KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013)- AUTISM

(D20111047930) & (D20111047951)

1.0-

PENGENALAN

Autisme, merupakan salah satu gangguan perkembangan yang semakin meningkat ketika ini, yang mana menimbulkan kerisauan pada golongan ibu bapa. Autisme mula dikesan oleh ahli psikiatri kanak-kanak dari Amerika, Leo Kanner pada tahun 1943 di Pusat Perubatan John Hopkin. Leo Kanner menjalankan kajian ke atas 11 kanakkanak selama beberapa tahun. Kanak-kanak itu mempunyai masalah sosial, sering bersendirian, dan berada dalam dunianya sendiri. Mereka berasa kurang senang dengan perubahan di sekeliling dan berminat pada benda luar biasa. Sebahagian daripada kanak-kanak itu juga mempunyai kepintaran yang luar biasa. Sebahagian daripada kanak-kanak itu tidak menggunakan bahasa. Namun, Leo Kanner mendapati kanak-kanak itu juga mempunyai kepintaran yang luar biasa dan memiliki kemampuan kognitif yang baik.

Autisme berlaku sejak awal kadarnya melibatkan 5 dalam 10,000 kanak-kanak. Manakala mereka yang mengalami ciri-ciri autisme adalah seramai 15 dalam setiap 10,000 orang. Nisbah risiko kanak-kanak lelaki kepada kanak-kanak perempuan sebanyak empat kali ganda. Autisme melibatkan seluruh dunia tanpa mengira agama, bangsa, kaum, taraf sosial serta ekonomi.(K.A.Razhiyah, 2008).

Autisme adalah suatu kecelaruan perkembangan yang membawa impak yang teruk terhadap kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orangorang di sekelilingnya (American Psychiatric Association 1994). Kanak-kanak yang mengalami autisme mempunyai imaginasi yang terhad, hingga menyebabkan mereka mempunyai ruang lingkup minat yang juga terhad dan sering melakukan tingkah laku atau pergerakan badan yang berulang-ulang (Wing & Gould 1979). Penyebab autisme masih tidak diketahui dan sehingga kini belum ada penawar bagi kecelaruan perkembangan ini (Center for Disease Control and Prevention, A.S. 2007).

Kajian-kajian terkini tentang autisme melaporkan peningkatan dari segi prevalens autisme (Croen et al. 2002; Volkmar et al. 1997). Pada awal tahun 70-an, prevalensnya adalah tiga atau empat orang penghidap autisme bagi setiap 10,000 orang kanak-kanak, tetapi laporan statistik yang terkini menyatakan bahawa prevalens
1

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013)- AUTISM

(D20111047930) & (D20111047951)

autisme bagi tahun 2009 ialah satu dalam 95 orang kanak-kanak (Center for Disease Control and Prevention, A.S. 2009). Kajian oleh Ganz (2006) menyatakan bahawa kos perbelanjaan seumur hidup bagi seorang penghidap autisme ialah USD 3.2 juta. Jumlah penghidap autisme di Amerika Syarikat adalah 1.5 juta orang dan kos perbelanjaan seumur hidup bagi mereka di negara ini dianggarkan sebanyak USD 35 billion setahun. Walau bagaimanapun, masih tiada statistik rasmi tentang prevalens autisme di Malaysia.

1.1-

DEFINISI AUTISME

Istilah autisme berasal daripada perkataan autos yang bererti diri sendiri dan isme yang bererti suatu aliran. Autisme bererti keadaan yang menyebabkan kanak-kanak menumpukan perhatian dalam dunianya sendiri. Autisme pada dasarnya adalah gangguan dalam perkembangan mental kanak-kanak menyebabkan mereka

mengalami masalah pertuturan, komunikasi, interaksi sosial, pemikiran, perilaku emosi, pola bermain dan juga mempunyai tingkah laku yang luar biasa. Pada awalnya istilah “autisme” diambil dari gangguan schizophrenia, di mana menggambarkan perilaku pesakit yang hidup dalam dunianya sendiri. Namun, tidak boleh diterima pakai kerana terdapat perbezaan antara gangguan skizofrenia dengan autisme iaitu, skizofrenia mengalami halusinasi yang berterusan selama sekurangkurangnya 1 bulan sedangkan autisme tidak mengalami keadaan sebegitu . DSM-IV (American Psychiatry Association 2000). Menurut Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia (NASOM), “ Autisme adalah satu kekurangan seumur hidup dan menampakkan kesannya dalam masa 30 bulan yang pertama seseorang bayi. Komunikasi antara mereka adalah terbantut dan mereka tidak dapat berhubung dengan secara langsung. Mereka juga mempunyai masalah tingkah laku. Individu autisme mempunyai kelebihan intelek yang luas. Kerap kali mereka menunjukkan kelebihan dalam bidang matematik atau kemahiran mekanikal ataupun dalan seni muzik, „rote memory‟ dan lain-lain”. Menurut IDEA ( Individuals with Disabilities Education Act) :

2

Autism does not apply if a child’s educational performance is adversely affected primarily because the child has an emotional disturbance. kognitif dan komunikasi. generally evident before age three.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). that adversely affects a child’s educational performance. ketahanan dalam perubahan persekitaran rutin harian dan tidak biasa bertindak balas terhadap pengalaman deria). umumnya dapat dibuktikan pada umur sebelum 3 tahun. perspektif persepsi.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) i- Autism means a developmental disability significantly affecting verbal and nonverbal communication and social interaction. yang mengganggu pencapaian dalam pembelajaran. resistance to environmental change in daily routines. Autisme juga merujuk kepada individu yang tidak berkeupayaan dalam menyesuaikan diri mereka secara normal dengan persekitaran.( autisme tidak boleh di gunakan sekiranya pencapaian pelajaran kanak-kanak tersebut dipengaruhi terutamanya disebabkan kanak-kanak tersebut mempunyai gangguan emosi) ii- iii- A child who manifests the characteristics of autism after age three could be diagnosed as having autism if the caracteria in paragraph ( c ) ( 1 ) (i) of this section are satisfied. and unusual responses to sensory experiences. Karakter lain yang dikaitkan dengan autisme adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang dan pergerakan stereotaip.( Autisme bermaksud pembangunan ketidakupayaan yang ketara memberi kesan pada lisan dan komunikasi bukan lisan serta interaksi sosial. linguistik. Other characteristics often associated with autism are engagement in repetitive activities and stereotyped movements. 3 . ( kanak-kanak yang menjelmakan karakteristik autisme selepas umur 3 tahun perlu didiagnos sekiranya mempunyai karakter pada perenggan ( c ) (1) (i) ) Dr Leo Kenner (1943) Menghubungkan autisme sebagai salah satu sindrom kumpulan tingkah laku yang unik dan masalah gangguan afektif.

kelambatan perkembangan atau kefungsian yang tidak normal pada sekurangkurangnya satu ciri ketidakupayaan tersebut sebelum umur tiga tahun pada seorang kanak-kanak akan dikenal pasti mengalami ketidakupayaan autistik berdasarkan DSM-IV (American Psychiatry Association 2000). Wing (1996) mengatakan bahawa kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri autistik juga mengalami masalah tingkah laku. didapati bahawa bukan semua individu autistik yang telah dikenal pasti mempunyai sindrom autistik yang ditunjukkan.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Terdapat beberapa kategori autisme yang utama iaitu. keminatan dan aktiviti yang terbatas dan berulangan. Esperger‟s Syndrome ( High functioning Autisme ). Walaupun begitu. iaitu Kecelaruan Spektrum Autistik atau Autistik Spectrum Disorder (ASD). CIRI-CIRI KHUSUS SINDROM AUTISTIK komunikasi   Mereka yang dapat bertutur mengalami masalah seperti perkataan yang dilafazkan kadangkala tidak mempunyai makna dan tidak difahami Mereka jarang menggunakan bahasa. ketidakupayaan interaksi sosial dan ketidakupayaan imaginasi.NOS). Autistic Syndrome ( Klasik Autisme). 4 . Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified ( PDD. dan sukar diajak bercakap. Wing (1988) telah memperkenalkan satu konsep yang lebih luas. Oleh itu. Pervasive developmental disorder (PDD) Autistic disorder Asperger’s disorder Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) 1.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Autistic disorder Model Ketidakupayaan Tiga Segi yang dikemukakan oleh Wing dan Gould (1979) menunjukkan bahawa individu autistik mengalami tiga jenis ketidakupayaan yang utama. iaitu ketidakupayaan komunikasi sosial.

botol kosong. bentuk dan warna yang sama.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Barang permainan yang dipilih oleh kanak-kanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanak-kanak tipikal. 2. Mereka juga tidak suka disentuh ketidakupayaan imaginasi      Mereka tidak dapat memikirkan atau mencari sesuatu permainan untuk bermain. melukis sesuatu yang sama seperti rumah. interaksi sosial     Mereka tidak mempedulikan perasaan orang lain. tiada keterlambatan bahasa dan kognitif yang bermakna ( International Classification of Disease edisi ke-10). oleh kanak-kanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanakkanak tipikal. bola. contohnya pakaian. tidak gemar bergaul dengan rakan-rakan lain Kanak-kanak ini lebih gemar bermain secara bersendirian. gemar melakukan sesuatu aktiviti yang sama tanpa jemu-jemu seperti membariskan kotak-kotak. bulatan. menunjukkan tindak balas yang agresif pada sesuatu yang baru. Ada yang bermain sesuatu yang pelik contohnya mengumpulkan pembuka tin. Asperger‟s disorder Sindrom Asperger atau masalah Asperger ( AS) merujuk kepada ketidakupayaan seseorang dalam berinteraksi . mengumpul sesuatu corak. sudu dan sebagainya. gangguan ini dicirikan oleh gangguan sosial kualitatif. perkataan yang dituturkan tidak sesuai dengan pertanyaan dan echolalia iaitu meniru perkataan yang disebut oleh orang lain dengan mengulangi perkataan dihujungnya.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951)   Kadangkala dapat menuturkan sesuatu tetapi buat seketika sahaja. iaitu adanya pola perilaku yang terbatas. Sindrom Asperger juga merupakan gangguan perkembangan pada disfungsi struktur dan sistem otak 5 .

Sindrom Asperger. perasaan dan pemikiran orang lain.  Tertarik pada topik luar biasa dan suka mendominasi perbualan Pertuturan dan komunikasi        Berbahasa agak formal menggunakan tatabahasa yang tinggi. Intelektual dan kognitif  Mempunyai purata antara atas purata IQ  Tidak ada defisit kognitif tetapi ada defisit daya ingatan dalam beberapa aspek.  Dapat mengingati fakta. Tidak boleh berkomunikasi dengan baik. Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) Satu kumpulan yang berkongsi keadaan gangguan sebagai kemerosotan nilai kebiasaan mereka dalam kesalingan sosial. Sosial     Tidak menghiraukan orang lain Kelihatan tidak sensitif pada keperluan. gangguan perkembangan yang memberi kesan pada komunikasi dan manifestasi terhad serta tingkah laku yang berulangulang.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) yang mempunyai ciri-ciri utama kurangnya keterampilan sosial. had kemampuan untuk melakukan percakapan berulang dan minat yang luar biasa pada subjek tertentu ( Attwood. waktu dan lain-lain yang disukai. Tidak suka sentuhan 3.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). data. Mengulangi perkataan yang sama tanpa memahami maksudnya. bentuk. Tidak mahu bertentang mata atau menunjukkan ekspresi muka apabila bercakap. dan Pervasive 6 . Lambat dalam pertuturan Mempunyai masalah bercakap dan tidak memahami percakapan orang lain. 2005) CIRI-CIRI KHUSUS SINDROM ASPERGER. Bercakap dengan nada robot Sukar untuk memulakan percakapan. Sekiranya berbual. hanya satu pihak sahaja yang bercakap. Kelainan biasa termasuk autisme.

PERBEZAAN Autistic disorder. Asperger’s disorder DAN Pervasive developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS) 7 .AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) developmental disorder not otherwise specified ( PDD-NOS).KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Lebih menampilkan perbezaan secara klinikal dengan mengambil kira kecacatan sosial dan komunikasi.

Autisme mempunyai kecelaruan yang berbagai-bagai dan kajian-kajian terkini lebih tertumpu kepada masalah genetik. dan selepas kelahiran. Ibu-ibu dengan kelainan gen yang mengalami penurunan keupayaan untuk memetabolismekan nutrien 2-4 kali berkemungkinan 8 . sebelum kelahiran. dan faktor neurochemical dan imunilogikal. Bukti juga mencadangkan dalam kalangan adikberadik yang berfrekuensi tinggi autisme akan mengalami gangguan ini dibandingkan dengan ketidakupayaan lain. 2. 2000 ). Secara logiknya berdasarkan hipotesis. tahap menunjukkan pelbagai simptom yang melintasi struktur keluarga ( Gillberg & Coleman. ibu bapa yang mempunyai autisme akan mempunyai anak yang juga mempunyai autisme. & Erel. Namun begitu.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 2. masalah semasa dan selepas kelahiran. punca sebenar tidak dapat diketahui.1- Sebelum kelahiran genetik Kajian yang telah dijalankan yang difokuskan pada faktor genetik telah dikaitkan dengan autisme. terdapat juga kajian yang mengatakan bahawa sepasang kembar seiras mampu mengalami autisme atau masalah interaksi sosial dan kefahaman bahasa yang amat tinggi sekiranya kembarnya didapati mempunyai gangguan autisme. kefungsian otak. semasa kelahiran. Walau bagaimanapun. Namun. Shaked. Tambahan lagi. 2001). kes seperti ini sangat jarang berlaku.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Kajian genetik secara meluas telah menunjukkan bahawa gen penyebab autisme berkemungkinan diwarisi. Sebagai contoh. tahap gejala yang dipamerkan berbeza bergantung kepada struktur keluarga. Terdapat juga kajian yang mendapati bahawa sebanyak 10 gen mampu menyumbang kepada pembangunan ciri-ciri khusus autisme dan pelbagai gangguan. Namun.0- FAKTOR PENYEBAB AUTISME Faktor penyebab autisme adalah kompleks dan dalam kebanyakan kes. Spekulasi mengatakan DNA bertanggungjawab menjadi punca pembangunan disfungsi dalam otak individu yang mempunyai ketidakupayaan ini. bapa kanak-kanak yang dikenalpasti dengan gangguan autisme mungkin mempunyai ciri-ciri yang tidak ketara berbanding orang lain atau ganjil kemahiran sosial tetapi juga berfungsi dalam cara yang boleh diterima dalam kehidupan sosial ( Yirmiya . faktor penyebab yang telah dikaji dapat dikelaskan kepada tiga bahagian iaitu.

AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) mempunyai anak yang mengalami autisme jika mereka tidak mengambil vitamin prenatal ( 3 bulan sebelum mengandung ). kanak-kanak autisme akan mengalami cirit-birit yang kerap. Tetapi ia diserap kembali oleh tubuh. 9 . kekurangan oksigen semasa lahir.3.1-Gangguan saluran penghadaman Kanak-kanak autisme mungkin akan mengalami masalah gangguan saluran penghadaman yang lebih rendah serta kebolehtelapan aktiviti enzim usus dan penghadaman yang menurun. sakit perut serta sembelit disebabkan alahan makanak. 2. Ini menyebabkan fungsi kognitif. komunikasi reseptif. perhatian dan tingkah laku bemasalah. Toxo .2- Semasa kehamilan dan semasa kelahiran Jangkitan virus yang dihadapi oleh ibu ketika hamil seperti Rubella. Umumnya. Protein daripada makanan ini ini tidak bertukar menjadi asid amino atau pepton yang dibuang. yang melibatkan pelbagai penyakit yang serius seperti autisme yang mana tidak boleh diubati. hampir 60% kanakkanak autisme memiliki sistem pencernaan yang kurang baik. Jangkitan virus Rubella terhadap ibu sewaktu mengandung boleh menjadi serius sekiranya ibu tersebut dijangkiti dalam tempoh 20 minggu pertama kehamilan. Terdapat juga yang tidak normal dalam tisu esofagus. pendarahan dan keracunan makanan. Kanak-kanak ini akan mengalami Sindrom Rubella Kongenitel (CRS). Herpes. yang merosakkan sel-sel otak.3- Selepas kelahiran 2. juga mempengaruhi pertumbuhan sel otak seterusnya mengganggu fungsi otak bayi yang dikandung terutama dalam aspek fungsi pemahaman. Berdasarkan kajian . 2. usus kecil. komunikasi dan interaksi. memasuki aliran darah lalu terus ke otak dan diubah menjadi morfin iaitu casomorfin dan gliadrofin. encephalitis. Pemakanan yang tidak berzat.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Makanan seperti susu berasaskan haiwan dan tepung gandum tidak dapat dicernakan dengan baik. kolon dan keupayaan hati untuk konjugat defangs.

Ketidaknormalan otak Teknologi terkini seperti Magnetic Resonance Imaging (MRI). Thompson. 10 .2. 2003). & Peterson. Penyelidik secara amnya telah mendapati bahawa dalam bahagian-bahagian otak. dan kognisi. Toga. atau isi padu yang kurang berbanding dengan individu yang tipikal ( Sowell. dan beberapa fungsi otak yang boleh mencetuskan gejala autisme. 2. serta temporal lobes yang terlibat dalam memahami ekspresi wajah dan dalam bentuk-betuk sosial serta memori.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Rajah menunjukkan proses penghadaman kanak-kanak yang mengalami autisme. membolehkan penyelidik untuk mendapatkan maklumat yang tepat mengenai otak. Henkenius. Welcome. Penyelidikan juga telah dijalankan pada frontal dan temporal lobes: frontal lobes yang menguruskan fungsi sosial dan kognitif. individu dengan gangguan autisme telah didapati mempunyai keabnormalan dalam cerebellum. iaitu bahagian otak yang mengawal koordinasi motor. keseimbangan.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). individu yang mengalami autisme mempunyai sedikit sel-sel yang lebih tinggi ketumpatan.3. Contohnya.

Hal ini menyebabkan kanak-kanak autisme mengalami kelewatan dalam bertutur dan sebagainya.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Keadaan ini menyebabkan fungsi-fungsi seperti pergerakan. emosi dan sebagainya tidak dapat berfungsi dengan baik. temporal lobe. hippocampus. pertuturan. amygdala. 11 . dan frontal lobe.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Gambar rajah tersebut menunjukkan bahagian otak di mana kanak-kanak yang mengalami autisme akan mempunyai ketidaknormalan pada bahagian cerebellum.

Ini berkaitan dengan penjelasan baru berdasarkan kepercayaan individu penghidap autisme yang tidak betul-betul memahami pemikiran mereka sendiri dan pandangan terhadap bahawa individu dengan autisme menghadapi cabaran untuk memahami kepercayaan dan emosi orang lain.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 3. mereka mengingati bukan berdasarkan pemahaman mereka tentang sesuatu perkara. sekiranya disoal dengan soalan yang diubah sedikit.2. Sebagai contoh. emosi perspektif.Teori minda Satu dari defisit teras kognitif kanak-kanak autisme yang disedari adalah teori minda.1- Kognitif dan kriteria akademik Kognitif berdasarkan Kamus Dewan Edisi ke-3 m/s 691. menerangkan kognitif sebagai perkara yang berkaitan dengan kognisi iaitu proses pembelajaran. Ali dapat mengingati semua menu di Mc Donald. Mereka juga maksudnya. Namun secara hakikatnya. mereka tidak dapat mengakses maklumat yang telah diingati. faham bagaimana sesuatu perlakuan memberi kesan 12 dapat meniru ayat atau nyanyian tanpa mengerti . Tetapi apabila ditanya oleh pelayan .1. Hal ini kerana kanak-kanak ini mengingati berdasarkan sesuatu yang didengari olehnya ataupun secara ringkasnya. Kanak-kanak yang mempunyai masalah autisme mempunyai kemahiran mengingat dan mampu memberikan pandangan bahawa mereka mengetahui sesuatu perkara. Kesukaran dengan teori minda ini dapat dilihat apabila individu dengan autisme mempunyai penjelasan yang sukar terhadap kelakuan. Ali tidak dapat menjawab dengan betul dan mengulangi pertanyaan pelayan tersebut. Rote memory mungkin menjadi satu kekurangan untuk kanak-kanak autisme. Boleh didefinisikan sebagai proses disebalik tingkah laku yang ditunjukkan ( proses mental dalaman). 3.1. Oleh itu. pemahaman dan pemerolehan pengetahuan.Rote memory Rote memory adalah kemampuan untuk mengingati sesuatu dengan mudah tanpa perlu mengetahui maksud sesuatu perkara.” boleh saya ambil pesanan?”. 3. mereka tidak mengetahuinya.1.0- KARAKTERISTIK KANAK-KANAK AUTISME 3.

Emosi Kanak-kanak autisme tidak tahu mempamerkan mimik muka semasa berkomunikasi bagi melahirkan perasaan mereka seperti tersenyum.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) terhadap orang lain. Mereka juga tidak suka disentuh. penglibatan dalam perbualan dan membezakan antara fakta daripada fiksyen. 3. Mereka juga tidak dapat memberikan kerjasama pada aktiviti berkumpulan.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).Sosial dan emosi 3. Barang permainan yang dipilih oleh kanakkanak ini bukan barang permainan yang akan dipilih oleh kanak-kanak tipikal. botol kosong. Kanak-kanak autisme adalah kanak-kanak yang lasak dan gemarkan permainan lasak.1. 3. Namun terdapat juga kanakkanak autisme yang suka dipeluk. Mereka tidak gemar bermain dengan rakan dan sering menolak ajakan rakan. mereka tidak dapat memikirkan atau mencari sesuatu permainan untuk bermain. Sebagai contoh. Ada yang bermain sesuatu yang pelik contohnya mengumpulkan pembuka tin. 3.2. sudu dan sebagainya.3. Pada fikirannya.2. sedih dan sebagainya. pemikiran dan perasaan. berkerut. Mereka gemar bermanja dan sering gembira apabila ditunjukkan perasaan kasih sayang pada mereka. dia hanya memberitahu sesuatu yang benar.Penyelesai masalah Ramai murid autisme hanya mempunyai satu jalan sebagai strategi untuk menyelesaikan masalah bagi situasi tertentu dan menggunakannya secara berterusan meskipun situasinya berubah tanpa penyesalan sekiranya penyelesaian masalah tersebut tidak berjaya.1-Sosial Kanak-kanak ini tidak gemar bergaul dengan rakan-rakan lain. masam. Ali tidak tahu mengapa dia berdepan dengan masalah disebabkan die menjerit dengan kuat dan memberitahu murid lain bahawa gurunya mempunyai mulut yang berbau. Namun. Kanak-kanak ini lebih gemar bermain secara bersendirian. Wajah mereka seolah-olah mendatar dan orang lain tidak dapat mengagak 13 .2. Mereka tidak tahu bagaimana hendak berinteraksi dengan orang lain.2.

Mereka lebih gemar duduk di hujung kelas ataupun di sudut tertentu jauh daripada orang ramai. Kadangkala 14 . Kadangkala terdapat juga kanak-kanak autisme yang gemar tersenyum atau ketawa sepanjang masa. kicauan burung. menunggu giliran dan sebagainya. Apabila rakan mereka mengalami kesedihan atau kesakitan.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) perasaannya menerusi mimik muka mereka. namun mereka masih ketawa dan menunjukkan perasaan gembira. Mereka akan menangis sepanjang masa sehingga bunyi itu hilang. Mereka juga tidak memahami etika sosial seperti bercakap dengan rakan. Mereka tidak dapat melahirkan perasaan yang terdapat dalam diri mereka dengan cara yang betul. Kanak-kanak ini perlu diberikan pendidikan yang terperinci walaupun bagi orang lain.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). sekiranya barang mereka diusik ataupun diambil. Kanak-kanak ini sukar hendak memahami perasaan orang lain. Mereka tidak boleh berkongsi barang mainan dengan kanak-kanak lain. Mereka tidak tahu bagaimana hendak menunjukkan perasaan sedih ataupun muram pada sesuatu. kipas dan kapal terbang. Kanak-kanak tipikal tidak takut pada perkara biasa tetapi kanak-kanak autisme takut dengan bunyi seperti air. mereka tidak dapat mengerti. melayan tetamu. Mereka suka bercakap atau menyampuk perbualan yang sedang berlaku tanpa mempedulikan perasaan orang lain. ia adalah perkara biasa. mereka tidak akan menunjukkan sebarang reaksi mereka tidak mempedulikannya dan leka dengan diri mereka sendiri. Walaupun kadangkala rakan mereka memukul mereka. Hati mereka sentiasa riang dan gembira seolah-olah tidak mempunyai masalah. Kanak-kanak autisme tidak tahu bagaimana hendak melahirkan perasaan dalam keadaan ekstrim seperti terlalu gembira atau terlalu agresif. Mereka akan mengelilingi tetamu dan bersoal jawab dengan tetamu sehingga tetamu penat melayan pelbagai soalan daripada mereka. Mereka akan menunjukkan sikap yang agresif. melayan tetamu. Kadangkala mereka suka menepuk tangan bagi melahirkan keresahan atau kesedihan yang dialami. Mereka merasakan hak mereka dirampas oleh orang lain atau mereka kehilangan sesuatu penghargaan yang dimiliki selama ini. Mereka suka bercakap dengan rakan. menunggu giliran dan sebagainya. Namun terdapat juga kanak-kanak autisme yang menunjukkan rasa gembira pada kehadiran tetamu. Sekiranya terdapat pelawat atau tetamu.

mengumpul sesuatu corak. Selain daripada itu. contohnya pakaian. bola. Tetapi sebenarnya mereka tidak sedar dan tidak dapat mengawal pergerakan mereka. Ada juga kanak-kanak autisme yang berjalan kaku seperti robot. namun terdapat juga kanak-kanak autisme yang menunjukkan tingkah laku yang sedemikian. bentuk dan warna yang sama.4-Tingkah laku dan perwatakan 3. Kadangkala mereka akan melakukan sesuatu perlakuan yang berulang-ulang seperti menggerakkan tangan atau kepala. 3. mereka juga tidak menggunakan sebarang isyarat semula jadi dalam pergerakan mereka. tingkah laku ini dapat dihentikan dengan memberikan alternatif yang berbeza. Terdapat juga kanak-kanak autisme yang mengulangi pergerakan mereka dalam waktu yang lama.3-Psikomotor Gerak laku kanak-kanak ini kadangkala melucukan.4. menggaru kepala atau apa sahaja tingkah laku yang sering di lakukan berulang-ulang. Mereka sering berlari ke sana ke mari tanpa sebarang tujuan. mengepakkan tangan. mereka tidak tahu bagaimana dan masa yang sesuai menggunakan pergerakan isyarat semula jadi. Beliau tidak sedar akan tingkah laku yang dilakukan kerana ia berlaku tanpa dirancang.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) soalan yang ditanya adalah soalan yang sama. Walaupun perkara ini jarang berlaku. Namun. berputar-putar dan bergoyang-goyang. menunjukkan tindak balas yang agresif pada sesuatu yang baru. Tidak boleh duduk diam dan gemar bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Kanak-kanak ini kurang daya imaginasi dan gemar melakukan sesuatu aktiviti yang sama tanpa jemu-jemu seperti membariskan kotak-kotak. Tingkah laku itu bersifat semula jadi. 3. menepuk tangan. 15 . ditanya berulang kali. melukis sesuatu yang sama seperti rumah. bulatan. Mungkin cara mereka berdiri ataupun bergerak tidak stabil atau seolah-olah seperti menari.1-Tingkah laku Mereka selalunya hipoaktif ataupun hiperaktif.

ini merupakan antara ciri-ciri kanak-kanak autisme. Mereka juga lebih gemar barangan atau objek berputar seperti kipas angin dan ada yang menghampiri kipas angin dengan cara merapatkan wajah ke arah kipas tersebut. Mereka tidak peduli sama ada barangan tersebut milik orang lain ataupun milik mereka sendiri. Tumpuan mereka yang singkat juga menyebabkan mereka mudah jemu dan tidak dapat memberikan sepenuh perhatian dengan baik. Dari segi pola bermain pula. Mereka akan berusaha mendapatkannya. Perhatiannya yang singkat pada sesuatu perkara menyebabkan mereka tidak dapat menumpukan perhatian pada perkara itu sepenuhnya. Namun. Mereka akan melakukan apa sahaja bagi melepaskan perasaan sama ada merosakkan barang di sekeliling. Keadaan ini menyebabkan orang disekeliling menyangka kanak-kanak ini sedang berkhayal ataupun tidur.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Kadangkala kanak-kanak ini dapat duduk diam tanpa melakukan sesuatu selama beberapa minit seolah-olah sedang berfikir. Mereka tidak akan memandang ke arah kita dan langsung tidak mempedulikan kehadiran kita di sebelahnya. Keadaan ini memerlukan perhatian orang dewasa kerana kanak-kanak autisme ini tidak takut pada bahaya. mereka akan menunjukkan tingkah laku yang agresif dan meragam bagi menzahirkan perasaan tidak puas hati. melambung atau melempar alat permainan atau apa sahaja barangan yang dipegang. Kanak-kanak ini mepunyai wajah yang selamba ataupun terlalu „bersungguh-sungguh‟. Namun realitinya. kanak-kanak autisme tidak mengikut pola bermain seperti kanak-kanak tipikal.4. Mengikut penyelidikan.2-Perwatakan Perwatakan kanak-kanak autisme seperti kanak-kanak tipikal. 3. terdapat juga kanak-kanak autisme yang hanya merenung tajam ke arah benda tersebut kerana teringin atau tertarik terhadapnya. Sekiranya dilarang berbuat demikian. 16 . 9/10 kanak-kanak autisme menunjukkan temper-tantrum atau mengamuk.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Kadangkala kanak-kanak ini akan menunjukkan tingkah laku yang pelik. mereka akan terus memegang dan membawa benda tersebut ke mana-mana sahaja. Apabila kanak-kanak ini menggemari sesuatu benda. Mereka suka memutar. kita tidak dapat membezakan antara kanak-kanak autisme dan kanakkanak tipikal. Apabila kita melihatnya sepintas lalu. mencederakan diri sendiri ataupun orang lain.

2-Komunikasi Mereka yang dapat bertutur mengalami masalah seperti perkataan yang dilafazkan kadangkala tidak mempunyai makna dan tidak difahami. Namun.1-Bahasa Perkembangan bahasa kanak-kanak autisme tidak sempurna. Erti Echolalia Echolalia didefinisikan sebagai pengulangan yang tidak bermakna pada sesuatu perkataan atau ayat yang dituturkan oleh seseorang yang lain. kanak-kanak ini sebenarnya mendengar kata-kata kita. sukar diajak bercakap.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Tidak ada komunikasi mata atau eye contact dan sentiasa mengelak daripada memandang muka orang lain. Fay (1969) mengatakan bahawa 75% kanak-kanak autisme suka mengulang kembali percakapan yang didengar. Kadangkala mereka akan merapatkan wajah mereka ke wajah kita dan merenung tajam.5-Masalah bahasa dan komunikasi 3. 3.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). kelihatan seolah-olah mengalami masalah pendengaran kerana tidak mengendahkan pertuturan orang lain. hanya mengeluarkan bunyi sahaja.5. Terdapat juga kanak-kanak autisme yang terlalu merenung ke arah kita. Walaupun mereka sedang bercakap dengan kita. Antaranya adalah tidak boleh bertutur langsung. mereka tidak akan memandang wajah kita.5. mampu bertutur tetapi hanya difahami oleh dirinya sahaja. sehingga tidak berkelip. Setiap kanak-kanak mempunyai masalah perkembangan bahasa yang berbeza. kadangkala dapat menuturkan sesuatu tetapi buat seketika sahaja. Echolalia terbahagi kepada dua iaitu: 17 . Mereka lambat bertutur mengikut fasa yang biasa dituturkan oleh kanak-kanak sebaya dengan mereka. 3. perkataan yang dituturkan tidak sesuai dengan pertanyaan dan echolalia iaitu meniru perkataan yang disebut oleh orang lain dengan mengulangi perkataan dihujungnya. jarang menggunakan bahasa.

KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Contoh : “ Awak mahu mandi ?” Kanak-kanak autisme: “ Mahu mandi ?” 2.Immediate Echolalia Contoh : “Awak mahu minum?” Kanak-kanak autisme: “ Awak mahu minum?” 2.” 18 .2.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 1.Memendekkan ayat.” atau “ Awak mahu tidur ? Tidak.3-Jawapan positif atau negatif Contoh : “Awak mahu tidur?” Kanak-kanak autisme:” Awak mahu tidur ? Ya.1-Tukar ganti nama. Contoh :” Awak mahu makan?” Kanak-kanak autisme: “ Ali mahu makan ?” 2.Mitigated Echolalia Terdapat tiga jenis : 2.

Sistem ini sangat intensif tetapi telah dibuktikan berjaya di dalam kebanyakan kes semasa menangani autisme. Melalui sistem ABA ini. Namun.1993). LeBlanc & Kellet 2002). kanak-kanak ini berjaya mengikut peraturan yang ditetapkan apabila perubahan dapat dilihat dalam diri kanak-kanak. Discrete Trial Training (McEachin et al. Luiselli. setiap tugasan dipecahkan ke dalam tugasan kecil dan menekankan ganjaran untuk kanak-kanak yang berjaya dalam tugasan yang diberikan. Sistem ini agak ketat dan tegas. (ii) Applied Verbal Behavior (AVB) (Harris & Handleman 2000. Rajah 6. Lovaas 1987). 4. Carpenter. Ia adalah program pengajaran yang sistematik yang dapat mengurangkan ciri-ciri autisme. dan (iii) Picture Exchange Communication System (PECS) (Bondy & Frost1994. Tidak ada sebarang denda daripada segi fizikal di dalam sistem ini. Smith & Lovaas 1993.(iv) TEACCH ( Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children ) dan (v) Terapi Integrasi Sensori. Ellis & Sisson 2000. Perisian ‘ Discrete Trial Trainer ‘ yang menggunakan prinsip ABA ini. Ivar Lovaas dalam tahun 60-an.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 4. Connon. McEachin.1 menunjukkan contoh pelaksanaan ABA 19 .1- Applied Behaviour Analysis (ABA) ABA adalah sistem yang diasaskan oleh Dr. Charlop-Christy.1.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).0- STRATEGI PENGAJARAN YANG BERSESUAIAN Strategi pengajaran yang bersesuaian bagi kanak-kanak autisme ialah (i) Applied Behaviour Analysis (ABA).

D . Jack Michael. melabelkan susu apabila melihatnya. Sistem ABA menggunakan sistem ganjaran untuk kanak-kanak yang berjaya di dalam 20 . Fokus AVB adalah untuk mengajar kanak-kanak yang mengalami masalah dalam bahasa.Picture Exchange Communication Systems (PECS) Memandangkan kanak-kanak autisme mempunyai masalah komunikasi. bagaimana bahasa berkembang dan situasi tingkah laku verbal wujud. PECS menggunakan kaedah asas ABA ( Applied Behaviour Analysis ) untuk membantu kanak-kanak menyampaikan keinginannya melalui gambar.2. Ini membantu kanak-kanak autisme berkomunikasi dengan baik. PECS membantu kanak-kanak menguasai bahasa asasnya disamping membantu kanakkanak yang tidak bercakap. mengecam susu dengan menyentuhnya di antara barang lain dan dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan gambaran.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Mark Sundberg. D.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 1. Ph. Rajah 6.3. 6. D.1 menunjukkan contoh pelaksanaan AVB. Ph. serta fungsi susu. AVB adalah analisis bahasa tingkah laku. Ph. BCBA. Contohnya apabila ingin mengajar konsep „susu‟ seseorang perlu memastikan kanak-kanak itu dapat menyebut perkataan „susu‟. and Vincent Carbone. BCBA adalah orang yang bertanggungjawab mengaplikasikan AVB ke atas kanak-kanak autisme. mengulang perkataan „susu‟ bagi soalan yang dikemukakan.1- Applied Verbal Behavior (AVB) Pendekatan ini diasaskan oleh B. D.F Skinner. ( Universiti Western Michigan ). Ph. James Pertington.

3.4- Treatment and Education of Autistic and Related Communication handicapped Children (TEACCH) Pendekatan ini distrukturkan berdasarkan. 21 . kanak-kanak akan mendapat ganjaran apabila mereka dapat menyampaikan keinginan melalui gambar. Dalam PECS.3.contoh alat PECS Rajah 6.2.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Matlamat TEACCH adalah untuk menyediakan kemahiran yang perlu bagi kanak-kanak autisme memahami dunianya dan tingkah laku orang lain. Rajah 6. Satu kajian telah menunjukkan bahawa kaedah ini berjaya membantu kanak-kanak autisme mempelajari sesuatu kemahiran dengan lebih pantas. „persekitaran harus disesuaikan dengan kanak-kanak autisme dan bukan sebaliknya‟.1.contoh pelaksanaan PECS 6.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) tugasan yang di berikan.

1 menunjukkan contoh-contoh TEACCH 6. Gambar 6. Kad tersebut mempunyai perkataan atau nombor. bermain buaian atau duduk di atas bola yang besar. Bunyi dan penglihatan mungkin terlalu kuat. 22 . Bagi sesetengah orang.5- Terapi Integrasi Sensori Teori integrasi sensori diasaskan oleh jurupulih carakerja.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Kaedah ini dijalankan dengan cara guru-guru mengurangkan arahan verbal tetapi menggunakan kad bergambar seperti kad imbasan atau poster untuk menyampaikan maksud. celaru atau mengganggunya berbanding orang lain.4. zip dan sudu ). A. Integrasi sensori wujud apabila otak menyusun maklumat yang diterima daripada deria. Jean Ayres. Kaedah ini akan membantu meningkatkan kemahiran motor sensori di samping kemahiran motor halus ( memegang pensel.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Jurupulih carakerja boleh menyediakan rancangan latihan untuk ibu bapa melatih di rumah. tanah liat atau krim pencukur. integrasi sensori tidak berlaku seperti yang sepatutnya. Ph. Mereka yang mengalami masalah gangguan integrasi mengalami masalah dengan imbangan dan koordinasi. menggunakan gunting) dan kemahiran urus diri ( menggunakan butang . D. Pakar fisioterapis dan jurupulih cara kerja yang dilatih dalam teknik integrasi sensori menyediakan pelbagai aktiviti untuk membantu kanak-kanak memproses maklumat yang diterima daripada derianya ke dalam kaedah yang biasa. Kanak-kanak perlu bermain dengan pelbagai tekstur seperti pasir.

5.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) Rajah 6.1 menunjukkan contoh Integrasi Sensori 23 .KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).

Kecelaruan tingkah laku yang ditunjukkan oleh kanak-kanak ini menunjukkan keunikan mereka berbanding kategori ketidakupayaan yang lain. kerjasama antara ibu bapa dan guru hendaklah sentiasa erat terutamanya dalam menyediakan maklumat-maklumat berkaitan anak mereka kepada guru supaya program pendidikan yang sesuai dapat dirancangkan dengan mengambil kira keupayaan dan keperluan kanak-kanak autisme tersebut.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 5.0- RUMUSAN Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kajian kes ini. Namun begitu. 24 . autisme merupakan suatu ketidakupayaan yang tidak dapat disembuhkan. intervensi awal sangat penting untuk dijalankan terhadap kanak-kanak autisme agar masalah yang dihadapi oleh mereka dapat dibetulkan lebih awal sebelum mereka memasuki alam persekolahan. individu autisme ini boleh dibantu melalui pendidikan yang terancang yang melibatkan pelbagai pihak atau disiplin. Oleh sebab itu. Justeru.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013).

86. Yasin. PTS PROFESSIONAL Publishing Sdn. 6. Hanafi Mohd. Chris J. Mohd. Jurnal Pendidikan Malaysia 35 (1)(2010) : 19-26.4- Hasnah Toran. Exceptional Lives 3rd edition (2002). Neha Lodha and James H. A. Apa Itu Autisme?. Smith. A.0- RUJUKAN 6. Cauraugh Motor Coordination in Autism Spectrum Disorders:A Synthesis and Meta-Analysis.6- Promoting Social Skill Development in Children With Pervasive. Razhiyah ( 2008 ). Mohamed ( 2005 ). Leal.5- Kimberly A.1- Liew Ping Yee dan Manisah Mohd Ali ( 2008 ). Fournier .10. Pengetahuan dan Keyakinan Guru-guru Pendidikan Khas tentang Autisma. Hass . Shank. Journal Autism Development Disorder (2010) 40:1227– 1240. 6. J Autism Dev Disord (2010) 40:1209–1218 6.AUTISM (D20111047930) & (D20111047951) 6.76.KANAK-KANAK BERKEPERLUAN KHAS (KBK 3013). Special Education Third Education (2011). Mohd.2- K. Bhd. 6. 6. Mokhtar Tahar & Norani Salleh (2010). Naik . Developmental Disorders: A Feasibility and Efficacy Study 6. Sagar K. Tahap Latihan. Turnbull. 6.9- Friend.Brief Report: Should the DSM V Drop Asperger Syndrome?. Pendidikan Khas untuk Kanak-kanak Istimewa. Amalan Program Intervensi Awal Kanak-Kanak Autistik Mengikut Perspektif Ibu Bapa. Jurnal Pendidikan 33 ( 2008 )19-33.3- Jamilia K. J Autism Dev Disord (2010) 40:1146–1148 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful