©eMKAy

©eMKAy

PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N
PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN

PLURALISTI K PASCA

MERDEKA 5/5/12 ©MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM

BAB 2 PLURALITI & MASYARAKAT PLURALISTIK DI MALAYSIA

CTU553 HUBUNGAN ETNIK Click to edit Master subtitle style

emkay@salam.uitm.edu.my

©eMKAy
©eMKAy

PLURAL & GARIS 22 PLURALITI PENJAJAHA N
PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN

MASA MASYARAKAT MALAYSIA

PLURALISTI K PASCA
MERDEKA

5/5/12

2 2.5 5/5/12 .3 KANDUNGAN BAB 2 2.1 33 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN 2.4 PLURALISTI K PASCA MERDEKA 2.©eMKAy ©eMKAy PENGENALAN 2.

©eMKAy ©eMKAy PENDAHULUAN 44 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy 55 PLURALITI & MASYARAKAT PLURALISTIK PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy 66 PERBANDINGAN PLURALITI & PLURALISTIK PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy 77 KESAN PLURALITI & PLURALISTIK PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy 88 GARIS MASA MASYARAKAT PLURAL Kedatangan Penjajah PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy 99 PENJAJAHAN EROPAH & INGGERIS PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy 1010 IMPERIALISME & KOLONIALISME PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

©eMKAy ©eMKAy PLURALITI ALAM MELAYU 1111 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

Pemerintahan diplomasi & terbuka. Panglima dan laksamana Melaka proaktif mengawal keselamatan dari ancaman perompak dan lanun. Sultan/pembesar mempunyai misi & visi yang hebat. PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 . 1212 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN Tempat pertemuan Tahap keselamatan yang tinggi pedagang (The Venice of The di Selat Melaka. Kepulauan Melayu terkenal dengan rempah ratus yang dianggap barang mewah. PERDAGANGAN Perdagangan rancak hasil sistem pemerintahan terbuka dan pentadbiran pelabuhan yang sangat cekap.©eMKAy ©eMKAy PLURALITI ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA PEMERINTAHAN Perlembagaan Melaka dilaksana berdasarkan Islam (Kanun Melaka & Undangundang Laut Melaka) Zaman keemasan dan kemuncak keagungan kerajaan Melayu. East).

©eMKAy ©eMKAy PLURALITI ZAMAN KESULTANAN MELAYU MELAKA KEPENDUDUKAN KEBUDAYAAN 1313 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN Proses penghijrahan berlaku Keterbukaan pemerintah secara alamiah/ semulajadi empayar Melaka tanpa ada paksaan. budaya PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 . hasil rempah ratus memerlukan pasport & visa sebagai daya tarikan. keselamatan Selat Melaka Interaksi aktif di kalangan Melaka menjadi kota pelbagai bangsa dan kaum di metropolitan serta kota multi Melaka. sebagai pengenalan diri. Melaka maju sbg pelabuhan Para pedagang tidak utama dunia.

manakala hal ehwal Islam dan adat istiadat Melayu diletakkan di bawah Sultan. Eksekutif dan Perundangan serta Federalism •Wujud sistem persekutuan berlapis (Persekutuan Tanah Melayu dan Persekutuan Malaysia) Setiap pihak hanya menjalankan bidang kuasa masingmasing dan tidak boleh bercampuraduk. 1414 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .©eMKAy ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN PRINSIP Pemisahan negara dari agama: •Pentadbiran negara oleh penjajah. Pengagihan kuasa: •Kehakiman. Ini berbeza dengan sistem di zaman sebelum Inggeris di mana tiada pengasingan kuasa berlaku kerana Raja dan Sultan mempunyai kuasa mutlak.

Ekonomi: •Berubah dari pertanian sara diri kepada sistem ekonomi perindustrian dan perdagangan (sistem ekonomi kapitalis).©eMKAy ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN DASAR Ilmu: •Ilmu kolonial yang berasaskan sains moden yang bersifat rasional dan saintifik telah mencorakkan dasar-dasar pentadbiran. Pendidikan: •Dwi-sistem iaitu pendidikan agama dan pendidikan sekular. 1515 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 . ekonomi dan pendidikan penjajah Pentadbiran: •Sistem pentadbiran yang memisahkan di antara negara dan agama.

dan agama (kerajaan). Agamawan dan raja saling berperanan di dalam sistem kerajaan tersebut. Melayu.©eMKAy ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK ZAMAN PENJAJAHAN SISTEM DAN STRUKTUR SEBELUM PENJAJAHAN SELEPAS PENJAJAHAN Sistem kerajaan yang Pemisahan di antara agama dan mencantumkan kedua-dua negara iaitu aspek agama dan negara. 1616 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 . Kerajaan yang perananKerajaan yang telah agama dan negara salingmemisahkan di antara negara bertautan (KERAJAAN). Raja merujuk kepadaNegara ditadbir oleh pentadbir penasihat agama untuksekular dan agama diletakkan di membuat keputusan pentingbawah kuasa Sultan-Sultan negara.

Zaman Pluraliti: Antara Sang Sapurba dan Demang Lebar Daun Zaman Masyarakat Pluralistik: Antara Kaum-Kaum di Malaysia PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 Dasar-dasar kerajaan Perlembagaan berlandaskan mengukuhkan kerjasama dankontrak sosial antara kaum hubungan harmoni antara etnik.©eMKAy ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA POLITIK Politik dipengaruhi aspek etnik dan mengamalkan demokrasi secara berkesan PERLEMBAGAAN Sumber segala perundangan dan panduan asas kepada pelaksanaan sistem politik. Pertama: Zaman Pluraliti Kedua : Zaman Masyarakat Pluralistik Hubungan lebih bersifat utilitarian dan hubungan jaringan silang budaya merentasi etnik. 1717 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN Kerjasama parti-parti politik – 2 peringkat kontrak sosial. Parti Perikatan (1974). .

•Kurikulum tidak lagi berteraskan negara asal Dasar pendidikan mempunyai matlamat jangka panjang dalam 1818 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 . Cina dan Tamil Sistem pendidikan kebangsaan pascamerdeka berasaskan •keseragaman kurikulum •sukatan mata pelajaran •orientasi Penyata Razak (1956) dan Penyata Rahman Talib (1960) bermatlamat: •Menyatukan etnik-etnik di bawah satu sistem pendidikan dengan menggunakan bahasa pengantar tunggal Akta Pendidikan 1957: •Sekolah pelbagai aliran dan pengajaran menggunakan bahasa ibunda •Sekolah Cina dan Tamil wajib mengajar Bahasa Melayu. rendah dan agama •Vernakular . •Pengajaran subjek tertentu seperti Geografi dan Sejarah yang berteraskan Malaysia.©eMKAy ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA PENDIDIKAN Zaman penjajahan British terdapat 3 peringkat pendidikan: •Inggeris . rendah dan menengah •Melayu .

tertumpu di luar bandar dan didominasi Melayu Rancangan pembangunan ekonomi negara digiatkan bagi mengatasi masalah sosioekonomi dan sosiopolitik. pengurusan dan organisasi moden 2.©eMKAy ©eMKAy MASYARAKAT PLURALISTIK PASCA MERDEKA EKONOMI Mengamalkan sistem ekonomi dualisme: 1. Sistem ekonomi pertanian. Sistem ekonomi moden:perdagangan dan perusahaan moden. komoditi padi dan perikanan. •Rancangan pramerdeka •Rancangan selepas merdeka •Perancangan dalam DEB •Dasar-Dasar Pembangunan Negara Dasar-dasar pembangunan negara dirangka bagi mewujudkan keseimbangan ekonomi. tertumpu di bandar. 1919 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN PLURALISTI K PASCA MERDEKA 5/5/12 .

Huraikan EMPAT (4) faktor penyumbang kepada pluraliti di Zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15M. Huraikan EMPAT (4) elemen penting yang berkait rapat dengan pembentukan masyarakat pluralistik selepas merdeka. Jelaskan TIGA (3) faktor pembentukan pluraliti di Malaysia. Huraikan EMPAT (4) elemen utama yang membuktikan Kerajaan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan Islam. Bincangkan EMPAT (4) langkah yang perlu di ambil bagi menangani krisis masyrakat pluralistik di Malaysia       PLURALISTI K PASCA MERDEKA  5/5/12 . Huraikan TIGA (3) bentuk asimililasi antara golongan imigran dengan masyarakat Malaysia. Bincangkan TIGA (3) faktor utama menjadikan Melaka sebagai kota metropolitan.©eMKAy ©eMKAy PENGUKUHAN  2020 PLURAL & PLURALITI PENJAJAHA N PLURALITI MELAKA PLURALISTIK PENJAJAHAN Jelaskan TIGA (3) bentuk proses asimilasi pelbagai etnik dalam masyarakat Melayu Islam di Melaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful