©eMKAy

©eMKAy

PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N
PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN

PLURALISTI K PASCA

MERDEKA 5/5/12 ©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM

BAB 2 PLURALITI & MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA

CTU553 HUBUNGAN ETNIK Click to edit Master subtitle style

emkay@salam.uitm.edu.my

©eMKAy
©eMKAy

PLURAL & GARIS 22 PLURALITI PENJAJAHA N
PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN

MASA MASYARAKAT MALAYSIA

PLURALISTI K PASCA
MERDEKA

5/5/12

5 5/5/12 .3 KANDUNGAN BAB 2 2.4 PLURALISTI K PASCA MERDEKA 2.2 2.1 33 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN 2.©eMKAy ©eMKAy PENGENALAN 2.

©eMKAy ©eMKAy PENDAHULUAN 44 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy 55 PLURALITI & MASYARAKAT PLURALISTIK PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy 66 PERBANDINGAN PLURALITI & PLURALISTIK PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy 77 KESAN PLURALITI & PLURALISTIK PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy 88 GARIS MASA MASYARAKAT PLURAL Kedatangan Penjajah PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy 99 PENJAJAHAN EROPAH & INGGERIS PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy 1010 IMPERIALISME & KOLONIALISME PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy PLURALITI ALAM MELAYU 1111 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy PLURALITI ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA PEMERINTAHAN Perlembagaan Melaka dilaksana berdasarkan Islam (Kanun Melaka & Undangundang Laut Melaka) Zaman keemasan dan kemuncak keagungan kerajaan Melayu. PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 . PERDAGANGAN Perdagangan rancak hasil sistem pemerintahan terbuka dan pentadbiran pelabuhan yang sangat cekap. East). Sultan/pembesar mempunyai misi & visi yang hebat. Panglima dan laksamana Melaka proaktif mengawal keselamatan dari ancaman perompak dan lanun. Kepulauan Melayu terkenal dengan rempah ratus yang dianggap barang mewah. Pemerintahan diplomasi & terbuka. 1212 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN Tempat pertemuan Tahap keselamatan yang tinggi pedagang (The Venice of The di Selat Melaka.

keselamatan Selat Melaka Interaksi aktif di kalangan Melaka menjadi kota pelbagai bangsa dan kaum di metropolitan serta kota multi Melaka. hasil rempah ratus memerlukan pasport & visa sebagai daya tarikan. sebagai pengenalan diri. budaya PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 . Melaka maju sbg pelabuhan Para pedagang tidak utama dunia.©eMKAy ©eMKAy PLURALITI ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA KEPENDUDUKAN KEBUDAYAAN 1313 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN Proses penghijrahan berlaku Keterbukaan pemerintah secara alamiah/ semulajadi empayar Melaka tanpa ada paksaan.

Ini berbeza dengan sistem di zaman sebelum Inggeris di mana tiada pengasingan kuasa berlaku kerana Raja dan Sultan mempunyai kuasa mutlak. manakala hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah Sultan.©eMKAy ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN PRINSIP Pemisahan negara dari agama: •Pentadbiran negara oleh penjajah. 1414 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 . Eksekutif dan Perundangan serta Federalism •Wujud sistem persekutuan berlapis (Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia) Setiap pihak hanya menjalankan bidang kuasa masingmasing dan tidak boleh bercampuraduk. Pengagihan kuasa: •Kehakiman.

©eMKAy ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN DASAR Ilmu: •Ilmu kolonial yang berasaskan sains moden yang bersifat rasional dan saintifik telah mencorakkan dasar-dasar pentadbiran. ekonomi dan pendidikan penjajah Pentadbiran: •Sistem pentadbiran yang memisahkan di antara negara dan agama. 1515 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 . Pendidikan: •Dwi-sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan sekular. Ekonomi: •Berubah dari pertanian sara diri kepada sistem ekonomi perindustrian dan perdagangan (sistem ekonomi kapitalis).

1616 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 . dan agama (kerajaan). Raja merujuk kepadaNegara ditadbir oleh pentadbir penasihat agama untuksekular dan agama diletakkan di membuat keputusan pentingbawah kuasa Sultan-Sultan negara.©eMKAy ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN SISTEM DAN STRUKTUR SEBELUM PENJAJAHAN SELEPAS PENJAJAHAN Sistem kerajaan yang Pemisahan di antara agama dan mencantumkan kedua-dua negara iaitu aspek agama dan negara. Melayu. Kerajaan yang perananKerajaan yang telah agama dan negara salingmemisahkan di antara negara bertautan (KERAJAAN). Agamawan dan raja saling berperanan di dalam sistem kerajaan tersebut.

Zaman Pluraliti: Antara Sang Sapurba dan Demang Lebar Daun Zaman Masyarakat Pluralistik: Antara Kaum-Kaum di Malaysia PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 Dasar-dasar kerajaan Perlembagaan berlandaskan mengukuhkan kerjasama dankontrak sosial antara kaum hubungan harmoni antara etnik. .©eMKAy ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA POLITIK Politik dipengaruhi aspek etnik dan mengamalkan demokrasi secara berkesan PERLEMBAGAAN Sumber segala perundangan dan panduan asas kepada pelaksanaan sistem politik. 1717 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN Kerjasama parti-parti politik – 2 peringkat kontrak sosial. Parti Perikatan (1974). Pertama: Zaman Pluraliti Kedua : Zaman Masyarakat Pluralistik Hubungan lebih bersifat utilitarian dan hubungan jaringan silang budaya merentasi etnik.

rendah dan agama •Vernakular . Cina dan Tamil Sistem pendidikan kebangsaan pascamerdeka berasaskan •keseragaman kurikulum •sukatan mata pelajaran •orientasi Penyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Talib (1960) bermatlamat: •Menyatukan etnik-etnik di bawah satu sistem pendidikan dengan menggunakan bahasa pengantar tunggal Akta Pendidikan 1957: •Sekolah pelbagai aliran dan pengajaran menggunakan bahasa ibunda •Sekolah Cina dan Tamil wajib mengajar Bahasa Melayu. •Kurikulum tidak lagi berteraskan negara asal Dasar pendidikan mempunyai matlamat jangka panjang dalam 1818 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 . •Pengajaran subjek tertentu seperti Geografi dan Sejarah yang berteraskan Malaysia. rendah dan menengah •Melayu .©eMKAy ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA PENDIDIKAN Zaman penjajahan British terdapat 3 peringkat pendidikan: •Inggeris .

tertumpu di luar bandar dan didominasi Melayu Rancangan pembangunan ekonomi negara digiatkan bagi mengatasi masalah sosioekonomi dan sosiopolitik. •Rancangan pramerdeka •Rancangan selepas merdeka •Perancangan dalam DEB •Dasar-Dasar Pembangunan Negara Dasar-dasar pembangunan negara dirangka bagi mewujudkan keseimbangan ekonomi.©eMKAy ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA EKONOMI Mengamalkan sistem ekonomi dualisme: 1. tertumpu di bandar. pengurusan dan organisasi moden 2. komoditi padi dan perikanan. Sistem ekonomi pertanian. 1919 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 . Sistem ekonomi moden:perdagangan dan perusahaan moden.

Huraikan EMPAT (4) elemen penting yang berkait rapat dengan pembentukan masyarakat pluralistik selepas merdeka.©eMKAy ©eMKAy PENGUKUHAN  2020 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN Jelaskan TIGA (3) bentuk proses asimilasi pelbagai etnik dalam masyarakat Melayu Islam di Melaka. Bincangkan EMPAT (4) langkah yang perlu di ambil bagi menangani krisis masyrakat pluralistik di Malaysia       PLURALISTI K PASCA MERDEKA  5/5/12 . Jelaskan TIGA (3) faktor pembentukan pluraliti di Malaysia. Huraikan EMPAT (4) elemen utama yang membuktikan Kerajaan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan Islam. Huraikan EMPAT (4) faktor penyumbang kepada pluraliti di Zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15M. Huraikan TIGA (3) bentuk asimililasi antara golongan imigran dengan masyarakat Malaysia. Bincangkan TIGA (3) faktor utama menjadikan Melaka sebagai kota metropolitan.