HUBUNGAN SEKOLAH DAN KOMUNITI

Bil. 1) 2) 3) 4)

Tajuk Pengenalan Definisi Kajian Lepas

Muka surat 2 3 4-5

Sekolah Sebagai Sistem Sosial dan hubungannya 6-9 dengan komuniti

5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14)

Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah Dengan Komuniti Peranan Komuniti Terhadap sekolah Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Pendidikan Langkah Pihak Sekolah Untuk Membendung Masalah Dalam Komuniti Langkah Komuniti Untuk Membendung Masalah Pihak Sekolah Cara Mempertingkatkan Hubungan Komuniti dan Sekolah Sumbangan Sekolah Kepada Komuniti Sumbangan Komuniti Kepada Sekolah Kesimpulan Bibliografi

10-11 12 13-14 14 15 16 17 18 19 20

PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN

1

1.0 Pengenalan Sekolah merupakan satu unit masyarakat yang terpenting. Dalam sebuah sekolah itu sendiri sudah wujudnya masyarakat seperti Pengetua, Guru Penolong Kanan, guru-guru, staf akademik dan bukan akademik serta pelajar-pelajar. Mereka mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Namun, peranan sesebuah sekolah bukan hanya berada di dalam pagar sekolah sahaja, tetapi ia juga melibatkan komuniti di sekitar dengannya. Tanpa komuniti dari luar, pihak sekolah tidak akan mengalami proses sosiolisasi. Sosiolisasi ialah proses pendidikan informal untuk melengkapkan pihak sekolah dengan pengetahuan, kemahiran, dan pengalaman untuk membolehkan mereka berinteraksi dalam masyarakat atau komuniti. Proses ini berlaku dengan tidak dirancang. Sebagai contohnya, seorang kanak-kanak mempelajari bahawa dia tidak boleh mengambil hak orang lain. Iaitu melalui pengalamannya di ketika berada di rumah atau di sekolah. Setiap kali kanak-kanak ini mengambil hak orang lain, dia dilarang dan dimarah oleh ibu, bapa, kakak, abang dan guru-guru di sekolah. Dengan sendirinya kanak-kanak ini dapat membentuk sikap amanah dan jujur. Oleh yang demikian, pendidikan murid pada masa kini perlu diberi perhatian oleh semua pihak. Pihak sekolah bersama komuniti perlu saling bekerjasama untuk membentuk generasi Malaysia yang berilmu, berkemahiran dan berakhlak mulia serta menjana transformasi dalam pembangunan negara. Penglibatan komuniti khasnya Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) hendaklah membina hubungan yang baik dan lebih proaktif bagi meningkatkan kemajuan pendidikan serta kebajikan murid untuk memastikan kemajuan pendidikan sentiasa terus maju dan berkualiti.

2.0 Definisi
PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 2

orang ramai umumnya. daerah. sekolah didefinisikan sebagai bangunan tempat mengajar dan belajar. Bagi istilah komuniti (Kamus Dewan Edisi Baru ) menyatakan sebuah kumpulan ( keseluruhan ) orang yang tinggal di sesuatu daerah ( wilayah atau Negara. Bagi (Kamus Pelajar Bahasa Malaysia). tempat menerima ilmu dan memberi pelajaran ( Kamus Dewan Edisi Baru ). negara dan sebagainya ( di bawah satu pemerintahan).Sekolah dapat didefinisikan sebagai tempat untuk belajar dan mengajar. Maka dapat dirumuskan bahawa hubungan sekolah dengan komuniti ialah sesebuah kawasan yang didiami di bawah satu pemerintahan dengan menjalankan tanggungjawab seperti mengajar dan belajar serta wujudnya hubungan interaksi antara pihak sekolah dan warga komuniti. Atau juga dapat ditakrifkan sebagai tempat yang didiami oleh sesuatu masyarakat. ( Kamus Pelajar Bahasa Malaysia ) mendefinisikan sebagai keseluruhan orang yang tinggal di sesuatu tempat.1 Kembar Siam ‘ Sekolah Bestari’ Sekolah Menengah Kebangsaan Dengkil(SMKD) PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 3 . 2. masyarakat) di sesuatu tempat atau sesebuah Negara.0 Kajian Lepas 3.

Kementerian Pendidikan Ontario. papan kekunci elektronik dan lain-lain lagi. kegagalan membestarikan warga sekolah dan komuniti di Dengkil boleh mencacatkan perkembangan menyeluruh Bandar Siber yang terdiri daripada Putrajaya dan Ciberjaya dan seterusnya member kesan kepada pembangunan koridor Raya Multimedia (MSC). bagi memastikan penyediaan pelajar bertepatan dengan dunia pekerjaan akan dating. Oakville. Northern Telecom..Ia memfokuskan kepada PIBG SMKD perlu ada gerakan tersusun bagi membestarikan masyarakat Dengkil. komuniti.2 River Oaks Public School. Maka telah wujudnya kerjasama antara PIBG. 2) Pembinaan budaya sains dan teknologi. Hal ini kerana. perisian.3 Tanggungjawab. sekolah ini telah mengadakan permuafakatan dengan badan-badan korporat termasuk Lembaga Sekolah Halton. ( Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan : kertas 1 :1998). Teknologi menjadi keperluan utama sekolah ini dan pelajar-pelajarnya sering dianggap ‘arkitek maklumat’. Oleh itu. Peranan PIBG dalam merealisasikan cabaran-cabaran wawasan 2020 dikhususkan dalam perkara berikut: 1) Pembinaan budaya penyanyang. Kerjasama ini wujud untuk membantu dari segi kepakaran dan kewangan daripada semua pihak. pemain cakera padat. agensi serta institusi awam dan swasta pada 20 JUN 1998. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 4 . Sony of Canada dan beberapa agensi yang lain. peranan dan sumbangan PIBG dalam menjayakan Pendidikan Peranan PIBG dalam komuniti sekolah tidak dapat dipisahkan daripada matlamat wawasan 2020. bermula dengan anak-anak di sekolah. Ontario Kanada Sekolah ini merupakan sekolah yang menampung seramai lebih 800 orang pelajar daripada peringkat tadika sehinggalah ke Gred 8. Apple Canada Inc. badan professional. 3. 3. Badan-badan ini membekalkan mengurus pelbagai teknologi di sekolah seperti computer. (Seminar Nasional Pengurusan Dan Kepimpinan Pendidikan : kertas 2:1998).

Antaranya ialah: • Membentuk masyarakat sekola 5 PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN . 4. beretika positif.0 Sekolah Sebagai Sistem Sosial dan hubungannya dengan komuniti Bermula dari sekolah maka wujudnya masyarakat yang majmuk. kreatif. Oleh itu. ( Seminar Konvensyen Pendidikan Komuniti : kertas kerja 1 :1993). 4) Melahirkan generasi yang dapat menjadikan Malaysia sebagai Negara maju pada tahun 2020. inovatif dan mengamalkan nilai-nilai murni. terdapat beberapa perkara penting yang menjelaskan bahawa peranan sekolah sebagai sistem sosial.3) Melahirkan pelajar-pelajar yang berakhlak.

Mereka ini mempunyai peranan masing-masing. dalam jurusan agama. • Agen penapisan Ia merupakan pelapis seseorang dalam sesuatu bidang. maka pihak bomba dan penyelamat tidak ada masalah untuk datang bagi menunjukkan demonstrasi cara memadam api atau menyelamatkan diri daripada bahaya. Sebagai contohnya.Hal ini dapat dilihat masyarakat sekolah yang terdiri daripada guru. Dan ini sekaligus memperlihatkan sokongan pihak sekolah kepada komuniti luar terjalin dengan baik. seorang pelajar yang menyertai Kelab Kebersihan dan Keceriaan. Atau mereka boleh mengimarahkan masjid-masjid yang berdekatan. Di sini komuniti luar akan lihat hubungan antara warga sekolah yang sangat baik dan ini akan memberi impak yang positif kepada masyarakat. sekolah tidak dapat membentuk anggota yang nyata serta mempunyai struktur sosial yang formal. Setiap pelajar mempunyai bakat yang tersendiri. maka mereka boleh membuat kerja amal dengan memperindahkan kawasan masjid. Di antara mereka juga akan wujudnya hubungan komunikasi dua hala dan ini dapat menjalinkan hubungan ukhwah yang baik. Maka tanggungjawab ini tidaklah diletakkan semata-mata kepada warga komuniti kerana pihak sekolah juga boleh membantu bagi mengurangkan beban masyarakat. setiap sekolah akan mengadakan aktiviti latihan kebakaran. ia boleh dikembangkan di peringkat daerah atau negeri. • Mengembangkan bakat. Namun. Tanpa mereka. Mereka boleh mengembangkan bakat melalui penyertaan aktiviti berpersatuan dan badan unit beruniform di sekolah. Mereka akan memberi tanggapan yang positif serta boleh memberi kerjasama yang baik. seseorang pelajar itu boleh menyampaikan dakwah atau ilmunya kepada masyarakat sekeliling dengan niat yang ikhlas dan betul. murid dan staf sokongan. Sebagai contoh. Bakat yang ada tidak ditumpukan kepada peringkat sekolah sahaja. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 6 . tandas awam dan sebagainya. Melalui penglibatan mereka juga dapat memupuk sifat-sifat kepimpinan dalam diri. Sebagai contoh.

1 Agensi Agensi terdiri daripada badan kerajaan. Konsep kolaborasi antara pihak sekolah dengan komuniti dapat membantu meningkatkankeberkesanan perlaksanaan program dan aktiviti di sekolah khususnya bilik darjah. tajuk “Penjagaan Kebersihan Gigi”. perkhidmatan serta kolaborasi. Kerjasama yang diperolehi menerusi agensi adalah sebagai sokongan terhadap program yang sedia ada. dan Jabatan pertanian. Sumber komuniti boleh diperoleh menerusi agensi yang menawarkan perkhidmatan yang boleh dimanfaatkan kepada warga sekolah. Sebagai contoh jabatan yang biasanya terdapat di persekitaran Bandar dan luar Bandar ialah Klinik Kesihatan. guru boleh menjemput atau membuat lawatan ke pejabat kesihatan atau klinik yang berdekatan. Balai Polis. 5. Penglibatan agensi ini bertujuan untuk meningkatkan program yang dianjurkan di sekolah. Kerjasama antara pihak sekolah dengan komuniti adalah penting dalam menjayakan program dan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Balai Bomba. Sebagai contoh.5. Di PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 7 .0 Sumber-sumber komuniti Sumber komuniti adalah bahan-bahan yang boleh diperoleh menerusi sumbangan dalam bentuk peralatan. tenaga dan kepakaran untuk membantu program atau aktiviti pembelajaran di sekolah. Pendidik boleh mendapatkan kerjasama dengan komuniti untuk membantu aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Oleh yang demikian terdapat tiga faktor utama dalam sumber komuniti iaitu agensi-agensi. swasta dan pertubuhan sukarela yang melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dengan pihak sekolah. Agensi kerajaan terdiri daripada Kementerian dan jabatan kerajaan.

Pihak sekolah boleh meminta bantuan daripada rukun tetangga untuk memastikan pemantauan keselamatan sekolah khususnya pada sebelah malam. 5.2 Agensi swasta Agensi swasta adalah agensi yang bukan di bawah kerajaan.3 Pertubuhan Sukarela Pertubuhan sukarela merupakan badan yang tidak berkonsepkan keuntungan. Selain itu. Pihak sekolah boleh mendapatkan perkhidmatan yang bersesuaian daripada pertubuhan sukarela. Pihak sekolah hendaklah mengenalpasti agensi atau syarikat yang boleh memberi kerjasama terhadap aktiviti yang dirancang. Antara badan pertubuhan sukarela yang memberikan sumbangan kepada pihak sekolah ialah Pertubuhan anti dadah. Ini memberi kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan komuniti. 5. pihak sekolah boleh mengadakan lawatan ke jabatan pertanian untuk melihat projek pertanian yang dijalankan. Guru boleh menjemput Pegawai Pertanian untuk berkongsi pengetahuan dalam bidang pertanian. Terdapat agensi swasta yang berurusan dengan pihak sekolah sama ada secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh. Sumbangan boleh PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 8 .4 Perkhidmatan Perkhidmatan sumber komuniti bermaksud sumbangan daripada berbagai— bagai punca yang boleh diperolehi mengikut keadaan komuniti. syarikat pembekal alat tulis. Rukun tetangga dan lain-lain. syarikat pembekal perabot dan lain-lain.Sekolah Menengah aliran Pertanian wujud di Tingkatan 4 dan 5 dan sekiranya terdapat agensi kerajaan seperti Jabatan Pertanian lebih mudah dijadikan sebagai sumber komuniti untuk menjalankan aktiviti yang berkaitan dengan pertanian. 5. Badan ini lebih menumpukan kepada kerja-kerja amal untuk komuniti.

6.diberi dalam bentuk kepakaran. Perkhidmatan yang diberi oleh pihak agensi kerajaan biasanya secara percuma. Di luar Negara seperti Itali program Reggio Emilia (salah satu program dalam Bidang Kanak-kanak) merupakan jalinan kerjasama antara institusi tadika dengan komuniti. Kerjasama ini penting untuk mewujudkan persefahaman antara pihak sekolah dengan komuniti dalam menjayakan program dan aktiviti. pihak sekolah boleh memohon sumbangan daripada mana-mana badan untuk memohon peralatan seperti komputer. kerjasama antara komuniti dan institusi tadika telah menghasilkan program Pendidikan Awal KanakKanak yang berkesan. Hal ini kerana. peralatan permainan luar seperti tayar kereta untuk aktiviti melompat dan sebagainya. Agensi swasta pula biasanya menawarkan perkhidmatan berbayar. Sebagai contohnya.5 Kolaborasi Kolaborasi merupakan kerjasama di antara pihak sekolah dengan komuniti. kemudahan dan peralatan yang tersapat di komuniti setempat. 5.0 Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah Dengan Komuniti Ibu Bapa Badan Buka Kerajaan Masyarakat sekeliling Sekolah Agensi Kerajaan Peniaga Bentuk hubungan sekolah dan komuniti PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 9 .

1 Ibu bapa Ibu bapa memberi sumbangan dalam bentuk idea untuk memajukan akademik dan kokurikulum pelajar kepada pihak sekolah. Masyarakat turut membanting tulang bersama dalam menjayakan aktiviti gotong-royong. Hal ini kerana. pelajar boleh membantu berniaga bersama-sama dalam melariskan jualan peniaga semasa Hari Kantin. aktiviti gotongroyong yang diadakan di sekolah. masyarakat boleh member sumbagan dalam bentuk material seperti botol. Ibu bapa juga boleh memberi sumbangan dalam bentuk kewangan. Sebagai contoh.6. Sebagai contoh. Selalin itu. Persatuan ini menjadi titik perhubungan awal di antara pihak sekolah dan komuniti. kertas. Jadi merkea perlu meluangkan masa untuk mengetahui perkembangan anakanak mereka di sekolah. masyarakat juga memainkan peranan penting.3 Masyarakat sekeliling Dalam komuniti. Melalui ibu bapa juga telah wujudnya persatuan Ibu Bapa dan Guru. 6. ibu bapa hadir semasa hari menandatangani laporan kad kemajuan anak-anak. Ataupun. aktiviti sedemikian biasanya dilakukan semasa hari persekolahan dan ada ibu bapa yang bekerja. mereka selalunya memberi bantuan dari segi tenaga. Ini membuktikan ibu bapa memberi sokongan walaupun mempunyai komitmen yang lain. tin minuman dan bahan yang boleh dikitar semula untuk menampung kos di samping membanteras masalah wabak penyakit berjangkit berlaku PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 10 . 6. Hari Sukan dan Hari Anugerah Cemerlang. Mereka boleh menyumbang dalam nilai yang besar ataupun keci asalkan ikhlas untuk membantu. Hal ini kerana.2 Peniaga Peniaga mempunyai peranan penting dalam member sumbangan kepada pihak sekolah. Mereka boleh memberi sumbangan tajaan atau menjadi penaja lepada pihak sekolah jika terdapat sesebuah aktiviti yang dianjurkan.

komuniti boleh membantu dalam melihat perkembangan pelaja khususnya dalam bidang akademik dengan member idea untuk meningkatkan mutu pendidikan serta memantau tingkah laku pelajar di sekolah mahupun di rumah. Sebagai contoh. Selain itu. pihak bomba dan penyelamat boelh memberikan taklimat kebakaran dan teknik-teknik menyelamatakan diri.0 Peranan Komuniti Terhadap sekolah 7.5 Badan Bukan Kerajaan Lebih kepada aktiviti yang berkhidmat kepada masyarakat.6. 6. Selain itu. Secara tidak langsung dua agensi ini membantu pihak sekolah jika berlaku kemalangan seperti kecurian.1 Menyokong setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah dalam pelbagai aspek. pelan dan prosedur tindakan serta peranan dan tanggungjawab mereka terhadap program yang dianjurkan di sekolah. Komuniti perlu peka tentang program Sekolah Selamat. Pihak sekolah boleh melibatkan diri bersama membantu mengatasi masalah masyarakat di sekeliling. 7. Ia bagi mengeratkan hubungan antara masyarakat dengan pihak sekolah. member sumbangan makanan atau wang kepada mereka yang memerlukan. Komuniti perlu menyokong setiap program yang dianjurkan di sekolah. Sebagai PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 11 . kemalangan. dan lain-lain.4 Agensi Kerajaan Bentuk hubungan yang diberikan seperi Polis membuat tinjauan di kawasan sekolah dan member laporan kepada pihak sekolah.

Maka di sini pihak komuniti akan memberi bantuan dengan membenarkan pelajar-pelajar lelaki untuk solat bersama-sama dengan komuniti setempat. Tanpa komuniti. Rukun Tetangga dan PIBG sekolah.1 Merapatkan hubungan antara sekolah dengan komuniti Hal ini kerana adalah untuk membentuk sikap saling bergantungan antara satu sama lain.laku di sekeliling. Mesyuarat PIBG dan sebagainya. Sebagai contohnya. Mereka perlu peka terhadap gejala yang berlaku di sekitar atau kawasan mereka. Hari Gotong-Royong. 7.contoh menghadiri ke Majlis Penyampaian Anugerah Pelajat Cemerlang. 8. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 12 .2 Berganding bahu membantu mengatasi masalah disiplin pelajar Komuniti juga perlu melibatkan diri bersama bagi membanteras masalah disiplin dalam kalangan pelajar di sekolah. Yang paling penting. Begitu juga dengan pihak sekolah. sebuah sekolah yang memiliki asrama dan tidak ada kemudahan masjid untuk pelajar lelaki menunaikan Soalt Jumaat. Agensi yang terlibat seperti Polis. komuniti tidak perlu rasa “menjaga tepi kain orang” kerana keselamatan semua memerlukan setiap orang prihatiin apa yang ber. Komuniti juga perlu melaporkan dengan segera kepada pihak sekolah atau pihak berkuasa apabila melihat keadaan yang mencurigakan. sesebuah kawasan akan hidup dalam keadaan sunyi tanpa ada penghuninya. secara tidak langsung komuniti dapat member bantuan dalam pelbagai bentuk.0 Kepentingan Penglibatan Komuniti Dalam Aktiviti Pendidikan 8.

Dan apabila keadaan pulih seperti biasa. Adakalnya. komuniti akan bergotongroyong membersihkan kawasan sekolah untuk dijadikan tempat belajar seperti sedia kala.8. Jabatan Kesihatan. Jabatan Kesihatan akan mendemonstrasikan cara menggosok gigi yang betul dan ini merupakan pendidikan secara informal yang diterima 9.1 Mengambil tahu latar belakang pelajar semasa berada di rumah Pihak sekolah perlu mengetahui setiap latar belakang pelajar. Maka hubungan antara sekolah dan komuniti begitu penting dalam menyelesaikan maslaah bersama. Kebiasaanya sekolah adalah tempat mangsa-mangsa banjir akan ditempatkan buat sementara waktu. setiap tahun Jabatan Kesihatan akan membuat pemerikasaan gigi krepada pelajar sekolah dan ini membantu pelajar tanpa perlu ke klinik untuk membuat pemeriksaan. Komuniti bukan sahaja difokuskan kepada masyarakat sahaja tetapi ia termasuk beberapa agensi seperti Polis. Jabatan Bomba dan Penyelamat serta lain-lain lagi.0 Langkah Pihak Sekolah Untuk Membendung Masalah Dalam Komuniti 9. 8. Sebagai contoh. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 13 .di sini dua pihak perlu bersatu hati untuk memberi bantuan dan semangat. In bukan sahaja identity mereka namun juga perlu tahu setiap pergerakan mereka semasa di rumah.2 Mewujudkan kerjasama untuk menyelesaikan masalah semasa Bagi kawasan penempatan yang mudah dinaiki air setiap kali berlaku bencana alam.3 Meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program tertentu.

2 Membimbing pelajar untuk berkomunikasi dengan komuniti luar Pihak sekolah juga boleh menggalakkan pelajar untuk berkomunikasi dengan komuniti melalui cara melibatkan diri dengan aktiviti kemasyarakatan. Hal ini memberi impak yang positif kerana terdapat penglibatan daripada warga komuniti untuk membantu masalah pihak sekolah.1 Menyarankan pelbagai idea kepada pihak sekolah semasa perjumpaan Komuniti boleh memberi pelbagai idea semasa perjumpaan atau mesyuarat di sekolah. apabila di rumah ibu bapa sahaja yang memantau.0 Langkah Komuniti Untuk Membendung Masalah Pihak Sekolah 10. 9. Hal ini dapat meyakinkan pelajar untuk berkomunikasi serta komuniti boleh memberi kerjasama dengan baik. pihak sekolah boleh membuat kunjugan dan member sumbangan bagi membantu keluarga si mati. Sebagai contoh. Sebagai contoh. terdapat dua pertembungan idea di antara pihak sekolah dan komuniti. aktiviti gotong-royong dan Hari Sukan. 10. komuniti juga boleh memberi PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 14 .Kebiasaannya.2 Memberi sokongan atau menderma kepada sekolah Komuniti juga perlu sentiasa memberi sokongan kepada pihak sekolah dengan cara melibatkan diri setiap program yang dianjurkan oleh pihak sekolah.3 Peka dengan perkembangan semasa Warga sekolah yang baik mestilah peka setiap perkembangan semasa yang berlaku di luar sekolah. Oleh itu. 9. Selain itu. 10. jika terdapat majlis kematian seseorang yang dikenali. namun komunti juga boleh membantu bersama untuk membendung masalah sosial. Ataupun guru boleh memberi kerja lapangan untuk pelajar bersemuka dengan komuniti.

Dan buletin tersebut boleh diedarkan kepada komuniti untuk warga komuniti juga tahu setiap perkembangan yang berlaku di sekolah. Pengetua boleh mengesyorkan semua guru melibatkan diri dengan komuniti luar seperti membantu dalam aktiviti gotong-royong.0 Cara Mempertingkatkan Hubungan Komuniti dan Sekolah 11. guru boleh memberitahu kepada wakil atau ketua pemerintah di kawasan tersebut utnuk memaklumkan info-info sekoalh yang terkini. Hal ini kerana. 11.1 Mengedarkan berita-berita sekolah kepada komuniti Pihak sekolah boleh mencetak buletin untuk memasukan maklumat semasa yang berlaku di sekolah. komunikasi yang baik memberikan kesan yang baik kepada dua pihak. komuniti ada rasa tidak puas hati dengan pihak sekolah. Ataupun.sumbangan derma tidak kira dalam bentuk material atau kewangan kerana setiap sumbangan yang diberi dapat membantu meringankan masalah pihak sekolah. mereka boleh berbincang atau berjumpa dengan Pengetua atau guru untuk mendapatkan penjelasan.2 Menggalakkan guru-guru banyak terlibat dengan aktiviti luar sekolah yang banyak melibatkan masyarakat. Komuniti dan sekolah sangat penting dalam membendung masalah daripada terus berlaku. majlis kesyukuran dan PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 15 . 10.3 Komunikasi berkesan Komuniti perlu pandai berkomunikasi dengan pihak sekolah apabila wujudnya konflik. 11. Sekiranya. kenduri kahwin.

Elakkan membiarkan mereka sendiri kerana ini memberi kesan yang negatif kepada sekolah kerana tidak tahu melayan tetamu dengan baik.lain-lain lagi. namun cukup mendapat perhatian daripada pihak sekolah.0 Sumbangan Sekolah Kepada Komuniti Khidmat masyarakat Pusat aktiviti sosial Latihan kepimpinan dan organisasi Prasekolah SEKOLA H Program pendidikan lanjutan PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN Pendidikan keluarga 16 .3 Kakitangan sekolah hendaklah pandai berhubung dan melayani Komuniti dengan baik. 12. Kehadiran komuniti bukanlah untuk disanjung tinggi. Pihak sekolah perlulah berhemah dengan baik kepada komuniti sekiranya wakil daripada komuniti hadir ke sekolah. 11. Hal ini dapat merapatkan hubungan di antara pihak sekolah dengan komuniti.

Pusat rekreasi Latihan teknikal dan vokasional 13.0 Sumbangan Komuniti Kepada Sekolah Pembelajaran dan pengajaran di rumah/ sekolah Ko kurikulum Bantuan Kewangan/Kebendaan Kaunseling dan kerjaya SEKOLA H Pengurusan organisasi PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN Latihan kemahiran teknikal dan vokasional 17 .

Kedua-dua pihak perlu mengembeleng tenaga untuk menjayakan usaha ini dan merealisasikan matlamatnya. permuafakatan dan persefahaman akan terjalin dalam menyelesaikan pelbagai masalah pelajar di PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 18 .Pendidikan dan pembangunan Keceriaan sekolah 14. Masyarakat perlu membantu dan melibatkan diri dalam program dan aktiviti yang dikelolakan oleh pihak sekolah kerana melalui akativit-aktiviti seperti ini. Oleh itu. tindakan yang sewajarnya diperlukan untuk membentuk permuafakatan sekolah dan masyarakat. Terdapat pelbagai cara dan kaedah yang boleh diaplikasikan dalam memperkasakan dan merapatkan hubungan antara sekolah dan komuniti. sekolah dan masyarkat mempunyai perkaitan yang rapat dalam arena pendidikan.0 Kesimpulan Secara keseluruhannya. Permuafakatan antara kedua-dua belah pihak amat penting memandangkan sekolah merupakan sebuah institusi formal yang wujud dalam persekitaran masyarakat serta mendidik pelajar untuk hidup dalam masyarakat.

Agensi Sosialisasi Sekunder Pelajar Sekolah. Rumaya Juhari. Selangor: Kementerian pelajaran Malaysia. 14. ( 2002). Permuafakatan dan Komuniti. HBP2103 Keluarga dan Profesional dalam Perkidmatan Kanak-Kanak. Abdullah Al. Sabariah Siron. Karim. Asnarulkhadi Abu Samah.com/doc/18329361/permuafakatan-dan-komuniti 5. Sekolah dan Komuniti. Mansor Abu Talib. Siew Foong. 3. ( n. Oleh yang demikian. ( n. Bentuk-Bentuk Hubungan sekolah dengan Komuniti dan kesannya kepada Pembangunan Pendidikan dan Komuniti. Ekonomi Rumah Tangga : Tingkatan 4. Rakan Sebaya. & Tan Jo-Pei.samping mempertingkatkan kecemerlangan dan pencapaian akademik dan sahsiah mereka. ( 2007).scribd. Muhamed. Wong. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia. Selangor: Open University Malaysia.0 Bibliografi Buku 1. Media.Hadi Hj. Disember 19. (2003).d ). pihak sekolah haruslah bijak merancang aktiviti yang menarik dan sesuai untuk menggerakkan dan memupuk hubungan yang baik antara sekolah dan komuniti untuk menyertai projek yang ingin dijalankan. Rozumah Baharudin. 2011. & kasnawi Ab.d ). Amna Md Noor. 2011 PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 19 . Disember 20. Internet 4. 2. daripada http://www.

daripada http://www.com/doc/48891889/BENTUK-BENTUKHUBUNGAN-SEKOLAH-DENGAN-KOMUNITI-DAN-KESANNYA-KEPADA Kertas Kerja Persidangan 6. PAET 4101 SOSIOLOGI PERSEKOLAHAN 20 .scribd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful