan. Balai Polis. Di PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 7 . Sumber komuniti boleh diperoleh menerusi agensi yang menawarkan perkhidmatan yang boleh dimanfaatkan kepada warga sekolah.1 Agensi Agensi terdiri daripada badan kerajaan. Kerjasama antara pihak sekolah dengan komuniti adalah penting dalam menjayakan program dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. perkhidmatan serta kolaborasi.5. swasta dan pertubuhan sukarela yang melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan pihak sekolah. guru boleh menjemput atau membuat lawatan ke pejabat kesihatan atau klinik yang berdekatan. tenaga dan kepakaran untuk membantu program atau aktiviti pembelajaran di sekolah. Agensi kerajaan terdiri daripada Kementerian dan jabatan kerajaan. Kerjasama yang diperolehi menerusi agensi adalah sebagai sokongan terhadap program yang sedia ada. tajuk “Penjagaan Kebersihan Gigi”. Pendidik boleh mendapatkan kerjasama dengan komuniti untuk membantu aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Konsep kolaborasi antara pihak sekolah dengan komuniti dapat membantu meningkatkankeberkesanan perlaksanaan program dan aktiviti di sekolah khususnya bilik darjah. Oleh yang demikian terdapat tiga faktor utama dalam sumber komuniti iaitu agensi-agensi. Sebagai contoh jabatan yang biasanya terdapat di persekitaran Bandar dan luar Bandar ialah Klinik Kesihatan. Sebagai contoh. dan Jabatan pertanian.

Sekolah Menengah aliran Pertanian wujud di Tingkatan 4 dan 5 dan sekiranya terdapat agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian lebih mudah dijadikan sebagai sumber komuniti untuk menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan pertanian.3 Pertubuhan Sukarela Pertubuhan sukarela merupakan badan yang tidak berkonsepkan keuntungan. Ini memberi kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan komuniti. 5. Rukun tetangga dan lain-lain. 5. Sebagai contoh. syarikat pembekal alat tulis.4 Perkhidmatan Perkhidmatan sumber komuniti bermaksud sumbangan daripada berbagai— bagai punca yang boleh diperolehi mengikut keadaan komuniti. 5. Pihak sekolah boleh mendapatkan perkhidmatan yang bersesuaian daripada pertubuhan sukarela. syarikat pembekal perabot dan lain-lain. Antara badan pertubuhan sukarela yang memberikan sumbangan kepada pihak sekolah ialah Pertubuhan anti dadah. Selain itu. Pihak sekolah boleh meminta bantuan daripada rukun tetangga untuk memastikan pemantauan keselamatan sekolah khususnya pada sebelah malam. Guru boleh menjemput Pegawai Pertanian untuk berkongsi pengetahuan dalam bidang pertanian. Sumbangan boleh PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 8 . Terdapat agensi swasta yang berurusan dengan pihak sekolah sama ada secara langsung atau tidak langsung. pihak sekolah boleh mengadakan lawatan ke jabatan pertanian untuk melihat projek pertanian yang dijalankan. Badan ini lebih menumpukan kepada kerja-kerja amal untuk komuniti.2 Agensi swasta Agensi swasta adalah agensi yang bukan di bawah kerajaan. Pihak sekolah hendaklah mengenalpasti agensi atau syarikat yang boleh memberi kerjasama terhadap aktiviti yang dirancang.

5. kerjasama antara komuniti dan institusi tadika telah menghasilkan program Pendidikan Awal KanakKanak yang berkesan. Agensi swasta pula biasanya menawarkan perkhidmatan berbayar. Di luar Negara seperti Itali program Reggio Emilia (salah satu program dalam Bidang Kanak-kanak) merupakan jalinan kerjasama antara institusi tadika dengan komuniti. Perkhidmatan yang diberi oleh pihak agensi kerajaan biasanya secara percuma. peralatan permainan luar seperti tayar kereta untuk aktiviti melompat dan sebagainya. kemudahan dan peralatan yang tersapat di komuniti setempat. 6. pihak sekolah boleh memohon sumbangan daripada mana-mana badan untuk memohon peralatan seperti komputer. Kerjasama ini penting untuk mewujudkan persefahaman antara pihak sekolah dengan komuniti dalam menjayakan program dan aktiviti. Sebagai contohnya.0 Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah Dengan Komuniti Ibu Bapa Badan Buka Kerajaan Masyarakat sekeliling Sekolah Agensi Kerajaan Peniaga Bentuk hubungan sekolah dan komuniti PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 9 .diberi dalam bentuk kepakaran.5 Kolaborasi Kolaborasi merupakan kerjasama di antara pihak sekolah dengan komuniti. Hal ini kerana.

6. Ini membuktikan ibu bapa memberi sokongan walaupun mempunyai komitmen yang lain. Mereka boleh memberi sumbangan tajaan atau menjadi penaja lepada pihak sekolah jika terdapat sesebuah aktiviti yang dianjurkan.6. aktiviti gotongroyong yang diadakan di sekolah. mereka selalunya memberi bantuan dari segi tenaga. Jadi merkea perlu meluangkan masa untuk mengetahui perkembangan anakanak mereka di sekolah. kertas. Sebagai contoh. 6. Selalin itu. Ibu bapa juga boleh memberi sumbangan dalam bentuk kewangan. Ataupun.1 Ibu bapa Ibu bapa memberi sumbangan dalam bentuk idea untuk memajukan akademik dan kokurikulum pelajar kepada pihak sekolah. masyarakat boleh member sumbagan dalam bentuk material seperti botol. masyarakat juga memainkan peranan penting. Mereka boleh menyumbang dalam nilai yang besar ataupun keci asalkan ikhlas untuk membantu. pelajar boleh membantu berniaga bersama-sama dalam melariskan jualan peniaga semasa Hari Kantin. ibu bapa hadir semasa hari menandatangani laporan kad kemajuan anak-anak. Masyarakat turut membanting tulang bersama dalam menjayakan aktiviti gotong-royong. tin minuman dan bahan yang boleh dikitar semula untuk menampung kos di samping membanteras masalah wabak penyakit berjangkit berlaku PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 10 . Sebagai contoh. aktiviti sedemikian biasanya dilakukan semasa hari persekolahan dan ada ibu bapa yang bekerja. Hal ini kerana. Hal ini kerana. Persatuan ini menjadi titik perhubungan awal di antara pihak sekolah dan komuniti.3 Masyarakat sekeliling Dalam komuniti. Hari Sukan dan Hari Anugerah Cemerlang.2 Peniaga Peniaga mempunyai peranan penting dalam member sumbangan kepada pihak sekolah. Melalui ibu bapa juga telah wujudnya persatuan Ibu Bapa dan Guru.

6. pihak bomba dan penyelamat boelh memberikan taklimat kebakaran dan teknik-teknik menyelamatakan diri. Sebagai contoh.5 Badan Bukan Kerajaan Lebih kepada aktiviti yang berkhidmat kepada masyarakat. pelan dan prosedur tindakan serta peranan dan tanggungjawab mereka terhadap program yang dianjurkan di sekolah. kemalangan. Secara tidak langsung dua agensi ini membantu pihak sekolah jika berlaku kemalangan seperti kecurian. dan lain-lain. komuniti boleh membantu dalam melihat perkembangan pelaja khususnya dalam bidang akademik dengan member idea untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memantau tingkah laku pelajar di sekolah mahupun di rumah. 7. Pihak sekolah boleh melibatkan diri bersama membantu mengatasi masalah masyarakat di sekeliling. Sebagai PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 11 .6. Selain itu.0 Peranan Komuniti Terhadap sekolah 7. Komuniti perlu peka tentang program Sekolah Selamat. Ia bagi mengeratkan hubungan antara masyarakat dengan pihak sekolah.1 Menyokong setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah dalam pelbagai aspek.4 Agensi Kerajaan Bentuk hubungan yang diberikan seperi Polis membuat tinjauan di kawasan sekolah dan member laporan kepada pihak sekolah. member sumbangan makanan atau wang kepada mereka yang memerlukan. Komuniti perlu menyokong setiap program yang dianjurkan di sekolah. Selain itu.

7. Hari Gotong-Royong. Mereka perlu peka terhadap gejala yang berlaku di sekitar atau kawasan mereka. sesebuah kawasan akan hidup dalam keadaan sunyi tanpa ada penghuninya.laku di sekeliling.2 Berganding bahu membantu mengatasi masalah disiplin pelajar Komuniti juga perlu melibatkan diri bersama bagi membanteras masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah. Rukun Tetangga dan PIBG sekolah. sebuah sekolah yang memiliki asrama dan tidak ada kemudahan masjid untuk pelajar lelaki menunaikan Soalt Jumaat. secara tidak langsung komuniti dapat member bantuan dalam pelbagai bentuk. 8. Agensi yang terlibat seperti Polis.0 Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Pendidikan 8. Yang paling penting. komuniti tidak perlu rasa “menjaga tepi kain orang” kerana keselamatan semua memerlukan setiap orang prihatiin apa yang ber. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 12 . Maka di sini pihak komuniti akan memberi bantuan dengan membenarkan pelajar-pelajar lelaki untuk solat bersama-sama dengan komuniti setempat. Tanpa komuniti. Sebagai contohnya. Komuniti juga perlu melaporkan dengan segera kepada pihak sekolah atau pihak berkuasa apabila melihat keadaan yang mencurigakan.contoh menghadiri ke Majlis Penyampaian Anugerah Pelajat Cemerlang.1 Merapatkan hubungan antara sekolah dengan komuniti Hal ini kerana adalah untuk membentuk sikap saling bergantungan antara satu sama lain. Begitu juga dengan pihak sekolah. Mesyuarat PIBG dan sebagainya.

Jabatan Kesihatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat serta lain-lain lagi. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 13 . Komuniti bukan sahaja difokuskan kepada masyarakat sahaja tetapi ia termasuk beberapa agensi seperti Polis.2 Mewujudkan kerjasama untuk menyelesaikan masalah semasa Bagi kawasan penempatan yang mudah dinaiki air setiap kali berlaku bencana alam.3 Meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program tertentu. Jabatan Kesihatan akan mendemonstrasikan cara menggosok gigi yang betul dan ini merupakan pendidikan secara informal yang diterima 9.8. Maka hubungan antara sekolah dan komuniti begitu penting dalam menyelesaikan maslaah bersama. Sebagai contoh. 8. Adakalnya. komuniti akan bergotongroyong membersihkan kawasan sekolah untuk dijadikan tempat belajar seperti sedia kala. Kebiasaanya sekolah adalah tempat mangsa-mangsa banjir akan ditempatkan buat sementara waktu. setiap tahun Jabatan Kesihatan akan membuat pemerikasaan gigi krepada pelajar sekolah dan ini membantu pelajar tanpa perlu ke klinik untuk membuat pemeriksaan. Dan apabila keadaan pulih seperti biasa.0 Langkah Pihak Sekolah Untuk Membendung Masalah Dalam Komuniti 9. In bukan sahaja identity mereka namun juga perlu tahu setiap pergerakan mereka semasa di rumah.di sini dua pihak perlu bersatu hati untuk memberi bantuan dan semangat.1 Mengambil tahu latar belakang pelajar semasa berada di rumah Pihak sekolah perlu mengetahui setiap latar belakang pelajar.

9. Ataupun guru boleh memberi kerja lapangan untuk pelajar bersemuka dengan komuniti.0 Langkah Komuniti Untuk Membendung Masalah Pihak Sekolah 10.Kebiasaannya.1 Menyarankan pelbagai idea kepada pihak sekolah semasa perjumpaan Komuniti boleh memberi pelbagai idea semasa perjumpaan atau mesyuarat di sekolah. Sebagai contoh.2 Memberi sokongan atau menderma kepada sekolah Komuniti juga perlu sentiasa memberi sokongan kepada pihak sekolah dengan cara melibatkan diri setiap program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Oleh itu. 10. 9. jika terdapat majlis kematian seseorang yang dikenali.2 Membimbing pelajar untuk berkomunikasi dengan komuniti luar Pihak sekolah juga boleh menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi dengan komuniti melalui cara melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan. pihak sekolah boleh membuat kunjugan dan member sumbangan bagi membantu keluarga si mati.3 Peka dengan perkembangan semasa Warga sekolah yang baik mestilah peka setiap perkembangan semasa yang berlaku di luar sekolah. 10. Selain itu. Hal ini dapat meyakinkan pelajar untuk berkomunikasi serta komuniti boleh memberi kerjasama dengan baik. Sebagai contoh. namun komunti juga boleh membantu bersama untuk membendung masalah sosial. apabila di rumah ibu bapa sahaja yang memantau. aktiviti gotong-royong dan Hari Sukan. terdapat dua pertembungan idea di antara pihak sekolah dan komuniti. komuniti juga boleh memberi PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 14 . Hal ini memberi impak yang positif kerana terdapat penglibatan daripada warga komuniti untuk membantu masalah pihak sekolah.

komuniti ada rasa tidak puas hati dengan pihak sekolah. Hal ini kerana. Ataupun. 11. 10. Pengetua boleh mengesyorkan semua guru melibatkan diri dengan komuniti luar seperti membantu dalam aktiviti gotong-royong.sumbangan derma tidak kira dalam bentuk material atau kewangan kerana setiap sumbangan yang diberi dapat membantu meringankan masalah pihak sekolah.3 Komunikasi berkesan Komuniti perlu pandai berkomunikasi dengan pihak sekolah apabila wujudnya konflik. komunikasi yang baik memberikan kesan yang baik kepada dua pihak. Sekiranya. kenduri kahwin. 11. Komuniti dan sekolah sangat penting dalam membendung masalah daripada terus berlaku.1 Mengedarkan berita-berita sekolah kepada komuniti Pihak sekolah boleh mencetak buletin untuk memasukan maklumat semasa yang berlaku di sekolah. majlis kesyukuran dan PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 15 . mereka boleh berbincang atau berjumpa dengan Pengetua atau guru untuk mendapatkan penjelasan. guru boleh memberitahu kepada wakil atau ketua pemerintah di kawasan tersebut utnuk memaklumkan info-info sekoalh yang terkini.2 Menggalakkan guru-guru banyak terlibat dengan aktiviti luar sekolah yang banyak melibatkan masyarakat. Dan buletin tersebut boleh diedarkan kepada komuniti untuk warga komuniti juga tahu setiap perkembangan yang berlaku di sekolah.0 Cara Mempertingkatkan Hubungan Komuniti dan Sekolah 11.

Hal ini dapat merapatkan hubungan di antara pihak sekolah dengan komuniti. Pihak sekolah perlulah berhemah dengan baik kepada komuniti sekiranya wakil daripada komuniti hadir ke sekolah. Kehadiran komuniti bukanlah untuk disanjung tinggi. 12. Elakkan membiarkan mereka sendiri kerana ini memberi kesan yang negatif kepada sekolah kerana tidak tahu melayan tetamu dengan baik. namun cukup mendapat perhatian daripada pihak sekolah.0 Sumbangan Sekolah Kepada Komuniti Khidmat masyarakat Pusat aktiviti sosial Latihan kepimpinan dan organisasi Prasekolah SEKOLA H Program pendidikan lanjutan PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN Pendidikan keluarga 16 .3 Kakitangan sekolah hendaklah pandai berhubung dan melayani Komuniti dengan baik.lain-lain lagi. 11.

0 Sumbangan Komuniti Kepada Sekolah Pembelajaran dan pengajaran di rumah/ sekolah Ko kurikulum Bantuan Kewangan/Kebendaan Kaunseling dan kerjaya SEKOLA H Pengurusan organisasi PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN Latihan kemahiran teknikal dan vokasional 17 .Pusat rekreasi Latihan teknikal dan vokasional 13.

tindakan yang sewajarnya diperlukan untuk membentuk permuafakatan sekolah dan masyarakat.0 Kesimpulan Secara keseluruhannya. permuafakatan dan persefahaman akan terjalin dalam menyelesaikan pelbagai masalah pelajar di PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 18 . Terdapat pelbagai cara dan kaedah yang boleh diaplikasikan dalam memperkasakan dan merapatkan hubungan antara sekolah dan komuniti. Oleh itu.Pendidikan dan pembangunan Keceriaan sekolah 14. Kedua-dua pihak perlu mengembeleng tenaga untuk menjayakan usaha ini dan merealisasikan matlamatnya. Masyarakat perlu membantu dan melibatkan diri dalam program dan aktiviti yang dikelolakan oleh pihak sekolah kerana melalui akativit-aktiviti seperti ini. Permuafakatan antara kedua-dua belah pihak amat penting memandangkan sekolah merupakan sebuah institusi formal yang wujud dalam persekitaran masyarakat serta mendidik pelajar untuk hidup dalam masyarakat. sekolah dan masyarkat mempunyai perkaitan yang rapat dalam arena pendidikan.

14.scribd. Siew Foong. Oleh yang demikian. Asnarulkhadi Abu Samah. Disember 20. HBP2103 Keluarga dan Profesional dalam Perkidmatan Kanak-Kanak. Media. Disember 19. Abdullah Al. & Tan Jo-Pei. Rozumah Baharudin. Permuafakatan dan Komuniti. 2011. daripada http://www. Amna Md Noor. Rakan Sebaya.d ). ( 2007). Rumaya Juhari. Wong.samping mempertingkatkan kecemerlangan dan pencapaian akademik dan sahsiah mereka.0 Bibliografi Buku 1. 2. 3. ( n. ( n. ( 2002).d ). pihak sekolah haruslah bijak merancang aktiviti yang menarik dan sesuai untuk menggerakkan dan memupuk hubungan yang baik antara sekolah dan komuniti untuk menyertai projek yang ingin dijalankan. & kasnawi Ab. (2003). Muhamed. Ekonomi Rumah Tangga : Tingkatan 4. Agensi Sosialisasi Sekunder Pelajar Sekolah.Hadi Hj. Sabariah Siron. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.com/doc/18329361/permuafakatan-dan-komuniti 5. Mansor Abu Talib. Selangor: Kementerian pelajaran Malaysia. Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah dengan Komuniti dan kesannya kepada Pembangunan Pendidikan dan Komuniti. 2011 PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 19 . Internet 4. Karim. Sekolah dan Komuniti. Selangor: Open University Malaysia.

scribd.com/doc/48891889/BENTUK-BENTUKHUBUNGAN-SEKOLAH-DENGAN-KOMUNITI-DAN-KESANNYA-KEPADA Kertas Kerja Persidangan 6. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 20 .daripada http://www.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->