KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013)- AUTISM

(D20111047930) & (D20111047951)

1.0-

PENGENALAN

Autisme, merupakan salah satu gangguan perkembangan yang semakin meningkat ketika ini, yang mana menimbulkan kerisauan pada golongan ibu bapa. Autisme mula dikesan oleh ahli psikiatri kanak-kanak dari Amerika, Leo Kanner pada tahun 1943 di Pusat Perubatan John Hopkin. Leo Kanner menjalankan kajian ke atas 11 kanakkanak selama beberapa tahun. Kanak-kanak itu mempunyai masalah sosial, sering bersendirian, dan berada dalam dunianya sendiri. Mereka berasa kurang senang dengan perubahan di sekeliling dan berminat pada benda luar biasa. Sebahagian daripada kanak-kanak itu juga mempunyai kepintaran yang luar biasa. Sebahagian daripada kanak-kanak itu tidak menggunakan bahasa. Namun, Leo Kanner mendapati kanak-kanak itu juga mempunyai kepintaran yang luar biasa dan memiliki kemampuan kognitif yang baik.

Autisme berlaku sejak awal kadarnya melibatkan 5 dalam 10,000 kanak-kanak. Manakala mereka yang mengalami ciri-ciri autisme adalah seramai 15 dalam setiap 10,000 orang. Nisbah risiko kanak-kanak lelaki kepada kanak-kanak perempuan sebanyak empat kali ganda. Autisme melibatkan seluruh dunia tanpa mengira agama, bangsa, kaum, taraf sosial serta ekonomi.(K.A.Razhiyah, 2008).

Autisme adalah suatu kecelaruan perkembangan yang membawa impak yang teruk terhadap kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orangorang di sekelilingnya (American Psychiatric Association 1994). Kanak-kanak yang mengalami autisme mempunyai imaginasi yang terhad, hingga menyebabkan mereka mempunyai ruang lingkup minat yang juga terhad dan sering melakukan tingkah laku atau pergerakan badan yang berulang-ulang (Wing & Gould 1979). Penyebab autisme masih tidak diketahui dan sehingga kini belum ada penawar bagi kecelaruan perkembangan ini (Center for Disease Control and Prevention, A.S. 2007).

Kajian-kajian terkini tentang autisme melaporkan peningkatan dari segi prevalens autisme (Croen et al. 2002; Volkmar et al. 1997). Pada awal tahun 70-an, prevalensnya adalah tiga atau empat orang penghidap autisme bagi setiap 10,000 orang kanak-kanak, tetapi laporan statistik yang terkini menyatakan bahawa prevalens
1

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013)- AUTISM

(D20111047930) & (D20111047951)

autisme bagi tahun 2009 ialah satu dalam 95 orang kanak-kanak (Center for Disease Control and Prevention, A.S. 2009). Kajian oleh Ganz (2006) menyatakan bahawa kos perbelanjaan seumur hidup bagi seorang penghidap autisme ialah USD 3.2 juta. Jumlah penghidap autisme di Amerika Syarikat adalah 1.5 juta orang dan kos perbelanjaan seumur hidup bagi mereka di negara ini dianggarkan sebanyak USD 35 billion setahun. Walau bagaimanapun, masih tiada statistik rasmi tentang prevalens autisme di Malaysia.

1.1-

DEFINISI AUTISME

Istilah autisme berasal daripada perkataan autos yang bererti diri sendiri dan isme yang bererti suatu aliran. Autisme bererti keadaan yang menyebabkan kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri. Autisme pada dasarnya adalah gangguan dalam perkembangan mental kanak-kanak menyebabkan mereka

mengalami masalah pertuturan, komunikasi, interaksi sosial, pemikiran, perilaku emosi, pola bermain dan juga mempunyai tingkah laku yang luar biasa. Pada awalnya istilah “autisme” diambil dari gangguan schizophrenia, di mana menggambarkan perilaku pesakit yang hidup dalam dunianya sendiri. Namun, tidak boleh diterima pakai kerana terdapat perbezaan antara gangguan skizofrenia dengan autisme iaitu, skizofrenia mengalami halusinasi yang berterusan selama sekurangkurangnya 1 bulan sedangkan autisme tidak mengalami keadaan sebegitu . DSM-IV (American Psychiatry Association 2000). Menurut Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM), “ Autisme adalah satu kekurangan seumur hidup dan menampakkan kesannya dalam masa 30 bulan yang pertama seseorang bayi. Komunikasi antara mereka adalah terbantut dan mereka tidak dapat berhubung dengan secara langsung. Mereka juga mempunyai masalah tingkah laku. Individu autisme mempunyai kelebihan intelek yang luas. Kerap kali mereka menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik atau kemahiran mekanikal ataupun dalan seni muzik, „rote memory‟ dan lain-lain”. Menurut IDEA ( Individuals with Disabilities Education Act) :

2

Karakter lain yang dikaitkan dengan autisme adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang dan pergerakan stereotaip.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). perspektif persepsi.( Autisme bermaksud pembangunan ketidakupayaan yang ketara memberi kesan pada lisan dan komunikasi bukan lisan serta interaksi sosial. Other characteristics often associated with autism are engagement in repetitive activities and stereotyped movements. 3 . kognitif dan komunikasi. Autism does not apply if a child’s educational performance is adversely affected primarily because the child has an emotional disturbance. ketahanan dalam perubahan persekitaran rutin harian dan tidak biasa bertindak balas terhadap pengalaman deria). linguistik. umumnya dapat dibuktikan pada umur sebelum 3 tahun. generally evident before age three. that adversely affects a child’s educational performance. resistance to environmental change in daily routines. ( kanak-kanak yang menjelmakan karakteristik autisme selepas umur 3 tahun perlu didiagnos sekiranya mempunyai karakter pada perenggan ( c ) (1) (i) ) Dr Leo Kenner (1943) Menghubungkan autisme sebagai salah satu sindrom kumpulan tingkah laku yang unik dan masalah gangguan afektif.( autisme tidak boleh di gunakan sekiranya pencapaian pelajaran kanak-kanak tersebut dipengaruhi terutamanya disebabkan kanak-kanak tersebut mempunyai gangguan emosi) ii- iii- A child who manifests the characteristics of autism after age three could be diagnosed as having autism if the caracteria in paragraph ( c ) ( 1 ) (i) of this section are satisfied. and unusual responses to sensory experiences. Autisme juga merujuk kepada individu yang tidak berkeupayaan dalam menyesuaikan diri mereka secara normal dengan persekitaran.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) i- Autism means a developmental disability significantly affecting verbal and nonverbal communication and social interaction. yang mengganggu pencapaian dalam pembelajaran.

dan sukar diajak bercakap. Wing (1988) telah memperkenalkan satu konsep yang lebih luas. Pervasive developmental disorder (PDD) Autistic disorder Asperger’s disorder Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) 1. 4 . Oleh itu. kelambatan perkembangan atau kefungsian yang tidak normal pada sekurangkurangnya satu ciri ketidakupayaan tersebut sebelum umur tiga tahun pada seorang kanak-kanak akan dikenal pasti mengalami ketidakupayaan autistik berdasarkan DSM-IV (American Psychiatry Association 2000). Autistic disorder Model Ketidakupayaan Tiga Segi yang dikemukakan oleh Wing dan Gould (1979) menunjukkan bahawa individu autistik mengalami tiga jenis ketidakupayaan yang utama. Wing (1996) mengatakan bahawa kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri autistik juga mengalami masalah tingkah laku. ketidakupayaan interaksi sosial dan ketidakupayaan imaginasi. Autistic Syndrome ( Klasik Autisme).NOS).KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). iaitu ketidakupayaan komunikasi sosial. Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified ( PDD.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Terdapat beberapa kategori autisme yang utama iaitu. iaitu Kecelaruan Spektrum Autistik atau Autistik Spectrum Disorder (ASD). Walaupun begitu. didapati bahawa bukan semua individu autistik yang telah dikenal pasti mempunyai sindrom autistik yang ditunjukkan. CIRI-CIRI KHUSUS SINDROM AUTISTIK komunikasi   Mereka yang dapat bertutur mengalami masalah seperti perkataan yang dilafazkan kadangkala tidak mempunyai makna dan tidak difahami Mereka jarang menggunakan bahasa. keminatan dan aktiviti yang terbatas dan berulangan. Esperger‟s Syndrome ( High functioning Autisme ).

gemar melakukan sesuatu aktiviti yang sama tanpa jemu-jemu seperti membariskan kotak-kotak. Asperger‟s disorder Sindrom Asperger atau masalah Asperger ( AS) merujuk kepada ketidakupayaan seseorang dalam berinteraksi . Mereka juga tidak suka disentuh ketidakupayaan imaginasi      Mereka tidak dapat memikirkan atau mencari sesuatu permainan untuk bermain. perkataan yang dituturkan tidak sesuai dengan pertanyaan dan echolalia iaitu meniru perkataan yang disebut oleh orang lain dengan mengulangi perkataan dihujungnya. bola. tiada keterlambatan bahasa dan kognitif yang bermakna ( International Classification of Disease edisi ke-10).KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). iaitu adanya pola perilaku yang terbatas. contohnya pakaian. Ada yang bermain sesuatu yang pelik contohnya mengumpulkan pembuka tin. mengumpul sesuatu corak. tidak gemar bergaul dengan rakan-rakan lain Kanak-kanak ini lebih gemar bermain secara bersendirian. bentuk dan warna yang sama. melukis sesuatu yang sama seperti rumah. botol kosong. 2. bulatan. menunjukkan tindak balas yang agresif pada sesuatu yang baru. sudu dan sebagainya.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951)   Kadangkala dapat menuturkan sesuatu tetapi buat seketika sahaja. oleh kanak-kanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanakkanak tipikal. gangguan ini dicirikan oleh gangguan sosial kualitatif. Barang permainan yang dipilih oleh kanak-kanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanak-kanak tipikal. interaksi sosial     Mereka tidak mempedulikan perasaan orang lain. Sindrom Asperger juga merupakan gangguan perkembangan pada disfungsi struktur dan sistem otak 5 .

Bercakap dengan nada robot Sukar untuk memulakan percakapan. bentuk. Sindrom Asperger. Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) Satu kumpulan yang berkongsi keadaan gangguan sebagai kemerosotan nilai kebiasaan mereka dalam kesalingan sosial.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). dan Pervasive 6 . Tidak suka sentuhan 3. hanya satu pihak sahaja yang bercakap. Intelektual dan kognitif  Mempunyai purata antara atas purata IQ  Tidak ada defisit kognitif tetapi ada defisit daya ingatan dalam beberapa aspek. Mengulangi perkataan yang sama tanpa memahami maksudnya. data. Lambat dalam pertuturan Mempunyai masalah bercakap dan tidak memahami percakapan orang lain. Tidak mahu bertentang mata atau menunjukkan ekspresi muka apabila bercakap. perasaan dan pemikiran orang lain.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) yang mempunyai ciri-ciri utama kurangnya keterampilan sosial. Kelainan biasa termasuk autisme. waktu dan lain-lain yang disukai.  Dapat mengingati fakta. had kemampuan untuk melakukan percakapan berulang dan minat yang luar biasa pada subjek tertentu ( Attwood. Sosial     Tidak menghiraukan orang lain Kelihatan tidak sensitif pada keperluan. 2005) CIRI-CIRI KHUSUS SINDROM ASPERGER. Sekiranya berbual.  Tertarik pada topik luar biasa dan suka mendominasi perbualan Pertuturan dan komunikasi        Berbahasa agak formal menggunakan tatabahasa yang tinggi. Tidak boleh berkomunikasi dengan baik. gangguan perkembangan yang memberi kesan pada komunikasi dan manifestasi terhad serta tingkah laku yang berulangulang.

Asperger’s disorder DAN Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) 7 . Lebih menampilkan perbezaan secara klinikal dengan mengambil kira kecacatan sosial dan komunikasi.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS).KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). PERBEZAAN Autistic disorder.

terdapat juga kajian yang mengatakan bahawa sepasang kembar seiras mampu mengalami autisme atau masalah interaksi sosial dan kefahaman bahasa yang amat tinggi sekiranya kembarnya didapati mempunyai gangguan autisme. Kajian genetik secara meluas telah menunjukkan bahawa gen penyebab autisme berkemungkinan diwarisi. Namun. sebelum kelahiran. dan selepas kelahiran. bapa kanak-kanak yang dikenalpasti dengan gangguan autisme mungkin mempunyai ciri-ciri yang tidak ketara berbanding orang lain atau ganjil kemahiran sosial tetapi juga berfungsi dalam cara yang boleh diterima dalam kehidupan sosial ( Yirmiya . dan faktor neurochemical dan imunilogikal. Shaked. 2001). Terdapat juga kajian yang mendapati bahawa sebanyak 10 gen mampu menyumbang kepada pembangunan ciri-ciri khusus autisme dan pelbagai gangguan. 2.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). tahap menunjukkan pelbagai simptom yang melintasi struktur keluarga ( Gillberg & Coleman. semasa kelahiran.1- Sebelum kelahiran genetik Kajian yang telah dijalankan yang difokuskan pada faktor genetik telah dikaitkan dengan autisme. Secara logiknya berdasarkan hipotesis. 2000 ). Sebagai contoh. Walau bagaimanapun. Namun.0- FAKTOR PENYEBAB AUTISME Faktor penyebab autisme adalah kompleks dan dalam kebanyakan kes. faktor penyebab yang telah dikaji dapat dikelaskan kepada tiga bahagian iaitu. kes seperti ini sangat jarang berlaku. Namun begitu. tahap gejala yang dipamerkan berbeza bergantung kepada struktur keluarga. Bukti juga mencadangkan dalam kalangan adikberadik yang berfrekuensi tinggi autisme akan mengalami gangguan ini dibandingkan dengan ketidakupayaan lain. kefungsian otak. Autisme mempunyai kecelaruan yang berbagai-bagai dan kajian-kajian terkini lebih tertumpu kepada masalah genetik. masalah semasa dan selepas kelahiran. ibu bapa yang mempunyai autisme akan mempunyai anak yang juga mempunyai autisme. punca sebenar tidak dapat diketahui. Spekulasi mengatakan DNA bertanggungjawab menjadi punca pembangunan disfungsi dalam otak individu yang mempunyai ketidakupayaan ini. & Erel. Tambahan lagi.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 2. Ibu-ibu dengan kelainan gen yang mengalami penurunan keupayaan untuk memetabolismekan nutrien 2-4 kali berkemungkinan 8 .

Ini menyebabkan fungsi kognitif. kanak-kanak autisme akan mengalami cirit-birit yang kerap. Toxo . yang melibatkan pelbagai penyakit yang serius seperti autisme yang mana tidak boleh diubati.2- Semasa kehamilan dan semasa kelahiran Jangkitan virus yang dihadapi oleh ibu ketika hamil seperti Rubella.3- Selepas kelahiran 2.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) mempunyai anak yang mengalami autisme jika mereka tidak mengambil vitamin prenatal ( 3 bulan sebelum mengandung ). Berdasarkan kajian . Terdapat juga yang tidak normal dalam tisu esofagus. Jangkitan virus Rubella terhadap ibu sewaktu mengandung boleh menjadi serius sekiranya ibu tersebut dijangkiti dalam tempoh 20 minggu pertama kehamilan. juga mempengaruhi pertumbuhan sel otak seterusnya mengganggu fungsi otak bayi yang dikandung terutama dalam aspek fungsi pemahaman. pendarahan dan keracunan makanan. encephalitis. Pemakanan yang tidak berzat. 9 . Makanan seperti susu berasaskan haiwan dan tepung gandum tidak dapat dicernakan dengan baik.1-Gangguan saluran penghadaman Kanak-kanak autisme mungkin akan mengalami masalah gangguan saluran penghadaman yang lebih rendah serta kebolehtelapan aktiviti enzim usus dan penghadaman yang menurun. yang merosakkan sel-sel otak. kekurangan oksigen semasa lahir. Tetapi ia diserap kembali oleh tubuh. komunikasi reseptif. 2. komunikasi dan interaksi. Umumnya. kolon dan keupayaan hati untuk konjugat defangs. memasuki aliran darah lalu terus ke otak dan diubah menjadi morfin iaitu casomorfin dan gliadrofin. Kanak-kanak ini akan mengalami Sindrom Rubella Kongenitel (CRS). sakit perut serta sembelit disebabkan alahan makanak. 2. perhatian dan tingkah laku bemasalah.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). hampir 60% kanakkanak autisme memiliki sistem pencernaan yang kurang baik. Protein daripada makanan ini ini tidak bertukar menjadi asid amino atau pepton yang dibuang.3. Herpes. usus kecil.

keseimbangan.2. 2. Penyelidikan juga telah dijalankan pada frontal dan temporal lobes: frontal lobes yang menguruskan fungsi sosial dan kognitif. individu yang mengalami autisme mempunyai sedikit sel-sel yang lebih tinggi ketumpatan. serta temporal lobes yang terlibat dalam memahami ekspresi wajah dan dalam bentuk-betuk sosial serta memori. atau isi padu yang kurang berbanding dengan individu yang tipikal ( Sowell. dan kognisi.3. Thompson. Toga. iaitu bahagian otak yang mengawal koordinasi motor. membolehkan penyelidik untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai otak.Ketidaknormalan otak Teknologi terkini seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI). Contohnya. Penyelidik secara amnya telah mendapati bahawa dalam bahagian-bahagian otak. individu dengan gangguan autisme telah didapati mempunyai keabnormalan dalam cerebellum. & Peterson. 2003). Henkenius. dan beberapa fungsi otak yang boleh mencetuskan gejala autisme. 10 .KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Welcome.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Rajah menunjukkan proses penghadaman kanak-kanak yang mengalami autisme.

hippocampus. temporal lobe. amygdala. pertuturan. Keadaan ini menyebabkan fungsi-fungsi seperti pergerakan.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Gambar rajah tersebut menunjukkan bahagian otak di mana kanak-kanak yang mengalami autisme akan mempunyai ketidaknormalan pada bahagian cerebellum.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). 11 . dan frontal lobe. Hal ini menyebabkan kanak-kanak autisme mengalami kelewatan dalam bertutur dan sebagainya. emosi dan sebagainya tidak dapat berfungsi dengan baik.

emosi perspektif. Hal ini kerana kanak-kanak ini mengingati berdasarkan sesuatu yang didengari olehnya ataupun secara ringkasnya.Rote memory Rote memory adalah kemampuan untuk mengingati sesuatu dengan mudah tanpa perlu mengetahui maksud sesuatu perkara.” boleh saya ambil pesanan?”. faham bagaimana sesuatu perlakuan memberi kesan 12 dapat meniru ayat atau nyanyian tanpa mengerti . menerangkan kognitif sebagai perkara yang berkaitan dengan kognisi iaitu proses pembelajaran. mereka tidak dapat mengakses maklumat yang telah diingati.1.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 3.Teori minda Satu dari defisit teras kognitif kanak-kanak autisme yang disedari adalah teori minda. Ali tidak dapat menjawab dengan betul dan mengulangi pertanyaan pelayan tersebut.2.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).1. Ini berkaitan dengan penjelasan baru berdasarkan kepercayaan individu penghidap autisme yang tidak betul-betul memahami pemikiran mereka sendiri dan pandangan terhadap bahawa individu dengan autisme menghadapi cabaran untuk memahami kepercayaan dan emosi orang lain. Kanak-kanak yang mempunyai masalah autisme mempunyai kemahiran mengingat dan mampu memberikan pandangan bahawa mereka mengetahui sesuatu perkara. Boleh didefinisikan sebagai proses disebalik tingkah laku yang ditunjukkan ( proses mental dalaman). Rote memory mungkin menjadi satu kekurangan untuk kanak-kanak autisme. Sebagai contoh. Mereka juga maksudnya. Oleh itu. Kesukaran dengan teori minda ini dapat dilihat apabila individu dengan autisme mempunyai penjelasan yang sukar terhadap kelakuan. Namun secara hakikatnya. 3.1- Kognitif dan kriteria akademik Kognitif berdasarkan Kamus Dewan Edisi ke-3 m/s 691. 3. Ali dapat mengingati semua menu di Mc Donald. sekiranya disoal dengan soalan yang diubah sedikit. mereka tidak mengetahuinya.0- KARAKTERISTIK KANAK-KANAK AUTISME 3. pemahaman dan pemerolehan pengetahuan.1. mereka mengingati bukan berdasarkan pemahaman mereka tentang sesuatu perkara. Tetapi apabila ditanya oleh pelayan .

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Namun. 3. Sebagai contoh.1. berkerut. masam. Wajah mereka seolah-olah mendatar dan orang lain tidak dapat mengagak 13 . Mereka tidak gemar bermain dengan rakan dan sering menolak ajakan rakan.2. sedih dan sebagainya.Emosi Kanak-kanak autisme tidak tahu mempamerkan mimik muka semasa berkomunikasi bagi melahirkan perasaan mereka seperti tersenyum. Mereka juga tidak suka disentuh. Ali tidak tahu mengapa dia berdepan dengan masalah disebabkan die menjerit dengan kuat dan memberitahu murid lain bahawa gurunya mempunyai mulut yang berbau.Penyelesai masalah Ramai murid autisme hanya mempunyai satu jalan sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah bagi situasi tertentu dan menggunakannya secara berterusan meskipun situasinya berubah tanpa penyesalan sekiranya penyelesaian masalah tersebut tidak berjaya. Barang permainan yang dipilih oleh kanakkanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanak-kanak tipikal. Kanak-kanak ini lebih gemar bermain secara bersendirian.3. Mereka juga tidak dapat memberikan kerjasama pada aktiviti berkumpulan. Namun terdapat juga kanakkanak autisme yang suka dipeluk.Sosial dan emosi 3. penglibatan dalam perbualan dan membezakan antara fakta daripada fiksyen. Mereka gemar bermanja dan sering gembira apabila ditunjukkan perasaan kasih sayang pada mereka. Pada fikirannya. mereka tidak dapat memikirkan atau mencari sesuatu permainan untuk bermain. 3.2.1-Sosial Kanak-kanak ini tidak gemar bergaul dengan rakan-rakan lain.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) terhadap orang lain. dia hanya memberitahu sesuatu yang benar.2. Mereka tidak tahu bagaimana hendak berinteraksi dengan orang lain.2. botol kosong. Kanak-kanak autisme adalah kanak-kanak yang lasak dan gemarkan permainan lasak. sudu dan sebagainya. 3. pemikiran dan perasaan. Ada yang bermain sesuatu yang pelik contohnya mengumpulkan pembuka tin.

Mereka suka bercakap atau menyampuk perbualan yang sedang berlaku tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Apabila rakan mereka mengalami kesedihan atau kesakitan. mereka tidak akan menunjukkan sebarang reaksi mereka tidak mempedulikannya dan leka dengan diri mereka sendiri. Mereka akan mengelilingi tetamu dan bersoal jawab dengan tetamu sehingga tetamu penat melayan pelbagai soalan daripada mereka. menunggu giliran dan sebagainya.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) perasaannya menerusi mimik muka mereka. Kadangkala 14 . Kanak-kanak tipikal tidak takut pada perkara biasa tetapi kanak-kanak autisme takut dengan bunyi seperti air. Namun terdapat juga kanak-kanak autisme yang menunjukkan rasa gembira pada kehadiran tetamu. Kadangkala mereka suka menepuk tangan bagi melahirkan keresahan atau kesedihan yang dialami. kipas dan kapal terbang.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Mereka akan menunjukkan sikap yang agresif. Mereka lebih gemar duduk di hujung kelas ataupun di sudut tertentu jauh daripada orang ramai. Kanak-kanak ini sukar hendak memahami perasaan orang lain. Walaupun kadangkala rakan mereka memukul mereka. ia adalah perkara biasa. Mereka suka bercakap dengan rakan. Sekiranya terdapat pelawat atau tetamu. Mereka merasakan hak mereka dirampas oleh orang lain atau mereka kehilangan sesuatu penghargaan yang dimiliki selama ini. namun mereka masih ketawa dan menunjukkan perasaan gembira. melayan tetamu. Kanak-kanak autisme tidak tahu bagaimana hendak melahirkan perasaan dalam keadaan ekstrim seperti terlalu gembira atau terlalu agresif. menunggu giliran dan sebagainya. Kadangkala terdapat juga kanak-kanak autisme yang gemar tersenyum atau ketawa sepanjang masa. Mereka tidak tahu bagaimana hendak menunjukkan perasaan sedih ataupun muram pada sesuatu. Mereka tidak dapat melahirkan perasaan yang terdapat dalam diri mereka dengan cara yang betul. mereka tidak dapat mengerti. Mereka juga tidak memahami etika sosial seperti bercakap dengan rakan. Kanak-kanak ini perlu diberikan pendidikan yang terperinci walaupun bagi orang lain. melayan tetamu. Mereka akan menangis sepanjang masa sehingga bunyi itu hilang. sekiranya barang mereka diusik ataupun diambil. Hati mereka sentiasa riang dan gembira seolah-olah tidak mempunyai masalah. Mereka tidak boleh berkongsi barang mainan dengan kanak-kanak lain. kicauan burung.

contohnya pakaian. Tingkah laku itu bersifat semula jadi. mereka tidak tahu bagaimana dan masa yang sesuai menggunakan pergerakan isyarat semula jadi. 15 . tingkah laku ini dapat dihentikan dengan memberikan alternatif yang berbeza.1-Tingkah laku Mereka selalunya hipoaktif ataupun hiperaktif. melukis sesuatu yang sama seperti rumah. Ada juga kanak-kanak autisme yang berjalan kaku seperti robot.3-Psikomotor Gerak laku kanak-kanak ini kadangkala melucukan. menunjukkan tindak balas yang agresif pada sesuatu yang baru.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). ditanya berulang kali. bentuk dan warna yang sama. mengepakkan tangan.4. Walaupun perkara ini jarang berlaku. Namun. Tidak boleh duduk diam dan gemar bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kadangkala mereka akan melakukan sesuatu perlakuan yang berulang-ulang seperti menggerakkan tangan atau kepala. namun terdapat juga kanak-kanak autisme yang menunjukkan tingkah laku yang sedemikian. menepuk tangan. bola. Mereka sering berlari ke sana ke mari tanpa sebarang tujuan. mereka juga tidak menggunakan sebarang isyarat semula jadi dalam pergerakan mereka. Kanak-kanak ini kurang daya imaginasi dan gemar melakukan sesuatu aktiviti yang sama tanpa jemu-jemu seperti membariskan kotak-kotak. Selain daripada itu. Beliau tidak sedar akan tingkah laku yang dilakukan kerana ia berlaku tanpa dirancang. 3. berputar-putar dan bergoyang-goyang. Tetapi sebenarnya mereka tidak sedar dan tidak dapat mengawal pergerakan mereka. mengumpul sesuatu corak. Mungkin cara mereka berdiri ataupun bergerak tidak stabil atau seolah-olah seperti menari.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) soalan yang ditanya adalah soalan yang sama. 3. bulatan.4-Tingkah laku dan perwatakan 3. Terdapat juga kanak-kanak autisme yang mengulangi pergerakan mereka dalam waktu yang lama. menggaru kepala atau apa sahaja tingkah laku yang sering di lakukan berulang-ulang.

ini merupakan antara ciri-ciri kanak-kanak autisme. Mereka akan melakukan apa sahaja bagi melepaskan perasaan sama ada merosakkan barang di sekeliling. Mereka tidak akan memandang ke arah kita dan langsung tidak mempedulikan kehadiran kita di sebelahnya. Kanak-kanak ini mepunyai wajah yang selamba ataupun terlalu „bersungguh-sungguh‟. Dari segi pola bermain pula. Sekiranya dilarang berbuat demikian. Namun.4. Kadangkala kanak-kanak ini dapat duduk diam tanpa melakukan sesuatu selama beberapa minit seolah-olah sedang berfikir. 3. Perhatiannya yang singkat pada sesuatu perkara menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian pada perkara itu sepenuhnya.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Kadangkala kanak-kanak ini akan menunjukkan tingkah laku yang pelik. Apabila kita melihatnya sepintas lalu. Namun realitinya. 16 . mereka akan menunjukkan tingkah laku yang agresif dan meragam bagi menzahirkan perasaan tidak puas hati.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Mengikut penyelidikan. kanak-kanak autisme tidak mengikut pola bermain seperti kanak-kanak tipikal. Mereka juga lebih gemar barangan atau objek berputar seperti kipas angin dan ada yang menghampiri kipas angin dengan cara merapatkan wajah ke arah kipas tersebut. Keadaan ini menyebabkan orang disekeliling menyangka kanak-kanak ini sedang berkhayal ataupun tidur. mencederakan diri sendiri ataupun orang lain. Keadaan ini memerlukan perhatian orang dewasa kerana kanak-kanak autisme ini tidak takut pada bahaya. Mereka tidak peduli sama ada barangan tersebut milik orang lain ataupun milik mereka sendiri. Mereka suka memutar. Tumpuan mereka yang singkat juga menyebabkan mereka mudah jemu dan tidak dapat memberikan sepenuh perhatian dengan baik. Apabila kanak-kanak ini menggemari sesuatu benda. mereka akan terus memegang dan membawa benda tersebut ke mana-mana sahaja. melambung atau melempar alat permainan atau apa sahaja barangan yang dipegang.2-Perwatakan Perwatakan kanak-kanak autisme seperti kanak-kanak tipikal. Mereka akan berusaha mendapatkannya. 9/10 kanak-kanak autisme menunjukkan temper-tantrum atau mengamuk. kita tidak dapat membezakan antara kanak-kanak autisme dan kanakkanak tipikal. terdapat juga kanak-kanak autisme yang hanya merenung tajam ke arah benda tersebut kerana teringin atau tertarik terhadapnya.

Kadangkala mereka akan merapatkan wajah mereka ke wajah kita dan merenung tajam. mereka tidak akan memandang wajah kita.2-Komunikasi Mereka yang dapat bertutur mengalami masalah seperti perkataan yang dilafazkan kadangkala tidak mempunyai makna dan tidak difahami. kanak-kanak ini sebenarnya mendengar kata-kata kita. Antaranya adalah tidak boleh bertutur langsung. jarang menggunakan bahasa. Erti Echolalia Echolalia didefinisikan sebagai pengulangan yang tidak bermakna pada sesuatu perkataan atau ayat yang dituturkan oleh seseorang yang lain.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Setiap kanak-kanak mempunyai masalah perkembangan bahasa yang berbeza. 3. Namun. sehingga tidak berkelip. kelihatan seolah-olah mengalami masalah pendengaran kerana tidak mengendahkan pertuturan orang lain.5-Masalah bahasa dan komunikasi 3. Echolalia terbahagi kepada dua iaitu: 17 . kadangkala dapat menuturkan sesuatu tetapi buat seketika sahaja. Terdapat juga kanak-kanak autisme yang terlalu merenung ke arah kita. Fay (1969) mengatakan bahawa 75% kanak-kanak autisme suka mengulang kembali percakapan yang didengar.1-Bahasa Perkembangan bahasa kanak-kanak autisme tidak sempurna. sukar diajak bercakap.5. Mereka lambat bertutur mengikut fasa yang biasa dituturkan oleh kanak-kanak sebaya dengan mereka.5.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Tidak ada komunikasi mata atau eye contact dan sentiasa mengelak daripada memandang muka orang lain. Walaupun mereka sedang bercakap dengan kita. 3. hanya mengeluarkan bunyi sahaja. mampu bertutur tetapi hanya difahami oleh dirinya sahaja. perkataan yang dituturkan tidak sesuai dengan pertanyaan dan echolalia iaitu meniru perkataan yang disebut oleh orang lain dengan mengulangi perkataan dihujungnya.

3-Jawapan positif atau negatif Contoh : “Awak mahu tidur?” Kanak-kanak autisme:” Awak mahu tidur ? Ya.Memendekkan ayat.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).1-Tukar ganti nama.” atau “ Awak mahu tidur ? Tidak. Contoh : “ Awak mahu mandi ?” Kanak-kanak autisme: “ Mahu mandi ?” 2.2. Contoh :” Awak mahu makan?” Kanak-kanak autisme: “ Ali mahu makan ?” 2.Mitigated Echolalia Terdapat tiga jenis : 2.” 18 .AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 1.Immediate Echolalia Contoh : “Awak mahu minum?” Kanak-kanak autisme: “ Awak mahu minum?” 2.

Perisian ‘ Discrete Trial Trainer ‘ yang menggunakan prinsip ABA ini. kanak-kanak ini berjaya mengikut peraturan yang ditetapkan apabila perubahan dapat dilihat dalam diri kanak-kanak. Sistem ini agak ketat dan tegas. setiap tugasan dipecahkan ke dalam tugasan kecil dan menekankan ganjaran untuk kanak-kanak yang berjaya dalam tugasan yang diberikan. dan (iii) Picture Exchange Communication System (PECS) (Bondy & Frost1994. Smith & Lovaas 1993. Connon.1. Lovaas 1987).1 menunjukkan contoh pelaksanaan ABA 19 .(iv) TEACCH ( Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children ) dan (v) Terapi Integrasi Sensori.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 4.0- STRATEGI PENGAJARAN YANG BERSESUAIAN Strategi pengajaran yang bersesuaian bagi kanak-kanak autisme ialah (i) Applied Behaviour Analysis (ABA).KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Discrete Trial Training (McEachin et al. Rajah 6. McEachin. 4. Charlop-Christy. Carpenter. (ii) Applied Verbal Behavior (AVB) (Harris & Handleman 2000. Sistem ini sangat intensif tetapi telah dibuktikan berjaya di dalam kebanyakan kes semasa menangani autisme. Tidak ada sebarang denda daripada segi fizikal di dalam sistem ini. LeBlanc & Kellet 2002). Ellis & Sisson 2000. Ia adalah program pengajaran yang sistematik yang dapat mengurangkan ciri-ciri autisme. Luiselli.1993). Melalui sistem ABA ini. Ivar Lovaas dalam tahun 60-an.1- Applied Behaviour Analysis (ABA) ABA adalah sistem yang diasaskan oleh Dr. Namun.

mengulang perkataan „susu‟ bagi soalan yang dikemukakan. Ini membantu kanak-kanak autisme berkomunikasi dengan baik. Ph. and Vincent Carbone. D. 6.3. D .Picture Exchange Communication Systems (PECS) Memandangkan kanak-kanak autisme mempunyai masalah komunikasi. ( Universiti Western Michigan ). Ph. Ph. Jack Michael.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Fokus AVB adalah untuk mengajar kanak-kanak yang mengalami masalah dalam bahasa. Mark Sundberg.2. BCBA adalah orang yang bertanggungjawab mengaplikasikan AVB ke atas kanak-kanak autisme.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 1. mengecam susu dengan menyentuhnya di antara barang lain dan dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan gambaran. AVB adalah analisis bahasa tingkah laku. D. PECS membantu kanak-kanak menguasai bahasa asasnya disamping membantu kanakkanak yang tidak bercakap. BCBA. James Pertington. Ph. Rajah 6. melabelkan susu apabila melihatnya. Sistem ABA menggunakan sistem ganjaran untuk kanak-kanak yang berjaya di dalam 20 . D. serta fungsi susu. Contohnya apabila ingin mengajar konsep „susu‟ seseorang perlu memastikan kanak-kanak itu dapat menyebut perkataan „susu‟. PECS menggunakan kaedah asas ABA ( Applied Behaviour Analysis ) untuk membantu kanak-kanak menyampaikan keinginannya melalui gambar.1 menunjukkan contoh pelaksanaan AVB.F Skinner. bagaimana bahasa berkembang dan situasi tingkah laku verbal wujud.1- Applied Verbal Behavior (AVB) Pendekatan ini diasaskan oleh B.

3.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) tugasan yang di berikan. „persekitaran harus disesuaikan dengan kanak-kanak autisme dan bukan sebaliknya‟.3.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). 21 . kanak-kanak akan mendapat ganjaran apabila mereka dapat menyampaikan keinginan melalui gambar. Matlamat TEACCH adalah untuk menyediakan kemahiran yang perlu bagi kanak-kanak autisme memahami dunianya dan tingkah laku orang lain. Dalam PECS.2.1.contoh pelaksanaan PECS 6. Rajah 6.contoh alat PECS Rajah 6. Satu kajian telah menunjukkan bahawa kaedah ini berjaya membantu kanak-kanak autisme mempelajari sesuatu kemahiran dengan lebih pantas.4- Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH) Pendekatan ini distrukturkan berdasarkan.

D.1 menunjukkan contoh-contoh TEACCH 6. celaru atau mengganggunya berbanding orang lain. Kanak-kanak perlu bermain dengan pelbagai tekstur seperti pasir. A. tanah liat atau krim pencukur. Pakar fisioterapis dan jurupulih cara kerja yang dilatih dalam teknik integrasi sensori menyediakan pelbagai aktiviti untuk membantu kanak-kanak memproses maklumat yang diterima daripada derianya ke dalam kaedah yang biasa. bermain buaian atau duduk di atas bola yang besar. Ph. zip dan sudu ). Mereka yang mengalami masalah gangguan integrasi mengalami masalah dengan imbangan dan koordinasi. Bunyi dan penglihatan mungkin terlalu kuat. Jean Ayres.5- Terapi Integrasi Sensori Teori integrasi sensori diasaskan oleh jurupulih carakerja. integrasi sensori tidak berlaku seperti yang sepatutnya. menggunakan gunting) dan kemahiran urus diri ( menggunakan butang . 22 . Gambar 6. Integrasi sensori wujud apabila otak menyusun maklumat yang diterima daripada deria. Jurupulih carakerja boleh menyediakan rancangan latihan untuk ibu bapa melatih di rumah. Bagi sesetengah orang.4.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Kaedah ini akan membantu meningkatkan kemahiran motor sensori di samping kemahiran motor halus ( memegang pensel. Kad tersebut mempunyai perkataan atau nombor.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Kaedah ini dijalankan dengan cara guru-guru mengurangkan arahan verbal tetapi menggunakan kad bergambar seperti kad imbasan atau poster untuk menyampaikan maksud.

1 menunjukkan contoh Integrasi Sensori 23 .AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Rajah 6.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).5.

AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 5. Justeru. intervensi awal sangat penting untuk dijalankan terhadap kanak-kanak autisme agar masalah yang dihadapi oleh mereka dapat dibetulkan lebih awal sebelum mereka memasuki alam persekolahan. individu autisme ini boleh dibantu melalui pendidikan yang terancang yang melibatkan pelbagai pihak atau disiplin. Kecelaruan tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini menunjukkan keunikan mereka berbanding kategori ketidakupayaan yang lain.0- RUMUSAN Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kajian kes ini. Oleh sebab itu. kerjasama antara ibu bapa dan guru hendaklah sentiasa erat terutamanya dalam menyediakan maklumat-maklumat berkaitan anak mereka kepada guru supaya program pendidikan yang sesuai dapat dirancangkan dengan mengambil kira keupayaan dan keperluan kanak-kanak autisme tersebut. 24 . autisme merupakan suatu ketidakupayaan yang tidak dapat disembuhkan. Namun begitu.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).

Special Education Third Education (2011). Yasin. Naik . Cauraugh Motor Coordination in Autism Spectrum Disorders:A Synthesis and Meta-Analysis. J Autism Dev Disord (2010) 40:1146–1148 25 . Chris J.4- Hasnah Toran.5- Kimberly A. Turnbull.86. Pengetahuan dan Keyakinan Guru-guru Pendidikan Khas tentang Autisma. Hass . Fournier . 6. Smith.76.2- K.6- Promoting Social Skill Development in Children With Pervasive. Sagar K. Amalan Program Intervensi Awal Kanak-Kanak Autistik Mengikut Perspektif Ibu Bapa.10.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 6. 6.3- Jamilia K. Mohd. A. Shank. 6. Mohamed ( 2005 ). Bhd. Jurnal Pendidikan 33 ( 2008 )19-33. Developmental Disorders: A Feasibility and Efficacy Study 6. Tahap Latihan.0- RUJUKAN 6. Mohd.1- Liew Ping Yee dan Manisah Mohd Ali ( 2008 ). PTS PROFESSIONAL Publishing Sdn. Exceptional Lives 3rd edition (2002). Neha Lodha and James H. A. 6. Mokhtar Tahar & Norani Salleh (2010). Jurnal Pendidikan Malaysia 35 (1)(2010) : 19-26. Apa Itu Autisme?.9- Friend. Leal. Pendidikan Khas untuk Kanak-kanak Istimewa. Journal Autism Development Disorder (2010) 40:1227– 1240. J Autism Dev Disord (2010) 40:1209–1218 6. Hanafi Mohd.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Razhiyah ( 2008 ).Brief Report: Should the DSM V Drop Asperger Syndrome?. 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful