KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013)- AUTISM

(D20111047930) & (D20111047951)

1.0-

PENGENALAN

Autisme, merupakan salah satu gangguan perkembangan yang semakin meningkat ketika ini, yang mana menimbulkan kerisauan pada golongan ibu bapa. Autisme mula dikesan oleh ahli psikiatri kanak-kanak dari Amerika, Leo Kanner pada tahun 1943 di Pusat Perubatan John Hopkin. Leo Kanner menjalankan kajian ke atas 11 kanakkanak selama beberapa tahun. Kanak-kanak itu mempunyai masalah sosial, sering bersendirian, dan berada dalam dunianya sendiri. Mereka berasa kurang senang dengan perubahan di sekeliling dan berminat pada benda luar biasa. Sebahagian daripada kanak-kanak itu juga mempunyai kepintaran yang luar biasa. Sebahagian daripada kanak-kanak itu tidak menggunakan bahasa. Namun, Leo Kanner mendapati kanak-kanak itu juga mempunyai kepintaran yang luar biasa dan memiliki kemampuan kognitif yang baik.

Autisme berlaku sejak awal kadarnya melibatkan 5 dalam 10,000 kanak-kanak. Manakala mereka yang mengalami ciri-ciri autisme adalah seramai 15 dalam setiap 10,000 orang. Nisbah risiko kanak-kanak lelaki kepada kanak-kanak perempuan sebanyak empat kali ganda. Autisme melibatkan seluruh dunia tanpa mengira agama, bangsa, kaum, taraf sosial serta ekonomi.(K.A.Razhiyah, 2008).

Autisme adalah suatu kecelaruan perkembangan yang membawa impak yang teruk terhadap kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orangorang di sekelilingnya (American Psychiatric Association 1994). Kanak-kanak yang mengalami autisme mempunyai imaginasi yang terhad, hingga menyebabkan mereka mempunyai ruang lingkup minat yang juga terhad dan sering melakukan tingkah laku atau pergerakan badan yang berulang-ulang (Wing & Gould 1979). Penyebab autisme masih tidak diketahui dan sehingga kini belum ada penawar bagi kecelaruan perkembangan ini (Center for Disease Control and Prevention, A.S. 2007).

Kajian-kajian terkini tentang autisme melaporkan peningkatan dari segi prevalens autisme (Croen et al. 2002; Volkmar et al. 1997). Pada awal tahun 70-an, prevalensnya adalah tiga atau empat orang penghidap autisme bagi setiap 10,000 orang kanak-kanak, tetapi laporan statistik yang terkini menyatakan bahawa prevalens
1

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013)- AUTISM

(D20111047930) & (D20111047951)

autisme bagi tahun 2009 ialah satu dalam 95 orang kanak-kanak (Center for Disease Control and Prevention, A.S. 2009). Kajian oleh Ganz (2006) menyatakan bahawa kos perbelanjaan seumur hidup bagi seorang penghidap autisme ialah USD 3.2 juta. Jumlah penghidap autisme di Amerika Syarikat adalah 1.5 juta orang dan kos perbelanjaan seumur hidup bagi mereka di negara ini dianggarkan sebanyak USD 35 billion setahun. Walau bagaimanapun, masih tiada statistik rasmi tentang prevalens autisme di Malaysia.

1.1-

DEFINISI AUTISME

Istilah autisme berasal daripada perkataan autos yang bererti diri sendiri dan isme yang bererti suatu aliran. Autisme bererti keadaan yang menyebabkan kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri. Autisme pada dasarnya adalah gangguan dalam perkembangan mental kanak-kanak menyebabkan mereka

mengalami masalah pertuturan, komunikasi, interaksi sosial, pemikiran, perilaku emosi, pola bermain dan juga mempunyai tingkah laku yang luar biasa. Pada awalnya istilah “autisme” diambil dari gangguan schizophrenia, di mana menggambarkan perilaku pesakit yang hidup dalam dunianya sendiri. Namun, tidak boleh diterima pakai kerana terdapat perbezaan antara gangguan skizofrenia dengan autisme iaitu, skizofrenia mengalami halusinasi yang berterusan selama sekurangkurangnya 1 bulan sedangkan autisme tidak mengalami keadaan sebegitu . DSM-IV (American Psychiatry Association 2000). Menurut Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM), “ Autisme adalah satu kekurangan seumur hidup dan menampakkan kesannya dalam masa 30 bulan yang pertama seseorang bayi. Komunikasi antara mereka adalah terbantut dan mereka tidak dapat berhubung dengan secara langsung. Mereka juga mempunyai masalah tingkah laku. Individu autisme mempunyai kelebihan intelek yang luas. Kerap kali mereka menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik atau kemahiran mekanikal ataupun dalan seni muzik, „rote memory‟ dan lain-lain”. Menurut IDEA ( Individuals with Disabilities Education Act) :

2

AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) i- Autism means a developmental disability significantly affecting verbal and nonverbal communication and social interaction. resistance to environmental change in daily routines. and unusual responses to sensory experiences. Autisme juga merujuk kepada individu yang tidak berkeupayaan dalam menyesuaikan diri mereka secara normal dengan persekitaran. ketahanan dalam perubahan persekitaran rutin harian dan tidak biasa bertindak balas terhadap pengalaman deria). perspektif persepsi.( Autisme bermaksud pembangunan ketidakupayaan yang ketara memberi kesan pada lisan dan komunikasi bukan lisan serta interaksi sosial. 3 . ( kanak-kanak yang menjelmakan karakteristik autisme selepas umur 3 tahun perlu didiagnos sekiranya mempunyai karakter pada perenggan ( c ) (1) (i) ) Dr Leo Kenner (1943) Menghubungkan autisme sebagai salah satu sindrom kumpulan tingkah laku yang unik dan masalah gangguan afektif. that adversely affects a child’s educational performance. Karakter lain yang dikaitkan dengan autisme adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang dan pergerakan stereotaip. generally evident before age three.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). kognitif dan komunikasi. linguistik. yang mengganggu pencapaian dalam pembelajaran. Autism does not apply if a child’s educational performance is adversely affected primarily because the child has an emotional disturbance.( autisme tidak boleh di gunakan sekiranya pencapaian pelajaran kanak-kanak tersebut dipengaruhi terutamanya disebabkan kanak-kanak tersebut mempunyai gangguan emosi) ii- iii- A child who manifests the characteristics of autism after age three could be diagnosed as having autism if the caracteria in paragraph ( c ) ( 1 ) (i) of this section are satisfied. umumnya dapat dibuktikan pada umur sebelum 3 tahun. Other characteristics often associated with autism are engagement in repetitive activities and stereotyped movements.

4 . Walaupun begitu. CIRI-CIRI KHUSUS SINDROM AUTISTIK komunikasi   Mereka yang dapat bertutur mengalami masalah seperti perkataan yang dilafazkan kadangkala tidak mempunyai makna dan tidak difahami Mereka jarang menggunakan bahasa. Wing (1988) telah memperkenalkan satu konsep yang lebih luas. iaitu ketidakupayaan komunikasi sosial.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Terdapat beberapa kategori autisme yang utama iaitu. keminatan dan aktiviti yang terbatas dan berulangan.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Wing (1996) mengatakan bahawa kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri autistik juga mengalami masalah tingkah laku. Oleh itu. Pervasive developmental disorder (PDD) Autistic disorder Asperger’s disorder Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) 1. ketidakupayaan interaksi sosial dan ketidakupayaan imaginasi. kelambatan perkembangan atau kefungsian yang tidak normal pada sekurangkurangnya satu ciri ketidakupayaan tersebut sebelum umur tiga tahun pada seorang kanak-kanak akan dikenal pasti mengalami ketidakupayaan autistik berdasarkan DSM-IV (American Psychiatry Association 2000). didapati bahawa bukan semua individu autistik yang telah dikenal pasti mempunyai sindrom autistik yang ditunjukkan. iaitu Kecelaruan Spektrum Autistik atau Autistik Spectrum Disorder (ASD). Autistic disorder Model Ketidakupayaan Tiga Segi yang dikemukakan oleh Wing dan Gould (1979) menunjukkan bahawa individu autistik mengalami tiga jenis ketidakupayaan yang utama. Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified ( PDD.NOS). Autistic Syndrome ( Klasik Autisme). dan sukar diajak bercakap. Esperger‟s Syndrome ( High functioning Autisme ).

Mereka juga tidak suka disentuh ketidakupayaan imaginasi      Mereka tidak dapat memikirkan atau mencari sesuatu permainan untuk bermain.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). perkataan yang dituturkan tidak sesuai dengan pertanyaan dan echolalia iaitu meniru perkataan yang disebut oleh orang lain dengan mengulangi perkataan dihujungnya. oleh kanak-kanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanakkanak tipikal. melukis sesuatu yang sama seperti rumah. botol kosong. gangguan ini dicirikan oleh gangguan sosial kualitatif. mengumpul sesuatu corak. tidak gemar bergaul dengan rakan-rakan lain Kanak-kanak ini lebih gemar bermain secara bersendirian. Asperger‟s disorder Sindrom Asperger atau masalah Asperger ( AS) merujuk kepada ketidakupayaan seseorang dalam berinteraksi . contohnya pakaian. tiada keterlambatan bahasa dan kognitif yang bermakna ( International Classification of Disease edisi ke-10). iaitu adanya pola perilaku yang terbatas. bulatan. 2. Sindrom Asperger juga merupakan gangguan perkembangan pada disfungsi struktur dan sistem otak 5 . interaksi sosial     Mereka tidak mempedulikan perasaan orang lain. sudu dan sebagainya. menunjukkan tindak balas yang agresif pada sesuatu yang baru. bola. bentuk dan warna yang sama.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951)   Kadangkala dapat menuturkan sesuatu tetapi buat seketika sahaja. Ada yang bermain sesuatu yang pelik contohnya mengumpulkan pembuka tin. Barang permainan yang dipilih oleh kanak-kanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanak-kanak tipikal. gemar melakukan sesuatu aktiviti yang sama tanpa jemu-jemu seperti membariskan kotak-kotak.

gangguan perkembangan yang memberi kesan pada komunikasi dan manifestasi terhad serta tingkah laku yang berulangulang.  Dapat mengingati fakta. Mengulangi perkataan yang sama tanpa memahami maksudnya.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Sindrom Asperger. waktu dan lain-lain yang disukai. perasaan dan pemikiran orang lain. Sekiranya berbual. Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) Satu kumpulan yang berkongsi keadaan gangguan sebagai kemerosotan nilai kebiasaan mereka dalam kesalingan sosial. dan Pervasive 6 . Intelektual dan kognitif  Mempunyai purata antara atas purata IQ  Tidak ada defisit kognitif tetapi ada defisit daya ingatan dalam beberapa aspek. bentuk. had kemampuan untuk melakukan percakapan berulang dan minat yang luar biasa pada subjek tertentu ( Attwood. data. Bercakap dengan nada robot Sukar untuk memulakan percakapan. Lambat dalam pertuturan Mempunyai masalah bercakap dan tidak memahami percakapan orang lain. Tidak mahu bertentang mata atau menunjukkan ekspresi muka apabila bercakap. Tidak suka sentuhan 3. hanya satu pihak sahaja yang bercakap. Sosial     Tidak menghiraukan orang lain Kelihatan tidak sensitif pada keperluan. 2005) CIRI-CIRI KHUSUS SINDROM ASPERGER. Tidak boleh berkomunikasi dengan baik.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) yang mempunyai ciri-ciri utama kurangnya keterampilan sosial.  Tertarik pada topik luar biasa dan suka mendominasi perbualan Pertuturan dan komunikasi        Berbahasa agak formal menggunakan tatabahasa yang tinggi. Kelainan biasa termasuk autisme.

AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS). Lebih menampilkan perbezaan secara klinikal dengan mengambil kira kecacatan sosial dan komunikasi. PERBEZAAN Autistic disorder.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Asperger’s disorder DAN Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) 7 .

Terdapat juga kajian yang mendapati bahawa sebanyak 10 gen mampu menyumbang kepada pembangunan ciri-ciri khusus autisme dan pelbagai gangguan. Spekulasi mengatakan DNA bertanggungjawab menjadi punca pembangunan disfungsi dalam otak individu yang mempunyai ketidakupayaan ini. kes seperti ini sangat jarang berlaku. Ibu-ibu dengan kelainan gen yang mengalami penurunan keupayaan untuk memetabolismekan nutrien 2-4 kali berkemungkinan 8 . Namun begitu. 2. dan faktor neurochemical dan imunilogikal. Sebagai contoh. terdapat juga kajian yang mengatakan bahawa sepasang kembar seiras mampu mengalami autisme atau masalah interaksi sosial dan kefahaman bahasa yang amat tinggi sekiranya kembarnya didapati mempunyai gangguan autisme.0- FAKTOR PENYEBAB AUTISME Faktor penyebab autisme adalah kompleks dan dalam kebanyakan kes. Bukti juga mencadangkan dalam kalangan adikberadik yang berfrekuensi tinggi autisme akan mengalami gangguan ini dibandingkan dengan ketidakupayaan lain. Secara logiknya berdasarkan hipotesis. Shaked.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). & Erel. masalah semasa dan selepas kelahiran.1- Sebelum kelahiran genetik Kajian yang telah dijalankan yang difokuskan pada faktor genetik telah dikaitkan dengan autisme. Namun. Walau bagaimanapun. Autisme mempunyai kecelaruan yang berbagai-bagai dan kajian-kajian terkini lebih tertumpu kepada masalah genetik. faktor penyebab yang telah dikaji dapat dikelaskan kepada tiga bahagian iaitu. 2000 ). Tambahan lagi. 2001). dan selepas kelahiran. kefungsian otak. punca sebenar tidak dapat diketahui. Kajian genetik secara meluas telah menunjukkan bahawa gen penyebab autisme berkemungkinan diwarisi.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 2. sebelum kelahiran. Namun. bapa kanak-kanak yang dikenalpasti dengan gangguan autisme mungkin mempunyai ciri-ciri yang tidak ketara berbanding orang lain atau ganjil kemahiran sosial tetapi juga berfungsi dalam cara yang boleh diterima dalam kehidupan sosial ( Yirmiya . tahap menunjukkan pelbagai simptom yang melintasi struktur keluarga ( Gillberg & Coleman. tahap gejala yang dipamerkan berbeza bergantung kepada struktur keluarga. semasa kelahiran. ibu bapa yang mempunyai autisme akan mempunyai anak yang juga mempunyai autisme.

Toxo . komunikasi dan interaksi. Herpes. Terdapat juga yang tidak normal dalam tisu esofagus.3. Protein daripada makanan ini ini tidak bertukar menjadi asid amino atau pepton yang dibuang. komunikasi reseptif. Pemakanan yang tidak berzat. juga mempengaruhi pertumbuhan sel otak seterusnya mengganggu fungsi otak bayi yang dikandung terutama dalam aspek fungsi pemahaman. Kanak-kanak ini akan mengalami Sindrom Rubella Kongenitel (CRS). pendarahan dan keracunan makanan. kekurangan oksigen semasa lahir. Berdasarkan kajian . 2. 9 . 2. kanak-kanak autisme akan mengalami cirit-birit yang kerap. Ini menyebabkan fungsi kognitif.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Umumnya. Makanan seperti susu berasaskan haiwan dan tepung gandum tidak dapat dicernakan dengan baik.2- Semasa kehamilan dan semasa kelahiran Jangkitan virus yang dihadapi oleh ibu ketika hamil seperti Rubella. sakit perut serta sembelit disebabkan alahan makanak. perhatian dan tingkah laku bemasalah.3- Selepas kelahiran 2. encephalitis. memasuki aliran darah lalu terus ke otak dan diubah menjadi morfin iaitu casomorfin dan gliadrofin. yang melibatkan pelbagai penyakit yang serius seperti autisme yang mana tidak boleh diubati. Tetapi ia diserap kembali oleh tubuh.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) mempunyai anak yang mengalami autisme jika mereka tidak mengambil vitamin prenatal ( 3 bulan sebelum mengandung ). hampir 60% kanakkanak autisme memiliki sistem pencernaan yang kurang baik.1-Gangguan saluran penghadaman Kanak-kanak autisme mungkin akan mengalami masalah gangguan saluran penghadaman yang lebih rendah serta kebolehtelapan aktiviti enzim usus dan penghadaman yang menurun. kolon dan keupayaan hati untuk konjugat defangs. yang merosakkan sel-sel otak. usus kecil. Jangkitan virus Rubella terhadap ibu sewaktu mengandung boleh menjadi serius sekiranya ibu tersebut dijangkiti dalam tempoh 20 minggu pertama kehamilan.

keseimbangan. serta temporal lobes yang terlibat dalam memahami ekspresi wajah dan dalam bentuk-betuk sosial serta memori. individu dengan gangguan autisme telah didapati mempunyai keabnormalan dalam cerebellum. Penyelidik secara amnya telah mendapati bahawa dalam bahagian-bahagian otak. 2. & Peterson. Penyelidikan juga telah dijalankan pada frontal dan temporal lobes: frontal lobes yang menguruskan fungsi sosial dan kognitif. atau isi padu yang kurang berbanding dengan individu yang tipikal ( Sowell. Toga. individu yang mengalami autisme mempunyai sedikit sel-sel yang lebih tinggi ketumpatan.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Rajah menunjukkan proses penghadaman kanak-kanak yang mengalami autisme. Welcome. Thompson.2. dan kognisi. dan beberapa fungsi otak yang boleh mencetuskan gejala autisme. iaitu bahagian otak yang mengawal koordinasi motor.3. 10 . membolehkan penyelidik untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai otak. Contohnya. 2003).KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Henkenius.Ketidaknormalan otak Teknologi terkini seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI).

dan frontal lobe.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Gambar rajah tersebut menunjukkan bahagian otak di mana kanak-kanak yang mengalami autisme akan mempunyai ketidaknormalan pada bahagian cerebellum. Hal ini menyebabkan kanak-kanak autisme mengalami kelewatan dalam bertutur dan sebagainya. 11 .KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). emosi dan sebagainya tidak dapat berfungsi dengan baik. hippocampus. temporal lobe. Keadaan ini menyebabkan fungsi-fungsi seperti pergerakan. pertuturan. amygdala.

menerangkan kognitif sebagai perkara yang berkaitan dengan kognisi iaitu proses pembelajaran. Namun secara hakikatnya.2. Rote memory mungkin menjadi satu kekurangan untuk kanak-kanak autisme.1.Teori minda Satu dari defisit teras kognitif kanak-kanak autisme yang disedari adalah teori minda. Kesukaran dengan teori minda ini dapat dilihat apabila individu dengan autisme mempunyai penjelasan yang sukar terhadap kelakuan. mereka mengingati bukan berdasarkan pemahaman mereka tentang sesuatu perkara. 3.1- Kognitif dan kriteria akademik Kognitif berdasarkan Kamus Dewan Edisi ke-3 m/s 691.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).1. faham bagaimana sesuatu perlakuan memberi kesan 12 dapat meniru ayat atau nyanyian tanpa mengerti . 3.” boleh saya ambil pesanan?”. mereka tidak mengetahuinya.0- KARAKTERISTIK KANAK-KANAK AUTISME 3. emosi perspektif.Rote memory Rote memory adalah kemampuan untuk mengingati sesuatu dengan mudah tanpa perlu mengetahui maksud sesuatu perkara. sekiranya disoal dengan soalan yang diubah sedikit. Tetapi apabila ditanya oleh pelayan . mereka tidak dapat mengakses maklumat yang telah diingati. Kanak-kanak yang mempunyai masalah autisme mempunyai kemahiran mengingat dan mampu memberikan pandangan bahawa mereka mengetahui sesuatu perkara. Mereka juga maksudnya. Sebagai contoh. Oleh itu.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 3. Boleh didefinisikan sebagai proses disebalik tingkah laku yang ditunjukkan ( proses mental dalaman). Ali tidak dapat menjawab dengan betul dan mengulangi pertanyaan pelayan tersebut. Ini berkaitan dengan penjelasan baru berdasarkan kepercayaan individu penghidap autisme yang tidak betul-betul memahami pemikiran mereka sendiri dan pandangan terhadap bahawa individu dengan autisme menghadapi cabaran untuk memahami kepercayaan dan emosi orang lain. pemahaman dan pemerolehan pengetahuan. Ali dapat mengingati semua menu di Mc Donald. Hal ini kerana kanak-kanak ini mengingati berdasarkan sesuatu yang didengari olehnya ataupun secara ringkasnya.1.

Mereka juga tidak dapat memberikan kerjasama pada aktiviti berkumpulan. Mereka tidak tahu bagaimana hendak berinteraksi dengan orang lain. Mereka gemar bermanja dan sering gembira apabila ditunjukkan perasaan kasih sayang pada mereka. Ada yang bermain sesuatu yang pelik contohnya mengumpulkan pembuka tin.2. 3. masam.Penyelesai masalah Ramai murid autisme hanya mempunyai satu jalan sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah bagi situasi tertentu dan menggunakannya secara berterusan meskipun situasinya berubah tanpa penyesalan sekiranya penyelesaian masalah tersebut tidak berjaya.Sosial dan emosi 3. sedih dan sebagainya. Namun. Pada fikirannya. pemikiran dan perasaan.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) terhadap orang lain.Emosi Kanak-kanak autisme tidak tahu mempamerkan mimik muka semasa berkomunikasi bagi melahirkan perasaan mereka seperti tersenyum. sudu dan sebagainya. dia hanya memberitahu sesuatu yang benar. 3. penglibatan dalam perbualan dan membezakan antara fakta daripada fiksyen.2. Kanak-kanak autisme adalah kanak-kanak yang lasak dan gemarkan permainan lasak. Barang permainan yang dipilih oleh kanakkanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanak-kanak tipikal.1. Kanak-kanak ini lebih gemar bermain secara bersendirian. botol kosong. 3.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).2. berkerut.1-Sosial Kanak-kanak ini tidak gemar bergaul dengan rakan-rakan lain.2. Wajah mereka seolah-olah mendatar dan orang lain tidak dapat mengagak 13 .3. Namun terdapat juga kanakkanak autisme yang suka dipeluk. Ali tidak tahu mengapa dia berdepan dengan masalah disebabkan die menjerit dengan kuat dan memberitahu murid lain bahawa gurunya mempunyai mulut yang berbau. mereka tidak dapat memikirkan atau mencari sesuatu permainan untuk bermain. Mereka tidak gemar bermain dengan rakan dan sering menolak ajakan rakan. Sebagai contoh. Mereka juga tidak suka disentuh.

sekiranya barang mereka diusik ataupun diambil. Kanak-kanak ini perlu diberikan pendidikan yang terperinci walaupun bagi orang lain. melayan tetamu. Kanak-kanak autisme tidak tahu bagaimana hendak melahirkan perasaan dalam keadaan ekstrim seperti terlalu gembira atau terlalu agresif. Kanak-kanak tipikal tidak takut pada perkara biasa tetapi kanak-kanak autisme takut dengan bunyi seperti air. Mereka suka bercakap dengan rakan. Apabila rakan mereka mengalami kesedihan atau kesakitan. Namun terdapat juga kanak-kanak autisme yang menunjukkan rasa gembira pada kehadiran tetamu. kipas dan kapal terbang. menunggu giliran dan sebagainya. Mereka akan menangis sepanjang masa sehingga bunyi itu hilang. menunggu giliran dan sebagainya. mereka tidak dapat mengerti. Walaupun kadangkala rakan mereka memukul mereka. Kanak-kanak ini sukar hendak memahami perasaan orang lain. Mereka lebih gemar duduk di hujung kelas ataupun di sudut tertentu jauh daripada orang ramai. Mereka merasakan hak mereka dirampas oleh orang lain atau mereka kehilangan sesuatu penghargaan yang dimiliki selama ini. kicauan burung. Mereka tidak tahu bagaimana hendak menunjukkan perasaan sedih ataupun muram pada sesuatu. Sekiranya terdapat pelawat atau tetamu. Kadangkala mereka suka menepuk tangan bagi melahirkan keresahan atau kesedihan yang dialami.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Mereka tidak dapat melahirkan perasaan yang terdapat dalam diri mereka dengan cara yang betul. Mereka suka bercakap atau menyampuk perbualan yang sedang berlaku tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Mereka tidak boleh berkongsi barang mainan dengan kanak-kanak lain. Mereka akan mengelilingi tetamu dan bersoal jawab dengan tetamu sehingga tetamu penat melayan pelbagai soalan daripada mereka. ia adalah perkara biasa. Kadangkala terdapat juga kanak-kanak autisme yang gemar tersenyum atau ketawa sepanjang masa. Mereka juga tidak memahami etika sosial seperti bercakap dengan rakan. Kadangkala 14 . melayan tetamu.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) perasaannya menerusi mimik muka mereka. mereka tidak akan menunjukkan sebarang reaksi mereka tidak mempedulikannya dan leka dengan diri mereka sendiri. namun mereka masih ketawa dan menunjukkan perasaan gembira. Hati mereka sentiasa riang dan gembira seolah-olah tidak mempunyai masalah. Mereka akan menunjukkan sikap yang agresif.

bulatan. 3.4-Tingkah laku dan perwatakan 3. namun terdapat juga kanak-kanak autisme yang menunjukkan tingkah laku yang sedemikian. 15 . ditanya berulang kali. Namun. 3.1-Tingkah laku Mereka selalunya hipoaktif ataupun hiperaktif. bentuk dan warna yang sama. Tingkah laku itu bersifat semula jadi. melukis sesuatu yang sama seperti rumah. Ada juga kanak-kanak autisme yang berjalan kaku seperti robot. Beliau tidak sedar akan tingkah laku yang dilakukan kerana ia berlaku tanpa dirancang. menepuk tangan. Walaupun perkara ini jarang berlaku. Kadangkala mereka akan melakukan sesuatu perlakuan yang berulang-ulang seperti menggerakkan tangan atau kepala. bola. Mereka sering berlari ke sana ke mari tanpa sebarang tujuan. menunjukkan tindak balas yang agresif pada sesuatu yang baru.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). mengepakkan tangan.3-Psikomotor Gerak laku kanak-kanak ini kadangkala melucukan.4. Terdapat juga kanak-kanak autisme yang mengulangi pergerakan mereka dalam waktu yang lama. mereka juga tidak menggunakan sebarang isyarat semula jadi dalam pergerakan mereka. Tidak boleh duduk diam dan gemar bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. tingkah laku ini dapat dihentikan dengan memberikan alternatif yang berbeza. Mungkin cara mereka berdiri ataupun bergerak tidak stabil atau seolah-olah seperti menari. Tetapi sebenarnya mereka tidak sedar dan tidak dapat mengawal pergerakan mereka. mereka tidak tahu bagaimana dan masa yang sesuai menggunakan pergerakan isyarat semula jadi. berputar-putar dan bergoyang-goyang. Kanak-kanak ini kurang daya imaginasi dan gemar melakukan sesuatu aktiviti yang sama tanpa jemu-jemu seperti membariskan kotak-kotak. contohnya pakaian. Selain daripada itu. menggaru kepala atau apa sahaja tingkah laku yang sering di lakukan berulang-ulang. mengumpul sesuatu corak.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) soalan yang ditanya adalah soalan yang sama.

Mereka tidak akan memandang ke arah kita dan langsung tidak mempedulikan kehadiran kita di sebelahnya. Mereka akan berusaha mendapatkannya. Namun realitinya. Mereka akan melakukan apa sahaja bagi melepaskan perasaan sama ada merosakkan barang di sekeliling. Mereka suka memutar. mereka akan terus memegang dan membawa benda tersebut ke mana-mana sahaja. terdapat juga kanak-kanak autisme yang hanya merenung tajam ke arah benda tersebut kerana teringin atau tertarik terhadapnya.2-Perwatakan Perwatakan kanak-kanak autisme seperti kanak-kanak tipikal. 3. 9/10 kanak-kanak autisme menunjukkan temper-tantrum atau mengamuk. Namun. kanak-kanak autisme tidak mengikut pola bermain seperti kanak-kanak tipikal. Mereka juga lebih gemar barangan atau objek berputar seperti kipas angin dan ada yang menghampiri kipas angin dengan cara merapatkan wajah ke arah kipas tersebut. Mereka tidak peduli sama ada barangan tersebut milik orang lain ataupun milik mereka sendiri. Sekiranya dilarang berbuat demikian. Dari segi pola bermain pula. mencederakan diri sendiri ataupun orang lain. Apabila kita melihatnya sepintas lalu. Kadangkala kanak-kanak ini dapat duduk diam tanpa melakukan sesuatu selama beberapa minit seolah-olah sedang berfikir. Apabila kanak-kanak ini menggemari sesuatu benda. Keadaan ini memerlukan perhatian orang dewasa kerana kanak-kanak autisme ini tidak takut pada bahaya. kita tidak dapat membezakan antara kanak-kanak autisme dan kanakkanak tipikal. Tumpuan mereka yang singkat juga menyebabkan mereka mudah jemu dan tidak dapat memberikan sepenuh perhatian dengan baik. Mengikut penyelidikan. Kanak-kanak ini mepunyai wajah yang selamba ataupun terlalu „bersungguh-sungguh‟. melambung atau melempar alat permainan atau apa sahaja barangan yang dipegang. 16 .KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Keadaan ini menyebabkan orang disekeliling menyangka kanak-kanak ini sedang berkhayal ataupun tidur.4. Perhatiannya yang singkat pada sesuatu perkara menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian pada perkara itu sepenuhnya. mereka akan menunjukkan tingkah laku yang agresif dan meragam bagi menzahirkan perasaan tidak puas hati.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Kadangkala kanak-kanak ini akan menunjukkan tingkah laku yang pelik. ini merupakan antara ciri-ciri kanak-kanak autisme.

Namun. 3.5. kanak-kanak ini sebenarnya mendengar kata-kata kita. kadangkala dapat menuturkan sesuatu tetapi buat seketika sahaja. mereka tidak akan memandang wajah kita.5. 3. Antaranya adalah tidak boleh bertutur langsung. mampu bertutur tetapi hanya difahami oleh dirinya sahaja. sehingga tidak berkelip. hanya mengeluarkan bunyi sahaja.2-Komunikasi Mereka yang dapat bertutur mengalami masalah seperti perkataan yang dilafazkan kadangkala tidak mempunyai makna dan tidak difahami. Setiap kanak-kanak mempunyai masalah perkembangan bahasa yang berbeza. Fay (1969) mengatakan bahawa 75% kanak-kanak autisme suka mengulang kembali percakapan yang didengar.5-Masalah bahasa dan komunikasi 3. Mereka lambat bertutur mengikut fasa yang biasa dituturkan oleh kanak-kanak sebaya dengan mereka. jarang menggunakan bahasa.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Tidak ada komunikasi mata atau eye contact dan sentiasa mengelak daripada memandang muka orang lain. perkataan yang dituturkan tidak sesuai dengan pertanyaan dan echolalia iaitu meniru perkataan yang disebut oleh orang lain dengan mengulangi perkataan dihujungnya. Kadangkala mereka akan merapatkan wajah mereka ke wajah kita dan merenung tajam. sukar diajak bercakap.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Echolalia terbahagi kepada dua iaitu: 17 .1-Bahasa Perkembangan bahasa kanak-kanak autisme tidak sempurna. Walaupun mereka sedang bercakap dengan kita. kelihatan seolah-olah mengalami masalah pendengaran kerana tidak mengendahkan pertuturan orang lain. Erti Echolalia Echolalia didefinisikan sebagai pengulangan yang tidak bermakna pada sesuatu perkataan atau ayat yang dituturkan oleh seseorang yang lain. Terdapat juga kanak-kanak autisme yang terlalu merenung ke arah kita.

3-Jawapan positif atau negatif Contoh : “Awak mahu tidur?” Kanak-kanak autisme:” Awak mahu tidur ? Ya.” 18 . Contoh : “ Awak mahu mandi ?” Kanak-kanak autisme: “ Mahu mandi ?” 2.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).2.Memendekkan ayat.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 1. Contoh :” Awak mahu makan?” Kanak-kanak autisme: “ Ali mahu makan ?” 2.Mitigated Echolalia Terdapat tiga jenis : 2.Immediate Echolalia Contoh : “Awak mahu minum?” Kanak-kanak autisme: “ Awak mahu minum?” 2.1-Tukar ganti nama.” atau “ Awak mahu tidur ? Tidak.

(ii) Applied Verbal Behavior (AVB) (Harris & Handleman 2000.0- STRATEGI PENGAJARAN YANG BERSESUAIAN Strategi pengajaran yang bersesuaian bagi kanak-kanak autisme ialah (i) Applied Behaviour Analysis (ABA). Melalui sistem ABA ini. 4. Carpenter. Smith & Lovaas 1993. dan (iii) Picture Exchange Communication System (PECS) (Bondy & Frost1994. Tidak ada sebarang denda daripada segi fizikal di dalam sistem ini. Ellis & Sisson 2000. Ivar Lovaas dalam tahun 60-an. Sistem ini agak ketat dan tegas. McEachin. kanak-kanak ini berjaya mengikut peraturan yang ditetapkan apabila perubahan dapat dilihat dalam diri kanak-kanak.1993).(iv) TEACCH ( Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children ) dan (v) Terapi Integrasi Sensori.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 4. Lovaas 1987).1 menunjukkan contoh pelaksanaan ABA 19 . Sistem ini sangat intensif tetapi telah dibuktikan berjaya di dalam kebanyakan kes semasa menangani autisme. LeBlanc & Kellet 2002). Perisian ‘ Discrete Trial Trainer ‘ yang menggunakan prinsip ABA ini.1.1- Applied Behaviour Analysis (ABA) ABA adalah sistem yang diasaskan oleh Dr. Namun. Rajah 6. Charlop-Christy. Connon.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Discrete Trial Training (McEachin et al. Ia adalah program pengajaran yang sistematik yang dapat mengurangkan ciri-ciri autisme. Luiselli. setiap tugasan dipecahkan ke dalam tugasan kecil dan menekankan ganjaran untuk kanak-kanak yang berjaya dalam tugasan yang diberikan.

Fokus AVB adalah untuk mengajar kanak-kanak yang mengalami masalah dalam bahasa. Rajah 6. D . ( Universiti Western Michigan ). BCBA. Jack Michael.Picture Exchange Communication Systems (PECS) Memandangkan kanak-kanak autisme mempunyai masalah komunikasi. AVB adalah analisis bahasa tingkah laku. Ph. bagaimana bahasa berkembang dan situasi tingkah laku verbal wujud.F Skinner. Ph.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 1. BCBA adalah orang yang bertanggungjawab mengaplikasikan AVB ke atas kanak-kanak autisme. serta fungsi susu. 6.2. D. mengulang perkataan „susu‟ bagi soalan yang dikemukakan. D. Sistem ABA menggunakan sistem ganjaran untuk kanak-kanak yang berjaya di dalam 20 . Ini membantu kanak-kanak autisme berkomunikasi dengan baik.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Ph.1- Applied Verbal Behavior (AVB) Pendekatan ini diasaskan oleh B. PECS membantu kanak-kanak menguasai bahasa asasnya disamping membantu kanakkanak yang tidak bercakap. melabelkan susu apabila melihatnya. Contohnya apabila ingin mengajar konsep „susu‟ seseorang perlu memastikan kanak-kanak itu dapat menyebut perkataan „susu‟. Mark Sundberg. D.3. and Vincent Carbone. mengecam susu dengan menyentuhnya di antara barang lain dan dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan gambaran. James Pertington. PECS menggunakan kaedah asas ABA ( Applied Behaviour Analysis ) untuk membantu kanak-kanak menyampaikan keinginannya melalui gambar. Ph.1 menunjukkan contoh pelaksanaan AVB.

Matlamat TEACCH adalah untuk menyediakan kemahiran yang perlu bagi kanak-kanak autisme memahami dunianya dan tingkah laku orang lain. 21 .3.1.2.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). kanak-kanak akan mendapat ganjaran apabila mereka dapat menyampaikan keinginan melalui gambar.4- Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH) Pendekatan ini distrukturkan berdasarkan. Satu kajian telah menunjukkan bahawa kaedah ini berjaya membantu kanak-kanak autisme mempelajari sesuatu kemahiran dengan lebih pantas. „persekitaran harus disesuaikan dengan kanak-kanak autisme dan bukan sebaliknya‟.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) tugasan yang di berikan. Rajah 6. Dalam PECS.3.contoh alat PECS Rajah 6.contoh pelaksanaan PECS 6.

Mereka yang mengalami masalah gangguan integrasi mengalami masalah dengan imbangan dan koordinasi. Jean Ayres. Pakar fisioterapis dan jurupulih cara kerja yang dilatih dalam teknik integrasi sensori menyediakan pelbagai aktiviti untuk membantu kanak-kanak memproses maklumat yang diterima daripada derianya ke dalam kaedah yang biasa. Kad tersebut mempunyai perkataan atau nombor. Ph.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Kaedah ini dijalankan dengan cara guru-guru mengurangkan arahan verbal tetapi menggunakan kad bergambar seperti kad imbasan atau poster untuk menyampaikan maksud. bermain buaian atau duduk di atas bola yang besar. Bagi sesetengah orang. Integrasi sensori wujud apabila otak menyusun maklumat yang diterima daripada deria. zip dan sudu ). D.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Gambar 6. celaru atau mengganggunya berbanding orang lain. Kanak-kanak perlu bermain dengan pelbagai tekstur seperti pasir. integrasi sensori tidak berlaku seperti yang sepatutnya.5- Terapi Integrasi Sensori Teori integrasi sensori diasaskan oleh jurupulih carakerja. Bunyi dan penglihatan mungkin terlalu kuat.1 menunjukkan contoh-contoh TEACCH 6. tanah liat atau krim pencukur. A.4. Kaedah ini akan membantu meningkatkan kemahiran motor sensori di samping kemahiran motor halus ( memegang pensel. menggunakan gunting) dan kemahiran urus diri ( menggunakan butang . Jurupulih carakerja boleh menyediakan rancangan latihan untuk ibu bapa melatih di rumah. 22 .

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).1 menunjukkan contoh Integrasi Sensori 23 .5.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Rajah 6.

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Namun begitu. intervensi awal sangat penting untuk dijalankan terhadap kanak-kanak autisme agar masalah yang dihadapi oleh mereka dapat dibetulkan lebih awal sebelum mereka memasuki alam persekolahan. kerjasama antara ibu bapa dan guru hendaklah sentiasa erat terutamanya dalam menyediakan maklumat-maklumat berkaitan anak mereka kepada guru supaya program pendidikan yang sesuai dapat dirancangkan dengan mengambil kira keupayaan dan keperluan kanak-kanak autisme tersebut. autisme merupakan suatu ketidakupayaan yang tidak dapat disembuhkan. Oleh sebab itu. 24 .AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 5. Kecelaruan tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini menunjukkan keunikan mereka berbanding kategori ketidakupayaan yang lain. Justeru.0- RUMUSAN Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kajian kes ini. individu autisme ini boleh dibantu melalui pendidikan yang terancang yang melibatkan pelbagai pihak atau disiplin.

6.6- Promoting Social Skill Development in Children With Pervasive. Amalan Program Intervensi Awal Kanak-Kanak Autistik Mengikut Perspektif Ibu Bapa.9- Friend. Mohamed ( 2005 ). Cauraugh Motor Coordination in Autism Spectrum Disorders:A Synthesis and Meta-Analysis. Sagar K. 6.3- Jamilia K. Yasin. Leal. Mohd. 6. Apa Itu Autisme?.4- Hasnah Toran. PTS PROFESSIONAL Publishing Sdn. Shank.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). 6. Hanafi Mohd. 6. Razhiyah ( 2008 ).1- Liew Ping Yee dan Manisah Mohd Ali ( 2008 ). Jurnal Pendidikan 33 ( 2008 )19-33. Chris J.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 6. Special Education Third Education (2011).Brief Report: Should the DSM V Drop Asperger Syndrome?. A. Mohd. Naik . Developmental Disorders: A Feasibility and Efficacy Study 6. J Autism Dev Disord (2010) 40:1209–1218 6. J Autism Dev Disord (2010) 40:1146–1148 25 .0- RUJUKAN 6.2- K. Journal Autism Development Disorder (2010) 40:1227– 1240. Hass . Smith. Jurnal Pendidikan Malaysia 35 (1)(2010) : 19-26. Bhd. Pendidikan Khas untuk Kanak-kanak Istimewa. Tahap Latihan. Fournier .86.5- Kimberly A. Pengetahuan dan Keyakinan Guru-guru Pendidikan Khas tentang Autisma. Turnbull. Mokhtar Tahar & Norani Salleh (2010).76. A. Neha Lodha and James H. Exceptional Lives 3rd edition (2002).10.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful