KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013)- AUTISM

(D20111047930) & (D20111047951)

1.0-

PENGENALAN

Autisme, merupakan salah satu gangguan perkembangan yang semakin meningkat ketika ini, yang mana menimbulkan kerisauan pada golongan ibu bapa. Autisme mula dikesan oleh ahli psikiatri kanak-kanak dari Amerika, Leo Kanner pada tahun 1943 di Pusat Perubatan John Hopkin. Leo Kanner menjalankan kajian ke atas 11 kanakkanak selama beberapa tahun. Kanak-kanak itu mempunyai masalah sosial, sering bersendirian, dan berada dalam dunianya sendiri. Mereka berasa kurang senang dengan perubahan di sekeliling dan berminat pada benda luar biasa. Sebahagian daripada kanak-kanak itu juga mempunyai kepintaran yang luar biasa. Sebahagian daripada kanak-kanak itu tidak menggunakan bahasa. Namun, Leo Kanner mendapati kanak-kanak itu juga mempunyai kepintaran yang luar biasa dan memiliki kemampuan kognitif yang baik.

Autisme berlaku sejak awal kadarnya melibatkan 5 dalam 10,000 kanak-kanak. Manakala mereka yang mengalami ciri-ciri autisme adalah seramai 15 dalam setiap 10,000 orang. Nisbah risiko kanak-kanak lelaki kepada kanak-kanak perempuan sebanyak empat kali ganda. Autisme melibatkan seluruh dunia tanpa mengira agama, bangsa, kaum, taraf sosial serta ekonomi.(K.A.Razhiyah, 2008).

Autisme adalah suatu kecelaruan perkembangan yang membawa impak yang teruk terhadap kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orangorang di sekelilingnya (American Psychiatric Association 1994). Kanak-kanak yang mengalami autisme mempunyai imaginasi yang terhad, hingga menyebabkan mereka mempunyai ruang lingkup minat yang juga terhad dan sering melakukan tingkah laku atau pergerakan badan yang berulang-ulang (Wing & Gould 1979). Penyebab autisme masih tidak diketahui dan sehingga kini belum ada penawar bagi kecelaruan perkembangan ini (Center for Disease Control and Prevention, A.S. 2007).

Kajian-kajian terkini tentang autisme melaporkan peningkatan dari segi prevalens autisme (Croen et al. 2002; Volkmar et al. 1997). Pada awal tahun 70-an, prevalensnya adalah tiga atau empat orang penghidap autisme bagi setiap 10,000 orang kanak-kanak, tetapi laporan statistik yang terkini menyatakan bahawa prevalens
1

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013)- AUTISM

(D20111047930) & (D20111047951)

autisme bagi tahun 2009 ialah satu dalam 95 orang kanak-kanak (Center for Disease Control and Prevention, A.S. 2009). Kajian oleh Ganz (2006) menyatakan bahawa kos perbelanjaan seumur hidup bagi seorang penghidap autisme ialah USD 3.2 juta. Jumlah penghidap autisme di Amerika Syarikat adalah 1.5 juta orang dan kos perbelanjaan seumur hidup bagi mereka di negara ini dianggarkan sebanyak USD 35 billion setahun. Walau bagaimanapun, masih tiada statistik rasmi tentang prevalens autisme di Malaysia.

1.1-

DEFINISI AUTISME

Istilah autisme berasal daripada perkataan autos yang bererti diri sendiri dan isme yang bererti suatu aliran. Autisme bererti keadaan yang menyebabkan kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri. Autisme pada dasarnya adalah gangguan dalam perkembangan mental kanak-kanak menyebabkan mereka

mengalami masalah pertuturan, komunikasi, interaksi sosial, pemikiran, perilaku emosi, pola bermain dan juga mempunyai tingkah laku yang luar biasa. Pada awalnya istilah “autisme” diambil dari gangguan schizophrenia, di mana menggambarkan perilaku pesakit yang hidup dalam dunianya sendiri. Namun, tidak boleh diterima pakai kerana terdapat perbezaan antara gangguan skizofrenia dengan autisme iaitu, skizofrenia mengalami halusinasi yang berterusan selama sekurangkurangnya 1 bulan sedangkan autisme tidak mengalami keadaan sebegitu . DSM-IV (American Psychiatry Association 2000). Menurut Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM), “ Autisme adalah satu kekurangan seumur hidup dan menampakkan kesannya dalam masa 30 bulan yang pertama seseorang bayi. Komunikasi antara mereka adalah terbantut dan mereka tidak dapat berhubung dengan secara langsung. Mereka juga mempunyai masalah tingkah laku. Individu autisme mempunyai kelebihan intelek yang luas. Kerap kali mereka menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik atau kemahiran mekanikal ataupun dalan seni muzik, „rote memory‟ dan lain-lain”. Menurut IDEA ( Individuals with Disabilities Education Act) :

2

and unusual responses to sensory experiences.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). ketahanan dalam perubahan persekitaran rutin harian dan tidak biasa bertindak balas terhadap pengalaman deria). Other characteristics often associated with autism are engagement in repetitive activities and stereotyped movements. generally evident before age three. Autisme juga merujuk kepada individu yang tidak berkeupayaan dalam menyesuaikan diri mereka secara normal dengan persekitaran. linguistik.( autisme tidak boleh di gunakan sekiranya pencapaian pelajaran kanak-kanak tersebut dipengaruhi terutamanya disebabkan kanak-kanak tersebut mempunyai gangguan emosi) ii- iii- A child who manifests the characteristics of autism after age three could be diagnosed as having autism if the caracteria in paragraph ( c ) ( 1 ) (i) of this section are satisfied. umumnya dapat dibuktikan pada umur sebelum 3 tahun. Autism does not apply if a child’s educational performance is adversely affected primarily because the child has an emotional disturbance.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) i- Autism means a developmental disability significantly affecting verbal and nonverbal communication and social interaction. yang mengganggu pencapaian dalam pembelajaran. ( kanak-kanak yang menjelmakan karakteristik autisme selepas umur 3 tahun perlu didiagnos sekiranya mempunyai karakter pada perenggan ( c ) (1) (i) ) Dr Leo Kenner (1943) Menghubungkan autisme sebagai salah satu sindrom kumpulan tingkah laku yang unik dan masalah gangguan afektif. kognitif dan komunikasi. that adversely affects a child’s educational performance. 3 . perspektif persepsi. resistance to environmental change in daily routines.( Autisme bermaksud pembangunan ketidakupayaan yang ketara memberi kesan pada lisan dan komunikasi bukan lisan serta interaksi sosial. Karakter lain yang dikaitkan dengan autisme adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang dan pergerakan stereotaip.

Autistic disorder Model Ketidakupayaan Tiga Segi yang dikemukakan oleh Wing dan Gould (1979) menunjukkan bahawa individu autistik mengalami tiga jenis ketidakupayaan yang utama. 4 . iaitu Kecelaruan Spektrum Autistik atau Autistik Spectrum Disorder (ASD).AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Terdapat beberapa kategori autisme yang utama iaitu. CIRI-CIRI KHUSUS SINDROM AUTISTIK komunikasi   Mereka yang dapat bertutur mengalami masalah seperti perkataan yang dilafazkan kadangkala tidak mempunyai makna dan tidak difahami Mereka jarang menggunakan bahasa. Wing (1996) mengatakan bahawa kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri autistik juga mengalami masalah tingkah laku.NOS). Walaupun begitu.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). iaitu ketidakupayaan komunikasi sosial. Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified ( PDD. keminatan dan aktiviti yang terbatas dan berulangan. dan sukar diajak bercakap. Esperger‟s Syndrome ( High functioning Autisme ). Oleh itu. kelambatan perkembangan atau kefungsian yang tidak normal pada sekurangkurangnya satu ciri ketidakupayaan tersebut sebelum umur tiga tahun pada seorang kanak-kanak akan dikenal pasti mengalami ketidakupayaan autistik berdasarkan DSM-IV (American Psychiatry Association 2000). ketidakupayaan interaksi sosial dan ketidakupayaan imaginasi. Autistic Syndrome ( Klasik Autisme). Wing (1988) telah memperkenalkan satu konsep yang lebih luas. Pervasive developmental disorder (PDD) Autistic disorder Asperger’s disorder Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) 1. didapati bahawa bukan semua individu autistik yang telah dikenal pasti mempunyai sindrom autistik yang ditunjukkan.

2. Asperger‟s disorder Sindrom Asperger atau masalah Asperger ( AS) merujuk kepada ketidakupayaan seseorang dalam berinteraksi . melukis sesuatu yang sama seperti rumah. Sindrom Asperger juga merupakan gangguan perkembangan pada disfungsi struktur dan sistem otak 5 . iaitu adanya pola perilaku yang terbatas. menunjukkan tindak balas yang agresif pada sesuatu yang baru.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). contohnya pakaian. Ada yang bermain sesuatu yang pelik contohnya mengumpulkan pembuka tin. bola. Mereka juga tidak suka disentuh ketidakupayaan imaginasi      Mereka tidak dapat memikirkan atau mencari sesuatu permainan untuk bermain. sudu dan sebagainya. tiada keterlambatan bahasa dan kognitif yang bermakna ( International Classification of Disease edisi ke-10). mengumpul sesuatu corak. gangguan ini dicirikan oleh gangguan sosial kualitatif. interaksi sosial     Mereka tidak mempedulikan perasaan orang lain. botol kosong. oleh kanak-kanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanakkanak tipikal. bulatan. bentuk dan warna yang sama. perkataan yang dituturkan tidak sesuai dengan pertanyaan dan echolalia iaitu meniru perkataan yang disebut oleh orang lain dengan mengulangi perkataan dihujungnya. Barang permainan yang dipilih oleh kanak-kanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanak-kanak tipikal. tidak gemar bergaul dengan rakan-rakan lain Kanak-kanak ini lebih gemar bermain secara bersendirian. gemar melakukan sesuatu aktiviti yang sama tanpa jemu-jemu seperti membariskan kotak-kotak.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951)   Kadangkala dapat menuturkan sesuatu tetapi buat seketika sahaja.

Sindrom Asperger. Sekiranya berbual.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Tidak mahu bertentang mata atau menunjukkan ekspresi muka apabila bercakap.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) yang mempunyai ciri-ciri utama kurangnya keterampilan sosial. Mengulangi perkataan yang sama tanpa memahami maksudnya. Tidak suka sentuhan 3. gangguan perkembangan yang memberi kesan pada komunikasi dan manifestasi terhad serta tingkah laku yang berulangulang. Bercakap dengan nada robot Sukar untuk memulakan percakapan. Kelainan biasa termasuk autisme.  Dapat mengingati fakta. Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) Satu kumpulan yang berkongsi keadaan gangguan sebagai kemerosotan nilai kebiasaan mereka dalam kesalingan sosial. Lambat dalam pertuturan Mempunyai masalah bercakap dan tidak memahami percakapan orang lain. data. bentuk. Sosial     Tidak menghiraukan orang lain Kelihatan tidak sensitif pada keperluan. 2005) CIRI-CIRI KHUSUS SINDROM ASPERGER. hanya satu pihak sahaja yang bercakap. Intelektual dan kognitif  Mempunyai purata antara atas purata IQ  Tidak ada defisit kognitif tetapi ada defisit daya ingatan dalam beberapa aspek. dan Pervasive 6 . perasaan dan pemikiran orang lain. Tidak boleh berkomunikasi dengan baik. waktu dan lain-lain yang disukai. had kemampuan untuk melakukan percakapan berulang dan minat yang luar biasa pada subjek tertentu ( Attwood.  Tertarik pada topik luar biasa dan suka mendominasi perbualan Pertuturan dan komunikasi        Berbahasa agak formal menggunakan tatabahasa yang tinggi.

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS). Asperger’s disorder DAN Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) 7 . Lebih menampilkan perbezaan secara klinikal dengan mengambil kira kecacatan sosial dan komunikasi. PERBEZAAN Autistic disorder.

ibu bapa yang mempunyai autisme akan mempunyai anak yang juga mempunyai autisme.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 2. terdapat juga kajian yang mengatakan bahawa sepasang kembar seiras mampu mengalami autisme atau masalah interaksi sosial dan kefahaman bahasa yang amat tinggi sekiranya kembarnya didapati mempunyai gangguan autisme. Namun. sebelum kelahiran. tahap gejala yang dipamerkan berbeza bergantung kepada struktur keluarga. Secara logiknya berdasarkan hipotesis. Namun begitu. Bukti juga mencadangkan dalam kalangan adikberadik yang berfrekuensi tinggi autisme akan mengalami gangguan ini dibandingkan dengan ketidakupayaan lain. faktor penyebab yang telah dikaji dapat dikelaskan kepada tiga bahagian iaitu. Autisme mempunyai kecelaruan yang berbagai-bagai dan kajian-kajian terkini lebih tertumpu kepada masalah genetik. Kajian genetik secara meluas telah menunjukkan bahawa gen penyebab autisme berkemungkinan diwarisi.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Tambahan lagi. punca sebenar tidak dapat diketahui. tahap menunjukkan pelbagai simptom yang melintasi struktur keluarga ( Gillberg & Coleman. masalah semasa dan selepas kelahiran. 2001). 2.1- Sebelum kelahiran genetik Kajian yang telah dijalankan yang difokuskan pada faktor genetik telah dikaitkan dengan autisme. Shaked. Terdapat juga kajian yang mendapati bahawa sebanyak 10 gen mampu menyumbang kepada pembangunan ciri-ciri khusus autisme dan pelbagai gangguan. kefungsian otak.0- FAKTOR PENYEBAB AUTISME Faktor penyebab autisme adalah kompleks dan dalam kebanyakan kes. dan faktor neurochemical dan imunilogikal. semasa kelahiran. Spekulasi mengatakan DNA bertanggungjawab menjadi punca pembangunan disfungsi dalam otak individu yang mempunyai ketidakupayaan ini. dan selepas kelahiran. & Erel. kes seperti ini sangat jarang berlaku. Ibu-ibu dengan kelainan gen yang mengalami penurunan keupayaan untuk memetabolismekan nutrien 2-4 kali berkemungkinan 8 . 2000 ). Sebagai contoh. Walau bagaimanapun. Namun. bapa kanak-kanak yang dikenalpasti dengan gangguan autisme mungkin mempunyai ciri-ciri yang tidak ketara berbanding orang lain atau ganjil kemahiran sosial tetapi juga berfungsi dalam cara yang boleh diterima dalam kehidupan sosial ( Yirmiya .

komunikasi reseptif. kekurangan oksigen semasa lahir. Herpes. 2. usus kecil. Protein daripada makanan ini ini tidak bertukar menjadi asid amino atau pepton yang dibuang. Jangkitan virus Rubella terhadap ibu sewaktu mengandung boleh menjadi serius sekiranya ibu tersebut dijangkiti dalam tempoh 20 minggu pertama kehamilan.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Kanak-kanak ini akan mengalami Sindrom Rubella Kongenitel (CRS). kanak-kanak autisme akan mengalami cirit-birit yang kerap. komunikasi dan interaksi.3. hampir 60% kanakkanak autisme memiliki sistem pencernaan yang kurang baik. 9 . Umumnya. sakit perut serta sembelit disebabkan alahan makanak.2- Semasa kehamilan dan semasa kelahiran Jangkitan virus yang dihadapi oleh ibu ketika hamil seperti Rubella. Ini menyebabkan fungsi kognitif. memasuki aliran darah lalu terus ke otak dan diubah menjadi morfin iaitu casomorfin dan gliadrofin. Toxo .1-Gangguan saluran penghadaman Kanak-kanak autisme mungkin akan mengalami masalah gangguan saluran penghadaman yang lebih rendah serta kebolehtelapan aktiviti enzim usus dan penghadaman yang menurun. perhatian dan tingkah laku bemasalah. encephalitis. kolon dan keupayaan hati untuk konjugat defangs. Terdapat juga yang tidak normal dalam tisu esofagus. pendarahan dan keracunan makanan. Makanan seperti susu berasaskan haiwan dan tepung gandum tidak dapat dicernakan dengan baik.3- Selepas kelahiran 2.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) mempunyai anak yang mengalami autisme jika mereka tidak mengambil vitamin prenatal ( 3 bulan sebelum mengandung ). yang merosakkan sel-sel otak. yang melibatkan pelbagai penyakit yang serius seperti autisme yang mana tidak boleh diubati. Berdasarkan kajian . Pemakanan yang tidak berzat. juga mempengaruhi pertumbuhan sel otak seterusnya mengganggu fungsi otak bayi yang dikandung terutama dalam aspek fungsi pemahaman. 2. Tetapi ia diserap kembali oleh tubuh.

keseimbangan. Henkenius. Contohnya. membolehkan penyelidik untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai otak. Penyelidik secara amnya telah mendapati bahawa dalam bahagian-bahagian otak.2. 2. dan beberapa fungsi otak yang boleh mencetuskan gejala autisme. individu dengan gangguan autisme telah didapati mempunyai keabnormalan dalam cerebellum. Penyelidikan juga telah dijalankan pada frontal dan temporal lobes: frontal lobes yang menguruskan fungsi sosial dan kognitif. 2003). iaitu bahagian otak yang mengawal koordinasi motor. & Peterson. Toga.3.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Rajah menunjukkan proses penghadaman kanak-kanak yang mengalami autisme.Ketidaknormalan otak Teknologi terkini seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI). atau isi padu yang kurang berbanding dengan individu yang tipikal ( Sowell. 10 . Welcome. dan kognisi. individu yang mengalami autisme mempunyai sedikit sel-sel yang lebih tinggi ketumpatan. serta temporal lobes yang terlibat dalam memahami ekspresi wajah dan dalam bentuk-betuk sosial serta memori. Thompson.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).

11 .KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). emosi dan sebagainya tidak dapat berfungsi dengan baik. amygdala. dan frontal lobe. Hal ini menyebabkan kanak-kanak autisme mengalami kelewatan dalam bertutur dan sebagainya. temporal lobe. hippocampus.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Gambar rajah tersebut menunjukkan bahagian otak di mana kanak-kanak yang mengalami autisme akan mempunyai ketidaknormalan pada bahagian cerebellum. pertuturan. Keadaan ini menyebabkan fungsi-fungsi seperti pergerakan.

mereka mengingati bukan berdasarkan pemahaman mereka tentang sesuatu perkara. mereka tidak mengetahuinya. Sebagai contoh.1. Oleh itu.Rote memory Rote memory adalah kemampuan untuk mengingati sesuatu dengan mudah tanpa perlu mengetahui maksud sesuatu perkara.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 3. Rote memory mungkin menjadi satu kekurangan untuk kanak-kanak autisme. Kanak-kanak yang mempunyai masalah autisme mempunyai kemahiran mengingat dan mampu memberikan pandangan bahawa mereka mengetahui sesuatu perkara.0- KARAKTERISTIK KANAK-KANAK AUTISME 3. faham bagaimana sesuatu perlakuan memberi kesan 12 dapat meniru ayat atau nyanyian tanpa mengerti . 3.1- Kognitif dan kriteria akademik Kognitif berdasarkan Kamus Dewan Edisi ke-3 m/s 691.” boleh saya ambil pesanan?”. Mereka juga maksudnya. Tetapi apabila ditanya oleh pelayan . emosi perspektif. mereka tidak dapat mengakses maklumat yang telah diingati. Kesukaran dengan teori minda ini dapat dilihat apabila individu dengan autisme mempunyai penjelasan yang sukar terhadap kelakuan.1. sekiranya disoal dengan soalan yang diubah sedikit.2. Ali tidak dapat menjawab dengan betul dan mengulangi pertanyaan pelayan tersebut. menerangkan kognitif sebagai perkara yang berkaitan dengan kognisi iaitu proses pembelajaran. Ali dapat mengingati semua menu di Mc Donald.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). 3. pemahaman dan pemerolehan pengetahuan. Ini berkaitan dengan penjelasan baru berdasarkan kepercayaan individu penghidap autisme yang tidak betul-betul memahami pemikiran mereka sendiri dan pandangan terhadap bahawa individu dengan autisme menghadapi cabaran untuk memahami kepercayaan dan emosi orang lain. Namun secara hakikatnya.Teori minda Satu dari defisit teras kognitif kanak-kanak autisme yang disedari adalah teori minda. Boleh didefinisikan sebagai proses disebalik tingkah laku yang ditunjukkan ( proses mental dalaman).1. Hal ini kerana kanak-kanak ini mengingati berdasarkan sesuatu yang didengari olehnya ataupun secara ringkasnya.

Mereka gemar bermanja dan sering gembira apabila ditunjukkan perasaan kasih sayang pada mereka.2. Wajah mereka seolah-olah mendatar dan orang lain tidak dapat mengagak 13 . penglibatan dalam perbualan dan membezakan antara fakta daripada fiksyen. Ali tidak tahu mengapa dia berdepan dengan masalah disebabkan die menjerit dengan kuat dan memberitahu murid lain bahawa gurunya mempunyai mulut yang berbau. 3.Penyelesai masalah Ramai murid autisme hanya mempunyai satu jalan sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah bagi situasi tertentu dan menggunakannya secara berterusan meskipun situasinya berubah tanpa penyesalan sekiranya penyelesaian masalah tersebut tidak berjaya. pemikiran dan perasaan.2.Sosial dan emosi 3. Ada yang bermain sesuatu yang pelik contohnya mengumpulkan pembuka tin.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Mereka juga tidak suka disentuh. dia hanya memberitahu sesuatu yang benar.1. Pada fikirannya. Namun terdapat juga kanakkanak autisme yang suka dipeluk. Mereka tidak tahu bagaimana hendak berinteraksi dengan orang lain.2. botol kosong. Kanak-kanak autisme adalah kanak-kanak yang lasak dan gemarkan permainan lasak. Namun. mereka tidak dapat memikirkan atau mencari sesuatu permainan untuk bermain.3. berkerut. 3. masam. Barang permainan yang dipilih oleh kanakkanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanak-kanak tipikal.2. Mereka tidak gemar bermain dengan rakan dan sering menolak ajakan rakan. Mereka juga tidak dapat memberikan kerjasama pada aktiviti berkumpulan. 3.1-Sosial Kanak-kanak ini tidak gemar bergaul dengan rakan-rakan lain.Emosi Kanak-kanak autisme tidak tahu mempamerkan mimik muka semasa berkomunikasi bagi melahirkan perasaan mereka seperti tersenyum. Kanak-kanak ini lebih gemar bermain secara bersendirian. sedih dan sebagainya. Sebagai contoh. sudu dan sebagainya.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) terhadap orang lain.

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) perasaannya menerusi mimik muka mereka. mereka tidak dapat mengerti. Sekiranya terdapat pelawat atau tetamu. Kanak-kanak tipikal tidak takut pada perkara biasa tetapi kanak-kanak autisme takut dengan bunyi seperti air. Walaupun kadangkala rakan mereka memukul mereka. Mereka merasakan hak mereka dirampas oleh orang lain atau mereka kehilangan sesuatu penghargaan yang dimiliki selama ini. Mereka suka bercakap dengan rakan. Kadangkala terdapat juga kanak-kanak autisme yang gemar tersenyum atau ketawa sepanjang masa. Mereka akan menangis sepanjang masa sehingga bunyi itu hilang. sekiranya barang mereka diusik ataupun diambil. mereka tidak akan menunjukkan sebarang reaksi mereka tidak mempedulikannya dan leka dengan diri mereka sendiri. Kadangkala mereka suka menepuk tangan bagi melahirkan keresahan atau kesedihan yang dialami. kicauan burung. Mereka tidak dapat melahirkan perasaan yang terdapat dalam diri mereka dengan cara yang betul. Apabila rakan mereka mengalami kesedihan atau kesakitan. Kanak-kanak autisme tidak tahu bagaimana hendak melahirkan perasaan dalam keadaan ekstrim seperti terlalu gembira atau terlalu agresif. Mereka suka bercakap atau menyampuk perbualan yang sedang berlaku tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Kadangkala 14 . melayan tetamu. Namun terdapat juga kanak-kanak autisme yang menunjukkan rasa gembira pada kehadiran tetamu. Mereka lebih gemar duduk di hujung kelas ataupun di sudut tertentu jauh daripada orang ramai. Mereka juga tidak memahami etika sosial seperti bercakap dengan rakan. Mereka tidak tahu bagaimana hendak menunjukkan perasaan sedih ataupun muram pada sesuatu. Mereka akan mengelilingi tetamu dan bersoal jawab dengan tetamu sehingga tetamu penat melayan pelbagai soalan daripada mereka. melayan tetamu. Mereka akan menunjukkan sikap yang agresif. Kanak-kanak ini sukar hendak memahami perasaan orang lain. ia adalah perkara biasa. kipas dan kapal terbang. Mereka tidak boleh berkongsi barang mainan dengan kanak-kanak lain. namun mereka masih ketawa dan menunjukkan perasaan gembira. Hati mereka sentiasa riang dan gembira seolah-olah tidak mempunyai masalah. menunggu giliran dan sebagainya. menunggu giliran dan sebagainya. Kanak-kanak ini perlu diberikan pendidikan yang terperinci walaupun bagi orang lain.

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). ditanya berulang kali.3-Psikomotor Gerak laku kanak-kanak ini kadangkala melucukan. berputar-putar dan bergoyang-goyang. mereka juga tidak menggunakan sebarang isyarat semula jadi dalam pergerakan mereka. Walaupun perkara ini jarang berlaku. Tidak boleh duduk diam dan gemar bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Beliau tidak sedar akan tingkah laku yang dilakukan kerana ia berlaku tanpa dirancang. namun terdapat juga kanak-kanak autisme yang menunjukkan tingkah laku yang sedemikian. 3. contohnya pakaian. mengepakkan tangan. Mungkin cara mereka berdiri ataupun bergerak tidak stabil atau seolah-olah seperti menari. Selain daripada itu. bola. melukis sesuatu yang sama seperti rumah. Kanak-kanak ini kurang daya imaginasi dan gemar melakukan sesuatu aktiviti yang sama tanpa jemu-jemu seperti membariskan kotak-kotak. Tingkah laku itu bersifat semula jadi. Mereka sering berlari ke sana ke mari tanpa sebarang tujuan. menggaru kepala atau apa sahaja tingkah laku yang sering di lakukan berulang-ulang. mengumpul sesuatu corak. 15 .AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) soalan yang ditanya adalah soalan yang sama. bulatan. Kadangkala mereka akan melakukan sesuatu perlakuan yang berulang-ulang seperti menggerakkan tangan atau kepala. Terdapat juga kanak-kanak autisme yang mengulangi pergerakan mereka dalam waktu yang lama. tingkah laku ini dapat dihentikan dengan memberikan alternatif yang berbeza. menunjukkan tindak balas yang agresif pada sesuatu yang baru.4-Tingkah laku dan perwatakan 3. mereka tidak tahu bagaimana dan masa yang sesuai menggunakan pergerakan isyarat semula jadi.1-Tingkah laku Mereka selalunya hipoaktif ataupun hiperaktif. Tetapi sebenarnya mereka tidak sedar dan tidak dapat mengawal pergerakan mereka.4. bentuk dan warna yang sama. menepuk tangan. Namun. Ada juga kanak-kanak autisme yang berjalan kaku seperti robot. 3.

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). melambung atau melempar alat permainan atau apa sahaja barangan yang dipegang. Namun. Perhatiannya yang singkat pada sesuatu perkara menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian pada perkara itu sepenuhnya. mencederakan diri sendiri ataupun orang lain. Mereka juga lebih gemar barangan atau objek berputar seperti kipas angin dan ada yang menghampiri kipas angin dengan cara merapatkan wajah ke arah kipas tersebut. Mereka tidak akan memandang ke arah kita dan langsung tidak mempedulikan kehadiran kita di sebelahnya. terdapat juga kanak-kanak autisme yang hanya merenung tajam ke arah benda tersebut kerana teringin atau tertarik terhadapnya. 16 . Sekiranya dilarang berbuat demikian. Mengikut penyelidikan. Apabila kita melihatnya sepintas lalu. mereka akan terus memegang dan membawa benda tersebut ke mana-mana sahaja. 3. Mereka akan melakukan apa sahaja bagi melepaskan perasaan sama ada merosakkan barang di sekeliling. ini merupakan antara ciri-ciri kanak-kanak autisme. Keadaan ini menyebabkan orang disekeliling menyangka kanak-kanak ini sedang berkhayal ataupun tidur. Kadangkala kanak-kanak ini dapat duduk diam tanpa melakukan sesuatu selama beberapa minit seolah-olah sedang berfikir.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Kadangkala kanak-kanak ini akan menunjukkan tingkah laku yang pelik. kita tidak dapat membezakan antara kanak-kanak autisme dan kanakkanak tipikal. Mereka suka memutar.2-Perwatakan Perwatakan kanak-kanak autisme seperti kanak-kanak tipikal. mereka akan menunjukkan tingkah laku yang agresif dan meragam bagi menzahirkan perasaan tidak puas hati. Mereka tidak peduli sama ada barangan tersebut milik orang lain ataupun milik mereka sendiri. 9/10 kanak-kanak autisme menunjukkan temper-tantrum atau mengamuk. Tumpuan mereka yang singkat juga menyebabkan mereka mudah jemu dan tidak dapat memberikan sepenuh perhatian dengan baik. Dari segi pola bermain pula.4. kanak-kanak autisme tidak mengikut pola bermain seperti kanak-kanak tipikal. Apabila kanak-kanak ini menggemari sesuatu benda. Mereka akan berusaha mendapatkannya. Keadaan ini memerlukan perhatian orang dewasa kerana kanak-kanak autisme ini tidak takut pada bahaya. Namun realitinya. Kanak-kanak ini mepunyai wajah yang selamba ataupun terlalu „bersungguh-sungguh‟.

Walaupun mereka sedang bercakap dengan kita.5-Masalah bahasa dan komunikasi 3. kanak-kanak ini sebenarnya mendengar kata-kata kita.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). jarang menggunakan bahasa. kelihatan seolah-olah mengalami masalah pendengaran kerana tidak mengendahkan pertuturan orang lain. Kadangkala mereka akan merapatkan wajah mereka ke wajah kita dan merenung tajam.1-Bahasa Perkembangan bahasa kanak-kanak autisme tidak sempurna. 3. hanya mengeluarkan bunyi sahaja. Namun. 3.5. mampu bertutur tetapi hanya difahami oleh dirinya sahaja. Terdapat juga kanak-kanak autisme yang terlalu merenung ke arah kita. Antaranya adalah tidak boleh bertutur langsung. mereka tidak akan memandang wajah kita.2-Komunikasi Mereka yang dapat bertutur mengalami masalah seperti perkataan yang dilafazkan kadangkala tidak mempunyai makna dan tidak difahami. Fay (1969) mengatakan bahawa 75% kanak-kanak autisme suka mengulang kembali percakapan yang didengar. Erti Echolalia Echolalia didefinisikan sebagai pengulangan yang tidak bermakna pada sesuatu perkataan atau ayat yang dituturkan oleh seseorang yang lain. kadangkala dapat menuturkan sesuatu tetapi buat seketika sahaja. perkataan yang dituturkan tidak sesuai dengan pertanyaan dan echolalia iaitu meniru perkataan yang disebut oleh orang lain dengan mengulangi perkataan dihujungnya. Echolalia terbahagi kepada dua iaitu: 17 .AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Tidak ada komunikasi mata atau eye contact dan sentiasa mengelak daripada memandang muka orang lain. sukar diajak bercakap. Mereka lambat bertutur mengikut fasa yang biasa dituturkan oleh kanak-kanak sebaya dengan mereka. Setiap kanak-kanak mempunyai masalah perkembangan bahasa yang berbeza.5. sehingga tidak berkelip.

” atau “ Awak mahu tidur ? Tidak.Immediate Echolalia Contoh : “Awak mahu minum?” Kanak-kanak autisme: “ Awak mahu minum?” 2.” 18 .2.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).Memendekkan ayat.1-Tukar ganti nama.Mitigated Echolalia Terdapat tiga jenis : 2. Contoh : “ Awak mahu mandi ?” Kanak-kanak autisme: “ Mahu mandi ?” 2.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 1. Contoh :” Awak mahu makan?” Kanak-kanak autisme: “ Ali mahu makan ?” 2.3-Jawapan positif atau negatif Contoh : “Awak mahu tidur?” Kanak-kanak autisme:” Awak mahu tidur ? Ya.

kanak-kanak ini berjaya mengikut peraturan yang ditetapkan apabila perubahan dapat dilihat dalam diri kanak-kanak. setiap tugasan dipecahkan ke dalam tugasan kecil dan menekankan ganjaran untuk kanak-kanak yang berjaya dalam tugasan yang diberikan.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 4. Charlop-Christy. 4. Luiselli.1- Applied Behaviour Analysis (ABA) ABA adalah sistem yang diasaskan oleh Dr. dan (iii) Picture Exchange Communication System (PECS) (Bondy & Frost1994. Connon. Ivar Lovaas dalam tahun 60-an.0- STRATEGI PENGAJARAN YANG BERSESUAIAN Strategi pengajaran yang bersesuaian bagi kanak-kanak autisme ialah (i) Applied Behaviour Analysis (ABA).1. Namun. Perisian ‘ Discrete Trial Trainer ‘ yang menggunakan prinsip ABA ini. Sistem ini agak ketat dan tegas. Tidak ada sebarang denda daripada segi fizikal di dalam sistem ini. Carpenter. Rajah 6.(iv) TEACCH ( Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children ) dan (v) Terapi Integrasi Sensori.1993).1 menunjukkan contoh pelaksanaan ABA 19 . Discrete Trial Training (McEachin et al. Smith & Lovaas 1993. Ia adalah program pengajaran yang sistematik yang dapat mengurangkan ciri-ciri autisme. LeBlanc & Kellet 2002). Melalui sistem ABA ini.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). McEachin. Ellis & Sisson 2000. (ii) Applied Verbal Behavior (AVB) (Harris & Handleman 2000. Lovaas 1987). Sistem ini sangat intensif tetapi telah dibuktikan berjaya di dalam kebanyakan kes semasa menangani autisme.

Ph. Contohnya apabila ingin mengajar konsep „susu‟ seseorang perlu memastikan kanak-kanak itu dapat menyebut perkataan „susu‟. D.1 menunjukkan contoh pelaksanaan AVB.3. serta fungsi susu. James Pertington. PECS membantu kanak-kanak menguasai bahasa asasnya disamping membantu kanakkanak yang tidak bercakap. BCBA adalah orang yang bertanggungjawab mengaplikasikan AVB ke atas kanak-kanak autisme. Ph. BCBA. melabelkan susu apabila melihatnya. Fokus AVB adalah untuk mengajar kanak-kanak yang mengalami masalah dalam bahasa. 6.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Jack Michael.1- Applied Verbal Behavior (AVB) Pendekatan ini diasaskan oleh B. D. mengulang perkataan „susu‟ bagi soalan yang dikemukakan. D .2.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 1.Picture Exchange Communication Systems (PECS) Memandangkan kanak-kanak autisme mempunyai masalah komunikasi. ( Universiti Western Michigan ). Rajah 6. Mark Sundberg. and Vincent Carbone. Ph. PECS menggunakan kaedah asas ABA ( Applied Behaviour Analysis ) untuk membantu kanak-kanak menyampaikan keinginannya melalui gambar. AVB adalah analisis bahasa tingkah laku. Sistem ABA menggunakan sistem ganjaran untuk kanak-kanak yang berjaya di dalam 20 . Ini membantu kanak-kanak autisme berkomunikasi dengan baik. Ph. D.F Skinner. mengecam susu dengan menyentuhnya di antara barang lain dan dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan gambaran. bagaimana bahasa berkembang dan situasi tingkah laku verbal wujud.

1. kanak-kanak akan mendapat ganjaran apabila mereka dapat menyampaikan keinginan melalui gambar.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) tugasan yang di berikan.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).3. Dalam PECS.contoh alat PECS Rajah 6. Matlamat TEACCH adalah untuk menyediakan kemahiran yang perlu bagi kanak-kanak autisme memahami dunianya dan tingkah laku orang lain.2. 21 .4- Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH) Pendekatan ini distrukturkan berdasarkan.3. Satu kajian telah menunjukkan bahawa kaedah ini berjaya membantu kanak-kanak autisme mempelajari sesuatu kemahiran dengan lebih pantas. „persekitaran harus disesuaikan dengan kanak-kanak autisme dan bukan sebaliknya‟. Rajah 6.contoh pelaksanaan PECS 6.

Kad tersebut mempunyai perkataan atau nombor. Kanak-kanak perlu bermain dengan pelbagai tekstur seperti pasir. Jurupulih carakerja boleh menyediakan rancangan latihan untuk ibu bapa melatih di rumah.1 menunjukkan contoh-contoh TEACCH 6.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). 22 . D. zip dan sudu ). menggunakan gunting) dan kemahiran urus diri ( menggunakan butang . Integrasi sensori wujud apabila otak menyusun maklumat yang diterima daripada deria. A. tanah liat atau krim pencukur. Bunyi dan penglihatan mungkin terlalu kuat. Ph. Kaedah ini akan membantu meningkatkan kemahiran motor sensori di samping kemahiran motor halus ( memegang pensel. celaru atau mengganggunya berbanding orang lain.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Kaedah ini dijalankan dengan cara guru-guru mengurangkan arahan verbal tetapi menggunakan kad bergambar seperti kad imbasan atau poster untuk menyampaikan maksud. Jean Ayres. bermain buaian atau duduk di atas bola yang besar. integrasi sensori tidak berlaku seperti yang sepatutnya.4. Mereka yang mengalami masalah gangguan integrasi mengalami masalah dengan imbangan dan koordinasi.5- Terapi Integrasi Sensori Teori integrasi sensori diasaskan oleh jurupulih carakerja. Bagi sesetengah orang. Pakar fisioterapis dan jurupulih cara kerja yang dilatih dalam teknik integrasi sensori menyediakan pelbagai aktiviti untuk membantu kanak-kanak memproses maklumat yang diterima daripada derianya ke dalam kaedah yang biasa. Gambar 6.

1 menunjukkan contoh Integrasi Sensori 23 .AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Rajah 6.5.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). kerjasama antara ibu bapa dan guru hendaklah sentiasa erat terutamanya dalam menyediakan maklumat-maklumat berkaitan anak mereka kepada guru supaya program pendidikan yang sesuai dapat dirancangkan dengan mengambil kira keupayaan dan keperluan kanak-kanak autisme tersebut. 24 . individu autisme ini boleh dibantu melalui pendidikan yang terancang yang melibatkan pelbagai pihak atau disiplin. Kecelaruan tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini menunjukkan keunikan mereka berbanding kategori ketidakupayaan yang lain. Oleh sebab itu. autisme merupakan suatu ketidakupayaan yang tidak dapat disembuhkan. intervensi awal sangat penting untuk dijalankan terhadap kanak-kanak autisme agar masalah yang dihadapi oleh mereka dapat dibetulkan lebih awal sebelum mereka memasuki alam persekolahan.0- RUMUSAN Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kajian kes ini. Justeru. Namun begitu.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 5.

Mohd. PTS PROFESSIONAL Publishing Sdn.3- Jamilia K. Smith. Jurnal Pendidikan Malaysia 35 (1)(2010) : 19-26. Shank.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). A. 6. Mokhtar Tahar & Norani Salleh (2010). Hass . Cauraugh Motor Coordination in Autism Spectrum Disorders:A Synthesis and Meta-Analysis. Bhd. Mohamed ( 2005 ).0- RUJUKAN 6.10. Developmental Disorders: A Feasibility and Efficacy Study 6. Pengetahuan dan Keyakinan Guru-guru Pendidikan Khas tentang Autisma. Razhiyah ( 2008 ).5- Kimberly A.6- Promoting Social Skill Development in Children With Pervasive. Special Education Third Education (2011).AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 6. Amalan Program Intervensi Awal Kanak-Kanak Autistik Mengikut Perspektif Ibu Bapa. A. 6. Tahap Latihan. J Autism Dev Disord (2010) 40:1209–1218 6. Journal Autism Development Disorder (2010) 40:1227– 1240. Jurnal Pendidikan 33 ( 2008 )19-33.Brief Report: Should the DSM V Drop Asperger Syndrome?.9- Friend.1- Liew Ping Yee dan Manisah Mohd Ali ( 2008 ). Hanafi Mohd. Mohd. Exceptional Lives 3rd edition (2002).76. 6. Apa Itu Autisme?. Chris J.2- K. Neha Lodha and James H. 6. 6. Pendidikan Khas untuk Kanak-kanak Istimewa. Naik . Sagar K. Yasin. Turnbull. J Autism Dev Disord (2010) 40:1146–1148 25 .4- Hasnah Toran.86. Fournier . Leal.