KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013)- AUTISM

(D20111047930) & (D20111047951)

1.0-

PENGENALAN

Autisme, merupakan salah satu gangguan perkembangan yang semakin meningkat ketika ini, yang mana menimbulkan kerisauan pada golongan ibu bapa. Autisme mula dikesan oleh ahli psikiatri kanak-kanak dari Amerika, Leo Kanner pada tahun 1943 di Pusat Perubatan John Hopkin. Leo Kanner menjalankan kajian ke atas 11 kanakkanak selama beberapa tahun. Kanak-kanak itu mempunyai masalah sosial, sering bersendirian, dan berada dalam dunianya sendiri. Mereka berasa kurang senang dengan perubahan di sekeliling dan berminat pada benda luar biasa. Sebahagian daripada kanak-kanak itu juga mempunyai kepintaran yang luar biasa. Sebahagian daripada kanak-kanak itu tidak menggunakan bahasa. Namun, Leo Kanner mendapati kanak-kanak itu juga mempunyai kepintaran yang luar biasa dan memiliki kemampuan kognitif yang baik.

Autisme berlaku sejak awal kadarnya melibatkan 5 dalam 10,000 kanak-kanak. Manakala mereka yang mengalami ciri-ciri autisme adalah seramai 15 dalam setiap 10,000 orang. Nisbah risiko kanak-kanak lelaki kepada kanak-kanak perempuan sebanyak empat kali ganda. Autisme melibatkan seluruh dunia tanpa mengira agama, bangsa, kaum, taraf sosial serta ekonomi.(K.A.Razhiyah, 2008).

Autisme adalah suatu kecelaruan perkembangan yang membawa impak yang teruk terhadap kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orangorang di sekelilingnya (American Psychiatric Association 1994). Kanak-kanak yang mengalami autisme mempunyai imaginasi yang terhad, hingga menyebabkan mereka mempunyai ruang lingkup minat yang juga terhad dan sering melakukan tingkah laku atau pergerakan badan yang berulang-ulang (Wing & Gould 1979). Penyebab autisme masih tidak diketahui dan sehingga kini belum ada penawar bagi kecelaruan perkembangan ini (Center for Disease Control and Prevention, A.S. 2007).

Kajian-kajian terkini tentang autisme melaporkan peningkatan dari segi prevalens autisme (Croen et al. 2002; Volkmar et al. 1997). Pada awal tahun 70-an, prevalensnya adalah tiga atau empat orang penghidap autisme bagi setiap 10,000 orang kanak-kanak, tetapi laporan statistik yang terkini menyatakan bahawa prevalens
1

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013)- AUTISM

(D20111047930) & (D20111047951)

autisme bagi tahun 2009 ialah satu dalam 95 orang kanak-kanak (Center for Disease Control and Prevention, A.S. 2009). Kajian oleh Ganz (2006) menyatakan bahawa kos perbelanjaan seumur hidup bagi seorang penghidap autisme ialah USD 3.2 juta. Jumlah penghidap autisme di Amerika Syarikat adalah 1.5 juta orang dan kos perbelanjaan seumur hidup bagi mereka di negara ini dianggarkan sebanyak USD 35 billion setahun. Walau bagaimanapun, masih tiada statistik rasmi tentang prevalens autisme di Malaysia.

1.1-

DEFINISI AUTISME

Istilah autisme berasal daripada perkataan autos yang bererti diri sendiri dan isme yang bererti suatu aliran. Autisme bererti keadaan yang menyebabkan kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri. Autisme pada dasarnya adalah gangguan dalam perkembangan mental kanak-kanak menyebabkan mereka

mengalami masalah pertuturan, komunikasi, interaksi sosial, pemikiran, perilaku emosi, pola bermain dan juga mempunyai tingkah laku yang luar biasa. Pada awalnya istilah “autisme” diambil dari gangguan schizophrenia, di mana menggambarkan perilaku pesakit yang hidup dalam dunianya sendiri. Namun, tidak boleh diterima pakai kerana terdapat perbezaan antara gangguan skizofrenia dengan autisme iaitu, skizofrenia mengalami halusinasi yang berterusan selama sekurangkurangnya 1 bulan sedangkan autisme tidak mengalami keadaan sebegitu . DSM-IV (American Psychiatry Association 2000). Menurut Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM), “ Autisme adalah satu kekurangan seumur hidup dan menampakkan kesannya dalam masa 30 bulan yang pertama seseorang bayi. Komunikasi antara mereka adalah terbantut dan mereka tidak dapat berhubung dengan secara langsung. Mereka juga mempunyai masalah tingkah laku. Individu autisme mempunyai kelebihan intelek yang luas. Kerap kali mereka menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik atau kemahiran mekanikal ataupun dalan seni muzik, „rote memory‟ dan lain-lain”. Menurut IDEA ( Individuals with Disabilities Education Act) :

2

linguistik. resistance to environmental change in daily routines. Autism does not apply if a child’s educational performance is adversely affected primarily because the child has an emotional disturbance. Other characteristics often associated with autism are engagement in repetitive activities and stereotyped movements. perspektif persepsi. Karakter lain yang dikaitkan dengan autisme adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang dan pergerakan stereotaip. and unusual responses to sensory experiences. yang mengganggu pencapaian dalam pembelajaran. generally evident before age three. 3 .( Autisme bermaksud pembangunan ketidakupayaan yang ketara memberi kesan pada lisan dan komunikasi bukan lisan serta interaksi sosial. ketahanan dalam perubahan persekitaran rutin harian dan tidak biasa bertindak balas terhadap pengalaman deria).AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) i- Autism means a developmental disability significantly affecting verbal and nonverbal communication and social interaction. kognitif dan komunikasi. Autisme juga merujuk kepada individu yang tidak berkeupayaan dalam menyesuaikan diri mereka secara normal dengan persekitaran. that adversely affects a child’s educational performance.( autisme tidak boleh di gunakan sekiranya pencapaian pelajaran kanak-kanak tersebut dipengaruhi terutamanya disebabkan kanak-kanak tersebut mempunyai gangguan emosi) ii- iii- A child who manifests the characteristics of autism after age three could be diagnosed as having autism if the caracteria in paragraph ( c ) ( 1 ) (i) of this section are satisfied. ( kanak-kanak yang menjelmakan karakteristik autisme selepas umur 3 tahun perlu didiagnos sekiranya mempunyai karakter pada perenggan ( c ) (1) (i) ) Dr Leo Kenner (1943) Menghubungkan autisme sebagai salah satu sindrom kumpulan tingkah laku yang unik dan masalah gangguan afektif. umumnya dapat dibuktikan pada umur sebelum 3 tahun.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).

keminatan dan aktiviti yang terbatas dan berulangan. 4 . Pervasive developmental disorder (PDD) Autistic disorder Asperger’s disorder Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) 1. Esperger‟s Syndrome ( High functioning Autisme ). ketidakupayaan interaksi sosial dan ketidakupayaan imaginasi. Autistic Syndrome ( Klasik Autisme). CIRI-CIRI KHUSUS SINDROM AUTISTIK komunikasi   Mereka yang dapat bertutur mengalami masalah seperti perkataan yang dilafazkan kadangkala tidak mempunyai makna dan tidak difahami Mereka jarang menggunakan bahasa.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Terdapat beberapa kategori autisme yang utama iaitu. Oleh itu.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Autistic disorder Model Ketidakupayaan Tiga Segi yang dikemukakan oleh Wing dan Gould (1979) menunjukkan bahawa individu autistik mengalami tiga jenis ketidakupayaan yang utama. iaitu Kecelaruan Spektrum Autistik atau Autistik Spectrum Disorder (ASD). Wing (1988) telah memperkenalkan satu konsep yang lebih luas. didapati bahawa bukan semua individu autistik yang telah dikenal pasti mempunyai sindrom autistik yang ditunjukkan. Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified ( PDD. iaitu ketidakupayaan komunikasi sosial. dan sukar diajak bercakap. kelambatan perkembangan atau kefungsian yang tidak normal pada sekurangkurangnya satu ciri ketidakupayaan tersebut sebelum umur tiga tahun pada seorang kanak-kanak akan dikenal pasti mengalami ketidakupayaan autistik berdasarkan DSM-IV (American Psychiatry Association 2000).NOS). Wing (1996) mengatakan bahawa kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri autistik juga mengalami masalah tingkah laku. Walaupun begitu.

botol kosong. bentuk dan warna yang sama. oleh kanak-kanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanakkanak tipikal. menunjukkan tindak balas yang agresif pada sesuatu yang baru. sudu dan sebagainya.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). gemar melakukan sesuatu aktiviti yang sama tanpa jemu-jemu seperti membariskan kotak-kotak. mengumpul sesuatu corak. 2. Barang permainan yang dipilih oleh kanak-kanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanak-kanak tipikal. bola. Ada yang bermain sesuatu yang pelik contohnya mengumpulkan pembuka tin.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951)   Kadangkala dapat menuturkan sesuatu tetapi buat seketika sahaja. tidak gemar bergaul dengan rakan-rakan lain Kanak-kanak ini lebih gemar bermain secara bersendirian. gangguan ini dicirikan oleh gangguan sosial kualitatif. iaitu adanya pola perilaku yang terbatas. tiada keterlambatan bahasa dan kognitif yang bermakna ( International Classification of Disease edisi ke-10). contohnya pakaian. bulatan. perkataan yang dituturkan tidak sesuai dengan pertanyaan dan echolalia iaitu meniru perkataan yang disebut oleh orang lain dengan mengulangi perkataan dihujungnya. Mereka juga tidak suka disentuh ketidakupayaan imaginasi      Mereka tidak dapat memikirkan atau mencari sesuatu permainan untuk bermain. melukis sesuatu yang sama seperti rumah. interaksi sosial     Mereka tidak mempedulikan perasaan orang lain. Sindrom Asperger juga merupakan gangguan perkembangan pada disfungsi struktur dan sistem otak 5 . Asperger‟s disorder Sindrom Asperger atau masalah Asperger ( AS) merujuk kepada ketidakupayaan seseorang dalam berinteraksi .

Tidak suka sentuhan 3. Lambat dalam pertuturan Mempunyai masalah bercakap dan tidak memahami percakapan orang lain.  Dapat mengingati fakta. gangguan perkembangan yang memberi kesan pada komunikasi dan manifestasi terhad serta tingkah laku yang berulangulang. perasaan dan pemikiran orang lain. Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) Satu kumpulan yang berkongsi keadaan gangguan sebagai kemerosotan nilai kebiasaan mereka dalam kesalingan sosial. had kemampuan untuk melakukan percakapan berulang dan minat yang luar biasa pada subjek tertentu ( Attwood. dan Pervasive 6 . Sosial     Tidak menghiraukan orang lain Kelihatan tidak sensitif pada keperluan. Bercakap dengan nada robot Sukar untuk memulakan percakapan.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) yang mempunyai ciri-ciri utama kurangnya keterampilan sosial. Tidak boleh berkomunikasi dengan baik. Tidak mahu bertentang mata atau menunjukkan ekspresi muka apabila bercakap. Sekiranya berbual. Kelainan biasa termasuk autisme. bentuk.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). waktu dan lain-lain yang disukai. data. 2005) CIRI-CIRI KHUSUS SINDROM ASPERGER. Mengulangi perkataan yang sama tanpa memahami maksudnya.  Tertarik pada topik luar biasa dan suka mendominasi perbualan Pertuturan dan komunikasi        Berbahasa agak formal menggunakan tatabahasa yang tinggi. Sindrom Asperger. Intelektual dan kognitif  Mempunyai purata antara atas purata IQ  Tidak ada defisit kognitif tetapi ada defisit daya ingatan dalam beberapa aspek. hanya satu pihak sahaja yang bercakap.

AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS). Asperger’s disorder DAN Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) 7 . PERBEZAAN Autistic disorder.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Lebih menampilkan perbezaan secara klinikal dengan mengambil kira kecacatan sosial dan komunikasi.

Terdapat juga kajian yang mendapati bahawa sebanyak 10 gen mampu menyumbang kepada pembangunan ciri-ciri khusus autisme dan pelbagai gangguan. Namun begitu. punca sebenar tidak dapat diketahui. Namun.1- Sebelum kelahiran genetik Kajian yang telah dijalankan yang difokuskan pada faktor genetik telah dikaitkan dengan autisme.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). tahap menunjukkan pelbagai simptom yang melintasi struktur keluarga ( Gillberg & Coleman. Bukti juga mencadangkan dalam kalangan adikberadik yang berfrekuensi tinggi autisme akan mengalami gangguan ini dibandingkan dengan ketidakupayaan lain. Namun. & Erel. Ibu-ibu dengan kelainan gen yang mengalami penurunan keupayaan untuk memetabolismekan nutrien 2-4 kali berkemungkinan 8 . bapa kanak-kanak yang dikenalpasti dengan gangguan autisme mungkin mempunyai ciri-ciri yang tidak ketara berbanding orang lain atau ganjil kemahiran sosial tetapi juga berfungsi dalam cara yang boleh diterima dalam kehidupan sosial ( Yirmiya . sebelum kelahiran. Shaked.0- FAKTOR PENYEBAB AUTISME Faktor penyebab autisme adalah kompleks dan dalam kebanyakan kes. Tambahan lagi. ibu bapa yang mempunyai autisme akan mempunyai anak yang juga mempunyai autisme. Kajian genetik secara meluas telah menunjukkan bahawa gen penyebab autisme berkemungkinan diwarisi. kes seperti ini sangat jarang berlaku.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 2. 2. dan faktor neurochemical dan imunilogikal. kefungsian otak. Walau bagaimanapun. 2001). semasa kelahiran. terdapat juga kajian yang mengatakan bahawa sepasang kembar seiras mampu mengalami autisme atau masalah interaksi sosial dan kefahaman bahasa yang amat tinggi sekiranya kembarnya didapati mempunyai gangguan autisme. Spekulasi mengatakan DNA bertanggungjawab menjadi punca pembangunan disfungsi dalam otak individu yang mempunyai ketidakupayaan ini. dan selepas kelahiran. faktor penyebab yang telah dikaji dapat dikelaskan kepada tiga bahagian iaitu. 2000 ). Secara logiknya berdasarkan hipotesis. tahap gejala yang dipamerkan berbeza bergantung kepada struktur keluarga. Autisme mempunyai kecelaruan yang berbagai-bagai dan kajian-kajian terkini lebih tertumpu kepada masalah genetik. Sebagai contoh. masalah semasa dan selepas kelahiran.

komunikasi dan interaksi. Toxo . Jangkitan virus Rubella terhadap ibu sewaktu mengandung boleh menjadi serius sekiranya ibu tersebut dijangkiti dalam tempoh 20 minggu pertama kehamilan. Kanak-kanak ini akan mengalami Sindrom Rubella Kongenitel (CRS). kekurangan oksigen semasa lahir.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) mempunyai anak yang mengalami autisme jika mereka tidak mengambil vitamin prenatal ( 3 bulan sebelum mengandung ). sakit perut serta sembelit disebabkan alahan makanak. memasuki aliran darah lalu terus ke otak dan diubah menjadi morfin iaitu casomorfin dan gliadrofin. 9 . Berdasarkan kajian . kanak-kanak autisme akan mengalami cirit-birit yang kerap. pendarahan dan keracunan makanan. Pemakanan yang tidak berzat. Herpes. encephalitis.3- Selepas kelahiran 2. yang merosakkan sel-sel otak.1-Gangguan saluran penghadaman Kanak-kanak autisme mungkin akan mengalami masalah gangguan saluran penghadaman yang lebih rendah serta kebolehtelapan aktiviti enzim usus dan penghadaman yang menurun. kolon dan keupayaan hati untuk konjugat defangs.2- Semasa kehamilan dan semasa kelahiran Jangkitan virus yang dihadapi oleh ibu ketika hamil seperti Rubella. hampir 60% kanakkanak autisme memiliki sistem pencernaan yang kurang baik.3. usus kecil.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). perhatian dan tingkah laku bemasalah. juga mempengaruhi pertumbuhan sel otak seterusnya mengganggu fungsi otak bayi yang dikandung terutama dalam aspek fungsi pemahaman. yang melibatkan pelbagai penyakit yang serius seperti autisme yang mana tidak boleh diubati. Protein daripada makanan ini ini tidak bertukar menjadi asid amino atau pepton yang dibuang. Umumnya. Tetapi ia diserap kembali oleh tubuh. komunikasi reseptif. Terdapat juga yang tidak normal dalam tisu esofagus. Makanan seperti susu berasaskan haiwan dan tepung gandum tidak dapat dicernakan dengan baik. 2. Ini menyebabkan fungsi kognitif. 2.

serta temporal lobes yang terlibat dalam memahami ekspresi wajah dan dalam bentuk-betuk sosial serta memori. Toga. individu dengan gangguan autisme telah didapati mempunyai keabnormalan dalam cerebellum. Thompson. membolehkan penyelidik untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai otak. keseimbangan. 2003). Penyelidik secara amnya telah mendapati bahawa dalam bahagian-bahagian otak. atau isi padu yang kurang berbanding dengan individu yang tipikal ( Sowell. 2. Henkenius. Penyelidikan juga telah dijalankan pada frontal dan temporal lobes: frontal lobes yang menguruskan fungsi sosial dan kognitif.3. dan kognisi. & Peterson.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Rajah menunjukkan proses penghadaman kanak-kanak yang mengalami autisme.Ketidaknormalan otak Teknologi terkini seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI). dan beberapa fungsi otak yang boleh mencetuskan gejala autisme.2. individu yang mengalami autisme mempunyai sedikit sel-sel yang lebih tinggi ketumpatan. Welcome. iaitu bahagian otak yang mengawal koordinasi motor. Contohnya. 10 .

emosi dan sebagainya tidak dapat berfungsi dengan baik. pertuturan. dan frontal lobe. hippocampus. Hal ini menyebabkan kanak-kanak autisme mengalami kelewatan dalam bertutur dan sebagainya.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). temporal lobe. amygdala. Keadaan ini menyebabkan fungsi-fungsi seperti pergerakan.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Gambar rajah tersebut menunjukkan bahagian otak di mana kanak-kanak yang mengalami autisme akan mempunyai ketidaknormalan pada bahagian cerebellum. 11 .

Teori minda Satu dari defisit teras kognitif kanak-kanak autisme yang disedari adalah teori minda. Ali dapat mengingati semua menu di Mc Donald. Rote memory mungkin menjadi satu kekurangan untuk kanak-kanak autisme. menerangkan kognitif sebagai perkara yang berkaitan dengan kognisi iaitu proses pembelajaran.1- Kognitif dan kriteria akademik Kognitif berdasarkan Kamus Dewan Edisi ke-3 m/s 691.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 3.1. Tetapi apabila ditanya oleh pelayan . Oleh itu. Kanak-kanak yang mempunyai masalah autisme mempunyai kemahiran mengingat dan mampu memberikan pandangan bahawa mereka mengetahui sesuatu perkara. emosi perspektif. faham bagaimana sesuatu perlakuan memberi kesan 12 dapat meniru ayat atau nyanyian tanpa mengerti . Kesukaran dengan teori minda ini dapat dilihat apabila individu dengan autisme mempunyai penjelasan yang sukar terhadap kelakuan.2.Rote memory Rote memory adalah kemampuan untuk mengingati sesuatu dengan mudah tanpa perlu mengetahui maksud sesuatu perkara.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). mereka tidak mengetahuinya. 3.0- KARAKTERISTIK KANAK-KANAK AUTISME 3. Boleh didefinisikan sebagai proses disebalik tingkah laku yang ditunjukkan ( proses mental dalaman). Namun secara hakikatnya. Mereka juga maksudnya. Hal ini kerana kanak-kanak ini mengingati berdasarkan sesuatu yang didengari olehnya ataupun secara ringkasnya. 3.” boleh saya ambil pesanan?”.1. Ini berkaitan dengan penjelasan baru berdasarkan kepercayaan individu penghidap autisme yang tidak betul-betul memahami pemikiran mereka sendiri dan pandangan terhadap bahawa individu dengan autisme menghadapi cabaran untuk memahami kepercayaan dan emosi orang lain. mereka mengingati bukan berdasarkan pemahaman mereka tentang sesuatu perkara. Sebagai contoh. pemahaman dan pemerolehan pengetahuan. sekiranya disoal dengan soalan yang diubah sedikit. Ali tidak dapat menjawab dengan betul dan mengulangi pertanyaan pelayan tersebut. mereka tidak dapat mengakses maklumat yang telah diingati.1.

Barang permainan yang dipilih oleh kanakkanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanak-kanak tipikal. Mereka juga tidak dapat memberikan kerjasama pada aktiviti berkumpulan. Ada yang bermain sesuatu yang pelik contohnya mengumpulkan pembuka tin. sudu dan sebagainya. Mereka juga tidak suka disentuh. berkerut. pemikiran dan perasaan. Wajah mereka seolah-olah mendatar dan orang lain tidak dapat mengagak 13 . Pada fikirannya.Emosi Kanak-kanak autisme tidak tahu mempamerkan mimik muka semasa berkomunikasi bagi melahirkan perasaan mereka seperti tersenyum. Mereka tidak tahu bagaimana hendak berinteraksi dengan orang lain. botol kosong. Namun terdapat juga kanakkanak autisme yang suka dipeluk.Sosial dan emosi 3. Namun. 3. sedih dan sebagainya.3. masam.2. Sebagai contoh.2. mereka tidak dapat memikirkan atau mencari sesuatu permainan untuk bermain.2.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Ali tidak tahu mengapa dia berdepan dengan masalah disebabkan die menjerit dengan kuat dan memberitahu murid lain bahawa gurunya mempunyai mulut yang berbau.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) terhadap orang lain. dia hanya memberitahu sesuatu yang benar. Mereka tidak gemar bermain dengan rakan dan sering menolak ajakan rakan.1. penglibatan dalam perbualan dan membezakan antara fakta daripada fiksyen. 3. Kanak-kanak autisme adalah kanak-kanak yang lasak dan gemarkan permainan lasak. 3.1-Sosial Kanak-kanak ini tidak gemar bergaul dengan rakan-rakan lain.Penyelesai masalah Ramai murid autisme hanya mempunyai satu jalan sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah bagi situasi tertentu dan menggunakannya secara berterusan meskipun situasinya berubah tanpa penyesalan sekiranya penyelesaian masalah tersebut tidak berjaya.2. Kanak-kanak ini lebih gemar bermain secara bersendirian. Mereka gemar bermanja dan sering gembira apabila ditunjukkan perasaan kasih sayang pada mereka.

Kadangkala 14 . namun mereka masih ketawa dan menunjukkan perasaan gembira. Mereka akan menangis sepanjang masa sehingga bunyi itu hilang. melayan tetamu. Walaupun kadangkala rakan mereka memukul mereka. Kanak-kanak ini sukar hendak memahami perasaan orang lain. Hati mereka sentiasa riang dan gembira seolah-olah tidak mempunyai masalah. Namun terdapat juga kanak-kanak autisme yang menunjukkan rasa gembira pada kehadiran tetamu. mereka tidak akan menunjukkan sebarang reaksi mereka tidak mempedulikannya dan leka dengan diri mereka sendiri. Mereka merasakan hak mereka dirampas oleh orang lain atau mereka kehilangan sesuatu penghargaan yang dimiliki selama ini. Kadangkala mereka suka menepuk tangan bagi melahirkan keresahan atau kesedihan yang dialami. Mereka lebih gemar duduk di hujung kelas ataupun di sudut tertentu jauh daripada orang ramai. menunggu giliran dan sebagainya. kipas dan kapal terbang. mereka tidak dapat mengerti. Mereka juga tidak memahami etika sosial seperti bercakap dengan rakan.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Mereka suka bercakap atau menyampuk perbualan yang sedang berlaku tanpa mempedulikan perasaan orang lain. Mereka suka bercakap dengan rakan. Mereka tidak boleh berkongsi barang mainan dengan kanak-kanak lain. Mereka akan mengelilingi tetamu dan bersoal jawab dengan tetamu sehingga tetamu penat melayan pelbagai soalan daripada mereka. Apabila rakan mereka mengalami kesedihan atau kesakitan. Kanak-kanak autisme tidak tahu bagaimana hendak melahirkan perasaan dalam keadaan ekstrim seperti terlalu gembira atau terlalu agresif. Kanak-kanak tipikal tidak takut pada perkara biasa tetapi kanak-kanak autisme takut dengan bunyi seperti air. Mereka tidak tahu bagaimana hendak menunjukkan perasaan sedih ataupun muram pada sesuatu. Kanak-kanak ini perlu diberikan pendidikan yang terperinci walaupun bagi orang lain. kicauan burung. sekiranya barang mereka diusik ataupun diambil. ia adalah perkara biasa. menunggu giliran dan sebagainya. Mereka akan menunjukkan sikap yang agresif. melayan tetamu.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) perasaannya menerusi mimik muka mereka. Kadangkala terdapat juga kanak-kanak autisme yang gemar tersenyum atau ketawa sepanjang masa. Mereka tidak dapat melahirkan perasaan yang terdapat dalam diri mereka dengan cara yang betul. Sekiranya terdapat pelawat atau tetamu.

Tidak boleh duduk diam dan gemar bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. mereka juga tidak menggunakan sebarang isyarat semula jadi dalam pergerakan mereka. bulatan. 3.4. mengumpul sesuatu corak. menggaru kepala atau apa sahaja tingkah laku yang sering di lakukan berulang-ulang. 15 .1-Tingkah laku Mereka selalunya hipoaktif ataupun hiperaktif. bentuk dan warna yang sama. namun terdapat juga kanak-kanak autisme yang menunjukkan tingkah laku yang sedemikian. Beliau tidak sedar akan tingkah laku yang dilakukan kerana ia berlaku tanpa dirancang.3-Psikomotor Gerak laku kanak-kanak ini kadangkala melucukan. mereka tidak tahu bagaimana dan masa yang sesuai menggunakan pergerakan isyarat semula jadi. Mereka sering berlari ke sana ke mari tanpa sebarang tujuan. berputar-putar dan bergoyang-goyang. bola. contohnya pakaian. Namun. tingkah laku ini dapat dihentikan dengan memberikan alternatif yang berbeza. menepuk tangan. Selain daripada itu.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) soalan yang ditanya adalah soalan yang sama. mengepakkan tangan. Tetapi sebenarnya mereka tidak sedar dan tidak dapat mengawal pergerakan mereka. Kadangkala mereka akan melakukan sesuatu perlakuan yang berulang-ulang seperti menggerakkan tangan atau kepala. ditanya berulang kali.4-Tingkah laku dan perwatakan 3. Kanak-kanak ini kurang daya imaginasi dan gemar melakukan sesuatu aktiviti yang sama tanpa jemu-jemu seperti membariskan kotak-kotak. Walaupun perkara ini jarang berlaku. melukis sesuatu yang sama seperti rumah. Tingkah laku itu bersifat semula jadi. 3. Terdapat juga kanak-kanak autisme yang mengulangi pergerakan mereka dalam waktu yang lama. menunjukkan tindak balas yang agresif pada sesuatu yang baru. Mungkin cara mereka berdiri ataupun bergerak tidak stabil atau seolah-olah seperti menari. Ada juga kanak-kanak autisme yang berjalan kaku seperti robot.

Namun. 3. Mengikut penyelidikan. Keadaan ini menyebabkan orang disekeliling menyangka kanak-kanak ini sedang berkhayal ataupun tidur. Mereka tidak peduli sama ada barangan tersebut milik orang lain ataupun milik mereka sendiri. Kadangkala kanak-kanak ini dapat duduk diam tanpa melakukan sesuatu selama beberapa minit seolah-olah sedang berfikir. Tumpuan mereka yang singkat juga menyebabkan mereka mudah jemu dan tidak dapat memberikan sepenuh perhatian dengan baik. mencederakan diri sendiri ataupun orang lain. Perhatiannya yang singkat pada sesuatu perkara menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian pada perkara itu sepenuhnya. mereka akan menunjukkan tingkah laku yang agresif dan meragam bagi menzahirkan perasaan tidak puas hati. terdapat juga kanak-kanak autisme yang hanya merenung tajam ke arah benda tersebut kerana teringin atau tertarik terhadapnya.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). mereka akan terus memegang dan membawa benda tersebut ke mana-mana sahaja.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Kadangkala kanak-kanak ini akan menunjukkan tingkah laku yang pelik. Mereka akan berusaha mendapatkannya.2-Perwatakan Perwatakan kanak-kanak autisme seperti kanak-kanak tipikal. melambung atau melempar alat permainan atau apa sahaja barangan yang dipegang. Kanak-kanak ini mepunyai wajah yang selamba ataupun terlalu „bersungguh-sungguh‟. kita tidak dapat membezakan antara kanak-kanak autisme dan kanakkanak tipikal. Namun realitinya. 16 . ini merupakan antara ciri-ciri kanak-kanak autisme.4. Mereka tidak akan memandang ke arah kita dan langsung tidak mempedulikan kehadiran kita di sebelahnya. 9/10 kanak-kanak autisme menunjukkan temper-tantrum atau mengamuk. Mereka suka memutar. Mereka juga lebih gemar barangan atau objek berputar seperti kipas angin dan ada yang menghampiri kipas angin dengan cara merapatkan wajah ke arah kipas tersebut. Apabila kita melihatnya sepintas lalu. kanak-kanak autisme tidak mengikut pola bermain seperti kanak-kanak tipikal. Apabila kanak-kanak ini menggemari sesuatu benda. Keadaan ini memerlukan perhatian orang dewasa kerana kanak-kanak autisme ini tidak takut pada bahaya. Dari segi pola bermain pula. Mereka akan melakukan apa sahaja bagi melepaskan perasaan sama ada merosakkan barang di sekeliling. Sekiranya dilarang berbuat demikian.

perkataan yang dituturkan tidak sesuai dengan pertanyaan dan echolalia iaitu meniru perkataan yang disebut oleh orang lain dengan mengulangi perkataan dihujungnya. Terdapat juga kanak-kanak autisme yang terlalu merenung ke arah kita. mereka tidak akan memandang wajah kita. jarang menggunakan bahasa. kelihatan seolah-olah mengalami masalah pendengaran kerana tidak mengendahkan pertuturan orang lain. Echolalia terbahagi kepada dua iaitu: 17 .5-Masalah bahasa dan komunikasi 3. Walaupun mereka sedang bercakap dengan kita. 3. Namun. sehingga tidak berkelip.2-Komunikasi Mereka yang dapat bertutur mengalami masalah seperti perkataan yang dilafazkan kadangkala tidak mempunyai makna dan tidak difahami.5. Setiap kanak-kanak mempunyai masalah perkembangan bahasa yang berbeza.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). kadangkala dapat menuturkan sesuatu tetapi buat seketika sahaja. hanya mengeluarkan bunyi sahaja. 3.5. Mereka lambat bertutur mengikut fasa yang biasa dituturkan oleh kanak-kanak sebaya dengan mereka. Kadangkala mereka akan merapatkan wajah mereka ke wajah kita dan merenung tajam. Antaranya adalah tidak boleh bertutur langsung. sukar diajak bercakap. mampu bertutur tetapi hanya difahami oleh dirinya sahaja.1-Bahasa Perkembangan bahasa kanak-kanak autisme tidak sempurna. kanak-kanak ini sebenarnya mendengar kata-kata kita. Fay (1969) mengatakan bahawa 75% kanak-kanak autisme suka mengulang kembali percakapan yang didengar.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Tidak ada komunikasi mata atau eye contact dan sentiasa mengelak daripada memandang muka orang lain. Erti Echolalia Echolalia didefinisikan sebagai pengulangan yang tidak bermakna pada sesuatu perkataan atau ayat yang dituturkan oleh seseorang yang lain.

Memendekkan ayat. Contoh :” Awak mahu makan?” Kanak-kanak autisme: “ Ali mahu makan ?” 2.1-Tukar ganti nama.2.Immediate Echolalia Contoh : “Awak mahu minum?” Kanak-kanak autisme: “ Awak mahu minum?” 2. Contoh : “ Awak mahu mandi ?” Kanak-kanak autisme: “ Mahu mandi ?” 2.3-Jawapan positif atau negatif Contoh : “Awak mahu tidur?” Kanak-kanak autisme:” Awak mahu tidur ? Ya.Mitigated Echolalia Terdapat tiga jenis : 2.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 1.” atau “ Awak mahu tidur ? Tidak.” 18 .KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).

Ellis & Sisson 2000. Rajah 6. LeBlanc & Kellet 2002). Discrete Trial Training (McEachin et al. Luiselli. Perisian ‘ Discrete Trial Trainer ‘ yang menggunakan prinsip ABA ini. Charlop-Christy. Ia adalah program pengajaran yang sistematik yang dapat mengurangkan ciri-ciri autisme. Smith & Lovaas 1993. dan (iii) Picture Exchange Communication System (PECS) (Bondy & Frost1994.1 menunjukkan contoh pelaksanaan ABA 19 . Sistem ini agak ketat dan tegas. Ivar Lovaas dalam tahun 60-an. Melalui sistem ABA ini.1- Applied Behaviour Analysis (ABA) ABA adalah sistem yang diasaskan oleh Dr. Connon.0- STRATEGI PENGAJARAN YANG BERSESUAIAN Strategi pengajaran yang bersesuaian bagi kanak-kanak autisme ialah (i) Applied Behaviour Analysis (ABA). 4.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).(iv) TEACCH ( Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children ) dan (v) Terapi Integrasi Sensori. kanak-kanak ini berjaya mengikut peraturan yang ditetapkan apabila perubahan dapat dilihat dalam diri kanak-kanak.1993). McEachin. Carpenter.1. Namun.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 4. setiap tugasan dipecahkan ke dalam tugasan kecil dan menekankan ganjaran untuk kanak-kanak yang berjaya dalam tugasan yang diberikan. Lovaas 1987). Sistem ini sangat intensif tetapi telah dibuktikan berjaya di dalam kebanyakan kes semasa menangani autisme. Tidak ada sebarang denda daripada segi fizikal di dalam sistem ini. (ii) Applied Verbal Behavior (AVB) (Harris & Handleman 2000.

Mark Sundberg. James Pertington.3.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Contohnya apabila ingin mengajar konsep „susu‟ seseorang perlu memastikan kanak-kanak itu dapat menyebut perkataan „susu‟. ( Universiti Western Michigan ). BCBA. bagaimana bahasa berkembang dan situasi tingkah laku verbal wujud.1- Applied Verbal Behavior (AVB) Pendekatan ini diasaskan oleh B. PECS membantu kanak-kanak menguasai bahasa asasnya disamping membantu kanakkanak yang tidak bercakap. Rajah 6. melabelkan susu apabila melihatnya.1 menunjukkan contoh pelaksanaan AVB. D. 6.Picture Exchange Communication Systems (PECS) Memandangkan kanak-kanak autisme mempunyai masalah komunikasi. Fokus AVB adalah untuk mengajar kanak-kanak yang mengalami masalah dalam bahasa. serta fungsi susu. and Vincent Carbone. mengulang perkataan „susu‟ bagi soalan yang dikemukakan. BCBA adalah orang yang bertanggungjawab mengaplikasikan AVB ke atas kanak-kanak autisme. PECS menggunakan kaedah asas ABA ( Applied Behaviour Analysis ) untuk membantu kanak-kanak menyampaikan keinginannya melalui gambar.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 1. D . Ph. Ini membantu kanak-kanak autisme berkomunikasi dengan baik. D. Sistem ABA menggunakan sistem ganjaran untuk kanak-kanak yang berjaya di dalam 20 . D.F Skinner. Jack Michael. Ph. Ph.2. AVB adalah analisis bahasa tingkah laku. mengecam susu dengan menyentuhnya di antara barang lain dan dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan gambaran. Ph.

21 .1. Rajah 6.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Matlamat TEACCH adalah untuk menyediakan kemahiran yang perlu bagi kanak-kanak autisme memahami dunianya dan tingkah laku orang lain.4- Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH) Pendekatan ini distrukturkan berdasarkan.contoh alat PECS Rajah 6.3.3.contoh pelaksanaan PECS 6.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) tugasan yang di berikan.2. Dalam PECS. kanak-kanak akan mendapat ganjaran apabila mereka dapat menyampaikan keinginan melalui gambar. Satu kajian telah menunjukkan bahawa kaedah ini berjaya membantu kanak-kanak autisme mempelajari sesuatu kemahiran dengan lebih pantas. „persekitaran harus disesuaikan dengan kanak-kanak autisme dan bukan sebaliknya‟.

Jurupulih carakerja boleh menyediakan rancangan latihan untuk ibu bapa melatih di rumah. 22 . integrasi sensori tidak berlaku seperti yang sepatutnya. Pakar fisioterapis dan jurupulih cara kerja yang dilatih dalam teknik integrasi sensori menyediakan pelbagai aktiviti untuk membantu kanak-kanak memproses maklumat yang diterima daripada derianya ke dalam kaedah yang biasa. Kaedah ini akan membantu meningkatkan kemahiran motor sensori di samping kemahiran motor halus ( memegang pensel. zip dan sudu ).5- Terapi Integrasi Sensori Teori integrasi sensori diasaskan oleh jurupulih carakerja. Gambar 6. Bunyi dan penglihatan mungkin terlalu kuat.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Kaedah ini dijalankan dengan cara guru-guru mengurangkan arahan verbal tetapi menggunakan kad bergambar seperti kad imbasan atau poster untuk menyampaikan maksud. bermain buaian atau duduk di atas bola yang besar.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Bagi sesetengah orang. Jean Ayres. Mereka yang mengalami masalah gangguan integrasi mengalami masalah dengan imbangan dan koordinasi. D. Integrasi sensori wujud apabila otak menyusun maklumat yang diterima daripada deria. celaru atau mengganggunya berbanding orang lain. menggunakan gunting) dan kemahiran urus diri ( menggunakan butang . Kad tersebut mempunyai perkataan atau nombor. Kanak-kanak perlu bermain dengan pelbagai tekstur seperti pasir.4.1 menunjukkan contoh-contoh TEACCH 6. Ph. tanah liat atau krim pencukur. A.

5.1 menunjukkan contoh Integrasi Sensori 23 .KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Rajah 6.

Kecelaruan tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini menunjukkan keunikan mereka berbanding kategori ketidakupayaan yang lain. autisme merupakan suatu ketidakupayaan yang tidak dapat disembuhkan. individu autisme ini boleh dibantu melalui pendidikan yang terancang yang melibatkan pelbagai pihak atau disiplin.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). 24 . Justeru.0- RUMUSAN Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kajian kes ini. Oleh sebab itu. kerjasama antara ibu bapa dan guru hendaklah sentiasa erat terutamanya dalam menyediakan maklumat-maklumat berkaitan anak mereka kepada guru supaya program pendidikan yang sesuai dapat dirancangkan dengan mengambil kira keupayaan dan keperluan kanak-kanak autisme tersebut.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 5. intervensi awal sangat penting untuk dijalankan terhadap kanak-kanak autisme agar masalah yang dihadapi oleh mereka dapat dibetulkan lebih awal sebelum mereka memasuki alam persekolahan. Namun begitu.

6. Naik . Cauraugh Motor Coordination in Autism Spectrum Disorders:A Synthesis and Meta-Analysis.10. Mohamed ( 2005 ). Pengetahuan dan Keyakinan Guru-guru Pendidikan Khas tentang Autisma.5- Kimberly A. Mohd. Fournier . Pendidikan Khas untuk Kanak-kanak Istimewa. Neha Lodha and James H.Brief Report: Should the DSM V Drop Asperger Syndrome?. Tahap Latihan. 6. Sagar K. Shank. Hanafi Mohd. Bhd.1- Liew Ping Yee dan Manisah Mohd Ali ( 2008 ).9- Friend. Leal. Mohd. Jurnal Pendidikan Malaysia 35 (1)(2010) : 19-26. 6. A. 6. Chris J. Developmental Disorders: A Feasibility and Efficacy Study 6. Amalan Program Intervensi Awal Kanak-Kanak Autistik Mengikut Perspektif Ibu Bapa.76.0- RUJUKAN 6. Exceptional Lives 3rd edition (2002). PTS PROFESSIONAL Publishing Sdn. Journal Autism Development Disorder (2010) 40:1227– 1240. Jurnal Pendidikan 33 ( 2008 )19-33. Hass . Smith. Turnbull.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Yasin. Special Education Third Education (2011).86. Mokhtar Tahar & Norani Salleh (2010). A. J Autism Dev Disord (2010) 40:1146–1148 25 .2- K.6- Promoting Social Skill Development in Children With Pervasive.3- Jamilia K. Apa Itu Autisme?. J Autism Dev Disord (2010) 40:1209–1218 6.4- Hasnah Toran. Razhiyah ( 2008 ). 6.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 6.