HUBUNGAN SEKOLAH DAN KOMUNITI

Bil. 1) 2) 3) 4)

Tajuk Pengenalan Definisi Kajian Lepas

Muka surat 2 3 4-5

Sekolah Sebagai Sistem Sosial dan hubungannya 6-9 dengan komuniti

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah Dengan Komuniti Peranan Komuniti Terhadap sekolah Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Pendidikan Langkah Pihak Sekolah Untuk Membendung Masalah Dalam Komuniti Langkah Komuniti Untuk Membendung Masalah Pihak Sekolah Cara Mempertingkatkan Hubungan Komuniti dan Sekolah Sumbangan Sekolah Kepada Komuniti Sumbangan Komuniti Kepada Sekolah Kesimpulan Bibliografi

10-11 12 13-14 14 15 16 17 18 19 20

PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

1

1.0 Pengenalan Sekolah merupakan satu unit masyarakat yang terpenting. Dalam sebuah sekolah itu sendiri sudah wujudnya masyarakat seperti Pengetua, Guru Penolong Kanan, guru-guru, staf akademik dan bukan akademik serta pelajar-pelajar. Mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Namun, peranan sesebuah sekolah bukan hanya berada di dalam pagar sekolah sahaja, tetapi ia juga melibatkan komuniti di sekitar dengannya. Tanpa komuniti dari luar, pihak sekolah tidak akan mengalami proses sosiolisasi. Sosiolisasi ialah proses pendidikan informal untuk melengkapkan pihak sekolah dengan pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman untuk membolehkan mereka berinteraksi dalam masyarakat atau komuniti. Proses ini berlaku dengan tidak dirancang. Sebagai contohnya, seorang kanak-kanak mempelajari bahawa dia tidak boleh mengambil hak orang lain. Iaitu melalui pengalamannya di ketika berada di rumah atau di sekolah. Setiap kali kanak-kanak ini mengambil hak orang lain, dia dilarang dan dimarah oleh ibu, bapa, kakak, abang dan guru-guru di sekolah. Dengan sendirinya kanak-kanak ini dapat membentuk sikap amanah dan jujur. Oleh yang demikian, pendidikan murid pada masa kini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Pihak sekolah bersama komuniti perlu saling bekerjasama untuk membentuk generasi Malaysia yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia serta menjana transformasi dalam pembangunan negara. Penglibatan komuniti khasnya Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) hendaklah membina hubungan yang baik dan lebih proaktif bagi meningkatkan kemajuan pendidikan serta kebajikan murid untuk memastikan kemajuan pendidikan sentiasa terus maju dan berkualiti.

2.0 Definisi
PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 2

1 Kembar Siam ‘ Sekolah Bestari’ Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil(SMKD) PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 3 . daerah. masyarakat) di sesuatu tempat atau sesebuah Negara. ( Kamus Pelajar Bahasa Malaysia ) mendefinisikan sebagai keseluruhan orang yang tinggal di sesuatu tempat. Atau juga dapat ditakrifkan sebagai tempat yang didiami oleh sesuatu masyarakat. 2. orang ramai umumnya. Bagi istilah komuniti (Kamus Dewan Edisi Baru ) menyatakan sebuah kumpulan ( keseluruhan ) orang yang tinggal di sesuatu daerah ( wilayah atau Negara. sekolah didefinisikan sebagai bangunan tempat mengajar dan belajar.0 Kajian Lepas 3. negara dan sebagainya ( di bawah satu pemerintahan). Maka dapat dirumuskan bahawa hubungan sekolah dengan komuniti ialah sesebuah kawasan yang didiami di bawah satu pemerintahan dengan menjalankan tanggungjawab seperti mengajar dan belajar serta wujudnya hubungan interaksi antara pihak sekolah dan warga komuniti. Bagi (Kamus Pelajar Bahasa Malaysia). tempat menerima ilmu dan memberi pelajaran ( Kamus Dewan Edisi Baru ).Sekolah dapat didefinisikan sebagai tempat untuk belajar dan mengajar.

Ia memfokuskan kepada PIBG SMKD perlu ada gerakan tersusun bagi membestarikan masyarakat Dengkil. Sony of Canada dan beberapa agensi yang lain. Hal ini kerana. perisian. ( Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan : kertas 1 :1998). bermula dengan anak-anak di sekolah. Kerjasama ini wujud untuk membantu dari segi kepakaran dan kewangan daripada semua pihak. 2) Pembinaan budaya sains dan teknologi. Oakville. komuniti. Northern Telecom. (Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan : kertas 2:1998). 3. Badan-badan ini membekalkan mengurus pelbagai teknologi di sekolah seperti computer. peranan dan sumbangan PIBG dalam menjayakan Pendidikan Peranan PIBG dalam komuniti sekolah tidak dapat dipisahkan daripada matlamat wawasan 2020. Ontario Kanada Sekolah ini merupakan sekolah yang menampung seramai lebih 800 orang pelajar daripada peringkat tadika sehinggalah ke Gred 8. badan professional. 3. sekolah ini telah mengadakan permuafakatan dengan badan-badan korporat termasuk Lembaga Sekolah Halton. Kementerian Pendidikan Ontario. Teknologi menjadi keperluan utama sekolah ini dan pelajar-pelajarnya sering dianggap ‘arkitek maklumat’.3 Tanggungjawab. Oleh itu. kegagalan membestarikan warga sekolah dan komuniti di Dengkil boleh mencacatkan perkembangan menyeluruh Bandar Siber yang terdiri daripada Putrajaya dan Ciberjaya dan seterusnya member kesan kepada pembangunan koridor Raya Multimedia (MSC). agensi serta institusi awam dan swasta pada 20 JUN 1998. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 4 . pemain cakera padat. Maka telah wujudnya kerjasama antara PIBG. papan kekunci elektronik dan lain-lain lagi. Apple Canada Inc. bagi memastikan penyediaan pelajar bertepatan dengan dunia pekerjaan akan dating.2 River Oaks Public School. Peranan PIBG dalam merealisasikan cabaran-cabaran wawasan 2020 dikhususkan dalam perkara berikut: 1) Pembinaan budaya penyanyang..

3) Melahirkan pelajar-pelajar yang berakhlak. kreatif. Oleh itu. 4) Melahirkan generasi yang dapat menjadikan Malaysia sebagai Negara maju pada tahun 2020. inovatif dan mengamalkan nilai-nilai murni. Antaranya ialah: • Membentuk masyarakat sekola 5 PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN . terdapat beberapa perkara penting yang menjelaskan bahawa peranan sekolah sebagai sistem sosial. ( Seminar Konvensyen Pendidikan Komuniti : kertas kerja 1 :1993). 4.0 Sekolah Sebagai Sistem Sosial dan hubungannya dengan komuniti Bermula dari sekolah maka wujudnya masyarakat yang majmuk. beretika positif.

Bakat yang ada tidak ditumpukan kepada peringkat sekolah sahaja. maka mereka boleh membuat kerja amal dengan memperindahkan kawasan masjid.Hal ini dapat dilihat masyarakat sekolah yang terdiri daripada guru. • Mengembangkan bakat. Di antara mereka juga akan wujudnya hubungan komunikasi dua hala dan ini dapat menjalinkan hubungan ukhwah yang baik. Atau mereka boleh mengimarahkan masjid-masjid yang berdekatan. • Agen penapisan Ia merupakan pelapis seseorang dalam sesuatu bidang. Melalui penglibatan mereka juga dapat memupuk sifat-sifat kepimpinan dalam diri. sekolah tidak dapat membentuk anggota yang nyata serta mempunyai struktur sosial yang formal. Maka tanggungjawab ini tidaklah diletakkan semata-mata kepada warga komuniti kerana pihak sekolah juga boleh membantu bagi mengurangkan beban masyarakat. Sebagai contohnya. Mereka akan memberi tanggapan yang positif serta boleh memberi kerjasama yang baik. Namun. dalam jurusan agama. Sebagai contoh. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 6 . ia boleh dikembangkan di peringkat daerah atau negeri. Sebagai contoh. Setiap pelajar mempunyai bakat yang tersendiri. Mereka ini mempunyai peranan masing-masing. Mereka boleh mengembangkan bakat melalui penyertaan aktiviti berpersatuan dan badan unit beruniform di sekolah. maka pihak bomba dan penyelamat tidak ada masalah untuk datang bagi menunjukkan demonstrasi cara memadam api atau menyelamatkan diri daripada bahaya. Di sini komuniti luar akan lihat hubungan antara warga sekolah yang sangat baik dan ini akan memberi impak yang positif kepada masyarakat. Dan ini sekaligus memperlihatkan sokongan pihak sekolah kepada komuniti luar terjalin dengan baik. Tanpa mereka. murid dan staf sokongan. seorang pelajar yang menyertai Kelab Kebersihan dan Keceriaan. seseorang pelajar itu boleh menyampaikan dakwah atau ilmunya kepada masyarakat sekeliling dengan niat yang ikhlas dan betul. setiap sekolah akan mengadakan aktiviti latihan kebakaran. tandas awam dan sebagainya.

Kerjasama antara pihak sekolah dengan komuniti adalah penting dalam menjayakan program dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. perkhidmatan serta kolaborasi.5. Pendidik boleh mendapatkan kerjasama dengan komuniti untuk membantu aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Balai Polis. Sebagai contoh. 5. Agensi kerajaan terdiri daripada Kementerian dan jabatan kerajaan. dan Jabatan pertanian. Sebagai contoh jabatan yang biasanya terdapat di persekitaran Bandar dan luar Bandar ialah Klinik Kesihatan. Sumber komuniti boleh diperoleh menerusi agensi yang menawarkan perkhidmatan yang boleh dimanfaatkan kepada warga sekolah.0 Sumber-sumber komuniti Sumber komuniti adalah bahan-bahan yang boleh diperoleh menerusi sumbangan dalam bentuk peralatan. Penglibatan agensi ini bertujuan untuk meningkatkan program yang dianjurkan di sekolah. tenaga dan kepakaran untuk membantu program atau aktiviti pembelajaran di sekolah. Di PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 7 . guru boleh menjemput atau membuat lawatan ke pejabat kesihatan atau klinik yang berdekatan. Oleh yang demikian terdapat tiga faktor utama dalam sumber komuniti iaitu agensi-agensi. Balai Bomba.1 Agensi Agensi terdiri daripada badan kerajaan. swasta dan pertubuhan sukarela yang melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan pihak sekolah. Konsep kolaborasi antara pihak sekolah dengan komuniti dapat membantu meningkatkankeberkesanan perlaksanaan program dan aktiviti di sekolah khususnya bilik darjah. tajuk “Penjagaan Kebersihan Gigi”. Kerjasama yang diperolehi menerusi agensi adalah sebagai sokongan terhadap program yang sedia ada.

Sumbangan boleh PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 8 .2 Agensi swasta Agensi swasta adalah agensi yang bukan di bawah kerajaan. Selain itu.3 Pertubuhan Sukarela Pertubuhan sukarela merupakan badan yang tidak berkonsepkan keuntungan. Sebagai contoh.4 Perkhidmatan Perkhidmatan sumber komuniti bermaksud sumbangan daripada berbagai— bagai punca yang boleh diperolehi mengikut keadaan komuniti. Terdapat agensi swasta yang berurusan dengan pihak sekolah sama ada secara langsung atau tidak langsung. 5. 5. Ini memberi kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan komuniti. Pihak sekolah boleh mendapatkan perkhidmatan yang bersesuaian daripada pertubuhan sukarela. Pihak sekolah boleh meminta bantuan daripada rukun tetangga untuk memastikan pemantauan keselamatan sekolah khususnya pada sebelah malam. syarikat pembekal perabot dan lain-lain. Pihak sekolah hendaklah mengenalpasti agensi atau syarikat yang boleh memberi kerjasama terhadap aktiviti yang dirancang. 5. syarikat pembekal alat tulis. Guru boleh menjemput Pegawai Pertanian untuk berkongsi pengetahuan dalam bidang pertanian. pihak sekolah boleh mengadakan lawatan ke jabatan pertanian untuk melihat projek pertanian yang dijalankan. Badan ini lebih menumpukan kepada kerja-kerja amal untuk komuniti.Sekolah Menengah aliran Pertanian wujud di Tingkatan 4 dan 5 dan sekiranya terdapat agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian lebih mudah dijadikan sebagai sumber komuniti untuk menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan pertanian. Rukun tetangga dan lain-lain. Antara badan pertubuhan sukarela yang memberikan sumbangan kepada pihak sekolah ialah Pertubuhan anti dadah.

0 Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah Dengan Komuniti Ibu Bapa Badan Buka Kerajaan Masyarakat sekeliling Sekolah Agensi Kerajaan Peniaga Bentuk hubungan sekolah dan komuniti PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 9 . Hal ini kerana.diberi dalam bentuk kepakaran. 5. Agensi swasta pula biasanya menawarkan perkhidmatan berbayar. Sebagai contohnya. pihak sekolah boleh memohon sumbangan daripada mana-mana badan untuk memohon peralatan seperti komputer.5 Kolaborasi Kolaborasi merupakan kerjasama di antara pihak sekolah dengan komuniti. Kerjasama ini penting untuk mewujudkan persefahaman antara pihak sekolah dengan komuniti dalam menjayakan program dan aktiviti. Perkhidmatan yang diberi oleh pihak agensi kerajaan biasanya secara percuma. 6. kemudahan dan peralatan yang tersapat di komuniti setempat. peralatan permainan luar seperti tayar kereta untuk aktiviti melompat dan sebagainya. Di luar Negara seperti Itali program Reggio Emilia (salah satu program dalam Bidang Kanak-kanak) merupakan jalinan kerjasama antara institusi tadika dengan komuniti. kerjasama antara komuniti dan institusi tadika telah menghasilkan program Pendidikan Awal KanakKanak yang berkesan.

aktiviti sedemikian biasanya dilakukan semasa hari persekolahan dan ada ibu bapa yang bekerja. Hal ini kerana. Sebagai contoh.2 Peniaga Peniaga mempunyai peranan penting dalam member sumbangan kepada pihak sekolah.1 Ibu bapa Ibu bapa memberi sumbangan dalam bentuk idea untuk memajukan akademik dan kokurikulum pelajar kepada pihak sekolah. tin minuman dan bahan yang boleh dikitar semula untuk menampung kos di samping membanteras masalah wabak penyakit berjangkit berlaku PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 10 . pelajar boleh membantu berniaga bersama-sama dalam melariskan jualan peniaga semasa Hari Kantin. Hal ini kerana. Mereka boleh memberi sumbangan tajaan atau menjadi penaja lepada pihak sekolah jika terdapat sesebuah aktiviti yang dianjurkan. Ibu bapa juga boleh memberi sumbangan dalam bentuk kewangan. Sebagai contoh. ibu bapa hadir semasa hari menandatangani laporan kad kemajuan anak-anak.3 Masyarakat sekeliling Dalam komuniti. masyarakat juga memainkan peranan penting. 6. Jadi merkea perlu meluangkan masa untuk mengetahui perkembangan anakanak mereka di sekolah. kertas. aktiviti gotongroyong yang diadakan di sekolah. Mereka boleh menyumbang dalam nilai yang besar ataupun keci asalkan ikhlas untuk membantu. 6. Selalin itu.6. Melalui ibu bapa juga telah wujudnya persatuan Ibu Bapa dan Guru. masyarakat boleh member sumbagan dalam bentuk material seperti botol. Persatuan ini menjadi titik perhubungan awal di antara pihak sekolah dan komuniti. Ini membuktikan ibu bapa memberi sokongan walaupun mempunyai komitmen yang lain. Hari Sukan dan Hari Anugerah Cemerlang. Ataupun. mereka selalunya memberi bantuan dari segi tenaga. Masyarakat turut membanting tulang bersama dalam menjayakan aktiviti gotong-royong.

Pihak sekolah boleh melibatkan diri bersama membantu mengatasi masalah masyarakat di sekeliling. pelan dan prosedur tindakan serta peranan dan tanggungjawab mereka terhadap program yang dianjurkan di sekolah.1 Menyokong setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah dalam pelbagai aspek. Secara tidak langsung dua agensi ini membantu pihak sekolah jika berlaku kemalangan seperti kecurian. dan lain-lain.5 Badan Bukan Kerajaan Lebih kepada aktiviti yang berkhidmat kepada masyarakat.6. Komuniti perlu menyokong setiap program yang dianjurkan di sekolah. 7. Komuniti perlu peka tentang program Sekolah Selamat. 6. Ia bagi mengeratkan hubungan antara masyarakat dengan pihak sekolah. Selain itu. kemalangan. member sumbangan makanan atau wang kepada mereka yang memerlukan. Selain itu.0 Peranan Komuniti Terhadap sekolah 7. Sebagai contoh. komuniti boleh membantu dalam melihat perkembangan pelaja khususnya dalam bidang akademik dengan member idea untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memantau tingkah laku pelajar di sekolah mahupun di rumah. pihak bomba dan penyelamat boelh memberikan taklimat kebakaran dan teknik-teknik menyelamatakan diri. Sebagai PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 11 .4 Agensi Kerajaan Bentuk hubungan yang diberikan seperi Polis membuat tinjauan di kawasan sekolah dan member laporan kepada pihak sekolah.

Mesyuarat PIBG dan sebagainya.2 Berganding bahu membantu mengatasi masalah disiplin pelajar Komuniti juga perlu melibatkan diri bersama bagi membanteras masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 12 . Agensi yang terlibat seperti Polis. 7.laku di sekeliling. 8. komuniti tidak perlu rasa “menjaga tepi kain orang” kerana keselamatan semua memerlukan setiap orang prihatiin apa yang ber. Begitu juga dengan pihak sekolah. Maka di sini pihak komuniti akan memberi bantuan dengan membenarkan pelajar-pelajar lelaki untuk solat bersama-sama dengan komuniti setempat. Komuniti juga perlu melaporkan dengan segera kepada pihak sekolah atau pihak berkuasa apabila melihat keadaan yang mencurigakan. Hari Gotong-Royong. Mereka perlu peka terhadap gejala yang berlaku di sekitar atau kawasan mereka. Yang paling penting. sebuah sekolah yang memiliki asrama dan tidak ada kemudahan masjid untuk pelajar lelaki menunaikan Soalt Jumaat. Tanpa komuniti.contoh menghadiri ke Majlis Penyampaian Anugerah Pelajat Cemerlang. Rukun Tetangga dan PIBG sekolah. sesebuah kawasan akan hidup dalam keadaan sunyi tanpa ada penghuninya. secara tidak langsung komuniti dapat member bantuan dalam pelbagai bentuk.0 Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Pendidikan 8. Sebagai contohnya.1 Merapatkan hubungan antara sekolah dengan komuniti Hal ini kerana adalah untuk membentuk sikap saling bergantungan antara satu sama lain.

Jabatan Kesihatan. Jabatan Bomba dan Penyelamat serta lain-lain lagi. Maka hubungan antara sekolah dan komuniti begitu penting dalam menyelesaikan maslaah bersama. Sebagai contoh. Jabatan Kesihatan akan mendemonstrasikan cara menggosok gigi yang betul dan ini merupakan pendidikan secara informal yang diterima 9. Adakalnya. setiap tahun Jabatan Kesihatan akan membuat pemerikasaan gigi krepada pelajar sekolah dan ini membantu pelajar tanpa perlu ke klinik untuk membuat pemeriksaan.8. Komuniti bukan sahaja difokuskan kepada masyarakat sahaja tetapi ia termasuk beberapa agensi seperti Polis. In bukan sahaja identity mereka namun juga perlu tahu setiap pergerakan mereka semasa di rumah.1 Mengambil tahu latar belakang pelajar semasa berada di rumah Pihak sekolah perlu mengetahui setiap latar belakang pelajar.di sini dua pihak perlu bersatu hati untuk memberi bantuan dan semangat. 8. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 13 .2 Mewujudkan kerjasama untuk menyelesaikan masalah semasa Bagi kawasan penempatan yang mudah dinaiki air setiap kali berlaku bencana alam.3 Meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program tertentu.0 Langkah Pihak Sekolah Untuk Membendung Masalah Dalam Komuniti 9. Kebiasaanya sekolah adalah tempat mangsa-mangsa banjir akan ditempatkan buat sementara waktu. Dan apabila keadaan pulih seperti biasa. komuniti akan bergotongroyong membersihkan kawasan sekolah untuk dijadikan tempat belajar seperti sedia kala.

Hal ini memberi impak yang positif kerana terdapat penglibatan daripada warga komuniti untuk membantu masalah pihak sekolah.1 Menyarankan pelbagai idea kepada pihak sekolah semasa perjumpaan Komuniti boleh memberi pelbagai idea semasa perjumpaan atau mesyuarat di sekolah. Selain itu. Sebagai contoh. Ataupun guru boleh memberi kerja lapangan untuk pelajar bersemuka dengan komuniti. 9.Kebiasaannya. Hal ini dapat meyakinkan pelajar untuk berkomunikasi serta komuniti boleh memberi kerjasama dengan baik. aktiviti gotong-royong dan Hari Sukan. 9. Sebagai contoh. namun komunti juga boleh membantu bersama untuk membendung masalah sosial. Oleh itu.0 Langkah Komuniti Untuk Membendung Masalah Pihak Sekolah 10. pihak sekolah boleh membuat kunjugan dan member sumbangan bagi membantu keluarga si mati.3 Peka dengan perkembangan semasa Warga sekolah yang baik mestilah peka setiap perkembangan semasa yang berlaku di luar sekolah. 10.2 Memberi sokongan atau menderma kepada sekolah Komuniti juga perlu sentiasa memberi sokongan kepada pihak sekolah dengan cara melibatkan diri setiap program yang dianjurkan oleh pihak sekolah. jika terdapat majlis kematian seseorang yang dikenali. 10. terdapat dua pertembungan idea di antara pihak sekolah dan komuniti. apabila di rumah ibu bapa sahaja yang memantau.2 Membimbing pelajar untuk berkomunikasi dengan komuniti luar Pihak sekolah juga boleh menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi dengan komuniti melalui cara melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan. komuniti juga boleh memberi PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 14 .

Pengetua boleh mengesyorkan semua guru melibatkan diri dengan komuniti luar seperti membantu dalam aktiviti gotong-royong. komuniti ada rasa tidak puas hati dengan pihak sekolah.0 Cara Mempertingkatkan Hubungan Komuniti dan Sekolah 11.1 Mengedarkan berita-berita sekolah kepada komuniti Pihak sekolah boleh mencetak buletin untuk memasukan maklumat semasa yang berlaku di sekolah.2 Menggalakkan guru-guru banyak terlibat dengan aktiviti luar sekolah yang banyak melibatkan masyarakat. Ataupun. Sekiranya. mereka boleh berbincang atau berjumpa dengan Pengetua atau guru untuk mendapatkan penjelasan. Dan buletin tersebut boleh diedarkan kepada komuniti untuk warga komuniti juga tahu setiap perkembangan yang berlaku di sekolah. 10.sumbangan derma tidak kira dalam bentuk material atau kewangan kerana setiap sumbangan yang diberi dapat membantu meringankan masalah pihak sekolah.3 Komunikasi berkesan Komuniti perlu pandai berkomunikasi dengan pihak sekolah apabila wujudnya konflik. Komuniti dan sekolah sangat penting dalam membendung masalah daripada terus berlaku. guru boleh memberitahu kepada wakil atau ketua pemerintah di kawasan tersebut utnuk memaklumkan info-info sekoalh yang terkini. komunikasi yang baik memberikan kesan yang baik kepada dua pihak. 11. majlis kesyukuran dan PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 15 . kenduri kahwin. 11. Hal ini kerana.

12. namun cukup mendapat perhatian daripada pihak sekolah.3 Kakitangan sekolah hendaklah pandai berhubung dan melayani Komuniti dengan baik. 11.lain-lain lagi. Kehadiran komuniti bukanlah untuk disanjung tinggi.0 Sumbangan Sekolah Kepada Komuniti Khidmat masyarakat Pusat aktiviti sosial Latihan kepimpinan dan organisasi Prasekolah SEKOLA H Program pendidikan lanjutan PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN Pendidikan keluarga 16 . Pihak sekolah perlulah berhemah dengan baik kepada komuniti sekiranya wakil daripada komuniti hadir ke sekolah. Hal ini dapat merapatkan hubungan di antara pihak sekolah dengan komuniti. Elakkan membiarkan mereka sendiri kerana ini memberi kesan yang negatif kepada sekolah kerana tidak tahu melayan tetamu dengan baik.

0 Sumbangan Komuniti Kepada Sekolah Pembelajaran dan pengajaran di rumah/ sekolah Ko kurikulum Bantuan Kewangan/Kebendaan Kaunseling dan kerjaya SEKOLA H Pengurusan organisasi PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN Latihan kemahiran teknikal dan vokasional 17 .Pusat rekreasi Latihan teknikal dan vokasional 13.

Permuafakatan antara kedua-dua belah pihak amat penting memandangkan sekolah merupakan sebuah institusi formal yang wujud dalam persekitaran masyarakat serta mendidik pelajar untuk hidup dalam masyarakat. Terdapat pelbagai cara dan kaedah yang boleh diaplikasikan dalam memperkasakan dan merapatkan hubungan antara sekolah dan komuniti. sekolah dan masyarkat mempunyai perkaitan yang rapat dalam arena pendidikan. Kedua-dua pihak perlu mengembeleng tenaga untuk menjayakan usaha ini dan merealisasikan matlamatnya.Pendidikan dan pembangunan Keceriaan sekolah 14. Masyarakat perlu membantu dan melibatkan diri dalam program dan aktiviti yang dikelolakan oleh pihak sekolah kerana melalui akativit-aktiviti seperti ini.0 Kesimpulan Secara keseluruhannya. Oleh itu. permuafakatan dan persefahaman akan terjalin dalam menyelesaikan pelbagai masalah pelajar di PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 18 . tindakan yang sewajarnya diperlukan untuk membentuk permuafakatan sekolah dan masyarakat.

Rumaya Juhari. Permuafakatan dan Komuniti. HBP2103 Keluarga dan Profesional dalam Perkidmatan Kanak-Kanak. ( 2002). Amna Md Noor. pihak sekolah haruslah bijak merancang aktiviti yang menarik dan sesuai untuk menggerakkan dan memupuk hubungan yang baik antara sekolah dan komuniti untuk menyertai projek yang ingin dijalankan.d ). Asnarulkhadi Abu Samah.Hadi Hj. Sabariah Siron. 2. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. daripada http://www. Rozumah Baharudin. ( n. Oleh yang demikian. Wong. Agensi Sosialisasi Sekunder Pelajar Sekolah. ( 2007).scribd. Disember 19. Muhamed. Rakan Sebaya. Karim. & kasnawi Ab.0 Bibliografi Buku 1. Mansor Abu Talib. Internet 4. Siew Foong. Ekonomi Rumah Tangga : Tingkatan 4. Abdullah Al. Media. Disember 20. 2011.com/doc/18329361/permuafakatan-dan-komuniti 5. 3. Selangor: Open University Malaysia. Sekolah dan Komuniti.samping mempertingkatkan kecemerlangan dan pencapaian akademik dan sahsiah mereka. & Tan Jo-Pei. Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah dengan Komuniti dan kesannya kepada Pembangunan Pendidikan dan Komuniti.d ). Selangor: Kementerian pelajaran Malaysia. (2003). ( n. 2011 PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 19 . 14.

PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 20 .com/doc/48891889/BENTUK-BENTUKHUBUNGAN-SEKOLAH-DENGAN-KOMUNITI-DAN-KESANNYA-KEPADA Kertas Kerja Persidangan 6.scribd.daripada http://www.